Energi og Økonomi. Kursusgang 2. Dagens program

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energi og Økonomi. Kursusgang 2. Dagens program"

Transkript

1 Energi og Økonomi Kursusgang Poul Alberg Østergaard 1 Dagens program Introduktion til økonomisk analyse med Renter Renters rente Tidsprioritering Tilbagediskontering intern rente Nutidsværdi Annuitet Tilbagebetalingstid (simpel og dynamisk) Sammenligning af investeringsmuligheder 1

2 Sammenligning af investeringer metoderne handler alle om det samme : Skal investeringen foretages?? Er investeringen rentabel?? Hvilken investering er bedst?? Hvad er en investering? En række af ind- og udbetalinger over en given periode Inflow Time Outflow The time element is important in investment theory. ÅB Årlige nettoindbetalinger (dvs. fraregnet udbetalinger) 4

3 Vigtigheden af tid Tid er vigtigt Tilbagediskonteringsfaktoren definerer værdier af den tidsmæssige placering af en investering i tid Tilbagediskonteringsfaktorens størrelse afhænger af investorens situation 5 Renter Situation 1: Bankkonto (rente 6% p.a.). Et 1 Million indskud bliver 1.06 Million på et år Situation : Banklån (rente 11% p.a.). Et 0.9 Million lån stiger til 1 million på et år Situation : Fakturastraksbetalingsrabat på % per kvartal = > 1 % p.a. 6

4 Valg af tilbagediskonteringsfaktor Hvis god likviditet: Bankindlånsrente = 6% Hvis dårlig likviditet men mulighed for at låne penge: Banklån = 11% Hvis dårlig likviditet og uden mulighed for at låne penge: Faktura = 1%, eller andre muligheder = x% 7 Tilbagediskonteringsfaktor Definition 1: Investors rente når beløb skal flyttes i tid (Personlig definition). Definition (Ved pengeknaphed): Opportunity interest (Afkast på alternative investeringer) Definition (Uden pengeknaphed): Perfekte kapitalmarkeder : Markedsrente (Indlån/udlånsrente for bank) 8 4

5 Renten afviger mellem forskellige lande Rente - sparet skat = rente efter skat - inflation =realrente efter skat Danmark 10% p.a. % p.a. 7% p.a. % p.a. 5% p.a. Japan % p.a. 1% p.a. % p.a. -1% p.a. % p.a. X-land 9 Samfundsøkonomiske rente I offentlige investeringer er skatten nul Finansministeriet har fastlagt at en realrente på 6% skal anvendes for offentlige investeringer 10 5

6 Tilbagediskonteringsfaktoren Tilbagediskonteringsfaktoren : (1+i) -n i = rente n = tidspunkt for betaling k 0 = k n * (1+i) -n C n = Kapital ved tidspunktet n C 0 = Kapital ved tidspunktet 0 k n = k 0 * (1+i) n 11 Tilbagediskontering : Eksempel Tilbagediskonteringsfaktor =10%p.a. = MDKK i dag er lig 1 1,1 =1 1,1 1 MDKK om 1 år 1 MDKK i dag er lig 1 1,1 1,1 =1 1,1 MDKK om år 1 MDKK i dag er lig 1 1,1 1,1 1,1 =1 1,1 MDKK om år k 0 DKK i dag =k 0 DKK 1,1 n DKK om n år Og omvendt.. 1 6

7 Nutidsværdi (NPV Net Present Value) An investment often looks like this NP n NP 1 NP NP n-1 S 0 1 n-1 n Time=t A NP 0 NP t = Net payment at time t NP 0 = A = Invested amount n S = The duration of the investment = Clearing value of the investment time n 0 = Time 0 is the time of calculation. Out-payments paid in the past, and which cannot be recovered, should not be included in the investment calculation. 1 Nutidsværdi En investering er profitabel, når nutidsværdien er positiv dvs. : n Nutidsværdi = ÅB + i t t ( 1 ) 0 t = 0 ÅB n i Årlige nettoindbetalinger (dvs. fraregnet udbetalinger) Tidshorisont for beregningen (eller økonomisk/teknisk levetid) Tilbagediskonteringsrenten 14 7

8 Annuitetsfaktoren Særtilfælde: Når de årlige nettoindbetalinger er konstante NPV = i ÅB i 100 n + Investering NPV ÅB n i Nutidsværdi af en række betalinger ((Net) Present Value) Årlige nettoindbetalinger (dvs. fraregnet udbetalinger) Tidshorisont for beregningen (eller økonomisk/teknisk levetid) Tilbagediskonteringsrenten

9 Annuitetslån i Årlig betaling på lånet = Størrelse af lån 100 i n Den årlige betaling består af to elementer Renter (interest) og afdrag (repayment) Bemærk at man kan bruge annuitetsudtrykket til at fordele en omkostning (eller indtægt for den sags skyld) over en række år 17 Amount per year in percent of investmen Annuity loan Annuitetslån Year Interest Repayment 18 9

10 Amount per year in percent of investmen Annuitetslån Annuity loan Year Interest Repayment 19 Annuitetslån og det der ligner En investering er profitabel når de årlige nettoindbetalinger er højere end de årlige betalinger på investeringen i Årlige nettoindbetalinger > Investeringsomkostning 100 i n 0 10

11 Intern rente Den interne rente er defineret som den rente ved hvilken nutidsværdien er lig nul t En værdi i eksisterer (typisk) så ÅBt ( 1 + i) = Investering n t = 0 1 Intern rente En investering er profitabel når den interne rente er højere end tilbagediskonteringsfaktoren: interne rente > tilbagediskonteringsfaktoren 11

12 Simpel tilbagebetalingstid Antal år det tager før de akkumulerede nettoindbetalinger svarer til investeringsomkostningen: Simpel tilbagebetalingstid = Investering / Årlige nettoindbetalinger Problemer: Der tages ikke hensyn til renten Indbetalinger efter perioden inkluderes ikke levetiden for investeringen tages der heller ikke hensyn til Dynamisk tilbagebetalingstid Antal år det tager før de akkumulerede nettoindbetalinger svarer til investeringsomkostningen ud fra en løsning af : n t En værdi af t eksisterer så NPt ( 1 + i) investering t = 0 4 1

13 Dynamisk tilbagebetalingstid - II Dynamisk tilbagebetalingstid for en investering med ens årlige nettoindbetalinger (dvs., hvor man kan bruge annuitetsudtrykket Husk at ln( X ) = y ln X så hvis z = x y så ln z y = ln x y 5 Dynamisk og simpel tilbagebetalingstid En investering er profitabel når tilbagebetalingstiden er mindre end levetiden for investeringen: t < levetiden for investeringen Men derfor kan man jo godt have højere forventninger til afkastet fra en investering. 6 1

14 Valg af investering Situation 1 Mulighe d 1 Omkostning 1000 Levetid [År] 10 NPV 10% 1400 Simpel tilbageb [år] Situation 1: uafhængige investeringer og ingen likviditetsproblemer Alle tre investeringer er profitable 7 Valg af investering Situation Mulighe d 1 Omkostning 1000 Levetid [År] 10 NPV 10% 1400 Simpel tilbageb [år] Situation : Uafhængige investeringer med kun 1000 kroner til rådighed. Investeringer kan gentages (efter hinanden i tid) men ikke kopieres (flere samtidig). Hvilke(n) er bedst? 8 14

15 Valg af investering Situation Mulighe d 1 Omkostning 1000 Levetid [År] 10 NPV 10% 1400 Simpel tilbageb [år] Situation : Uforenelige (dvs ikke flere på samme gang) og ingen knaphed. Investeringerne kan ikke gentages eller kopieres. Investering #1er bedst. 9 Valg af investering Situation 4 Mulighed NPV for en periode på 10 år = = 161 Situation 4: Uforenelige og ingen knaphed. Investeringerne kan gentages men ikke kopieres. Investering er bedst 0 15

16 Nogle krav når man sammenligner projekter 1. Alternativer skal være reelle alternativer i den forståelse at de skal kunne sammenlignes indenfor den samme tidshorisont. Alternativer skal være reelle alternativer i den forståelse at de skal være gensidigt uafhængige. Alternativer skal være reelle alternativer i den forståelse at de skal være på samme teknologiske udviklingsstade 1 16

Afdragsfrie lån Hvis du vil have luft til nye muligheder

Afdragsfrie lån Hvis du vil have luft til nye muligheder Afdragsfrie lån Hvis du vil have luft til nye muligheder Hvad er et afdragsfrit lån? Hos Realkredit Danmark kan du få disse låntyper med afdragsfrihed: fastforrentede lån, FlexGaranti og FlexLån. I de

Læs mere

- 1 - Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag.

- 1 - Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag. - 1 - Låntyper I bogens del 2 kan du læse om Procent og rente (s. 41-66). Vi vil i materialet her gå lidt videre til mere komplicerede renteberegninger ved forskellige låntyper. Stoffet er et muligt supplement

Læs mere

Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag.

Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag. Matema10k C-niveau, Frydenlund Side 1 af 10 Låntyper I bogens del 2 kan du læse om Procent og rente (s. 41-66). Vi vil i materialet her gå lidt videre til mere komplicerede renteberegninger ved forskellige

Læs mere

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Denne analyse sammenligner afkastet ved en investering på en halv million kroner i risikobehæftede aktiver fremfor i mere sikre aktiver. De danske beskatningsregler

Læs mere

Valutaterminskontrakter

Valutaterminskontrakter Valutaterminskontrakter Valutaterminskontrakter bliver mere og mere brugt indenfor landbruget. De kan både bruges til at afdække en valutarisiko, men også til at opnå en gevinst på en ændring i en given

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta trin 2 preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, trin 2 ISBN: 978-87-92488-14-5 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: Bilag 1. INVESTERINGSTEORI SIDE OM INVESTERINGER GENERELT FUNDAMENTALPRINCIP 1. Betalinger som enkeltbeløb

INDHOLDSFORTEGNELSE: Bilag 1. INVESTERINGSTEORI SIDE OM INVESTERINGER GENERELT FUNDAMENTALPRINCIP 1. Betalinger som enkeltbeløb Bilag 1. INDHOLDSFORTEGNELSE: SIDE OM INVESTERINGER GENERELT FUNDAMENTALPRINCIP 1 Betalinger som enkeltbeløb Betalinger som annuiteter FUNDAMENTALPRINCIP 2 Betalinger som enkeltbeløb Betalinger som annuiteter

Læs mere

Hvordan får jeg penge til fartøjet?

Hvordan får jeg penge til fartøjet? Kapitel 3 side 35 Hvordan får jeg penge til fartøjet? Der skal bruges penge til at købe et fartøj. Og der skal bruges penge i det daglige - til driften. I det her afsnit skal vi se på, hvordan man kan

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Letsikring af indtægt ved pension Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode

Letsikring af indtægt ved pension Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode Version 4.1 med investering - december 2013 Brug din smartphone Scan koden og se filmen om Letsikring af indtægt ved pension Du får

Læs mere

Andel, eje eller leje?

Andel, eje eller leje? Andel, eje eller leje? Hovedbrud. Det er blevet mere fordelagtigt at købe lejlighed i forhold til at leje. Det viser beregninger, Berlingske Business har fået Danske Bank til at lave, men det kan være

Læs mere

Kort kan man sige: ydelse = rente + afdrag

Kort kan man sige: ydelse = rente + afdrag LÅN 1q Begreber i forbindelse med lån En stor del af forbruget i det danske samfund finansieres ved hjælp af lån. Mange af os låner penge når vi skal købe større forbrugsgoder, såsom biler. Lån er imidlertid

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

Teenagere. og penge Teenagere. og bank

Teenagere. og penge Teenagere. og bank Teenagere og penge Teenagere og bank Der sker meget i teenage-årene. Personligheden udvikles og trangen til selvstændighed vokser. Helt naturligt gælder det også penge. Teenagere og bank Mange børn er

Læs mere

Bestyrelsen har gennem længere tid arbejdet på at forny foreningens nuværende låne-engagement for at give os budgetsikkerhed de næste mange år.

Bestyrelsen har gennem længere tid arbejdet på at forny foreningens nuværende låne-engagement for at give os budgetsikkerhed de næste mange år. Kære andelshavere, Bestyrelsen har gennem længere tid arbejdet på at forny foreningens nuværende låne-engagement for at give os budgetsikkerhed de næste mange år. Vi har derfor gennem en række møder med

Læs mere

Noget om lån. Lisbeth Lund-Hansen 2010. www.citykirken.dk

Noget om lån. Lisbeth Lund-Hansen 2010. www.citykirken.dk Noget om lån Der er mange forskellige priser på lån alt efter hvem du er, hvor meget du ejer, hvad pengene skal bruges til og hvem du låner af. Helt generelt afhænger prisen på et lån ofte af, hvor stor

Læs mere

Rente, lån og opsparing

Rente, lån og opsparing Rente, lån og opsparing Simpel rente og sammensat rente... 107 Nogle vigtige begreber omkring lån og opsparing... 109 Serielån... 110 Annuitetslån... 111 Opsparing... 115 Rente, lån og opsparing Side 106

Læs mere

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel Høj effektivitet med CO2 varmegenvinding Køleanlæg med transkritisk CO 2 har taget markedsandele de seneste år. Siden 2007 har markedet i Danmark vendt sig fra konventionelle køleanlæg med HFC eller kaskade

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, F+E+D ISBN: 978-87-92488-14-5 1. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Få gode råd til: - Hvordan du dokumenterer og forklarer din forretning i dag - Hvordan du dokumenterer og præsenterer dine planer for i morgen 2 Klar

Læs mere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere 25.april 2015. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere Lånevarianten FlexLån T er overset på realkreditmarkedet. Men med kombinationen af høj sikkerhed for

Læs mere

Styr på dine penge ÅOP SKAT LØN

Styr på dine penge ÅOP SKAT LØN Styr på dine penge ÅOP SKAT LØN Styr på dine penge Styr på dine Penge er udviklet til brug under Pengeugen. Formålet med Pengeugen er at lære eleverne i de ældste klasser om penge og privatøkonomi. Pengeugen

Læs mere

Penge til lejligheden. Almene boliger finansiering og husleje

Penge til lejligheden. Almene boliger finansiering og husleje Penge til lejligheden Almene boliger finansiering og husleje Når du bor i almen bolig, bestemmes huslejen af to slags omkostninger: 1 2 Driftsomkostninger (ejendomsskatter, forsikringer, udvendig vedligeholdelse,

Læs mere

Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån

Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån 2011 Boligejerne anvender deres afdragsfrihed med omtanke - og mest af alt til investeringer, opsparing og nedbringelse af anden gæld. Boligejerne

Læs mere

Guide. Foto: Iris. Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN. sider. F1-lånets afløser Eksperternes lånetips

Guide. Foto: Iris. Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN. sider. F1-lånets afløser Eksperternes lånetips Foto: Iris Guide Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN 20 sider F1-lånets afløser Eksperternes lånetips 2 PLUS udgives af Berlingske Media, Pilestræde 34, 1147 København K, Mail: plus@bt.dk, Web: www.bt.dk/plus

Læs mere

15 Gode råd om bogføringsprocedurer

15 Gode råd om bogføringsprocedurer 15 Gode råd om bogføringsprocedurer - til bogholderen i den mindre virksomhed Version 2.0 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Disposition:... 4 15 Gode råd om bogføringsprocedurer (den lange version):...

Læs mere

VALG AF REALKREDITLÅN. med fokus på forbedring af rådgivning af den enkelte låntager

VALG AF REALKREDITLÅN. med fokus på forbedring af rådgivning af den enkelte låntager Kandidatafhandling Institut for Finansiering Forfatter: Elena Korchounova Vejleder: Anders Grosen VALG AF REALKREDITLÅN med fokus på forbedring af rådgivning af den enkelte låntager Handelshøjskole i Århus

Læs mere

Implementering af ejendomslån i Sparekassen Vendsyssel

Implementering af ejendomslån i Sparekassen Vendsyssel Implementering af ejendomslån i Sparekassen Vendsyssel Cathrine Fisker Pape Studienr. 20102212 HD Finansiel Rådgivning Vejleder: Christian Farø Afleveringsdato: 30.04.2012 English summary The following

Læs mere