VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS"

Transkript

1 Sidst opdateret: 28. august NØGLETERMER VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS 1.1. Princh: Princh, lokaliseret og etableret på Bjørnholms Allé 20, 8260 Viby J, Danmark (herefter også refereret til som vi, os eller vores) Indhold: Printbare filer (billeder, tekst og andet indhold) uploadet af en Printerbruger via Princh Software 1.3. Print: Indhold lavet til tryk på fysisk papir på en printer drevet af en Princh Host Princh Host: Enhver, der driver en printer og tilbyder print services via Princh Software 1.5. Printjob: En enkelt elektronisk fil sendt af en Printerbruger til en Princh Host via Princh Software med det formål at omdanne den elektroniske fil til et fysisk Print bestående af én eller flere sider Printpris: Den totale pris for et Printjob som Printerbrugeren bliver præsenteret for i Princh Software og på kvitteringen Princhgebyr: Det gebyr som Princh tager for anvendelsen af Princh Software til at udføre et Printjob eksklusiv eventuelle skatter og afgifter Services: De services tilbudt af Princh via Princh Software som beskrevet i paragraf 3 af disse vilkår og betingelser Vilkår og betingelser: Nærværende vilkår og betingelser Printerbruger: En naturlig person eller legal entitet, der gør brug af de Services, der tilbydes af Princh Princh Software: Softwaren tilbudt af Princh. Dette inkluderer men er ikke begrænset til ios Princh Software, Android Software og Princh Software på internettet. 2. GENERELT 2.1. Disse Vilkår og betingelser administrerer Printerbrugerens brug af Princh Software og de Services, der tilbydes af Princh. Ved at bruge Princh Software anerkender Printerbrugeren at have læst og forstået og er indforstået med at være bundet af disse vilkår og betingelser og at Printerbrugeren vil overholde alle relevante love og reguleringer i forbindelse hermed. Hvis du ikke er enig i disse vilkår og betingelser bør du ikke anvende Services eller tilgå Princh Software Princh forbeholder sig til ret til på ethvert tidspunkt at lave ændringer til Princh Software og vilkår og betingelserne. Sådanne ændrede vilkår og betingelser træder i kraft i det øjeblik, de er tilgængelige på Princh s hjemmeside eller via andre rimelige metoder. Princh bestræber sig på at informere om eventuelle væsentlige ændringer. Se venligst vilkår og betingelserne på 1

2 jævnligt for at sikre dig, at du er bekendt med de gældende betingelser for brugen af Princh Software. 3. PRINCH SERVICES 3.1. De services, der tilbydes via Princh Software eksisterer udelukkende for at levere en platform, der muliggør at Princh Hosts kan tilbyde printservices til Printerbrugere, inklusiv betalingstransaktionen mellem Printerbruger, Princh og Princh Host. Services gør en bruger i stand til at uploade Indhold til en Princh Host s printer via Princh Software og gør en Princh Host i stand til at liste dens print services og Printpris for dens services i Princh Software. Det giver en Printerbruger mulighed for at placere et Printjob hos en Princh Host for at omdanne det uploadede Indhold til et Print Princh er ikke en part i eventuelle aftaler indgået direkte mellem Princh Hosts og Printerbrugere. Princh producerer ej heller decideret Print og leverer ikke finansielle services Princh har ingen kontrol over Princh Hosts or Printerbrugeres adfærd, over det af Printerbrugerne uploadede Indhold og over de Print og services, der leveres af Princh Hosts. Princh fraskriver sig derfor alt ansvar i forbindelse hermed. 4. PRINTERBRUGER 4.1. Printerbrugeren eller enhver anden bruger af Princh Software accepterer og godkender at al information, der sendes til Princh Software er korrekt, sandt, lovligt og ikke krænker en tredjeparts rettigheder. Printerbrugeren eller enhver anden bruger af Princh Software godkender ikke at bruge Services til at: - sende nogen form for uopfordrede massepost ( spam ); lancere eller bruge en automatiseret proces til at sende mere kommunikation end en naturlig person indenfor rimelighedens grænser kunne producere; - true eller genere nogen person eller entitet; - opnå eller forsøge at opnå adgang til uautoriseret adgang til ethvert computersystem, server, netværk eller hardware ejet eller anvendt af Princh Hosts, andre Printerbrugere eller anden tredjepart; - på nogen måde at risikere at overloade, ødelægge, de-aktivere eller genere Services eller gribe ind i andre Printerbrugeres brug af Services; - Adaptere, modificere eller reverse engineer nogen af systemerne eller protokollerne for Princh eller Princh Hosts; - ompakke, videresælge eller videredistribuere Services på nogen måde uden eksplicit og skriftlig tilladelse af Princh Hvis en printerbruger ikke respekterer vilkår og betingelserne eller rimelige instruktioner fra en Princh Host, kan Princh egenhændigt og uden mulighed for kompensation nægte Printerbrugeren yderligere adgang til Princh Software, hjemmeside og/eller Services. Ethvert forsøg af en Printerbruger på at skade Princh Software, hjemmeside eller underminere legitim drift af Services 2

3 kan være en krænkelse af gældende lovgivning og i sådanne tilfælde forbeholder Princh sig ret til at kræve erstatning i det efter lovens rammer videst mulige omfang Printerbrugeren accepterer at miste fortrydelsesretten straks efter at have gennemført købet via app en eller hjemmesiden. Tabet af fortrydelsesretten påvirker ikke Printerbrugerens mulighed for at klage som anført i punkt I tilfælde af at Printerbrugeren identificerer en defekt med leveringen eller kvaliteten af Printjobbet, skal Printerbrugeren underrette Princh Host om de potentielle defekter indenfor 30 minutter af modtagelsen af fakturaen på Printjobbet. Sker dette ikke, vil den fulde Printpris blive trukket fra Printerbrugerens betalingskort. 5. PRINCH HOST 5.1. Når en Princh Host oprettes, skal mindst den følgende information leveres: (a) Information om Princh Hosts: (i) kontaktdetaljer på Princh Host; (ii) bankdetaljer for Princh Host; (iii) åbningstider for adgang til Princh Host s printer(e) (b) Prisdetaljer for et Printjob: (i) startprisen per Printjob; (ii) prisen per efterfølgende side 5.2. For at sikre kvaliteten og Printerbrugerens oplevelse af Princh Software og Services kan Princh egenhændigt og uden mulighed for kompensation nægte Princh Host adgang til Princh Software, hjemmeside og/eller Services, hvis en Princh Host ikke lever op til dennes forpligtelser eller ikke respekterer nærværende vilkår og betingelser Princh Hosts forstår og er indforstået med, at de er egenhændigt ansvarlige for at håndtere eventuelle relevante skatter, afgifter og lignende for de printservices de leverer til Printerbrugere via Princh Software. 6. INDHOLD 6.1. Printerbrugere er egenhændigt ansvarlige for det Indhold, de uploader, og vil afstå fra at uploade materiale med begrænsede rettigheder til Princh Software. Hvis en Princh Host af en Printerbruger bliver bedt om at assistere med at printe materiale med begrænsede rettigheder, skal Princh Host nægte at gennemføre Printjobbet og straks derefter informere Princh herom Indhold er materiale med begrænsede rettigheder hvis det: (a) overtræder eller krænker en tredjeparts rettigheder inklusiv men ikke begrænset til privatliv, omtale eller intellektuel ejendomsret (inklusiv enhver form for copyrights, patenter, designrettigheder, varemærker, forretningshemmeligheder og andre eventuelle proprietære rettigheder); (b) indeholder pornografisk eller uanstændigt indhold; (c) indeholder information omkring eller relateret til våben af nogen art; (d) indeholder information, der er falsk, ukorrekt, vildledende, generende, racistisk eller etisk stødende, skadeligt mod andre, injurierende eller ærekrænkende; 3

4 (e) indeholder trojanske heste, vira, orme eller anden skadelig eller destruktiv softwarekode; (f) går imod eller overtræder enhver gældende lov eller regulering, inklusiv enhver gældende eksportlovgivning eller regulering Princh kræver ingen ejerskabsrettigheder over Indholdet og har ingen forpligtelse til at gennemse Indholdet og kan ikke på nogen måde holdes ansvarlig for det via Princh Software uploadede Indhold. 7. PRINTJOB 7.1. For at udføre et Printjob hos en Princh Host, skal en Printerbruger igennem følgende trin: (a) Vælge og uploade Indhold: Printerbrugeren skal (i) vælge Indholdet på mobil enhed eller computer, (ii) uploade Indholdet i Princh Software, (iii) vælge den ønskede Princh Host, (iv) angive betalingsinformation, (v) bekræfte køb af Printjobbet. (b) Betaling: Printerbrugeren skal betale det totale beløb indikeret som Printprisen i Princh Software. Betalingen laves til en brugerkonto, der automatisk oprettes, når der betales for det første Printjob. Via et betalingskort overfører Printerbrugeren den fulde Printpris til sin brugerkonto hos Princh via Princh Software. På den femte arbejdsdag i måneden, der følger en kvartalsafslutning overfører Princh Printprisen fratrukket Princhgebyret og gebyret for betalingstransaktionen til bankkontoen oplyst af Princh Host. 8. ANNULEREDE PRINTJOBS 8.1. Processeres et Printjob ikke korrekt af Princh Software eller af Princh Host s hardware, bliver der ikke trukket nogen betaling fra Printerbrugerens konto Hvis skylden for det forkert processerede Printjob ligger hos Princh Host s hardware, er Princh Host forpligtet til at rette fejlen hvis muligt og genstarte Printjobbet. Princh Host har mulighed for at håndtere Printjobs i Princh Software. 9. GEBYRER 9.1. Det indikerede totale gebyr for Printjobbet er lig med Printprisen, der dækker Princhgebyr, betalingstransaktionsomkostningerne som specificeret af indløseren og alle relevante skatter og afgifter relateret hertil Printprisen, Princhgebyret og andre priser vist i Princh Software er kun indikationer af priser og er kun gyldige mens de vises. Princh Host og Princh forbeholder sig ret til at ændre indikerede priser i Princh Software uden forudgående varsel. En sådan ændring vil ikke påvirke allerede betalte Printjobs Princh gør sit bedste for at forhindre fejl i prisangivelsen i Princh Software. Skulle der imidlertid stadig opstå en fejl heri er hverken Printerbruger, Princh Host eller Princh bundet heraf og kan annullere Printjobbet. Ethvert beløb, det måtte være blevet overført i forbindelse hermed, vil blive tilbageført til Printerbrugeren. 4

5 10. INTELLEKTUEL EJENDOMSRET Alle intellektuelle ejendomsrettigheder inklusiv men ikke begrænset til copyright, varemærker og databaserettigheder i Services eller Princh Software og udvalget og arrangementet heraf tilhører Princh, dets licensgivere or andre tredjeparter. Alle rettigheder i Services og Princh Software, der ikke er udtrykkeligt angivet forbeholdes. 11. PRIVATLIV For at bruge Services skal Princh Hosts levere bestemt information omkring dem selv, når der oprettes en Princh Host konto, og de designeres som Princh Hosts. Princh har specificeret hvilken information, der kræves for at anvende Services. Denne information bruges kun af Princh til at kunne levere Services Al kundedata behandles jævnfør gældende lokal lovgivning og sælges ikke videre til tredjeparter. 12. ANSVAR OG SKADESLØSHOLDELSE Under ingen omstændigheder kan Princh holdes ansvarlig for nogen som helst skader, uanset om det er en aktion af kontrakten eller enhver skadevoldende handling, der udspringer af eller i forbindelse med Printerbrugerens adgang til eller brug af Services og Princh Software eller printtjenesterne, der tilbydes af Princh Host, undtagen i det omfang sådanne skader opstår direkte fra forsæt eller grov uagtsomhed fra Princh og dens øverste ledelse I tilfælde af Printerbrugerens hjemland ikke tillader nogen af de undtagelser eller begrænsninger af ansvar eller en af de ansvarsfraskrivelser, der er nævnt i Vilkår og betingelserne, skal sådanne udelukkelser, begrænsninger eller ansvarsfraskrivelser begrænses til det maksimale omfang tilladt af gældende lov Printerbrugeren accepterer at skadesløsholde Princh fra og mod alle forpligtelser, krav, skader og udgifter (herunder rimelige advokatsalærer), der opstår fra eller vedrører eventuelle krav, der skyldes Printerbrugerens misligholdelse af disse vilkår og betingelser En Printerbruger, der placerer et udskriftsjob med en Princh Host, accepterer at skadesløsholde Princh Host fra og mod alle forpligtelser, krav, skader og udgifter (herunder rimelige advokatsalærer) som følge af eller i forbindelse med ethvert krav, der følger af Printerbrugerens overtrædelse af disse vilkår og betingelser. 13. GÆLDENDE LOV OG RETSOMRÅDE Disse vilkår og betingelser og eventuelle tvister i forbindelse hermed er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i Danmark. De Forenede Nationers konvention om aftaler om internationale løsørekøb finder ikke anvendelse. Enhver tvist, krav eller søgsmål, der udspringer af eller i forbindelse med de vilkår og betingelser eller Printerbrugerens brug af Princh Software, hjemmeside eller Services skal forelægges de kompetente domstole i Danmark, medmindre andet er foreskrevet af gældende obligatorisk lov Printerbruger er alene ansvarlig for, at Printerbrugerens brug af Services og Princh Software overholder lokale gældende lovgivning. 5

6 14. ADSKILLELIGHED Hvis en bestemmelse i disse vilkår og betingelser er ugyldig eller ikke kan håndhæves, så vil den ugyldige eller ikke-håndhævbare bestemmelse blive erstattet af en gyldig, retskraftig bestemmelse, som passer bedst muligt med hensigten med den oprindelige bestemmelse, og de resterende bestemmelser skal håndhæves. 15. KONTAKT OS Hvis du har spørgsmål omkring den måde, hvorpå Princh Software drives eller Services er leveret, bedes du kontakte os på 6

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom )

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Danmark Generelle vilkår og betingelser TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Indhold 1 Omfang... 3 2 Bestilling direkte

Læs mere

Atchik - Vilkår og betingelser for Atchik Spil

Atchik - Vilkår og betingelser for Atchik Spil Atchik - Vilkår og betingelser for Atchik Spil 1 Om disse vilkår 1.1 Disse vilkår udgør en juridisk aftale mellem dig ("du/dig" eller "din/dit") og Atchik- Realtime A/S, Kildegaardsvej 20, 2900 Hellerup,

Læs mere

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

LÆS VENLIGST DISSE VILKÅR OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR DU ANVENDER ET DIMG-WEBSTED.

LÆS VENLIGST DISSE VILKÅR OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR DU ANVENDER ET DIMG-WEBSTED. Vilkår for brug Udskriv Gem PDF Opdateret: 2 november 2011 1. INDLEDNING Velkommen til Club Penguin ("webstedet"). Webstedet drives og præsenteres for brugere af Disney Online Studios Canada Inc. (tidligere

Læs mere

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber.

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber. Betingelser for brug af eschool Brug af eschool service og dit abonnement til vores eschool er underlagt følgende vilkår og betingelser. Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt. 1. Aftalen.

Læs mere

TILLÆG TIL BLACKBERRY LØSNINGSLICENSAFTALE FOR BLACKBERRY CLOUD- FORRETNINGSTJENESTER TIL MICROSOFT OFFICE 365 ( TILLÆGGET )

TILLÆG TIL BLACKBERRY LØSNINGSLICENSAFTALE FOR BLACKBERRY CLOUD- FORRETNINGSTJENESTER TIL MICROSOFT OFFICE 365 ( TILLÆGGET ) TILLÆG TIL BLACKBERRY LØSNINGSLICENSAFTALE FOR BLACKBERRY CLOUD- FORRETNINGSTJENESTER TIL MICROSOFT OFFICE 365 ( TILLÆGGET ) VIGTIGE MEDDELELSER: For at få adgang til og/eller bruge denne Cloud-tjeneste

Læs mere

Brugsbetingelser. 1. Kontrakt mellem dig og os. Senest opdateret 10. juli 2014

Brugsbetingelser. 1. Kontrakt mellem dig og os. Senest opdateret 10. juli 2014 Brugsbetingelser Senest opdateret 10. juli 2014 Disney Interactive er glad for at kunne præsentere sine websteder, software, applikationer, indhold, produkter og tjenester ( Disney Services ), der kan

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN

FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN Præambel Dette dokument (herefter benævnt Aftalen ) indeholder vilkårene for brugen af Find2learn og det dertil forbundne software, apps og hjemmesider mv. (herefter benævnt

Læs mere

Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en

Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en 1. Vedtagelse af betingelser 1.1. Disse betingelser (herefter benævnt "Betingelserne") for brug af CATSJs applikation (herefter benævnt "App en") regulerer forholdet

Læs mere

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE Indledning Denne juridiske meddelelse gælder for alt indhold på denne reservationsside. Læs disse vilkår og betingelser for brug ( Brugervilkår ) grundigt

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER TIL PORSCHE DESIGN P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (DANMARK)

VILKÅR OG BETINGELSER TIL PORSCHE DESIGN P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (DANMARK) VILKÅR OG BETINGELSER TIL PORSCHE DESIGN P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (DANMARK) NÆRVÆRENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (NÆRVÆRENDE AFTALE ) ER EN JURIDISK BINDENDE

Læs mere

Under hensyn til ovenstående og de gensidige løfter beskrevet nedenfor samt Instruktørens tilmelding til ZIN- programmet

Under hensyn til ovenstående og de gensidige løfter beskrevet nedenfor samt Instruktørens tilmelding til ZIN- programmet ZIN LICENSAFTALE Denne licensaftale ( Aftalen ) indgås imellem Zumba Fitness, LLC ( Zumba ) og dig ( Instruktøren ) og træder i kraft på Instruktørens tilmeldingsdato til Zumba Instructor Network ( ZIN

Læs mere

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE Denne slutbrugerlicensaftale ( Licens ) er en aftale mellem dig og Electronic Arts Inc. samt deres datterselskaber og associerede selskaber ("EA"). Denne

Læs mere

G E N E R E L L E H A N D E L S B E T I N G E L S E R for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v.

G E N E R E L L E H A N D E L S B E T I N G E L S E R for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v. G E N E R E L L E H A N D E L S B E T I N G E L S E R for Netgroups levering af IT-ydelser m.v. Netgroup A/S Store Kongensgade 40 H 1264 København K CVR-nr.: 26 09 35 03 ( Netgroup ) Version 4.3 1. Præambel...

Læs mere

(2) Ved "medlemmerne" skelnes der mellem medlemmer, der tilbyder en ydelse ("tilbydende part"), og medlemmer, der søger en ydelse ("søgende part").

(2) Ved medlemmerne skelnes der mellem medlemmer, der tilbyder en ydelse (tilbydende part), og medlemmer, der søger en ydelse (søgende part). Dette er de almindelige forretningsbetingelser gældende for: www.dk.care.com i det efterfølgende benævnt "hjemmeside", "Care.com Europe" og "dk.care.com" og repræsenteret ved ejeren "Care.com Europe GmbH".

Læs mere

MELLEM DIG OG RCI EUROPE

MELLEM DIG OG RCI EUROPE RCI Weeks Brugsvilkår AFTALE MELLEM DIG OG RCI EUROPE Denne hjemmeside tilbydes dig af RCI Europe ("RCI", "vi", "os" eller "vores"). Din brug af denne hjemmeside og/eller din anerkendelse uden modifikation

Læs mere

LÆS BLACKBERRY S INFORMATION PÅ AFSNIT 19 OG 20 OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER OG DATA.

LÆS BLACKBERRY S INFORMATION PÅ AFSNIT 19 OG 20 OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER OG DATA. BBM SERVICEVILKÅR LÆS DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, FØR BRUG AF SERVICE ELLER INSTALLERING ELLER BRUGEN AF BBM SOFTWARE,GENNEM HVEM TJENESTEYDELSEN ER GJORT TILGÆGELIG.AFTALEN INDHOLDER BESTEMMELSER.SOM BEGRÆNSER

Læs mere

1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER...

1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER... KUNDENS AFTALEVILKÅR INDHOLD 1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER... 6 8 TELEFONHANDEL... 8 9 HANDEL...

Læs mere

Aftale om slutbrugerlicens og supportydelser til ActivEngage

Aftale om slutbrugerlicens og supportydelser til ActivEngage Aftale om slutbrugerlicens og supportydelser til ActivEngage Nærværende aftale om licens og supportydelser til ActivEngage (nærværende aftale ) indgås mellem brugeren af ActivEngage-softwaren ( kunden

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE

SLUTBRUGERLICENSAFTALE SLUTBRUGERLICENSAFTALE VED AT OVERFØRE, INSTALLERE, KOPIERE, ÅBNE ELLER BRUGE DENNE SOFTWARE ACCEPTERER DU VILKÅRENE I DENNE AFTALE. HVIS DU ACCEPTERER DISSE VILKÅR PÅ VEGNE AF EN ANDEN PERSON ELLER ET

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1. Din forbindelse med imentor A/S 2. Accept af betingelserne 3. Sproget i Betingelserne 4. Levering af Tjenesteydelserne fra imentor og PARTNERE 5. Din brug af Tjenesteydelserne

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1. Din forbindelse med imentor A/S 2. Accept af betingelserne 3. Sproget i Betingelserne 4. Levering af Tjenesteydelserne fra imentor og PARTNERE 5. Din brug af Tjenesteydelserne

Læs mere

accepterer du, og er enig i, at være underlagt disse retningslinjer; og

accepterer du, og er enig i, at være underlagt disse retningslinjer; og DISSE VILKÅR OG HANDELSBETINGELSER ( RETNINGSLINJER ) UDGØR DIN AFTALE I FORHOLD TIL DIT BILLETNET GAVEKORT ELLER E-GAVEKORT, SOM DU HAR KØBT ELLER MODTAGET ( GAVEKORT ). MED MINDRE ANDET ER ANGIVET VIL

Læs mere

1. GENERELLE PRINCIPPER

1. GENERELLE PRINCIPPER UNIVAR (Levering til de nordiske lande) SALGSBETINGELSER I nærværende betingelser henviser Sælger til UNIVAR BV og Køber henviser til det individuelle firma eller selskab, til hvem et tilbud er stilet,

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

Bekendtgørelse og almindelige vilkår og betingelser for unitedprint.com Danmark ApS

Bekendtgørelse og almindelige vilkår og betingelser for unitedprint.com Danmark ApS Bekendtgørelse og almindelige vilkår og betingelser for unitedprint.com Danmark ApS A. Kundeoplysninger I. Information om udbyderen Unitedprint.com Danmark ApS ( UP ) Arne Jacobsens Allé 7 DK-2300 København

Læs mere

SPIL 1 NUDGE. Brug Nudge til at steppe frem til 3 ens på hjulene eller gem nudge, ved at trykke start. 4-9 DIREKTE NUDGE I 5-10 SPIL

SPIL 1 NUDGE. Brug Nudge til at steppe frem til 3 ens på hjulene eller gem nudge, ved at trykke start. 4-9 DIREKTE NUDGE I 5-10 SPIL SPIL 1 10 lykkespil. Kompas giver gevinst. Opsparingsslysene står tændt fra spil til spil. Søjle 1: Man starter i søjle 1. Flash i alle felter. Søjle 1 opsparingslys tændes ved stop på tilsvarende felt.

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere