Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom )"

Transkript

1 Danmark Generelle vilkår og betingelser TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Indhold 1 Omfang Bestilling direkte hos TomTom Sådan afgiver du en ordre Priser og betaling Levering og risiko for bortkomne varer Din ret til at annullere en ordre Din konto og dine abonnementer Din konto: registrering og opdatering Abonnementer Opsigelse af konto og/eller abonnement Din brug Dine brugerrettigheder Tjenester og apps TomTom indhold Brugerindhold og brugerdata Ansvar og forpligtelser som bruger Du bevarer ejendomsret til brugerindhold og brugerdata Begrænsninger for ændring af produkter, tjenester og apps Undladelse af og indberetning af misbrug Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugerinteraktion Ansvarsfraskrivelse vedrørende udøvere af amatøridræt Ansvarsfraskrivelse vedrørende fysisk aktivitet TomToms rettigheder Kommunikation og information Opsigelse og ændringer

2 5.3.3 Brugerindhold og brugerdata Opsigelse og restriktioner i forbindelse med misligholdelse fra din side Produktet er omfattet af en begrænset garanti Begrænset garanti Manglende dækning under begrænset garanti Fremsættelse af garantikrav Begrænset garanti for tjenester, apps, brugerindhold og tredjepartsmaterialer Begrænsning af ansvar og skadeserstatning FRA DIN SIDE Ansvarsbegrænsning Skadeserstatning Tredjepartsmaterialer og tredjeparts hjemmesider Force Majeure Fortrolighedspolitik Tredjepartsrettigheder Skift Hele aftalen Gyldighed Adskillelighed Gældende lov og jurisdiktion Oversættelser Spørgsmål og klager Definitioner

3 1 Omfang Disse Vilkår og betingelser er gældende for: i. alle ordrer på, køb af eller andre former for anskaffelse af: produkter og tjenester direkte fra TomTom apps via forhandlere ii. din Konto og oprettelse heraf iii. brugen af og/eller adgang til: alle produkter, tjenester, apps og brugerindhold indbyggede enheder, undtagen i tilfælde, hvor forhandlerens vilkår og betingelser eller vilkår og betingelser udstedt af tredjepartsproducenter af indbyggede enheder måtte være gældende iv. overførsel, brug af og/eller adgang til dine brugerdata. Når du (i) indsender en ordre, køber eller på andre måder erhverver et produkt, en tjeneste eller en app, samt når du (ii) bruger og/eller tager adgang til en platform, service eller app, samt når du (iii) opretter en konto, accepterer du samtidig og er bundet af nærværende Vilkår og betingelser med eventuelle ændringer og tilføjelser. Sidst i nærværende dokument findes en liste over definitioner anvendt i nærværende Vilkår og betingelser. 2 Bestilling direkte hos TomTom 2.1 Sådan afgiver du en ordre TomTom tilbyder sine produkter og tjenester via TomToms hjemmesider, platforme og apps. Produkterne og tjenesterne kan bestå af eller indeholde indhold fra TomTom samt tredjeparter. Når du ønsker at bestille, købe eller på andre måder erhverve et produkt eller en tjeneste direkte fra TomTom, kan du afgive din ordre via en platform, TomToms hjemmesider eller en app. Indsendte ordrer skal godkendes af TomTom. En egentlig aftale indgås, når TomTom accepterer ordren i form af en ordrebekræftelse. TomTom forbeholder sig ret til at afvise ordrer helt eller delvist samt pålægge maksimale ordrebeløb. Alle produktordrer er med forbehold for tilgængelighed fra lager. 2.2 Priser og betaling Nogle produkter og tjenester er pålagt betaling. Priser, der oplyses for produkter og/eller tjenester på TomToms hjemmesider og apps, er inklusive moms og standardforsendelsesomkostninger samt (eventuelt) ekspeditionsgebyr. Du er selv ansvarlig for betaling af eventuelle lokale forbrugsafgifter eller andre afgifter i forbindelse med ordren. Vi forbeholder os ret til at ændre priserne til enhver tid (samt håndhævelse af bestemmelserne i afsnittene "Opsigelse og ændring" i afsnittet "TomToms rettigheder" i kapitlet "Din brugsret" i nærværende Vilkår og betingelser). 3

4 Eventuelle prisændringer vil ikke påvirke ordrer på produkter eller tjenester afgivet før datoen for prisændringen. Nogle tjenester tilbydes uden betaling. TomTom forbeholder sig ret til at indstille eller ophøre med at tilbyde disse tjenester gratis til enhver tid. TomTom informerer brugerne, hvis der indføres betaling for en tjeneste. I det tilfælde kan du vælge at fortsætte med at benytte tjenesten mod betaling eller ophøre med at bruge tjenesten. Betaling for alle ordrer sker via den betalingsservice, som TomTom stiller til rådighed. For at afgive en ordre og benytte en sådan betalingsservice skal du oplyse den foretrukne betalingsmetode, fakturerings- og forsendelsesadresse (hvis den afviger fra faktureringsadressen) og/eller andre oplysninger, der skal bruges til ekspedition af ordre. Hvis betaling via vores betalingsservice af forskellige grunde ikke er mulig, sender TomTom en faktura pr. post på det skyldige beløb, som skal betales via check, postordre eller kreditkortbetaling senest 15 dage fra fakturadatoen. 2.3 Levering og risiko for bortkomne varer TomTom tilstræber at levere produktet inden for 30 dage fra ordrebekræftelse. Hvis du bestiller flere produkter samtidig, forbeholder TomTom sig ret til at levere produkterne enkeltvis. TomTom tilstræber at gøre bestilte tjenester tilgængelige inden for 24 timer fra ordrebekræftelse. Produkter leveres til din leveringsadresse. Tjenester gøres tilgængelige til download eller leveres og/eller gøres tilgængelige elektronisk. Risikoen for bortkomst eller beskadigelse af produkter overgår til dig, i det øjeblik produktet leveres til dig. Risikoen for bortkomst eller beskadigelse af en tjeneste overgår til dig, i det øjeblik tjenesten leveres til dig eller gøres tilgængelig elektronisk. Hvis du ikke accepterer at modtage levering af produktet, forbeholder TomTom sig ret til at opkræve et rimeligt gebyr for opbevaring af produktet, indtil levering kan finde sted. Hvis levering ikke kan gennemføres af årsager, som TomTom ikke kan påvirke, forbeholder TomTom sig ret til at annullere aftalen og refundere et eventuelt betalt beløb. Hvis TomTom fejlagtigt leverer et produkt til dig eller leverer og/eller fejlagtigt gør en tjeneste tilgængelig for dig, bedes du kontakte TomTom for yderligere instruktion ( til 3 Din ret til at annullere en ordre For produkter købt via TomTom har du ret til at annullere købet uanset årsag i en periode på 14 dage fra den dato, hvor produktet leveres til din leveringsadresse. TomTom refunderer købsprisen samt de oprindeligt afholdte forsendelsesomkostninger (med undtagelse af ekstra omkostninger ved valg af anden leveringsform end den billigste standardleveringsmåde, vi tilbyder, eller hvor flere produkter er bestilt, og ikke alle købte produkter returneres). TomTom foretager 4

5 refundering med samme betalingsmetode som ved den oprindelige betalingstransaktion, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. For at udnytte din ret til at annullere et køb skal du underrette TomTom herom ved at kontakte TomTom inden for 14 dage fra leveringsdatoen via på og du får oplyst et returnummer for ordren. Du kan også benytte vores Annulleringsformular [www.tomtom.com/support]. Herefter skal du straks returnere produktet, uden ret til renter, tilbageholdelse eller krav i øvrigt, til den adresse, der fremgår af den adressemærkat, du modtog samtidig med returnummeret til returnering af ordren. Hvis du beslutter at annullere købet og returnere produktet til TomTom, vil du blive opkrævet for en eventuel værdiforringelse af produktet som følge af håndtering af produktet ud over det, der kræves for at afprøve produktets funktioner og egenskaber. Du accepterer, at TomTom kan opkræve eventuelle forsendelses- eller portoudgifter i forbindelse med returforsendelse af produktet. For tjenester leveret af TomTom accepterer du, at TomTom begynder at levere den bestilte tjeneste med det samme eller hurtigst muligt efter TomToms ordrebekræftelse, og at din ret til annullering bortfalder efter ibrugtagning af tjenesten. For apps leveret af TomTom eller en forhandler accepterer du, at ibrugtagning af den leverede app starter med det samme eller hurtigst muligt efter du har downloadet appen, og at din ret til annullering bortfalder ved ibrugtagning. 4 Din konto og dine abonnementer 4.1 Din konto: registrering og opdatering Vi kan kræve, at du opretter en konto og logger ind på den relevante platform for at: i. bestille et produkt eller en tjeneste ii. få adgang til eller bruge en tjeneste, app og/eller brugerindhold (enten leveret direkte via TomTom eller via forhandler) iii. kunne overføre og/eller downloade brugerindhold og/eller brugerdata Uagtet din ret til at anvende et brugernavn ( alias eller kaldenavn ) ved oprettelse af din konto forpligter du dig til at afgive korrekte personoplysninger ved tilmelding. Vi beder dig holde din brugerkonto opdateret og ændre dine personoplysninger ved eventuelle relevante ændringer. Tjenester, apps og brugerindhold er udelukkende beregnet til brugere, der er fyldt atten (18) år. Du lover og garanterer, at du er 18 år eller ældre. Det er ikke tilladt at oprette en konto for en anden person, gruppe eller enhed uden dennes samtykke, og det er ligeledes ikke tilladt at sælge eller overdrage din profil eller konto. Du er ansvarlig og hæfter for aktiviteter på eller udført via din konto. Du er ansvarlig for dit eget brugernavn samt aktiviteter foretaget herunder. TomTom kan ikke gøres 5

6 ansvarlig for tab som følge af uautoriseret brug af din konto, uanset om det sker med eller uden din viden. Du skal omgående underrette TomTom, hvis du får kendskab til, at tredjepart har adgang til eller bruger tjenester, apps, brugerindhold og/eller brugerdata via din konto uden din tilladelse, samt i tilfælde af andre typer sikkerhedsbrud. 4.2 Abonnementer En tjeneste kan tilbydes mod engangsbetaling eller på abonnementsbasis. Når du har tegnet et abonnement, kan den pågældende tjeneste blive leveret til dig enten regelmæssigt eller løbende. Abonnement tegnes for en ubegrænset periode, medmindre TomTom har indgået aftale med dig om en afgrænset periode. 4.3 Opsigelse af konto og/eller abonnement Hvis du ønsker at opsige din konto og/eller dit abonnement, kan det ske ved at kontakte TomTom på og vælge "kontakt os". Der gælder en 30 dages opsigelsesperiode. TomTom kan også opsige din konto og/eller dit abonnement uanset årsag (og uagtet retten til opsigelse ifølge kapitlet Opsigelse og begrænsninger som følge af din misligholdelse i nærværende Vilkår og betingelser). TomTom forpligter sig til at informere dig i videst muligt omfang i tilfælde af forventet opsigelse og forsøger under alle omstændigheder at orientere dig med mindst tredive (30) dages varsel til datoen for opsigelse af din konto. Ved opsigelse af din konto og/eller dit abonnement skal du tilintetgøre alle kopier af TomTom indholdet samt alle komponenter og dele. Efter opsigelse af din konto vil du ikke længere have adgang til data, herunder dine brugerdata. Du er selv ansvarlig for at notere brugerdata, som du ønsker at bevare, før opsigelsen gennemføres. Hvis du har et abonnement for en afgrænset periode, udløber det automatisk med udløbet af den aftalte periode. 5 Din brug 5.1 Dine brugerrettigheder Tjenester og apps TomTom giver dig tilladelse til at tilgå og bruge tjenester og apps leveret direkte fra TomTom eller via forhandler i overensstemmelse med nærværende Vilkår og betingelser. I tilfælde, hvor du køber en tjeneste eller app, vil du få tilladelse til at tilgå og bruge den betalte tjeneste og/eller app, når købet er gennemført. 6

7 5.1.2 TomTom indhold Tjenester og apps omfatter indhold tilhørende TomTom. Du tildeles licens til at bruge indhold tilhørende TomTom, der leveres til dig som en del af og/eller via produktet, tjenesten eller appen, på de vilkår, der fremgår af dette afsnit. Licensen er ikke-eksklusiv og kan ikke overføres. Licensen omfatter ikke ret til fremtidige opgraderinger, opdateringer, supplerende indhold eller support eller teknisk assistance i tilknytning til tjenesten, appen eller indhold stillet til rådighed af TomTom, medmindre TomTom eksplicit har angivet, at disse modtages som en integreret del af produktet, tjenesten eller appen. Hvis opgraderinger, opdateringer eller supplerende indhold til tjenesten, appen eller indhold leveret af TomTom stilles til rådighed, vil brugen heraf være underlagt nærværende Vilkår og betingelser eller eventuelle andre vilkår og betingelser og kan være pålagt supplerende betaling. Du vil blive informeret herom og anmodet om at acceptere det pågældende, før TomTom leverer den relevante opgradering, opdatering eller supplerende indhold. Derudover er følgende gældende for TomTom kort (en tjeneste udbudt af TomTom): i. vedrørende data for Kina: Du accepterer, at tjenester omfattende data for Kina kan være underlagt yderligere vilkår og betingelser, som formidles til dig, når TomTom får kendskab hertil. Data for Kina må ikke eksporteres fra Kina. ii. vedrørende data for Indien: Du accepterer, at tjenester omfattende data for Indien kan være underlagt yderligere vilkår og betingelser, som formidles til dig, når TomTom får kendskab hertil. iii. vedrørende data for Sydkorea: Du accepterer, at tjenester omfattende data for Sydkorea kan være underlagt yderligere vilkår og betingelser, som formidles til dig, når TomTom får kendskab hertil. Data for Korea må ikke eksporteres fra Sydkorea Brugerindhold og brugerdata TomTom giver dig tilladelse til (i) at overføre og anvende brugerindhold, (ii) at overføre, anvende og redigere brugerdata, begge dele ifølge nærværende Vilkår og betingelser. Når du overfører brugerindhold, opretholder du alle rettigheder hertil, men giver samtidig TomTom global, tidsubegrænset, uigenkaldelig, ikke-eksklusiv, gebyrfri, overførbar tilladelse til at bruge, overføre, redigere, distribuere, videregive på licens, reverse engineer, dekomponere eller opdele og vise brugerindhold eller link hertil i alle former og på alle medier. Hvis du mener, at dit arbejde er blevet uretmæssigt kopieret og opslået på tjenester, apps eller TomToms hjemmesider, og at dette udgør en krænkelse af dine rettigheder, skal du sende os følgende oplysninger: (i) navn, adresse, telefonnummer, adresse samt en elektronisk eller fysisk underskrift på copyrightindehaver eller dennes udpegede stedfortræder; (ii) en beskrivelse af det copyrightbeskyttede indhold, som er blevet brugt uretmæssigt; (3) en beskrivelse af de tjenester, apps eller hjemmesider tilhørende TomTom, hvor materialet uretmæssigt indgår; (iii) en skriftlig erklæring, hvor du angiver, at du er i god tro om, hvorvidt den anfægtede 7

8 brug ikke er godkendt af copyrightindehaver, dennes agent eller ifølge loven; samt (5) en erklæring, hvor du på tro og love erklærer, at ovenstående oplysninger efter din bedste vidende er korrekte, og at du er indehaver af copyrighten eller optræder på dennes vegne. Ovenstående krav skal opfyldes for, at meddelelsen til TomTom vedrørende en eventuel krænkelse har retskraft. Klager vedrørende krænkelse af copyright sendes til: Vedrørende brugerindhold tilhørende andre brugere giver TomTom dig ret til at bruge og redigere og overføre sådant brugerindhold i overensstemmelse nærværende Vilkår og betingelser Ved overførsel af brugerdata opretholder du alle rettigheder hertil. 5.2 Ansvar og forpligtelser som bruger Du bevarer ejendomsret til brugerindhold og brugerdata. TomTom hævder ikke at have ejendomsret til brugerindhold eller brugerdata. Du bekræfter og garanterer, at du ejer eller er indehaver af de nødvendige licenser, rettigheder, samtykker og tilladelser til at overføre brugerindhold og brugerdata og give TomTom alle rettigheder ifølge nærværende Vilkår og betingelser, herunder retten til at give andre brugere af tjenester, apps og TomToms hjemmesider tilladelse til at bruge og redigere og overføre dit brugerindhold i overensstemmelse med nærværende Vilkår og betingelser Begrænsninger for ændring af produkter, tjenester og apps Ud over hvad der er tilladt ifølge gældende lov eller udtrykkeligt givet tilladelse til i kraft af en teknologi eller andre midler stillet til rådighed af TomTom via produkter, tjenester og apps, har du ikke ret til og kan ikke tildele andre personer retten til at ændre, forvanske eller modificere produkter, tjenester eller apps, hverken helt eller delvist (uanset om de er erhvervet direkte fra TomTom eller via forhandler), analysere ved reverse engineering, dekompilere eller opbryde produkter, tjenester eller apps med henblik på udvikling af andre produkter eller at bryde eller omgå kryptering, ej heller at give tredjepart tilladelse til eller mulighed herfor Undladelse af og indberetning af misbrug TomTom påtager sig ikke ansvar for løbende at overvåge tjenester, apps og brugerindhold. Hvis du konstaterer misbrug af tjenester, apps eller brugerindhold begået af andre brugere, skal du indberette sådant misbrug til TomTom ved at kontakte TomTom support på Når du tilgår eller bruger tjenester og apps, samt når du overfører eller benytter brugerindhold eller brugerdata, accepterer du samtidig at afstå fra upassende adfærd, herunder men ikke begrænset til følgende: i. Reklameformål samt mod betaling: brug af tjenester og apps og/eller brugerindhold eller brugerdata til reklame, markedsføring og/eller salg, opslag af henvendelser eller andre former for kommercielt indhold under nogen form via tjenester og apps. Du accepterer endvidere at afstå fra direkte eller indirekte at opkræve gebyr for tredjeparts brug af tjenester og apps og/eller brugerindhold samt at afstå fra at modtage betaling fra tredjepart 8

9 desangående. Du accepterer endvidere at afstå fra at frame eller spejle tjenester, apps og brugerindhold. ii. Elektronisk angreb: alle påvirkninger af tjenester og apps, der har til formål at omgå, forstyrre, afbryde, skade, deaktivere, overbelaste eller begrænse funktionaliteten i software eller hardware, telekommunikationsudstyr, (sikkerheds)teknologi, tjenester og apps. Du bekræfter, at du ikke vil opslå brugerindhold eller brugerdata indeholdende softwarevirus, programmer eller anden computerkode. Du accepterer samtidig, at du ikke vil overføre brugerindhold eller brugerdata, der kan sende eller på anden måde overføre materialer, der indeholder virus, trojanske heste, orm, tidsbomber eller lignende software, der kan forstyrre driften af TomToms servere, computere eller netværk eller en brugers konto, computere, netværk eller produkter. Du erklærer ligeledes, at du vil afstå fra at bruge eller initiere automatiske systemer, herunder men ikke afgrænset til robotter og spider virus, der tilgår tjenester og apps og sender flere beskeder eller anmodninger til TomToms servere, end normale, private brugere af tjenester og apps med rimelighed kan forventes at sende i en tilsvarende tidsperiode via konventionelle systemer. Du accepterer at afstå fra at forsøge at få adgang til eller deaktivere en anden brugers konto, computere eller netværk uden tilladelse. iii. Spam og chikane: opslag af brugerindhold, der indebærer overførsel af "junkmail", "kædebreve", uønsket mass eller "spammail" iv. Foregive at optræde for TomTom: visning af brugerindhold, der indikerer, at TomTom har forbindelser eller tilhørsforhold til, sponsorerer eller anbefaler brugerindhold, der er misvisende, krænkende, ulovligt, skadeligt, hindrende, groft, nedgørende, obskønt, vulgært, hadefuldt, som krænker tredjeparts rettigheder, på anden måde er ulovligt, eller som begrænser TomToms intellektuelle ejendomsret. v. Misvisning: overførsel af brugerindhold, der understøtter information, som med dit kendskab er usandt eller misvisende. vi. Lovbrud eller krænkelse af andres rettigheder: visning af brugerindhold, der krænker eller overtræder andres rettigheder, herunder copyright, varemærker, patenter, branchehemmeligheder, fortrolighed, offentliggørelse eller anden personlig ret eller ejendomsret. Du accepterer endvidere, at du ikke vil opslå brugerindhold, foretage handlinger eller benytte tjenester og apps på en måde, der udgør lovovertrædelse eller opfordrer andre til ulovlige handlinger. Du erklærer endvidere, at du ikke vil opslå indhold, direkte eller via link, der er ulovligt, stødende, injurierende, nedgørende, krænkende, provokerende, vildledende, ukorrekt, misvisende, ondsindet, svindelagtigt, falsk, upassende, skadeligt, chikanerende, intimiderende, truende, hadefuldt, groft, vulgært, obskønt, pornografisk, voldeligt, eksplicit seksuelt, eller som krænker fortrolighedshensyn, publiceringsret, intellektuel ejendomsret, ejendomseller kontraktmæssige rettigheder, eller som er krænkende med hensyn til seksuel overbevisning, race, kultur eller etnisk oprindelse, som kan skade eller true andres sikkerhed, eller som indeholder personoplysninger (herunder telefonnummer, hjemme- eller adresse, navn eller efternavn), fotos eller andre billeder tilhørende eller vedrørende andre brugere eller anden tredjepart, uden deres eksplicitte samtykke, eller som der på anden måde kan gøres indsigelse imod. 9

10 vii. viii. Indsamling eller publicering af data: Vær opmærksom på, hvilke persondata du deler. Du skal afstå fra at indhente eller forsøge at indhente data via tjenester, apps eller brugerindhold, undtagen i tilfælde hvor TomTom indvilliger i at levere eller stille sådanne data til rådighed for dig. Du bekræfter derudover, at du ikke vil overføre brugerindhold, der indeholder fortrolige eller passwordbeskyttede sider eller skjulte sider eller billeder. Al anden ulovlig eller uønsket brug: brug af tjenester, apps og brugerindhold, som er lovstridig eller i modstrid med nærværende Vilkår og betingelser. Du erklærer samtidig, at du vil afstå fra at overtræde adfærdskodeks eller andre retningslinjer gældende for tjenester, apps og/eller brugerindhold Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugerinteraktion Du alene er ansvarlig for dine handlinger i forhold til andre mennesker, hvad enten de sker på nettet eller personligt. TomTom kan ikke gøres ansvarlig for tab eller skade som følge af interaktion med andre brugere eller personer, du finder via tjenester og apps, eller personer, der finder dig via oplysninger opslået på, af eller via tjenester og apps. Du erklærer, at du vil tage rimelige forbehold i alle interaktioner med andre brugere af tjenester og apps og foretage nødvendige undersøgelser, før du møder andre personer. TomTom er ikke forpligtet til at engagere sig i tvister mellem brugere, men kan vælge at gøre det efter eget valg Ansvarsfraskrivelse vedrørende udøvere af amatøridræt Du er ansvarlig for at sikre, at din brug af eller deltagelse i tjenester og apps ikke påvirker din kvalifikation som udøver af amatøridræt. Rådfør dig med din sportsforening vedrørende regler gældende for dig. TomTom kan ikke gøres ansvarlig i tilfælde, hvor din brug af tjenester og apps bevirker diskvalifikation som udøver af amatøridræt Ansvarsfraskrivelse vedrørende fysisk aktivitet Tjenester og apps kan indeholde funktioner, der opfordrer til fysisk aktivitet Du er selv ansvarlig for at vurdere risici og kontakte din lægefaglige vejleder, før du indleder fysiske aktiviteter eller anvender TomToms produkter eller tjenester. TomTom er ikke ansvarlig for skade eller erstatningskrav fremsat mod dig som følge af din brug af eller manglende mulighed for at bruge funktionerne i produkter, tjenester eller apps. 5.3 TomToms rettigheder Kommunikation og information Når du opretter en konto, accepterer du, at TomTom må kommunikere med dig via elektroniske kanaler, og at oplysninger vedrørende din brug af tjenester og apps, brugerindhold og/eller brugerdata deles med os Opsigelse og ændringer TomTom forbeholder sig ret til med eller uden varsel at afbryde, begrænse, ændre, opdatere, opgradere og supplere tjenester, apps og brugerindhold leveret til dig eller stillet til rådighed for dig via din brug af et produkt, en tjeneste eller en app (erhvervet direkte via TomTom eller via forhandler), medmindre levering af sådanne 10

11 opdateringer, opgraderinger eller supplerende indhold udgør en integreret del af produktet, tjenesten eller appen, som oplyst af TomTom ved købet. TomTom forbeholder sig ret til at ændre priserne for tjenester, (engangsbeløb og abonnementspriser) og apps med rimeligt varsel (enten via , TomToms hjemmesider, tjenester, apps eller på anden måde). Hvis ændringerne fører til prisstigninger eller på anden måde er til din ulempe (undtaget i tilfælde, hvor prisstigninger skyldes øgede afgifter eller skatter), har du ret til at opsige dit abonnement forud for eller på datoen, hvor ændringen træder i kraft, ved at sende en på Brugerindhold og brugerdata TomTom kan efter eget skøn indsamle og bearbejde brugerstatistikker over brugerindhold og brugerdata med henblik på at forbedre produkter, tjenester og/eller apps, forudsat at de har indhentet dit samtykke. Med hensyn til brugerindhold giver du hermed TomTom ret til at give andre brugere tilladelse til at bruge, ændre og overføre brugerindhold, som du overfører via tjenester og apps i overensstemmelse med nærværende Vilkår og betingelser. TomTom kan bruge oplysningerne efter eget skøn, globalt og uden vederlag, samt uden hensyntagen til ideelle rettigheder, intellektuelle ejendomsrettigheder og/eller andre ejendomsrettigheder til sådanne oplysninger. Hvis TomTom bliver gjort opmærksom på, at brugerindhold udgør en overtrædelse af dele af nærværende Vilkår og betingelser eller på anden måde krænker tredjeparts rettigheder, kan TomTom fjerne indholdet uden forudgående varsel. TomTom kan afbryde din adgang til og brug af tjenester og apps til overførsel af sådant brugerindhold. Når du overfører brugerdata, giver du samtidig TomTom global, tidsubegrænset, uigenkaldelig, gebyrfri licens til at bruge og kopiere nævnte brugerdata til TomToms eget brug uden at vise brugerdata til tredjepart uden dit samtykke når denne brug kræves, for at TomTom kan levere det produkt og/eller den tjeneste, du har bestilt. 6 Opsigelse og restriktioner i forbindelse med misligholdelse fra din side TomTom forbeholder sig ret til, efter eget skøn, og uden at det berører andre rettigheder, omgående og uden krav om varsel og uden hæftelse over for dig eller andre, at opsige din konto og/eller dit abonnement, slette din profil samt alt brugerindhold og/eller brugerdata og blokere din adgang til alle dele af din konto, tjenester og apps, hvis (i) du misligholder eller overtræder væsentlige bestemmelser i nærværende Vilkår og betingelser, (ii) betaling for tjenester og/eller abonnementer ikke sker efter fremsendelse af første rykker. I et sådant tilfælde skal du returnere eller destruere alle kopier af TomTom indholdet og alle dele heraf. 11

12 Ved opsigelse ophører samtidig alle licenser samt rettigheder, som du er blevet tildelt af TomTom. 7 Produktet er omfattet af en begrænset garanti 7.1 Begrænset garanti TomTom tilbyder en begrænset garanti for, at produktet (købt direkte hos TomTom eller via forhandler) er frit for materiale- eller fabrikationsfejl ved normal brug i en periode på et (1) år fra købsdato, eller fra købsdato og frem til datoen for et eventuelt brud fra din side af nærværende Vilkår og betingelser, hvor den korteste af de to perioder vil være gældende. I den periode kan TomTom efter eget skøn vælge at reparere eller ombytte produktet uden beregning for dele eller arbejdskraft. Derudover skal TomTom varetage transport og/eller forsendelsesomkostninger i relation til reparation eller ombytning. Hvis produktet bliver repareret efter udløbet af perioden, vil garantiperioden for reparationen være på seks (6) måneder fra reparationsdatoen. Denne begrænsede garanti kan ikke overføres. 7.2 Manglende dækning under begrænset garanti Denne begrænsede garanti dækker ikke skade som følge af normalt slid, eller hvis produktet er blevet åbnet og repareret af andre end personer autoriseret af TomTom, og den dækker endvidere ikke skade som følge af: fejlagtig brug, fugt, væsker, opbevaring i nærheden af eller eksponering for varme samt uheld, misbrug, manglende overholdelse af den vejledning, der følger med produktet, forsømmelse eller misligholdelse. Den begrænsede garanti dækker ligeledes ikke fysiske skader på produktets overflade. Derudover dækker den begrænsede garanti ikke tjenester, apps, brugerindhold eller tredjepartsmaterialer, der måtte medfølge eller være installeret i produktet, eller som modtages via de pågældende tjenester, apps eller TomToms hjemmesider. Den begrænsede garanti dækker ikke installation, afmontering eller vedligeholdelse af produktet eller omkostninger i forbindelse hermed. TomTom yder ikke nogen form for kommerciel eller andre typer garanti for produkterne ud over den begrænsede garanti beskrevet i nærværende Vilkår og betingelser. Denne begrænsede garanti udgør den eneste garanti, der ydes til dig, og den træder i stedet for alle andre former for udtrykkelige garantier eller (eventuelle) lignende forpligtelser som følge af annoncer, dokumentation, emballage eller anden kommunikation. Bestemmelserne i dette afsnit påvirker ikke dine lovmæssige rettigheder ifølge gældende national lovgivning, herunder men ikke afgrænset til din lovmæssige garanti for produktkonformitet. 7.3 Fremsættelse af garantikrav Hvis du ønsker at fremsætte et krav under den begrænsede garanti, skal du orientere TomTom om den pågældende defekt og beskrive den over for TomTom ved at tage kontakt til TomTom på inden for garantiperioden på 1 år, hvorefter vi udsteder et returforsendelsesnummer til din ordre. Produktet skal returneres til TomTom snarest muligt efter orientering om defekten, vedlagt en 12

13 beskrivelse af defekten samt returforsendelsesnummeret udstedt af TomTom, til den adresse, der fremgår på den adresselabel, du har modtaget sammen med returforsendelsesnummeret til returnering af ordren. Du skal overholde alle andre eventuelle returneringsregler fremsat af TomTom. 8 Begrænset garanti for tjenester, apps, brugerindhold og tredjepartsmaterialer TomTom kan benytte tredjeparter til levering af (dele af) tjenester, apps og brugerindhold. Du bør især være opmærksom på, at beregningsfejl kan forekomme ved brug af navigationssystemer, eller under eventuel brug, overførsel eller ændring, der kan blive påvirket af lokale forhold og/eller ufuldstændige eller ukorrekte data. Tjenester, apps, brugerindhold og andet tredjepartsindhold stilles til rådighed, som det foreligger og uden nogen form for garanti. I videst muligt omfang tilladt ved lov yder TomTom hverken garanti eller tilsvarende udtrykkeligt eller underforstået for køb (direkte hos TomTom eller via forhandler), adgang til og brug af tjenester, apps, brugerindhold eller tredjepartsmaterialer, herunder men ikke begrænset til (i) korrekthed, fejl og nøjagtighed (ii) egnethed, (iii) brugsegnethed, tilfredsstillende kvalitet samt egnethed til bestemte formål (iv) pålidelighed, defekt, drift eller tilgængelighed (v) implicit adkomstgaranti eller sikkerhed mod krænkelse, (vi) sikkerhed, risiko for opfangelse af information, virus eller andet skadeligt, (vii) håndværksmæssig kvalitet, support, information eller tjenester, (viii) krænkende, truende, nedgørende, ulovlige eller på anden måde angribelige forhold. Bestemmelserne i dette afsnit påvirker ikke dine lovmæssige rettigheder ifølge gældende national lovgivning, herunder men ikke afgrænset til lovmæssige, obligatoriske garantier. Hvis en del af denne begrænsede garanti vurderes at være ugyldig eller med manglende mulighed for håndhævelse, vil de øvrige dele af den begrænsede garanti stadig være gældende med fuld kraft. 9 Begrænsning af ansvar og skadeserstatning FRA DIN SIDE 9.1 Ansvarsbegrænsning I videst muligt omfang tilladt ved lov kan hverken TomTom eller deres leverandører, underleverandører, datterselskaber og afdelinger, medarbejdere, ledere, direktører eller agenter gøres ansvarlige over for dig eller tredjepart for skade, hverken direkte, særlig, tilfældig, indirekte eller følgeskade (herunder men ikke begrænset til skade som følge af manglende mulighed for at bruge eller få adgang til produkterne, tab af data, tab af omsætning, tab af indtjening, afbrydelse af forretningsaktiviteter eller lignende) som følge af eller i forbindelse med: i. brugen af eller manglende mulighed for at bruge eller få adgang til eller på anden måde benytte produkter, tjenester, apps, brugerindhold, brugerdata 13

14 eller tredjepartsmaterialer, uanset om TomTom er blevet underrettet om muligheden for forekomst af sådan skade ii. din eller andre brugeres adfærd (på nettet eller offline) eller deltagelse i arrangementer hos TomTom eller brugerindhold, uanset om TomTom er blevet underrettet om muligheden for en sådan skade. Du har det fulde ansvar for din brug af tjenester, apps, brugerindhold og brugerdata iii. svigagtig og vildledende fremstilling for andre brugeres part af tjenester, apps og/eller brugerindhold iv. overtrædelse af nærværende Vilkår og betingelser v. lovgivning eller tredjeparts rettigheder. Derudover står TomTom ikke inde for brugerindhold eller holdninger, anbefalinger eller rådgivning udtrykt heri, og TomTom fraskriver sig udtrykkeligt ethvert ansvar i forbindelse med din adgang til og brug af sådant brugerindhold. TomTom optræder udelukkende som passiv kanal til distribution af brugerindhold og påtager sig hverken ansvar eller forpligtelse i forbindelse med brugerindhold eller brugernes aktiviteter. I tilfælde, hvor TomTom vælger at overvåge brugerindhold, påtager TomTom sig intet ansvar for eller nogen forpligtelse til at overvåge eller fjerne sådant brugerindhold. Med dette gældende, og hvis TomTom kendes ansvarlig for tab lidt af dig i forbindelse med din brug af (eller manglende mulighed for at bruge) og/eller få adgang til eller på andre måde anvende funktionerne i produkter, tjenester, apps, brugerindhold, brugerdata og/eller tredjepartsmaterialer, vil TomToms ansvar (i) i tilfælde af betalte produkter, tjenester eller apps være begrænset til det beløb, som du har betalt for pågældende produkt, tjeneste eller app, og (ii) i tilfælde af gratis tjenester, apps, brugerindhold og dine brugerdata være begrænset til et beløb på 350,00 USD. Uagtet ovenstående samt de andre bestemmelser i nærværende Vilkår og betingelser kan ingen bestemmelser i nærværende Vilkår og betingelser begrænse parternes ansvar for dødsfald eller personskade som følge af egen uagtsomhed. Gældende, ufravigelig, national lovgivning kan tilsidesætte bestemmelserne om begrænset ansvar, som er fastlagt i nærværende Vilkår og betingelser. Ovenstående ansvarsbegrænsning påvirker ikke dine rettigheder ifølge gældende, ufravigelig, national lovgivning. Yderligere oplysninger om dine rettigheder ifølge gældende, ufravigelig, national lovgivning fås ved at kontakte Forbrugerrådet eller anden relevant myndighed. 9.2 Skadeserstatning Du accepterer at godtgøre, beskytte og skadesløsholde TomTom, deres datterselskaber, ledere, direktører, medarbejdere, agenter, licenshavere samt leverandører for krav, tab, ansvar, udgifter, skade og omkostninger, herunder og uden begrænsning advokatsalærer som følge af eller i tilknytning til din brug af og/eller din adfærd i forbindelse med et produkt, en tjeneste, en app og/eller dit brugerindhold samt din adfærd over for andre brugere eller overtrædelse af disse Vilkår og betingelser, lovgivning eller tredjeparts rettigheder. 14

15 10 Tredjepartsmaterialer og tredjeparts hjemmesider Produkter, tjenester og apps kan omfatte tredjepartsmaterialer. Brugen af tredjepartsmaterialer inkluderet i produkter, tjenester og apps kan være underlagt andre vilkår og betingelser end nærværende. De officielle copyrightmeddelelser og specifikke licensvilkår for tredjepartsmaterialer kan findes på vores hjemmeside Du accepterer hermed, at du ved afgivelse af en ordre samtidig har læst og accepterer vilkår og betingelser for eventuelle tredjepartsmaterialer, der måtte være inkluderet i produkter, tjenester og apps. Hvis TomTom henviser til tredjeparters hjemmesider og/eller tredjepartsmaterialer via link og/eller adgang hertil, sker det udelukkende som en service, og det er ikke udtryk for, at TomTom står inde for eller anbefaler tredjeparts hjemmesider eller materialer. TomTom er ikke ansvarlig for tredjepartsmaterialer eller indhold på tredjeparts hjemmesider, tjenester eller funktionalitet, links på tredjeparters hjemmesider eller tjenester, eller for ændringer eller opdateringer på tredjeparters hjemmesider eller tjenester. 11 Force Majeure Force majeure betegner omstændigheder, der forhindrer TomTom i at opfylde sine forpligtelser ifølge nærværende Vilkår og betingelser, og som er uden for TomToms rimelige kontrol, herunder for sen, forsinket eller ufuldstændig leverance fra TomTom samt delvist og midlertidigt utilgængelig konto, tjeneste, app, brugerindhold og/eller brugerdata som følge af omstændigheder, som TomTom ikke råder over. I tilfælde af force majeure bortfalder alle TomToms forpligtelser. Skulle den periode, hvor TomTom ikke kan opfylde sine forpligtelser som følge af force majeure, fortsætte i mere end halvfems (90) kalenderdage, er begge parter berettigede til skriftligt at opsige købsaftalen, og TomTom er berettiget til at indstille aftalen om levering af tjenester eller apps uden at være forpligtet til at betale en eventuel kompensation, der opstår som følge af eller i forbindelse hermed. 12 Fortrolighedspolitik For at kunne levere produkter og tjenester til dig har TomTom brug for nogle personoplysninger om dig. TomTom følger EU's og lokal lovgivning vedrørende fortrolighed og beskyttelse af persondata. Baseret på dette bruger TomTom udelukkende dine oplysninger til det formål og i det tidsrum, som var intentionen, da de blev indhentet. Du kan læse vores gældende fortrolighedserklæring på 13 Tredjepartsrettigheder Tredjeparter har ingen rettigheder i henhold til gældende lovgivning i forhold til håndhævelse af noget vilkår i disse Vilkår og betingelser. Det påvirker dog ikke nogen ret eller retsmiddel tilhørende en tredjepart, der eksisterer, eller er til rådighed, bortset fra en sådan gældende lovgivning. 15

16 14 Skift TomTom forbeholder sig ret til at foretage ændringer i eller tilføjelser til nærværende Vilkår og betingelser til enhver tid. Du finder den nyeste udgave på TomToms hjemmeside. Du opfordres til at gennemse udgaven på TomToms hjemmeside regelmæssigt. 15 Hele aftalen Nærværende Vilkår og betingelser (herunder alle bilag og tilføjelser hertil, som medfølger i pakken med produktet, samt andre vilkår og betingelser, hvis det er relevant, udgør den samlede aftale mellem dig og TomTom vedrørende produkterne, herunder supporttjenester (hvis relevant), tjenester, apps, brugerindhold og/eller brugerdata, og de har forrang for al anden tidligere eller samtidig mundtlig eller skriftlig kommunikation, tilbud eller fremstillinger vedrørende softwaren eller andre emner omfattet af nærværende Vilkår og betingelser. Hvis vilkår inkluderet i TomToms politikker eller supportprogrammer er i modstrid med nærværende Vilkår og betingelser, skal bestemmelserne i nærværende Vilkår og betingelser være gældende. Hvis enkelte bestemmelser i nærværende Vilkår og betingelser erklæres ugyldige, uden retskraft, retsstridige eller ikke er mulige at håndhæve, vil de øvrige bestemmelser stadig være fuldt gældende. 16 Gyldighed Bestemmelser i nærværende Vilkår og betingelser, som har gyldighed efter opsigelse eller udløb af salgs- eller licensperioden for din konto, tjeneste, app, brugerindhold eller brugerdata vil stadig være i kraft efter opsigelse af nærværende Vilkår og betingelser. Det omfatter, men er ikke begrænset til TomToms licens til at bruge, overføre, ændre, distribuere, videregive på licens, reverse engineer, decomponere eller opdele og vise brugerindhold oprettet af dig. 17 Adskillelighed Hvis enkelte bestemmelser i nærværende Vilkår og betingelser erklæres ugyldige, uden retskraft, retsstridige eller ikke er mulige at håndhæve, vil de øvrige bestemmelser stadig være fuldt gældende. I tilfælde af ugyldige bestemmelser vil TomTom fremsætte nye vilkår og betingelser til erstatning herfor. De nye vilkår og betingelser vil i deres indhold og virkning blive fortolket så tæt som muligt på de oprindelige bestemmelser, men sådan at de har fuld gyldighed. 18 Gældende lov og jurisdiktion Nærværende Vilkår og betingelser samt eventuelle tvister opstået på baggrund heraf eller vedrørende køb samt brug af produkter, tjenester, apps, brugerindhold, brugerdata eller andet er underlagt dansk lovgivning. De Forenede Nationers konvention vedrørende aftaler om internationale løsørekøb er hermed udelukket fra anvendelse i forbindelse med nærværende Vilkår og betingelser. 16

17 Domstolene i København, Danmark, har eksklusiv jurisdiktion og enekompetence til at afgøre tvister eller sager opstået som følge af eller i tilknytning til nærværende Vilkår og betingelser (herunder ikke-kontraktlige tvister og krav). Denne bestemmelse påvirker ikke din ret ifølge ufravigelig, lokal lovgivning, herunder din ret til, hvor det er relevant, at bringe en tvist eller sag opstået som følge af eller i tilknytning til nærværende Vilkår og betingelser for domstolene i din egen retskreds eller andre domstole, der er værneting for sådanne tvister. 19 Oversættelser Den danske udgave af nærværende Vilkår og betingelser er gældende for dit køb. Eventuelle oversættelser leveres udelukkende for lethedens skyld. 20 Spørgsmål og klager Hvis du har spørgsmål, forslag eller klager vedrørende din ordre, dit køb eller nærværende Vilkår og betingelser, eller du af andre årsager ønsker at kontakte TomTom, kan du kontakte os via på TomTom registrerer din henvendelse og behandler alle klager hurtigst muligt og med svar inden for en (1) uge. 21 Definitioner Konto: din brugerkonto hos TomTom oprettet via en platform eller app. App: apps til mobil udviklet af TomTom, og som downloades via forhandler. Indbyggede enheder: produkter indbygget i køretøjer og solgt til dig via tredjepart. Platform: alle platforme, som TomTom stiller til rådighed, og hvor du kan modtage tjenester. Platforme omfatter, men er ikke begrænset til: TomTom MyDrive TomTom HOME MyTomTom TomTom MySports TomTom diskussionsforum samt alle andre platforme på internettet Produkt: alle former for hardware, enheder og tilbehør, omfattende men ikke begrænset til: Alle navigationsenheder (undtagen indbyggede enheder) Sportsenheder Medfølgende enheder og tilbehør Forhandler: alle forhandlere på nettet eller på fysiske salgssteder, der sælger produkter, indbyggede enheder, tjenester og apps, herunder men ikke begrænset til tredjepartsforhandlere (bilforhandlere) og tredjeparts appbutikker. 17

18 Tjeneste: en betalt eller gratis serviceydelse leveret af TomTom, via elektroniske kanaler, enten på abonnementsbasis, løbende basis eller som engangsservice, herunder men ikke begrænset til: kort (enten forinstallerede eller til download) oplysninger om sikkerhedskameraer trafikinformation interessepunkter vejroplysninger information om brændstofpriser stemmer TomTom indhold Platforme Vilkår og betingelser: betegner nærværende Vilkår og betingelser udstedt af TomTom International B.V., en privat virksomhed med begrænset hæftelse og med hovedsæde i Amsterdam, registreret virksomhedsadresse De Ruijterkade 154 (1011 AC) Amsterdam, Holland og opført i handelsregistret ved Handelskammeret i Holland med nummer , momsnummer NL B.01. Tredjepartsmaterialer: indhold, softwarekode, data, information, funktionalitet, andet indhold og algoritmer på licens eller på anden måde stillet til rådighed af andre end TomTom. TomTom indhold: al information, tekst, filer, scripts, grafik, billeder, lyd, musik, videoer, interaktive funktioner, funktionalitet eller lignende materialer stillet til rådighed af TomTom. TomTom hjemmesider: alle hjemmesider, der stilles til rådighed af TomTom, som er tilgængelige for dig uden forudgående registrering eller login, herunder men ikke begrænset til: Brugerindhold: indhold, som du og/eller andre brugere opslår eller på anden måde stiller til rådighed for andre brugere på eller via platforme eller apps, f.eks. kommunikation, materialer, information, data, brugerudsagn, billeder, profiler, beskeder, noter, link til hjemmesider, musik, videoer, design, grafik, lyd og andet indhold, undtaget når TomTom har den intellektuelle ejendomsret til det nævnte indhold, eller det nævnte indhold på anden måde tilhører TomTom, deres datterselskaber eller licenstagere. Brugerdata: indhold, som du overfører til din konto eller til tjenester, og som kun er tilgængeligt via din konto, f.eks. materialer, information, data, billeder, profiler, noter, link til hjemmesider, musik, videoer, design, grafik, lyd og andet indhold, undtagen når TomTom har den intellektuelle ejendomsret til det nævnte indhold, eller det nævnte indhold på anden måde tilhører TomTom, deres datterselskaber eller licenstagere. 18

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS Sidst opdateret: 28. august 2015 1. NØGLETERMER VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS 1.1. Princh: Princh, lokaliseret og etableret på Bjørnholms Allé 20, 8260 Viby J, Danmark (herefter også refereret til som

Læs mere

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R

V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R GLOBAL VERSION 7. november 2014 V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R 1. INTRODUKTION VOLVO vil gerne tilbyde dig de bedst mulige Ydelser (som defineret nedenfor i dette afsnit 1) for

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

accepterer du, og er enig i, at være underlagt disse retningslinjer; og

accepterer du, og er enig i, at være underlagt disse retningslinjer; og DISSE VILKÅR OG HANDELSBETINGELSER ( RETNINGSLINJER ) UDGØR DIN AFTALE I FORHOLD TIL DIT BILLETNET GAVEKORT ELLER E-GAVEKORT, SOM DU HAR KØBT ELLER MODTAGET ( GAVEKORT ). MED MINDRE ANDET ER ANGIVET VIL

Læs mere

Aftale om anvendelse af e-nettet

Aftale om anvendelse af e-nettet - i det følgende benævnt 'Aftalen', mellem e-nettet a/s Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K cvr nr. 21270776 og Virksomhed Adresse By cvr nr. - i det følgende benævnt 'Kunden' og sammen med 'e-nettet

Læs mere

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1. Continia Software a/s giver hermed på de vilkår, der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Brugsbetingelser Spilxl.dk

Brugsbetingelser Spilxl.dk Brugsbetingelser Spilxl.dk Indledning På hjemmesiden www.spilxl.dk (herefter Hjemmesiden) kan du spille spil, abonnere på nyhedsbrevet, oprette din egen profil hvor du kan samle dine yndlingsspil og anbringe

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN

FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN Præambel Dette dokument (herefter benævnt Aftalen ) indeholder vilkårene for brugen af Find2learn og det dertil forbundne software, apps og hjemmesider mv. (herefter benævnt

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved:

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved: VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG OG DRIFT AF REACH-IT LÆS OMHYGGELIGT FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR ANVENDELSEN AF REACH-IT, INDEN REACH-IT TAGES I BRUG. KLIK PÅ "ACCEPTER" FOR AT ACCEPTERE VILKÅRENE.

Læs mere

HEWLETT-PACKARD COMPANY KUNDEVILKÅR

HEWLETT-PACKARD COMPANY KUNDEVILKÅR HEWLETT-PACKARD COMPANY KUNDEVILKÅR 1. Parter. Nærværende vilkår udgør den aftale ("Aftale"), der gælder for køb af produkter og tjenester fra det Hewlett-Packard Company selskab, der er anført i underskriftafsnittet

Læs mere

HP Parts Exchange Service

HP Parts Exchange Service HP Parts Exchange Service HP Technology Services Kontraktservice Tekniske oplysninger Med HP Parts Exchange Service (HP's serviceydelse til udskriftning af dele) udskiftes defekte HP-dele med ombytningsdele

Læs mere

Vilkår & Betingelser

Vilkår & Betingelser Webshipr.com - Vilkår og betingelser Vilkår & Betingelser Om Webshipr... 2 Oprettelse af konto... 2 Køb af ydelser... 2 Priser og betaling... 3 Abonnements betingelser... 3 Webshipr s ydelser... 3 Kriterier...

Læs mere

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT GENERELT Disse vilkår og betingelser er gældende for Finnair Corporate-programmet (herefter kaldet "programmet"). Bortset fra disse vilkår og betingelser er ingen andre regler gældende. Programmet er udviklet

Læs mere

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic. HANDELSBETINGELSER køb over internettet Følgende betingelser gælder for alle aftaler indgået med NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.com,

Læs mere

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008 Generelle betingelser for hosting Resource it ApS 1. oktober 2008 RESOURCE IT, ØSTER ALLÉ 6, 9530 STØVRING, TELEFON 69 80 80 69 1. ANVENDELSE... 1 2. LEVERANDØRENS HOSTINGYDELSER OG HOSTINGPRISER... 1

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Vejledende udsalgspriser 2013 - tillæg Oversigt over de nyeste produkter Priser & teknisk data samlet et sted Alle grundlæggende tekniske data på de nye produkter er inkluderet

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

H A N D E L S B E T I N G E L S E R

H A N D E L S B E T I N G E L S E R H A N D E L S B E T I N G E L S E R Forsendelse: Mini & Mokka ApS afsender varen 1-2 hverdage efter bestilling. I travle perioder kan leveringstiden være op til en uge. Bestil børnetøjet hos Mini&Mokka

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

(a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

(a) Aftalen betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser. Almindelige Salgs-, Leverings- og Servicebetingelser 1. DEFINITIONER (a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

Læs mere

1.2 Kun personer på mindst 18 år kan bestille varer hos Nettalk. For at kunne bestille varer, skal du indtaste de af Nettalk angivne oplysninger.

1.2 Kun personer på mindst 18 år kan bestille varer hos Nettalk. For at kunne bestille varer, skal du indtaste de af Nettalk angivne oplysninger. BETI NGELSER FORMOBI LSHOP HOSNETTALK VERSI ON 1. 0,NOVEMBER 2012 Betingelser for mobilshop hos Nettalk A/S (Herefter Nettalk) November 2012 Herunder fastsættes betingelserne for køb foretaget i Nettalks

Læs mere

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group Vilkår Teller Go Part of the Nets Group Teller Services Kundeservice... +45 44 89 24 80 CVR-nr... 35054642 Lautrupbjerg 10, PO 500 Hovednummer... +45 44 68 44 68 www.teller.com DK-2750 Ballerup Telefax...

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN LÆS VENLIGST DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, FØR DU ACCEPTERER. Det glæder RIM (som defineret nedenfor) at gøre RIM s Complimentary Customer Support Services Plan tilgængelig for Dig (som defineret nedenfor)

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller Handelsbetingelser for OurInstaFeed.com Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller serviceydelser fra OurInstaFeed.com. Du ( Køber ) indgår en aftale

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER TIL PORSCHE DESIGN P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (DANMARK)

VILKÅR OG BETINGELSER TIL PORSCHE DESIGN P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (DANMARK) VILKÅR OG BETINGELSER TIL PORSCHE DESIGN P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (DANMARK) NÆRVÆRENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (NÆRVÆRENDE AFTALE ) ER EN JURIDISK BINDENDE

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.

Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os. Vilkår & Betingelser 23-09-2015 De følgende vilkår og betingelser er gældende for handler med Greenlight Battery Aps (Firmaet) Ved bestillinger accepters disse vilkår og betingelser. Disse vilkår og betingelser

Læs mere

BETINGELSER OG VILKÅR FOR SALG MED MINDRE ANDET UDTRYKKELIGT SKRIFTLIGT ER AFTALT ER ALLE SALG UNDERGIVET FØLGENDE BETINGELSER OG VILKÅR:

BETINGELSER OG VILKÅR FOR SALG MED MINDRE ANDET UDTRYKKELIGT SKRIFTLIGT ER AFTALT ER ALLE SALG UNDERGIVET FØLGENDE BETINGELSER OG VILKÅR: BETINGELSER OG VILKÅR FOR SALG MED MINDRE ANDET UDTRYKKELIGT SKRIFTLIGT ER AFTALT ER ALLE SALG UNDERGIVET FØLGENDE BETINGELSER OG VILKÅR: 1. GENERELT. OXOID A/S, ("Sælger") tilbyder hermed at sælge de

Læs mere

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR (denne formular skal udfyldes og returneres hvis fortrydelsesretten gøres gældende) Til Fatboy the Original v/hetland nordic ApS, Gladsaxevej 356, 2860 Søborg, Email: info@fatboy.dk

Læs mere

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Indholdsfortegnelse

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

Vilkår for internetmedlemskab af FSA

Vilkår for internetmedlemskab af FSA Vilkår for internetmedlemskab af FSA 1 GENERELT 1.1 Disse vilkår er gældende for medlemmer af Fredensborg Søparks Antenneforening (FSA), der bestiller tilslutning til internettet via FSAs kabel-tv-net

Læs mere

AFTALE OM TESLA SERVICEPLAN

AFTALE OM TESLA SERVICEPLAN AFTALE OM TESLA SERVICEPLAN Denne Aftale om serviceplan fra Tesla Motors Limited ( Tesla ) omfatter de angivne årlige vedligeholdelseseftersyn for det køretøj, der er genstand for den valgte plan ( planen

Læs mere

Handelsvilkår. Udstilling af varer på www.cinemagic.dk er ikke at anse som et tilbud, men udelukkende som en opfordring til at gøre tilbud.

Handelsvilkår. Udstilling af varer på www.cinemagic.dk er ikke at anse som et tilbud, men udelukkende som en opfordring til at gøre tilbud. Handelsvilkår Afgivelse af ordre: Udstilling af varer på www.cinemagic.dk er ikke at anse som et tilbud, men udelukkende som en opfordring til at gøre tilbud. Når du har afgivet en bestilling på vores

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser for salg Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt. Når du sender dit elektroniske udstyr, accepterer du at være bundet af disse vilkår og betingelser.

Læs mere

HusEftersyn.dk s generelle vilkår & brugerbetingelser Gældende fra 15. januar 2014

HusEftersyn.dk s generelle vilkår & brugerbetingelser Gældende fra 15. januar 2014 HusEftersyn.dk s generelle vilkår & brugerbetingelser Gældende fra 15. januar 2014 Ved at oprette en gratis auktion på huseftersyn.dk accepterer du disse vilkår og brugerbetingelser, og du opfordres hermed

Læs mere

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND 1. GENERELT 1.1 Disse særlige abonnementsvilkår for Boxer bredbånd ( Særlige Bredbåndsvilkår ) gælder i tillæg til de Generelle Abonnementsvilkår, og er gældende

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Salgsbetingelser for forbrugere direkte salg: gældende for alle forbrugerkøb direkte fra Dell via telefon eller internet.

Salgsbetingelser for forbrugere direkte salg: gældende for alle forbrugerkøb direkte fra Dell via telefon eller internet. SALGSBETINGELSER Køb af produkter direkte fra Dell reguleres af ét af nedenstående sæt salgsbetingelser. Vær særligt opmærksom på at gennemlæse og acceptere det rette sæt salgsbetingelser, da disse indeholder

Læs mere

Henkel Norden AB ("Henkel") er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel.

Henkel Norden AB (Henkel) er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel. HENKEL FORTROLIGHEDSPOLITIK Vi, hos Henkel, tager vores forpligtelser i henhold til dansk lov om databeskyttelse (persondataloven) alvorligt og er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedserklæring

Læs mere

LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN

LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN 1. DEFINITIONER I efterfølgende kaldes Recreahome B.V. for sælger. I efterfølgende kaldes alle fysiske personer eller juridiske enheder der aftager

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for køb af fysiske produkter Indledning

Salgs- og leveringsbetingelser for køb af fysiske produkter Indledning Salgs- og leveringsbetingelser for køb af fysiske produkter Indledning www.kom-videre. nu.dk ejes og drives af Niels Feerup og Carsten G. Sørensen, CVR-nr.: XXXXXXXX(herefter "Kom-videre.nu.dk"), ARDRESSE,

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

BETINGELSER OG VILKÅR

BETINGELSER OG VILKÅR BETINGELSER OG VILKÅR Denne aftale indeholder de betingelser og vilkår, der gælder for din adgang til og benyttelse af programmet Kompetencematch (CAAB). Læs hele aftalen omhyggeligt. Ved at klikke på

Læs mere

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste Abonnementsvilkår Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste 1. Abonnements- og tilslutningsaftale Medlemmer af Foreningen Samsø Bredbånd (FSB) kan tegne abonnement på tilslutning til

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE POLITIK FOR DATABESKYTTELSE Disse retningslinjer for databeskyttelse beskriver, hvordan vi bruger og beskytter oplysninger, som du afgiver i forbindelse med brug af vores hjemmeside. Vi har forpligtet

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FBI.TV

GENERELLE BETINGELSER FBI.TV GENERELLE BETINGELSER FBI.TV Senest opdateret maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Filmtjenesten FBI.TV... 3 2. Brug af og adgang til FBI.TV... 3 3. Særligt vedr. leje af film via FBI.TV... 4 4. Særligt vedr.

Læs mere

"SAP" betyder det SAP-selskab, med hvem du indgik kontrakt om tjenesten.

SAP betyder det SAP-selskab, med hvem du indgik kontrakt om tjenesten. Serviceaftaleprogram for Ariba Cloud Services Garanti for Tjenestens tilgængelighed Sikkerhed Diverse 1. Garanti for Tjenestens tilgængelighed a. Anvendelighed. Garantien for tjenestens tilgængelighed

Læs mere

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30 Husk Når du udfylder følgesedlen - kan du udfylde den elektronisk - er det vigtigt at anføre prioritet for opgaven - vigtigt at skrive en gyldig email adresse - bør du udfylde fejlbeskrivelsen så godt

Læs mere

Torvehallernes app og gavekort udbydes af TorvehallerneKBH i samarbejde med Shopbox ApS:

Torvehallernes app og gavekort udbydes af TorvehallerneKBH i samarbejde med Shopbox ApS: Torvehallernes app og gavekort Torvehallernes app er en tjeneste, der formidler elektroniske gavekort og mobilbetaling i alle faste stader i TorvehallerneKBH. Med mobilbetaling menes der betaling godkendt

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting Nedenstående betingelser er de til enhver tid gældende forretningsbetingelser for nærværende aftale for Hosting, og er gældende i det omfang, en eller flere

Læs mere

Nyit.dk ApS - Secure Online Backup, Generelle betingelser for brug.

Nyit.dk ApS - Secure Online Backup, Generelle betingelser for brug. Nyit.dk ApS - Secure Online Backup, Generelle betingelser for brug. Sidst revideret 18-05-2010 Levering Secure Online Backup klient programmet leveres som download program via vores hjemmeside, med mindre

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Atchik - Vilkår og betingelser for Atchik Spil

Atchik - Vilkår og betingelser for Atchik Spil Atchik - Vilkår og betingelser for Atchik Spil 1 Om disse vilkår 1.1 Disse vilkår udgør en juridisk aftale mellem dig ("du/dig" eller "din/dit") og Atchik- Realtime A/S, Kildegaardsvej 20, 2900 Hellerup,

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser BEDSTpensions/den dataansvarliges kontaktoplysninger: BEDSTpension forsikringsmægler A/S (CVR-nr. 32102093) BEDSTpension finansiel rådgivning APS (CVR: 32667252) Centervænget 19

Læs mere

Aftale om registrering af certifikater

Aftale om registrering af certifikater Aftale om registrering af certifikater Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia herefter benævnt Energinet.dk og Aftalepartner Adresse herefter benævnt Brugeren har indgået følgende: 1. Baggrund

Læs mere

Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn

Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn moovel GmbH, Fasanenweg 15-17, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Tyskland ("moovel GmbH") ejer og driver moovel mobilitetsplatformen ("moovel"), der kan tilgås

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

Ourchive licensbetingelser 01/06/2010

Ourchive licensbetingelser 01/06/2010 Ourchive licensbetingelser 01/06/2010 Vilkår for licens til det af Massarde A/S ( Massarde ) udviklede billed- og filarkiv, brug af de af Massarde foretagne individuelle tilpasninger heraf, ret til de

Læs mere

Når du handler hos Organo Skandinavien, indgås aftaler på dansk. Henvendelse vedrørende ordrer i webshoppen: info@organo.dk eller tlf. 51 37 34 38.

Når du handler hos Organo Skandinavien, indgås aftaler på dansk. Henvendelse vedrørende ordrer i webshoppen: info@organo.dk eller tlf. 51 37 34 38. Betingelser På www.organo.dk kan du bestille varer fra Organo Skandinavien. Efter bestilling vil du automatisk modtage en ordrebekræftelse på e- mail, som også indeholder information om fortrydelses-,

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser 4PLUS4 Farvergade 27 D, 2. sal 1463 København K Telefon: 3373 1930 mail@4plus4.dk www.4plus4.dk Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

ELPASO BERN WEISS CHAMBERS. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale

ELPASO BERN WEISS CHAMBERS. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale ELPASO BERN WEISS CHAMBERS SKUESPIL BERN WEISS PÅ SAGEN, BARRISTER BERN WEISS, REF SAG FILEN / 998.23, Februar 26th, 2013. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale MENS undertegnede

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR TP VISION s KOMMERCIELLE SALG

VILKÅR OG BETINGELSER FOR TP VISION s KOMMERCIELLE SALG VILKÅR OG BETINGELSER FOR TP VISION s KOMMERCIELLE SALG 1. TILBUD, BEKRÆFTELSE ELLER AFTALE Disse vilkår og betingelser for kommercielt salg af TP Vision Denmark A/S ("Vilkår og Betingelser") gælder for

Læs mere

Leveringsbetingelser. Generelle oplysninger. Priser og moms. Indhold

Leveringsbetingelser. Generelle oplysninger. Priser og moms. Indhold Leveringsbetingelser Indhold Generelle oplysninger... 1 Priser og moms... 1 Betaling... 2 Levering... 2 Sådan handler du hos os... 3 Bestilling... 3 Hvis du fortryder dit køb (fortrydelsesret)... 3 Hvis

Læs mere

Velkommen til base1sælgselv.dk. Når du besøger eller benytter base1sælgselv.dk accepterer du følgende vilkår.

Velkommen til base1sælgselv.dk. Når du besøger eller benytter base1sælgselv.dk accepterer du følgende vilkår. Velkommen til base1sælgselv.dk. Når du besøger eller benytter base1sælgselv.dk accepterer du følgende vilkår. Levering Annonce oprettes (leveres) lige så snart den er aktiveret i kontrolpanelet. Bestiller

Læs mere

BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende:

BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende: BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende: Personnummer. (Også de sidste 4 ciffer.) Telefonnummer. Navn og adresse. Sæt X i Boxer

Læs mere

Microsoft Dynamics Certified software-rådgiveraftale

Microsoft Dynamics Certified software-rådgiveraftale Microsoft Dynamics Certified software-rådgiveraftale Ved at klikke på knappen Jeg accepterer accepterer firmaet at være bundet af denne Microsoft Dynamics Certified software-rådgiveraftale (CSA). Firmaet

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014 Bilag 1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER Udgave af 4. december - 2014 1. OPTIMON`s hemmeligholdelsespligt OPTIMON træffer alle rimelige og nødvendige foranstaltninger til hemmeligholdelse

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

Foto-kontrakt. Kunde(r) Fotograf. Begivenheds information. Side 1 af 5. Telefon: Telefon: E-mail: E-mail: Postnummer: By: Hjørring

Foto-kontrakt. Kunde(r) Fotograf. Begivenheds information. Side 1 af 5. Telefon: Telefon: E-mail: E-mail: Postnummer: By: Hjørring Kunde(r) Navn: E-mail: Navn: E-mail: Fotograf Navn: Morten Hedemann Karolinesvej 33 P E-mail: Hjemmeside: mortenhedemann.dk 9800 Hjørring 22 77 22 35 Begivenheds information Sted #1: Sted #2: Start/slut

Læs mere