af 49. Manual til ACU og Trimble 5600

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "25-10-2011 1 af 49. Manual til ACU og Trimble 5600"

Transkript

1 af 49 Manual til ACU og Trimble 5600

2 af 49 Manual til måling med Trimble ACU-controller (Ver. 10,72) 1: Opstart 2: Opmåling 3: Afsætning Punkter Linier 4: Robotfunktion 5: Satsmåling Bilag 1: Opsætning Bilag 2: Prismer konstanter og højder Bilag 3: Højder på de mest brugte fodstykker med prisme/antennebærer Bilag 4: ACU tastaturlayout og knappernes anvendelse 1: Opstart Instrumentet opstilles på stativet, og ACU en sættes på. Det er vigtigt, at både instrument og ACU ikke er tændte ellers kan instrumentet ikke arbejde sammen med ACU en. Det eksterne batteri forbindes til totalstationen, og der tændes på den grønne tænd/sluk knap. Er programmet Survey Controller ikke startet, dobbeltklikkes på ikonen for programmet. Totalstationen giver først 1 og herefter 2 biplyde. Derefter er instrument og ACU forbundet. Sker der ikke noget, slukkes det hele, strømmen til totalstationen kobles fra og det hele samles og startes igen. ACU en/instrumentet viser som det første en elektronisk libelle. Libellen er en grovlibelle, der skal indstilles inden for G (instrumentet kan klare G). Herefter trykkes på OK eller en af Enter - knapperne på tastaturet. Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.: Grovlibelle G Instrumentet drejer herefter en tur rundt om sig selv for at lave en kalibrering af kompensatoren og er nu klar til at måle. Efterfølgende er libellen mere bevægelig/følsom og en evt. restfejl kan rettes på fodskruerne. Vælger man at sætte flueben i Deaktiver Kompensator, måles der uden kompensator. Dette skal selvfølgelig kun benyttes ved specialopgaver, som f.eks. offshore eller andre opgaver, hvor undergrunden ikke er stabil.

3 af 49 Første skærmbillede ser ud som på figur 2. Tryk på Esc eller Menu og hovedmenuen (se fig. 3), er nu fremme. Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.: Første skærmbillede bruges til basal måling, men registrering er ikke mulig. Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.: Hovedmenu Hvad kan man i hovedmenuen?? Filer Indtast Konfiguration Opmåling Cogo Instrument Her finder du alt vedr. valg af job og editering af målte data. Desuden er det her, der i ind- og udlæses data til computeren på kontoret. Her indtaster du koordinater til nye punkter, noter til målingen samt opretter linier og cirkler mv. Her indstiller du alle de standardopsætninger, du ønsker at instrumentet benytter hver gang, der udføres en opgave. F.eks. lyd/ikke lyd, punktnummerering, tolerancestørrelser ved afsætning m.m. Her opstartes opmåling, afsætning og robotfunktion. Funktioner under Opmåling vil blive gennemgået senere. Her kan beregnes arealer, afstande, kurver, retninger, utilgængelige punkter mv. Her sættes laserlys, afsætningslys, autolock og andre funktioner. De fleste funktioner styres nemmere og bedre fra instrument- og prismeikonerne, der altid er vist i øverste højre hjørne under batteristatusikonerne.

4 af 49 Desuden er der de 4 lynmenuer Kort, Menu, Favoritter og Skift til ; Kort Viser det aktuelle job på et kort, hvor der kan zoomes og vælges punkter, der skal afsættes. Menu Sender dig altid tilbage til hovedmenuen, uanset hvilket program du måtte befinde dig i. Favoritter Er stedet, hvor de mest brugte menuer kan gemmes. Der kan de så vælges direkte. Skift til Er stedet, hvor der kan skiftes mellem alle de menuer, der måtte være åbne.

5 af 49 Jobstyring: Det første, der typisk skal gøres, er at oprette eller vælge et eksisterende job. Jobstyringen sker i menuen: Filer Ønsker du at benytte et eksisterende job (f.eks. et punktkatalog der er udlæst hjemmefra) vælges Åben job, og du vælger herefter det aktuelle job. Skal der oprettes et nyt job vælges menuen Filer/Nyt job/. Feltet Job navn: udfyldes som sagsnr.job se figur 4. Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.: Oprettelse af nyt job I menuen Nyt job kan der desuden indstilles, hvilke enheder der arbejdes i som f.eks. GON, Meter, Celsius og Millibar. Dette styres under Enhed (afstand) (se figur 5). Det er muligt at tilknytte en fil under Tilknyttet filer. Det er således muligt at måle i ét job, mens fikspunkter/afsætningspunkter ligger i en anden fil. Vær opmærksom på, at punkter der findes i det aktuelle job benyttes uanset om de også findes i den tilknyttede fil og hvilken kvalitet de har. Filformatet for tilknyttede filer kan både være en kommasepareret tekstfil, og en Trimble DC-fil (job-fil). Baggrunds filer kan vælges i menuen af samme navn. Baggrundsfiler er altid CAD tegninger af typen DXF. Filerne skal være 2D samt med koordinatakser af typen X,Y. Benyttes baggrundsfiler skal koordinatsystemet enten være SYS34 Sjælland XY eller Skala 1,00000 med koordinatakser Øg Nord- Vest se beskrivelsen vedr. Cogo opsætning Under Cogo opsætning indstilles koordinatsystemets akser. Normalt bruges Øg Nord-Vest, men i nogle tilfælde vil andre indstillinger være fordelagtige (f.eks. Øg Nord-Øst ), (se figur 6). Har du brug for bogstaver trykkes på α, som sidder placeret i det nederste højre hjørne af tastaturet. Når tastaturet er i abc funktion, fungerer de normale numeriske taster som en mobiltelefon f.eks. 2 tryk på nr. 8 = B. Når du har indtastet dit jobnavn og evt. indstillet Enheder og Cogo opsætning (indstillingerne bevares fra gang til gang), trykkes på OK. Så har du oprettet et nyt job og er klar til at udføre opmålinger. Har ACU en været brugt til f.eks. GPS, eller andet, hvor koordinatsystemet ikke er opsat til det korrekte er der to standard jobfiler på controlleren hvorfra opsætningen kan kopieres. Filerne hedder System-34-Sj og Skala Filerne er skrivebeskyttede og kan derfor ikke umiddelbart ændres eller slettes. Proceduren for at hente opsætningen kan ses på side 6 ved figur 7.

6 af 49 Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.: Menuen "Enhed" her kan ændres enheder mv 3 sider i alt Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.: Menuen "Cogo opsætning" her indstilles koordinatakser mv. Kopiering af opsætning foregår i menuen Filer/Kopier mellem job. Er der tvivl om opsætningen af et job kopieres standard opsætningen over på denne måde, se figur 7. Kopieres det der hedder tilpasning er det koordinatsystemer og koordinat akser der kopieres. Menuen giver desuden mulighed for, at kopiere punkter mv. fra et andet job. Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.: Kopiering af opsætning fra andet job

7 af 49 2: Opmåling I menuen Opmåling fås indgangsmenuen til alle målefunktionerne se figur 8. Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.: Menuen "Opmåling", her vælges typen af opstilling Station setup her indtaster du opstillingspunkt samt udgangsretning. Bruges koden fri til opstillingspunktet, oversættes det til fri station i observationsfilen. Station setup kan bruges til alle typer opstillinger, undtaget frie opstillinger, der skal beregnes i marken. Stations setup giver kun mulighed for at måle til ét udgangssigte og bruges derfor typisk kun hvis der ikke skal beregnes koordinater i marken!! Instrument opstilling plus her indtaster du opstillingspunkt, samt udgangsretninger. Bruges koden fri til opstillingspunktet, oversættes det til fri station i observationsfilen. Instrument opstilling plus bruges til alle typer opstillinger undtaget frie opstillinger, der skal beregnes i marken. Instrument opstilling plus er det program, der normalt skal benyttes ved opstilling i kendt punkt, da der kan medtages flere udgangsretninger. Fri opstilling bruges, hvis du gerne vil foretage en fri stationsberegning i marken. Se afsnittet om beregning af fri station senere. Brug sidste kan benyttes til at fremkalde forrige stationsberegning i det aktuelle job Start robotik forbereder instrumentet til brug med fjernbetjening. Efter at have indtastet og målt de nødvendige ting til brug for opstillingsberegningen, kan der vælges målemetode i opmålingsmenuen (se figur 9). Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.: "Opmålingsmenuen her vælges typen af opmåling Instrument opstillingspunktets kote Beregner koten til opstillingpunktet ud fra kendte punkter Mål topo Satsmåling Fortløbende topo Almindelig opmåling af punkter det giver vist sig selv. Bruges til netmåling. Lær totalstationen en halv sats, så kører den selv rundt til punkterne. Måling med tracking afstandsmåling, kan bruges til f.eks. fladenivellement og måling med faste intervaller.

8 af 49 Station og offset Afsætning Slut opmåling Bruges til afsætning og indmåling i forhold til en linie stort set det samme som under den næste menu Afsætning Bruges til afsætning af linier, punkter, højdemodeller og cirkler. Afslutter opmålingen/stationen Indmåling af detailpunkter: Instrumentet skal orienteres, før der kan måles. Ved en almindelig detailopmålingsopgave vælges programmet Mål topo. Til en almindelig detailmåling benyttes Station setup (se figur 8). Fri opstilling benyttes kun, hvis du kender koordinaterne til dine fikspunkter og har brug for en beregning i marken. Læs mere om dette i afsnittet om fri station. Når programmet Station setup vælges, kommer skærmbilledet på figur 10 frem. Her kan indtastes temperatur og tryk, hvorefter instrumentet beregner den aktuelle PPM-værdi, der benyttes ved de fremtidige målinger. Desuden vises den aktuelle refraktionskoefficient, hvor 0,142 bruges som standardværdi. Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.: PPM-værdi beregnes ud fra tryk og temperatur Ved at trykke OK fremkommer skærmbilledet, hvor opstillingspunkt og udgangsretning indtastes (se figur 11). I Instrument punktnavn indtastes opstillingspunktet. Hvis punktet, der indtastes, ikke findes i instrumentet, fremkommer muligheden for at indtaste koordinater til punktet eller at fortsætte uden koordinater se figur 12. Vælger man at indtaste koordinater (f.eks. Y=1000 og X=2000), vil der fremover blive beregnet lokale koordinater til alt, hvad man måler. Herved kan alle indmålte punkter ses på det lille kort. Punkterne kan bruges til at beregne linier med mere f.eks. til afsætning i forhold til eksisterende mur og lignende. Instrument højde Her indtastes instrumenthøjden (eller blot 0 ved fri opstilling). Udgangssigte punktnavn Her vælges et punkt, der benyttes som udgangsretning. Azimut Her indtastes en retning til dit udgangspunkt (typisk 0 GON) Metode Her vælges mellem vinkel eller vinkel+afstand

9 af 49 Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.: Opsætning af opstillingspunkt og udgangsretning Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.: Mulighed for at arbejde med koordinater eller blot observationer Efter at have målt udgangsretningen med Mål og gemt opstillingen med Gem, er du klar til at udføre detailopmålingen se figur 13. Vær opmærksom på om instrumentet er indstillet til at måle med målestoksfaktor 1. Ønskes en fri station (uden beregning) skal opstillingspunktnummeret hedde enten fri.nummer eller nummer.fri eks fri Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.: Gem din opstilling med "Gem" Den almindelige detailmålingsmenu kan ses på figur 14. Der kan indtastes et punktnummer, kode samt en prismehøjde. Desuden kan der vælges andre målemetoder ( Metode ) ved f.eks. excentrisk indmåling (tidligere kode 21, 22 og 23).

10 af 49 På knappen Optioner kan der indstilles forskellige ting vedr. din opmåling som bl.a. punktnummerspring, og om du ønsker at se målingen før den bliver gemt, eller om du ønsker at måle og gemme målingerne i en arbejdsgang ( Se før lagring ) ( se figur 15). Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.: Detailmålingsskærm. Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.: "Optioner indstillinger vedr. punktnr. mv. (se evt. bilag 1 for yderligere information)

11 af 49 Målemetoder, herunder excentrisk måling: Der findes adskillige metoder til indmåling af utilgængelige punkter. Det hele styres under Metode i detailmålingsmenuen. På figur 16 ses de forskellige metoder, der kan benyttes til opmåling. Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.: Valg af målemetode. Vinkler og afstand Midlet observationer Kun vinkler. H. vinkel H. vinkel offset Enkelt afstand offset ABC Stok Cirkulært objekt Den almindelige målemetode. Gennemsnitlige observationer (D-bar). Måler punktet 5 gange (kan indstilles til flere eller færre gange under optioner) og giver en middelfejl på observationerne til godkendelse, før målingen gemmes. Denne metode bruges nok sjældent, men kunne f.eks. bruges ved meget fine net/deformationsmåling. Måler kun vinkler uden afstand. Bruges til fremskæring samt registrering af retninger på tårne og skorstene mv. som fikspunkter. Måler kun horisontalvinklen. Horisontalvinkel excentricitet. Måler afstanden til enten et prisme eller prismeløst til et objekt, hvorefter der drejes ind på punktet og registreres en horisontalvinkel. Dette bruges typisk til hushjørner, flagstænger og lysmaster. Giver mulighed for at måle til et prisme eller prismeløst til et objekt, hvorefter der kan angives en udflytning af punktet. Der kan vælges 4 retninger på udflytningen; "Højre, Venstre, Ud og Ind set fra instrumentet. Bruges fjernbetjening ( Robotik ) til instrumentet, vendes højre/venstre om!!! Dvs. i stedet for at vise højre/venstre for prismet set fra instrumentet, vises højre/venstre for prismet set fra prismet med næsen mod instrumentet. Lav en lille test, hvis der er tvivl. Excentriciteter bliver IKKE gemt kun dine rettede observationer!!! Metoden bruges typisk til indmåling af alle utilgængelige objekter, der ikke kan ses direkte fra instrumentet. Dobbelt prisme excentricitet også kendt som A-B-C prismestok. Der måles til prisme A og B. Hvis afstanden mellem B og C kendes, kan C beregnes. Vi bruger ikke denne metode til hverdag, men det er en absolut brugbar målemetode til mange specialopgaver. Bruges til at bestemme centrum af skorstene, rør og lignende lodrette objekter. Der måles en afstand til midten af objektet, hvorefter horisontalvinklen til den ene side registreres. Instrumentet beregner herefter observationer, der ville være gældende for objektets centrum samt radius for objektet.

12 af 49 Punktnummerering: Instrumentet har kun én punktnummertæller. Det betyder, at der ikke kan måles et individuelt punktnummer, hvorefter instrumentet hopper tilbage til den igangværende nummerserie. I stedet kan der med fordel benyttes funktionen Find (se figur 21). Indtastes f.eks. punktnummer 100 (tidligere indmålt) og trykkes derefter på Find, finder instrumentet det næste ledige punktnummer. Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.: Brug menuen "Find" til at finde næste ledige punktnummer. Hurtige indstillinger: Som tidligere nævnt er der hurtig adgang til at skifte målemetoder og prismer ved at trykke på enten det lille instrument (se figur 22) eller det lille prisme (se figur 23) i den lodrette menu til højre. Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.: Indstillinger der kan nås med et enkelt tryk på instrumentet. Instrument: STD: Standard afstandsmåling bruges til måling af fikspunkter samt endelig afsætning (3mm). FSTD: Hurtig(fast) standard afstandsmåling bruges til almindelig detailmåling (8mm). TRK: Tracking afstandsmåling bruges til foreløbig afsætning, fladenivellement mv., med mindre krav til nøjagtighed (10mm). Electronisk Libelle: Libelle 5 gange forstørrelse af grov libellen ved opstartsbilledet. Ved evt. ny opstilling kan libellen slås fra og herefter til igen. Herved initialiserer instrumentet kompensatoren. DR: Direct Reflex bruges til prismeløs afstandsmåling. Laser: Laserpointer til/fra. OBS! laserprikken sidder på nogen instrumenter excentrisk for

13 af 49 sigtelinien (ca. 9cm.). Track-lys: Afsætningslys til/fra. Skift kikkertstilling: Fra 1. til 2. eller omvendt. Joystick: Bruges ved fjernbetjening til at dreje instrumentet. Drej mod: Drejer instrumentet til en bestemt vinkel. Autolock: Automatisk lås på prisme ved måling. Gælder kun aktive prismer. Søg: Søger prismet og låser derefter på prismet ved måling og bevægelse måling, kun aktive prismer. Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.: Indstillinger der kan nås med et enkelt tryk på prismet. Prisme: Prisme 1: Normalt prisme eller retrotape (K=0mm), 360º prisme (K=2mm), Leica normal prisme (K= -34mm). Prisme 2: Prisme 2 er til reflektorfri (DR) afstandsmåling (K=0) man kan dog stadig måle til almindelige prismer. Se i øvrigt Bilag 2 vedr. prismekonstanter.

14 af 49 Beregning af opstilling Opstilling i kendt punkt: Der startes selvfølgelig med at stille op over det kendte punkt. Instrumentet indstilles på libellerne, og kompensatoren initialiseres, som beskrevet ved figur 1. I menuen Filer vælges det aktuelle job med koordinater til fikspunkterne, eller fikspunkternes koordinater (og koter) indtastes i menuen Indtast. I menuen Opmåling vælges Instrument opstilling Plus se figur 24. Instrument opstilling Plus giver mulighed for at medtage flere udgangssigter i beregningen. Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.: Opstilling i kendt punkt. Ved at vælge Instrument opstilling Plus kommer skærmbilledet på figur 25 frem. Her kan indtastes temperatur og tryk, hvorefter instrumentet beregner en PPM-værdi, der vil blive benyttet ved alle efterfølgende målinger. Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.: PPM-værdi beregnes ud fra tryk og temperatur. Ved at trykke OK fremkommer skærmbilledet, hvor opstillingspunkt samt instrumenthøjde indtastes (se figur 26). Opstillingen godkendes på OK. Efterfølgende kan der måles til første udgangspunkt (se figur 27). Punktnavn her indtastes et punkt, der benyttes som udgangsretning. Metode her vælges mellem vinkel eller vinkel + afstand

15 af 49 Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.: Opsætning af opstillingspunkt og udgangsretning Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.: Første udgangspunkt måles Efter at have målt udgangsretningen med Mål, kan der tilføjes flere udgangsretninger med Tilføj (se figur 28). Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.: Tilføj flere udgangssigter med knappen "Tilføj"

16 af 49 Indtastes det næste udgangssigte under Tilføj, kan der trykkes på Drej. Instrumentet drejer herefter hen til den retning, hvor punktet skulle befinde sig. Instrumentet indstilles på prismet, eller der bruges aktivt prisme og autolock, og der trykkes på Mål. Afvigelserne for det enkelte punkt kan herefter ses på skærmen, der kan tilføjes flere punkter, og man kan vælge forskellige metoder at vise fejludtryk på for de enkelte observationer (se figur 29). Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.: Oversigt over målte punkter og deres afvigelser. Opstillingen kan godkendes ved at trykke på Luk. De enkelte observationer kan også rettes ved at trykke på den ønskede linie. Prismekonstanten kunne være forkert, eller et punkt kan udelukkes. Instrumentet er herefter orienteret og klar til afsætning mv. Opstilling i fri station: Der startes selvfølgelig med at stille op, indstille libellerne og initialisere kompensatoren, som beskrevet ved figur 1. I menuen Filer vælges det aktuelle job med koordinater til fikspunkterne eller, der indtastes koordinater til fikspunkterne i menuen Indtast. I menuen Opmåling vælges Fri opstilling (se figur 30). Instrumentet beder om temperatur og tryk, hvorved der beregnes en PPM-værdi, der benyttes ved alle efterfølgende målinger. Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.: Programmet "Fri opstilling" vælges

17 af 49 I skærmbilledet for fri opstilling indtastes opstillingsnummeret, kode og instrumenthøjden. Desuden skal der sættes flueben i feltet vedr. Beregn opstillingspunktets kote, hvis der skal regnes med koter (se figur 31). Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.: Opstillingsinformationer til fri station Under Optioner kan vælges forskellige muligheder for beregning af den frie opstilling. Der kan argumenteres for, hvad indstillingerne bør sættes til, men man bør ALDRIG vælge Standard, med mindre man har mindst 4 og helst flere udgangssigter. På byggepladser (og næsten alle andre steder) bør Skalafaktoren desuden aldrig sættes til andre værdier end 1, (se figur 32). Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.: Optioner for beregning af en fri opstilling I den næste menu (se figur 33) indtastes; Punkt navn Her indtastes punktnummer til udgangssigte Metode Her vælges målemetode. F.eks. vinkel + afstand eller vinkel uden afstand (tilbageskæring) Prisme højde Her indtastes prismehøjde Instrumentet indstilles på punktet, og der trykkes på Mål og evt. Gem. Herefter indtastes oplysninger om næste punktnummer, der skal benyttes, hvorefter det måles på samme måde.

18 af 49 Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.: Oplysninger om første udgangsretning indtastes. Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.: Efter 2 målte udgangsretninger kan opstillingen beregnes. Efter at have målt til de 2 første punkter, kan opstillingen beregnes. Der kan også tilføjes flere sigter på knappen Tilføj (se figur 34). Efter at have målt de ønskede udgangssigter kan beregningen finpudses Trykkes der på et af de benyttede punkter, kan punktets indstillinger ændres. For eksempel kan et punkt ændres til kun at blive benyttet til højdeberegning eller slås helt fra (se figur 35). Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.: Enkelte punkters anvendelse kan efterfølgende ændres

19 af 49 Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.: Beregning med Helmert - hvilket punkt er fejlbehæftet? Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.: Beregning med "Standard" metode - den fejlbehæftede observation fremgår tydeligt. I skærmbilledet på figur 36 ses fejludtryk for de enkelte sigter. Det er dog svært at finde den observation, der er dårligst. Ved beregning med Standard metoden (kan vælges under Optioner ) fremgår den dårlige observation tydeligt (se figur 37). Den fejlbehæftede observation kan rettes, og opstillingen afsluttes (husk at stille tilbage til Helmert!) ved at trykke på Luk (se figur 38).

20 af 49 Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.: Prismekonstanten kan rettes under "Detaljer", og beregningen opdateres Resultatet af beregningen fra figur 37 fremgår af figur 39. Helmert til venstre og Standard til højre, selv med meget små afvigelser er det vigtigt ALTID at vælge Helmert som metode, inden opstillingen gemmes. Målet for dette eksempel er at ramme opstillingskoordinaterne ; ; Helmert afviger med 1 mm, mens Standard afviger med ca. 10 mm. Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.: Helmert til venstre, og Standard til højre. Vælg ALTID Helmert!!!!!

21 af 49 3: Afsætning Ved enhver afsætningsopgave kræves det, at instrumentet er orienteret enten ved en opstilling i kendt punkt eller en beregnet fri opstilling. I det følgende vil afsætning af punkter og linier beskrives: Afsætning af punkter I menuen Opmåling vælges Afsætning og herefter Punkter. Afsætningsmenuen vil herefter fremkomme på skærmen (se figur 40). Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.: Afsætningsmenu. Vælg de punkter der skal afsættes ved at trykke på "Tilføj" Ved at trykke på Tilføj er det muligt at vælge de punkter, der skal afsættes. Der er mange muligheder for at finde netop de punkter, der skal afsættes (se figur 41). Metoderne er herunder kort forklaret: Indtast enkelt punktnavn Bruges ved få punkter (hvis du kan huske nummeret). Vælg fra liste Alle systempunkter Alle indtastede punkter Bruges ved få punkter (hvis du ikke kan huske nummeret). Alle punkter med lokale koordinater (Dvs. ikke GPS koordinater i WGS84). Har du indtastet punkterne i marken eller indlæst dem hjemmefra, er dette måske en god metode Punkter indenfor en radius Vælger alle punkter inden for en radius fra det punkt, brugeren specificerer. Alle punkter Vælger alt, hvad der findes i det aktuelle job. Punkter med samme kode Vælger alle punkter med f.eks. kode 779 (skelrør) Punkter ved navn Punkter i en nummerserie vælger alle punkter fra et nummer til et andet f.eks. punkt 1000 til og med Sektion af job Vælg fra filer Vælger punkter fra et valgt sted i filen til et andet uanset de punktnumre, der ligger i mellem. Vælger punkter fra et andet job end det job, der arbejdes med.

22 af 49 Alternativt kan de punkter, der skal afsættes, vælges ved at trykke på Kort og herefter prikke på de punkter, der skal afsættes (se figur 42). Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.: Hvordan vil du finde de punkter, der skal afsættes? Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.: Valg af punkter ved hjælp af kortdisplay. Efter at have udvalgt, hvilke punkter der skal afsættes ved hjælp af én eller flere af ovennævnte metoder, kan afsætningen begynde ved at trykke på Afsætning. Der kan altid slettes i afsætningslisten ved at trykke på Slet til et eller flere af punkterne (se figur 43). Punkterne bliver KUN slettet fra afsætningslisten og kan således findes frem igen, hvis man fortryder. Det er altså IKKE muligt at slette noget i instrumentets hukommelse i denne menu. Der kan også afsættes ét enkelt punkt af gangen inde fra Kort menuen. Det vil sige punktet, der skal afsættes, vælges på kortet, hvorefter der trykkes på Afsætning. Instrumentet går herefter straks i gang med at afsætte punktet.

23 af 49 Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.: Afsætningsliste efter udvælgelse af punkter. Instrumentet skifter automatisk til tracking afstandsmåling og giver samtidig mulighed for at dreje til den rette vinkel med et tryk på Drej se figur 44. Instrumentet viser hele tiden hvordan prismet skal flyttes for at komme hen til punktet, og samtidig vises koteafvigelsen (se figur 45). Når afsætningen er god nok til at sætte en træpæl eller til at justere de sidste få mm, er det VIGTIGT!!! at skifte målemetoden tilbage til STD (standard afstandsmåling) før den endelige afmærkning af det afsatte punkt. Ved at trykke på Mål skifter instrumentet selv tilbage til standard afstandsmåling. Der skal selvfølgelig trykkes på Mål for at opdatere skærmen, når standard afstandsmåling benyttes. Når afsætningen er, som det ønskes, trykkes på OK. Instrumentet viser nu de endelige afvigelser samt kote til punktet. Det er ligeledes muligt at ændre kode på punktet (f.eks. 788 Træpæl med søm) samt punktnummer hvis det ønskes (se figur 46). Afvigelser samt observationer gemmes ved at trykke på Gem, og man er nu klar til det næste punkt. Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.: Afsætningsdetaljer; instrumentet skifter til tracking afstandsmåling automatisk.

24 af 49 Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.: Afsætning - hvor skal vi hen du? klar til en træpæl. Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.: Kode til punktet - samt kote og afvigelser - godkend det hele på "Gem" Afsætningen kontrolleres selvfølgelig som sædvanligt efterfølgende med indmåling af de afsatte punkter fra en ny opstilling. Afsætning af linier Afsætning af linier sker ved først at beregne de linier, der skal afsættes. En linie beregnes i menuen Indtast Linie. Enten indtastes linien som en linie mellem 2 punkter fra hukommelsen, eller også måles 2 punkter, der efterfølgende udgør linien (se figur 47). Det har ikke nogen betydning, hvad linien kaldes, og hvilken kode linien får, blot man selv kan huske hvilken linie der er defineret af hvad. En god regel ville være, at linien skal hedde noget med de punktnumre, den består af. For eksempel vil linien mellem 1001 og 1002 hedde Line1001_1002. Herefter trykkes på Beregn, og linien er beregnet. Instrumentet giver herefter information om liniens længde, hældning og retning. Herefter trykkes på Gem, så er linien gemt (se figur 48). Punkterne kan også vælges på kortet ved at trykke på Kort. Marker to punkter, tryk på Esc, og de to valgte punkter er nu indføjet som Startpunkt og Slutpunkt.

25 af 49 Vil man gerne måle referencerne til linien med instrumentet (f.eks. 2 hjørner på en mur), kan man i stedet for at indtaste et punktnummer ved Startpunkt og Slutpunkt trykke på Hurtig fix, der så måler det punkt, der sigtes på. Skal man bruge flere linier, kan de indtastes efterfølgende. Menuen kan altid åbnes igen, hvis der senere skulle mangle en linie, der ikke er beregnet. Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.: En linie defineres mellem 2 punkter. Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.: Information om linien der er beregnet - gem linien på "Store" Selve afsætningen: I menuen Opmåling vælges Afsætning og herefter Linier. Afsætningsmenuen vil herefter fremkomme på skærmen (se figur 49). Under Linienavn vælges den ønskede linie. Tryk evt. på den lille pil til højre, så kommer alle de beregnede linier frem, og der kan vælges én. Under Afsætning vælges, hvordan linien skal afsættes. De forskellige metoder ses på figur 50. Tætteste punkt på linie Stationering på linien Station/offset fra linie Skrå afstand fra linie Opmålingsprogram der giver ortogonale mål efter indmåling. Afsætningsprogram der giver delta stationering samt perpendikel. Brugeren kan selv vælge startstationering. Det samme som den forrige, men her kan linien også parallelforskydes. Afsætning af en hældning fra linien, f.eks. en skråning langs en vej.

26 af 49 Til de fleste opgaver vil Station/offset fra linie være den rigtige metode. På figur 49 er valgt at afsætte linien fra punkt 1001 til Stationeringen er forskudt 2 meter i liniens længderetning, og linien er forskudt 1 meter til højre. Tryk på Start og afsætningen er i gang (se figur 51). Der arbejdes nu på den forskudte linie. Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.: Afsætningsmenu - vælg den linie der skal afsættes samt metode. Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.: Metoder der kan benyttes til afsætning af linier. Det er disse værdier, der viser, hvor prismet er i forhold til linien. Alle andre værdier viser, hvor starten af den forskudte linie befinder sig i forhold til instrumentet. Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.: Oplysninger vedr. prismet i forhold til den definerede linie.

27 af 49 På afsætningsskærmen gives 2 typer oplysninger: 1: Hvor prismet er i forhold til 0-punktet på linien (dvs. den valgte stationering og forskydning) 2: Hvor prismet er i forhold til linien (dvs. den valgte parallelitet) ad. 1: På den venstre del af skærmen ses 0-punktet (den forskudte start af linien) på linien. På figur 51 ligger 0-punktet ca. 1,66 meter til højre (set fra instrumentet) og 1,5 meter ind mod instrumentet. De samme oplysninger ses også i de to øverste linier i den højre halvdel af skærmen. Ad. 2: De tre nederste linier i højre halvdel af skærmen viser, hvor prismet er i forhold til linien. På figur 50 er prismet 2,003 meter fra starten af linien og 1,007 meter perpendikulært fra linien. Desuden ligger prismet 0,035 meter over linien. Når afsætningen er god nok til at sætte en træpæl eller til at justere de sidste få mm, er det VIGTIGT!!! at skifte målemetoden tilbage til STD standard afstandsmåling før den endelige afmærkning af det afsatte punkt. Ved at trykke på Mål skifter instrumentet selv tilbage til standard afstandsmåling. Der skal selvfølgelig trykkes på Mål for at opdatere skærmen, når standard afstandsmåling benyttes. Når afsætningen er som ønsket, trykkes på OK. Instrumentet viser nu det endelige offset og kote til punktet. Det er muligt, at ændre kode på punktet (f.eks. 788 Træpæl med søm) samt punktnummer hvis det ønskes. De interessante værdier for afsætningen er Station og højre (se figur 52+53). Det hele gemmes ved at trykke på Gem, hvorefter instrumentet er klar til det næste punkt. Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.: Resultat af afsætning - blader ned på "pil ned". Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.: højre - perpendikel kan aflæses.

28 af 49 4: Robotfunktion og radioindstillinger Med Robotfunktion kan man arbejde med totalstationen fra en fjernbetjening via en indbygget radioforbindelse. Det vil sige, at det er muligt at betjene alle instrumentets funktioner, mens man samtidig går rundt med prismet. Alle menuer, funktioner mv. er de samme, som når man står ved instrumentet. Ved afsætning af punkter og excentrisk indmåling forventer instrumentet, at brugeren ved prismet kigger mod instrumentet, og korrektionerne angives med dette for øje. Radioindstillinger For at arbejde uden problemer er det vigtigt, at radioen i instrumentet og på prismestokken er konfigureret ens, dvs. de skal arbejde med samme radiokanal og opsætning. For at sikre at instrumentet er indstillet korrekt, starter man altid med at montere ACU en på totalstationen. Efter at instrumentet og ACU en har gennemført opstartsproceduren, vælges menuen Instrument/Radio indstillinger (se figur 54). Standard indstillingerne ses på figur 55. Normalt er standardindstillingerne sat til Kanal 1 med Instrument og Remote adresserne sat til 1. Hvis der er flere, der arbejder i samme område, eller nogen bruger noget udstyr, som bruger samme frekvens, kan det være nødvendigt at skifte Radiokanal (men altså kun mens ACU en sidder på instrumentet) (se figur 56). Efter at have valgt kanal trykkes på OK, og de valgte indstillinger bliver overført til totalstationens radio. Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.: Indstilling af radio Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.: Standardindstillinger for radioen

29 af 49 Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.: Vælg evt. en alternativ radiokanal for at minimere støj fra andre Robotfunktion Ved opstart af robotfunktion sættes instrumentet op, som var det en almindelig opmåling, der skulle foretages. Efter at have initialiseret kompensatoren og oprettet/valgt, hvilket job, der skal benyttes, kan robotfunktionen startes. Skal instrumentet orienteres på utilgængelige punkter (retrotape ol.), kan dette ske inden overgang til robotfunktionen. Det kan gøres efter overgang til robotfunktion, men besværliggøres af, at tastaturet ikke sidder på instrumentet. Instrumentet kan altid benyttes ved hjælp af de normale vertikal- og horisontalskruer, også efter robotfunktionen er begyndt. For at begynde robotmålingen fra instrumentet vælges der i menuen Opmåling funktionen Start Robotik. Man får nu mulighed for at definere et Søgevindue (se figur 58). Skal man f.eks. arbejde i et snævert område, kan søgeområdet defineres. Normalt vil funktionen Autocentreret opfylde alle behov. Tryk på OK for at godkende Søgevinduet. Instrumentet vil nu bede dig om at afmontere ACU en for at fortsætte (se figur 59). Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.: Vælg funktionen "Start Robotik"

30 af 49 Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.: Definer dit Søgevindue Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.: Tryk på "OK" - instrumentet slukker, og ACU'en kan sættes over på prismestokken ACU en tages forsigtigt af instrumentet (se evt. figur 60) og sættes på prismestokken. For at koble ACU en til og fra følges nedenstående vejledning; 1. Hold ACU en med begge hænder. 2. Sæt de to små indhak på ACU en oven på de to små gribearme på holderen. 3. Tryk ACU en ned og læn bagsiden af ACU en fladt op mod holderen. 4. Slip forsigtigt ACU en og hjælp den med at klikke ind i gribearmene for oven på holderen.

31 af 49 Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.: ACU'en tages forsigtigt af instrumentet. ACU en sættes nu fast på holderen ved prismestokken. Husk i den forbindelse, at ACU en skal være slukket ved sammenkoblingen. Når ACU en tændes vil den selv tænde for radioen og herefter koble sig sammen med instrumentet, som ved en almindelig opstart. Instrumentet vil herefter reinitialisere kompensatoren for at kompensere for den tidligere frakobling af ACU en. Der kan nu arbejdes på samme måde, som hvis ACU en havde siddet direkte på instrumentet. Der skal selvfølgelig altid benyttes et aktivt prisme for, at instrumentet kan følge prismet. Mistes kontakten mellem prismet og instrumentet, tænder instrumentet automatisk afsætningslyset for at guide brugeren tilbage til instrumentets søgeområde. Alternativt kan instrumentet drejes ved hjælp af joystick funktionen (se figur 22). Instrumentet har lettest ved at følge prismet i lodret position (altså prismet!!). Prismehøjden bør desuden være højere end måleren, da der så er frit sigte mellem instrumentet og prismet uanset målerens position. Note hvis instrumentet allerede er sat i lod, og alt er sat rigtigt op, kan der blot trykkes på den sorte udløserknap på bagsiden af instrumentet. Herefter er instrumentet tændt og klar til at blive fjernbetjent.

32 af 49 5: Satsmåling Til visse opgaver er satsmåling nødvendig. ACU en har indbygget et program ( Satsmåling ) der kan være nyttigt til disse opgaver. For at kunne benytte Satsmålingsprogrammet skal der foretages en stations setup (se tidligere afsnit) således, at instrumentet kender opstillingspunktet og første udgangssigte i 1. kikkertstilling. Herefter vælges programmet Satsmåling under opmålingsmenuen (se figur 61). Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.: Satsmålingsprogrammet vælges Øverst (i den blå linie) kan status for målingen ses. På figur 62 fremgår det, at man befinder sig i kikkertstilling 1 og at man er ved at måle 1. sats ud af 3 satser i alt. Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.: Første skærmbillede ved satsmåling Ved at trykke på Optioner kan der stilles på hvordan og hvor mange satser, der skal måles. Figur 63 og 64 viser 1. og 2. skærmbillede under Optioner. Følgende valg skal der tages stilling til; Rækkefølge af Kikkertstilling Sættes til F1 F2 - hvilket betyder, at der måles halve satser ad gangen. Antal satser Sættes til det antal satser der ønskes der kan altid måles mere hvis de opnåede middelfejl på retningerne/afstandene ikke er OK.

33 af 49 Observations rækkefølge Sættes til hvilket betyder, at det der måles i 1. kikkertstilling måles i omvendt rækkefølge i 2. kikkertstilling. Automatisk satsmåling Instrumentet drejer selv og måler selv automatisk hvis der er et aktivt prisme i punktet. Monitering Instrumentet kan sættes til automatisk at måle med bestemte tidsintervaller f.eks. flytningen af et punkt over en periode (f.eks. nat/weekend) bruges nok kun til meget specielle opgaver. Midlet observationer Hvor mange gange skal instrumentet måle til punktet i hver kikkertstilling (Dbar). Mål afstand i kikkertstilling 2 Har du behov for afstandsmålingen i begge kikkertstillinger?? (typisk er svaret nok Ja ). Prompt for attributes Hvis der bruges et punkt med en kode der har tilknyttet en attribut kan man fravælge spørgsmålet vedr. attributter. Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.: Første skærmbillede for Optioner Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.: Andet skærmbillede for Optioner Godkend dine valg på OK og så er man tilbage i skærmbilledet for måling (se figur 65). Læg mærke til, at øverst (i den blå linie) er antallet af satser der skal måles nu ændret til 2, og ikke 3 som før ændringerne under Optioner Det er vigtigt, at man måler ALLE de punkter der skal medtages i satsmålingen i den første halve sats ellers ved instrumentet ikke hvilke punkter der skal med i målingen. Det er ikke muligt at medtage supplerende punkter senere, men man kan godt hoppe over en måling af et punkt på et senere tidspunkt hvis det ønskes.

34 af 49 Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.: Indtast punknummeret der skal måles samt metoden Figur 66 viser skærmbilledet efter at målingerne er gennemført. Øverst i den blå linie ses det, at der er målt 2 satser ud af 2. Hvert målt punkt er vist på en liste med spredninger for horisontal- og vertikalvinkel samt afstand. Ved at trykke på Detaljer kan evt. fejl vedrørende prismehøjde og prismekonstant rettes. Desuden kan det beregnede middel, af de målte observationer, aflæses. Skulle spredningerne være større end forventet eller ønskes supplerende måling til et eller flere punkter kan man trykke på Tilføj. Der kan herved måles endnu en sats. På figur 67 vises skærmbilledet efter at endnu en sats er tilføjet. På denne måde kan tilføjes alle de satser, der måtte ønskes. Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.: Status efter 2 færdige satser

35 af 49 Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.: Status efter 3 færdige satser Når der er målt det antal satser, der ønskes (og resultatet er tilfredsstillende), trykkes på Luk. Skærmbilledet på figur 68 fremkommer nu, og beder brugeren Godkende målingen. Tryk på Ja for at gemme målingen, ellers er alle observationer tabt!!!! Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.: Tryk Ja!!! ellers er alle data tabt Note det kan være en fordel, til visse opgaver, at benytte Robotfunktionen selvom man står ved instrumentet under hele målingen. Dels kan instrumentet betjenes uden at skulle følge med ACU en rundt (2. kikkertstilling), dels røres instrumentet ikke med hånden ved målingen.

36 af 49 Bilag 1: Opsætning Før totalstationen med ACU kan benyttes, er det vigtigt, at grundopsætningen af udstyret er, som den bør være. Ad Avanceret geodætisk understøttelse Avanceret geodætisk understøttelse giver mulighed for, at der ved beregning af opstillingskoordinater kan benyttes en Helmert i stedet for en almindelig Indbinding, hvor kun afstandene benyttes. Vælg menuen; Konfiguration/Optioner (se figur 69). Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.: Vælg menuen "Optioner" Sæt flueben i Avanceret geodætisk understøttelse og tryk på OK (se figur 70). Det er nu muligt at vælge Helmert som beregningsmetode til opstillinger. Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.: Afkryds "Avanceret geodætisk understøttelse"

37 af 49 Ad Opmålings-stil Alle standardopsætninger af instrumentet sættes inde fra menuen Konfiguration Opmålings-Stil (se figur 71). Der ligger en Opmålings-Stil med navnet Denne opmålings-stil er en grundopsætning, der virker, som den skal med vores instrument-typer. Der er dog visse opsætninger, der ikke passer helt til de metoder og tolerancer. Derfor skal ALLE instrumenter have en opmålings-stil med navnet 5600-Standard, hvor alle opsætninger følger de standarder, der er beskrevet i det følgende. Skulle man af en eller anden grund få behov for at ændre på standarderne, må det IKKE ske i Standard men i en ny opmålings-stil, der oprettes til formålet. For at oprette en ny opmålings-stil trykkes på Ny (se figur 71). Herved får man mulighed for at indtaste et navn og en type (se figur 72). Der kan vælges mellem Konventionel og GPS. Konventionel betyder totalstation, vælg derfor Konventionel. Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.: Tryk på "Ny" for at oprette opmålings-stilen; "5600- Standard" Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.: Navnet på en ny opmålings-stil indtastes, og der godkendes på OK

38 af 49 En opmålings-stil indstilles i 6 menu trin, som fremgår af figur 73. Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.: Ting der kan indstilles i en opmålings-stil Instrument Laser rangefinder Topo punkt Afsætning Indstillinger af instrumenttype, målemetoder og gennemslag. Indstillinger for ekstern laserafstandsmåler. Indstillinger for display, punktnummerspring, om punktet skal gemmes automatisk, eller om der skal måles en afstand og registreres manuelt. Indstillinger for afsætning, herunder tolerancer, punktnummer og koder. Tidligere anvendt punktnummer tolerance Indstillinger for hvad instrumentet skal gøre, hvis der måles flere punkter med samme navn. Polygon optioner Polygon beregning. Instrument Figur 74, 75 og 76 viser standardindstillinger for instrument ; Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.: Side 1 under "Instrument" Side 1; Måle mode Instrumentet benytter Standard afstandsmåling som standard.

39 af 49 Midlet observationer Auto kikkertstilling 1 og 2: Angiver hvor mange afstande, der skal måles til et punkt i målemetoden Midlet opservationer (også kaldet D-bar ) (se evt. figur 15) Hvis feltet er afkrydset, skal der måles med gennemslag til hvert detailpunkt. Tryk på pil ned for at komme til næste side Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.: Side 2 under "Instrument" Side 2; Mål afstand i kikkertstilling 2 Feltet afkrydses, hvis der skal måles afstande i 2. kikkertstilling når Auto kikkertstilling 1 og 2 er aktiv? Opret udgangssigte I indstillingen Azimut bestemmer brugeren, hvad udgangsretningen skal være til det første målte punkt i en ny opstilling. Servo optioner Instrumentet drejer til forventet horisontal- og vertikalvinkel ved afsætning og lignende. Pre-defineret instrument nøjagtighed skal der ikke pilles ved Tryk på pil ned for at komme til næste side Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.: Side 3 under "Instrument" Side 3; mere Pre-defineret instrument nøjagtighed

40 af 49 Laser rangefinder - Ikke omtalt. Topo punkt Figur 77 viser standardindstillinger for Topo punkt ; Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.: Side vedrørende "Topo punkt" Topo punkt; Mål display Viser som standard horisontalvinkel, vertikalvinkel og skrå afstand. Auto punkt step str. Punktnummer spring (standard +1). Se før lagring Hvis feltet er afkrydset, kan man tjekke observationerne, som derefter kan gemmes med et tryk på Gem (se evt. figur ). Afsætning Figur viser standardindstillinger for Afsætning ; Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.: Side 1 under "Afsætning" Side 1; Se før lagring Afkrydses når man ønsker at tjekke observationerne før registrering. Horisontal tolerance Her indtastes den ønskede plane tolerance (=0,000). Afsat punktnavn Her vælges, om de afsatte punkter skal gemmes med det oprindelige punktnummer. Dvs. det nummer det har i koordinatlisten. Afsætningskode Her vælges om de afsatte punkter skal gemmes med den oprindelige punktkode. Dvs. den kode punktet har i koordinatlisten.

41 af 49 Gem koordinatafvigelser Her vælges om afvigelser i YXZ skal gemmes, så det, man ser i marken, også kan ses efterfølgende på kontoret. Tryk på pil ned for at komme til næste side Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.: Side 2 under "Afsætning" Side 2 - Display; Delta Valg af hvordan afvigelser skal vises (vi bruger afstande ). Afstands tolerance Valg af hvornår afsætningen er god nok med hensyn til afstanden (0,000) Vinkel tolerance Valg af hvornår afsætningen er god nok med hensyn til horisontalvinklen (0,000) Desuden kan der vises andre informationer/detaljer, når der arbejdes med digitale terrænmodeller (DTM). Tidligere anvendt punktnummer tolerance Figur viser standardindstillinger for Tidligere anvendt punktnummer tolerance ; Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.: Side 1 under " Tidligere anvendt punktnummer tolerance Side 1; Menuens formål er at fastslå, hvornår der automatisk kan midles mellem to punkter. Vi sætter alle værdier til 0,000 og undlader at afkrydse Automatisk midling indenf. Tryk på pil ned for at komme til næste side

42 af 49 Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.: Side 2 under " Tidligere anvendt punktnummer tolerance " Side 2; F1/F2 opmålingstolerence, hvilken forskel er acceptabel mellem 1. og 2. kikkertstilling. Vi lader standard værdierne stå. Polygon optioner - Ikke omtalt/bruges ikke

43 af 49 Bilag 2: Prismer konstanter og højder. 60mm 35mm 40 mm 135m m 90 mm +2 mm 0 mm Dybde fra C = 10mm (20mm ved longrange!!) 50mm 45mm 45mm 40mm 86mm 120mm -34 mm Dybde fra C = 27mm -17 mm Dybde fra C = 20mm 45mm 45mm 33mm 86mm 86mm 1 mm Dybde fra C = 27mm -30 mm Dybde fra C = 27mm 45mm 30mm 86mm 100mm 1 mm -17 mm

44 af mm 66mm 60mm 40 mm 20 mm 40 mm 20 mm +66 mm 0 mm

45 af 49 Bilag 3: Højder på de mest brugte fodstykker med prisme/antennebærer Trimble totalstation, Model 5600: Standard højde i alm. Fodstykke: meter. Trimble antennebærer med kobberindsats: Standard højde i alm. Fodstykke: meter. Trimble antennebærer: Standard højde i alm. Fodstykke: meter. Trimble 10cm. mellemstykke: Standard højde i alm. Fodstykke med alm. Prismebærer: meter. Leica totalstation: Standard højde i alm. Fodstykke: meter Leica standardprisme: Standard højde i alm. Fodstykke og med slank prismebærer: meter. Leica standardprisme: Standard højde i alm. fodstykke og med fed prismebærer: meter. Leica rødt retrotape prisme: Standard højde i alm. Fodstykke: meter.

46 af 49 Leica hvidt retrotape prisme: Standard højde i alm. Fodstykke: meter. Leica højdeexcentrisk prisme: Standard højde i alm. Fodstykke: meter.

47 af 49 Bilag 4: ACU tastaturlayout og knappernes anvendelse Bilag 4 viser tastaturlayoutet samt de ikoner, der vises på displayet. Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.: ACU - sådan ser den ud... (i udgaven med Engelsk sprog)

48 af 49 Knapper på tastaturet, og deres funktion; Tryk for at give adgang til hovedmenuen give adgang Trimble funktionsskærmen slå autolock til og starte en søgning efter prismet slå autolock til og fra foretage en måling. Gem herefter på enter dreje instrumentet horisontalt til det aktuelle punkt eller afsætningsposition dreje instrumentet vertikalt til det aktuelle punkt eller afsætningsposition. dreje instrumentet horisontalt og vertikalt til det aktuelle punkt eller afsætningsposition. skifte fra 1. til 2. kikkertstilling Bogstaver; Har du brug for bogstaver trykkes på tegnet (alfa), som sidder placeret i det nederste højre hjørne af tastaturet. Når tastaturet er i abc funktion, fungerer de normale numeriske taster som en mobiltelefon f.eks. 2 tryk på nr. 8 = B. Shift; Ønskes store bogstaver eller en af dobbeltfunktionerne som f.eks. lys i displayet eller del (slet) trykkes der på tegnet (shift) og herefter på den relevante knap. Frakobling af den trykfølsomme skærm; For at rense eller aftørre skærmen under en måling kan det være rart at kunne frakoble skærmen. Dette gøres ved at trykke på Ctrl +alfa, derefter 1, 1, 1, 1 (4X 1 ). Dette låser skærmen og tastaturet, bortset fra Esc tasten. For at låse det hele op igen trykkes på Esc.

49 af 49 Ikoner på displayet, og hvad de betyder; Ikon Det viser ACU en er forbundet til og får strøm fra en ekstern forsyning ACU en er forbundet til en eksterne strømforsyning og oplader det interne batteri eller Strømniveauet er 100% eller 50%. Hvis denne ikon er øverst til højre, vedrører det ACU ens interne batteri. Hvis det er under ikonet for det interne batteri, vedrører det strømmen, der er koblet til instrumentet. En totalstation er i brug. Hvis der er gennemført en opstilling, vises instrumenthøjden til højre for ikonet. En totalstation bruges til at måle et punkt. En totalstation modtager EDM signal retur fra et prisme. En totalstation er låst (autolock) på et prisme. En totalstation er låst (autolock) og måler til et prisme. En totalstation i hurtigmåling funktion (Faststandard FSTD). En totalstation i standardmåling funktion (Standard STD). En totalstation i trackingmåling funktion (Standard STD). Instrumentet måler konstant afstande og opdaterer displayet. Laserlyset er tændt (kun i ved prismeløs afstandsmåling). Prismehøjden er vist til højre for ikonet. 1 viser, at det er prisme nr. 1, der er i brug. +0 viser, at den aktuelle prismekonstant er 0. Instrumentet har låst sig fast på prismet med autolock. Prismeikonet viser, at instrumentet måler reflektorfrit (Direct Reflex DR). Prismeikonet roterer for at vise, at instrumentet har autolock slået til, men ikke er fastlås på et prisme.

Brugervejledning ACU/TSCe + Trimble 5800 GPS

Brugervejledning ACU/TSCe + Trimble 5800 GPS Brugervejledning ACU/TSCe + Trimble 5800 GPS Juni 2004 af Henrik Lennartz-Johansen 1. Hovedmenu 2. Opstart 3. Opmåling 4. Afsætning Punkter Linier Bilag 1: Opsætning - Opsætning fravalg af optisk totalstation

Læs mere

Vejledning SC 12.20. Per Dahl Johansen GEOTEAM A/S. pdj@geoteam.dk

Vejledning SC 12.20. Per Dahl Johansen GEOTEAM A/S. pdj@geoteam.dk Vejledning SC 12.20. Per Dahl Johansen GEOTEAM A/S pdj@geoteam.dk Indhold: OPRET NYT JOB...4 JOBNAVN OG STIFINDER...4 DK SYSTEM2000 - UTM OG KP2000...5 DK SYSTEM 34...5 ØVRIGE JOB EGENSKABER...6 KOPIER

Læs mere

Access version 1.5 Totalstation Opstilling Opmåling Afsætning

Access version 1.5 Totalstation Opstilling Opmåling Afsætning Access version 1.5 Totalstation Opstilling Opmåling Afsætning Juli 2010 Per Dahl Johansen GEOTEAM A/S pdj@geoteam.dk Opstilling Opstilling af selve instrumentet Instrumentet opstilles på stativet og stilles

Læs mere

Kalibrering af Trimble S-serien

Kalibrering af Trimble S-serien Kalibrering af Trimble S-serien Kalibreringsopgaver; 1. Libelle(r) 2. Optisk lod 3. Horisontal/vertikal kollimation samt horisontalaksens skævhed 4. Autolock kollimation 5. Afstandsmåler 6. Laserpeger

Læs mere

Trimble Business Center 2.60

Trimble Business Center 2.60 Trimble Business Center 2.60 Oprettelse af 2D linjeføring udfra dxf-fil - Samt overførsel og afsætning på controller Februar 2012 Jens Esbech GEOTEAM A/S je@geoteam.dk Denne vejledning omhandler: 1) Hvordan

Læs mere

SmartWorx Viva/System 1200 Unleveled Setup

SmartWorx Viva/System 1200 Unleveled Setup er en applikation til Viva og SmartWorx System 1200, som muliggør beregning af fri opstilling og efterfølgende opmåling og afsætning med Leica totalstationer i tiltede koordinatsystemer og i et ustabilt

Læs mere

Kom-i-gang vejledning opmålingsprogram

Kom-i-gang vejledning opmålingsprogram Kom-i-gang vejledning opmålingsprogram Billedprislisten Udarbejdet af EG Byg & Installation den 12. marts 2010 Opdateret den 18. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1 Gulve... 3 1.1 Opmåling af gulvflade...

Læs mere

Quick Guide for TopSURV RTK

Quick Guide for TopSURV RTK Quick Guide for TopSURV RTK GRS-1 GNSS og TopSURV v7.x Version 1.00 August 2010 1 Topcon hurtig guide til GNSS GRS-1 GPS+Glonass Modtager. GRS-1 Skrivebord, Windows mobile 6.1 Start for navigering til

Læs mere

Focus 8 med Survey PRO Betjeningsvejledning

Focus 8 med Survey PRO Betjeningsvejledning Focus 8 med Survey PRO Betjeningsvejledning 1. Åbn Survey PRO Når instrumentet er tændt, klik på Survey PRO-ikonet. 2. Indstil libelle Indstil libellen, så de to tal er så tæt på nul som muligt. Drej på

Læs mere

Athena DIMENSION Tværsnit 2

Athena DIMENSION Tværsnit 2 Athena DIMENSION Tværsnit 2 Januar 2002 Indhold 1 Introduktion.................................. 2 2 Programmets opbygning........................... 2 2.1 Menuer og værktøjslinier............................

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Opsætning af 60 dags regel

Opsætning af 60 dags regel 2015 Opsætning af 60 dags regel Indhold... 0 Guide til opsætning af 60-dags regel i Autolog Klienten... 1 Hvad er forskellen mellem den Automatiske og Manuelle opsætning af 60-dags reglen?... 2 Hvordan

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Sådan kommer du i gang Det er der i kassen Indhold MojoMINI skærm USB kabel til skærm SD hukommelseskort Pegepind Billader til skærm Monteringsbeslag

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

1. Manuel og automatisk registrering af punkter Her gennemgås hvordan punkter optages manuelt eller automatisk. Fra køreskærmen trykkes på Værktøj

1. Manuel og automatisk registrering af punkter Her gennemgås hvordan punkter optages manuelt eller automatisk. Fra køreskærmen trykkes på Værktøj Optagelse af punkter 1. Manuel og automatisk registrering af punkter Her gennemgås hvordan punkter optages manuelt eller automatisk. Fra køreskærmen trykkes på Værktøj 2. Valgmuligheder for lagring af

Læs mere

QUICKGUIDE. til Skab overflade i icp41/42

QUICKGUIDE. til Skab overflade i icp41/42 til Skab overflade i icp41/42 1. I denne guide gennemgåes hvordan der skabes en overflade. Vi vil tage udgangspunkt i en afgravning til et rør mellem 2 brønde som vi kender punktnumrene på. Dette er blot

Læs mere

Brugervejledning Vejbygning på Controller.

Brugervejledning Vejbygning på Controller. Brugervejledning Vejbygning på Controller. Juli 2008 Per Dahl Johansen GEOTEAM A/S pdj@geoteam.dk Begreber Vejlinie Begreber Horisontal linieføring Vejlinie Horisontal linieføring På controlleren går man

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Betjeningsvejledning for Vagtcentral MAC2000 Vagtcentral systemet Vagtcentral programmet bruges til at oprette klienter med nødkaldeanlæg og fastlægge hvilke radioer / telefoner der skal ringes op, når

Læs mere

LabQuest Manual Til indsættelse af hukommelseskort (SD-kort) til at forøge dataloggerens hukomelse

LabQuest Manual Til indsættelse af hukommelseskort (SD-kort) til at forøge dataloggerens hukomelse LabQuest Manual Til indsættelse af hukommelseskort (SD-kort) til at forøge dataloggerens hukomelse 4 indgange til analoge sensorer Tænd/sluk for maskinen (tryk et sekund) Trykfølsom skærm USB-port. Normal

Læs mere

Tegne, redigerings- og slettefunktioner.

Tegne, redigerings- og slettefunktioner. Tegne, redigerings- og slettefunktioner. Generelt Dette afsnit gennemgår systematisk alle programmets funktioner til at tegne, redigere og slette objekter. Afsnittet tager ikke udgangspunkt i nogen bestemt

Læs mere

Guide - Sådan opretter du en backup

Guide - Sådan opretter du en backup Guide - Varighed: ca. 10 min Denne guide gennemgår hvordan en backup oprettes i Excovery. Guiden vil trinvist lede dig igennem processen og vil undervejs introducere de grundlæggende indstillingsmuligheder.

Læs mere

Farm Manager medarbejder: KMZ

Farm Manager medarbejder: KMZ J A S O P E L SF A R MMA NA G E R V A R ENR. : 4 0 2 0 0 0 3 9 D A NS K Titel: Basis bruger vejledning Side 2 of 8 1. Indholdsfortegnelse a. Punkt 2 - Forord b. Punkt 3 - System Introduktion c. Punkt

Læs mere

Hjælpemenu tasten åbner for forskellige muligheder for redigering, alt afhængig af, hvilket et program der arbejdes med.

Hjælpemenu tasten åbner for forskellige muligheder for redigering, alt afhængig af, hvilket et program der arbejdes med. Tastaturet er et input værktøj til computeren. Et standard tastatur har 102 taster, men samtidig med at Windows95 blev offentliggjort, blev der lavet et 105 tasters tastatur med 2 ekstra Windows funktioner.

Læs mere

i7 0 Hurtig ve jle dning Dans k Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010

i7 0 Hurtig ve jle dning Dans k Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010 i7 0 Hurtig ve jle dning Dans k Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010 Dansk Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010 Kontrolknapper på instrumentet Knapper og funktioner. Sådan slukker du displayet

Læs mere

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen Opret og vedligehold af på markedspladsen Hvad Kommentar Tast Opret på markedspladsen Åben markedspladsen. I venstre side findes r, når du står i fanen Varesøgning Stå i fanen Mine, og tryk på Tilføj Tryk

Læs mere

Lad os prøve GeoGebra.

Lad os prøve GeoGebra. Brug af Geogebra i matematik Programmet Geogebra er et matematisk tegneprogram. Det findes i øjeblikket i flere versioner. Direkte på nettet uden download. http://www.geogebra.org/cms/ Klik på billedet.!

Læs mere

I n t r o d u k t i o n / I n d h o l d s f o r t e g n e l s e. Indholdsfortegnelse

I n t r o d u k t i o n / I n d h o l d s f o r t e g n e l s e. Indholdsfortegnelse I n t r o d u k t i o n / I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Tillykke med købet af Deres nye Petscribe graveringsmaskine. Den følgende manual skal fungere som en guide til korrekte udpaknings-, opstillings-,

Læs mere

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning indhold: introduktion Side 2 Funktionsliste Side 3 Få adgang til systemet Side 4 opload dine billeder Side 5 Sådan bruges systemet Side 6 Gem dine eksempler

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Vejledning i brug af MiljøGIS.

Vejledning i brug af MiljøGIS. NOTAT Naturplanlægning, naturprojekter og skov J.nr. NST-3379-00005 Ref. MOBKI/TRDIP/KINIE Den 11. februar 2014 Vejledning i brug af MiljøGIS. Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 1. Fremsøgning af lokalitet...

Læs mere

Manual. VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK. Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Danmark

Manual. VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK. Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Danmark Manual VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006 SKIOLD A/S Danmark Vejledning i brug af VentCom sammen med Apollo Multi. VentCom er et program, som kan præsentere aktuelle

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud.

Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud. NOTAT Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud. Denne vejledning beskriver, hvordan der kan tegnes kort til brug for ansøgning om privat skovtilskud. Naturplanlægning, naturprojekter

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse Abonnementsstyring Indledende tekst Indholdsfortegnelse Start af Stellar Abonnement... 1 Kom godt i gang med abonnement... 2 Vare/Ydelser i Stellar Office Pro... 2 Abonnements oversigt... 2 Fanebladet

Læs mere

Bilag 1 til BR styrmandsmappe. Tastevejledning til Birkerød Roklubs computersystem

Bilag 1 til BR styrmandsmappe. Tastevejledning til Birkerød Roklubs computersystem Bilag 1 til BR styrmandsmappe Tastevejledning til Birkerød Roklubs computersystem 1) Opstart. Når man ankommer til roklubben tændes computeren, der står på pulten mellem portene. Gør det straks, da den

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Sådan gør du i GeoGebra.

Sådan gør du i GeoGebra. Sådan gør du i GeoGebra. Det første vi skal prøve er at tegne matematiske figurer. Tegne: Lad os tegne en trekant. Klik på trekant knappen Klik på punktet ved (1,1), (4,1) (4,5) og til sidst igen på (1,1)

Læs mere

Computerundervisning

Computerundervisning Frederiksberg Seminarium Computerundervisning Koordinatsystemer og Funktioner Lærervejledning 12-02-2009 Udarbejdet af: Pernille Suhr Poulsen Christina Klitlyng Julie Nielsen Indhold Introduktion... 3

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Guide til Condes. Indhold:

Guide til Condes. Indhold: Guide til Condes Udarbejdet af Kim Højmark i 2008 Revideret december 2012 / Nicolaj Nielsen Denne vejledning guider dig igennem de mest basale elementer af Condes, så du bliver i stand til at anvende Condes

Læs mere

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012 Vejledning Aktiviteter Opdateret 20. februar 2012 Indhold Indledning... 3 Automatisk dannelse af aktiviteter... 4 Årskalender... 4 Dan aktiviteter... 5 Vælg lærere... 6 Opret aktiviteter... 7 Godkend aktiviteter...

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Kursusmappen Kommuniker: Gennem Valg Øvelser Mikro Værkstedet Indhold Indhold... 2 Start Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 1 Åbn Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 2 Åbn en aktivitet... 4 Øvelse 3 Udskrivnings-ikon

Læs mere

Brugervejledning til Online-JitBesked. Version 1.2

Brugervejledning til Online-JitBesked. Version 1.2 Brugervejledning til Online-JitBesked Version 1.2 Indhold 1. Helt grundlæggende... 4 Ikoner... 4 2. Sådan logger du på... 6 Husk mig... 6 3. Sådan logger du af... 7 Husk mig... 7 Sådan logger du aktivt

Læs mere

Image Converter. Betjeningsvejledning. Indholdsfortegnelse: Version: 1.1.0.0. Sørg for at læse følgende, før Image Converteren anvendes

Image Converter. Betjeningsvejledning. Indholdsfortegnelse: Version: 1.1.0.0. Sørg for at læse følgende, før Image Converteren anvendes Image Converter Betjeningsvejledning Version: 1.1.0.0 Sørg for at læse følgende, før Image Converteren anvendes Indholdsfortegnelse: Overblik over Image Converter P2 Image Converteringsproces P3 Importér

Læs mere

Sådan opretter du en backup

Sådan opretter du en backup Excovery Guide Varighed: ca. 15 min Denne guide gennemgår hvordan du opretter en backup med Excovery. Guiden vil trinvist lede dig igennem processen, og undervejs introducere dig for de grundlæggende indstillingsmulighed.

Læs mere

Vejledning til Din natur

Vejledning til Din natur Vejledning til Din natur Indhold DIN NATUR ER FOR LANDMÆND OG LODSEJERE 3 SÅDAN VIRKER DIN NATUR 3 ADGANG OG LOG IND 4 NemID 4 Accept af vilkår 4 OVERSIGTSKORT 5 Find adresse 5 DE FIRE KORT I DIN NATUR

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Genvejstaster til Windows

Genvejstaster til Windows Genvejstaster til Windows Selvom musen er et praktisk redskab, er den langt fra altid den hurtigste måde at styre computeren på. Ofte vil det være meget hurtigere at bruge genvejstaster. Hvis du sidder

Læs mere

Vejledning Flex-Control:

Vejledning Flex-Control: Vejledning Flex-Control: Når du kommer hjem med din startpakke eller dine løse komponenter, så er du nu klar til at komme i gang. 1. Start med at pakke alle komponenter ud. 2. Fjern nu det lille stykke

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Tillykke med din nye Cobra søkort plotter. Her er en kort gennemgang i brugen af din nye kortplotter, og de ting du skal være opmærksom på.

Tillykke med din nye Cobra søkort plotter. Her er en kort gennemgang i brugen af din nye kortplotter, og de ting du skal være opmærksom på. COBRA MC 600CI/CX INDLEDNING Tillykke med din nye Cobra søkort plotter. Her er en kort gennemgang i brugen af din nye kortplotter, og de ting du skal være opmærksom på. COBRA søkortplotteren bruger C-MAP

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

ME Control Bruger Manual

ME Control Bruger Manual ME Control Bruger Manual Her finder jeg ME Control-enheden på Internettet Den sidst opdaterede brugermanual findes på adressen www.mecontrol.eu 1. Sådan fungerer ME Control-enheden Alt hvad du sender (SMS

Læs mere

Anvendelse af favoritliste på markedspladsen

Anvendelse af favoritliste på markedspladsen Anvendelse af på markedspladsen Hvad Kommentar Tast Opret på markedspladsen Åben markedspladsen. I venstre side findes r, når du står i fanen Varesøgning Stå i fanen mine, og tryk på Tilføj Tryk på Skriv

Læs mere

Wordart Side 1 af 16

Wordart Side 1 af 16 Side 1 af 16 Side 2 af 16 WordArt er et system, hvor man kan lave mange spændende tekster. Billederne på side 1 er lavet med dette system. I det følgende vil du få mulighed for at lære dette system nærmere

Læs mere

Sådan kommer du i gang med GeomeTricks

Sådan kommer du i gang med GeomeTricks Sådan kommer du i gang med GeomeTricks Ved hjælp af programmet GeomeTricks kan du tegne figurer i geometri. Når du tegner en figur, så skal du opbygge din figur ved hjælp af geometriske objekter. Geometriske

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Inden man påbegynder en optælling, skal man tage stilling til hvilke varer, man ønsker at tælle op. Men ikke mindst skal man, når man foretager selve optællingen

Læs mere

Tunstall DECT 7202/7212

Tunstall DECT 7202/7212 Tunstall DECT 7202/7212 Brugervejledning D3302/D3312 Tunstall A/S Tel. +45 87 93 50 00 Niels Bohrs Vej 42, Stilling Fax. +45 87 93 50 10 8660 Skanderborg info@tunstallnordic.com Danmark www.tunstallnordic.com

Læs mere

Vejledning til AdPoint

Vejledning til AdPoint Vejledning til AdPoint Login på adressen http://manager.alignint.dk/cpdev/dev.jsp og følgende login billede kommer frem: Log på med dit kundenr., brugernavn og adgangskode og følgende billede kommer frem:

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Generel brugsvejledning Ud over de specielle funktioner, er der en række generelle ting du skal vide.

Generel brugsvejledning Ud over de specielle funktioner, er der en række generelle ting du skal vide. Indledning M90 terminalen er det nyeste inden for håndholdte scannere. M90 terminalen kan benyttes til statusoptælling i Hands Satellite Statussystem og til vareflytning i Hands Satellite Lagersystem.

Læs mere

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Dobbeltklik på linket i mailen. Vælg det ønskede sprog på drop-down menuen og tryk OK. Vælg Næste for at starte installationen af programmet IHS Insight

Læs mere

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen.

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen. Udarbejdelse af kommunikationsbøger Noter og øvelser i forbindelse med at udarbejde kommunikationsbøger vha. programmet Phraseit (Genlyd). Følgende øvelser og instruktion er baseret på at Phrase-it 2.1

Læs mere

Manual til Kundekartotek

Manual til Kundekartotek 2016 Manual til Kundekartotek ShopPlanner Customers Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kundeoplysninger www.obels.dk 1 Introduktion... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Anvendelse... 3 2 Referencer...

Læs mere

WebGIS. Adresseopslag, og andre opslag (MR Stationer, stik m.m.) er ikke ændret. Dog kan du ikke

WebGIS. Adresseopslag, og andre opslag (MR Stationer, stik m.m.) er ikke ændret. Dog kan du ikke WebGIS September 2014 WebGIS er en webside, der viser HMN Naturgas gasledninger. Private kan se hvor gas stikledningen ligger på deres egen grund. Visse samarbejdspartnere har fået lidt udvidet adgang

Læs mere

Nogle tips til Explorer 7

Nogle tips til Explorer 7 Side 1 af 12 Nogle tips til Explorer 7 Indhold Nogle tips til Explorer 7...1 Indhold...1 Benytter du den sidste udgave af programmet?...2 Ændre standardindstillinger...2 Bestem selv din startside...2 Ændre

Læs mere

MANUAL FRA AGROSOFT Ver

MANUAL FRA AGROSOFT Ver MANUAL FRA AGROSOFT 981 002 815 Ver. 01 17-04-2013 Indholdsfortegnelse Fysisk opsætning på APR500... 2 Bluetooth indstillinger... 2 Opsætning (APR500/PDA)... 2 Krav til PDA... 2 Skab forbindelse til Læser

Læs mere

Billeder og tegninger i Writer Indhold

Billeder og tegninger i Writer Indhold Billeder og tegninger i Writer Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Indsætte billeder...2 Formater billedet...3 Layout...3 Beskære billedet...4 Størrelse...5 Streger/ramme...6 Skygge...7 Justering af billedet...8

Læs mere

Grafisk Tekniker Digitalprint. Klistermærker med skærelinjer

Grafisk Tekniker Digitalprint. Klistermærker med skærelinjer Grafisk Tekniker Digitalprint Klistermærker med skærelinjer Klistermærker - opgave En mindre serie forskellige klistermærker skal tegnes i Illustrator. Der defineres en ny fil for hvert enkelt klistermærke,

Læs mere

Tylstrup Skole. Indhold

Tylstrup Skole. Indhold Indhold Grundlæggende opsætning af ipad... 2 Installation af Skolekom App ( ALLE Ipad brugere skal installere denne )... 9 Installation af Find my iphone... 16 Oprettelse af Apple-id... 23 1 Grundlæggende

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Kokbjerg 5 6000 Kolding Denmark www.pavement-consultants.com. Side 1 af 8

Kokbjerg 5 6000 Kolding Denmark www.pavement-consultants.com. Side 1 af 8 1. Velkomstsiden.... 2 2. Ansøg om gravetilladelse.... 3 2.1 Vælg vejmyndighed.... 3 2.2 Vælg ansøgningstype.... 3 2.3 Udfyld kontaktinformation... 4 2.4 Marker gravestedet på kort.... 5 2.5 Gravestedsdetaljer....

Læs mere

Grafisk Tekniker Digitalprint. Klistermærker med og skærelinjer og metalfarver

Grafisk Tekniker Digitalprint. Klistermærker med og skærelinjer og metalfarver Grafisk Tekniker Digitalprint Klistermærker med og skærelinjer og metalfarver Klistermærker med metalfarver - opgave En lille serie forskellige klistermærker skal tegnes i Illustrator max tre styk. Der

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer Næsgaard MOBILE Generelt Flere vejledninger Næsgaard MOBILE kan anvendes til markregistrering og/eller til tidsregistrering. Har du adgang till både Mark og TID i PC program kan du som administrator bestemme

Læs mere

Indhold. Du kan klikke på den enkelte overskift for at komme til det ønskede punkt.

Indhold. Du kan klikke på den enkelte overskift for at komme til det ønskede punkt. Indhold Login 2 Udsendelse af besked Udsendelsesmetoder 3 Udsendelse via vejeudvælgelse 4 Udsendelse Send via niveau opdeling (afhængig af abonnementsform) 11 Udsendelse søg på tværs af postnummer 12 Udsendelse

Læs mere

Autoriseret forhandler Quick Guide DLC Covert Special OPS

Autoriseret forhandler Quick Guide DLC Covert Special OPS Autoriseret forhandler Quick Guide DLC Covert Special OPS Når du modtager dit nye DLC Covert Special Ops mms kamera Anbefaler vi du følger vejledning i opstarten af kameraet. Du sikre dig kameraet er SLUKKET

Læs mere

Tillæg til ViTal v.4.5.5. Nyheder i ViTal

Tillæg til ViTal v.4.5.5. Nyheder i ViTal Tillæg til ViTal v.4.5.5 Nyheder i ViTal Oplæseroversigten er udvidet så den indeholder: Flag og sprognavn for hver oplæser. Dialogboksen Oplæseroversigt kan justeres i størrelsen. Favoritliste som hjælper

Læs mere

idata Side 1/6 Indholdsfortegnelse

idata Side 1/6 Indholdsfortegnelse idata Side 1/6 Indholdsfortegnelse Brugerflade side 2 Indlæsning af tappekort side 2 Transaktioner side 3 Udtræk side 4 Kortspærring side 5 Setup side 6 Hassellunden 4A, 2765 Smørum 44 91 34 51 44 91 34

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Alars den 17. november 2014 Tilskud og Projekter Naturstyrelsen Version 1.0 Vejledning i brug af MiljøGIS til ansøgning under Stormfaldsordningen

Alars den 17. november 2014 Tilskud og Projekter Naturstyrelsen Version 1.0 Vejledning i brug af MiljøGIS til ansøgning under Stormfaldsordningen Vejledning i brug af MiljøGIS til ansøgning under Stormfaldsordningen Indhold Indledning... 1 Find lokalitet og baggrundskort... 1 Opret arbejdsområdet og tegn arealer m.v.... 4 Mål areal eller længde...

Læs mere

TID registrering generelt

TID registrering generelt TID registrering generelt Generelt Inden registrering I denne vejledning gennemgås skærmbilledet til tidsregistrering, samt principper der er knyttet til registrering i TID. For at der kan registreres

Læs mere

DMX styring med USB-interface

DMX styring med USB-interface DMX styring med USB-interface Introduktion...2 DMX bibliotek...3 Programmering af kanaler...7 Sådan skabes et show/en lyssekvens...11 Introduktion DMX LightPlayer er en avanceret men meget brugervenlig

Læs mere

Microsoft Word 2007. thoremil.dk

Microsoft Word 2007. thoremil.dk Microsoft Word 2007 Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12 Punktopstilling...

Læs mere

Kort til Husdyrgodkendelse / Excel data og Næsgaard Markkort

Kort til Husdyrgodkendelse / Excel data og Næsgaard Markkort Kort til og Næsgaard Markkort Kun i ADVICER Dette afsnit er kun relevant hvis du arbejder med AD- VICER udgaven af Næsgaard Markkort (rådgiverudgaven). Funktionen findes IKKE i PLUS og OPTI udgaven af

Læs mere

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch InterWalk brugermanual Specifikt til iphone og ipod touch Indholdsfortegnelse 1. Sådan kommer du godt i gang med InterWalk... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Sådan låser du din skærm op og åbner InterWalk

Læs mere

Installation Windows 7

Installation Windows 7 Du skal gøre følgende: Check om PC en har et Windows 7 logo: Logoet sidder på "kabinettet" (CPU'en/harddisken - kært barn har mange navne) hvis det er der, så følges vejledningen som er herunder. Du kan

Læs mere

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012 Vejledning Lønindberetning Opdateret 14. februar 2012 Indhold Forudsætninger... 3 Indberetningsmappe... 3 TF-koder... 3 Lærernes aktiviteter... 4 Forud-oprettelse... 4 Bagud-oprettelse... 4 Indstillinger...

Læs mere

DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem

DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem Resumé: Beskrivelse af program (DRFLive) til dynamisk visning af resulter fra DRF Stævnesystem Forfatter: Claus Hulstrøm Dato: 15. januar 2010

Læs mere