Andelsboligforeningen Hampeland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Andelsboligforeningen Hampeland"

Transkript

1 . Andelsboligforeningen Hampeland

2 Side 2 af 6 Ordinær generalforsamling Tirsdag den 15. maj 2007 kl. 18:30 i fælleshuset 22 boliger var repræsenteret. Nr. 16,18 og 19a deltog ikke i generalforsamlingen nr. 19a havde sendt fuldmagt. Keld Rønne blev mindet med et øjebliks stilhed. 1. Valg af dirigent, referent samt stemmetællere: Formanden bød velkommen, Bent Christensen blev valgt som ordstyrer, Lise Garder som referent og Beth Vain og Leif Bloch som stemmetæller. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt iflg. vedtægterne samt beslutningsdygtig. Iflg. vores vedtægter skal forslag til driftsbudget og likviditetsbudget udsendes samtidig med indkaldelse til ordinær generalforsamling, det gøres fremover. Ventelisten til vores andelsboliger udsendes med referat af generalforsamlingen og fremover så vidt muligt med indkaldelsen til ordinær generalforsamling. 2. Bestyrelsens beretning ved Allan Vain: Allan Vain blev valgt som formand ved den ekstraordinære generalforsamling og arbejdsgrundlaget har herefter været præget af en heftig periode. Bestyrelsens beretning blev fremlagt og godkendt. Det blev i beretningen nævnt, at vi er endt op med en fornuftig regnskabsafslutning, der har været fejl i bankforholdene i.f.m. ventelisten, hvilket er bragt i orden. Juletræs- og nytårsarrangementet har været afholdt med stor succes. Der har i år været 2 fraflytninger og vi har fået 2 nye andelshavere: Susanne og Leif Bloch i nr. 34 og Karen og Ole Laursen i nr. 22 de blev budt velkommen i andelsboligforeningen. Der har været ild i vores container. Forholdene vedr. den fremlejede andelsbolig nr. 46 blev drøftet heftigt, konklusionen blev: at vi følger vores vedtægter, og med mindre Poul Erik Høxbroe selv påtænker at bebo andelsboligen, foretages opsigelsen, således at vi afslutter denne sag korrekt. Der ses på vedtægterne vedr. dette område. 3. Forelæggelse af regnskab, samt forslag til værdiansættelse af andel, samt godkendelse af samme: Bestyrelsen fremlagde årsregnskabet. Det blev konstateret, at revisionen i resultatopgørelsen havde brugt et forkert budget til sammenligning med forbruget/årsregnskab 2006, idet det var 2005 budgettet der var brugt til sammenligning. Værdiansættelsen beregnes til:

3 Side 3 af 6 Værdi år 2007 type 60 m 2 kr kr. for år 2006 kr kr. do. 101,5 m 2 kr do. kr do. 102,5 m 2 kr do. kr Regnskab og værdiansættelse af andelene blev godkendt. Indtægter: kr. vedrørende afgift ved ejerskift af andele her blev der sat spørgsmålstegn ved det skæve beløb, da afgiften er på kr. 550 der blev samtidig spurgt til - hvorfor det var fraflytteren der skulle betale og ikke tilflytteren. Det blev pålagt den kommende bestyrelse at undersøge/anmelde den verserende retssag som bestyrelsesansvarsforsikringssag til forsikringen, idet bestyrelsens skøn i sagen har været velbegrundet og skulle foreningen mod forventning tabe sagen, skal vores bestyrelsesansvarsforsikring kunne dække resten af udgifterne. Forsikring af bestyrelsesmedlemmer i tilfælde af senere erstatningssager er ikke retshjælpsforsikring men bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringen dækker siddende og tidligere bestyrelsesmedlemmer. Der har været en stigning i udgifter til revisionen, det undersøges om det kan gøres billigere, evt. nyt revisionsfirma undersøges. I forbindelse med et omfattende arbejde med sidste hussalg, drøftede generalforsamlingen betaling for bestyrelsesarbejde og vedtog, at bestyrelsesarbejdet skal være ulønnet. 4. Forelæggelse af budget, for drift og vedligeholdelse, til godkendelse og beslutning om evt. ændring af boligafgiften: Torben Elk fremlagde drifts- og likviditetsbudget. Som udgangspunkt skal huslejen ikke stige. Det blev konstateret at de samlede udgifter er større end indtægterne, men med tilskuddet fra nedsparingslånet hænger det sammen. Herefter vedtog generalforsamlingen, at bestyrelsen kunne fortsætte undersøgelsesarbejdet med mulighederne for evt.lån: Låneomlægning der vil medføre nedsættelse af huslejen og samtidig forøge vores gæld. Forslag om evt. indfrielse og sammenlægning af nedsparingslån med optagelse af nyt lån Det kan betyde en huslejenedsættelse meget løst anslået - på ca kr. pr. måned for de store andelsboliger og et mindre beløb for de små andelsboliger. Huslejenedsættelsen for andelshavere der modtager boligydelse vil blive mindre. Det oprindelige optagne indekslån udløber med udgangen af år Betaling af nedsparingslån er derfor endnu ikke påbegyndt.

4 Side 4 af 6 Da det blev vedtaget at fortsætte undersøgelsen og beregningen af alternative lånemuligheder afventer godkendelse af drifts- og likviditetsbudget 2007 samt husleje resultat af denne undersøgelse, som skal forelægges på en ekstraordinær generalforsamling. Torben Elk nævnte muligheden for nedsættelse og tilbagebetaling af for meget betalt ejendomsskat, der var enighed om, at bestyrelsen arbejder videre med sagen. 5. Indkomne forslag fra medlemmer eller bestyrelse: Forslag 1: Forslaget vedr generalforsamlingen valgte at følge de nuværende vedtægter. Forslag 2/3: Køb af carporte følger andelen ellers disponerer bestyrelsen efter en carport-venteliste. Der blev diskuteret priser på carporte, købspriser har været forskellige. Forslaget blev vedtaget dog var der ikke enighed om prisen. Forslag 4: Udlejning af fælleshuset fortsætter efter tidligere aftalte regler på generalforsamlingen dvs. kun udlejning til andelsboligforeningens beboer. Forslaget blev vedtaget Forslag 5: Vedr Fast dato for afholdelse af generalforsamling den sidste tirsdag i april. Ordlyden blev ændret til så vidt muligt den sidste tirsdag i april. Forslaget blev vedtaget med ovennævnte ændring Forslag 6: Forslag til vedtægtsændring af 29 vedr. antal af bestyrelsesmedlemmer: Såfremt bestyrelsen reduceres til 4 medlemmer uden mulighed for at indsætte en suppleant, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor nyt bestyrelsesmedlem samt manglende suppleanter vælges. Forslaget blev vedtaget Forslag 7: Forslag fra Poul Erik Høxbroe blev kun udsendt til orientering. Forslag 8: Vedtægter for Andelsboligforeningen Hampeland 1. foreningens navn ændres til: Andelsboligforeningen Hampeland Foreningens hjemsted er Egedal Kommune Forslaget blev vedtaget. Forslag 9: Forslag til ændring af 14 vedr. en andelshavers ret til at bytte med en anden andelshaver i en anden andelsboligforening uden om ventelisten. Forslaget blev ikke vedtaget. Forslag 10: Forslag til ændring af 14 vedr. personer som bringes i forslag af bestyrelsen under anvendelse af foreningens venteliste her har beslægtede med nuværende andelshavere i lige op eller nedadgående linie (forældre, svigerforældre, børn, børnebørn) fortrinsret frem for øvrige på ventelisten. Ventelistens numre skal være fortsat gældende. Forslaget blev ikke vedtaget. Forslag 11: Vedr. ekstern administrator. Bestyrelsen undersøger muligheder og omkostninger ved ekstern administrator. Undersøgelsen skal indeholde 3 tilbud og være

5 Side 5 af 6 færdig senest den 1. september 2007, udsendes til samtlige beboere og forelægges en ekstraordinær generalforsamling med dette ene punkt på dagsordenen: Intern eller ekstern administrator - denne indkaldelse bør ske senest den 2. oktober Forslaget blev vedtaget. Forslag 12: Forslag til vedtægtsændring af 29 som bestyrelsesmedlemmer kan vælges andelshavere og disses myndige husstandsmedlemmer, der har boet i foreningen i mindst 1 år, dog kun 1 person pr. husstand. Forslaget blev ikke vedtaget. Forslag 13: Ændringsforslag vedr. valg til bestyrelsen. Det foreslås at generalforsamlingen vælger 5 bestyrelsesmedlemmer der derefter selv konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer. Forslaget blev ikke vedtaget 6. Valg af formand for 1 år: Allan Vain nr. 44 blev valgt. 7. Valg af bestyrelse for 2 år: Følgende stillede op til valg til bestyrelsen: Henrik, Nina, Lillian, Torny, Ole L. og Lise Følgende blev valgt: Lise Garder nr. 30. Lillian Heidelbach nr. 19a. Nina Koch nr. 36. Henrik Haagen Pedersen nr Valg af suppleanter for 2 år: Torny Hansen i nr. 32 blev valgt. Ole Laursen nr. 22 blev valgt. 9. Valg af Administrator for 1 år: Torben Elk blev valgt. 9. Valg af Revisor for 1 år: RL Revision blev valgt midlertidig med den begrundelse, at bestyrelsen hurtigst muligt skal finde en afløser for RL Revision. 10. Eventuelt: Beløb til betaling til den grønne mand 250 kr. pr. hustand skal betales til Nina Koch nr. 36 inden den 31. maj Haveudvalget er Nina Koch og Beth Vain. Der indkaldes nye medlemmer til haveudvalget, kontakt venligst Nina Koch eller Beth Vain. Fremover skal ombygninger m.m. anmeldes til bestyrelsen og kan herefter udføres med mindre det er et større projekt, som skal godkendes og vedtages af bestyrelsen. Overdækning ved indgangsparti er godkendt, tegninger foreligger og dette projekt kan udføres. Vedr. eftersyn af vores gasfyr. Bestyrelsen kontakter VVS Bjarne Pedersen igen. Vi har tidligere besluttet at Henrik Haagen Pedersen og Allan Vain s varebiler kan parkeres for enden af parkeringspladsen, men at de selv skal holde området pænt,

6 Side 6 af 6 De blev bedt om at holde parkeringspladserne så buske og jord forskønnes bedre. Der var en general diskussion om at carporte, stier m.m. bør holdes pæne for ikke at skæmme området. Der var kritik af fælleshusets rengøring, stole, gulve og ovn er beskidte efter fester, kan evt. i forb. m. havearbejdet få en hovedrengøring. Men fælleshuset er fælleseje og skal derfor afleveres ordentligt rengjort efter udlejning. Renovering af lokalet tages op i bestyrelsen. El-kabel til juletræet skal nedtages. Ønske om skråparkering på den store parkeringsplads tages op i bestyrelsen. Tag på skur skal repareres. Bestyrelsesmøder skal noteres som øvrig udlejning. Formanden takkede for god ro og orden Andelsboligforeningen Hampeland den 20. maj 2007

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE Beboerhåndbog Forord til Beboerhåndbogen 01 Januar 1998 revideret den 17. maj 2015 Denne reviderede udgave af Beboerhåndbogen er en genudgivelse af den første

Læs mere

Møllelundgården, Hovedgaden 72, 4140 Borup

Møllelundgården, Hovedgaden 72, 4140 Borup A / B B O R U P S Ø P A R K S Ø P A R K E N 2-5 8, 4 1 4 0 B O R U P M Ø D E R E F E R A T A/B BORUP SØPARK Forum: Ordinær generalforsamling c/o DO SUM v/ LINDA FERRÉ JENSEN Tidspunkt: Torsdag den 9. april

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE Vedtægter for Andelsboligforeningen Ladegård Bofællesskabet FÆLLESHAVE 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er (1.2) Foreningens hjemsted er i Haderslev Kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1 Navn, hjemsted og formål: 1. Andelsboligforeningens navn er Andelsboligforeningen Kongelyset 1. Andelsboligforeningens hjemsted er i Holstebro kommune.

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf.nr.: 33 15 01 02 Opdateret den 16. december 2010 efter Generalforsamlingen den 10. november 2010. Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat:

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat: Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 28.juni.2010: Mark Tychsen (formand) Steen Pedersen (næstformand) Kate Pedersen (sekretær) Roger Mester Nina Pavlovski Suppleanter:

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere.

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere. Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Torsdag den 19. marts 2009, kl. 19.00, i Restaurant Hong Cheng, Jagtvej 219, 2100 Kbh. Ø GF blev afholdt med 66 stemmeberettigede

Læs mere

Vedtægter for. A/B Lindøhusene

Vedtægter for. A/B Lindøhusene Vedtægter for A/B Lindøhusene Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er A/B Lindøhusene, beliggende Toften, Bakkely, Højvangen, Rosendalen, og Solbakken, 5330 Munkebo. Foreningens hjemsted er

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 J.nr. 450/KH 230408 Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København

Læs mere

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden:

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden: PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2013, den 7. maj kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Der var mødt 24 andelshavere, der repræsenterede 84 stemmer.

Læs mere

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler.

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler. Brande Fjernvarme amba Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag, den 27. september 2011. Sted: Hotel Dalgas i Brande. Deltagere: 49 andelshavere samt 2 ved fuldmagt. Ved indgangen blev sikret at de

Læs mere

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 1. Foreningens navn og hjemsted 2. Foreningens formål 3. Medlemmer 4. Indskud 5. Hæftelse 6. Andel 7. Foreningens formue 8. Boligaftale 9. Boligafgift l0.

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Ad. 2. Bestyrelsens beretning Ole Kloth-Jørgensen afgav bestyrelsens beretning siden sidste generalforsamling:

Ad. 2. Bestyrelsens beretning Ole Kloth-Jørgensen afgav bestyrelsens beretning siden sidste generalforsamling: Referat fra generalforsamling i A/B Korsdal den 21. april 2015 Generalforsamlingen blev afholdt på Nyager Skole, og var repræsenteret ved bolig 1 (Ole), bolig 2 (Jeppe), bolig 3 (Adrian og Marie), bolig

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Formanden bød velkommen, og takkede for det store fremmøde. Der var 230 stemmeberettigede

Læs mere

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Formål og medlemskab 1 Foreningens formål er at administrere alle fælles anliggender for ejerlejlighederne nr. 1-10 af matr. nr. 98 Husum, København - beliggende

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2012. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 19. april 2011, kl. 1745. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1915. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere