Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget"

Transkript

1 Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets nettodriftsbudget 2018 udgør i alt 93,897 mio. kr. Dette beløb anvendes indenfor områderne: Forvaltningen Haller og bygninger Biblioteker Museer og teatre Andre kulturelle opgaver Folkeoplysning Bosætning Samlet overblik over budget 2018 og overslagsår fordelt på områder: Fritid-, Kultur- og Bosætningsudvalget, i alt 93,897 93,796 93,797 93,796 Forvaltningen 0,150 0,150 0,120 0,171 Haller og bygninger m.v. 25,836 25,640 25,590 25,372 Biblioteker 32,064 32,064 32,049 32,064 Museer og teatre 16,023 16,141 16,283 16,399 Andre kulturelle opgaver 2,686 2,664 2,629 2,664 Folkeoplysning 16,574 16,574 16,564 16,563 Bosætning 0,563 0,563 0,563 0,563 Figur 1: Procentvis fordeling af driftsramme [1]

2 Forvaltningen Området er udskilt fra andre kulturelle formål og haller og bygninger. Det omfatter projektmidler til renovering af Det gamle Rugbrødsbageri i Vrå og andre formål på fritidsområdet, der omfatter netværksaktiviteter, mødeaktivitet samt enkelt arrangementer, der ikke er konkret budgetteret. Haller og bygninger Budgetteringen for haller og bygninger er tilpasset som følge af udvidelser i de selvejende haller med der af følgende udvidelse af tilskudsrammen i Haltilskudsmodellen. Samtidig er budgettet tilpasset på baggrund af 2016-niveau for såvidt angår de nye idrætsanlæg ved Nord Energi Arena, Atletikstadion og Vendiahallerne. Der er genoptaget prisfremskrivning på rammen til Haltilskudsmodellen, så rammen til tilskud til selvejende haller afspejler det forventede tilskud uden ændringer i Haltilskudsmodellen i Budgetforliget for budget 2017 er lagt til grund for budgetlægningen for Vendelbohus og der afventer således endelig afklaring om fremtidig driftskonstruktion for Vendelbohus. Området dækker udgifter, der er forbundet med hhv. driftstilskud til de selvejende haller, samt drift af de kommunale haller og bygninger som anvendes indenfor udvalgets område. Den samlede driftsramme for budget 2018 på 25,836 mio. kr. fordeler sig således: Bygninger Ejerforhold Geografisk placering Midlernes anvendelse 2018 Børglum Kirkevej 5 Ejer Børglum Bygn.drift 0,131 Jernbanegade 8, Vrå Ejer Vrå Bygn.drift/ driftstilskud 0,099 Stadionvej 11, Vrå Ejer Vrå Bygn.drift/ driftstilskud 0,078 Vejbyvej 605, Vejby Ejer Vejby Bygn.drift 0,077 Nørregade 12, Løkken Ejer Løkken Bygn.drift/ driftstilskud 0,023 Redningshus, Løkken Ejer Løkken Bygn.drift/ driftstilskud 0,018 Sømandskirken, Hirtshals Ejer Hirtshals Bygn.drift/ driftstilskud 0,118 Tversted Arkiv Ejer Tversted Bygn.drift 0,030 I alt 0,574 Haller og idrætsfaciliteter Ejerforhold Geografisk placering Midlernes anvendelse 2018 Fælles formål kommunale haller og bygninger - - Drift 2,100 Bagterp Klubhus Ejer Hjørring Bygn.drift/ driftstilskud 0,150 Frem Klubhus* Ejer Hjørring Bygn.drift/ driftstilskud 0,351 Harkenhallen Ejer Harken Bygn.drift/ driftstilskud 0,243 Hjørring Stadion Ejer Hjørring Bygn.drift 1,100 Hirtshals Stadion Ejer Hirtshals Bygn.drift 0,334 [2]

3 Bagterphallen Ejer Hjørring Bygn.drift 0,823 Bjergbyhallen Ejer Hjørring Bygn.drift 0,667 Højenehallen Ejer Hjørring Bygn.drift 0,775 Lundergårdhallen Ejer Hjørring Bygn.drift 0,799 Vendiahallen Ejer Hjørring Bygn.drift 2,100 Vandhuset Ejer Hjørring Bygn.drift 4,450 Atletikstadion Ejer Hjørring Drift 0,256 Kunstgræsbanen Ejer Hjørring Bygn.drift 0,289 Vendelbohus Ejer Hjørring Bygn.drift 0,646 Haltilskudsordning selvejende haller, inkl. institutioner, der får tilskud efter principperne i haltilskudsmodellen:** - Hele kommunen Driftstilskud 10,179 I alt 25,262 * Implementeringspuljen i forbindelse med større anlægsprojekter er udgået og Frems Klubhus samt Redningshuset i Løkken forventes overført til selveje i budgetperioden. ** Omfatter Hirtshals Idrætscenter, Løkken Idrætscenter, Sindalhallerne, Idrætscenter Vendsyssel, Tårshallen, Stendyssehallen, Tannisbugthallen, Tornbyhallen, Astrup-Sønderskov, Vrejlev-Hæstrup, Skalleruphallen samt Kultur- og Idrætscenter Hundelev Biblioteker Som grundlag for budget 2018 er der videreført uændret budgetlægning fra 2017 ud fra, at der fortsat arbejdes med indfasning af besparelser fra tidligere år og deraf følgende organisatoriske og aktivitetsmæssige ændringer: Implementering fra budget 2015: Generel serviceniveaunedsættelse med fortsat indfasning af besparelse på 0,4 mio. kr. i 2016 stigende til 0,7 mio. kr. fra 2018 og frem sammen med yderligere serviceniveaunedsættelse på bibliotekerne på 0,2 mio. kr. i Reduktioner besluttet med budget 2017 omfattende omlægning af bødetakster, materialer, porto, IT og arrangementer med en samlet reduktion af bibliotekets budgetramme på 0,430 mio. kr. stigende til 0,533 mio. kr.. Området dækker driftsudgifter til Hjørring Bibliotekerne, hvor den samlede driftsramme for bibliotekerne i 2018 udgør 32,064 mio. kr. Driftsrammen omfatter biblioteksdrift på afdelingerne i Hjørring, Hirtshals, Sindal, Vrå og Løkken samt afhentningssteder i: Bindslev, Bjergby, Lønstrup, Lørslev, Tornby, Tversted, Tårs og Vrensted. Museer og teatre Som grundlag for budget 2018 er der videreført beslutninger om omprioriteringer fra budget 2017 for driftsaftale for Vendsyssel Teater. Der er fastholdt reduktion af tilskud til Vendsyssel Historiske Museum, jf. budget Tilskud til de øvrige institutioner er videreført på uændret niveau. [3]

4 Området dækker udgifter til driftstilskud til selvejende kulturelle institutioner. Den samlede driftsramme for budget 2018 på 16,023 mio. kr. fordeler sig som vist i nedenstående tabel og er budgetlagt på baggrund af budget Institution Ejerforhold Geografisk placering Midlernes anvendelse 2018 i mio. kr. Hjørring Teater Selvejende Hjørring Driftstilskud 0,246 Løkken Museum Selvejende Løkken Driftstilskud 0,070 Nordsøen Oceanarium Selvejende Hirtshals Driftstilskud 0,920 Vendsyssel Historiske Museum Selvejende Kommunedækkende Driftstilskud 5,707 Vendsyssel Kunstmuseum Selvejende Hjørring Driftstilskud 2,657 Vendsyssel Teater Selvejende Hjørring Driftstilskud, bygn.drift, refusion og aktivitetspulje 5,679* Vrå Kunstbygning Selvejende Vrå Driftstilskud 0,688 Fælles formål teatre - - Mødeaktivitet mv. og lignende vedr. kulturinstitutioner 0,056 I alt 16,023 *I nettobudgettet til Vendsyssel Teater, er modregnet i alt 2,653 mio. kr., som udgør forventet statsrefusion for kommunens driftstilskud til institutionen og lejeindtægt på 1,272 mio. kr. vedr. Banegårdspladsen 4. Andre kulturelle opgaver Som grundlag for budget 2018 er der videreført budgetlægning ud fra, at der skal ske implementering af følgende ændringer: Tilskuddet til Willumsen-samlingen, Herregården Odden er udfaset i budget Tilskuddet til Grafisk Værksted er udfaset i budget For Kulturalliancen er der budgetlagt ud fra revideret aftale om økonomisk fordeling, der blev godkendt med budget For de øvrige aktiviteter, herunder ændret ramme til puljer til talent- og elitestøtte samt kulturpuljerne, videreføres niveauet uændret fra Området omfatter primært aktivitetspuljer indenfor talent- og eliteidræt, kulturelle aktiviteter og samarbejdsaftaler på kulturområdet. Området omfatter desuden lokalhistoriske arkiver og Samling og Sammenhold, hvor de budgetterede midler er målrettet projektrealisering og samarbejder med borgergrupper m.fl.. Den samlede driftsramme i 2018 på 2,686 mio. kr. fordeler sig som vist i nedstående tabel og er budgetlagt på baggrund af budget [4]

5 Aktivitet Ejerforhold Geografisk placering Midlernes Anvendelse 2018 i mio. kr. Løkken-Vrå Nærradio - Vrå Driftstilskud 0,043 Lokalhistoriske Arkiver - - Tilskud til drift og udd. 0,230 Tornby-Vidstrup Sognearkiv - Tornby Tilskud til husleje 0,032 Hjørring Kommunes Kunstfond ,110 Samling og sammenhold, Hele Kommunen og Vrenstearbejder Projekter og borgersam- - incl. Byens Hus 0,286 Talentudvikling idræt/sport ,214 Frie kulturstøttemidler ,459 Musikarrangementer ,067 Nyskabende initiativer ,040 Brinck Seidelinsgade 10 freskoer Lejer Hjørring Bygningsdrift 0,040 Kulturalliance Hjørring- Frederikshavn - - Samarbejdsaftale 0,809 Kulturaftale Nordjylland - - Samarbejdsaftale 0,233 Mødeaktivitet mv. vedr. Fælles formål andre kulturelle opgaver - - kulturelle opgaver og 0,123 samarbejder Andre kulturelle opgaver, i alt 2,686 Folkeoplysning Området dækker udgifter til tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsliv og til den folkeoplysende voksenundervisning. Den samlede driftsramme for 2018 på 16,574 mio. kr. fordeler sig som vist i tabellen herunder. Rammener budgetlagt på baggrund af aktivitetsniveau fra 2016 samt tilskudsramme til voksenundervisning på niveau med Område 2018 I mio. kr. Bemærkning Fællesudgifter Folkeoplysning 0,108 Betaling til og fra andre kommuner 0,266 Folkeoplysende Voksenundervisning 1,200 Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 6,000 Lokaletilskud 9,000 I alt 16,574 Forhøjet ramme, jf. budgetforlig 2017 Reduceret ramme, jf. budgetforlig 2017 Budgetforudsætning er pointværdi på aktivitetstilskud på 0,89 kr. Budgetforudsætning er lokaletilskud på 70% [5]

6 Bosætning Bosætningsopgaverne omfatter løbende kontakt til lokalområder og potentielle tilflyttere for at fremme synligheden af de forskelligartede kvaliteter i kommunen. Udvalget beskæftiger sig med et krydsfelt, hvor der både arbejdes med en håndholdt her og nu -indsats og strategiske tiltag. Indsatserne skal fremme arbejdet med at tiltrække flere tilflyttere, samt at fastholde potentielt fraflyttende. Igennem alle drøftelserne har udvalget haft fokus på, at der skal gøres mere for at synliggøre/profilere og markedsføre de initiativer og styrker, der kendetegner Hjørring Kommune. Finansiering til aktiviteterne på bosætningsområdet sker dels via anlægsprioriteringerne og dels ved gennemførelse af konkrete projekter, der finansieres via eksterne fonde eller via bevillinger i løbet af budgetperioden. Til varetagelse af de løbende udviklings- og koordineringsopgaver er der afsat 0,563 mio. kr. til personaleressourcer på bosætningsområdet for dermed at fremme følgende punkter: Etablering og drift af ambassadørnetværk Koordinering og synliggørelse af bosætningsvinklen i igangværende initiativer til en sammenhængende strategisk indsats, der let kan kommunikeres til samarbejdspartnere, virksomheder og borgere. Udvikling af nye initiativer på tværs af og i dialog med alle udvalgs- og forvaltningsområder. [6]

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 94,067 mio. kr. Dette beløb anvendes indenfor områderne: Haller og bygninger Biblioteker Museer

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 92,030 mio. kr. Dette beløb anvendes indenfor områderne: Haller og bygninger Biblioteker Museer

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Budgetoplæg

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Budgetoplæg Sag: 00.30.10-Ø00-1-16 Dato: 17-08-2016 Hjørring Kommune Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Budgetoplæg 2017-2020 1. Indledning Budgetoplæg 2017-2020 for Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget er

Læs mere

Økonomiudvalget varetager opgaver indenfor Administrativ organisation, Politisk organisation, Erhverv, Turisme og Profilering samt Kultur.

Økonomiudvalget varetager opgaver indenfor Administrativ organisation, Politisk organisation, Erhverv, Turisme og Profilering samt Kultur. Økonomiudvalg Økonomiudvalget varetager opgaver indenfor Administrativ organisation, Politisk organisation, Erhverv, Turisme og Profilering samt Kultur. Udvalgets nettodriftsramme udgør 568,252 mio. kr.

Læs mere

Den samlede status for udvalgets område er gengivet nedenfor i tabel 1 og uddybes efterfølgende for de enkelte områder. Forbrug pr. 30.

Den samlede status for udvalgets område er gengivet nedenfor i tabel 1 og uddybes efterfølgende for de enkelte områder. Forbrug pr. 30. Hjørring Kommune Sag: 00.30.14-Ø00-22-16 Dato: 07-11-2016 Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Der foreligger økonomirapport for perioden 1. januar-30. september

Læs mere

Ompl. + Till.bev. + Gen.bev. Korrigeret budget Bosætning 0% Haller og bygninger mv. 29% Biblioteker 34%

Ompl. + Till.bev. + Gen.bev. Korrigeret budget Bosætning 0% Haller og bygninger mv. 29% Biblioteker 34% HJØRRING KOMMUNE REGNSKAB Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Mio.kr. Budget Ompl. + Till.bev. + Gen.bev. Korrigeret Regnskab Afvigelse korrigeret Heraf overføres til 2017 Fritid og kultur 92,897 3,213

Læs mere

Forbrug pr. 30. sept. Korrigeret budget

Forbrug pr. 30. sept. Korrigeret budget Hjørring Kommune Sag: 00.30.14-Ø00-7-17 Dato: 01-11-2017 Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Der foreligger økonomirapport for perioden 1. januar-30. september

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Vision 2020 Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der skal vise vejen for, hvordan kommunens fritids-

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Detailbudget på kostbærer

Fritids- og Kulturudvalget. Detailbudget på kostbærer Detailbudget på kostbærer Fællesudgifter Haller m.m. 10102000 Fast Løn Fællesudg. Haller m. - 3.538.310 Fællesudgifter Haller m.m. 22168000 Personalemøder fødevarer Fællesudg. Haller m. - 5.359 Fællesudgifter

Læs mere

Økonomiudvalget varetager opgaver indenfor Administrativ organisation, Politisk organisation, Erhverv, Turisme og Profilering samt Kultur.

Økonomiudvalget varetager opgaver indenfor Administrativ organisation, Politisk organisation, Erhverv, Turisme og Profilering samt Kultur. Økonomiudvalg Økonomiudvalget varetager opgaver indenfor Administrativ organisation, Politisk organisation, Erhverv, Turisme og Profilering samt Kultur. Udvalgets nettodriftsramme udgør 565,4 mio. kr.

Læs mere

Økonomiudvalget varetager opgaver indenfor Administrativ organisation, Politisk organisation, Erhverv, Turisme og Profilering samt Kultur.

Økonomiudvalget varetager opgaver indenfor Administrativ organisation, Politisk organisation, Erhverv, Turisme og Profilering samt Kultur. Økonomiudvalg Økonomiudvalget varetager opgaver indenfor Administrativ organisation, Politisk organisation, Erhverv, Turisme og Profilering samt Kultur. Udvalgets nettodriftsramme udgør 565,1 mio. kr.

Læs mere

Beregning af tilskud haltilskudsmodel - selvejende haller Beregning i henhold til indberetning fra regnskab 2017 Tilskud

Beregning af tilskud haltilskudsmodel - selvejende haller Beregning i henhold til indberetning fra regnskab 2017 Tilskud Beregning af tilskud 2019 - haltilskudsmodel - selvejende haller Beregning i henhold til indberetning fra regnskab 2017 Grundtilskud Tilskud til Tilskud til Tilskud Tilskud Loft Endeligt lån forbrugsafgifter

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Hjørring Kommune Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Reduktionskatalog 17. august 2016 Indholdsfortegnelse SERVICEOMRÅDE, HALLER OG BYGNINGER...3 Forslag nr. 1 Fremrykning rammebesparelse haltilskudsmodel

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Hjørring Kommune Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Omprioriteringer indenfor rammen 9. august 2016 Indholdsfortegnelse SERVICEOMRÅDE, HALLER OG BYGNINGER...3 Forslag nr. 1 Rammebesparelse Hjørring

Læs mere

Åbent referat Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret

Åbent referat Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret Åbent referat Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 15.45 Mødested: Mødelokale 122, 1.

Læs mere

Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab

Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab Mio. kr. Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab varetager opgaver inden for kultur og fritid, f.eks. biblioteker, idrætsfaciliteter og grønne områder, folkeoplysningsområdet,

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Plan & Kulturudvalget. Drift. Plan & Kultur- udvalget i alt

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Plan & Kulturudvalget. Drift. Plan & Kultur- udvalget i alt Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 CFKFOB-overblik 1 Drift Tabel 1:, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler Forbrug pr. 31/3-2019 Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret

Læs mere

Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/5- Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/5-

Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/5- Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/5- Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/5-2018 incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret

Læs mere

Budget ,1 2,8 2,6 2,3 2,4 3,6 2,2

Budget ,1 2,8 2,6 2,3 2,4 3,6 2,2 Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Budget 211 3,1 2,8 2,6 2,3 2,4 3,6 2,2 Herning 3,1 Holstebro 2,8 Horsens 2,6 Randers Silkeborg 2,3 2,4 Skive 3,6 Viborg 2,2,,5 1, 1,5 2, 2,5 3,

Læs mere

Åbent referat Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret

Åbent referat Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret Åbent referat Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:00 Mødested: Vendsyssel Teater Fraværende:

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:45 Mødested: Mødelokale

Læs mere

3. Principbeslutning omkring Højenehallen som selvejende institution

3. Principbeslutning omkring Højenehallen som selvejende institution 04.04.00-P00-4-15 3. Principbeslutning omkring Højenehallen som selvejende institution Resumé Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget skal tage stilling til Højenehallen som selvejende institution, og

Læs mere

Udvalget Kultur og fritid

Udvalget Kultur og fritid Udvalget Kultur og fritid Udvalget for Kultur og fritid er ansvarlig for et politikområde: Kultur og fritid. Politikområde 15. Kultur og fritid Udvalget for Kultur og fritid varetager opgaver indenfor

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice

Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/8-2014 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Afvigelse

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr.

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr. Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget 2019

Fritids- og Kulturudvalget 2019 Fritids- og Kulturudvalget 2019 Opgaver Udvalget varetager opgaver inden for følgende fem områder: Idræts- og fritidsfaciliteter Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2017

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2017 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 & 32 Faste ejendomme og fritidsfaciliteter budget 3.003.897 2.851.754 2.784.181 2.594.787 Forskel 219.716 256.967 Overført til kommende budgetår 270.064

Læs mere

Nedenstående tabeller og figurer har til formål at illustrere udviklingen historisk og for budgetårene indenfor politikområdet.

Nedenstående tabeller og figurer har til formål at illustrere udviklingen historisk og for budgetårene indenfor politikområdet. Udvalget for Kultur og Fritid Politikområde 15. Kultur og Fritid, som omfatter, Lov om støtte til Folkeoplysning Drift og udvikling af kulturelle institutioner Drift og udvikling af grønne områder Samlet

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSUDVALG BEMÆRKNINGER

KULTUR- OG FRITIDSUDVALG BEMÆRKNINGER 283 KULTUR- OG FRITIDSUDVALG BEMÆRKNINGER 284 00.25.13 Andre faste ejendomme samt 05.32.32 Bie Centret Udgifter 2.738 Indtægter -280 Netto 2.458 Budgetafsnittet omfatter Adelgade 26 (Bies Gård, Forhus,

Læs mere

Åbent referat Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret

Åbent referat Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret Åbent referat Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 15.30 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal Hjørring Rådhus

Læs mere

Udvalgets område er gennemgået med udgangspunkt i forventet behov for ekstra bevillinger af enten positiv eller negativ karakter.

Udvalgets område er gennemgået med udgangspunkt i forventet behov for ekstra bevillinger af enten positiv eller negativ karakter. 40.00 Generelle bemærkninger Udvalgets område er gennemgået med udgangspunkt i forventet behov for ekstra bevillinger af enten positiv eller negativ karakter. 40.20 Haller og baneanlæg Området vedrører

Læs mere

Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3-

Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/3-2018 incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret

Læs mere

SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET (side 60-79) 60 Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af tværgående udvikling og

Læs mere

Åben dagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret Åben dagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale 122, 1. sal Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

Udvalget for Kultur og Fritid BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID. Bevillingsoversigt DRIFT OG REFUSION BUDGET 2014 HELE KR.

Udvalget for Kultur og Fritid BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID. Bevillingsoversigt DRIFT OG REFUSION BUDGET 2014 HELE KR. Udvalget for Kultur og Fritid soversigt BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID BUDGET 2014 HELE 1.000 KR. NOTE DRIFT OG REFUSION BUDGET BEVILLING UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER Udvalget

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 8. Kultur- og Fritidsudvalget.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 8. Kultur- og Fritidsudvalget. 8. Kultur- og Fritidsudvalget. 77 78 8. Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2014 på politikområder, Drift: Politikområder U/I Budget 2014 Kultur U 8.036.400 I -144.000 Idræt U 10.162.900 I - 3.413.500 Folkeoplysning

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSUDVALG BEMÆRKNINGER

KULTUR- OG FRITIDSUDVALG BEMÆRKNINGER 283 KULTUR- OG FRITIDSUDVALG BEMÆRKNINGER 284 00.25.13 Bies Gård og Ishuset samt 5.32 BieCentret Udgifter 2.587 Indtægter -272 Netto 2.315 Budgetafsnittet omfatter Adelgade 26 (Bies Gård, Forhus, BieCentret).

Læs mere

Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab

Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab Mio. kr. Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab varetager opgaver inden for kultur og fritid, f.eks. biblioteker, idrætsfaciliteter og grønne områder, folkeoplysningsområdet,

Læs mere

Udover de 56 mio. kr. til biblioteksdriften er der budget til borgerservice på ca. 9 mio. kr., men de står under henholdsvis ØU og BSU.

Udover de 56 mio. kr. til biblioteksdriften er der budget til borgerservice på ca. 9 mio. kr., men de står under henholdsvis ØU og BSU. By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2110025 Dato 20. maj 2015 Budgetnotat for Kultur- og Idrætsudvalget budget 2016 I dette notat er først en kort beskrivelse af budget 2016 og særlige

Læs mere

Opgørelse af budget 2019 og beregnet råderum. Råderum er beregnet med 2,7% af budgetbeløbene under de enkelte områder.

Opgørelse af budget 2019 og beregnet råderum. Råderum er beregnet med 2,7% af budgetbeløbene under de enkelte områder. Notat Til: Uddannelse, Børn og Familie Kopi til: Fra: Plan og Kultur, Bodil Christensen 12. februar 2019 Sags id: 19/3473 1. Fritidsområdet under UBF Notatet beskriver fritidsområdet under Uddannelse,

Læs mere

Kulturudvalget

Kulturudvalget - 3. Budgetforslag 2014-2017 Sagsnr.: 13/16079 Sagsansvarlig: Rasmus Gade SAGSFREMSTILLING Ved Kulturudvalgets sidste behandling af budgetforslag 2014-2017 drøftes følgende emner: - Forslag til driftsbudget

Læs mere

Udvikling/Tendenser folkeoplysningsområdet

Udvikling/Tendenser folkeoplysningsområdet Udvikling/Tendenser folkeoplysningsområdet 1) Foreninger: 144 foreninger har fået tilskud for (150 foreninger i 2015) 2) Medlemstal Der er sket en samlet stigning på 1,2 % på antal medlemmer, der er dog

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2018

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2018 Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Kultur og Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 & 32 Faste ejendomme og fritidsfaciliteter Samlet regnskab: 2017 Korrigeret budget 2.851.754

Læs mere

Økonomirapport ultimo marts 2019

Økonomirapport ultimo marts 2019 SUN Årsopg øre Økonomirapport ultimo marts 2019 Sundheds- og Kulturforvaltningen Drift - Forvaltningen Vejledende forbrugsprocent 25,0% Drift Forvaltningen Tabel 1 - Sundheds- og Kulturforvaltningen -

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Natur - Fritids og Kulturudvalget

Budgetforudsætninger 2016 Natur - Fritids og Kulturudvalget Budgetforudsætninger 2016 Natur - Fritids og Kulturudvalget Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Regn Opr. Basis Budget Budget Budget Budget skab budget budget forslag forslag forslag forslag 2014

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab

Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2015

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2015 Hovedkonto: 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 25Faste ejendomme og 32 Fritidsfaciliteter Regnskab 2013 Budget 2014 13 Andre faste ejendomme 2.071.580 1.406.580 1.268.111 30

Læs mere

Tabel med forslag til budget 2019 og budgetoverslagsår fordelt på fagområder fremgår af bilag 1.

Tabel med forslag til budget 2019 og budgetoverslagsår fordelt på fagområder fremgår af bilag 1. By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 302991 Brevid. 2814517 Budgetnotat for Kultur- og Idrætsudvalget budget 2019 (junimødet) Dato 29. maj 2018 I dette notat er først en kort beskrivelse af forslag

Læs mere

Udvikling/Tendenser folkeoplysningsområdet

Udvikling/Tendenser folkeoplysningsområdet Udvikling/Tendenser folkeoplysningsområdet 1) Foreninger: 150 foreninger har fået tilskud for 2015 (151 foreninger i 2014) 2 af foreningerne er dog i løbet af 2015 blevet fusioneret med en anden forening.

Læs mere

Effektiviserings- og prioriteringskatalog

Effektiviserings- og prioriteringskatalog 23. maj 2017 Effektiviserings- og prioriteringskatalog Indhold KF1. Musik & Billedskolen - reduktion af soloelevpladser IKKE MEDTAGET...3 KF2. Færre betjente åbningstimer på bibliotekerne MEDTAGET I BUDGETTET

Læs mere

Budgetafsnittet omfatter Adelgade 26 (Bies Gård, Forhus, Bie Centeret). Forhuset (stueetagen) er udlejet til ABN Gardiner.

Budgetafsnittet omfatter Adelgade 26 (Bies Gård, Forhus, Bie Centeret). Forhuset (stueetagen) er udlejet til ABN Gardiner. 00.25.13 Bies Gård og Ishuset Udgifter 1.391 Indtægter -225 Netto 1.166 Budgetafsnittet omfatter Adelgade 26 (Bies Gård, Forhus, Bie Centeret). Forhuset (stueetagen) er udlejet til ABN Gardiner. Driftsudgiften

Læs mere

Fritids- og kulturpolitik Helhedsplan for Idrætsområdet (ny plan af byrådet i august 2014) Folkeoplysningspolitik.

Fritids- og kulturpolitik Helhedsplan for Idrætsområdet (ny plan af byrådet i august 2014) Folkeoplysningspolitik. Politikområdet omfatter idrætsfaciliteter, bibliotek, foreningsliv, voksenundervisning, musik- og kulturliv, lokalhistorie, turisme samt adgang til varieret natur- og friluftsliv. På politikområdet er

Læs mere

Udvalget for Kultur og Fritid. Bevillingsoversigt

Udvalget for Kultur og Fritid. Bevillingsoversigt Udvalget for Kultur og Fritid Bevillingsoversigt Bemærkninger Bevilling Faste ejendomme Hovedfunktion 00.25 Udgifter 1.576 Indtægter 215 Netto 1.361 Ad 1-6 1. Gasværkvej 1, Hobro Værksted, kr. 68.000 2.

Læs mere

Referat fra møde i Landsbyforum den 8. november 2011

Referat fra møde i Landsbyforum den 8. november 2011 Referat fra møde i Landsbyforum den 8. november 2011 Deltagere: Henriette Wandborg (Lørslev m.fl.) Helle Jakobsen (Horne-Asdal) Kirsten Walther(Mosbjerg-Tolne) Per Harfeld, Byrådet Carsten Guntofte (Tversted-Uggerby-Tuen)

Læs mere

Kampprogram for Veteran 2019.

Kampprogram for Veteran 2019. Kampprogram for Veteran 2019. Pulje A Pulje B Bjergby Frem 2 Ilbro Tårs H I Hundelev Horne Sport 81 Sindal Bagterp Thise Skallerup S H I Vrå 1 Tornby Lendum Bindslev Hirtshals Frem 1 Vrå 2 Dag Dato Tid

Læs mere

KULTURUDVALGETS BEMÆRKNINGER

KULTURUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 217 1 KULTURUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 132.728.127 kr. Politikområde Biblioteker 37.587.23 kr. Museer 11.584.477 kr. Musikaktiviteter 6.76.65 kr. Idræt 23.47.342 kr. Fritidsaktiviteter

Læs mere

Åbent referat Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret

Åbent referat Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret Åbent referat Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:45 Mødested: Mødelokale 122, 1.

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. 17:15 Mødested: Mødelokale

Læs mere

Udvalget Kultur og Fritid varetager opgaver inden for kultur og fritid, f.eks. biblioteker, idrætsfaciliteter, folkeoplysningsområdet og musikskole.

Udvalget Kultur og Fritid varetager opgaver inden for kultur og fritid, f.eks. biblioteker, idrætsfaciliteter, folkeoplysningsområdet og musikskole. Mio. kr. Udvalget Kultur og Fritid Udvalget Kultur og Fritid varetager opgaver inden for kultur og fritid, f.eks. biblioteker, idrætsfaciliteter, folkeoplysningsområdet og musikskole. Tabel 1 Udgifter

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Politiske bestillinger Beskrivelse af bestilling

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Politiske bestillinger Beskrivelse af bestilling Politiske bestillinger til Augustkonferencen, Budget 2015-2018 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Politiske bestillinger NR. Titel Beskrivelse af bestilling Levering af

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver under området Udvalget varetager opgaver inden for følgende områder: Fritidsfaciliteter Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. Den samlede budgetramme for

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Fritids og Kulturudvalg

1. Budgetbemærkninger - Fritids og Kulturudvalg NOTAT ØDC Økonomistyring 17-08- 1. bemærkninger - Fritids og Kulturudvalg -21 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af tre politikområder: Fritid Kultur Integrationspulje Fritid Politikområdet

Læs mere

Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018 Forbrug Vedtaget budget

Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018 Forbrug Vedtaget budget I mio. kr. Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018 Forbrug Overførsel Korr. pr. 31. Afvigelse korrigeret til 2018 Budget december Heraf overførsel til 2019 (+) = merforbrug (+) = merforbrug (-) = mindreforbrug

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail:  Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl. Kultur- og Fritidsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2013 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Reduktionskatalog for Hjørring Bibliotekerne

Reduktionskatalog for Hjørring Bibliotekerne Reduktionskatalog for Hjørring Bibliotekerne Biblioteksvirksomhed er et lovbundet område og har til formål at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet. Hjørring Bibliotekerne har biblioteker

Læs mere

Erhverv og fritidsudvalget Budget 2009

Erhverv og fritidsudvalget Budget 2009 til 1. behandling Erhverv og fritidsudvalget Udgiftsbaseret Mio. kr. Samlet resultat 33,6 Fritid 14,7 Baneanlæg, kommunale klubhuse og haller 7,3 Campingpladser -0,1 Folkeoplysning 7,5 Bibliotek 11,3 Fællesudg.

Læs mere

Bornholms Regionskommune Budget Besparelsesforslag. Nuværende budget Mindre udgift

Bornholms Regionskommune Budget Besparelsesforslag. Nuværende budget Mindre udgift Bortfald af tilskud til Bornholms Idrætsråd Forslag nr. FKU-21-01 1.000 kr. 2017-priser Nuværende budget 48 48 48 48 Mindre udgift - 48-48 - 48-48 Nettobesparelse -48-48 -48-48 Forslaget består af en 100

Læs mere

Korrigeret Budget. Forventet Afvigelse ifht. Korr. Budget Kultur, fritid og landdistrikter

Korrigeret Budget. Forventet Afvigelse ifht. Korr. Budget Kultur, fritid og landdistrikter Pr. ultimo oktober 2018 Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget- drift ' Forbrug Regnskab Kultur, fritid og landdistrikter 45.539 47.257 41.947 45.871 332-1.386 Samlet overblik drift tet forventes at

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 8. Kultur- og Fritidsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 8. Kultur- og Fritidsudvalget 8. Kultur- og Fritidsudvalget 79 80 8. Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2013 på politikområder, Drift: Politikområder U/I Budget 2013 Kultur U 7.980.660 I -142.866 Idræt U 9.438.124 I - 3.338.577 Folkeoplysning

Læs mere

Kultur og Fritid. Fritid. Kultur og fritid fuld af sunde oplevelser

Kultur og Fritid. Fritid. Kultur og fritid fuld af sunde oplevelser Kultur og Fritid Kultur og Fritid kommer samlet ud af regnskabsåret med et mindreforbrug på 6,5 mio. kr. Indeholdt i regnskabsresultatet er der en samlet overførsel fra 2017 på 2,3 mio. kr. Området er

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Dok. nr. 2489494/11 NOTA 24. maj 2011 Fritids- og Kulturudvalget Fritids- og Kulturudvalget har ansvaret for de kommunale tilbud og støtte til de mange frivillige kræfter i kommunen. De kommunale tilbud

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2012. Udvalget for Kultur og Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2012. Udvalget for Kultur og Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 13 Andre faste ejendomme Korrigeret budget 873.494 1.496.538 Regnskab 788.286 1.285.171 Forskel 85.208 211.367 Overført til kommende budgetår

Læs mere

Åben dagsorden Folkeoplysningsudvalget Fritid og Kultur

Åben dagsorden Folkeoplysningsudvalget Fritid og Kultur Åben dagsorden Folkeoplysningsudvalget Fritid og Kultur Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 16:30 Mødet afsluttet: kl. 18:50 Mødested: Fraværende: Kulturboksen, Nørrebro 24, 9881 Bindslev Kirsten Højrup,

Læs mere

Bornholms Regionskommune Budget 2016 2019. Besparelsesforslag. Nuværende budget 103 103 103 103

Bornholms Regionskommune Budget 2016 2019. Besparelsesforslag. Nuværende budget 103 103 103 103 Tilskud til Wonderfestiwall Forslag nr. FKU-01 1.000 kr. 2015-priser Nuværende budget 103 103 103 103 Mindre udgift - 103-103 - 103-103 Nettobesparelse - 103-103 - 103-103, anlæg Forslaget omfatter en

Læs mere

4 Udvalget for Kultur og Fritid 47.263.368 42.538.638 4.724.730

4 Udvalget for Kultur og Fritid 47.263.368 42.538.638 4.724.730 4 Udvalget for Kultur og Fritid 47.263.368 42.538.638 4.724.730 Samlet overførsel! ovf begrundelse 04001 00.25 Faste ejendomme og 1.977.847 1.944.142 33.705 fritidsfaciliteter 13 Andre faste ejendomme

Læs mere

35 Udvalget for Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 60 Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.

35 Udvalget for Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 60 Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019. Budget 2013 16 1 35 Udvalget for Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 60 Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 00 Byudvikling, bolig og 9.929.306 9.829.305

Læs mere

Offentliggørelse af tilskudsregnskab fra folkeoplysende foreninger i Hjørring Kommune

Offentliggørelse af tilskudsregnskab fra folkeoplysende foreninger i Hjørring Kommune Offentliggørelse af tilskudsregnskab fra folkeoplysende foreninger i Hjørring Kommune Folketinget har vedtaget en lov om ændringer af Folkeoplysningsloven, hvilket betyder at der skal ændres praksis på

Læs mere

Supplementsskrivelse vedr. fritid og kultur

Supplementsskrivelse vedr. fritid og kultur 1 Supplementsskrivelse vedr. fritid og kultur Indhold Side 01/ HOVEDBUDSKABER... 2 02/ NYE INITIATIVER... 3 2.1 Fornyelse og udvikling af scenekunstområdet... 3 03/ OPFØLGNING PÅ IGANGVÆRENDE INITIATIVER...

Læs mere

Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Budgetopfølgning pr Dok. nr.: 77755/15

Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Budgetopfølgning pr Dok. nr.: 77755/15 Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 30.04. Dok. nr.: 77755/15 1 Drift UDVIKLING I VIST PÅ HOVEDOMRÅDER - = overskud 30/4 31/8 1 2 3 4 3-2 Bibliotek og Borgerservice 128.168

Læs mere

Hjørring Kommune. Til Folkeoplysningsudvalget. Høring vedrørende mulige besparelser på Folkeoplysningsområdet

Hjørring Kommune. Til Folkeoplysningsudvalget. Høring vedrørende mulige besparelser på Folkeoplysningsområdet Hjørring Kommune Til Folkeoplysningsudvalget Plan og Udvikling Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Høring vedrørende mulige besparelser

Læs mere

Referat fra møde i Landsbyforum den 30. april 2012

Referat fra møde i Landsbyforum den 30. april 2012 Referat fra møde i Landsbyforum den 30. april 2012 Deltagere: Henriette Wandborg (Lørslev m.fl.) Jørgen Jensen (Bindslev) Jens Ole Frederiksen (Poulstrup) Tove Marquardsen (Skallerup-Vennebjerg-Lønstrup)

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 12:00 Mødet afsluttet: kl. 17:30 Mødested: Mødelokale

Læs mere

01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493

01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 1 01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 00 Byudvikling, bolig og F1 U 968 969 969 969 miljøforanstaltninger F1 I 222 222 222 222 28 Fritidsområder F2 U 968 969 969 969

Læs mere

Erhverv og Fritidsudvalget Budget 2009 Mio. kr.

Erhverv og Fritidsudvalget Budget 2009 Mio. kr. Mio. kr. Samlet resultat 34,1 Fritid 15,4 Stadion og idrætsanlæg 1,6 Idræts- og svømmehaller 5,6 Campingpladser -0,1 Folkeoplysning 8,3 Bibliotek 11,3 Fællesudgifter Bibliotek 10,7 Bogense Bibliotek, bygninger

Læs mere

Udvalget for Kultur og Fritids reduktioner i budget

Udvalget for Kultur og Fritids reduktioner i budget Oversigt over handlekatalog på drift Skema G2 Udvalget for Kultur og Fritid Beløb i 1.000 kr. 2010 P/L Udvalget for Kultur og Fritids reduktioner i budget 2010-14 Udvalget for Kultur og Fritid fik af Byrådet

Læs mere

Åbent referat Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret

Åbent referat Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret Åbent referat Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 122, 1.

Læs mere

Bevilling 21 Kultur og fritid

Bevilling 21 Kultur og fritid Bevilling 21 Kultur og fritid Bevilling 21 Kultur og fritid hører under Fritids- og kulturudvalget. Bevillingen omfatter afdelingerne Musik- og Billedskolen, Fritid, Kultur og Adm. Fritid & Kultur. Bevillingen

Læs mere

13. Kultur- og Fritidsudvalget

13. Kultur- og Fritidsudvalget 13. Kultur- og Fritidsudvalget ------------ overslag ---------- Udvalget for Kultur og Fritid 91.922 92.524 93.406 94.598 93.967 93.883 Kulturel virksomhed 38.136 35.350 39.136 40.250 39.666 39.582 Bibliotek

Læs mere

Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune.

Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune. Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune. Læsø Kommune afsætter i sit budget beløb til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed samt tilskud til

Læs mere

Budgetforudsætninger 2017 Natur - Fritids og Kulturudvalget

Budgetforudsætninger 2017 Natur - Fritids og Kulturudvalget Budgetforudsætninger 2017 Natur - Fritids og Kulturudvalget Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Regn Opr. Basis Budget Budget Budget Budget skab budget budget forslag forslag forslag forslag 2015

Læs mere

2 Orientering om regnskab 2015 for bevilling 34 Kultur og Fritid

2 Orientering om regnskab 2015 for bevilling 34 Kultur og Fritid 2 Orientering om regnskab 2015 for bevilling 34 Kultur og Fritid 2.1 - Bilag: Regnskabsbemærkninger 2015 til KFIU DokumentID: 4850930 Bilag Regnskabsbemærkninger til KFI udvalget REGNSKAB 2015 Bevilling:

Læs mere

Åbent referat Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret

Åbent referat Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret Åbent referat Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 122, 1.

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Samlet oversigt Kultur- og udviklingsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* tillægsbevillingsbehov

Læs mere

Økonomiudvalget. Politisk organisation. Administrativ organisation. HJØRRING KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger - Økonomiudvalget

Økonomiudvalget. Politisk organisation. Administrativ organisation. HJØRRING KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger - Økonomiudvalget Økonomiudvalget Med et budget på 568,252 mio. kr. udgør Økonomiudvalgets område 13 % af Hjørring Kommunes samlede driftsbudget. Udvalget skal sikre, at den administrative driftsvirksomhed er i overensstemmelse

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget er tildelt en nettorammer for en række områder.

Kultur- og Fritidsudvalget er tildelt en nettorammer for en række områder. DRIFTSBEVILLING Ordinær nettorammebevilling Kultur- og Fritidsudvalget er tildelt en nettorammer for en række områder. Den samlede budgetramme for 2007 kan opgøres som følger: Udgifter Indtægter Netto-udgifter

Læs mere

politikområde Kultur og Fritid

politikområde Kultur og Fritid politikområde Kultur og Fritid Beskrivelse af fagområdet Politikområdet består af stadions, idrætsanlæg, idræts- og svømmehaller hvis primære formål ikke er skoleidræt. Drift af Kulturcenter, kunstmuseum,

Læs mere

Forliget tager udgangspunkt i det forslag, der har været udsendt til høring, de indkomne høringssvar og den indgåede budgetaftale for

Forliget tager udgangspunkt i det forslag, der har været udsendt til høring, de indkomne høringssvar og den indgåede budgetaftale for Hjørring Kommune 23-11-2010 Side 1. Forlig om skolestruktur i Hjørring Kommune Der er indgået forlig om skolestruktur i Hjørring Kommune. Forliget tager udgangspunkt i det forslag, der har været udsendt

Læs mere