Hvad er Stormbasen? Undervisning. Side 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad er Stormbasen? Undervisning. Side 2"

Transkript

1 Stormrådet 15. juni 2012 Niels S. Larsen KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej Valby Implementeringsguide til Stormbasen Tlf Fax CVR-nr Velkommen til Stormbasens implementeringsguide! Denne guide er en introduktion til den forestående implementering og ibrugtagning af Stormbasen og kan betragtes som en guide til at komme godt i gang. Baggrund Stormbasen er en praktisk del af Stormflodsordningen jf. Lov 544 af I loven fastsættes det, at der skal oprettes en database til tilsyn med forsikringsselskabernes behandling af Stormflodssager. Den nye stormflodsordning indebærer nemlig, at forsikringsselskaberne fremover skal behandle sager om stormflod for deres egne kunder. Stormflodsordningen er dog ikke ny men har eksisteret siden Indtil den nye stormflodsordning træder i kraft foregår sagsbehandlingen som hidtil hos Forsikring & Pension. Hensigten med den nye stormflodsordning er at reducere sagsbehandlingstiden til 2 måneder, hvor der tidligere har været eksempler på sagsbehandlinger på op til halvandet år. Forklaringen på den lange sagsbehandlingstid har været et pludseligt stort antal sager og udfordringer ved at inddrage flere sagsbehandlere i arbejdet i Forsikring & Pension 1. 1 Der henvises til Rapport om revision af stormflodsordningen for mere om antal sager, herunder bilag 3.5. Rapporten kan findes på nedenstående link: mflodsordningen.ashx

2 Side 2 Hvad er Stormbasen? Stormbasen er webbaseret sagsunderstøttelses- og tilsynssystem til stormflodssager. Stormrådet har valgt et webbaseret system fordi det stiller forholdsvis få krav til de selskaber og brugere, som skal benytte systemet. Det vender vi tilbage til senere i guiden. Stormbasen understøtter en digital sagsbehandling, hvor de fleste af de mange facetter, der kan opstå i en stormflodssag kan håndteres i systemet. Det betyder bl.a. at skadelidte kan anmelde digitalt til Stormbasen, at der kan kommunikeres med skadelidte, taksator og andre involverede direkte fra Stormbasen og at f.eks. taksators skadeopgørelse udfyldes digitalt, direkte til Stormbasen. Ligeledes kan der anmodes om udbetaling til skadelidte ved endt sagsbehandling også selv om udbetalingen foregår fra Stormrådets sekretariat. Der er mulighed for at stifte bekendtskab med Stormbasen både i forbindelse med introduktion til Stormbasen samt lovgrundlag d. 13. september 2012 i forbindelse med træning og uddannelse i brugen af Stormbasen. Det er også muligt at blive oprettet i Stormbasens testsystem og selv prøve systemet af. Det kan gøres ved at kontakte Stormrådets sekretariat på Stormbasen sættes i drift den 1. oktober Undervisning Denne guide giver naturligvis ikke det fulde overblik over mulighederne i Stormbasen ligesom sammenhængen til sagsbehandlingen eller hvordan denne kan udføres ikke er en del af guiden. Der vil derfor senere være undervisning i brugen af Stormbasen både set i relation til lovgrundlaget og som i relation til test af Stormbasen alene. Planlagte informations- og undervisningsarrangementer ligger: Frist for indmelding af kontaktpersoner i selskaberne. Frist for indmelding af forventet deltagerantal til undervisning. Intro til lovgrundlag og Stormbasen Uddannelse i lovgivning (foreløbig) Undervisning i Stormbasen (foreløbig) Det enkelte forsikringsselskab. Det enkelte forsikringsselskab. KFST + Sagsbehandlere KFST + Sagsbehandlere KFST + Sagsbehandlere 26. juni 26. juni 13. september 17. til 21. september 24. til 28. september

3 Side 3 IT implementering IT-mæssige forudsætninger for Stormbasen samt IT i forbindelse med brugen af Stormbasen. Da Stormbasen er webbaseret kræves der adgang til internettet for at benytte systemet. Digital signatur Stormbasens sikkerhed afhænger af, at alle i forsikringsselskaberne, som benytter Stormbasen, har adgang via digital signatur. Det betyder at itafdelingen i det enkelte forsikringsselskab skal sikre at de, der skal have adgang har en digital signatur og at denne er tilgængelig på den computer, der benyttes. Løsningen vil herefter benytte en sikker forbindelse (HTTPS) ved kommunikation med brugerens browser. Den digitale signatur benyttes samtidig til at identificere den enkelte medarbejder og genanvendelse af data fra signaturen betyder at medarbejderen ikke skal bruge tid på en lang oprettelsesformular. Anskaffelse og installation af digital signatur til de, der skal benytte Stormbasen er det enkelte selskabs ansvar. Du kan læse mere om digital signatur (medarbejdersignatur) på virk.dk (http://www.virk.dk/cms/render/live/da/sites/virk/home/hjaelp/digitalsignatur.html). Digitale signaturer kan ikke anvendes i Stormbasens testsystem. Adgang til Stormbasens testsystem kræver henvendelse til Stormrådets sekretariat. Bemærk: udenlandske forsikringsselskaber, der ikke kan benytte digital signatur, skal kontakte Stormrådets sekretariat for at blive oprettet i Stormbasen. Browsere Stormbasen er et såkaldt websystem. Det betyder at Stormbasen ligger på internettet og benyttes via en browser (et program til at gå på internettet). Stormbasen kan bruges via mange forskellige browsere herunder: - Internet Explorer (version 7 og nyere) - Firefox (version 3 og nyere) - Safari (version 4 og nyere) - Chrome (version 3 og nyere) - Opera (version 9 og nyere) For at Stormbasen fungerer optimalt kan der være behov for at have en bestemt opsætning af sin browser (få evt. din lokale it-medarbejder til at hjælpe dig med dette). Opsætningen af browser mv.:

4 Side 4 Løsningen benytter sig af NemLog-in som adgangsstyring. Dette kræver at Java er installeret. o Hvis Java allerede er installeret, men inaktiveret det i browseren, skal det aktiveres. Dette gøres mest simpelt ved at sætte internetindstillinger i browseren til standard. o Hvis Java ikke er installeret, skal det downloades og installeres Java computeren. Java kan downloade gratis her: o Bemærk at Java findes i både en 32-bit og i en 64-bit-udgave. Det er vigtigt Java er installeret i samme udgave som den benyttede browser. Løsningen benytter JavaScript til at forbedre brugeroplevelsen og skabe mere dynamik på siderne. Dette kræver at JavaScript er slået til i browseren. Løsningen benytter sig af NemLog-in som adgangsstyring. Dette kræver at Cookies er slået til i browseren. Løsningen er desuden tilpasset til at kunne bruges i en skærmopløsning på 1024x768 og 16 mil. farver. Mobile enheder Fordi Stormbasen ligger på internettet kan den også benyttes via mobile enheder som f.eks. en Smartphone eller en tablet PC. Stormbasen er dog ikke optimeret til dette, hvilket betyder, at det kan være besværligt at se det hele på skærmen eller have båndbredde nok til ikke at miste forbindelsen til systemet. Skal man benytte Stormbasen via en mobil enhed kræves der det samme som for en computer jf. ovenstående. Administration Når et forsikringsselskab begynder at bruge Stormbasen er der en række administrative ting, som skal på plads. Bl.a. er det vigtigt at få oprettet de sagsbehandlere og administratorer, som skal have adgang til Stormbasen. Forudsætninger fra start Når et selskab første gang skal ind i Stormbasen skal Stormrådets sekretariat oprette den første administrator. Denne administrator kan efterfølgende give adgang til sagsbehandlere, som selskabet ønsker skal arbejde i Stormbasen. For at få oprettet den første administrator (eller for at få oprettet en ny administrator) skal man kontakte Stormrådets sekretariat på

5 Side 5 Testperiode og testsystem I perioden 1. juni 2012 til 30. september 2012 har forsikringsselskaberne adgang til et testsystem. Det betyder, at der endnu ikke er tale om rigtige sager og at de ting der oprettes i systemet er for øvelsens skyld. Fordelen ved dette er, at man kan prøve Stormbasen af uden frygt for konsekvenser. Selskaberne kan altså prøve at oprette sager, gennemløbe sagsbehandling og endda udbetale uden, at dette har betydning. Når testperioden udløber kan Stormrådets sekretariat i samarbejde med leverandøren af Stormbasen overføre de brugere, som selskabet måtte ønske. Dette skal blot aftales med sekretariatet på forhånd. For at få adgang til Stormbasens testsystem skal du kontakte Stormrådets sekretariat på Oprettelse af lokale administratorer I forhold til at komme i gang med at bruge Stormbasen skal alle selskaber have oprettet en lokal administrator i samarbejde med Stormrådets sekretariat. Dette sker ved, at selskabet bliver kontaktet af Stormrådet og bliver bedt om at udpege en administrator. Derefter opretter sekretariatet den valgte administrator i Stormbasen. Selskaberne skal allerede nu være opmærksomme på, hvilke medarbejdere der skal varetage funktionen som lokale administratorer og gerne også sagsbehandlere. Når den første administrator for et selskab er oprettet kan vedkommende oprette sagsbehandlere i Stormbasen som beskrevet herunder. Ønsker selskabet at have flere administratorer kan sagsbehandlere (som er oprettet i Stormbasen) opgraderes til administratorer af Stormrådets sekretariat. Opgradering sker ved at en administrator sender en mail til med navnet på den sagsbehandler, som skal opgraderes. Bemærk: Administratorer har flere rettigheder i Stormbasen og har derfor et særligt ansvar. Oprettelse af sagsbehandlere Sagsbehandlere i Stormbasen oprettes ved at en medarbejder banker på og dermed beder om at blive lukket ind i Stormbasen. Medarbejderen banker på ved at forsøge at logge ind i Stormbasen med sin digitale signatur. I første omgang bliver medarbejderen afvist men der sendes en forespørgsel til selskabets administrator, som i Stormbasen kan god-

6 Side 6 kende medarbejderen som sagsbehandler. Derefter kan medarbejderen logge på som sagsbehandler og begynde at arbejde i Stormbasen. Der bliver udsendt et link, som giver adgang til at banke på Stormbasens testsystem når dette er på plads. Når Stormbasen kommer i drift kan der logges ind og bankes på via et link på Stormrådets hjemmeside. Samarbejdsaftaler En samarbejdsaftale er en aftale mellem to forsikringsselskaber om, at det ene selskab behandler stormflodssager på vegne af det andet selskab. Aftalen indgås i Stormbasen (efter forudgående aftale mellem selskaberne) og godkendes af Stormrådet. Når aftalen er indgået i Stormbasen sendes alle sager, som oprettes i Stormbasen videre til behandling det selskab, som skal behandle dem. Sager, som anmeldes på papir og indsendes til et forsikringsselskab, som har en samarbejdsaftale, skal videresendes (pr. post eller scannet til mail) til det selskab som skal behandle dem. Er der flere juridisk adskilte selskaber i samme koncern skal hvert af disse selskaber have en administrator i Stormbasen. Ønsker man i koncernen at lade et enkelt selskab håndtere sagsbehandlingen kan man indgå samarbejdsaftaler, så alle sager i Stormbasen havner hos dette selskab. En udfordring i den sammenhæng kan være, at en person ikke kan være tilknyttet flere selskaber og at den enkelte derfor ikke både kan være administrator i et selskab og sagsbehandle sager i Stormbasen når de er flyttet til et andet selskab (via en samarbejdsaftale). Vær derfor ekstra opmærksom på, hvem der gøres til administratorer ved en sådan konstruktion. Da en samarbejdsaftale kræver godkendelse af begge selskaber i Stormbasen skal alle selskaber have en administrator uanset om selskabet skal behandle stormflodssager selv eller har en samarbejdsaftale. Samarbejdsaftaler kan ikke træde i kraft før Stormbasen sættes i drift d. 1. oktober. Det betyder, at der ikke kan indgås samarbejdsaftaler før den dag. Der kan dog laves en del forarbejde i de selskaber der ønsker at lave en samarbejdsaftale. Aftalerne skal blot først underskrives d. 1. oktober og kan derefter oprettes og godkendes i Stormbasen. Stormrådet udarbejder en skabelon til en samarbejdsaftale, som vil kunne hentes på Stormrådets hjemmeside senest 15. august. Bemærk: Stormrådets sekretariat skal godkende samarbejdsaftaler. Proceduren for dette bliver også beskrevet på hjemmesiden når skabelonen lægges ud.

7 Side 7 Afregning for sagsbehandling Jf. Lov 544 af indgår Stormrådet aftale med Forsikring & Pension om aflønning af forsikringsselskaberne for behandlingen af stormflodsskader. Rammer for afregning og administrative arbejdsgange fremsendes til selskabernes administratorer, så snart de er udarbejdet. Det forventes at ske senest 15. august Hovedpunkterne i aftalen bliver lagt på Stormrådets hjemmeside når denne er indgået. Afregning for sagsbehandling i det enkelte selskab foregår pr. elektronisk faktura fra selskabet til Stormrådets EAN nr. Dette svarer til metoden som i øjeblikket benyttes ved afregning af udlæg til taksation af oversvømmelsesskader. Kort om brugen af Stormbasen Stormbasen har helt overordnet tre former for brugere: 1. Sagsbehandlere (herunder administratorer) 2. Tilsynsførende (Stormrådets sekretariat) 3. Eksterne (skadelidte, taksatorer, 3. part etc.) De tre har hver deres adgang til systemet; sagsbehandlere har adgang til den funktionalitet, der skal til for at håndtere stormflodssager. Tilsynsførende har adgang til at kigge på sager og trække dem til tilsyn ligesom de godkender administratorer og samarbejdsaftaler men derudover kan de ikke lave noget i systemet. Eksterne kan (udover skadeanmeldelsen) bidrage når de får en mail med et link til udfyldelse af en blanket til Stormbasen og må ellers henvende sig af anden vej. Bemærk: Sagsbehandler og taksator kan i praksis godt være den samme person og taksator kan naturligvis både være intern og ekstern i forhold til forsikringsselskabet. For at sikre muligheden for at anvende eksterne taksatorer er rollen taksator betragtet som en ekstern i Stormbasen. Det betyder at der altid skal sendes et link til en blanket når den der har rollen som taksator skal bidrage til sagen i Stormbasen også selv om det er samme person som sagsbehandler. Metoden er i øvrigt med til at sikre, at der skiftes kasket hvis samme person har begge roller i Stormbasen. Notifikationer, advarsler og opsætning af mail Sagsbehandlere (herunder administratorer) kan lade Stormbasen hjælpe til ved at slå forskellige notifikationer til i sin personlige opsætning under administration i Stormbasen. En notifikation er en mail, som bliver sendt til sagsbehandler når noget bestemt sker f.eks. når der er nyt i en sag eller når en blanket er blevet udfyldt og sendt ind.

8 Side 8 Stormbasen sender også advarsler til sagsbehandler f.eks. når en tidsfrist overskrides. Måden at få advarsler på kan ændres i sagsbehandlerens personlige opsætning. Da Stormbasen i høj grad er afhængig af at kunne notificere og advare sagsbehandler pr. mail er det vigtigt at sagsbehandler altid holder sin adresse opdateret i Stormbasen. Dokumentation og dokumenter Dokumentation er en vigtig del af sagsbehandlingen og håndteres ved at lægge relevante dokumenter på sagen i Stormbasen. Systemet er derfor indrettet til at håndtere mange former for dokumenter i tillæg til de dokumenter systemet selv genererer. Stormbasen genererer selv et PDF dokument på sagen, når der tastes data ind i stormbasen via en blanket som skadelidte, sagsbehandler eller andre udfylder. Derudover kan Stormbasen håndtere dokumentation i en række forskellige filformater således at filer skadelidte indsender elektronisk, som sagsbehandler scanner fra papirpost eller anden dokumentation kan lagres på sagen. Stormbasen understøtter følgende filformater: ODT, DOC, DOCX, RTF, PDF, TXT, MHT, EML, MSG. XLS, XLSX, GIF, JPEG, JFIF, PNG, BMP, TIFF. Det betyder, at sagsbehandler kan få behov for at åbne disse filtyper. Dette kræver, at programmer til at åbne filformaterne er installeret på sagsbehandlers computer og dette bør derfor tilstræbes. Sagsbehandler har også mulighed for at kontakte skadelidte (via Stormbasen), såfremt dokumentation er ulæseligt eller ønskes fremsendt i andet filformat. Kommunikation Kommunikation med skadelidte m.fl. sker generelt via afsendelse af blanketter fra Stormbasen til modtageren - enten som post eller som . I tilfælde af kommunikation via post undersøger Stormbasen, om skadelidte er tilmeldt elektronisk dokumentboks. I så fald afsendes blanketter mv. til skadelidtes dokumentboks. Ved kommunikation via bliver en dannet, afsendt fra og gemt i Stormbasen. Sagsbehandlers skal således ikke benytte sit eget program. Modtager sagsbehandler mails i sagen via sit eget program skal disse lægges ind i Stormbasen som dokumentation jf. afsnittet Dokumentation og dokumenter ovenfor.

9 Side 9 Logning Logning sker løbende i sagsbehandlingen, og logfilen kan ses af sagsbehandlere og administratorer. Generelt logges alle handlinger i Stormbasen så der fremgår, hvem, hvor og hvornår til hver handling. Tilsyn med sagsbehandlingen Stormrådet og på dets vegne sekretariatet, er ansvarlig for løbende administration af og opfølgning på stormflodsordningen. Det betyder blandt andet følgende: a. Stormrådets sekretariat skal udtage en vis andel af sager til tilsyn, dvs. at sekretariatet udvælger et antal sager og gennemgår bl.a. dokumentation og afgørelser. Hvordan og hvornår sager udtages til tilsyn kan læses i detaljer i Stormrådets forretningsorden. Det er altid muligt, i Stormbasen, at se om en sag er udtrukket til tilsyn. b. Stormrådet kan føre tilsyn med sager, som endnu ikke er afsluttede. Dette medfører dog ikke, at sagsbehandling i sagen stoppes eller pauses. c. Stormrådets sekretariat kan kontaktes i tilfælde af generelle spørgsmål til grundlaget for sagsbehandlingen. På grund af Stormrådets sekretariats ansvar for tilsyn, kan sekretariatet ikke vejlede i den konkrete sagsbehandling eller i den enkelte sag. Stormrådet kan i tilfælde af generelle spørgsmål til sagsbehandlingen kontaktes via på Roller i Stormbasen Nedenfor fremgår, hvilke roller med hvilke overordnede opgaver, der optræder i Stormbasen for et forsikringsselskab. Det enkelte selskab kan udgangspunkt i disse roller opbygge selskabets organisering af sagsbehandlingen i Stormbasen. Rolle Administrator (LRA) Opgaver 1. Anmoder om oprettelse som lokal administrator i Stormbasen. 2. Vedligeholder egne stamdata, herunder om hyppighed af notifikationer ved ændringer på sager. 3. Afsender og godkender eventuelt samarbejdsaftaler med andre selskaber. 4. Godkender medarbejdere som sagsbehandlere i Stormbasen. 5. Sletter/inaktiverer medarbejdere som sagsbehandlere i Stormbasen. 6. Kan tildele sager til sagsbehandlere

10 Side 10 Sagsbehandler (SBH) Taksator (TKS) 7. Kan ændre kontonummer for skadelidte ved dokumentation fra skadelidte på papir. 8. Kan sagsbehandle som Sagsbehandler i Stormbasen (har samme muligheder som en sagsbehandler i tillæg til de ovenstående). 1. Anmoder om oprettelse som sagsbehandler i Stormbasen. 2. Trækker sager fra fælles sagsliste, så sagen knyttes til sagsbehandler. 3. Modtager skadesanmeldelser, herunder registrerer papirbaserede skadesanmeldelser i Stormbasen. 4. Forestår sagsbehandling med hensyn til oplysning af sagen. Sagsbehandler varetager kontakt med skadelidte og anmoder om taksation hos intern eller ekstern taksator. 5. Træffer afgørelse om erstatning på baggrund af bl.a. taksatorrapport. 6. Gennemfør udbetaling i henhold til afgørelse om erstatning og vilkår for straksudbetaling henholdsvist udbetaling mod bilag. 1. Modtager anmodning om taksation fra sagsbehandler på med link til, hvor taksator kan tilgå sagens dokumenter. 2. Indgår aftale om taksation direkte med skadelidte og gennemfører besigtigelse. 3. Udfærdiger taksatorrapport og indsender taksatorrapport i Stormbasen. Kontakter, hjælp og IT-nedbrud Når Stormbasen sættes i drift d. 1. oktober 2012 etableres der en såkaldt driftsorganisation, som også håndterer nedbrud og fejl i Stormbasen. Det meldes ud, hvor og hvordan man skal forholde sig ved f.eks. it-nedbrud når driftsorganisationen er på plads. Indtil driftsorganisationen er etableret skal man henvende sig til Stormrådets sekretariat pr. mail til (skriv Stormbasen i emnefeltet) eller på telefon nr Denne guide og feedback Guiden er udarbejdet af Stormrådet sekretariat og denne version er udgivet 15. juni Guiden er ment som en hjælp og en introduktion til forsikringsselskaber, som skal i gang med at benytte Stormbasen. Forslag til guiden, rettelser og

11 Side 11 ønsker modtages gerne jo bedre en guide vi får lavet, jo lettere kommer vi i gang. Spørgsmål, ris, ros og kommentarer rettes til Stormrådets sekretariat på

Guide til oprettelse af testbrugere

Guide til oprettelse af testbrugere Guide til oprettelse af testbrugere i Stormbasen Indtil Stormbasen sættes i drift d. 1. oktober 2012 er det muligt at øve sig i et testsystem. En af de store forskelle på den rigtige Stormbase og testsystemet

Læs mere

Anmodninger og blanketter. Idé og funktion

Anmodninger og blanketter. Idé og funktion Anmodninger og ter Idé og funktion Anmodninger Definition En mail eller et brev til en anden (både udenfor og indenfor ) Indhold En dynamisk tekst (alm. mail indhold) Evt. link til vedhæftede filer Evt.

Læs mere

Stormrådets afgørelse Stormrådet har besluttet, at du får delvis medhold i din klage, således at gøres opmærksom på den uhensigtsmæssige behandling

Stormrådets afgørelse Stormrådet har besluttet, at du får delvis medhold i din klage, således at gøres opmærksom på den uhensigtsmæssige behandling AFGØRELSE FRA STORMRÅDET Stormrådet Dato: 15. november 2016 Skadelidte: Skadessted: Forsikringsselskab: Klageemne: Klage over sagsbehandling og affugtning Stormrådet har behandlet og afgjort din klage

Læs mere

Oprettelse af ny sagsbehandler i Stormbasens uddannelsessystem

Oprettelse af ny sagsbehandler i Stormbasens uddannelsessystem Oprettelse af ny sagsbehandler i Stormbasens uddannelsessystem Når du kommer ind på siden kan der være en certifikatfejl, hvor din browser/dit internetvindue vil anbefale at du ikke går ind på siden. Du

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

Brugervejledning til chauffører. webtour.mobi. Version 2014-01-24. Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.

Brugervejledning til chauffører. webtour.mobi. Version 2014-01-24. Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour. Brugervejledning til chauffører webtour.mobi Version 2014-01-24 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning

Læs mere

Udbud.dk. Brugerdokumentation, formidler. Vejledning til at anvende Udbud.dk

Udbud.dk. Brugerdokumentation, formidler. Vejledning til at anvende Udbud.dk Udbud.dk Brugerdokumentation, formidler Vejledning til at anvende Udbud.dk oktober 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Overordnet opbygning af website... 4 2.1 Forside og navigation... 4 2.2

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER Ajourført 14. august 2015 LOGIN SDBF er en webbaseret løsning, som du kan tilgå fra alle kendte browsere; Internet

Læs mere

DPSD2 Guide: Sådan sikrer du at du kan logge ind i DPSD2.

DPSD2 Guide: Sådan sikrer du at du kan logge ind i DPSD2. DPSD2 Guide: Sådan sikrer du at du kan logge ind i DPSD2. Denne guide henvender sig til brugere af DPSD2 og de brugeradministratorer der har ansvaret for at administrere brugere og rettigheder til DPSD2,

Læs mere

KONCEPT FOR TILSYN MED

KONCEPT FOR TILSYN MED Den 28. oktober 2015 STORMRÅDET KONCEPT FOR TILSYN MED FORSKRINGSSELSKABERNES BEHANDLING AF STORMFLODSSAGER Side 1 Indhold 1. Baggrund... 2 2. Hvilke regler skal tilsynet omhandle?... 2 3. Udtagelse af

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret udgave af KEAs nye, automatiske blanket-system.

Læs mere

Brugerstyring i digital post

Brugerstyring i digital post Brugerstyring i digital post Denne vejledning beskriver roller og rettigheder i den digitale post-løsning. Version: 3.0 Udarbejdet: november 2011 Udarbejdet af: Digitaliseringsstyrelsen Vejledningen og

Læs mere

ITSprint. Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk 13-02-2014 ITS

ITSprint. Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk 13-02-2014 ITS ITSprint Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk Denne vejledning beskriver hvordan du kan printe vha. print.supportcenter.dk fra computere og mobile enheder såsom tablets (fx ipads) og smartphones

Læs mere

SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER

SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER Ajourført okt. 2014 LOGIN SDBF er en webbaseret løsning, som du kan tilgå fra alle kendte browsere; Internet

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning Marts 2016 Version 1.3 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Når en borger bliver sygemeldt... 5 Brev til den sygemeldte om opgaver i Mit

Læs mere

Vejledning start Test Indberetning i ENAO

Vejledning start Test Indberetning i ENAO Vejledning start Test Indberetning i ENAO Formål Formålet med denne vejledning er at vise hvordan man foretager indberetning af Test indberetning i Energitilsynets nye indberetningssystem, ENergiAnmeldelse

Læs mere

Automatisk og obligatorisk tilslutning. Hvis du blev tilmeldt Digital Post inden 1. november 2014. Mulighed for fritagelse

Automatisk og obligatorisk tilslutning. Hvis du blev tilmeldt Digital Post inden 1. november 2014. Mulighed for fritagelse Automatisk og obligatorisk tilslutning 1. november 2014 blev det lovpligtig at være tilsluttet Digital Post fra det offentlige. Denne dato skete der derfor en automatisk og obligatorisk tilslutning for

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

DIGITALE REFUSIONSSEDLER

DIGITALE REFUSIONSSEDLER DIGITALE REFUSIONSSEDLER Der er to måder at udfylde refusionssedler på din smartphone eller tablet: Guide 1: Til dig, der vil udfylde refusionssedler på den nemme måde! Guide 2: Til dig, der vil udfylde

Læs mere

ECdox som favorit. Indledning 1. Internet Explorer 2. Chrome 4. Safari 5. Favorit på mobile enheder 6 Android 6 IOS 7. ECdox på mobile enheder 7

ECdox som favorit. Indledning 1. Internet Explorer 2. Chrome 4. Safari 5. Favorit på mobile enheder 6 Android 6 IOS 7. ECdox på mobile enheder 7 ECdox som favorit Indledning 1 Internet Explorer 2 Chrome 4 Safari 5 Favorit på mobile enheder 6 Android 6 IOS 7 ECdox på mobile enheder 7 Indledning Dette dokument beskriver hvordan man opretter og arbejder

Læs mere

Guide til VandData for kommuner

Guide til VandData for kommuner Guide til VandData for kommuner Januar 2017 Version 1.0 Indhold Kapitel 1 Indledning... 1 1.1 Link til VandData... 1 1.2 Baggrund... 1 1.3 Øvrige relevante guides... 1 1.4 Guidens struktur... 1 Kapitel

Læs mere

Til bestyrelsen for Institutioner for erhvervsrettede uddannelser og almengymnasiale uddannelser samt almene voksenuddannelser m.v.

Til bestyrelsen for Institutioner for erhvervsrettede uddannelser og almengymnasiale uddannelser samt almene voksenuddannelser m.v. Til bestyrelsen for Institutioner for erhvervsrettede uddannelser og almengymnasiale uddannelser samt almene voksenuddannelser m.v. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

WISEflow Guide til deltagere

WISEflow Guide til deltagere WISEflow Guide til deltagere Version 2.8.0 1 Indhold Deltager: Sådan kommer du i gang... 3 Opsætning af profil... 3 Flow-oversigt... 6 Flow-typer... 7 Flowets tilstand... 7 Hvordan afleverer jeg min besvarelse?...

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW BRUGER- GUIDE FOR EKSTERNE CENSORER

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW BRUGER- GUIDE FOR EKSTERNE CENSORER SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW BRUGER- GUIDE FOR EKSTERNE CENSORER LOGIN SDBF er en webbaseret løsning, som du kan tilgå fra alle kendte browsere; Internet Explorer skal dog - som minimum

Læs mere

KOMBIT Byg og Miljø FAQ. Byg og Miljø. Version 1.1 24. januar 2014 BHE

KOMBIT Byg og Miljø FAQ. Byg og Miljø. Version 1.1 24. januar 2014 BHE KOMBIT Byg og Miljø FAQ Byg og Miljø Version 1.1 24. januar 2014 BHE Indhold Login og rettigheder... 3 Aktiviteter, sager, projekter... 4 Regler... 5 Proces... 6 Kommunikation... 7 Filer... 8 Integration

Læs mere

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk.

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Guide: Henvisninghotellet ( REFHOST ) Version mar 2009 Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Denne guide er primært baseret på oplysninger

Læs mere

Brugerguide til STAR s Tilskudsportal

Brugerguide til STAR s Tilskudsportal Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) Tilsyn og Kontrol - 72 21 74 00 10. november 2017 Brugerguide til STAR s Tilskudsportal Indhold Indledning... 1 NemID medarbejdersignatur... 1 NemID Nøglefilsprogram...

Læs mere

Brugerstyring i Digital Post

Brugerstyring i Digital Post Brugerstyring i Digital Post Denne vejledning beskriver roller og rettigheder i Digital Post Administrationsportalen. Den berører også kort sammenhængen med de roller og rettigheder, der er knyttet til

Læs mere

En trin-for-trin forklaring af bestilling og aktivering af NemID

En trin-for-trin forklaring af bestilling og aktivering af NemID En trin-for-trin forklaring af bestilling og aktivering af NemID Generelt om anskaffelse af NemID Foregår i to trin: Bestilling og aktivering på nemid.nu Du skal have gyldigt kørekort eller pas Efter bestilling

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål

Ofte stillede spørgsmål Ofte stillede spørgsmål Log in problemer Jeg kan ikke logge ind? Læs mere under Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse. Hvis du efter at have læst det, stadig ikke kan logge ind, kan du sende

Læs mere

SDBF EN GUIDE TIL DET DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGERE -

SDBF EN GUIDE TIL DET DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGERE - SDBF EN GUIDE TIL DET DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGERE - INTRODUKTION TIL DET DIGITALE BLANKET FLOW På nuværende tidspunkt består systemet af 26 blanketter, der er placeret i 7 kategorier - se nedenfor.

Læs mere

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0 MANUAL Præsentation af Temperaturloggerdata Version 2.0 Indholdsfortegnelse FORORD...3 INTRODUKTION...3 KRAV OG FORUDSÆTNINGER...3 INSTALLATION...4 OPSÆTNING...8 PROGRAMOVERBLIK...10 PROGRAMKØRSEL...11

Læs mere

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du

Læs mere

Orientering til beskikkede bygningssagkyndige om brug af herev.dk

Orientering til beskikkede bygningssagkyndige om brug af herev.dk November 2009 Orientering til beskikkede bygningssagkyndige om brug af herev.dk Hjemmesiden www.herev.dk vedrører teknisk revision online i huseftersynsordningen. I denne orientering vises en række skærmbilleder

Læs mere

Introduktion til Digital Post. Februar 2016

Introduktion til Digital Post. Februar 2016 Introduktion til Digital Post Februar 2016 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er relevant for dig, hvis du har brug for en introduktion til Administrationsportalen i Digital Post og hvad der skal

Læs mere

Vejledning i at indsende ½-årserklæring (efterløn) Indhold: Husk at sidste rettidig frist for at indsende din ½-årserklæring er den 10.

Vejledning i at indsende ½-årserklæring (efterløn) Indhold: Husk at sidste rettidig frist for at indsende din ½-årserklæring er den 10. Vejledning i at indsende ½-årserklæring (efterløn) Indhold: Om denne vejledning... 2 Trin1: Gå på internettet... 2 Trin 2: Log dig ind... 3 Trin 3: Skift adgangskode... 3 Besvar blankettens spørgsmål...

Læs mere

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Til Tutorlægen Velkommen til den elektroniske portefølje. Den er blevet til i dialog mellem Dansk selskab for almen medicin og

Læs mere

Vejledning til registrering som bruger til EudraCT results

Vejledning til registrering som bruger til EudraCT results Vejledning til registrering som bruger til EudraCT results 1 Registrering som ny bruger For at indtaste resultater, skal man registreres som bruger i EudraCT databasen: https://eudract.ema.europa.eu/results-web/

Læs mere

Vejledning til Køreprøvebooking. FAQ Ofte stillede spørgsmål

Vejledning til Køreprøvebooking. FAQ Ofte stillede spørgsmål Vejledning til Køreprøvebooking FAQ Ofte stillede spørgsmål Indhold 1 Indledning... 3 2 Generelle spørgsmål... 3 3 Kørelærer... 4 4 Borgerservice... 6 5 Politiadministrator... 10 6 Køreprøvesagkyndig...

Læs mere

Oftest stillede spørgsmål

Oftest stillede spørgsmål Oftest stillede spørgsmål Her finder du svaret på nogle væsentlige spørgsmål vedrørede brugen af Historiefaget.dk. Tekniske spørgsmål Elevernes navne stemmer ikke overens med deres eget Der kan være to

Læs mere

SITUATIONER RELATERET TIL PERSONAS

SITUATIONER RELATERET TIL PERSONAS SITUATIONER RELATERET TIL PERSONAS Til vejledning af den mindre virksomhed eller forening i digital kontakt med det offentlige Registrere virksomhed (starte, ændre, lukke) Indberette moms Registrere Frivillig

Læs mere

VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO

VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO VEJLEDNING VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO ENERGITILSYNET VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO Side 1/1 INDHOLD FORMÅL... 1 HVAD ER ENAO, OG HVORNÅR SKAL DET ANVENDES... 1 VEJLEDNINGENS OPBYGNING...

Læs mere

Vejledning til brug af Y s Men s klubintranet administrator guide

Vejledning til brug af Y s Men s klubintranet administrator guide Vejledning til brug af Y s Men s klubintranet administrator guide Systemet tilbyder klubberne i Y s Men Danmark at have et sted hvor de kan dele filer f.eks. Word, pdf, billeder mv. mellem de medlemmer

Læs mere

Vejledning til kommuners brug af Serviceplatformen

Vejledning til kommuners brug af Serviceplatformen Vejledning til kommuners brug af Serviceplatformen Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Ordforklaringer... 3 3 Oprettelse... 4 4 Arbejdsgange på Serviceplatformen...

Læs mere

Vejledning, teknik, tips and tricks

Vejledning, teknik, tips and tricks Vejledning, teknik, tips and tricks Indhold 1 AUHRA pålogning og startside... 1 2 Ofte stillede spørgsmål og kendte fejl... 4 2.1 Har din computer adgang til AU s netværk og adm. systemer?... 4 2.2 Kan

Læs mere

Er du ramt af stormflod?

Er du ramt af stormflod? Når der er stormflod i Danmark Når der er stormflod i Danmark, er det en statslig pulje under Stormrådet, der giver dig mulighed for at få erstatning. Ingen danske forsikringsselskaber dækker skader fra

Læs mere

GUIDE TIL HVORDAN DU BLIVER KLAR TIL DIGITAL POST - MANUSKRIPT

GUIDE TIL HVORDAN DU BLIVER KLAR TIL DIGITAL POST - MANUSKRIPT GUIDE TIL HVORDAN DU BLIVER KLAR TIL DIGITAL POST - MANUSKRIPT Indhold Introduktion... 2 Velkommen... 2 Lyd... 2 Om guiden (vises under Hjælp til guide knappen)... 2 Spørgsmål... 2 Computer... 2 NemID...

Læs mere

Sådan byder du ind på et SKIudbud via udbudssystemet ETHICS

Sådan byder du ind på et SKIudbud via udbudssystemet ETHICS Sådan byder du ind på et SKIudbud via udbudssystemet ETHICS 20. december 2012 2 ETHICS kort fortalt ETHICS er SKI s udbudssystem og er en forkortelse for: Electronic Tender Handling, Information & Communication

Læs mere

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Indhold Generelt... 1 Windows tidligere versioner... 1 Windows 10... 2 Apple Mac... 2 Log på... 2 Rediger dokumentet... 2 Tilføj et

Læs mere

STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION

STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION I denne vejledning gennemgås installation af Stofa OnlineDisk samt opsætning, brugerflade og OnlineDisk Webportalen. Trin 1 Information om Stofa OnlineDisk Stofa

Læs mere

Målgruppe Handicaphjælpere, ledsagere, aflastningsfamilier, kontakt og støttepersoner m.v. jf. Serviceloven.

Målgruppe Handicaphjælpere, ledsagere, aflastningsfamilier, kontakt og støttepersoner m.v. jf. Serviceloven. Målgruppe Handicaphjælpere, ledsagere, aflastningsfamilier, kontakt og støttepersoner m.v. jf. Serviceloven. Formål At give en grundlæggende vejledning i hvordan indberetning af timer, kørselsgodtgørelse,

Læs mere

Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse. Vejledning til Digital Post for virksomheder

Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse. Vejledning til Digital Post for virksomheder Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse Vejledning til Digital Post for virksomheder Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse Denne vejledning viser dig, hvordan du giver

Læs mere

Nets - Medarbejder Signatur

Nets - Medarbejder Signatur Nets - Medarbejder Signatur Nets Direkte Kommunikation Nøgle Bestilling Version: 2.1, Oktober 2013 Continia Software a/s Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: cm@continia.dk

Læs mere

Stormrådet VEJLEDNING. Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager

Stormrådet VEJLEDNING. Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager VEJLEDNING Stormrådet Dato: 5. maj 2015 Sag 14/09584-6 /SKI KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager Tlf. 41

Læs mere

Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere

Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere Version 1.05 juli 2010 1 Velkommen til Tilskudsportalen Energistyrelsens tilskudsportal giver mulighed for oprettelse af en elektronisk ansøgning

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Som et udspring af de administrative fællesskaber og et ønske om at effektivisere og digitalisere

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Web løsning : Administration af fonde, legater og ansøgninger

Web løsning : Administration af fonde, legater og ansøgninger JLRC CO ApS, Ålsgårde d. 22. oktober 2013, www.netahead.dk Web løsning : Administration af fonde, legater og ansøgninger Version 4 1 JLRC CO. ApS, Møllestenen 21, 3140 Ålsgårde 1 Web løsning : Administration

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

Sådan kommer du i gang med at bruge portalen efteruddannelse.dk

Sådan kommer du i gang med at bruge portalen efteruddannelse.dk Sådan kommer du i gang med at bruge portalen efteruddannelse.dk Bestil digital signatur på virk.dk Installer digital signatur Log på virk.dk Tildel rettigheder til efteruddannelse.dk på virk.dk. Se side

Læs mere

UCSJ DIGITAL. Office 365

UCSJ DIGITAL. Office 365 UCSJ DIGITAL Table of Contents Gratis Microsoft Office til studerende...3 på Mac... 4 på Windows PC... 9 Gratis Microsoft Office til studerende Page 3 på Mac UCSJ har lavet en aftale med Microsoft om at

Læs mere

Stormrådet AFGØRELSE FRA STORMRÅDET. Skadelidte: Skadessted: Forsikringsselskab:

Stormrådet AFGØRELSE FRA STORMRÅDET. Skadelidte: Skadessted: Forsikringsselskab: AFGØRELSE FRA STORMRÅDET Skadelidte: Stormrådet Dato: 21. januar 2015 Sag 14/02965-70 /RLR Skadessted: Forsikringsselskab: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Taksator:

Læs mere

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen.

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. 1 2 KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. Det er frivilligt for kommuner at aftage systemet. Iht. den fælleskommunale

Læs mere

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er

Læs mere

Gem først filen på din computer Vejledning for alle: kurator, bobestyrer, fuldmagtshaver og medarbejder i SKAT:

Gem først filen på din computer Vejledning for alle: kurator, bobestyrer, fuldmagtshaver og medarbejder i SKAT: Indhold Vejledning til fil... 2 Vejledning for kurator og bobestyrer... 4 Vejledning for fuldmagtshaver... 5 Vejledning for medarbejder i SKAT... 5 Hjælp til opsætning af browser... 6 1 Vejledning til

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning Indhold LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning... 1 1. Forudsætninger... 2 2. Installation... 3 3. Konfiguration... 9 3.1 LUDUS Databasekonfiguration...

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.22.0. Den 4. august 2011. J.nr. 4004-V0890-11

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.22.0. Den 4. august 2011. J.nr. 4004-V0890-11 Versionsbrev LUDUS Web version 2.22.0 Den 4. august 2011 J.nr. 4004-V0890-11 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/sundhed, sc-ludus@csc.com

Læs mere

Selvbetjeningsløsningen boligstøtte. Undervisningspræsentation 28. april 2016

Selvbetjeningsløsningen boligstøtte. Undervisningspræsentation 28. april 2016 Selvbetjeningsløsningen boligstøtte Undervisningspræsentation 28. april 2016 Dagens indhold Præsentation af den nye løsning Gennemgang af demomiljø Instrukser 1 Projekttilgang Visionen Det skal være muligt

Læs mere

Indhold. Jennie Mathiasen. Google Drev

Indhold. Jennie Mathiasen. Google Drev Indhold Opret Googlekonto... 2 Åbning af Google Drev... 5 Værktøjet Ny... 8 Værktøjet Mappe... 8 Værktøjet Upload fil... 10 Værktøjet Google Docs... 13 Værktøjet Google Sheets... 16 Værktøjet Google Slides...

Læs mere

Målgruppe Handicaphjælpere, ledsagere, aflastningsfamilier, kontakt og støttepersoner m.v. jf. Serviceloven.

Målgruppe Handicaphjælpere, ledsagere, aflastningsfamilier, kontakt og støttepersoner m.v. jf. Serviceloven. Målgruppe Handicaphjælpere, ledsagere, aflastningsfamilier, kontakt og støttepersoner m.v. jf. Serviceloven. Formål At give en grundlæggende vejledning i hvordan indberetning af timer, kørselsgodtgørelse,

Læs mere

Hjælp under login på Mit DLR Oktober 2015

Hjælp under login på Mit DLR Oktober 2015 Hjælp under login på Mit DLR Oktober 2015 Jeg logger ind med bruger-id og nøglekort og får at vide, at der ikke er nogen sager i DLR Der er logget ind med forkert NemID. Vi oplever mange henvendelser,

Læs mere

10. og 11. marts 2015 Valby og Skanderborg. VandData infomøde. https://vanddata.kfst.dk

10. og 11. marts 2015 Valby og Skanderborg. VandData infomøde. https://vanddata.kfst.dk 10. og 11. marts 2015 Valby og Skanderborg VandData infomøde https://vanddata.kfst.dk Dagens program» 08.30-09.00: Ankomst og morgenmad» 09.00-10.00: Præsentation af VandData» 10.00-10.10: Pause» 10.10-10.30:

Læs mere

FAQ - Digital signering Marts side 1

FAQ - Digital signering Marts side 1 FAQ - Digital signering Marts 2017 - side 1 Indholdsfortegnelse Signeringsportalen 1 Skærmbillede: Log-on... 3 1.1 Hvordan logger jeg på signeringsportalen?... 3 2 Skærmbillede: Aftaler til signering...

Læs mere

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09 LUDUS WEB Installations- og konfigurations-vejledning Den 7. april 2009 J.nr.: 4004 V0624 09 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk,

Læs mere

e-arkiv: Kendte fejl og mangler i e-faktura og e-arkiv

e-arkiv: Kendte fejl og mangler i e-faktura og e-arkiv Kendte fejl og mangler i e-faktura og e-arkiv Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte o90support@seges.dk eller din lokale DLBRvirksomhed. Se i øvrigt siden FAQ hvor du vil kunne finde svar på

Læs mere

Vejledning til online lønindberetning for aftenskoler

Vejledning til online lønindberetning for aftenskoler Vejledning til online lønindberetning for aftenskoler Pr. 5-01-2017 1 Generelt om udfyldelse af formularen. Lønindberetning fra aftenskolerne skal fra 1. jan 2017 udfyldes hver måned online. Systemet er

Læs mere

Dette afsnit vil beskrive hvorledes man som lokal administrator kan oprette brugere ved at nedarve egne rettigheder til dem.

Dette afsnit vil beskrive hvorledes man som lokal administrator kan oprette brugere ved at nedarve egne rettigheder til dem. Opret autoriserede brugere Dette afsnit vil beskrive hvorledes man som lokal administrator kan oprette brugere ved at nedarve egne rettigheder til dem. For at kunne oprette og autorisere andre brugere

Læs mere

IKT TEKNISK KOMMUNIKATIONS- SPECIFIKATION

IKT TEKNISK KOMMUNIKATIONS- SPECIFIKATION DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. december 2016 16/10604-1 Tina Jonsen tjon@vd.dk +45 7244 2220 IKT TEKNISK KOMMUNIKATIONS- SPECIFIKATION Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg vd@vd.dk EAN

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...

Læs mere

Huskeliste. - til kommende brugere af Den Digitale Bilbog. Domstolsstyrelsen / Huskeliste. Designelementer: Logo

Huskeliste. - til kommende brugere af Den Digitale Bilbog. Domstolsstyrelsen / Huskeliste. Designelementer: Logo Desi Designelementer: Logo Logo På Domstol.dk findes logoet i øverste venstre hjørne på alle websitets sider. Huskeliste Designguide for Domstol.dk - til kommende brugere af Den Digitale Bilbog Domstolsstyrelsen

Læs mere

Tilslutningsprøvedrejebog til NemKonto for Private Udbetalere. Version 1. december 2007

Tilslutningsprøvedrejebog til NemKonto for Private Udbetalere. Version 1. december 2007 Version 1. december 2007 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 1.1 Formål med drejebogen... 3 1.2 Mål med tilslutningsprøven... 3 2 Overordnet beskrivelse af tilslutningsprøven...4 2.1 Beskrivelse af hvad

Læs mere

Let i gang med NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion Digital indberetning af løntilskud- og fleksjobrefusion på Virk.dk

Let i gang med NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion Digital indberetning af løntilskud- og fleksjobrefusion på Virk.dk Digital indberetning af løntilskud- og fleksjobrefusion på Virk.dk Denne guide giver dig en introduktion til hvordan, du anmoder om refusion for løntilskud og fleksjob i NemRefusion. Guiden giver ikke

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige Netprøver.dk Brugervejledning til Eksamensansvarlige 11. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Forberedelser før prøvedagen... 4 2.1 Sådan logger du på www.netprøver.dk... 4 2.2 Sådan godkender du indlæsninger

Læs mere

Vejledning - Stamdata i ENAO

Vejledning - Stamdata i ENAO Vejledning - Stamdata i ENAO Formål Formålet med denne vejledning er at vise hvilke stamdata der kan/skal redigeres i ENAO-systemet, hvordan stamdata redigeres og hvilke funktioner stamdata har. Før du

Læs mere

Vedr. oprettelse af digitale postkasser - til foreninger/aftenskoler

Vedr. oprettelse af digitale postkasser - til foreninger/aftenskoler Til alle foreninger/aftenskoler I Aalborg Kommune 14-10-2013 Vedr. oprettelse af digitale postkasser - til foreninger/aftenskoler Folketinget har besluttet, at alle virksomheder og frivillige foreninger

Læs mere

Nykredit Portefølje Administration A/S

Nykredit Portefølje Administration A/S Nykredit Portefølje Administration A/S Vejledning i oprettelse af brugere til NPA-portal og log ind med nemid medarbejdersignatur version 2.0 januar 2014 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION

Læs mere

Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen

Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen Anbefalinger om brug af Digital Post for store virksomheder, administratorer/advokater (fx ejendomsadministratorer) og virksomheder med mange p- enheder Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af:

Læs mere

https://secure.incaptiva.net/xform/frontend/show.aspx?action=print&encoding=utf-8...

https://secure.incaptiva.net/xform/frontend/show.aspx?action=print&encoding=utf-8... Side 1 af 6 Vejledning til evalueringsskemaet Alle felterne skal udfyldes, for at det er muligt at gå til næste side. Klik på knappen "Næste" for at fortsætte. Hvis et eller flere felter ikke kan udfyldes

Læs mere

d) Genfremstilling af originalmodeller/tabte data: Fremstillingsprisen. BEK nr 1006 af 18/09/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 22.

d) Genfremstilling af originalmodeller/tabte data: Fremstillingsprisen. BEK nr 1006 af 18/09/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 22. BEK nr 1006 af 18/09/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 14/05188

Læs mere

Udbud.dk Brugervejledning til formidlere

Udbud.dk Brugervejledning til formidlere Udbud.dk Brugervejledning til formidlere Vejledning til at anvende Udbud.dk Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Overordnet opbygning af udbud.dk... 4 2.1 Forside og navigation... 4 2.2

Læs mere

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning Indhold LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning... 1 1. Forudsætninger... 2 2. Installation... 3 3. Konfiguration... 9 3.1 LUDUS Databasekonfiguration...

Læs mere

Kendte fejl og mangler i e-faktura og e-arkiv 17. november 2017

Kendte fejl og mangler i e-faktura og e-arkiv 17. november 2017 Kendte fejl og mangler i e-faktura og e-arkiv 17. november 2017 Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte o90support@seges.dk eller din lokale DLBRvirksomhed. Se i øvrigt siden FAQ hvor du vil kunne

Læs mere

Top 17 spørgsmål der stilles kommunerne

Top 17 spørgsmål der stilles kommunerne 1 Hvad er et Underretningsbrev UDP? 2 Medarbejderen er flyttet, hvilken kommune får indberetningen. Hver gang en indberetning (anmeldelse, sygefraværssamtale eller ny refusionsanmodning) signeres, udsendes

Læs mere

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v2

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v2 Indledning Dette dokument er en introduktion til brugerstyringssystemet SEB. Dokumentet tager udgangspunkt i en brugeradministrators opgaver. SEB består overordnet af to dele 1) En fælles loginside som

Læs mere

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7.

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7. Side 1 af 15 NemHandel registreringsvejledning ØS/ØSY/CPS 7. januar 2015 Navision Stat, INDFAK og Nemkonto Dette dokument beskriver den nødvendig EAN registrering på Nemhandelsregistret via NS NHR WEB

Læs mere

Fuld installation af Jit-klient

Fuld installation af Jit-klient Fuld installation af Jit-klient Indholdsfortegnelse Systemkrav til afvikling af Jit-klienten...3 Opsætning af firewall...4 Om installationsfilen...5 Installation af MSI-filen...6 Om SSL-certifikater...13

Læs mere

Godt i gang med.. TDC Webtekst. 13-06-2013 version 2.0

Godt i gang med.. TDC Webtekst. 13-06-2013 version 2.0 Godt i gang med.. TDC Webtekst www.tdcwebtekst.dk www.tdcwebtekst.dk/ny Indholdsfortegnelse Hvad er TDC Webtekst... 4 Før du går i gang... 4 Krav til PC en... 4 Java... 4 ADSL... 5 Internet browser...

Læs mere

Startguide. den digitale signatur

Startguide. den digitale signatur Startguide den digitale signatur Generelt om digital signatur En medarbejdersignatur er en digital signatur, som kan identificere dig og din computer over for et givent websted eller e-mail-modtager. Du

Læs mere