VIDEN I KONKURRENCE. Udgivelse om konkurrenceret og videninstitutioner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIDEN I KONKURRENCE. Udgivelse om konkurrenceret og videninstitutioner"

Transkript

1 VIDEN I KONKURRENCE Udgivelse om konkurrenceret og videninstitutioner 1

2 Kolofon 2 Titel: Viden I konkurrence Copyright: Det Nationale Netværk for Teknologioverførsel Udgiver: Det Nationale Netværk for Teknologioverførsel Danmarks Tekniske Universitet Bygning 101A AFI, Stednr Kgs. Lyngby Redaktion: Allan Loft Aarhus Universitet Else T. Meyer Aarhus Universitet Lars Engelstoft Syddansk Universitet Lone Wichmann Syddansk Universitet Rådgiver: Advokat Mikkel Vittrup Plesner advokatfirma Amerika Plads København Ø ISBN: Layout: Basicly Tryk: PrintDivision A/S URL: Version: 1.0 Versionsdato: Antal: 300

3 indholdsfortegnelse Offentligt finansierede videninstitutioner 4 Forretningsmæssige vilkår 4 Konkurrenceretten 5 Idé og opbygning 6 Konkurrencereglerne 6 Udbyttet 7 Damage control 7 Bedre forhandlinger 7 Guld-, sølv- og bronzemodellerne 8 Baggrund 9 Konkurrenceretlige spilleregler 9 3 Regulering 10 Kontakt 11

4 Offentligt finansierede videninstitutioner Denne udgivelse handler om offentligt finansierede videninstitutioner og konkurrenceretlige regler. Hvad har de to ting nu med hinanden at gøre? Ret meget efterhånden! Pointen får du efter en lille introduktion: Først og fremmest har politikerne det seneste årti for alvor sat turbo på for at få gang i samarbejdet mellem de offentligt finansierede videninstitutioner og private virksomheder. Dette har medført to væsentlige aspekter, nemlig: At videninstitutionerne og de private virksomheder i større og større omfang deltager i fælles forskningssamarbejder og At videninstitutionerne i større og større omfang søger forskningsresultater nyttiggjort til gavn for samfundet. Populært kommer det udtrykt i den kendte frase: 4 Fra forskning til faktura! I praksis kræver det en proaktiv indsats fra videninstitutionernes side. Forretningsmæssige vilkår Som konsekvens heraf tilbyder videninstitutionerne nu i langt højere grad end tidligere organisationer og virksomheder på forretningsmæssige vilkår at udnytte den indhøstede viden - især den viden, der kan eneretsbeskyttes i henhold til lovgivning herom (patenterbare opfindelser). Denne proaktive indsats sikrer en hurtig og effektiv udnyttelse af de opnåede forskningsresultater, og det er til fordel for både videninstitutionerne og virksomhederne.

5 Det kan udtrykkes ved: At den enkelte virksomhed målrettet kan spores ind på, hvad der i det store videnshav er af interesse for netop den, og At videninstitutionerne samtidig får tilført midler til at holde gang i denne form for overførsel af viden og i øvrigt udføre forskning. Og så kommer vi til pointen: Den viden, vi taler om, den er hermed sat i konkurrence. Og hermed er den også sat i spil over for de gældende konkurrenceretlige regler. Derfor har offentlige videninstitutioner og konkurrenceretlige regler lige pludselig en hel del med hinanden at gøre. Konkurrenceretten Konkurrenceretten gælder nemlig ikke kun for private virksomheder, men for alle, der driver økonomisk virksomhed i bred forstand. Dermed gælder reglerne også for videninstitutionerne, og dermed altså også for medlemmerne af Det Nationale Netværk for Teknologioverførsel. 5 Som reglerne er skruet sammen, så er det aftaleparterne selv, der skal påse, at konkurrenceretten bliver overholdt. Da konkurrenceretten er karakteriseret ved en høj grad af kompleksitet, er det således ofte meget vanskeligt for uindviede umiddelbart at danne sig et overblik. Det gælder både regelsættets indhold og de ressourcer, der skal puttes i det.

6 Idé og opbygning Idéen med denne udgivelse er at hjælpe med at give et overblik over relevante dele af konkurrencereglerne og de ressourcekrav, de stiller. På de næste sider kan du læse om: Udbyttet: Hvad kan videninstitutionerne få ud af de ressourcer, de afsætter til de konkurrenceretlige aspekter, Guld-, sølv- og bronzemodellerne: Et bud på et værktøj, der i konkurrenceretlig henseende kan kvalitetssikre de aftaler, videninstitutionerne indgår, og om Baggrunden for konkurrenceretten. Dette er tænkt som en introduktion til det konkurrenceretlige aspekt. What s in it for me and my organisation? Konkurrencereglerne I udgivelsen Konkurrencereglerne følger en mere detaljeret oversigt over konkurrencereglerne, samt en beskrivelse af disse, herunder af analyseværktøjet Guld-, sølv- og bronzemodellerne. 6 Denne del er fortrinsvis rettet mod videninstitutionernes sagsbehandlere. Den alment interesserede, fx en beslutningstager på de overordnede ledelsesplaner, kan dog ved at skimme udgivelsen få en fornemmelse af områdets kompleksitet.

7 Udbyttet Damage control Man opnår en større sikkerhed for, at de aftaler, der indgås med kommercielle partnere, overholder den til enhver tid gældende konkurrenceretlige lovgivning. Det er forbundet med betydelige sanktioner potentielt i form af bøder og erstatningsansvar at overtræde denne lovgivning. Såvel konkurrencemyndigheder som tredjemand og aftalepartnere kan angribe en given aftale. Bedre forhandlinger Kendskabet til den ofte komplicerede konkurrenceretlige lovgivning kan øge institutionernes forhandlingsberedskab, når de skal indgå kommercielle aftaler. Et problem kan i lyset af konkurrenceretten blive klassificeret som et vilkår og dermed udelukkes som genstand for forhandling. 7

8 Guld-, sølv- og bronzemodellerne Guld-, sølv- og bronzemodellerne, et bud på et værktøj, der i konkurrenceretlig henseende kan kvalitetssikre de aftaler, videninstitutionerne indgår. Værktøjet er udarbejdet af advokat Christian Karhula Lauridsen fra advokatfirmaet Plesner. Det skitserer tre niveauer af kvalitetssikring: Jo ædlere metal, desto højere er graden af kvalitetstjekket, men samtidig dermed også ressourceforbruget. I mange tilfælde vil et kvalitetstjek på det laveste niveau (bronzemodellen) være retvisende. Det er dermed op til videninstitutionernes risk management-vurderinger at afgøre, hvilke trin af kvalitetstjek og ressourcer, der skal aktiveres. Bronzemodellen - kræver færrest ressourcer, og giver efter omstændighederne en relativ god sikkerhed for, at konkurrencereglerne er overholdt. 8 Sølvmodellen - kræver flere ressourcer, er relativt mere nuanceret, og der opnås en højere grad af sikkerhed for, at konkurrencereglerne er overholdt. Guldmodellen - kræver flest ressourcer, men giver en høj grad af sikkerhed for, at konkurrencereglerne er overholdt samtidig med, at aftalen er struktureret på en optimal måde i forhold til den konkrete situation.

9 Baggrund Ofte stiller folk spørgsmålet: Hvad skal vi med regler for konkurrence på markedet? Er det ikke godt med fri konkurrence og en sund liberal indstilling til markedskræfterne? Jo, vil svaret ofte være - og så vil man ofte tilføje: Men uden regulering af adfærden på markedet vil netop den fri konkurrence og de frie markedskræfter få let ved at blive trådt under fode af monopoldannelser. Konkurrenceretten regulerer altså virksomhedernes og institutionernes adfærd på markedet og opstiller regler for, hvordan disse må opføre sig både på egen hånd, og når de indgår aftaler med andre virksomheder. Konkurrenceretlige spilleregler Knæsættelsen af den fri konkurrence er således en af grundpillerne i moderne demokratiske samfundsdannelser. Overtrædelser af de konkurrenceretlige spilleregler sanktioneres derfor generelt meget hårdt. Det sker dels ved bøder og dels ved, at aftaler, som ikke er lovlige ifølge konkurrenceretten, er ugyldige. 9 Samtidig skal man ikke undervurdere den skrækkeligt negative presseomtale, overtrædelser ofte medfører. Offentlige videninstitutioner er som sagt også omfattet af de konkurrenceretlige regler, i det omfang de udøver en økonomisk aktivitet i konkurrence med private. Derfor er kendskabet til konkurrenceretten relevant i og med vidensinstutionerne nu i stor udstrækning arbejder med at kommercialisere forskningsresultater.

10 Regulering Reguleringen af konkurrencevilkårene er dog ikke enkel, idet markederne ikke er begrænset af de enkelte nationale staters geografiske grænser, men netop breder sig internationalt, ja globalt. Grundet reglernes kompleksitet kræver det store ressourcer hos de enkelte aktører at sikre sig imod aftaler med konkurrenceretlige fejltrin. De danske konkurrenceregler og EUs konkurrenceregler er stort set enslydende. Den danske konkurrencelovs regler kan anvendes, når der er tale om forhold, der kun påvirker konkurrencen i Danmark. De EU-retlige konkurrenceregler skal anvendes, når der er tale om forhold, der også kan påvirke samhandelen mellem EUs medlemsstater. 10

11 11 Kontakt Det Nationale Netværk for Teknologioverførsel Danmarks Tekniske Universitet Bygning 101A AFI, Stednr Kgs. Lyngby Netværkskoordinator Rune Heiberg Hansen

12 Teknologioverførsel er samarbejder mellem den offentlige forskningsverden og det private erhvervsliv. Målet med teknologioverførsel er at få forskningsresultater, ny viden og kommercielle forretningsmuligheder til at spille sammen. Det Nationale Netværk for Teknologioverførsel driver den online portal Her er adgang til information om og introduktion til IPR i Danmark, samt kontaktdata til de mange offentlige videninstitutioner, der er medlemmer af Netværket. Det Nationale Netværk for Teknologioverførsel står bag IP-børsen Patentbørsen er Danmark eneste samlede offentliggørelse af patenter og patentansøgninger på forskningsresultater fra offentlige videninstitutioner. 12 ISBN:

Konkurrenceret og teknologioverførsel

Konkurrenceret og teknologioverførsel Konkurrenceret og teknologioverførsel en ny olympisk disciplin? Interview med juraprofessor Palle Bo Madsen og advokat Christian Karhula Lauridsen KOntakt Det Nationale Netværk for Teknologioverførsel

Læs mere

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance 2015 SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Strategi for Danske Advokater

Strategi for Danske Advokater Strategi for Danske Advokater 1. Indledning Dette notat præsenterer Danske Advokaters strategi for de kommende år. Mens strategien lægger linjen for en længere periode og derfor er forholdsvis generel

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

SELVEJENDE INSTITUTIONER med driftsoverenskomst. Hvidbog om Kirkens Korshærs selvejende institutioner

SELVEJENDE INSTITUTIONER med driftsoverenskomst. Hvidbog om Kirkens Korshærs selvejende institutioner SELVEJENDE INSTITUTIONER med driftsoverenskomst Hvidbog om Kirkens Korshærs selvejende institutioner med driftsoverenskomst 1 Michael Wulff Udgivet af Kirkens Korshær Nikolaj Plads 15 1067 Kbh. K Tlf.

Læs mere

Principper for GTS-institutternes virke mellem almennytte og marked

Principper for GTS-institutternes virke mellem almennytte og marked Principper for GTS-institutternes virke mellem almennytte og marked Indholdsfortegnelse 1 Forord... 2 2 Indledning og formål... 2 3 Rationalet for GTS-systemet en central aktør i det danske innovationssystem

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010.

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. Det naturlige valg for it-professionelle Det, der startede som en finansiel krise i 2008, har nu bidt sig fast

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

Tæt på erhvervspolitikken. Industriel ejendomsret i bevægelse

Tæt på erhvervspolitikken. Industriel ejendomsret i bevægelse Industriel ejendomsret i bevægelse Tæt på erhvervspolitikken Indhold Indhold: Forord................................................ 5 Sammenfatning med forslag og initiativer............ 7 Kapitel 1:

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Informationssikkerhed i Balance

Informationssikkerhed i Balance Informationssikkerhed i Balance Koncept version 1.0 Oktober 2014 IT-Branchens It-sikkerhedsudvalg Resumé Der har de sidste år været et intenst fokus på informationssikkerhed i Danmark, primært grundet

Læs mere

Effektivitet er bestyrelsens udfordring

Effektivitet er bestyrelsens udfordring Effektivitet er bestyrelsens udfordring Hvordan sikrer bestyrelsen sig, at den løbende er værdiskabende og effektiv? Og hvordan ser den bedste udgave af bestyrelsen ud? Disse spørgsmål må enhver bestyrelse

Læs mere

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL 1. udgave, 1. oplag 2010 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Vejledning Udbud trin for trin

Vejledning Udbud trin for trin Vejledning Udbud trin for trin v Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Trin 1: Planlægning... 6 1.1 Intern organisering... 7 1.1.1 Nødvendige kompetencer...

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT

EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT 18-12-2013 12/17093 /KB Punkt 4: Rådsmøde den 18-12-2013 EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1. RESUMÉ... 3 2.

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

CORPORATe. Iværksætterselskaber. Kreditorer får bedre vilkår ved forsinket betaling. - anpartsselskabets nye lillebror

CORPORATe. Iværksætterselskaber. Kreditorer får bedre vilkår ved forsinket betaling. - anpartsselskabets nye lillebror JURIDISK Nyhedsmagasin Nr. 01/2013 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Iværksætterselskaber - anpartsselskabets

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line

Læs mere

Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06

Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06 Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06 2012 Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Konkurrence-

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

Marts 2015. Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning

Marts 2015. Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning Marts 2015 Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning Rapportens anvendelse Denne rapport er alene udarbejdet til Deloittes opdragsgiver ud fra det givne opdrag. Deloitte påtager

Læs mere