Ejerforeningen Vorupør Klit. Generalforsamling 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejerforeningen Vorupør Klit. Generalforsamling 2012"

Transkript

1 Ejerforeningen Vorupør Klit. Generalforsamling 2012 Sted: Depotet Tid: Lørdag den 07. april 2012, kl.10:00 Referent: Chr Kubel Til stede fra bestyrelsen: Annemarie Hyllgaardhus Christian Kubel Per Jespersgaard Poul Møller Bent Astrup AH CK PJ PM BA Formanden (AH) bød velkommen til generalforsamlingen Ca 80 var til stede, hvor 56 medlemmer var repræsenteret på generalforsamlingen. Dagsorden: 1) Valg af dirigent og evt. stemmetællere Bestyrelsen foreslog Jørgen Knudsen, VK 19, der blev valgt med akklamation. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indvarslet og dermed lovlig. Generalforsamlingen valgte VK 123 og VK 99 som stemmetællere i forsamlingen 2) Aflæggelse af bestyrelsens beretning for 2011 Så er det atter påskelørdag og dermed tid til et vue over året, der er gået i Vorupør Klit. Det er dejligt at se, at der stadig er medlemmer, der har så stor interesse for foreningen, at de møder frem på generalforsamlingen. Hillgaard har som vanligt sponsoreret sodavand, så man kan få slukket tørsten her. Efter sidste års generalforsamling udskrev jeg en lille uformel navnekonkurrence om navnet på vores fælleshus Depotet. Den langt overvejende del af de medlemmer, der gav deres besyv i relation til det, 1

2 udtalte, at de bestemt syntes, at huset skal beholde sit navn både af praktiske og historiske grunde, da huset netop oprindeligt var depot for møblerne til husene. Trods nogle fine og også indimellem fantasifulde andre navneforslag, er det derfor med overvældende majoritet blandt de deltagende ønsket, at huset fortsat hedder Depotet. I løbet af sommeren 2011 fik jeg omkring 10 henvendelser fra ejere, der var meget kede af og trætte af, at nogle ejere slår græs og endog med motoriserede eller elektriske plæneklippere. Da jeg sendte mail ud herom til alle ejere, affødte det en mindre debat med en enkelt ejer, som er mundet ud i, at bestyrelsen har præciseret, at det er tilladt, at man med græstrimmer slår græsset, der hvor ens bil skal holde for at reducere brandfaren, som en varm bil udgør i tørt græs men det absolut ikke tilladt at slå græs i store områder omkring sit hus og på den måde næsten etablere velplejede græsplæner. Området skal - som det også fremgår af lokalplanen - henligge i natur, og det har vi alle pligt til at værne om så meget som muligt. Der er også fortløbende henvendelser fra ejere, der er meget kede af, at andre kører for hurtigt i området og her kan jeg kun appelere til det gode i alle: Kør stille, roligt og langsomt på vejene i vores område, Det slider lange mnindre på vejene, hvilket er lig med færre udgifter til vedligehold, det støver mindre, hvilket er til gavn og glæde for både mennesker, huse og beplantning og det giver større tryghed for de mange, der færdes til fods og på cykel i området. Som det kan ses, har vi fået nye skilte af de små, der står i kummerne mange ejere har fortalt, at de er glade for dem, så alle undervejs på vore veje bliver mindet om fartgrænsen på 15 km i timen. Vores kasserer vil senere fortælle om regnskabet, men som allle kan se i årsrapporten, har vi en meget sund økonomi, og bestyrelsen agter derfor heller ikke i år at lade ejerbidraget stige. Det bidrag har snart i mange år ligget på samme lave niveau og når man tænker på, hvor maget man får for det, er der rigtig god til at glædes over den valuta, man får for pengene. Vi får vedligeholdt veje, kloakker, dræn, fælleshus og legepladser og får samtidigt såvel indbo- som husforsikring. Det fås simpelthen ikke billigere andre steder, så vidt jeg er orienteret. Når jeg taler med sommerhusejere fra andre områder, er der i hvert fald stor forbavselse over, hvor lave fællesudgifterne er her i Vorupør Klit. 2

3 Vinteren var ikke så hård som de to foregående år nogle enkelte storme, ikke ret meget sne, og der var kun kortvarigt høj vandstand i vores lavning. Desværre slap vi ikke for indbrud denne vinter, idet flere huse har haft ubudne gæster. Senest har der kort før påske og i her i påsken været indbrud på Klitrosevej, hvor derer stjålet fladskærme og spiritus. Dette er meget ærgerligt med indbrud, men desværre næsten umuligt helt at dæmme op for. Det er vigtigt, at man ikke har ting, der virker lokkende for indbrudstyve og at man ikke har rullet for, så det netop er tydeligt, at der ikke er noget særligt at komme efter. Husk endelig også nabohjælpen ved at kikke til alle naboers huse, når man selv er i klitten, så eventuelle indbrud kan opdages hurtigst muligt, så man undgår følgeskader, når et hus står åbent for vejr og vind. Bestyrelsen har efter sidste års generalforsamling, hvor et medlem spurgte til/foreslog, at vi undersøgte priser ved alternative el-leverandører. Bestyrelsen har undersøgt dette og fundet, at der kan muligvis kan spares nogle få ører pr kwh forudsat at alle overgår til den evt. nye leverandør. Bestyrelsen har på dette grundlag besluttet ikke at arbejde videre med forslaget Jeg kan oplyse, at der efterhånden er knap 170 tilmeldt vores mailliste men hver gang jeg sender ud, oplever jeg, at der der kommer mails retur som uanbringelige. Det er meget vigtigt at meddele bestyrelsen, hvis man skifter mailadresse dvs både oplyser den nye mailadresse, men også hvilken eller hvilke adresser, der ikke mere skal bruges. Bestyrelsens arbejde har også dette år fungeret fuldt ud tilfredstillende i et godt og repektfuldt arbejdsklima. Vi tager alle henvendelser fra medlemmer alvorligt og behandler dem i bestyrelsen og vi er iøvrigt rigtig godt tilfreds med vores samarbejde med vores alt-mulig-mand Michael. Beretningen gav anledning til spørgsmål om opretning af veje fra VK 104 og VK 40, samt om græsslåning fra VK 191 og VK 28, der begge mener det iflg. Lokalplanen er tilladt at slå græs omkring husene. Flere gav udtryk for, at det er dejligt ikke at være forpligtet til at slå græs men at have et sommerhus på en naturgrund. Beretningen blev herefter godkendt uden bemærkninger. 3

4 3) Forelæggelse af årsregnskab 2011 til godkendelse PJ fremlagde regnskabet og problemer med betaling af ejerbidrag fra samme få medlemmer. Disse opkræves et rykkergebyr på 100 kr. Der var spørgsmål vedrørende betaling af som forligsmæssig andel af slutningen af sagen vedr. fældning af træer mod Ingerslevvej 18, og vedrørende vand i lavningen / dræn / pumpen i lavningen. Herefter blev regnskabet godkendt med akklamation. 4) Indkomne forslag Ingen forslag modtaget. 5) Godkendelse af budget for 2012 PJ fremlagde budgettet. VK 5. Til note 2 om beplantningsprojekt blev oplyst, at der ikke er aftalt vedligeholdelse af planter, og at fortsættelse af beplantningsrenovering, på anbefaling fra HedeDanmark, er sat i bero til genplantninger ved udførte renoveringer gror til. VK 74 spurgte til udgåede træer. Disse foranlediger bestyrelsen at Michael fælder og rydder. 6) Valg af formand for 2 år. Annemarie Hyllgaardhus blev genvalgt i 2011 derfor ikke formandsvalg i år.. 7) Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år På valg er Poul Møller og Chr Kubel. Chr Kubel er villig til genvalg, men Poul Møller ønsker ikke genvalg. I stedet foreslår bestyrelsen valg af Asger Rasmussen, VK 86. Asger Rasmussen blev valgt og Chr Kubel blev genvalgt. 8) Valg af 1 suppleant til bestyrelsen for 2 år Jørgen Hansen, VK176 blev i 2010 valgt for 2 år og er på valg. Han var ikke til stede. 4

5 Elmo Kristensen, VK 25, Blåbærvej 2, blev opstillet og valgt for 2 år med akklamation. Jytte Mikkelsen, VK180 blev i 2011 valgt for 2 år og er ikke på valg. 9) Valg af revisor Revisionsfirmaet Partner Revision Vest as, Varde blev genvalgt 10) Eventuelt Bente Astrup ra Stenbjerg fortalte om omlægningen af bus fra Thisted Vorupør, så den ikke længere kører ad Bredkærvej til Søndre Vorupør og Stenbjerg. Hun fik mange underskrifter på de medbragte underskriftslister som protest mod omlægningen. VK 40 : Har talt med skraldemanden, som beklager sig lidt over, at vejene ikke overalt er 4 m brede og fri for grene 4 m over vejen. Bestyrelsen foranlediger, at beplantningerne langs vejene bliver klippet / beskåret. Dirigent og formand takkede for god ro og orden. Generalforsamlingen sluttede Kl. 11:05. Vorupør d.. Jørgen Knudsen, dirigent Annemarie Hyllgaardhus, formand 5

Ejerforeningen Vorupør Klit. Generalforsamling 2011

Ejerforeningen Vorupør Klit. Generalforsamling 2011 Ejerforeningen Vorupør Klit. Generalforsamling 2011 Sted: Depotet Tid: Lørdag den 23. april 2011, kl.10:00 Referent: Chr Kubel Til stede fra bestyrelsen: Annemarie Hyllgaardhus AH Christian Kubel CK Per

Læs mere

Ejerforeningen Vorupør Klit. Generalforsamling 2015

Ejerforeningen Vorupør Klit. Generalforsamling 2015 Ejerforeningen Vorupør Klit. Generalforsamling 2015 Sted: Depotet Tid: Lørdag den 04. april 2014, kl. 10.00 til ca. 10.55 Referent: Chr Kubel Til stede fra bestyrelsen: Annemarie Hyllgaardhus Christian

Læs mere

Ejerforeningen Vorupør Klit. Generalforsamling 2008

Ejerforeningen Vorupør Klit. Generalforsamling 2008 Ejerforeningen Vorupør Klit. Generalforsamling 2008 Sted: Depotet Tid: Lørdag den 22. marts 2008, kl.10:00 Refererent: Bo Johansen Til stede fra bestyrelsen: Annemarie Hyllgaardhus AH Bo Johansen BJ Per

Læs mere

Ejerforeningen Vorupør Klit. Generalforsamling 2007

Ejerforeningen Vorupør Klit. Generalforsamling 2007 Ejerforeningen Vorupør Klit. Generalforsamling 2007 Sted: Depotet Tid: Lørdag den 7. april 2007, kl.10:00 Refererent: Bo Johansen Til stede fra bestyrelsen: Annemarie Hyllgaardhus Bo Johansen Per Jespersgaard

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 10. marts 2011.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 10. marts 2011. Generalforsamlingen blev åbnet at formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

AB Grønningen I 4040 Jyllinge

AB Grønningen I 4040 Jyllinge AB Grønningen I 4040 Jyllinge Referat fra AB Grønningen l's generalforsamling fredag den 10. april 2015 kl. 18.00 på Hotel Søfryd Følgende boliger deltog ikke i generalforsamlingen: Nr. 4, 5, 6, 10, 13,

Læs mere

Grundejerforeningen Lodskovvad

Grundejerforeningen Lodskovvad Grundejerforeningen Lodskovvad Referat af ordinær generalforsamling lørdag den 4. april 2015. Generalforsamlingen afholdtes ifølge vedtægterne på Ålbæk Gl. Kro påskelørdag kl. 10.00. Formanden bød velkommen

Læs mere

Referat. generalforsamling. Grundejerforeningen Østerby. 8310 Tranbjerg J. Sognegården Kirketorvet. onsdag den 25. september 2013.

Referat. generalforsamling. Grundejerforeningen Østerby. 8310 Tranbjerg J. Sognegården Kirketorvet. onsdag den 25. september 2013. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Østerby i Sognegården Kirketorvet onsdag den 25. september 2013. Antal fremmødte 45 Antal stemmer 62 Dagsorden 1. Valg af dirigent Bent Homann blev valgt

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. maj 2009 i Sommerhusforeningen af 1974 Kerteminde Sommerby

Referat af generalforsamlingen den 24. maj 2009 i Sommerhusforeningen af 1974 Kerteminde Sommerby Referat af generalforsamlingen den 24. maj 2009 i Sommerhusforeningen af 1974 Kerteminde Sommerby Der var udsendt følgende dagsorden 1. Valg af dirigent A. Formandens beretning B. Forelæggelse af det reviderede

Læs mere

Grundejerforeningen FJORDPARKEN.

Grundejerforeningen FJORDPARKEN. Side 1 af 7 Grundejerforeningen FJORDPARKEN. Referat af Grundejerforeningen FJORDPARKENS ordinære generalforsamling lørdag den 12. april 2014 kl.10:00. Idrætshallens Cafeteria, Skuldelevs skole. Der var

Læs mere

Ajstrup Strand og Norsminde. Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk. Referat fra generalforsamlingen 20.

Ajstrup Strand og Norsminde. Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk. Referat fra generalforsamlingen 20. Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk Referat fra generalforsamlingen 20. juni 2008 Grundejerforeningen afholdt ordinær generalforsamling fredag den

Læs mere

Formandens beretning Endnu et år er gået med spændende opgaver for bestyrelsen.

Formandens beretning Endnu et år er gået med spændende opgaver for bestyrelsen. Generalforsamlingen blev åbnet at formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne.

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt tirsdag den 28. april 2015 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas

Læs mere

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014.

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Ordinær generalforsamling Søndag den 29. juni 2014 kl. 10.30 i Kelstrup Forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Forelæggelse

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Grundejerforeningen Lodskovvad

Grundejerforeningen Lodskovvad Grundejerforeningen Lodskovvad Referat af ordinær generalforsamling lørdag den 30. marts 2013. Generalforsamlingen afholdtes ifølge vedtægterne på Ålbæk Gl. Kro påskelørdag kl. 10.00. Formanden bød velkommen

Læs mere

AB Grønningen I 4040 Jyllinge

AB Grønningen I 4040 Jyllinge AB Grønningen I 4040 Jyllinge Referat af AB Grønningen I s generalforsamling fredag den 30. marts 2012 kl 18.15 på Hotel Søfryd Følgende boliger deltog ikke i generalforsamlingen: 4, 10, 15 og 17; dvs

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale.

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale. Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale. Dagsorden i henhold til vedtægterne: Ad 1. Valg af dirigent. Claus Nielsen

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Lodskovvad

Grundejerforeningen Lodskovvad Grundejerforeningen Lodskovvad Referat af ordinær generalforsamling lørdag den 23. april 2011 Generalforsamlingen afholdes ifølge vedtægterne på Ålbæk Gl. Kro påskelørdag kl. 10.00 Formanden Toke Juhl

Læs mere

Grundejerforeningen Lodskovvad

Grundejerforeningen Lodskovvad Grundejerforeningen Lodskovvad Referat af ordinær generalforsamling lørdag den 19. april 2014. Generalforsamlingen afholdtes ifølge vedtægterne på Ålbæk Gl. Kro påskelørdag kl. 10.00. Formanden bød velkommen

Læs mere

Hermed fremsendes bestyrelsens beretning og referat fra 45. generalforsamling, tirsdag, den 16. marts 2010 fra Grundejerforeningen Brønsholmgård.

Hermed fremsendes bestyrelsens beretning og referat fra 45. generalforsamling, tirsdag, den 16. marts 2010 fra Grundejerforeningen Brønsholmgård. Kokkedal, april 2010 Hermed fremsendes bestyrelsens beretning og referat fra 45. generalforsamling, tirsdag, den 16. marts 2010 fra Grundejerforeningen Brønsholmgård. Bestyrelsens forslag til nye aktiviteter

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Kikhavn Grundejerforening

Kikhavn Grundejerforening Referat fra den 53. ordinære generalforsamling den 10. august 2013 i Gubben Formanden Hans Vøgg Færgsted bød velkommen til de mange fremmødte, 57 personer, repræsenterende 42 grundejere. Valg af dirigent:

Læs mere

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014.

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Inden generalforsamlingen var der inviteret til stegt flæsk med persillesovs. Formanden bød alle hjerteligt

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

2. Formanden aflægger beretning for foreningens virksomhed. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.

2. Formanden aflægger beretning for foreningens virksomhed. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse. Grundejerforeningen Dyrekærgård 3220 Tisvildeleje Tisvildeleje den 28. juli 2013 Referat af ordinær generalforsamling, der afholdtes søndag den 28. juli 2013, kl. 1000 i Idrætshuset, Tisvilde Bygade 35

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat:

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat: Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Generalforsamlingen blev traditionen tro afholdt i Eskebjerg Forsamlingshus, og 41 stemmeberettigede

Læs mere