LHC-nyt. Skal du med i år? 27. årgang Juni 2010 Nr & 31. oktober Se siderne Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LHC-nyt. Skal du med i år? 27. årgang Juni 2010 Nr. 2. 30. & 31. oktober Se siderne 18-21. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128"

Transkript

1 ISSN LHC-nyt 27. årgang Juni 2010 Nr. 2 Skal du med i år? 30. & 31. oktober Se siderne Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 2/10 1

2 Indhold Formanden har ordet Årsmøde og generalforsamling... 4 Referat fra generalforsamlingen.. 6 Hvad børn ikke ved... har de ondt af We can all do more! Annie og Helles dannelsesrejse Rundt om HC Formøde Rundt om HC Kostens betydning for hverdagen med HC Kritisk sygdom Pegebøger Nyt fra lokalgrupperne Kalenderen HC-materialer Vigtige adresser og telefonnumre. 32 LHC s bestyrelse Formand Bettina Thoby Klintekongevej 14, 2730 Herlev Tlf Næstformand Erik Clement Svendsen Moltrup Bygade 16, Moltrup 6100 Haderslev Tlf.: / Kasserer Karen Ørndrup Niverødvej 7, 2990 Nivå Tlf.: / LHC s girokonto: Bestyrelses- Lena Hjermind medlem Rigshospitalet, afs Blegdamsvej 9, København Ø Tlf.: / Bestyrelsesmedlem Reno Tilgreen Skoleparken 11, 3600 Frederikssund Tlf LHC s internet hjemmeside: Foreningens bankkonto: Skælskør Bank CVR-nr.: LHC-nyt Redaktion: Inge Maigaard (ansv.) Bettina Thoby Sats og tryk: Jannerup Offset A/S Oplag: 850 Næste nr. af LHC-nyt udkommer 10. september Deadline for indlæg til dette nummer er den 1. august. Indlæg sendes til: Landsforeningen mod Huntingtons Chorea att.: LHC-nyt Bystævneparken 23, Brønshøj tlf LHC-nyt udkommer den 10. i månederne marts, juni, september og december. Forside: Rundt om HC se side 18 til 21 2

3 Formanden har ordet Rådgivning i forbindelse med HC Der har i LHCs bestyrelse længe været et ønske om, at få de ansvarlige for de klinisk genetiske afdelinger i tale, da der desværre gennem tiden har været flere eksempler på uheldige sager omkring rådgivning og test. Onsdag den 17. marts mødte 7 overlæger, ledende som almindelige, samt repræsentanter fra Sundhedsstyrelsen og Sjældne Diagnoser op til møde med Landsforeningen med henblik på en drøftelse af, hvordan genetisk rådgivning foregår på de klinisk genetiske afdelinger rundt omkring i Danmark. Deltagerne ved mødet repræsenterede Rigshospitalet (både klinisk genetisk afd. og hukommelsesklinikken), Kennedy Instituttet, Odense Universitetshospital, Vejle Sygehus, Århus Sygehus og Aalborg Sygehus. Til stede fra Landsforeningen var Lena Hjermind, Erik Svendsen, Sven Asger Sørensen og undertegnede. I al beskedenhed blev det et rigtig godt møde, hvor alle deltagere var enige om at skue fremad og i en konstruktiv ånd kom med oplæg til, hvordan procedurerne kan optimeres. Der gøres allerede et stort arbejde rundt omkring på de enkelte afdelinger. Når der ind i mellem opstår en uheldig sag, er det naturligvis ikke ond vilje, der er på spil, alle ønsker at gøre deres arbejde så godt som muligt. Vi fik ved mødet en rigtig god debat om alle de aspekter, der er omkring et testforløb ved HC både præsymptomatisk og diagnostisk test. Konklusionen blev, at der etableres et samarbejde mellem LHC-nyt nr. 2/10 DSMG (genetikernes specialeselskab) og DNS (neurologernes specialeselskab) med henblik på at få udarbejdet et sæt danske guidelines for test. Disse skal så efterfølgende bredes ud til almen medicinernes, psykiaternes, gynækologernes og geriaternes specialeselskaber alt sammen for at sikre, at hver gang et testforløb påbegyndes, gøres det på den allermest hensigtsmæssige måde. Landsforeningens ønske om at behandling og opfølgning i forbindelse med HC samles i ét eller to centre i Danmark, var der også opbakning til, og her kan Sjældne Diagnoser gå ind og forsøge at påvirke processen i gunstig retning. Fra de fremmødtes side blev udtrykt et ønske om at vi, hvis vi i LHC bliver bekendt med sagsforløb, der ikke har været optimale, kontakter den afdeling, der har stået for rådgivning/test. Dette ikke nødvendigvis for at skælde ud, mere for at alle kan lære af de fejltagelser, der beklageligvis sker ind i mellem, så man kan forsøge at sikre, at de ikke sker igen. Jeg vil derfor opfordre til, at man, hvis man oplever et uheldigt eller uhensigtsmæssigt testforløb, kontakter undertegnede. Og så ser vi frem til det videre samarbejde med deltagerne i mødet til glæde for alle LHCs medlemmer. Bettina Thoby 3

4 Årsmøde og generalforsamling Den 17. april var der indkaldt til årsmøde og generalforsamling i Torvehallerne i Vejle. 36 personer havde taget imod indbydelsen og mødte op til en lang og indholdsrig dag, hvor der var lejlighed til at mødes og tale med gode bekendte, høre spændende foredrag og deltage i selve generalforsamlingen. Som altid indledtes dagen med tid til lidt snak og en kop kaffe inden den officielle velkomst ved formanden, Bettina Thoby. Første punkt på programmet var et foredrag af familieterapeut, Karen Glistrup. Titlen: Hvad børn ikke ved har de ondt af, beskriver præcist det, Karen Glistrup fortalte med mange eksempler. Nemlig om de problemer og vanskeligheder, der er for børn, der ikke forstår og ikke bliver involverede i fars eller mors sygdom. Når vi i den bedste mening gerne vil skåne vores børn for sorg og bekymring, gør vi mere skade end gavn. Børn ser altid de voksnes be- 4

5 kymring, og hvis ikke vi fortæller dem, hvad det handler om, så vil børnene forsøge at skabe den nødvendige sammenhæng på egen hånd. Det kan føre til alvorlige psykiske problemer senere, og skade udviklingen til et blive et psykisk sundt og helt menneske. Foredraget kan læses andetsteds her i bladet. Efter det gode og meget spændende indlæg, som også gav anledning til mange spørgsmål, fik vi en dejlig frokost. Der var også tid til at strække benene og få lidt af den kølige forårsblæst i ansigtet inden næste punkt: generalforsamlingen. Referat af generalforsamling og formandens beretning kan læses på de næste sider her i bladet. Pkt. En personlig beretning udgik, idet generalforsamlingen varede lidt længere end forudset. Efter kaffepausen fortalte lektor, Anne Nørremølle, fra forskergruppen på Panuminstituttet i København om genterapi. Genterapi er et led i den forskning, der gerne skulle føre til, at der findes en behandling mod HC. Det er et omfattende og vanskelig tilgængeligt emne, men Anne Nørremølle formåede at formidle emnet, så vi fik et godt indblik i de mangeartede og komplekse problemer, der knytter sig til forskningen. Vi fik et lille indblik i, hvor langt forskningen er nået, og vi fik også forståelsen af, at der endnu er et stykke vej, før målet er nået. Imidlertid kunne Anne Nørremølle også fortælle, at der netop indenfor genterapi arbejdes på mange fronter, idet større viden på dette felt kan anvendes indenfor behandlingen af mange andre sygdomme. Det vil sige, at man indenfor HC kan have stort udbytte af den forskning, der foregår mange andre steder herhjemme og i udlandet. Efter dette spændende indlæg, var der tid til at drøfte stort og småt, komme med gode idéer til bestyrelsen og sige tak for den gode og udbytterige dag. Dagen sluttede med en god middag, hvor vi igen kunne tale om dagens mange indtryk. Inge Maigaard LHC-nyt nr. 2/10 5

6 Generalforsamling i LHC Den 17. april 2010 I Torvehallerne i Vejle 1. Valg af dirigent Kurt Haagh blev valgt som dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om Landsforeningens virksomhed i det forløbne år Jeg vil i denne, min første årsberetning for LHC, starte med at opridse de aktiviteter, der har været siden generalforsamlingen i 2009: 3 uger efter generalforsamlingen holdt vi første bestyrelsesmøde, hvor vi fik drøftet bestyrelsens kurs for det kommende år. 29. juni samledes 36 deltagere til sommerophold i Hornstrup til en uge med fuld sol og mange hyggelige timer. I august havde jeg sammen med Sven Asger Sørensen lejlighed til at besøge Tangkærcentret i forbindelse med et kursus, der var arrangeret for plejepersonale. Det var en god oplevelse at se dette sted. Der er en rigtig god stemning, og det virker som om, beboerne er meget glade for at bo der. Ligeledes i august forsøgte vi at starte to ungdomsgrupper op en i Jylland og en på Sjælland. Vi må konstatere, at det er ikke nemt! Der er såmænd unge nok, der tilkendegiver, at de gerne vil have et sted at mødes, men når det så kommer til stykket, så dukker de alligevel ikke op. Det er selvfølgelig frustrerende, men vi giver ikke op endnu. 6 Den 1. september gik socialrådgiver Bodil Davidsen fra at arbejde 10 til at arbejde 5 timer om ugen for LHC. Det har selvfølgelig betydet en nedgang i servicen for medlemmerne, idet Bodil nu ikke længere har mulighed for at tage rundt i landet og sidde med ved møder osv., men vi har bevaret telefontiden, og der er stadig hjælp at hente hos Bodil. I starten af september var foreningen repræsenteret i Vancouver ved verdenskongressen. Det var Erik, Asger og jeg, der var af sted for foreningen, og så var Brian af sted på et legat fra EHDN, og Lena var med fra Rigshospitalet. Vi var således stærkt repræsenteret, og det var en god kongres. Det er klart, at man altid skal opveje de omkostninger, der er ved at tage af sted mod det, man rent faktisk får ud af det. I dette tilfælde synes jeg, at pengene var givet godt ud. Ægtefælledag i Vinderup den 24. oktober en succes, der ansporede arrangørerne til at gøre det til en årligt tilbagevendende begivenhed, hvilket vi synes, er en god idé. Der arbejdes pt. med at kunne tilbyde arrangementet også på Sjælland gerne samme dag som mødet i Jylland. Weekendseminaret for unge, der skulle finde sted november måtte vi aflyse pga. for få tilmeldinger. Det er ærgerligt, og bestyrelsen

7 har gjort sig store anstrengelser for at forsøge at få fat i et nyt hold unge, der ligger store udfordringer på det område. Den 14. og 15. januar var jeg inviteret til Göteborg til releaseparty på en CD, de har lavet omkring HC. Den er også omtalt i martsnummeret af bladet. Samtidig med at CD en blev frigivet, var der landsmøde med forskellige oplæg. Det var også en god lejlighed til at få en god snak med formanden for den norske forening. Der har altid været et godt samarbejde den vej, og det agter vi at fortsætte med. I februar sendte vi 2 unge til møde i England. De kom hjem fulde af inspiration og med en masse idéer (ikke alle sammen nye, men alligevel), som vi nu skal til at arbejde videre med. I februar deltog vi i PFAs Brug Livet Fonden proces, hvor vi lagde en ansøgning om midler ud på internettet, og derefter gik i gang med at forsøge at skaffe mailstemmer nok til at komme i betragtning. Det lykkedes ikke helt, men der blev gjort en stor indsats rundt omkring, og alle, der gjorde en indsats, skal have tak for kampen. I marts holdt vi møde med ledende læger fra Rigshospitalet, Kennedy Instituttet, Odense Universitetshospital, Vejle sygehus, Aarhus Hospital og Aalborg Sygehus samt en repræsentant fra Sundhedsstyrelsen og direktøren for Sjældne Diagnoser omkring procedurerne for både præsymptomatisk og diagnostisk test for HC. Det er ikke nogen hemmelighed, at vores medlemmer ind i mellem har uheldige oplevelser i forbindelse med test for HC, og det vil vi gerne arbejde på at ændre. Det blev et rigtig godt møde, med positive tilkendegivelser fra alle deltagerne, og intentionen er, at det skal munde ud i nogle danske guidelines for test. Vi arbejder videre med det, og skal nok orientere, når der er nyt. Udover ovennævnte har bestyrelsen holdt 4 møder i løbet af året og i øvrigt brugt mail og telefon flittigt. I sommerferien blev vi udfordret lidt, da sekretær Irene Pedersen sagde sit job op, fordi hun havde for mange timer på sit andet arbejde. Det gav lidt ekstra opgaver og spekulationer om, hvad vi så skulle, men det er nu løst ved, at formanden arbej- LHC-nyt nr. 2/10 7

8 der som lønnet sekretær nogle timer om ugen. Der har været ganske stor aktivitet i lokalgrupperne gennem året, således har der været afholdt 4 møder i Midtjylland, 3 møder i Region syd, 3 møder i Vestsjællandsgruppen og 4 møder i København & Omegn. Der lægges et rigtig stort arbejde for at få de forskellige lokalgrupper til at køre, og det sætter bestyrelsen stor pris på. Tak til alle, der løfter denne opgave. På kommunikationssiden kan vi konstatere, at hjemmesiden bruges af mange, og vi har fået shinet den lidt op, så meget som det nu er muligt i de givne rammer. LHC-nyt er som vanligt udkommet 4 gange i løbet af året, og det er godt, at vi har Inge Maigaard, der sørger for at samle trådene og få det hele til at gå op i en højere enhed i den forbindelse. En tak til Inge og til staben af korrekturlæsere. På opfordring af flere medlemmer har vi i løbet af året i bestyrelsen diskuteret, hvordan vi kan sætte fokus på børn i HC-familier. Dette er foreløbig udmundet i en familiedag, der skulle finde sted i maj måned. Beklageligvis har vi ikke fået nogen tilmeldinger til arrangementet! Vi ved, at der er mange problemstillinger at slås med, når HC er en del af livet for børn, og vi ønsker at bakke op omkring familierne. Vi modtager stadig meget gerne input til, hvordan det kan gøres. I foreningen modtager vi mange henvendelser både pr. tlf. og mail med en masse forskellige problemstillinger. Disse forsøges løst/besvaret efter bedste 8 evne, og hvis ikke vi kan hjælpe, forsøger vi at henvise til relevante personer. LHC har pt. 870 medlemmer. Det er det højeste antal i historien, og det forpligter. Samtidig står det klart, at nogle af de opgaver, foreningen hidtil har varetaget, de måske nu bedre kunne varetages af folk udenfor foreningen. Der er som bekendt oprettet 3 plejecentre i Danmark (hvilket LHC har været medvirkende til), og på disse steder har man efterhånden en stor ekspertise omkring pasning og pleje. Det synes derfor relevant at spørge disse centre, om de har lyst at dele ud af deres viden, når vi får henvendelser fra plejehjem, der er nye i faget. Alle 3 centre har givet positive tilkendegivelser på dette, og praksis er nu, at vi henviser til centrene, når vi i foreningen får henvendelser. Hver gang der henvises, lægger jeg stor vægt på, at folk endelig må vende tilbage, hvis ikke de bliver hjulpet. Jeg har indtil nu kun hørt fra ét sted, og der var sket en misforståelse, som vi har fået rettet op på. Vi lægger stor vægt på at have et godt samarbejde med centrene, da det er vigtigt for alle. Foreningen har (via bestyrelsesmedlem Lena Hjermind) også et rigtig godt samarbejde med Hukommelsesklinikken på Rigshospitalet, og vi tøver ikke med at fortælle, at hvis man har brug for rådgivning og/eller test i forbindelse med HC, så er det en rigtig god idé at bede om en henvisning til Hukommelsesklinikken. Det er der, den største ekspertise er samlet. Der er også lidt ventetid på at komme til, det ved vi godt, men mener trods alt, det er bedre at vente lidt længere og til gengæld få den bedste behandling, der

9 gives. Og så kan vi blot håbe på, at ventelisterne på et tidspunkt kan få nogle til at få øjnene op for, at man må udvide kapaciteten på Hukommelsesklinikken, noget vi ved, er et stort ønske. Det er klart, at vi ønsker, at dette samarbejde skal fortsætte, til glæde for alle vores medlemmer. I 2007 lykkedes det den daværende formand, Sven Asger Sørensen, at få bevilget kr. til et projekt, der havde til formål At undersøge om tidligt indsættende rådgivning og information af patienter, familier og sundhedspersonale kan medvirke til at forebygge de sociale konsekvenser, som HC giver anledning til, samt hjælpe ægtefæller/samlevende til at imødegå de problemer, som sygdommens psykiske karakter uvægerligt medfører, herunder specielt forhold omkring mindreårige børn. Grundet forskellige omstændigheder lykkedes det ikke at få fuldført det oprindelige projekt. Men det ser nu ud, som om der måske er hul igennem, og hvis alt ellers flasker sig, som vi ønsker, vil Pernille Starnø, der er socialrådgiver ved Hukommelsesklinikken på Rigshospitalet, snarest gå i gang med at udfærdige en rapport omkring emnet. Det vil betyde, at vi kan få anvendt det tilskud, vi har fået og forhåbentlig slipper for at betale det tilbage igen, hvilket jo ville være ærgerligt. Og hvordan ser så fremtiden ud? Ja det kan man jo ikke vide, men i bestyrelsen glæder vi os til at tage fat på de konkrete opgaver, der ligger lige om hjørnet (sommerophold og Rundt om HC), ligesom vi fortsat vil arbejde på at styrke lokalgruppearbejdet rundt omkring. Vi tror stadig, at der er udviklingsmuligheder i foreningen, og skal selvfølgelig have en LHC-nyt nr. 2/10 snak om, i hvilken retning, det skal gå. Og som altid vil vi meget gerne høre fra medlemmerne, hvis der er idéer rundt omkring. Som ny formand har der været (og er stadig) mange ting at sætte sig ind i. Så er det godt, man har en bestyrelse med erfaring, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige hele bestyrelsen tak for jeres måde at gå til tingene på, for vores gode kommunikation, hvor jo især bruges flittigt og i øvrigt for jeres opbakning hele vejen igennem. Man skal normalt afholde sig fra at fremhæve nogle frem for andre, men jeg vil nu alligevel sige en ekstra tak til Karen, der gør et kæmpe stykke arbejde, (større end man lige i almindelighed forestiller sig, kan jeg godt love jer), med at passe på vores finanser og sørge for, at indtægtsgrundlaget er sikret. Og så vil jeg heller ikke undlade at nævne Asger, der har stået klar til en snak i de tilfælde, hvor jeg har haft brug for det, det er rart for en ny formand at kunne trække på en gammel formand med erfaring, så tak for det. Alt i alt synes jeg, at vi har nået meget siden sidste generalforsamling. Der er dog stadig meget at tage fat på, og jeg vil derfor udtrykke mit dybeste ønske om, at generalforsamlingen bakker op om den siddende bestyrelse, så vi kan få lov at fortsætte det arbejde som vi, og andre før os, har sat i gang. Bettina Thoby 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse Landsforeningen realiserede i 2009 et underskud på kr Egenkapitalen 9

10 er herefter reduceret til kr pr Der er i 2009 udbetalt kr til forskning, og LHC s forskningsmidler udgør herefter pr : kr , som er fordelt på driftskapital (frie midler, der kan anvendes til forskning mv.): kr og grundkapital (hidrørende fra arv og tidligere indskud): kr Landsforeningens INDTÆGTER blev samlet set kr større end i 2008, og dette skyldes primært en stor arv, deltagerbetaling til jubilæumsmødet samt indtægter til forskningsfonden. De samlede UDGIFTER blev kr større end i 2008, og dette skyldes primært udgifter til afholdelse 10 af jubilæumsmødet, større omkostninger til sommerophold, deltagelse i IHAkonference samt hensættelse af midler fra PUF-puljen. Da de samlede INDTÆGTER i 2009 var kr større end budgetteret, og de samlede UDGIFTER kr mindre end budgetteret, blev resultatet totalt set en besparelse på kr i forhold til budgettet for Generalforsamlingen godkendte det fremlagte regnskab for Vedtagelse af budget og kontingent for det kommende år. Budget for 2010: Der er budgetteret med indtægter på kr.

11 , og udgifter på kr , hvilket giver et underskud på kr Generalforsamlingen godkendte det fremlagte budget for Kontingent: Bestyrelsen foreslog, at kontingentet sættes op med kr. 25 pr. person, således at kontingentet for enkeltpersoner er kr. 225 og kontingentet for ægtefæller/par og deres hjemmeboende børn er kr Generalforsamlingen godkendte kontingentforhøjelsen. 5. Valg af bestyrelse og suppleanter Kasserer Karen Ørndrup var på valg, og ønskede at modtage genvalg. Der var ikke opstillet andre kandidater til kassererposten, og Karen Ørndrup blev valgt. Bestyrelsesmedlem Lena Hjermind var på valg, og ønskede at modtage genvalg. Brian Nørremark stillede også op til posten som bestyrelsesmedlem. Ove Vedelsby og John Jensen blev valgt som stemmetællere. Resultatet af valget blev, at Brian Nørremark fik 11 stemmer, Lena Hjermind fik 81 stemmer. Lena Hjermind var hermed valgt som bestyrelsesmedlem. Jeanette Kiefert Kristensen og Mogens Dam stillede op som suppleanter og blev begge valgt. 6. Eventuelle forslag fra bestyrelse og medlemmer Brian Nørremark havde indsendt 3 forslag til afstemning. ( LHC-nyt nr. 1, 2010). Resultatet af afstemningen viste, at forslag nr. 1 fik 7 stemmer for og 77 stemmer imod. Forslag 2 fik 9 stemmer for og 77 stemmer imod, og forslag 3 fik 10 stemmer for og 72 stemmer imod. Alle 3 forslag blev således forkastet. LHC-nyt nr. 2/10 7. Evt. Helle Nørremark opfordrede til, at man inviterer børn med til arrangementer f.eks. Rundt om HC, så man opnår en kultur og en naturlighed i at deltage i arrangementer i foreningen. Bestyrelsen noterede forslaget. Jytte Broholm spurgte til Huntexil, og Lena Hjermind svarede, at det stadig er lidt tidligt at udtale sig om virkningen af præparatet, da de sidste resultater fra fase 3 undersøgelserne ikke er indløbet endnu. Bettina Thoby 11

12 Hvad børn ikke ved... har de ondt af Familie- og psykoterapeut MPF, Karen Glistrup I denne artikel, som er et uddrag af en artikel bragt i Månedsskrift for praktisk lægegerning, redegør Karen Glistrup, for sine overvejelser i forbindelse med børn, der lever som pårørende til patienter med psykiske lidelser. Børn er altid involverede i en mors eller fars liv og sygdom. På godt og på ondt. Mange kan fordi man så inderligt ønsker, at børnene skal undgå at blive belastede næsten bilde sig selv ind, at man kan skjule sygdommen for børnene. Den nye hjerneforskning viser interessante observationer af et fænomen, spejlneuroner, som forekommer flere steder i hjernebarken. Disse spejlneuroner eller spejlnerveceller, som de også kaldes, gør at vi kan fornemme hinanden, og mærke hinandens følelser, langt hurtigere end vores bevidsthed kan følge med til. I relationen mellem forældre og børn kan det beskrives som om, de følelser, barnet er vidne til hos en forælder, rent faktisk mærkes i barnet. Ja, børn er i sandhed 12 pårørende. Deres evne til at fornemme, om forældrene har det godt eller skidt, er mindst lige så veludviklet som forældrenes evne til at fornemme deres børn. De fornemmer, når der er noget alvorligt galt noget, der ikke kan tales om. Tavsheden skaber forvirring og kan være uhyre smertefuld for barnet. Indtil for få år siden tænkte man i sundhedsvæsenet alene på de nære voksne omkring en patient. Da jeg i 1994 blev ansat på en psykiatrisk afdeling, blev jeg mødt med både undren og skepsis, når jeg foreslog, at vi skulle snakke med patienternes børn. Skulle du ikke søge over i børnepsykiatrien?, blev jeg foreslået. I den åbne dialog med forældrene får barnet hjælp til at finde mening og skabe sammenhæng. Indsigten hjælper barnet til at adskille sig fra det syge og samtidig bevare en tryg tilknytning til forældrene. Det er således helt afgørende for børnenes psykisk sunde udvikling, at nogen ser dem og taler med dem om det, de fornemmer. Hvordan kan vi sikre, at langt flere børn og forældre i familier med psykisk sygdom kan få hjælp til at bryde tavsheden? Den tavshed, som har så alvorlige konsekvenser for børnenes trivsel og udvikling. Vi skal ikke tænke, at andre instanser hjælper børnene. Meget ofte er ingen opmærksomme på, at børnene har brug

13 for hjælp heller ikke forældrene. Det er min erfaring, at mange forældre tror, at børnene ikke mærker den triste stemning i hjemmet. Eller de forestiller sig, at de vil få det værre af at vide mere. Mange forældre vil dog gerne tale med deres børn om, hvad de fejler. Men de kan have svært ved at finde ud af, hvordan de skal udtrykke sig. Derfor forklarer de sig over for børnene med: Jeg har det ikke så godt eller: Det er ikke noget, du skal bekymre dig om bare noget med mit hoved. De vil så nødig give børnene ekstra bekymringer. Børns strategier for at klare sig er vidt forskellige. Rigtig mange børn formår at skjule de følelsesmæssige belastninger, mærker dem måske næsten ikke. De evner at sætte deres tanker, følelser og behov for opmærksomhed i en slags karantæne. En anden del af børnene har ikke denne kompetence. De reagerer med en adfærd, der udløser en reaktion eller en indsats, der er relateret til netop adfærden. Ingen af børnene får vi derfor øje på»på den rigtige måde«den måde som giver børnene en reel oplevelse af at være set. Blandt de hundredvis af børn, som jeg har mødt via Modelfoto LHC-nyt nr. 2/10 13

14 psykiatriens familiesamtler, har mange været godt i gang med at udvikle store problemer i skolen. Men lige så mange af børnene har været i stand til at skjule smerten. Et kærligt forsøg på at gøre far og mor glade og en umiddelbar nyttig strategi for barnet, som ønsker at blive set som et normalt barn. Hvis ikke vi hjælper med at identificere fornemmelserne og sætte dem ind i en meningsfuld sammenhæng, vil børnene selv forsøge at gøre arbejdet. Det ligger dybt i menneskets natur, at vi søger efter meningsfulde sammenhænge. Det ulykkelige er, at hvis ikke vi knytter en anden forståelse til børnenes oplevelser og sansninger, kommer de oftest til at tro, at det handler om dem.»smertens børn og unge«vil jeg kalde dem. For smerten er fælles uanset børnenes signaler. Hele sundhedsvæsenet har et medansvar for at sikre, at børnene får den nødvendige støtte. Den praktiserende læge har ofte en særlig tillidsfuld relation til den syge forælder, og netop tilliden gør, at lægen har mulighed for at hjælpe patienten med at bryde tavsheden overfor børnene. Sunde børn mærker, når deres forældre har det svært! Det er nærliggende for lægen at spørge forældrene:»hvad med børnene... hvordan ser de ud til at have det?«men pas på! Vi risikerer, at blive»snydt«af børnenes evne til at se glade ud. Måske bærer netop det barn, som kan smile meget, på den største smerte. Bedre er det at huske hinanden på, at børn har brug for at blive inddraget. Lader vi dem alene, svigter vi dem, og de risikerer at 14 bære på følelsen af at være forladte og oversete. Vi skal i stedet spørge:»hvad med børnene... hvordan får vi snakket med dem om sygdommen og om, hvordan vi alle sammen har det?«her er nogle vigtige holdepunkter: Selv ganske små børn fornemmer forældres skrøbelighed. Børn taler sjældent om det, de voksne tier om. Men det betyder ikke, at tavshed er bedst. Når vi ikke fortæller børnene andet, tænker børnene: Det må have noget med mig at gøre! Børn ved, at de ligner mor og far. Mange frygter, at de også bliver syge. Familiesamtalen er ikke et interview. Den oplyser, ser og spejler barnets oplevelser. Den bekræfter barnet og styrker kontakten med forældrene. LITTERATUR Glistrup Karen: Hvad børn ikke ved... har de ondt af. København: Hans Reitzels Forlag, Glistrup Karen: Vi skal tale med børnene. I: Gerlach J, red. Pårørende. København: Psykiatrifondens Forlag, 2008: Glistrup Karen: Sunde børn og unge i familier med psykisk lidelse. I: Broeng S, red. Fokus på relationer. København: Hans Reitzels Forlag, 2009: Hart Susan: Den følsomme hjerne. København: Hans Reitzels Forlag, Karen Glistrups hjemmeside:

15 We can all do more! Annie og Helles dannelsesrejse til England, og tilmeld køre os tilbage igen søndag. Da vi kom frem til Birmingham og ned i ankomsthallen, genkendte jeg straks Matty og han os, så det gik meget smertefrit. Det første han sagde til os efter velkomstknus, var Hvor er danskere dog lave! Det skal siges, at Matty er meget høj og slank, mens Annie og jeg ikke er blandt de højeste børn i flokken. Men så var isen brudt med dette lidt billige grin på vores bekostning. Vi kender alle sammen følelsen, tør man tage springet, eller er man en kylling? Jeg var i tvivl, om jeg turde tage til YHDA Youth Conference i Birmingham i England, men kom frem til, at jeg ikke er en kylling. Imidlertid blev jeg i tvivl, da jeg skulle skrive min ansøgning til LHC om støtte til turen. Et af kravene lød: du taler et fornuftigt engelsk, da deltagerne fortrinsvis er englændere. Umiddelbart synes jeg ikke selv, at jeg er et naturtalent til engelsk, men jeg kan da gøre mig forståelig, og forstå hvad der sker omkring mig. Ville jeg kunne forstå de forskellige indlæg og føre samtaler med de øvrige deltagere? Da jeg fik en mail fra LHC om, at jeg sammen med Annie havde fået penge til at tage af sted, meldte jeg mig straks ind i HDA s Facebook gruppe omkring konferencen. Derefter fulgte mange mails med engelske Matty, som tilbød at hente os i lufthavnen ved ankomsten LHC-nyt nr. 2/10 Da selve konferencen startede, lagde vi ud med en lille konkurrence om at bygge det højeste, selvstående papirtårn ud af en stak A4 papir og en rulle tape. Vi sad allerede ved nogle store runde borde med 6-8 personer ved hvert bord, så holdene var dannet på forhånd. Nærmest mirakuløst var Annie og jeg i vindergruppen, Zena som sad ved vores bord, tog hurtigt styring og ledte os til sejren med en kanon idé. Vores tårn nåede hurtigt helt op til loftet, og kunne stå selv helt fra begyndelsen. Senere på dagen havde vi valget mellem to workshops af to omgange, først stod valget mellem Caring og Having Children. Her valgte Annie og jeg at dele os, Annie tog Having Children mens jeg selv havde valgt Caring. Min forventning var et oplæg, hvor man kunne sætte sig på bagerste række og lytte. Da jeg så kom ind i lokalet, var stolene stillet op rundkreds, og naturvi- 15

16 3) Tal med andre, skab et netværk. Måske med andre i netop din situation over telefonen eller via , eller brug en psykolog til de svære ting. 4) (Mis)brug foreningen! Ofte kan foreningen hjælpe med kommuneproblemer og andre ting, som kan virke helt uoverskuelige og uforståelige. denskabelig som jeg er, tænkte jeg straks åhh nej rundkreds, jeg er altså ikke humanist...(!) Efter en kort introduktion fra Allison Healy, skulle vi i mindre grupper skrive en liste over Hvad betyder omsorg (caring) for dig? En slags brainstorm over, hvad vi egentlig mener, omsorg er, i lyset af vores tilknytning til HC. Efter et stykke tid læste vi vores punkter op for de andre, og vi fik nogle gode små samtaler om at stå ved siden af en person med HC. Bagefter lavede vi den samme øvelse, men denne gang over spørgsmålet Hvad er udfordringerne ved at være en omsorgsperson (carer)? Det var en meget god øvelse til at se, man ikke er alene, og hvor det viste sig, at grupperne endte med stort set at have de samme ting på papiret. Det viser sig, at som pårørende til en person med HC, det være sig en syg ægtefælle, eller en syg mor eller far, vil man ofte nå frem til de samme konklusioner. Vi nåede frem til fire gode huskeregler, som jeg gerne vil dele med jer: 1) Det er faktisk i orden at være egoistisk og tænke lidt på sig selv, selvom det i situationen kan såre det syge familiemedlem. 2) Brug aflastning, enten i form af friaftener eller hele friweekender i det omfang, man har behov for at koble fra. 16 Having Children Også her sad vi i rundkreds. Det indledende oplæg blev givet af Elisabeth Rosser, og naturligvis havde mange par meldt sig til denne workshop. Elisabeth fortalte om de forskellige metoder og muligheder, der er, når man ønsker at få børn, og derefter kunne vi stille spørgsmål til hende. Det viste sig, at man i England anbefaler samme metoder, som vi kender her i Danmark. Man bliver gravid på den naturlige måde, og får derefter lavet en moderkageprøve i 10. uge, hvorefter man beslutter, om man vil fuldføre graviditeten. Ægsortering var også oppe som emne, men ifølge Elisabeth er der kun 20 % chance for, at man får et barn med hjem på denne måde, da der udtages 8 æg, men kun et bliver sat op igen. Elisabeth fortalte os også, hvordan man kunne teste et barn, og at der var 2 metoder den direkte og indirekte. Den direkte metode er, hvor man ved, at HC-genet er hos en af forældrene. Den indirekte metode er, hvis forældrene ikke selv ønsker at få at vide, om de har HC-genet, hvor man så går ind og tager en blodprøve fra nærmeste familiemedlem, som har fået konstateret HC-genet eks. barnets morfar. Det var en god og udbytterig workshop, måske ikke med så meget nyt, men alligevel lærerig.

17 Søndagens program bestod blandt andet af et oplæg ved Matty. Han havde deltaget i World Congress of HD i Canada, som ungdomsrepræsentant for DA (den engelsk udgave af LHC). Det var en meget personlig beretning om hans oplevelser ved at være med til en stor faglig kongres, som han selv sagde... der var ca. 700 smarte og kloge mennesker og så mig... Og det er jo rigtigt, indimellem kan HC blive så teknisk, at man føler sig godt gammeldags dum, men heldigvis lærer man altid lidt, så man bagefter kan tænke tilbage og sige, som Matty også gjorde, jeg følte mig meget dum, men til gengæld er jeg klogere nu. Det synes jeg, er en god pointe, for mange gange kan man godt føle, at man træder et skridt tilbage, inden man går to skridt frem. Det kan være meget frustrerende, men så det bliver det blot en anelse nemmere næste gang. Det sidste punkt på programmet var et oplæg fra Becky Davis om Fundraising (indsamling af sponsorpenge), som er en meget stor ting i England. Hun fortalte om, hvordan man kunne lave forskellige ting for at samle penge ind til forskning og foreningen. Der arrangeres løb, hvor man løber for sagen, og på den måde kan man være med til at samle penge ind. Vi fik en tyk folder med alle informationer omkring fundraising. I samme forbindelse var der hele weekenden opstillet et stort bord fyldt med bøger, som HDA sælger og forskelligt merchandise som f.eks. T-shirts med farver som i logoet (lyserød og lysegrøn), bamser med HDA T-shirts på, kuglepenne, påskeæg, silkebånd til blusen, som vi kender fra kampagner her i landet og meget mere. Vi fik fortalt, at der blev solgt rigtig meget af den type ting, og at LHC-nyt nr. 2/10 de også lavede nogle mere årstidsbestemte ting som påskepakker med påskeæg og en lille bamse med HDA T-shirt på, og julekort med foreningens logo op mod jul, så der var altid noget nyt og spændende i deres lille butik. Man kan også købe tingene via hjemmesiden: Efter en stor og lækker frokostbuffet søndag middag kørte Matty os tilbage til Birmingham lufthavn, så vi kunne rejse tilbage til Danmark efter en meget lærerig og intens weekend. Og med hensyn til sproget, - det gik rigtig fint, og jeg havde nærmest ingen problemer - hvilken lettelse! I renæssancen sendte adelsfolk deres børn på dannelsesrejser ud i verden, ofte som sidste led i deres uddannelse. Det var tit længere perioder på flere måneder, og gerne til Europas hovedstader som Paris eller Rom. Vi var sendt på en dannelsesrejse til England af Familien- LHC og dermed dig, nærmere bestemt til Telford. Ikke særlig eksotisk, faktisk regnede det næsten hele tiden, præcis som man ser det i film. Vi var heller ikke af sted i flere måneder, faktisk var vores ophold i England ultra kort. Ca. 31 timer var vores fødder solidt plantet på britisk jord. Men trods dette oplevede og lærte vi mere på disse 31 timer, end man ofte gør på 31 dage, når man er hjemme i vante og trygge omgivelser. Så vi vil opfordre jer alle sammen til at lægge kyllingedragten fra jer, drage ud og tage udfordringerne op, hvad enten det er et lokalgruppemøde, Rundt om HC eller World Congress of HD i Melbourne i Annie og Helle 17

18 Rundt om HC 2010 Lørdag den 30. og søndag den 31. oktober på Kryb i Ly Kro, Kolding Landevej 160 Taulov, 7000 Fredericia 18 Tema: LIVSKVALITET Så er der gået 1½ år siden vi sidst var samlet til Rundt om HC, og vi har glædet os til at kunne invitere alle til dette arrangement endnu en gang. Dette års Rundt om HC har temaet Livskvalitet. Et stort og vidt begreb, der opfattes forskelligt afhængigt af, hvem man er. Men uanset hvad, så må målet for os alle være at sørge for masser af livskvalitet for både os selv og vores kære, og det er dét, der vil være i højsædet på Rundt om HC denne gang. Programmet er bredt, og der vil givet være noget for enhver smag. Vi har denne gang valgt, at vi er samlet til alle oplæg, da man så ikke behøver at vælge, hvad man gerne vil, (og dermed gå glip af noget andet, som man måske også gerne vil). Kun lørdag eftermiddag er vi delt op i grupper, med det formål at diskutere forskellige opfattelser af livskvalitet, og hvad det er for os hver især. Alle grupper vil få en gruppeleder til at styre diskussionerne, hvis det bliver nødvendigt, og grupperne vil blive så tilpas store, at man ikke nødvendigvis skal sige noget, men også har mulighed for bare at sidde og lytte, hvis det er det, man helst vil. Programmet er som følger: Lørdag den 30. oktober Kl Ankomst med kaffe og brød Kl Velkomst Kl Min rolle i forhold til HC og hvor finder jeg min livskvalitet? v/psykolog Tine Wøbbe Kl Pause Kl Livskvalitet og hvad det så lige er v/skuespiller og foredragsholder Lone Hertz Kl Frokost og tid til evt. gåtur Kl Oplæg til eftermiddagens debatter v/bettina Thoby Kl Gruppedebatter om, hvad der for os er livskvalitet Hver gruppe får ét eller to spørgsmål, som diskuteres. Gruppen afholder selv kaffepause efter aftale Kl Grupperne har 5 min. hver til at præsentere deres emne for resten af forsamlingen Kl Afrunding på dagen Kl Hemmelig og hyggelig - overraskelsesaktivitet Gæst udefra Kl Middag Herefter aftenkaffe og aftenhygge

19 Søndag den 31. oktober Kl Morgenmad Kl Talepædagog og støtteordninger v/carsten Hjelholdt Kl Pause Kl Livskvalitet set med andre briller v/psykiater Merete Hørding, Hukommelsesklinikken og Susana Pro Koivisto, EHDN Kl Forskningsnyt v/panum instituttet Kl Evaluering og afslutning Kl Frokost Kryb i Ly Kro har 61 dobbeltværelser og 16 enkeltværelser, så hurtig tilmelding tilrådes, pladserne fordeles efter førsttil-mølle-princippet. Skulle der komme flere tilmeldte, end der er plads til, kan man få indkvartering på andre hoteller i nærheden. Enkelte har ytret ønske om, at børn også kunne deltage i Rundt om HC. Dette vil ikke blive tilfældet denne gang, men vi vil, når vi samles i oktober, foretage en rundspørge for at høre, om interessen for at medtage børn er til stede. Prisen for deltagelse i arrangementet er kr. 650,00 pr. person for medlemmer af foreningen. Ikke-medlemmer skal betale kr. 1500,00 for deltagelse. Prisen er inkl. de ovenfor nævnte måltider men ekskl. drikkevarer til frokoster og aftensmåltid. Tilmelding foregår på nedenstående tilmeldingskupon eller ved at sende en mail til med alle de oplysninger, der bedes om på tilmeldingskuponen. Tilmeldingsfristen er fredag den 30. juli. I begyndelsen af august udsendes bekræftelse på tilmelding. Jeg tilmelder i alt personer til Rundt om HC den 30. og 31. oktober 2010: Navn: Adresse: Postnr./by: Tlf.: Jeg ønsker girokort tilsendt Mailadresse: Jeg ønsker at betale via netbank Navne på øvrige deltagere: LHC-nyt nr. 2/10 19

20 Rundt om HC Formøde - for dig, der ikke før har deltaget i arrangementer i LHC. Fredag den 29. til lørdag den 30. oktober 2010 Kryb i Ly Kro, Kolding Landevej 160 Taulov, 7000 Fredericia På de foregående sider kan du læse om arrangementet Rundt om HC, der afholdes til oktober. Vi ved, at det nogle gange kan være lidt hårdt at være så intenst sammen i 2 dage omkring en så alvorlig sygdom som HC. Jeg tilmelder i alt personer til Rundt om HC Formøde den 29. oktober 2010: Navn: Adresse: Postnr./by: Tlf.: Jeg ønsker girokort tilsendt Mail-adresse: Jeg ønsker at betale via netbank Navne på øvrige deltagere: 20

21 Vi ved også, at dem, der deltager for første gang i Rundt om HC, nogle gange udtrykker ønske om, at de havde vidst lidt mere om, hvad de kunne forvente, når de deltager i et sådant arrangement. Vi har derfor valgt, at vi i forbindelse med dette års Rundt om HC tilbyder et formøde til dig, der ikke før har deltaget i arrangementer i foreningen. Tanken er ganske enkelt, at vi mødes fredag aften, hvor vi over aftenkaffen hilser på hinanden, får talt lidt om, hvad den enkelte har af forventninger, og måske lige får afstemt det hele. Der er ikke noget fast program. Vi tager det, som det kommer, og får samtidig forberedt os lidt på, hvad weekenden byder på. Adresseændring? Er du flyttet? Så husk at melde det til Landsforeningens kontor. Vi får mange breve retur, fordi adressen er ændret, og vores sekretær bruger megen tid og mange kræfter på at finde den nye adresse samtidig med, at det koster unødig porto. Altså husk at melde flytning! Bestyrelsen. Ankomst og værelsestildeling fra kl til kl , og derefter samles vi til en god snak. Vi finder vores senge, når det passer os, og lørdag morgen er der morgenmad, så vi er klar til at starte på selve Rundt om HC arrangementet kl Prisen for deltagelse i formødet er kr. 300,00 pr. person for medlemmer af foreningen. Ikke-medlemmer skal betale kr. 800,00 for deltagelse. Prisen er inkl. aftenkaffe, overnatning og morgenmad. Tilmelding foregår på tilmeldingskuponen på modstående side eller ved at sende en mail til med alle de oplysninger, der bedes om på tilmeldingskuponen. Tilmeldingsfristen er fredag den 30. juli. I begyndelsen af august udsendes bekræftelse på tilmelding. LHC-nyt nr. 2/10 Foro: Lars Schmidt 21

22 Kostens betydning for hverdagen med HC Baggrunden for denne artikel er de erfaringer, vi har gjort på Tangkær og diverse videnskabelige artikler, der omhandler problemer i forbindelse med mad og måltider. Det kan f.eks. være svært for HC patienter at holde fokus på det at spise, og der kan opstå tygge/synkebesvær, og deraf følgende vægttab. Ro ved måltidet Nogle HC patienter specielt i de sene stadier af sygdomsforløbet spiser mindre, hvis der er for megen støj og snak omkring middagsbordet. Ro ved måltidet er vigtigt, fordi HC kan gøre det vanskeligt at koncentrere sig om flere ting samtidigt, og det at spise kræver megen koncentration. Symptomerne på, at der er for mange forstyrrelser, kan f.eks. være uro i kroppen, mange ufrivillige bevægelser eller fejlsynkninger. Madens konsistens Vi har alle livretter. Mange har minder knyttet til bestemte retter, og det kan have stor positiv betydning for livs - kvalitet og tygge/synkeevnen, hvis personer med HC får serveret noget, der dufter og smager, som vor mor lavede det. Der er stor forskel på, hvad en person med HC kan spise konsistensmæssigt fra den ene dag til den anden. Det er derfor vigtigt, at du vurderer humøret og overskuddet, inden du serverer maden, og at der er alternativer klar, hvis der skulle opstå fejlsynkninger. Det kan klares ved at have et lager af frosne supper, som 22

23 hurtigt kan tøs op i mikrobølgeovn, eller ved have en blender til rådighed. Det er imidlertid af stor betydning, hvordan det synsmæssige indtryk af maden er! Det er en god idé at holde de enkelte elementer adskilt. Det kan indtænkes i menuplanen, dersom maden skal findeles hver dag. Der findes mange retter, som er tilstrækkeligt findelte og derfor ikke skal blendes, f.eks., farsretter. Skal maden findeles, kan du nøjes med kødet og evt. grøntsagerne, og så servere det med hele kartofler, - de kan derefter moses i sovsen.. Det er vores erfaring, at beboerne spiser mere, hvis madens duft og udseende stemmer overens med, hvad det rent faktisk er. Helhedsindtrykket af tallerkenen er meget vigtigt for appetitten både for syge og for raske. Det ses ofte, at personer med HC, uanset deres sædvanlige tygge/synkeevne, ved specielle lejligheder kan spise stort set alle konsistenser. Det kræver imidlertid stor koncentration og tager mange kræfter. Kræfter, som er gode at bruge ved specielle lejligheder, men som i hverdagen måske kunne bruges andre steder? Efterhånden, som sygdommen skrider frem, er der øget risiko for tygge- og synkebesvær. Det er vigtigt, at maden er tilpasset den enkeltes tygge/synkeevne. Kommer maden galt i halsen, kan det ende i lungerne, og der er risiko for lungebetændelse. Vægt og energibehov Mange med HC oplever vægttab gennem sygdomsforløbet. Det skyldes tab af muskelmasse, samt et højt energibehov. Hvor højt energibehovet er, er dog LHC-nyt nr. 2/10 uklart. I Huntingtons Chorea pasning og pleje 1 er angivet, at personer med HC har brug for det dobbelte af, hvad raske har brug for, altså omkring kilo Joule (kj). Det er dog ikke det, vi observerer hos beboerne i Boform HC. De fleste har et lettere forhøjet energibehov, men ikke det dobbelte af normalen, og de fleste tager på, når der serveres energiberiget mad. Fedtstof er vigtigt for at få energibehovet dækket. I 1g fedt er der 38 kj, mens der i protein og kulhydrat er 17 kj pr. gram. Det betyder, at du kan nøjes med at spise halvt så meget fedt som protein eller kulhydrat for at få samme mængde energi (kj). Det betyder, at det er vigtigt at tænke over mængder og typer af fødevarer. Lad mig give et eksempel: I en halv liter skummetmælk er der 2,5 g fedt (95kJ), mens der i en halv liter sødmælk er 17,5 g fedt (665kJ) og i en halv liter piskefløde 190 g fedt (7220kJ), så det er af stor betydning, hvad du vælger. Det skal dog tilføjes, at det er muskelmasse (protein), der tabes ved HC. Derfor vil et øget energiindtag i form af fedt, sandsynligvis ikke have effekt på funktionsevnen, og et evt. overskud af kalorier ved et højt fedtindtag og lav fysisk aktivitet vil resultere i, at fedtet sætter sig på maven og ikke som muskler. Alligevel er det vigtigt at spise fedt, specielt hvis der er nedsat appetit, fordi det hurtigere hjælper med at få dækket behovet for kalorier, end med protein og kulhydrat. - og lidt mere om fedt... Der er lavet undersøgelser, der viser at fede fisk er gode for hjernen. Det kan muligvis have positiv indvirkning på nogle 23

24 af symptomerne hos personer med HC. Næringsstofferne fra fede fisk er vigtige for de processer, der sker i hjernen 2. Det er derfor vigtigt at spise megen fisk, eller evt. et fiskeolietilskud. Fiskeolie kan måske også have en gavnlig effekt på led og muskel-smerter hos personer med HC, da det har vist sig, at have gavnlig effekt på nogle personer med leddegigt 3. Der ses ikke alvorlige bivirkninger ved fiskeolie, men det kan have blodfortyndende effekt. Er man derfor i behandling med blodfortyndende medicin, skal præparater med fiskeolie kun anvendes i samråd med lægen. Fremtidens kost i Boform HC Vi har længe haft fokus på at forhindre vægttab, og det er vi blevet rigtig gode til. Men kosten handler ikke kun om den rette sammensætning af fedt, kulhydrater og protein. Det næste fokuspunkt for kosten i Boform HC vil derfor være, hvad kan vi gøre ved kosten for at sikre de bedste betingelser for hjernens funktioner. Vi kan ikke helbrede HC vha. kosten men vi håber, at øget fokus på den vil give beboerne i Boform HC bedre livskvalitet og øget energi til at klare hverdagen. Susanne Bakmann Klinisk diætist Boform HC, Tangkær 1 Lüttichau M. (1999). Huntington Chorea pasning og pleje. Landsforeningen mod Huntington Chorea 2 Tassoni D, Kaur G, Weisinger RS et al. (2008). The role of eicosanoides in the brain. J clin Nutr; Calder PC. N-3 polyunsaturated fatty acids and inflammation from molecular biology to the clinic. Lipids Apr;38(4) I Boform HC på Tangkær er der mange forskellige faggrupper ansat. Ergo te ra - peuter, sosu-assistenter, sosu-hjæl per, syge - plejerske, pædagoger, af spæn dings -pæda gog, køk ken le der, om sorgs med ar bejder, socialråd giver og kli nisk diætist. Alle hjælper i plejen, men har derudover hver deres vores fokus. Gode råd omkring mad og måltider Vurder fra måltid til måltid, om den givne konsistens kan spises. Hav altid et alternativ klar, hvis der skulle opstå fejlsynkninger. Brød kan udblødes i mælk eller fløde, hvis det er for hårdt eller smuldrer. Blendes der pålæg eller pynt til pålæg, kan der tilsættes fortykningsmiddel, så får det en fastere konsistens. Prøv med forskellige hjælpemidler, hvis der er problemer med at spise, det er forskelligt hvad der er bedst for den enkelte. Det kan hjælpe at skære maden i stykker, hvis der bruges mange kræfter på det, eller der tages for store bidder så kan kræfterne bruges på at spise i stedet. Spisestykker kan hjælpe til at passe på tøjet. Mad der kan spises med fingrene, kan være til stor glæde, hvis man normalt ikke kan spise selv. Suppler evt. kosten med en vitamin- og mineraltablet samt fiskeolie. Så er du sikker på at behovet er dækket. Kontakt egen læge eller diætist, hvis der forekommer massivt vægttab. De vil kunne vejlede i valg af evt. ernæringsdrikke eller anden form for ernæringsterapi. Hos lægen kan der fås en recept på ernæringsdrikke, hvilket giver tilskud på 60% Få afklaring omkring ønsker til fremtiden, inden det er for sent. Fx om der ønskes sonde, hvis det skulle komme dertil, livretter o. lign. (Rådet gælder i det hele taget ønsker for fremtiden, da der måske kommer et tidspunkt, hvor de ikke længere kan udtrykkes).

25 Kritisk sygdom Begrebet kritisk sygdom dukker med jævne mellemrum op i debatten på vores hjemmeside, og vi får også ind i mellem direkte henvendelser herom. Desværre oplever mange, der har en forsikring, som omfatter kritisk sygdom, at når det kommer til stykket, og man får konstateret HC i udbrud, så vil forsikringsselskabet alligevel ikke udbetale forsikringen. Forsikringsselskabets begrundelse er, at HC ikke står på listen over kritiske sygdomme. Imidlertid rummer denne liste andre sygdomme, der er arvelige, og sygdomme der ligesom HC rammer centralnervesystemet, og vi finder det derfor urimeligt, at HC ikke er med på listen. Landsforeningen rettede i 2008 henvendelse til Center for Ligebehandling af Handicappede, der svarede, at de trods henvendelser til økonomi- og erhvervsministeren ikke havde haft held til at få ændret på listen. Dette skal nu ikke forhindre os i at forsøge igen, og bestyrelsen har derfor rettet henvendelse til direktøren for Sjældne Diagnoser, Lene Jensen, og spurgt hende, om det er noget, Sjældne Diagnoser (meget gerne i samarbejde med LHC) kunne have lyst til at arbejde for. Vi har fået et positivt svar, og således vil Sjældne Diagnoser tage emnet op på næste forretningsudvalgs møde, der finder sted i juni måned. Om det nytter, og om vi får held til at få rykket ved noget, kan kun tiden vise, men vi vil i hvert fald arbejde for sagen, og vender tilbage med orientering, når der er noget nyt. Bestyrelsen En liste over kritiske sygdomme kan f.eks. ses på internettet, ved hjælp af dette link: LHC-nyt nr. 2/10 25

Hvad børn ikke ved... har de ondt af

Hvad børn ikke ved... har de ondt af 106 B Ø RN I PRAKSIS Hvad børn ikke ved... har de ondt af Karen Glistrup I denne artikel redegør en familie- og psykoterapeut for sine overvejelser i forbindelse med børn, der lever som pårørende til patienter

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL ALDERSSVARENDE STØTTE 6-12 ÅR info TIL FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den 29.02.2012. Antal tilbagemeldinger: 37 ud af 40 mulige. 1: Har du på sygehuset fået den fornødne

Læs mere

1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Du er ikke alene Kend din sygdom

1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Du er ikke alene Kend din sygdom 1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Hvert år får ca. 2.500 danskere enten lymfekræft, leukæmi, MDS eller andre blodkræftsygdomme, og godt 20.000 lever i dag med en af disse sygdomme.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 9. marts og 10. marts 2015 på Ruthsvej 11, Løkken

Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 9. marts og 10. marts 2015 på Ruthsvej 11, Løkken BLÆREKRÆFTFORENINGEN LOKALFORENING JYLLAND. Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 9. marts og 10. marts 2015 på Ruthsvej 11, Løkken Hele bestyrelsen var tilstede. Dagsordenen blev gennemført således: 1.

Læs mere

Information til unge om depression

Information til unge om depression Information til unge om depression Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er tegnene på depression? 05 Hvorfor får nogle unge depression?

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn 13-18 ÅR ALDERSSVARENDE STØTTE infotil FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsophold Mit navn er Ásthildur Eygló Ástudóttir, jeg har taget på udveksling til Island, Vík í Mýrdal, på et lille plejehjem der hedder Hjallatún. Min email adresse er: eygloo@gmail.com

Læs mere

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp F. 22-10-1940 April 2013 Bevilget 2012 Medicinhjælp og bleer Bevilget apr. 2013 Medicinhjælp + bleer & tøj Bevilget sep. 2013 Medicinhjælp

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

8 Vi skal tale med børnene

8 Vi skal tale med børnene 8 Vi skal tale med børnene Af Karen Glistrup, socialrådgiver og familie- og psykoterapeut MPF Børn kan klare svære belastninger Vi bliver ramt, når et familiemedlem tæt på os bliver ramt. På hver vores

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Australien Navn: Marlene S Lomholt Poulsen Email: 140696@viauc.dk Evt. rejsekammerat: Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: Via University College Horsens Holdnummer: SIHS12-V-1

Læs mere

Når et barn et eller ungt menneske bliver ramt af OCD, påvirker det naturligvis hele familien.

Når et barn et eller ungt menneske bliver ramt af OCD, påvirker det naturligvis hele familien. Når et barn et eller ungt menneske bliver ramt af OCD, påvirker det naturligvis hele familien. Uanset om OCD en kommer snigende eller sætter mere pludseligt ind, giver barnets symptomer ofte anledning

Læs mere

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace PND protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace Generalforsamling 2011 4 5 6 7 8 Indhold madlavningskursus Samarbejde med PKU Generalforsamlingen 2011 Sjældne Diagnoser

Læs mere

Hvordan er dit selvværd?

Hvordan er dit selvværd? 1. kapitel Hvordan er dit selvværd? Hvad handler kapitlet om? Dette kapitel handler om, hvad selvværd er. Det handler om forskellen på selvværd og selvtillid og om, at dét at være god til tennis eller

Læs mere

Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt. Enkle råd om at holde vægten oppe

Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt. Enkle råd om at holde vægten oppe Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt Enkle råd om at holde vægten oppe 2 Indholdsfortegnelse Side KOL og vægttab 3 Hvilken betydning har energi? 4 Hvilken betydning har protein? 5 Derfor er behovet

Læs mere

FIF til hvordan. du styrer din trang. til sukker

FIF til hvordan. du styrer din trang. til sukker FIF til hvordan du styrer din trang til sukker af. Hanne Svendsen, klinisk diætist og forfatter 1 Håber du får inspiration og glæde af denne lille sag. Jeg ønsker for dig, at du når det, du vil. Valget

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

Pause fra mor. Kære Henny

Pause fra mor. Kære Henny Pause fra mor Kære Henny Jeg er kørt fuldstændig fast og ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg er har to voksne børn, en søn og en datter. Min søn, som er den ældste, har jeg et helt ukompliceret forhold til.

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND

FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND Mine forventninger til opholdet var at prøve at blive kastet ud i en anden kultur, hvor kommunikationen foregår på engelsk. Da jeg altid har haft meget svært

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

HIV, liv & behandling. Krop og psyke

HIV, liv & behandling. Krop og psyke HIV, liv & behandling Krop og psyke Denne folder er beregnet til hiv-smittede, som ønsker information om de fysiske og psykiske sider ved at leve med hiv. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Fredericia Billardklub

Fredericia Billardklub Fredericia Billardklub Møde referat Ekstraordinær General forsamling Referat nummer: 2015-03 Mødedato: 08-02-2014 Fredericia den 10-02-2014 0. Fremmødte - 30 i alt, hvor de 5 er fra bestyrelsen 1. Valg

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Når du skal starte med sondemad derhjemme. Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. Juli 2013.

Når du skal starte med sondemad derhjemme. Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. Juli 2013. Når du skal starte med sondemad derhjemme Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. Juli 2013. Inden min mand blev syg, forestillede jeg mig det værste, når folk talte

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og Plads til Rosa Slåskampe, raserianfald og dårlig samvittighed. Luften var tung mellem Rosa og hendes mor, indtil Rosa fortalte, at hun tog hårde stoffer. Nu har både mor og datter fået hjælp og tung luft

Læs mere

Kampagnen Opgør med tabuet

Kampagnen Opgør med tabuet Kampagne: Opgør med tabuet Landsforeningen har i begyndelsen af 2014, i ugerne 5 til 8, sat en mindre kampagne i værk på facebook og hjemmesiden. Kampagnen Opgør med tabuet handler om at give hjælp til

Læs mere

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier.

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier. Kære lokalforeninger. Der er stadig mange danskere, som drikker alt for meget og som har brug for støtte til at komme ud af alkoholproblemet. Derfor er det vigtigt, at Lænken er synlig og meget mere kendt,

Læs mere

Det er derfor vigtigt, at du som forælder er i stand til at rumme barnets reaktioner uanset hvor lettet eller ked af det, du selv er.

Det er derfor vigtigt, at du som forælder er i stand til at rumme barnets reaktioner uanset hvor lettet eller ked af det, du selv er. Børn og skilsmisse Uddrag fra Børns vilkår Bruddet Som forældre skal I fortælle barnet om skilsmissen sammen. Det er bedst, hvis I kan fortælle barnet om skilsmissen sammen. Barnet har brug for at høre,

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Min mor eller far har ondt

Min mor eller far har ondt Min mor eller far har ondt En pjece til børn af smerteramte Når mor eller far har ondt Dette hæfte er til dig, der har en mor eller far, som har ondt i kroppen og har haft det i lang tid. Det kan være,

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

PS Landsforenings generalforsamling 2009. "At være pårørende til mennesker der kæmper med spiseforstyrrelser" Psykolog Susanne Bargmann

PS Landsforenings generalforsamling 2009. At være pårørende til mennesker der kæmper med spiseforstyrrelser Psykolog Susanne Bargmann PS Landsforenings generalforsamling 2009 "At være pårørende til mennesker der kæmper med spiseforstyrrelser" Psykolog Susanne Bargmann 1 Forældre-perspektiv: Skyld - hvor er det jeg har fejlet som mor/far?

Læs mere

At tænke sig at det kun er et år siden at jeg blev klar

At tænke sig at det kun er et år siden at jeg blev klar At tænke sig at det kun er et år siden at jeg blev klar over at der var noget andet galt med mig, at tænke over at Klinefelter Syndromet ikke blot er et syndrom men også bar på noget Autisme er for mig

Læs mere

Mailene. Dit liv B side 14

Mailene. Dit liv B side 14 Dit liv B side 14 Mailene En kort præsentation af hovedpersonen i denne bog, der gerne vil være anonym: Lad os kalde vedkommende Henri, så kan du kære læser selv bestemme, om det er Henrik eller Henriette:

Læs mere

Plejeboligundersøgelse i Aarhus kommune -2015

Plejeboligundersøgelse i Aarhus kommune -2015 undersøgelse i Aarhus kommune -2015 Den følgende rapport viser en oversigt over tilknyttede kommentarer fra pårørendeundersøgelsen 2015. 1. Kommentarer til tilfredshed med plejeboligen alt i alt? Stor

Læs mere

Patientens oplevelse af at blive indlagt med epistaxis i ØNHsengeafdelingen. Christina Rosenquist og Pernille Leth 4. Marts 2016 Vejle Sygehus

Patientens oplevelse af at blive indlagt med epistaxis i ØNHsengeafdelingen. Christina Rosenquist og Pernille Leth 4. Marts 2016 Vejle Sygehus Patientens oplevelse af at blive indlagt med epistaxis i ØNHsengeafdelingen Christina Rosenquist og Pernille Leth 4. Marts 2016 Vejle Sygehus Hvordan kom vi i gang Epistaxis patienter en sårbar gruppe

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER VI SKAL HJÆLPE DEM, SÅ GODT VI KAN. DE ER BEBOERE LIGESOM ALLE ANDRE. CARSTEN, varmemester 2 NÅR EN BEBOER

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Analyseresultater Graviditetsbesøg

Analyseresultater Graviditetsbesøg Analyseresultater Graviditetsbesøg Hovedkonklusion I analysearbejdet er der fokuseret på graviditetsbesøg som forældreforberedende generel indsats i forhold til primært jordemorens tilbud til vordende

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2016

Nyhedsbrev Juni 2016 Nyhedsbrev Juni 2016, Formand Sommerferien er begyndt for skolerne. Det betyder også, at ferietiden begynder for rigtig mange mennesker - og det betyder, at de frivillige i Bedre Psykiatri Aarhus vil holde

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde?

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Jeg ved det ikke Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Spørg barnet De bedste kurser, vi kan gå på, er hos dem, vi arbejder med Børn er typisk objekter, der bliver studeret

Læs mere

Pårørende. Livet tæt på psykisk sygdom

Pårørende. Livet tæt på psykisk sygdom Pårørende Livet tæt på psykisk sygdom Livet som pårørende Det er afgørende, hvordan du som pårørende støtter op om den syge og tager del i det svære forløb, det er, at komme ud af svær krise eller psykisk

Læs mere

Evaluering: En god start - sammen. Telefon interview af forældre der har deltaget i En god start sammen.

Evaluering: En god start - sammen. Telefon interview af forældre der har deltaget i En god start sammen. Evaluering: En god start - sammen. Telefon interview af forældre der har deltaget i En god start sammen. Telefon interviewene fandt sted efter den sidste gang på 11. kursusgang. Forventninger til forløb:

Læs mere

Fra tidlig frustration til frustrerede drømme

Fra tidlig frustration til frustrerede drømme Søren Hertz, Gitte Haag, Flemming Sell 2003 Fra tidlig frustration til frustrerede drømme. Adoption og Samfund 1 Fra tidlig frustration til frustrerede drømme Når adoptivfamilien har problemer og behøver

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 Referat af Marianne Rasmussen Antal stemmeberettiget 44 Dagsorden: Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 1. Valg af dirigent - Bent Garsted 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA.

Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA. Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA. Hvorfor har ingen fortalt mig det før? Sådan vil du måske også reagere, når du er startet på behandlingen hos FONTANA. Når du

Læs mere

FORRÅELSE. NYHEDSbladet. BEHOLD FAGLIGHEDEN Det er vigtigt at kommunikere med kollegerne og være samlet om emnet.

FORRÅELSE. NYHEDSbladet. BEHOLD FAGLIGHEDEN Det er vigtigt at kommunikere med kollegerne og være samlet om emnet. FORRÅELSE Konferencen om forråelse, indtrykkene fra årets konference giver stadig genlyd rundt omkring på arbejdspladserne. Assistent klubben a holdte sin årlige konference for medlemmerne midt i marts

Læs mere

Formandens beretning 2016

Formandens beretning 2016 Formandens beretning 2016 Kære alle fremmødte, forældre, medarbejdere og skoleledelse Skoleåret 2015/2016 har budt på en lang række forandringer. Forandringer der er kommet til med det mål, at gøre tingene

Læs mere

Pernille var anorektiker: Spiseforstyrrelse ledte til selvmordsforsøg

Pernille var anorektiker: Spiseforstyrrelse ledte til selvmordsforsøg Pernille var anorektiker: Spiseforstyrrelse ledte til selvmordsforsøg Pernille Sølvhøi levede hele sin ungdom med spisevægring. Da hun var 15 år, prøvede hun for første gang at begå selvmord. Her er hendes

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Julies rejsebrev fra Thailand

Julies rejsebrev fra Thailand Julies rejsebrev fra Thailand Navn: Julie Lind Faurschou Hjeminstitution: VIA University college, Holstebro. Hold: E2007 Semester: Udveksling som valgfag på 7. semester. Udvekslingsland: Thailand Klinisk

Læs mere

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling Torsdag d. 27. februar 2014 Velkomst v/formanden 1. Valg af dirigent Lone Pedersen blev valgt 1a. Valg af stemmetællere Helle Jørgensen Uddeling af pokaler Rideskole

Læs mere

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt:

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: 1. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart? Inden besøget i Østerhåb har

Læs mere

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN NYHEDSBREV JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN GENERALFORSAMLINGEN NY CAFÈ +35 I ÅRS NY PÅRØRENDEGRUPPE FACEBOOKGRUPPER BØRN/UNGEGRUPPER HALVÅRLIGT PROGRAM NYT FRA FORMANDEN Kære medlemmer. Godt nytår til jer

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder København S, 10. juni 2015 Kære menigheder Morten Kofoed Programme Coordinator Baptist Union of Denmark Cell: +45 3011 2904 E-mail: morten@baptistkirken.dk Mange tak for jeres bidrag til Burundis Baptistkirke

Læs mere

Indeni mig... og i de andre

Indeni mig... og i de andre KAREN GLISTRUP er forfatter, socialrådgiver, familie, par- og psyko t erapeut MPF. PIA OLSEN er freelance illustrator og tegner til bøger, web, magasiner, apps og reklame. Når børn får mulighed for at

Læs mere

1. udgave. 1. oplag Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 1164

1. udgave. 1. oplag Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 1164 1. udgave. 1. oplag 2010. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 1164 PSYKISKE REAKTIONER PÅ HJERTEKARSYGDOM Måske har du brug for hjælp? DET ER NORMALT AT REAGERE Det er en voldsom oplevelse at få og blive

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

SAMS Aarhus Bestyrelsesmøde D. 27.11.2013

SAMS Aarhus Bestyrelsesmøde D. 27.11.2013 SAMS Aarhus Bestyrelsesmøde D. 27.11.2013 Leder af mødet: Cathrine Nørgaard. Deltagere: Cathrine Nørgaard, Pernille Libach Hansen, Pernille Nikolajsen, Tessa Dahl-Jensen og Helene Hørløck. 1. Underskrift

Læs mere

REFERAT FRA REGIONSMØDE Lørdag den 13. september 2014 kl. 10.00 Tinghuset Østergade 9, 1 sal 8740 Brædstrup

REFERAT FRA REGIONSMØDE Lørdag den 13. september 2014 kl. 10.00 Tinghuset Østergade 9, 1 sal 8740 Brædstrup REFERAT FRA REGIONSMØDE Lørdag den 13. september 2014 kl. 10.00 Tinghuset Østergade 9, 1 sal 8740 Brædstrup 01 Velkomst. Formanden bød velkommen, formålsparagraffen blev læst og der blev holdt et øjebliks

Læs mere

Formandsberetning 2008

Formandsberetning 2008 Formandsberetning 2008 Jeg har valgt at opbygge formandsberetningen på følgende måde: Tilbageblik på året der gik Bestyrelsens arbejde Udfordringer for fremtiden Afslutning Tilbageblik på året der gik

Læs mere

Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre.

Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre. Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre. Indledning Denne evaluering giver viden om anvendeligheden og relevansen af bogen 'Snak om angst og depression... med børn

Læs mere

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Selvom du lever i et fast forhold kan ensomhed være en fast del af dit liv. I denne guide får du redskaber til at ændre ensomhed til samhørighed og få et bedre forhold

Læs mere