Rentesregning: Lektion A2. Intern rente, Flere rentetilskrivninger, Excel. Introduktion. Peter Ove Christensen. Forår 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rentesregning: Lektion A2. Intern rente, Flere rentetilskrivninger, Excel. Introduktion. Peter Ove Christensen. Forår 2012"

Transkript

1 Rentesregning: Lektion A2, Flere rentetilskrivninger, Excel Peter Ove Christensen Forår / 26 Definition Hvilken rentesats giver vores betalingsrække en ønsket værdi? Denne rentesats kaldes for den interne rente Er bl.a. nødvendig at kende i forbindelse med långivning her benævnes den interne rente lånets effektive rente vurdering af investeringsmuligheder - den faktiske forrentning der kan opnåes ved investeringen kaldes investeringens interne rente. Husk at nutidsværdien af en betalingsrække for en given rentesats er givet ved NV = n b t (1 + r) t t=0 4 / 26

2 Definition Definition Den interne rente i en betalingsrække er den rentesats, der sikrer, at nutidsværdien af betalingrækkens betalinger er lig 0, dvs. n b t (1 + i) t = 0. t=0 Ækvivalent med at løse en n te grads ligningen (gange igennem med (1 + i) n ) b 0 (1 + i) n + b 1 (1 + i) n 1 + b 2 (1 + i) n b n 1 (1 + i) + b n = 0 6 / 26 Definition Løsning af n te grads ligning b 0 (1 + i) n + b 1 (1 + i) n 1 + b 2 (1 + i) n b n 1 (1 + i) + b n = 0 Kan løses analytisk op til 4. grads polynomie. Hvad gør vi for n > 4 1 vi gætter os frem (tager ofte lang tid!) 2 lineær interpolation Læs Appendiks B 3 Newton-Raphson Læs Appendiks C benyttes af regneark, lommeregnere etc. 4 andre numeriske algoritmer Eksempel i Excel. 8 / 26

3 Mulighed for flere interne renter: Definition Descartes fortegnsregel: For en n te grads ligning gælder det, at der ikke kan være flere positive reelle rødder i ligningen, end der er fortegnsskift i koefficientfølgen. Typiske betalingsrækker: Lån: b 0 > 0, b t < 0 Real investering: b 0 < 0, b t > 0 Der forefindes dog også betalingsrækker, hvor fortegnet på nettoindbetalingerne ikke har nogen regularitet Der kan altså forekomme flere interne renter for en betalingsrække Kan give fortolkningsmæssige problemer! Ikke-heltallige terminer: I anvendelser ses ofte på ikke-heltallige terminer - dvs. t i sumformlen er ikke heltallig Intet problem i numerisk løsning af ligningen Excel eksempel med Statsobligation 9 / 26 Eksempel Du har lånt 100 kr. som et banklån, der løber i et år med kvartårlige rentetilskrivninger. Den nominelle rente er 8% p.a. Hvor meget betaler du i effektiv rente for dette lån? Notation m: delterminer, antal rentetilskrivninger pr. termin q: rentesats pr. deltermin A 0 : oprindeligt beløb A j/m : akkumuleret beløb efter j delterminer (m) r : nominel (pålydende) rente pr. termin r: effektiv rente pr. termin 12 / 26

4 Sammenhæng mellem q, (m) r og r Effektiv rente pr. termin r = (1 + q) m 1 Nominel rente pr. termin (m) r = q m dermed q = 1 (m) r m Derfor gælder også Der gælder at r = ( m (m) r ) m 1 r > (m) r for alle m > 1 forskellen bliver større jo flere rentetilskrivninger pr. termin 13 / 26 Effektiv rente versus nominel rente Effektiv rente versus nominel rente 5,14% Effektiv rente pr. termin 5,12% 5,10% 5,08% 5,06% 5,04% 5,02% 5,00% 4,98% Antal rentetilskrivninger pr. terminer 14 / 26

5 Kontinuert rentetilskrivning Hvad sker der med (m) r, når der er mange delterminer? 1 + r = [ m (m) r ] m e ρ, m hvor ρ = (m) r når m. Når m foretages kontinuert rentetilskrivning Kontinuert rentetilskrivning er en approksimation, der ofte giver anledning til pæne formler kommer vi til at gøre meget brug af!! Den nominelle rente ρ kaldes af og til for rentestyrken Sammenhæng mellem effektiv rente og rentestyrke: (1 + r) = e ρ r = e ρ 1 ρ = ln(1 + r) Eksempel: ρ = 10%. Hvad er r? r = e 0,10 1 = 10, 52% Se tabel s. 54 med sammenhænge mellem diskret og kontinuert rentetilskrivning 15 / 26 Brudne terminer Indtil nu er det forudsat at det betragtede tidsinterval bestod af et helt antal (del)terminer Til tider (typisk) har man dog behov for at kende værdien mellem to terminstidspunkter Hvorledes behandles brudne (brøkdele af) terminer rentemæssigt? Der anvendes to forskellige principper: simpel rentetilskrivning sammensat rentetilskrivning Hvilken metode der anvendes afhænger af den valgte rentekonvention Pengemarkedskonventionen: simpel rentetilskrivning Obligationmarkedskonventionen: sammensat rentetilskrivning 16 / 26

6 Lad w andel af termin før næste rentetilskrivning beregnes som faktisk/faktisk. A 0 oprindeligt beløb Indestående ved næste rentetilskrivning ( (m) ) A w = A w } {{ r } simpel efter yderligere j rentetilskrivninger A w+j/m = A w (1 + q) j = A 0 ( 1 + w (m) r ) (1 + q) j. Renten tilskrives kun i terminstidspunkterne eller ved en opgørelse af kontoen i forbindelse med en lukning. Eksempel i Excel 18 / 26 Det forudsættes at renten tilskrives løbende kontinuert rentetilskrivning Lad w være antal tilbage værende (evt. brudne) terminer For given rentestyrke ρ vil den fremtidige værdi af A 0 efter w terminer være givet ved A w = A 0 e wρ = A 0 exp(wρ) } {{ } sammensat Med effektiv terminsrente r har vi A w = A 0 (1 + r) w Tilsvarende er nutidsværdien givet ved A 0 = e wρ A w henholdsvis A 0 = (1 + r) w A w w beregnes som faktisk/faktisk Eksempel i Excel 20 / 26

7 Årlig omkostning i procent Ønsker: simpelt mål for de faktiske låneomkostninger Kandidat: Intern (effektiv) rente Problem: Ofte yderligere betalinger end renter og afdrag statsafgifter etableringsomkostninger administrationsgebyr fakturafremsendelsesgebyr månedsgebyr hvad-synes-du-selv gebyr etc. Løsning: Beregn intern rente, hvor der tages højde for allehånde omkostninger, gebyrer og så fremdeles Lad os illustrere vha. nogle eksempler 22 / 26 Eksempler Betragt for nemheds skyld et lån, hvor alle renter og afdrag betales tilbage på et tidspunkt: Om to år. Eksempel 1 Antag r = 10% p.a., A 0 = 100, A 2 = 121. Så er A 0 = A 2 (1 + r) 2 r er intern rente, og = 10% Eksempel 2 Antag r = 10% p.a., A 2 = 121. Så er A 0 = 100. Men også etableringsomkostninger på 10. Modtager provenu = 90.? løs 90 = 121(1 + i) 2 dvs. ( ) 1/2 121 i = 1 = 0, Dermed er = 15,95% 23 / 26

8 Kreditaftaleloven og Kreditaftaleloven regulerer aftaler om kredit skal sikre et minimum af oplysninger til låntager specielt skal (årlig omkostning i procent) opgives Definition (): Den omkostningssats, der på årsbasis giver samme nutidsværdi af de samlede nuværende eller fremtidige forpligtelser, der følger af låneaftalen. Præcis definition kan ses i bilaget s. 64 Morale: er lånets interne rente opgjort på årsbasis, hvor der tages højde for alle betalinger i låneforholdet. 24 / 26 Vi er nu i stand til at bestemme værdien (eller antal terminer, rentesats) af en kendt betaling på et vilkårligt tidspunkt bestemme værdien mv. af en betalingsrække med kendte betalinger det er særligt nemt, hvis vi har en annuitet håndtere ikke-simple rentetilskrivningsforløb udregne intern rente for en betalingsrække forstå og beregne kendskab til forskellige standardlånstyper 26 / 26

Indledende obligations- og rentestrukturanalyse

Indledende obligations- og rentestrukturanalyse Indledende obligations- og rentestrukturanalyse Christian Riis Flor Claus Munk Første version: januar 1997 Denne version: januar 2007 Undervisningsnote til faget Finansiering (tidligere finansiering/investering)

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta trin 2 preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, trin 2 ISBN: 978-87-92488-14-5 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Indledende obligations- og rentestrukturanalyse

Indledende obligations- og rentestrukturanalyse Indledende obligations- og rentestrukturanalyse Christian Riis Flor Claus Munk Første version: januar 1997 Denne version: august 2004 Undervisningsnote til faget Finansiering (tidligere finansiering/investering)

Læs mere

Kort kan man sige: ydelse = rente + afdrag

Kort kan man sige: ydelse = rente + afdrag LÅN 1q Begreber i forbindelse med lån En stor del af forbruget i det danske samfund finansieres ved hjælp af lån. Mange af os låner penge når vi skal købe større forbrugsgoder, såsom biler. Lån er imidlertid

Læs mere

Kapital- og rentesregning

Kapital- og rentesregning Rentesregning Rettet den 28-12-11 Kapital- og rentesregning Kapital- og rentesregning Navngivning ved rentesregning I eksempler som Niels Oles, hvor man indskyder en kapital i en bank (én gang), og banken

Læs mere

Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen. Opgavesamling. til. Rentesregning

Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen. Opgavesamling. til. Rentesregning Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen Opgavesamling til Rentesregning Institut for Regnskab, Finansiering og Erhvervsjura Syddansk Universitet 2001 Forord Nærværende opgavesamling er udarbejdet

Læs mere

- 1 - Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag.

- 1 - Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag. - 1 - Låntyper I bogens del 2 kan du læse om Procent og rente (s. 41-66). Vi vil i materialet her gå lidt videre til mere komplicerede renteberegninger ved forskellige låntyper. Stoffet er et muligt supplement

Læs mere

Betalingsrækker og nøgletal for obligationer

Betalingsrækker og nøgletal for obligationer Betalingsrækker og nøgletal for obligationer Svend Jakobsen Mikkel Svenstrup 27. april 2004 1 PENGEMARKEDET 1 1 Pengemarkedet På det såkaldte interbank-marked kan pengeinstitutter placere eller låne i

Læs mere

Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag.

Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag. Matema10k C-niveau, Frydenlund Side 1 af 10 Låntyper I bogens del 2 kan du læse om Procent og rente (s. 41-66). Vi vil i materialet her gå lidt videre til mere komplicerede renteberegninger ved forskellige

Læs mere

Finans applikationen. Tast O og vælg Finance i listen over Flash-applikationer:

Finans applikationen. Tast O og vælg Finance i listen over Flash-applikationer: 12 Finans applikationen Tast O og vælg Finance i listen over Flash-applikationer: Det sidste skærmbillede viser de finansielle variabler, Finansapplikationen benytter sig af, og hvilke værdier de aktuelt

Læs mere

Kap.værdi / nutidsværdi: Værdien af en betalingsstrøm (ind & udbetalinger) opgjort i NUTIDSKRONER. ( L) QAntal perioder L Kalkulationsrenten

Kap.værdi / nutidsværdi: Værdien af en betalingsstrøm (ind & udbetalinger) opgjort i NUTIDSKRONER. ( L) QAntal perioder L Kalkulationsrenten ,QYHVWHULQJ %HJUHEHU Kalkulationsrente: Virksomhedens subjektive tidspræferencerate. Typisk er dette alternativrenten, fx kassekreditrenten. Det er den rente virksomheden PLQGVW skal have i afkast ved

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta D ISBN: 978-87-92488-14-5 1. udgave som E-bog til tablets 2012 by

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, F+E+D ISBN: 978-87-92488-14-5 1. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Rente, lån og opsparing

Rente, lån og opsparing Rente, lån og opsparing Simpel rente og sammensat rente... 107 Nogle vigtige begreber omkring lån og opsparing... 109 Serielån... 110 Annuitetslån... 111 Opsparing... 115 Rente, lån og opsparing Side 106

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen Afrunding successiv kalkulation og Værktøjer til Totaløkonomi

Byggeøkonomuddannelsen Afrunding successiv kalkulation og Værktøjer til Totaløkonomi Byggeøkonomuddannelsen Afrunding successiv kalkulation og Værktøjer til Totaløkonomi Ken L. Bechmann 25. november 2013 1 Totaløkonomi hvorfor: Analysere hvad der samlet bedst betaler sig Foretage økonomiske

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: Bilag 1. INVESTERINGSTEORI SIDE OM INVESTERINGER GENERELT FUNDAMENTALPRINCIP 1. Betalinger som enkeltbeløb

INDHOLDSFORTEGNELSE: Bilag 1. INVESTERINGSTEORI SIDE OM INVESTERINGER GENERELT FUNDAMENTALPRINCIP 1. Betalinger som enkeltbeløb Bilag 1. INDHOLDSFORTEGNELSE: SIDE OM INVESTERINGER GENERELT FUNDAMENTALPRINCIP 1 Betalinger som enkeltbeløb Betalinger som annuiteter FUNDAMENTALPRINCIP 2 Betalinger som enkeltbeløb Betalinger som annuiteter

Læs mere

Eksponentielle sammenhænge

Eksponentielle sammenhænge Eksponentielle sammenhænge 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Indholdsfortegnelse Variabel-sammenhænge... 1 1. Hvad er en eksponentiel sammenhæng?... 2 2. Forklaring med ord af eksponentiel vækst... 2, 6

Læs mere

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu Rentesregning Vi skal kigge på hvordan en lille rente kan have stor betydning på den samlede gæld. Vi skal kigge på lånetyper og opsparings samt gældsformlerne. Version 2.1 Sct. Knud Henrik S. Hansen Dine

Læs mere

penge,rente og valuta

penge,rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge,rente og valuta trin 1 preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, trin 1 ISBN: 978-87-92488-13-8 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Investeringsteorien bag DLBR INVE

Investeringsteorien bag DLBR INVE Investeringsteorien bag DLBR INVE Denne vejledning omhandler, hvordan beregningerne i INVE er definerede. Vejledningen omhandler det teoretiske grundlag for vurdering og beregning af rentabiliteten for

Læs mere

Elevtekst til programmet Afbetal. Indhold af elevteksten

Elevtekst til programmet Afbetal. Indhold af elevteksten Elevtekst til programmet Afbetal Indhold af elevteksten 1. Køb på afbetaling 2. Rentefoden beregnes eller ydelsen beregnes 3. To andre beregninger 4. Pas på gebyrerne! 5. Opgaver 1. Køb på afbetaling Når

Læs mere

Vejleder. Aarhus Universitet. Forfatter. Per Harder. Forbrugerkredit. fokus på ÅOP og forbrugerbeskyttelsen ved prisoplysning

Vejleder. Aarhus Universitet. Forfatter. Per Harder. Forbrugerkredit. fokus på ÅOP og forbrugerbeskyttelsen ved prisoplysning Aarhus Universitet Kandidatafhandling Cand.merc.(jur.) Vejleder Hans Henrik Edlund Juridisk institut Forfatter Per Harder Forbrugerkredit fokus på ÅOP og forbrugerbeskyttelsen ved prisoplysning Handelshøjskolen

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta trin 2 preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, trin 2 ISBN: 978-87-92488-14-5 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

VÆRKTØJ TIL KOMMUNERNE ANALYSE AF DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE

VÆRKTØJ TIL KOMMUNERNE ANALYSE AF DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE Til Social- og Integrationsministeriet Dokumenttype Vejledning til kommuneværktøj Dato Februar 2011 VÆRKTØJ TIL KOMMUNERNE ANALYSE AF DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE INDLEDNING

Læs mere

Valutaterminskontrakter

Valutaterminskontrakter Valutaterminskontrakter Valutaterminskontrakter bliver mere og mere brugt indenfor landbruget. De kan både bruges til at afdække en valutarisiko, men også til at opnå en gevinst på en ændring i en given

Læs mere

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN )

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) Denne aftale er forhandlet og indgået af de europæiske foreninger af henholdsvis forbrugersammenslutninger

Læs mere

RENTES REGNING MED REGNEARK KUGLE

RENTES REGNING MED REGNEARK KUGLE RÆSONNEMENT 1BEVIS F I N N H. K R I S T I A N S E & N 4 2 5 RENTES REGNING MED REGNEARK KUGLE LANDMÅLING SIMULA G Y L D E N D A L 3 MÅLSCORE I HÅN Faglige mål: Anvende it-værktøjer til løsning af givne

Læs mere

Opgave 1: Sommereksamen 29. maj 2001. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen 29. maj 2001. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 29. maj 2001 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor

Læs mere

Energi og Økonomi. Kursusgang 2. Dagens program

Energi og Økonomi. Kursusgang 2. Dagens program Energi og Økonomi Kursusgang Poul Alberg Østergaard 1 Dagens program Introduktion til økonomisk analyse med Renter Renters rente Tidsprioritering Tilbagediskontering intern rente Nutidsværdi Annuitet Tilbagebetalingstid

Læs mere

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen - Talteori, Kirsten Rosenkilde. Opgave 1. Hvor mange af følgende fem tal er delelige med 9?

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen - Talteori, Kirsten Rosenkilde. Opgave 1. Hvor mange af følgende fem tal er delelige med 9? Tip til 1. runde af Talteori Talteori handler om de hele tal, og særligt om hvornår et helt tal er deleligt med et andet. Derfor spiller primtallene en helt central rolle i talteori, hvilket vi skal se

Læs mere