TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 6. oktober 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders Krantz, Arne Hansen, Elise Andersen, Ole Holm Petersen, Tommy Frederiksen Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Efterretning vedrørende Ankestyrelsens afgørelser - LUKKET SAG Meddelelser Inddragelse af frivillige på ældre og sundhedsområdet Orientering om pårørende grupper Godkendelse af revideret kvalitetsstandard for stofmisbrug Medansøger i Lænke-ambulatoriers ansøgning om satspuljemidler til familieorienteret alkoholbehandling Høringssvar vedrørende Sundhedsaftale 3 - den administrative del Budgetopfølgning og statistik på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område - august Halvårsstatistik Sundheds- og Omsorgsudvalget Socialstyrelsens større rolle i tilrettelæggelse og organisering af tilbud og indsatser samt begrænsning i kommunens mulighed for at overtage regionale tilbud Forstærket indsats over for storrygere Eventuelt...22 Bilagsoversigt

3 1. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 14/27145 Sagsansvarlig: sbo.sf BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Dagsorden godkendt. 2

4 2. Efterretning vedrørende Ankestyrelsens afgørelser - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/27145 Sagsansvarlig: sbo.sf 3

5 3. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 14/27145 Sagsansvarlig: sbo.sf RESUMÉ Orientering, information og referater. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER a) Almindelig orientering b) Referat fra Seniorrådsmøde den 12. august 2014 c) Referat fra Embedsmandsudvalg for Sundhed den 12. september 2014 d) Kommunal medfinansiering af de regionale sundhedsudgifter INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget 1. at udvalget tager punkterne til efterretning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Referat fra Seniorrådsmøde den 12. august /14 2 Åben Referat fra Embedsmandsudvalg for Sundhed den 12. september / pdf 3 Åben Budgetkorrektioner akt. medfinansiering B /14 BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Tiltrådt. Forvaltningen orienterede om salg af Clara Service Gruppen til selskaberne ID Holding og HD Holding. 4

6 4. Inddragelse af frivillige på ældre og sundhedsområdet Åben sag Sagsnr.: 14/27145 Sagsansvarlig: sbo.sf RESUMÉ Orientering om frivilligt arbejde. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Som en del af ældrepuljen har Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttet, at ansætte en frivillighedskoordinator. Frivillighedskoordinatoren er tiltrådt d. 1. august Under dette punkt deltager frivilliglighedskoordinatoren og giver udvalget et kort oplæg til hvordan der vil blive arbejdet for frivillighedsområdet og en drøftelse af udvalgets ønsker til indsatsområder. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget, 1. at indsatsområdet frivilligt socialt arbejde drøftes. /kam BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Frivillighedskoordinatoren orienterede om sit arbejde, hvorefter Udvalget drøftede kommunens frivilligt sociale arbejde og ønskede en tilbagemelding om et par måneder på resultater af indsatsen. 5

7 5. Orientering om pårørende grupper Åben sag Sagsnr.: 14/29347 Sagsansvarlig: YMR.SF RESUMÉ Orientering om iværksættelse af pårørendegrupper for pårørende til demente. Møderne finder sted i SundhedsCenter Tårnby to gange om måneden. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I oktober 2014 oprettes der igen pårørendegrupper for pårørende til mennesker med demens eller demenslignende symptomer. I sundhedsaftalen for har Tårnby Kommune forpligtet sig til at indføre basisstandarderne i forløbsprogrammet for demens. Forløbsprogrammet sætter et stort fokus på den demensramtes pårørende og netværk. Her anbefales det, at der sættes ind i forhold til pårørende, da det er en gevinst for alle parter. Som noget nyt etableres grupperne som et samarbejde mellem Tårnby Kommunens forebyggelseskonsulenter og demenskoordinatoren. De to funktioner har ofte sammenfald i forhold til de borgere, som medarbejderne hjælper i deres arbejde. Samarbejdet om pårørendegrupperne giver en mere direkte adgang til de pårørende, så forebyggelseskonsulenterne gennem information og rådgivning kan etablere en tidligere indsats og forebygge bl.a. stress, konflikter og magtanvendelse i hjemmene. Man vurderer fra Nationalt Videncenter for Demens (NVD) at omkring danskere er nære pårørende til et menneske med en demenssygdom. Det er mere psykisk belastende at yde omsorg for en dement end for et menneske med udelukkende fysisk svækkelse. I takt med sygdommens udvikling udviser de pårørende i stigende grad tegn på bekymringer, tristhed, belastningsreaktioner og stress. Egentlig depression forekommer 2-3 gange hyppigere end normalt. Pårørende til demente går ofte til lægen og tager mere receptpligtig medicin end normalt. Der er også øget risiko for at udvikle alvorlig somatisk sygdom, eventuelt med døden til følge. Derfor er den tidlige indsats, information og rådgivning på netop dette område vigtigt, da det både sikrer et bedre sygdomsforløb for den demente og de pårørende, men også sparer ressourcer i kommunen, at den rette rådgivning og hjælp tilbydes tidligere til både den demente og de pårørende. LOVGRUNDLAG Sundhedsaftale for Region Hovedstaden INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen anbefaler at: 1. Sundheds- og Omsorgsudvalget tager orienteringen om pårørendegrupper vedrørende demente til efterretning. 6

8 /kam BILAG Pjece vedrørende Pårørendegruppe til pårørende til demente. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben SV: folder _v1_Folder til pårørendegruppen.docx /14 BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Tiltrådt. 7

9 6. Godkendelse af revideret kvalitetsstandard for stofmisbrug Åben sag Sagsnr.: 14/4425 Sagsansvarlig: kbc.sf RESUMÉ Der er udarbejdet revideret kvalitetsstandard for stofmisbrug, i et samarbejde mellem Børne- og Kulturforvaltningen og Arbejdsmarkedet og Sundhedsforvaltningen, gældende for Børne- og Ungeområdet og Voksenområdet. Sagen foreligges til godkendelse af revideret kvalitetsstandard for stofmisbrug, som følge af lovbekendtgørelse nr. 430 af 30. april 2014, som omhandler en forbedret opfølgning, samt ændring til monitoreringen af indsatsen. Kvalitetsstandarden er gældende for både Børne- og Ungeområdet og Voksenområdet. Voksenområdet forelægges til godkendelse i Sundheds- og Omsorgsudvalget. Børne- og Ungeområdet behandles i Børne- og Skoleudvalget UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Folketinget har besluttet ny lovbekendtgørelse nr. 430 af 30. april 2014, om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service, der giver anledning til revidering af 101 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere. Lovændringen betyder følgende ændringer: 1. Krav om opfølgning på borgerens behandlingsplan jf. 2 pkt Krav om monitorering af indsatsen, herunder opstilling af måltal jf. 2 pkt. 14. Ifølge lovbekendtgørelsen skal borgere, der har afsluttet et behandlingsforløb senest 1 måned efter endt behandlingsforløb og igen 6 måneder efter endt behandlingsforløb modtage opfølgning på deres behandlingsplan, hvis behandlingsforløbet er afsluttet af følgende: færdigbehandlet, udskrevet til et andet tilbud, udskrevet til hospital eller færdigbehandlet med anden udskrivningsårsag. Opfølgningen bør som minimum bestå af en samtale med borgeren om status på borgerens behandlingsplan. Der skal ligeledes opstilles måltal for: Andelen af stofmisbrugere, der efter afsluttet behandling er stoffri samt andelen af stofmisbrugere, der efter afsluttet behandling har reduceret deres stofmisbrug. Andelen af stofmisbrugere i behandling, der efter afsluttet behandling vender tilbage til stofmisbrugsbehandlingen inden for 12 måneder. Kvalitetsstandarden er udarbejdet i samarbejde med Familieafdelingen og omfatter således Børne- og kulturforvaltningen, samt Arbejdsmarkeds og Sundhedsforvaltningens kvalitetsstandard. 8

10 Det estimeres at 15 personer vil være omfattet af de nye opfølgningskrav. Opfyldning af nye lovkrav. Tårnby Kommune har indgået samarbejde med KABS, der varetager stofmisbrugsbehandling, samt lægelig stofmisbrugsbehandling. De nye lovkrav forventes udført af KABS, der vil fremsende beskrivelse af hvorledes de vil udfører opgaverne. HØRING Handicaprådet er høringsberettiget. LOVGRUNDLAG Lovbekendtgørelse nr. 430 af 30. april 2014, om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service. ØKONOMI DUT midler Der er forhandlet DUT midler på 2,2 millioner i 2014 og 1,5 for hvert år fra Med DUT midlerne vil der blive kompenseret for: Udarbejdelsen af de nye kvalitetsstandarder. Opfølgningen hvor der er afsat 45 min til første opfølgning og igen 45 min til anden opfølgning. Der vil ikke blive kompenseret for: Monitorering af indsatsen grundet begrundelsen, at det ligger inde under det, at udarbejde en ny kvalitetsstandard. DUT midler udgør i Tårnby Kommune kr., for 2014 og kr. hvert år fra 2015 til Udgiften kan afholdes indenfor budgettet. Det afregnes via takstfinansiering til KABS i det omfang at de løser opgaven. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller overfor Sundheds- og Omsorgsudvalget, at 1. Kvalitetsstandarden for social behandling af stofmisbrugere i princippet godkendes og sendes til høring i Handicaprådet, når sagen også har været behandles i Børne- og Skoleudvalget. /kam 9

11 BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Kvalitetsstandard /14 BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Tiltrådt. 10

12 7. Medansøger i Lænke-ambulatoriers ansøgning om satspuljemidler til familieorienteret alkoholbehandling. Åben sag Sagsnr.: 14/25513 Sagsansvarlig: lhn.as RESUMÉ Sagen forlægges til beslutning af, hvorvidt Tårnby Kommune ønsker at medansøge i Lænke-ambulatoriers ansøgning om satspuljemidler til familieorienteret alkoholbehandling. Puljemidlerne kan kun søges sammen med en eller flere kommuner. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Tårnby Kommune har indgået en samarbejdsaftale med Lænke-ambulatorierne. Samarbejdsaftalen med Lænke-ambulatorierne blev tiltrådt i Sundheds- og Omsorgsudvalget den 11. november Lænke-ambulatorierne ansøger Sundhedsstyrelsen om satspuljemidler. Puljemidlerne har til formål at styrke kommunernes indsats på alkoholområdet gennem systematisk tidlig opsporing og kvalificeret alkoholbehandling, der har særlig fokus på en familieorienteret alkoholbehandling. I den forbindelse har Lænke-ambulatorierne forespurgt, om Tårnby Kommune ønsker at medansøge. Puljemidlerne kan kun søges sammen med en eller flere kommuner. 8 kommuner på Vestegnen har tilkendegivet, at de ønsker at medansøge, under forudsætning af politisk godkendelse. Det drejer sig om Albertslund Kommune, Brøndby Kommune, Hvidovre Kommune, Ishøj Kommune, Rødovre Kommune, Glostrup Kommune, Vallensbæk kommune og Dragør Kommune. Hvidovre Kommune varetager samlet set det juridiske ansvar ifm. puljeansøgningen. Ansøgningen er sendt til Sundhedsstyrelsen, grundet ansøgningsfrist den 19. september. Der er taget forbehold for politisk godkendelse i ansøgningen. Lænke-ambulatorier ansøger om støtte til iværksættelse af forskellige tiltag, der skal medvirke til en systematisk og tidlig familieorienteret alkoholbehandling, herunder bl.a. om støtte til at projektansætte én medarbejder med ansvar for udvikling af behandlingsindsatser inden for følgende indsatsområdet: o o o o o Tidlig indsats / Fremskudt behandling. Komorbiditet. Etablering af program for kort intervention. Alkoholbehandling når patientens mål er kontrolleret drikning og metodebeskrivelse. Kompetenceudvikling af alkoholbehandlere generelt. 11

13 Om støtte til at projektansætte to familiebehandlere til udvidelse af familiebehandlingskapaciteten. Dette skal intensivere samspillet med kommunerne om alkoholfamiliebehandling. Om støtte til en mentor med behandlerkompetence til at varetage udvikling og sparring af fremskudt behandling i kommunalt regi. Mentoren vil være tilgængelig på Kommunernes matrikel fx 2-3 timer ugentlig i de deltagende kommuner. De kommuner, der medansøger ifm. Lænke-ambulatoriernes ansøgning, vil deltage i styregruppen, der skal konkretisere og formulere den endelige udformning af projektets indhold. Der kan på nuværende ikke stilles garantier ift. hvilke af indsatserne, der iværksættes, eller i hvilke kommuner de iværksættes, da det vil afhænge af, hvor mange midler der bevilges fra Sundhedsstyrelsen. Det familieorienterede perspektiv vil supplere implementeringen af Sundhedspakkerne i Tårnby Kommune. Sundhedspakkerne skal sikre, at Tårnby Kommune opnår målsætningerne i Sundhedsplanen Derfor anbefaler Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen, at Tårnby Kommune medansøger på Lænke-ambulatoriernes ansøgning om satspuljemidler. Sagen er koordineret med børne- og Kulturforvaltningen da familiebehandling som udgangspunkt varetages af Familieafdelingen. LOVGRUNDLAG Sundhedsloven 141. ØKONOMI Projektet har ingen direkte økonomiske konsekvenser. Projektet kan indirekte medføre økonomiske konsekvenser, ved at der bliver fokus på alkoholmisbrug og behandlingsmuligheder ved øget behandlingsudgifter til alkoholbehandling efter Sundhedslovens 141. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller overfor Sundheds- og Omsorgsudvalget, at: /kam 1. Tårnby Kommune medansøger til Lænke-ambulatoriernes ansøgning om satspuljemidler til Familieorienteret alkoholbehandling. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben VS: Mrk. "familieorienteret alkoholbehandling, Hvidovre Kommune, Sagsnr /4 - ansøgning - familiebehandling alkohol.pdf /14 BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Tiltrådt. 12

14 8. Høringssvar vedrørende Sundhedsaftale 3 - den administrative del Åben sag Sagsnr.: 14/9223 Sagsansvarlig: sxa.sf RESUMÉ Der skal indgås ny sundhedsaftale (III) mellem kommuner og regioner gældende for perioden Aftalen består dels af en politisk aftale dels af en administrativ aftale. Tårnby Kommune har fået tilsendt et høringsudkast til den administrative del af Sundhedsaftale 3, som Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen har udarbejdet et høringssvar til. Overordnet mener forvaltningen, at der er mange positive tiltag i Sundhedsaftalen, og at aftalen er meget ambitiøs. Samtidig påpeger forvaltningen, at det er vigtigt, at ansvaret for den praktiske implementering tydeliggøres, hvis der skal sikres målopfyldelse af aftalens fokusområder. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Tårnby Kommune har fået tilsendt et høringsudkast til den administrative del af Sundhedsaftale III. Sundheds- og Omsorgsudvalget samt kommunalbestyrelsen har tidligere godkendt de politiske mål og visioner for sundhedsaftalen samt rammepapiret for henholdsvis psykiatriområdet og det somatiske område. Aftalen er opdelt i 5 overordnede afsnit: Organisering, implementering og opfølgning Borgeren som aktiv samarbejdspart Nye og bedre samarbejdsformer Lighed i sundhed Sammenhæng og kvalitet Afsnittet vedrørende organisering, implementering og opfølgning beskriver hvordan organiseringen omkring Sundhedsaftale III er organiseret både politisk og administrativt. Den vigtigste ændring fra tidligere er, at det psykiatriske område er blevet en del af aftalen, og derfor er der nu fokus på dette område fra politisk og administrative side. Afsnittet hvor fokus er på Borgeren som aktiv samarbejdspartner tager udgangspunkt i at borgerens og pårørende aktivt skal inddrages i deres relation til sundhedsvæsnet såfremt de ønsker det. Derudover er der fokus på, hvordan denne intention opnås. Nye og bedre samarbejdsformer tager udgangspunkt i, at der skal udtænkes nye løsninger i forhold til samarbejde mellem parterne. Målet er at skabe modeller med fokus på partnerskab på tværs af sektorer og fagområder frem for samarbejds- og stafetmodeller. 13

15 Målet med at se på lighed i sundhed er at sikre et særligt fokus på borgere, som er særligt sårbare. De psykisk syge er centrale for denne del af aftalen, og det samme er forebyggelse som kan understøtte et længere og bedre liv for borgeren. Det sidste afsnit vedrører emner i relation til sammenhæng og kvalitet i borgerens møde med sundhedssystemet. Forudsætningen for sammenhæng og kvalitet er den koordinerede indsats på tværs af sektorer samt forebyggelse. Der nævnes en række tiltag som fx Det fælles Medicinkort, som skal være med til at understøtte målopfyldelsen på området. Samlet set indeholder Sundhedsaftalen mange gode tiltag, som kan understøtte arbejdet på sundhedsområdet. Samtidig påpeger forvaltningen at det er vigtigt, at ansvaret for den praktiske implementering tydeliggøres, hvis der skal sikres målopfyldelse af aftalens fokusområder. Udkast høringssvar til høringsmaterialet samt høringsmaterialet er vedhæftet som bilag. Der er fastsat en meget kort høringsfrist som er den 20. oktober. På den baggrund anbefaler forvaltningen at høringssvaret besluttes i Økonomiudvalget. LOVGRUNDLAG Sundhedslovens 205 INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller at Sundheds- og Omsorgsudvalget indstiller overfor Økonomiudvalget: 1. At godkende høringssvaret. /kam BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Bilag 1 Høringsudkast-Sundhedsaftale Administrativ del(050914).pdf 2 Åben Bilag 2 Høringssvar vedr. høringsudkastet til den adm. aftale for Sundhedsaftale / /14 BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Tiltrådt. Sagen videresendes til Økonomiudvalget. 14

16 9. Budgetopfølgning og statistik på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område - august 2014 Åben sag Sagsnr.: 14/4680 Sagsansvarlig: mas.sf RESUMÉ Der fremlægges sag til efterretning vedrørende den økonomiske udvikling og forventede regnskabsskøn på udvalgets servicedriftsområder på baggrund af 8 måneders forbrug i UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Den vedlagte statistik giver et overblik over udviklingen i udgifter og indtægter på alle udvalgets servicedriftsområder i forhold til det budgetterede niveau. Der er tale om den faktiske forbrugsudvikling i 2014 efter 8 måneder. ØKONOMI Efter 8 måneders forbrug er det overordnede billede, at der er forbrugt følgende af budgettet: Nettoforbrug august 2013: 58,56 % Nettoforbrug august 2014: 59,89 % Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen forventer ultimo august 2014, at overholde det korrigerede budget for 2014 samlet set, efter de bevilgede tillægsbevillinger på 8,1 mio. kr. ifm. halvårsregnskabet. Der har igennem 2014 været konstateret et særskilt pres på ældre- og sundhedsområdet som en følge af det nære sundhedsvæsen. Dette har ført til, at der er igangsat et arbejde med udarbejdelse af en Ældreplan med løsningsforslag for området. Forvaltningen forventer dog et merforbrug på serviceområdet Hjælpemidler, hvilket imidlertid modsvares af et tilsvarende mindreforbrug på serviceområdet Førtidspension og boligstøtte. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen anbefaler overfor Sundheds- og Omsorgsudvalget, 1. at tage sagen til efterretning. /kam BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Statistik på Voksenhandicapområdet ultimo august 2014.pdf /14 15

17 2 Åben Statistik på ældreområdet ultimo august 2014.pdf /14 3 Åben Statistik på sundhedsområdet ultimo august 2014.pdf /14 4 Åben Statistik på fritvalgsområdet ultimo august.pdf /14 5 Åben Budgetopfølgning august /14 BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Tiltrådt. 16

18 10. Halvårsstatistik Sundheds- og Omsorgsudvalget Åben sag Sagsnr.: 14/4573 Sagsansvarlig: nhs.as RESUMÉ Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen har udarbejdet statistik for 1. halvår af 2014 på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område. Statistikken er et halvårligt supplement til den løbende budgetopfølgning. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen har på baggrund af 1. halvår 2014 udarbejdet en udvidet halvårsstatistik på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område. Formålet med statistikken er at give udvalget et hurtigt overblik over, hvor kommunen ligger på sundhedsområdet, handicap- og psykiatriområdet, socialområdet og endelig ældreområdet ift. kommuner med samme rammevilkår, og om udviklingen går i samme retning. Der kan være mange bagvedliggende og komplicerede faktorer, som forklarer hvorfor kommunen ligger som den gør på et givet felt, men kortlægning af disse forhold er ikke målet med statistikken. Statistikken udarbejdes og præsenteres for udvalget hvert halve år. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget, at: 1. Statistikken tages til efterretning. /kam BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Halvårsstatistik for Sundheds- og Omsorgsudvalget 2014.pdf /14 BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Tiltrådt. 17

19 11. Socialstyrelsens større rolle i tilrettelæggelse og organisering af tilbud og indsatser samt begrænsning i kommunens mulighed for at overtage regionale tilbud Åben sag Sagsnr.: 14/23760 Sagsansvarlig: lhn.as RESUMÉ Som en del af opfølgning på kommunalreformen vedrørende det mest specialiserede socialområde og den mest specialiserede specialundervisning skal Socialstyrelsen spille en større rolle i detailplanlægning på det mest specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Endvidere reguleres kommunernes mulighed for at overtage regionale tilbud og der vil ske en revision af takstreglerne. Sagen forelægges til udvalgets orientering. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Evalueringen af Kommunalreformen er en opfølgning på aftalen mellem forligspartnerne bag reformen. Lovændringerne er en præcisering af at Staten skal spille en større rolle i at sikre at der ikke sker en afspecialisering. Der etableres en ny national koordinationsstruktur som forankres i Socialstyrelsen. Socialstyrelsen større rolle i tilrettelæggelse og organisering af tilbud. Socialstyrelsen skal følge målgruppe- og tilbudsudviklingen på det mest specialiserede socialområde og den mest specialiserede specialundervisning. Dette skal ske ved at der etableres en overvågningsfunktion under Socialstyrelsen, der få kompetence til at udmelde målgrupper eller særlige indsatser, hvor der er behov for øget koordination eller planlægning på tværs af kommunerne og regionerne. Kommunerne skal forholde sig til disse udmeldinger i forbindelse med de årlige rammeredegørelser. Socialstyrelsens udmelding er som udgangspunkt dialogbaseret, men er bemyndiget til at anmode kommunerne om fornyet behandling af deres tilrettelæggelse og organisering af indsatsen i forhold til de centralt udmeldte målgrupper og indsatser. Socialstyrelsen kan endvidere pålægge en kommune eller region at etablere eller fortsat drive et tilbud eller tilbyde en indsats efter Serviceloven. I forbindelse med et pålæg skal kommunerne i den pågældende region eller landsdel indgå aftale om finansiering af driften af tilbuddet, som pålægget vedrører. Hvis ikke det er muligt at indgå aftale om finansiering inden 4. måneder efter pålægget, træffer Socialstyrelsen afgørelse om finansieringsmodel. Begrænsning i kommunernes mulighed for at overtage regionale tilbud. Tidligere kunne beliggenhedskommunen overtage regionale sociale tilbud en gang om året. Fra 1. juli 2014 blev beliggenhedskommunens mulighed for at overtage regionale tilbud begrænset til én gang i hver valgperiode. 18

20 Kommunalbestyrelsen skal senest den 1. januar i valgperiodens 3. år have meddelt regionen, at den ønsker at overtage et regionalt tilbud, og at overtagelsen senest skal være gennemført den 1. januar i valgperiodens 4. år. I indeværende valgperiode betyder det, at hvis Tårnby Kommune ønsker at overtage Kamager, som i dag er et regionalt drevet tilbud, skal dette meddeles Regionsrådet senest den 1. januar Overtagelsen skal ske senest 31. december Kamager er et længerevarende botilbud for udviklingshæmmede og det eneste regionale tilbud beliggende i Tårnby Kommune. Takstberegning. Med lovforslaget ændres takstreglerne på det sociale område efter servicelovens 174 til også, ud over kommunale tilbud, at omfatte regionale og private leverandører, således at der bliver større gennemskuelighed i taksterne og større sammenlignelighed på tværs af private og offentlige tilbud. Taksterne bliver vejledende, og det vil være den takst, som der tages udgangspunkt i, når en kommune og leverandøren skal forhandle pris for en ydelse. Taksterne skal offentliggøres på Tilbudsportalen. LOVGRUNDLAG Lov. nr. 722 af 11. juni Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love. Opfølgning på evaluering af kommunalreformen vedrørende det mest specialiserede socialområde og den mest specialiserede specialundervisning m.v. ØKONOMI Lovændringerne vurderes ikke at have økonomiske konsekvenser. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget, at /kam 1. Sagen tages til efterretning. BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Tiltrådt. 19

21 12. Forstærket indsats over for storrygere Åben sag Sagsnr.: 14/28019 Sagsansvarlig: pje.sc.sf RESUMÉ 9 kommuner; Vestegnen, Tårnby og Dragør har søgt satspuljemidler fra Sundhedsstyrelsen til forstærket indsats over for storrygere. Det skal være en stærkt koordineret indsats mellem hospitaler, kommuner og praktiserende læger. Målgruppen er storrygere og gravide. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Sundhedsstyrelsen udbød i foråret ,5 millioner kroner til forstærket indsats over for storrygere. I et samarbejde mellem Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Høje Taastrup, Ishøj, Vallensbæk, Tårnby og Dragør kommuner blev der skrevet en fælles ansøgning med titlen: Stærkt koordineret storryger indsats mellem kommunerne, almen praksis og hospitaler på Vestegnen og Sydamager. Det overordnede formål er, at flere storrygere og gravide holder op med at ryge. Projektet består af følgende delområder: Der skal udvikles en praktisk og nem procedure for elektronisk henvisning af borgeren til et rygestoptilbud. Henvisningen kommer til at ske direkte fra kommunens frontpersonale, almen praksis eller fra en hospitalsafdeling Tilbud om gratis rygestopmedicin som supplement til rygestoprådgivning Kommunerne skal tilsammen udbyde en bred vifte af målgruppespecifikke rygestoptilbud, således at forskellige grupper af storrygere og gravide kan få et passende tilbud. Kommunerne vil fastholde de nuværende rygestoptilbud. For Tårnby Kommunes vedkommende er fastholdes rygestopkurset Kom & Kvit og rygestopkurser på virksomheder efter aftale. De 9 kommuner ansøgte om kr millioner. Det indsendte projekt blev imødekommet med i alt kr millioner i perioden 1. oktober 2014 til 1. oktober Kommunerne er på nuværende tidspunkt ved at revidere budget og ansøgning efter anvisninger fra Sundhedsstyrelsen. Kommunerne har aftalt, at den fælles projektleder skal ansættes i Vallensbæk Kommune. Kommunerne arbejder med indbyrdes at indgå aftaler for igangsætning af projektet, herunder blandt andet hvor projektmedarbejderne skal ansættes. Så snart kommunerne har opnået endelig tilsagn fra Sundhedsstyrelsen på det 20

22 reviderede budget og ansøgning, vil Sundheds- og Omsorgsudvalget modtage en redegørelse for fordeling af puljemidlerne mellem kommunerne. Denne redegørelse vil herefter sendes til behandling i Økonomiudvalget. LOVGRUNDLAG Sundhedsloven 119 ØKONOMI Når endelig godkendelse af revideret budget og ansøgning er modtaget fra Sundhedsstyrelsen, vil Sundheds- og Omsorgsudvalget blive orienteret om økonomi for projektet. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget, /Mif 1. at udvalget tager orientering om proces omkring Stærkt koordineret storryger indsats mellem kommunerne, almen praksis og hospitaler på Vestegnen og Sydamager. til efterretning. BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Tiltrådt. 21

23 13. Eventuelt Åben sag Sagsnr.: 14/27145 Sagsansvarlig: sbo.sf BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Ingen bemærkninger. Anders Krantz orienterede om drøftelser ift. henvisningsmønstret til akuttelefonen

24 Bilagsoversigt 3. Meddelelser 1. Referat fra Seniorrådsmøde den 12. august 2014 (165284/14) 2. Referat fra Embedsmandsudvalg for Sundhed den 12. september 2014.pdf (163074/14) 3. Budgetkorrektioner akt. medfinansiering B2015 (168793/14) 5. Orientering om pårørende grupper 1. SV: folder _v1_Folder til pårørendegruppen.docx (167340/14) 6. Godkendelse af revideret kvalitetsstandard for stofmisbrug Kvalitetsstandard (148455/14) 7. Medansøger i Lænke-ambulatoriers ansøgning om satspuljemidler til familieorienteret alkoholbehandling. 1. VS: Mrk. "familieorienteret alkoholbehandling, Hvidovre Kommune, Sagsnr /4 - ansøgning - familiebehandling alkohol.pdf (167390/14) 8. Høringssvar vedrørende Sundhedsaftale 3 - den administrative del 1. Bilag 1 Høringsudkast-Sundhedsaftale Administrativ del(050914).pdf (162643/14) 2. Bilag 2 Høringssvar vedr. høringsudkastet til den adm. aftale for Sundhedsaftale 3 (162865/14) 9. Budgetopfølgning og statistik på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område - august Statistik på Voksenhandicapområdet ultimo august 2014.pdf (163846/14) 2. Statistik på ældreområdet ultimo august 2014.pdf (165672/14) 3. Statistik på sundhedsområdet ultimo august 2014.pdf (166179/14) 4. Statistik på fritvalgsområdet ultimo august.pdf (167445/14) 5. Budgetopfølgning august 2014 (159410/14) 10. Halvårsstatistik Sundheds- og Omsorgsudvalget 1. Halvårsstatistik for Sundheds- og Omsorgsudvalget 2014.pdf (169561/14) 23

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. marts 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 18. maj 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders Krantz,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 9. december 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Arne Hansen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 16. marts 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 19. januar 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 2. oktober 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 9. september 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Arne Hansen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 5. december 2016 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 11. november 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Arne Hansen, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 6. oktober 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 30. oktober 2017 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 15. juni 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 1. september 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 23. april 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan R.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 24. november 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 7. december 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. august 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 30. januar 2017 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 17. juni 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love (Gældende) Udskriftsdato: 11. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 31. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl. 16.30 i Mødelokale F5, Frederikssund Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten Cederholm (A) Grethe

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 15. marts Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 17. august 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Administrationen Specialsektoren. Jurist Susanne Kortegård Direkte: februar 2014.

Administrationen Specialsektoren. Jurist Susanne Kortegård Direkte: februar 2014. Svar vedrørende høring over forslag til lov om opfølgning på evaluering af kommunalreformen vedrørende det specialiserede socialområde og den mest specialiserede specialundervisning Indledning Det fremsendte

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 15. december 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 27. februar 2017 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 11-01-2011 Dato: 15-12-2010 Sag nr.: KB 11 Sagsbehandler: Janne Egelund Andersen Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 15. januar 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. november 2015 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 4. marts Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Referat. til Kommunalbestyrelsen

Referat. til Kommunalbestyrelsen Referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. februar 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsens mødesal Medlemmer: Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Arne Hansen, Brian Franklin,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen XXXX Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. marts 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 20. april 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 17. juni 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Arne Hansen, Camilla Schwalbe, Jytte

Læs mere

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:15 Mødelokale 2, Kerteminde Rådhus Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:15 Mødelokale 2, Kerteminde Rådhus Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 10.04.2008 kl. 16:15 Mødelokale 2, Kerteminde Rådhus Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 67. Forslag til grundaftaler... 3 68. Patientrettetforebyggelse

Læs mere

Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen Punkt 2. Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Sundheds- og Kulturudvalget, Ældre- og Handicapudvalget, Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at byrådet godkender Sundhedsaftalen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 11. august 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 2. juni 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

NATIONAL KOORDINATIONSSTRUKTUR ORIENTERING OG DRØFTELSE V/ Bruno Lind, Styregruppen RS

NATIONAL KOORDINATIONSSTRUKTUR ORIENTERING OG DRØFTELSE V/ Bruno Lind, Styregruppen RS NATIONAL KOORDINATIONSSTRUKTUR ORIENTERING OG DRØFTELSE V/ Bruno Lind, Styregruppen RS National koordinationsstruktur I Regeringen vil: Etablere en ny dialogbaseret national koordinationsstruktur for den

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. januar 2017 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 209, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 28. maj 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Brian Franklin, Allan Andersen, Arne Hansen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 13. maj 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Arne Hansen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. august 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 1. oktober 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 16. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Godkendelse af Sundhedsaftalen

Godkendelse af Sundhedsaftalen Punkt 10. Godkendelse af Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Forvaltningerne indstiller, at Familie- og Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Ældre- og Handicapudvalget og Sundheds- og Kulturudvalget

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. januar 2016 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 12. marts 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 214, Mødelokale Medlemmer: Brian Franklin, Allan Andersen, Arne Hansen, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 7. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Arne Hansen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Målgruppe Målgruppen for stofmisbrugsbehandling er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af euforiserende og afhængighedsskabende

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. oktober 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Tirsdag den 12. januar 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 23. Orientering ved formanden 48 24. Orientering fra forvaltningschefen 49 25. Kommunale redegørelser vedrørende

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 20. november 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget. Mødet holdes på Hovedbiblioteket

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget. Mødet holdes på Hovedbiblioteket TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 9. marts 2017 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Mødet holdes på Hovedbiblioteket Allan S.

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 03-05-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Socialudvalget 03-05-2017 17:00 1 (Åben) Temapunkt om demens 3 2

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben tillægsdagsorden. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åben tillægsdagsorden. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åben tillægsdagsorden til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 24. marts 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S.

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Udkast Indhold Forord 3 Vision for Rammeaftale 2018 4 Sammenfatning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde statens overførsler til kommuner og regioner i 2012 Maj 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Dagsorden. for. Fællesmøde mellem Kultur- og Fritidsudvalget, Skoleudvalget og Socialudvalget den 3. oktober 2006, Kl i Sollentuna 1 og 2

Dagsorden. for. Fællesmøde mellem Kultur- og Fritidsudvalget, Skoleudvalget og Socialudvalget den 3. oktober 2006, Kl i Sollentuna 1 og 2 Skole og Kulturforvaltningen mdp Dagsorden for Fællesmøde mellem Kultur og Fritidsudvalget, Skoleudvalget og Socialudvalget den 3. oktober 2006, Kl. 16.30 i Sollentuna 1 og 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr.

Læs mere

Opgaverne i forhold til målgruppen varetages i samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen, Børn og Unge samt Sundhed- og Ældre.

Opgaverne i forhold til målgruppen varetages i samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen, Børn og Unge samt Sundhed- og Ældre. Faktabeskrivelse På handicap- og psykiatriområdet varetages kommunens opgaver i forhold til voksne med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Det vil siger

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 26. september 2016 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen,

Læs mere

Sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen

Sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 22. december 2014 Sundhedsaftale 2015-2018 mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen 1. Resume Region Midtjylland og de

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 24. november 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 17. juni 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 14. juni Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Sundhedsaftale

Sundhedsaftale Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 555 Offentligt Region Hovedstaden Indsæt af obje 1. Højre vælg G 2. Sæt tegneh 3. Vælg Sundhedsaftale 2015-2018 Navn enuen idefod r Navn er står ivelse

Læs mere

Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1

Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1 Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1 Indholdsfortegnelse 001. Meddelelser til Handicaprådets møde den 11. februar 2009 3 002. Forslag til Vesthimmerland

Læs mere

Bilag 1: Oversigt over obligatoriske elementer og vurderingskriterier på kommunepuljen, storrygerindsatsen (J. nr /8)

Bilag 1: Oversigt over obligatoriske elementer og vurderingskriterier på kommunepuljen, storrygerindsatsen (J. nr /8) Bilag 1: Oversigt over obligatoriske elementer og vurderingskriterier på kommunepuljen, storrygerindsatsen (J. nr. 1-2611-105/8) Målgruppe Målgruppen er storrygere med et forbrug på mindst 15 cigaretter

Læs mere