Bilag 6.1 Valg til bestyrelsen og præsentation af de opstillede

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 6.1 Valg til bestyrelsen og præsentation af de opstillede"

Transkript

1 Bilag 6.1 Valg til bestyrelsen og præsentation af de opstillede Valget på den ekstraordinære generalforsamling 2012 gennemføres som et samlet valg af hele bestyrelsen. Det følger beslutningen på den ekstraordinære generalforsamling den 28. august 2012, hvor en stiftende bestyrelse blev valgt. Den stiftende bestyrelse blev valgt til at lede processen omkring etablering af brancheforeningen Selveje Danmark, således at foreningen kan præsenteres den 6. december. Efter vedtægterne består bestyrelsen af 7 bestyrelsesmedlemmer samt 2 bestyrelsessuppleanter. De vælges for 2 år af gangen, således at der i lige år sker valg af 4 bestyrelsesmedlemmer og 1 bestyrelsessuppleant og i ulige år 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 bestyrelsessuppleant. I forbindelse med det første valg gives der valg i 2 år til de 4 opstillede der opnår flest stemmer dernæst gives valg til 3 medlemmer i 1 år. De kandidater der opnår 8. og 9. flest stemmer gives valg som suppleanter til bestyrelsen. Der kan stemmes med fuldmagt. Det forudsætter at der den 6. december medbringes underskrevne fuldmagter for de medlemmer af Selveje Danmark, der ikke har mulighed for at deltage i generalforsamlingen. Fuldmagt udsendes i forbindelse med invitation til generalforsamlingen. De stiftende bestyrelse består af følgende personer, der alle ønsker genvalg: Michael Brostrøm (Formand) Charlotte Biil (Næstformand) Michael Hansen Emil Tang Søren Skjødt Jesper Maarbjerg Jens Anton Pedersen Yderligere følgende er indstillet til valg til bestyrelsen: Henriette Wüsler Henning Hansen Susanne Bloch Jespersen Hans-Christian Jacobsen

2 Beskrivelse af kandidater til bestyrelsesvalg 2012 Selveje Danmark Michael Brostrøm Formand for OK-Fonden, og formand for OK-Fondens 19 datterselskaber/institutioner, formand for Landsorganisationen af OK-Klubber og formand for Selveje Danmark OK-Fonden. OK-Fonden er en non-profit organisation, der arbejder for at forbedre forhold og livskvalitet for ældre, handicappede og svage grupper. Ok-Fondens driver 13 plejehjem/centre, 4 socialpsykiatriske bo-og behandlingstilbud samt 1 hospice. Derudover er vi forretningsfører ved opførelse og ombygning af primært plejecentre, ældreboliger og seniorbofællesskaber, som vi efterfølgende administrerer. Har været ansat som adm. direktør i OK-Fonden , og været bestyrelsesmedlem fra Bestyrelses formand siden Som formand for OSI har jeg været med til at tage initiativ til stiftelsen af Selveje Danmark, ud fra en erkendelse af, at det selvejende Danmark har brug for en slagkraftig organisation, der kan sikre områdets udvikling. Charlotte Biil Generalsekretær i Menighedernes Daginstitutioner (MDI) og næstformand i Selveje Danmark Menighedernes Daginstitutioner er en paraplyorganisation for selvejende og private dag- og fritidstilbud i og udenfor netværk. Udover at lave løn og regnskab for institutionerne tilbyder MDI uddannelser, pædagogisk udvikling i børnehøjde, HR, facilitering omkring organisatoriske forandringer samt sparring og rådgivning i forhold til civilsamfund. Har arbejdet med selvejende institutioners udfordringer både gennem mangeårigt bestyrelsesarbejde i mine børns selvejede daginstitution og privatskole, som bestyrelsesmedlem i den selvejende institution mandecentret og andet socialt arbejde. Har derudover arbejdet politisk med rammebetingelserne for selvejende institutioner gennem rigtig mange år både som erhvervspolitisk chef i Dansk Erhverv og som politisk forhandler og lobbyist på vegne af de selvejende daginstitutioner i Danmark. Er ligenu i gang med en erhvervs-phd under CBS institut for ledelse, politik og filosofi hvor jeg forsker i selvejende institutioners udfordringer og potentialer. Det er for mig utrolig vigtigt og nødvendigt, at vi bygger vores danske velfærdssamfund på inddragelse af civilsamfund og de værdier vi finder her. Her står de selvejende organisationer på en fantastisk tradition som det er vigtigt at revitalisere og udvikle.

3 Michael Hansen Direktør Den Sociale Udviklingsfond (SUF) Den Sociale Udviklingsfond er landsdækkende og har siden 1991 arbejdet med udvikling og drift af socialpædagogiske bo- og behandlingstilbud til mennesker med sociale og psykiske udfordringer samt afhængighedsproblematikker. Den Sociale Udviklingsfond har et bredt arbejdsfelt, men har særlige kompetencer indenfor afhængighedsbehandling, ADHD, autismespektrum forstyrrelser og personlighedsforstyrrelser. Aktiviteterne er organiseret med udgangspunkt i en erhvervsdrivende non-profit fond. Direktør for Den Sociale Udviklingsfond siden Bestyrelses- og formandsarbejde i selvejende bo-, behandlings- og skoletilbud. Bestyrelsesarbejde i SOSU, højskole og friskolebestyrelser Jeg ønsker at medvirke til at skabe bedre og mere fair arbejds- og eksistensbetingelser for de selvejende institutioner. Jeg tror på at vejen hertil går gennem bedre dokumentation og synliggørelse af dels resultaterne blandt de selvejende institutioner, dels af de fordele kommuner og borgere kan have ved at inddrage de selvejende institutioner i løsningen af velfærdsydelser. Emil Tang Direktør for Danske Diakonhjem Danske Diakonhjem er en selvejende institution, hvis formål er, som en del af folkekirkens diakoni, at yde omsorg og pleje ved at drive plejehjem / friplejehjem, hospicer, botilbud og varetage beslægtede opgaver og servicefunktioner. Danske Diakonhjem driver i dag ca. 30 institutioner og fungerer samtidig som administration for yderligere en række selvejende institutioner. Erfaring fra en række bestyrelser på såvel børne- og voksenområdet og har tidligere været leder af en selvejende institution i 24 år. Jeg ønsker at bringe den erfaring vi har opbygget i Danske Diakonhjem ind i Selveje Danmark og er samtidig engageret i at skabe en fælles platform for alle dele af de selvejende institutioner i Danmark fra daginstitutioner og beskæftigelsesområdet over det specialiserede område til ældreområdet. Søren Skjødt Direktør på behandlingsinstitutionen Godhavn Godhavn er en behandlingsinstitution for normaltbegavede børn og unge i alderen 9 til 20 år med såvel sociale, psykiske, psykiatriske som adfærdsmæssige vanskeligheder. Godhavns formål er, i samarbejde med forældrene, de anbringende myndigheder og barnet eller den unge, at fremme den anbragtes udvikling, så

4 han eller hun får en ballast både socialt, psykisk og uddannelsesmæssigt og i videst muligt omfang kan klare tilværelsen i et moderne samfund. Formand for foreningen af Danske Døginstitutioner (FADD), samt en række andre bestyrelsesposter såvel kommunale som selvejende institutioner. Er meget engageret i det samskabende partnerskab at der arbejdes på udviklingen af nye samarbejdsformer i spændet mellem det offentlige og de selvejende institutioner. Jesper Maarbjerg Bestyrelsesformand i Fonden Mariehjemmene, tidligere vicedirektør i Københavns Kommunes Sundhedsforvaltning. Fonden Mariehjemmene en privat, uafhængig, non-profit organisation, som på et humanitært grundlag samarbejder med regioner og kommuner om at tilbyde plejehjem til ældre og boltilbud til mennesker med særlige behov. Mariehjemmene har mere end 50 års erfaring med etablering, udvikling og drift af boliger. I dag er fonden paraplyorganisation for 18 selvejende Mariehjem over hele landet. Bestyrelseserfaringer fra Mariehjemmene, Dansk Råstof (tidl. Dag og Døgncentret),børneinstitutionsbestyrelser, Organisationen af Selvejende Institutioner og Selveje Danmark og fra et konstruktivt samarbejde med selvejende institutioner under kommunale ansættelser Jeg finder det centralt, at de selvejende institutioner stadig udvikles som et alternativ til offentlige institutioner, da der bør være en mangfoldighed på området. Jeg finder det vigtigt at driftsvilkårene for institutioner på det sociale område mm. er gennemsigtige og underlagt ens kvalitetskrav fra det offentlige. Jens Anton Pedersen Næstformand for bestyrelsen for friplejehjemmet Nordstjernen. Friplejehjemmet Nordstjernen er en selvejende institution med hjemsted i Sparkær, Viborg Kommune. Vi sætter handling bag ordene om at skabe og udvikle et plejehjem, der forbedrer forholdene og livskvaliteten for ældre mennesker. Har en solid baggrund til arbejdet fra tidligere jobs som leder af Sjørup Ældrecenter, områdechef Lokalcenter Møllestien, Århus, samt socialchef i Trehøje Kommune og inspektør i Boligselskabet Viborg. Overordnet er det afgørende for mig, at det enkelte menneske har ret at leve et liv med værdighed, selvbestemmelse og indflydelse på egen hverdag. Jeg ser ikke altid stordrift og centralisering som et onde, men oplever at der let kommer et demokratisk underskud og en holdning: vi ved bedst, hvad der er godt for borgeren. Jeg ser en stor styrke i de selvejende institutioner og vil kæmpe for deres vilkår og ret til at være et tilbud på lige fod med offentlige tilbud.

5 Jeg er optaget af, at der skabes gennemsigtighed og ensartethed i alle ydelser, uanset hvor et botilbud ligger, og uanset hvem der er driftsherre ligeledes er jeg optaget af at der tilvejebringes reelle data for sammenligning af driftsomkostninger mellem kommunerne og de selvejende institutioner. Henriette Wüsler Forstander Plejehjemmet Akaciegården Plejehjemmet Akaciegården er en selvejende institution der har indgået driftsoverenskomst med Frederiksberg Kommune. Akaciegården er indrettet med 100 plejeboliger fordelt på 5 etager og med ca. 100 lønnede og frivillige medarbejdere. På Akaciegården lægger vi vægt på at skabe et miljø, hvor hensynet til beboernes selvbestemmelse er retningsgivende for den måde, hvorpå personalet udfører deres arbejde. Har været forstander for selvejende institutioner i 13 år de sidste 4 ½ på Akaciegården. Jeg synes det er vigtigt, at der i bestyrelsen også sidder repræsentanter for de medlemmer der i det daglige arbejde sidder med det direkte samarbejde med kommuner, brugere og pårørende og skal lave med de aftaler og kontrakter der indgås men som samtidig ikke er repræsenteret i en paraplyorganisation. Henning Hansen fhv. politiinspektør Friplejehjemmet Klokkebjerg, Skjern. Har siddet i flere bestyrelser, bl.a. i en friskole i Esbjerg, som han var med til at starte i I dag har skolen ca. 200 elever. Som politiinspektør har han været med til at udvikle organisation, været med i forandringsprocesser og været initiativtager til flere projekter. Brænder for ideen om selveje. Ønsker at bidrage til en dynamisk organisation med den erfaring og viden, som han har fra andre bestyrelsesposter. Susanne Bloch Jespersen Bestyrelsesmedlem i FFA/konsulent cert. coach FFA - Familie, Forebyggelse og Anbringelse/selvstændig firma: Susanne Bloch Coaching 37 års offentlig ansættelse heraf 21 år som leder, de sidste 10 år chef i familieafdelingen i Hillerød Kommune. Har nu 5 bestyrelsesposter i fondsejede bestyrelser inden for det sociale område (børn). Har arbejdet målrettet med samspillet mellem det frivillige sociale

6 arbejde, private organisationer samt kommunale myndigheder. Arbejder pt. med coaching og ledelsessparring ift. offentlige chefer. Min motivation: Jeg har givet tilsagn om at opstille, da jeg fra mine bestyrelsesposter i de forskellige selvejende organisationer kan se et udtalt behov for at udvikle en fælles platform for derigennem at være repræsenteret som kvalificeret og proaktiv medspiller i forhold til de overordnede politiske samt centrale og kommunale beslutningstagere. Endvidere har jeg via mit professionelle netværk med solid erfaring og nært samarbejde - fortsat bevaret gode relationer til topchefer og ledere inden for den offentlige sektor såvel centralt som kommunalt. Hans-Christian Jakobsen Administrerende direktør Hans Knudsen Instituttet (HKI) HKI Hans Knudsen Instituttet har mere end 100 års erfaring med at bringe mennesker med fysiske, psykiske eller sociale barrierer ud på, eller tættere på, arbejdsmarkedet. Det gør vi gennem afklaring, aktivering, uddannelse og beskyttet beskæftigelse. HKI er en socialøkonomisk virksomhed og som selskabstype en erhvervsdrivende fond. Min motivation: MPA. Ansat som adm. direktør i HKI siden Beskæftiget på ledelsesplan i frivillige og selvejende organisationer i en årrække. Stor bestyrelseserfaring i såvel professionelle som private og frivillige organisationer. Jeg har fokus på at sikre mulighed for, at selvejende og socialøkonomiske organisationer sikres fair og lige konkurrencemuligheder i forhold til offentlige og private udbydere, herunder at der sikres transparens ved sammenligning mellem offentlige og selvejende organisationer. Desuden er jeg meget optaget af, hvordan vi bidrager til at fastholde et højt niveau for velfærdsydelser i vores samfund bl.a. gennem civilsamfundsinddragelse.