Ejerforeningen Vorupør Klit. Generalforsamling 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejerforeningen Vorupør Klit. Generalforsamling 2007"

Transkript

1 Ejerforeningen Vorupør Klit. Generalforsamling 2007 Sted: Depotet Tid: Lørdag den 7. april 2007, kl.10:00 Refererent: Bo Johansen Til stede fra bestyrelsen: Annemarie Hyllgaardhus Bo Johansen Per Jespersgaard Christian Kubel Fraværende: Poul Møller Formanden bød velkommen til generalforsamlingen Ca 110 var til stede, hvor 67 medlemmer var repræsenteret på generalforsamlingen, heraf 5 ved fuldmagt. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Bestyrelsen foreslog Jørgen Knudsen, VK 19, der blev valgt med akklamation. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning for TAK Allerførst vil jeg gerne sige tak til alle, der gennem året har henvendt sig til bestyrelsen med stort og småt ros og ris. Det er jo netop en del af grundlaget for, at vi kan vide, hvad der rører sig blandt medlemmerne. Jeg har på det sidste bl.a. fået nogle henvendelser der går på, at der er hundeejere, som glemmer at tage en lille pose med, når de går tur med deres hund og der derfor er nogle, der oplever at træde i hundenes efterladenskaber. Husk derfor altid den lille pose, der betyder, at alle ser med velvilje hundene i området. Jeg får også indimellem henvendelser, der går på, at der er opsat campingvogne og /eller telte i området. Så sent som i går fik jeg en henvendelse herom og var henne for at informere de tyske turister, der havde en campingvogn med, om, at dette ikke var tilladt, og de flyttede derfor vognen ud fra vores område. Jeg vil derfor gerne endnu en gang minde om, at det er de enkelte ejeres ansvar at meddele deres lejere og deres udlejningsbureauer, at al campering er forbudt i Vorupør Klit og jeg vil gerne opfordre til, at man får dette gjort. VEJE OG LEGEPLADSER Året 2006 blev vejrmæssigt et kontrasternes år. Vi havde en meget varm og meget tør sommer til og med juli måned, og dette betød, at vore veje støvede ekstra meget, så snart 1

2 bilisternes fart var over de tilladte 15 km i timen. Beplantningen led også meget i den varme støvede sommer, så træer og buske lignede næsten cementskulpturer, når de var helt støvet til af vejenes grå støv. Støvet var til stor gene for alle de ejere, der bor tæt på vejen og jeg har fået en del henvendelser om dette problem og forskellige forslag til, hvordan vi kan få bragt alle til at overholde fartgrænsen. Bestyrelsen arbejder på at lave forsøg med oversprøjtning af vejene og er ved at undersøge andre forslag også, bl.a. hvorledes prisen vil være på fliselægning af et stykke. Vi vil i år også lave et forsøg med at lægge asfaltgranulat på et stykke af Sandtornvej i håb om at reducere støvgenerne. Vi vil også på opfordring fra nogle ejere på en mindre strækning lave et par slyng på vejen, så der ikke er frit udsyn til en lige vej, og vi håber også, at dette tiltag også vil nedbringe farten. Chikanerne skulle også være med til at bringe farten betragteligt ned, men der er stadig bilister, som opfatter dem som en udfordring til at køre slalom med højst mulig fart. Jeg har bl.a. talt med posten, som jeg har fået flere henvendelser om mht. til for høj fart. Områdemændene har gennem året arbejdet på at flytte vores vej-chikaner, så de kan få så god en placering som muligt der har været henvendelser fra ejere med specifikke ønsker i den anledning, og vi har forsøgt at gøre alle tilfredse i den udstrækning, det har kunnet lade sig gøre. Det er intentionen, at alle chikanerne skal fyldes med jord og tilplantes med havtorn, så de falder bedre ind i landskabet og samtidigt giver en ekstra fartdæmpende effekt, når man har et dårligere oversigt hen ad vejen. Vores boldbane og gynger bliver brugt flittigt, det er bestemt en fornøjelse at se og vi sørger også hele tiden for, at gyngerne er vedligeholdt og i orden. VANDPROBLEMER I august startede det med at regne og det blev det næsten ved med resten af året. Konsekvenserne af dette har været, at der har været en massiv vandophobning i den lavning, der befinder sig i den sydvestlige del af vores område. Pumpen, som vi har i denne lavning brød ned og på grund af vandets højde, har det ikke været muligt at få den repareret endnu. Oveni alt det vand, som vi naturligt modtager i vores lavning - og som ikke alene er drænvand fra vores eget område, men også fra et stort område syd for os har det været så uheldigt, at de meget store vandmængder har fået grøftesystemerne, der normalt afvander Førby sø til at lade vandet løbe mod vest i stedet for mod øst som normalt, hvilket er en medvirkende årsag til, at problemet har været ekstra stort denne vinter. Flere gange har Bredkærvej været helt eller delvist spærret, fordi vandet fra vores lavning er løbet der hen over, når lavningen var fyldt op. Vi har et par gange i vinterens løb haft assistance fra Beredskabskorpset, der har pumpet vandet væk fra lavningen men problemet har vendt tilbage, straks efter et par store regnskyl. Det er jo meget store vandmængder, der er tale om, når overfaldevandet fra mange kvadratkilometer ender her hos os. Vi har været og er i kontinuerlig dialog med Thisted Kommune om dette problem, og der arbejdes på en løsning af dette, som vi regner med vil finde sted i løbet af sommerhalvåret. DRÆN OG KLOAKKER Med hensyn til vores dræn, har der været et enkelt sammenbrud på en strækning her i vinter, og denne strækning vil blive yderligere efterset og renoveret efter behov i år. Vi er også dette år gået over til at gennemspule kloaksystemet to gange årligt i stedet for én, for på den måde at forsøge at komme mulige tilstopninger i forkøbet. Her vil vi gerne stadig appellere til, at det eneste, der bliver skyllet ud i toiletterne er toiletpapir for når andre ting, herunder forskellige beklædningsgenstande og klude bliver 2

3 lukket ud i kloakken, betyder det oftest, at disse ting sætter sig fast i vores kloakpumper, med kostbare serviceeftersyn og reparationer til følge. AFHENTNING AF GRENAFFALD Som også informeret om i Klitposten tidligere har bestyrelsen i år besluttet at sætte et forsøg i værk, som gør det muligt at lægge kvas og grenaffald 3 steder i Klitten, hvor det vil blive afhentet. Som også omtalt i det sidste nummer af Klitposten er stederne: på pladsen ved siden af kloakpumpestation 1 ( i starten af stikvejen Blåmunkevej , bagved Blåmunkevej 13) på pladsen ved siden af kloakpumpestation 2 ( ved Blåbærvej, hvor vejen drejer skarpt, ved siden af Blåbærvej 9 ) tæt ved udkørslen til Kystvejen fra Blåmunkevej ( IKKE i lyngen, men på grusarealet lige udenfor den jordvold der er næsten ude ved Kystvejen). Da det ikke er hensigtsmæssigt at have store mængder letantændeligt materiale liggende i store bunker i længere tid, må grenaffaldet udelukkende lægges de nævnte steder i uge 13 og 14 ( ugen før påske og påskeugen ) samt uge 41 og 42 ( ugen op til efterårsferien og efterårsferien). Grenaffaldet vil så blive afhentet umiddelbart derefter, altså henholdsvis i uge 15 og i uge 43. Det er vigtigt, at der ikke smides andet i bunkerne end grenaffald og det er vigtigt, at der kun smides i det angivne tidsrum. Vi håber, at det nye initiativ vil være til glæde for ejerne. BRANDFARE Med dette initiativ håber vi også at komme et andet meget stort problem til livs : dette, at nogle ejere har lagt kvas og afskårne grene ude i bevoksningen, så der nogle steder er lavet hele hække af kvas. Vi har fået klart at vide fra kommunens beredskabschef, at disse skal fjernes hurtigst muligt, da dette er rene brandfælder. Sådanne kvashække kan lede ilden på splitsekunder, hvis der skulle blive brand et sted i området og derfor forårsage en katastrofe. Derfor bringes der her nu denne kraftige opfordring til de, der endnu ikke har fjernet deres kvashække: skynd Jer at få dem væk hurtigst muligt. Hjælp med at gøre Vorupør Klit så brandsikker, som vi kan. MILJØAFGIFT - RENOVATION Hvis nogen har undret sig over, at der på ejendomskatteopkrævningen står miljøafgift er forklaringen denne, at der ved kommunesammenlægningen er sket en ændring vedr. opkrævning af renovation i den gamle Thisted Kommune. I gl. Hanstholm og Sydthy kommuner kørte man med henholdsvis et bidrag til genbrug og et miljøgebyr. Harmoniseringen gør, at man nu har vedtaget et miljøgebyr i (ny) Thisted således, at den gamle renovationsafgift er steget en lille smule og derefter opdelt i henholdsvis et miljøgebyr og en renovationsafgift. I øvrigt oplyser Thisted Kommune, at de gamle renovationsordninger i henholdsvis gl. Hanstholm, Sydthy og Thisted Kommuner alle fortsætter uændret indtil Først fra dette tidspunkt forventes det, at der laves en stor samlet løsning for hele den nye Thisted Kommune. 3

4 TILSTANDSRAPPORTER Når man sælger fast ejendom, bliver der som regel lavet en tilstandsrapport. Dette gøres for ikke at ifalde 20 års ansvarspligt overfor fejl og mangler ved ejendommen. Når ejendommen som her er en ejerlejlighed, skal man iflg. loven både have en rapport på selve ejerlejligheden og på fællesejet som i dette tilfælde er Depotet. Chr. Kubel har uden held - forsøgt at få de myndigheder, der administrerer dette, til at give os dispensation, da der ikke er nogen som helst mening i at lave tilstandsrapport på Depotet, da dette alligevel ikke vil være omfattet af en ejerskifteforsikring. Det viser sig imidlertid, at vores forsikringsselskab, Thisted Forsikring, har meddelt os, at de gerne tegner en ejerskifteforsikring uden en rapport på Depotet så dermed skulle problemerne omkring dette være løst, og ingen behøver at bruge penge på en formålsløs tilstandsrapport vedrørende Depotet. BEPLANTNINGSRENOVERINGEN Den meget våde vinter var også skyld i, at tidsplanen for vores beplantnings-renovering blev rykket lidt, da maskinerne ikke kunne køre på det meget våde underlag - men renoveringen af den efterhånden meget nødlidende beplantning går nu igen som planlagt stille og roligt fremad. Hededanmark (som er Hedeselskabets nye navn) går varsomt frem og har her sidst på vinteren været i gang i den vestlige ende af området samt i et mindre område inde midt på. KLITPOSTEN HJEMMESIDE - MAILLISTE Klitposten får også tit rosende ord med på vejen, når jeg taler med medlemmerne. Dette kan jeg kun erklære mig enig i redaktøren laver en glimrende Klitpost, som nu i øvrigt udkommer i farver. Det hilses i øvrigt velkommen, hvis medlemmerne har lyst til at skrive indlæg eller sende billeder til redaktøren. Hjemmesiden bliver flittigt besøgt også den roses, både af medlemmer og også eksempelvis af områdets mæglere, der kan hente nyttige oplysninger på denne. Bo uddelte i øvrigt sidste år på generalforsamlingen nogle spørgeskemaer vedr. Internet brug og brug af hjemmesiden, og han vil give et resume af svarene under punktet eventuelt. Vores mail-liste stiger støt og er nu oppe på 103 personer. Jeg sletter de mail-adresser, hvor jeg fra samme adresse gennem mere end et år får mailene retur som oftest med begrundelsen, at mailboksen er fyldt. Jeg går ud fra, at dette skyldes, at den pågældende mailadresse ikke længere bruges, og jeg vil derfor appellere til, at man husker at give besked, når man skifter mailadresse. SPONSORER Vi har til generalforsamlingen her modtaget forskellige sponsorgaver : Købmand Hillgaard giver sodavand 6 kasser Saltum Houlbjerg sodavand Thybolig stiller en pølsevogn op uden for Depotet, hvor man efter generalforsamlingen kan få stillet sulten og tørsten EDC mæglerne Thisted har givet lovning på 6 flasker rødvin, som vil blive fordelt ved lodtrækning blandt de fremmødte under punktet eventuelt. Vinderne får et gavebevis og skal selv afhente vinen i forretningen. EDC mæglerne i Hurup har givet 6 flasker rødvin, der bliver fordelt ved lodtrækning blandt de fremmødte på generalforsamlingen under punktet eventuelt samt kuglepenne til alle Nybolig Hurup giver kildevand i plastikflasker Nybolig Thisted giver lækker chokolade 4

5 Spørgsmål/kommentarer til beretningen: VK 85: Spørgsmål vedrørende huller i vejene samt vejvedligehold. Svar: hullerne udfyldes efter behov, men alle medlemmer opfordres til at efterfylde huller såfremt dette findes nødvendigt. VK 85: Er ikke helt glad for havtorn i chikanerne og langs vejene da de kan ridse en bil. Svar: Hvis ikke bestyrelsen eller sommerhusejerne får iværksat klipning i tide er medlemmerne velkomne til selv at klippe havtorn så skader kan undgås. VK176: Jeg foretrækker lyng i chikanerne i stedet for havtorn. Svar: Lyng bliver ikke højt nok, og derved vil vi ikke opnå den hastighedsnedsættelse som dårlig oversigt vil medføre. VK 85: Har I rådført med en planteskole om beplantning i chikanerne? Svar: Vi har valgt Havtorn efter råd fra Det Danske Hedeselskab. VK 72: Kan vi få tydeliggjort hastighedsgrænsen ved flere 15km skilte inde i området? Svar: Bestyrelsen vil fremskaffe skilte til anbringelse i området. Bemærk, - det er ikke kun gæster/turister der kører for stærkt, - også sommerhusejere kører alt for stærkt i området. VK 58: Kan man i stedet anbringe 2 brøndringe oven på hinanden? Svar: Brøndringe oven på hinanden ser ikke særlig pænt ud, vi foretrækker beplantning. VK?: Betonklodser er grimme, men nødvendige, - men vi skal helst ikke have 2 oven på hinanden. VK 187: Vi er enige om at vi ikke skal køre for stærkt, men kan man ikke bare tage billeder af synderne? Svar: det bliver nok en umulig opgave. VK 217: Må vi selv klippe havtorn der generer færdslen? Svar: Ja, - meget gerne, også gerne havtorn der ikke lige vokser ud for Jeres egne huse, - det vil vi alle være glade for. Spørgsmål vedr. vandproblemer ved Blåmunkevej 4: Bestyrelsen er i dialog med kommunen og der arbejdes på at finde en varig løsning der skal afhjælpe problemet med risiko for oversvømmelse af dette sommerhus. 3. Forelæggelse af årsregnskab 2006 til godkendelse. Per Jespersgaard fremlagde regnskabet. Regnskabet blev godkendt med akklamation. 4. Indkomne forslag 5

6 Der er ikke indkommet forslag til årets generalforsamling 5. Godkendelse af budget for 2007 Per Jespersgaard fremlagde bestyrelsens forslag til budget: Budgettet godkendt med akklamation. 6. Valg af formand for 2 år På valg er Annemarie Hyllgaardhus. Annemarie Hyllgaardhus blev genvalgt som formand med akklamation uden modkandidater 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år På valg er Bo Johansen og Per Jespersgaard Begge blev genvalgt med akklamation 7. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen for 2 år Bent Astrup VK 101 blev foreslået og valgt. 9. Valg af revisor Revisionsfirmaet Partner Revision Vest A/S blev genvalgt. 10. Eventuelt Bo fremlagde resultatet af sidste års forespørgsel vedrørende brug af og tilfredshed med hjemmesiden og Klitposten, og konstaterede at der er plads til forbedringer. Herefter var der lidt debat om meget vand i lavningen, og om husejer i farezonen var blevet informeret godt nok. Spørgsmål om hvordan vi løser problemet vedrørende oversvømmelserne. Bestyrelsen svarede at der er en god dialog med kommunen om løsning på problemerne, samt at foreningens bestyrelse tager kontakt til HedeDanmark for at få gode råd. En sommerhusejer spurgte om der kunne laves sikring af vores vandhuller, således at børn ikke kunne komme til skade. Svaret er, at det nok ikke er muligt at indhegne eller skilte sig fra, at børn kan komme til vandet, så ansvaret må alene hvile på forældrene. Per takkede Michael VK 13 for brandeftersynet. Per orienterede om Klitfestudvalgets arbejde samt status for Klitfesten. Samtidig oplyste Per at Klitfestudvalget har foræret 20 plastic havestole til brug i 6

7 Depotet. Forslag fra salen om at lave en hurtigere og nemmere indcheck procedure ved generalforsamlingen. Bestyrelsen vil arbejde på sagen. Sponsorgaver til generalforsamling 2007 : Købmand Hillgaard : 6 kasser Saltum-Houlbjerg Sodavand Nybolig Thisted : lækker chokoladekonfekt. Nybolig Hurup : 1 flaske mineralvand til hver. Thybolig : En hel pølsevogn med betjening og servering EDC Hurup: 6 flasker rødvin (lodtrækning), samt kuglepenne til alle. EDC Thisted : 6 gavekort til rødvin. (lodtrækning) Sponsorgaver fra EDC Thisted og EDC Hurup blev herefter uddelt efter lodtrækning Formanden takkede dirigenten for god mødeledelse og generalforsamlingen for god ro og orden og overrakte dirigenten lidt vin med stor tak. Dernæst blev der serveret og nydt pølser fra Thybolig. Vorupør d.. Jørgen Knudsen, dirigent Annemarie Hyllgaardhus, formand 7

Ejerforeningen Vorupør Klit. Generalforsamling 2008

Ejerforeningen Vorupør Klit. Generalforsamling 2008 Ejerforeningen Vorupør Klit. Generalforsamling 2008 Sted: Depotet Tid: Lørdag den 22. marts 2008, kl.10:00 Refererent: Bo Johansen Til stede fra bestyrelsen: Annemarie Hyllgaardhus AH Bo Johansen BJ Per

Læs mere

Ejerforeningen Vorupør Klit. Generalforsamling 2012

Ejerforeningen Vorupør Klit. Generalforsamling 2012 Ejerforeningen Vorupør Klit. Generalforsamling 2012 Sted: Depotet Tid: Lørdag den 07. april 2012, kl.10:00 Referent: Chr Kubel Til stede fra bestyrelsen: Annemarie Hyllgaardhus Christian Kubel Per Jespersgaard

Læs mere

Ejerforeningen Vorupør Klit. Generalforsamling 2010

Ejerforeningen Vorupør Klit. Generalforsamling 2010 Ejerforeningen Vorupør Klit. Generalforsamling 2010 Sted: Depotet Tid: Lørdag den 3. april 2010, kl.10:00 Refererent: Chr Kubel Til stede fra bestyrelsen: Annemarie Hyllgaardhus Christian Kubel Per Jespersgaard

Læs mere

Ejerforeningen Vorupør Klit. Generalforsamling 2011

Ejerforeningen Vorupør Klit. Generalforsamling 2011 Ejerforeningen Vorupør Klit. Generalforsamling 2011 Sted: Depotet Tid: Lørdag den 23. april 2011, kl.10:00 Referent: Chr Kubel Til stede fra bestyrelsen: Annemarie Hyllgaardhus AH Christian Kubel CK Per

Læs mere

Ejerforeningen Vorupør Klit. Generalforsamling 2014

Ejerforeningen Vorupør Klit. Generalforsamling 2014 Ejerforeningen Vorupør Klit. Generalforsamling 2014 Sted: Depotet Tid: Lørdag den 19. april 2014, kl. 10.00 til ca. 11.00 Referent: Chr Kubel Til stede fra bestyrelsen: Annemarie Hyllgaardhus Christian

Læs mere

Generalforsamling 2006 - Ejerforeningen Vorupør Klit.

Generalforsamling 2006 - Ejerforeningen Vorupør Klit. Generalforsamling 2006 - Ejerforeningen Vorupør Klit. Sted: Depotet Tid: Lørdag den 15. april 2006, kl.10:00 Refererent: Bo Johansen Til stede fra bestyrelsen: Annemarie Hyllgaardhus Bo Johansen Per Jespersgaard

Læs mere

Generalforsamling 2005 - Ejerforeningen Vorupør Klit.

Generalforsamling 2005 - Ejerforeningen Vorupør Klit. Generalforsamling 2005 - Ejerforeningen Vorupør Klit. Sted: Depotet Tid: Lørdag den 26. marts 2005, kl.10:00 Refererent: Bo Johansen Til stede fra bestyrelsen: Annemarie Hyllgaardhus Bo Johansen Per Jespersgaard

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Ejerforeningen Vorupør Klit. Generalforsamling 2013

Ejerforeningen Vorupør Klit. Generalforsamling 2013 Ejerforeningen Vorupør Klit. Generalforsamling 2013 Sted: Depotet Tid: Lørdag den 30. marts 2013, kl.10:00 Referent: Chr Kubel Til stede fra bestyrelsen: Annemarie Hyllgaardhus Christian Kubel Per Jespersgaard

Læs mere

Generalforsamling 2004 Ejerforeningen Vorupør Klit

Generalforsamling 2004 Ejerforeningen Vorupør Klit Generalforsamling 2004 Ejerforeningen Vorupør Klit Sted : Depotet Tid : 10.04.04 klokken 10-12 Til stede fra bestyrelsen : Tine Peters Thøgersen Bo Johansen Per Jespersgaard Annemarie Hyllgaardhus samt

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Ejerforeningen Vorupør Klit. Generalforsamling 2015

Ejerforeningen Vorupør Klit. Generalforsamling 2015 Ejerforeningen Vorupør Klit. Generalforsamling 2015 Sted: Depotet Tid: Lørdag den 04. april 2014, kl. 10.00 til ca. 10.55 Referent: Chr Kubel Til stede fra bestyrelsen: Annemarie Hyllgaardhus Christian

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

De små affaldsbeholdere på stranden er som forsøg erstattet af 1 stor beholder ved opkørslen.

De små affaldsbeholdere på stranden er som forsøg erstattet af 1 stor beholder ved opkørslen. Referat fra Generalforsamling i grundejerforeningen Brinks Klit lørdag d. 23. maj 2015 kl. 10.00 på Sandvejen 4 1. Valg af dirigent Guri Engmark Valg af mødesekretær Agnes Nielsen I generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Generalforsamling 14. november 2009 kl. 14:00 Fårup Skovhus R E F E R A T Formanden bød velkommen. Der var mødt 24 medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent Forsamlingen valgte Knud Jørgensen (Grundejerforeningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk Referat af Ejerlaget Sletten s Generalforsamlingen den 7. maj. 2011 HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside www.ejerlagetsletten.dk Forud for generalforsamlingen orienterede Natur- og Miljøchef Claus Borg,

Læs mere

Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016

Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016 Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016 Deltagere: 15 beboere fra 15 husstande. Fra boligforeningens organisationsbestyrelse deltog: Formand Hans Chr. Nielsen (HCN) Susanne Bergstedt Kjeld

Læs mere

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening Referat Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl. 19.00 Bratten Grundejerforening Antal deltagere ca. 95 1. Valg af dirigent Forslag Jens A. Jensen valgt. Indkaldelse godkendt. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 10. marts 2011.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 10. marts 2011. Generalforsamlingen blev åbnet at formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 1 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 19. april 2014 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Punkt 1 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Victor Jørgensen, som derefter blev valgt som

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSNvj REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Ejerforeningen Vorupør Klit

Ejerforeningen Vorupør Klit Ejerforeningen Vorupør Klit Årsrapport for 1/1-31/12 2007 CVR. nr. 79 53 40 13 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 4 Resultatopgørelse...

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00.

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00. Generalforsamlingen blev afholdt på Johannesskolen, Troels Lundsvej 15, 2000 Frederiksberg. Der var fremmødt repræsentanter fra 13 af 28 enheder, hvoraf disse repræsenterede 1.286 af ejendommens 2.627

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 19. april 2008 kl. 10.00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 27. februar 2013 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 29, 33, 37,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Sommerhusforeningen Lærkemose. Sydals, den 030709. Referat fra generalforsamling, afholdt den 3. juli 2007 kl. 1700 i telt, Lærkemosen 147.

Sommerhusforeningen Lærkemose. Sydals, den 030709. Referat fra generalforsamling, afholdt den 3. juli 2007 kl. 1700 i telt, Lærkemosen 147. Sommerhusforeningen Lærkemose. Sydals, den 030709 Referat fra generalforsamling, afholdt den 3. juli 2007 kl. 1700 i telt, Lærkemosen 147. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008

Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008 Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008 53 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Jesper Hesselholdt (have 87) bød velkommen. Jesper anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup G algebjerg rundejerforening august 2007 Referat af generalforsamlingen den 26. august 2007 Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 26. maj 2013

Referat af ordinær generalforsamling 26. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling 26. maj 2013 39 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Referat fra generalforsamling for Grundejerforeningen Musvågevej 7. marts 2015

Referat fra generalforsamling for Grundejerforeningen Musvågevej 7. marts 2015 Referat fra generalforsamling for Grundejerforeningen Musvågevej 7. marts 2015 Sted: Ålbæk gl. Kro Velkomst Formand Kresten Gravgaard bød velkommen til de fremmødte til Grundejerforeningens generalforsamling.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Onsdag d. 25.03.2015 Afholdt på: Dalum Landbrugsskole Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven-Erik Peterson blev valgt som dirigent.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Generalforsamling30/4 2012

Generalforsamling30/4 2012 Generalforsamling30/4 2012 Dagsorden 1. valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Godkendelse af beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab for 2011 5. Godkendelse af årsregnskab for 2011 6. Budget og

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. (Tilstede 32 fremmødte + 3 bestyrelsesmedlemmer. Afbud fra Michael

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Der er ikke tegnet forsikring vedrørende legepladsen.

Der er ikke tegnet forsikring vedrørende legepladsen. Referat af generalforsamlingen, Grundejerforeningen Jægerbuen, den 11. marts 2009 Bestyrelsen tilstede: John Blynov Benny Hansen - Kitty Steen Michael Sass & Britta Schou Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Referat. Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E. Hjemmeside: www.trankaer.

Referat. Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E. Hjemmeside: www.trankaer. Referat Møde den: 30. april 2014 Afholdt hos: Jørgen Til stede: Helle, Pia, Peter, Mads, Jørgen og Anette Afbud: Christina Referent: Anette Til mødet var der udsendt følgende dagsorden: 1) Godkendelse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2014

Referat af generalforsamlingen 2014 Grundejerforeningen Dammegårdsskoven Grundejerforeningen Dammegårdsskoven Bornholm Den 17. april 2014 Referat af generalforsamlingen 2014 Generalforsamlingen 2014 blev afholdt skærtorsdag den 17. april

Læs mere

REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen

REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen D A G S O R D E N 1. Valg af dirigent 2. Beretning for 1982 3. Regnskab for

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2014 Ulstrup Forsamlingshus 24. maj kl. 10.00

Generalforsamlingsreferat 2014 Ulstrup Forsamlingshus 24. maj kl. 10.00 Generalforsamlingsreferat 2014 Ulstrup Forsamlingshus 24. maj kl. 10.00 1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere. a. Bestyrelsen foreslog John Westhausen som blev valgt b. Stemmetællere: Bente Jensen og

Læs mere

Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Søndag den 17. april 2016 kl. 9.30 på Restaurant Nordvest, Havnevej 20, Havnsø, 4591 Føllenslev Dagsorden i henhold til vedtægternes 10 1. Valg af dirigent. Peter

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN RÅBYLILLE STRAND

GRUNDEJERFORENINGEN RÅBYLILLE STRAND Generalforsamlingsreferat Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Råbylille Strand, blev afholdt lørdag den 14. maj 2011, i Hjertebjerg Forsamlingshus Klintevej 207, 4780 Stege. Foreningens formand

Læs mere

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden: 20. Maj 2010 Referat fra generalforsamlingen, søndag den 9. maj 2010. G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

Læs mere

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN 14. marts 2005 Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 14. marts 2005 kl. 19.30. Sted: Korsagergård, salen. Der var repræsenteret 33 grundejere (plus 13 fuldmagter). Formanden, Frank Keller bød

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR. 2016. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Niels Chr. Nielsen der skulle på job. Der var mødt 41 medlemmer op til generalforsamlingen,

Læs mere

Ejerforeningen Dommervænget 4-14

Ejerforeningen Dommervænget 4-14 Ejerforeningen Dommervænget 4-14 År 2006, onsdag den 25. oktober, kl. 18,30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Dommervænget 4-14 hos Strandberg, Skomagergade 11 4000 Roskilde. Tilstede

Læs mere

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2009. 3. Forelæggelse af årsregnskab 2009 til

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET

Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET Maj 2012 Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo 11 43 73 33 19 Næstformand Søren Andersen Ørnebo 7 30 57 21 36

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj

Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Gorm Riksted fra nr. 42. Gorm vælges uden modkandidater. Gustav nr. 23 vælges til

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009 Generalforsamling indkaldelse og referat 2009 Højby Vandværk 5260 Odense S. www.hojbyvand.dk sc@hojbyvand.dk Generalforsamling i Højby Vandværk AmbA den 18. marts 2009 kl. 19.30 i Højby Forsamlingshus

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen. Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset.

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen. Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset. Der var 50 fremmødte husstande repræsenteret. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Valg af

Læs mere

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III

Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III Antal lejemål: 43 lejemål Antal beboere: 49 beboere Fremmødte fra bestyrelsen: Hedvig Repstock, Solveig Nielsen, Finn Harder, Henning

Læs mere

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen.

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen. G R U N D E J E R F O R E N I N G E N NY HVIDOVRE Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Ny Hvidovre 2005 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Ny Hvidovre www.nyhvidovre.dk

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 11. maj 2013 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamling lørdag den 23. maj 2015 kl Hotel Viking. Beretning 2015

Referat af generalforsamling lørdag den 23. maj 2015 kl Hotel Viking. Beretning 2015 Referat af generalforsamling lørdag den 23. maj 2015 kl. 14.00 Hotel Viking Velkomst: Formand Ole Nøhr bød velkommen til de 60 fremmødte(41 medlemmer) Pkt. 1: Valg af dirigent Merethe Tølbøll blev valgt

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Generalforsamling E/F Rubinsøen den 14. maj 2009 1. Aflæggelse af årsberetning for det senest forløbende år 2. Forelæggelse til godkendelse af årsregnskab med påtegning af revisor. 3. Forelæggelse af budget

Læs mere

ONSDAG DEN 26. MARTS 2014

ONSDAG DEN 26. MARTS 2014 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN VINGEN ONSDAG DEN 26. MARTS 2014 1. Valg af dirigent Jan Nielsen (67) blev valgt med akklamation. Gitte Kehlet (59) blev valgt som referent! Følgende

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Info til Kerteminde Sommerbys ejere og lejere. Efterår 2012

Info til Kerteminde Sommerbys ejere og lejere. Efterår 2012 Info til Kerteminde Sommerbys ejere og lejere Kære sommerhusejere og lejere Efterår 2012 Vi vil igen informere om det arbejde der er foregået i 2012 og prøve at se lidt frem mod 2013. Dette skrift vil

Læs mere

10-11-2011 Side 1 af 5

10-11-2011 Side 1 af 5 Side 1 af 5 Låstrup - Nr. Rind Vandværk har holdt ordinær generalforsamling torsdag den 22.februar kl. 19 00 2007 i Nr. Rind Forsamlingshus. Tilstede: Der var mødt 12 forbrugere op, formanden bød velkommen.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland . Andelsboligforeningen Hampeland Til samtlige beboerer 9. maj 2006 Vedr. Generalforsamlingen den 25. april 2006. Bestyrelsen er blevet opmærksom på en procedurefejl, idet man ikke har offentliggjort de

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Nyhedsbrev No. 3 2007

Nyhedsbrev No. 3 2007 Bestyrelsen sammensætning: Nyhedsbrev No. 3 2007 Formand: Henrik Møller Næstformand: Brian Nymark Nielsen Charlotte Schultz Nete Nørkær Jesper Knudsen Email til bestyrelsen: bestyrelsen@runddyssen36.dk

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN REGNERSGÅRD PLANTAGE ORD. GENERALFORSAMLING D. 6. AUGUST 2006 REFERAT

GRUNDEJERFORENINGEN REGNERSGÅRD PLANTAGE ORD. GENERALFORSAMLING D. 6. AUGUST 2006 REFERAT Nr. 46 i rækken - 39 fremmødte Pkt. 1: Valg af dirigent: Jørgen Olsen, Kobjældevej 12 valgt. Pkt. 2: Valg af referent: Ebbe Nørtved valgt. Pkt. 3: Formandens beretning Formanden indledte med at bemærke,

Læs mere

Generalforsamling 2012. Hej alle sammen. Det er skønt at se så mange kønne ansigter. Velkommen, der skulle være kaffe og brød på bordene, så værs god.

Generalforsamling 2012. Hej alle sammen. Det er skønt at se så mange kønne ansigter. Velkommen, der skulle være kaffe og brød på bordene, så værs god. Generalforsamling 2012. Hej alle sammen. Det er skønt at se så mange kønne ansigter. Velkommen, der skulle være kaffe og brød på bordene, så værs god. Vi skal først ha valgt en dirigent, vi foreslår som

Læs mere

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Musvågevej

Generalforsamling i Grundejerforeningen Musvågevej Generalforsamling i Grundejerforeningen Musvågevej 5. marts 2016 Bestyrelsens beretning 2.1 Bestyrelsen, som den ser ud i dag Formand: Niels Bloch Musvågevej 52 Ikke på valg Kasserer: Kai Jensen Musvågevej

Læs mere

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Juni 2015 Velkommen Bestyrelsen vil med denne skrivelse, efter en vinter, ønske alle velkommen til et nyt år. På generalforsamlingen blev det

Læs mere

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Der deltog 16 beboere fra 13 husstande. Fra revisionsfirma Martinsen deltog revisor Leif Agergaard. Som gæst deltog endvidere tidligere

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

STRANDGÅRDENS GRUNDEJERFORENING VEDDINGE BAKKER - 4550 ASNÆS Stiftet 1963 - www.strandgaardens.dk

STRANDGÅRDENS GRUNDEJERFORENING VEDDINGE BAKKER - 4550 ASNÆS Stiftet 1963 - www.strandgaardens.dk Referat fra 48. generalforsamling i Strandgårdens Grundejerforening søndag den 19 juni på Fårevejle Golf Hotel. 1. Valg af dirigent Formanden Gitte Troensegaard, Ringbakken bød velkommen og foreslog på

Læs mere

Jeppe Skovgaard Schmidt

Jeppe Skovgaard Schmidt Jeppe Skovgaard Schmidt Fra: Familien Buur/Petersen Sendt: 20. august 2014 12:37 Til: Jeppe Skovgaard Schmidt Emne: Fjernelse/udskifning af bump på Knud Rasmussensvej, Lynge Vedhæftede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Musvågevej Ordinær generalforsamling Lørdag d. 5. marts 2016 Ålbæk gl. Kro 1 Grundejerforeningen Musvågevej 2 1 Dagsorden Lørdag d. 5. Marts 2016 Velkomst 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen GAASEHAGE Web:

Grundejerforeningen GAASEHAGE Web: Grundejerforeningen GAASEHAGE Web: www.gaasehage.dk Email: info@gaasehage.dk Aarhus maj 2016. Grundejerforeningen Gaasehage s ordinære generalforsamling Lørdag, den 28. maj 2016. kl. 14.00 Ebeltoft Park

Læs mere

Referat Generalforsamling i Grundejerforeningen Egenæs Vænge Søndag 7. Juni 2015

Referat Generalforsamling i Grundejerforeningen Egenæs Vænge Søndag 7. Juni 2015 Referat Generalforsamling i Grundejerforeningen Egenæs Vænge Søndag 7. Juni 2015 Søndag, d. 7. juni 2015 afholdtes ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Egenæs Vænge, Atterup. Følgende dagsorden,

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Tillæg til Ulleroden sommer 2006 :

Tillæg til Ulleroden sommer 2006 : Tillæg til Ulleroden sommer 2006 : referat fra generalforsamling april 2006 formandens beretning godkendt regnskab 2005 og budget 2006 annonce : Træ til salg - Ry 246 motiv fra Rypevænget Grundejerforeningen

Læs mere

Grundejerforeningen Guldkysten Referat af generalforsamling Søndag d. 29.06.08

Grundejerforeningen Guldkysten Referat af generalforsamling Søndag d. 29.06.08 Grundejerforeningen Guldkysten Referat af generalforsamling Søndag d 290608 19 parceller var repræsenteret Alle bilag til generalforsamlingen kan ses på vores hjemmeside wwwguldkysten-sjdk Ad punkt 1:

Læs mere

Grundejerforeningen Ryhøjen

Grundejerforeningen Ryhøjen Grundejerforeningen Ryhøjen Referat fra ordinær generalforsamling den 25.2.2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Budget og kontingentfastsættelse

Læs mere