FællesBo Sag: Afd. 16 Sjællandsparken, afd. 19 H. C. Ørstedsvej, afd. 21 Gormsvej og 24 Valdemarsvej/Thyrasvej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FællesBo Sag: Afd. 16 Sjællandsparken, afd. 19 H. C. Ørstedsvej, afd. 21 Gormsvej og 24 Valdemarsvej/Thyrasvej"

Transkript

1 Dato: 19. nov MM6 CBR/OMJ Sagsnummer: FællesBo Sag: Afd. 16 Sjællandsparken, afd. 19 H. C. Ørstedsvej, afd. 21 Gormsvej og 24 Valdemarsvej/Thyrasvej Referat Emne: Møde med Landsbyggefonden vedr. den foreløbige helhedsplan for afd. 16 Sjællandsparken, afd. 19 H. C. Ørstedsvej, afd. 21 Gormsvej og afd. 24 Valdemarsvej/Thyrasvej Mødedato: Onsdag den 22. oktober 2014 kl Mødested: Østergaards Hotel, Silkeborgvej 94, 7400 Herning samt de respektive bebyggelser Deltagere: Leif Tøiberg Schüler Landsbyggefonden Sune Skovgaard Nielsen Landsbyggefonden Jan Kjeldsen FællesBo Kaj Mortensen FællesBo Gitte Bjerregaard FællesBo Lisbet Wolters Årstiderne Arkitekter Ivan Nyborg Jespersen Årstiderne Arkitekter Ole Mark Jørgensen Kuben Management Camilla Bjørn Kuben Management Renoveringsudvalg Afd. 16 Renoveringsudvalg Afd. 19 Renoveringsudvalg Afd. 21 Renoveringsudvalg Afd. 24 Afbud: Referent: Camilla Bjørn / Ole Mark Jørgensen Side 1 af 10

2 Dagsorden: 1. Gennemgang af den foreløbige helhedsplan for afd Gennemgang af den foreløbige helhedsplan for afd Gennemgang af den foreløbige helhedsplan for afd Gennemgang af den foreløbige helhedsplan for afd Besigtigelse af bebyggelserne 1. Gennemgang af den foreløbige helhedsplan for afd. 16, Sjællandsparken: Afdelingen er opført i 1956 og består af 89 boliger. Sune Skovgaard Nielsen gennemgår afdelingen. BYGGETEKNISKE FORHOLD Facadeisolering Bebyggelsen er tidligere renoveret af to omgange, i 1984 og Der er i forbindelse med tilstandsregistreringen konstateret kuldebroer. Sune konstaterede, at det er forventeligt med kuldebroer grundet afdelingens opførelsestidspunkt men for afdeling 16 dog i mindre omgang grundet tidligere renoveringer. Samtidig er der konstateret skimmelsvamp i én enkelt bolig. På baggrund af den nuværende dokumentation kan Landsbyggefonden ikke støtte den ønskede facaderenovering og -isolering. Hvis Landsbyggefonden skal støtte en facaderenovering og isolering, skal der foreligge en bred billeddokumentation af skimmelsvamp i afdelingens boliger. Afhjælpning af kuldebroer Sune nævner, at en alternativ mulighed er at opskære vinduesfalsene og isolere og dermed lave en adskillelse mellem for- og bagmur, samt bore trådbindere ind. Landsbyggefonden anbefaler dette, hvor der i forvejen skal udskiftes vinduer som en del af helhedsplanen. Landsbyggefonden støtter arbejdet, men ikke udskiftningen af vinduer. Altaner Landsbyggefonden støtter som udgangspunkt ikke renovering af altaner. Der skal gennemføres betonundersøgelser/målinger på altanbrystninger, betonsøjler, betonplader og konsoller. Undersøgelsesprogrammet skal omfatte 10 % af alle afdelingens boliger. Ventilation Landsbyggefonden kan give støtte til etablering af Genvex i afdelingen, under forudsætning af, at der forligger dokumentation for støttemuligheden i form af indeklimaundersøgelser. Ved udførelsen af undersøgelser skal et tilfældigt udsnit af boliger udvælges. Yderligere dokumentation af skimmel, ved billeder inkl. oplysning af adresse, kan også indgå i vurderingen. Side 2 af 10

3 Kælder Ivan Nyborg Jespersen pointerer, at kælderen er uisoleret i dag. Sune nævner, at det vil være en god ide at isolere mod gulv, men Landsbyggefonden støtter ikke sådanne arbejder. SAMMENLÆGNINGER Der skal ske en reduktion i antallet af boliger før der er tale om sammenlægninger. Almindelige ombygninger støtter Landsbyggefonden ikke. Der er kun tale om boligreduktion i blok A og D. Det er også i blok A og D, at der laves tilgængelighed. Små badeværelser Hvor der evt. er meget små badeværelser i afdelingen, hvor funktioner er placeret oveni hinanden eller bruser er placeres uhensigtsmæssigt tæt på dør, skal det fremgå tydeligt af helhedsplan med oplysning af hvor eksemplerne kan findes i tegningsmaterialet. Små badeværelser kan udløse støtte. TILGÆNGELIGHED I helhedsplansforslaget bliver 24 boliger tilgængelige (samtlige boliger i blok A og D). Sune oplyser, at der mulighed for at etablere 44 tilgængelige boliger i afdelingen under forudsætning af, at der opføres en mindre procentsats i en af de øvrige afdelinger. Det vil betyde, at der bliver tilgængelighed i ca. 50 % af boligerne i denne afdeling. MILJØ Alle tiltag, med undtagelse af affaldshåndtering, kan støttes af Landsbyggefonden. FINANSIERING Leif Tøiberg Schüler gennemgår Landsbyggefondens muligheder for driftsstøttemidler. Afdeling 16 s husleje ligger i dag på ca. 658 kr. pr. m²/pr. år. Hvis renoveringen gennemføres med udgangspunkt i nuværende økonomi vil det betyde en alt for stor huslejestigning. Leif skønner, at afdelingens fremtidige husleje ikke skal overskride 700 kr. pr. m²/pr. år, hvis afdelingens boliger skal være konkurrencedygtige efter renoveringen. For at nedbringe huslejen skal der sættes ind på følgende to områder: 1. Udgifterne pr. bolig skal reduceres. 2. FællesBo skal ansøge om kapitaltilførsel og om fritagelse for indbetaling af g- indskud. Hvis huslejestøttepuljen kommer i spil igen, skal der også ansøges om støtte fra denne. Leif anbefaler, at der først fremsendes en ansøning i det nye år, hvor det er afgjort, hvorvidt der afsættes midler til puljen. Side 3 af 10

4 Leif oplyser, at der på nuværende tidspunkt ikke er afsat midler til afdelingerne, og at der er en kø på ca. 12 mia. kr. på sager efter Leif tilskynder dog FællesBo at arbejde videre de fire sager. Efter boligforliget inden jul fremsender Landsbyggefonden i marts 2015 et brev til FællesBo, hvor det endelige årstal for støttetilsagn på de fire afdelinger oplyses. 2. Gennemgang af den foreløbige helhedsplan for afd. 19, H.C. Ørsteds Vej/Mindeparken: Afdelingen er opført i 1956 og består af 210 boliger. Sune Skovgaard Nielsen gennemgår afdelingen. BYGGETEKNISKE FORHOLD Facadeisolering Ifølge tilstandsrapporten er der konstateret skimmelsvamp i blok 4, 5 og 6. Desuden er der konstateret omfattende kuldebroer. På baggrund af den nuværende dokumentation kan Landsbyggefonden ikke støtte den ønskede facaderenovering og -isolering. Hvis Landsbyggefonden skal støtte en facaderenovering og isolering skal der foreligge en bred billeddokumentation af skimmelsvamp i afdelingens boliger. Afhjælpning af kuldebroer Sune nævner, at en alternativ mulighed er at opskære vinduesfalsene og isolere og dermed lave en adskillelse mellem for- og bagmur, samt bore trådbindere ind. Landsbyggefonden anbefaler dette, hvor der i forvejen skal udskiftes vinduer som en del af helhedsplanen. Landsbyggefonden støtter arbejdet, men ikke udskiftningen af vinduer. Ventilation I dag er der naturligt aftræk i afdelingens boliger. Landsbyggefonden kan give støtte til etablering af Genvex i afdelingen, under forudsætning af, at der forligger dokumentation for støttemuligheden i form af indeklimaundersøgelser. Ved udførelsen af undersøgelser skal et tilfældigt udsnit af boliger udvælges (mellem 10 og 15 boliger). Yderligere dokumentation af skimmel, ved billeder inkl. oplysning af adresse, kan også indgå i vurderingen. SAMMENLÆGNINGER Der skal ske en reduktion i antallet af boliger før der er tale om sammenlægninger. Almindelige ombygninger støtter Landsbyggefonden ikke. Små badeværelser Hvor der evt. er meget små badeværelser i afdelingen, hvor funktioner er placeret oveni hinanden eller bruser er placeres uhensigtsmæssigt tæt på dør, skal det Side 4 af 10

5 fremgå tydeligt af helhedsplan med oplysning af hvor eksemplerne kan findes i tegningsmaterialet. Små badeværelser kan udløse støtte. TILGÆNGELIGHED I helhedsplansforslaget bliver 63 boliger tilgængelige, hvilket Landsbyggefonden godt kan støtte. Tilgængelighed sikres ved at etablere en plint tilknyttet en trappe og en rampe. Løsningen kan godt godkendes af Landsbyggefonden under forudsætning af, at løsningen er lavet forskriftsmæssigt korrekt, at det er en økonomisk forsvarlig løsning samt at der er den fornødne plads. MILJØ Alle tiltag, med undtagelse af omlægning af H.C. Ørsteds Vej, kan støttes af Landsbyggefonden. Fælleshus Forslaget til opførelsen af et fælleshus på 430m² kan udelukkende støttes, hvis fælleshuset betjener en størrelsesorden på boliger. FællesBo oplyser, at hensigten er, at fælleshuset skal betjene alle de afdelinger som ligger i nærheden af afdeling 19. Hvis det er tilfældet kan Landsbyggefonden godt støtte et fælleshus i den størrelsesorden, som helhedsplanen lægger op til. Det kræver dog en skiftlig underskrevet aftale, hvor de øvrige afdelinger forpligter sig til at anvende fælleshuset samt bidrage til fælleshusets drift. FINANSIERING Leif Tøiberg Schüler gennemgår Landsbyggefondens muligheder for driftsstøttemidler. Afdeling 19 s husleje ligger i dag på ca.464 kr. pr. m²/pr. år. Selvom der er plads til en huslejestigning vil renoveringen, hvis den gennemføres ved en huslejestigning alene, betyde en alt for stor huslejestigning. Leif skønner, at afdelingens fremtidige husleje skal ligge lige under 700 kr. pr. m²/pr. år, hvis afdelingens boliger skal være konkurrencedygtige efter renoveringen. For at nedbringe huslejen skal der sættes ind på følgende to områder: 1. Udgifterne pr. bolig skal reduceres. 2. FællesBo skal ansøge om kapitaltilførsel og om fritagelse for indbetaling af g- indskud. Hvis huslejestøttepuljen kommer i spil igen, skal der også ansøges om støtte fra denne. Leif anbefaler, at der først fremsendes en ansøning i det nye år, hvor det er afgjort, hvorvidt der afsættes midler til puljen. 3. Gennemgang af den foreløbige helhedsplan for afd. 21, Gormsvej: Afdelingen er opført i 1954 og består af 123 boliger. Side 5 af 10

6 Sune Skovgaard Nielsen gennemgår afdelingen. BYGGETEKNISKE FORHOLD Facadeisolering Ifølge tilstandsrapporten er der ikke konstateret store skader ved murværk. Der er i forbindelse med tilstandsregistreringen konstateret kuldebroer. Sune konstaterede, at det er forventeligt med kuldebroer grundet afdelingens opførelsestidspunkt. På baggrund af den nuværende dokumentation kan Landsbyggefonden ikke støtte den ønskede facaderenovering og -isolering. Hvis Landsbyggefonden skal støtte en facaderenovering og isolering, skal der foreligge en bred billeddokumentation af skimmelsvamp i afdelingens boliger. Afhjælpning af kuldebroer Sune nævner, at en alternativ mulighed er at opskære vinduesfalsene og isolere og dermed lave en adskillelse mellem for- og bagmur, samt bore trådbindere ind. Dette er dog ikke aktuelt for denne afdeling, idet der med helhedsplanen ikke planlægges en udskiftning af vinduer. Altaner Landsbyggefonden støtter som udgangspunkt ikke renovering af altaner. Der skal gennemføres betonundersøgelser/målinger på altanbrystninger, betonsøjler, betonplader og konsoller. Undersøgelsesprogrammet skal omfatte mellem 8 og 10 af afdelingens boliger. Sune pointerer, at FællesBo skal overveje at udskifte altanerne fremfor at reparere dem. Ventilation Landsbyggefonden kan give støtte til etablering af Genvex i afdelingen, under forudsætning af, at der forligger dokumentation for støttemuligheden i form af indeklimaundersøgelser. Ved udførelsen af undersøgelser skal et tilfældigt udsnit af boliger udvælges. Yderligere dokumentation af skimmel, ved billeder inkl. oplysning af adresse, kan også indgå i vurderingen. SAMMENLÆGNINGER Der skal ske en reduktion i antallet af boliger før der er tale om sammenlægninger. Almindelige ombygninger støtter Landsbyggefonden ikke. Små badeværelser Hvor der evt. er meget små badeværelser i afdelingen, hvor funktioner er placeret oveni hinanden eller bruser er placeres uhensigtsmæssigt tæt på dør, skal det fremgå tydeligt af helhedsplan med oplysning af hvor eksemplerne kan findes i tegningsmaterialet. Små badeværelser kan udløse støtte. Side 6 af 10

7 TILGÆNGELIGHED I helhedsplansforslaget bliver 40 boliger tilgængelige, hvilket Landsbyggefonden godt kan støtte. Tilgængelighed sikres ved at etablere en plint tilknyttet en trappe og en rampe. Løsningen kan godt godkendes af Landsbyggefonden under forudsætning af, at løsningen er udført forskriftsmæssigt korrekt, at det er en økonomisk forsvarlig løsning samt at der er den fornødne plads. Boliger i blok 3, som med løsningen udelukkende opnår adgang fra havesiden, kan ikke støttes af Landsbyggefonden, idet nogle boliger på den måde forfordeles frem for andre. FællesBo er nødsaget til at finde en anden løsning for disse boliger. En helt anden løsning kunne eksempelvis være at skabe tilgængelighed ved etablering af elevatorer i afdelingen. Sune bemærker, at der ikke er en venderadius på 150X150 cm på alle altaner i afdelingen. En venderadius på 150X150 cm er en forudsætning for, at Landsbyggefonden kan give støtte til tilgængelighed. MILJØ Alle tiltag, med undtagelse af opførelse af cykel- og affaldsskure samt plantekummer, kan støttes af Landsbyggefonden. FINANSIERING Leif Tøiberg Schüler gennemgår Landsbyggefondens muligheder for driftsstøttemidler. Afdeling 21 s husleje ligger i dag på ca. 500 kr. pr. m²/pr. år. Selvom der er plads til en huslejestigning vil renoveringen, hvis den gennemføres ved en huslejestigning alene, betyde en alt for stor huslejestigning. Leif skønner, at afdelingens fremtidige husleje ikke skal overskride 700 kr. pr. m²/pr. år, hvis afdelingens boliger skal være konkurrencedygtige efter renoveringen. For at nedbringe huslejen skal der sættes ind på følgende to områder: 1. Udgifterne pr. bolig skal reduceres. 2. FællesBo skal ansøge kapitaltilførsel og om fritagelse for indbetaling af g- indskud. Leif bemærker, at omfanget af kapitaltilførsel for afd. 21 umiddelbart ikke vil blive så omfattende som for de andre afdelinger. Hvis huslejestøttepuljen kommer i spil igen, skal der også ansøges om støtte fra denne. Leif anbefaler, at der først fremsendes en ansøning i det nye år, hvor det er afgjort, hvorvidt der afsættes midler til puljen. Leif pointerer, at det i nogle tilfælde kan være en god ide at sammenlægge to eller flere mindre afdelinger. FællesBo bør overveje dette for afdeling 21 og evt. andre afdelinger. Side 7 af 10

8 4 Gennemgang af dn foreløbige helhedsplan for afd. 24, Valdemarsvej/Thyrasvej: Afdelingen er opført i 1965 og består af 270 boliger. Sune Skovgaard Nielsen gennemgår afdelingen. BYGGETEKNISKE FORHOLD Tagrenovering Det fremgår af tilstandsrapporten, at der er mellem 0-5 års restlevetid på tagpladerne. Tagbeklædning skal udskiftes og taget efterisoleres. Sådanne arbejder kategoriseres som ustøttede arbejder. Hvis arbejderne skal kunne støttes af landsbyggefonden, skal årsag og omfang undersøges og fremgå af den endelige helhedsplan. Desuden skal udbedringsforslag fremgå af materialet. Efterisoleringen vil dog altid være ustøttet? Holtbjerg Fritids- og ældrecenter Der er konstateret byggeskader, som Landsbyggefonden umiddelbart godt kan støtte. Det kræver dog yderlige undersøgelser/dokumentation. Facadeisolering I løbet er 1990 erne er facader til altansider renoveret og de fleste gavle er efterisoleret. Der er, i forbindelse med tilstandsregistreringen, konstateret kuldebroer. Sune konstaterede, at det er forventeligt med kuldebroer grundet afdelingens opførelsestidspunkt. Samtidig er der konstateret skimmelsvamp men ikke umiddelbart i et omfang, der skal give anledning til støtte. På baggrund af den nuværende dokumentation kan Landsbyggefonden ikke støtte den ønskede facaderenovering og -isolering. Hvis Landsbyggefonden skal støtte en facaderenovering og isolering skal der foreligge en bred billeddokumentation af skimmelsvamp i afdelingens boliger. Afhjælpning af kuldebroer Sune nævner, at en alternativ mulighed er at opskære vinduesfalsene isolere og dermed lave en adskillelse mellem for- og bagmur, samt bore trådbindere ind. Landsbyggefonden anbefaler dette, hvor der i forvejen skal udskiftes vinduer som en del af helhedsplanen. Landsbyggefonden støtter arbejdet, men ikke udskiftningen af vinduer. Indvendige revner Ivan Nyborg Jespersen pointerer, at der flere steder er konstateret indvendige revner. Ifølge Sune Skovgaard Nielsen skal omfanget og årsagen afdækkes, hvis der er tale om et grundlæggende problem. Side 8 af 10

9 Altaner Landsbyggefonden støtter som udgangspunkt ikke renovering af altaner. Der skal gennemføres betonundersøgelser/målinger på altanbrystninger, betonsøjler, betonplader og konsoller. Undersøgelsesprogrammet skal omfatte mellem 8 og 10 altaner. Hvis den rette dokumentation foreligger, kan Landsbyggefonden støtte altaner, men det gælder kun den eksisterende størrelse og ikke en udvidelse af altanen. Ventilation Landsbyggefonden kan give støtte til etablering af Genvex i afdelingen, under forudsætning af, at der forligger dokumentation for støttemuligheden i form af indeklimaundersøgelser. Ved udførelsen af undersøgelser skal et tilfældigt udsnit af boliger udvælges. Yderligere dokumentation af skimmel, ved billeder inkl. oplysning af adresse, kan også indgå i vurderingen. Badeværelser Ifølge tilstandsrapporten er rørføring i badeværelse tæret. Omfang og årsag skal undersøges. Hvis tæringen skyldes nedsat restlevetid, kan Landsbyggefonden ikke give støtte. BOLIGER I blok 1, 2 og 3 er der ensidige belyste boliger, som ifølge Landsbyggefonden ikke er attraktive. Landbyggefonden anbefaler, at der etableres gennemlyste tilgængelighedsboliger. Lisbet Wolters pointerer, at dette ikke er hensigtsmæssigt, fordi et sådan tiltag vil kræve at terrænet graves ud, hvilket er en meget bekostelig løsning. SAMMENLÆGNINGER Der skal ske en reduktion i antallet af boliger før der er tale om sammenlægninger. Almindelige ombygninger støtter Landsbyggefonden ikke. Små badeværelser Hvor der evt. er meget små badeværelser i afdelingen, hvor funktioner er placeret oveni hinanden eller bruser er placeres uhensigtsmæssigt tæt på dør, skal det fremgå tydeligt af helhedsplan med oplysning af hvor eksemplerne kan findes i tegningsmaterialet. Små badeværelser kan udløse støtte. TILGÆNGELIGHED I helhedsplansforslaget bliver 90 boliger tilgængelige, hvilket Landsbyggefonden godt kan støtte. Sune Skovgaard Nielsen bemærker, at Landsbyggefonden kun kan støtte en elevatorstol optil 110X140. Side 9 af 10

10 MILJØ Alle tiltag kan støttes af Landsbyggefonden. Sune bemærker dog, at beplantning i dette tilfælde kun støttes, fordi det fungerer som afskærmning. FINANSIERING Leif Tøiberg Schüler gennemgår Landsbyggefondens muligheder for driftsstøttemidler. Afdeling 24 s husleje ligger i dag på ca. 488 kr. pr. m²/pr. år. Selvom der er plads til en huslejestigning vil renoveringen, hvis den gennemføres ved en huslejestigning alene, betyde en alt for stor huslejestigning. Leif skønner, at afdelingens fremtidige husleje ikke skal overskride 700 kr. pr. m²/pr. år, hvis afdelingens boliger skal være konkurrencedygtige efter renoveringen. For at nedbringe huslejen skal der sættes ind på følgende to områder: 1. Udgifterne pr. bolig skal reduceres. Fællesbo opfordres til at arbejde videre og foretage en prioritering, for at skære ned på udgifterne. 2. FællesBo skal ansøge kapitaltilførsel og om fritagelse for indbetaling af g- indskud. Leif bemærker, at der kun vil være mulighed for en lille fritagelse for indbetaling af g- indskud for afd. 24. Hvis huslejestøttepuljen kommer i spil igen, skal der også ansøges om støtte fra denne. Leif anbefaler, at der først fremsendes en ansøning i det nye år, hvor det er afgjort, hvorvidt der afsættes midler til puljen. 5. Besigtigelse af bebyggelserne Alle fire afdelinger blev besigtiget. To boliger i henholdsvis afd. 24, afd. 21 og afd. 16 blev besigtiget. 3 boliger i afd. 19 blev besigtiget. Se bilag 1-3 med billeddokumentation for skimmelsvamp. Bemærk, at der desværre ingen billeder er fra afd. 24, fordi kameraet her ikke blev medbragt. Referat tilsendt pr. mail: Samtlige mødedeltagere. Side 10 af 10

Mette Østergaard Renoveringsudvalget, afd Arul Thillainadarasa Renoveringsudvalget, afd Bo Kristensen Renoveringsudvalget, afd.

Mette Østergaard Renoveringsudvalget, afd Arul Thillainadarasa Renoveringsudvalget, afd Bo Kristensen Renoveringsudvalget, afd. LBF-besigtigelse af afd. 210 Dato: 09.08 2016 Nord - LL Sagsnummer: 13595-01, afdeling 210, Fredbovej Referat Emne: LBF-besigtigelse af afd. 210, Fredbovej. Mødedato: D. 22. juni 2016 Mødested: Søgården,

Læs mere

LBF-besigtigelse af FællesBo afd Referat. FællesBo, afdeling 104, Fredhøj. LBF-besigtigelse af FællesBo afd. 104 Fredhøj

LBF-besigtigelse af FællesBo afd Referat. FællesBo, afdeling 104, Fredhøj. LBF-besigtigelse af FællesBo afd. 104 Fredhøj Dato: 11.08 2016 Nord - LL Sagsnummer: 13606-01 LBF-besigtigelse af afd. 104, afdeling 104, Fredhøj Referat Emne: LBF-besigtigelse af afd. 104 Fredhøj Mødedato: D. 22. juni 2016 Mødested: Søgården, Søgårdsvej

Læs mere

Festsalen i afd. 106 Sønderager, H. P. Hansens Vej 50, 7400 Herning. Karin Nygaard Sørensen (KNS) Repræsentant(er) fra organisationsbestyrelsen

Festsalen i afd. 106 Sønderager, H. P. Hansens Vej 50, 7400 Herning. Karin Nygaard Sørensen (KNS) Repræsentant(er) fra organisationsbestyrelsen , helhedsplaner for afd. 106, 107 og 231 Dato: 05.04 2016 Afdeling - LL Sag: Besigtigelse med Landsbyggefonden Referat Emne: Besigtigelse af afd. 106, 107 og 231 Mødedato: D. 15. marts 2016 Mødested: Festsalen

Læs mere

Margrethegården i dag. Beboermøde Margrethegården 21. maj 2015

Margrethegården i dag. Beboermøde Margrethegården 21. maj 2015 Margrethegården i dag Beboermøde Margrethegården 21. maj 2015 A B D C F E Margrethegården med helhedsplan og lokalplan 278 Lokalplanen Indsigelser er indarbejdet i lokalplanen efter høringsperioden Det

Læs mere

Vedr.: HELHEDSPLAN FOR AFD. 106 SØNDERAGER OG 107 PORSHØJ STYREGRUPPEMØDE NR. 1

Vedr.: HELHEDSPLAN FOR AFD. 106 SØNDERAGER OG 107 PORSHØJ STYREGRUPPEMØDE NR. 1 22.11.2012 MM6 CBR Vedr.: HELHEDSPLAN FOR AFD. 106 SØNDERAGER OG 107 PORSHØJ STYREGRUPPEMØDE NR. 1 REFERAT: Tid og sted: Torsdag den 15. november 2012 kl. 18.30-20.30, Skolegade 62. Referent: Camilla Bjørn/Inge

Læs mere

VELKOMMEN TIL BEBOERMØDE OM HELHEDSPLANEN FOR RINGPARKEN

VELKOMMEN TIL BEBOERMØDE OM HELHEDSPLANEN FOR RINGPARKEN VELKOMMEN TIL BEBOERMØDE OM HELHEDSPLANEN FOR RINGPARKEN Ringparkens helhedsplan procesplan Der udarbejdes et første udkast til en helhedsplan med et foreløbigt omfang. (2010-2012) Materialet indsendes

Læs mere

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Boligselskabet Nordkysten ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Helsingør Kommune Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 359 3000 Helsingør Att. Per Korup-Lauridsen Afd.

Læs mere

Orientering fra administrationen

Orientering fra administrationen Orientering fra administrationen Kursusweekend for afdelingsbestyrelses- og repræsentantskabsmedlemmer 22. februar 2015 Åbent hus Nygade 20 Tomgangsboliger Tab ved fraflytning Bemandingsoversigt Dokumentationspakke

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

Dagsorden: Præsentation - hvem er vi.

Dagsorden: Præsentation - hvem er vi. Dagsorden: Præsentation - hvem er vi. Hvad skal der ske i afdelingen. Hvorfor en helhedsplan Byggeteknik resultater. Nye lejlighedsplaner Hvad bliver huslejen Eksempler på leje før og nu med boligstøtte

Læs mere

By- og Landskabsudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den Punkt

By- og Landskabsudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den Punkt Punkt 5. Sundby-Hvorup Boligselskab - Hanebjælken - Vestbjerg - 117 almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Godkendelse inden byggestart (skema B). 2014-10015. By- og Landskabsforvaltningen

Læs mere

Sag: FællesBo Herning Ang. afd. 24

Sag: FællesBo Herning Ang. afd. 24 Referat 20-06-2012 MM6 CB/JUL Sag. Nr. 10687 Sag: FællesBo Herning Ang. afd. 24 Referat af: Styregruppemøde nr. 4 Tid og sted: Mandag den 20.juni 2012, kl. 18.30, FællesBo bestyrelseslokale, Skolegade

Læs mere

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A)

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) Punkt 5. Vivabolig - Afd. 15 - Store Tingbakke - 217 almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) 2012-52587 By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

Sag: FællesBo Herning Ang. afd. 19

Sag: FællesBo Herning Ang. afd. 19 Referat 18-06-2012 MM6 CB/JUL Sag. Nr. 10684 Sag: FællesBo Herning Ang. afd. 19 Referat af: Styregruppemøde nr. 4 Tid og sted: Mandag den 18.juni 2012, kl. 18.30, FællesBo bestyrelseslokale, Skolegade

Læs mere

17. juni 2011 MM6 - RBF REFERAT. Vinkelgården - Ekstraordinært afdelingesmøde. Mødested: Hånbæk - fælleshus. Mødedato: 14.

17. juni 2011 MM6 - RBF REFERAT. Vinkelgården - Ekstraordinært afdelingesmøde. Mødested: Hånbæk - fælleshus. Mødedato: 14. REFERAT 17. juni 2011 MM6 - RBF Vinkelgården - Ekstraordinært afdelingesmøde Mødested: Hånbæk - fælleshus Mødedato: 14. juni 2011 Deltagere: Beboere fra Afd. 1 Vinkelgården Repræsentanter fra Frederikshavns

Læs mere

Sag: FællesBo Herning Ang. afd. 21

Sag: FællesBo Herning Ang. afd. 21 Referat 20-06-2012 MM6 CB/JUL Sag. Nr. 10685 Sag: FællesBo Herning Ang. afd. 21 Referat af: Styregruppemøde nr. 4 Tid og sted: Mandag den 20.juni 2012, kl. 16.00, FællesBo bestyrelseslokale, Skolegade

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 11, afholdt den 19. august 2015.

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 11, afholdt den 19. august 2015. Ekstraordinært afdelingsmøde 2015 afdeling 11 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 11, afholdt den 19. august 2015. Deltagere: 31 husstande var til stede Hovedbestyrelsen: Max Rasmussen,

Læs mere

Magistraten Møde den kl Side 1 af 5. Punkt

Magistraten Møde den kl Side 1 af 5. Punkt Punkt 3. Hasseris Boligselskab - afdeling 5 - Stationsmestervej 6-122 og Dyrskuevej 13-51. 447 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøtte med kapitaltilførsel - Godkendelse inden byggestart (skema

Læs mere

Bygherre: Vivabolig, afdeling 4 (tidligere Boligselskabet Østparken, afdeling 6)

Bygherre: Vivabolig, afdeling 4 (tidligere Boligselskabet Østparken, afdeling 6) Punkt 7. Vivabolig - Rughaven og Hørhaven m.fl. - 380 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A). 2013-9584. By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

Dagsorden Infomøde Nydamsparken

Dagsorden Infomøde Nydamsparken Dagsorden Infomøde Nydamsparken 18.00 Velkomst v/afdelingsformand Michael Frederiksen, Nydamsparken Udpegning af aftenens ordstyrer 18.05 Spisning 18.45 Informationsmøde del 1 Præsentation af aftenens

Læs mere

AB HØRSHOLM KOKKEDAL afd. 9 Byengen Nordengen. Ekstraordinært afdelingsmøde tirsdag d. 25. november 2014 kl. 19.00

AB HØRSHOLM KOKKEDAL afd. 9 Byengen Nordengen. Ekstraordinært afdelingsmøde tirsdag d. 25. november 2014 kl. 19.00 AB HØRSHOLM KOKKEDAL afd. 9 Byengen Nordengen Ekstraordinært afdelingsmøde tirsdag d. 25. november 2014 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent og stemmetællere 2. Projektøkonomi 3. Helhedsplan

Læs mere

Skema A-ansøgning for renoveringsprojekt (helhedsplan) for Egelyparken

Skema A-ansøgning for renoveringsprojekt (helhedsplan) for Egelyparken Kuben Management A/S Carl Jacobsens Vej 31, 3. 2500 Valby Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Att.: Synne Felter Tel 8833 2500 CVR. nr. 28693036 info@kubenman.dk www.kubenman.dk JF Email:

Læs mere

Afd. 24, Det gamle Søndervangen renovering. Torsdag den 15. september 2011

Afd. 24, Det gamle Søndervangen renovering. Torsdag den 15. september 2011 Ordinært afdelingsmøde Torsdag den 15. september 2011 Orientering v. Jannik Madsen, d.a.i. arkitekter ingeniører as 1. Historikken 2. Planlagte renoveringsarbejder 3. Plan for havearealer 4. Skitseforslag,

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

Hvidovre Kommune Rådhuset Att.: Tom Rasmussen Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. LBF Jnr. 375

Hvidovre Kommune Rådhuset Att.: Tom Rasmussen Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. LBF Jnr. 375 Hvidovre Kommune Rådhuset Att.: Tom Rasmussen Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Avedøre Boligselskab 3504-2/0011 Avedøre Stationsby Nord Helhedsplan Renovering af badeværelser, lejlighedssammenlægning, ombygning

Læs mere

Kommunal garanti til støtte fra Landsbyggefonden til gennemførelse af renoveringsarbejder i Brabrand Boligforenings afdeling 4 og 5.

Kommunal garanti til støtte fra Landsbyggefonden til gennemførelse af renoveringsarbejder i Brabrand Boligforenings afdeling 4 og 5. Indstilling Til Byrådet via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 9. september 2016 Kommunal garanti til støtte fra Landsbyggefonden til gennemførelse af renoveringsarbejder i Brabrand Boligforenings afdeling

Læs mere

Liselund/Filstedvej Himmerland afd. 6 Udvalgte plancher fra orienteringsmøde den 22. marts 2010

Liselund/Filstedvej Himmerland afd. 6 Udvalgte plancher fra orienteringsmøde den 22. marts 2010 Liselund/Filstedvej Himmerland afd. 6 Udvalgte plancher fra orienteringsmøde den 22. marts 2010 Liselund/Filstedvej Himmerland Andelsboligforening afd. 6 Orienteringsmøde I dette hæfte har vi samlet de

Læs mere

PRÆSENTATION AF HELHEDSPLANEN

PRÆSENTATION AF HELHEDSPLANEN Nummer 4 september 2017 RENOVERING AFD. 21 PRÆSENTATION AF HELHEDSPLANEN Det har været en lang rejse. Faktisk er det fem år siden, at boligselskabet første gang fik tilsagn fra beboerne på Kjeldsens Alle

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Tryghed & Trivsel 1 Indledning Forslag om helhedsplan i Saltværkshuse, som blev vedtaget igangsat i 2007, var første gang til afstemning 13. december 2013, hvor forslaget

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 8 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste

Læs mere

Referat af styringsdialog mellem Rudersdal Kommune og Birkebo v/boligkontoret Danmark.

Referat af styringsdialog mellem Rudersdal Kommune og Birkebo v/boligkontoret Danmark. Referat af styringsdialog mellem Rudersdal Kommune og Birkebo v/boligkontoret Danmark. Onsdag, den 25. maj 2016, kl. 14.00. Følgende var til stede: Finn Weidekamp, Boligkontoret Danmark Bent Nielsen, Formand

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 AAB: FØLFODVEJ (AFD. 111) S. 3-4 3B: STUBMØLLEVEJ (AFD. 6066) S. 5-6 VIBO: HJØRNEVÆNGET (AFD. 111) S. 7-8 RØGERITOFTEN

Læs mere

EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52

EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52 EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52 RENOVERING Til beboerne! Hermed indkaldes der til ekstraordinært afdelingsmøde. Mandag den 8. oktober 2012 kl. 19.00 i Sundheds- og Kvartershuset, Fyrkildevej

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Nordhavnsgården

Bestyrelsesmøde i Nordhavnsgården Bestyrelsesmøde i Nordhavnsgården Tid: Sted: Indbudte: Afbud: 5. maj 2014 kl. 17.00. Beboerlokalet Anders, Jonas, Nete, Christian, Marianne og Elsebeth Dagsorden Referat 1. Valg af referent og ordstyrer

Læs mere

renovering af almene Boliger 2015 bilag 1 Indhold

renovering af almene Boliger 2015 bilag 1 Indhold renovering af almene Boliger 2015 bilag 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 TOFTEN VIBO (AFD. 137) S. 3-4 VESTERGÅRDSVEJ 3B (AFD. 6067) S. 5-6 1 PLACERING OG PROJEKTINDHOLD vestergårdsvej, 3b afd.

Læs mere

Lærkeparken Afdelingsmøde 16.12.2014

Lærkeparken Afdelingsmøde 16.12.2014 Lærkeparken Afdelingsmøde 16.12.2014 17.00 Velkomst Dagsorden Hovedtidsplan 17.05 CASE 17.10 Forrige møde / siden sidst 17.20 Sivegade Trafikløsning 17.35 Servicehus 17.50 Lejlighedsplaner - 2 eksempler

Læs mere

BORGER VIRKSOMHED BY OG KULTUR POLITIK OG DEMOKRATI. Udvalg Politikker og strategier Få indflydelse

BORGER VIRKSOMHED BY OG KULTUR POLITIK OG DEMOKRATI. Udvalg Politikker og strategier Få indflydelse Side 1 af 5 BORGER VIRKSOMHED BY OG KULTUR POLITIK OG DEMOKRATI OM KOMMUNEN Dagsordener og referater Åbenhed Udvalg Politikker og strategier Få indflydelse Budget Råd og nævn Valg Om dagsordener og referater

Læs mere

Gæst: Kurt Sander fra arkitekt og ingeniørfirmaet Kærsgård & Andersen (KAAI).

Gæst: Kurt Sander fra arkitekt og ingeniørfirmaet Kærsgård & Andersen (KAAI). Side 1/8 Afdeling 21. Referat fra afdelingsmøde den 8. september 2016, kl. 18,30. I mødet deltog: Beboere: 22 incl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Dorthe Kirch Michael Jensen Niels Nielsen

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmeudvalg 3. Hvad er en helhedsplan? 4. Bygningernes tilstand

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender renoveringsprojektet og den tilhørende helhedsplan, og at

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender renoveringsprojektet og den tilhørende helhedsplan, og at Punkt 8. Godkendelse af ansøgning om helhedsplan og renovering af 138 almene familieboliger skema A. Boligforeningen Fjordblink, afdeling 10, Peter Freuchens Vej 1-39 2015-053889 By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

Granparken Afdelingsmøde 3-15.12.2014

Granparken Afdelingsmøde 3-15.12.2014 Granparken Afdelingsmøde 3-15.12.2014 19.00 Velkomst Dagsorden Hovedtidsplan 19.05 CASE 19.10 Forrige møde / siden sidst 19.20 Sivegade Trafikløsning 19.35 Servicehus 19.50 Lejlighedsplaner - 2 eksempler

Læs mere

HELHEDSPLAN FÆLLESBO, HERNING - AFD. 024 VELKOMMEN

HELHEDSPLAN FÆLLESBO, HERNING - AFD. 024 VELKOMMEN VELKOMMEN Dagsorden 1. Præsentation af tegningsmateriale: - udearealer - lejlighedsplaner 2. Fælles drøftelse 3. Præsentation af det videre forløb Hvad støtter landsbyggefonden FREMTIDSSIKREDE BOLIGER

Læs mere

Workshop 1, Brændgårdsparken - Boligselskabet Fruehøjgård, Herning

Workshop 1, Brændgårdsparken - Boligselskabet Fruehøjgård, Herning REFERAT 27. oktober 2008 MM6 - OMJ Workshop 1, Brændgårdsparken - Boligselskabet Fruehøjgård, Herning Mødested: Messecenter Herning Mødedato: Torsdag den 23. oktober 2008 kl. 17,00. Emnet: Indretning af

Læs mere

Beboermøde 10. marts 2014

Beboermøde 10. marts 2014 Beboermøde 10. marts 2014 Dagsorden 1. Velkomst og indledning 2. Valg af dirigent 3. Orientering fra administrationen om lokalplan, boligtyper og tidsplan for den kommende renovering 4. Valg af medlem

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

9. september 2015 VILDTBANEGÅRD AFD. III Referat af informationsmødet om renoveringssagen, afholdt på Gildbroskolen i Multisalen, på Gildbrovej, Ishøj

9. september 2015 VILDTBANEGÅRD AFD. III Referat af informationsmødet om renoveringssagen, afholdt på Gildbroskolen i Multisalen, på Gildbrovej, Ishøj Bernd Kjelland ark maa 9. september 2015 VILDTBANEGÅRD AFD. III Referat af informationsmødet om renoveringssagen, afholdt på Gildbroskolen i Multisalen, på Gildbrovej, Ishøj Repræsentanter fra afd. bestyrelsen:

Læs mere

STEMMEGRUNDLAG AFSTEMNING OM HELHEDSPLAN ÅBYHØJGÅRD AFDELING 310. Ekstraordinært afdelingsmøde

STEMMEGRUNDLAG AFSTEMNING OM HELHEDSPLAN ÅBYHØJGÅRD AFDELING 310. Ekstraordinært afdelingsmøde STEMMEGRUNDLAG AFSTEMNING OM HELHEDSPLAN ÅBYHØJGÅRD AFDELING 310 Ekstraordinært afdelingsmøde Onsdag den 30. oktober 2013 kl. 19.00 i Petersmindes Fælleshus, Åbyhøjgård 40 JA eller NEJ? Skal Åbyhøjgård,

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 VELKOMMEN AFDELINGSMØDE 3. SEPTEMBER 2015

HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 VELKOMMEN AFDELINGSMØDE 3. SEPTEMBER 2015 HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 VELKOMMEN AFDELINGSMØDE 3. SEPTEMBER 2015 DAGSORDEN DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for mødet 3. Orientering om helhedsplan - herunder orientering

Læs mere

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget I forbindelse med informationsmødet den 29. september 2015 og genhusningsmødet den 7. oktober 2015, er der blevet stillet en række spørgsmål som er blevet

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

Afdeling 10 Asa-/Jættegården Helhedsplan - Nyhedsbrev

Afdeling 10 Asa-/Jættegården Helhedsplan - Nyhedsbrev I den periode, hvor Helhedsplanen gennemføres, vil der løbende blive udsendt Nyhedsbreve med informationer om projekterne. På hjemmesiden www.asa10.dk kan du finde yderligere oplysninger om projektet.

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1 Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015 Informationsmøde den 27. april 2015 1 Dagsorden 1. Velkomst 2. Helhedsplan - baggrund - omfang - tidsplan - økonomi 3. Genhusningsplaner 4. Organisation

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 DOMEA: TINGVEJ (AFD. 3512) S. 3-4 AAB: VOGNMANDSMARKEN (AFD. 103) S. 5-6 LEJERBO: LÆRKEVEJ (AFD. 107-0) S. 7-8 1 RENOVERING

Læs mere

Sundby-Hvorup Boligselskab - Orienterende beboermøde

Sundby-Hvorup Boligselskab - Orienterende beboermøde Sundby-Hvorup Boligselskab - Orienterende beboermøde Helhedsplan - afdeling 12 # 1 Dagsorden 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Orientering om renovering af bebyggelsen. 4. Ideèr og forslag fra beboerne.

Læs mere

MUNKEBJERGPARKEN. Velkommen til ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 9 Munkebjergparken. Helhedsplan for afdelingen.

MUNKEBJERGPARKEN. Velkommen til ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 9 Munkebjergparken. Helhedsplan for afdelingen. Velkommen til ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 9 Munkebjergparken. Helhedsplan for afdelingen. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 2a. Stemmeudvalg 3. Behandling af forslag 1. Stemmeudvalg.

Læs mere

Fysisk helhedsplan Nu er der afstemning!

Fysisk helhedsplan Nu er der afstemning! December 2015 Fysisk helhedsplan Nu er der afstemning! Igennem næsten to år har vi arbejdet på at udvikle en fysisk helhedsplan for Lundevænget. Nu er planen klar til afstemning ved ekstraordinært afdelingsmøde

Læs mere

RAMBØLL 15. maj 2014. Beboermøde fsb, afd. 01-13 Lundevænget fysisk helhedsplan

RAMBØLL 15. maj 2014. Beboermøde fsb, afd. 01-13 Lundevænget fysisk helhedsplan RAMBØLL 15. maj 2014 REFERAT Sag: Beboermøde fsb, afd. 01-13 Lundevænget fysisk helhedsplan Tid: Tirsdag den 29. april klokken 19.00-21.00 Sted: Rygårds allé 137, 2900 Hellerup Deltagere: Der blev registeret

Læs mere

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MTM Dato 25. november 201425. november 2014 anmodning om garanti for lån til Der ydes kommunal garanti til Østjysk Boligs afdeling 3, Ryhaven, så afdelingen

Læs mere

Ekstraordinært afdelingsmøde

Ekstraordinært afdelingsmøde Ekstraordinært afdelingsmøde 18.00 Velkomst v/afdelingsformand Michael Frederiksen, Nydamsparken Valg af dirigent og referent 18.05 Spisning 18.45 Afdelingsmøde del 1 Præsentation af aftenens panel v/ordstyrer

Læs mere

Informationsmøde Svendborg Andels-Boligforening afholder et informationsmøde for afdeling 14 Byparken den: 21. juni 2010 kl. 19.

Informationsmøde Svendborg Andels-Boligforening afholder et informationsmøde for afdeling 14 Byparken den: 21. juni 2010 kl. 19. Information om Renoveringen af afdeling 14 Byparken Informationsmøde Svendborg Andels-Boligforening afholder et informationsmøde for afdeling 14 Byparken den: 21. juni 2010 kl. 19.00 i Skovbyhus Der skal

Læs mere

Til Boligkontoret Fredericia og boli.nu. Dokumenttype Bilagsnr. 1.11. Dato Februar 2011 SØNDERPARKEN AFDELINGSBESKRIVELSE

Til Boligkontoret Fredericia og boli.nu. Dokumenttype Bilagsnr. 1.11. Dato Februar 2011 SØNDERPARKEN AFDELINGSBESKRIVELSE Til Boligkontoret Fredericia og boli.nu Dokumenttype Bilagsnr. 1.11 Dato Februar 2011 SØNDERPARKEN AFDELINGSBESKRIVELSE AFDELINGSBESKRIVELSE Revision 02 Dato 2011-10-24 Udarbejdet af KKRM Kontrolleret

Læs mere

Portugalsgades helhedsplan Nu skal vi stemme!

Portugalsgades helhedsplan Nu skal vi stemme! Januar 2016 Portugalsgades helhedsplan Nu skal vi stemme! I dette hæfte kan du læse, hvad der er med i helhedsplanen. Kom og vær med til at stemme om fremtidens Portugalsgade. Ekstraordinært afdelingsmøde

Læs mere

INFORMATIONSMØDE HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING 1. JULI 2015, HORSENS

INFORMATIONSMØDE HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING 1. JULI 2015, HORSENS INFORMATIONSMØDE HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING 1. JULI 2015, HORSENS d.a.i. arkitekter ingeniører Sags nr.: 11096-04, Juli 2015 Kristina Rytter, Arkitekt

Læs mere

H J O R T E G Å R D E N

H J O R T E G Å R D E N H J O R T E G Å R D E N Ekstraordinært afdelingsmøde d.10 oktober 2016 Punkt 1 - Velkommen 02 Dagsorden 1. Velkommen og valg af dirigent. herunder valg af referent og stemmetællere 2. Præsentation af beslutningsforslag

Læs mere

Råd til byggeri HELHEDS- PLANER

Råd til byggeri HELHEDS- PLANER Råd til byggeri HELHEDS- PLANER som udviklingsgenerator og styringsværktøj Den omfattende renovering giver bygningerne i den indre del et markant anderledes og nutidigt udtryk. Himmerland Boligforening,

Læs mere

Sammenlægning & Helhedsplan

Sammenlægning & Helhedsplan Sammenlægning & Helhedsplan Æblehaven & Rønnebærparken Sammenlægning og helhedsplan Hvis beboermødet beslutter, at lægge Rønnebærparken og Æblehaven sammen, kan der opnås en besparelse på cirka 8 millioner

Læs mere

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Dagsorden 1. Velkomst præsentation. 2. Status hvad er sket siden sidst 3. Præsentation af projekt 4. Tidsplan - rækkefølge arbejdet

Læs mere

Ekstraordinært beboermøde Galgebakken,

Ekstraordinært beboermøde Galgebakken, Ekstraordinært beboermøde Galgebakken, 06.12.2012 DAGSORDEN: 1: Valg af dirigenter 2: Valg af stemmeudvalg 3: Referat fra budgetbeboermødet den 12.09.2012 4: Godkendelse af forretningsorden og dagsorden

Læs mere

I mødet deltog: Beboere: 27 incl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul Erik Christensen

I mødet deltog: Beboere: 27 incl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul Erik Christensen Side 1/8 Notat Afdeling 13 - Beboermøde den 07.05.2015, kl. 19.00, Løvvangens kirkecenter. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 27 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

Ekstraordinært afdelingsmøde den 17. juni 2010, kl. 19.00 i Tune Menighedscenter.

Ekstraordinært afdelingsmøde den 17. juni 2010, kl. 19.00 i Tune Menighedscenter. Til: Boligtagerne. 23. juni 2010 JR Afdeling 7 Elkærparken. Ekstraordinært afdelingsmøde den 17. juni 2010, kl. 19.00 i Tune Menighedscenter. Referat. 1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent. Kim

Læs mere

Byrådet. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 16.12.2013. Punkt 17. 2012-47060.

Byrådet. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 16.12.2013. Punkt 17. 2012-47060. Punkt 17. Sundby-Hvorup Boligselskab Hanebjælken - Vestbjerg - 117 almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A). 2012-47060. Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Brøndbyparken OPSAMLING FRA BESIGTIGELSESTUR OG IDÉVÆRKSTED. Brøndbyparken lørdag den 4. februar 2012

Brøndbyparken OPSAMLING FRA BESIGTIGELSESTUR OG IDÉVÆRKSTED. Brøndbyparken lørdag den 4. februar 2012 lørdag den 4. februar 2012 OPSAMLING FRA BESIGTIGELSESTUR OG IDÉVÆRKSTED Tak for en begivenhedsrig dag med gode snakke, diskussioner og godt gruppearbejde. - Og ikke mindst jeres gode humør, trods den

Læs mere

EUDP workshop 31. oktober 2008 -visioner, vilkår og barrierer

EUDP workshop 31. oktober 2008 -visioner, vilkår og barrierer EUDP workshop 31. oktober 2008 -visioner, vilkår og barrierer Energirenoveringer i BO-VEST regi Tæt / lavt elementbyggeri fra 1960erne og 1970erne Galgebakken - 687 boliger Hyldespjældet 383 boliger Gårdhusene

Læs mere

Jægermarken Afdeling 7504

Jægermarken Afdeling 7504 Jægermarken Afdeling 7504 EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE 17. juni 2015 kl. 19.00 HELHEDSPLAN 3. juni 2015 IMPORTANT NOTE: This folder explains the process of the upcoming and major renovation of Jægermarken

Læs mere

Henning Smithsvej/Poul Buås Vej Beboermøde 5. Oktober 2015

Henning Smithsvej/Poul Buås Vej Beboermøde 5. Oktober 2015 Henning Smithsvej/Poul Buås Vej Beboermøde 5. Oktober 2015 Dagsorden 1. Velkomst og indledning 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse af beslutningsforslag 4. Spørgsmål og diskussion 5. Beslutning om urafstemning.

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C Side 1 INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. april 2004 via Magistraten J.nr. Ref.: Claus Michael

Læs mere

Landsbyggefonden og dens støttemuligheder Almene Boligdage 3. sept. 2011

Landsbyggefonden og dens støttemuligheder Almene Boligdage 3. sept. 2011 Landsbyggefonden og dens støttemuligheder Almene Boligdage 3. sept. 2011 Indhold - Hvorfor har vi en landsbyggefond (LBF)? - Hvem bestemmer over LBF? - Hvor kommer pengene fra - Kassen er tom hvordan kan

Læs mere

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden.

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. Sager til efterretning/orientering. 1. Forhandlingsprotokol

Læs mere

Stemmegrundlag. Ekstraordinært afdelingsmøde. JA eller NEJ? Onsdag den 29. Januar 2014 kl. 19.00 i Petersmindes Fælleshus, Åbyhøjgård 40

Stemmegrundlag. Ekstraordinært afdelingsmøde. JA eller NEJ? Onsdag den 29. Januar 2014 kl. 19.00 i Petersmindes Fælleshus, Åbyhøjgård 40 Stemmegrundlag afstemning om Helhedsplan Åbyhøjgård afdeling 110 Ekstraordinært afdelingsmøde Onsdag den 29. Januar 2014 kl. 19.00 i Petersmindes Fælleshus, Åbyhøjgård 40 JA eller NEJ? Skal Åbyhøjgård,

Læs mere

Generelt var spørgsmålene meget konstruktive og kritiske, og folk havde overordnet positiv interesse for forslaget.

Generelt var spørgsmålene meget konstruktive og kritiske, og folk havde overordnet positiv interesse for forslaget. Evaluering af Workshop i Højstrupparken 29..14 Dato: 3..14 Der var ca (Anslået) 1 fremmødte bestående af en bred variation i beboersammensætningen. Forud for Workshoppen var en gennemgang af omhandlende

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 3

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 3 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 3 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 3 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

Sag: FællesBo Herning Ang. afd. 19

Sag: FællesBo Herning Ang. afd. 19 Referat 09-05-2012 MM6 CB/JUL Sag. Nr. 10686 Sag: FællesBo Herning Ang. afd. 19 Referat af: Styregruppemøde nr. 3 Tid og sted: Mandag den 30.april 2012, kl. 18.30, FællesBo bestyrelseslokale, Skolegade

Læs mere

Blokmøder om den fysiske helhedsplan i Munkevangen oktober 2016

Blokmøder om den fysiske helhedsplan i Munkevangen oktober 2016 Blokmøder om den fysiske helhedsplan i Munkevangen oktober 2016 Opsamling fra alle blokmøder Den 5. og den 12. oktober blev der afholdt fire blokmøder om oplægget til den fysiske helhedsplan i Munkevangen.

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 06.12.2012. Punkt 7. 2012-27958.

Teknik- og Miljøudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 06.12.2012. Punkt 7. 2012-27958. Punkt 7. Hasseris Boligselskab - Grønnegården (afd. 5) Stationsmestervej 6-122 og Dyrskuevej 13-51 - 492 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel og huslejestøtte -

Læs mere

Helhedsplan. Bellahøj

Helhedsplan. Bellahøj Helhedsplan Bellahøj Byggesagens parter - Indledning Roller og ansvar: Hvem er Landsbyggefonden? Hvad støtter fonden Københavns Kommunen? SAB, selskabet? SAB, afdeling Bellahøj? KAB? Byggesagens parter

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

Hyldespjældet - Helhedsplan Renovering. Ekstraordinært beboermøde Tirsdag den 28. november 2017

Hyldespjældet - Helhedsplan Renovering. Ekstraordinært beboermøde Tirsdag den 28. november 2017 Hyldespjældet - Helhedsplan Renovering Ekstraordinært beboermøde Tirsdag den 28. november 2017 Christian Lind BO-VEST Merete Hjorth Rasmussen COWI A/S 1 Hyldespjældet - Helhedsplan INFORMATIONSMØDE vedrørende:

Læs mere

Finansieringsmuligheder

Finansieringsmuligheder Finansieringsmuligheder Tirsdag den 10. marts 2015 i Svendborg Byggechef Lisa Fomsgaard Nielsen BO-VEST Administrationsselskab for 3 boligselskaber på Vestegnen Albertslund Boligselskab Tranemosegård Vridsløselille

Læs mere

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012 Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012 Deltagere: Mona Bojko, Ballerup Boligselskab Lone Thomsen, Ballerup Boligselskab

Læs mere

Midtjysk Boligselskab. Skanderborg Kommune Juridisk Afdeling Skanderborg Fælled Skanderborg. Att.: Henriette Lund Momme. 7.

Midtjysk Boligselskab. Skanderborg Kommune Juridisk Afdeling Skanderborg Fælled Skanderborg. Att.: Henriette Lund Momme. 7. Midtjysk Boligselskab Skanderborg Kommune Juridisk Afdeling Skanderborg Fælled 1 8660 Skanderborg Att.: Henriette Lund Momme Vedr.: Skema B for afdeling 39 Poul La Coursvej i Skanderborg 7. november 2016

Læs mere

Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken

Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken Dato: Klokken: Sted: Torsdag den 26. oktober 2006 19.00 21.10 Cabaret-salen i Herning Kongrescenter 74 husstande er mødt til mødet.

Læs mere

Efter en gennemgang af programmet for aftenen, fortæller Sara Terp Uhre om status for, hvor boligselskabet står i renoveringsprojektet i dag:

Efter en gennemgang af programmet for aftenen, fortæller Sara Terp Uhre om status for, hvor boligselskabet står i renoveringsprojektet i dag: REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Torsdag den Klokken 19.00 21.20 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 21 beboere fra 19 husstande Sara Terp Uhre,

Læs mere

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG DAGSORDEN Velkomst og valg af dirigent v/vojens Andels-Boligforening Tilstandsvurdering v/rambøll Renoveringsforslag v/rambøll Økonomi, herunder huslejestigning

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Rudersdal Kommune og Birkebo v/boligkontoret Danmark (BDK)

Referat fra Styringsdialog mellem Rudersdal Kommune og Birkebo v/boligkontoret Danmark (BDK) Referat fra Styringsdialog mellem Rudersdal Kommune og Birkebo v/boligkontoret Danmark (BDK) Den 20. juni 2011 Til stede: Gitte Weien Andersen (Rudersdal Kommune), Torben Eriksen (forretningsfører, BDK),

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening REF AF EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 VEDR. RENOVERINGSARBEJDE, DER AGTES GENNEMFØRT I BEBYGGELSEN TORSDAG DEN 17. NOV. 2011 SIDE 1 AF 5 Dagsorden: 1. Velkomst ved Formand. 2. Valg af ordstyrer.

Læs mere

Beboerinformation Åbent hus & Informationsmøde om helhedsplan for Møl evangen 7. & 8. November 2015

Beboerinformation Åbent hus & Informationsmøde om helhedsplan for Møl evangen 7. & 8. November 2015 Beboerinformation Åbent hus & Informationsmøde om helhedsplan for Møllevangen 7. & 8. November 2015 Invitation Kære beboer i Møllevangen, Som tidligere oplyst, er du inviteret til Åbent hus og informationsmøde

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

Vordingborg Boligselskab - Renovering af Egelyparken i Præstø - Godkendelse af skema A

Vordingborg Boligselskab - Renovering af Egelyparken i Præstø - Godkendelse af skema A Kommunalbestyrelsen 12-12-2013 1 Vordingborg Boligselskab - Renovering af Egelyparken i Præstø - Godkendelse af skema A Sagsnr.: 13/5828 - Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Fællessekretariatet

Læs mere