Bemærk: Mødet holdes hos A/S Tasso, Frederiksgade 37, 5000 Odense C (parkering i gården) Dagsorden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bemærk: Mødet holdes hos A/S Tasso, Frederiksgade 37, 5000 Odense C (parkering i gården) Dagsorden"

Transkript

1 Tilforordnet Benedikte Maul Andersen, 3F Medlem Carl A. Petersen, DI - Dansk Industri Formand Christine Bernt Henriksen, DI - Dansk Industri Medlem Hans Ole Sannes Nielsen DI - Dansk Industri Medlem Jan Johansen, 3F (Medlem af Folketinget) Næstformand Jens Peter Christensen, 3F Medlem Karsten Sander Frederiksen, 3F Medlem Michael Burnæs, DI - Dansk Industri Medlem Michael Sanderson, 3F Udvalgets sekretær uddannelseskonsulent Lars Ahm, Industriens Fællesudvalg (IF) Mødeindkaldelse for Udviklingsudvalg for Svejse-, skibsbygning- og støbeindustri onsdag den 2. november 2016 Der startes med frokost fra kl til Mødet holdes fra kl til Bemærk: Mødet holdes hos A/S Tasso, Frederiksgade 37, 5000 Odense C (parkering i gården) Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse og opfølgning på referat fra udvalgets forrige møde 3. Meddelelser 3.1. Formandskabet 3.2. Udvalgets medlemmer 3.3. IF og øvrige UU 3.4. Sekretariatet 4. AMU statistik 5. Arbejdsgruppen fremlægger arbejdet fra gruppens 2 første møder og anmoder om UU s midtvejsgodkendelse 6. Forhåndsanmeldelse og status på nuværende bevillinger 7. Positivliste, forsøgsliste for kurser undtaget for karens, og vejledende 6 ugers pakker 8. Næste møde 9. Evt. Side 1/6

2 Bilagsoversigt: Bilagsnummer Dagsordenspunkt Titel 1 1 Referat af mødet den Statistik vedr. Det Skibsbygningstekniske område Statstik vedr. Svejsning og termisk skæring i metal Statistik vedr. Betjening af travers-, portalkran og riggerudstyr Oplæg 1. Godkendelse af dagsorden Egne noter Beslutning 2. Godkendelse og opfølgning på referat fra udvalgets forrige møde Bilag 1 referat af udvalgets møde den Drøftelse og beslutning 3. Meddelelser 3.1. Formandskabet 3.2. Udvalgets medlemmer 3.3. IF og P Sekretariatet Orientering 4. AMU statistik 2015 total AMU statistikken er opdateret med tal for 1. kvartal Statistikken viser udviklingen i alle 4 kvartaler fra Side 2/6

3 Sekretariatet er fortsat udfordret af, at databanken ikke opdateres løbende. Det betyder, at der ultimo oktober ikke kan trækkes data nyere end 1. kvartal. Kernemålene er de AMU kurser, som er udviklet af det udviklingsudvalg, som også er udviklingsansvarligt for FKB en. Bilag 4.1 FKB: Skibsbygningstekniske område Bilag 4.2 FKB: Svejsning og termisk skæring i metal Bilag 4.3 FKB: Betjening af travers-, portalkran og riggerudstyr Sekretariatet giver en overordnet gennemgang af statistikken. Til orientering 5. Støberiarbejdsgruppen fremlægger Arbejdsgruppen fremlægger arbejdet fra gruppens 2 første møder og anmoder om UU s midtvejsgodkendelse. Arbejdsgruppen holdt sit første møde den På dette møde blev en lang række både danske og svenske uddannelsesmål placeret i arbejdsområder. Efterfølgende er uddannelsesmålene redigeret, så identiske kompetencer ikke går igen i de enkelte områder. På mødet den skal gruppen først vurdere om de redigerede mål er aktuelle og tilstrækkelige. Derefter skal gruppen samle arbejdsområderne i 3 5 områder, der kan danne grundlag for Tilhørende arbejdsmarkedskompetencer i en ny Fælles Kompetence Beskrivelse. Arbejdsgruppen fremlægger resultaterne af gruppens møde, der ligger lige før udviklingsudvalgets møde. Orientering og beslutning 6. Forhåndsanmeldelse og status på nuværende bevillinger Side 3/6

4 Fællesområdet råder over en bevilling på i alt kr. for årene Bevillingen er delt op på 5 kategorier: 1. FKB er: 2 stk. i alt kr. 2. Arbejdsmarkeduddannelser:15 stk. i alt kr. 3. Undervisningsmaterialer: 3 stk. i alt kr. 4. Læreruddannelse: 1 stk. i alt kr. 5. Analyser: ingen Ultimo oktober 2016 er der kun anvendt kr. af bevillingen og der resterer dermed kr. til udviklingsarbejder. Da Ministeriet tidligere har kommenteret på IU s udnyttelsesgrad af bevillingerne, er der truffet beslutning om, at IU fremover skal blive mere præcis, når der ansøges om midler. Efter bevillingen er givet, skal udviklingsarbejdet hurtigt iværksættes, så midlerne anvendes eller hurtigt søges omdisponeret, så de kan anvendes til andre områder. Sekretariatet modtog ikke ønsker til nyudvikling i høringsrunden op til behovsanmeldelsen. På baggrund af ovenstående, er der ikke søgt om udviklingsmidler for 2017/2018. I stedet skal udvalget løbende drøfte og beslutte, hvordan de resterende kr. skal anvendes. Efter behovsanmeldelsen er sekretariatet blevet kontaktet af EUC Nord med 2 forslag til nye svejsekurser. EUC Nord er pt. i kontakt med det lokale erhvervsliv for nærmere at undersøge behovet for kurserne. Sekretariatet har netop modtaget nedenstående henvendelse fra Christiane Bech, Uddannelsescenter Ringkøbing Skjern: Kære Lars Ahm, Side 4/6

5 Jeg vil gerne tage kontakt til dig vedrørende udviklingsprojektet inden for svejseområdet , som vi har fået tilskud til fra Industriens Uddannelser via din forgænger Niels Erik Stahl. Jeg er projektleder på projektet. Det er et udviklingsarbejde som startede med udvikling af et digitalt afklaringsredskab til teoriundervisning inden for svejseområdet, efterfulgt af digitalt undervisningsmateriale, der kan hjælpe den enkelte kursist med at få opkvalificeret de manglende kompetencer inden for teori i svejsning. Materialet skal dække standard 5817, og indtil videre er der udviklet materiale ang. fejltyper (visuel svejsekontrol) og materialeforståelse (sort stål, rustfrit og varmefast stål). Vi er i gang med at udvikle materiale om grundlæggende el og sammenhæng med de forskellige svejseprocesser og svejseudstyr (nuværende bevilling). Ved bevillingsperiodens afslutning vil vi have dækket hele FKB 2650, på nær 4 uddannelsesmål. Vi vil gerne gøre materialet helt færdigt for at kursisterne har mulighed for at opkvalificere sig inden for alle kompetenceområder der afdækkes med afklaringsredskabet. Afklaringsredskabet, samt materialet kan prøves/ses på hjemmesiden Du kan læse om det på UCRS hjemmeside på Afklaringsredskabet, samt undervisningsmaterialet er hvert år en del af programmet på svejsekonferencen. På nuværende tidspunkt er 20 svejseskoler oprettet på siden og bruger testsystemet, samt materialet. Jeg kunne godt tænke mig at snakke med dig, om Industriens Fællesudvalg vil være velvillig til at bevilge tilskud til de sidste 4 uddannelsesmål, så materialet kan blive helt komplet. Til din orientering har vi en restbevilling fra Udlodningsmidlerne der udløber i februar til at dække evidencentrets arbejde (produktion af materialet), men de må ikke Side 5/6

6 bruges til at dække svejselærernes udviklingstimer. Dem vil en eventuel bevilling fra IF kunne dække. Jeg kan kontaktes hver dag i den her uge efter på nær torsdag, samt på fredag (om formiddagen). Jeg glæder mig at høre fra dig Sekretariatet har efterfølgende været i kontakt med Christiane Bech og meddelt, at behovsanmeldelsen er foretaget for 2017/2018, og det derfor vil være ved omprioritering midlerne skal findes. Endvidere er Christiane Bech orienteret om, at der først skal skabes overblik over, hvor mange af de nuværende midler, der skal anvendes på Støberiområdet, som midlerne primært er bevilget til. Til orientering 7. Positivliste, forsøgsliste for kurser undtaget for karens, og vejledende 6 ugers pakker Sekretariatet har været i kontakt med de 5 største skoler på AMU svejseområdet og 1 skole på kran området. Herefter har oplægget til positivliste og vejledende pakker været i høring hos Udviklingsudvalget. Den behandler IF Formandskabet UU ernes indstilling vedr. positivliste og vejledende pakker. Den skal positivliste og vejledende pakker sendes til STAR. Sekretariatet orienterer på mødet om IF formandskabets beslutning. 8. Næste møde Til orientering Årets sidste møde ligger tirsdag den 20. december. Det er aftalt, at der den holdes møde både i støberiarbejdsgruppen og Udviklingsudvalget. Efter de 2 møder er fælles frokost. Udvalget beslutter, hvor frokosten spises. Beslutning 9. EVT. Side 6/6

7 Referat af ordinært udvalgsmøde i Udviklingsudvalg for Svejse-, skibsbygning- og støbeindustri - afholdt mandag den 23. maj 2016 på Orskov Yard A/S i Frederikshavn. Oplæg Egne noter 1. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse og opfølgning på referat fra udvalgets forrige møde. Bilag 2.1 referat Dagsordenen blev godkendt. Godkendelse og opfølgning på referat fra udvalgets forrige møde Referatet godkendt Støberiområdet: Status på støberiområdet er, at vi er løbet ind i et problem som ikke har kunnet forudses, nemlig at vi p.t ikke længere har nogen skole i Danmark som udbyder af erhvervsuddannelsen til Støberitekniker. Situationen på området ligger til afklaring i organisationerne. Vi er i skrivende stund ikke i stand forud diskontere hvad udfaldet bliver. Kort sagt, har vi en udbyder der kan løfte opgaven i Problemstillingen har relevans for udvalgets tidligere beslutning om revision af FKB med udvikling af en række tilhørende mål. Vedrørende pkt. 5, jobrettede kurser til ledige. Pakkerne er godkendt og sendt til orientering til udvalgets medlemmer. Det giver ikke mening, at igangsætte revision og nyudvikling af mål før vi har en udbyder. Som det er udvalget bekendt er der tale om at der skal etableres et samarbejde mellem en kommende ny udbyder og Gjuteriskolan i Jönköping, Sverige. (Sekretariatet tager forbehold for at NEXT tidligere KTS, ikke ønsker at forsætte samarbejdet om udbud af erhvervsuddannelsen til Støberitekniker.) Udvalget har tidligere givet tilsagn om at sekretariatet kunne igangsætte udviklingsopgaven med en revision af FKB en med flg. overskrifter til mål der alene er arbejdstitler: -Formfremstilling -Rensning af støbegods -Kærnemager -Smeltning af jern og metal Side 1/8

8 -Håndtering af skrot til genanvendelse -Formfremstilling, simple forme -Støberi, grundmaterialer, maskiner, udstyr -Operatør i kærnemageriet -Støbegods, bearbejdning -Støberi, operatør, smeltning af metal Branche organisationen og A & B siden ønsker at deltage i dette arbejde og vil når der foreligger en afklaring bidrage til udvikling på området. Udvalget besluttede, at vi godt kunne igangsætte udviklingsarbejdet med de nye/reviderede AMU støberimål svejsekoordinator pakken På sidste møde orienterede vi udvalget om at der var nye kurser på vej som relaterede til svejsekoordinator pakken. Denne pakke var vi i sekretariatet tvunget til at trække tilbage med henvisning til AMU lovens regler om konkurrenceklausulen. Der har som i ved, været rejst kritik af vores mål rettet mod svejsekoordinator mål ligger til godkendelse i UVM. Mål forventes godkendt ultimo juni. Vi er nu til vejs ende med problemstillingen og målene ligger nu til godkendelse i ministeriet Vores elektroniske svejseplatform Vi forsøger i sekretariatet at få etableret en vejledning et såkaldt forfatterværktøj til fremtidig brug når vi udvikler undervisningsmateriale. 2.3 Den elektroniske svejseplatform er endnu ikke i fuld drift, men er på vej med yderligere udvikling af materiale. Der er blevet lavet en forhåndsaftale med projektet der har udviklet vores afklaringsværktøj om at etablere et lærerseminar til inspiration for undervisere der udvikler til området. Til drøftelse og godkendelse af referat Side 2/8

9 3. Meddelelser 3.1. Formandskabet Meddelelser 3.1 CBH oplyste, at der arbejdes med at udvikle en efteruddannelsesplatform. Det forventes, at platformen er i drift efter sommerferien. CBH orienterede om de igangværende 3 parts forhandlinger. Trods lukkede døre ved man, at der er fokus på øget behov for praktikpladser. Der arbejdes på at justere EUV en, den er ikke en succes i sin nuværende form. har skiftet navn til Udvalgets medlemmer 3.3. IF og P16 Jørgen Bo Nielsen vil orientere fra P16 og vil præsentere resultatet af et udviklingsarbejde inden for offshore. 3.2 Jan Hansen gav udtryk for et håb om, at initiativer afstedkommet af de nuværende 3 parts forhandlinger giver bonus på uddannelsesområdet. Der er behov for flere faglærte, flere praktikpladser. Jan Hansen udtrykte ønske om, at jobcentrene i højere grad udnytter efteruddannelsesmuligheder. 3.3 JBN orienterede om det analysearbejde der er foretaget i forhold til offshore branchen. Ud over analysen har man benyttet den igangværende kontakt med virksomhederne til at orientere virksomhederne om de allerede eksisterende muligheder i AMU. Vurderingen i analysen er, at AMU målene langt overvejende dækker behovene. Der viste sig enkelte udækkede behov. Det drejer sig om formandskurser, et grundkursus i offshore miljø, udfordringer ved 14 dages skift og dokumentation (særlige brancheforhold). Side 3/8

10 3.4. Sekretariatet Jørgen Bo Nielsen oplyste, at skolecertifikaterne udstedes i henhold til DS EN/ISO og -2 som alle andre svejsecertifikater. Der har dog været et enkelt eksempel på, at et certificeringsselskab ikke har villet anerkende certifikatet. P16 har derfor foretaget en mindre designmæssig ændring på skolecertifikatet således, at der IKKE kan være tvivl om dettes gyldighed. Jan Hansen udtrykte ønske om, at jobcentrene i højere grad udnytter efteruddannelsesmuligheder. Sekretariatet er i gang med at søge nye uddannelseskonsulenter til betjening af forskellige UU udvalg. Uddannelseskonsulent Lars Ahm er med på mødet for at kunne overlevere udvalgets beslutninger til en kommende konsulent. Stillingsopslaget kan læses Om AMU fremadrettet: Den 10 marts var efteruddannelsesudvalgene (via formandskaber og chefer inviteret til møde med VEU-rådets formand. To temaer var sat på dagsorden. 1) Skal AMU-systemet gentænkes :Her var der lagt op til en åben drøftelse om styrker og svagheder ved AMU-systemet. Der blev nævnt en række udfordringer, dog uden konklusion eller løsningsforslag. VEU-rådsformanden Kjeld Møller Pedersen sammenfattende følgende: - Kendskabet til AMU er for ringe og skal dermed højnes. - Kvalificering og tilgængelighed er en udfordring - VEU-centrene tager ikke et stort nok ejerskab. - Der er en udfordring for EUU erne at aflevere kurserne. Dvs. når et nyt kursus er udviklet er der lang (kommunikations)vej ud til udbyderne. - Mål eller kurser hvad mener vi? Side 4/8

11 - Hvilken rolle kan EUU spille i forhold til korte og lange kurser? Det må EUU se på. - Niveauerne er væsentlige - Der skal drages nytte af det, der er udarbejdet på erhvervsuddannelserne. - Ingen af EUU konkluderede, at der skal være en reform af AMU-systemet. Måske kan man nøjes med at skrue på nogle knapper? - Der skal ske en takst og styringsanalyse 2) Orientering om AMU udbudsrunden. Orientering fra kontorchef Lisbeth Bang Thorsen. Der er forventningen, at der ultimo 2016 vil komme en AMU udbudsrunde. Men da der pt. pågår mange ting inden for AMU, bl.a. trepartsforhandlinger, kan dette have indvirkning på udbudsrunden. Og dermed er der endnu ikke truffet en beslutning. Pt. er der nedsat en arbejdsgruppe, hvis formål er at fastlægge kriterierne for udbuddet. VEU-rådet fastlægger de endelige kriterier til september. Der arbejdes med fire hovedkriterier: 1) Forsyningssikkerhed og kapacitet (garantikurser) 2) Fleksibilitet 3) Kvalitet ift. fagligt miljø. og her fokus i fht. EUD udbuddet. 4) Samarbejde med øvrige udbyder og virksomheder. Emnerne er af relevans for punkt 6 Blot til orientering 4. AMU statistik 2015 total AMU statistikken er opdateret med tal for 4. kvartal Statistikken viser udviklingen i alle 4 kvartaler de seneste 4 år opgjort på kernemål. Statistikken taget til efterretning. Kernemålene er de AMU kurser, som er udviklet af det udviklingsudvalget, som også er udviklingsansvarligt for FKB en. Bilag 4.1 FKB: Skibsbygningstekniske område Side 5/8

12 Bilag 4.2 FKB: Svejsning og termisk skæring i metal Bilag 4.3 FKB: Betjening af travers-, portalkran og riggerudstyr. Sekretariatet giver en overordnet gennemgang af statistikken. Til orientering 5. Svejsekonference 2016 Den juni 2016 afholdes årets svejsekonference på Vingstedcentret i Bredsten. Udvalget har mulighed for at deltage, dog er evt. overnatning og forplejning for egen regning. For deltagere som tilmelder sig alle konferencens dage reserveres overnatning og forplejning. For deltagere, som kun tilmelder sig arbejdsmiljødagen d. 28. juni er frokost inkl. Invitationer til konferencen er sendt ud. Målgruppen for 2. dag om arbejdsmiljø er bredere. Sekretariatet forventer deltagere på hele konferencen og ca. det dobbelte antal på arbejdsmiljødagen. Konferencen sætter blandt andet fokus på automatiseret svejsning og EN Tilmelding til konferencen kan ske her og sidste tilmeldingsfrist er mandag d. 6. juni Endeligt program er under udarbejdelse og vil tilgå udvalgets medlemmer. Til orientering 6. Om garantikurser - Om IF Indsatsområde 6: Er garanti-kurser en succes? Ministeriet har offentliggjort de seneste tal vedrørende omfanget af AMU for perioden d. 1. oktober Om garantikurser Udvalget var tilfredse med udbuddet som det ligger i dag primært organiseret i åbne værksteder med god sandsynlighed for at man kan sikre et rimeligt dækkende udbud til d. 31. marts Bilag 6.1 indeholder en gennemgang af tallene, Udvalget drøftede i den forbindelse skolernes markedsføring. som viser, at der i perioden var 86 AMU mål, der blev udbudt som et garantikursus. Herudover giver notatet et indblik i, hvordan aktiviteten har været for perioden, samt hvilke skoler der har udbudt kurserne. Endvidere har sekretariatet undersøgt, aktiviteten for områdets nyeste AMU garantimål i perioden. Det indstilles, at udvalget med afsæt i bilaget, drøfter tallene for periodens AMU garantimål, med henblik på det videre arbejde. (Til drøftelse) Side 6/8

13 7. Udvikling 2016 (status) 2204 Støberi- og metalskrotningsindustri Udviklingsudvalg for Svejse-, skibsbygning- og støbeindustri har besluttet at man politisk skulle forsøge at løfte udfordringen med at få mulighed for at lægge AMU uddannelse udenlands når lærerkræfter og udstyr ikke findes i Danmark. Danske Støberiers Brancheforening bakker op om behovet for at få mulighed for at efteruddanne inden for branchen. Vi afventer udviklingen på EUD området. Udvikling 2016 Det blev besluttet, at der nedsættes en arbejdsgruppe med deltagelse af formandskabet samt organisationsudpegede medlemmer til at forestå udviklingsarbejdet inden for støberiområdet. I forhold til udbudsrunden er status, at NEXT valgte ikke at søge på støberiområdet. Dermed er der ved fristens udløb ingen skoler, der har søgt om udbudsgodkendelse til støberiområdet. Der arbejdes på at finde en skole, der vil påtage sig opgaven. Udvalget orienteres, når der er afgørende nyt i sagen Skibsbygningstekniske område. Sekretariatet er i dialog med konsulent med henblik på at få det Skibsbygningstekniske område nedlagt som selvstændig FKB. Dog skal jobområdet i højere grad afspejle, at de danske værfter først og fremmest er reparationsværfter. Dette sker gennem en udvidelse af FKB 2650 Svejsning og termisk skæring i metal med jobområdet fra FKB 2608 Skibsbygningstekniske område. Udvalget har to mål inden for udvikling af Y-Joint rørtråd samt udvikling af Y-Joint rørtråd og elektrode under godkendelse. Målene er blevet til efter opfordring fra Bladt Industries. Hertil udvikles der materiale til anvendelse på de to mål. Til orientering 2608 Skibsbygningstekniske område Vi forventer, at vi med udgangspunkt i den rapport, som udvalget tidligere har behandlet, nedlægger I stedet tilføjes der en ny TAK i FKB 2650 svejsning og termisk skæring i metal. Der er udviklet 2 nye Y-joint kurser. Kurserne er grundet meget høje materialeomkostninger indplaceret i en højere takstgruppe end de øvrige svejsekurser. Kurserne har fået følgende nummer, titel og varighed: 48341, MAG svejsning Pro.138/136 af asymmetriske fuger, 15 dage Der kan læses mere om kurset på: TextSearchList.aspx?Search= , Lysb/Mag sv pro 111/136 af asymmetriske fuger, 15 dage Der kan læses mere om kurset på: TextSearchList.aspx?Search=48342 Side 7/8

14 8. Projekter Projekter Betydningen af 3D print og hyperfleksibel automation for IU-målgruppens fremtidige AMU-behov Udvalget har på tidligere møder tilkendegivet at man ønskede at være en aktiv spiller i dette kommende projekt. Formanden for udvalget bad sekretariatet tydeliggøre, at Udviklingsudvalg for Svejse-, skibsbygning- og støbeindustri er en ligeværdig part i projektet. Der er tale om et fælles projekt med flere interessenter. Dette affødt af vores besøg i Sverige hvor man på Udvalget bakkede op om formandens appel. støberiområdet var lang fremme inden for 3D fremstilling. Status på projektet er, at det er under forberedelse men at der endnu ikke ligger en udviklings kontrakt på projektet. Udvalgets ønske om deltagelse er videregivet til sekretariatets ansvarlige. Hvordan og i hvilket omfang udvalget inddrages er endnu ikke fastlagt. Til orientering 9. Næste møder (2016) Torsdag den 29. september fra 10:00-14:00 Udvalget har en stående invitation fra Hans Ole Sannes Nielsen, Bladt Industries Lindø Industripark. Det foreslås at udvalget tager imod denne invitation. Næste møde Mødet den holdes hos Bladt Industries. Vedr. mødet den aftaler formandskabet, hvem der er vært her. Årets sidste møde ligger tirsdag den 20. december 10:00-14:00 Udvalget bedes drøfte ønske til geografisk placering af dette møde. 10. EVT. Eventuelt CBH orienterede om, at der er en stigende interesse for det måletekniske område. Kontaktoplysninger til Lars Ahm er: og tlf.nr Formanden benyttede lejligheden til at takke NES for hans store indsats i udvalget. JPC fremhævede det store engagement, de altid velforberedte materialer og gode møder. Lars Ahm Side 8/8

15 Antal kursister på kernemål på FKB 2608 Skibsbygningstekniske område 1. kvt kvt kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt Total kvt Total kvt Total Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk Lys b svejs-stumps rør alle pos Lys b. svejs-kants plade/rør MAG-svejs-kants plade/plade pr MAG-svejs-kants plade/rør pr MAG-svejs-kants plade/rør pr MAG-svejs-stumps rør alle pos pr Manuel måle og bearbejdningsteknik Skibsbygning, placering og regler TIG-svejs-kants uleg plade/rør TIG-svejs-stumps svær rustfri rør alle pos TIG-svejs-stumps tynd rustfri rør alle pos TIG-svejs-stumps tynd rustfri rør pos PA-PC Total

16 Antal kursister på kernemål på FKB 2650, Svejsning og termisk skæring i metal 1. kvt kvt kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt Total kvt Total kvt Total Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk Gassvejsning af stumpsømme - rør Gassvejsning af stumpsømme - rør proces Gassvejsnning proces Kvalitetsstyring af svejsearbejde Kvalitetsstyringssystem og svejsekoordination Laserskæring for operatører Lys b svejs-stumps plade alle pos Lys b svejs-stumps plade pos PA-PF Lys b svejs-stumps rør alle pos Lys b svejs-stumps rør pos PA-PC Lys b. svejs-kants plade/plade Lys b. svejs-kants plade/rør Lysbue, Reparationssvejsning Lysbuesvejsning MAG-reparationssvejsning proces MAG-svejs-kants plade/plade pr MAG-svejs-kants plade/plade pr MAG-svejs-kants plade/rør pr MAG-svejs-kants plade/rør pr MAG-svejsning af rustfri stål, proces MAG-svejsning proces MAG-svejs-stumps plade alle pos pr MAG-svejs-stumps plade alle pos pr MAG-svejs-stumps plade pos PA-PF pr MAG-svejs-stumps plade pos PA-PF pr MAG-svejs-stumps rør alle pos pr MAG-svejs-stumps rør alle pos pr MAG-svejs-stumps rør pos PA-PC pr MAG-svejs-stumps rør pos PA-PC pr Manuel flammeskæring Manuel måle og bearbejdningsteknik Materialeforståelse, aluminium Materialelære, rustfri stål Materialelære, stål MIG-svejsning aluminium proces 131 kantsømme MIG-Svejsning, aluminium svær pl/pl, kantsømme, PF MIG-svejsning, aluminium svær plade, kantsømme MIG-svejsning, aluminium svær plade, stumpsømme MIG-svejsning, aluminium tynd plade, stumpsømme Pulversvejsning, plade - proces Skæreprocesser og fugeformer Svejseprocesser og kontrol af svejsearbejde Svejsning og bearbejdningsteknik TIG-svejs-kants rustfri plade/rør TIG-svejs-kants uleg plade/rør TIG-svejsning TIG-svejsning af tyndere plade, aluminium TIG-svejsning, aluminium svær plade, kantsømme

17 TIG-svejsning, aluminium tynd plade, kantsømme TIG-svejsning, aluminium tynd plade, stumpsømme TIG-svejsning, rustfrit stål kantsømme pl/pl, PF TIG-svejsning, u/lavt legeret pl/pl kantsømme, PF TIG-svejs-stumps svær rustfri plade TIG-svejs-stumps svær rustfri rør alle pos TIG-svejs-stumps svær rustfri rør pos PA-PC TIG-svejs-stumps tynd rustfri plade TIG-svejs-stumps tynd rustfri rør alle pos TIG-svejs-stumps tynd rustfri rør pos PA-PC TIG-svejs-stumps uleg plade TIG-svejs-stumps uleg rør alle pos TIG-svejs-stumps uleg rør pos PA-PC TIG-svejs-stumps uleg rør pos PA-PC Total

18 Antal kursister på kernemål på FKB 2749 Betjening af travers-, protalkran og riggerudstyr 1. kvt kvt kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt Total kvt Total kvt Anhugning af byrder Anhugning og betjening af traverskran under 5 tons Certifikatuddannelse C for kranførere Etablering af selvstyrende grupper Kommunikation i teams Kunde/leverandørforhold for operatører Kvalitetsstyring i virksomheden Personlig udvikling til arbejde og uddannelse Videndeling og læring for medarbejdere Værdibaserede arbejdspladser Total Total

1. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af dagsorden Referat af ordinært udvalgsmøde i Udviklingsudvalg for Svejse-, skibsbygning- og støbeindustri - afholdt mandag den 23. maj 2016 på Orskov Yard A/S i Frederikshavn. Oplæg Egne noter 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Dagsorden for mødet var:

Dagsorden for mødet var: Referat af Møde i Udviklingsudvalget for Svejse-, skibsbygning- og støbeindustri, onsdag den 2. november 2016 holdt hos A/S Tasso, Frederiksgade 37, 5000 Odense C Dagsorden for mødet var: 1. Godkendelse

Læs mere

TAB/LA. Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Svejse-, skibsbygning- og støbeindustri torsdag den 23. marts 2017 kl. 10.

TAB/LA. Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Svejse-, skibsbygning- og støbeindustri torsdag den 23. marts 2017 kl. 10. 23.3.2017 TAB/LA Formand Jens Peter Christensen, 3F Næstformand Christine Bernt Henriksen, DI - Dansk Industri Medlem Carl A. Petersen, DI - Dansk Industri Medlem Hans Ole Sannes Nielsen DI - Dansk Industri

Læs mere

REFERAT AF. Møde i Udviklingsudvalg for Svejse-, skibsbygning og støberiindustri

REFERAT AF. Møde i Udviklingsudvalg for Svejse-, skibsbygning og støberiindustri REFERAT AF Møde i Udviklingsudvalg for Svejse-, skibsbygning og støberiindustri Torsdag den 21.9.2017 Jyden Bur, Idomvej 2, 7570 Vemb Deltagere Formand Jens Peter Christensen, 3F Medlem Søren Krabbe Knudsen,

Læs mere

RESUME FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR SVEJSE- STØBERI- OG SKIBSBYGNINGSINDUSTRI AFHOLDT DEN 14. APRIL 2011 KL. 9

RESUME FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR SVEJSE- STØBERI- OG SKIBSBYGNINGSINDUSTRI AFHOLDT DEN 14. APRIL 2011 KL. 9 Kbh. 5. maj 2011 JBN RESUME FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR SVEJSE- STØBERI- OG SKIBSBYGNINGSINDUSTRI AFHOLDT DEN 14. APRIL 2011 KL. 9.00 BLADT INDUSTRIES, NØRREDYBET 1, AALBORG ØST Ved mødet deltog: Claus

Læs mere

Fælles kompetencebeskrivelse (FKB) 2650: Svejsning og termisk skæring i metal

Fælles kompetencebeskrivelse (FKB) 2650: Svejsning og termisk skæring i metal Fælles kompetencebeskrivelse (FKB) 2650: Svejsning og termisk skæring i metal Udbudspolitik 2012 Denne udbudspolitik skal ses i forlængelse af skolens generelle udbudspolitik, som er offentliggjort på

Læs mere

JOBRETTET UDDANNELSE SVEJSNING POSITIVLISTEN 2016

JOBRETTET UDDANNELSE SVEJSNING POSITIVLISTEN 2016 JOBRETTET UDDANNELSE SVEJSNING POSITIVLISTEN 06 Find flere kurser på www.learnmark.dk/amu JOBRETTET UDDANNELSE Denne liste indeholder de kurser og uddannelsesforløb, du som ledig, kan deltage på fra. ledighedsdag,

Læs mere

SVEJSNING - 6 ugers jobrettet uddannelse P SITIVLISTEN 6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE. - et samarbejde mellem AMU SYD og HANSENBERG KOLDING

SVEJSNING - 6 ugers jobrettet uddannelse P SITIVLISTEN 6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE. - et samarbejde mellem AMU SYD og HANSENBERG KOLDING 2015 SVEJSNING - 6 ugers jobrettet uddannelse KOLDING JSNING SVE P SITIVLISTEN 6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE - et samarbejde mellem AMU SYD og HANSENBERG SVEJSNING - POSITIVLISTEN 6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE

Læs mere

10. Udviklingsmidler 2015-2016 11. Orientering fra P16 ved Jørgen Bo Nielsen 12. Evt. 13. Næste møde

10. Udviklingsmidler 2015-2016 11. Orientering fra P16 ved Jørgen Bo Nielsen 12. Evt. 13. Næste møde Tilforordnet Benedikte Maul Andersen, 3F Medlem Carl A Petersen, DI - Dansk Industri Formand Christine Bernt Henriksen, DI - Dansk Industri (afbud) Medlem Hans Ole Sannes Nielsen DI - Dansk Industri Medlem

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt

1. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt Referat af udvalgsmøde tirsdag den 17. juni 2014 i Industriens Uddannelser Oplæg Egne noter 1. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2. Godkendelse og opfølgning på referat

Læs mere

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 3. december 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter 3F-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Pia Maul Andersen (frem til kl. 12.00)

Læs mere

Møde i Udviklingsudvalg for Svejse-, skibsbygning og støberiindustri

Møde i Udviklingsudvalg for Svejse-, skibsbygning og støberiindustri Møde i Udviklingsudvalg for Svejse-, skibsbygning og støberiindustri Torsdag den 7.12.2017 kl. 10.00 Mødet holdes hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 5. sal, 1780 København V. Mødet slutter

Læs mere

SVEJSNING - Jobrettet uddannelse P SITIVLISTEN JOBRETTET UDDANNELSE VOKSENUDDANNELSE FOR ALLE KOLDING

SVEJSNING - Jobrettet uddannelse P SITIVLISTEN JOBRETTET UDDANNELSE VOKSENUDDANNELSE FOR ALLE KOLDING 206 SVEJSNING - Jobrettet uddannelse JSNING SVE P SITIVLISTEN JOBRETTET UDDANNELSE VOKSENUDDANNELSE FOR ALLE KOLDING SVEJSNING - POSITIVLISTEN JOBRETTET UDDANNELSE - DEN LANDSDÆKKENDE POSITIVLISTE, GÆLDER

Læs mere

2) Godkendelse af resume Godkendt med den tilføjelse at Torben Andresen Lindhardt ikke var nævnt som deltager

2) Godkendelse af resume Godkendt med den tilføjelse at Torben Andresen Lindhardt ikke var nævnt som deltager Medlemmer af P16 København den 25. februar 2014 Resume af møde i P16 Certificeringsudvalget for stålsvejsning afholdt den 24. februar 2014. 10.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, lilla mødelokale

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 8 Nummer: 2650 Titel: Svejsning og termisk skæring i metal Kort titel: Svejsning Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Inden

Læs mere

Industriens Uddannelser: REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

Industriens Uddannelser: REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER København d. 15.maj 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Gitte Holm (sekretær) Helle Aalborg(sekretær) Afbud: Claus Henriksen Morten V.B.

Læs mere

Tirsdag d. 4. marts 2013 kl. 10.00-15.00

Tirsdag d. 4. marts 2013 kl. 10.00-15.00 MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 20. februar 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Morten V.B. Revsbeck Niels Henning H. Jørgensen Finn Brøndum

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 7 Nummer: 2650 Titel: Svejsning og termisk skæring i metal Kort titel: Svejsning Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Inden

Læs mere

Møde i Udviklingsudvalg for Svejse-, skibsbygning og støberiindustri

Møde i Udviklingsudvalg for Svejse-, skibsbygning og støberiindustri Møde i Udviklingsudvalg for Svejse-, skibsbygning og støberiindustri Torsdag den 21.9.2017 kl. 10.00 14.30 Jyden Bur, Idomvej 2, 7570 Vemb Deltagere Formand Jens Peter Christensen, 3F Næstformand Christine

Læs mere

KURSER I METALSVEJSNING

KURSER I METALSVEJSNING KURSER I METALSVEJSNING INDEN KURSETS START Der vil blive foretaget en individuel visitation, så indplaceringen i et forløb bliver så korrekt som muligt. EFTER ENDT KURSUSFORLØB Efter kursusforløbet, kan

Læs mere

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT)

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT) København den 28. august 2009 DI-repræsentanter: Kurt Mikkelsen (formand) Bendt Andersen Klaus Høffer Larsen Connie Jørgensen 3F-repræsentanter: Mads Andersen (næstformand) Claus Eskesen Tonny Hindberg

Læs mere

la. Mødeindkaldelse for Udviklingsudvalg for Svejse-, skibsbygning- og støbeindustri torsdag den 23. marts 2017 kl. 10.

la. Mødeindkaldelse for Udviklingsudvalg for Svejse-, skibsbygning- og støbeindustri torsdag den 23. marts 2017 kl. 10. 23.3.2017 la Formand Jens Peter Christensen, 3F Næstformand Christine Bernt Henriksen, DI - Dansk Industri Medlem Carl A. Petersen, DI - Dansk Industri Medlem Hans Ole Sannes Nielsen DI - Dansk Industri

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI. Den 31. maj 2017

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI. Den 31. maj 2017 JD DI-repræsentanter: Rikke Bentzen (formand) Hans Christian Petersen Steen Eriksen (afbud) Steffen Daigaard 3F-repræsentanter: Hanne Simonsen (næstformand) Benedikte Maul Andersen Anette Rosgaard Kristensen

Læs mere

SVEJSNING METALINDUSTRI

SVEJSNING METALINDUSTRI SVEJSNING METALINDUSTRI Svejseuddannelser AMU-Vest - en del af EnergiMetropol Esbjerg Spangsbjerg Møllevej 304-306 6705 Esbjerg Ø Telefon 79 14 03 22 inst@amu-vest.dk www.amu-vest.dk Når kurser er bedst

Læs mere

Poul Dreyer, 3F Carsten Dahl Petersen, DE Johan Hakman, DE Solvej Knoth, IU (referent) Dagsorden

Poul Dreyer, 3F Carsten Dahl Petersen, DE Johan Hakman, DE Solvej Knoth, IU (referent) Dagsorden Referat fra udvalgsmøde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Onsdag den 14. december kl. 10.00 12.30 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V Deltagere: Christine Bernt

Læs mere

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 27. august 2013 TAB MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Morten V.B. Revsbeck Helle Ankersen Finn Brøndum Niels Henning

Læs mere

Referat af mødet i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri. Torsdag den 16. juni 2016 kl På AMU Nordjylland, Sofievej 61, 9000 Aalborg

Referat af mødet i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri. Torsdag den 16. juni 2016 kl På AMU Nordjylland, Sofievej 61, 9000 Aalborg Referat af mødet i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Torsdag den 16. juni 2016 kl. 10.00-14.00 På AMU Nordjylland, Sofievej 61, 9000 Aalborg Udviklingsudvalgets medlemmer: Medlemmer udpeget af DI:

Læs mere

Rikke Bentzen (formand) Hans Christian Petersen Steen Eriksen Steffen Daigaard

Rikke Bentzen (formand) Hans Christian Petersen Steen Eriksen Steffen Daigaard 01-02-2017 JD/LA Deltagere DI-repræsentanter Rikke Bentzen (formand) Hans Christian Petersen Steen Eriksen Steffen Daigaard 3F-repræsentater Hanne Simonsen (næstformand) Benedikte Maul Andersen Anette

Læs mere

arbejdsmarkeds uddannelse (amu) Svejsning jobrettet uddannelse positivlisten 2015

arbejdsmarkeds uddannelse (amu) Svejsning jobrettet uddannelse positivlisten 2015 arbejdsmarkeds uddannelse (amu) Svejsning jobrettet uddannelse positivlisten 2015 Positivliste :: svejsning 6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE - DEN LANDSDÆKKENDE POSITIVLISTE - GÆLDER FOR HELE 2015 Her kan

Læs mere

SVEJSECERTIFICERING OG TRÆNING HERNINGSHOLM VIRKSOMHEDSCENTER

SVEJSECERTIFICERING OG TRÆNING HERNINGSHOLM VIRKSOMHEDSCENTER SVEJSECERTIFICERING OG TRÆNING HERNINGSHOLM VIRKSOMHEDSCENTER VARMT ARBEJDE - KURSUS Varmt arbejde omfatter bygningsarbejde med maskiner og værktøj, som afgiver gnister eller varme og derfor kan være årsag

Læs mere

Claus Eskesen Hans Knudsen Jens Krogsgaard Verner Seibæk Torben Andresen Lindholm Leif E. Andersen Carl Pedersen (gæst/vært) Jørgen Bo Nielsen

Claus Eskesen Hans Knudsen Jens Krogsgaard Verner Seibæk Torben Andresen Lindholm Leif E. Andersen Carl Pedersen (gæst/vært) Jørgen Bo Nielsen Medlemmer af P16 København den 19. november 2012 Referat fra møde i P16 Certificeringsudvalget for stålsvejsning afholdt den 15. november 2012. Ved mødet deltog: Claus Eskesen Hans Knudsen Jens Krogsgaard

Læs mere

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: IF Indsatsområder 2013

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: IF Indsatsområder 2013 København d. 27. februar 2013 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Niels Henning H. Jørgensen Helle Ankersen Industriens Uddannelser Tanja Bundesen Christina Stougaard Hansen 3F-repræsentanter:

Læs mere

KURSER I METALSVEJSNING

KURSER I METALSVEJSNING KURSER I METALSVEJSNING TAG DIT AMU KURSUS I SLAGELSE Metalsvejsning Svejsning er et stort og spændende arbejdsområde inden for metalindustrien, og efterspørgslen efter kvalificerede svejsere er stor.

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Mandag den 14. december 2015 kl. 10.00-13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal 1780 København V I det grønne mødelokale I mødet deltog:

Læs mere

Invitation til møde for Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning. Torsdag den 6. oktober 2016 kl Med efterfølgende rundvisning på DONG

Invitation til møde for Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning. Torsdag den 6. oktober 2016 kl Med efterfølgende rundvisning på DONG Invitation til møde for Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Torsdag den 6. oktober 2016 kl. 10.00-12.30 Med efterfølgende rundvisning på DONG DONG Brydehusvej 32, 2750 Ballerup Udviklingsudvalgets

Læs mere

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER København d. 24.april 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Morten V.B. Revsbeck Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Claus Henriksen Gitte Holm (sekretær) Helle Aalborg(sekretær)

Læs mere

Industriens Fællesudvalg har besluttet at udviklingsudvalgene skal gennemføre SWOT-analyser af egne uddannelsesområder.

Industriens Fællesudvalg har besluttet at udviklingsudvalgene skal gennemføre SWOT-analyser af egne uddannelsesområder. Oplæg til SWOT-analyse Udviklingsudvalg for Svejse, Skibsbygnings og Støberiindustri Indledning og baggrund Industriens Fællesudvalg har besluttet at udviklingsudvalgene skal gennemføre SWOT-analyser af

Læs mere

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN København den 29.september 2014 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Allan Thomsen (3F Industri) Allan Max Frinsch (DI) Allan Borgwardt Schmidt (3F Industri) Bernard Pedersen (Dansk Byggeri)

Læs mere

Dorte Würtz REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

Dorte Würtz REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER København d. 9. december 2010 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Claus Henriksen Niels Henning Jørgensen Morten V.B. Revsbeck Kurt Mikkelsen Helle Ankersen 3F-repræsentanter: Pia Maul Andersen

Læs mere

Kurt A. Thuesen Ulrik Lund Laugesen Vakant plads. Benedikte Maul Andersen (tilforordnet) Mogens Lassen Søren Bjørn Friis. NNF: Pia Antonsen (afbud)

Kurt A. Thuesen Ulrik Lund Laugesen Vakant plads. Benedikte Maul Andersen (tilforordnet) Mogens Lassen Søren Bjørn Friis. NNF: Pia Antonsen (afbud) DI-repræsentanter: Niels-Henning Holm Jørgensen (næstformand) David Jensen Kurt A. Thuesen Ulrik Lund Laugesen Vakant plads 3F-repræsentanter: Vakant post (formand) Flemming Kristensen Benedikte Maul Andersen

Læs mere

arbejdsmarkeds uddannelse (amu) Svejsning jobrettet uddannelse positivlisten 2016

arbejdsmarkeds uddannelse (amu) Svejsning jobrettet uddannelse positivlisten 2016 arbejdsmarkeds uddannelse (amu) Svejsning jobrettet uddannelse positivlisten 2016 Positivliste :: svejsning 6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE - DEN LANDSDÆKKENDE POSITIVLISTE - GÆLDER FOR HELE 2016 Her kan

Læs mere

Referat af IF Udvalgsmøde den 26. januar 2017

Referat af IF Udvalgsmøde den 26. januar 2017 Referat af IF Udvalgsmøde den 26. januar 2017 31. januar 2017 TAB/CSH Deltagere: DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen (næstformand) Finn Brøndum Michael Risager Nørgaard Niels Henning Jørgensen

Læs mere

Elise Andsager Per Hørby Pedersen. Mette Hyldested-Winge DAGSORDEN FOR MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ARBEJDSORGANISERING

Elise Andsager Per Hørby Pedersen. Mette Hyldested-Winge DAGSORDEN FOR MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ARBEJDSORGANISERING DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (formand) Finn Brøndum To vakante plads 3F-repræsentanter: Pia Maul Andersen (næstformand) Charlotte Jacobsen Berit Flindt Pedersen Elise Andsager Per Hørby

Læs mere

IFs STRATEGI 2013 indsatsområder

IFs STRATEGI 2013 indsatsområder Bilag 7.1.1. IF s indsatsområder 2013 IFs STRATEGI 2013 indsatsområder December 2012 Industriens Fællesudvalgs (IF) strategiplan for 2013 er et fælles produkt, som er udsprunget af mange positive drøftelser

Læs mere

Tirsdag d. 4. marts 2014 kl

Tirsdag d. 4. marts 2014 kl AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 25. marts 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Morten V.B. Revsbeck Niels Henning H. Jørgensen Finn Brøndum

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Formandskabsmøde i HAKL tirsdag den 23. maj 2017 kl. 10.00 11.30 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Drøftelse af tværgående

Læs mere

Tom Brandt. Torsdag den 11. december 2014 kl Hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V

Tom Brandt. Torsdag den 11. december 2014 kl Hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V København den 4. december 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Allan Borgwardt Schmidt René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier Jensen Tom Brandt

Læs mere

Referat af møde i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 18. marts 2015

Referat af møde i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 18. marts 2015 København marts 2015 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (Næstformand) Michael Eriksen Flemming Glerup Nielsen 3F-repræsentanter: Hanne Simonsen (Formand) Elise Andsager (Tilforordnet) Lars Sørensen

Læs mere

Beståelsesprocent 2. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest

Beståelsesprocent 2. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest CØSA formål Betegnelse UVM fag UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent 2. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest Antal elever Gennemførelsesprocent Beståelsesprocent Udstedt kursusbevis 2100 IV, salg af kurser

Læs mere

Pia Maul Andersen lagde vægt på, at vi får sat fokus på dialog, samarbejde og løsning af de udfordringer der ligger i det kommende udbud.

Pia Maul Andersen lagde vægt på, at vi får sat fokus på dialog, samarbejde og løsning af de udfordringer der ligger i det kommende udbud. Referat af møde i udviklingsudvalget for Arbejdets Organisering med kommende udbydere af FKB 2752. Mødet afholdt den. 29. september 2009 fra kl. 10-13 Industriens uddannelser, Store Mødelokale på 4 sal

Læs mere

Michael Risager Nørgaard To vakante plads. Berit Flindt Pedersen Elise Andsager Morten Christensen

Michael Risager Nørgaard To vakante plads. Berit Flindt Pedersen Elise Andsager Morten Christensen DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (formand) Finn Brøndum Michael Risager Nørgaard To vakante plads 3F-repræsentanter: Pia Maul Andersen (næstformand) Charlotte Jacobsen Berit Flindt Pedersen

Læs mere

København den 25. oktober 2011. Sekretariatet: Dorte Würtz, Niels-Erik Stahl. Afbud. Finn Buch Jannie Ottesen Bunk

København den 25. oktober 2011. Sekretariatet: Dorte Würtz, Niels-Erik Stahl. Afbud. Finn Buch Jannie Ottesen Bunk UdviklingsUdvalg for ArbejdsOrganisering København den 25. oktober 2011 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, Næstformand Helle Ankersen Kurt Mikkelsen (Vakant plads) Afbud Finn Buch Jannie Ottesen

Læs mere

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt København den 31. marts 2016 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier

Læs mere

Referat af møde i UDVIKLINGSUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT)

Referat af møde i UDVIKLINGSUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT) København november 2014 DI-repræsentanter: Søren Nielsen (Formand) Christine Bernt Henriksen Connie Christensen Klaus Høffer Larsen 3F-repræsentanter: Hanne Simonsen (Næstformand) Benedikte Maul Andersen

Læs mere

Til udvalgsmødet foreslås følgende dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden

Til udvalgsmødet foreslås følgende dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 30. NOVEMBER 2010 KL: 10.00-13.00 HOS INDUSTRIENS UDDANNELSER, VESTERBROGADE 6D, KBH. MED EFTERFØLGENDE JULEFROKOST HOS FROKOSTEN, GL. KONGEVEJ.

Læs mere

Indkaldelse til møde i FUHA den 2. februar 2009

Indkaldelse til møde i FUHA den 2. februar 2009 Til Per Kristian Jansen, formand, Danske Regioner Anne Dalhberg, Teknisk Landsforbund Heidi Leen, FOA Lene Nielsen, FOA Michael Bille, Danske Regioner Randi Wetke, Danske Regioner (afbud) Lotte Meilstrup,

Læs mere

Tom Brandt. Tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 10.00 12.00 Hos AMU Vest, Spangsbjerg Møllevej 304-306, 6705 Esbjerg TEMA: UDDANNELSENS VÆKSTPOTENTIALE

Tom Brandt. Tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 10.00 12.00 Hos AMU Vest, Spangsbjerg Møllevej 304-306, 6705 Esbjerg TEMA: UDDANNELSENS VÆKSTPOTENTIALE København den 29. september 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Allan Borgwardt Schmidt René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier Jensen Tom Brandt

Læs mere

København den 2.august 2011

København den 2.august 2011 København den 2.august 2011 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Hanne Jungquist Hansen (3F Industri) Allan Thomsen (3F Industri) Jan Lorentzen (3F Industri) Henry Mikkelsen (3F Byg) Jørgen

Læs mere

Referat af mødet i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 23. september 2015

Referat af mødet i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 23. september 2015 København september 2015 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (Næstformand) Michael Eriksen Flemming Glerup Nielsen Sigrid (gæst) 3F-repræsentanter: Elise Andsager (Tilforordnet) Kurt Thomsen Lars

Læs mere

København den 21. februar 2013

København den 21. februar 2013 København den 21. februar 2013 Arbejdstagersiden Kaj Andersen, formand Lone Gade Nielsen (afbud) Morten Søndergård Arbejdsgiversiden Gitte Frid, næstformand Kirsten Hjøllund Karen Jensen Indkaldelse til:

Læs mere

REREFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 5. DECEMBER 2011 KL: 10

REREFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 5. DECEMBER 2011 KL: 10 REREFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 5. DECEMBER 2011 KL: 10.00 HOS INDUSTRIENS UDDANNELSER, VESTERBROGADE 6D, 4, KBH, STORE MØDE- LOKALE Ved mødet deltog: Henry Andersen, 3F Morten

Læs mere

Referat af udvalgsmøde i Industriens Fællesudvalg

Referat af udvalgsmøde i Industriens Fællesudvalg 5. december 2016 Referat af udvalgsmøde i Industriens Fællesudvalg TAB/CSH Tid: Torsdag d. 1. december 2016 kl. 10.00-12.40 med efterfølgende julefrokost Sted: Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D,

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 13. SEPTEMBER KL CA.15.00, MERCANTEC, HC. ANDERSENSVEJ 9, 8800 VIBORG, LOKALE C15

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 13. SEPTEMBER KL CA.15.00, MERCANTEC, HC. ANDERSENSVEJ 9, 8800 VIBORG, LOKALE C15 REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 13. SEPTEMBER KL. 10.00-CA.15.00, MERCANTEC, HC. ANDERSENSVEJ 9, 8800 VIBORG, LOKALE C15 16. september 2013 DI-repræsentanter Asger Smedegaard

Læs mere

Referat FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. 9. marts 2015. Elise Andsager (tilforordnet) IF sekretariatet:

Referat FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. 9. marts 2015. Elise Andsager (tilforordnet) IF sekretariatet: Referat DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen (næstformand) Finn Brøndum Niels Henning H. Jørgensen Helle Ankersen Morten V.B. Revsbeck IF sekretariatet: Tanja Bundesen Christina Stougaard Hansen

Læs mere

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand)

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) København den 15. november 2016 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Brigitte Pudor Gullev Vagn Schmidt John Krøier Jensen

Læs mere

Erfaring med uddannelse i forbindelse med svejsekoordinering National Svejsekoordinator

Erfaring med uddannelse i forbindelse med svejsekoordinering National Svejsekoordinator Vingsted 2012 Erfaring med uddannelse i forbindelse med svejsekoordinering National Svejsekoordinator Bygningsdirektiv BR 10 Konstruktionsnorm DS/EN 1993 (Eurocode 3) Udførelse af konstruktioner DS/EN

Læs mere

Svejsning. Efteruddannelse 2016. Jobrettet uddannelse for ledige Landsdækkende positivliste - Svejsning Regionale positivliste - Svejsning

Svejsning. Efteruddannelse 2016. Jobrettet uddannelse for ledige Landsdækkende positivliste - Svejsning Regionale positivliste - Svejsning Svejsning Efteruddannelse 2016 Jobrettet uddannelse for ledige Landsdækkende positivliste - Svejsning Regionale positivliste - Svejsning Kursusoversigt JOBRETTET UDDANNELSE - DEN LANDSDÆKKENDE POSITIVLISTE,

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Fredag den 11. september 2015 kl 10.00-14.30

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Fredag den 11. september 2015 kl 10.00-14.30 Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Fredag den 11. september 2015 kl 10.00-14.30 Mødes holdes hos OJ Electronics A/S, Stenager 13B, 6400 Sønderborg Mødedeltagere: DI-repræsentanter

Læs mere

Blå mødelokale. København den

Blå mødelokale. København den Carl A Petersen DI - Dansk Industri Christine Bernt Henriksen DI - Dansk Industri, formand for udvalget Claus Eskesen 3F, næstformand for udvalget Jan Johansen 3F Karsten Sander Frederiksen 3F (afbud)

Læs mere

REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI MANDAG DEN 28. SEPTEMBER 2009 HOS INDUSTRIENS UDDANNELSER,

REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI MANDAG DEN 28. SEPTEMBER 2009 HOS INDUSTRIENS UDDANNELSER, 2. oktober 2009 SSK REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI MANDAG DEN 28. SEPTEMBER 2009 HOS INDUSTRIENS UDDANNELSER, I mødet deltog: Henry Andersen, 3F Morten Revsbeck, DI Claus Henriksen,

Læs mere

Beståelsesprocent 1. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest

Beståelsesprocent 1. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest Beståelsesprocent 1. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest CØSA formål Betegnelse UVM fag UVM_fag_betegnelse 40112 40164 44465 40003 40015 40016 40029 40080 40086 40091 40092 40093 40094 40095 40096 40097

Læs mere

Referat af møde i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 10. december 2015

Referat af møde i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 10. december 2015 København december 2015 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (Næstformand) Michael Eriksen 3F-repræsentanter: Hanne Simonsen (Formand) Elise Andsager Lars Sørensen Svend Nilsson Afbud: Kurt Thomsen

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Onsdag den 17. juni 2015 kl 10.00-14.00

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Onsdag den 17. juni 2015 kl 10.00-14.00 Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Onsdag den 17. juni 2015 kl 10.00-14.00 Mødet blev holdt hos Terma, Hovmarken 4, 8520 Lystrup Mødedeltagere: DI-repræsentanter Morten Revsbeck

Læs mere

Dagsorden for MØDE I UDVIKLINGSUDVALGET FOR PRODUKTØRUDDANNELSEN. Tirsdag d. 29. januar kl. 12.30 I Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 5.

Dagsorden for MØDE I UDVIKLINGSUDVALGET FOR PRODUKTØRUDDANNELSEN. Tirsdag d. 29. januar kl. 12.30 I Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 5. Dagsorden for MØDE I UDVIKLINGSUDVALGET FOR PRODUKTØRUDDANNELSEN Tirsdag d. 29. januar kl. 12.30 I Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 5. sal A-side: Christine B. Henriksen, DI Vakant plads B-side

Læs mere

Fredag den 4. marts 2011 kl

Fredag den 4. marts 2011 kl København den 22.februar 2011 Arbejdstagersiden Kaj Andersen Lone Gade Nielsen Morten Søndergård Arbejdsgiversiden Helle Ankersen Kirsten Hjøllund Anja Christensen OPLÆG TIL MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR

Læs mere

Arbejdsmiljødag og Svejsekonference 27. og

Arbejdsmiljødag og Svejsekonference 27. og Arbejdsmiljødag 26.6.2017 og Svejsekonference 27. og 28.6.2017 Mandag den 26.6.2017 - Arbejdsmiljødag Program Kl. 9.30 9.35: Velkommen til arbejdsmiljødagen ved Lars Ahm, Chefkonsulent, Industriens Fællesudvalg

Læs mere

EFTER MØDET ER DER FROKOST OG RUNDVISNING PÅ VIRKSOMHEDEN

EFTER MØDET ER DER FROKOST OG RUNDVISNING PÅ VIRKSOMHEDEN SSK REFERAT FRA MØDE I UDVKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 7. JUNI 2012 KL. 10.00-12.30 HOS GÅSDAL BYGNINGSINDUSTRI, BÆKGÅRDSVEJ 40, 6900 SKJERN VI MØDES VED RECEPTIONEN EFTER MØDET ER DER FROKOST

Læs mere

2. Orientering om status på arbejdet med ny portøruddannelse

2. Orientering om status på arbejdet med ny portøruddannelse Referat Udvalg: Portøruddannelsesnævnet Dato: Den 18. november 2009 Tid: Kl. 12.30 15.30 Til stede: Erik Brouer, Region Hovedstaden (formand) Karen Stæhr, FOA (næstformand) Sten Norrit, Region Nordjylland

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2749 Titel: Betjening af travers-, portalkran og riggerudstyr Kort titel: Kran Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2006 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet

Læs mere

Emne: Referat fra mødet onsdag den 2. november 2011, kl. 12.30 15.30

Emne: Referat fra mødet onsdag den 2. november 2011, kl. 12.30 15.30 Referat Udvalg: Portøruddannelsesnævnet Emne: Referat fra mødet onsdag den 2. november 2011, kl. 12.30 15.30 Til stede: Erik Brouer, Region Hovedstaden (formand) Janne Uth, Region Sjælland (medlem) Steen

Læs mere

REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI

REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI Den 8. december 2015 KL: 10.00-13.00 3F, Kampmannsgade 4. 1790 København V, 4 sal, mødelokale Klokketårnet. Til stede: Britta Munk Overgaard (DI) (Formand)

Læs mere

NatioNal SvejSekoordiNator

NatioNal SvejSekoordiNator NatioNal SvejSekoordiNator CE-mærkning er et lovkrav fra juli 2014. Bliv klar og bliv opkvalificeret med uddannelsesforløbet til National svejsekoordinator Nyt attraktivt uddannelsesforløb national svejsekoordinator

Læs mere

BESKRIVELSE AF NUVÆRENDE AFKLARINGSPRAKSIS AF KURSISTER INDENFOR AMU-SVEJSNING PÅ DE 4 DELTAGENDE UDDANNELSESINSTITUTIONER TUP 2012

BESKRIVELSE AF NUVÆRENDE AFKLARINGSPRAKSIS AF KURSISTER INDENFOR AMU-SVEJSNING PÅ DE 4 DELTAGENDE UDDANNELSESINSTITUTIONER TUP 2012 1 Udgangspunktet for beskrivelsen er de 4 uddannelsesinstitutioner/amu-udbydere som deltager i projektet It-støttet afklaringsredskab til brug for IKV indenfor svejseområdet 1. Beskrivelse af nuværende

Læs mere

Referat fra MØDE I MI - UDVIKLINGS GRUPPE 1.

Referat fra MØDE I MI - UDVIKLINGS GRUPPE 1. København den 4. april 2012 Udvalgsmedlemmer: Bjarne Jensen Kaj Teglmann Bendixen Torben Andreassen Mikael Nielsen Verner Seibæk Finn Kyed Hanne Birgitte Nylev Afbud fra Michael Døssing Sekretariatet:

Læs mere

Møde 2/ maj 2017 Det faglige Udvalg for Erhvervsuddannelsen til Tandklinikassistent - FUTKA

Møde 2/ maj 2017 Det faglige Udvalg for Erhvervsuddannelsen til Tandklinikassistent - FUTKA Møde 2/2017 17. maj 2017 Det faglige Udvalg for Erhvervsuddannelsen til Tandklinikassistent - FUTKA Tilstede: Afbud: Dagsorden: Per Gaunø Jensen, Kirsten Møller Christensen, Anna Anholm Egeberg, Bente

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Mandag den 24. september 2012 kl. 10.00-15.30 Mødet blev holdt hos Energi Midt, Tietgensvej 2-4, 8600 Silkeborg I mødet deltog: Christine Bernt

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Referat fra 51.. møde i Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri den 25. februar kl. 12 14 i Byggeriets Uddannelser Dato: 5. marts 2013 Tilstede: Steen Boesen 3F Formand Louise Pihl DB Næstformand

Læs mere

DAGSORDEN FOR FAGLIGT UDVALG FOR BEKLÆDNING

DAGSORDEN FOR FAGLIGT UDVALG FOR BEKLÆDNING DAGSORDEN FOR FAGLIGT UDVALG FOR BEKLÆDNING Torsdag den 18. januar kl. 10-12 Dansk Mode & Textil Birk Centerpark 38 7400 Herning Deltagere Formand Jannie Andersen, 3F Næstformand Jette Lindgaard, DMT Benedikte

Læs mere

Referat fra udvalgsmøde mandag d. 15. marts 2012

Referat fra udvalgsmøde mandag d. 15. marts 2012 Udviklingsudvalg for Vindmølleindustrien Referat fra udvalgsmøde mandag d. 15. marts 2012 Tilstede: Max Lehmann (ML), Svend Nilsson (SN), Lars Sørensen (LM), Pia Maul Andersen (PMA), Christine Bernt Henriksen

Læs mere

Dagsorden til møde i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 14. marts 2016

Dagsorden til møde i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 14. marts 2016 København marts 2016 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (Næstformand) Michael Eriksen Mette Juul Jensen (gæst) 3F-repræsentanter: Hanne Simonsen (Formand) Elise Andsager Lars Sørensen Svend Nilsson

Læs mere

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen BILAG 3.4.1 LUU SKIVE Referat Dato: Onsdag den 28 april kl. 10 i el afd. Referent: Bjarne Tilstede: Søren Dath; Arne Thøgersen; Peter F. Andersen; Vagn Petersen; Per Nielsen; Ivar Rud; Christian Møller;

Læs mere

Beståelsesprocent 2. kvartal 2010 for Kursuscenter Vest

Beståelsesprocent 2. kvartal 2010 for Kursuscenter Vest CØSA formål 2100 2100 2100 Betegnelse IV, salg af kurser og konferencer IV, salg af kurser og konferencer IV, salg af kurser og konferencer UVM fag UVM fag betegnelse 42595 44349 44993 40003 40015 40020

Læs mere

Referat af møde i Danske SOSU-skolers VEU-udvalg, torsdag d. 30. januar 2014

Referat af møde i Danske SOSU-skolers VEU-udvalg, torsdag d. 30. januar 2014 Referat af møde i Danske SOSU-skolers VEU-udvalg, torsdag d. 30. januar 2014 Kl. 09.30 14.30, Ny Vestergade 17, 2. sal, 1471 Kbh. K. Deltagere Lene Kvist, Social- og Sundhedsskolen Nord Lis Fibæk Laursen,

Læs mere

Referat. Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl til Tilstede

Referat. Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl til Tilstede Referat Udvalg: PASS Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl. 10.00 til 12.00 Emne: Referat Tilstede Ursula Dybmose, KL, næstformand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner Helle Stang Traasdahl, KL Lotte

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 25. juni 2014 kl Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 KBH K

Referat af bestyrelsesmøde den 25. juni 2014 kl Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 KBH K Referat af bestyrelsesmøde den 25. juni 2014 kl. 10-14 - Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 KBH K Til stede: Knud Henning Andersen, Ebbe Lilliendal, Kurt Pedersen, Finn Stengel Pedersen, Lasse Breddam, Helle

Læs mere

Michael Risager Nørgaard Mette Louise Pedersen Vakante plads. Elise Andsager Per Hørby Pedersen Berit Flindt Pedersen

Michael Risager Nørgaard Mette Louise Pedersen Vakante plads. Elise Andsager Per Hørby Pedersen Berit Flindt Pedersen DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (næstformand) Finn Brøndum Michael Risager Nørgaard Mette Louise Pedersen Vakante plads 3F-repræsentanter: Pia Maul Andersen (formand) Charlotte Jacobsen Elise

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg. onsdag den 28. oktober 2009 kl på Thise Mejeri

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg. onsdag den 28. oktober 2009 kl på Thise Mejeri Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg onsdag den 28. oktober 2009 kl. 13.00 på Thise Mejeri Der forelå afbud fra Lars Kaae Mødets dagsorden var følgende: 1. Godkendelse

Læs mere

DAGSORDEN FOR MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

DAGSORDEN FOR MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI København den 28. marts 2017 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Elise Andsager (formand) Brigitte Pudor Gullev Vagn Schmidt Jim Hansen Tom Brandt Benny Vinther

Læs mere

Referat af møde for Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning. Tirsdag den 7. marts, 2017 kl Mødet afholdes hos Dansk Energi i København

Referat af møde for Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning. Tirsdag den 7. marts, 2017 kl Mødet afholdes hos Dansk Energi i København Referat af møde for Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Tirsdag den 7. marts, 2017 kl. 10.00-14.00 Mødet afholdes hos Dansk Energi i København Udviklingsudvalgets medlemmer: Medlemmer udpeget af 3F:

Læs mere