Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering. Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering. Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen"

Transkript

1 Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen

2 Dagsorden 1. Visionen set centralt fra - Regeringens globaliseringsstrategi, e edage, herunder edag3 2. Den offentlige postløsning: Digital post/nemsms - Konceptet - Sådan ser det ud - Digital post vs e-boks - Gevinster - Måske lidt teknik - Udrulningsindsats - Status og videre proces

3 Intro: ØS og fællesoffentlige digitalisering

4 1. Visionen set centralt fra

5 Regeringens e2012 globaliseringsstrategi: Mål om fuld digital kommunikation i 2012 Regeringen, kommunerne og regionerne er enige om Globaliseringsstrategiens e2012-målet om fuld digital kommunikation med borgere og virksomheder: Senest i 2012 skal al relevant skriftlig kommunikation mellem virksomheder, borgere og den offentlige sektor kunne foregå digitalt. For borgerne er der tale om en mulighed, ikke en pligt. I forhold til erhvervslivet er målet, at alle relevante breve, indberetninger, ansøgninger mv. herefter kun kan sendes via digitale kanaler.

6 edage: Det offentlige rykker digitalt sammen Kendt koncept for offentlige myndigheder: edag1 i 2003: e-post anerkendes som officiel korrespondance mellem myndigheder edag2 i 2005: Sikker e-post med digital signatur edag3 i 2010: Nem adgang til det offentlige på nettet

7 edag3 aftalt ved forhandlingerne om kommunernes og regionernes økonomi for 2010 Regeringen og KL enige om at afholde en edag3 den 1. november 2010 Tema for edag3 er Nem adgang til det offentlige på nettet Fokus på at udrulle de væsentligste initiativer i digitaliseringsstrategien til gavn for borgere og virksomheder: borger.dk, Digital post, NemSMS og digital signatur. edag er skridt på vejen til e2012-målet

8 edag3-krav til alle myndigheder 1. Alle borgerrettede selvbetjeningsløsninger med national udbredelse, hvor der er behov for sikker identifikation, skal alene anvende NemLog-in med digital signatur 2. Alle borgerrettede selvbetjeningsløsninger med national udbredelse skal visuelt integreres i borgerportalen 3. Alle myndigheder kan kontaktes og svare via Digital post, og alle myndigheder skal afsende alle relevante masseforsendelser via Digital post til tilsluttede borgere og virksomheder edag3-datoen er d. 1. november 2010 Fælles markedsføring i forlængelse af edag3 overfor borgere og virksomheder i 2. halvår 2010/1. halvår 2011

9 Aftale om mere boks, fjernprint, NemSMS og e2012 ved forhandlingerne om kommunernes og regionernes økonomi for 2011 Dokumentboks, Fjernprint og NemSMS Regeringen og KL er enige om, at al relevant post fra kommunen skal kunne modtages via den digitale dokumentboks inden udgangen af Hermed vil der årligt kunne frigøres ressourcer i kommunerne, svarende til 105 mio. kr. i 2011, stigende til 465,8 mio. kr. ved fuld indfasning i Det er et fælles ansvar at sikre udviklingen i det forudsatte brugeroptag. Parterne vil fællesskab følge op herpå. Regeringen og KL er endvidere enige om, at en fællesoffentlig infrastruktur til bl.a. fjernprint, til den post der ikke kan digitaliseres, kan frigøre ca. 46 mio. kr. i 2011 stigende til ca. 148 mio. kr. årligt i Regeringen og KL har i fællesskabet etableret en fælles NemSMS infrastruktur som er lanceret i maj Parterne vil som led i forberedelserne af den nye digitaliseringsstrategi fastsætte ambitiøse mål for løsningens anvendelse på alle større kommunale serviceområder. e2012 Regeringen og KL er enige om at realisere e2012-målet om fuld digital kommunikation med borgere og virksomheder i 2012, og at den digitale andel af borgerhenvendelser til de administrative serviceområder i kommunerne skal stige fra de nuværende 20 pct. til mindst 30 pct. i Bedre kommunale selvbetjeningsløsninger er en forudsætning for, at andelen af digitale borgerhenvendelser øges. Derfor vil kommunerne i fællesskab udvikle mindst 15 nye fælleskommunale velfungerende og effektive selvbetjeningsløsninger. KL og regeringen vil nærmere beskrive planen for fuld digital kommunikation i 2012 i en fælles publikation om effektiv service på nettet til alle borgere og virksomheder.

10 2. Den offentlige postløsning: Digital post/nemsms

11 Konceptet

12 Konceptet: Digital post/nemsms Alle borgere og virksomheder får mulighed for at få deres egen sikre digitale dokumentboks og tilslutte sig et register med deres mobiltelefonnummer, så de kan modtage sms-beskeder fra offentlige myndigheder.

13 Det kan borgere/virksomheder bruge det til Dokumentboks En sikker boks til kommunikation med det offentlige med tovejskommunikation SMS Servicebeskeder/adviseringer til mail og mobil Tilmelde ét NemSMS mobiltelefonnummer til beskeder fra det offentlige Det er frivilligt at tilslutte sig løsningen muligt at tilmelde sig enkeltinstitutioner eller alle muligt at tilgå sin post på borger.dk, virk.dk m.v. muligt at dele mapper med andre boks-brugere (ex. læseadgang til partners mappe)

14 Det kan myndigheder bruge det til Meddelelser og dokumenter Afsende dokumenter til løsningen Kontaktmulighed sikker - for virksomheder og borgere SMS Afsende sms er med servicebeskeder og advisér via løsningen Opdatere og trække på sms-register

15 Sådan ser det ud

16 Post på borger.dk - sådan ser den ud!

17 Jamen, er det ikke bare? Nix: skønheden ligger i detaljen

18

19

20

21 Administrationsportal til myndigheder Her kan bl.a. ESDH tilslutningen administreres

22

23 e-boks vs. Dokumentboks

24 Udvalgte forskelle på Digital post/nemsms og e-boks classic Funktionalitet E-Boks classic Digital post/nemsms Tovejskommunikation i boksen N/A Muligt med dialogtråde Myndighedskontaktregister N/A Tilstede Tilmeld alt N/A Muligt Servicebeskeder Kun advis er som Servicebeskeder pr. SMS og mail NemLog-in, herunder SSO N/A NemLog-in ift. borger.dk og virk.dk Brugergrænseflade e-boks Borger.dk, virk.dk og div. hjemmesider + widgets, fx: 10 seneste, tilmeld & e-boks Dokumenttyper Pdf Ikke begrænset afsender vælger Metadata på returmeddelelser N/A Muligt Snitflader til aflevering få Udvidet (f.eks. REST fra ESDH) Udbudsafløftet rammeaftale N/A Etableret

25 Gevinster og udgifter

26 Det får myndigheder ud af at bruge løsningen Gevinster Effektivisering Attraktiv pris på digital forsendelse Besparelser og mere effektive arbejdsgange Bedre borgerservice Én samlet, sikker kommunikationsløsning Bedre mulighed for at nå borgere med relevante servicebeskeder En fælles løsning der giver borgerne et overblik, og som kan bidrage til løsningens udbredelse Bedre mulighed for at nå borgere med relevante servicebeskeder Sammenhæng til andre fæll.off. løsninger fx NemLogin

27 BUSINESS CASE: DIGITALISERING AF OFFENTLIGE BREVE OG DOKUMENTER I dag: - ca. 2,5 mia. kr. på postforsendte breve og dokumenter til borgere, virksomheder og andre offentlige myndigheder. - Heraf udgør porto og materialer ca. 900 mio. kr., - Tidsforbrug udgør op til 1,5 mia. kr. afhængig af opgørelsesmetode. Det vurderes, at mellem 80 og 90 pct. af alle offentlige breve og dokumenter bør kunne digitaliseres. De resterende pct. Er f.eks. udgør pakker, anbefalede breve samt øvrige forsendelser etc.) Det er en meget begrænset andel af de samlede forsendelser, der i dag er digitaliseret Identificeret besparelsespotentiale (hvor ½-del er digital i 2016) - I et overvejende konservativt scenarium vil der kunne realiseres et potentiale på ca. 43 mio. kr. i 2010 og ca. 616 mio. kr. ved fuld indfasning i I et maksimum scenarium vil der kunne realiseres et potentiale på ca. 77 mio. kr. i 2010 og ca. 1,1 mia. kr. ved fuld indfasning i Det kræver naturligvis, at der både er afsendere og modtagere på løsningen

28 Eksempler på områder m. potentiale Offentlige lønsedler (har medarbejdere pc-adgang?) Ejendomsskattebiletten BBR meddelelser Indkaldelsesbreve fra sygehuse Børnefamilieydelse Tildeling af institutionsplads Pensionsmeddelelser Genoptræning - indkaldelser og remindere om aftaler Sundhedspleje remindere om aftaler Bibliotek Sygedagpenge/NemRefusion: underretningsbreve til borgere

29 Eksempel: sms på sundhedsområdet Norske erfaringer: Nedbringelse af udeblivelsesprocent fra 14 til 1 pct. v. brug af sms-påmindelser (ryg og nakkeambulatorium) Svenske erfaringer: Halvering af udeblivelser ifm. sms-påmindelser vedr. tandlæge Kilde: Rambøll, marts 2007,

30 Lidt teknik (måske)

31 (Lidt teknik 1)

32 (Lidt teknik 2)

33 Udrulningsindsats

34 3 spor ift. tilslutning 1. Flagskibene (de første myndigheder på løsningen) 2. edag3 - minimalmodellen 3. Myndigheder med forsendelser udover edag3

35 Virkemidler ift. udrulning hvad ØS leverer Virksomheder/borgere: Kampagneindsats i fællesoffentligt regi Myndigheder: 10 flagskibe på løsningen Bølgetilslutning for edag3: masseforsendelser og kontaktbarhed Alliancepartnere: borger.dk, virk.dk m.fl. Myndigheder og systemleverandører edag3-info.møder Best practices/kogebog ift. fx tilslutning, business case, omlægning af arbejdsgange mv. Snitfladebeskrivelser på modernisering.dk og digitaliser.dk Projektet på modernisering.dk: hvor er projektet, værktøjer, tidshorisont mv. Nyhedsbrev, artikler til div. myndighedsrettede medier Long-list af systemer og leverandører, der kan integrere til løsningen

36 Her er der hjælp at hente: Nyhedsbreve udsendes løbende Eksempler på værktøjer: Forankringsmodel (ex. Odense Kommunes 2012-sekretariatsmodel) indhold og faser i en projektplan for implementering Værktøj til kortlægning af papirbaseret kommunikation Skema til brugsscenarier/arb.gange Og meget, meget mere

37 Hjælp at hente (1) - findes

38 Hjælp at hente (2) - findes

39 Hjælp at hente (3) findes

40 Status og videre proces Udkast til snitfladebeskrivelse har været i høring - Udkast offentliggøres på digitaliser.dk primo oktober og låses primo 2010 Brugergrænsefladeprototype er brugertestet Systembeskrivelse godkendt medio september 2009 Flagskibe er på plads Systemudvikling frem til november 2009 Test frem til februar 2010 Lancering på borger.dk 19. maj 2010 Overtagelse med flagskibe på løsningen maj 2010 Nu! Tilslutningsbølger er i gang 1. november 2010: edag3 alle myndigheder, alle masseforsendelser Efter 1. november: Borgerrettet kampagne Lancering på virk.dk efteråret 2010 Primo 2011: Virksomhedsrettet kampagne

41 Mere info.: Tekniske uddybninger: Kristian Alban, Uddybninger om udrulning: Rikke Saltoft Andersen,

42 Slut

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv.

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Denne vejledning giver en introduktion til Digital Post, samt hvordan virksomheder, foreninger mv. med et CVR-nummer bliver klar til at sende og

Læs mere

DIGITAL POST TIL BORGERNE

DIGITAL POST TIL BORGERNE FAKTAARK DIGITAL POST TIL BORGERNE Indholdsfortegnelse OM DIGITAL POST... 2 Obligatorisk Digital Post i 2013 og 2014... 2 Hvad kalder vi Digital Post-løsningen?... 2 Fysisk brev med information om obligatorisk

Læs mere

1. SAMMENFATNING... 3 2. INDLEDNING... 6 3. BAGGRUND...

1. SAMMENFATNING... 3 2. INDLEDNING... 6 3. BAGGRUND... 100 digitale projekter lige om hjørnet Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Indhold 1. SAMMENFATNING... 3 2. INDLEDNING... 6 3. BAGGRUND... 7 3.1 SITUATIONEN I NYBORG KOMMUNE... 7 3.2 VISION E2012 (DIGITAL

Læs mere

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 - Den digitale vej til fremtidens velfærd Digitaliseringsstyrelsen Marts 2015 Side 2 af 25 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode... 3 Status

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Denne vejledning beskriver, hvordan myndigheder kommunikerer med virksomheder via digital post, og hvordan myndigheder modtager digital post

Læs mere

DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD

DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011-2015 REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER AUGUST 2011 INDHOLD SLUT MED PAPIRBLANKETTER OG BREVPOST Fokusområde 1 EFFEKTIV

Læs mere

DIGITALISERING MED EFFEKT

DIGITALISERING MED EFFEKT REGERINGEN KL DANSKE REGIONER DIGITALISERING MED EFFEKT NATIONAL STRATEGI FOR DIGITALISERING AF SUNDHEDSVÆSENET 2013-2017 INDHOLD FORORD FORORD 2 DET DIGITALE SUNDHEDSVÆSEN 4 SUNDHED TIL BORGEREN PÅ NYE

Læs mere

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Whitepaper til Køge Kommune 12. august 2013 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Whitepaper om fælleskommunal rammearkitektur, Køge Kommune-v1 Devoteam.

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne

10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne 1 10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne KL Økonomisk Sekretariat Weidekampsgade 10 DK-2300 København S Telefon: 33 70 33 70 2 Indholdsfortegnelse Bedre og billigere administration

Læs mere

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk.

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk. Vejledning om avanceret afhentning og sortering i Digital Post på Virk.dk. Denne vejledning beskriver, hvordan virksomheder, foreninger m.v. med et CVR-nummer kan modtage Digital Post, herunder hvordan

Læs mere

Initiativkatalog til den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. 25 digitale skarpe fra erhvervet

Initiativkatalog til den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. 25 digitale skarpe fra erhvervet Initiativkatalog til den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 25 digitale skarpe fra erhvervet 4. marts 2015 De flerårige fællesoffentlige digitaliseringsstrategier har hævet barren for den

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

Mere end 4 mio. danskere har nu en e-boks og der er plads til flere

Mere end 4 mio. danskere har nu en e-boks og der er plads til flere ÅRSRAPPORT 2013 FOTO: SØREN SOLKÆR VI TUNER E-BOKS TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER OG VÆKST. HENRIK ANDERSEN, ADM. DIREKTØR, E-BOKS A/S Mere end 4 mio. danskere har nu en e-boks og der er plads til flere I

Læs mere

Kanalpriser i danske kommuner 2011

Kanalpriser i danske kommuner 2011 Kanalpriser i danske kommuner 2011 Analyserapport udarbejdet i samarbejde mellem KL og Devoteam Consulting, version 1.0 30. juni 2011 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Devoteam Consulting. Kopiering og

Læs mere

Hjælpeplan for overgang til fuld digital kommunikation (2013)

Hjælpeplan for overgang til fuld digital kommunikation (2013) n DIGITALISERI NGSSTVRELSEN Side 1 af 10 Hjælpeplan for overgang til fuld digital kommunikation (2013) Danskerne har i stort omfang taget digitaliseringen til sig. Fem ud af seks borgere er pa internettet

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere

Sår du uden at høste? om gevinstrealisering og digitalisering i kommunerne

Sår du uden at høste? om gevinstrealisering og digitalisering i kommunerne Sår du uden at høste? om gevinstrealisering og digitalisering i kommunerne Sår du uden at høste? om gevinstrealisering og digitalisering i kommunerne KL 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

Digital inklusion i Danmark av Annemarie Holm, DFS Version 2 Arbetsversion ändringar kan ännu tillkomma

Digital inklusion i Danmark av Annemarie Holm, DFS Version 2 Arbetsversion ändringar kan ännu tillkomma 28-11-2014 ah Digital inklusion i Danmark av Annemarie Holm, DFS Version 2 Arbetsversion ändringar kan ännu tillkomma Indledning Danmarks Statistik siger, at 86 % af 16-89 årige er på nettet hver uge og

Læs mere

Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning December 2008 Sekretariat c/o Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 En helhedsorienteret digital forvaltning rammer og

Læs mere

Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune. Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi

Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune. Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune Fremme en innovativ kultur Sikre økonomisk robusthed og effektiv drift Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Kommunikationspolitikken for Jammerbugt Kommune tager afsæt i kommunens visioner og værdier og understøtter disse. vi sætter dialog, involvering og åbenhed højt på dagsordenen. Dette

Læs mere

Bilagssamling til Projekt DIADEM Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen

Bilagssamling til Projekt DIADEM Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Bilagssamling til Projekt DIADEM Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Bilagssamlingens indhold: Bilag A. Ejendomsdatarapporten indhold og systemet bag Bilag B. Mål- og resultatoversigt for

Læs mere

Den digitale udvikling i Danmark

Den digitale udvikling i Danmark Den digitale udvikling i Danmark De ældre De unge Ankerstjerne Bøger Cvr. nr.: 26 96 62 05 ISBN nr: 978-87-989746-8-0 (PDF) ISBN nr: 978-87-989746-4-2 (Paperback) Forfatter: Jette Ankerstjerne Logo er

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

VELFÆRD OG VÆKST GENNEM DIGITALISERING DEBATOPLÆG OM DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI

VELFÆRD OG VÆKST GENNEM DIGITALISERING DEBATOPLÆG OM DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI VELFÆRD OG VÆKST GENNEM DIGITALISERING DEBATOPLÆG OM DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI DET DIGITALE RÅD 4. RAPPORT MAJ 2011 FORORD... 1 INDLEDNING... 2 STRATEGI FREM FOR PROJEKTLISTE... 2 AMBITIØSE

Læs mere