DanNet: udvikling og anvendelse af det danske wordnet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DanNet: udvikling og anvendelse af det danske wordnet"

Transkript

1 Bolette Sandford Pedersen, SANNI NIMB OG LARS TRAP-JENSEN DanNet: udvikling og anvendelse af det danske wordnet A wordnet for Danish is under compilation as a joint project between the Centre for Language Technology at the University of Copenhagen and the Society for Danish Language and Literature. Both partners have recently been involved in the development of relevant lexical resources which are utilized as an important part of the current project, most importantly The Danish Dictionary, a corpus-based dictionary of modern Danish, and the international SIMPLE project. This article describes how the existing data are reused to create a much sought-after resource within Danish language technology. Typical examples and problems faced during the editing process are presented, with focus on polysemy, synonymy and semantic classification. Finally, we outline some perspectives for lexicographic products aimed at human users. Specifically, the development potential for the productive function of dictionaries is discussed, as are ways of improving the pedagogical function of learners dictionaries. 1. Indledning Det første wordnet, Princeton WordNet (Fellbaum 1998), blev udviklet i et psykolingvistisk forskningsmiljø i et forsøg på at afbilde det mentale leksikon, altså den orden som vi antager at ordene indtager i vores bevidsthed når vi forstår og producerer sprog. Men ud over at være en god platform for psykolingvistiske eksperimenter udgør wordnets også en interessant resurse for teknologisk forskning og udvikling inden for sprogteknologi og kunstig intelligens. I disse fagmiljøer er manglen på ordsemantik i stor målestok nemlig ofte den barriere der vanskeliggør opskalering af en prototype til et stort velkørende system. Også for leksikografien er wordnets interessante; de er i grunden blot ordbøger udformet ud fra en onomasiologisk tankegang med orddefinitionen som det væsentlige omdrejningspunkt, og derfor kan de give ny inspiration til hvordan især digitale ordbøger kan opbygges og anvendes i fremtiden. I denne artikel giver vi først en introduktion til DanNet-projektet og beskriver i hvilken ramme det realiseres, nemlig som et samarbejdsprojekt mellem et sprogteknologisk miljø og et leksikografisk miljø (afsnit 2). Der er i høj grad tale om genbrug af eksisterende resurser, først og fremmest i form af genbrug af Den Danske Ordbog. Dernæst giver vi i afsnit 3 en række eksempler fra selve udviklingsarbejdet hvor polysemi, synonymi og semantisk klassifikation udgør nogle af de typiske problemstillinger der er i fokus når en traditionel ordbog skal genanvendes i form af et wordnet. Endelig kommer vi i afsnit 4 ind på an- of_31.indd :28:33

2 352 Bolette Sandford Pedersen, Sanni Nimb og Lars Trap-Jensen vendelser af wordnettet i ordbogsammenhæng. Vi ser blandt andet på hvordan et wordnet kan anvendes til at udvikle ordbøgers sprogproduktive funktion, samt på hvordan de kan bruges til at forbedre learnerordbøgers pædagogiske funktion. 2. DanNet et leksikalsk-semantisk wordnet for dansk 2.1. Et samarbejdsprojekt DanNet-projektet er et samarbejdsprojekt mellem Center for Sprogteknologi, Københavns Universitet (CST) og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab (DSL). Hvert af disse to miljøer har inden for de senere år afsluttet et omfattende leksikalsk projekt hvis resultater nu tilsammen udgør et væsentligt udgangspunkt for udviklingen af det danske wordnet: Den Danske Ordbog (DDO) er en stor ordbog der på baggrund af korpusundersøgelser beskriver ords betydninger, primært ved hjælp af definitioner og brugseksempler (Lorentzen 2004). CST har deltaget i det internationale projekt SIMPLE (Semantic Information for Multifunctional, Plurilingual Lexica, jf. Lenci m.fl. 2000), hvor ontologiske modeller for formel betydningsbeskrivelse er blevet afprøvet og konsolideret på et bredt ordmateriale; en afprøvning på begreber i dansk er udført i den danske del af projektet, SIMPLE-DK (Pedersen og Paggio 2004). Erfaringerne fra disse to projekter i henholdsvis det leksikografiske og det sprogteknologiske miljø har givet gode forudsætninger for at udarbejde et wordnet for dansk. DanNet-projektets første fase er finansieret af Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation og løber i perioden Målet er i denne fase at nå op på en beskrivelse af betydninger i dansk samt at få en delmængde af disse forbundet med det engelske Princeton WordNet via tværsproglige links. På længere sigt er det målet at nå op på en dækningsgrad der svarer til hele Den Danske Ordbogs ca betydninger. En række publikationer beskriver de forskellige stadier af projektet; jf. Pedersen & Asmussen (2006), Pedersen m.fl. (2006), Pedersen & Sørensen (2006) & Asmussen m.fl. (2007); se i øvrigt projektets hjemmeside Et af målene med wordnettet er at det skal kunne anvendes i forskellige sprogteknologiske værktøjer; her tænkes især på begrebsbaseret søgning, men også på værktøjer der kan resumere og indeksere tekst på en mere intelligent måde end de gængse, mønsterbaserede værktøjer er i stand til Basisbegreber der anvendes i DanNet Som det er tilfældet i både Princeton WordNet og i EuroWordNet (Vossen 1999), anvender vi i DanNet såkaldte synsets som grundlæggende enheder i netværket. Et synset eller synonymsæt er det sæt af synonymer der tilsammen udgør et begreb. Fx kan man i figur 1 se at slaginstrument og slagtøjsinstrument optræder i samme synset og dermed opfattes som refererende til samme begreb. of_31.indd :28:48

3 DanNet: udvikling og anvendelse af det danske wordnet 353 Figur 1. Et wordnet er et netværk af relationer mellem begreber, eller såkaldte synsets of_31.indd :28:48

4 354 Bolette Sandford Pedersen, Sanni Nimb og Lars Trap-Jensen Som udgangspunkt for den praktiske udvikling af wordnettet har vi udtrukket grupper af ord med samme overbegreb fra Den Danske Ordbog, som det fx ses i figur 2 for overbegrebet redskab. Herudfra bygges de over- og underbegrebshierarkier som danner wordnettets grundstruktur. Figur 2. Genus proximum-oplysninger udtrukket fra Den Danske Ordbog Ud over relationer mellem over- og underbegreber etableres der også en lang række andre relationer mellem de enkelte synsets. I figur 3 ses en oversigt over de relationer der tages i anvendelse. Vi har som udgangspunkt valgt at fokusere på de relationer der angives i den almindelige ordbogsdefi nition; hvis det her er blevet skønnet relevant at angive hvilket materiale noget er lavet af, eller hvad noget bruges til, etableres disse relationer også i DanNet (via relationerne has_ holo_madeof og for_purpose_of). Mange af relationerne nedarves desuden fra overbegreberne; for_purpose_of spise nedarves fx til alt spiseligt i hierarkiet. Relationer i DanNet concerns for_purpose_of fpo_object has_holo_madeof has_holo_member has_holo_location has_holo_part has_hyperonym has_orthohyperonym Eksempel fodboldmål concerns sport hammer for_purpose_of hamre klipse fpo_object klips mel has_holo_madeof brød partimedlem has_holo_member parti oase has_holo_location ørken øje has_holo_part ansigt birketræ has_hyperonym træ vejtræ has_orthohyperonym træ of_31.indd :28:50

5 DanNet: udvikling og anvendelse af det danske wordnet 355 has_hyponym has_mero_madeof has_mero_member has_mero_part has_mero_location role_agent role_patient made_by near_synonym xpos_near_synonym Figur 3. Relationer der anvendes i DanNet træ has hyponym birketræ brød has_mero_madeof mel parti has_mero_member partimedlem hånd has_mero_part fi nger ørken has_mero_location oase passager role_agent rejse modtager role_patient modtage bagværk made_by bage køkkentøj near_synonym kogegrej behandle xpos_near_synonym behandling Endelig forsynes alle begreber i DanNet med en top-ontologisk type. Her anvender vi EuroWordNets flerdimensionelle top-ontologi byggende på Lyons entiteter af 1., 2. og 3. grad, jf. figur 4. Fordelen ved at angive top-ontologiske typer er blandt andet at man kan identificere mængder af begreber der deler visse fælles egenskaber, men som ikke nødvendigvis er placeret under det samme danske overbegreb. Planter og dyr som mennesker spiser, er fx ikke placeret under det danske begreb fødevarer, men derimod under henholdsvis planter og dyr. Via den ontologiske type Comestible kan man imidlertid identifi cere dels tilberedte madvarer, dels de dyr og planter som mennesker typisk spiser. Man kan også have brug for at fremfinde en delmængde af de begreber der hører under et dansk overbegreb. Fx kan man udtrække alle jobfunktioner (som fx maler og skolelærer) via den ontologiske type Human+Object+Occupation. Disse er alle listet under det danske overbegreb person, men her finder man også spanier, demokrat og fodgænger. 3. Opbygningen af det danske wordnet med udgangspunkt i DDO Selve opbygningen af det danske wordnet foregår som nævnt med udgangspunkt i DDO s betydningsinddeling og definitioner. I arbejdet udnytter vi dels at hver enkelt betydning i ordbogen kan udtrækkes som en entydigt nummereret enhed, dels at genus proximum for hver af disse betydninger kan udtrækkes direkte. Overbegrebet, der samtidig er et ord fra selve definitionen, er nemlig markeret i et selvstændigt felt i ordbogsstrukturen. I figur 5 ses et udsnit af ordbogsstrukturen for substantivet fl askeåbner med dets entydige betydningsnummer samt ordet redskab som genus proximum, markeret i feltet Genprox. of_31.indd :28:50

6 356 Bolette Sandford Pedersen, Sanni Nimb og Lars Trap-Jensen Figur 4: Top-ontologien der anvendes i DanNet (Vossen 2005) Figur 5. Udsnit af DDO s ordbogsstruktur med betydnings-id, definition og genus proximum Wordnettet opbygges ved automatisk at udtrække alle de ord fra DDO der deler genus proximum, og derefter vurdere og evt. tilrette de data der fremfindes. I figur 2 ses fx et udsnit af udtrækket på overbegrebet redskab. of_31.indd :28:51

7 DanNet: udvikling og anvendelse af det danske wordnet Efterredigering af DDO s genus proximum-oplysninger Genus proximum-oplysningen fra DDO er dog langtfra altid entydig idet der i notationen hverken er skelnet mellem homografi eller et overbegrebs eventuelt flere betydninger. Derfor er der ofte tale om et større udredningsarbejde når man udtrækker et antal ord med samme overbegreb. I figur 6 ses et eksempel på hvordan samme overbegreb, i dette tilfælde blad, er brugt for ord af helt forskellig semantisk type, og hvor vi derfor i hvert enkelt tilfælde skal beslutte hvilken af blads mange betydninger det drejer sig om. Figur 6. Ordene i venstre kolonne har alle samme genus proximum i DDO, nemlig det polyseme substantiv blad, og kræver derfor efterredigering Ud over problemet med at udrede homografer og polyseme udtryk er det genus proximum der er angivet i DDO, ikke altid det systematisk set nærmeste overbegreb, idet DDO s primære formål er at formidle på den i hvert enkelt tilfælde mest hensigtsmæssige måde til ordbogsbrugeren snarere end at angive en stringent systematik inden for et semantisk felt. Fx har substantiverne kagespade, ostehøvl, osteskærer, persillehakker, si og ske det meget generelle overbegreb redskab i DDO, hvorimod substantiverne dørslag, hjulpisker, hulske, hvidløgspresser, potageske, rivejern og æggedeler alle har det systematisk set mere korrekte overbegreb køkkenredskab. I sådanne tilfælde vælger vi i DanNet at se bort fra DDO s overbegreb og markerer i stedet alle ordene som underbegreber til køkkenredskab, jf. figur 7. Der er dog masser af tilfælde hvor det i høj grad kan diskuteres hvilket overbegreb der er mest passende. Fx har substantiverne isspand, kedel, litermål, osteklokke, randform og saltkar alle overbegrebet beholder i DDO, og substantiverne foodprocessor, kogeapparat, sandwichrister og sodavandsmaskine har overbegrebet of_31.indd :28:53

8 358 Bolette Sandford Pedersen, Sanni Nimb og Lars Trap-Jensen apparat. Men begge disse grupper af ord kunne lige så vel grupperes som køkkenredskaber på linje med substantiverne nævnt ovenfor. Det er altså meget ofte et spørgsmål om hvordan man vælger at opbygge wordnettet, og der er i rigtig mange tilfælde mere end én måde at inddele kategorierne af betydninger på. I de ovennævnte tilfælde har vi valgt at samle mange af betydningerne under det fælles overbegreb køkkenredskab og har derfor valgt at se bort fra DDO s genus proximum er. I figur 7 ses nogle eksempler. Figur 7. Udsnit af DanNet. Overbegrebet kogegrej/køkkengrej/køkkenredskab/køkkentøj med nogle af dets underbegreber efter færdigredigering og ændring af forskellige genus proximum er fra DDO. Indramning viser hvor der under redigeringen af DanNet er ændret i genus proximum To typer af underbegreber Et interessant problem som vi er stødt på i vores arbejde med at gruppere ordene i overbegreber og underbegreber, er de mange tilfælde hvor to ord ganske vist har samme overbegreb, men hvor de grupperer sig i forskellige slags underbegreber der er kompatible på tværs af grupperingerne, men udelukker hinanden inden for den enkelte gruppering (se også Pedersen & Sørensen 2006). Fx kan en stor gruppe af underbegreber have det tilfælles at de alle er et bestemt eksempel på overbegrebet med særlige fysiske kendetegn. Overbegrebet træ har således en masse træsorter som systematiske (taksonomiske) underbegreber, fx bøgetræ, el og gran. Et eksempel på et underbegreb til træ der går på tværs af denne store gruppe af taksonomiske underbegreber, er vejtræ. Et vejtræ er nemlig ikke en bestemt slags træ, men snarere et hvilket som helst træ der står langs en vej. Begrebet betegner i dette tilfælde funktionen af træet og ikke en specifik type træ of_31.indd :28:53

9 DanNet: udvikling og anvendelse af det danske wordnet 359 med særlige karakteristika, og et vejtræ kan sagtens også være et bøgetræ, hvorimod et grantræ ikke samtidig kan være et bøgetræ. Hvis vi betragter figur 8, ser vi et andet eksempel på det samme fænomen, her ved en række underbegreber til ske. De fleste underbegreber angiver i dette tilfælde i stedet hvilken funktion den pågældende ske har, men en af sketyperne skiller sig ud, nemlig sølvske, der i stedet betegner hvilket materiale skeen er lavet af. En sølvske kan godt også være en suppeske, hvorimod fx en dessertske ikke samtidig kan være en suppeske. I arbejdet med opbygningen af DanNet har vi valgt at skelne mellem den taksonomiske eller systematiske gruppe af underbegreber til et bestemt overbegreb og de underbegreber der går på tværs af den systematiske gruppe. De første er umarkerede; de sidste markerer vi med et særligt træk orthogonal i databasen, visualiseret med en rombe i figur 9. Figur 8. Forskellige typer af underbegreber til ske. Der skelnes mellem to typer overbegrebs relationer, og sølvske markeres derfor efterfølgende med et særligt træk, jf. figur 9. Figur 9. Sølvske markeret som en særlig type underbegreb til ske of_31.indd :28:55

10 360 Bolette Sandford Pedersen, Sanni Nimb og Lars Trap-Jensen For de konkrete substantivers vedkommende er denne skelnen mellem en systematisk gruppe af undergreber og en gruppe der adskiller sig fra denne, forholdsvis uproblematisk. Det er straks mere kompliceret for verbernes og verbalsubstantivernes vedkommende, og et af de fremtidige forskningsområder i DanNet er da også at undersøge om man kan opstille lignende skel mellem disse ordgruppers typer af forskellige underbegreber Synonymi i DanNet En sidste meget vigtig ting der skal tages stilling til i den konkrete opbygning af wordnettet ud fra DDO s betydninger, er synonymi: Hvornår skal betydningerne fra DDO slås sammen i et enkelt synset (synonym-sæt)? Vi arbejder i wordnet med et mere udvidet synonymi-begreb end man gør i DDO, og der er derfor en lang række tilfælde hvor begreber er synonymer i DanNet, men ikke i DDO. Fx ser man i DanNet helt bort fra ordenes valør og opfatter ord som bil og spand som synonymer. Derudover har vi følgende retningslinjer: Hvis ordene er synonymer i DDO (markeret med SYN i den trykte ordbog), tilhører de samme synset i DanNet. Derudover kan de, hvis de har næsten enslydende definitioner i DDO og fx er angivet som nærsynonymer i den trykte ordbog angivet vha. JF ( jævnfør ) også komme i samme synset i DanNet. Et eksempel på dette er substantiverne køkkengrej, kogegrej, køkkenredskab og køkkentøj, se figur 7 øverst. De har nemlig i DDO næsten ens betydningsbeskrivelser og er for nogles vedkommende angivet som nærsynonymer til hinanden: køkkengrej: redskaber der bruges ved madlavning JF husgeråd, køkkentøj kogegrej: redskaber til at lave mad med i et køkken køkkenredskab: redskab der bruges til madlavning JF køkkengrej køkkentøj: redskaber der bruges til madlavning og ved spisning SYN køkkenting, JF køkkengrej. 4. Anvendelser i ordbogssammenhæng Wordnets bruges primært i sprogteknologisk sammenhæng og har bl.a. fundet anvendelse i forbindelse med forbedring af emnesøgning i søgemaskiner og til udvikling af internettets næste fase, det såkaldte Semantic Web. Men også inden for ordbøger til menneskelige brugere rummer det visse interessante muligheder. Vi vil her pege på tre områder hvor vi kan se et leksikografisk perspektiv: udvikling af ordbøgers sprogproduktive funktion forbedring af learnerordbøgers pædagogiske funktioner underholdningsfunktion, især krydsordshjælp of_31.indd :28:56

11 DanNet: udvikling og anvendelse af det danske wordnet 361 Man kunne hertil føje et fjerde område, viden om sproget, men fordi det er så generelt et formål at det næsten altid kan bringes i anvendelse, vil det ikke få selvstændig behandling Sprogproduktion: nuancer og variation En leksikografisk resurse hvor ordforrådet ordnes efter dets begrebsindhold (onomasiologisk) frem for efter dets benævnelser (semasiologisk), er ikke nogen ny idé. Eksemplet par excellence er P.M. Rogets Thesaurus of English Words and Phrases fra 1852, og siden er der udsendt mange lignende begrebsordbøger, ikke mindst inden for fagsproglige områder. DanNet har meget tilfælles med begrebsordbøgerne: den systematiske ordning af ordforrådet, den onomasiologiske tilgang og vægtningen af relationer mellem begreberne i synonymer, antonymer, meronymer, hyperonymer og hyponymer. Ganske vist er kodningen i et wordnet foretaget med henblik på sprogteknologisk brug, dvs. med computere som målgruppe, men med en vis redaktionel bearbejdning vil DanNet også kunne finde anvendelse som en selvstændig ordbog for menneskelige brugere. På internettet kan man også se eksempler på hvordan man har tilgængeliggjort wordnets for menneskelige brugere ved at knytte en særlig brugergrænseflade til resursen. Der er selvfølgelig en sammenhæng mellem graden af bearbejdning til menneskelige brugere, grænsefladen og kvaliteten af det leksikografiske produkt; eksempler kan ses på og net, mens en grænseflade med dansk hjælpetekst findes på dk/wordnet/da. Sidstnævnte tilbyder også norsk og engelsk hjælpetekst. En anden mulighed er at udnytte wordnettet ved at knytte det sammen med en anden ordbog. I Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs projekt ordnet.dk vil DanNets oplysninger med tiden blive integreret for at kunne forbedre visse funktioner (jf. Lorentzen & Trap-Jensen 2006). Det er ikke mindst nærliggende fordi DanNet i forvejen henter sine oplysninger fra Den Danske Ordbog, som indgår i ordnet.dk. I Den Danske Ordbog bruges som nævnt og bevidst et snævert synonymibegreb, men et bredere udvalg af muligheder kan være en fordel for den der har brug for overblik over sprogets nuancer og variationsmuligheder i forbindelse med tekstproduktion (jf. Bergenholtz & Vrang 2005, Trap- Jensen 2005b). DanNets kodning af synonymer og nærsynonymer udgør netop et sådant bredere udvalg, og det kan man udnytte ved at gøre disse oplysninger tilgængelige i ordbogen, helst som en yderligere, klikbar mulighed ( se et større udvalg ), hvorved man kan bevare fordelen af både det snævre sæt synonymer (til receptions- og vidensformål, også for ikke-modersmålsbrugere) og det bredere sæt (til tekstproduktion, for brugere med modersmålslignende kompetence). På tilsvarende vis kan der ved en given betydning oplyses om alle øvrige relationer til betydninger der er registreret i DanNet. of_31.indd :28:56

12 362 Bolette Sandford Pedersen, Sanni Nimb og Lars Trap-Jensen Figur 10. Visuel fremstilling af søgeordet person fra Brugen af DanNet som begrebsordbog kan også tilbydes som en selvstændig søgefacilitet inden for ordnet.dk. Muligheden for at foretage begrebsorienterede søgninger i DDO på nettet har lige fra begyndelsen været en vigtig anledning for DSL til at involvere sig i projektet (jf. Trap-Jensen 2005a). Det der kræves for at gøre det muligt, er dels at der oprettes et særligt felt til søgning på begreber, dels at der udvikles en grænseflade der kan vise resultatet på en hensigtsmæssig måde. En udfordring her er især hvordan man præsenterer meget store søgeresultater. En søgning som vis alle ord der betegner en person giver fx flere tusind resultater som det kan være svært at få overblik over. Det problem kan man forestille sig løst dels ved at folde hyponymgrupper sammen så de kun vises i deres helhed når man klikker på dem (fx mand, kvinde, idrætsudøver, kunstner ), dels ved at ordne de resterende forekomster i meningsfulde grupper efter karakteristiske fællestræk. En metode til automatisk gruppering efter et sådant princip (kaldet feature detection method) er beskrevet i Asmussen (2004). Endelig kan man hjælpe brugeren til at få overblik over et betydningsområde ved at give en visuel fremstilling af det. Også det kan man finde eksempler på i eksisterende netpublikationer. I figur 10 ses et eksempel fra of_31.indd :28:57

13 DanNet: udvikling og anvendelse af det danske wordnet Pædagogiske anvendelser Mange elektroniske learnerordbøger har efterhånden ud over opslagsdelen også en afdeling med forskellige ordøvelser, grammatik og systematisk glosetræ ning. Hvis ordbogen publiceres som cd-rom, er der desuden mulighed for at lagre oplysninger lokalt på brugerens harddisk, og man kan derfor operere med en personlig tilpasning af ordbogen så brugeren kan afstemme den efter sit eget behov og niveau, markere bestemte ord som særlig vigtige, tilføje nye artikler osv. Fordi et wordnet til en vis grad også opdeler det sproglige felt i systematiske betydningsområder, kan det være interessant som leverandør af input til den slags betydningsoversigter. Det kræver naturligvis en videre forarbejdning så stoffet svarer til målgruppen. Man kan også peppe præsentationen op med billeder, lyd eller animationer. Et eksempel med billeder er vist i fi gur 11. Figur 11. Oversigt over levnedsmidler fra svensk Lexin Tilsvarende oversigter, men i mindre format, kan man give under de enkelte betydninger. I læringsmæssig sammenhæng er det vigtigt at man ikke nøjes med at tilegne sig det enkelte ord og dets betydning i isolation, men også er opmærksom på hvordan det adskiller sig fra andre betegnelser inden for samme betydningsområde. Det kan man gøre ved at tilbyde en mulighed for at se en samlet oversigt over ko-hyponymer, altså ord eller betydninger som har samme overbegreb, fx strengeinstrumenter, køkkenredskaber, ordklasser eller sygdomme Underholdning krydsordshjælp En hjemmeside der tilbyder en netordbog, er i konkurrence med alle andre hjemmesider på internettet og er derfor underlagt de samme betingelser som gælder of_31.indd :28:57

14 364 Bolette Sandford Pedersen, Sanni Nimb og Lars Trap-Jensen for nettet generelt. Hvis man vil fange og fastholde opmærksomheden hos netbrugere der blot kommer forbi siden mere eller mindre tilfældigt, må man benytte sig af de midler der egner sig til formålet. Dertil hører forskellige former for underholdning og spil. En oplagt anvendelsesmulighed er at bruge DanNet i kombination med Den Danske Ordbog som hjælp til krydsordsløsere. Man kan allerede finde forskellige former for krydsordshjælp på nettet, men ofte er de ikke særlig raffinerede. Som regel fungerer de ved at brugeren kan udfylde de dele af ordet han/hun kender i forvejen, og hjælpefaciliteten undersøger derefter hvilke ord i basen der matcher den indtastede streng. Søgefeltet kan være opdelt i felter som i krydsordsforlægget eller være et almindeligt søgefelt hvor forskellige jokertegn erstatter ét eller flere bogstaver. Når denne hjælp ikke forekommer særlig avanceret, skyldes det dels at man ikke har mulighed for at angive om ordet optræder i bøjet form, dels at man ikke kan begrænse antallet af søgeresultater ved at oplyse hvilken type ledeord der er tale om. Enhver krydsordsløser ved at begge dele er helt afgørende når man løser krydsord. Det vil derfor være en stor forbedring hvis man kan supplere krydsordshjælpen med ordbogens oplysninger om ordenes bøjningsformer og wordnettets opdeling af ordforrådet i begrebsområder. Et enkelt eksempel kan illustrere hvordan. Lad os antage at man er gået i stå i sin krydsord ved et ord på seks bogstaver. De eneste oplysninger man har, er at det slutter på s, og at ledeordet er sport. Taster man de oplysninger ind i den krydsordshjælp der findes hos forskellige eksisterende udbydere, giver det fx hos Caplex 2244 resultater (se figur 12) og hos Nationalencyklopedins internettjänst Den Danske Online Ordbog oplyser ikke antallet af resultater, men viser den første side med 50 forekomster. Ved at bladre frem kan man finde ud af at der er i alt 14 sider resultater, dvs. ca. 700 forekomster. Det siger sig selv at det er alt for mange og alt for uoverskueligt et antal resultater. En søgning i DanNet viser derimod hurtigt at der kun er to sportsgrene der opfylder kriteriet: isdans og tennis (evt. diskos opfattet som en disciplin). DanNet kan således bidrage væsentligt til forbedring af krydsordshjælp hvad enten det er en integreret hjælp som i eksemplerne her eller ved udarbejdelse af et selvstændigt krydsordsleksikon, som jo traditionelt også indeholder systematisk ordnede oversigter med ordene fordelt efter antallet af bogstaver. Selvom der kan opnås en betydelig teknisk forbedring af krydsordshjælpen med resurser som DanNet og DDO, bør det dog retfærdigvis understreges at den underliggende base i andre henseender er mangelfuld. Det gælder ikke mindst med hensyn til navnestof og andet encyklopædisk materiale, som ofte udgør en stor del af krydsordenes ordforråd. Det er også grunden til at man især finder funktionen hos forlag der råder over både encyklopædi og ordbøger. of_31.indd :28:58

15 DanNet: udvikling og anvendelse af det danske wordnet 365 Figur 12. Et eksempel på krydsordshjælp fra 5. Konklusion I denne artikel har vi beskrevet hvordan vi udvikler det danske wordnet på baggrund af eksisterende ordbogsdata, og hvilke lingvistiske problemstillinger vi støder på når vi forsøger at opbygge så stringent en netværksstruktur over det danske ordforråd som muligt. Vi har foreslået anvendelser af wordnettet i en almenleksikografisk sammenhæng i et forsøg på at anvise nogle fremtidige, lidt alternative muligheder for brug af et dansk wordnet. Den færdige DanNet-resurse vil forhåbentlig være med til at sikre at datalingvistiske og leksikografiske miljøer i Danmark kan udvikle bedre sprogteknologiske værktøjer. På længere sigt kan integrationen af wordnettet med andre allerede eksisterende danske ordbogsresurser og korpusser føre til en yderligere berigelse af wordnettet således at fx oplysninger om ordenes syntaktiske of_31.indd :28:58

16 366 Bolette Sandford Pedersen, Sanni Nimb og Lars Trap-Jensen egenskaber samt korpuseksempler knyttes til de enkelte synsets. Litteratur Ordbøger m.m. Caplex: Oslo. DanNet: Center for Sprogteknologi og Det Danske Sprog- og Literaturselskap København. DDO = Den Danske Ordbog. Bind 1-6. Udgivet af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Hovedredaktører: Ebba Hjorth og Kjeld Kristensen. København: Gyldendal Den Danske Online Ordbog: Lexin: Stockholm. Nationalencyklopedins internettjänst: Göteborg. SIMPLE: København. Anden litteratur: Asmussen, Jørg 2004: Feature Detection A Tool for Unifying Dictionary Definitions. I: Williams, Geoffrey and Vessier, Sandra: Proceedings of the 11th EURALEX International Congress. Lorient, Asmussen, Jørg, Bolette S. Pedersen & Lars Trap-Jensen 2007: DanNet: From Dictionary to WordNet. I: Kunze, Claudia, Lemnitzer, Lothar & Osswald, Rainer (eds.): GLDV-2007 Workshop on Lexical-Semantic and Ontological Resources. Universität Tübingen, Bergenholtz, Henning, & Vibeke Vrang 2005: Den Danske Ordbog bind 2 (E H) og 3 (I L) en ordbog for folket eller for akademikere? I: LexicoNordica 12, Fellbaum, Christiane (red.) 1998: WordNet: An Electronic Lexical Database. Cambridge, MA: The MIT Press. Lenci, Alessandro, Nuria Bel, Federica Busa, Nicoletta Calzolari, Elisabetta Gola, Monica Monachini, Antoine Ogonowski, Ivonne Peters, Wim Peters, Nilda Ruimy, Marta Villegas & Antonio Zampolli 2000: SIMPLE A General Framework for the Development of Multilingual Lexicons. I: International Journal of Lexicography 13, Lorentzen, Henrik 2004: The Danish Dictionary at large: presentation, problems and perspectives. I: Proceedings of the 11th EURALEX International Congress. Lorient, Lorentzen, Henrik & Lars Trap-Jensen 2006: ordnet.dk et nyt sprogligt opslagsværk på internettet. I: Nordiske Studier i Leksikografi, NFL-skrift nr. 9. København, Pedersen, Bolette S. & Jørg Asmussen 2006: DanNet Fra ordbog til et leksikalsksemantisk WordNet for dansk. I: LEDA-Nyt 42, Pedersen, Bolette S., Sanni Nimb, Jørg Asmussen, Nicolai H. Sørensen, Lars Trap-Jensen & Henrik Lorentzen 2006: DanNet a WordNet for Danish. I: Proceedings of the Third International WordNet Conference. Jeju, of_31.indd :28:59

17 DanNet: udvikling og anvendelse af det danske wordnet 367 Pedersen, Bolette S. & Patrizia Paggio 2004: The Danish SIMPLE Lexicon and its Application in Content-based Querying. I: Nordic Journal of Linguistics 27(1), Pedersen, Bolette S. & Nicolai H. Sørensen 2006: Towards Sounder Taxonomies in Wordnets. I: Oltramari, Alessandro, Chu-Ren Huang, Alessandro Lenci, Paul Buuitelaar og Christiane Fellbaum (eds.): Ontolex 2006 at 5th International Conference on Language Resources and Evaluation. Genova, 9 16 Trap-Jensen, Lars 2005a: Virtuelle perspektiver for ordbogsredigering: muligheder, strategier og virkelighedens begrænsning. I: LexicoNordica 12, Trap-Jensen, Lars 2005b: Kommentar til Henning Bergenholtz og Vibeke Vrang: Den Danske Ordbog bind 2 (E-H) og 3 (I-L) en ordbog for folket eller for akademikere? I: LexicoNordica 12, Vossen, Piek (red.) 1999: EuroWordNet. A Multilingual Database with Lexical Semantic Networks. Kluwer Academic Publishers. Vossen, Piek (red.) 2005: EuroWordNet General Document. University of Amsterdam. Sanni Nimb seniorredaktør 1961 Det Danske Sprog- og Litteraturselskab Christians Brygge 1 DK 1219 København K Danmark Bolette Sandford Pedersen seniorforsker 1962 Center for Sprogteknologi, Københavns Universitet Njalsgade 80 DK 2300 København S Danmark Lars Trap-Jensen ledende redaktør 1960 Det Danske Sprog- og Litteraturselskab Christians Brygge 1 DK 1219 København K Danmark of_31.indd :28:59

18 of_31.indd :28:59

DANNET ET LEKSIKALSK-SEMANTISK WORDNET FOR DANSK

DANNET ET LEKSIKALSK-SEMANTISK WORDNET FOR DANSK Peter Widell og Ulf Dalvad Berthelsen (udg.): 11. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog Århus 2006 DANNET ET LEKSIKALSK-SEMANTISK WORDNET FOR DANSK Af Sanni Nimb (Center for Sprogteknologi, Københavns Universitet)

Læs mere

DanNet Fra ordbog til et leksikalsk-semantisk WordNet for dansk

DanNet Fra ordbog til et leksikalsk-semantisk WordNet for dansk DanNet Fra ordbog til et leksikalsk-semantisk WordNet for dansk Bolette Sandford Pedersen og Jørg Asmussen Kladde-version til LEDA-Nyt, oktober 2006 1 WordNet leksikalsk-semantiske ordnet for alverdens

Læs mere

Semantiske relationer i en ny dansk begrebsordbog: genbrug på tværs af ordbøger

Semantiske relationer i en ny dansk begrebsordbog: genbrug på tværs af ordbøger LexicoNordica Titel: Forfatter: Semantiske relationer i en ny dansk begrebsordbog: genbrug på tværs af ordbøger Sanni Nimb Kilde: LexicoNordica 18, 2011, s. 135-156 URL: http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/lexn/issue/archive

Læs mere

ordnet.dk ordbøger og korpus på internettet

ordnet.dk ordbøger og korpus på internettet ordnet.dk ordbøger og korpus på internettet Af Henrik Lorentzen og Lars Trap-Jensen, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab Ordnet.dk er et websted der giver samtidig adgang til to ordbøger og et tekstkorpus.

Læs mere

Sproglige problemstillinger ved informationssøgning

Sproglige problemstillinger ved informationssøgning Sproglige problemstillinger ved informationssøgning Patrizia Paggio Center for Sprogteknologi Københavns Universitet patrizia@cst.dk Disposition Søgemaskiner i dag: nogle problemer Nogle krav til fremtidig

Læs mere

Den Danske Ordbog som begrebsordbog

Den Danske Ordbog som begrebsordbog 164 NICOLAI HARTVIG SØRENSEN & LARS TRAP-JENSEN Den Danske Ordbog som begrebsordbog This article describes how wordnet information can be used to enrich semantic information in an electronic dictionary.

Læs mere

En rundvisning i ordnet.dk

En rundvisning i ordnet.dk Tur En rundvisning i ordnet.dk Guide Jørg Asmussen Det Danske Sprog- og Litteraturselskab Tid & Sted Fredag, 9. november 2012 Universität Flensburg Mere Denne præsentation findes under http://korpus.dsl.dk/staff/ja/pres/uniflens2012.pdf

Læs mere

Sprogteknologiske ressourcer til informationssøgning

Sprogteknologiske ressourcer til informationssøgning Sprogteknologiske ressourcer til informationssøgning Af Bolette Sandford Pedersen, Patrizia Paggio og Costanza Navarretta Abstract Formålet med denne artikel er at præsentere et antal sprogteknologiske

Læs mere

Virtuelle perspektiver for ordbogsredigering: muligheder, strategier og virkelighedens begrænsning

Virtuelle perspektiver for ordbogsredigering: muligheder, strategier og virkelighedens begrænsning Lars Trap-Jensen * 1 Virtuelle perspektiver for ordbogsredigering: muligheder, strategier og virkelighedens begrænsning The electronic medium offers improved search facilities and allows much more information

Læs mere

Korpusbaseret lemmaselektion og opdatering

Korpusbaseret lemmaselektion og opdatering Korpusbaseret lemmaselektion og opdatering Jørg Asmussen Afdeling for Digitale Ordbøger og Tekstkorpora Det Danske Sprog- og Litteraturselskab www.dsl.dk Program 1. Introduktion til DSL 2. Introduktion

Læs mere

ordbøgerne og internettet

ordbøgerne og internettet IV ordbøgerne og internettet betragtninger over ordnet.dk a f c a n d. m a g., m p h i l l a r s t r a p - j e n s e n l e d e n d e r e d a k t ø r, d e t d a n s k e s p r o g - o g l i t t e r a t u

Læs mere

Leksikon over ordbøger og leksika

Leksikon over ordbøger og leksika Loránd-Levente Pálfi Leksikon over ordbøger og leksika Under medvirken af Johnny Finnssøn Lindholm Frydenlund København 2011 Leksikon over ordbøger og leksika Frydenlund 2010 Udgivernes rettigheder omfatter

Læs mere

24-03-2009. Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S

24-03-2009. Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S 24-03-2009 Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Domæner og aspekter Det domæne, der primært

Læs mere

Fra begreb til bog om Den Danske Begrebsordbog

Fra begreb til bog om Den Danske Begrebsordbog Fra begreb til bog om Den Danske Begrebsordbog Sanni Nimb Thomas Troelsgård Henrik Lorentzen Det Danske Sprog- og Litteraturselskab København 1/27 Oversigt Genren begrebsordbøger Den Danske Begrebsordbog

Læs mere

Sprogteknologi og formel semantik

Sprogteknologi og formel semantik Oversigt Sprogteknologi og formel semantik Bolette Sandford Pedersen Center for Sprogteknologi Københavns Universitet bolette@cst.dk Det formelle paradigme Vigtige forskningsspørgsmål inden for sprogteknologi

Læs mere

sproget.dk en internetportal for det danske sprog

sproget.dk en internetportal for det danske sprog sproget.dk en internetportal for det danske sprog Ida Elisabeth Mørch, Dansk Sprognævn Lars Trap-Jensen, Det Danske Sprog- og Litteratuselskab 1 Baggrunden 2003 Sprog på spil 2005 Ekstrabevilling 2006

Læs mere

Regneark hvorfor nu det?

Regneark hvorfor nu det? Regneark hvorfor nu det? Af seminarielektor, cand. pæd. Arne Mogensen Et åbent program et værktøj... 2 Sådan ser det ud... 3 Type 1 Beregning... 3 Type 2 Præsentation... 4 Type 3 Gæt... 5 Type 4 Eksperiment...

Læs mere

Intro til design og brug af korpora

Intro til design og brug af korpora Intro til design og brug af korpora Jørg Asmussen ja@dsl.dk Det Danske Sprog- og Litteraturselskab www.dsl.dk Intro til design og brug korpuslingvistik af korpora Jørg Asmussen ja@dsl.dk Det Danske Sprog-

Læs mere

Danske tegnsprogsordbøger En oversigt over eksisterende ordbøger over dansk tegnsprog, sammenholdt med projektet Ordbog over Dansk Tegnsprog.

Danske tegnsprogsordbøger En oversigt over eksisterende ordbøger over dansk tegnsprog, sammenholdt med projektet Ordbog over Dansk Tegnsprog. Danske tegnsprogsordbøger En oversigt over eksisterende ordbøger over dansk tegnsprog, sammenholdt med projektet Ordbog over Dansk Tegnsprog. Af Thomas Troelsgård. Projektet Ordbog over Dansk Tegnsprog

Læs mere

Kom godt i gang med internettet

Kom godt i gang med internettet Kom godt i gang med internettet Hver udgave af Kom godt i gang med internettet introducerer til et nyttigt eller interessant sted på internettet eller en lidt mere avanceret funktionalitet på dukapc en.

Læs mere

Sådan bruger du Den Engelske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Engelske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Engelske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

LEDA-Nyt nr. 42 Nov. 2006 Redigeret af Henrik Lorentzen, Sanni Nimb og Liisa Theilgaard

LEDA-Nyt nr. 42 Nov. 2006 Redigeret af Henrik Lorentzen, Sanni Nimb og Liisa Theilgaard L E DA LEKSIKOGRAFER I D A N M A R K LEDA-Nyt nr. 42 Nov. 2006 ISSN 0908-355 Redigeret af Henrik Lorentzen, Sanni Nimb og Liisa Theilgaard Indhold Meddelelser fra bestyrelsen s. 2 Medlemsmøde: ZooLex:

Læs mere

CD-ORD. Værktøjet til læsning og skrivning. mikro Værkstedet

CD-ORD. Værktøjet til læsning og skrivning. mikro Værkstedet CD-ORD 8 Værktøjet til læsning og skrivning mikro Værkstedet CD-ORD CD-ORD er et personligt værktøj, der tilbyder støtte til læsning og skrivning for alle - i skolen, på jobbet, under uddannelse eller

Læs mere

Sprogteknologi I Undervisningsplan Forårssemester 2009

Sprogteknologi I Undervisningsplan Forårssemester 2009 Sprogteknologi I Undervisningsplan Forårssemester 2009 Version 1 Patrizia Paggio 25/1/2009 6.feb: Lektion 1. Introduktion til sprogteknologi Hvad er sprogteknologi Hvorfor er det svært at processere sprog

Læs mere

Semantiske relationer og begrebssystemer

Semantiske relationer og begrebssystemer Semantiske relationer og begrebssystemer I denne opgave vil jeg beskæftige mig med semantiske relationer og begrebssystemer med udgangspunkt i en oplysende tekst fra Politikens Vinbog (se bilag). Jeg vil

Læs mere

Bilag 2. Formidling i 2002

Bilag 2. Formidling i 2002 Bilag 2 Formidling i 2002 Publikationsliste 2002 Andreasen, T., P. A. Jensen, J. F. Nilsson, P. Paggio, B. S. Pedersen, H. E. Thomsen: OntoQuery: Ontology-based Querying of Texts, in J. Karlgren (ed.),

Læs mere

NORDISKE STUDIER I LEKSIKOGRAFI

NORDISKE STUDIER I LEKSIKOGRAFI NORDISKE STUDIER I LEKSIKOGRAFI Titel: Forfatter: Flødeboller, mælkebøtter og smørkringler - Om leksikalsk-semantiske problemstillinger i arbejdet med Ømålsordbogen Lena Wienecke Andersen Kilde: Nordiska

Læs mere

Kædesøgning via citationer (Cited Reference Search) Web of Science er et citationsindex, som gør artiklernes referencelister er søgbare.

Kædesøgning via citationer (Cited Reference Search) Web of Science er et citationsindex, som gør artiklernes referencelister er søgbare. Web of Science Udgiver: Thomson Reuters Type: Bibliografisk database / henvisning til artikler Indhold og omfang Tværvidenskabelig database med repræsentation af over 12.000 peer-reviewed videnskabelige

Læs mere

Søgeeksempel i PubMed:

Søgeeksempel i PubMed: Søgeeksempel i PubMed: Tværfagligt samarbejde omkring genoptræning efter udskrivning fra hospital Første skridt: Opløs problemformuleringen i de søgeord som dækker problemstillingen og endelig ikke flere

Læs mere

DK CLARIN: METADATA FOR WP4 RESSOURCER

DK CLARIN: METADATA FOR WP4 RESSOURCER DK CLARIN: METADATA FOR WP4 RESSOURCER DK CLARIN WP 4 Version 2011 02 01 Bolette S. Pedersen, KU, bspedersen@hum.ku.dk Lene Offersgaard, KU, leneo@hum.ku.dk Nicolai H. Sørensen, DSL, nhs@dsl.dk Viggo Sørensen,

Læs mere

ordnet.dk et nyt sprogligt opslagsværk på internettet

ordnet.dk et nyt sprogligt opslagsværk på internettet Henrik Lorentzen og Lars Trap-Jensen ordnet.dk et nyt sprogligt opslagsværk på internettet ordnet.dk a new lookup tool on the Internet. We give an account of the architecture and functionalities of a web-based

Læs mere

Kulturudvalget 2013-14 (Omtryk - 09-12-2013 - Fejl i folder) KUU Alm.del Bilag 49 Offentligt

Kulturudvalget 2013-14 (Omtryk - 09-12-2013 - Fejl i folder) KUU Alm.del Bilag 49 Offentligt Kulturudvalget 2013-14 (Omtryk - 09-12-2013 - Fejl i folder) KUU Alm.del Bilag 49 Offentligt However, the most impressive Scandinavian dictionary website at the moment is no doubt the Danish Ordnet.dk

Læs mere

LexicoNordica. Nyt fra bestyrelsen for Nordisk Forening for Leksikografi. Kilde: LexicoNordica 21, 2014, s

LexicoNordica. Nyt fra bestyrelsen for Nordisk Forening for Leksikografi. Kilde: LexicoNordica 21, 2014, s LexicoNordica Titel: Forfatter: Nyt fra bestyrelsen for Nordisk Forening for Leksikografi Kilde: LexicoNordica 21, 2014, s. 375-378 URL: http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/lexn/issue/archive LexicoNordica

Læs mere

Matematik, maskiner og metadata

Matematik, maskiner og metadata MATEMATIK, MASKINER OG METADATA VEJE TIL VIDEN Matematik, maskiner og metadata af CHRISTIAN BOESGAARD DATALOG IT Development / DBC 1 Konkrete projekter med machine learning, hvor computersystemer lærer

Læs mere

Sådan bruger du Den Engelsk-Danske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Engelsk-Danske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Engelsk-Danske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning

IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning Hver enkelt ytring er naturligvis individuel, men enhver sfære inden for sprogbrugen udvikler

Læs mere

Sprogteknologi I Undervisningsplan Forårssemester 2008

Sprogteknologi I Undervisningsplan Forårssemester 2008 Sprogteknologi I Undervisningsplan Forårssemester 2008 Patrizia Paggio 27/9/2007 1 Introduktion til sprogteknologi Hvad er sprogteknologi Hvorfor er det svært at processere sprog Eksempler på applikationer

Læs mere

En guidet tur gennem Clilstore

En guidet tur gennem Clilstore En guidet tur gennem Clilstore Elementære skridt Dette er en trin for trin demonstration af hvordan man kan lave en online webside (Unit) med video samt tekst hvor alle ordene er kædet til en lang række

Læs mere

Artiklens titel (punkt 14 fed)

Artiklens titel (punkt 14 fed) Artiklens titel (punkt 14 fed) Forfatternavn(e) (punkt 12 kursiv) Summary in English (punkt 10,5; indryk 0,5 højre og venstre) nfl2015 1. Overskrift 1 (punkt 13 fed) Brødtekst uden indryk (punkt 11) 1.

Læs mere

Bringe taksonomier i spil

Bringe taksonomier i spil Bringe taksonomier i spil Frans la Cour Hvem er jeg? Frans la Cour 3 år hos ensight a/s Systemdesign Projektledelse og implementering Undervisning Med udgangspunkt i Veritys værktøjer Vise nogle af de

Læs mere

FOR BETTER UNDERSTANDING. WordFinder. Professional 10. Kvikguide

FOR BETTER UNDERSTANDING. WordFinder. Professional 10. Kvikguide FOR BETTER UNDERSTANDING WordFinder Professional 10 Kvikguide Installationsvejledning 1 Indsæt program-dvd en i computeren. Installationsprogrammet starter nu automatisk. 2 Kontroller, at det nummer, som

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra

VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra Artikel i Matematik nr. 2 marts 2001 VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra Inge B. Larsen Siden midten af 80 erne har vi i INFA-projektet arbejdet med at udvikle regne(arks)programmer til skolens

Læs mere

[arbejdsgiver] sådan gør du... [søg i CV er]

[arbejdsgiver] sådan gør du... [søg i CV er] [arbejdsgiver] sådan gør du... [søg i CV er] Søg i CV'er Gå til Jobnet.dk og log ind, klik i den sorte topmenu på Søg i CV er Du har nu to muligheder: 1. Du kan oprette en ny søgning OBS: Vær opmærksom

Læs mere

- Hvad er det, og hvilke fordele kan opnås ved fælles løsninger?

- Hvad er det, og hvilke fordele kan opnås ved fælles løsninger? Semantik, ontologi, tesaurus mv. - Hvad er det, og hvilke fordele kan opnås ved fælles løsninger? Seniorforsker, Center for Sprogteknologi, Københavns Universitet Indhold Hvorfor er semantik relevant for

Læs mere

Ordbogssamarbejde i Norden

Ordbogssamarbejde i Norden Tema: Lyst og mod til det nordiske i dansk Af Lars Trap-Jensen, ledende redaktør ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Ordbogssamarbejde i Norden En forudsætning for bedre sprogforståelse i Norden

Læs mere

stavning bøjning udtale oprindelse betydning brug Baggrund og omfang

stavning bøjning udtale oprindelse betydning brug Baggrund og omfang Siden november 2009 har Den Danske Ordbog været tilgængelig på nettet. Redaktionen af Sprogmuseet har i den anledning bedt mig give en omtale af ordbogen, dens omfang og anlæg generelt og mere specifikt

Læs mere

LexicoNordica. Virtuelle perspektiver for ordbogsredigering: muligheder, strategier og virkelighedens begrænsning

LexicoNordica. Virtuelle perspektiver for ordbogsredigering: muligheder, strategier og virkelighedens begrænsning LexicoNordica Titel: Forfatter: Virtuelle perspektiver for ordbogsredigering: muligheder, strategier og virkelighedens begrænsning Lars Trap-Jensen Kilde: LexicoNordica 12, 2005, s. 109-121 URL: http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/lexn/issue/archive

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Søgeeksempel i PubMed:

Søgeeksempel i PubMed: 1 Søgeeksempel i PubMed: Tværfagligt samarbejde omkring genoptræning efter udskrivning fra hospital Første skridt: Opløs problemformuleringen i de søgeord som dækker problemstillingen og endelig ikke flere

Læs mere

FORFRA Hindsgavl 2015. Digital Artikel Service

FORFRA Hindsgavl 2015. Digital Artikel Service FORFRA Hindsgavl 2015 Digital Artikel Service Digital Artikel Service Digital levering af skannede artikler fra trykte tidsskrifter Baseret på en bilateral aftale mellem Statsbiblioteket og COPYDAN Tilgængelig

Læs mere

Vejledning til Politikens Retskrivnings- og Betydningsordbog

Vejledning til Politikens Retskrivnings- og Betydningsordbog Vejledning til Politikens Retskrivnings- og Betydningsordbog INDHOLD VALGMULIGHEDER UNDER MENUEN FILER UDSKRIV KOPIER AFSLUT VALGMULIGHEDER UNDER MENUEN SØGEMULIGHEDER OPSLAGSORD ORDFORBINDELSER AL TEKST

Læs mere

Effektiv søgning på web-steder

Effektiv søgning på web-steder Effektiv søgning på web-steder 7. maj 1998 Udarbejdet af DialogDesign ved Rolf Molich, Skovkrogen 3, 3660 Stenløse Indhold 1. Indledning 3 1.1. Model for søgning 3 2. Forskellige former for søgning 4 2.1.

Læs mere

Natur og naturfænomener i dagtilbud

Natur og naturfænomener i dagtilbud Natur og naturfænomener i dagtilbud Stærke rødder og nye skud I denne undersøgelse kaster Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) lys over arbejdet med læreplanstemaet natur og naturfænomener i danske dagtilbud.

Læs mere

Hans-Peder Kromann. Base b11: FAGSPROGSBIBLIOGRAFIEN. Sprogbiblioteket, HERMES on-line katalog, Handelshøjskolen

Hans-Peder Kromann. Base b11: FAGSPROGSBIBLIOGRAFIEN. Sprogbiblioteket, HERMES on-line katalog, Handelshøjskolen Hans-Peder Kromann 103 Base b11: FAGSPROGSBIBLIOGRAFIEN Sprogbiblioteket, HERMES on-line katalog, Handelshøjskolen i København En fyldig bibliografi er et nyttigt redskab også for fagsprogsforskere, som

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Web of Science Core Collection

Web of Science Core Collection Dato: 29. juni 2016 Ref.: Randi Juul Nørskov Web of Science Core Collection Udgiver: Thomson Reuters Type: Bibliografisk database / henvisning til artikler Indhold og omfang Tværvidenskabelig database

Læs mere

At bygge praksisfællesskaber i skolen

At bygge praksisfællesskaber i skolen Søgeord PracSIP Interaktiv læring Interaktiv platform Læringsplatform Praksisfællesskaber Abstract: PracSIP At bygge praksisfællesskaber i skolen En PracSIP er en webbaseret tjeneste, som understøtter

Læs mere

Søgning i EBSCO. Ebsco baserne omfatter: CINAHL * PsycInfo * AMED. Business Source Premier * e-book Community College

Søgning i EBSCO. Ebsco baserne omfatter: CINAHL * PsycInfo * AMED. Business Source Premier * e-book Community College 1 Søgning i EBSCO Ebsco baserne omfatter: CINAHL * PsycInfo * AMED Business Source Premier * e-book Community College ebook Collection * Political Science Complete ebook Community College Collection ERIC

Læs mere

PubMed - tips til søgning

PubMed - tips til søgning EN VEJLEDNING FRA UCL BIBLIOTEKET PubMed - tips til søgning December 2017 Indholdsfortegnelse 1 Basens indhold... 1 2 Adgang til basen... 1 3 Søgemetoder... 2 3.1 Fritekstsøgning... 2 3.1.1 Muligheder

Læs mere

Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger

Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger 1. Adgang til kemidatabasen Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Marts 2014 Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger Her kan du skrive dit brugernavn og adgangskode Brugernavn: Adgangskode: Kemidatabasen finder

Læs mere

Åbenhed i online uddannelser

Åbenhed i online uddannelser Åbenhed i online uddannelser Christian Dalsgaard (cdalsgaard@tdm.au.dk) Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Aarhus Universitet Formål Hvad er de pædagogiske og uddannelsesmæssige muligheder

Læs mere

sproget Tag 1 fat på Samarbejde Løsninger Grammatik Voksne udlændinge, sprogindlæring og LEGO Arbejde, fritid og transport Lærervejledning side 1

sproget Tag 1 fat på Samarbejde Løsninger Grammatik Voksne udlændinge, sprogindlæring og LEGO Arbejde, fritid og transport Lærervejledning side 1 Tag 1 fat på sproget Arbejde, fritid og transport Lærervejledning side 1 Samarbejde At tilegne sig et nyt sprog er vanskeligt og for de fleste en lang, omstændelig proces. Vi tror på, at det er muligt

Læs mere

Kort introduktion til Google.

Kort introduktion til Google. Google Side 1 af 10 Kort introduktion til Google.... 2 Tilpas din søgning... 2 Generelle Tips... 2 Udelukkelse af ord... 2 Brug af *... 3 Sætningssøgninger... 3 Jeg Føler Mig Heldig... 3 Avanceret søgning...

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Enkel søgning...3 Hvordan kan du bruge søgefeltet?...3 Søg efter sætninger...3 Søg efter specifikke ord

Læs mere

Væksten i det gode liv

Væksten i det gode liv Væksten i det gode liv Nyt politisk redskab i Syddanmark 01 --- Det Gode Liv - INDEX 02 --- Det Gode Liv - INDEX Du får det, du måler Fra tid til anden gør vi op, hvad vi har at leve for. I familien, i

Læs mere

Søgeformularen i UVvej

Søgeformularen i UVvej Søgeformularen i UVvej Meget af arbejdet i UVvej starter med en søgning. Det er derfor vigtigt at kende til denne funktion i programmet. Søgefunktionen åbnes ved at trykke på F6. Herefter kommer søgeformularen

Læs mere

Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

CINAHL er en forkortelse for Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature.

CINAHL er en forkortelse for Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature. 0 Indhold 1) Basens indhold... 1 2) Adgang til basen... 1 3) Sign In / My EBSCOhost... 2 4) Søgemetoder... 3 4.a Fritekstsøgning... 3 4. b Begrænsning / afgrænsning... 4 4.c Er der adgang til artiklens

Læs mere

Persondataforordningen og ISO 27001

Persondataforordningen og ISO 27001 Persondataforordningen og ISO 27001 Hans Chr. Spies, spies@hcspies.dk, 5/3-2017 ISO 27001 beskriver en internationalt anerkendt metode til at implementere informationssikkerhed i en organisation. Det er

Læs mere

Rita Lenstrup. Kritiske bemærkninger til artikel af Henning Bergenholtz, Helle Dam og Torben Henriksen i Hermes 5 l990, side

Rita Lenstrup. Kritiske bemærkninger til artikel af Henning Bergenholtz, Helle Dam og Torben Henriksen i Hermes 5 l990, side Rita Lenstrup 109 Kritiske bemærkninger til artikel af Henning Bergenholtz, Helle Dam og Torben Henriksen i Hermes 5 l990, side 127-136. 1. Indledning I Hermes nr. 5 præsenteredes en sammenlignende vurdering

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag. www.miljonet.org

Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag. www.miljonet.org Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag Kære læser, Du sidder med en brochure, der beskriver et nyt websted,. Det er et websted med rigtig mange oplysninger om de miljøpåvirkninger, der

Læs mere

Kosmos og Kaos en case om målrettet innovation

Kosmos og Kaos en case om målrettet innovation Kosmos og Kaos en case om målrettet innovation IKI 12.3.2009 Præsentation ved Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Opfindelser på opfordring Få de rigtige idéer og før dem ud i livet Case: Mælkeanalyse

Læs mere

Om GolfWalk.com GolfWalk er den virtuelle golfbane på nettet. Du kan finde GolfWalk på www.golfwalk.com eller gennem www.webwalk.dk.

Om GolfWalk.com GolfWalk er den virtuelle golfbane på nettet. Du kan finde GolfWalk på www.golfwalk.com eller gennem www.webwalk.dk. www. - Den virtuelle golfbane på nettet Boldsen Industriel Design www. 3D interface af golfbanen Om GolfWalk er den virtuelle golfbane på nettet. Du kan finde GolfWalk på www.golfwalk.com eller gennem

Læs mere

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Af Henrik Bro og Martin T. Hansen I har måske allerede en flot, og informativ hjemmeside. Og alle jeres kursister

Læs mere

Publikationskategorier og definitioner

Publikationskategorier og definitioner Publikationskategorier og definitioner Forskning En forskningspublikation formidler ny viden og er kendetegnet ved først og fremmest at være henvendt til fagfæller. Formidling En formidlingspublikation

Læs mere

CCS Formål Produktblad December 2015

CCS Formål Produktblad December 2015 CCS Formål Produktblad December 2015 Kolofon 2015-12-14

Læs mere

Semantikopgave Ved Tobias Scavenius

Semantikopgave Ved Tobias Scavenius Semantikopgave Ved Tobias Scavenius Opgaveformulering Undersøg hvordan verbet bære er beskrevet semantisk i DDO, sammenhold beskrivelsen med Ruus beskrivelse i Kognitiv semantik på dansk. Undersøg hvordan

Læs mere

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Hvad er Google Analytics? Hvem kan bruge det? Hvad kan Google Analytics bruges til? Google Analytics viser dig hvor dine kunder har fundet frem til

Læs mere

Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS)

Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS) 24. august 2007 Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Se indholdet i dit Content Management System... 3 3. Tilgå dokumenterne i My Content

Læs mere

Praktisk Ledelse. Børsen Forum A/S, 2010. Børsen Forum A/S Møntergade 19, DK 1140 København K Telefon 70 127 129, www.blh.dk

Praktisk Ledelse. Børsen Forum A/S, 2010. Børsen Forum A/S Møntergade 19, DK 1140 København K Telefon 70 127 129, www.blh.dk Praktisk Ledelse Uddrag af artikel trykt i Praktisk Ledelse. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Elektronisk informationsformidling og forskningspublicering

Elektronisk informationsformidling og forskningspublicering Elektronisk informationsformidling og forskningspublicering av Helle Vinbaek Stenholt In 1997 the Library of the Aarhus School of Business developed a System of Electronic Registration of Research Results,

Læs mere

EKSEMPEL PÅ UDFYLDT SØGEPROTOKOL (ikke nødvendigvis udtømmende)

EKSEMPEL PÅ UDFYLDT SØGEPROTOKOL (ikke nødvendigvis udtømmende) EKSEMPEL PÅ UDFYLDT SØGEPROTOKOL (ikke nødvendigvis udtømmende) Problemstilling: Baggrund for problemstilling: Konkret forskningsspørgsmål/problemformulering: Hvordan fungerer gruppearbejdet på videregående

Læs mere

How to do in rows and columns 8

How to do in rows and columns 8 INTRODUKTION TIL REGNEARK Denne artikel handler generelt om, hvad regneark egentlig er, og hvordan det bruges på et principielt plan. Indholdet bør derfor kunne anvendes uden hensyn til, hvilken version

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Talegenkendelse. Indhold. Teknologien

Talegenkendelse. Indhold. Teknologien Indhold Teknologien... 1 Vurdering af talegenkendelse på forskellige platforme... 2 Talegenkendelse som potentiale for skriftlig deltagelse... 3 Målgruppen... 4 Talegenkendelse Teknologien Talegenkendelse

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet HR & Organisationsudvikling 13. marts 2008 Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) i praksis Københavns Universitet er Danmarks største vidensvirksomhed.

Læs mere

Sprogteknologiske resourcer for islandsk leksikografi

Sprogteknologiske resourcer for islandsk leksikografi Eiríkur Rögnvaldsson Sprogteknologiske resourcer for islandsk leksikografi Seminar om leksikografi og sprogteknologi Schæffergården 31. januar 2010 Foredragets emne Islandsk sprogteknologi omkring århundredskiftet

Læs mere

Vejledning i udtræk af input-output data fra Statistikbanken

Vejledning i udtræk af input-output data fra Statistikbanken - 1 - Vejledning i udtræk af input-output data fra Statistikbanken Introduktion Input-output tabellerne er konsistente med nationalregnskabet og udarbejdes i tilknytning hertil. De opdateres årligt i december

Læs mere

Repræsentationer af handlinger og sproghandlinger

Repræsentationer af handlinger og sproghandlinger Repræsentationer af handlinger og sproghandlinger Generelt: I denne opgave omhandler pensum generelt koblingen mellem IT-systemer, som et medium hvorved brugerne af disse systemer udfører sproghandlinger.

Læs mere

SEGES Koncern Digital Personaliseret visning af information på LandbrugsInfo Ansvarlig AXH

SEGES Koncern Digital Personaliseret visning af information på LandbrugsInfo Ansvarlig AXH Notat SEGES Koncern Digital Personaliseret visning af information på LandbrugsInfo Ansvarlig AXH Projekt: 7464, Digitale Relationer og datadreven informationsformidling Oprettet 20-12-2016 Side 1 af 12

Læs mere

Lars Trap-Jensen, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, Christians Brygge 1, DK-1219 København K (ltj@dsl.dk) 1

Lars Trap-Jensen, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, Christians Brygge 1, DK-1219 København K (ltj@dsl.dk) 1 Lars Trap-Jensen : Kommentar til Henning Bergenholtz & Vibeke Vrang: Den Danske Ordbog bind 2 (E-H) og 3 (I-L) en ordbog for folket eller for akademikere? 1 I deres anmeldelse af DEN DANSKE ORDBOG s bind

Læs mere

Du udfordres på chokoladesmagning En organoleptisk undersøgelse

Du udfordres på chokoladesmagning En organoleptisk undersøgelse 124567 John Schollar National Centre for Biotechnology Education, University of Reading Science and Technology Centre, Earley Gate, Reading RG6 6BZ UK E: J.W.Schollar@reading.ac.uk Dansk oversættelse og

Læs mere

Den store danske encyklopædi

Den store danske encyklopædi Den store danske encyklopædi Gratis og online Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Den Store Danske...4 Licensbetingelser og...4 Nye artikler...5 Oprindelige artikler...5 Nye artikler/orindelige artikler...5

Læs mere

Vidensmedier på nettet

Vidensmedier på nettet Vidensmedier på nettet En sociokulturel forståelse af læring kan bringe os til at se bibliotekernes samlinger som læringsressourcer og til at rette blikket mod anvendelsespotentialerne. fra Aarhus Universitet

Læs mere

Brugermanual 2015-01-01. ProcessManager ApS Hovmarksvej 68 DK-2920 Charlottenlund

Brugermanual 2015-01-01. ProcessManager ApS Hovmarksvej 68 DK-2920 Charlottenlund Brugermanual 2015-01-01 ProcessManager ApS Hovmarksvej 68 DK-2920 Charlottenlund T +45 40 84 44 41 Mail: info@process-manager.dk Web: www.process-manager.dk Web: www.easy-mapping.dk CVR 28 69 77 67 Side

Læs mere

NORDISKE STUDIER I LEKSIKOGRAFI

NORDISKE STUDIER I LEKSIKOGRAFI NORDISKE STUDIER I LEKSIKOGRAFI Titel: Forfatter: Den Danske Ordbog som begrebsordbog Nicolai Hartvig Sørensen & Lars Trap-Jensen Kilde: Nordiska Studier i Lexikografi 10, 2010, s. 164-179 Rapport från

Læs mere