SKRIFTLIG BERETNING 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKRIFTLIG BERETNING 2013"

Transkript

1 SKRIFTLIG BERETNING 2013 Til Det Offentlige Beredskabs Landsforbunds 44. ordinære generalforsamling, onsdag den 21. august 2013 på Hotel Hvide Hus, skal jeg på bestyrelsens vegne, i henhold til DOBL s vedtægter, aflægge beretning for perioden siden sidste generalforsamling den 22. august 2012 i Messe C, Fredericia. Den skriftlige beretning, der bliver lagt ud på vil blive suppleret med en mundtlig, som aflægges på generalforsamlingen. Der optages referat af den på generalforsamlingen førte debat, som tilsendes samtlige medlemmer. Deltagerliste udleveres på generalforsamlingen, som afvikles uden gæster, med hjælp fra Per Seerup Knudsen, konsulent i FTF. Bestyrelsen foreslår Per Seerup Knudsen som dirigent, til at lede os igennem dagens program. Medlemmer. Medlemstallet har haft en stigning på 20 medlemmer + 4 studiemedlemmer. Der er pr. 1. august 2013 i alt 370 medlemmer + 36 studiemedlemmer, som fordeler sig således, 4 (4) æresmedlemmer, 32 (29) C- medlemmer, 12 (11) B- medlemmer, 322 (306) A- medlemmer og 36 (32) studiemedlemmer. ( )= 1. august Vores motto er stadig På vej mod de 400. Held og lykke til de medlemmer som forlod os - endnu engang velkommen til de nye - vi glæder os til samarbejdet! Sekretariatet har registreret 44 aktive medlemmer som tjenestemænd. DOBL s statistikker, som er en del af grundlaget for bestyrelsens arbejde, skal løbende ajourføres - alle ændringer i medlemmers løn- og ansættelsesforhold, herunder arbejds- og ansvarsområder, bedes meddelt sekretariatet. Medlemmerne opfordres til først og fremmest i egen, men også i forbundets interesse, at ajourføre sit CV, så det er klart til næste forhandlingsrunde. Bestyrelsen. Der har i beretningsåret været afholdt 5 bestyrelsesmøder, heraf 1 møde med deltagelse af bestyrelsessuppleanter og revisorer. Bestyrelsen har haft følgende sammensætning: Formand vicebrandchef Michael Petersen, Lolland Kasserer brandinspektør Vagn Erik Jensen, Viborg Næstfmd. beredskabsinspektør Ole Olsen, Middelfart Sekretær beredskabsinspektør Ole Olsen, Middelfart

2 PR - sekr. beredskabsinspektør Kenneth Achner, Tønder Udd. sekr. beredskabsmester Kristian Schaing-Franck, Helsingør Webmaster beredskabsinspektør Kenneth Achner, Tønder Medlem beredskabsmester Torben Skovgaard, Odense Bestyrelsens arbejde i beretningsåret. Finanskrisen, sygdom, organisationsændringer, og ikke bestået overgangsuddannelsen for indsatsledere, har medført afskedigelser eller stillingsmæssige ændringer for en del af medlemmerne. Vi har brugt FTF s jurister i en del sager, ligesom der har været en del forhandlinger om vilkårene i afskedigelserne / stillingsændringerne. Vi har i de fleste tilfælde har fået en positiv forbedring af vilkårene for medlemmerne. Forbundets økonomi, drift og fremtid. Kassereren har styr på økonomien. Årets resultat, er et overskud på ,00 kr. Det må betragtes som et meget tilfredsstillende resultat. I forbindelse med godkendelse af regnskabet, foreslår bestyrelsen, at der overføres kr. til garantifonden. Et lille forbund er sårbar for udsving i medlemstallet, så derfor er det vigtigt, det stadig går den rigtige vej, På vej mod de 400 takket være en god og aktiv indsats fra medlemmernes side vi har nu et medlemstal, der er det største siden den 13. december Tjek fortsat at medkursister og kolleger er medlemmer i DOBL. Det er mit håb, at jeg også næste år kan gentage - vi har nu et medlemstal, der er det største siden den 13. december Aftale- og overenskomstfornyelsen 1. april 2013 til 31. marts Alle var klar over at overenskomstforhandlingerne ville blive vanskelige pga. finanskrisen. Efter lange og seje forhandlinger kom der en ny KTO aftale, som løber i 2 år. Jeg vil lige nævne nogle af forligets punkter. Generelle lønforhøjelser Lønnen steg den 1. april 2013med 0.50%. Næste ændring bliver den 1. oktober 2013, hvor lønnen skulle stige 0,20 %, men pga. reguleringsordningen stiger lønnen kun med 0,12 %. 1. januar 2014 stiger lønnen med 0,50 %. Pr. 1. oktober 2014 udmøntes en generel lønstigning på 0,37 pct. samt en forventet udmøntning fra reguleringsordningen på 0,34 pct., i alt 0,71 pct. Tryghedspuljen DOBL s overenskomst er med KTO forliget omfattet af Tryghedspuljen. Det betyder, at man har mulighed for at få op til kr. til brug for tryghedsskabende aktiviteter ved afskedigelse. De kr. kan bl.a. bruges til efteruddannelse og karrieresparring.

3 Organisationsforhandlingerne I KTO-forliget blev der afsat 0,25 % af lønsummen til de enkelte organisationer. Hvilket betød, at vi på basis-/mester overenskomsten fik en mindre stigning på pensions % for brandmestre, viceberedskabsmestre og beredskabsmestre. Til de øvrige på basis- mesteroverenskomsten blev det til en mindre stigning af grundlønstillægget. Karensperioden for pensionsbetaling nedsættes pr. 1. januar 2014 fra 1 år til 10 måneder. Til forbedring af chef/leder overenskomsten fik vi en mindre forhøjelse vagtbetalingen, samt en minimal pensionsforbedring. Ovenstående træder i kraft 1. januar For begge overenskomster vedkommende er der til DOBL s medlemmer afsat midler til en kompetencefond. Det betyder at DOBL s medlemmer kan søge om op til ,00 kr. pr. år til kompetencegivende videreuddannelse. Fonden er ikke noget, der skal erstatte den hidtidige uddannelses aktivitet i kommunerne, men derimod give midler til uddannelsesaktiviteter, der ligger ud over den uddannelse, der i øvrigt finder sted i kommunerne. Det er muligt at ansøge fonden fra 1. januar Den administrative procedure for ansøgninger er endnu ikke aftalt. Nu venter vi igen på, at KL får skrevet, de aftalte ændringer ind i en ny overenskomst. I den forbindelse er DOBL er ikke tilfreds med de resurser, som KL afsætter til redigering af overenskomsterne. Også i forbindelse med de nu afsluttede overenskomstforhandlinger vil jeg gerne rette en speciel tak til Per Seerup Knudsen, der er en utrolig hjælper med alt. Tak Per for din store indsats under overenskomstforhandlingerne og i dagligdagen. Seniorkurser Det gode samarbejde der er mellem Kommunale Organisationers Samarbejde (KOS) og PFA gør, at vi kan tilbyde vores medlemmer seniorkurser. DOBL s andel af kursusudgifterne udgør ca ,00 kr. pr. person. De seneste år har der været så mange tilmeldte, at vi har foretaget lodtrækning blandt de tilmeldte medlemmer. Vi har følgende regel i forbindelse med lodtrækningen. Medlemmer som tidligere har tilmeldt sig kurset, men som ikke er blevet udtrukket, får et ekstra lod pr. år, de har deltaget i lodtrækningen - hvis de tilmelder sig igen. Brandbekæmpelse og risikoen for kræft. DOBL var sammen med København- Aarhus- Odense- og Aalborg brandvæsen, Falck, FKB, FOA og Landsklubben arrangør af en konference om sammenhæng mellem brandbekæmpelse og risikoen for kræft. Konferencen fandt sted på Christiansborg i januar Konferencen bød på status på eksisterende viden og en debat om det videre arbejde. Der blev i forbindelse med konferencen udarbejdet en udredning om, hvad vi ved i dag om sammenhængen mellem brandbekæmpelse og udviklingen af kræft. Der blev udarbejdet en rapport fra konferencen, som blev sendt til DOBL s medlemmer i februar 2013 sammen med forbundsmeddelelsen nr. 93. De arrangerende organisationer blev på konferencen enige om, at mødes for at drøfte hvilke

4 forebyggende tiltag, der er muligt at gennemføre, indtil der foreligger en mere konkret viden på området. Er du OK Der er i disse år meget fokus på de såkaldte gule fagforeninger. Vores hovedorganisation FTF har sammen med LO startet kampagnen Er du OK. Formålet med kampagnen er at fortælle, at det er ikke ligegyldigt hvilken fagforening, man er medlem af. Det er de fagforeninger, der har forhandlingsretten, der forhandler løn og andre aftaler på plads. Der er nogle der bliver lokket af billigt kontingent, men de yder ikke noget fællesskabet i de organisationer, som har omkostningerne ved lokale lønforhandlinger, overenskomstforhandlingerne m.v.. DOBL værdsætter det gode initiativ fra FTF og LO. Strukturændring af det samlede redningsberedskab Ifølge aftalen om redningsberedskabet i 2013 og 2014 mellem regeringen og de fleste oppositions partier, skal der i forligsperioden gennemføres et udvalgsarbejde om den fremtidige struktur i det samlede redningsberedskab. I skrivende stund er kommissoriet for strukturudvalget endnu ikke udarbejdet. Der er ikke tvivl om, at redningsberedskabet i de kommende år, vil opleve mange og store forandringer. Der er rundt om i landet, på nuværende tidspunkt påbegyndt tiltag til større enheder. DOBL følger udviklingen tæt og vi vil prøve at gøre vores indflydelse gældende, hvis vi får mulighed derfor. Vi vil løbende orientere medlemmerne om udviklingen. FTF-A. FTF-A er den arbejdsløshedskasse DOBL s medlemmer kan benytte. Samarbejdet med FTF-A er godt og vi oplever en god service fra FTF-A Organisationsservice. Vi siger tak til FTF-A for, at de igen har tilbudt at være til stede ved generalforsamlingen, og opstille en stand, så medlemmerne kan få en snak om hvad FTF-A kan tilbyde. Den Danske Redningsberedskabspris. DOBL er med blandt de organisationer, som står bag Den Danske Redningsberedskabspris. Den Danske Redningsberedskabspris kan tildeles enten en enkeltperson eller dele af et redningsberedskab (hold). Selve baggrunden for indstillingen skal referere til en indsats, så hvis du oplever en eller flere kollegaer som yder en ekstraordinær indsats, har du muligheden for at lave en indstilling til priskomiteen. Desværre modtager vi i priskomiteen meget få indstillinger, og på nuværende tidspunkt, ser det ud til, at der ikke er nogen prismodtager i år. Jeg vil opfordre DOBL s medlemmer til at indstiller kollegaer, hvis de har ydet en ekstraordinær indsats, som bør belønnes. Prisen kan tildeles det danske redningsberedskabs personale/medlemmer uanset tilhørsforhold. Det kan være frivillige, heltids- og deltidsansatte samt de Sønderjyske Frivillige Brandværnsforbund. Se også

5 Afsluttende bemærkninger. Desværre har vi oplevet i de sidste år, at flere af DOBL s medlemmer pga. besparelser i kommunerne er blevet ledige. Vi er klar over, at det betyder en mindre indkomst for den pågældende. Derfor har vi efter en drøftelse i bestyrelsen besluttet, under punkt e indkomne forslag at komme med det forslag, at medlemmer, som er ledige i mere end 1 måned, kan ænders til B-medlemmer i ledighedsperioden og dermed få nedsat kontingent. Vi håber i bestyrelsen på generalforsamlingens opbakning til forslaget. Med disse bemærkninger stiller jeg bestyrelsens skriftlige beretning til generalforsamlingens debat. Nakskov, den 5. august 2013 P.b.v. Michael Petersen Formand

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KREDSNÆSTFORMAND - SEKRETÆR KREDS 4 Til lokalforeninger i Kreds 4 Til Kreds bestyrelsen i Kreds 4 Til Hovedbestyrelsen Referat af Kredsgeneralforsamling

Læs mere

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS SKRIFTLIG BERETNING GENERALFORSAMLING FREDAG D. 23. MARTS 2012 KL. 16 00 PÅ TEATERBYGNINGEN I KØGE 1 DAGSORDEN 1. Åbning af generalforsamlingen, valg af dirigent og valg af

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

Ferietid. Krav fra 3F. Bliv væk med vilje. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2011

Ferietid. Krav fra 3F. Bliv væk med vilje. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2011 Marts 2011 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Ferietid Undgå utilfredshed blandt medarbejderne. Læs hvordan ferie varsles korrekt på side 6. Krav fra 3F Krav om overenskomster fra 3F og forhandling

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Fredag den 21 september 2012 kl 19:00. Offentliggjordt i Foreningsnyt side 15, december 2011. Dagsorden ifg. Vedtægterne: 1. Velkomst ved formanden.

Læs mere

Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk. 09.06 O.13 3/2014 Side 1

Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk. 09.06 O.13 3/2014 Side 1 Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk område KL 09.06 Side 1 BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA Fag og Arbejde Socialpædagogernes Landsforbund Fagligt Fælles Forbund (3F) Dansk

Læs mere

Manglende kort. Arbejdsmiljølov. Sygesamtaler. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. December 2010

Manglende kort. Arbejdsmiljølov. Sygesamtaler. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. December 2010 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Manglende kort Glemte at få fornyet førerkort og fik kæmpe bøde. Læs historien side 9. Arbejdsmiljølov Har du styr på din APV og din rygepolitik?. Læs hvordan

Læs mere

Nr. 1 - juli 2004 Fr.borg amt vest

Nr. 1 - juli 2004 Fr.borg amt vest Hvad skal der ske nu Læs side 3 Nr. 1 - juli 2004 Fr.borg amt vest 0HGOHPPHUQHKDUVWHPWMD +YDGVNDOGHUVNHQX" Hvem er i afdelingerne Side 4-8 Fagligt nyt Side 9-12 Deltagerne på konferencen i Rørvig Konkurrence

Læs mere

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse.

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse. GF-FYN Ref: nr. 4612010 PROTOKOLAT: Ordinær generalforsamling afholdt den 14. april20l0 kl. 18. 00-19.30. Sted : Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Der var tilmeldt 79, næsten alle tilmeldte

Læs mere

Personalepolitik Tag det bedste med

Personalepolitik Tag det bedste med Personalepolitik F O A F A G O G A R B E J D E Tag det bedste med personalepolitik efter kommunalreformen Pjecen Tag det bedste med er udgivet af FOA Fag og Arbejde i august 2006. Den sætter fokus på nogle

Læs mere

Lederne har aldrig haft mere tilfredse medlemmer end ved udgangen af 2013. Samtidig var 2013 året, hvor Lederne for alvor konsoliderede

Lederne har aldrig haft mere tilfredse medlemmer end ved udgangen af 2013. Samtidig var 2013 året, hvor Lederne for alvor konsoliderede dende og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer flere medlemmer Uændret kontingent Ledere og LedeLse på edere og LedeLse på dagsordenen en spændende og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer

Læs mere

I juni sidste år kontaktede jeg vores rådgiver i NORDEA for et møde. På årsregnskabet for 2013 lagde mange sikkert mærke til, at vi ikke

I juni sidste år kontaktede jeg vores rådgiver i NORDEA for et møde. På årsregnskabet for 2013 lagde mange sikkert mærke til, at vi ikke 1 Det er blevet så moderne at google sig til al information. Har man lige glemt navnet eller stedet, filmen eller komponisten ja, så kan man rimelig hurtigt finde svaret på sin smart- eller iphone. Det

Læs mere

Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte. 1.1. Generelle lønforhøjelser. Pr. 1. januar 2014 ydes en generel lønforhøjelse på 0,50 pct.

Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte. 1.1. Generelle lønforhøjelser. Pr. 1. januar 2014 ydes en generel lønforhøjelse på 0,50 pct. KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Tid Den 16. februar 2013 Sted KL Emne Overenskomst- og aftalefornyelse pr. 1. april 2013 Deltagere Repræsentanter for Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Hvad kan du læse i denne vejledning?

Indholdsfortegnelse: Hvad kan du læse i denne vejledning? Sæt ny løn på dagsordenen Få indflydelse på budgettet Diskuter råderummet til ny løn Det kan du få inspiration til i denne vejledning Penge til ny løn Løngangstræde 25, 1 1468 København K e-mail: kto@kto.dk

Læs mere

Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD

Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD Indholdsfortegnelse Årsberetning 2006 Indledning 3 Formålet med BO-VEST samarbejdet 4 Staten har fortsat fingrene i Landsbyggefonden 7 Flere og større boligorganisationer

Læs mere

prima Det kan nåes endnu: Find sammen i klubben - om akademikerklubber...6 Nyt fra arbejdspladserne...11

prima Det kan nåes endnu: Find sammen i klubben - om akademikerklubber...6 Nyt fra arbejdspladserne...11 nr. 4 November 1999 prima Det kan nåes endnu: DELTAG I SPØRGEUNDERSØGELSEN OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ!............2 Ny ledelsesform åbner for ansattes fingeraftryk.......3 Find sammen i klubben - om akademikerklubber.........6

Læs mere

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER En kvalitativ undersøgelse af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers kompetencer og virke i industrisektoren. Undersøgelsen er udført i samarbejde

Læs mere

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder HHR projektet Slip bæltet og bliv foreningsleder Udarbejdet af: Nicoline Olsson - Tung Tran Duc - John T. Olsen - Lars Klinge Merethe L. Fuglholt - Palle Liebe Side 1 af 23 Version 1.7 FORORD... 4 KOMMISSORIUM

Læs mere

BRANDVÆSEN. Frigørelse. Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte Side 22-33

BRANDVÆSEN. Frigørelse. Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte Side 22-33 NR. 10 december 2010 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Frigørelse Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling.

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling. Side 1 af 5 Aurigas ordinære generalforsamling 30. april 2015 Formandens beretning Slide 2 Velkommen (indledning) Kære aktionærer, medarbejdere og gæster velkommen til denne ordinære generalforsamling,

Læs mere

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl.

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Side 1 Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Indholdsfortegnelse Side 09.03 Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 3 1. Område... 3 Kapitel 2. Lokale forhandlinger... 3 2. Lønpolitisk

Læs mere

FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE

FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ORGANISATIONERNE I DEN PÆDAGOGISKE BRANCHE: FOA FAG OG ARBEJDE SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FAGLIGT FÆLLES FORBUND (3F) DANSK METAL FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE

Læs mere

Forord. God læselyst.

Forord. God læselyst. Forord Kontanthjælpsreformen træder snart i kraft. For jer medarbejdere betyder det, at I skal sætte jer ind i en stor og gennemgribende reform på relativ kort tid. For de tusindvis af unge på kontanthjælp,

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2015 HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden FØLG FØLG ALLE MED AKTIVITETER PÅ Side PÅ 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Allan Cocks 42 16 24

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Skolestart kræver en hjælpende hånd!

Skolestart kræver en hjælpende hånd! Skolestart kræver en hjælpende hånd! INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HVAD SKAL DER TIL FOR, AT ØKONOMIEN KAN BÆRE?....7 Hvor kommer indtægterne fra?...8 Hvor skal vi bo?....10 Bæredygtighedsmodel....10 Økonomien

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006.

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006. Viborg den 28 februar. 2006 1. MØDEDELTAGERE Fra bestyrelsen deltog: Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Formand Jan Ø. Møller, Ålekrogen 36., næstformand Christina Jeppesen, Ålekrogen 9, Kasserer. Jens Arne

Læs mere