2. Formatering og layout. Formatering og layout

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. Formatering og layout. Formatering og layout"

Transkript

1 Formatering og layout At arbejde i regneark er helt anderledes end at arbejde i tekstbehandling. Et regneark kan mange flere ting end tekstbehandlingen kan. Man siger at dets funktionalitet er meget større end tekstbehandlingens - og også større end databasens funktionalitet. Naturligvis er tekstbehandling - og databasen - regnearket overlegen på visse områder, men regnearket kan bruges som tekstbehandling og database. Den store funktionalitet betyder, at der er meget mere at lære - kræver meget mere øvelse - for blot at bruge et regneark nogenlunde rimeligt - og det er endda meget langt fra en optimal brug. I Word er sidelayout og arbejdsfelt defineret fra åbningen af en ny fil. Det er de ikke i Excel!! Et regneark er som et kæmpestort stykke papir, som man kan skrive på overalt uden nogen begrænsninger overhovedet. Regneark er derfor meget tilbøjelige til at blive en stor rodet bunke tal og ord, som er komplet uoverskuelig og uforståelige. Det kan godt være, at du synes, at du sagtens kan finde rundt i beregningerne lige når du er færdig, men om en måned eller tre har du glemt alt om, hvorfor du har gjort som du har. Og så er regnearket ikke meget værd hvis det skal bruges til eksamensrepetition eller det skal genbruges i en opgave eller næste års budgettering eller... - derfor at arbejde i regneark stiller meget store krav om orden, overblik, disciplin, forklaringer / gode overskrifter og en særdeles systematisk arbejdsform, men så er regnearket også det mest fantastiske, alsidige, fleksible, effektive, tidsbesparende arbejdsredskab på en PC er. Heldigvis er der rigtig mange formateringsmuligheder i regnearket - mange flere end i Word. Brug af tekstbokse, kommentarbokse, rammer, farver, cellefletning, kolonnebredde, rækkehøjde, placering, sidetilpasning, kopiering osv. gør det muligt at lave gode, overskuelige og forståelige opstillinger og opgaver, som du kan bruge, genbruge - selv efter lang tid - ændre i, udbygge uden besvær overhovedet. Først lidt om at arbejde i og formatere celler. I regneark arbejdes der altid kun i 1 celle af gangen. Den kan indeholde tal, tekst datoer, brøker, figurer osv. Medens cellerne i ældre regneark kun kunne rumme 255 tegn kan de i dag rumme mere end tegn - det svarer til ca. 20 A4 sider i Word!. Når du åbner et nyt regneark vil det som regel være formateret til at vise ca. 8 tal / bogstaver i cellen, men du kan sagtens skrive mange flere ind, fordi du jo skriver i formelfeltet ovenover regnearket og det er meget større. Indtastningerne i åbningsskærmbilledet gennemgås nedenfor sammen med flere andre muligheder, herunder hvordan formateringsværktøjerne kan anvendes til at lave en T-konto med bilagsnummer og primo / ultimosaldo. Endelig sluttes af med sideopsætning, der er helt anderledes end i Word. Bemærk forklaringer, kommentarer o. lign. skrives ALDRIG direkte ind i en celle, men i en tekstboks eller en kommentarboks - de kan udvides / formindskes efter behov, flyttes og rettes i. Husk - fejlindtastninger, anvendelse af forkerte kommandoer osv.. kan fortrydes ved at klikke på FORTRYD-ikonet - den krumme pil der viser mod venstre. Klikkes på drop down pilen ved FORTRYD-ikonet ses de sidste mange indtastningskommandoer. Kommandoen findes også på Rediger-menuen eller med Ctrl+z Gør flittigt brug af HJÆLP. Et regneark indeholder så mange muligheder, at det er umuligt at huske alle muligheder - derfor slå op i hjælp hvis du er i tvivl - der er mindst 4 forskellige muligheder. Klik på Hjælp på menulinien og 'Hr. Clips' kommer med nogle relevante forslag i en taleboble. Hvis de ikke er brugbare, skriv dit fulde spørgsmål nederst og klik søg. Vælg den mest relevante blandt de ca forslag assistenten nu kommer med. Eller brug F1-tasten. Hvis du i 'Hr. Clips's' taleboble vælger Indstillinger og fjerner markeringen for F1 vil F1- hjælpen give dig direkte adgang til hjælpeindekset (3. faneblad) - skriv et relevant nøgleord og klik på Vis. I faneblade med flere forskellige muligheder er der en speciel HJÆLP: Ved at højreklikke på teksten fremkommer en lille firkant / knap med teksten: Hvad er det? Venstreklikkes på Hvad er det? kommer der en forklaring på lige netop dette felts funktionalitet - vises på lys gul baggrund, se næste side. Placeres musemarkøren over en ikon på en værktøjslinie vil ikonens navn poppe op. Trykkes Skift+F1 ændres musemarkøren til et spørgsmålstegn og klikkes der nu på en ikon kommer der en forklaring på ikonens funktionalitet - findes også på Hjælp-menuen - vises på lys gul baggrund På næste side er vist en række Hjælp-dialogbokse ckaa: ExN ch2.xls 1 af 11

2 Skift+F1-hjælpen: Hr Clips taleboble Uden markering: F1 går direkte til Hjælpeindekset Hr. Clips - alle klapper F1-hjælp - fås ved at klikke på Vis- ikonet herunder ckaa: ExN ch2.xls 2 af 11

3 Celleformatering I ovenstående udsnit af et regneark er vist en række celleformateringer. I celle A2 er indtastet navnet Anders Andersen, men da teksten er længere end cellens længde, fortsætter det over i celle B2. I celle A3 er det samme navn indtastet, men her fortsætter det ikke over i B3. Hvorfor - fordi celle B3 indeholder et usynligt mellemrum. I celle A4 er indtastet Børge Bendsen, men da der i celle B4 er indtastet Køge kan sidste del af navnet ikke ses. INGEN af disse 3 indtastninger er akceptable. Nedenfor er angivet 3 forskellige løsninger. ALDRIG slet en indtastning ved at taste et mellemrum - det kan ikke ses, men Excel opfatter et mellemrum som en tekstindtastning og det kan give store problemer bagefter. Kolonnebredde: FORMATÉR KOLONNE - Alt+tkb Med denne kommando kan 1 eller flere kolonners bredde angives helt præcis ved at indskrive størrelsen i feltet. Med musen: Placer markøren i mellemrummet mellem kolonnerækker, hold Venstre musetast nede og træk til højre. Ved dobbeltklik på mellemrummet tilpasses kolonnen automatisk til det længste ord i en kolonne. Cellefletning: F0MATÉR CELLE JUSTERING - Ctrl+1 Ved markering i Flet celler slås de markerede celler sammen til 1 celle. Bemærk der kan kun flettes et område af gangen Marker celler sådan: placer markøren i F2, hold venstre musetast nede og træk den over til G2. Med musen: klik på cellefletnings-ikonet eller tryk på Højre Musetast og vælg FORMATÉR CELLER, faneblad JUSTERING, klik i feltet Flet celler - se figur på næste side - ophævning af fletningen gøres ved at fjerne markeringen her. I tabellen A8:C14 er også anvendt cellefletning - gøres ved først at flette cellerne A9 og A10 og derefter kopieres den flettede celle nedad - se nedenfor. Teksten midtstilles altid ved cellefletning. Ombryd tekst: Alt+enter eller FORMATÉR CELLE JUSTERING - Ctrl+1 I celle A6 og B6 er anvendt en 3. metode - flere linier pr. række. Her skal der markeres i Ombryd tekst, OK. Kan også gøres med højre musetast - skriv hele teksten i cellen, enter, højreklik på cellen, vælg Formatér celler, faneblad Justering, kryds af i feltet Ombryd tekst, OK. Bemærk at række 6 nu indeholder flere linier - orddeling med bindestreg accepteres. Også i faneblade kan forskellige handlinger vælges ved blot at taste det understregede bogstav i kommandoen Markér celler, område, rækker, kolonner. Et celleområde kan markeres eller udpeges ved at holde SKIFTE-tasten nede og dirigere markøren med piletasterne - også med Ctrl+pil. Det er det hurtigste og sikreste når du sidder og arbejder med tasta-turet og er især nødvendig når du skal markere celler uden for skærmbilledet fordi musen er meget upålidelig i sådanne tilfælde. Alternativt kan en celle markeres ved klikke på cellen med venstre muse-tast. Ønskes et større område markeret holdes venstre musetast nede og markørrammen trækkes ud over de ønskede celler. En kolonne markeres ved at venstreklikke på kolonnebogstavet og en række markeres ved at venstreklikke på rækkenummeret. Adskilte områder kan markeres ved at markere det første område, holde Ctrl-tasten nede og venstreklikke på de øvrige celler, rækker, kolonner. ckaa: ExN ch2.xls 3 af 11

4 Rullegardinsmenu ved højreklik på en celle og faneblad ved valg af FORMATÉR CELLER, JUSTERING Ved at højreklikke på de enkelte felter i fanebladet fås "Hvad er det"?- knappen og ved at venstreklikke på den fremkommer en forklaring på feltets virkning / funktion Genvejstast: Alt+enter skifter linie i en celle Hjælp til felterne: højreklik, venstreklik Musetasterne Venstre musetast anvendes først og fremmest til at manøvrere rundt i regnearket medens højre muse-tast anvendes til at aktivere kontekstafhængige rullegardinskommandoer (dvs. rullegardinets komman-doer er afhængig af hvad man er i gang med). Højreklikkes på en celle åbnes en rullegardin med de mest anvendte og relevante kommandoer for celler. Højreklikkes på værktøjslinierne (ikonbjælkerne) over regnearket fås en anden rullegardin - nemlig en oversigt over forskellige værktøjslinier. Højreklikkes på en graf fås en rullegardin med grafikredigerings-kommandoer. Højre musetast er altså en genvejstast til de hyppigst anvendte kommandoer. Derfor hvis du er i tvivl om hvordan du skal gøre KLIK PÅ HØJRE MUSETAST! Mere specielle og sjældnere anvendte kommandoer kan findes under de enkelte kommandoer på menulinien. Musemarkøren Musemarkøren er også kontekstafhængig - dvs. den skifter form efter de opgaver, der skal udføres. Peges der på cellerne har den form af et fladt kors, peges på værktøjslinierne er formen en pil med retningen skråt opad, klikkes på et objekt (billede, graf, tekstboks osv.) og trækkes musemarkøren langsomt hen til objektets hjørner bliver den et kors med 4 pile på, hvilket betyder at man kan trække / flytte objektet til en anden placering på regnearket medens man holder venstre musetast nede. Føres musemarkøren derimod langsomt hen til én af de små firkanter (de kaldes sædvanligvis håndtag) på objektets sider bliver markøren en dobbeltpil - vandret hvis det et håndtag på siden og lodret hvis håndtaget sider i top eller bund - og holdes venstre musetast nede kan man forstørre eller formindske objektet i pilens retning. En speciel men m e g e t v i g t i g markør er kopieringsmarkøren - også kaldet udfyldningsmarkø-ren. Cellemarkøren / cursoren - den firkantede ramme om den aktive celle - har i nederste højre hjørne en lille firkant - den kaldes kopieringshåndtag. Føres musemarkøren langsomt hen over kopieringshånd-taget (den lille firkant) bliver musemarkøren til et trådkors eller et plustegn, hvilket betyder at cellens indhold kan kopieres nedad eller til højre ved at holde venstre musetast nede og trække i markøren - én af de mest tidsbesparende funktioner i regnearket! ckaa: ExN ch2.xls 4 af 11

5 Arkopsætning Ovenfor vistes hvorledes den enkelte celle kan formateres efter behov. Det er dog også muligt at formatere et helt ark. Her er der to muligheder: 1) ændre typografien af det ark du arbejder i med Alt+tf eller 2) ændre standardopsætningen således at ændringen har gyldighed for alle ny Excel-filer / projektmapper med Alt+ki Med Rediger fås Formatér celler dialogboksen Her kan markering efter Enter ændres Her kan standardfilplaceringen ændres Her kan standardtypografi og standarplacering m.v. ændres ckaa: ExN ch2.xls 5 af 11

6 Eksempel - T-konto Ved konstruktion af en overskuelig og velfungerende T-konto anvendes mange af formateringsværktø-jerne - celleformatering, rammer, farver m.fl. Forarbejdet består i at overveje hvor mange kolonner - og rækker - skal der bruges til 1 konto, hvordan skal bilagsnumrene formateres, hvordan skal tallene formateres, osv. Til 1 konto skal der være en kolonne til bilagsnumre for debiteringer, en debetkolonne, en kreditkolonne og en bilagskolonne til krediteringer og eventuelt en forkolonne til tekst. Der skal være en række til kontonr. og - navn, én til D / K, én til primosaldo, nogle rækker til posteringer, én til ultimosaldo og én til sum debiteringer / krediteringer. Medens posteringerne skal være pæne store læsbare tal bør bilags-numrene kun være små og placeres i toppen af cellen og venstrestillet i debetsiden og højrestillet i kreditsiden - kolonnerne kan derfor gøres noget smallere end posteringskolonnerne. Med formaterings-værktøjerne kan det nemt gøres. Senere vil den blive kompletteret med en række automatiske procedurer. Fremgangsmåde: Tilpasning af kolonne B og E samtidig: Markér kolonne B ved at klikke på bogstav B øverst på regnearket, hold Ctrl-tasten nede og klik på E for at markere denne kolonne. Højreklik på én af de markerede kolonner og vælg KOLONNE BREDDE fra listen og skriv 6,25 i feltet, OK Bemærk adskilte områder kan altid markeres samtidig ved at holde Ctrl nede medens andet, tredje osv. område markeres Kontonr. og -navn (Flet, fed, farver og rammer): Flet cellerne til kontonavnet: markér de tre celler og klik på FLET-ikonet. Markér cellen til kontonr og derefter cellen til kontonavn (markér kontonr.cellen hold Ctrl nede og klik på kontonavns-cellen), klik på FED-ikonet, vælg farve fra farvepaletten og vælg vinduesrammen fra ramme drop-down-menuen (nr. 2 i 3. række) - se RAMME-ikon til venstre Streger og rammer drop down menu fra RAMME-ikonet - flere muligheder i celleformatering Bilagsnumre: Marker cellerne fra kontonr til ultimo, højreklik på det markerede område, vælg FORMATÉR CELLER, faneblad SKRIFTTYPE og kryds af ud for HÆVET SKRIFT, vælg derefter faneblad JUSTERING og klik på drop down pilen i feltet VANDRET, vælg VENSTRE, OK. Højre bilagsceller på samme måde, dog vælges HØJRE i stedet for. Streger og farver: Markér cellerne i debetkolonnen fra D til sum og klik på lodret linie til højre for cellerne (nr. 4 i 1. række). Vandrette streger indsættes på samme måde. Primo og ultimoposteringer kan farvelægges for at vise at disse to posteringer har en anden karakter. Marker første og sidste celle i såvel debet- som kreditkolonnen og vælg lysegrå fra farvepaletten Skift F1-hjælp FORMATPENSEL kan være en udmærket måde at gennemføre ens formatering af en række celler - især hvis cellens formatering er sammensat af flere forskellige formater - hævet skrift, kursiv, anden type o.s.v. Formatér én celle fuldstændig og kopier formateringen til de andre celler. Kopierer dog ikke kolonnebredde og rækkehøjder - se endvidere kapitel 5: kopiering ckaa: ExN ch2.xls 6 af 11

7 Sideopsætning til udskrivning Sideopsætningen i regneark er helt anderledes end i tekstbehandling. Et eneste regneark er så stort. at hvis hele arket blev udskrevet på A4 papir ville det fylde mange tusinde sider. Derfor starter udskrivningen i celle A1 og fortsætter nedad lige så langt der er skrevet. Hvis du har skrevet i flere kolonner, end der kan være på en side, fortsættes udskriften fra oven igen. Det, du har lige ved siden af hinanden på skærmen, kan derfor blive udprintet på 2 vidt forskellige sider. En klar overskuelig og forståelig udskrift fra et regneark kræver derfor, at du planlægger dine opstillinger og beregninger så de passer til en side. Selvom det er muligt at redigere regnearket når opgaven er færdig, er det et meget besværligt og tidkrævende arbejde. Ved normale regnearksindstilling vil en A4-side svare til ca. 8-9 kolonner og ca 52 rækker. Flyt faneblade, værktøjslinier o. lign. En flydende værktøjslinie, faneblad eller lignende som fremkommer i forbindelse med udførelse af en kommando kan flyttes ved at pege på den blå bjælke øverst med musemarkøren, holde venstre musetast nede og trække den over til en side. FILER, SIDEOPSÆTNING - Alt+fæ giver en dialogboks med 4 faneblade. Dialogboksen Sideopsætning kan også fås ved at klikke på Vis udskrift-ikonen og vælge Indstill.. - se nedenfor hvordan. På faneblad 1. fastlægges størelsen og retningen af papiret mv. Retning: her bestemmes om udskriften skal være stående eller liggende. Skalering: mulighed for at formindske eller forstørre en udskrift. Har du en opstilling over kolonner, kan den ikke være på en stående side, men ved at formindske udskriften, kan den tilpasses til A4-sidens bredde - eller ønsker du en udskrift til en overhead med store klare typer vælger du blot at forstørre den til f.eks. 200%, men så kan der naturligvis kun være 4-5 kolonner på en side. Vælger du at sætte siden op med VIS SIDESKIFT (se nedenfor) viser feltet hvor meget det er nødvendigt at formindske teksten for at den kan stå på 1 side. ckaa: ExN ch2.xls 7 af 11

8 2. faneblad i sideopsætningen - Her bestemmes hvordan teksten skal stå på papiret Som i Word kan margenerne bestemmes hver for sig. Bemærk - hvis du vil have top og bundtekst, hvilket stærkt anbefales, skal forskellen mellem TOP (her 2,5) og SIDEHOVED være tilstrækkelig til at teksten kan stå der. Nederst er der mulighed for at teksten kan placeres midt på siden. Det er stort set altid en god ide at centrere vandret og ved store tabeller er både vandret og lodret centrering smart. Indstillinger... muliggør indstilling af printeren Venstreklikkes på VIS UDSKRIFT-ikonen vises hele siden i et WYSIWYG-FORMAT (What You See Is What You Get - se efterfølgende skærmbillede). Ved klik på Indstil... fremkommer sideopsætningsfanebladene - her faneblad nr. 3. Med dette faneblad kan der indsættes fast tekst i TOP og BUND, men der skal være plads til teksten - dvs. TOP / BUND skal være noget større end SIDEHOVED / SIDEFOD. Meget ofte bruges denne mulighed som en slags dokumentations- og kildereferencer, som man ønsker skal fremgå af udskriften - filnavn, dato, hvem der har lavet det osv. Klikkes på drop-down pilene i felterne til SIDEHOVED / SIDEFOD fremkommer en række standardforslag til en sådan tekst - ikke alle er lige relevante. Med klik på Tilpas sidehoved fremkommer efterfølgende skærmbillede. 3. faneblad i sideopsætningen - fremkaldt med FILER VIS UDSKRIFT, IND- STIL..., Alt+fvi Her indlægges fast tekst - dvs tekst, der gentages på alle sider. ckaa: ExN ch2.xls 8 af 11

9 Her er der mulighed for at 1) skrive den ønskede tekst direkte i de 3 felter eller 2) du kan vælge blandt de 6 ikoner ovenover eller 3) ikoner og tekst kan blandes. De samme muligheder er der i tilpas SIDEFOD. Første ikon anvendes til at formatere typerne i de 3 felter. Ikon 2 giver sidenummeret på den aktuelle side og ikon 3 antal sider i alt på regnearket. Side 1 af 3 fås således: klik ikon 2, tast: mellemrum, skriv: af, tast: mellemrum, klik ikon 3 - en information man altid bør udstyre sine udskrifter med, idet brugeren så kan se om han/hun har fået alle sider. De 2 næste ikoner indsætter aktuelle dato og tidspunkt ifølge maskinens opsætning. Med ikon nr. 6 kan indsættes filens navn. Det anbefales at du altid indsætter filens navn i venstre SIDEFOD med små typer. Så har du mulighed for at finde den fil hvor udskriften kommer fra uden at skulle lede fortvivlet i alle dine Excel-filer når du om 3 eller 6 måneder skal have en ny udskrift. En anden god ide er at skrive dine initialer først, taste mellemrum og klikke på ikonet. Med den sidste ikon kan du indsætte fanebladets navn. Skalering af typerne Klikkes på drop-down-pilen ved typestørrelsen fås en liste gående fra normalt størrelse 8 til 26 punkter, men enhver størrelse kan indtastes i feltet - f.eks. 6 eller 4 4. faneblad i sideopsætning Her fastlægge hvad der skal udskrives og udskrivningsordenen / siderækkefølgen Kommentarbokse Hvis regnearket indeholder kommentarbokse kan udprintning bestilles her - enten i teksten eller som fodnote. Bemærk -kun aktiv med Alt+FÆ ckaa: ExN ch2.xls 9 af 11

10 Udskriftområde - her angives det område, som du ønsker udskrevet. Den nemmeste måde at gøre det på, er at klikke på den lille røde pil yderst til højre i feltet. Hermed 'fortæller' du Excel, at du ønsker at udpege den del af regnearket, som skal udskrives. Fanebladet forsvinder og med venstre musetast nede kan du nu udpege udskriftområdet, tast Enter og fanebladet dukker op igen - kun relevant hvis du ønsker at udprinte en del af en hel side. Har du tabeludskrifter, der går over flere sider, kan tabelkolonneoverskrifterne og tabelforspalteteksterne gentages på hver udskriftside - se sektion 2. I 3.sektion på Udskriftfanebladet kan du vælge om du vil have en udskrift med eller uden regnearkets gitterlinier, om du kun vil have sort-hvid udskrifter, om det skal være en kladdeudskrift (bemærk her at denne udskrift kun udskriver det der er indskrevet i regnearket - ikke objekter og diagrammer m.v.). Endelig kan du vælge om du vil have en udskrift med regnearkets kolonneoverskrifter - A, B, C osv. - og rækkebetegnelserne 1, 2, 3, osv. - denne mulighed anvendes især ved udskrivning af formler. Her kan også markeres for udskrivning af indholdet i eventuelle kommentarbokse. I sektion 4 bestemmes udskrivningsretningen Paginering af regnearkssider bestemmes i Sideopsætningsdialogboksen, faneblad 3 - placering af sidenummeret - og i faneblad 1 - hvilket sidenr. du ønsker at starte med, auto starter med side 1 - og i Udskrivningsfanebladet (se nedenfor) kan du bestemme om du vil udskrive alle sider på 1 regneark eller du ønsker at udskrive hele mappen. Ved udskrivning af en hel mappe starter side-nummereringen på første ark i mappen og fortsætter med fortløbende numre til sidste side på sidste ark i mappen VIS, SIDESKIFT / NORMAL = Alt+vd og Alt+vn findes på kommandolinien øverst, men er også tilgængelig fra FILER VIS UDSKRIFT-siden (se faneblad 3 ovenfor). Kommandoen viser hvordan et regneark opdeles i sider ved udskrivningen sædvanligvis i 60% størrelse. Fuldt optrukne blå linier viser manuelt fastlagte sideinddeling (dvs. den sideopsætning der er fastlagt i side-opsætnings-kommandoen). Punkterede linier viser Excels automatiske valgte sideskift i normalstørrelse. Både de fuldt optrukne linier og de punkterede linier kan trækkes med musen således at udskriftområdet kan gøres større eller mindre. Hvis udskriftområdet øges udover de punkterede linier, formindskes udskriften. Hvor meget udskriften formindskes med kan ses på SIDEOPSÆTNING, faneblad 1 i skaleringsfeltet. Ønskes den normale regnearksopsætning gøre det med VIS, NORMAL - Alt+vn Bemærk - du kan fint arbejde i Excel når regnearket vises i dette format. Hvis du synes det er for småt, kan du forøge størrelsen til f.eks. 85 % eller 100% med Zoom. Læses fra skærm kan dette format ofte give et bedre overblik ckaa: ExN ch2.xls 10 af 11

11 Udskriv = Ctrl+P eller Alt+fu Sidstnævnte giver efterfølgende dialogboks med en række indstillingsmuligheder. Især Sideområde og Udskriv-sektionen er relevante i nærværende sammenhæng. Her skal især bemærkes muligheden Det markerede område - dvs. du kan markere et område og få det udprintet Bemærk knappen nederst - Vis udskrift. Alt+fu Dialogboks til Alt+fu, hvor du kan bestemme hvad, der skal udskrives, hvor og hvordan Ctrl+p udskriver uden at aktivere dialogboksen udskriv Print af formler og skærmbilleder. Når du skal aflevere EØK-opgaver eller lign. til rettelser eller hvis du gerne vil kontrollere dine formler kan du udprinte formlerne, men denne kommando ligger et helt andet sted - nemlig under FUNKTIONER, INDSTILLINGER, VIS. Her skal du krydse af i feltet Formler under Vinduesindstillinger. Du kommer tilbage til normalindstilling ved at fjerne afkrydsningen - husk også afkrydsning i Rækker og kolonneoverskrifter i Arkfanebladet i Sideopsætningsdialogboksen - se i øvrigt afsnit 5 Kopiering for tilpasning af ark med formler. Ved udskrivning af et skærmbillede skal der først laves en kopi af skærmbilledet. Det gøres meget enkelt ved blot at trykke på Print Screen-tasten (øverste række over piletasterne). Med Ctrl+v kan kopien indsættes som et objekt i regnearket (eller i Word) og nu kan det udprintes. Med Alt+Print Screen tages kun en kopi af den aktive del af skærmen - f.eks. et faneblad. Bemærk den aktive del har altid mørkeblå titelbjælke. Dialogboks til FUNKTIONER, INDSTILLINGER, Alt+ki Markering for automatisk visning af sideskift Markér her for visning af formler i stedet for resultater ckaa: ExN ch2.xls 11 af 11

Indhold fordelt på sider

Indhold fordelt på sider Indhold fordelt på sider Indtastning og formellinie 2 Kolonnebredde og rækkehøjde 5 Visninger 2 Indsætte/slette kolonner og rækker 6 Zoom 2 Flet og centrer 6 Markere 3 Diagrammer 6 Flytte, kopiere 3 Tilføje

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Excel 2013

Sådan gør du Microsoft Excel 2013 Microsoft Excel 2013 Indholdsfortegnelse Beskyttelse... 3 Diagram... 5 Flyt og kopiér... 6 Formatering... 8 Frys ruder... 12 Sideopsætning og udskriv... 13 Sortering... 15 Udskrive diagrammer... 16 Diagram...

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

1. Introduktion. Brugerfladen

1. Introduktion. Brugerfladen Brugerfladen Åbningsskærmbillede Excels åbningsskærmbillede er vist i figuren herunder med anvendte betegnelser og en kort forklaring på de forskellige elementer. Filnavn og type: Kraftig farve viser at

Læs mere

FORMATERING AF REGNEARK

FORMATERING AF REGNEARK FORMATERING AF REGNEARK Indtil nu har vi set på, hvordan du kan udføre beregninger i dit regneark, og hvordan du kan redigere i regnearket, for hurtigt at få opstillet modellerne. Vi har derimod overhovedet

Læs mere

Microsoft Word 2007. thoremil.dk

Microsoft Word 2007. thoremil.dk Microsoft Word 2007 Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12 Punktopstilling...

Læs mere

Microsoft Word 2010 Huskesedler

Microsoft Word 2010 Huskesedler Microsoft Word 2010 Huskesedler Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

Huskesedler. Anvendelse af regneark til talbehandling. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Anvendelse af regneark til talbehandling. Microsoft Excel 2010 Anvendelse af regneark til talbehandling Microsoft Excel 2010 November 2010 Indholdsfortegnelse Absolutte cellereferencer... 3 Beskyttelse... 4 Diagram... 6 Flyt og kopiér... 7 Formatering... 9 Frys ruder...

Læs mere

Huskesedler til Word 2010

Huskesedler til Word 2010 Huskesedler til Word 2010 Indhold... 2 Kanter og skygger... 5 Sidehoved og -fod... 6 Multimedieklip... 7 Billede... 8 Du vil: oprette en tabel Sådan gør du Klik på knappen på fanen Indsæt gruppen Klik

Læs mere

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Åbn Word 2003 Skriv: Blomsterhuset A/S - tryk enter en gang Skriv: Blomster for alle - tryk enter 5 gange Skriv: I anledning af at - tryk

Læs mere

Huskesedler. Præsentation af tal i regneark. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Præsentation af tal i regneark. Microsoft Excel 2010 Huskesedler Præsentation af tal i regneark Microsoft Excel 2010 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Betinget formatering... 3 Celletypografi... 5 Diagram... 6 Diagram elementer... 8 Diagram grafik... 9 Diagram

Læs mere

Huskesedler. Anvendelse af regneark til enkle beregninger. Microsoft Excel 2013/16

Huskesedler. Anvendelse af regneark til enkle beregninger. Microsoft Excel 2013/16 Anvendelse af regneark til enkle beregninger Microsoft Excel 2013/16 Oktober 2016 Indholdsfortegnelse Absolutte cellereferencer... 3 Beskyttelse... 4 Diagram... 6 Flyt og kopiér... 7 Formatering... 9 Frys

Læs mere

Indhold. Selandia-CEU Side 2

Indhold. Selandia-CEU Side 2 Excel 2007 Indhold Excel 2007... 4 Start Excel... 4 Luk Excel... 4 Skærmbilledet i Excel 2007... 5 Titellinjen... 5 Båndet... 5 Formellinjen... 6 Celler... 6 Ark... 7 Mus og markør... 7 Fyldhåndtaget...

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Word 2013

Sådan gør du Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Indholdsfortegnelse Anvend skabelon... 3 Billede... 4 Dokumenthåndtering... 5 Flyt, kopier og sæt ind... 6 Flyt og kopier mellem dokumenter... 7 Gem... 8 Genbrug

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb Indhold Stikordsregister... 2 Indsæt... 3 Afsnit... 4 Typografi... 5 Billede... 6 WordArt/vandmærke... 7 Sidehoved og fod... 8 Sidelayout... 9 Tabel... 10 Tabel Kanter og skygger... 11 Fodnoter... 12 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Excel for nybegyndere

Excel for nybegyndere cm Excel for nybegyndere 2007-2010 Indhold: Kolonner Rækker Celler Formellinjen Regnefunktioner (de 4 regningsarter) Kolonnebredde Værktøjslinjen Startside Søjlediagram. Udskrivning Hvor høje er vi? 185

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

Huskesedler. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Microsoft Excel 2010 Huskesedler Indhold Absolutte cellereferencer... 2 Beskyttelse... 3 Fejlkontrol... 5 Flyt og kopiér... 6 Flyt og kopier med musen... 7 Formatering... 8 Formatering - Placering... 9 Formatering Kanter og

Læs mere

Introduktion... 4. Kursusmaterialet... 4. Hvad kan et regneark bruges til... 5. Excels opbygning... 6. Kolonner... 6. Rækker... 7

Introduktion... 4. Kursusmaterialet... 4. Hvad kan et regneark bruges til... 5. Excels opbygning... 6. Kolonner... 6. Rækker... 7 Microsoft Excel 2013 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Introduktion... 4 Kursusmaterialet... 4 Hvad kan et regneark bruges til... 5 Excels opbygning... 6 Kolonner... 6 Rækker... 7 Celler og områder...

Læs mere

Indhold. Filbehandling. Tekstbehandling med Word. Layout med Publisher. Webdesign med WordPress. Surf på nettet med Explorer. Database med Access

Indhold. Filbehandling. Tekstbehandling med Word. Layout med Publisher. Webdesign med WordPress. Surf på nettet med Explorer. Database med Access Indhold Filbehandling Filbehandling... 7 Tekstbehandling med Word I gang med Word... 11 Tegnformater... 12 Afsnitsformater... 15 Kanter og skygger... 19 Tabulator... 21 Sidelayout... 24 Gennemse... 28

Læs mere

Nogle tips til Explorer 7

Nogle tips til Explorer 7 Side 1 af 12 Nogle tips til Explorer 7 Indhold Nogle tips til Explorer 7...1 Indhold...1 Benytter du den sidste udgave af programmet?...2 Ændre standardindstillinger...2 Bestem selv din startside...2 Ændre

Læs mere

How to do in rows and columns 8

How to do in rows and columns 8 INTRODUKTION TIL REGNEARK Denne artikel handler generelt om, hvad regneark egentlig er, og hvordan det bruges på et principielt plan. Indholdet bør derfor kunne anvendes uden hensyn til, hvilken version

Læs mere

Kom i gang med regneark:

Kom i gang med regneark: Kendte og nye værktøjs ikoner på værktøjslinien. Det er de samme værktøjs ikoner der går igen i mange af programmerne, men der er dog også nogle nye. Autosum Formel regner Sortering Diagrammer Flet og

Læs mere

Opstilling af festsange med overskrift og vers.

Opstilling af festsange med overskrift og vers. Side 1 af 12 Opstilling af festsange med overskrift og vers. Spalter 1. Skriv overskrift og vers på normal måde. Lad os sige, at der er 7 vers, hvor de 6 skal stå i 2 spalter. Det sidste skal stå alene

Læs mere

Diagrammer visualiser dine tal

Diagrammer visualiser dine tal Diagrammer visualiser dine tal Indledning På de efterfølgende sider vil du blive præsenteret for effektive måder til at indtaste data på i Excel. Vejledningen herunder er vist i Excel 2007 versionen, og

Læs mere

Word-5: Tabeller og hængende indrykning

Word-5: Tabeller og hængende indrykning Word-5: Tabeller og hængende indrykning Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da

Læs mere

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal..

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal.. VEJLEDNING TIL WORD VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Linjeafstand. side 3 2. Margener.. side 3 3. Sidehoved og sidefod... side 4 4. Sidetal.. side 5 5. Spalter.... side 5 6. Skifte ordbog.. side

Læs mere

IT/Tekstbehandling Grundforløb

IT/Tekstbehandling Grundforløb Huskesedler til Microsoft Word 2010 Indholdsfortegnelse Afsnit... 3 Anvend skabelon... 4 Autokorrektur... 5 Billede... 6 Dokumenthåndtering... 7 Flyt, kopier og sæt ind... 8 Flyt og kopier mellem dokumenter...

Læs mere

Microsoft Word 2010. Huskesedler til fremstilling af

Microsoft Word 2010. Huskesedler til fremstilling af Microsoft Word 2010 Huskesedler til fremstilling af CV Punktopstilling... 3 Billeder... 5 Tabeller... 7 Kanter... 9 Sidehoved og sidefod... 11 A5-folder... 12 thoremil.dk Word 2010 2 thoremil.dk Punktopstilling

Læs mere

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Snemand Frost 1 / 6

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Snemand Frost 1 / 6 Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Snemand Frost 1 / 6 Åbn Word. bunden af skærmen vises her: (hold musen stille mens der peges på tekstboks, og der fremkommer en lille tekst: Tekstboks) klik på tekstboksikonet

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Tekstbehandling. Word 2007 Trin 1. Bodil Alexandersen

Tekstbehandling. Word 2007 Trin 1. Bodil Alexandersen Tekstbehandling Word 2007 Trin 1 Bodil Alexandersen Oktober 2011 Indhold: Grundlæggende regler... side 3 Indstil skærmbilledet... side 4 Midtstilling, Højrestilling og Understregning Fed og Kursiv skrift...

Læs mere

Loppemarkedet Word 2010. Åbn et nyt Word dokument og gem det som loppemarkedet.docx på din USB-hukommelse.

Loppemarkedet Word 2010. Åbn et nyt Word dokument og gem det som loppemarkedet.docx på din USB-hukommelse. Opgaven handler om at lave en avis med salg og køb af forskellige effekter. Avisen skal indeholde en titel og et antal spalter med overskrifter og annoncer i. Åbn et nyt Word dokument og gem det som loppemarkedet.docx

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Rapport - Norge. Indhold

Rapport - Norge. Indhold Januar 2016 Indhold Indhold... 2 Formål... 3 Start på rapporten... 4 Opgave 1... 4 Opgave 2... 4 Stavekontrol... 5 Opgave 3... 5 Sidehoved og sidefod... 6 Opgave 4... 6 Litteraturliste... 8 Opgave 5...

Læs mere

Denne vejledning gælder for Word 2000 og nyere.

Denne vejledning gælder for Word 2000 og nyere. VEJLEDNING TIL ANETAVLE Denne vejledning gælder for Word 2000 og nyere. Anetavlen består af en forside, der fortæller hvem anetavlen er opstillet for. 3 sider med aneoversigt i alt 63 personer, samt sider

Læs mere

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM En blandt mange af Family Tree Maker s styrker er evnen til at præsentere data på mange forskellige måder, og i dette skrift vil bogfunktionen blive gennemgået. Funktionen

Læs mere

Excel-1: kom godt i gang!!

Excel-1: kom godt i gang!! Excel-1: kom godt i gang!! Microsoft Excel er et såkaldt regneark, som selvfølgelig bliver brugt mest til noget med tal men man kan også arbejde med tekst i programmet. Excel minder på mange områder om

Læs mere

How to do it in rows and columns 12

How to do it in rows and columns 12 UDSKRIFT Når du har lavet et regneark, kan du selvfølgelig nøjes med at have det liggende på din PC eller på en USB-nøgle eller lignende, men ofte skal du præsentere regnearket for andre, som ikke lige

Læs mere

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007... 1 Inddeling i afsnit... 2 Sideskift... 2 Sidetal og Sektionsskift... 3 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Excel 2007. Indhold UNI C

Excel 2007. Indhold UNI C Excel 2007 Indhold Kom i gang med Excel... 3 Excel-vinduets opbygning... 3 Faner og bånd... 3 Formellinjen... 5 Regnearket... 6 Markering af celler, rækker og kolonner... 6 Skrive og rette indhold i celler...

Læs mere

Word-5: Tabeller (2007)

Word-5: Tabeller (2007) Word-5: Tabeller (2007) Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da programmet blev

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint 2003 I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger... 3 Normal...

Læs mere

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013 Huskesedler Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2013 Januar 2017 Knord Side 2 Indholdsfortegnelse Ark... 4 Beskyttelse... 6 Diagram... 7 Eksport af data... 8 Fejlretning i formler... 9

Læs mere

Informationsteknologi

Informationsteknologi Råd og vejledning ved rapportskrivning Indhold: 1. Start på rapport oprettelse af forside:... 2 1.1 Oprettelse... 2 1.2 Margener... 2 1.3 Skrifttype... 3 2. Øvrige dele af opgaven... 4 3. Sidehoved og

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Word tips til skriftlig eksamen

Word tips til skriftlig eksamen Word tips til skriftlig eksamen Indhold Word tips til skriftlig eksamen... 1 Forord...2 Sidehoved...3 Sidefod...3 Sidetal og side x af y...4 Gem som skabelon...5 Indsæt sideskift...6 Vis koder...6 Tekstformatering...7

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger...3 Normal... 3 Diassortering...

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Brug af Word til matematik

Brug af Word til matematik Flex på KVUC, matematik C Brug af Word til matematik Word er et af de gængse tekstbehandlingssystemer der slipper bedst fra det at skrive matematiske formler. Selvfølgelig findes der andre systemer der

Læs mere

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag SPAM-mails Køber varer via spam-mails Læser spam-mails Modtager over 40 spam-mails pr. dag Modtager spam hver dag 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010 Datapræsentation: lav flotte

Læs mere

Kursusbeskrivelse Microsoft Excel Grundkursus

Kursusbeskrivelse Microsoft Excel Grundkursus kursusbeskrivelse Office kurser ms Excel niveau 1 Kursusbeskrivelse Microsoft Excel Grundkursus Varighed: 1 dag Excel version 2010, 2013 & 2016 Niveau 1. I gang med Excel Hvad kan du bruge kurset til:

Læs mere

Kingos tekstdokumenter

Kingos tekstdokumenter Kingos tekstdokumenter Via sagskortkomponenten Dokumenter kan der arbejdes med dokumenter på en sag. I Kingo oprettes tekstdokumenter i systemets indbyggede teksteditor, der åbnes ved at vælge Opret dokument.

Læs mere

Huskesedler. Indskrivning og formatering af mindre tekster

Huskesedler. Indskrivning og formatering af mindre tekster Huskesedler Indskrivning og formatering af mindre tekster Microsoft Word 2007 Indholdsfortegnelse Afsnit... 3 Anvend skabelon... 4 Autokorrektur... 5 Billede... 6 Dokumenthåndtering... 7 Flyt, kopier og

Læs mere

Kom i gang med... Kapitel 7 Calc: Regneark med OpenOffice.org. OpenOffice.org

Kom i gang med... Kapitel 7 Calc: Regneark med OpenOffice.org. OpenOffice.org Kom i gang med... Kapitel 7 Calc: Regneark med OpenOffice.org OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere. Du kan distribuere

Læs mere

Genvejstaster. Brugerfladen. Filhåndtering. Navigation i præsentationen. Aktiver adgangstaster

Genvejstaster. Brugerfladen. Filhåndtering. Navigation i præsentationen. Aktiver adgangstaster Genvejstaster Brugerfladen Hjælp Vis/skjul båndet Aktiver adgangstaster Afslut PowerPoint Aktiver genvejsmenu (højreklik) Hop til næste dokumentvindue Hop til forrige dokumentvindue Filhåndtering Gem Gem

Læs mere

Edb-tekstbehandling, præsentation mm

Edb-tekstbehandling, præsentation mm Edb-tekstbehandling, præsentation mm I denne lektion skal du: - hente kopier et skærmbillede og sætte det ind i et dokument - beskære billedet, så det passer til dit dokument Der findes specielle programmer

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel 1 1. udgave som E-bog 2007 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne bog er kun tilladt

Læs mere

Genveje til Excel på MAC

Genveje til Excel på MAC e til Excel på MAC Åbne Formelbygger Gentage den seneste Find (Find næste) Shift + F3 FN + Shift + F3 Shift + F4 FN + Shift + F4 Lukke vinduet Vise dialogboksen Gå til + F4 FN + F5 + F4 Vise dialogboksen

Læs mere

En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold

En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold 1 En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold Indhold...2 1. Åbn Paint...3 2. Vælg en baggrundsfarve og en forgrundsfarve...3 3. Tegn et billede...4 4. Ny, fortryd og gentag...4 5. Andre

Læs mere

Dansk. 1. Er sproget Dansk i Open Office og er der dansk stavekontrol?

Dansk. 1. Er sproget Dansk i Open Office og er der dansk stavekontrol? NEED TO KNOW Nedenstående er et bud på nogle af de funktioner man kan have glæde af i Open Office når man skriver opgaver til skolen. - Nedenstående er alene en anvisning på nogle af de punkter der står

Læs mere

Microsoft Excel Kodehusker

Microsoft Excel Kodehusker Side 1 af 6 En kodehusker der kan bruges til alle de koder man efterhånden får til mange ting. Åbn Excel regnearket. Gem det som Kodehusker på computeren. Regnearket består som regel af tre ark Start med

Læs mere

Regneark II Calc Open Office

Regneark II Calc Open Office Side 1 af 10 Gangetabel... 2 Udfyldning... 2 Opbygning af gangetabellen... 3 Cellestørrelser... 4 Øveark... 4 Facitliste... 6 Sideopsætning... 7 Flytte celler... 7 Højrejustering... 7 Kalender... 8 Dage

Læs mere

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude.

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude. Startvejledning Microsoft Word 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Værktøjslinjen Hurtig adgang Kommandoer

Læs mere

Betjeningsvejledning. Winformatik

Betjeningsvejledning. Winformatik Betjeningsvejledning Winformatik Udgivet af: KIMIK it A/S Industrivej 1 3900 Nuuk Grønland Sidst opdateret den 12. maj 2009 af Kenneth Skovbjerg Blomgren Andre steder du også kan finde hjælp: http://support.kimik-it.gl/

Læs mere

EXCEL GRUNDLÆGENDE VERSIONER 2010-2013

EXCEL GRUNDLÆGENDE VERSIONER 2010-2013 EXCEL GRUNDLÆGENDE VERSIONER 2010-2013 VELKOMMEN PÅ KURSUS Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker på at underviseren

Læs mere

Tekstbehandling. Trin 1

Tekstbehandling. Trin 1 Tekstbehandling Trin 1 Word 97/03 Bodil Alexandersen August 1999 Revideret oktober 2011 Indhold: Grundlæggende regler... side 3 Menulinie og værktøjslinier... side 4 Sidelayoutvisning (sidebredde og hele

Læs mere

Huskesedler. Fletning af dokumenter til masseproduktion

Huskesedler. Fletning af dokumenter til masseproduktion Huskesedler Fletning af dokumenter til masseproduktion Microsoft Word 2007 Indholdsfortegnelse Simpel fletning... 3 Indsæt en adresseblok... 4 Indsæt fletfelter... 5 Udgangsdokumenter til konvolutter...

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

Gadwin PrintScreen Version 3,5

Gadwin PrintScreen Version 3,5 Side 1 af 6 Gadwin PrintScreen Version 3,5 Indhold: Introduktion...1 Properties (indstillinger)...2 Preferences...2 Source...3 Destination....3 Image...4 About...4 Brug af programmet...5 Introduktion Når

Læs mere

Excel 2003 Grundlæggende

Excel 2003 Grundlæggende Excel 2003 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Fotoalbum MS Word 2007

Fotoalbum MS Word 2007 Opgaven handler om at lave en rejsedagbog, hvori der indsættes billeder, anvendes sidehoved og sidefod og der anvendes fodnoter til henvisning. Samtidig anvendes forskellige typografiske formater til at

Læs mere

Introduktion til EXCEL med øvelser

Introduktion til EXCEL med øvelser Side 1 af 10 Introduktion til EXCEL med øvelser Du kender en almindelig regnemaskine, som kan være til stort hjælp, når man skal beregne resultater med store tal. Et regneark er en anden form for regnemaskine,

Læs mere

REDIGERING AF REGNEARK

REDIGERING AF REGNEARK REDIGERING AF REGNEARK De to første artikler af dette lille "grundkursus" i Excel, nemlig "How to do it" 8 og 9 har været forholdsvis versionsuafhængige, idet de har handlet om ting, som er helt ens i

Læs mere

1 af 5. Nogle. Word. funktioner. Mvh otto. Indhold. Fortryd

1 af 5. Nogle. Word. funktioner. Mvh otto. Indhold. Fortryd 1 af 5 Nogle funktioner til tekstbehandling i Meningen med vejledningen her er at kursisterne i forbindelse med større skriftlige opgaver f.eks. Historieopgaven, Mini SSO, Større Skriftlig Opgave (SSO)

Læs mere

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1 side 1 Hvis man vil lave en opsætning af rejsebeskrivelse og billeder, kan man også gøre det i DRAW. Denne vejledning vil vise hvordan man indsætter hjælpelinjer så man laver en pæn opstilling med billede

Læs mere

IT/Regneark Microsoft Excel 2010 Grundforløb

IT/Regneark Microsoft Excel 2010 Grundforløb Januar 2014 Indhold Opbygning af et regneark... 3 Kolonner, rækker... 3 Celler... 3 Indtastning af tekst og tal... 4 Tekst... 4 Tal... 4 Værdier... 4 Opbygning af formler... 5 Indtastning af formler...

Læs mere

Søren Christiansen 22.12.09

Søren Christiansen 22.12.09 1 2 Dette kompendie omhandler simpel brug af Excel til brug for simpel beregning, såsom mængde og pris beregning sammentælling mellem flere ark. Excel tilhører gruppen af programmer som samlet kaldes Microsoft

Læs mere

Fra Blåt Medlem til Excel.

Fra Blåt Medlem til Excel. Fra Blåt Medlem til Excel. Kopi fra Blåt Medlem til Excel 1 Eksport fra Blåt Medlem til Excel 2 Hvad kan du bruge det til 5 Eksempler: Medlemsdelen: Afdelingsopdelt liste med spejderne 5 Fødselsdage og

Læs mere

Gør det selv-øvelser udi tekstbehandling!

Gør det selv-øvelser udi tekstbehandling! Gør det selv-øvelser udi tekstbehandling! - en manual fra Skolekonsulenterne.dk Versionsdato: August 2009 Formater tekst Brug billeder Kopier/indsæt Med mere Indholdsfortegnelse Generelt om manualer fra

Læs mere

Genveje i Excel. Herunder ser du en liste over nyttige genveje i Excel, skimt den igennem og se hvilke der er vigtigst for dig.

Genveje i Excel. Herunder ser du en liste over nyttige genveje i Excel, skimt den igennem og se hvilke der er vigtigst for dig. Genveje i Excel Herunder ser du en liste over nyttige genveje i Excel, skimt den igennem og se hvilke der er vigtigst for dig. Hvis man vil Skal man trykke på Taster der bruges til at flytte eller rulle

Læs mere

Ved brug af computer handler det derfor mest om, hvordan man får teksten til at stå på papiret og på skærmen.

Ved brug af computer handler det derfor mest om, hvordan man får teksten til at stå på papiret og på skærmen. Side 1 af 21 I dette materiale skal du prøve at arbejde med tekster og billeder. Tekster er bogstaver, der er sammensat til ord. Ord er igen sat sammen, så de danner sætninger. Sætninger kan udtrykke en

Læs mere

PowerPoint 2007. Indhold UNI C

PowerPoint 2007. Indhold UNI C PowerPoint 2007 Indhold Kom i gang med PowerPoint... 3 Hvad er en præsentation?... 3 Faner og bånd... 3 Visning og valg af funktioner... 4 Ny præsentation... 5 Visninger... 6 Normalvisning... 6 Diassortering...

Læs mere

Excel - begynderkursus

Excel - begynderkursus Excel - begynderkursus 1. Skriv dit navn som undertekst på et Excel-ark Det er vigtigt når man arbejder med PC er på skolen at man kan få skrevet sit navn på hver eneste side som undertekst.gå ind under

Læs mere

Excel tutorial om indekstal og samfundsfag 2008

Excel tutorial om indekstal og samfundsfag 2008 Excel tutorial om indekstal og samfundsfag 2008 I denne note skal vi behandle data fra CD-rommen Samfundsstatistik 2008, som indeholder en mængde data, som er relevant i samfundsfag. Vi skal specielt analysere

Læs mere

Skifte til PowerPoint 2010

Skifte til PowerPoint 2010 I denne vejledning Microsoft PowerPoint 2010 ser meget anderledes ud end PowerPoint 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med TRE fra ScanDis A/S TAL SEORD TEX Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne ViTal, ViseOrd og ViTex fra ScanDis A/S Kom nemt i gang

Læs mere

Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 (med ordforslag fra CD-ORD)

Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 (med ordforslag fra CD-ORD) Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 (med ordforslag fra CD-ORD) Øvelser Indhold Indhold... 2 Øvelse 1... 3 Start Kommuniker: På Tryk 2 og åbn nogle af de medfølgende dokumenter... 3 Øvelse 2... 4 Grundfunktioner

Læs mere

Typografi og layout i Word 2010

Typografi og layout i Word 2010 Ret&Rigtigt F12 Niels Erik Wille Typografi og layout i Word 2010 Papirformat og papirets orientering (højformat / bredformat) Vælges i menuen Sidelayout: Man kan vælge Retning (højformat / bredformat)

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. UniRace

Betjeningsvejledning. for. UniRace Betjeningsvejledning for UniRace 2007 Et konkurrence indtastningsprogram. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figur fortegnelse... 3 Indledning... 4 Race info... 4 Indtastning af deltagere...

Læs mere

Sådan styrer du dine sidetal Word

Sådan styrer du dine sidetal Word Sådan styrer du dine sidetal Word Her vil du kunne finde guides til Word, om hvordan man indsætter sidetal. Der er også et afsnit om hvordan man oprette en automatisk indholdsfortegnelse. Sidetal Word

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Regneark Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 6 Opgave... Side 13 Få adgang til filerne fra din computer... Side 19 Vejledende løsning... Side 20 GoogleDocs Regneark 2 Google

Læs mere

Skrifttype og størrelse

Skrifttype og størrelse Tekstbehandling med Microsoft Word 2007 GRUNDLÆGGENDE INTRO (PC) Når du starter Word 2007, så ser du normal-skabelonen og kan straks begynde at skrive tekst. Normal-skabelonen indeholder bl.a. indstillinger

Læs mere

Excel-4: Diagrammer og udskrift

Excel-4: Diagrammer og udskrift Excel-4: Diagrammer og udskrift Udfra indtastede tal og formler kan Excel oprette forskellige typer meget flotte diagrammer: grafer, kurver, søjler og cirkeldiagrammer. OPGAVE: Men der skal være nogle

Læs mere

Microsoft Word 2010 Grund DK

Microsoft Word 2010 Grund DK T a r g e t G r u p p e n Microsoft Word 2010 Grund DK Lidt om tekstbehandling generelt... 5 Words opbygning... 6 Musemarkør og indsætningspunkt...6 Margener...7 Linealer...8 Sideopsætning...8 Indryk...9

Læs mere

MedWin laboratorieskema

MedWin laboratorieskema MedWin laboratorieskema EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere