vækst NYT FRA CENTROVICE / NO

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 12-2013"

Transkript

1 vækst NYT FRA CENTROVICE / NO Godt rustet til fremtiden Hvor svært kan det være? Spar penge på dine indkøb Afdragsfrihed i 10 år I udviklingens tegn INDHOLD Find vej i kontroljunglen Af Thea Dahl Villadsen, svinebrugskonsulent Bare ordet kontrol får det til at løbe koldt ned af ryggen på mange landmænd. Vi har jo alle hørt historierne om, hvordan kontrolmyndigheder møder talstærkt op på samtlige ejendomme og vender hver en sten. Adgang til svinebesætningerne Noget af det, der ofte er tvivl om, er hvilken ret kontrollanterne har til at komme i besætningerne. Uanset om der er tale om et besøg fra Fødevarestyrelsen eller DANISH-kontrollen, så skal kontrollanterne følge SPFs besøgsrækkefølge. Start derfor for en sikkerheds skyld med at spørge ind til, om kontrollanten har været i en besætning, inden han kommer til dig. DANISH godkendelsen er dyr at miste Besøg fra DANISH kontrollen er som udgangspunkt varslede - som minimum udsendes et brev inden. Det giver mulighed for at få ændret tidspunktet, hvis man er forhindret, dette skal dog ske mindste tre dage før fortsættes side 4

2 Indholdsfortegnelse Godt rustet til at tackle fremtidens udfordringer 3 Forsat fra forsiden... 4 At være godt klædt på til at handle 5 Hvor svært kan det være? 6 Guldkornskurser Spar penge på dine indkøb 8 Afdragsfrihedens 10 års fødselsdagsfest 9 Indskud på pensionsordning eller afdrag på gæld? 10 Handel med EU-lande 11 Det skal du vide om SKAT Har du behov for hjælp i hverdagen? 13 Dom i sagen om overtagelse af ejerpantebrev 14 Nyt klubnetværk for deltidslandmænd 15 Ny udvidet erfa-gruppe for hesteinteresserede 16 Vil du gerne modtage Vækst som print? 17 Undskyld vi forstyrrer med sms er 18 I udviklingens tegn 19 Hovedkontor: Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg Afdeling: Statene 8, 5970 Ærøskøbing Tlf.: mail: Redaktion: Marianne Hedelund og Nina Bjørnskov, tekster, og Pia Kragh Buffoon, layout Foto: Agrofoto.dk, Centrovice, Colourbox.dk, Istock.com, Naturnet.dk, fotograf Mette Krull 2 / NO. 21 / vækst december 2013

3 Godt rustet til at tackle fremtidens udfordringer BESTYRELSEN af Niels Rasmussen Formand Tlf.: Det er blevet december, og der er faldet ro over udendørsaktiviteterne. Årets sidste høst - af juletræer - er snart i hus, og avlerne kan glæde sig over et år, hvor markedet udvikler sig gunstigt. Det er endnu et eksempel på, at der i verden bliver flere rige mennesker, der kan og vil betale for kvalitet. At producere varer af høj kvalitet til høje omkostninger og afsætte disse varer i et presset marked, hvor afstanden mellem top og bund er lille, det er netop problemet for dansk landbrug og en lang række af de varer, som vi producerer. Fra omkostninger til kvalitetsparametre Det ser ud som om, udviklingen er med dansk fødevareindustri. Det som gennem mange år har været betragtet som unødige omkostninger til kontrol, dokumentation, og sporbarhed; omkostninger, der var ødelæggende for konkurrenceevnen, fordi vi ikke kunne bære dem ud i markedet. Ja, de ser ud til netop at kunne blive kvalitetsparametre i fremtidens fødevarer. Fremtiden byder på en lang række unikke produkter, der kan afregnes i forhold til omkostningerne til at frembringe dem. Det er den udvikling, vi ser perspektivet af. Både for mink, juletræer, forarbejdet svinekød til det kinesiske marked og mælkeerstatning til de kinesiske babyer. Det er den væsentligste årsag til, at vi danske landmænd her ved årets udgang har grund til at være fortrøstningsfulde. At miljøminister Ida Auken så efterfølgende giver udtryk for en holdning, der trækker noget i den anden retning, er naturligvis skuffende. Jeg vælger at tro, at de tunge økonomiske ministre i regeringen venligt, men bestemt, vil tage den lille pige i hånden og fortælle hende, at der er en regning, der skal betales, og at den ikke skal udskrives til et konkurrenceudsat erhverv, som landbruget er. Status på foreningen I bestyrelsen for Landboforeningen Centrovice har vi igen i år rykket - både hvad angår foreningen og rådgivningsvirksomheden. I drejebogen, der blev skrevet, da vi skabte foreningen, er der i året blevet vinget en række områder af. Salget af vores bygning fra det tidligere Agrogården til Gislev Rejser var godt for Centrovice, for Ringe og for Gislev Rejser. Vi kan ved årsskiftet konstatere, at medlemmerne har en forening, der er rigtig godt kørende. Foreningen har en intakt medlemskreds, der er fagligt konsolideret gennem mange dygtige medarbejdere - og med adm. direktør Henrik Borup Jeppesen i spidsen. Det er sandt at sige ikke noget dårligt udgangspunkt at have til at tackle fremtidens udfordringer for fynske landmænd. De bedste ønsker for en god jul samt et godt nytår. Landbruget som væksttema De positive takter skal sammenholdes med, at vi gennem solidt, politisk benarbejde har fået sat landbruget på den politiske dagsorden, der drejer sig om vækst og arbejdspladser. Det er der gode eksempler på: At 2013 blev året, hvor vi fik en socialdemokratisk vækstminister, Henrik Sass Larsen, til at placere landbruget øverst på dagsordenen. At vi på Landbrug & Fødevarers delegeretmødet hørte minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Karen Hækkerup rose verdens bedste landmænd, og at det ikke bliver på hendes vagt, der vil blive forringede vilkår, ja, så er vi nået ganske langt. NO. 12 / vækst december 2013 / 3

4 Forsat fra forsiden... SVINEBRUG af Thea Dahl Villadsen Svinebrugskonsulent Tlf.: besøget. Det er muligt at nægte et DANISH besøg, men det er ensbetydende med, at man mister sin DANISH godkendelse, og dermed kan man ikke levere grise til f.eks. DC. Aftagere af ikke-danish godkendte grise mister automatisk også deres godkendelse, og det kan derfor blive meget svært at afsætte grisene. Derudover svarer en DANISH godkendelse til en QS-godkendelse og åbner dermed for salg til Tyskland. Er du først ude af DANISH systemet, koster det kr. at komme ind igen. Fødevarestyrelsens uanmeldte besøg Besøg fra Fødevarestyrelsen er som udgangspunkt uanmeldte. Kontrollanten møder op på ejendommen og vil skubbe på for at gennemføre besøget med det samme. Det betyder, at hvis der er nogen til stede på ejendommen, vil man skulle argumentere ualmindelig godt for at slippe for et besøg med det samme. Det gælder også, selvom besætningsejeren ikke er til stede, i dette tilfælde vil kontrollanten gennemføre besøget sammen med en medarbejder. Hvis det gentagne gange ikke lykkes at træffe nogen på ejendommen, kan kontrollen varsles. Som besætningsejer har man ifølge dyreværnsloven pligt til at give den nødvendige hjælp, så kontrollen kan gennemføres. Man har ret til deltagelse af en rådgiver under et kontrolbesøg, men kontrollanten har ikke pligt til at vente i længere tid på, at denne når frem. Ofte vil kontrollanten være villig til at vente lidt, men en mulighed er at starte kontrollen med nogle af de ting, man føler sig mere sikker på, og så er rådgiveren forhåbentlig nået frem, når man når til det, man er mere usikker på. Et andet råd er at tage billeder af de ting, der er uenighed om, så man den vej igennem har noget dokumentation. Vil man være på den helt sikre side, giver man én pind pr. 9 grise, ligegyldigt hvor mange grise der er. Foderautomater, som grisen skal aktivere for at få foder ud, gælder som udgangspunkt som rodemateriale for det antal grise, de er beregnet til, men de opfylder ikke kravet om beskæftigelsesmateriale, og der vil derfor være behov for supplering. Når der er overtrædelser i forbindelse med sygestier, er det ofte indretningen, den er gal med. I den korrekt indrettede sygesti er der mere plads pr. dyr, der er et passende blødt, tørt underlag i 2/3 af minimumsarealet, en varmekilde, og mulighed for en eller anden form for afkøling. Der skal altid være et tilstrækkeligt antal sygestier til rådighed. Syge dyr skal som udgangspunkt altid være i en sygesti. Og er der tale om dyr med f.eks. endetarmsprolaps, skal de være isolerede. Hvis det vurderes, at dyret ikke kommer sig hurtigt efter behandlingen, bør det aflives. Dette er langtfra en udtømmende gennemgang af kontrolområdet, da det er meget omfattende og ofte handler om vurderingssager. På Fødevarestyrelsens hjemmeside kan du finde vejledninger og svar på typiske spørgsmål. Er du i tvivl, hjælper vi gerne med svar på dine spørgsmål, eller vi kommer ud og går besætningen igennem sammen med dig. De penge kan hurtigt være tjent hjem, hvis du dermed undgår træk i støtten. De mest almindelige afvigelser/overtrædelser Resultaterne fra både Fødevarestyrelsens kontrol og DANISH kontrollen viser, at de hyppigste overtrædelser ved kontrolbesøgene handler om rode- og beskæftigelsesmateriale, sygestier og håndtering af syge dyr. Rode og beskæftigelses materiale er et område, som mange er usikre på. Den korte version af reglerne er, at der skal være 2 stykker materiale pr. 18 grise og derefter efter behov. Det oversættes i praksis til, at der fra 1-9 grise skal være én pind, fra 10 til 18 grise skal der så være to pinde. Hvad der så er behov for derefter, er mere vanske-ligt at udtale sig om. Som udgangspunkt skal der i hvert fald være ekstra materiale ved adfærdsproblemer. 4 / NO. 21 / vækst december 2013

5 At være godt klædt på til at handle... DET SI R MEDLEMMERNE af Hans Henrik Pedersen Svineproducent, Væde Tlf.: Kan betyde forskellen mellem røde og sorte tal på bundlinjen Du har valgt at abonnere på AgroMarkets.dk, hvorfor? Fordi det for mig er et vigtigt styringsværktøj i min handel med afgrøder og i min overvågning af renteudviklingen. Hvordan bruger du informationen fra AgroMarkets. dk? Jeg følger løbende prisfastsættelsen og renteudviklingen uge for uge. Det bruger jeg som pejlemærker for, hvornår jeg skal købe og sælge afgrøder, og hvordan jeg skal omlægge mine lån. Synes du informationen på AgroMarkets.dk er overskuelig og forståelig? Ja, når man lige har givet sig tid til at sætte sig ind i grafer o. lign. i starten. Jeg kan især godt lide deres uddybende forklaringer og kommentarer. Man er aldrig i tvivl om deres holdninger, det er rart. Hvilken værdi giver det dig at benytte Agromarkets. dk? Jeg er simpelthen bedre rustet, når jeg skal handle med foderstoffer. Og så er jeg meget bedre forberedt, når jeg skal til møde med bank og kreditforening og det kan nu altid godt betale sig. Så lader man sig heller ikke så let forblinde, hvis de foreslår alle mulige swop-aftaler. Vil du anbefale andre landmænd at prøve AgroMarkets.dk Ja, helt bestemt. Det koster jo ikke ret meget. Bare én handel, der går bedre, så er det rigeligt tjent ind. Du deltager også i Handels-erfa hos Centrovice, hvad får du ud af det? Det er rigtig godt med et netværk, hvor vi kan vende handelsoplevelser og rentestrategi. Jeg får input fra de andre og deres uddybende spørgsmål, som vender tingene rundt, som jeg ikke lige selv havde set dem. Det giver mig mulighed for at veje forskellige løsninger op imod hinanden og dermed lave en endnu stærkere handels- og rentestrategi. Kan det ses direkte på din bundlinje? Ja, det tør jeg godt sige, at det kan. Det, at være bedre klædt på til at handle, er et stort plus rent økonomisk. Det kan være forskellen mellem røde eller sorte tal på bundlinjen INFO AgroMarkets - Prøv det gratis. Nu kan du prøve et 4 ugers GRATIS prøveabonnement på AgroMarkets. Du får: Basis abonnement Råvare- og Finansupdate Med abonnementet får du adgang til uvildig ekspertviden om finans- og råvaremarkedet, som hjælper, når du skal træffe beslutninger om risikostyring og handels- og produktionsstrategi på strategisk, taktisk og operationelt niveau. Du får et samlet overblik og kan handle hurtigt og effektivt, når det passer dig. Læs mere om AgroMarkets på agromarkets.dk og book dit prøveabonnement direkte hos: Dennis Andreasen, økonomirådgiver, på tlf eller mail Du er også velkommen til at kontakte Dennis Andreasen, hvis du vil vide mere om Handels-erfa. NO. 12 / vækst december 2013 / 5

6 Hvor svært kan det være? KVÆGBRUG af Per Einshøj Kvægkonsulent Tlf.: Kalvesundheden har i årevis været en udfordring på mange bedrifter. Tilbage i 2007 og 2008 afholdt vi fire kalveworkshops, som hver især strakte sig over et år. Målet var at fremme kalvesundheden, og deltagerne skulle derfor udstyres med teoretisk viden og lære af hinanden, hvordan man skal gøre - og i særdeleshed hvad man ikke bør gøre. Ingen af vi rådgivere er i tvivl om, hvordan en kalv skal fodres, opstaldes og passes, men udfordringen opstår, når budskabet skal formidles til af kvægbrugeren eller kalvepasseren. Det er altid lettere at se fejlene på en andens bedrift, end på ens egen, hvor vanen har gjort arbejdsgangen rigtig. Halvering af kalvedødeligheden Resultatet af de fire workshops var en halvering af kalvedødeligheden i det efterfølgende år. Der kan opstå situationer, som man ikke er forberedt på, men de fire kalveworkshops viste, at det kan lade sig gøre at nedbringe kalvedødeligheden, og når en bedrift én gang har bevist over for sig selv - og ikke mindst over for omgivelserne - at det kan lade sig gøre, bliver arbejdet både lettere og meget sjovere. reduceres til næsten 0 fra en måned til den næste, også i gamle staldsystemer. Det er vores erfaring, at du, ved at analysere din egen bedrift med udgangspunkt i de ovenstående fokusområder og udvælge bare to fokusområder, som du vil gøre en særlig indsats for, kan nedbringe kalvedødeligheden på din bedrift markant. Det gør du ved at lave en handlingsplan, der præciserer, hvem der har ansvar for hvad og hvornår. Efter en given handling, skal der være mulighed for, at kvittere for udførelse, så alle kan følge med i, om opgaven bliver udført. Kalvedødelighed er i sidste ende alene et spørgsmål om prioritering - og fokus, fokus og atter fokus. Hold fokus og styrk kalvesundheden Nedbringelse af kalvedødeligheden er et spørgsmål om fokus og prioritering. Men også om, hvor meget sygdom og dødelighed du vil acceptere i din besætning. Nedenfor finder du en liste over fokusområder, som har afgørende betydning for kalvesundheden på din bedrift. Mineralforsyning til højdrægtige dyr. Kælvningsområde og sygdomsspærre mellem voksne og nyfødte Råmælk Mælkefodring efter 1. og 2. tildeling (niveau og kvalitet, pasteurisering og syrning) Vandtildeling Fast foder Kalvesygdomme, smitteveje og handlingsplan til forebyggelse Hygiejne Handlingsplan ved sygdomstegn (især diarre) Brug listen som inspiration til diskussionsemner på bedriftsniveau, i erfa-grupper eller ved andre faglige sammenkomster og lav en handlingsplan. Lav en handlingsplan! Nyere eksempler har vist, at kalvedødeligheden kan 6 / NO. 21 / vækst december 2013

7 Guldkornskurser 2014 PLANTEAVL af Kirsten Larsen Planteavlskonsulent Tlf.: Igen i år udbyder planteavlsafdelingen to Guldkornskurser. Kurserne afholdes i henholdsvis uge 3 og uge 4. Kurserne omhandler spændende og aktuelle emner indenfor planteavl. Der er eksempelvis fokus på planteværn og sprøjteteknik, iblanding af gødning i udsæd, det perfekte såbed, efterafgrøder og hybrider i korn. Herudover ser vi på mulighederne i maskinforsikringer, vi får et grundlæggende kendskab til jords oprindelse og egenskaber, besøger Lindø Industripark, hører om den nye EU-reform, og aftenindlægget går på en inspirerende måde tæt på romantikken. Indlægsholderne er hentet fra hele landet, bl.a. Landbohøjskolen og Videncentret for Landbrug, ligesom lokale maskin-, planteavlskonsulenter og landmænd kommer med deres praktiske erfaringer. Kurset følges op af en udflugt i juni måned Guldkornskurserne løber over 3 dage. Mandag på Centrovice og torsdag og fredag på Dalum Landbrugsskole incl. overnatning. Der er således rig mulighed for erfaringsudveksling og socialt samvær. Guldkornskurserne bygger videre på tidligere års kurser, hvor mange deltagere er med fra år til år. Men der er ledige pladser på begge kurser så nye tilmeldinger er velkomne. Det er muligt at søge VEU-godtgørelse til kurserne. Se detaljeret program på hjemmesiden: dk/aktiviteter. INFO Guldkornskurser Guldkorn til marken 2014: Dato: 13., 16. og 17. januar 2014 Kursusleder Mads Munkegård Guldkorn til marken 19: Dato. 20., 23. og 24. januar 2014 Kursusleder Kirsten Larsen Fælles emner for begge kurser: Additiver til sprøjtevæsken Tilpas sprøjteteknikken til arbejdsopgaven Erfaringer med iblanding af gødning i udsæd. Maskinforsikringer på nye maskiner. Jordens oprindelse og egenskaber Praktiske tips til det perfekte såbed Anvendelse af registreringsværktøjer Udflugt til Lindø Industripark. Hvor blev romantikken lige af i en travl hverdag Hybrider i korn hot or not? Praktiske erfaringer med efterafgrøder Grønning hvad er det? NO. 12 / vækst december 2013 / 7

8 Spar penge på dine indkøb PLANTEAVL af Aksel J. Nielsen Planteavlskonsulent Tlf.: Er du en omkostningsbevidst landmand, og vil du spare penge på indkøb af planteværn, udsæd, gødning og tømmervarer så er Centrovice Indkøbsklub noget for dig. Vil du vide mere? Du kan læse mere om Centrovice Indkøbsklub på Indkøbsklubben opnår den lavest mulige pris ved at pulje ordrer sammen fra medlemmerne. I samarbejde med indkøbsforeningen Sparbonde i Sønderjylland samles ordrer fra flere foreninger, så vi opnår et stort volumen, der kan sendes i udbud. Både store og små bedrifter kan spare penge - ligesom både planteavls-, svine- og kvægbedrifter, kan spare penge. Det er da svært at sige nej til Eksempler på besparelser I tabellen nedenfor er 6 tilfældige bedrifter udvalgt og holdt op imod, hvad de kunne have opnået af besparelser ved at lave deres indkøb i Indkøbsklubben. Eksempler på besparelser i 2012 Samlet besparelse i kr. Landmand ha planteavl Landmand ha kvæg Landmand ha planteavl Landmand ha slagtesvin Landmand ha søer+sl. svin Landmand 6 59 ha planteavl I alt Besparelse i kr. Udsæd Gødning Kemi Meld dig ind og få del i besparelserne Vil du også opnå besparelser på indkøb af forbrugsvarer på bedriften, kan du melde dig ind i Indkøbsklubben for kr. 2500,00 pr. år. Det dækker minimum 8 udbudsrunder over året. Du taster efterfølgende selv din bestilling på vores søsterklub Spar-bondes online bestillingsside. INFO Fordele ved Indkøbsklubben Du får varerne til den lavest mulige pris, da der indhentes tilbud på en stor mængde. Du slipper for arbejdet med selv at indhente tilbud og forhandle. Suppleringskøb er til samme pris. Store besparelser for dig, der løbende indkøber planteværn uden indhentning af tilbud. Alternativt taster vi gerne din bestilling ind. Det koster kr. 200,00 pr. bestilling. 8 / NO. 21 / vækst december 2013

9 Afdragsfrihedens 10 års fødselsdagsfest ØKONOMI af Lasse Beierholm Virksomhedskonsulent Tlf.: Forebyg nu og undgå økonomiske tømmermænd De landmænd, der for snart 10 år siden tog de første afdragsfrie lån, risikerer at vågne op til en barsk gang økonomiske tømrermænd, når afdragsfriheden begynder at udløbe i de kommende år. Det er derfor vigtigt at være forberedt, når de afdragsfrie lån udløber, så din økonomi ikke bliver slået omkuld. Kan afdragsfriheden forlænges? At de første afdragsfrie lån udløber i 2013, betyder ikke nødvendigvis, at du skal vinke farvel til afdragsfriheden. Men vores erfaringer viser, at det er blevet sværere at opnå afdragsfrihed. Det skyldes, at priserne på ejendomme er faldet, og at ejendommene derfor har en høj belåningsgrad, som kreditgiver ønsker nedbragt. Desuden ser mange banker rent kreditpolitisk gerne, at man afvikler på gælden. Som udgangspunkt kan du derfor ikke forvente, at din afdragsfrihed forlænges, uden at din anmodning som minimum er godt gennemarbejdet, inden den afleveres i banken. Finansieringsanalyse giver dig overblik Hvis du vil udøve rettidig omhu og starte en dialog med banken eller kreditforeningen om at få lagt en strategi for den fremtidige afdragsprofil på låneporteføljen, bør du forholde dig til din fremtidige afdragsprofil allerede nu. Også selv om din afdragsfrihed først udløber om et par år. Hos Centrovice har vi derfor udviklet en finansieringsanalyse, som belyser de udfordringer, du vil møde, når afdragsfriheden på dine lån udløber. Analysen giver dig overblik over din afdragsprofil og er udformet således, at den kan bæres direkte i banken og bruges som forhandlingsoplæg med din bank eller kreditforening. Positive effekter af finansieringsanalysen Ud over at give dig overblik, har vi oplevet, at banken bruger finansieringsanalysen til at acceptere en fremtidig investeringsstrategi, fordi de ud fra analysen kan se, at de kan forvente tilstrækkelig likviditet til afdrag i de kommende år. Analysen kan altså bruges til mange formål. Hvordan ser din afdragsprofil ud? Har du styr på din afdragsprofil, og hvad har du til investering og afdrag de næste 5 år? Lad os kigge på det, hvis du er i tvivl. Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte os, så vi kan få lagt en strategi for din fremtidige afdragsprofil. NO. 12 / vækst december 2013 / 9

10 Tove Klausen Indskud på pensionsordning eller afdrag på gæld? ØKONOMI af Tove Klausen Seniorkonsulent Tlf.: Ratepension Livsvarig livrente Aldersopsparing Beløb kr kr*) **) kr Beløb Eller 30 % af Gælder i 2013 virksomhedens overskud og Skattefradrag ved indbetaling / beskatning ved udbetaling Ja Ja Nej *) Ved indbetaling via arbejdsgiver er der ubegrænset fradragsret. **) Der er mulighed for at indbetale mere end kr efter den særlige 1/10 fradragsregel hvor indbetalingen fordeles over 10 år. Fradrag for indskud i 2013 Hvis du ønsker fradrag for indskud på pensionsordninger i 2013, skal indbetalingen være foretaget inden indkomstårets udløb. I ovenstående tabel for 2013 kan du se, hvad der indbetales af beløb på pensionsordninger. Hvis man er over 55 år, kan fortjeneste ved salg og ophør af selvstændig virksomhed (op til kr i 2013) indskydes på ophørspension. Her er indbetalingsfristen dog 1. juli i året efter salget. del mennesker være et fordelagtigt alternativ til indskud på pensionsordninger. Ved opsparing i virksomhedsordningen betales acontoskatten på 25 %. Reglerne på området er komplicerede, så det beror på en konkret individuel vurdering hvad der er bedst for dig. Vores råd er derfor, at du giver dig god tid til at finde den rigtige løsning. Kontakt din skatterådgiver, hvis du har behov for sparring omkring pension. Hvis du tidligere har indskudt på kapitalpension Det er ikke længere muligt at indskyde på kapitalpension. Hvis du tidligere har haft en aftale om løbende indbetaling til kapitalpension, vil selskaberne ofte automatisk videreføre ordningen som en alderspension. Du bør imidlertid tage stilling til, om det er den optimale løsning for dig. Spar 2,7 % i afgift Der er lavet en særlig overgangsordning, som betyder, at du i 2013 og 2014 kan spare 2,7 % i afgift ved at omlægge bestående kapitalpensionsdepot til aldersopsparing. Ved omlægningen betales der 37,3 % i afgift, og dit depot bliver derved tilsvarende mindre. Til gengæld skal der ikke betales afgift senere, når du hæver pengene. Det vil ofte kunne betale sig. Men hvis du har en høj garantirente, som forsvinder ved omlægningen, eller hvis omkostningerne ved omlægningen overstiger fortjenesten (ved små depoter), kan det sjældent betale sig. Søg rådgivning om, hvad der er bedst for dig. Alternativer til indskud på pensionsordninger En privat opsparing, herunder afdrag på gæld, vil for en 10 / NO. 21 / vækst december 2013

11 Handel med andre EU-lande ØKONOMI af Niels Boldsen Seniorkonsulent Tlf.: Hvordan sikrer man sig, at man overholder momsreglerne, når man handler med udlandet, som har andre momsregler end os. De grundlæggende regler for virksomheders køb og salg af varer og ydelser over landegrænserne indebærer, at fakturaen som altovervejende hovedregel skal udstedes uden moms, og at køberen skal betale momsen i hjemlandet. Der er dog en række betingelser, der skal være opfyldt, for at man kan købe og sælge uden moms. SKAT har præciseret reglerne for den dokumentation, der skal foreligge, når du sælger varer og ydelser til udlandet. Når du sælger f.eks. en traktor til et andet EU-land, kan du fakturere salget uden moms, hvis visse betingelser er opfyldt Betingelser Traktoren leveres til en momsregistreret virksomhed. Købers momsnummer, navn og adresse er verificeret før udstedelse af faktura. Købers momsnummer med landekode foran er påført fakturaen. Traktoren forsendes eller transporteres til et andet EU-land. Pligter Verificering af købers momsnummer, navn og adresse i VIES-systemet (VAT Information Exchange System) som er EUs fælles database. Du finder VIES-systemet i TastSelv Erhverv. Salget skal indberettes på EU-salgsangivelsen. Indberetningen foretages via SKATs TastSelv hver måned og senest den 25. i måneden efter angivelsesperiodens udløb. Husk, at momsangivelsens rubrik B skal stemme med EU-salgsangivelsen. Det anbefales endvidere, at fakturaen påføres reverse charge (omvendt betalingspligt), så der ikke er tvivl om, at køber skal betale momsen. Skærpelsen forventes at medføre øget administration. Det ventes dog, at de nye skærpede krav vil være lempeligere for faste samhandelspartnere, hvis man f.eks. ugentligt sælger svin til Tyskland, end de retningslinjer, der kommer til at gælde ved enkeltstående salg, hvor du fra gang til gang skal sikre dig, at dokumentationsreglerne bliver overholdt. Ved afhentningskøb forstås det forhold, hvor en momsregistreret virksomhed i et andet EU-land køber varer her i landet og selv afhenter varerne hos den danske sælger. Risici ved momsfrit salg Kontrollerer SKAT momsgrundlaget, og vurderer at betingelserne for momsfrihed ikke er opfyldt, så der skulle have været pålagt moms, så vil SKAT opkræve moms af hele salget. Kan man sikre sig? Hvis du som sælger af f.eks. en traktor er i tvivl om købers identitet og registreringsforhold og derfor usikker på, om traktoren når frem til hans hjemland, kan du sikre dig mod at komme til at hænge på momsen ved at udstede en faktura med dansk moms. Når køber efterfølgende over for dig har dokumenteret, at traktoren er nået til hans hjemland, skal han fremlægge erklæring på, at traktoren er forsendt eller transporteret fra Danmark, oplyse registreringsnummer på transportmidlet, fremlægge færgebilletter, brokvitteringer, brændstofkøb eller fotos. Først her kan du udstede en kreditnota til ham og herefter en ny faktura uden moms. Lad os hjælpe Din skattekonsulent hjælper gerne med at sikre, at du overholder momsreglerne, når du sælger varer til et andet EU-land. Afhentningskøb skærpede regler på vej i EU Der er varslet skærpede regler for afhentningskøb, når køber betaler kontant ved afhentningen. NO. 12 / vækst december 2013 / 11

12 Det skal du vide om SKAT... HR OG LØNSERVICE af Bente Mouridsen Løn- og HR-rådgiver Tlf.: Forskudsopgørelser Forskudsregistreringerne for 2014 ligger nu klar i skattemapperne husk at tjekke oplysningerne. Vi kan oplyse, at 15, 16 og 17 årige fra 2014 og fremover automatisk vil modtage et frikort, mens 13 og 14 årige selv skal aktivere frikortet. Manglende skattekort Vær opmærksom på, at lønnen skal beregnes uden fradrag og med en trækprocent på 55, hvis en lønmodtager ikke har noget skattekort. Når lønmodtageren efterfølgende får et skattekort, vil der i det månedlige fradrag være taget højde for den for meget betalte skat. Ændring i indkomst Det er muligt selv at ændre forskudsopgørelsen i løbet af året, men SKAT har lovhjemmel til uopfordret at ændre det selvangivne. Således skal man være opmærksom på, at SKAT kan fjerne fradrag mv. med konsekvenser for lønmodtageren. Er man uenig i de ændringer, som SKAT har foretaget i forskudsopgørelsen, skal man selv rette henvendelse til SKAT. Foretager man sig ingenting, vil ændringerne træde i kraft. RECEPTION Skattefri kørselsgodtgørelse Hvis arbejdsgiver udbetaler skattefri kørselsgodtgørelse til en medarbejder, skal der foreligge en køreseddel. Denne skal indeholde oplysninger om: Modtagers navn, adresse og cpr. nr. Erhvervsmæssigt formål Dato Kørte kilometer Beregning af kørselsgodtgørelse efter gældende satser Lønmodtagers eget køretøj (f.eks. bilens reg. nr.) Arbejdsgivers underskrift Satserne for skattefri kørselsgodtgørelse 2014: Kørsel i bil eller på motorcykel: Op til km. pr. år: 3,73 kr. pr. km Over km. pr. år: 2,10 kr. pr. km PERSONALENYT Afsked med Per Einshøj Fredag den 17. januar 2014 kl tager vi afsked og ønsker Per Einshøj alt godt fremover. Per træder tilbage for at nyde sit otium, og det vil vi gerne markere med en reception her i huset. Vi håber du har lyst til at komme, forbi og hjælpe os med at tage afsked med Per. Tiltrædelser 1. feb. - Lone Bendixen, løn- og HR-rådgiver Fratrædelser 31. okt. - Suanne Andersen, assistent 31. dec. - Marianne Ditlevsen, assistent 31. dec. - Lise Watson, assistent Jubilæer 25 år 1. jan. - Anne Nyrup Tidemann, økonomirådgiver Runde dage 50 år 26. dec. - Anne Mette Jensen, advokatsekretær 04. jan. - Lisbeth S. Madsen, løn- og HR-rådgiver 24. jan. - Lars Boye Larsen, virksomhedskonsulent 60 år 17. jan. - Lone Stentebjerg, sekretær 12 / NO. 21 / vækst december 2013

13 Har du behov for hjælp i hverdagen? HR OG LØNSERVICE af Jens Skov Rasmussen HR-rådgiver Tlf.: Personlig assistance i erhverv Er du nedslidt efter et langt arbejdsliv, eller har du været udsat for en ulykke eller hændelse, som betyder, at din arbejdsevne er varigt nedsat? Så har du måske brug for aflastning i hverdagen og måske er du endda berettiget til personlig assistance. Som selvstændig kan der være mange gode grunde til, at man på et tidspunkt kan være berettiget til personlig assistance. Man kan f.eks. have en rygskade, som betyder, at man ikke er i stand til at løfte mere end et par kg, eller man kan være stærkt gigtplaget. Begge dele vil betyde, at der er funktioner, som man ikke skal kunne udføre, og at man er afhængig af andres medvirken for at klare flere af de praktiske eller tekniske gøremål i dagligdagen. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt Personlig assistance kan hjælpe dig til en bedre hverdag, er du velkommen til at kontakte Socialøkonomi-teamet i Centrovice. INFO Fakta om personlig assistance: Bevilges typisk for et år ad gangen Der ydes tilskud til Personlig assistent op til 20 timer pr. uge. (pt. 114,21 kr./time) Der ydes tilskud til tekniske hjælpemidler, som ikke er sædvanligt forekommende på arbejdspladsen (ingen beløbsgrænse) Personlig assistance til klart definerede opgaver Personlig assistance kan bevilges på flere måder. Den typiske form er bevilling af en personlig assistent i et givet antal timer om ugen til nogle klart definerede opgaver. Det kan være malkning, fodring, løbning, kastrationer, aflivninger, sortering/læsning af dyr og mange andre funktioner, som kræver en detaljeret beskrivelse af opgavens udførelse. Det er en forudsætning, at den der modtager assistancen, selv kan udføre de faglige jobfunktioner. Man skal altså selv være til stede og fagligt instruere assistenten i udførelsen af opgaverne, der ikke må ikke have karakter af almindelig ansættelse eller vikardækning. Få tilskud til hjælpemidler Som alternativ til eller sammen med den personlige assistent kan der ydes tilskud til hjælpemidler. Også her er der mange muligheder, eksempelvis elektroniske hjælpeanordninger, som gør det muligt at betjene maskiner, foderanlæg og andet. Vi hjælper dig med ansøgningen Når man ansøger om personlig assistance, er det vigtigt at man har gjort sit hjemmearbejde godt, inden man kontakter Jobcentret. Hos Centrovice kan vi være behjælpelige som bisidder og sammen med dig være med til at definere, hvilke opgaver der er brug for assistance til, og ikke mindst hvor meget hjælp der skal til for at løse opgaven. NO. 12 / vækst december 2013 / 13

14 Dom i sagen om overtagelse af ejerpantebrev EJENDOM & JURA af Hans Erik Eriksen Ejendomskonsulent Tlf.: Dom i sagen om overtagelse af ejerpantebrev I Vækst nr. 10 lovede vi at følge op, når der forelå en afgørelse fra Højesteret i sagen om overtagelse af ejerpantebrev i forbindelse med auktionsskøde. Der blev afsagt dom i sagen den 12. november 2013 I sagen, der var indbragt for Højesteret, havde Tingslysningsretten ikke accepteret, at ejerpantebrevet kunne overtages af auktionskøber uden tidligere ejers accept, men Højesteret har nu slået fast, at Tinglysningsrettens praksis ikke er korrekt. Men Højesteret har nu slået fast, at det ikke i tilfælde af tvangsauktion er en betingelse, at sælger medvirker til overdragelsen af ejerpantebrevet, men at den nye ejer (auktionskøber) kan få tinglyst overdragelsen af ejerpantebrevet til sig selv uden den tidligere ejers accept og underskrift. Dette forekommer både rimeligt og naturligt, idet den tidligere ejer ikke længere har nogen interesse i hverken ejendommen eller panteretten. Ejerpantebreve er karakteriseret ved, at de ikke i sig selv bærer en fordring, men alene sikrer en plads i prioritetsrækkefølgen. Man kan som ejer bruge ejerpantebrevet ved at stille det som sikkerhed overfor andre, for eksempel banken, hvis man skal have et lån. Ejerpantebreve kan overdrages uden accept Ejerpantebreve kan ved en overdragelse af en ejendom i fri handel overdrages fra sælger til køber, hvis sælger accepterer det. Tinglysningsrettens argumentation for at afvise, at en auktionskøber kunne få ejerpantebrevet overført til sig, var netop, at man ikke havde sælgers accept. OBS Har du lavet et høringssvar? Af Anne Sloth, Miljøkonsulent Vandplanerne er i høring og høringsfristen er: mandag den 23. december kl Overordnet er der ikke ændret noget i vandplanerne. Grundlaget er fortsat det samme, men kommer der kun få høringssvar, kan politikerne med god grund hævde, at der er tale om gode vandplaner. Det er derfor vigtigt, at der også denne gang kommer mange høringssvar. Kontakt os snarest muligt, hvis du har behov for hjælp til at udarbejde dit høringssvar. PRIS: kr. 1500,00 ved 1 vandløb kr. 2500,00 ved flere vandløb I priserne indgår støtte fra foreningen Centrovice. Særlige beregninger eller høringssvar for flere lodsejere udarbejdes efter timebetaling. 14 / NO. 21 / vækst december 2013

15 Nyt klubnetværk for deltidslandmænd DELTID af Hanne Pontoppidan Deltidskoordinator Tlf.: Som noget nyt starter vi i 2014 et klubnetværk for deltidslandmænd, der interesserer sig for de muligheder, der følger med, når man bor på landet. Kontakt Hanne Pontoppidan på mobil , hvis du ønsker at høre mere om klubnetværket. Tanken bag klubnetværket er, at det skal fungere som en udvidet ERFA-gruppe, hvor faglig viden, inspiration og skabelse af et netværk af folk med samme interesse er hjørnestenene. 4 årlige møder Som medlem af netværket får du mulighed for at deltage i 4 årlige møder et hos Centrovice og 3 bedriftsbesøg. Det koster kr. 350,00 om året at være medlem af klubnetværket. Det første år har vi tilrettelagt programmet, men i de kommende år kan du naturligvis være med til at bestemme, hvad vi skal have på programmet. Lær din ejendom bedre at kende I 2014 starter vi med et møde hos Centrovice, hvor vi ud over en præsentation af årets program vil have fokus på alle de informationer, du kan finde om din ejendom på internettet - lige fra tinglyste servitutter til naturbeskyttede områder. Vi vil selvfølgelig også komme ind på, hvad denne viden betyder for dig og din ejendom. Som oplæg til vores tre bedriftsbesøg, vil vi på det første møde søge informationer om de tre ejendomme, vi skal besøge. Dyrehold, nicheproduktion og naturpleje På det første bedriftsbesøg vil vi have fokus på mindre dyrehold. Hvilke regler gælder, når jeg har 2 køer? Når jeg har 20 køer? Når jeg vil bygge min stald om? Eller når jeg vil søge enkeltbetaling på mine enge? Det andet besøg vil fokusere på nicheproduktioner, vejboder og gårdbutikker. Her vil der også være fokus på, hvordan det er at være nyetableret deltidslandmand. På det tredje bedriftsbesøg skal vi besøge en bedrift, der har udviklet sig fra traditionel produktion til at have fokus på natur- og vildtpleje samt energiafgrøder. Her skal vi også snakke økonomi. Tilmeld dig og bliv klogere på deltidslandbrug Det første møde i klubnetværket afholdes onsdag den 26. februar 2014 kl hos Centrovice. Du kan tilmelde dig allerede nu på eller på tlf Alle er velkomne. NO. 12 / vækst december 2013 / 15

16 Ny udvidet erfa-gruppe for hesteinteresserede HESTE af Hanne Pontoppidan Deltidskoordinator Tlf.: Vi får jævnligt henvendelser fra hesteinteresserede, der efterspørger en erfa-gruppe om heste. Som noget nyt tilbyder vi derfor et klubnetværk for hesteinteresserede. Klubnetværk for hesteinteresserede Et klubnetværk er en udvidet erfa-gruppe. Som medlem kan du deltage i klubnetværkets fire årlige arrangementer med fokus på heste. Udover faglig viden og inspiration vil klubnetværket give dig et netværk af hesteinteresserede udenfor de cirkler, du færdes i til daglig. På de fire årlige møder vil vi alliere os med specialister og fagfolk indenfor fagområder som fodring, adfærd, græsmanagement, og andre faglige emner som er aktuelle i forhold til dit hestehold. Det første møde vil blive holdt hos Centrovice i det tidlige forår De efterfølgende møder fordeles over resten af året og vil blive gennemført som bedriftsbesøg. Sådan deltager du Det koster kr. 350,- om året at deltage i klubnetværket. I 2014 kan du vælge kun at tilmelde dig det første møde, så du får en fornemmelse af, om klubnetværket er noget for dig. Det koster kr. 150,- at deltage i det første møde, og vælger du efterfølgende at tilmelde dig klubnetværket, er prisen for de resterende møder i 2014 kun kr. 200,- Det første år tilrettelægger vi de fire møder, men fremadrettet kan du naturligvis være med til at beslutte, hvilke emner, vi skal beskæftige os med. Du kan tilmelde dig allerede nu på tlf Vil du vide mere om klubnetværket for hesteinteresserede, er du velkommen til at kontakte: Hanne Pontoppidan på tlf eller Gitte Nyberg Bech på tlf Få styr på pesticiderne med app en KemiTjek Videncenteret for landbrug har udviklet en ny app til Android, som gør det nemt at finde ud af, om et pesticid er godkendt. Ved at scanne produktets stregkode med din telefon eller indtaste midlets registreringsnummer manuelt, får du hurtigt svar på, om produktet er lovligt at bruge og opbevare. Tilbagemeldingen er en grøn side, hvis midlet er godkendt, en gul, hvis midlet er på vej ud eller en rød, hvis midlet er forbudt. KemiTjek opdateres løbende med oplysninger fra Middeldatabasen.dk, hvilket sikrer, at informationerne altid er ajour med nyeste lovgivning. App en koster kr. 89,- pr. år + moms og kan bestilles på 16 / NO. 21 / vækst december 2013

17 Vil du gerne modtage Vækst som print? KOMMUNIKATION af Marianne Hedelund Marketing- og kommunikationschef Tlf.: Bladet Vækst udkommer 10 gange årligt de to gange trykkes det og sendes hjem til alle abonnenter, som det blad du sidder med nu. De øvrige 8 udgaver udkommer udelukkende som elektronisk magasin, som læses på skærmen efter klik på det modtagne link. Årsagen til det er dels økonomisk, da det efterhånden er en bekostelig affære at trykke og sende sådan et blad med Post Danmark. Men det er også et led i en bevidst strategi om at benytte elektronisk kommunikation, som forbereder os alle sammen til de krav om digitalisering, som samfundet stiller i højere og højere grad uden skelen til alder, erhverv eller ønske om ikke at leve digitalt. Når det er sagt, så ønsker vi også, at så mange som muligt har mulighed for at læse Vækst Derfor tilbyder vi nu, at du kan købe dig til et specielt abonnement, hvor du får Vækst i papirudgave sendt hjem på adressen, hver gang det udkommer. Tilbud om Vækst i papirudgave Få Vækst som printet folder sendt til din hjemadresse 8 gange årligt*. Pris 360 kr. ex. moms Du tilmelder dig ordningen for et helt kalenderår ad gangen. Bladet faktureres i januar for hele kalenderåret.. Ordningen fortsætter indtil, den opsiges af dig. Evt. afmelding i løbet af året slår først igennem fra næste årsskifte. Evt tilmelding i løbet af et år er muligt i så fald faktureres du for de måneder, som er tilbage af året. Prisen dækker farveprint, håndtering og pakning samt forsendelse med Post Danmark. *de sidste udgaver sendes i forvejen til din adresse som trykt blad Sådan bestiller du Kontakt receptionen på telefon , hvis du ønsker at bestille Vækst som papirudgave fra januar INFO fra bogholderiet Af Ulrik Hollingdal, regnskabschef Opkrævningsgebyret på første rykker stiger Pr. 1. januar 2014 stiger opkrævningsgebyret på den første rykker fra de nuværende kr. 50,00 til kr. 100,00 Prisen på hhv. anden og tredje rykker er uforandret kr. 100,00 Tilmeld dig på mail: eller ring til os på tlf Ved tilmelding beder vi dig oplyse, kundenr. (du finder det øverst på fakturaen over dit navn og er typisk dit tlf. nr.), dit navn og adresse og selvfølgelig den mailadresse, hvortil du vil have sendt din faktura. Slip for faktureringsgebyret Når du tilmelder dig fakturering pr. mail slipper du for faktureringsgebyret på kr. 25,00 pr. faktura. NO. 12 / vækst december 2013 / 17

18 Undskyld vi forstyrrer med sms er KOMMUNIKATION af Marianne Hedelund Marketing- og kommunikationschef Tlf.: Som de fleste nok har bemærket, så benytter vi sms er, når vi minder jer om arrangementer, som, vi skønner, er relevante for netop jer. I en travl hverdag kan det være svært at huske, at det er i dag, jeg skal tilmelde mig til økonomiforum, fodermøde for kvæg, medlemsmøde med ministeren eller lign. Påmindelser ses på antallet af tilmeldinger Når vi gør det, kan vi konstatere, at antallet af tilmeldinger stiger voldsomt efterfølgende. Det tolker vi sådan, at man gerne vil deltage i det faglige møde, men lige havde glemt at tilmeldingsfristen var nu. Det hører vi også fra mange af jer, når vi spørger jer og frem for alt, når vi ind imellem ikke sender sms inden et stort fagligt møde Hvor blev den af den sms, der skulle minde mig om, at jeg skulle tilmelde mig? Hvornår træder det i kraft Med kunder går der lidt tid, inden vi har haft møde med jer alle sammen. Vi regner derfor med, at vi fra sommerferien 2014 har talt med alle, så vi kan bruge jeres ønsker, til- og fravalg at styre efter, når vi skal udsende sms er eller s. Indtil da håber vi på din tålmodighed og overbærenhed, hvis du skulle modtage en sms, som du finder overflødig. Målrettet udsendelse Vi gør os umage med at bruge sms erne så målrettet, som vi kan. Det vil sige, vi sender kun påmindelser om faglige møder for svin til svineavlere, og kun om faglige møder for kvæg til mælkeproducenter osv. Økonomimøder og medlemsmøder af politisk karakter går jo på tværs af driftsgrene, så der sender vi bredere ud. Selv om vi får mange positive tilkendegivelser, er der er også nogen af jer, der ikke bryder jer om at modtage sms erne. Indhentning af tilladelse fra hver enkelt kunde Derfor er vi gået i gang med processen med at spørge hver enkelt kunde, om vi må sende jer sms er med påmindelse om arrangementer o.lign - eller en sjælden gang en med vigtig information, hvilket sparer mange penge i porto. Der er mulighed for at sige ja til sms er fra nogle fagområder og nej til andre. Sådan gør vi Vi gør det på den måde, at når en af dine konsulenter her alligevel mødes med dig, spørger konsulenten om disse ting også, og så bliver det skrevet ind i vores kundedatabase. Vær opmærksom på, hvis du har flere konsulenter hos Centrovice, er der en risiko for, at du bliver spurgt flere gange, for at vi er på den sikre side. Det beklager vi. Hvis du nævner, at du er blevet spurgt for nyligt, vil konsulenten forstå. 18 / NO. 21 / vækst december 2013

19 I udviklingens tegn LEDELSE af Henrik Borup Jeppesen Adm. direktør Tlf.: Salget af bygningerne i Ringe er nu afsluttet, og vi skal tage bestik af fremtiden med afsæt i en stærk drift i rådgivningsvirksomheden efter de 3 første kvartaler. Udvikling af Centrovice til gavn for medlemmer og kunder er centralt for fremtiden. Det kræver gode fysiske rammer uden at øge de faste omkostninger væsentligt. Vi har en årrække haft en pavillon stående i Vissenbjerg, som kommunen nu har sat en udløbsdato på til ultimo Pavillonen rummer såvel mødefaciliteter som tilfredse lejere, og vi har netop modtaget en anmodning om at udleje yderligere 10 kontorer til en nært beslægtet lejer. Ny bygning skal måske erstatte pavillon Ledelse og bestyrelse har i fællesskab startet et projekt med henblik på at undersøge mulighederne for, og dermed bruge en del af den frigjorte kapital fra ejendomssalget i Ringe til, at erstatte pavillonen med en permanent bygning i en byggestil, som svarer til vores øvrige bygninger. Kommunen har meddelt, at pavillonen, som er opført som midlertidig bygning, skal væk inden udgangen af Indtægterne fra udlejning af den nye bygning, samt det øgede aktivitetsniveau i vores faciliteter som følge af det øgede antal arbejdspladser, sikrer, at investeringen er forsvarlig og fremadrettet. Vi vil være fynsk centrum for rådgivning af den grønne sektor i Danmark. Hvordan indretning og anvendelse af den nye bygning falder på plads, vil blive afgjort i løbet af foråret, men det er min ambition, at den kommer til at stå i udviklingens tegn. For yderligere oplysninger er jeg gerne til rådighed. Nytårshilsen Den dejlige juletid er en god anledning til at tænke tilbage på året, der er gået har været et godt år for Centrovice. Vores teamorganisering er faldt godt på plads, vores tværfaglige indsats er styrket til gavn for både kunder og kolleger. Året har også budt på svære beslutninger, hvor vi var nødt til at tilpasse organisationen til det fremtidige behov. På trods af det forventer vi, det lykkedes for os at komme ud med et godt resultat på bundlinjen for 2013 og med positive takter for fremtiden. Det skal vi glæde os over og være stolte af. Med det vil jeg ønske dig og din familie en glædelig jul, en dejlig juleferie og et godt Nytår. Henrik Borup Jeppesen NO. 12 / vækst december 2013 / 19

20 TANK VIDEN December 2013 Mød klima- og energiminister Martin Lidegaard Ministeren aflægger besøg hos Centrovice til et åbent møde for alle interesserede. Programmet vil sætte fokus på landbrugets muligheder for at bidrage positivt til energidagsordnen kl Info-møde om e-arkiv og e-faktura På grund af den store efterspørgsel afholdes endnu et informationsmøde kl Økonomiforum På mødet vil du blive opdateret på den nyeste viden inden for skatter og afgifter med relevans for landbruget, ny lovgivning på området for vedvarende energi og energibesparelser samt tilskudsmuligheder samt flere andre emner kl Fynsk Kvæg Årsmøde kl Januar 2014 Opfølgningskurser for sprøjteførere på Ærø Centrovice har fornyet aftalen med AMU-Dalum Landbrugsskole, således at vi kan afholde opfølgningskurser for sprøjteførere med AMU-tilskud. Deltagerne kan opnå tabt arbejdsfortjeneste på 80% af højeste dagpengesats, svarende til 640 kr. Der kan også søges kørselsgodtgørelse, til og fra kursusstedet. 23. januar 2014 kl Opfølgningskurser for sprøjteførere Se info ovenfor. 29. og 30. januar 2014 kl Læs mere om arrangementerne på centrovice.dk/aktiviteter, hvor du også kan tilmelde dig. Damsbovej Vissenbjerg

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

Vi bliver også berørt

Vi bliver også berørt MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / december 2013 Vi bliver også berørt To tillidsmænd fortæller, hvordan det er at hjælpe medlemmerne igennem en afskedigelsesrunde Læs

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Pension OG FORSIKRING Marts 2008 Styr på pensionen? Trods alle initiativer tyder meget stadig på, at det er de færreste, der besidder et

Læs mere

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12 medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / september 2009 Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Læs mere

Redderen. Nr. 9 November 2014 37. årgang. RAV i Honduras s.14

Redderen. Nr. 9 November 2014 37. årgang. RAV i Honduras s.14 Redderen Nr. 9 November 2014 37. årgang RAV i Honduras s.14 2 Redderen 37. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128

Læs mere

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Nr. 2 - Marts 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Fremtidens nedslidte side 4 Giv din chef kritik... side 12 Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Tema Det siger

Læs mere

Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 4 - oktober 2007 MED FULD TRYK PÅ: DAM GRAPHIC ER MED I PROJEKTER FRA

Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 4 - oktober 2007 MED FULD TRYK PÅ: DAM GRAPHIC ER MED I PROJEKTER FRA DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 4 - oktober 2007 MED FULD TRYK PÅ: DAM GRAPHIC ER MED I PROJEKTER FRA BOLIVIA OVER ZIMBABWE TIL VIETNAM... SIDE 6-8 Annoncehaj

Læs mere

Karriereguide 2012 /13

Karriereguide 2012 /13 Karriereguide 2012 /13 Deltag i KarriereTouren Læs mere på side 8 og find din vej til jobbet Drømmen om jobbet. Flere jobs til akademikere Leder side 3 Direkte fra studiet til karrierejob i London Det

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

CA nyt. Mindful topleder. Det mentale fitnesscenter 10. Selvledelse kræver ledelse 3 Ingen nedslidte golfspillere 6 Pas på klausulerne 9

CA nyt. Mindful topleder. Det mentale fitnesscenter 10. Selvledelse kræver ledelse 3 Ingen nedslidte golfspillere 6 Pas på klausulerne 9 CA nyt MEDLEMSBLADET FOR CA A-KASSE NR. 3 SEP. 2010 Mindful topleder Det mentale fitnesscenter 10 Selvledelse kræver ledelse 3 Ingen nedslidte golfspillere 6 Pas på klausulerne 9 DÅRLIGERE VILKÅR FOR LEDIGE

Læs mere

FRIVILLIGHED. April 2014. Marselisborg realiserer sammen med Jobcenteret et besparelsespotentiale. på sygedagpengeområdet. Læs hvordan på side 18

FRIVILLIGHED. April 2014. Marselisborg realiserer sammen med Jobcenteret et besparelsespotentiale. på sygedagpengeområdet. Læs hvordan på side 18 NYHEDSBREV /11 April 2014 BESKÆFTIGELSE Bæredygtigt besparelses potentiale i Sorø FRIVILLIGHED Marselisborg realiserer sammen med Jobcenteret et besparelsespotentiale. på sygedagpengeområdet. Læs hvordan

Læs mere

af Susan Vestergaard, 1264

af Susan Vestergaard, 1264 af Susan Vestergaard, 1264 En bog til dig, som går og overvejer at starte virksomhed eller lige er sprunget ud som iværksætter Version nr. 5, udgivet juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 Lidt at tænke

Læs mere

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj som strategisk værktøj Hvordan virksomheder kan anvende den årlige arbejdsmiljødrøftelse til at skabe strategier for arbejdsmiljøarbejdet Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent dedikation/12

Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent dedikation/12 Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / september 2013 Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent

Læs mere

CHAUFFØRENNr. 2 februar 2011

CHAUFFØRENNr. 2 februar 2011 CHAUFFØRENNr. 2 februar 2011 Nu er det nok! Kolofon Indhold Chaufføren udgives af Chaufførernes Fagforening, København Redaktion Svanevej 22, postboks 889, 2400 København NV Tlf.: 8892 2766 Fax.: 7030

Læs mere

En verden uden pengeinstitutter?

En verden uden pengeinstitutter? 1 2013 pengenyt En verden uden pengeinstitutter? 13 situationer, hvor du ville have svært ved at undvære dit pengeinstitut Den lave rente århundredets gave Overførsler speedes op Hvor kvikt er dit lån?

Læs mere

ALT OM FIRMABILEN. Firmakortet tilpasset dit behov

ALT OM FIRMABILEN. Firmakortet tilpasset dit behov ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE ALT OM FIRMABILEN April 2007 Stadig flere firmabiler Flere og flere af de personbiler, der sælges i Danmark, bliver solgt som firmabil,

Læs mere

Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 4 - April 2015-12. årgang Taxisalget styrtdykker side 6 Vognmænd i vildrede Skal man købe dyrt og sælge hurtigt, købe billigt og køre bilen ned eller skal man

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne

10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne 1 10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne KL Økonomisk Sekretariat Weidekampsgade 10 DK-2300 København S Telefon: 33 70 33 70 2 Indholdsfortegnelse Bedre og billigere administration

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

GODE RÅD SÅ HELLERE BRÆKKE MIG END AT STÅ AF! TEMA: OPTIMÉR DIN LIVSLØN. PETER BRÜCHMANN OM KARRIERE: Man skal turde investere i sit arbejdsliv

GODE RÅD SÅ HELLERE BRÆKKE MIG END AT STÅ AF! TEMA: OPTIMÉR DIN LIVSLØN. PETER BRÜCHMANN OM KARRIERE: Man skal turde investere i sit arbejdsliv 04 2013 f-f.dk GODE RÅD SÅDAN FÅR DU STØRRE 5ARBEJDSGLÆDE FRIE DET ER DIG, DER BESTEMMER PETER BRÜCHMANN OM KARRIERE: Man skal turde investere i sit arbejdsliv SNYD IKKE DIG SELV FOR EN GOD PENSION: Det

Læs mere

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE NR. 3 SEPTEMBER 2014 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE TEMA Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? ANDELSLIV Kendskabskampagne for nye købere MESSE DELTAG I FREMTIDENS ANDELSBOLIG 2014 leder Mægler

Læs mere

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd En god arbejdsdag Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 37 / februar / 2009 FORANDRING INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE 05 / DET

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere