Vækst gennem indsigt og udvikling. Handlingsplan for Version 2, 14. november

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vækst gennem indsigt og udvikling. Handlingsplan for 2013. Version 2, 14. november 2012 1"

Transkript

1 Vækst gennem indsigt og udvikling Handlingsplan for 2013 Version 2, 14. november

2 Indledning Center for Regional og Turismeforsknings bestyrelse vedtog en ny strategi i 2012 for perioden og med visionen: CRT skaber nye koblinger mellem kvantitativ og kvalitativ forskning der bidrager til øget bæredygtighed, vækst og livskvalitet i udkantsområder herunder øer. Mens de strategiske mål for 2015 er: 20 medarbejdere 9 mio. kr. p.a. i ekstern finansiering 8 publiceringer i internationale videnskabelige tidsskrifter p.a. Væsentlig større gennemslagskraft i medier. Styrket deltagelse i internationale forskningsorganisationer. Stærkere deltagelse i internationale forskningsprojekter. Bidrage til at fremme vækst og udvikling i udkantsområder, både lokalt på Bornholm og regionalt, nationalt, samt internationalt. Disse mål skal nås gennem aktiviteter indenfor tre strategiske indsatsområder: 1. Forskning 2. Kommunikation 3. Organisation Forskning Modelbaseret økonomisk analyse og kvalitativ grundforskning er den faglige kerne i CRT. Modelbaseret økonomisk analyse er billedligt talt en samfunds-scanner. Her kan geografiske områders situation og effekten af konkrete initiativer gennemlyses. Det er også her, at hypoteser og teorier fx om innovation, videnprocesser og nye oplevelsesøkonomiske forretningsformer i udkantsområder kan testes i forhold til relevante data og sammenhænge. Når kvantitativ modelbaseret økonomisk analyse kombineres med kvalitativ analyse sættes der ord og fortolkning på de billeder, som scanneren viser. Og scannerens analyse guides i nye retninger og ind i nye mønstre af fænomener og fortolkninger. Mål og prioriteringer for det strategiske indsatsområde Forskning er: Mere videnskabelig publicering Styrkelse af deltagelse i internationale forskningsnetværk og projekter Prioritering af projekter på grænsefladen ml. den faglige kerne og de tre faglige fokusfelter: o Øer o Turisme o Regional udvikling Udviklingsmidler prioriteres til: o Udvikling af den faglige kerne o Og nye kombinationer af kvantitativ og kvalitativ forskning Kommunikation og udvikling Dette strategiske indsatsområde handler grundlæggende om gennemslagskraft, salg og markedsføring. Det er på dette område gennem CRTs mange udrednings- og udviklingsopgaver der udgør ca. 70 % af CRTs projektaktiviteter og bidrager med 85 % af CRTs eksterne finansiering - at CRTs samlede aktiviteter koncentrerer sig. Uden disse aktiviteter står CRT også uden: Ekstern finansiering der kan generere overhead til dækning af faste udgifter, investering i forskning og udvikling af CRT fagligt og organisatorisk. Praksis, empiri og cases der kan efterprøve og videreudvikle CRTs forskningsmæssige teorier og hypoteser. Projekter der direkte fremme vækst og udvikling i udkantsområder. Version 2, 14. november

3 Forskning og kommunikation, udredning og udvikling er således tæt forbundne. Det fremmer den samlede strategi og de strategiske mål for CRT, når disse indsatsområder anskues som gensidigt afhængige. Strategien fremmes bedst gennem en sammentænkning og i praksis i CRTs hverdag, en kobling mellem udrednings- og udviklingsaktiviteterne og forskningen. Udrednings- og udviklingsopgaverne er således afsæt for: Fremme af vækst og udvikling. Anvendelse af teori i praksis. Større gennemslagskraft i medierne. Salg til eksisterende og nye kunder gennem synliggørelse af resultaterne. Videnskabelig publicering udover dén afledt af forskningsprojekter. Mål og prioriteringer for det strategiske indsatsområde Kommunikation er: Organisation En velkørende organisation er en afgørende forudsætning for CRT s succes og historisk et område, der har haltet. Derfor er der behov for fortsat fokus og videreudvikling på organisationsområdet. Alle ansatte anses som bidragydere til at sikre en professionel ydelse udadtil og bidrag til trivsel og fællesskab indadtil. Mål og prioriteringer for det strategiske indsatsområde Organisation for 2015 er: 20 medarbejdere Ekstern finansiering på 9 mio. Styrket evne til at tiltrække, strukturere og gennemføre projekter Fællesskabsfremmende aktiviteter Fokus på økonomi og indføring af integreret time- og økonomistyring Bidrage til at fremme vækst og udvikling i udkantsområder, både lokalt på Bornholm og regionalt, nationalt, samt internationalt. Væsentlig større gennemslagskraft i medier Profilaktiviteter: o Årsregnskab for udkantsdanmark o Årsmøde om udkantsdanmark Salg og markedsføring o Underleverandørstrategi kombineret med o Frontrådgiver og forskningsleder på udvalgte områder (faglige kerne og faglige fokusfelter). Mere videnskabelig publicering Styrket deltagelse i internationale forskningsnetværk I disse mål og prioriteringer mangler dog det meget væsentlige, nemlig at opnå større synergi gennem at sammentænke forskning på den ene side og udredning og udvikling på den anden side. 3

4 Aktiviteter og ressourceallokering Forskning 1.1 Mere videnskabelig publicering Planer for publicering Resultater 2011 og : 4 videnskabelige artikler 2011: 6 videnskabelige artikler Mål for 2013: Der vil i 2013 som udgangspunkt blive arbejdet med 10 videnskabelige produktioner. Den Bibliometriske Forskningsindikator (BFI) for Center for Regional og Turismeforskning vil blive opgjort ved udgangen af Derefter vil der blive sat mål for udviklingen af CRTs BFI frem til FIVU budget til videnskabelig publicering: Eksempler på titler, emner og former for videnskabelig publicering: Capacity challenges of tourism development in North Greenland Videregående uddannelse i yderområder baseret på erfaringerne fra Molly Assessing the Economic Impact of Meeting Activities Regional impacts of state jobs in Denmark Krakfonden rapporten om integration i Øresundsregionen ATTREG-future modellen Regional Food as part of the Experience Economy Learning outside clusters Rural networks as multi-local communities of practice Balancing generation and use of knowledge in firms and regions Modelling attraction visitor numbers in the Danish provinces Bogudgivelse på basis af Regional Studies Association Experience Economy Network sammen med AAU. Bidrag til kapitel i bog redigeret af partner i ATTREG projektet om ATTREG-future modellen. Antologi fra Nordic Section of Regional Studies Association 2012 konference: Regions and multi-scalar knowledge dynamics. De konkrete videnskabelige publiceringer vil blive udvalgt og udviklet ud fra en vurdering af kvalitet og mulighed for international synliggørelse af CRTs forskning. Resultater 2011 og : 14 videnskabelige konferencer med paper præsentation. 2011: 7 videnskabelige konferencer med paper præsentation. Mål for 2013: Deltagelse i 13 videnskabelige konferencer med paper præsentationer. FIVU budget til deltagelse i videnskabelige konferencer: Planer for konferencedeltagelse

5 Eksempler på mulige konferencer: Nordisk Turismeforsker Symposium North Atlantic Forum International Conference on Rural Tourism International Input-Output Conference E-RSAI Konference European Regional Studies Association konference American Geographers Association konference European Society for Rural Sociology Congress Prioritering og udvælgelse af de videnskabelige konferencer for deltagelse og paper præsentation vil ske ud fra en vurdering af: Status og kvalitet Relevans ift. CRTs forskning og netværk 1.2 Deltagelse i internationale forskningsnetværk og projekter Planer for deltagelse i forskningsnetværk CRTs videnskabelige medarbejdere og ledelse deltager f.eks. i følgende forskernetværk i 2013: UNWTO tourism satellite accounts network INRouTe International Input-output association International Academy of Culture, Tourism and Hospitality Research Skotsk/portugisisk/slovensk/østrigsk/ norsk forskernetværk om regionale demo-økonomiske modeller Knowledge dynamics, Innovation and Learning Network, støttet af UK Social Science Council Nordic Section of Regional Studies Association American Geographers Association IGU Tourism Commission IGU Islands Commission LRD, Local and regional development - forskergruppe under Institut for Planlægning på Ålborg Universitet Forskernetværket Regional Transformation Turismeforskere i Danmark TiD CSSR Center for Survey and Survey/Register Data RegLab FIVU budget til deltagelse i forskningsnetværk: Planer for internationale forskningsprojekter I 2012 og 2011 deltog Center for Regional og Turismeforskning i ESPON ATTREG og Integration i Øresundsregionen som internationale forskningsprojekter. Mål for 2013: CRT planlægger at deltage i følgende internationale forskningsprojekter i 2013: Multi-scale place-making in the globalized experience economy Pandora A Tool for the Evaluation of Cultural and Creative Policies FIVU budget til deltagelse i internationale forskningsprojekter: Disse midler er medfinansiering til projekterne. 1.3 Prioritering af projekter på grænsen mellem den faglige kerne og fokusfel- 5

6 terne og udvikling af den faglige kerne CRTs bestyrelse har i september 2012 vedtaget kriterier for vurdering af såkaldt strategiske projekter og forstår derved projekter, hvor den faglige kerne udvikles specifikt eller kvantitativ og kvalitativ forskning kombineres. På baggrund heraf vil ny projektudvikling blive vurderet og prioriteret. Resultater i 2012 og % af omsætningen på eksternt finansierede projekter var fra strategiske projekter. Mål for 2013: At 50 % af CRTs projektomsætning genereres af strategiske projekter. FIVU budget til prioriteringen: Delindsats Løn Generalomkostninger Faglig udvikling Direkte omkostninger Ph.d Modeludvikling I alt Planer for projekter på grænsen mellem den faglige kerne og fokusfelterne I løbet af året vil der blive sat fokus på udvikling af forskningsprojekter såvel internt som eksternt finansieret, som befinder sig på grænsefladen mellem den faglige kerne og fokusfelterne, øer, turisme og regional udvikling. Dette vil ske i regi af de fagligt og fokusfeltorienterede teams der blev dannet i 2012 og som stadig er under udvikling af form og funktion. Det skal ske som en samlet indsats der både udvikler fagligheden, f.eks. gennem seminarer (både med og uden eksterne oplægsholdere/facilitatorer og samarbejdspartnere), og læsning af fælles litteratur, og egentlig projektudvikling Udvikling af den faglige kerne og kombinationer af kvantitativ og kvalitativ forskning Udvikling af den faglige kerne og kombinationer af kvantitativ og kvalitativ forskning vil som i tilfældet grænsefladen mellem den faglige kerne og fokusfelterne ske gennem udvikling af de faglige teams og de konkrete forskningsprojekter. Udviklingen drives frem i en samlet indsats med fokus på: udvikling af fagligheden, samarbejdet i de enkelte teams og konkret projektudvikling. Udviklingen af den faglige kerne og kombinationer af kvantitative og kvalifikationer sker også gennem henholdsvis et Ph.d. og et Postdoc. projekt. Udviklingen af den faglige kerne sker også gennem udviklingen af modellen til økonomisk analyse. Tilsvarende er det vigtigt for denne udvikling, at de videnskabelige medarbejdere på CRT indgår i relevante danske forskernetværk der har ikke bare en faglig, men også en metodisk orientering. Udvikling af den faglige kerne handler netop om udvikling af såvel det faglige emnemæssige som det metodiske fokus. Derfor vil der i 2013 være særligt fokus på udvikling af CRTs metoder og værktøjer. 6

7 Forudsætningerne for, at de videnskabelige medarbejdere på Center for Regional og Turismeforskning sammen kan udvikle nye kombinationer af kvantitativ og kvalitativ forskning er: 1. At den enkelte medarbejder føler sig ordentligt klædt på, altså føler sig i stand til at mestre lidt mere end den primære kompetence. Så vil medarbejderen føle sig tryg i fremmed land. 2. At der udvikles konkrete projekter, hvor medarbejderne sammen kan prøve kræfter med samarbejde på tværs af de faglige kerner; modelbaseret økonomisk analyse og kvalitativ grundforskning og nogen gange også benytte nye metoder. Derfor er det nødvendigt at sætte ind både med individuel kompetenceudvikling og fælles faglig udvikling og udveksling. 2 Kommunikation, udredning og udvikling 2.1 Mere videnskabelig publicering Planer for publicering Se afsnit Væsentlig større gennemslagskraft i medier og bidrag til fremme af vækst og udvikling gennem viden og indsigt Planer for større gennemslagskraft i medier og fremme af vækst og udvikling gennem viden og indsigt elektroniske medier vil området blive særligt prioriteret i Det vil ske ved at afsætte ressourcer øremærket til formålet i form af en særlig projekt- og mediepulje, som medarbejderne enkeltvis og i samarbejde med hinanden vil kunne søge. Der afsættes timer til formålet. Det vil være et krav for tildeling af midler fra puljen, at projektet: Behandler et aktuelt emne af interesse for medarbejderne selv eller en væsentlig aktør i lokal og regional udvikling. Formidles i en form eller på en måde der adskiller sig fra CRTs traditionelle former for formidling. At formidlingen er mere populærvidenskabelig og holdningspræget Det kan f.eks. være som en kronik, et interview eller en artikel i et fagblad. Det kan også være som en video der lægges ud på CRTs hjemmeside og nye YouTube kanal. Mål for 2013: At der iværksættes og udmøntes 10 små udrednings- og forskningsprojekter. FIVU budget til fremme af større gennemslagskraft i medier og vækst og udvikling i udkantsområder gennem viden og indsigt: Styrket deltagelse i forskningsnetværk Se afsnit Center for Regional og Turismeforskning har størst gennemslagskraft i de lokale medier. For at forbedre gennemslagskraften i nationale medier, dagblade, fagblade og 7

8 2.4 Profilaktiviteter Folkemødet 2013 Center for Regional og Turismeforskning vil prioritere en meget aktiv deltagelse og synlig tilstedeværelse på Folkemødet Der afsættes 400 timer til formålet. Deltagelsen og synligheden af CRT på Folkemødet 2013 vil tage udgangspunkt i et Årsregnskab for Udkantsdanmark, som vil blive udviklet af CRT frem til Folkemødet og offentliggjort på Folkemødet Derudover vil Folkemødet også skulle bruges til at formidle viden om og debattere CRTs tre fokusfelter, øer, turisme og regional udvikling. Hvert af de faglige teams vil således få til opgave at udvikle deres eget program for Folkemødet FIVU budget til Folkemødet 2013: Salg og markedsføring Synliggørelse på internettet Center for Regional og Turismeforskning vil i 2013 arbejde med at forbedre hjemmesiden på to fronter: 1. Arbejdsgange, så produktion af nyt til og opdateringer effektiviseres. 2. Den konkrete form nyt på hjemmesiden skal have. Derudover vil der blive arbejdet med øget synlighed på internettet gennem brug af en bredere vifte af digitale medier. Der vil også blive arbejdet med at gøre CRTs egne og fælles publikationer med andre institutioner tilgængelige som e-bøger Nyhedsbrev Nyhedsbrevet fra Center for Regional og Turismeforskning skal fornyes gennem brug af den formidling der vil blive generet af den særlige projekt- og mediepulje Opsøgende salg I 2013 vil der blive arbejdet målrettet med salg af CRTs ydelser. Det skal ske ved følgende aktiviteter: Løbende pleje af og god kontakt til eksisterende kunder. Gode kontakter til konsulenter og rådgivere, hvortil CRT kan være underleverandør eller projektpartner. Udvælgelse af nye kundegrupper til opsøgende salg. Tilstedeværelse på relevante konferencer, seminarer og workshops. Medvirken som ekspert i udvalg, råd, kommissioner o.lign. FIVU budget til salg og markedsføring: Der afsættes 400 timer til mere målrettet salg og markedsføring Bidrag til fremme af vækst og udvikling Repræsentation lokalt og deltagelse i lokale netværk og aktiviteter Center for Regional og Turismeforskning skal blande sig lokalt på Bornholm som vidensinstitution ved at være med i lokale sammenhænge der har med Bornholms udvikling at gøre. 8

9 I 2013 vil CRT deltage i følgende sammenhænge: Derudover har Center for Regional og Turismeforskning i dag to faste, årligt tilbagevendende driftsopgaver der løbende bidrager til vidensgrundlaget for regional udvikling, Den regionale model for erhverv og beskæftigelse, SamK-Line og Turismemodellen TØBBE/LINE, Regionale turismesatelitregnskaber (RTSA) og TØBBE. Bornholms Vækstforum Destination Bornholms bestyrelse Forretningsudvalget for Bornholms Turistudvalg Bestyrelsen for Bornholms Akademi Bestyrelsen for Bornholms Middelaldercenter Sekretariats- og Kontaktgruppen under Bornholms Vækstforum Samordningsgruppen LAG Bornholm Center for Regional og Turismeforskning vil gerne udvikle denne form for løbende understøtning af udvikling og vækst gennem flere lignende faste driftsopgaver. I 2013 planlægger Center for Regional og Turismeforskning således i samarbejde med Destination Bornholm at udvikle og etablere et dataindsamlings-, -bearbejdnings- og formidlingssystem til Bornholms turisme der også inddrager turismevirksomhederne og nyttiggør deres viden. Center for Regional og Turismeforskning skal også være Bornholms vindue til verden, bl.a. ved at arrangere gå-hjem-møder. CRT inviterer forskere fra andre institutioner til at komme og dels udveksle ideer og viden med CRTs egne medarbejdere, men også præsentere ny viden for Bornholm Udrednings- og udviklingsprojekter Center for Regional og Turismeforsknings udrednings- og udviklingsprojekter bidrager alle til fremme af udvikling og vækst i lokal, regional, national og nogle gange også, international sammenhæng. Disse udrednings- og udviklingsprojekter er drevet af en efterspørgsel og baseret på CRTs forskning og metoder. De dækker et konkret behov hos konkrete aktører og beslutningstagere for et bedre grundlag for fremme af udvikling og vækst. Denne rolle for Center for Regional- og Turismeforskning vil blive fremmet yderligere i 2013 gennem allokering af ressourcer til en småprojekt- og mediepulje (se 2.2.1). Center for Regional og Turismeforskning har som mål sammen med Destination Bornholm at finansiere det gennem eksterne midler. CRT vil dog også selv afsætte ressourcer til formålet som en del af vores bidrag til vækst og udvikling på Bornholm, i dette tilfælde Bornholms turisme. FIVU budget til overvågning af Bornholms turisme: Organisation 3.1 Projektledelse Center for Regional og Turismeforsknings evne til at tiltrække, strukturere og gennemføre projekter vil løbende blive styrket gennem: Klare formelle krav til projekter, projektledere og projektmedarbejdere. Anvendelse af værktøjer til milepæls- og ressourcestyring af projekter. 3.2 Fællesskabet Der vil i 2013 blive igangsat fællesskabsfremmende aktiviteter til fremme af både det faglige og det sociale fællesskab, dvs. 9

10 arbejdsmiljøet på Center for Regional og Turismeforskning. Udviklingen af det faglige fællesskab vil ske gennem de faglige teams der blev dannet i 2012, men stadig mangler at finde sin form og funktion. I 2013 vil de i højere grad blive sat i spil i forhold til den faglige og forskningsmæssige udvikling og kommunikationen af resultaterne. 3.3 Ressourcestyring I 2013 vil ledelsen i samarbejde med medarbejderne arbejde med: Effektivisering af udvalgte arbejdsgange En højere grad af kobling mellem resultater og ressourceallokeringen i tilrettelæggelsen og styringen af projekter. Tilvejebringelse af ledelsesinformation. Derudover vil der gennem individuelle aftaler med medarbejderne om rammer og resultater for 2013 ske en sammenkædning af centrets kollektive mål med medarbejdernes individuelle mål. Målet er at fremme forståelsen og anerkendelsen af den enkeltes bidrag til fællesskabet og udnytte, at det i en forskningsinstitution som CRT er den enkelte medarbejders bidrag - selvstændigt som i samarbejde med kollegaer der skaber resultaterne. I foråret 2012 blev der lavet en Arbejdspladsvurdering af det psykiske arbejdsmiljø på Center for Regional og Turismeforskning. Undersøgelse er endnu ikke blevet anvendt til at forbedre det sociale fællesskab, arbejdsmiljøet på CRT. Inden udgangen af 2012 vil APV en blive gennemgået i CRTs Samarbejdsudvalg med henblik på at identificere: Hvilke problemstillinger der knytter sig til den tidligere ledelse? Hvilke problemstillinger der knytter sig til samarbejdet mellem medarbejderne? Hvilke problemstillinger relateret til ledelsesfunktionen, den nye ledelse på CRT bør forholde sig til? Derefter vil der i 2013 blive lavet og igangsat en handlingsplan for forbedring af det psykiske arbejdsmiljø, altså det sociale fællesskab på CRT. 10

11 4 FIVU Budget 2013 Strategisk indsatsområde Strategisk aktivitet Løn (DKK) Generalomkostninger (DKK) Øvrige omkostninger (DKK) Forskning Mere videnskabelig publicering Deltagelse i konferencer Deltagelse i forskningsnetværk Strategiske projekter Kommunikation Større mediegennemslagskraft og mere udredning og udvikling Profilaktiviteter Synlighed, salg, markedsføring Bidrag til fremme af udvikling og vækst I alt DKK Version 2, 14. november

Vækst gennem indsigt og udvikling

Vækst gennem indsigt og udvikling Vækst gennem indsigt og udvikling Årsrapport HP 2013 1 Aktiviteter og ressourceallokering 2013 1 Forskning 1.1 Mere videnskabelig publicering 1.1.1 Planer for publicering Resultater 2011 og 2012 2012:

Læs mere

Vækst gennem indsigt og udvikling. Årsrapport

Vækst gennem indsigt og udvikling. Årsrapport Vækst gennem indsigt og udvikling Årsrapport 2014 1 Indledning Center for Regional- og Turismeforsknings bestyrelse vedtog en ny strategi i 2012 for perioden 2012 2015 med visionen: CRT skaber nye koblinger

Læs mere

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORAs strategi Juni 2016 KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORA er en uafhængig statslig institution, som udfører sin faglige

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Bilag 3 Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Mål og formål med handlingsplanen Formålet med handlingsplanen er at konkretisere de indsatser, der skal være fokus på og som skal omsættes, for at nå Komiteens

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions-

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- og udviklingsbasering samt forskningssamarbejde Dokumentdato: Dokumentansvarlig: bbc Godkendt af UCN s direktion den 27. oktober 2008 Senest revideret:

Læs mere

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013 UDKAST Handleplan og budget 2012-2013 Handleplan og budget 2012 1 s medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 2 3. Vision... 3 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...

Læs mere

FORSKNING OG ANALYSE SUBSTRATEGI

FORSKNING OG ANALYSE SUBSTRATEGI FORSKNING OG ANALYSE SUBSTRATEGI VÆSE NTLIG VIDEN DER SÆTTER STANDARDER O G INTRO VÆSENTLIG VIDEN DER SÆTTER STANDARDER OG SKABER FORANDRING MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheder skal beskytte og

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Resultatkontrakt 2006

Resultatkontrakt 2006 Resultatkontrakt 2006 1. Indledning...3 2. Formål, opgaver, mission og værdier...3 3. Vision...4 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...7 4.1 Resultatkrav vedr. forankring og formidling af viden:...8

Læs mere

FORSKNINGSSTRATEGI FOR NATIONALMUSEET (Vedtaget af direktionen i februar 2007)

FORSKNINGSSTRATEGI FOR NATIONALMUSEET (Vedtaget af direktionen i februar 2007) NATIONALMUSEET FORSKNINGSSTRATEGI FOR NATIONALMUSEET (Vedtaget af direktionen i februar 2007) Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum og en sektorforskningsinstitution (ABM-institution)

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

PRODUKTIONS- OG YDELSESKONTRAKT FOR 2013 MELLEM FORSVARSMINISTERIET OG CENTER FOR MILITÆRE STUDIER, KØBENHAVNS UNIVERSITET

PRODUKTIONS- OG YDELSESKONTRAKT FOR 2013 MELLEM FORSVARSMINISTERIET OG CENTER FOR MILITÆRE STUDIER, KØBENHAVNS UNIVERSITET Forsvarsudvalget, Det Udenrigspolitiske Nævn 2012-13 FOU Alm.del Bilag 83, UPN Alm.del Bilag 113 Offentligt PRODUKTIONS- OG YDELSESKONTRAKT FOR 2013 MELLEM FORSVARSMINISTERIET OG CENTER FOR MILITÆRE STUDIER,

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge.

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge. København, d. 19. november, 2014 Kære Byråd v/borgmesteren i Halsnæs, Gribskov og Helsingør kommune. Ansøgning om støtte i 1 år, til at udvikle projektet: Nordsjællands Maritime Klynge (Maritime Cluster

Læs mere

Vækst gennem indsigt og udvikling

Vækst gennem indsigt og udvikling Vækst gennem indsigt og udvikling Årsrapport 2015 1 Indledning Center for Regional og Turismeforsknings strategi fra 2014 til 2018 har følgende strategiske målsæt: Organisk vækst gennem mersalg, nysalg

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015

De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015 De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015 Jie Zhang og Lene Feldthus Andersen Center for Regional- og Turismeforskning Titel: De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

Kortlægning af dansk kystturismeforskning

Kortlægning af dansk kystturismeforskning TiD årsmøde 19-20. marts, 2014 Nansens Gaard - Svaneke- Bornholm Kortlægning af dansk kystturismeforskning Jesper Manniche, manniche@crt.dk Carl Henrik Marcussen, marcussen@crt.dk Lene Rømer, ler@crt.dk

Læs mere

Velkommen. More.Creative infomøde!

Velkommen. More.Creative infomøde! Velkommen More.Creative infomøde! Agenda Velkomst Hvorfor More.Creative? Formål med mødet Om More.Creative Q&A Mulighed for projektsparring Hvorfor More.Creative? De kreative erhverv rummer et stort potentiale

Læs mere

Copenhagen Health Science Partners: Etablering af Clinical Academic Groups (CAG) Ansøgningsfrist den 1. marts 2017 kl

Copenhagen Health Science Partners: Etablering af Clinical Academic Groups (CAG) Ansøgningsfrist den 1. marts 2017 kl Copenhagen Health Science Partners: Etablering af Clinical Academic Groups (CAG) Ansøgningsfrist den 1. marts 2017 kl. 12.00. Copenhagen Health Science Partners (CHSP) er etableret som en ny fælles organisation

Læs mere

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Anders Hedetoft (hedetoft@crt.dk) og Tage Petersen (tp@crt.dk), Center for Regional og Turismeforskning Hvad vil jeg tale om Erfaringer fra

Læs mere

Fællesskab, sammenhæng og forenkling

Fællesskab, sammenhæng og forenkling Strategi 2018 Fællesskab, sammenhæng og forenkling Region Nordjylland skal sikre borgerne bedre kvalitet, øget faglighed og driftsøkonomisk bæredygtighed inden for alle tre sektorer; Sundhed, Specialsektoren

Læs mere

Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019

Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019 Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019 Indhold Center for Maritim Sundhed og Samfund, CMSS... 2 1 Mission og vision... 2 1.1 Mission... 2 1.2 Vision... 2 1.3 Mål 2015-2019... 3 2

Læs mere

Formål med Sund By Netværket

Formål med Sund By Netværket Formål med Sund By Netværket Sund By Netværket er et netværk for kommuner og regioner som politisk har besluttet at indgå i et forpligtende samarbejde for at styrke og udvikle det lokale sundhedsfremmende

Læs mere

Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP

Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP Personalestyrelsens stillingsstruktur og stillingsstruktur - DTU Diplom giver en udførlig beskrivelse af de enkelte stillinger, inklusive stillingsindhold

Læs mere

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland.

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Brobygger 2.0 Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Indledning Den danske fødevareklynge med centrum i Region Midt er i en god udvikling

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring STUDIEORDNING for Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Del IV: Valgfrit fagelement - Specialemodul - Emnekatalog Ikrafttrædelse: 21. august 2017 Gældende for indskrivning

Læs mere

International strategi og handlingsplan for Region Syddanmark

International strategi og handlingsplan for Region Syddanmark International strategi og handlingsplan for Region Syddanmark Formål Region Syddanmark skal fremme den internationale dimension i regionale politikker og i den regionale udviklingsstrategi. For at kunne

Læs mere

Udkast til vision for det dansk tyske samarbejde

Udkast til vision for det dansk tyske samarbejde Udkast til vision for det dansk tyske samarbejde 2011 2020 RSD og Slesvig Holsten som centerregion mellem det østjyske bybånd og Hamborg Øget økonomisk vækst i den dansk tyske region Styrket integration

Læs mere

Forretningsplan for Nationalt Videncenter for Læsning - Professionshøjskolerne

Forretningsplan for Nationalt Videncenter for Læsning - Professionshøjskolerne Forretningsplan for Nationalt Videncenter for Læsning - Professionshøjskolerne Vision Nationalt Videncenter for Læsning - Professionshøjskolerne skal være et samlende nationalt kraftcenter, der bygger

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

BESTEMMELSE FOR FAK FORSKNINGSPUBLIKATION. Revideret maj 2016.

BESTEMMELSE FOR FAK FORSKNINGSPUBLIKATION. Revideret maj 2016. BESTEMMELSE FOR FAK FORSKNINGSPUBLIKATION Revideret maj 2016. Ref.: a. FAKPUB DE.990-1 Forsvarsakademiets forskningsstrategi b. Vejledning vedrørende FAK eksterne digitale magasin, bilag 2 til FAKDIR 340-1

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS NOVEMBER 2016 CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS STRATEGI STRATEGI 2 Center for forebyggelse i praksis - Strategi INDLEDNING Med denne strategi for Center for Forebyggelse

Læs mere

Samfundsøkonomiske effekter ved flytning af European Medicines Agency (EMA) til København

Samfundsøkonomiske effekter ved flytning af European Medicines Agency (EMA) til København Center for al- og Turismeforskning er et center for anvendt forskning, der løfter analyse- og udviklingsopgaver samt forskningsprojekter med særligt fokus på yderområder. Centrets primære fokus er regional

Læs mere

Vækstforums møde den 31. august 2009 - bilag til pkt. 6

Vækstforums møde den 31. august 2009 - bilag til pkt. 6 Bilag til mødet i Vækstforum den 31. august 2009 Program for Vidensamarbejde Baggrund I Vækstforums handlingsplan for 2007-2008 er Viden i arbejde beskrevet som et initiativ, der skal sikre den regionale

Læs mere

Politik for offentlig-privat samarbejde - udkast

Politik for offentlig-privat samarbejde - udkast Dato: 22. september 2011 Politik for offentlig-privat samarbejde - udkast Brevid: 1490218 Indledning Region Sjælland er den største virksomhed i regionen med et budget på ca. 17 mia. kr. og godt 17.000

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland.

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbyder Opgaven bliver udbudt af projektet: Stærke turismekompetencer - Kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse. Dette projekt

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

SDU Erhverv. Kurser og konferencer. Marts 2014

SDU Erhverv. Kurser og konferencer. Marts 2014 1 SDU Erhverv Kurser og konferencer Marts 2014 2 Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitets Efteruddannelse tilbyder kurser og konferencer opdateret med den nyeste forskningsbaserede viden.

Læs mere

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse Arbejdsmiljøinstituttet Kommunikationsstrategi AMI s kommunikationsstrategi 2003-2006 Indhold 1. Forord 2. Baggrund 3. Målgrupper hvem er AMI s målgrupper? 4. Formål hvorfor skal AMI kommunikere? 5. Kommunikationsmål

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb

Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb Indhold 3 Formål 5 Ansvarsfordeling og samarbejdsflader 6 Interessenter 8 Mål for kommunikationen 10 Kanaler 11 Handlingsplan og evaluering Kommunikationsstrategi

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

PRÆSENTATION AF CENTRET

PRÆSENTATION AF CENTRET PRÆSENTATION AF CENTRET Et nationalt videncenter Nationalt Videncenter for Læsning Professionshøjskolerne drives i fællesskab mellem landets syv professionshøjskoler. Det er juridisk, økonomisk og organisatorisk

Læs mere

PAVLA projekt design og output. studier studier Analyse Analyse. Resultater

PAVLA projekt design og output. studier studier Analyse Analyse. Resultater Professionel Arbejdsmiljørådgivning som Virkemiddel overfor den Lokale Arbejdsmiljøindsats Et udviklingsprojekt med kvalitative metoder Støttet af Arbejdsmiljøforskningsfonden 2006-2007 Udført af Hans

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

Region Hovedstaden. Kontraktbilag 1. Kravspecifikation for evaluering af Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity.

Region Hovedstaden. Kontraktbilag 1. Kravspecifikation for evaluering af Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity. Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation for evaluering af Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity. 1 1. Indledning Dette dokument indeholder kravspecifikation for indholdet i evalueringen

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Videncenter for diakoni og pædagogikp. Diakonhøjskolen i Århus, Lyseng Alle 15, DK-8270 Højbjerg

Videncenter for diakoni og pædagogikp. Diakonhøjskolen i Århus, Lyseng Alle 15, DK-8270 Højbjerg Videncenter for diakoni og pædagogikp Diakonhøjskolen i Århus, Lyseng Alle 15, DK-8270 Højbjerg g Oversigt Hvorfor et videncenter? Formål Centrale aktiviteter Struktur Aktører Hvorfor et videncenter? Uddannelse

Læs mere

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Klynger og netværk Den praktiske tilgang, skaber det værdi og Hvorfor er der kommet fokus på det nu? National strategi for

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Samarbejdsprojekt mellem Bikubenfonden og KL/kommunerne om tidlig opsporing og støtte til udsatte børn og familier i dagtilbud

Samarbejdsprojekt mellem Bikubenfonden og KL/kommunerne om tidlig opsporing og støtte til udsatte børn og familier i dagtilbud P R O J EKTBESKRIVELSE Samarbejdsprojekt mellem Bikubenfonden og KL/kommunerne om tidlig opsporing og støtte til udsatte børn og familier i dagtilbud Baggrund Dagtilbuddene spiller en afgørende rolle i

Læs mere

Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen. ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden

Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen. ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden Den nye regionale rolle er i vid udstrækning en udviklingsopgave

Læs mere

VIDENREGNSKAB. Velkommen til professionshøjskolernes videnregnskab for 2013 som samtidig er professionshøjskolernes første videnregnskab

VIDENREGNSKAB. Velkommen til professionshøjskolernes videnregnskab for 2013 som samtidig er professionshøjskolernes første videnregnskab VIDENREGNSKAB Velkommen til professionshøjskolernes videnregnskab for 2013 som samtidig er professionshøjskolernes første videnregnskab VIDENREGNSKAB 2013 Professionshøjskolerne modtog i 2013 for første

Læs mere

Fra regional styrkeposition til nationalt klyngeinitiativ

Fra regional styrkeposition til nationalt klyngeinitiativ Fra regional styrkeposition til nationalt klyngeinitiativ Svensk RegLab besøg, Agro Food Park, 3. september 2014 Chefkonsulent Lars Haahr Jensen www.regionmidtjylland.dk Menu Case: Agro Food Park og Danish

Læs mere

Gennemgang af målopfyldelsen på udviklingskontraktens enkelte resultatkrav, indikatorer og milepæle

Gennemgang af målopfyldelsen på udviklingskontraktens enkelte resultatkrav, indikatorer og milepæle Midtvejsafrapportering af udviklingskontrakt 2010-2012 University College Nordjylland Sammenfatning af målopfyldelsen for 2010 UCN s udviklingskontrakt er fuldt ud integreret i institutionens strategiplan

Læs mere

Metodenotat. Målemetoder, 3. september 2015. UDARBEJDET AF: Claus Lønborg Administrerende Direktør

Metodenotat. Målemetoder, 3. september 2015. UDARBEJDET AF: Claus Lønborg Administrerende Direktør Metodenotat Målemetoder, 3. september 2015 UDARBEJDET AF: Claus Lønborg Administrerende Direktør DATO: 03-09-2015 Indhold 1. Introduktion til målemetoder... 3 2. Måling på de enkelte områder... 5 2.1 Tiltrækning

Læs mere

Brugerundersøgelse af danske universiteters samarbejde med private virksomheder

Brugerundersøgelse af danske universiteters samarbejde med private virksomheder Brugerundersøgelse af danske universiteters samarbejde med private virksomheder Ved Kim Møller, Oxford Research Danske Universiteters Innovationskonference d. 10 november Oxford Research A/S Falkoner Allé

Læs mere

Lovkrav om forskning

Lovkrav om forskning Sundhedsforskning i Region Midtjylland Udvalget vedrørende forskning, teknologi og innovation i sundhedsvæsenet www.regionmidtjylland.dk Lovkrav om forskning Sundhedsloven 194: Regionsrådet skal sikre

Læs mere

Den strategisk platform

Den strategisk platform DSKSs årsmøde, Nyborg Strand 11.01.13 Workshop-tema: Hvordan styrke vi evidensen bag nationale mål for kvalitet og patientsikkerhed Den strategisk platform Editorial Is quality of care improving in the

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Bobleprojekter i Inno-SE

Bobleprojekter i Inno-SE Baggrund for bobleprojekter Inno-SE Bobleprojekter i Inno-SE Bobleprojektpuljen er en pulje i Inno-SE der gør det muligt for virksomheder, i samarbejde med videnspartnere, at ansøge om penge til et forprojekt

Læs mere

Med kreativiteten som drivkraft om kreative bynetværk i Øresundsregionen

Med kreativiteten som drivkraft om kreative bynetværk i Øresundsregionen Med kreativiteten som drivkraft om kreative bynetværk i Øresundsregionen Konferencen Kreative by-netværk i Øresundsregionen Den Sorte Diamant, d.18. april 2007 Kreative Byer i Hovedstadsområdet Vision

Læs mere

Indsatsområde: Frafald Resultatkrav Indikatorer Milepæle Vægt Afrapportering Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne

Indsatsområde: Frafald Resultatkrav Indikatorer Milepæle Vægt Afrapportering Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Afrapportering for rektor Ulla Kochs resultatlønskontrakt 1. januar 2011 til 31. december 2011 Indsatsområde: Frafald Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Udvikling af

Læs mere

EU set med lokale øjne Dansk konference i PoHeFa og Healthy Children Odense, 6. Juni Henriette Hansen, SDEO

EU set med lokale øjne Dansk konference i PoHeFa og Healthy Children Odense, 6. Juni Henriette Hansen, SDEO EU set med lokale øjne Dansk konference i PoHeFa og Healthy Children Odense, 6. Juni 2012 Henriette Hansen, SDEO Disposition Hvem er SDEO og hvordan arbejder vi med kommunerne i Region Syddanmark Hvordan

Læs mere

Arbejdsprogram 2014 for SamNordisk Skogforskning (SNS)

Arbejdsprogram 2014 for SamNordisk Skogforskning (SNS) Arbejdsprogram 2014 for SamNordisk Skogforskning (SNS) 1. Rammer og mål SNS handlingsplan for år 2014 gennemføres indenfor rammerne af SNS resultataftale med Nordisk Ministerråd for 2014-2017 samt prioriteringerne

Læs mere

1. Baggrund Evaluerings- og følgeforskningsprogrammet skal følge op på den politiske aftale om et fagligt løft af folkeskolen.

1. Baggrund Evaluerings- og følgeforskningsprogrammet skal følge op på den politiske aftale om et fagligt løft af folkeskolen. Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Evaluerings- og følgeforskningsprogram

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Forskning, monitorering og incitamenter

Forskning, monitorering og incitamenter Institut for Kultur og Globale Studier Kroghstræde 3 9220 Aalborg Øst Marianne Rostgaard Institutleder Telefon: 9940 9924 Email: rostgard@cgs.aau.dk Forskning, monitorering og incitamenter Opdateret august

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en

Læs mere

FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER

FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER KOMPETENCEUDVIKLING SOM UNDERSTØTTELSE AF AAU STRATEGIEN INDENFOR UNDERVISNING, FORSKNING OG VIDENSSAMARBEJDE Formålet med indsatsen Formålet med indsatsen er at

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Præsentation af Etnisk Erhvervsfremme

Præsentation af Etnisk Erhvervsfremme Oplæg på workshop d. 31. maj 2011 ved Integrationsprisforum i Vejle Præsentation af Etnisk Erhvervsfremme v/ centerleder Mette Boel Hvad er visionerne? Flere nydanske iværksættere og virksomheder overlever

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Øresund Food - en klynge? Maria Olofsdotter, Øresund Food Network

Øresund Food - en klynge? Maria Olofsdotter, Øresund Food Network Øresund Food - en klynge? Maria Olofsdotter, Øresund Food Network 1 Øresund Food en klynge? En geografisk afgrænset kritisk masse af sammenkædede industrier og institutioner fra leverandører til universiteter

Læs mere