TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 6. oktober 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders Krantz, Arne Hansen, Elise Andersen, Ole Holm Petersen, Tommy Frederiksen Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Efterretning vedrørende Ankestyrelsens afgørelser - LUKKET SAG Meddelelser Inddragelse af frivillige på ældre og sundhedsområdet Orientering om pårørende grupper Godkendelse af revideret kvalitetsstandard for stofmisbrug Medansøger i Lænke-ambulatoriers ansøgning om satspuljemidler til familieorienteret alkoholbehandling Høringssvar vedrørende Sundhedsaftale 3 - den administrative del Budgetopfølgning og statistik på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område - august Halvårsstatistik Sundheds- og Omsorgsudvalget Socialstyrelsens større rolle i tilrettelæggelse og organisering af tilbud og indsatser samt begrænsning i kommunens mulighed for at overtage regionale tilbud Forstærket indsats over for storrygere Eventuelt...22 Bilagsoversigt

3 1. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 14/27145 Sagsansvarlig: sbo.sf BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Dagsorden godkendt. 2

4 2. Efterretning vedrørende Ankestyrelsens afgørelser - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/27145 Sagsansvarlig: sbo.sf 3

5 3. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 14/27145 Sagsansvarlig: sbo.sf RESUMÉ Orientering, information og referater. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER a) Almindelig orientering b) Referat fra Seniorrådsmøde den 12. august 2014 c) Referat fra Embedsmandsudvalg for Sundhed den 12. september 2014 d) Kommunal medfinansiering af de regionale sundhedsudgifter INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget 1. at udvalget tager punkterne til efterretning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Referat fra Seniorrådsmøde den 12. august /14 2 Åben Referat fra Embedsmandsudvalg for Sundhed den 12. september / pdf 3 Åben Budgetkorrektioner akt. medfinansiering B /14 BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Tiltrådt. Forvaltningen orienterede om salg af Clara Service Gruppen til selskaberne ID Holding og HD Holding. 4

6 4. Inddragelse af frivillige på ældre og sundhedsområdet Åben sag Sagsnr.: 14/27145 Sagsansvarlig: sbo.sf RESUMÉ Orientering om frivilligt arbejde. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Som en del af ældrepuljen har Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttet, at ansætte en frivillighedskoordinator. Frivillighedskoordinatoren er tiltrådt d. 1. august Under dette punkt deltager frivilliglighedskoordinatoren og giver udvalget et kort oplæg til hvordan der vil blive arbejdet for frivillighedsområdet og en drøftelse af udvalgets ønsker til indsatsområder. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget, 1. at indsatsområdet frivilligt socialt arbejde drøftes. /kam BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Frivillighedskoordinatoren orienterede om sit arbejde, hvorefter Udvalget drøftede kommunens frivilligt sociale arbejde og ønskede en tilbagemelding om et par måneder på resultater af indsatsen. 5

7 5. Orientering om pårørende grupper Åben sag Sagsnr.: 14/29347 Sagsansvarlig: YMR.SF RESUMÉ Orientering om iværksættelse af pårørendegrupper for pårørende til demente. Møderne finder sted i SundhedsCenter Tårnby to gange om måneden. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I oktober 2014 oprettes der igen pårørendegrupper for pårørende til mennesker med demens eller demenslignende symptomer. I sundhedsaftalen for har Tårnby Kommune forpligtet sig til at indføre basisstandarderne i forløbsprogrammet for demens. Forløbsprogrammet sætter et stort fokus på den demensramtes pårørende og netværk. Her anbefales det, at der sættes ind i forhold til pårørende, da det er en gevinst for alle parter. Som noget nyt etableres grupperne som et samarbejde mellem Tårnby Kommunens forebyggelseskonsulenter og demenskoordinatoren. De to funktioner har ofte sammenfald i forhold til de borgere, som medarbejderne hjælper i deres arbejde. Samarbejdet om pårørendegrupperne giver en mere direkte adgang til de pårørende, så forebyggelseskonsulenterne gennem information og rådgivning kan etablere en tidligere indsats og forebygge bl.a. stress, konflikter og magtanvendelse i hjemmene. Man vurderer fra Nationalt Videncenter for Demens (NVD) at omkring danskere er nære pårørende til et menneske med en demenssygdom. Det er mere psykisk belastende at yde omsorg for en dement end for et menneske med udelukkende fysisk svækkelse. I takt med sygdommens udvikling udviser de pårørende i stigende grad tegn på bekymringer, tristhed, belastningsreaktioner og stress. Egentlig depression forekommer 2-3 gange hyppigere end normalt. Pårørende til demente går ofte til lægen og tager mere receptpligtig medicin end normalt. Der er også øget risiko for at udvikle alvorlig somatisk sygdom, eventuelt med døden til følge. Derfor er den tidlige indsats, information og rådgivning på netop dette område vigtigt, da det både sikrer et bedre sygdomsforløb for den demente og de pårørende, men også sparer ressourcer i kommunen, at den rette rådgivning og hjælp tilbydes tidligere til både den demente og de pårørende. LOVGRUNDLAG Sundhedsaftale for Region Hovedstaden INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen anbefaler at: 1. Sundheds- og Omsorgsudvalget tager orienteringen om pårørendegrupper vedrørende demente til efterretning. 6

8 /kam BILAG Pjece vedrørende Pårørendegruppe til pårørende til demente. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben SV: folder _v1_Folder til pårørendegruppen.docx /14 BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Tiltrådt. 7

9 6. Godkendelse af revideret kvalitetsstandard for stofmisbrug Åben sag Sagsnr.: 14/4425 Sagsansvarlig: kbc.sf RESUMÉ Der er udarbejdet revideret kvalitetsstandard for stofmisbrug, i et samarbejde mellem Børne- og Kulturforvaltningen og Arbejdsmarkedet og Sundhedsforvaltningen, gældende for Børne- og Ungeområdet og Voksenområdet. Sagen foreligges til godkendelse af revideret kvalitetsstandard for stofmisbrug, som følge af lovbekendtgørelse nr. 430 af 30. april 2014, som omhandler en forbedret opfølgning, samt ændring til monitoreringen af indsatsen. Kvalitetsstandarden er gældende for både Børne- og Ungeområdet og Voksenområdet. Voksenområdet forelægges til godkendelse i Sundheds- og Omsorgsudvalget. Børne- og Ungeområdet behandles i Børne- og Skoleudvalget UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Folketinget har besluttet ny lovbekendtgørelse nr. 430 af 30. april 2014, om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service, der giver anledning til revidering af 101 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere. Lovændringen betyder følgende ændringer: 1. Krav om opfølgning på borgerens behandlingsplan jf. 2 pkt Krav om monitorering af indsatsen, herunder opstilling af måltal jf. 2 pkt. 14. Ifølge lovbekendtgørelsen skal borgere, der har afsluttet et behandlingsforløb senest 1 måned efter endt behandlingsforløb og igen 6 måneder efter endt behandlingsforløb modtage opfølgning på deres behandlingsplan, hvis behandlingsforløbet er afsluttet af følgende: færdigbehandlet, udskrevet til et andet tilbud, udskrevet til hospital eller færdigbehandlet med anden udskrivningsårsag. Opfølgningen bør som minimum bestå af en samtale med borgeren om status på borgerens behandlingsplan. Der skal ligeledes opstilles måltal for: Andelen af stofmisbrugere, der efter afsluttet behandling er stoffri samt andelen af stofmisbrugere, der efter afsluttet behandling har reduceret deres stofmisbrug. Andelen af stofmisbrugere i behandling, der efter afsluttet behandling vender tilbage til stofmisbrugsbehandlingen inden for 12 måneder. Kvalitetsstandarden er udarbejdet i samarbejde med Familieafdelingen og omfatter således Børne- og kulturforvaltningen, samt Arbejdsmarkeds og Sundhedsforvaltningens kvalitetsstandard. 8

10 Det estimeres at 15 personer vil være omfattet af de nye opfølgningskrav. Opfyldning af nye lovkrav. Tårnby Kommune har indgået samarbejde med KABS, der varetager stofmisbrugsbehandling, samt lægelig stofmisbrugsbehandling. De nye lovkrav forventes udført af KABS, der vil fremsende beskrivelse af hvorledes de vil udfører opgaverne. HØRING Handicaprådet er høringsberettiget. LOVGRUNDLAG Lovbekendtgørelse nr. 430 af 30. april 2014, om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service. ØKONOMI DUT midler Der er forhandlet DUT midler på 2,2 millioner i 2014 og 1,5 for hvert år fra Med DUT midlerne vil der blive kompenseret for: Udarbejdelsen af de nye kvalitetsstandarder. Opfølgningen hvor der er afsat 45 min til første opfølgning og igen 45 min til anden opfølgning. Der vil ikke blive kompenseret for: Monitorering af indsatsen grundet begrundelsen, at det ligger inde under det, at udarbejde en ny kvalitetsstandard. DUT midler udgør i Tårnby Kommune kr., for 2014 og kr. hvert år fra 2015 til Udgiften kan afholdes indenfor budgettet. Det afregnes via takstfinansiering til KABS i det omfang at de løser opgaven. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller overfor Sundheds- og Omsorgsudvalget, at 1. Kvalitetsstandarden for social behandling af stofmisbrugere i princippet godkendes og sendes til høring i Handicaprådet, når sagen også har været behandles i Børne- og Skoleudvalget. /kam 9

11 BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Kvalitetsstandard /14 BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Tiltrådt. 10

12 7. Medansøger i Lænke-ambulatoriers ansøgning om satspuljemidler til familieorienteret alkoholbehandling. Åben sag Sagsnr.: 14/25513 Sagsansvarlig: lhn.as RESUMÉ Sagen forlægges til beslutning af, hvorvidt Tårnby Kommune ønsker at medansøge i Lænke-ambulatoriers ansøgning om satspuljemidler til familieorienteret alkoholbehandling. Puljemidlerne kan kun søges sammen med en eller flere kommuner. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Tårnby Kommune har indgået en samarbejdsaftale med Lænke-ambulatorierne. Samarbejdsaftalen med Lænke-ambulatorierne blev tiltrådt i Sundheds- og Omsorgsudvalget den 11. november Lænke-ambulatorierne ansøger Sundhedsstyrelsen om satspuljemidler. Puljemidlerne har til formål at styrke kommunernes indsats på alkoholområdet gennem systematisk tidlig opsporing og kvalificeret alkoholbehandling, der har særlig fokus på en familieorienteret alkoholbehandling. I den forbindelse har Lænke-ambulatorierne forespurgt, om Tårnby Kommune ønsker at medansøge. Puljemidlerne kan kun søges sammen med en eller flere kommuner. 8 kommuner på Vestegnen har tilkendegivet, at de ønsker at medansøge, under forudsætning af politisk godkendelse. Det drejer sig om Albertslund Kommune, Brøndby Kommune, Hvidovre Kommune, Ishøj Kommune, Rødovre Kommune, Glostrup Kommune, Vallensbæk kommune og Dragør Kommune. Hvidovre Kommune varetager samlet set det juridiske ansvar ifm. puljeansøgningen. Ansøgningen er sendt til Sundhedsstyrelsen, grundet ansøgningsfrist den 19. september. Der er taget forbehold for politisk godkendelse i ansøgningen. Lænke-ambulatorier ansøger om støtte til iværksættelse af forskellige tiltag, der skal medvirke til en systematisk og tidlig familieorienteret alkoholbehandling, herunder bl.a. om støtte til at projektansætte én medarbejder med ansvar for udvikling af behandlingsindsatser inden for følgende indsatsområdet: o o o o o Tidlig indsats / Fremskudt behandling. Komorbiditet. Etablering af program for kort intervention. Alkoholbehandling når patientens mål er kontrolleret drikning og metodebeskrivelse. Kompetenceudvikling af alkoholbehandlere generelt. 11

13 Om støtte til at projektansætte to familiebehandlere til udvidelse af familiebehandlingskapaciteten. Dette skal intensivere samspillet med kommunerne om alkoholfamiliebehandling. Om støtte til en mentor med behandlerkompetence til at varetage udvikling og sparring af fremskudt behandling i kommunalt regi. Mentoren vil være tilgængelig på Kommunernes matrikel fx 2-3 timer ugentlig i de deltagende kommuner. De kommuner, der medansøger ifm. Lænke-ambulatoriernes ansøgning, vil deltage i styregruppen, der skal konkretisere og formulere den endelige udformning af projektets indhold. Der kan på nuværende ikke stilles garantier ift. hvilke af indsatserne, der iværksættes, eller i hvilke kommuner de iværksættes, da det vil afhænge af, hvor mange midler der bevilges fra Sundhedsstyrelsen. Det familieorienterede perspektiv vil supplere implementeringen af Sundhedspakkerne i Tårnby Kommune. Sundhedspakkerne skal sikre, at Tårnby Kommune opnår målsætningerne i Sundhedsplanen Derfor anbefaler Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen, at Tårnby Kommune medansøger på Lænke-ambulatoriernes ansøgning om satspuljemidler. Sagen er koordineret med børne- og Kulturforvaltningen da familiebehandling som udgangspunkt varetages af Familieafdelingen. LOVGRUNDLAG Sundhedsloven 141. ØKONOMI Projektet har ingen direkte økonomiske konsekvenser. Projektet kan indirekte medføre økonomiske konsekvenser, ved at der bliver fokus på alkoholmisbrug og behandlingsmuligheder ved øget behandlingsudgifter til alkoholbehandling efter Sundhedslovens 141. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller overfor Sundheds- og Omsorgsudvalget, at: /kam 1. Tårnby Kommune medansøger til Lænke-ambulatoriernes ansøgning om satspuljemidler til Familieorienteret alkoholbehandling. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben VS: Mrk. "familieorienteret alkoholbehandling, Hvidovre Kommune, Sagsnr /4 - ansøgning - familiebehandling alkohol.pdf /14 BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Tiltrådt. 12

14 8. Høringssvar vedrørende Sundhedsaftale 3 - den administrative del Åben sag Sagsnr.: 14/9223 Sagsansvarlig: sxa.sf RESUMÉ Der skal indgås ny sundhedsaftale (III) mellem kommuner og regioner gældende for perioden Aftalen består dels af en politisk aftale dels af en administrativ aftale. Tårnby Kommune har fået tilsendt et høringsudkast til den administrative del af Sundhedsaftale 3, som Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen har udarbejdet et høringssvar til. Overordnet mener forvaltningen, at der er mange positive tiltag i Sundhedsaftalen, og at aftalen er meget ambitiøs. Samtidig påpeger forvaltningen, at det er vigtigt, at ansvaret for den praktiske implementering tydeliggøres, hvis der skal sikres målopfyldelse af aftalens fokusområder. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Tårnby Kommune har fået tilsendt et høringsudkast til den administrative del af Sundhedsaftale III. Sundheds- og Omsorgsudvalget samt kommunalbestyrelsen har tidligere godkendt de politiske mål og visioner for sundhedsaftalen samt rammepapiret for henholdsvis psykiatriområdet og det somatiske område. Aftalen er opdelt i 5 overordnede afsnit: Organisering, implementering og opfølgning Borgeren som aktiv samarbejdspart Nye og bedre samarbejdsformer Lighed i sundhed Sammenhæng og kvalitet Afsnittet vedrørende organisering, implementering og opfølgning beskriver hvordan organiseringen omkring Sundhedsaftale III er organiseret både politisk og administrativt. Den vigtigste ændring fra tidligere er, at det psykiatriske område er blevet en del af aftalen, og derfor er der nu fokus på dette område fra politisk og administrative side. Afsnittet hvor fokus er på Borgeren som aktiv samarbejdspartner tager udgangspunkt i at borgerens og pårørende aktivt skal inddrages i deres relation til sundhedsvæsnet såfremt de ønsker det. Derudover er der fokus på, hvordan denne intention opnås. Nye og bedre samarbejdsformer tager udgangspunkt i, at der skal udtænkes nye løsninger i forhold til samarbejde mellem parterne. Målet er at skabe modeller med fokus på partnerskab på tværs af sektorer og fagområder frem for samarbejds- og stafetmodeller. 13

15 Målet med at se på lighed i sundhed er at sikre et særligt fokus på borgere, som er særligt sårbare. De psykisk syge er centrale for denne del af aftalen, og det samme er forebyggelse som kan understøtte et længere og bedre liv for borgeren. Det sidste afsnit vedrører emner i relation til sammenhæng og kvalitet i borgerens møde med sundhedssystemet. Forudsætningen for sammenhæng og kvalitet er den koordinerede indsats på tværs af sektorer samt forebyggelse. Der nævnes en række tiltag som fx Det fælles Medicinkort, som skal være med til at understøtte målopfyldelsen på området. Samlet set indeholder Sundhedsaftalen mange gode tiltag, som kan understøtte arbejdet på sundhedsområdet. Samtidig påpeger forvaltningen at det er vigtigt, at ansvaret for den praktiske implementering tydeliggøres, hvis der skal sikres målopfyldelse af aftalens fokusområder. Udkast høringssvar til høringsmaterialet samt høringsmaterialet er vedhæftet som bilag. Der er fastsat en meget kort høringsfrist som er den 20. oktober. På den baggrund anbefaler forvaltningen at høringssvaret besluttes i Økonomiudvalget. LOVGRUNDLAG Sundhedslovens 205 INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller at Sundheds- og Omsorgsudvalget indstiller overfor Økonomiudvalget: 1. At godkende høringssvaret. /kam BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Bilag 1 Høringsudkast-Sundhedsaftale Administrativ del(050914).pdf 2 Åben Bilag 2 Høringssvar vedr. høringsudkastet til den adm. aftale for Sundhedsaftale / /14 BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Tiltrådt. Sagen videresendes til Økonomiudvalget. 14

16 9. Budgetopfølgning og statistik på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område - august 2014 Åben sag Sagsnr.: 14/4680 Sagsansvarlig: mas.sf RESUMÉ Der fremlægges sag til efterretning vedrørende den økonomiske udvikling og forventede regnskabsskøn på udvalgets servicedriftsområder på baggrund af 8 måneders forbrug i UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Den vedlagte statistik giver et overblik over udviklingen i udgifter og indtægter på alle udvalgets servicedriftsområder i forhold til det budgetterede niveau. Der er tale om den faktiske forbrugsudvikling i 2014 efter 8 måneder. ØKONOMI Efter 8 måneders forbrug er det overordnede billede, at der er forbrugt følgende af budgettet: Nettoforbrug august 2013: 58,56 % Nettoforbrug august 2014: 59,89 % Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen forventer ultimo august 2014, at overholde det korrigerede budget for 2014 samlet set, efter de bevilgede tillægsbevillinger på 8,1 mio. kr. ifm. halvårsregnskabet. Der har igennem 2014 været konstateret et særskilt pres på ældre- og sundhedsområdet som en følge af det nære sundhedsvæsen. Dette har ført til, at der er igangsat et arbejde med udarbejdelse af en Ældreplan med løsningsforslag for området. Forvaltningen forventer dog et merforbrug på serviceområdet Hjælpemidler, hvilket imidlertid modsvares af et tilsvarende mindreforbrug på serviceområdet Førtidspension og boligstøtte. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen anbefaler overfor Sundheds- og Omsorgsudvalget, 1. at tage sagen til efterretning. /kam BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Statistik på Voksenhandicapområdet ultimo august 2014.pdf /14 15

17 2 Åben Statistik på ældreområdet ultimo august 2014.pdf /14 3 Åben Statistik på sundhedsområdet ultimo august 2014.pdf /14 4 Åben Statistik på fritvalgsområdet ultimo august.pdf /14 5 Åben Budgetopfølgning august /14 BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Tiltrådt. 16

18 10. Halvårsstatistik Sundheds- og Omsorgsudvalget Åben sag Sagsnr.: 14/4573 Sagsansvarlig: nhs.as RESUMÉ Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen har udarbejdet statistik for 1. halvår af 2014 på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område. Statistikken er et halvårligt supplement til den løbende budgetopfølgning. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen har på baggrund af 1. halvår 2014 udarbejdet en udvidet halvårsstatistik på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område. Formålet med statistikken er at give udvalget et hurtigt overblik over, hvor kommunen ligger på sundhedsområdet, handicap- og psykiatriområdet, socialområdet og endelig ældreområdet ift. kommuner med samme rammevilkår, og om udviklingen går i samme retning. Der kan være mange bagvedliggende og komplicerede faktorer, som forklarer hvorfor kommunen ligger som den gør på et givet felt, men kortlægning af disse forhold er ikke målet med statistikken. Statistikken udarbejdes og præsenteres for udvalget hvert halve år. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget, at: 1. Statistikken tages til efterretning. /kam BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Halvårsstatistik for Sundheds- og Omsorgsudvalget 2014.pdf /14 BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Tiltrådt. 17

19 11. Socialstyrelsens større rolle i tilrettelæggelse og organisering af tilbud og indsatser samt begrænsning i kommunens mulighed for at overtage regionale tilbud Åben sag Sagsnr.: 14/23760 Sagsansvarlig: lhn.as RESUMÉ Som en del af opfølgning på kommunalreformen vedrørende det mest specialiserede socialområde og den mest specialiserede specialundervisning skal Socialstyrelsen spille en større rolle i detailplanlægning på det mest specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Endvidere reguleres kommunernes mulighed for at overtage regionale tilbud og der vil ske en revision af takstreglerne. Sagen forelægges til udvalgets orientering. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Evalueringen af Kommunalreformen er en opfølgning på aftalen mellem forligspartnerne bag reformen. Lovændringerne er en præcisering af at Staten skal spille en større rolle i at sikre at der ikke sker en afspecialisering. Der etableres en ny national koordinationsstruktur som forankres i Socialstyrelsen. Socialstyrelsen større rolle i tilrettelæggelse og organisering af tilbud. Socialstyrelsen skal følge målgruppe- og tilbudsudviklingen på det mest specialiserede socialområde og den mest specialiserede specialundervisning. Dette skal ske ved at der etableres en overvågningsfunktion under Socialstyrelsen, der få kompetence til at udmelde målgrupper eller særlige indsatser, hvor der er behov for øget koordination eller planlægning på tværs af kommunerne og regionerne. Kommunerne skal forholde sig til disse udmeldinger i forbindelse med de årlige rammeredegørelser. Socialstyrelsens udmelding er som udgangspunkt dialogbaseret, men er bemyndiget til at anmode kommunerne om fornyet behandling af deres tilrettelæggelse og organisering af indsatsen i forhold til de centralt udmeldte målgrupper og indsatser. Socialstyrelsen kan endvidere pålægge en kommune eller region at etablere eller fortsat drive et tilbud eller tilbyde en indsats efter Serviceloven. I forbindelse med et pålæg skal kommunerne i den pågældende region eller landsdel indgå aftale om finansiering af driften af tilbuddet, som pålægget vedrører. Hvis ikke det er muligt at indgå aftale om finansiering inden 4. måneder efter pålægget, træffer Socialstyrelsen afgørelse om finansieringsmodel. Begrænsning i kommunernes mulighed for at overtage regionale tilbud. Tidligere kunne beliggenhedskommunen overtage regionale sociale tilbud en gang om året. Fra 1. juli 2014 blev beliggenhedskommunens mulighed for at overtage regionale tilbud begrænset til én gang i hver valgperiode. 18

20 Kommunalbestyrelsen skal senest den 1. januar i valgperiodens 3. år have meddelt regionen, at den ønsker at overtage et regionalt tilbud, og at overtagelsen senest skal være gennemført den 1. januar i valgperiodens 4. år. I indeværende valgperiode betyder det, at hvis Tårnby Kommune ønsker at overtage Kamager, som i dag er et regionalt drevet tilbud, skal dette meddeles Regionsrådet senest den 1. januar Overtagelsen skal ske senest 31. december Kamager er et længerevarende botilbud for udviklingshæmmede og det eneste regionale tilbud beliggende i Tårnby Kommune. Takstberegning. Med lovforslaget ændres takstreglerne på det sociale område efter servicelovens 174 til også, ud over kommunale tilbud, at omfatte regionale og private leverandører, således at der bliver større gennemskuelighed i taksterne og større sammenlignelighed på tværs af private og offentlige tilbud. Taksterne bliver vejledende, og det vil være den takst, som der tages udgangspunkt i, når en kommune og leverandøren skal forhandle pris for en ydelse. Taksterne skal offentliggøres på Tilbudsportalen. LOVGRUNDLAG Lov. nr. 722 af 11. juni Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love. Opfølgning på evaluering af kommunalreformen vedrørende det mest specialiserede socialområde og den mest specialiserede specialundervisning m.v. ØKONOMI Lovændringerne vurderes ikke at have økonomiske konsekvenser. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget, at /kam 1. Sagen tages til efterretning. BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Tiltrådt. 19

21 12. Forstærket indsats over for storrygere Åben sag Sagsnr.: 14/28019 Sagsansvarlig: pje.sc.sf RESUMÉ 9 kommuner; Vestegnen, Tårnby og Dragør har søgt satspuljemidler fra Sundhedsstyrelsen til forstærket indsats over for storrygere. Det skal være en stærkt koordineret indsats mellem hospitaler, kommuner og praktiserende læger. Målgruppen er storrygere og gravide. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Sundhedsstyrelsen udbød i foråret ,5 millioner kroner til forstærket indsats over for storrygere. I et samarbejde mellem Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Høje Taastrup, Ishøj, Vallensbæk, Tårnby og Dragør kommuner blev der skrevet en fælles ansøgning med titlen: Stærkt koordineret storryger indsats mellem kommunerne, almen praksis og hospitaler på Vestegnen og Sydamager. Det overordnede formål er, at flere storrygere og gravide holder op med at ryge. Projektet består af følgende delområder: Der skal udvikles en praktisk og nem procedure for elektronisk henvisning af borgeren til et rygestoptilbud. Henvisningen kommer til at ske direkte fra kommunens frontpersonale, almen praksis eller fra en hospitalsafdeling Tilbud om gratis rygestopmedicin som supplement til rygestoprådgivning Kommunerne skal tilsammen udbyde en bred vifte af målgruppespecifikke rygestoptilbud, således at forskellige grupper af storrygere og gravide kan få et passende tilbud. Kommunerne vil fastholde de nuværende rygestoptilbud. For Tårnby Kommunes vedkommende er fastholdes rygestopkurset Kom & Kvit og rygestopkurser på virksomheder efter aftale. De 9 kommuner ansøgte om kr millioner. Det indsendte projekt blev imødekommet med i alt kr millioner i perioden 1. oktober 2014 til 1. oktober Kommunerne er på nuværende tidspunkt ved at revidere budget og ansøgning efter anvisninger fra Sundhedsstyrelsen. Kommunerne har aftalt, at den fælles projektleder skal ansættes i Vallensbæk Kommune. Kommunerne arbejder med indbyrdes at indgå aftaler for igangsætning af projektet, herunder blandt andet hvor projektmedarbejderne skal ansættes. Så snart kommunerne har opnået endelig tilsagn fra Sundhedsstyrelsen på det 20

22 reviderede budget og ansøgning, vil Sundheds- og Omsorgsudvalget modtage en redegørelse for fordeling af puljemidlerne mellem kommunerne. Denne redegørelse vil herefter sendes til behandling i Økonomiudvalget. LOVGRUNDLAG Sundhedsloven 119 ØKONOMI Når endelig godkendelse af revideret budget og ansøgning er modtaget fra Sundhedsstyrelsen, vil Sundheds- og Omsorgsudvalget blive orienteret om økonomi for projektet. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget, /Mif 1. at udvalget tager orientering om proces omkring Stærkt koordineret storryger indsats mellem kommunerne, almen praksis og hospitaler på Vestegnen og Sydamager. til efterretning. BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Tiltrådt. 21

23 13. Eventuelt Åben sag Sagsnr.: 14/27145 Sagsansvarlig: sbo.sf BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Ingen bemærkninger. Anders Krantz orienterede om drøftelser ift. henvisningsmønstret til akuttelefonen

24 Bilagsoversigt 3. Meddelelser 1. Referat fra Seniorrådsmøde den 12. august 2014 (165284/14) 2. Referat fra Embedsmandsudvalg for Sundhed den 12. september 2014.pdf (163074/14) 3. Budgetkorrektioner akt. medfinansiering B2015 (168793/14) 5. Orientering om pårørende grupper 1. SV: folder _v1_Folder til pårørendegruppen.docx (167340/14) 6. Godkendelse af revideret kvalitetsstandard for stofmisbrug Kvalitetsstandard (148455/14) 7. Medansøger i Lænke-ambulatoriers ansøgning om satspuljemidler til familieorienteret alkoholbehandling. 1. VS: Mrk. "familieorienteret alkoholbehandling, Hvidovre Kommune, Sagsnr /4 - ansøgning - familiebehandling alkohol.pdf (167390/14) 8. Høringssvar vedrørende Sundhedsaftale 3 - den administrative del 1. Bilag 1 Høringsudkast-Sundhedsaftale Administrativ del(050914).pdf (162643/14) 2. Bilag 2 Høringssvar vedr. høringsudkastet til den adm. aftale for Sundhedsaftale 3 (162865/14) 9. Budgetopfølgning og statistik på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område - august Statistik på Voksenhandicapområdet ultimo august 2014.pdf (163846/14) 2. Statistik på ældreområdet ultimo august 2014.pdf (165672/14) 3. Statistik på sundhedsområdet ultimo august 2014.pdf (166179/14) 4. Statistik på fritvalgsområdet ultimo august.pdf (167445/14) 5. Budgetopfølgning august 2014 (159410/14) 10. Halvårsstatistik Sundheds- og Omsorgsudvalget 1. Halvårsstatistik for Sundheds- og Omsorgsudvalget 2014.pdf (169561/14) 23

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 9. december 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Arne Hansen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 11. november 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Arne Hansen, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 17. juni 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen XXXX Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. marts 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. oktober 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 Kvalitetsstandard for

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 2. juni 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 24. november 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 2. december 2014 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 10. december 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. august 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. 5 til serviceloven) Kapitel 44 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Opbygning

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne Til Regionsrådet i Region Hovedstaden Kommunalbestyrelserne i Albertslund Kommune, Allerød Kommune, Ballerup Kommune, Bornholms Regionskommune, Brøndby Kommune, Dragør Kommune, Egedal Kommune, Fredensborg

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra administrationen 4 003.

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 13. marts 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 15. juni 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen,

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Den Administrative Styregruppe 24-04-2015 13:00. Torben Laurén Niels-Peter Møller. Mette Riegels

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Den Administrative Styregruppe 24-04-2015 13:00. Torben Laurén Niels-Peter Møller. Mette Riegels DAGSORDEN Den Administrative Styregruppe Den Administrative Styregruppe MØDETIDSPUNKT 24-04-2015 13:00 MØDESTED H2 MEDLEMMER Christian Worm Torben Laurén Niels-Peter Møller Katja Kayser Mette Riegels Sven

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 21. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Oversigt over de fem udviklingsstrategier for social- og specialundervisningsområdet Overordnede tendenser/visioner Der vurderes ikke aktuelt at være behov for i 2015 at indgå tværkommunale aftaler og/eller

Læs mere

PROJEKTER I: HJERNESKADEOMRÅDET OG DE MEST SPECIALISEREDE TILBUD. v/ Mogens Raun Andersen

PROJEKTER I: HJERNESKADEOMRÅDET OG DE MEST SPECIALISEREDE TILBUD. v/ Mogens Raun Andersen PROJEKTER I: HJERNESKADEOMRÅDET OG DE MEST SPECIALISEREDE TILBUD v/ Mogens Raun Andersen HJERNESKADEOMRÅDET Baggrund: Hjerneskadeområdet Baggrund og status 2013/14 Fokusområde i rammeaftale 2012, 2013

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 20. august 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Socialstyrelsen - den nationale koordinationsstruktur 1. november 2014 Til landets kommunalbestyrelser Central udmelding for voksne med kompleks

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen

Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen I forbindelse med kommunalreformen er Silkeborg Kommune blevet stillet overfor nye udfordringer på alkoholområdet. Dels har kommunen

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 26. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 11. august 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen,

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 8. august 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. Person - SSÆ - Orientering om formandsbeslutning

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Åben dagsorden for Socialudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 18:00 i Løgstør 214

Åben dagsorden for Socialudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 18:00 i Løgstør 214 Åben dagsorden for Socialudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 18:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra forvaltningschefen 4 003. Budgetscreening

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 8 Kommissorium og forretningsorden 3 9 Skabelon for samarbejdsaftale med a-kasser

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004. via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH

INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004. via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH Århus - en by i bevægelse. Sundhedsredegørelse og strategier

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 24. august 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

Godkendelse af det private ambulante alkoholmisbrugssted Russtop (IVS)

Godkendelse af det private ambulante alkoholmisbrugssted Russtop (IVS) Godkendelse af det private ambulante alkoholmisbrugssted Russtop (IVS) Godkendelse Det private alkoholbehandlingssted Russtop godkendes hermed af Frederikssund Kommune til at drive alkoholbehandlingstilbud

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 28 TIRSDAG DEN 8. DECEMBER 2009, KL. 16.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Handicaprådet 8. december 2009 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen.

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen. 20-01-2015 Regodkendelse af tilbuddet Kirkeleddet 10-20 Kirkeleddet 10-20 er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn om godkendelse

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring Fraværende: Anne-Grethe Sveistrup, Kurt Alling Nielsen, Lars Peter Christensen, Marian Aagaard, Hansi Petersen og Axel Rene

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Albertslund Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 2 3. MÅLGRUPPE

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012.

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012. Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6012 Web www.regionh.dk Spørgsmål

Læs mere

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet Strategi for familieorienteret alkoholbehandling i Danmark Barnet og Rusen 2014 Sandefjord d. 24.09.14 Kirsten Mundt, projektleder Sundhedsstyrelsen Ill. Pia Thaulov Ill. Pia Thaulov Aktuel lovgivning

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012.

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012. Notat Emne Til Kopi til Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private tilbud August 2012. 1. Indledning Aarhus Kommune har siden 1. januar 2007 haft opgaven med godkendelse af og tilsyn med private

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed Lovforslag nr. L 34 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Nick Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner

Læs mere

Samarbejdsaftale III

Samarbejdsaftale III Revideret oktober 2013 Samarbejdsaftale III mellem Viborg Kommune og Skive Kommune omhandlende Center for Kommunikation & Undervisning - CKU Siden kommunalreformen i 2007 har der været et målrettet, løsningsfokuseret

Læs mere

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen Disposition Introduktion: Hvem er Servicestyrelsen (i den sammenhæng!) Hvorfor

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Frivillig. i Region Midtjylland

Frivillig. i Region Midtjylland Frivillig i Principper og gode råd vedrørende samarbejdet med frivillige og frivillige organisationer på s arbejdspladser Forsikringsforhold og frivilligt arbejde Se også Frivillig i Forsikringsforhold

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 11. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere eller

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 Afbud: Lone Ravn Fraværende: Holger Lauritzen ankom kl. 16.52 efter behandlingen

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 3. april 2013 Mødetidspunkt: 10:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud

Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud version 4 Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud Indledning Ifølge Sundhedsloven er ansvaret for forebyggelse,

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE RØGFRI KOMMUNE 2018 Strategi for flere røgfrie miljøer og færre rygere er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018.

Læs mere

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for behandling af voksne borgere over 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101, og alkoholmisbrug baseret på Sundhedslovens

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Orientering om, hvad vi ved på nuværende tidspunkt om børnehuse og hvad der skal ske fremadrettet

Orientering om, hvad vi ved på nuværende tidspunkt om børnehuse og hvad der skal ske fremadrettet KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Til kommunerne i Hovedstadsregionen Orientering om, hvad vi ved på nuværende tidspunkt om børnehuse og hvad der skal ske fremadrettet

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget 24. oktober 2013 Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Møde: 24. oktober 2013 kl. 17:00 Sted: Sundhedscentret Side 1 af 10 Pkt. Side Åbne dagsordenspunkter 105 Meddelelser 3 106 Nøgletal 3 107 Indførelse

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Bilag til SOCDIR. 10. juni 2015

Bilag til SOCDIR. 10. juni 2015 Bilag til SOCDIR 10. juni 2015 Punkt 6: Ledernetværk på det specialiserede voksensocialområde Bilag 1: Invitation til ledernetværk Bilag 2: Orientering om invitation til nyt ledernetværk på voksen socialområdet

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat af Handicaprådsmøde

TÅRNBY KOMMUNE. Referat af Handicaprådsmøde TÅRNBY KOMMUNE Referat af Handicaprådsmøde Dato: 19.02.2015 Tidspunkt: 16.00 Sted: Mødelokale 209 Deltagere: Johnny Fredelund, Camilla Schwalbe, Jan Jakobsen, Lars-Peter Brogaard Nielsen, Lis Noltensmeier,

Læs mere