Undervisningsplan. Grundforløb. Sundhed, Omsorg og Pædagogik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsplan. Grundforløb. Sundhed, Omsorg og Pædagogik"

Transkript

1 Undervisningsplan Grundforløb Sundhed, Omsorg og Pædagogik Januar

2 Mig som grundforløbselev (Modul 1), 10 dage Fælles kompetencemål Kompetencemålenes rolle i 27 Mål 1-6 uddannelsen Betydningen af egen rolle i mødet med andre mennesker Kommunikation og samarbejdets betydning i klassen Læreprocesser og selvevalueringsværktøjer bl.a. udarbejdelse af personlig uddannelsesplan i samarbejde med kontaktlæreren Introduktion til IT på skolen Ergonomi i klasserummet + 2 lekt. terapeut Forskellige aktiviteter med klassen 10 PA mål 2, 3, 4, 5, (se bilag) SSH mål 3, 4, 5, 7 (se bilag) Bruge hverdagssproget på en professionel måde på klassen Lære nogle fagudtryk Intro til pædagogiske og psykologiske teorier (skolens kerne begreber) Arbejde med konflikthåndtering i klassen Dansk Tale/skrive, så det kan forstås. 9 G-Mål 1, 3, 8, 9, 10, 11 Forholde sig til egen og andres skriftlige tekster og kunne begrunde valg af udtryksform. Anvende strategier, der passer til egen læsning og skrivning. Anvende passende tale- og lyttestrategier. Anvende IT til kommunikation og informationssøgning. Anvende sin forståelse for kommunikation i samarbejde og samvær med andre. Engelsk Intro til engelsk 8 G-Mål 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10 Præsentation på engelsk Samfund og kultur Sundhed I ALT 54 1

3 Sundhed, livsstil og arbejdsliv (Modul 2), 5 dage Fælles kompetencemål Betydningen af egen rolle i mødet 7 Mål 1, 2, 3 med andre mennesker Vise respekt i mødet med andre mennesker Arbejdsmiljøet i klassen Sundhed og sundhedsfremme 6 PA mål 1, 2, 6 (se bilag) Din egen sundhed SSH mål 3, 4, 5 (se bilag) Livsstil, kost og motion Motivation for egenomsorg Bruge pædagogiske og psykologiske teorier i arbejdet med sundhed Dansk G-mål 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 Forholde sig til egen og andres skriftlige tekster og kunne begrunde 4 valg af udtryksform. Læse med sikkerhed, forståelse, indlevelse og eftertanke. Udvælge, fastholde og redegøre for det væsentlige i en læst, set og hørt tekst. Analysere og tage stilling til forskellige teksttypers indhold, form, budskab og perspektiv. Anvende strategier, der passer til egen læsning og skrivning. Anvende passende tale- og lyttestrategier. Anvende IT til kommunikation og informationssøgning. Anvende sin forståelse for kommunikation i samarbejde og samvær med andre. Engelsk Samfund og kultur 4 G-mål 1, 2, 5, 7, 9, 10 Sundhed PA mål 8 Intro til samfundsfag Demokratibegrebet 3 Magtens tredeling IT søgning Social og sundhedsfag (faghold SSH) SSH mål 1, 2, 3, 6, 8, 9 Introduktion til social- og sundhedsfag Lær dit kompendium at kende 2

4 PA mål 3 Intro til målene for faget idræt på F niveau (grundfagsbekendtgørelsen) Forskellige aktiviteter og samarbejdsøvelser 3 SSH mål 10 Intro til naturfagets indhold og mål Arbejde med energibegrebet og energi i forhold til ernæring og menneskets omsætning af energi I ALT 27 3

5 At arbejde med mennesker (Modul 3) 15 dage Fælles kompetencemål Forstå betydningen af egen faglige og 25 Mål 1, 2, 3, 4, 5 professionelle rolle i mødet med andre mennesker - etik Kommunikere og samarbejde med forskellige mennesker og vise respekt Arbejdsmiljø arbejdet med sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen Forholde sig til egen og andres læring Lær at passe på din krop i arbejdet med mennesker Intro til brug af hjælpemidler + 6 lekt. terapeut Pædagogiske og psykologiske teorier 13 PA mål 2, 3, 4, 6 (se bilag) Planlægge og sætte aktiviteter i gang SSH mål 3, 4, 5 (se bilag) Anerkendende kommunikation Sundhedsopgaver i forhold til børn, ældre og mennesker med særlige behov Dansk Tale/skrive, så det kan forstås. 12 G-mål 1-11 Anvende tale og skrift med omtanke for situationen. Forholde sig til egen og andres skriftlige tekster og kunne begrunde valg af udtryksform. Læse med sikkerhed, forståelse, indlevelse og eftertanke. Udvælge, fastholde og redegøre for det væsentlige i en læst, set og hørt tekst. Analysere og tage stilling til forskellige teksttypers indhold, form, budskab og perspektiv. Arbejde med faglige tekster og kunne læse skrive, forstå og anvende fagets sprog Anvende strategier, der passer til egen læsning og skrivning. Anvende passende tale- og lyttestrategier. Anvende IT til kommunikation og informationssøgning. Anvende sin forståelse for kommunikation i samarbejde og 4

6 Engelsk G-mål 1, 2, 5, 7, 8, 10 PA mål 8 samvær med andre. Engelsk i arbejdet med ældre/ handicappede/ børn/unge Normalitetsbegrebet Handicappolitik Særlige forhold for handicapområdet Hvordan beslutter man politiske spørgsmål 12 7 Social og sundhedsfag (faghold SSH) SSH mål 6, 9 PA mål 7 Organsystemet (hjerte, lunger, fordøjelse) Praktiske øvelser Sundhedsstyrelsens anbefalinger til motion Personlig sundhedsprofil Handlingsplan for motion 12 SSH mål 10 Arbejde med energibegrebet og energi i forhold til ernæring og menneskets omsætning af energi Arbejde med mikroorganismers forekomst og disses betydning i sundhedsmæssig sammenhæng Indgå i køkkenaktivitet med hensyntagen til hygiejniske principper I ALT 81 5

7 Førstehjælp og brandbekæmpelse (Modul 4) 2½ dag Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse a. Grundkursus i førstehjælp: Formålet med faget er, at du 15 Er i stand til at holde liv i/genoplive personer i de vigtige minutter, efter at en ulykke er sket, eller pludselig sygdom er opstået, indtil redningsmandskabet eller en læge kan tage over. Opnår bevis for grundkursus i førstehjælp. b. Elementær brandbekæmpelse: Formålet med faget er, at du Ved, hvordan du bør forholde sig i tilfælde af brand og ved simple hjælpemidler og metoder kan slukke en mindre brand samt hindre brandudbredelse. Opnår bevis for kursus i elementær brandbekæmpelse. a. Førstehjælp Undervisningens mål er, at du kan anvende førstehjælpens 4 hovedpunkter. trinvis førstehjælp til en bevidstløs. førstehjælpen til en sprøjtende blødning. førstehjælpen til chok. har forståelse af håndgreb til nødflytning. årsager til standset eller nedsat vejrtrækning. årsager til chok. psykisk førstehjælp. har kendskab til luftvejenes anatomi. blodkredsløbets opbygning. placeringen af de livsvigtige organer i bryst- og bughulen ulykker, der kan medføre bevidstløshed og eller chok er orienteret om pludselig sygdom som årsag til bevidstløshed pludselig sygdom som årsag til chok. 6

8 b. Elementær brandbekæmpelse Undervisningens mål er, at du kan brandteori grundlæggende slukningsteori - slukke en mindre brand alarmeringsprocedure har forståelse for aktiv brandsikringsprincipper passiv brandsikringsprincipper har kendskab til særlig brand- og eksplosionsrisici, herunder brandfarlige væsker elbrande køkkenfag (brand i fedt og aftrækskanaler). Bedømmelse: Når du har deltaget i undervisningen, afgives der en karakter bestået (BE) eller ikke bestået (IB) Fælles kompetencemål 0 0 Dansk 0 Engelsk 0 0 Social og sundhedsfag(faghold SSH) 0 I ALT 15 7

9 Praktiktilbud / Skoleprojekt (Modul 5) 8½ dage Incl. 2½ dages praktikforberedelse og 1 dags praktikopfølgning Fælles kompetencemål Møde andre mennesker på en etisk 14 Mål 1-6 og respektfuld måde Forstå betydningen af egen faglige og professionelle rolle i mødet med andre mennesker Overveje, hvordan du vil lære i praktikken Forberede mødet med praksis Ansvarlighed i forhold til praktiksted/arbejdsplads Forberede evaluering af praktik Praktikophold Opfølgning af praktik Praktikophold 16 PA mål 3, 4, 5 Forstå egen rolle i konflikthåndtering SSH mål 4, 5, 7 Anerkendende kommunikation og anerkendende relationer Pædagogiske og psykologiske teorier Dansk Tale/skrive, så det kan forstås. 6 G-mål 1, 2, 3,5, 7, 8, 9, 10, 11 Anvende tale og skrift med omtanke for situationen. Forholde sig til egen og andres skriftlige tekster og kunne begrunde valg af udtryksform. Udvælge, fastholde og redegøre for det væsentlige i en læst, set og hørt tekst. Arbejde med faglige tekster og kunne læse skrive, forstå og anvende fagets sprog Anvende strategier, der passer til egen læsning og skrivning. Anvende passende tale- og lyttestrategier. Anvende IT til kommunikation og informationssøgning. Anvende sin forståelse for kommunikation i samarbejde og samvær med andre. Engelsk 0 8

10 PA mål 8 Indgår i praktik / skoleprojekt 4 Social og sundhedsfag (faghold SSH) SSH mål 1, 2, 3, 6, 8, 9 Indgår i praktik / skoleprojekt PA mål 7 Indgår i praktik / skoleprojekt 5 SSH mål 10 Indgår i praktik / skoleprojekt I ALT 45 9

11 Mig som professionel (Modul 6) 5 dage på faghold Fælles kompetencemål 0 PA mål 1-6 Pædagogiske og psykologiske begreber Anerkendende kommunikation Konflikthåndtering Igangsætte aktiviteter med fokus på sundhed og trivsel Bliv klog på sundhedsopgaver indenfor det pædagogiske område og omsorgsområdet 18 Pædagogiske og psykologiske teorier SSH mål 1-9 Motivation gennem kommunikation Motivation og egenomsorg Konflikthåndtering Igangsætte aktiviteter med fokus på sundhed og sundhedsfremme Dansk 0 Engelsk 0 PA mål 8 Fagforeninger Ansættelsesforhold Overenskomster 4 Social og sundhedsfag (faghold SSH) SSH mål 1, 6 PA mål 7 Rettigheder og pligter i et ansættelsesforhold Forståelse for det faglige og personlige ansvar + samfundsfaglig underviser Forskellige motionsformer 5 SSH mål 10 Arbejde med mikroorganismers forekomst og disses betydning i sundhedsmæssig sammenhæng Have kendskab rengøring som er sundhedsmæssigt og sikkerhedsmæssigt forsvarlig Arbejde med mikroorganismers forekomst og disses betydning i sundhedsmæssig sammenhæng 10

12 I ALT 27 11

13 Sundhed, Livsstil og Arbejdsliv (Modul 7) 9 dage Fælles kompetencemål Betydningen af egen rolle i mødet 10 Mål 1, 2, 3 med andre mennesker Vise respekt i mødet med andre mennesker Arbejdsmiljøets betydning Arbejdsmiljøet i klassen At arbejde professionelt med 13 PA mål 1, 2, 6 (se bilag) sundhed og sundhedsfremme SSH mål 3, 4, 5 (se bilag) Folkesundhed og livsstilssygdomme Livsstil, kost og motion Motivation for egenomsorg Bruge pædagogiske og psykologiske teorier i arbejdet med sundhed Dansk Forholde sig til egen og andres 7 G-mål 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 skriftlige tekster og kunne begrunde valg af udtryksform. Læse med sikkerhed, forståelse, indlevelse og eftertanke. Udvælge, fastholde og redegøre for det væsentlige i en læst, set og hørt tekst. Analysere og tage stilling til forskellige teksttypers indhold, form, budskab og perspektiv. Anvende strategier, der passer til egen læsning og skrivning. Anvende passende tale- og lyttestrategier. Anvende IT til kommunikation og informationssøgning. Anvende sin forståelse for kommunikation i samarbejde og samvær med andre. Engelsk Samfund og kultur 7 G-mål 1, 2, 5, 7, 9, 10 Sundhed PA mål 8 Livsformer/livsstils betydning for identitet 5 Roller i grupper og på arbejde Social uligheds betydning på børn og unge Social og sundhedsfag (faghold SSH) SSH mål 6, 8 Etik og personlig pleje Blufærdighed + Sengestuer 12

14 PA mål 7 Opvarmning (teori og praksis) Akut skadesbehandling (RICEM princippet) 6 SSH mål 10 Have kendskab til ph og dosering af rengøringsmidler Planlægning af rengøring i borgerens hjem som er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Deltage i forsøg i naturfagslokalet I ALT 48 13

15 Projektorienteret undervisning (Modul 8) 8 dage Dobbeltlærer 2. og 8. dag i modulet Fælles kompetencemål Projektorienteret undervisning, hvor 20 Mål 1-6 der arbejdes inden for målene. Projektorienteret undervisning, hvor 9 PA mål 1-6 SSH mål 1-9 der arbejdes inden for målene. Dansk Tale/skrive, så det kan forstås. 5 G-mål 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11 Anvende tale og skrift med omtanke for situationen. Læse med sikkerhed, forståelse, indlevelse og eftertanke. Udvælge, fastholde og redegøre for det væsentlige i en læst, set og hørt tekst. Arbejde med faglige tekster og kunne læse skrive, forstå og anvende fagets sprog Anvende strategier, der passer til egen læsning og skrivning. Anvende IT til kommunikation og informationssøgning. Anvende sin forståelse for kommunikation i samarbejde og samvær med andre. Engelsk 0 PA mål 8 Projektorienteret undervisning, hvor der arbejdes inden for målene. 5 Social og sundhedsfag (faghold SSH) SSH mål 1, 2, 3, 6, 8, 9 PA mål 7 Projektorienteret undervisning, hvor der arbejdes inden for målene. Projektorienteret undervisning, hvor der arbejdes inden for målene. 5 SSH mål 10 Projektorienteret undervisning, hvor der arbejdes inden for målene. I ALT 44 14

16 Aktiviteters betydning (Modul 9) 8 dage Fælles kompetencemål Møde andre mennesker på en etisk 10 Mål 1-6 og respektfuld måde Forstå betydningen af egen faglige og professionelle rolle i mødet med andre mennesker Indrette arbejdsstedet og brug sin krop ergonomisk rigtigt med og uden hjælpemidler Fysiske aktiviteters betydning for 14 PA mål 3, 4, 5 arbejdslivet SSH mål 4, 5, 7 Igangsætte fysiske aktiviteter for borgere Forstå egen rolle i borgerens almindelige daglig levevis (ADL) Forstå egen rolle i konflikthåndtering Anerkendende kommunikation og anerkendende relationer Pædagogiske og psykologiske teorier Dansk Tale/skrive, så det kan forstås. 6 G-mål 1, 2, 3,5, 7, 8, 9, 10, 11 Anvende tale og skrift med omtanke for situationen. Forholde sig til egen og andres skriftlige tekster og kunne begrunde valg af udtryksform. Udvælge, fastholde og redegøre for det væsentlige i en læst, set og hørt tekst. Arbejde med faglige tekster og kunne læse skrive, forstå og anvende fagets sprog Anvende strategier, der passer til egen læsning og skrivning. Anvende passende tale- og lyttestrategier. Anvende IT til kommunikation og informationssøgning. Anvende sin forståelse for kommunikation i samarbejde og samvær med andre. Engelsk G-mål 1, 2, 5, 7, 9,

17 PA mål 8 Identificere og beskrive sociale/kulturelle forskelle 4 Social og sundhedsfag (faghold SSH) SSH mål 3, 6 PA mål 7 Aktiviteter til ældre Aktiviteters betydning for de ældres behov Aktiviteters betydning i forhold til børn og unges motoriske udvikling Koordination- og balancetræning 5 SSH mål 10 At eleven kan få øje på naturfaglige aspekter af borgerens almene daglige levevis At anvende kemikalier på sikkerhedsmæssig forsvarlig måde At foretage faglige beregninger i dagligdagen I ALT 43 16

18 Mig som professionel (Modul 10) 5 dage på faghold Fælles kompetencemål 0 PA mål 1-6 Pædagogiske og psykologiske begreber Anerkendende kommunikation Konflikthåndtering Igangsætte aktiviteter med fokus på sundhed og trivsel Bliv klog på sundhedsopgaver indenfor det pædagogiske område og omsorgsområdet 18 Pædagogiske og psykologiske teorier SSH mål 1-9 Motivation gennem kommunikation Motivation og egenomsorg Konflikthåndtering Igangsætte aktiviteter med fokus på sundhed og sundhedfremme Dansk 0 Engelsk 0 PA mål 8 Privatøkonomi Bank/skat 4 Social og sundhedsfag (faghold SSH) SSH mål 2, 6 PA mål 7 Social- og sundhedsvæsenets opbygning og faggruppernes placering Sundhedsfaglig dokumentation + samfundsfaglig underviser Grundtræning: konditionstræning, udholdenhed -og styrketræning og bevægelighedstræning 5 SSH mål 10 Viden om de energigivende stoffer og vitaminer og mineraler. Kendskab til simple kemiske forbindelser. Indgå i køkkenaktivitet med hensyntagen til hygiejniske principper I ALT 27 17

19 At arbejde med mennesker (Modul 11) 14 dage Fælles kompetencemål Forstå betydningen af egen faglige og 21 Mål 1, 2, 3, 4, 5 professionelle rolle i mødet med andre mennesker Kommunikere og samarbejde med forskellige mennesker og vise respekt Arbejdsmiljø arbejdet med sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen Ergonomi og hjælpemidler Forholde sig til egen og andres læring + 6 lekt. terapeut Pædagogiske og psykologiske teorier 14 PA mål 2, 3, 4, 6 (se bilag) Planlægge og sætte aktiviteter i gang SSH mål 3, 4, 5 (se bilag) Anerkendende kommunikation Sundhedsopgaver i forhold til børn, ældre og mennesker med særlige behov Dansk Tale/skrive, så det kan forstås. 11 G-mål 1-11 Anvende tale og skrift med omtanke for situationen. Forholde sig til egen og andres skriftlige tekster og kunne begrunde valg af udtryksform. Læse med sikkerhed, forståelse, indlevelse og eftertanke. Udvælge, fastholde og redegøre for det væsentlige i en læst, set og hørt tekst. Analysere og tage stilling til forskellige teksttypers indhold, form, budskab og perspektiv. Arbejde med faglige tekster og kunne læse skrive, forstå og anvende fagets sprog Anvende strategier, der passer til egen læsning og skrivning. Anvende passende tale- og lyttestrategier. Anvende IT til kommunikation og informationssøgning. Anvende sin forståelse for kommunikation i samarbejde og samvær med andre. Standpunktsvurdering 18

20 Engelsk G-mål 1, 2, 5, 7, 8, 10 PA mål 8 Engelsk i arbejdet med ældre/ handicappede/ børn/unge Standpunktsvurdering Inklusion som begreb Utilpassede unge Hvilke tilbud er der til børn og unge 12 7 Social og sundhedsfag (faghold SSH) SSH mål 3, 6, 9 PA mål 7 Nervesystemets opbygning Kostplaner til borgere med livsstilssygdomme Aktiviteter til mennesker med særlige behov Forskellige motionsformer 10 SSH mål 10 Viden om de energigivende stoffer og vitaminer og mineraler. Kendskab til simple kemiske forbindelser. Indgå i køkkenaktivitet med hensyntagen til hygiejniske principper I ALT 75 19

21 Valgfrit arbejde med kompetencemål (M12) 5 dage Fælles kompetencemål Valgfri undervisning, hvor der 17 Mål 1-6 arbejdes inden for målene. Evaluering af egne mål Beskrivelse af egne realkompetencer Valgfri undervisning, hvor der 10 PA 1-8 SSH 1-7 arbejdes inden for målene. Dansk 0 Engelsk 0 0 Social og sundhedsfag (faghold SSH) 0 I ALT 27 20

22 At flytte hjemmefra / Borger i samfundet (Modul 13), 15 dage Undervisningsassistent hele modulet og værksted i de sidste to uger Fælles kompetencemål Kompetencemålenes rolle i 37 Mål 1-6 uddannelsen Betydningen af egen rolle i mødet med andre mennesker Læreprocesser og selvevalueringsværktøjer bl.a. udarbejdelse af personlig uddannelsesplan i samarbejde med kontaktlæreren Arbejdsmiljøets betydning Anvende relevant IT, herunder at indsamle information Bruge kommunikation på en 27 PA mål 2, 3, 4, 5, (se bilag) professionel måde på klassen SSH mål 3, 4, 5, 6, 7 (se bilag) Lære nogle fagudtryk Anvende pædagogiske og psykologiske teorier (skolens kernebegreber) Forståelse for menneskelige relationers betydning i hverdagslivet Arbejde med bevidsthed om egne livsværdier og holdninger Kende faktorer, der fremmer eller hæmmer menneskers motivation for egenomsorg Arbejde med konflikthåndtering i klassen Forskellige aktiviteter med klassen Dansk Tale/skrive, så det kan forstås. 9 G-Mål 1, 3, 8, 9, 10, 11 Forholde sig til egen og andres skriftlige tekster og kunne begrunde valg af udtryksform. Anvende strategier, der passer til egen læsning og skrivning. Anvende passende tale- og lyttestrategier. Anvende IT til kommunikation og informationssøgning. Anvende sin forståelse for kommunikation i samarbejde og samvær med andre. Engelsk Intro til engelsk 8 G-Mål 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10 Præsentation på engelsk Samfund og kultur 21

23 Sundhed I ALT 81 22

24 Sundhed, livsstil og arbejdsliv (Modul 14), 5 dage Fælles kompetencemål Betydningen af egen rolle i mødet 7 Mål 1, 2, 3 med andre mennesker Vise respekt i mødet med andre mennesker Arbejdsmiljøets betydning Arbejdsmiljøet i klassen Sundhed og sundhedsfremme 6 PA mål 1, 2, 6 (se bilag) Din egen sundhed SSH mål 3, 4, 5 (se bilag) Livsstil, kost og motion Motivation for egenomsorg Bruge pædagogiske og psykologiske teorier i arbejdet med sundhed Dansk G-mål 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 Forholde sig til egen og andres skriftlige tekster og kunne begrunde 4 valg af udtryksform. Læse med sikkerhed, forståelse, indlevelse og eftertanke. Udvælge, fastholde og redegøre for det væsentlige i en læst, set og hørt tekst. Analysere og tage stilling til forskellige teksttypers indhold, form, budskab og perspektiv. Anvende strategier, der passer til egen læsning og skrivning. Anvende passende tale- og lyttestrategier. Anvende IT til kommunikation og informationssøgning. Anvende sin forståelse for kommunikation i samarbejde og samvær med andre. Engelsk Samfund og kultur 4 G-mål 1, 2, 5, 7, 9, 10 Sundhed PA mål 8 A-kasser Fagforeninger 3 Den danske model Social og sundhedsfag (faghold SSH) SSH 6, 9 Bevægeapparatets opbygning 23

25 PA mål 3 Forskellige aktiviteter og samarbejdsøvelser 3 SSH mål 10 Eleven skal kunne arbejde med energibegrebet og energi i forhold til ernæring og menneskets omsætning af energi Eleven skal kunne arbejde med mikroorganismers forekomst og disses betydning i sundhedsmæssig sammenhæng Indgå i køkkenaktivitet med hensyntagen til hygiejniske principper I ALT 27 24

26 At arbejde med mennesker / Den ideelle institution (Modul 15) 15 dage Fælles kompetencemål Mål 1, 2, 3, 4, 5 Forstå betydningen af egen faglige og professionelle rolle i mødet med andre mennesker - etik 25 Kommunikere og samarbejde med forskellige mennesker og vise respekt Arbejdsmiljø arbejdet med sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen Forholde sig til egen og andres læring Lær at passe på din krop i arbejdet med mennesker Intro til brug af hjælpemidler + 6 lekt. terapeut PA mål 2, 3, 4, 6 (se bilag) SSH mål 3, 4, 5 (se bilag) Dansk G-mål 1-11 Anvende pædagogiske og psykologiske teorier til at blive klogere på menneskelige relationer Forståelse for menneskelige relationers betydning i det professionelle omsorgsarbejde Planlægge og sætte aktiviteter i gang At kunne indgå i kommunikation der lægger op til anerkendende relationer Sundhedsopgaver i forhold til børn, ældre og mennesker med særlige behov Tale/skrive, så det kan forstås. Anvende tale og skrift med omtanke for situationen. Forholde sig til egen og andres skriftlige tekster og kunne begrunde valg af udtryksform. Læse med sikkerhed, forståelse, indlevelse og eftertanke. Udvælge, fastholde og redegøre for det væsentlige i en læst, set og hørt tekst. Analysere og tage stilling til forskellige teksttypers indhold, form, budskab og perspektiv. Arbejde med faglige tekster og kunne læse skrive, forstå og anvende fagets sprog Anvende strategier, der passer til egen læsning og skrivning

27 Engelsk G-mål 1, 2, 5, 7, 8, 10 PA mål 8 Anvende passende tale- og lyttestrategier. Anvende IT til kommunikation og informationssøgning. Anvende sin forståelse for kommunikation i samarbejde og samvær med andre. Engelsk i arbejdet med ældre/ handicappede/ børn/unge Læringsplaner Børnepolitik Institutioners rolle i samfundet 12 7 Social og sundhedsfag (faghold SSH) SSH mål 3, 6 PA mål 7 Komplikationer ved længere tids sengeleje Immobilisation Lejring og mobilisering + sengestuer Sundhedsstyrelsens anbefalinger til motion Personlig sundhedsprofil Handlingsplan for motion 12 SSH mål 10 Eleven skal kunne arbejde med energibegrebet og energi i forhold til ernæring og menneskets omsætning af energi Eleven skal kunne arbejde med mikroorganismers forekomst og disses betydning i sundhedsmæssig sammenhæng Indgå i køkkenaktivitet med hensyntagen til hygiejniske principper I ALT 81 26

28 Førstehjælp og brandbekæmpelse/valgfrit arbejde med kompetencemål (Modul 16) 2½ dag Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse a. Grundkursus i førstehjælp: Formålet med faget er, at du 15 Er i stand til at holde liv i/genoplive personer i de vigtige minutter, efter at en ulykke er sket, eller pludselig sygdom er opstået, indtil redningsmandskabet eller en læge kan tage over. Opnår bevis for grundkursus i førstehjælp. b. Elementær brandbekæmpelse: Formålet med faget er, at du Ved, hvordan du bør forholde sig i tilfælde af brand og ved simple hjælpemidler og metoder kan slukke en mindre brand samt hindre brandudbredelse. Opnår bevis for kursus i elementær brandbekæmpelse. a. Førstehjælp Undervisningens mål er, at du kan anvende førstehjælpens 4 hovedpunkter. trinvis førstehjælp til en bevidstløs. førstehjælpen til en sprøjtende blødning. førstehjælpen til chok. har forståelse af håndgreb til nødflytning. årsager til standset eller nedsat vejrtrækning. årsager til chok. psykisk førstehjælp. har kendskab til luftvejenes anatomi. blodkredsløbets opbygning. placeringen af de livsvigtige organer i bryst- og bughulen ulykker, der kan medføre bevidstløshed og eller chok er orienteret om pludselig sygdom som årsag til bevidstløshed pludselig sygdom som årsag til chok. 27

29 b. Elementær brandbekæmpelse Undervisningens mål er, at du kan brandteori grundlæggende slukningsteori - slukke en mindre brand alarmeringsprocedure har forståelse for aktiv brandsikringsprincipper passiv brandsikringsprincipper har kendskab til særlig brand- og eksplosionsrisici, herunder brandfarlige væsker elbrande køkkenfag (brand i fedt og aftrækskanaler). Bedømmelse: Når du har deltaget i undervisningen, afgives der en karakter bestået (BE) eller ikke bestået (IB). Fælles kompetencemål OBS 0 Eleverne fra mindst to hold inden for ad hoc gruppen fordeles på: førstehjælp og brandbekæmpelse Valgfrit arbejde med kompetencemål Dvs. ét af holdene skemalægges med 15 lektioner fælles kompetencemål 0 Dansk 0 Engelsk 0 0 Social og sundhedsfag(faghold SSH) 0 I ALT 15 28

30 Praktiktilbud / Skoleprojekt (Modul 17) 8½ dage Incl. 2½ dages praktikforberedelse og 1 dags praktikopfølgning Fælles kompetencemål Møde andre mennesker på en etisk 14 Mål 1-6 og respektfuld måde Forstå betydningen af egen faglige og professionelle rolle i mødet med andre mennesker Overveje, hvordan du vil lære i praktikken Forberede mødet med praksis Ansvarlighed i forhold til praktiksted/arbejdsplads Forberede evaluering af praktik Praktikophold Opfølgning af praktik Praktikophold 16 PA mål 3, 4, 5 Forstå egen rolle i konflikthåndtering SSH mål 4, 5, 7 Anerkendende kommunikation og anerkendende relationer Pædagogiske og psykologiske teorier Dansk Tale/skrive, så det kan forstås. 6 G-mål 1, 2, 3,5, 7, 8, 9, 10, 11 Anvende tale og skrift med omtanke for situationen. Forholde sig til egen og andres skriftlige tekster og kunne begrunde valg af udtryksform. Udvælge, fastholde og redegøre for det væsentlige i en læst, set og hørt tekst. Arbejde med faglige tekster og kunne læse skrive, forstå og anvende fagets sprog Anvende strategier, der passer til egen læsning og skrivning. Anvende passende tale- og lyttestrategier. Anvende IT til kommunikation og informationssøgning. Anvende sin forståelse for kommunikation i samarbejde og samvær med andre. Engelsk 0 29

31 PA mål 8 Indgår i praktik / skoleprojekt 4 Social og sundhedsfag (faghold SSH) SSH mål 1, 2, 3, 6, 8, 9 Indgår i praktik / skoleprojekt PA mål 7 Indgår i praktik / skoleprojekt 5 SSH mål 10 Indgår i praktik / skoleprojekt I ALT 45 30

32 Mig som professionel (Modul 18) 5 dage på faghold Fælles kompetencemål 0 PA mål 1-6 Pædagogiske og psykologiske begreber Anerkendende kommunikation Konflikthåndtering Igangsætte aktiviteter med fokus på sundhed og trivsel Bliv klog på sundhedsopgaver indenfor det pædagogiske område og omsorgsområdet 18 SSH mål 1-9 Pædagogiske og psykologiske teorier Motivation gennem kommunikation Motivation og egenomsorg Konflikthåndtering Igangsætte aktiviteter med fokus på sundhed og sundhedfremme Dansk 0 Engelsk 0 PA mål 8 Refleksion og perspektivering over egen rolle som fagperson Ansættelsesforhold 4 Social og sundhedsfag (faghold SSH) SSH mål 1, 6 PA mål 7 Rettigheder og pligter i et ansættelsesforhold Forståelse for det faglige og personlige ansvar + samfundsfaglig underviser Forskellige motionsformer 5 SSH mål 10 Arbejde med mikroorganismers forekomst og disses betydning i sundhedsmæssig sammenhæng Have kendskab rengøring som er sundhedsmæssigt og sikkerhedsmæssigt forsvarlig I ALT 27 31

33 Arbejdsliv og innovation (Modul 19) 9 dage Værksted og undervisningsassistent hele modulet Fælles kompetencemål Betydningen af egen rolle i mødet 10 Mål 1, 2, 3 med andre mennesker Vise respekt i mødet med andre mennesker Arbejdsmiljøets betydning Indrette arbejdsstedet ud fra ergonomiske principper, med eller uden hjælpemidler Arbejdsmiljøet i klassen At arbejde professionelt med 13 PA mål 1, 2, 6 (se bilag) sundhed og sundhedsfremme SSH mål 3, 4, 5 (se bilag) Folkesundhed og livsstilssygdomme Livsstil, kost og motion Motivation for egenomsorg Bruge pædagogiske og psykologiske teorier i arbejdet med sundhed At kunne få øje på sundhedsopgaver indenfor det pædagogiske område, omsorgsområdet Kende faktorer, der hæmmer og fremmer menneskers udvikling af funktionsevne Dansk Forholde sig til egen og andres 7 G-mål 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 skriftlige tekster og kunne begrunde valg af udtryksform. Læse med sikkerhed, forståelse, indlevelse og eftertanke. Udvælge, fastholde og redegøre for det væsentlige i en læst, set og hørt tekst. Analysere og tage stilling til forskellige teksttypers indhold, form, budskab og perspektiv. Anvende strategier, der passer til egen læsning og skrivning. Anvende passende tale- og lyttestrategier. Anvende IT til kommunikation og informationssøgning. Anvende sin forståelse for kommunikation i samarbejde og samvær med andre. Engelsk Samfund og kultur 7 G-mål 1, 2, 5, 7, 9, 10 Sundhed 32

34 PA mål 8 Velfærdsteknologi 5 Social og sundhedsfag (faghold SSH) SSH mål 6, 8 PA mål 7 Etik og personlig pleje Blufærdighed + Sengestuer Opvarmning (teori og praksis) Akut skadesbehandling (RICEM princippet) 6 SSH mål 10 Have kendskab til ph og dosering af rengøringsmidler Planlægning af rengøring i borgerens hjem som er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt Deltage i forsøg i naturfagslokalet I ALT 48 33

35 Projektorienteret undervisning (Modul 20) 8 dage Dobbeltlærer 2. og 8. dag i modulet Fælles kompetencemål Projektorienteret undervisning, hvor 20 Mål 1-6 der arbejdes inden for målene. Projektorienteret undervisning, hvor 9 PA mål 1-6 SSH mål 1-9 der arbejdes inden for målene. Dansk Tale/skrive, så det kan forstås. 5 G-mål 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11 Anvende tale og skrift med omtanke for situationen. Læse med sikkerhed, forståelse, indlevelse og eftertanke. Udvælge, fastholde og redegøre for det væsentlige i en læst, set og hørt tekst. Arbejde med faglige tekster og kunne læse skrive, forstå og anvende fagets sprog Anvende strategier, der passer til egen læsning og skrivning. Anvende IT til kommunikation og informationssøgning. Anvende sin forståelse for kommunikation i samarbejde og samvær med andre. Engelsk 0 PA mål 8 Projektorienteret undervisning, hvor der arbejdes inden for målene. 5 Social og samfundsfag, anatomi og hygiejne (faghold SSH) SSH mål 1, 2, 3, 6, 8, 9 Projektorienteret undervisning, hvor der arbejdes inden for målene. PA mål 7 Projektorienteret undervisning, hvor der arbejdes inden for målene. 5 SSH mål 10 Projektorienteret undervisning, hvor der arbejdes inden for målene. I ALT 44 34

36 Aktiviteters betydning (Modul 21) 8 dage Fælles kompetencemål Møde andre mennesker på en etisk 10 Mål 1-6 og respektfuld måde Forstå betydningen af egen faglige og professionelle rolle i mødet med andre mennesker Indrette arbejdsstedet og brug sin krop ergonomisk rigtigt med og uden hjælpemidler Fysiske aktiviteters betydning for 14 PA mål 3, 4, 5 arbejdslivet SSH mål 4, 5, 7 Igangsætte fysiske aktiviteter for borgere Forstå egen rolle i borgerens almindelige daglige levevis (ADL) Forstå egen rolle i konflikthåndtering Anerkendende kommunikation og anerkendende relationer Pædagogiske og psykologiske teorier Dansk Tale/skrive, så det kan forstås. 6 G-mål 1, 2, 3,5, 7, 8, 9, 10, 11 Anvende tale og skrift med omtanke for situationen. Forholde sig til egen og andres skriftlige tekster og kunne begrunde valg af udtryksform. Udvælge, fastholde og redegøre for det væsentlige i en læst, set og hørt tekst. Arbejde med faglige tekster og kunne læse skrive, forstå og anvende fagets sprog Anvende strategier, der passer til egen læsning og skrivning. Anvende passende tale- og lyttestrategier. Anvende IT til kommunikation og informationssøgning. Anvende sin forståelse for kommunikation i samarbejde og samvær med andre. Engelsk G-mål 1, 2, 5, 7, 9,

37 PA mål 8 Identificere og beskrive sociale/kulturelle forskelle 4 Social og sundhedsfag (faghold SSH) SSH mål 3, 6 PA mål 7 Aktiviteter i forhold til de ældres livshistorie Aktiviteter til ældre Aktiviteters betydning i forhold til børn og unges motoriske udvikling Koordination- og balancetræning 5 SSH mål 10 At eleven kan få øje på naturfaglige aspekter af borgerens almene daglige levevis At anvende kemikalier på sikkerhedsmæssig forsvarlig måde At foretage faglige beregninger i dagligdagen I ALT 43 36

38 Mig som professionel (Modul 22) 5 dage på faghold Fælles kompetencemål 0 PA mål 1-6 Pædagogiske og psykologiske begreber Anerkendende kommunikation Konflikthåndtering Igangsætte aktiviteter med fokus på sundhed og trivsel Bliv klog på sundhedsopgaver indenfor det pædagogiske område og omsorgsområdet 18 Pædagogiske og psykologiske teorier SSH mål 1-9 Motivation gennem kommunikation Motivation og egenomsorg Konflikthåndtering Igangsætte aktiviteter med fokus på sundhed og sundhedfremme Dansk 0 Engelsk 0 PA mål 8 Standpunktsvurdering 4 Social og sundhedsfag (faghold SSH) SSH mål 2, 6 PA mål 7 Social- og sundhedsvæsenets opbygning og faggruppernes placering Sundhedsfaglig dokumentation + samfundsfaglig underviser Grundtræning: konditionstræning, udholdenhed -og styrketræning og bevægelighedstræning 5 SSH mål 10 Viden om de energigivende stoffer og vitaminer og mineraler. Kendskab til simple kemiske forbindelser. Indgå i køkkenaktivitet med hensyntagen til hygiejniske principper I ALT 27 37

39 At arbejde med mennesker (Modul 23) 14 dage Fælles kompetencemål Forstå betydningen af egen faglige og 21 Mål 1, 2, 3, 4, 5 professionelle rolle i mødet med andre mennesker - etik Kommunikere og samarbejde med forskellige mennesker og vise respekt Arbejdsmiljø arbejdet med sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen Ergonomi og hjælpemidler Forholde sig til egen og andres læring + 6 lekt. terapeut Pædagogiske og psykologiske teorier 14 PA mål 2, 3, 4, 6 (se bilag) Planlægge og sætte aktiviteter i gang SSH mål 3, 4, 5 (se bilag) Anerkendende kommunikation Sundhedsopgaver i forhold til børn, ældre og mennesker med særlige behov Dansk Tale/skrive, så det kan forstås. 11 G-mål 1-11 Anvende tale og skrift med omtanke for situationen. Forholde sig til egen og andres skriftlige tekster og kunne begrunde valg af udtryksform. Læse med sikkerhed, forståelse, indlevelse og eftertanke. Udvælge, fastholde og redegøre for det væsentlige i en læst, set og hørt tekst. Analysere og tage stilling til forskellige teksttypers indhold, form, budskab og perspektiv. Arbejde med faglige tekster og kunne læse skrive, forstå og anvende fagets sprog Anvende strategier, der passer til egen læsning og skrivning. Anvende passende tale- og lyttestrategier. Anvende IT til kommunikation og informationssøgning. Anvende sin forståelse for kommunikation i samarbejde og samvær med andre. Standpunktsvurdering 38

40 Engelsk G-mål 1, 2, 5, 7, 8, 10 PA mål 8 Engelsk i arbejdet med ældre/ handicappede/ børn/unge Standpunktsvurdering Repetition 12 7 Social og sundhedsfag (faghold SSH) SSH mål 1, 2, 3, 6, 8, 9 PA mål 7 Faglig fordybelse i selvvalgt emne Repetition Aktiviteter til mennesker med særlige behov Forskellige motionsformer 10 SSH mål 10 Viden om de energigivende stoffer og vitaminer og mineraler. Kendskab til simple kemiske forbindelser. Indgå i køkkenaktivitet med hensyntagen til hygiejniske principper I ALT 75 39

41 Afsluttende projekt og eksamen (M24) 10 dage Incl. 1 dags afslutning på grundforløb Fælles kompetencemål Projektopgave til den afsluttende 27 Mål 1-6 prøve Mål Mål Afsluttende mundtlig prøve på baggrund af projektet 27 PA 1-8 SSH 1-7 Dansk 0 Engelsk 0 0 Social og sundhedsfag (faghold SSH) 0 I ALT 54 40

Undervisningsplan. Grundforløb. Sundhed, Omsorg og Pædagogik

Undervisningsplan. Grundforløb. Sundhed, Omsorg og Pædagogik Undervisningsplan Grundforløb Sundhed, Omsorg og Pædagogik Januar 2013 1 Mig som grundforløbselev (Modul 1), 10 dage Fælles kompetencemål Kompetencemålenes rolle i 27 Mål 1-6 uddannelsen Betydningen af

Læs mere

Undervisningsplan. Grundforløb. Sundhed, Omsorg og Pædagogik

Undervisningsplan. Grundforløb. Sundhed, Omsorg og Pædagogik Undervisningsplan Grundforløb Sundhed, Omsorg og Pædagogik Ekstra dansk og kulturforståelse 40 uger Januar 2013 1 Mig som grundforløbselev (Modul 1), 10 dage Fælles kompetencemål Kompetencemålenes rolle

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Side: Side 1 af 10 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET MODUL I (3 uger): INTRODUKTION TIL GRUNDFORLØBET Velkomst og introduktion - Skolen - Rundvisning - Grundforløbet Introduktion til uddannelsen og arbejdsområdet

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløbet - Afsluttende prøve AFSLUTTENDE PRØVE GF FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 2 AFSLUTTENDE PRØVE GF SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL SOSU... 5 AFSLUTTENDE PRØVE GF - SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL PA...

Læs mere

1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN. Navn. Uddannelsesretning og holdnummer

1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN. Navn. Uddannelsesretning og holdnummer 1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN Navn Uddannelsesretning og holdnummer 2 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede Indholdsfortegnelse: Præsentation og

Læs mere

Læringsaktiviteter Sprog & kultur

Læringsaktiviteter Sprog & kultur Læringsaktiviteter Sprog & kultur målrettet social- og sundhedsuddannelsen 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET SPROG & KULTUR - 40 UGER... 3 1.2 TEMAER FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 4 1.3 TEMAER

Læs mere

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb målrettet pædagogisk assistentuddannelse Gældende for hold der er startet efter 1. januar 2013 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET 20 UGER...

Læs mere

Obligatorisk grundforløb PA retning

Obligatorisk grundforløb PA retning Lokal undervisningsplan læringsaktivitetsniveau Grundforløb Obligatorisk grundforløb PA retning Elevrettet beskrivelse: Det obligatoriske grundforløb med retning mod Pædagogisk Assistent uddannelsen er

Læs mere

Læringsaktiviteter Sprog & kultur

Læringsaktiviteter Sprog & kultur Læringsaktiviteter Sprog & kultur målrettet pædagogisk assistentuddannelse 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET SPROG & KULTUR - 40 UGER... 3 1.2 TEMAER FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 4 1.3 TEMAER

Læs mere

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb målrettet Social- og sundhedsuddannelsen Gældende for hold der er startet efter 1. januar 2013 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET 20 UGER...

Læs mere

Gældende fra marts 2014. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Skoleperiode 1.

Gældende fra marts 2014. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Skoleperiode 1. Gældende fra marts 201 Godkendt i LUU November 2012 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Skoleperiode 1 8 uger Skoleperiode 1. Områdefag og grundfag Social - og sundhedssektoren I alt

Læs mere

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål:

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål: Side: Side 1 af 18 6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆL- PERUDDANNELSEN TEORI 1 TEMA 1: Uddannelse og læring (1 uge) Der gives en introduktion til: Skolen Arbejdsområdet/ faget som social- og sundhedshjælper

Læs mere

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2.

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2. Gældende fra marts 01 Godkendt i LUU November 01 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Skoleperiode 1 uger 0-0-01 11:51 Skoleperiode. Grundfag og områdefag Social - og sundhedssektoren

Læs mere

14 Rehabiliterende opgaver og virkning af disse. 18 Kulturforståelse og borgerinddragelse.

14 Rehabiliterende opgaver og virkning af disse. 18 Kulturforståelse og borgerinddragelse. Læringsaktiviteter GF 2 SOSU Tema 1: Intro Fag Mål Beskrivelse af mål Vidensmål 13 Grundlæggende pædagogisk teori, herunder faktorer der fremmer eller hæmmer motivation for egenomsorg, samt metoder til

Læs mere

Struktur og indhold i Social og Sundhedshjælperuddannelsen i Vejle 2009 med start april 2009

Struktur og indhold i Social og Sundhedshjælperuddannelsen i Vejle 2009 med start april 2009 Struktur og indhold i Social og Sundhedshjælperuddannelsen i Vejle 2009 med start april 2009 Uger fag indhold Materiale: Munksgaards Social og sundhedshjælperbøger nr. 1 (udg. 6), nr. 2 ( udg. 6), nr.

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Målrettet Social- og Gældende for hold der er startet efter 1. januar 2017 Indhold Vejledende uddannelsestid... 3 Fagets formål og profil... 3 Fagets formål...

Læs mere

Læseplaner for grundforløbet:

Læseplaner for grundforløbet: Læseplaner for grundforløbet: Version 1.1 Tema: I gang som elev på grundforløbet 2 uger Formål: Introduktionsforløbet har til formål at give en generel indføring i grundforløbet, herunder dets indhold

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen agligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Vidensmål 5 Kulturforståelse og inddragelse af den pædagogiske målgruppe.

Vidensmål 5 Kulturforståelse og inddragelse af den pædagogiske målgruppe. Læringsaktiviteter på GF 2 PAU Tema 1: Intro Fag Mål Beskrivelse af mål Vidensmål 5 Kulturforståelse og inddragelse af den pædagogiske målgruppe. 6 Relevante pædagogiske metoder, herunder konflikthåndtering,

Læs mere

Nyt indhold i LUP for trin 1

Nyt indhold i LUP for trin 1 Trin 1 1.2.2016 Nyt indhold i LUP for trin 1 Generelt afsnit tilpasset den nye EUD reform og skolens pædagogiske strategi Afsnit om tilrettelæggelse af undervisningen på Trin 1 Opbyggelsen af uddannelsen:

Læs mere

Grundforløb 2 Hvad har de været igennem

Grundforløb 2 Hvad har de været igennem Vidensmål: Grundforløb 2 Færdighedsmål: Kompetencemål: 2.1.1 Metoder 2.1.27.: til dokumentation Metoder 2.1.48.: til dokumentation dokumentere af eget arbejde eget og faglig arbejde formidling og varetage

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF2 SOSU August 2015

Lokal Undervisningsplan GF2 SOSU August 2015 Lokal Undervisningsplan GF2 SOSU August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 4 Overgangsordning... 4 Undervisningen... 5 Undervisnings-

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 PAU

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 PAU Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for December 2016 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER...

Læs mere

Grundkursus i førstehjælp

Grundkursus i førstehjælp Bestemmelser for funktionsbestemte uddannelser i redningsberedskabet 5. del, afsnit 6, side 1 Grundkursus i førstehjælp Formål Formålet med uddannelsen er, at deltagerne tilegner sig teoretisk forståelse

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Dato: jan 2016

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Dato: jan 2016 Uddannelsesbog for grundforløbet GF2 Side: Side 21 af 63 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Dato: jan 2016 Grundforløb 2 (GF2) Tema 0: Intro til GF2 Velkomst Godskrivning/bibliotek Elevplan Personlig uddannelsesplan

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 5 Overgangsordning... 5 Undervisningen... 5 Undervisnings-

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for December 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER...

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Pædagogisk assistentuddannelse Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2014 1. KOMPETENCEMÅL FOR PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE... 3 2. MÅL

Læs mere

FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE

FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE Bilag til Lokal undervisningsplan 1 FAGMÅL Nærmere beskrivelse af indholdet i de enkelte skolefag og praktikmål. For at opnå kompetencemålene, der er fælles

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 171 af 02/03/2011 af lov

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for December 2016 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER...

Læs mere

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Struktur af uddannelsen Strukturen som vi kender den i dag, bibeholdes: 1 uge skole 13 uger praktik 15 uger skole 26 uger praktik 1 uge skole Påbygning

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppedynamik - Motivation

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 32 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 32 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 32 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE

FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE Bilag til Lokal undervisningsplan 1 FAGMÅL Nærmere beskrivelse af indholdet i de enkelte skolefag og praktikmål. For at opnå kompetencemålene, der er fælles

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbets anden del PA Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. august 2015 Indhold Generelt om skolen... 2 2.0 grundforløbets anden del...

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbets anden del PA Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. august 2015 Indhold Generelt om skolen... 2 2.0 grundforløbets anden del...

Læs mere

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedshjælperuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedshjælperuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag Valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen gældende fra januar 2017 1 Indholdsfortegnelse: Samarbejde med borgeren med demens og pårørende 3 Kost og motion til udsatte grupper

Læs mere

Generelt om overgangsforløb fra GF2 PAU til GF2 SOSU.

Generelt om overgangsforløb fra GF2 PAU til GF2 SOSU. Generelt om overgangsforløb fra GF2 PAU til GF2 SOSU. Overgangsforløb fra GF2 PAU til GF2 SOSU tilbydes til elever der har gennemført et GF2 PAU forløb, men som ikke er blevet optaget til videre uddannelse

Læs mere

Læringsaktiviteter. Grundforløbets 2. del. Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse, åbent læringscenter

Læringsaktiviteter. Grundforløbets 2. del. Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse, åbent læringscenter Læringsaktiviteter Grundforløbets 2. del Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse, åbent læringscenter (Til elever med godskrivning for dansk, samfundsfag, idræt og psykologi) Gældende for elever med opstart

Læs mere

(Udkast af 28. februar 2012)

(Udkast af 28. februar 2012) Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang sundhed, omsorg og pædagogik (Udkast af 28. februar 2012) I medfør af 4, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppepsykologi - Gruppedynamik

Læs mere

Undervisningsplan for grundforløb for to-sprogede rettet mod social- og sundhedsuddannelsen ved Randers Social- og Sundhedsskole

Undervisningsplan for grundforløb for to-sprogede rettet mod social- og sundhedsuddannelsen ved Randers Social- og Sundhedsskole Undervisningsplan for grundforløb for to-sprogede rettet mod social- og sundhedsuddannelsen ved Gældende fra januar 2013 Indholdsfortegnelse 1 RANDERS SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLE... 3 1.1 PRAKTISKE OPLYSNINGER

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Indhold Kontaktinformationer side 2 Oversigt over samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul

Læs mere

I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene?

I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene? I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene? 1. Eleven kan ud fra viden om borgeres behov for intellektuelle, sociale, fysiske, kulturelle og kreative aktiviteter forklare anvendelsen heraf i den tværprofessionelle

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedshjælper

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedshjælper BEK nr 1117 af 18/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. oktober 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod pædagogisk assistentuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod pædagogisk assistentuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod pædagogisk assistentuddannelsen Grundforløbets 2. del Grundforløbsprøven tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tænkning, der afspejler den praksis

Læs mere

Lokal Undervisningsplan Grundforløb Sundhed, omsorg og pædagogik

Lokal Undervisningsplan Grundforløb Sundhed, omsorg og pædagogik Lokal Undervisningsplan Grundforløb Sundhed, omsorg og pædagogik Indhold 1. Indledning... 4 1.1. Praktiske oplysninger... 6 1.1.1. Det lokale uddannelsesudvalg - i daglig tale: LUU er opdelt i to udvalg:...

Læs mere

Grundforløb: Fitness

Grundforløb: Fitness Grundforløb: Fitness Formålet med grundforløbet er, at du bliver i stand til at indgå i den daglige arbejdsgang i et fitnesscenter. Du får grundlæggende viden om kommunikation og service og andre receptionsområder.

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen Grundforløbets 2. del Grundforløbsprøven tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tænkning, der afspejler den praksis

Læs mere

Modul 1: Basismodul. Mål C: Netværk Præsentation af målene + kernebegreberne: netværk og livsformer Faglige organisationer

Modul 1: Basismodul. Mål C: Netværk Præsentation af målene + kernebegreberne: netværk og livsformer Faglige organisationer Skoleperiode 1: 10 uger Modul 1: Basismodul Intro til uddannelsen, - fag på trin 1, - læring, læringsstil, læringssyn mm. Sundhedsfag Pædagogik med psykologi Aktivitets- og praktisk fag Social og samfundsfag

Læs mere

Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger

Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger Opsat efter målene i den nye Bekendtgørelse (marts 2012) Mens vi venter på de nye bøger, kan de eksisterende bøger sagtens bruges. Her kommer

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Målrettet Social- og sundhedsuddannelserne Gældende for hold der er startet efter 1. august 2015 1 Indhold Vejledende uddannelsestid... 3 1. Fagets formål

Læs mere

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Modulbeskrivelse Trin 1

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Modulbeskrivelse Trin 1 Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen Modulbeskrivelse Trin 1 Gældende for hold optaget fra 2011 Tilrettet juli 2011 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse Gældende for hold der er startet efter 1. august 2015 Indhold: 1. Fagets formål og profil... 3 1.1 Fagets formål...

Læs mere

Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for Sosu hjælper uddannelsen Skoleperiode 1 De resterende

Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for Sosu hjælper uddannelsen Skoleperiode 1 De resterende Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for Sosu hjælper uddannelsen Skoleperiode 1 De resterende skoleperioder er under udarbejdelse medio foråret 2017 3. Læringsaktiviteter:

Læs mere

Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 DANSK. Formål

Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 DANSK. Formål Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 DANSK Formål Formålet med faget er at styrke elevernes sproglige bevidsthed og færdigheder, så de bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØBET LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR GRUNDFORLØBET GF PAKKE 32 UGER SOSU

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØBET LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR GRUNDFORLØBET GF PAKKE 32 UGER SOSU LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR GF PAKKE 32 UGER SOSU INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 1.1 PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE OVERVEJELSER 5 2 DEN ERHVERVSFAGLIGE FÆLLESINDGANG SUNDHED, OMSORG OG PÆDAGOGIK

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet - PAU 32 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet - PAU 32 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet - PAU 32 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 171 af 02/03/2011 af lov

Læs mere

Lokale uddannelsesplaner

Lokale uddannelsesplaner Lokale uddannelsesplaner For social- og sundhedsuddannelserne 2013 KURSER AKADEMIUDDANNELSE N Socia l- og sundh ed hjælp ser Social- og sundhedsassistent Ambulancebehandler Grundforløbet Pædagogisk assistent

Læs mere

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 5-7 Tiltag ved behov for særlig indsats side 8

Læs mere

Indhold af GF 2- Sosu

Indhold af GF 2- Sosu GF 2 - sosu Indhold af GF 2- Sosu Undervisningen består af valgfag, grundfag, samt et uddannelsesspecifikt fag, og bidrager til udvikling af elevens faglige og personlige kompetencer. Uddannelsesspecifikt

Læs mere

Prøvevejledning Pædagogisk Assistent Uddannelsen Afsluttende tværfaglig prøve August 2016

Prøvevejledning Pædagogisk Assistent Uddannelsen Afsluttende tværfaglig prøve August 2016 Prøvevejledning Pædagogisk Assistent Uddannelsen Afsluttende tværfaglig prøve August 2016 Lovgrundlag Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Undervisningsministeriet bekendtgørelse

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen Elev navn: Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Cpr : Hold : SSH Praktik 1B: d. Praktik 2: d. Praktikstedets/afdelingens navn: Disse ark er udfyldes af praktikvejleder hver gang eleven midtvejs- og

Læs mere

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse:

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse: Begynde at opnå Arbejde videre med at opnå Opnået Trin 1 - Praktik mål, erhvervsfaglige kompetencer samt status for målopfyldelse. Elevnavn: Praktiksted: Praktikperiode: Vejleder: Praktikmål Erhvervsfaglig

Læs mere

Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Skoleforløbets opbygning fordelt på temaer, valgfag og valgfri uddannelsesspecifikke

Læs mere

Bedømmelseskriterier pædagogisk assistentuddannelse efter august 2015 Indhold

Bedømmelseskriterier pædagogisk assistentuddannelse efter august 2015 Indhold Bedømmelseskriterier pædagogisk assistentuddannelse efter august 2015 Indhold Bedømmelseskriterier for arbejdsmiljø og ergonomi... 2 Bedømmelseskriterier for bevægelse og idræt (Avanceret)... 4 Bedømmelseskriterier

Læs mere

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve.

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve. Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder, så eleven bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og til at lytte til og læse forskellige teksttyper

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen Silkeborg den 10.11.2015 Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen Vejledende uddannelsestid: 12 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål

Læs mere

Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse

Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse BEK nr 298 af 24/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.05T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1638 af

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen. Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d.

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen. Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen Elev navn: Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Cpr : Hold : SSH Praktik 1B: d. Praktik 2: d. Praktikstedets/afdelingens navn:

Læs mere

Undervisningsplan for grundforløb for to-sprogede rettet mod hovedforløbet social- og sundhedsuddannelsen ved Randers Social- og Sundhedsskole

Undervisningsplan for grundforløb for to-sprogede rettet mod hovedforløbet social- og sundhedsuddannelsen ved Randers Social- og Sundhedsskole Undervisningsplan for grundforløb for to-sprogede rettet mod hovedforløbet social- og sundhedsuddannelsen ved Indholdsfortegnelse 1 RANDERS SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLE... 3 1.1 PRAKTISKE OPLYSNINGER OM SKOLEN...

Læs mere

Prøvebestemmelser. Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1.

Prøvebestemmelser. Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. Prøvebestemmelser Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på GF2 pædagogisk assistentuddannelse...

Læs mere

Lokal undervisningsplan, GF2- SOSU, SOSU Østjylland

Lokal undervisningsplan, GF2- SOSU, SOSU Østjylland Lokal undervisningsplan, GF2- SOSU, SOSU Østjylland Erhvervsfagligt hovedområde; Omsorg, Sundhed og Pædagogik Gældende fra august 2017 Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelserne Aarhus 1 Lokal undervisningsplan,

Læs mere

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring udstedet af praktikvejlederen og den praktikansvarlige

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

uddannelsesordningen

uddannelsesordningen Tillæg og rettelser til uddannelsesordningen (november 2006) Grundforløb Social- og sundhedshjælperuddannelsen Social- og sundhedsassistentuddannelsen Tillæg: Praktiske indgange Sammenhængende forløb Kommuneoptag

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR GRUNDFORLØBET SOSU 20 UGER

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR GRUNDFORLØBET SOSU 20 UGER LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR SOSU 20 UGER Lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 1 GENERELT FOR SKOLEN 3 1.1 PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE OVERVEJELSER 5 2 DEN ERHVERVSFAGLIGE FÆLLESINDGANG

Læs mere

Grundforløb 2 mod sosu hjælper og sosu assistent

Grundforløb 2 mod sosu hjælper og sosu assistent Grundforløb 2 mod sosu hjælper og sosu assistent GF2 mod social og sundhedshjælper og GF 2 mod social og sundhedsassistentuddannelsen består af 5 temaer af fire ugers varighed. TEMA 1 PÅ VEJ IND I SOSU

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Kompetencemål Mål for obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri uddannelsesspecifikke fag

Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Kompetencemål Mål for obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen Mål for obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri uddannelsesspecifikke fag Gældende for hold startet efter 1. januar 2017 Indhold 1. KOMPETENCEMÅL...

Læs mere

KOBLINGER MELLEM SKOLE OG PRAKTIK. Underviser Kirsten Nielsen, Social- og Sundhedssolen Silkeborg

KOBLINGER MELLEM SKOLE OG PRAKTIK. Underviser Kirsten Nielsen, Social- og Sundhedssolen Silkeborg KOBLINGER MELLEM SKOLE OG PRAKTIK BAGGRUND FOR FOU-PROJEKTET Undersøgelser viser, at kun ca. halvdelen af erhvervsskoleelever oplever sammenhæng mellem skoleperioden og praktikken Diplomopgave som belyser

Læs mere

Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold

Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier for arbejdsmiljø og ergonomi... 2 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation (Avanceret niveau)... 5 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af og afkortning af den pædagogiske assistent uddannelse.

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af og afkortning af den pædagogiske assistent uddannelse. Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af og afkortning af den pædagogiske assistent uddannelse. Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014 Trin 1. Revideret maj 2014 Prøvebestemmelser Trin 1, Social- og hjælperuddannelsen Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 01. januar 2013 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på trin

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbets anden del SOSU Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. august 2015 Indhold Generelt om skolen... 2 2.0 grundforløbets anden del...

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for Nov. 2017 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER... 3

Læs mere

Prøvevejledning til den afsluttende prøve

Prøvevejledning til den afsluttende prøve Prøvevejledning til den afsluttende prøve Den pædagogiske assistentuddannelse Formål At give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige kompetencer som fremgår af uddannelsens

Læs mere

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode:

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: : Målet skal nås som en færdighed A. Mål for praktikuddannelsen selvstændigt arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i samarbejde

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Praktik 2 A og B. Kendskab til læringsmuligheder og læringsredskaber.

Praktik 2 A og B. Kendskab til læringsmuligheder og læringsredskaber. Praktik 2 A og B Praktik 2A (inkl. modul perioden) er på ca. 8 uger og 2B er på ca. 9 uger. Tema Mål Fokusområder Klinisk praksis Læring - Introduktion til praktikstedet herunder organisationen og samarbejdspartnere.

Læs mere

Underviser / Emne

Underviser / Emne Personlig hjælp, omsorg og pleje. Personlig hjælp, omsorg og pleje. Grundforløb 2 er grundlaget for at komme på uddannelsen som social og sundhedshjælper fokus på det raske menneske, det at yde omsorg

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

Den lokale undervisningsplan Uddannelsesniveau 2013-2014

Den lokale undervisningsplan Uddannelsesniveau 2013-2014 Den lokale undervisningsplan Uddannelsesniveau 2013-2014 HG generelt side 2 HG Basis 1. år side 3 HG Basis 2. år side 4 HG Uniform side 5 HG Digital Handel side 6 HG Fashion & Fitness side 7 HG Festival

Læs mere