Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Krebsen 14/4-2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Krebsen 14/4-2010"

Transkript

1 Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Krebsen 14/ Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af formandens beretning. 3. Forelæggelse af regnskab for indeværende regnskabsår og godkendelse heraf. 4. Fremlæggelse af budget for indeværende regnskabsår og vedtagelse heraf, herunder fastlæggelse af kontingent for kommende år. 5. Indkomne forslag a. Vedtægtsændringer. b. Andre forslag (skal være formanden i hænde 10 dage før generalforsamlingen - mandag den 5. april 2010) 6. Valg af bestyrelse samt 1 suppleant. a. Tommy B. Jørgensen - ønsker ikke genvalg. b. Claus Rasmussen - ønsker ikke genvalg. c. Gitte Vittrup - ønsker genvalg. d. Bjarke Andersen - ønsker genvalg. 7. Valg af 1 intern revisor samt 1 suppleant hertil a. Arne Stelsø - ønsker ikke genvalg. b. Ingen suppleant valgt ved sidste generalforsamling. 8. Eventuelt. 1. Mogens nr. 18 valgt. Generalforsamling er lovlig indkaldt. Henriette og Claus nr.5 har fuldmagt fra Krebsen nr.7 2. Det forgangne år præget af indflytning. Medført mange nye børn. Dejligt. Rimelig stille og begivenhedsløst år. Stadig hængeparti med NCC. Håber på snarlig afklaring. Har endnu ikke haft mulighed for at gennemgå fællesarealer. Sker dog 3. maj Gennemgang af asfalt og smuldrede kantsten. Fejl i kantsten? Argument overfor NCC Kantsten burde holde længere end knap 2 år. Håber på løsning 3. maj. Gert Friis, Arkil, NCC Roads samt entrepenør der satte kantsten kommer til mødet. Skal gerne have aftale på papir. Selve asfalten var jeg spændt på at se hvad der skete i vinter. Der skete heldigvis intet. Vi er stadig ikke tilfreds med finish på det visuelle plan. Vi vil have det til at se ordentligt ud. Terassedøre. Hængeparti med terassedøre der brager og knirker. Der er isat nye skruer i mange døre. VELFAC kommer og kigger på dørene mandag og tirsdag april tlf Johnny fra VELFAC. Der bliver sat ny skinne i med nye skruer. Egne projekter. Vi må konstatere, at vi ikke har fået lavet så meget på fællesarealerne i det forgangne år. Nu skal der ske noget, så vi laver en arbejdsweekend. Petanquebane, baskettkurv, bom ved Michael. Har ikke sat hegn da bestyrelsen vurderede, at det var for dyr en løsning, ca 5000kr. Fællesforening. Der skal varetage vedligeholdelse af græsarealer vest for Krebsen samt Karlsvognen. Vi tager initiativ til indkaldelse til møde med andre veje der støder op til arealerne. Vores forslag, at formålet er drift og vedligeholdelse af arealerne. Der kunne indgå et bestyrelses medlem fra hver forening. Vi håber på 1 forening med 2 konti da nogle kun er ved et af områderne. Overtagelse af fællesarealer er sket, da Randers Kommune sagde, at vi skulle overtage. Vi gjorde opmærksom på, at vi ikke ville overtage Karlsvognen da vi havde verserende sag i vejdirektoratet. Vejen blev gennemgået og vi bad om bedre opkørsler. endvidere fik vi busslusen ud af vores aftale så kommunen nu har vedligeholdelse der. Endvidere skulle der sættes fliser ved busstop samt ved sti overgang. Asfalt på cykelsti ved gangsti har mange frostskader, som vi har klaget over. Vi har fået overdraget Karlsvognen.

2 Vi klagede over at Karlsvognen blev udlagt som privat fællesvej, da der som bekendt kører busser. Vi har fået afslag fra vejdirektoratet, da de mener der kun kører skolebusser som er til glæde for os. Trafiktælling viste ca 40 biler i døgnet ved slusen. Vejfest. Det var en rigtig god fest. Tak til festudvalget, specielt for alt det der var for børnene. Der var noget for alle! Tak for hjælp til alle. God musik, god mad. Tak til Thomas og drengene på cykler! Hjemmesiden. Niels og Lola Tak! Helt fantastisk hjemmeside med billeder fra hele året og tilblivelsen af Krebsen. Der er mange besøgende på hjemmesiden. Vi lægger ikke budgetter på hjemmesiden. Arbejder måske på login mv. hjemmesiden bruges som informationkanal fra bestyrelsen. Jane Kjær nr27. Der er også kantsten på Karlsvognen der er smuldret. Fodboldmål ved Vægten synes jeg er en god idè. Tommy. Det bliver taget med fællesforening. Jomfruen/Vædderen taler også om fælles naturlegeplads. Max nr31. Hvordan finder vi ud af hvor meget vi skal betale til fællesforening. Tommy. Det bliver som udgangpunkt delt ligeligt da vi er ca lige mange grunddejere Der er 2 ting i det betaler vi mindre har vi mindre indflydelse. Louise nr6. Har I overvejet at få uvildig ekspert ud at kigge. Bjarke. Det vil koste ca 10000kr at få en syns og skønsmand. Vi har overvejet det og vil se hvad der sker på mødet. Tommy. Stiller NCC sig på bagbenene vil vi selvfølgelig overveje det. Louise nr6. Det er en skam, at beslutninger taget på generalforsamling ikke bliver ført ud i livet. Hegn suk. Claus/Tommy. Var vores beslutning forkert så sætter vi hegnet op. Michael 27. Hvad hjælper et hegn på 60cm. Springer folk over. Kan hegnet holde. Lise 14. Vi har det hegn og det fungerer på vores lille grund. Tror ikke det kan holde på fællesarealet. Tommy. Forstår ikke hvorfor det ikke kan lade sig gøre at fortælle børnene, at alle skal bruge indgangene Arne 13. Fået lavet p-pladser og hæk for enden af vores stikvej. Folk render igennem og bliver sure ved tiltale. Foreslår hegn på 80cm Henriette nr5. Kan vi gøre indgange mere synlige. Max nr31. Kan sætte buer eller lignende ved indgange. Mogens. Skal vi have afstemning. Michael 23. Det skal være ordentligt hegn vi skal betale det nødvendige for at det bliver pænt og forbliver pænt. Claus. nr5. Kan vi sætte en 80cm høj hæk. Claus 16. Hvorfor have hæk hvis hegn skal klare det hele. Mogens 18. Kan vi sætte hegn med rundstokke. Lise nr14. Det tror jeg vil være godt. Michael 23. Skal det være rundstokke med hegn. Mogens. Er der nogen der er imod at bestyrelsen sætter et passende hegn. Maria 3. Kan vi ikke sætte nogle højere og bedre hækplanter. Tommy. Ungerne vil løbe igennem ligegyldigt hvor høje planterne er. Erling nr 29. Ganske fint med en hæk, men hvad skal vi bruge den til, erde n nødvendig? Tommy. Blev besluttet for at gøre fællesarealet pænt. Det vil jeg nødig undvære. Mogens. Konklusion. Jeg synes det er for petitesse agtigt, at alt skal besluttes på en generalforsamling. Max nr31. Hvad så hvis det ikke bliver til noget. Tommy. Der er ikke meget mere at sige, vi skal nok få sat hegnet op. Jesper nr12. Bestyrelsen skal tage beslutning om holdbart hegn. Mogens. Det er besluttet at bestyrelsen tager beslutning ang. hvilket hegn der skal sættes. Dorte Nr23. Hvad med fodboldmål og naturlegeplads kan Vædderen/Jomfruen selv beslutte det. Tommy. Nej det er beslutninger der skal tages i fælles forening. Mogens. Flere kommentarer til beretning. Er der indvendelser ift. formandens beretning. Morten nr8. Hvad med bålsted blev det ikke sløjfet ved sidste generalforsamling pga. fare med børn osv. Tommy. Vi tager snak om alt det der er besluttet tidligere under evt. Mogens. Er der nogen der ikke kan godkende formandens beretning? Vedtaget. 3. Gitte. Slået græs ryddet sne. bark på fællesarealer 3226kr. Generalforsamling, vedligehold, sommerfest.

3 vedligeholdelseskonto oprettet til fremtidig brug ved vejen. Mogens. Regnskabet godkendt. 4. Sætter 20000kr af til vejfond, fremtidig vedligeholdelse. Sat 10000kr af til vejfond Karlsvognen + vedligeholdelse af græsarealer. Tommy. vi har svært ved at vide hvor meget der skal gå til dette? Gitte. Foreslår at vi fortsætter med 3000kr pr. grund i kontingent. Mogens. Kommentarer til budgettet? Budgettet er vedtaget. 5. a. Bjarke. Vi har fundet nogle ting i vedtægterne som vi gerne vil have ændret. Gennemgås enkeltvis Vi har i bestyrelsen haft en diskussion ang. nybygning og tilbygning. Da der ikke står noget om i vedtægterne. Da vi synes det er ønskeligt, at tilbygning og udvidelse sker i materialer og stil som resten af byggeriet. Bliver gennemgået enkeltvis. Jesper nr12. Kan det hele nås ift. indkaldelse til generalforsamling mv. Kan regnskabet nå at blive klar? Tommy. Der er en pointe. vi frafalder 11 Mogens. Er der indvendinger. b. Michael nr.25. Ting på fællesarealer der skal gøres færdig. Louise nr.6 Ting der ikke er udført, har vi været omkring. Bagatelgrænse til bestyrelsen på evt. 5000kr. Mogens. Vedtægtsændringer skal indkomme inden 1. marts. dvs dette kan ikke laves som vedtægtsændring i år. Louise nr.6 Kan lave en post på budgettet Jesper nr 12. Når et budget er vedtaget på kr kan en bestyrelse ikke lave ændringer der er større alligevel. Tommy. Vi har tænkt over hvad det vil betyde for arbejdet i en bestyrelse. 5000kr er ikke ret mange penge. Det vil gøre arbejdet mere besværligt. Hvis man mener, at bestyrelsen træffer forkerte beslutninger kan man altid indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Bjarke. Skrækscenariet er at vi står og skal bruge hjælp akut. Louise nr6. Fx hæk var ikke budgetteret, sommerfest var ikke budgetteret. Man skal være bedre til at lave budget. Niels. Man er nødt til at stole på den bestyrelse der sidder. Det bliver alt for bureaukratisk. Ukendt Vi må jo finde nogle andre hvis bestyrelsen ikke varetager tingene godt nok. Louise nr6. Der er åbenbart ikke opbakning til foreslaget hvorfor jeg frafalder. Tommy. Vi sætter et diverse punkt på budget som giver et råderum. Louise nr6. Forslag til vejbump i toppen af Krebsen, da vi mener der er risiko for ulykker med børn og biler der kommer for stærkt. Vejbump vil koste ca 4800kr + moms Max nr31. Jeg er for. Louise nr6. Der skal søges både hos kommune og politi. Jeg mener vi skal stemme om det. Michael nr.25. Synes det er en god ide til den pris. Michael. nr23. God ide skal have stemt om. Lise nr14. Vil gerne være med til hegn bump mv. Men vi skal også lære vores børn, at det er en vej hvor der kommer biler. Tommy. Synes først det var en dårlig ide, men til den pris synes jeg det er en god ide. Har undersøgt det, og der skal søges ved kommunen og politi. Et permanent vejbump skal ikke skiltes. Claus nr5. Vi skal afklare med NCC om det har betydning for garanti på asfalt. Jesper nr12. Synes problemet er længere nede på Krebsen. Michael nr25. Der er der jo udsyn. Louise nr6. Manden fra firmaet mente, at det var nok med bump ved toppen af vejen. Tommy. Vi kører generelt for stærkt på vejen,

4 Dorte nr23. Vil støtte Lise og sige, at vi skal lære vores børn hvordan man færdes på vejen. Mogens. Er der flere kommentarer. Er der nogen der er imod vejbump. Morten nr8. Kan det evt. laves i asfalt hvis NCC skal igang. Tommy. Synes det som udgangspunkt er en dårlig ide. da det vil være dyrt at reparere. 6. Tommy og Claus vil gerne trække sig. Gitte vil gerne fortsætte. Bestyrelsen foreslår Bjarke nr. 3 og Jesper nr. 12. Mogens. Er der indvendinger? Hermed er Bjarke og Jesper valgt. Tommy. Ny suppleant. Vi foreslår Hemriette nr5. Mogens. Andre forslag? Henriette er valgt. 7. a) Bestyrelsen foreslår Claus Jørgensen nr 24. Mogens. Indvendinger? Claus er valgt. 8. Tommy. Tak til Arne Stelsø for din indsats som intern revisor! Lola og Niels. Tak for det store arbejde med hjemmeside! Gitte. Der er 2 afgående bestyrelsesmedlemmer Tommy og Claus Tak for det store arbejde i bestyrelsen helt fra starten. Tommy. Tak for de år jeg har været formand. Jeg har faktisk nydt det. Husk når der kommer 5 års gennemgang at man selv skal melde ind til NCC for at få en 5 års gennemgang. Skal vi tage en drøftelse om hvornår og hvordan vi skal lave en weekend. Michael nr25. Synes det skal være hurtigst muligt så der ikke går en sommer mere. Morten nr8. Skal vi ikke forsøge Helsted Have og belægning om de vil grave hullet uden beregning. Max nr31. Det skal snart være med den petanquebane. Louise nr6. Synes også det skal være snart. Er der blevet drøftet hvor tingene skal være. Tommy. Vi har også drøftet i bestyrelsen om vi skal have en flagstang. Jesper nr12. Nu synes jeg vi skal til at prioritere, ellers bruger vi alle pengene. Skal budgettet hæves. Gitte. Baskett + petanque er vedtaget sidste år og det var de ting 15000kr var sat af til. Michael nr25. Så må det jo være flagstang der ikke skal være der. Tommy. Er det ikke lidt firkantet? Skal vi ikke få vedtaget de ting vi vil have lavet. Michael.23. Skal vi ikke bare blive ved med at betale ind så alt bliver lavet som vi vil have det. Mogens. Skal vi sætte 15000kr mere af så vi kan lave det fornødne. Er der indvendinger? Dorthe nr 23. Skal vi ikke blive enige om hvad der skal være på fællesarealerne. Lise nr.14. Kan vi ikke prioritere. Tommy. Det er faktisk besluttet, at der skal laves Baskett, petanque, vejbump og hegn. Louise nr6. Synes vi skal udsætte bålsted da det er en dårlig ide. Tommy. Der bliver lavet de 4 ting som er besluttet. Petanque, Baskett, vejbump, hegn. Tommy. Jeg vil gerne anmode forældre om at holde øje med Jeres børn. Scootere med videre ligger på vejen. Vil I ikke godt flytte legetøjet. Det er svært som bilist. Hjælp Jeres børn. En ting mere. Vi vil gerne have at der ser pænt ud, kan vi ikke samle tingene sammen om aftenen. Det duer ikke der ligger legetøj over det hele. Når græs bliver slået osv. er det et problem med legetøj. Dorthe nr23. Huller skal også dækkes til når der er gravet i sandet. Det er rent sikkerhedsmæssigt. Tommy. Saml skrald op. det er ikke noget kæmpe problem. Det største problem er børn der løber på kryds og tværs af vejen. Ukendt Pas på Jeres børn. Der kommer også besøgende, der ikke ved der er så mange børn.

5 Michael nr23. Vi kan jo ikke gøre andet end at opfordre børnene når vi ser det. Det er svært at være der hele tiden som forælder. Mogens. Er der stemning for, at det bliver før sommerferien? Der er stemning for, at det bliver før sommerferien. Bestyrelsen kommer med 1-2 forslag til weekender før sommerferien. Ukendt Jeg vil godt sige tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer der har gjort et kæmpe stykke arbejde helt fra starten. Gitte. Skal vi ikke have lavet et festudvalg. Lise nr14. Kan vi ikke lave noget festagtigt efter en arbejdsweekend. Henriette nr5. Synes det vil være en skam for børnene hvis der ikke kommer en vejfest. Mogens. Der er som udgangspunkt ingen der melder sig. Lise nr14. Jeg synes ikke det er nødvendigt at det bliver så stort som sidste år, det synes jeg måske var for dyrt. Tommy. Lise vil gerne være med, men ikke alene. Der er ikke andre der melder sig. Mogens. Jeg takker for god ro og orden. Tak for i aften! Generalforsamlingen er hermed afsluttet! Referat: Claus H.S. Rasmussen, Krebsen 16

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden.

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden. Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09 Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af formandens beretning. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår samt godkendelse

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 9. april 2014 kl. 19 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på krebsen, nr.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Onsdag den 25. marts 2015, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes Sognegård, Sehestedsvej 1. Hellerup

Læs mere

Referat. generalforsamling. Grundejerforeningen Østerby. 8310 Tranbjerg J. Sognegården Kirketorvet. onsdag den 25. september 2013.

Referat. generalforsamling. Grundejerforeningen Østerby. 8310 Tranbjerg J. Sognegården Kirketorvet. onsdag den 25. september 2013. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Østerby i Sognegården Kirketorvet onsdag den 25. september 2013. Antal fremmødte 45 Antal stemmer 62 Dagsorden 1. Valg af dirigent Bent Homann blev valgt

Læs mere

Referent: Janne Schommer 25. Marts 2014. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Referent: Janne Schommer 25. Marts 2014. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Referat Grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Møde: Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Dato for møde: 2014-03-25 Deltagere: 29 parceller var repræsenteret Referent: Janne

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN År 2008, den 23. april, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kålmarken. Generalforsamlingen afholdtes på Dragør Badehotel, Drogdensvej 43, 2791

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN Smørum den 24. november 2014 Vedlagt følger: Referatet fra den ordinære generalforsamling den 30. oktober 2014 Ajourført orientering om bestyrelse og udvalg for 2013/14

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hyrdeengen. Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.30 i Pilehaveskolens

Læs mere

Poul Erik(6) blev enstemmigt valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt.

Poul Erik(6) blev enstemmigt valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt. Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hasselhegnet d. 21.4.2009 kl. 19.30. 1. Valg af dirigent Poul Erik(6) blev enstemmigt valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Jørgen Lykke BA 32 og han blev enstemmigt valgt. Generalforsamling

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 26. maj 2011 Referat af ordinær generalforsamling 10. maj 2011 Der var til generalforsamlingen fremmødt 19 medlemmer samt bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 21. marts 2012 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 21. marts 2012 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Dagsorden: Kun for medlemmer og deres evt. ægtefælle/partner. 1. Formandens velkomst 2. Valg af dirigent 3. Protokol og formandsberetning 4. Foreningens regnskaber 5. Forslag 6. Valg i henhold til vedtægter

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2011

Referat af generalforsamlingen 2011 Referat af generalforsamlingen 2011 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ÅBJERGVEJENS RÆKKEHUSE TIRSDAG D. 17. MAJ 2011 Ref.: Malene Østergaard Jørgensen Formanden, Petter Dalgaard

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Generalforsamling i Egense Nord Digelag lørdag den 11.5.2013 kl. 9.30

Generalforsamling i Egense Nord Digelag lørdag den 11.5.2013 kl. 9.30 Generalforsamling i Egense Nord Digelag lørdag den 11.5.2013 kl. 9.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2012 4. Budget 2014 5. Valg til bestyrelsen: a. Peter Boie Jensen

Læs mere

Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling onsdag d. 24. september 2014 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling onsdag d. 24. september 2014 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling onsdag d. 24. september 2014 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra forårsgeneralforsamlingen

Læs mere