Statusrapport for TOBAKKEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statusrapport for TOBAKKEN"

Transkript

1 Statusrapport for TOBAKKEN I denne rapport gør TOBAKKEN status over sin virksomhed de første to år af rammeaftalen med Statens Kunstråds Musikudvalg og Esbjerg Kommune for perioden 1. januar 2013 til 31. december Rapporten gør rede for målopfyldelsen i og beskriver spillestedets vigtigste udfordringer og muligheder de nærmest kommende år. 1. Hvordan er det gået i ? 1.1. Fælles formål for de regionale spillesteder i Danmark Formålet med de regionale spillesteder er at formidle, præsentere, profilere og udvikle den rytmiske musik lokalt, regionalt, nationalt og internationalt. Sådan har TOBAKKEN bidraget til at opfylde formålet: TOBAKKEN har arbejdet målrettet i forhold til den indgåede regionale spillestedsaftale, og har efter egen vurdering opfyldt de formulerede målsætninger og aftalerammer. Desuden ser TOBAKKEN det, som et eksistensgrundlag, både at konsolidere eksisterende og levedygtige tiltag, og samtidigt at udvikle nye ideer, koncepter og muligheder i vores branche Fælles vision for de regionale spillesteder i Danmark Det er visionen, at de regionale spillesteder fremstår og virker som dynamiske og kompetente kraftcentre, der med udgangspunkt i mangfoldighed og fornyelse formidler, præsenterer, profilerer og udvikler rytmisk musik af høj kunstnerisk kvalitet. De regionale spillesteder er forskelligartede og arbejder hver især målrettet på at udvikle og præcisere en unik og ambitiøs profil, der udfordrer kunstnere og publikum, og som sætter musikken og den musikalske oplevelse i centrum. Det enkelte regionale spillested har selv defineret sin profil, og hvordan spillestedet vil realisere de aftalte formål, visioner og mål i perioden Sådan har TOBAKKEN bidraget til at opfylde visionen: TOBAKKEN har i perioden sat ekstra skub i udviklingen af de lokale/regionale kunstnere og deres muligheder for at udfolde sig. På samme tid præsenterer TOBAKKEN en bred vifte af forskellige kunstnere, der repræsenterer høj kunstnerisk kvalitet og musikalsk mangfoldighed. Det naturlige samarbejde mellem TOBAKKENs associerede spillesteder; Ungdomshuset, KONFUS og Studenterhuset, HUSET, understreger både brede, mangfoldighed, omfang og styrke af spillestedsdriften. 1

2 1.3. Spillestedets profil Tobakken er i aftaleperioden kraftcenter for rytmisk musik og præsenterer rytmisk musik af høj kunstnerisk kvalitet. Tobakken præsenterer kendt og mindre kendt ny og etableret rytmisk musik inden for alle genrer, målrettet publikumsgrupper i hele regionen. Tobakken skaber muligheder og udvikling for lokale og regionale kunstnere, og udvikler både kunstnere, publikum og formidlingsformer. Tobakken er formidler af den nationale rytmiske musikscene og er koordinator og facilitator for kunstnere og musikinteressenter i hele sit virkeområde. Spillestedets målopfyldelse i : TOBAKKEN har efter egen vurdering og på trods af den regionale aftales begrænsede økonomi præsteret et imponerende omfang af koncerter og med kunstnere med appel til mange forskellige publikumsgrupper og indenfor mange forskellige genrer. Der er præsenteret lokale vækstlagsnavne, nationale up-coming artister, store kendte navne, verdensmusik, jazz, udenlandske navne, roots, rap, hiphop osv. osv. Specielt konceptet Made In Esbjerg med både showcases og festival for lokale/regionale kunstnere fylder en del i TOBAKKENs opgavebunke og med koblingen til studie og øvelokaler på KONFUS sammensat med læringsforløb for de talentfulde unge mennesker, synes TOBAKKEN at være på rette vej i forhold til udviklingen af den lokale/regionale musik. Det er en proces der aldrig vil blive tilendebragt, men der konstant skal arbejdes med og udvikles på. Der har i de seneste 2 år været et spirende samarbejde mellem erhvervslivet og TOBAKKEN omkring forskellige kunstneres muligheder for at videregive erfaringer i andre sammenhænge end koncerter TOBAKKEN har formidlet besøgende kunstnere til forskellige virksomheder til clinics og masterclasses og enkelte foredrag. TOBAKKEN har gennem de seneste år forsøgt at udvikle på koncertformen ved bl.a. til visse koncerter at tilbyde spisning, hvilket i forhold til f.eks. jazz-publikum har været en pæn succes. Der arbejdes kontinuerligt med både koncerter for små børn pt. gennem konceptet Rytmisk Frikvarter og lidt ældre børn gennem diverse koncepter som Børn & Big Band, samarbejder med det kommunale ensemble EKKO, Esbjerg Kulturskole etc. og udover arbejdet med unge gennem KONFUS og HUSET, samarbejder TOBAKKEN ofte med Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole, Studiebyen Esbjerg, de lokale gymnasier og ungdomsuddannelser etc. omkring bl.a. koncerter og arrangementer. Ideen bag den generelle udvikling af koncertformen er at tiltrække nye publikumsgrupper herunder virksomheder hvor musikken måske ikke er væsentligste faktor for at vælge arrangementet på TOBAKKEN. Der arbejdes målrettet på at tilbyde totaloplevelse og vores håb og forventning er, at vi derigennem skaber nye musikforbrugere og koncertgængere. 2

3 1.4. De fem strategiske områder A. Koncertvirksomhed Overordnet målsætning for alle regionale spillesteder De regionale spillesteders koncertvirksomhed bidrager til at formidle og præsentere regional, national og international rytmisk musik af høj kunstnerisk kvalitet samt at holde prioriteret fokus på udvikling og nytænkning. Sådan har TOBAKKEN bidraget til at opfylde den overordnede målsætning i : TOBAKKEN har præsenteret et bredt udbud af regional, national og international rytmisk musik af høj kunstnerisk kvalitet gennem perioden og selvom udvikling og nytænkning er nøgleord i denne forbindelse, er det tankevækkende, at der dukker flere og flere kunstnere op, som i virkeligheden søger tilbage mod de oprindelige rødder i den rytmiske musik godt nok blandet med mange nye elementer men alligevel. TOBAKKEN har konstant fokus på udviklingen nytænkning kommer fra TOBAKKENs side mere til udtryk i koncertform og koncepter end i formidlingen og præsentationen. A.1. Spillestedets mål med små koncerter (K1) Tobakken præsenterer nye og ukendte kunstnere af høj kvalitet, samt kunstnere som har noget specielt, usædvanligt eller unikt kunstnerisk at byde på. Tobakken præsenterer et mangfoldigt udbud af genrer, heriblandt forskellige smalle genrer. Spillestedets målopfyldelse i : TOBAKKEN har især i samarbejdet med KONFUS og HUSET præsenteret en lang række nye og ukendte kunstnere og i stor udstrækning udbudt smalle genrer fra punk og metal til verdensmusik. Udviklingen af en decideret vækstlagsscene på KONFUS er i gang, og der foregår en del aktiviteter i det lokale vækstlagsmiljø, hvor vi deltager aktivt. Koncerterne, som afvikles på vækstlagsscenen er ofte uden decideret kontraktgrundlag, gratis eller mere jamsession-agtigt og tæller som sådan ikke med i TOBAKKENs ydelser, som regionalt spillested. Omfanget er dog så stort, og arbejdsbyrden for TOBAKKEN, som virksomhed ikke er ubetydelig og derfor bør denne opgave vurderes, som en del af den regionale aftale. TOBAKKEN har introduceret et koncept Discovery Live hvor publikum kan købe adgang til et større antal vækstlagskoncerter for få penge. Dette tiltag sigter mod at sikre et deltagerantal til de enkelte koncerter. A.2. Mål med mellemstore koncerter (K2) Tobakken præsenterer kunstnere og genrer, som har opnået en vis publikumstiltrækning. Tobakken udvikler publikum og koncertformen samt sammensætter musikalske elementer med andre kulturelle genrer. 3

4 Spillestedets målopfyldelse i : TOBAKKEN har sammen med andre kulturaktører arbejdet under projektet Kulturnatten og i denne forbindelse kombineres forskellige kulturelle/kunstneriske udtryk. Substansen af dette arbejde har givet om end kun i begrænset omfang aktørerne mere lyst til at samarbejde om diverse projekter, således at vi f.eks. under Made In Esbjerg Festivalen har præsenteret streetartists, billedkunstnere, skuespillere, brugskunsthåndværkere etc. sammen med musikere. Genremæssigt har TOBAKKEN forsøgt at give specielt verdensmusikken og folk(e)musikken en vitaminindsprøjtning i vores område med varierende held. A.3. Mål med store koncerter (K3) Tobakken præsenterer nye samt etablerede kunstnere, som er slået igennem hos publikum. Tobakken gennemfører konceptkoncerter med et samlende tema eller element. Spillestedets målopfyldelse i : TOBAKKEN har gennemført en række koncerter med et (for hvert arrangement) samlende tema. Stort set alle disse koncerter har været fornuftigt besøgt. Der arbejdes i flere retninger med disse koncerter, men der er bl.a. præsenteret tribute -arrangementer, hvor temaet har været bestemte kunstnere og genrearrangementer, hvor temaet har været en bestemt musikalsk retning. TOBAKKEN har naturligvis også gennemført en lang række koncerter med etablerede kunstnere. A.4. Nøgletal for koncertvirksomheden TOBAKKENs koncertvirksomhed falder i tre grupper: Små (K1), mellemstore (K2) og store (K3) koncerter. Små koncerter er koncerter med under 70 solgte billetter, mellemstore koncerter er koncerter med 70 til 350 solgte billetter og store koncerter er koncerter med over 350 solgte billetter (gældende fra og med 2014). Koncertstørrelse Antal koncerter i 2013 Antal Antal koncerter i 2014 Aftalt Afholdt publikum i Aftalt Afholdt 2013 Antal publikum i 2014 Små koncerter (K1) Mellemstore koncerter (K2) Store koncerter (K3) I alt Tabel 1. Antal koncerter og publikumstal fordelt på små koncerter (K1), mellemstore koncerter (K2) og store koncerter (K3). Bemærk at TOBAKKEN i 2014 har ændret øvre grænse for mellemstore koncerter (K2) fra 150 til 350 publikummer og tilsvarende er nedre grænse for store koncerter (K3) ændret til fra 150 til 350 publikummer. 4

5 Publikum og entréindtægter Antal solgte billetter Antal fribilletter Publikum i alt (summen af antal solgte billetter og antal fribilletter) Entréindtægter Tabel 2. Billetsalg og entréindtægter Bemærk at der i 2014 er indregnet solgte billetter til 2 koncerter, som er afholdt i sportsarenaen Blue Water Dokken. B. Fælles mål for udvikling af musiklivet, herunder vækstlag og smalle genrer Regionale spillesteder bidrager til at udvikle kvalitet, mangfoldighed og nyskabelse i musiklivet, herunder vækstlag og smalle genrer. Sådan har TOBAKKEN bidraget til at opfylde den overordnede målsætning i : TOBAKKEN arbejder aktivt på specielt den lokale/regionale bane med udvikling igennem Made In Esbjerg og benytter vores kontakter til både Dansk Live, erfra-grupper, ORA etc. til at påvirke den nationale udvikling. C. Fælles mål for publikumsudvikling, markedsføring og kommunikation Regionale spillesteder bidrager til at formidle musik som en god og udviklende oplevelse. Spillestederne arbejder strategisk og involverende med at udvikle eksisterende og nye publikumsgrupper særligt med henblik på børn og unge. Spillestedet inddrager forskellige publikumssegmenter i arbejdet og udarbejder mål, metode og succeskriterier for indsatsen. Spillestedet markedsfører og kommunikerer sine aktiviteter effektivt i hele dets virkeområde. Sådan har TOBAKKEN bidraget til at opfylde den overordnede målsætning i : TOBAKKEN har i den forløbne periode udviklet væsentligt på sin elektroniske markedsføringsplatform. Dels er hjemmeside blevet væsentligt opgraderet og dels arbejdes der målrettet og kontinuerligt på forskellige sociale platforme væsentligst Facebook. TOBAKKEN benytter med held både den lokale og landsdelsdækkende presse til at kommunikere budskaber ud og benytter samtidigt samme til betalte reklame/annonceindslag. Både TOBAKKEN, KONFUS og HUSET udsender ca. hvert halve år trykte programmer og TOBAKKEN har investeret i husstandsomdeling i Esbjerg Kommune af sit 2015 forårsprogram. D. Fælles mål for eksternt samarbejde Regionale spillesteder bidrager til øget dialog og samarbejder lokalt, i landsdelen, nationalt og internationalt med rytmiske spillesteder, genreorganisationer, uddannelsesinstitutioner og andre aktører i og uden for kulturlivet med henblik på at styrke og udvikle den rytmiske musik. 5

6 Sådan har TOBAKKEN bidraget til at opfylde den overordnede målsætning i : TOBAKKEN arbejder konstant på at have en god og ligeværdig dialog med alle parter og samarbejdspartnere i vores virkefelt. Udover de i tidligere afsnit omtalte samarbejder, samarbejder TOBAKKEN tæt med Den Jysk-Fynske Erfagruppe, Dansk Live, Kulturhusene i Danmark, forskellige booking-bureauer og managements. Desuden er der tætte relationer til verdensmusikorganisationen i Danmark og ORA. Lokalt samarbejdes der især med Esbjerg Kommune og også Musikhuset Esbjerg og Sport EventPark Esbjerg desuden er der samarbejde og relationer til Esbjerg Erhvervsudvikling og diverse erhvervsnetværk i området. E. fælles mål for professionel ledelse, organisation og opgaveløsning Regionale spillesteders aktiviteter varetages, ledes og administreres udviklingsorienteret og professionelt. Sådan har TOBAKKEN bidraget til at opfylde den overordnede målsætning i : TOBAKKEN har i perioden målrettet indsatsen mod vækstlaget med ansættelsen af en dedikeret medarbejder (eventkoordinator). Indsatsen i forhold til inspiration er fastlagt ved fast deltagelse i diverse events og festivaler og ved besøg hos især samarbejdspartnerne i Den Jysk-Fynske Erfagruppe. Medarbejdere på TOBAKKEN bliver løbende tilbudt diverse kurser og deltagelse i workshops, seminarer og konferencer. Desuden afholdes der ved behov interne kurser i forskellige værktøjer etc. TOBAKKEN har desuden pt. ansat 4 elever i henholdsvis eventkoordinator- og eventteknikeruddannelserne. TOBAKKEN har i 2015 omlagt sit økonomiske system et i øvrigt omfattende arbejde Vigtige forhold som ikke er berørt i rammeaftalen 2. Spillestedets muligheder og udfordringer de kommende år TOBAKKEN anser det som vigtigt at sikre sin samlede økonomiske drift af TOBAKKEN, KONFUS og HUSET efter nogle år med en forholdsvis ustabil drift. Der er udarbejdet handlingsplan for denne opgave en plan som følges tæt op. 6

7 Samfundets udvikling gennem de seneste år betyder, at institutioner, som TOBAKKEN, skal have skarp fokus på både udvikling og samarbejde. Den regionale spillestedsaftale har været en god løftestang til netop at have fokus på den kunstneriske og virksomhedsmæssige udvikling og forholdene i vores forholdsvis snævre branche og TOBAKKENs rolle i regionen har medført brede samarbejdsrelationer eller i det mindste gode kontaktflader. Men dette er ikke tilstrækkeligt. TOBAKKEN er overbevist om, at der er store potentialer til stede i samarbejder med især erhvervsliv samtidigt skal TOBAKKENs forskellige ydelser og tilbud sigte mod flere totaloplevelser der skal sættes mere skub i aktive samarbejdsaftaler, og vi skal blive bedre til at sælge os selv. Ikke kun at markedsføre vores tilbud. Helt sikkert en stor mundfuld og en langvarig indsats. Konkurrencen på det kulturelle område bliver stadig mere og mere hård, hvilket udgør en udfordring for alle parter. På den ene side trækker sportsverdenen økonomisk hårdt på alle lokale erhvervsvirksomheder og potentielle samarbejdsparter i vores geografiske område er der på højeste danske niveau fodbold, damehåndbold, herrehåndbold og ishockey og desuden trækker alle lokale amatør sportsforeningers også på de samme aktører, som har tilknytning til de enkelte klubbers lokalområde. Samtidigt er der en række faste dages events i lokalområdet, som tiltrækker både opmærksomhed, publikum og økonomi dette være sig både musikfestivaler, sportsevents etc. Og i disse tider føles der en klar interesse fra mange sider til at satse på korte og overskuelige events frem for lange og vedholdende indsatser. TOBAKKEN skal (ligesom andre med kontinuerlig drift) navigere i dette og sikre nøjagtig samme elementer - opmærksomhed, publikum og økonomi og dette er bestemt en af de store udfordringer også i fremtiden. På det mere konkrete niveau er det TOBAKKENs mål at fortsætte med det arbejde vi allerede gør og har beskrevet ovenfor. Vi skal udvikle den kunstneriske profil således at fordelingen mellem de 3 spillesteder TOBAKKEN, KONFUS og HUSET bliver mere logisk og således, at vi varetager både de kunstneriske interesser og tilgodeser den publikumsmæssige segmentering mellem de 3 steder. Samtidigt skal der fokus på totaloplevelsen. Der skal arbejdes mod at TOBAKKEN, HUSET og KONFUS har et regulært sommerprogram alle steder har altid haft lukket fra ca. midt maj til midt august hvor det traditionelt er svært at tiltrække et publikum til aktiviteter i vores huse. Der arbejdes i 2015 på et nyt koncept en børnekulturdag, som skal indeholde forskellige tilbud til børnefamilier og især segmentet 4-10 år. Børnekulturdagen skal holdes i august og vise et TOBAKKEN fyldt med relevante indslag og disse vil rumme et ikke ubetydeligt element af musik og musikpædagogisk indhold. Det nationale samarbejde og herunder samarbejdet i Den Jysk-Fynske Erfagruppe skal udvikles endnu mere, således at vi som spillesteder står bedre rustet overfor enhver forhandlingspart men der skal i lige så høj grad etableres regulære kunstneriske samarbejder og deles erfaringer og dette i højere grad end tidligere. TOBAKKEN ser det også som en stor mulighed at fortsætte som regionalt spillested. 7

8 3. Forholdet mellem spillestedet og de offentlige tilskudsydere I dette kapitel vurderer spillestedet, om den fireårige aftale understøtter spillestedets arbejde, og om der er noget Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik/Kulturstyrelsen eller kommunen kunne gøre bedre inden for de givne økonomiske rammer Er aftalens strategimål relevante, eller ville det styrke spillestedets arbejde, hvis strategimålene var defineret på en anden måde? Strategimålene kan være gode nok men i forhold til måling og afrapportering virker aftalens opbygning ikke tilstrækkelig rapportvenlig. Med andre ord skal vi måles vil det være rart at have noget målbart, som kunne sammenlignes mellem de enkelte spillesteder. Som tingene er nu bortset fra antal koncerter, antal publikummer og entre indtægter så er alle målepunkter vel egentlige tekster. Og desværre må jeg tilføje at nærværende rapport efter min bedste overbevisning forekommer at være solidt forbrug af tid. Spillestederne rapporterer nøjagtigt samme oplysninger årligt, hvorfor denne rapports berettigelse eller formål forekommer uklar. Et forslag kunne være at tilrette enten midtvejsevalueringen til forholdene eller ændre årsrapporterne, således vi alle kan få et fornuftigt forhold og udbytte af denne dialogform Hvordan fungerer Kulturstyrelsens skabeloner og vejledninger på Hvad fungerer godt, hvad fungerer dårligt, og hvordan kunne det blive bedre? Skabeloner og vejledninger fungere i sig selv godt men indholdet peger for meget i retning af Kulturstyrelsens interesser, og i den virkelige verden på spillestederne handler det primært om, at vi alle har brugbare forhold, data, rapporter hvis vi i fællesskab skal have tingene til at fungere begge veje. Årsrapportens driftsopgørelse kan f.eks. på TOBAKKEN alene anvendes i forhold til den regionale aftale og giver ikke hverken TOBAKKEN, TOBAKKENs bestyrelse eller Esbjerg Kommune, nogen reel fremadrettet og brugbar effekt. Det bør vi sammen kunne gøre meget bedre Hvordan er den løbende dialog med Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik/Kulturstyrelsen? - Får spillestedet den vejledning og opbakning, der er brug for, eller er der noget, Statens Kunstråds Musikudvalg og Kulturstyrelsen kunne gøre bedre? Dette vil vise sig til midtvejsevalueringen Hvis nogen af parterne har væsentlige punkter, som ikke er rejst på forhånd så er der noget der må halte. TOBAKKENs oplevelse er at der er en god dialog og vejledning, når der er behov herfor. 8

9 3.4. Hvordan er den løbende dialog med kommunen? - Får spillestedet den vejledning og opbakning, der er brug for, eller er der noget, kommunen kunne gøre bedre? Samarbejdet mellem TOBAKKEN og Esbjerg Kommune fungerer rigtigt godt og der er fra kommunens side stor opmærksomhed og samarbejdsvilje i alle forhold. 4. Behov for justering af de aftalte nøgletal og resultatmål for perioden Følgende tabel viser spillestedets behov for justering af de aftalte resultatmål. [Skemaet skal kun benyttes, hvis der er tale om større justeringer. Hvis spillestedet ikke har behov for større justeringer, slettes skemaet og erstattes f.eks. af flg. tekst: "Spillestedet har ikke ønske om justeringer af rammeaftalen."] Nuværende aftaletekst Forslag til justering Begrundelse I aftalens pkt Specifikke mål for Tobakken er der beskrevet: mellemstore koncerter er koncerter med 70 til 150 solgte billetter og store koncerter er koncerter med over 150 solgte billetter. I aftalens pkt. 6. Finansielle forhold og tilskud er Statens Kunstråds Musikudvalgs tilskud til Tobakken fastlagt til kr årligt. Tobakken foreslår følgende tekst: mellemstore koncerter er koncerter med 70 til 350 solgte billetter og store koncerter er koncerter med over 350 solgte billetter. Tobakken foreslår, at Statens Kunstråds Musikudvalg prioriterer Tobakken, hvis der skulle være yderligere finansiering til rådighed, således at tilskuddet i 2015 og 2016 f.eks. matchede det kommunale tilskud. Det har vist sig både forkert og uhensigtsmæssigt med den oprindelige vurdering af publikumsantallet til mellemstore og store koncerter hvilket kan ses på rapporteringen for 2013 og Tobakken yder en indsats der ligger langt ud over den økonomi, som aftalen indeholder. 5. Påtegning Dato: 29. april 2015, Spillestedsleder: Jan Mols Poulsen Bestyrelsesformand: René Lennart Madsen Bilag 1. Budget Koncertliste for Koncertliste for

Rammeaftale om det regionale spillested Studenterhuset

Rammeaftale om det regionale spillested Studenterhuset Rammeaftale om det regionale spillested Studenterhuset 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Aalborg Kommune og Aalborg Universitets Studenterhus. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Musikhuzet Bornholm

Rammeaftale om det regionale spillested Musikhuzet Bornholm Rammeaftale om det regionale spillested Musikhuzet Bornholm 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Bornholms Regionskommune og Fonden Musikhuzet Bornholm. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Train

Rammeaftale om det regionale spillested Train Rammeaftale om det regionale spillested Train 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Aarhus Kommune og Train. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål og vision for de regionale

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten

Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Herning Kommune og Foreningen Fermaten. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Klaverfabrikken Live

Rammeaftale om det regionale spillested Klaverfabrikken Live Rammeaftale om det regionale spillested Klaverfabrikken Live 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Hillerød Kommune og Klaverfabrikken Live. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016.

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Fonden Copenhagen JazzHouse. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Global Copenhagen

Rammeaftale om det regionale spillested Global Copenhagen Rammeaftale om det regionale spillested Global Copenhagen 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Global Copenhagen. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016.

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Godset

Rammeaftale om det regionale spillested Godset Rammeaftale om det regionale spillested Godset 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Kolding Kommune og Kulturinstitutionen Godset ved Kolding Kommune. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Gimle

Rammeaftale om det regionale spillested Gimle Rammeaftale om det regionale spillested Gimle 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Roskilde Kommune og Fonden Gimle. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål og vision

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Det Musiske Hus

Rammeaftale om det regionale spillested Det Musiske Hus Rammeaftale om det regionale spillested Det Musiske Hus 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Frederikshavns Kommune og Det Musiske Hus under Fonden Arena Nord. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Radar

Rammeaftale om det regionale spillested Radar Rammeaftale om det regionale spillested Radar 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Aarhus Kommune og Radar. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål og vision for de regionale

Læs mere

Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden

Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden RAMMEAFTALE UDKAST Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden 2017-2020 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Stars

Rammeaftale om det regionale spillested Stars Rammeaftale om det regionale spillested Stars 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Vordingborg Kommune og Stars - Storstrøms Amts Rytmiske Spillested. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Sønderborghus

Rammeaftale om det regionale spillested Sønderborghus Rammeaftale om det regionale spillested Sønderborghus 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Sønderborg Kommune og Sønderborghus. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Posten/Dexter

Rammeaftale om det regionale spillested Posten/Dexter Rammeaftale om det regionale spillested Posten/Dexter 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Odense Kommune og Musikhuset Posten og Dexter. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016.

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Culture Box

Rammeaftale om det regionale spillested Culture Box Rammeaftale om det regionale spillested Culture Box 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Kulturforening CB. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Vega

Rammeaftale om det regionale spillested Vega Rammeaftale om det regionale spillested Vega 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Koncertvirksomhedens Fond (Vega). 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016.

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Loppen

Rammeaftale om det regionale spillested Loppen Rammeaftale om det regionale spillested Loppen 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Musikforeningen Loppen. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Fonden VoxHall

Rammeaftale om det regionale spillested Fonden VoxHall Rammeaftale om det regionale spillested Fonden VoxHall 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Aarhus Kommune og Fonden VoxHall. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. Marts 2013 Rammeaftale 2013-2016 for JazzDanmark 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. JazzDanmark er en selvejende institution,

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering af

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af de regionale spillesteder i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af de regionale spillesteder i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af de regionale spillesteder i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks analyser, vurderinger

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Copenhagen JazzHouse' virksomhed som regionalt spillested i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Copenhagen JazzHouse' virksomhed som regionalt spillested i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Copenhagen JazzHouse' virksomhed som regionalt spillested i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Sjællands virksomhed i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Sjællands virksomhed i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Sjællands virksomhed i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering af MGK

Læs mere

Formålet med rammeaftalen er at tilvejebringe et langsigtet og aftalt grundlag for Musikhuzet

Formålet med rammeaftalen er at tilvejebringe et langsigtet og aftalt grundlag for Musikhuzet STATENS KUNSTFOND H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2/1553 KØBENHAVN V T: (+45) 33 73 33 73 / WWW.KUNST.DK RAMMEAFTALE Rammeaftale for det regionale spillested usikhuzet Bornholm for perioden 2017-2020 1. Aftalens

Læs mere

Ansøgning om at være regionalt spillested i perioden 2017-2020: TOBAKKEN

Ansøgning om at være regionalt spillested i perioden 2017-2020: TOBAKKEN Ansøgning om at være regionalt spillested i perioden 2017-2020: TOBAKKEN 1. Indledning Denne ansøgning om at være regionalt spillested i perioden 2017-2020 indsendes elektronisk senest den 29. februar

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

Resultatkontrakt for foreningen bag Forbrændingen 2015 2018

Resultatkontrakt for foreningen bag Forbrændingen 2015 2018 J.nr. 15/1666 Resultatkontrakt for foreningen bag Forbrændingen 2015 2018 Aftale om tilskud til drift af Forbrændingen mellem Forbrændingen og Albertslund Kommune for perioden 1. januar 2015 31. december

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Spot Festivalen.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Spot Festivalen. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Spot Festivalen 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Spot Festivalen. Spot Festivalen er en

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Fyns virksomhed i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Fyns virksomhed i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Fyns virksomhed i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering af MGK Fyns

Læs mere

Statens Kunstråds Musikudvalg: Midtvejsevaluering af de regionale spillesteder 2009-2010

Statens Kunstråds Musikudvalg: Midtvejsevaluering af de regionale spillesteder 2009-2010 Statens Kunstråds Musikudvalg: Midtvejsevaluering af de regionale spillesteder 2009-2010 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstråds Musikudvalgs analyser, vurderinger og anbefalinger vedrørende

Læs mere

NYE TONER KULTURMINISTERIETS MUSIKHANDLINGSPLAN Vision

NYE TONER KULTURMINISTERIETS MUSIKHANDLINGSPLAN Vision MUSIKHANDLINGSPLAN 2008-2011 MAJ 2008 NYE TONER KULTURMINISTERIETS MUSIKHANDLINGSPLAN 2008-2011 Vision Dansk musik skal udfolde sit fulde potentiale. Både nationalt og internationalt. Kulturministeriets

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Statens Kunstråds Musikudvalg: Samlet evaluering af de fem basisensembler 2010-2011

Statens Kunstråds Musikudvalg: Samlet evaluering af de fem basisensembler 2010-2011 - den Statens Kunstråds Musikudvalg: Samlet evaluering af de fem basisensembler 2010-2011 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstråds Musikudvalgs analyser, vurde ringer og anbefalinger vedrørende

Læs mere

Strategi 2017-2020 for Fermaten

Strategi 2017-2020 for Fermaten Strategi 2017-2020 for Fermaten 1. Spillestedets formål Fermatens formål er at formidle live-musik af høj kvalitet til publikum i den midt- og vestjyske region. Fermatens primære fokus er at fremme den

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Status og udviklingsmuligheder for JazzDanmark, ROSA og World Music Denmark

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Status og udviklingsmuligheder for JazzDanmark, ROSA og World Music Denmark Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Status og udviklingsmuligheder for JazzDanmark, ROSA og World Music Denmark Denne rapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks

Læs mere

FONDEN ARENA NORD RESULTATOPGØRELSE MED NOTER FOR REGIONALT SPILLESTED "DET MUSISKE HUS"

FONDEN ARENA NORD RESULTATOPGØRELSE MED NOTER FOR REGIONALT SPILLESTED DET MUSISKE HUS Tlf: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOa Statsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 OK 9900 Frederikshavn CVR nr. 20 22 26 70 FONDEN ARENA NORD RESULTATOPGØRELSE MED NOTER

Læs mere

Aftale om drift af det regionale spillested Studenterhuset

Aftale om drift af det regionale spillested Studenterhuset Aftale om drift af det regionale spillested Studenterhuset Aftaleparter: Kunstrådets Musikudvalg, Aalborg Kommune og Aalborg Universitets Studenterhus (forening) Aftaleperiode: 1. januar 2009 til 31. december

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

26. maj Strategi for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

26. maj Strategi for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 26. maj 2011 Strategi for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 1. Indledning Det Kongelige Danske Musikkonservatorium indtager en helt central rolle i Danmarks musik- og kulturliv. Lærerkorpset rummer

Læs mere

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MISSION Syddansk Musikkonservatorium har til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag at give uddannelse i musik og musikpædagogik og tilgrænsende

Læs mere

Øresundsfestival 2014

Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival er blevet en succespå bare to år. I 2013 spillede 65 artister på 7 scener i løbet af to dage. Vi har skabt et netværk som allerede består af 10 spillesteder og 4

Læs mere

Aftale om drift af det regionale spillested Gimle

Aftale om drift af det regionale spillested Gimle Aftale om drift af det regionale spillested Gimle Aftaleparter: Kunstrådets Musikudvalg, Roskilde Kommune og Fonden Rytmisk Roskilde (erhvervsdrivende fond) Aftaleperiode: 1. januar 2009 til 31. december

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. NOTAT 03-09-2015 Principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 København har som hovedstad en forpligtelse til at sikre et mangfoldigt kultur- og teaterliv, som tilgodeser byens forskellige befolkningsgrupper

Læs mere

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Store potentialer i krydsfeltet mellem kunst og teknologi D.O.U.G. the drawing robot - Synkroniseret med menneskelig bevægelse Helsingør Kommunes Byråd

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og ROSA Dansk Rock Samråd.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og ROSA Dansk Rock Samråd. Marts 213 Rammeaftale 213-216 for ROSA Dansk Rock Samråd 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og ROSA Dansk Rock Samråd. ROSA er en selvejende

Læs mere

Rammeaftale for det regionale spillested Sønderborghus for perioden

Rammeaftale for det regionale spillested Sønderborghus for perioden RAMMEAFTALE Rammeaftale for det regionale spillested Sønderborghus for perioden 2017-2020 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg

Læs mere

Ansøgning om at være regionalt spillested 2013-2016: Skråen i Nordkraft, Aalborg

Ansøgning om at være regionalt spillested 2013-2016: Skråen i Nordkraft, Aalborg Ansøgning om at være regionalt spillested 2013-2016: Skråen i Nordkraft, Aalborg 1. Indledning Denne ansøgning om at være regionalt spillested indsendes elektronisk senest den 28. februar 2012 til Statens

Læs mere

Samarbejdsaftale 2012-2014. mellem Svendborg Kommune og Borgerforeningen Kulturhus Svendborg

Samarbejdsaftale 2012-2014. mellem Svendborg Kommune og Borgerforeningen Kulturhus Svendborg Samarbejdsaftale 2012-2014 mellem Svendborg Kommune og Borgerforeningen Kulturhus Svendborg Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Aftalens parter 3. Kontaktdata 4. Vedtægter 5. Ledelse og organisation 6. Hjemsted,

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Dacapo Edition-S' virksomhed i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Dacapo Edition-S' virksomhed i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Dacapo Edition-S' virksomhed i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden /1970 Ansøgning - Tobaksgården som regionalt spillested Orientering...8

1. Godkendelse af dagsorden /1970 Ansøgning - Tobaksgården som regionalt spillested Orientering...8 Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Onsdag den 24. februar 2016 - kl. 17:45 Sted Mødelokale 2 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 16/1970 Ansøgning - Tobaksgården

Læs mere

Samarbejdsaftale. for perioden 2015-2017 mellem Svendborg Kommune og Borgerforeningen Kulturhus Svendborg

Samarbejdsaftale. for perioden 2015-2017 mellem Svendborg Kommune og Borgerforeningen Kulturhus Svendborg Samarbejdsaftale for perioden 2015-2017 mellem Svendborg Kommune og Borgerforeningen Kulturhus Svendborg Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Aftalens parter 3. Kontaktdata 4. Vedtægter 5. Ledelse og organisation

Læs mere

Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden

Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden RAMMEAFTALE Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden 2017-2020 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg

Læs mere

Aftale om drift af det regionale spillested Det Musiske Hus

Aftale om drift af det regionale spillested Det Musiske Hus Aftale om drift af det regionale spillested Det Musiske Hus Aftaleparter: Kunstrådets Musikudvalg og Det Musiske Hus (DMH), Frederikshavn. Det Musiske Hus består af to huse Det Musiske Hus og Maskinhallen

Læs mere

REFERAT FRA WALK, SEE, DO UDSTILLINGEN VEJLE, 25. OKTOBER

REFERAT FRA WALK, SEE, DO UDSTILLINGEN VEJLE, 25. OKTOBER LIVEARRANGØRERNES EFTERÅRSSEMINAR 2013 REFERAT FRA WALK, SEE, DO UDSTILLINGEN VEJLE, 25. OKTOBER Spørgsmål 1: *Bruger vi hinandens know-how nok? (Skal vi gøre mere fælles?) Ja Måske Nej Hvis ja, hvad f.eks.?

Læs mere

Samarbejdsaftale. For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof

Samarbejdsaftale. For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof Samarbejdsaftale For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Aftalens parter 3. Kontaktdata 4. Vedtægter 5. Ledelse og organisation 6.

Læs mere

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013 UDKAST Handleplan og budget 2012-2013 Handleplan og budget 2012 1 s medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Aftale om drift af det regionale spillested Loppen

Aftale om drift af det regionale spillested Loppen Aftale om drift af det regionale spillested Loppen Aftaleparter: Kunstrådets Musikudvalg, Københavns Kommune og Musikforeningen Loppen. Aftaleperiode: 1. januar 2009 til 31. december 2012 Kapitel 1. Overordnet

Læs mere

Aftale om drift af det regionale spillested Culture Box

Aftale om drift af det regionale spillested Culture Box Aftale om drift af det regionale spillested Culture Box Aftaleparter: Kunstrådets Musikudvalg, Københavns Kommune og Kulturforeningen CB Aftaleperiode: 1. januar 2009 til 31. december 2012 Kapitel 1. Overordnet

Læs mere

Kulturforvaltningen Side 1 af 6. Behandling af 1. puljerunde for Kulturarrangementspuljen 2008 med ansøgningsfrist 1. oktober 2007

Kulturforvaltningen Side 1 af 6. Behandling af 1. puljerunde for Kulturarrangementspuljen 2008 med ansøgningsfrist 1. oktober 2007 Kulturforvaltningen Side 1 af 6 Punkt / Sagsnr. / Sagsbeh. 1 07-01382 Ansøger og Projekttitel Ansøgt beløb Beslutning og begrundelse Foreningen May Music & Drama Produktion Frans af Assisi, Musicaloratorium

Læs mere

DANMARK SOM NORDENS FØRENDE KONCERTAKTØR

DANMARK SOM NORDENS FØRENDE KONCERTAKTØR FØRENDE KONCERTAKTØR HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN DISPOSITION I. SUCCESFORTÆLLING II. HVAD HAR VI FÅET UD AF DET? III. IV. VISION: DANMARK SOM NORDENS DEN BRÆNDENDE PLATFORM V. SEND FLERE PENGE! HANDLINGSPLAN

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 40.38

Kultur- og Fritidsudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 40.38 Bevillingsområde 40.38 Kulturel virksomhed 1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter: Musik (musikundervisning m.m.). (Musikteater Baltoppen, Skovlunde Kulturhus/Kulturhus Måløv, Ungdomshuset Vognporten

Læs mere

Syddansk Musikkonservatorium søger vicerektor

Syddansk Musikkonservatorium søger vicerektor Syddansk Musikkonservatorium søger vicerektor Syddansk Musikkonservatorium (SDMK) søger en vicerektor med stort kendskab til videregående uddannelser samt ledelse og organisation inden for det kunstneriske

Læs mere

Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden.

Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden. BESTYRELSENS BERETNING 2009 Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden. Lad mig sige det med det samme: I år vil vi ikke trætte forsamlingen med redegørelser

Læs mere

Statusrapport for STARS

Statusrapport for STARS Statusrapport for STARS I denne rapport gør STARS status over sin virksomhed de første to år af rammeaftalen med Statens Kunstråds Musikudvalg og [nn] Kommune for perioden 1. januar 2013 til 31. december

Læs mere

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014. Sammenfatning

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014. Sammenfatning 28. maj 2014 Evalueringsrapport Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014 Indhold Sammenfatning 1. Indledning 1.1 Om dansk deltagelse på Classical:NEXT 1.2 Organisering af den danske deltagelse

Læs mere

Vedtægter for TOBAKKEN (januar 2014) Rød tekst = ny tekst. Vedtægter for TOBAKKEN(godkendt i SLU ) Grøn tekst = tekst udgår 1 Navn og hjemsted

Vedtægter for TOBAKKEN (januar 2014) Rød tekst = ny tekst. Vedtægter for TOBAKKEN(godkendt i SLU ) Grøn tekst = tekst udgår 1 Navn og hjemsted Vedtægter for TOBAKKEN(godkendt i SLU 13.12.06) Grøn tekst = tekst udgår 1 Navn og hjemsted Vedtægter for TOBAKKEN (januar 2014) Rød tekst = ny tekst 1 Navn og hjemsted TOBAKKEN er en selvejende institution.

Læs mere

DK som Nordens førende live-scene

DK som Nordens førende live-scene DK som Nordens førende live-scene Referat. HANDLINGSPLAN DISPOSITION I. SUCCESFORTÆLLING II. III. IV. HVAD HAR VI FÅET UD AF DET? VISION: DANMARK SOM NORDENS FØRENDE LIVESCENE DEN BRÆNDENDE PLATFORM V.

Læs mere

Med henblik på at opfylde dette formål kan Studenterhuset drive café, læsesal, arrangere foredrag, workshops, udlåne lokaler m.v.

Med henblik på at opfylde dette formål kan Studenterhuset drive café, læsesal, arrangere foredrag, workshops, udlåne lokaler m.v. VEDTÆGTER FOR FORENINGEN AALBORG UNIVERSITETS STUDENTERHUS 1. Navn og hjemmel. Stk. 1: Foreningens navn er Aalborg Universitets Studenterhus, i daglig tale kaldet Studenterhuset. Foreningen er stiftet

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Copenhagen Jazz Festival.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Copenhagen Jazz Festival. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Copenhagen Jazz Festival 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Copenhagen Jazz Festival. Copenhagen

Læs mere

Kulturforvaltningen Side 1 af 5

Kulturforvaltningen Side 1 af 5 Kulturforvaltningen Side 1 af 5 Punkt / Sagsnr. / Sagsbeh. 1 09-01956 2 09-02035 3 09-02037 4 09-02100 5 09-02101 6 09-02102 Ansøger og Projekttitel Ansøgt beløb Begrundelse PianoRAMA-Competition, frivillig

Læs mere

Bidrag til musikhandlingsplanen. Publikum i fokus

Bidrag til musikhandlingsplanen. Publikum i fokus Bidrag til musikhandlingsplanen Publikum i fokus Hermed fremsættes forslag om et innovativt forsøgsprogram omfattende alle musikgenrer, hvis formål er at udnytte potentialet for nye publikumsoplevelser

Læs mere

Rammeaftale mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Ars Nova Copenhagen for perioden 2012-2015

Rammeaftale mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Ars Nova Copenhagen for perioden 2012-2015 Rammeaftale mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Ars Nova Copenhagen for perioden 2012-2015 1. Aftaleparter Denne fireårige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Ars Nova Copenhagen,

Læs mere

Aftale om drift af det regionale spillested Godset

Aftale om drift af det regionale spillested Godset Aftale om drift af det regionale spillested Godset Aftaleparter: Kunstrådets Musikudvalg, Kolding Kommune og den kommunale institution Godset Aftaleperiode: 1. januar 2009 til 31. december 2012 Kapitel

Læs mere

Kunsthal Nord Arbejdsgrundlag. Kunsthal Nord Arbejdsgrundlag. Navn. Navn. 1 Stk. 1. Institutionens navn er: Kunsthal Nord.

Kunsthal Nord Arbejdsgrundlag. Kunsthal Nord Arbejdsgrundlag. Navn. Navn. 1 Stk. 1. Institutionens navn er: Kunsthal Nord. Kunsthal Nord Arbejdsgrundlag Kunsthal Nord Arbejdsgrundlag Navn 1 Stk. 1. Institutionens navn er: Kunsthal Nord. Navn 1 Stk. 1. Institutionens navn er: Kunsthal Nord. Formål 2 Stk.1. Kunsthal Nord er

Læs mere

Vordingborg Kommune Att: Udvalget for Kultur & Fritid Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg. Vordingborg den 13. febr. 14

Vordingborg Kommune Att: Udvalget for Kultur & Fritid Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg. Vordingborg den 13. febr. 14 Vordingborg Kommune Att: Udvalget for Kultur & Fritid Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Vordingborg den 13. febr. 14 Ansøgning om tilskud til FORTÆLLEFEST på 30.000,00 Vordingborg Fortællekreds og STARS

Læs mere

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftalen er indgået den 3. november 2015. Det Kongelige Teater og Kapel er Danmarks nationalscene. Teatret producerer et alsidigt repertoire af høj kunstnerisk kvalitet

Læs mere

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommunes kulturpolitik har til formål at støtte og stimulere borgernes trivsel og aktive deltagelse i lokalsamfundets

Læs mere

Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015

Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015 Aftale af 16. november 2011 Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015 1. Indledning Der er enighed mellem regeringen og Enhedslisten, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om at styrke den rytmiske musik

Forslag til folketingsbeslutning om at styrke den rytmiske musik Beslutningsforslag nr. B 99 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. december 2009 af Mogens Jensen (S), Pernille Frahm (SF), Johs. Poulsen (RV) og Per Clausen (EL) Folketinget opfordrer regeringen til i indeværende

Læs mere

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.2 KULTUR Randers Kommune - Visionsproces 2020 Kulturpolitikken i Randers Kommune Der er tre temaer i kulturpolitikken: 1. Børn og kultur Sikring af børns møde med den professionelle kunst og kultur 2.

Læs mere

Statusrapport for Musikhuzet Bornholm

Statusrapport for Musikhuzet Bornholm Statusrapport for Musikhuzet Bornholm I denne rapport gør Musikhuzet Bornholm status over sin virksomhed de første to år af rammeaftalen med Statens Kunstråds Musikudvalg og Bornholms Regionskommune for

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGERSER- VICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune

Notat. KULTUR OG BORGERSER- VICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune Notat Side 1 af 8 Til Til Kopi til Kulturudvalget Orientering Regionale spillesteder - ansøgningsproces til perioden 2017-2020 - Kulturpolitikken. Resume. Siden henholdsvis 1996, 2000 og 2001 har spillestederne

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Orientering om Aalborg Festivals

Orientering om Aalborg Festivals Punkt 9. Orientering om Aalborg Festivals 2015-062178 Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget tager orienteringen om rapport om Aalborg Festivals 2015 samt planer for

Læs mere

Aftale om drift af det regionale spillested Musikhuzet Bornholm

Aftale om drift af det regionale spillested Musikhuzet Bornholm Aftale om drift af det regionale spillested Musikhuzet Bornholm Aftaleparter: Kunstrådets Musikudvalg, Bornholms Regionskommune og Fonden Musikhuzet Bornholm (erhvervsdrivende fond). Aftaleperiode: 1.

Læs mere

KULTURPOLITIK Vedtaget af Byrådet d.19.december 2012

KULTURPOLITIK Vedtaget af Byrådet d.19.december 2012 KULTURPOLITIK Vedtaget af Byrådet d.19.december 2012 HILLERØD KOMMUNE 1 Kulturpolitik Kultur handler om mennesker og om, hvordan vi indretter os i samfund og fællesskaber om hvor vi kommer fra og måske

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

Rammeaftale mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Concerto Copenhagen for perioden 2012-2015

Rammeaftale mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Concerto Copenhagen for perioden 2012-2015 Rammeaftale mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Concerto Copenhagen for perioden 2012-2015 1. Aftaleparter Denne fireårige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og den selvejende

Læs mere

Statens tilskud ydes med hjemmel i Musiklovens kapitel 2b om rytmiske spillesteder.

Statens tilskud ydes med hjemmel i Musiklovens kapitel 2b om rytmiske spillesteder. RAMMEAFTALE Rammeaftale for det regionale spillested Stars for perioden 2017-2020 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik,

Læs mere

Ansøgning om at være regionalt spillested i perioden 2017-2020: Tapperiet

Ansøgning om at være regionalt spillested i perioden 2017-2020: Tapperiet Ansøgning om at være regionalt spillested i perioden 2017-2020: Tapperiet 1. Indledning Denne ansøgning om at være regionalt spillested i perioden 2017-2020 indsendes elektronisk senest den 29. februar

Læs mere

Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015

Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015 Samrådet for Musikskoler på Fyn v/ formand Anders Richard Pedersen arp@nyborg.dk Tlf. 21 335 206 Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015 Den lokale medfinansiering, som Fyns 11. Musikskole

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Odder Kommunes vision

Odder Kommunes vision Odder Kommunes vision 2014-2018 Dokumentnummer: 727-2014-95229 side 1 Odder Kommune skaber rammerne for det gode liv gennem fællesskab, nærhed og åbenhed I Odder Kommune har borgerne mulighederne for et

Læs mere

Statens tilskud ydes med hjemmel i Musiklovens kapitel 2b om rytmiske spillesteder.

Statens tilskud ydes med hjemmel i Musiklovens kapitel 2b om rytmiske spillesteder. RAMMEAFTALE Rammeaftale for det regionale spillested Tobakken for perioden 2017-2020 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for

Læs mere

Mission Vision Strategier

Mission Vision Strategier Mission Vision Strategier Op på tå Det Kongelige Teaters Balletskole Odense er en friskole og kulturinstitution der tilbyder en unik grunduddannelse inden for moderne dans og klassisk ballet i et innovativt

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Henrik Marstal, Maria Frej indtil kl. 15.20 og Niels Rønsholdt.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Henrik Marstal, Maria Frej indtil kl. 15.20 og Niels Rønsholdt. 16. marts 2015 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 13 Mødedato: 26. marts 2015 Tidspunkt: fra kl. 10.00 til kl.16.20 Sted: Mødelokale 8 i stuen Fra kl. 13.00 til 14.00 mødtes udvalget

Læs mere

NOTAT. Politisk rammesætning af børne- og ungdomskulturen

NOTAT. Politisk rammesætning af børne- og ungdomskulturen NOTAT Politisk rammesætning af børne- og ungdomskulturen Fokusgruppen afleverer dette notat med henblik på en overordnet, politisk rammesætning af en fortsat udvikling af børne- og ungdomskulturen i Thisted

Læs mere