UNDERVISNINGSMATERIALE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UNDERVISNINGSMATERIALE"

Transkript

1 UNDERVISNINGSMATERIALE TILGODESER FÆLLES MÅL Musik (Dansk) Indskoling Vi finder på... Brug før / efter skolekoncert med LMS aktiviteter er støttet af Rytmelege Rime-sang Ordlege Klip, krop og musik!

2 Indhold 3 Sådan bruges materialet 4 Undervisningsmateriale 5 Fælles Mål 6 Kære Musiklærer! 7 Sang nr. 1: Lige Her Nu skal der komponeres... 8 Sang nr. 2: Hvad mon der rimer? 9 Inspirationsbilleder til rime-sang 10 Vi finder på...ord & HISTORIER 11 Inspirationsbilleder til ordleg 12 Vi finder på...pludder/pladder! 13 Vi finder på med figurer!...og det er børnene, der finder på. 15 Praktisk info om koncerten 16 Til kontaktlæreren 17 Praktiske oplysninger 18 Plakat SEMPLER PÅ LMS.DK 1. Lige her 2. Hvad mon der rimer? 3. Vi venter Se Til kontaktlæreren på side 16 Forsidefoto: Mette Johnsen 2

3 Sådan bruges materialet 1. OBL. LYN-FORBEREDELSE ½ LEKT FORTÆL BØRNENE OM GRUPPEN OG KONCERTEN + HØR/SYNG ET PAR AF DERES SANGE. Se Vi Finder På s videohilsen sammen med børnene, og fortæl dem lidt om koncerten, de skal til. Fortæl dem, at de skal være med til at finde på noget af musikken til koncerten. Spil et par af deres sange for børnene, eller syng dem selv sammen med dem (link til video-optagelser og tekst + noder er vedlagt). 1. Til Musiklæreren - se s Div. sange i materialet - fra s DIV. -LEGE (DANSK) 2 LEKT FØR/EFTER KONCERTEN: SANGE & LEGE Til koncerten kommer børnene til at skabe musik sammen med Anna & Kirsten, så derfor kan det være en god idé at varme dem lidt op ved at prøve nogle af de ordlege, rimesange og tromme-lege, materialet her indeholder, før koncerten. De kreative lege kan dog også sagtens bruges efter koncerten, hvor børnene jo så har prøvet dem i praksis. 1. Sang nr. 1: Lige her (noder, video) - se s Sang nr. 2: Hvad mon der rimer? (noder, video, inspirationskort) - se s Vi finder på...ord og historier (ord-, rytme-, lyd- og bevægelsesleg m. inspirationskort) - se s Vi finder på...pludder/pladder (rytmeleg m. hjemmelavede trommestikker) - se s Vi finder på...med figurer (bevægelses-, rytme- og musikleg) - se s. 13 God fornøjelse! 3

4 Undervisningsmateriale (evt. i samarbejde med dansk) 4

5 Fælles Mål (0.-3. KLASSE) KOMPETENCEOMRÅDE Musikalsk skaben KOMPETENCEMÅL Eleven kan deltage eksperimenterende i musikalske aktiviteter Kompetencemål flerårige læringsmål Færdigheds- og vidensmål etårige læringsmål Læringsmål for undervisningsforløb FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL Lydformning Bevægelse Eleven kan skabe lydillustrationer med krop, stemme og klangkilder, herunder digitale medier Eleven har viden om klangkilder Eleven kan skabe enkle bevægelser til musik Eleven har viden om sammenhænge mellem musik og bevægelsesudtryk Improvisation Eleven kan udføre enkle improvisationer med stemme, krop og andre klangkilder Eleven har viden om elementer i improvisation EKSEMPLER PÅ LÆRINGSMÅL 1. Jeg kan finde på rytmer 2. Jeg kan finde på rim og remser 3. Jeg kan bruge min stemme til sang og lyde 4. Jeg kan finde på bevægelser. BEMÆRK Ovenstående Fælles Mål er eksemplariske og dækker ikke nødvendigvis hele målgruppen for skolekoncerten. Til gengæld er opgaverne i undervisningsmaterialet enkle at justere i sværhedsgrad og kan tilpasses alle klassetrin i pågældende målgruppe. De udvalgte målpar er med andre ord ikke udtømmende for materialets relevans. 5

6 Kære Musiklærer! Vi hedder Kirsten og Anna og udgør sammen duoen Vi Finder På. Snart kommer vi og spiller koncert på jeres skole. Temaet for denne koncert er - som vores navn antyder - at finde på. Til koncerten skal børnene derfor bl.a. være med til at finde på musik og sange sammen med os. Nederst på siden er link til en lille videohilsen fra os til klassen. Spil den for børnene, og fortæl dem lidt om koncerten. Materialet indeholder derudover en håndfuld forskellige sange og lege, der alle handler om at finde på sammen fx en fælles rimesang, en find-på-en-historieleg, rytmelegen Pludder/ Pladder m.m. Det kan være en god idé at prøve nogle af legene før koncerten for at spore eleverne ind på det at finde på musik, rytmer og rim sammen. Legene er også velegnede som samlende aktiviteter i den almindelige musikundervisning. Læs mere i Sådan bruges materialet på s. 3 Tag evt. også en indledende snak med børnene om, hvad det betyder at finde på? Måske skal du hjælpe dem lidt på vej : Hvad vil det egentlig sige at finde på? Kender I nogen der er rigtige gode til at finde på? Hvordan finder I selv på lege eller gode ideer? Finder I tit på noget sammen med jeres klassekammerater? Er det altid nemt at finde på, hvad I skal lege, tegne, lave? Det at finde på er det samme, som komponister gør, når de finder på/komponerer musik. Lad børnene komme med bud på om de kender nogle komponister, der komponerer musik? Måske har I før fundet på/ komponeret i musikundervisningen? LIDT FACTS OM : Kirsten og Anna klar til koncert Kirsten Juul Seidenfaden er uddannet musik- og bevægelseslærer (Rytmisk Musikkonservatorium) og har udgivet undervisningsmaterialerne Lige i Øret til brug i indskolingens musikundervisning. Til daglig underviser hun på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i musikpædagogik og laver kurser for musiklærere rundt i landet. Anna Kruse er uddannet sanger i Sverige (Musikhögskolan i Arvika) og Danmark (Rytmisk Musikkonservatorium). Anna har udgivet flere anmelderroste CD er i eget navn med musik til bl.a. digteren Edith Södergranns tekster. Hun spiller med sit band i primært Danmark og Sverige (Norden). Hun har mange års undervisnings- og projekterfaring på musikskoler og har undervist kommende musiklærere på professionshøjskolen Metropol. Hun arbejder pt på en større nordisk musikteater-produktion for børn Norden rundt. Foto: Mette Johnsen Alle legene kan leges med en hel klasse, men hvis I er to voksne, er det en god ide at dele børnene op i mindre grupper når de er blevet fortrolige med legene. God fornøjelse med det hele! Vi ses til koncerten. VIDEOHILSEN TIL KLASSEN! Her er en lille hilsen fra Kirsten & Anna, som du bedes afspille for klassen: Afspil video her Kirsten Juul Seidenfaden & Anna Kruse 6

7 LÆRERARK SANG nr. 1: En lille sang om venskab og om at have det godt og bare kunne være sig selv i hinandens selskab LIGE HER Kirsten og Anna er lige her... Foto: Mette Johnsen q = 60 Tekst & Musik: Kirsten Juul Seidenfaden & & C Jeg er G/h œ œ œ œ œ F får li den tan - ge her. Am7 - ke, at her, DØ G11 C D Jeg sid-der li - ge her. Fm/g her kan jeg mær G11 F/g C - ke mig selv. D/f# œ j œ œ œ œ œ w œ œ œ bœ œ œ œ Mær-ker hjer-tet ban-ke œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ w C 1. Jeg er lige her. Jeg sidder lige her. Mærker hjertet banke får den tanke, at her, her kan jeg mærke mig selv. 2. Du er lige her. Du sidder lige her. Mærker hjertet banke får den tanke, at her, her kan du mærke dig selv. 3. Vi er lige her. Vi sidder lige her. Mærker hjertet banke får den tanke, at her, her kan vi mærke os selv. HØR KIRSTEN & ANNA SYNGE OG SPILLE LIGE HER : Afspil video Sangen kan også downloades som lydfil på 7

8 LÆRERARK SANG nr. 2: BIL SMIL KO SKO KAT NAT I denne sang handler det om at prøve at rime på så mange ord som muligt! 4 & 4 & & C Vi C Hvad mon der rimer? B ri-mer-mer-mer og gri-ner - ner - ner og spil - ler - ler - ler og har det godt. Vi B A 7 A 7 syn-ger - ger - ger og gyn-ger - ger - ger og det F Hvad C/E mon der ri-mer på KO? D 7 Det gør... er rig Tekst & Musik: Anna Kruse og Kirsten Juul Seidenfaden œ j œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ Ó G7 - tig sjovt œ œ œ œ œ œ œ Œ Œ œ œ œ Œ œ j œ œ œ Œ Œ œ j C/E og det gør... G7 Og & F hvad C/E œ œ œ œ œ œ œ Œ Ó œ mon der ri-mer på KAT? D7 Det œ j œ œ j w gør... G 4 G Find på mange flere rimeord, og tag jer bare god tid til at finde mange ting, der rimer. På næste side er et inspirationsark med billeder, der kan bruges til de mindste elever. HØR KIRSTEN & ANNA SYNGE OG SPILLE HVAD MON DER RIMER : Afspil video Sangen kan også downloades som lydfil på /DANSK 8

9 ELEVARK INSPIRATIONSBILLEDER TIL HVAD MON DER RIMER? -SANGEN Glas Bil Krone Stol Tog Bold Banan Slot /DANSK 9

10 LÆRERARK Vi finder på...ord & HISTORIER (og rytmer, lyde & bevægelser) En god opvarmning til at finde på musik sammen kan være at finde på ord og historier - og rytmer og lyde - sammen. I de følgende øvelser arbejdes med at skabe sammenhængende sekvenser og med at acceptere alle input som ligeværdige. Variér og udvid øvelserne efter behov og klassetrin. 1 JA OG - MED ORD Her kan det være en god idé at have en bunke billedkort klar til inspiration. Det kan hjælpe de børn, der har lidt svært ved at komme i gang. Billederne kan så være med til at styre historien og inspirere børnene (se billedkort på næste side). Børnene sidder i en rundkreds. En starter med at fortælle en historie. Fx; Det var engang en lille mus Det næste barn digter videre på historien: Ja OG den elskede lakridspiber... Det næste barn fortsætter: Ja OG musen havde en grøn bil osv. Historien slutter ved det sidste barn - eller efter endnu en runde! 2 JA OG - MED RYTME Børnene sidder i en rundkreds. Læreren giver et par eksempler på, hvad en rytme kan være og øver sammen med børnene at gentage den. Derefter går øvelsen i gang: Barn nr. 1 begynder med en lille rytme og sender den videre til sidemanden. Det næste barn lytter og gentager først den rytme han/hun lige har modtaget og sender herefter en ny rytme videre til sidemanden. Barn nr. 2 s rytme gentages af barn nr. 3, der herefter sender en ny rytme videre til sidemanden..osv.. For de lidt større børn kan øvelsen evt. laves akkumulerende men i så fald bedst i fællesskab: Barn nr. 1 s rytme gentages af alle, hvorefter barn nr. 2 s rytme føjes til. Alle gentager sekvensen med rytme efter hinanden, hvorefter barn nr. 3 føjer en ny rytme til. Alle gentager nu sekvensen med rytme osv. Prøv at se, hvor lange sekvenser I kan huske sammen! 3 JA OG - MED LYD/BEVÆGELSE Udvid nu legen ved at lave øvelserne med lyde eller bevægelser efter de samme principper. /DANSK 10

11 EL E V ARK INSPIRATIONS-BILLEDKORT TIL JA OG -LEGEN Kopier billedkortene over på kraftigt papir, og klip dem ud enkeltvis. 11

12 LÆRERARK Vi finder på...pludder/pladder! Pludder/Pladder er en sjov rytmeleg, der træner børnenes koncentration og præcision og kan varieres på utallige måder. Her er en beskrivelse: FORBEREDELSE Materiale: Pludder/Pladder kræver to avis-trommestikker til hvert barn + en spand til hver. Alternativt kan man spille på gulvet, stole eller andet. Først laver børnene selv deres trommestikker: På VIDEO 1 (nederst på siden) viser Kirsten & Anna, hvordan man på 1 minut kan lave sine egne trommestikker af en sammenrullet reklameavis og noget tape. Legen kan leges både to og to, i mindre grupper og hele klassen sammen i en rundkreds. NB! Som start og slut og imellem hver kommando, der bliver givet, skal dirigenten lave stoptegnet for at være sikker på, at han/hun har sit orkesters opmærksomhed. Når dirigenten har prøvet forskellige kommandoer, skifter I, så en ny kan prøve at være dirigent. SE HVORDAN: På VIDEO 2 (nederst på siden) viser Kirsten & Anna, hvordan Pludder/Pladder leges. FÆLLES START: Den voksne viser først alle mulighederne i legen, før den rigtigt går i gang. Stoptegn: De 2 avisstikker holdes op foran brystet. Pludder/Pladder: Alle spiller hurtigt på spanden. Stille Pludder/Pladder: Alle spiller stille og hurtigt på spanden. Rytme: (Se et par rytmeeksempler på VIDEO 2. I kan også vælge noget helt andet). Efteraber: Dirigenten finder på en kort, nem rytme, bevægelse eller lyd, som de andre skal efterligne. Pommes frites: Dirigenten starter med at spille 1 slag på spanden; derefter går den hele vejen rundt højre om. Prøv i forskelligt tempo, antal slag og dynamik. FORSLAG TIL UDVIDELSER AF LEGEN: 1. Pludder/Pladder kan også leges som Simon siger. Kun når dirigenten f.eks. siger Kommando rytme, skal orkesteret spille det. Hvis han/hun bare siger rytme, skal orkesteret IKKE spille. I kan finde en mild og sjov straf til dem der dør, fx. at de skal sige som en ko eller som en støvsuger. Det holder dem inde i legen, i stedet for at de skal gå helt ud. 2. Lad børnene gå sammen i små grupper á 3-4 personer. Nu skal de selv finde på en kommando. Når alle grupper har fundet på noget, samles hele klassen, og man lærer hinandens kommandoer. Derefter laves legen igen, nu også med brug af de nye kommandoer. VIDEO 1: LAV DINE EGNE TROMMESTIKKER Se her hvordan! VIDEO 2: KIRSTEN & ANNA VISER LEGEN: Se Pludder/Pladder her! 12

13 LÆRERARK med figurer! Klip, krop og musik! Til koncerten bruger Vi Finder På trekanter, firkanter og cirkler til at komponere med. Her er forslag til nogle flere lege med dem. Materialer: Sakse og blyanter Store stykker pap i forskellige farver Skabeloner af cirkler, trekanter og firkanter OPTAKT: Vis det lille videoklip med Kirsten & Anna, der har travlt med at klippe cirkler, trekanter og firkanter og gøre klar til til legen: Kirsten & Anna klipper løs! TRIN 1: LAV FIGURER (TEGNE/KLIPPE PÅ PAP) Tegn og klip en masse cirkler, trekanter og firkanter af pap i forskellige farver. Lav forskellige størrelser men ikke alt for små. Børnene skal kunne gå rundt på dem. TRIN 2: LEG MED FIGURER (KROP/STEMME) Leg med, hvad en cirkel, en trekant og en firkant er, fx med følgende ideer: Hvordan ser figurerne ud? Kan I tegne dem i luften? Gå dem på gulvet? Hvordan kan figurerne lyde? Gå sammen to og to, og lav med jeres kroppe enten en cirkel, trekant eller firkant. Den voksne og de andre børn gætter skulpturerne en efter en. TRIN 3: GÅ PÅ FIGURER (KROPSØVELSE M. ) Find figurerne frem og læg dem ud på hele gulvet. Den voksne kan spille en puls på en tromme. Den voksne stopper og beder børnene om at stille sig på enten en cirkel, firkant eller trekant. Gentag med de andre former ad lib. NB! Man kan godt stå to børn på en figur. Udvidelse: I de større klasser kan børnene evt. bruge både hænder og fødder, ligesom i spillet Twister. Se TRIN på næste side 13

14 LÆRERARK TRIN 4: SPIL MED FIGURER (KROPSØVELSE M. INSTRUMENTER) Introducér 3 instrumenter som skal være lyd til hhv cirklen, firkanten og trekanten: Fx: Trekant - en triangel eller claves Firkant - en xylofon, cajon eller andet. Cirkel - en tromme eller rytmeæg 1. Børnene går igen rundt i hele rummet, mens den voksne spiller på en tromme. Når musikken slutter, spiller den voksne én af lydene, og børnene skal nu lytte sig frem til, hvilken figur de skal stille sig på. 2. Lad evt. et barn få lov til at bestemme lydene. Lad barnet sidde lidt bag dig, så de andre børn ikke kan se instrumenterne, men er tvunget til at lytte. TRIN 5: KOMPONER MED FIGURER (ØVELSE) 1. Del børnene op i 3 grupper - Trekanterne, Cirklerne og Firkanterne. De får alle instrumenter, der passer til deres figur. Hold på skift de forskellige former op, så de øver sig i at spille, når deres figur bliver vist frem. 2. Lav derefter en lille komposition ved at lægge 3, 4, 5 eller 10 figurer efter hinanden. Lad børnene spille dem, mens du peger på figurerne. Eleverne kan også på skift prøve at komponere noget ved at lægge figurerne i en bestemt rækkefølge og derefter prøve selv at dirigere det (pege på forløbet). Find evt på bestemte måder, der skal spilles på instrumenterne til hver figur. Tip: Hæng evt. figurerne op med klemmer på en udspændt tørresnor - så er det let for børnene at se, hvad de skal spille. God figur-legelyst! 14

15 Praktisk info om koncerten 15

16 Til kontaktlæreren KONCERTEN Hvordan laver man selv en sang? Hvad består en sang af? Og kan vi allesammen i fællesskab komponere én? Med udgangspunkt i cirkler, trekanter og firkanter skal børnene lave lyd-universer som undervejs skal bruges til en fælles komposition. Komponisterne Anna Kruse og Kirsten Juul Seidenfaden synger og spiller egne kompositioner, der på forskellig vis inviterer børnene til at finde på ord, rim, toner, rytmer og bevægelser. På den måde bliver børnene i allerhøjeste grad medskabere af et musikalsk værk, hvor både deres fantasi og deres rytme- og toneforståelse kommer i spil. En kre-aktiv koncert! Kirsten & Anna på inspirationstur ud i skoven ERNE ER Anna Kruse - sang, klaver Kirsten Seidenfaden - sang, klaver UNDERVISNINGSMATERIALE Materialet falder i to dele: den obligatoriske lyn-introduktion af gruppen (videohilsen, sange m.m.), og så en samling sange og lege, der alle understøtter koncertens fokus: at finde på musik sammen med børnene! Det kan derfor være en god idé at afprøve nogle af legene inden koncerten for at spore børnene ind på det at være kre-aktive sammen! Se Sådan bruges materialet på s. 3 Kontaktlæreren bedes videreformidle materialet til de involverede musiklærere. Eventuelle spørgsmål besvares gerne ved henvendelse til LMS på Vi ønsker rigtig god fornøjelse med koncerten. Med venlig hilsen LMS og Vi Finder På EN GOD KONCERT Eleverne får den bedste koncertoplevelse, hvis de er forberedt og sidder klar, når koncerten starter. Snak også med dem om, hvad det vil sige at være til koncert. Som lærer bidrager man bedst ved ikke at tysse, men i stedet sætte sig blandt eleverne og dele oplevelsen med dem. HENT FRA Undervisningsmaterialet downloades som pdffil fra LMS hjemmeside Her finder du også musikeksempler til brug i undervisningen. 16

17 Praktiske oplysninger i Målgruppe: Indskoling Antal elever: 120 Opstillingstid: 25 minutter Nedtagningstid: Lokale: Scene: Mørklægning: Publikum: Strøm: Omklædningsrum: Forplejning: Ved ankomst: Kontakt til orkester: 20 minutter Helst gymnastiksal, ellers lukket aula uden gennemgang. Helst ikke sportshal. Opstilling på gulvet (på langs af rummet, hvis gymnastiksal), 5 x 4 m, medbringer selv PA og klaver, men vil gerne bruge skolens klaver, hvis det er i rummet. Nej tak I halvcirkel omkring scenerum på madrasser på gulvet 230 V ved scenen Ja tak Vand, kaffe, the m./ mælk. Evt. lidt frugt og brød Orkestret henvender sig på kontoret for at blive vist til rette, hvis ikke andet er aftalt Skolens kontaktlærer bedes tage kontakt med orkestret i god tid inden koncerten for at sikre, at alle aftaler er på plads. Informér fx om særlige parkerings- og tilkørselsforhold eller andre særlige forhold ved afvikling af koncerten KONTAKTPERSON ANNA KRUSE Mobil: HUSK AT EVALUERE Skolernes evaluering af koncerterne og undervisningsmaterialet er vigtig for LMS videreudvikling af skolekoncertordningen, så derfor opfordrer vi jer til at evaluere efter hver koncert. Det foregår elektronisk via nettet og tager kun få minutter. Evalueringsskemaet findes i skolens koncertplan på Brug skolens login for at komme til koncertplanen. Bemærk, at evalueringsskemaet kun kan udfyldes én gang pr. koncert. I koncertplanen vil I også kunne se musikernes evalueringer af mødet med jeres elever, lige som musikerne vil kunne se jeres. 17

18 Plakat LMS aktiviteter er støttet af Foto: Mette Johnsen KONCERT KLASSER STED TIDSPUNKT

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE UNDERVISNINGSMATERIALE TILGODESER FÆLLES MÅL Musik Indskoling Instrumentkendskab Musikoplevelse Aktiv lytning Brug før / efter skolekoncert med SAXOFONKVARTETTEN SAXOPATHS LMS aktiviteter er støttet af

Læs mere

Undervisningsmateriale

Undervisningsmateriale Støttet af Undervisningsmateriale Naja Rosa - En musikalsk rejsefortælling Indeholder: Mobil-app til elev Lynintroduktion (klasselærer/vikar) Skolekoncert for udskolingen Præsentations-app til elev (mobil/pc/mac/tablet)

Læs mere

Body Rhythm Factory. Leverandør til de danske folkeskoler

Body Rhythm Factory. Leverandør til de danske folkeskoler Støttet af Leverandør til de danske folkeskoler Skolekoncert for udskoling Præsentationsmateriale til klasselærer og elever Brug af dette materiale tilgodeser Fælles Mål Indhold 3 Til kontaktlæreren 4

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE UNDERVISNINGSMATERIALE TILGODESER FÆLLES MÅL Musik (Indskolingen) Musikforståelse: Guitar-forløb Musikudøvelse: Øv et omkvæd! Brug før / efter skolekoncert med COPENHAGEN GUITAR DUO + 1 LMS aktiviteter

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE UNDERVISNINGSMATERIALE TILGODESER FÆLLES MÅL MUSIK DANSK Indskolingen Musikforståelse Kædedans Instrumentkendskab Faglig læsning (DANSK/MUSIK) Brug før / efter skolekoncert med LMS aktiviteter er støttet

Læs mere

Undervisningsmateriale

Undervisningsmateriale Støttet af Undervisningsmateriale Indeholder: Øvelse i kreativ respons (engelsk/billedkunst/musik) Lyn-introduktion (klasselærer/vikar) Skolekoncert for udskolingen Undervisningsmateriale til engelsk/billedkunst/musik(tilvalg)

Læs mere

Undervisningsmateriale

Undervisningsmateriale Støttet af Undervisningsmateriale Indeholder: Mobil-app til elev Lyn-introduktion (klasselærer/vikar) Skolekoncert for udskolingen Præsentations-mobil app til eleverne Brug af dette materiale tilgodeser

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE UNDERVISNINGSMATERIALE TILGODESER FÆLLES MÅL Musik Dansk Mellemtrin Musikoplevelse Lytte-/lydopgave Fremstilling Stop-motion film Brug før / efter skolekoncert med LMS aktiviteter er støttet af Indhold

Læs mere

Catbird Skolekoncert for udskoling Præsentationssmateriale til klasselærer og elever Brug af dette materiale tilgodeser Fælles Mål

Catbird Skolekoncert for udskoling Præsentationssmateriale til klasselærer og elever Brug af dette materiale tilgodeser Fælles Mål Støttet af Skolekoncert for udskoling Præsentationssmateriale til klasselærer og elever Brug af dette materiale tilgodeser Fælles Mål Indhold 3 Til kontaktlæreren 4 Praktiske oplysninger 5 Plakat 6 Præsentations-app

Læs mere

Astro Buddha Agogo Skolekoncert for indskolingen Introduktionsmateriale til musiklærer

Astro Buddha Agogo Skolekoncert for indskolingen Introduktionsmateriale til musiklærer Støttet af Skolekoncert for indskolingen Introduktionsmateriale til musiklærer Indhold 3 Til kontaktlæreren 4 Praktiske oplysninger 5 Sådan downloader du musikeksemplerne 6 Koncertplakat til ophængning

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE UNDERVISNINGSMATERIALE TILGODESER FÆLLES MÅL Musik Indskolingen Brug før / efter skolekoncert med VIVA LMS aktiviteter er støttet af Rytmeøvelser Bevægelse Dyre-tema Lyt, syng og klap Indhold 3 Fælles

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE UNDERVISNINGSMATERIALE TILGODESER FÆLLES MÅL Musik Indskoling Musikoplevelse Instrumentkendskab Klangarbejde Association Brug før / efter skolekoncert med KRØYER & WINDING LMS aktiviteter er støttet af

Læs mere

Astro Buddha Agogo Skolekoncert for indskolingen Undervisningsmateriale til musiklærer

Astro Buddha Agogo Skolekoncert for indskolingen Undervisningsmateriale til musiklærer Støttet af Skolekoncert for indskolingen Undervisningsmateriale til musiklærer Indhold 3 Til kontaktlæreren 4 Praktiske oplysninger 5 Koncertplakat til ophængning på skolen 6 Introduktionsmaterialet og

Læs mere

BODY RHYTHM FACTORY. Take 2. Koncert for mellemtrinnet

BODY RHYTHM FACTORY. Take 2. Koncert for mellemtrinnet Take 2 Koncert for mellemtrinnet Koncerten med Body Rhythm Factory er både en musikalsk og visuel oplevelse. Musikken går hånd i hånd med koreografien, og instrumenterne bliver spillet på, snurret rundt

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE UNDERVISNINGSMATERIALE TILGODESER FÆLLES MÅL Dansk Musik Indskolingen Fremstilling Dialog Musikoplevelse Brug før / efter skolekoncert med EYVIND OG THEA FEAT. MADAM BACH LMS aktiviteter er støttet af

Læs mere

WORKSHOP. med stomp, rap og dans. v/ Jesper Falch. Workshop for mellemtrin Praktiske informationer, præsentation & øvelseshæfte

WORKSHOP. med stomp, rap og dans. v/ Jesper Falch. Workshop for mellemtrin Praktiske informationer, præsentation & øvelseshæfte Støttet af WORKSHOP med stomp, rap og dans v Jesper Falch Indeholder: Praktisk info vedr. workshoppen Præsentation af Jesper Falch Øvelseshæfte (efterbehandling) Workshop for mellemtrin Praktiske informationer,

Læs mere

BODY RHYTHM FACTORY. BRF på turné. Koncert for mellemtrinnet

BODY RHYTHM FACTORY. BRF på turné. Koncert for mellemtrinnet BRF på turné Koncert for mellemtrinnet Body Rhythm Factory blev i 2010 nomineret som en af verdens fem bedste koncertproduktioner for børn og unge af Young Audiences Music Award. I 2011 blev gruppen nomineret

Læs mere

Undervisningsmateriale

Undervisningsmateriale Støttet af Undervisningsmateriale Eyvind og Thea feat. Madam Bach Der er eventyr i vores by Indeholder: 2-4 lektioner (dansk) Skolekoncert for 60 elever i indskolingen Undervisningsmateriale til dansk/indskolingsteamet

Læs mere

THOMAS SANDBERG. Sandberg Explorer 2.0. Koncert for mellemtrinnet

THOMAS SANDBERG. Sandberg Explorer 2.0. Koncert for mellemtrinnet Sandberg Explorer 2.0 Koncert for mellemtrinnet I denne sæson tager Thomas Sandberg på skolekoncertturné med Sandberg Explorer 2.0 - en øjenåbner i forhold til, hvad lyd og musik er og kan. Eleverne får

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE UNDERVISNINGSMATERIALE TILGODESER FÆLLES MÅL Musik Indskolingen og mellemtrinnet Sammenspil Percussion Bodybeat Brug før / efter skolekoncert med HEARTBEAT LMS aktiviteter er støttet af Fælles Mål Musik

Læs mere

Støttet af WE GO. Music from movement. Skolekoncert for udskolingen Introduktionsmateriale

Støttet af WE GO. Music from movement. Skolekoncert for udskolingen Introduktionsmateriale Støttet af WE GO Music from movement Skolekoncert for udskolingen Introduktionsmateriale Indhold 3 Til kontaktlæreren 4 Praktiske oplysninger 5 Koncertplakat til ophængning på skolen 6 LMS præsenterer

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE UNDERVISNINGSMATERIALE TILGODESER FÆLLES MÅL Musik Mellemtrinnet Bevægelse Musikoplevelse Brug før / efter skolekoncert med BODYPERCUSSION.DK LMS aktiviteter er støttet af Fælles Mål Musik (3. 4. klasse)

Læs mere

COPENHAGEN CUBA KVARTET

COPENHAGEN CUBA KVARTET AFLEVER DETTE MATERIALE TIL KLASSELÆRERNE I OVERBYGNINGEN så de kan forberede eleverne på KONCERTEN MED LMS aktiviteter er støttet af Kunstrådet S K O L E K O N C E R T TU R N É UNDERVISNINGSMATERIALE

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE UNDERVISNINGSMATERIALE TILGODESER FÆLLES MÅL Dansk Udskolingen Brug før / efter skolekoncert med REZ N RUN LMS aktiviteter er støttet af Mobil-app Fortolkning Ønskekvist-model Online evaluering Indhold

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE UNDERVISNINGSMATERIALE TILGODESER FÆLLES MÅL Musik Mellemtrin Mobil-app Spørgeskema Før/under/efter Forventningskort m.m. Brug før / efter skolekoncert med CATBIRD LMS aktiviteter er støttet af Indhold

Læs mere

HEARTBEAT TIL MUSIKLÆRERNE UNDERVISNINGSMATERIALE TIL INDSKOLING & MELLEMTRIN

HEARTBEAT TIL MUSIKLÆRERNE UNDERVISNINGSMATERIALE TIL INDSKOLING & MELLEMTRIN HEARTBEAT TIL MUSIKLÆRERNE UNDERVISNINGSMATERIALE TIL INDSKOLING & MELLEMTRIN NB. Ved brug af dette materiale tilgodeses væsentlige fælles mål i musik. Læs side 8. S K O L E K O N C E R T TU R N É LMS

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE UNDERVISNINGSMATERIALE TILGODESER FÆLLES MÅL Musik Mellemtrin Mellemøstlig musik Musikforståelse Musikudøvelse Brug før / efter koncert med LMS aktiviteter er støttet af Indhold 3 Fælles Mål 4 Til kontaktlæreren

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE UNDERVISNINGSMATERIALE TILGODESER FÆLLES MÅL Historie (Klasselærer) Udskolingen Mobil-app Gruppearbejde Det globale, regionale og lokale Fokus på New Orleans Brug før / efter skolekoncert med JAZZ FIVE

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE UNDERVISNINGSMATERIALE TILGODESER FÆLLES MÅL Musik Mellemtrin Instrumentkendskab Musikoplevelse Refleksion over live vs. digital musik Brug før / efter skolekoncert med LMS aktiviteter er støttet af Indhold

Læs mere

Bodypercussion.dk. Koncert for mellemtrinnet

Bodypercussion.dk. Koncert for mellemtrinnet Koncert for mellemtrinnet I denne sæson tager på skolekoncertturné med deres forrygende energiske og medrivende show. Trioen udgøres af tre topprofessionelle musikere og performere med stor erfaring i

Læs mere

Borderline Skolekoncert for indskolingen Undervisningsmateriale til musiklærer - soundpainting

Borderline Skolekoncert for indskolingen Undervisningsmateriale til musiklærer - soundpainting Støttet af Skolekoncert for indskolingen Undervisningsmateriale til musiklærer - soundpainting Indhold 3 Til kontaktlæreren 4 Praktiske oplysninger 5 Koncertplakat til ophængning på skolen 6 Undervisningsmaterialet

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE UNDERVISNINGSMATERIALE TILGODESER FÆLLES MÅL Musik Dansk Billedkunst Mellemtrinnet Improvisation Bevægelse Fremstilling (dansk) Billedfremstilling Brug før / efter skolekoncert med LMS aktiviteter er støttet

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE UNDERVISNINGSMATERIALE TILGODESER FÆLLES MÅL Dansk 4.-6. klasse Mobil-app Koncertanmeldelse (dansk) Faglig læsning Brug før / efter skolekoncert med TAMRA & THE TWIN REVERBS HEE HAW! COUNTRY MUSIC FØR

Læs mere

Støttet af. Timeland. Alt godt fra lydhavets klangbund. Skolekoncert for udskolingen Præsentationsmateriale til klasselærer og elever

Støttet af. Timeland. Alt godt fra lydhavets klangbund. Skolekoncert for udskolingen Præsentationsmateriale til klasselærer og elever Støttet af Alt godt fra lydhavets klangbund Skolekoncert for udskolingen Præsentationsmateriale til klasselærer og elever Indhold 3 Til kontaktlæreren 4 Praktiske oplysninger 5 Plakat 6 Præsentation -

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE UNDERVISNINGSMATERIALE TILGODESER FÆLLES MÅL Musik Mellemtrinnet Lydforming Musikoplevelse Musikhistorie Brug før / efter skolekoncert med DRUMDRUM LMS aktiviteter er støttet af Fælles Mål Musik (3. 4.

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE UNDERVISNINGSMATERIALE TILGODESER FÆLLES MÅL Musik Billedkunst Indskolingen Sanglege og bevægelseslege Sangrepertoire Musikoplevelse Instrumentkendskab Byg i papir og pap Brug først efter skolekoncertbesøg

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE UNDERVISNINGSMATERIALE TILGODESER FÆLLES MÅL Dansk Udskolingen Mobil-app Koncertanmeldelse (dansk) Faglig læsning Brug før / efter skolekoncert med NAJA ROSA EN MUSIKALSK REJSEFORTÆLLING LMS aktiviteter

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE UNDERVISNINGSMATERIALE TILGODESER FÆLLES MÅL Musik Idræt Mellemtrinnet/udskolingen Spil Bevægelse Dans og udtryk Brug før / efter skolekoncert med STAMP LMS aktiviteter er støttet af Fælles Mål Kompetencemål

Læs mere

FAG. RYGSæK. DEn UNDERVISNINGSMATERIALE Musik FAABORG-MIDTFYNS KULTURELLE RYGSÆK DEN KULTURELLE RYGSÆK PERIODE

FAG. RYGSæK. DEn UNDERVISNINGSMATERIALE Musik FAABORG-MIDTFYNS KULTURELLE RYGSÆK DEN KULTURELLE RYGSÆK PERIODE DEN KULTURELLE RYGSÆK sikrer børn og unge inspirerende møder med kunst og kulturarv giver børn og unge mulighed for at lære kulturens sprog giver børn og unge flere erfaringer med æstetiske og innovative

Læs mere

LYDEN AF LINJE E UNDERVISNINGSMATERIALE TIL OVERBYGNINGEN: KLASSELÆRER (DANSK/MUSIK/SAMFUNDSFAG) LYDEN AF LINJE E

LYDEN AF LINJE E UNDERVISNINGSMATERIALE TIL OVERBYGNINGEN: KLASSELÆRER (DANSK/MUSIK/SAMFUNDSFAG) LYDEN AF LINJE E UNDERVISNINGSMATERIALE TIL OVERBYGNINGEN: KLASSELÆRER (DANSK/MUSIK/SAMFUNDSFAG) Christoffer Høyer Mathias Friis-Hansen Messerkvartetten S K O L E K O N C E R T TU R N É LMS aktiviteter er støttet af Koncert

Læs mere

Eleven kan udfolde sig selvstændigt i sang, spil og bevægelse. Eleven kan arrangere og komponere musikalske udtryk

Eleven kan udfolde sig selvstændigt i sang, spil og bevægelse. Eleven kan arrangere og komponere musikalske udtryk Kompetencemål Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 4. klassetrin Efter 6. klassetrin Musikudøvelse Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil og bevægelse Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil

Læs mere

Tamra & The Twin Reverbs

Tamra & The Twin Reverbs Støttet af Tamra & The Twin Reverbs Hee Haw! Country Music før og nu! Skolekoncert for udskolingen Præsentations-app til eleverne Brug af dette materiale tilgodeser Fælles Mål Indhold 3 Til kontaktlæreren

Læs mere

BODY RHYTHM FACTORY. BRF på turné. Koncert for mellemtrinnet

BODY RHYTHM FACTORY. BRF på turné. Koncert for mellemtrinnet BODY RHYTHM FACTORY BRF på turné Koncert for mellemtrinnet Efter i flere år at have turneret verden rundt og begejstret publikum med gruppen Stomp har Peter Stavrum og Sune Nielsen indledt samarbejde med

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE UNDERVISNINGSMATERIALE TILGODESER FÆLLES MÅL Musik Mellemtrinnet Lydformning Musikoplevelse Arrangement Brug før / efter skolekoncert med THOMAS SANDBERG LMS aktiviteter er støttet af Fælles Mål Musik

Læs mere

Wadudu. - sange fra de varme lande

Wadudu. - sange fra de varme lande Støttet af Wadudu - sange fra de varme lande Skolekoncert for indskolingen Undervisningsmateriale til musik og dansk Brug af dette materiale tilgodeser Fælles Mål Indhold 3 Til kontaktlæreren 4 Praktiske

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE UNDERVISNINGSMATERIALE TILGODESER FÆLLES MÅL Dansk Udskolingen Mobil-app Tekstrefleksion Kreativ skaben Brug før / efter skolekoncert med LMS aktiviteter er støttet af Indhold 3 Undervisningsmateriale

Læs mere

ÜBERLYD & CHAPPER UNDERVISNINGSMATERIALE TIL INDSKOLINGEN: MUSIK / DANSK / KLASSELÆRER S K O L E K O N C E R T TU R N É

ÜBERLYD & CHAPPER UNDERVISNINGSMATERIALE TIL INDSKOLINGEN: MUSIK / DANSK / KLASSELÆRER S K O L E K O N C E R T TU R N É ÜBERLYD & CHAPPER UNDERVISNINGSMATERIALE TIL INDSKOLINGEN: MUSIK / DANSK / KLASSELÆRER S K O L E K O N C E R T TU R N É LMS aktiviteter er støttet af ÜBERLYD & CHAPPER Koncert for indskolingen Eleverne

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE UNDERVISNINGSMATERIALE TILGODESER FÆLLES MÅL Musik Billedkunst Indskolingen Instrumentkendskab Musikoplevelse Musikforståelse Tegneopgave Brug før / efter skolekoncert med WOODPECKERS RECORDER QUARTET

Læs mere

Quarteto Tau Skolekoncert for udskolingen Præsentationsmateriale til klasselærer og elever

Quarteto Tau Skolekoncert for udskolingen Præsentationsmateriale til klasselærer og elever Støttet af Skolekoncert for udskolingen Præsentationsmateriale til klasselærer og elever Indhold 3 Til kontaktlæreren 4 Praktiske oplysninger 5 Plakat 6 Bag om - til lærer 7 Præsentations-app til mobilen

Læs mere

KLANGBEIN UNDERVISNINGSMATERIALE TIL INDSKOLINGEN: MUSIK DANSK/BILLEDKUNST S K O L E K O N C E R T TU R N É. LMS aktiviteter er støttet af

KLANGBEIN UNDERVISNINGSMATERIALE TIL INDSKOLINGEN: MUSIK DANSK/BILLEDKUNST S K O L E K O N C E R T TU R N É. LMS aktiviteter er støttet af KLANGBEIN UNDERVISNINGSMATERIALE TIL INDSKOLINGEN: MUSIK DANSK/BILLEDKUNST S K O L E K O N C E R T TU R N É LMS aktiviteter er støttet af KLANGBEIN Dette materiale er udarbejdet til LMS-turnéer LMS 2012

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE UNDERVISNINGSMATERIALE TILGODESER FÆLLES MÅL Musik Mellemtrin Mobil-app Musikforståelse (om beatboxing) Musikalsk skaben (øvelse i beatboxing) Brug før / efter skolekoncert med LMS aktiviteter er støttet

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE UNDERVISNINGSMATERIALE TILGODESER FÆLLES MÅL Dansk Udskolingen Mobil-app Koncertanmeldelse (dansk) Faglig læsning Brug før / efter skolekoncert med RICHARD ANDERSSON ICELANDIC TRIO MUSIK I MØRKET LMS aktiviteter

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE UNDERVISNINGSMATERIALE TILGODESER FÆLLES MÅL Dansk Udskolingen Mobil-app Fremstilling Anmeldelsesopgave Brug før / efter skolekoncert med LMS aktiviteter er støttet af Indhold 3 Fælles Mål 4 Til kontaktlæreren

Læs mere

Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil og bevægelse med bevidsthed om egen og andres rolle i musikalsk udfoldelse

Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil og bevægelse med bevidsthed om egen og andres rolle i musikalsk udfoldelse Fagformål for faget musik Eleverne skal i faget musik udvikle kompetencer til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik, herunder synge danske sange. Faget skal bibringe dem forudsætninger for

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2015 Undervisningen i faget Musik bygger på Forenklede Fælles Mål. Signalement og formål med musik Som overordnet mål i faget musik, er intentionen at eleverne skal inspireres

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE UNDERVISNINGSMATERIALE TILGODESER FÆLLES MÅL Dansk Mellemtrin Mobil-app Koncertanmeldelse (dansk) Faglig læsning Brug før / efter skolekoncert med TAMRA & THE TWIN REVERBS HEE HAW! COUNTRY MUSIC FØR OG

Læs mere

HEARTBEAT TIL MUSIKLÆRERNE UNDERVISNINGSMATERIALE TIL INDSKOLINGEN

HEARTBEAT TIL MUSIKLÆRERNE UNDERVISNINGSMATERIALE TIL INDSKOLINGEN HEARTBEAT TIL MUSIKLÆRERNE UNDERVISNINGSMATERIALE TIL INDSKOLINGEN NB. Ved brug af dette materiale tilgodeses væsentlige fælles mål i musik. Læs side 8. S K O L E K O N C E R T TU R N É LMS aktiviteter

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE UNDERVISNINGSMATERIALE TILGODESER FÆLLES MÅL Dansk Musik Indskoling Hiphop Tekstarbejde Sang, rap og dans Brug før / efter skolekoncert med HIPSOMHAP LMS aktiviteter er støttet af Indhold 3 Til dansk-

Læs mere

MUSIKOPLEVELSE LÆRER

MUSIKOPLEVELSE LÆRER MUSIKOPLEVELSE LÆRER OM ELEVOPGAVEN Eleverne skal give udtryk for deres oplevelse af sangen ved sammen at finde det stemningsbillede, som de synes passer til sangen. Sådan bliver de fortrolige med sangen,

Læs mere

DESIGN DIT EGET CD-COVER!

DESIGN DIT EGET CD-COVER! ELEV DESIGN DIT EGET CD-COVER! Emil de Waal + Spejderrobot Det er ikke kun i selve musikken, at Emil de Waal + Spejderrobot kan lide at improvisere - det er nærmest et livsprincip! Så da deres første plade

Læs mere

MER END NOK - Frans Bak

MER END NOK - Frans Bak MER END NOK - Frans Bak Koncert for indskolingen I denne sæson skal indskolingen på jeres skole til koncert med Frans Bak og hans MER END NOKmusikprojekt. Pianist og komponist Frans Bak har gennem de sidste

Læs mere

RYGSæK. DEn UNDERVISNINGSMATERIALE DEN KULTURELLE RYGSÆK FAABORG-MIDTFYNS KULTURELLE RYGSÆK INDHOLD PERIODE

RYGSæK. DEn UNDERVISNINGSMATERIALE DEN KULTURELLE RYGSÆK FAABORG-MIDTFYNS KULTURELLE RYGSÆK INDHOLD PERIODE DEN KULTURELLE RYGSÆK sikrer børn og unge inspirerende møder med kunst og kulturarv giver børn og unge mulighed for at lære kulturens sprog giver børn og unge flere erfaringer med æstetiske og innovative

Læs mere

Målgruppe: Musiklærere og andre interesserede undervisere

Målgruppe: Musiklærere og andre interesserede undervisere Målgruppe: Musiklærere og andre interesserede undervisere den 27. februar 2012 på Vinde Helsinge Fri- og efterskole i samarbejde med Vestmus University College Sjælland Center for Undervisningsmidler Stenstuegade

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsmaterialet: Leg og bevægelse med Rumlerikkerne

Lærervejledning til undervisningsmaterialet: Leg og bevægelse med Rumlerikkerne Lærervejledning til undervisningsmaterialet: Leg og bevægelse med Rumlerikkerne Materialets formål Med undervisningsmaterialet ønsker Hjerteforeningen at give lærerne et nemt redskab til at få mere leg

Læs mere

Musik i Tide skolekoncerter 2013-14

Musik i Tide skolekoncerter 2013-14 Frederiksberg Kommune Musik i Tide På denne liste kan du se, hvilke grupper der udbydes i din kommune den kommende sæson, og hvilke datoer, de er i området. Læs mere om grupperne på de følgende sider.

Læs mere

Årsplan 2012/2013 for musik i 3. klasse

Årsplan 2012/2013 for musik i 3. klasse Årsplan 2012/2013 for musik i 3. klasse Lærer: Suat Cevik Formål for faget musik Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve musik og til at udtrykke sig i og

Læs mere

Rumlerikkernes Hjerteløb

Rumlerikkernes Hjerteløb 0 Kampråb Fælles startopgave Find et navn til jeres hold. Lav et kampråb til jeres hold. Lav evt. en bevægelse der passer til jeres kampråb. Øv jeres kampråb, så det kan vises for de andre hold. 1 Madpakker

Læs mere

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål Bevægdi neor d or dkl as s er pånyemåder AfS of i ewi e s e Hans e n Mål gr uppe: 1. 3. k l as s e Undervisningsforløb 1.-3. klasse Bevæg dine ord ordklasser på nye måder Undervisningsaktiviteter til arbejdet

Læs mere

MUSIKOPLEVELSE LÆRER

MUSIKOPLEVELSE LÆRER MUSIKOPLEVELSE LÆRER OM ELEVOPGAVEN Eleverne skal indledningsvist møde komponisten Lars Kynde i hans forskellige værksteder. Derefter skal de lytte til et uddrag af værket Elefanthjerte, der spilles på

Læs mere

Luk op for Jesus -1. Jesus ønsker ikke, at du kommer væk fra ham.

Luk op for Jesus -1. Jesus ønsker ikke, at du kommer væk fra ham. Luk op for Jesus -1 Jesus ønsker ikke, at du kommer væk fra ham. Mål: Lær børnene, at Jesus ønsker, at vi lever tæt på ham, så han kan velsigne og bevare os. Tekst: Mat. 18, 10-14 (Lignelsen om det vildfarne

Læs mere

Musikundervisningen på Ringsted Lilleskole

Musikundervisningen på Ringsted Lilleskole Musikundervisningen på Ringsted Lilleskole Det praktiske Sang/kor Sammenspil Rytmisk træning INDSKOLING (1., 2., 3.) Alle synger enten i grupper eller sammen. Kanonsangen anvendes. Der introduceres forskellige

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE UNDERVISNINGSMATERIALE TILGODESER FÆLLES MÅL Musik Indskolingen Musikoplevelse Musikforståelse Brug før / efter skolekoncert med ENSEMBLE SHAHAR LMS aktiviteter er støttet af Fælles Mål Musik (1. 2. klasse)

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE UNDERVISNINGSMATERIALE TILGODESER FÆLLES MÅL Dansk Udskolingen Mobil-app Koncertanmeldelse (dansk) Faglig læsning Brug før / efter skolekoncert med CATBIRD LMS aktiviteter er støttet af Indhold 3 Fælles

Læs mere

Skoleåret 2015/16. Hent inspiration til samarbejdet mellem. Folkeskole & Musikskole

Skoleåret 2015/16. Hent inspiration til samarbejdet mellem. Folkeskole & Musikskole Idékatalog Skoleåret 2015/16 Hent inspiration til samarbejdet mellem Folkeskole & Musikskole Maj 2015 Udgave 5 (revideret udgave) Skolereformen - hvad kan vi? - Hent inspiration fra egen musikskole her

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag:Musik Klasse:1 A Lærer: CA Fagområde/ emne

Fagårsplan 10/11 Fag:Musik Klasse:1 A Lærer: CA Fagområde/ emne Sang Året Stemmepleje året fastholde lysten til at bruge stemmen og synge sammen enstemmigt Opvarmning Registre Klang stemmen Opmærksomhed omkring stemmepleje Hørelære året Indlære en sang gennem vokal

Læs mere

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål Ministeriet skriver: Formål for faget Musik Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler

Læs mere

Slutmålet efter 6. klasse er, at eleverne kan: Musikudøvelse

Slutmålet efter 6. klasse er, at eleverne kan: Musikudøvelse MUSIK Forord Formålet med undervisningen i musik er at opelske børnenes naturlige evne og glæde ved at udfolde sig med sang, musik og bevægelse. Undervisningen skal bibringe børnene en livslang glæde ved

Læs mere

Musik i Tide skolekoncerter 2012-13

Musik i Tide skolekoncerter 2012-13 Gospel Sisters Antal medvirkende: 4 Målgruppe: Indskolingen Genre: Blues/gospel, vokal Gospel Sisters Gospel Sisters onid=277 Luften er tyk af gospelglæde, når den sprængmusikalske og særdeles skolekoncerterfarne

Læs mere

Musik- & Kulturskolerne præsenterer SINUS. Et digitalt læringsunivers SINUS er et nyt praktisk onlineværktøj til musikskolelærere og elever

Musik- & Kulturskolerne præsenterer SINUS. Et digitalt læringsunivers SINUS er et nyt praktisk onlineværktøj til musikskolelærere og elever Musik- & Kulturskolerne præsenterer SINUS Et digitalt læringsunivers SINUS er et nyt praktisk onlineværktøj til musikskolelærere og elever Et socialt og kreativt fællesskab Et digitalt værktøj til musikundervisningen

Læs mere

Musik i Tide skolekoncerter 2015-16

Musik i Tide skolekoncerter 2015-16 Frederikssund Kommune Musik i Tide På denne liste kan du se, hvilke grupper der udbydes i din kommune den kommende sæson, og hvilke datoer, de er i området. Læs mere om grupperne på de følgende sider.

Læs mere

STORCK ANDRESEN DUO. Kasserne. Koncert for indskolingen

STORCK ANDRESEN DUO. Kasserne. Koncert for indskolingen Kasserne Koncert for indskolingen Norske Eddie Andresen og danske Lars Storck har i samarbejde med Rikskonsertene i Norge og regissører fra Stavanger Teater udviklet en unik og medrivende musikteaterforestilling,

Læs mere

Gud er min far -2. Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden;

Gud er min far -2. Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; Gud er min far -2 Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; Mål: Børnene oplever forventningsglæde: Guds rige vokser der, hvor Guds vilje sker. Gud ønsker at vi er med til at opbygge

Læs mere

Trinmål efter 2. klassetrin Trinmål efter 4. klassetrin Trinmål efter 6. klassetrin

Trinmål efter 2. klassetrin Trinmål efter 4. klassetrin Trinmål efter 6. klassetrin UVMs Trinmål synoptisk fremstillet: Musikudøvelse Trinmål efter 2. klassetrin Trinmål efter 4. klassetrin Trinmål efter 6. klassetrin deltage opmærksomt i legende musikalsk udfoldelse deltage opmærksomt

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE UNDERVISNINGSMATERIALE TILGODESER FÆLLES MÅL NATUR/TEKNOLOGI Mellemtrinnet FIGURA ENSEMBLE Fire Basser Musikforståelse Instrumentkendskab Perspektivering Undersøgelse Brug før / efter skolekoncert med

Læs mere

Den lille Dramaskoles inspirationsmateriale

Den lille Dramaskoles inspirationsmateriale Hvorfor drama i undervisningen? Drama som metode er relevant for fagpersoner, der ønsker at arbejde med differentierede læringsmiljøer, trivsel og inklusion. Det unikke ved drama er elevernes mulighed

Læs mere

Årsplan MIM 2011/2012, 2. og 3. klasse

Årsplan MIM 2011/2012, 2. og 3. klasse Årsplan MIM 2011/2012, 2. og 3. klasse Bemanding i MIM-timerne: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag UJ/ySK/ISA UJ/ySK/ISA UJ/ySK/ISA UJ/ySK/ISA - Mål for undervisningen: Mange af eleverne har behov for,

Læs mere

Proces 2 med DR SymfoniOrkestret 2010

Proces 2 med DR SymfoniOrkestret 2010 Proces 2 med DR SymfoniOrkestret 2010 Proces 2 med DR SymfoniOrkestret s. 2 DR SymfoniOrkestret Du skal til koncert med DR SymfoniOrkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere.

Læs mere

Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014

Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014 Den åbne skole Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014 1. Music Mind Games i 0. klasse 2. Stryg, strenge og Blæs i 2. klasse 3. Kor- og sangskole i 3. klasse 4. Blæserklasse

Læs mere

TIMEMACHINE. Koncert for mellemtrin

TIMEMACHINE. Koncert for mellemtrin TIMEMACHINE Koncert for mellemtrin I dette skoleår skal mellemtrinnet på jeres skole til koncert med Timemachine - en dynamisk og velspillende rocktrio med traditionel rockbesætning: guitar, bas, trommer

Læs mere

Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen

Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen Fag formål Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen Eleverne skal i faget musik udvikle kompetencer til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik, herunder synge danske

Læs mere

Musikundervisning i den nye skolereform.

Musikundervisning i den nye skolereform. Musikundervisning i den nye skolereform. Den nye skolereform vil give et kæmpe løft til samarbejdet mellem Musikskolen og folkeskolerne i Lemvig Kommune. Det er en enestående chance for at understøtte

Læs mere

Musik. Formål for faget musik. Slutmål for faget musik efter 6. klassetrin. Musikudøvelse. Musikalsk skaben

Musik. Formål for faget musik. Slutmål for faget musik efter 6. klassetrin. Musikudøvelse. Musikalsk skaben Musik Formål for faget musik Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik, herunder synge danske sange. Undervisningen

Læs mere

Musik i Tide skolekoncerter 2012-13

Musik i Tide skolekoncerter 2012-13 Jacob Nielsen Antal medvirkende: 1 Målgruppe: Indskolingen Genre: Klassisk Jacob Nielsen Salon for de små onid=601 Der er klassisk klaver, billeder og gode historier på programmet, når Jacob Nielsen på

Læs mere

I musikundervisningen vil vi kommer omkring musikudøvelse, det musikalsk skabene samt musikforståelse.

I musikundervisningen vil vi kommer omkring musikudøvelse, det musikalsk skabene samt musikforståelse. Årsplan for musik med 6. Klasse 2011-2012 I musikundervisningen vil vi kommer omkring musikudøvelse, det musikalsk skabene samt musikforståelse. For at eleverne får et bredt repertoire af sange vil vi,

Læs mere

Læseplan for faget musik

Læseplan for faget musik Læseplan for faget musik Indledning Faget musik er et obligatorisk fag i Folkeskolen fra 1. til 6. klasse. Undervisningen er opdelt i tre trinforløb: 1 2. kl., 3. 4. kl. og 5. 6. klasse. I faget musik

Læs mere

TIL MUSIKLÆRERE! FATMA ZIDAN TRIO

TIL MUSIKLÆRERE! FATMA ZIDAN TRIO TIL MUSIKLÆRERE! FATMA ZIDAN TRIO En rejse til 1001 nat UNDERVISNINGSMATERIALE TIL INDSKOLINGEN/MELLEMTRINNET FATMA ZIDAN TRIO En rejse til 1001 nat Koncert for indskolingen/mellemtrinnet Fatma Zidan Trio

Læs mere

Modul 4 - GRÆNSER OG NETVÆRK GRÆNSER OG NETVÆRK MODUL

Modul 4 - GRÆNSER OG NETVÆRK GRÆNSER OG NETVÆRK MODUL Modul 4 - GRÆNSER OG NETVÆRK 83 GRÆNSER OG NETVÆRK 4 MODUL 84 Modul 4 - GRÆNSER OG NETVÆRK Modul 4 - GRÆNSER OG NETVÆRK 85 GRÆNSER OG NETVÆRK MODULET BERØRER SÆRLIGT FØLGENDE RETTIGHEDER FRA BØRNEKONVENTIONEN:

Læs mere

Lege og spil fra Burkina Faso

Lege og spil fra Burkina Faso Side 1/8 Fag/klassetrin: Idræt, 1.-4. Klasse Omfang: 0,5 til 2 lektioner pr. aktivitet. Målpar, læringsmål, tegn på læring: Se skema nedenfor. Formål: At eleverne får bevæget sig på varierede måder, hvor

Læs mere

Børnenes Egen U-landskalender: Lav en digital lågekalender

Børnenes Egen U-landskalender: Lav en digital lågekalender Side 1/5 Fag/klassetrin: Dansk, 1.-4. klasse Omfang: 2-8 lektioner. Målpar, læringsmål, tegn på læring: Se skema nedenfor. Formål: Formålet er at producere egne digitale u-landskalendere, som eleverne

Læs mere

om forskellighed UNDERVISNINGSMATERIALE HVEM BESTEMMER? TEATER HUND & CO. UDARBEJDET AF MARIA HOLST ANDERSEN OG ANNE BURUP NYMARK V.

om forskellighed UNDERVISNINGSMATERIALE HVEM BESTEMMER? TEATER HUND & CO. UDARBEJDET AF MARIA HOLST ANDERSEN OG ANNE BURUP NYMARK V. UNDERVISNINGSMATERIALE om forskellighed 0. 2. KLASSE og venskab HVEM BESTEMMER? UDARBEJDET AF MARIA HOLST ANDERSEN OG ANNE BURUP NYMARK V. AKTØR TEATER HUND & CO. OM MATERIALET KÆRE UNDERVISER Det nærværende

Læs mere