VÆKST VIA ENERGIRENOVERING EN ENKEL MEN VEDVARENDE INDSATS RETTET MOD ENFAMILIEHUSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VÆKST VIA ENERGIRENOVERING EN ENKEL MEN VEDVARENDE INDSATS RETTET MOD ENFAMILIEHUSE"

Transkript

1 VÆKST VIA ENERGIRENOVERING EN ENKEL MEN VEDVARENDE INDSATS RETTET MOD ENFAMILIEHUSE

2 KONTAKT Tommy Olsen, Fagkonsulent, Gate 21 Signe Poulsen, Projektleder, Gate 21 Region Hovedstaden Redaktion Tommy Olsen Signe Poulsen Marie Sisse Brown Udgivet Februar 2017, Gate 21 Fotos Layout Forside: Frederikshavn Kommune Kasper Lavlund Bornø Jensen Drejebogen er udarbejdet af Gate 21 og Region Hovedstaden INDHOLDSFORTEGNELSE Vækst via Energirenovering drejebog til en lokal indsats...3 Nå klimamålene...3 Omfanget af den lokale indsats...3 Kommunens rolle...4 Kommunens udførende medarbejdere...5 Hvorfor fokus på rådgivning?...5 Grundmodellen for indsatsen...6 Kommunikation & Rekruttering...6 Rådgivning...6 Opfølgning...6 Samarbejdspartnernes rolle...7 God kommunikation er nøglen eksempler på værktøjer... 8 Målgrupperne... 8 Dataværktøj og målrettet kommunikation...9 De forskellige aktørers rolle i kommunikationen...9 Kommunikationsværktøjer...9 Finansiering af indsatsen... 10

3 VÆKST VIA ENERGIRENOVERING DREJEBOG TIL EN LOKAL INDSATS Med denne drejebog kan du som kommunal medarbejder, leder eller politiker let overskue, sammensætte og opstarte en energirenoveringsindsats rettet mod ejere af en familie huse. Indsatsen er fleksibel, overkommelig og leverer resultater i forhold til kommunens klimamålsætninger. Samtidig fremmer indsatsen væksten hos de lokale håndværkere, og den synliggør kommunens konkrete indsats over for de private boligejere. NÅ KLIMAMÅLENE Energirenovering er en nødvendighed, hvis vi skal nå vores fælles mål i hovedstadsregionens kommuner om ikke at bruge fossile brændsler til opvarmning i Enfamilieshuse står for 51 procent af energiforbruget i bygninger og 58 procent af energiforbruget til opvarmning af bygninger. Derfor er boligejere ikke til at komme udenom. Vi skal motivere boligejerne til en frivillig indsats, hvor de skal investere deres sparepenge. Det kræver flere sideløbende indsatser herunder målrettet kommunikation. 14% Privat handel og service 8% Fremstillingserhverv 7% Offentlige service 51% Enfamilieboliger 20% Etageboliger Figur: oversigt over bygningers samlede varmeforbrug fordelt på type. OMFANGET AF DEN LOKALE INDSATS Der er enfamilieshuse i hovedstadsregionen. Kun 30 procent har energimærke A, B og C. Derfor skal de resterende 70 procent enfamiliehuse renoveres inden for de næste 20 år for at leve op til forudsætningen om en energibesparelse på 35 procent i Det svarer til en investering i størrelsesordenen kroner per hus. Ofte vil renoveringen foregå i etaper, da boligejerne skal spare op. Investeringen sker således løbende og over flere år, hvorfor den lokale indsats skal være vedvarende. 3

4 I en gennemsnitskommune med indbyggere og enfamilieshuse skal der renoveres cirka 350 huse årligt. Vi ved, at cirka en halv procent, svarende til 50 huse, rives ned, og at der i stedet bygges nye. I gennemsnitskommunen skal indsatsen derfor sikre, at tre procent, svarende til 300 huse, renoveres årligt. Heraf forventes renoveringen af 1,7 procent, svarende til 170 boliger, at ske af sig selv, mens de resterende boligejere skal motiveres (baseret på SBi s vurdering af at besparelsesmålet er 30 procent af bygningernes energiforbrug, hvoraf 17 procent opnås uden indsats). KOMMUNENS ROLLE Der er gennem årene gennemført mange tiltag for at fremme energirenovering. Erfaringerne viser, at indsatsen fungerer der, hvor flere aktører er gået sammen og altid med kommunen som tovholder. Kommunen har en stor troværdighed, og kan derfor tage dialogen med aktørerne - samlet eller hver for sig. Men kommunen kan ikke gennemføre indsatsen alene. Derfor skal en række private aktører bidrage der, hvor de har en forretningsmæssig fordel. DEN KOMMUNALE INDSATS BETALER SIG: Klimamålsætninger. 300 renoverede huse med et gennemsnitligt energiforbrug på kwh svarer til en årlig CO 2 -reduktion på 1,4 ton (baseret på tal fra Key2Green: 1 kwh udleder cirka 200 gram CO 2 til atmosfæren). Arbejde til håndværkere. Hver gang, der investeres en million kroner i renovering, skabes 1,45 årsværk ifølge Dansk Byggeri. Når der renoveres for kroner i 150 huse, skabes der således 65 årsværk. Øgede skatteindtægter. Aalborg Universitet har beregnet, at for hver én million kroner, der investeres i renovering, kommer der gennemsnitligt kroner tilbage i kommuneskat på grund af øget omsætning hos håndværkerne. Herudover spares der udgifter i blandt andet dagpengesystemet. Kommunen har således et råderum til indsatsen. Positiv synlighed hos borgerne. Indsatsen kræver en kontinuerlig kommunikationsindsats, som udover at motivere boligejerne synliggør kommunens klimaindsats og tilbyder boligejerne gode muligheder. Bedre boligstandard. Indsatsen skal reelt fordoble renoveringsarbejdet i de privatejede enfamilieshuse. Herved hæves boligstandarden i kommunen. Fremtidige planer. Energirenovering kan være med til at klargøre boligområdet til fremtidige energiløsninger. Et vigtigt element i kommunernes strategiske energiplaner bliver eksempelvis lavtemperatur-fjernvarme. Herved minimeres varmetabet væsentligt i fjernvarmesystemet, men det kræver, at modtagerhusenes klimaskærm er i en stand, så husene kan opvarmes ved den lavere fremløbstemperatur. 4

5 KOMMUNENS UDFØRENDE MEDARBEJDERE Opgaven i kommunerne udføres oftest af klimamedarbejderen. Men arbejdet kan fordeles på flere medarbejdere med hver deres specialiserede fokus. Herved bliver det mere realistisk at gennemføre en indsats over mange år: Klimamedarbejderen er ankerpersonen, der samler trådene og koordinerer indsatsen internt i kommunen og med de eksterne indsatser. Kommunikationsmedarbejderen bidrager med kommunens del af kommunikationsindsatsen det vil sige brug af de kommunale kommunikationskanaler som hjemmeside, Facebook, kommunesider i lokalavisen, pressearbejde samt kommunikation i forbindelse med events og lignende. Erhvervsmedarbejderen eller det lokale erhvervssamarbejde bidrager med involvering af forskellige erhvervsaktører, som kan have en rolle i kommunikationen og/eller være udførende efterfølgende. HVORFOR FOKUS PÅ RÅDGIVNING? Der er gennem mange år gennemført en række kampagner for at fremme energirenovering af enfamilieshuse. Effekten har ikke været tilstrækkelig. Vurderingen er, at når boligejeren skal beslutte sig for en forbedring af huset, er det ikke overbevisende nok med beregninger på hjemmesider, gode cases og så videre. Boligejeren har brug for en dialog med en faglig person med udgangspunkt i eget hus; altså en rådgiver der besøger huset. Herved skabes en personlig relation, som gør rådgivningen troværdig og konkret. Derfor har Energistyrelsen udviklet BedreBolig-ordningen, hvor boligejeren får besøg af en BedreBolig-rådgiver, som gennemgår huset sammen med familien. Dialogen med rådgiveren, konkrete beregninger og eventuelt en rapport afklarer, hvad der er det rigtige at gøre i netop dette hus. BedreBolig-planen viser vejen til den bolig, som familien drømmer om, og tager derfor både hensyn til vedligehold, energiforbrug, indeklima og komfort. Med det afsæt viser evalueringer af lokale projekter, at mindst halvdelen af boligejerne gennemfører et renoveringsprojekt. Rådgivningen kan være andet end BedreBolig-rådgivning, men BedreBolig-ordningen giver et nationalt stempel, en klar fremgangsmåde og en kvalitetssikring, som styrker rådgiverens troværdighed. 5

6 GRUNDMODELLEN FOR INDSATSEN KOMMUNIKATION & REKRUTTERING RÅDGIVNING OPFØLGNING KOMMUNIKATION & REKRUTTERING Boligejerne skal gøres interesserede, motiverede og overbeviste om, at de skal forbedre deres hus. Her kan landsdækkende kampagner og Energistyrelsens SparEnergi.dk bidrage, men der er behov for at konkretisere det med en lokal indsats. Hvis borgerne ikke møder kommunikationen med en tydelig lokal forankring, bliver de lokale rådgivere og andre aktører sjældent sat i spil samtidigt giver en kommunal afsender på budskaberne troværdighed. Et budskab skal mødes adskillige gange, før det tages ind. Derfor skal der sættes et koordineret kommunikationsarbejde i gang, og budskabet skal gerne komme fra mange sider ad flere omgange. Det er oplagt, at en landsdækkende indsats giver bred opmærksomhed, som kommunen kan sætte i spil lokalt. Endelig kan indsatsen støttes af en række lokale aktører som rådgivere, håndværkere, banker, ejendomsmæglere, byggemarkeder, forsyningsselskaber med videre. RÅDGIVNING Når kommunikationsindsatsen kører, skal rådgivningen være på plads. Det er vigtigt, at boligejeren let kan kontakte rådgiveren og få klare svar, så boligejeren kan booke et besøg, hvis man sammen med rådgiveren vurderer, at der er basis for dette. Rådgiveren skal være klædt godt på, så der kan svares konkret på, hvad man får ud af et besøg, og hvorfor en BedreBolig-plan eller lignende giver fordele og er pengene værd. Rådgiveren skal være fagligt kvalificeret, men skal også være god til dialogen med boligejeren. Den kommunikation, der virker, er den, hvor rådgiveren i dialog med boligejerne kommer frem til de rigtige løsninger for netop dét hus og dén familie. Endelig kan rådgiveren hjælpe beslutningsprocessen med information om tilskudsordninger, måske hjælp til at opnå tilskud, samt hjælp til valg af en god håndværker. Det sidste kan ske via henvisning til lokale eller nationale kvalificerede håndværkerlister gerne udarbejdet eller synliggjort i samarbejde med den lokale erhvervsorganisering. OPFØLGNING Efter en boligejer har haft besøg, skal der følges op. Det skal ske dels for at give det lille skub til boligejeren for at komme videre i processen og dels for at evaluere indsatsen. Hjælp til at komme videre kan ske ved, at rådgiveren kontakter boligejeren efter to til tre måneder for at høre, om der skal hjælp til den videre proces. Har man indgået en aftale om at hjælpe med at indhente beregninger på energibesparelse eller tilskud, kan det være en god anledning. For at rådgiveren eller kommunen må kontakte boligejeren, skal denne have givet tilladelse til det i den aftale, der blev indgået om besøg og plan. 6

7 SAMARBEJDSPARTNERNES ROLLE Rådgivere? Rådgiverens primære rolle er den dialogbaserede rådgivning, men rådgiveren skal % også sælge rådgivningen godt, når kunden ringer. Samtidig kan rådgiveren have en vigtig rolle i samarbejdet med de andre lokale aktører, hvor rådgiveren gerne sammen med kommunen kan være initiativtagere til forskellige alliancer. Konkret kan det være samarbejde med banker om informationsmøder og henvisning til rådgiveren, samarbejde med ejendomsmæglere om BedreBolig-planer til købere, samarbejde med byggemarkeder om rådgivning eller henvisning. Banker Bankens rolle er dobbelt i forhold til renoveringsprojekter. Dels skal de udlåne penge, dels skal de sikre deres pant i en bolig gennem god vedligeholdelse og modernisering. Bankerne kan integrere indsatsen på to måder: Gennem deres bankrådgivning, hvor de kan sætte fokus på et stort energiforbrug og henvise til rådgivning eventuelt også give tilskud til rådgivning. Gennem kundearrangementer, hvor der inviteres til informationsmøder med deltagelse af rådgivere og andre. Optagelse eller omlægning af lån er også en anledning til fokus på energirenovering/ modernisering af boligen. Ejendomsmæglere Ejendomsmæglerens interesse er, at en BedreBolig-plan kan bidrage til, at et hus bliver lettere at sælge. Det kan ske ved, at BedreBolig-planen tilbydes som en ekstra service til køberen (eksempelvis via ejendomsmæglerens køberrådgivning), der således får adgang til en rådgiver, som kan lægge en plan ud fra køberens behov og ønsker. BedreBolig-planen kan eventuelt indgå i den afsluttende forhandling om pris og eventuelt nedslag. Energimærket indeholder ikke denne plan, da det er en standardvurdering af huset ved salg. Det er ikke en vurdering af, hvad der er det rigtige at gøre for en ny ejer ud fra, hvordan huset fremadrettet ønskes brugt. TIL SALG Ejendomsmægleren står ofte for at vurdere husets værdi for bankerne i forbindelse med låneomlægning eller optagelse af ekstra lån. I den forbindelse vil en BedreBolig-plan kunne dokumentere en mulig øget værdi af huset ved gennemførelse af foreslåede indsatser, hvorved lånerammen kan øges. Byggemarkeder Uanset om man er selvbygger eller bruger en lokal håndværker, købes de fleste materialer i byggemarkedet, som derfor får omsætning ud af en renovering. Byggemarkedet har således interesse i at fremme rådgivning. Byggemarkedet kan bruge rådgiveren på to måder: 7 Henvise kunder, der ved køb i byggemarkedet udtrykker usikkerhed om et kommende projekt, til rådgivere. (Erfaringen viser, at kommer der en rådgiver på et projekt, vil sandsynligheden stige både for, at projektet gennemføres, og at projektet bliver større.) Promovere rådgivningen gennem annoncer, events i byggemarkedet, kundemøder med videre.

8 Forsyningsselskaber Forsyningsselskabernes primære interesse er at få opfyldt deres energibesparelsesforpligtelse, hvilket sker ved at give kwh-tilskud til eksempelvis boligejere, der energirenoverer. Der er også god branding i en indsats over for boligejerne og ikke mindst kræver planerne om lavtemperatur-fjernvarme, at de boliger, der er tilsluttet fjernvarmesystemet, kan opvarmes ved den lavere fremløbstemperatur. Det kræver energi renovering af mange huse. Forsyningsselskabernes indsatser kan være mange: Generel information om renovering, energibesparelser og bedre indeklima/komfort. Annoncering af et godt rådgivningstilbud, måske støttet. Samarbejde med rådgiverne om at gøre indhentning af tilskud let for boligejeren. Nogle forsyningsselskaber tilbyder selv rådgivning. Forskellige leasing- eller performance-aftaler med boligejerne, som gør det økonomisk lettere at gennemføre en renovering. Håndværkere Når der renoveres, kommer der opgaver til håndværkerne. Derfor har håndværkerne en stor interesse i at fremme renovering og i at fremme rådgivning, fordi det betyder større projekter, som er mere rentable for håndværkeren. Håndværkeren kan bidrage til det fælles projekt gennem: Deltagelse i eventuelle kommunale uddannelsesaktiviteter, som sikrer, at håndværkeren kender de energirigtige løsninger. Uddannede håndværkere promoveres samlet på en håndværkerliste, som kommunen/erhvervsrådet laver, eller man bruger en landsdækkende liste, hvor lokale håndværkere synliggøres. Motivation til brug af en rådgiver inden håndværkeren kommer ind over projektet. Herved styrker håndværkeren sin troværdighed hos kunden, samtidig med at projektet ofte bliver større. Vejlede boligejeren om andre relevante tiltag ved huset og henvise til samarbejdspartnere (rådgivere eller håndværkere med andre fagligheder). GOD KOMMUNIKATION ER NØGLEN EKSEMPLER PÅ VÆRKTØJER Evalueringerne siger, at når først rådgiveren er kommet ind i huset, er forretningsmodellen fin både for rådgiver, håndværker og kommune. Udfordringen er at sikre, at rådgiveren kommer indenfor hos boligejeren. MÅLGRUPPERNE Indsatserne skal målrettes mod de boligejere, der har et behov for og overskud til at gennemføre et moderniseringsprojekt af deres bolig. Undersøgelser viser, at boligejere i følgende situationer er mest relevante: Huskøb: Ved et huskøb investeres erfaringsmæssigt kroner i renovering. Større vedligehold: Står man over for et større vedligeholdelsesprojekt, er det et optimalt tidspunkt at inddrage andre hensyn end bare udskiftning. Her kan opnås stor synergi ved sammentænkning af vedligehold, energi, komfort og indeklima. 8

9 Oliefyrsudskiftning: En særlig delmængde af ovenstående målgruppe, hvor boligejerne er særligt åbne for nye løsninger ved udskiftning. 50+: Når børnene er flyttet hjemmefra, huset trænger til genopretning, og tid og økonomi er til rådighed. DATAVÆRKTØJ OG MÅLRETTET KOMMUNIKATION Vækst via Energirenovering har udviklet et simpelt værktøj for kommunerne til udtræk af specifikke lister over relevante målgrupper. Værktøjet kræver, at kommunen køber et årsudtræk til kroner. Og at kommunen selv (hvis de ønsker det) trækker cpr-numre ind. Herefter kan værktøjet bruges til at lave lister over specifikke bygningstyper, boliger med højt forbrug, udvalgte familiesammensætninger, bestemte varmeanlæg med mere. Læs Quickguiden her DE FORSKELLIGE AKTØRERS ROLLE I KOMMUNIKATIONEN Kommunikationsopgaven kan fordeles over en række aktører. Kommunen koordinerer, igangsætter og står selv for en del af kommunikationen. Men aktører som ejendomsmæglere, banker, byggemarkeder, forsyningsselskaber, håndværkere og rådgivere kan i forskelligt omfang bidrage med information om mulighederne, uddele informationsmateriale, annoncere med rådgivningstilbud, og udsende tilbud til deres kunder. Det er kommunen, der skal etablere kontakten til aktørerne, så boligejerne ser mulighederne mange steder. KOMMUNIKATIONSVÆRKTØJER Elektroniske medier: Introducerende hjemmeside med let indgang til rådgiverkontakt, viden og cases. Kontaktpunkt for eksempel en mail- eller telefonservice, som boligejeren kan kontakte direkte for at afklare behovet for rådgivning og for at booke en rådgiver. Presse: Til formidling af historier og potentialer og muligheder lokalaviserne bringer som regel gerne artikler om en boligejer, der får besøg af en rådgiver eller en boligejer, der viser sit renoverede hus frem, hvis der er perspektiver for lokalsamfundet og kommunen i historien. Annoncer: Eksempelvis kommunens faste annoncer i lokalavisen. Annoncefinansierede magasiner: Skal passe ind i en kontekst, og de lokale annoncører skal være positive over for tiltaget. Sociale medier: Kan bruges på mange måder, og erfaringerne er først ved at blive høstet. Kommunens Facebookside er en god start men kan suppleres med at oprette lokale grupper, andre aktørers Facebook-sider, boost af opslag og annoncering på Facebook og Google. Events: Kan bruges til at skabe opmærksomhed ved opstart af nye initiativer, eller når der skal være en lokal indsats i eksempelvis en landsby eller grundejerforening. Dataværktøjet til udtræk af lister på brugere, som kan inviteres via mail. Læs et uddybende notat på 9

10 FINANSIERING AF INDSATSEN Gratis eller brugerbetalt rådgivning? Håndværkerne bruges i nogle kommuners energirenoveringsprojekter som gratis eller næsten gratis rådgivere. Men i flere projekter melder håndværkerne tilbage, at de i boligejerens øjne ikke fremstår troværdige, fordi de agerer som rådgiver på en opgave, som de efterfølgende vil udføre. Uvildig rådgivning koster penge, som kommunen, samarbejdspartnerne eller boligejeren skal betale. Kommunen skal således gøre op med sig selv, om man kan finde en finansiering fra kommunen eller partnerne, eller om boligejerne skal betale. Brugerbetaling har den fordel, at det sorterer de useriøse fra, men det kan også sortere mange flere fra. Det kræver stærk kommunikation, hvis brugerbetalingen skal drive tilfredsstillende antal boligejere med i indsatsen. Til gengæld er denne model langtidsholdbar økonomisk. Må kommunen støtte? I flere kommuner er der tvivl om, hvorvidt kommunen må støtte den enkelte boligejers rådgivning. Vurderingen fra andre kommuner er, at det må man godt, når formålet handler om at støtte klima- og miljømæssige mål; at det overordnet er fornuftigt for samfundet; og at man sikrer, at de afsatte midler bruges i henhold til formålet. Kommunen kan således støtte energirådgivning helt eller delvist, hvilket mange danske kommuner har benyttet sig af. Tilskud til boligejeren Der findes udover tilskud fra kommunen tre tilskudsordninger, som borger og kommune kan gøre brug af i forbindelse med tilskud til rådgivning: BoligJob-ordningen kan bruges både til rådgivning og udførelse. Giver kommunen tilskud til rådgivningen, kan det resterende brugerbetalte beløb ikke fratrækkes via BoligJob-ordningen. Forsyningsselskabernes kwh-tilskud. Her får boligejeren et tilskud, hvis de gennemfører en energirenovering, og hvis de har søgt om tilskud, inden de gik i gang. Ordningen kan opleves som bøvlet, og rådgiveren bør som en del af et projekt bistå boligejeren med dette. Kommunen kan bruge bygningsfornyelsesmidler til en-familie boliger, men skal medfinansiere 50 procent. Der kan både gives 25 procent tilskud til rådgivning og renovering. Afprøvede rådgivningsfinansieringsmodeller Kommunen betaler rådgivningen Kommunens forsyningsselskab tilbyder gratis rådgivning Kommunen betaler rådgiverens besøg men ikke BedreBolig-planen. Et mindretal køber herefter planen. Kommunen betaler 50 procent af rådgivningen dog maksimalt kroner inklusiv moms. 10

11 Et partnerskab af lokale aktører (banker, håndværkere, forsyningsselskab(er) og kommunen) betaler rådgiverens besøg i boligen, ikke planen. Private aktører tilbyder gratis rådgivning ud fra deres produkter. Rådgivningen virker En række kommuner har gennemført projekter til fremme af energirenovering i enfamilieboliger. Se evalueringsresultaterne i linklisten/hjemmesiden. Resultaterne er opgjort meget forskelligt - fra et regneark hos den kommunale medarbejder til eksterne evalueringer over flere gange. Der er dog nogle klare tendenser i evalueringerne: Efter tre til seks måneder har halvdelen af de boligejere, der har fået rådgivning, gennemført renoveringstiltag. Evalueres der senere, bliver indsats- og gennemførelsesraten højere, da beslutningsprocessen ofte er lang. Grundigere rådgivning, for eksempel med både besøg og plan, resulterer i større projekter, men rammer en mindre målgruppe. Der investeres minimum kroner ved en renovering. Der kan spares kwh årligt per bolig efter en renovering, afhængigt af omfanget af rådgivning, og om der udarbejdes en plan. Det svarer til 12,5 25 procent af et gennemsnitligt energiforbrug. 11

12

Hvad er BedreBolig? V/ chefkonsulent Lars Korsholm, Energistyrelsen

Hvad er BedreBolig? V/ chefkonsulent Lars Korsholm, Energistyrelsen Hvad er BedreBolig? V/ chefkonsulent Lars Korsholm, Energistyrelsen Hvad er BedreBolig? Ny ordning under Energistyrelsen Skal fremme energirenovering af private boliger Fjerne barrierer gøre det nemt og

Læs mere

BedreBolig En ny ordning under Energistyrelsen

BedreBolig En ny ordning under Energistyrelsen BedreBolig En ny ordning under Energistyrelsen Formål Fremme energirenovering af private boliger Fjerne barrierer gøre det nemt og overskueligt Samlet rådgivning hos én aktør gennem hele processen Skal

Læs mere

SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet

SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet SparEnergi.dk er Energistyrelsens forbrugerrettede hjemmeside, der på en enkel og overskuelig måde tilbyder målrettede og relevante digitale værktøjer,

Læs mere

Kursus i etablering af lokale partnerskaber. Kursussted Dato, år

Kursus i etablering af lokale partnerskaber. Kursussted Dato, år Kursus i etablering af lokale partnerskaber Kursussted Dato, år 1 Kursus i etablering af lokale partnerskaber Kursusprogram Work-shops! Om Energitjenesten Introduktion til kursus og drejebogen Formålet

Læs mere

Evaluering af BedreBoligordningens. - Kontaktpunkterne

Evaluering af BedreBoligordningens. - Kontaktpunkterne Evaluering af BedreBoligordningens testforløb - Kontaktpunkterne Energistyrelsen 27. juni 2014 Agenda Baggrund og formål Hovedkonklusioner Anbefalinger Baggrund og formål Energistyrelsen har bedt (GK),

Læs mere

BedreBolig. Energirigtig renovering af private boliger. BB_A4_folder_Medarb_Byggemarked_150123.indd 1

BedreBolig. Energirigtig renovering af private boliger. BB_A4_folder_Medarb_Byggemarked_150123.indd 1 BedreBolig Energirigtig renovering af private boliger BB_A4_folder_Medarb_Byggemarked_150123.indd 1 23/01/15 15:31 2 BedreBolig BedreBolig en helhedsorienteret tilgang til energirenovering BedreBolig er

Læs mere

INTEGRATION AF BEDREBOLIG I KOMMUNENS KLIMAINDSATS - EKSEMPLER PÅ FORSKELLIGE KOMMUNETILGANGE

INTEGRATION AF BEDREBOLIG I KOMMUNENS KLIMAINDSATS - EKSEMPLER PÅ FORSKELLIGE KOMMUNETILGANGE INTEGRATION AF BEDREBOLIG I KOMMUNENS KLIMAINDSATS - EKSEMPLER PÅ FORSKELLIGE KOMMUNETILGANGE INDLEDNING Cases til inspiration for kommuner og aktører - med udgangspunkt i forskellige kommunetilgange Beskrivelse

Læs mere

SEKS CASES FRA DANSKE KOMMUNER

SEKS CASES FRA DANSKE KOMMUNER SEKS CASES FRA DANSKE KOMMUNER 1 KONTAKT Tommy Olsen, Fagkonsulent, Gate 21 tommy.olsen@gate21.dk Signe Poulsen, Projektleder, Gate 21 signe.poulsen@gate21.dk BedreBolig/Energistyrelsen info@bedrebolig.dk

Læs mere

Sammen om BedreBolig. Individuel energirenovering i fællesskab. Villy Fink Isaksen, Wikimedia Commons, License cc-by-sa-4.0.

Sammen om BedreBolig. Individuel energirenovering i fællesskab. Villy Fink Isaksen, Wikimedia Commons, License cc-by-sa-4.0. Sammen om BedreBolig Individuel energirenovering i fællesskab Villy Fink Isaksen, Wikimedia Commons, License cc-by-sa-4.0. Sammen om BedreBolig Hos en BedreBoligrådgiver kan man købe kvalificeret rådgivning

Læs mere

Kom godt i gang. Inspiration til BedreBolig-rådgivere

Kom godt i gang. Inspiration til BedreBolig-rådgivere Kom godt i gang Inspiration til BedreBolig-rådgivere 2 BedreBolig BedreBolig 3 Indhold Velkommen til BedreBolig... 4 Målrettet markedsføring... 5 Hjemmesiden det centrale omdrejningspunkt... 7 BedreBolig-sekretariatet

Læs mere

Morsø Kommune. Niels Pedersen Klima og energikoordinator Morsø Kommune

Morsø Kommune. Niels Pedersen Klima og energikoordinator Morsø Kommune Morsø Kommune Niels Pedersen Klima og energikoordinator Morsø Kommune En fælles indsats inddragelse af interessenter Morsø Kommune Før bedre Bolig på Mors Inddragelse af interessenter i Morsø Kommune.

Læs mere

Møde i følgegruppen for BedreBolig. Mandag d. 8. september 2014

Møde i følgegruppen for BedreBolig. Mandag d. 8. september 2014 Møde i følgegruppen for BedreBolig Mandag d. 8. september 2014 Agenda 13.00 13.15 Velkomst og præsentation af deltagere 13.15 13.30 Sidste nyt om BedreBolig 13.30 14.30 Lancering og markedsføring - Hvad

Læs mere

BedreBolig Møde i finansarbejdsgruppen, 24. april 2014

BedreBolig Møde i finansarbejdsgruppen, 24. april 2014 BedreBolig Møde i finansarbejdsgruppen, 24. april 2014 Dagsorden 1. Velkomst 2. Status på BedreBolig-ordningen, herunder udrulning i de 9 kommuner 3. Gennemgang og drøftelse af BedreBolig-planen, herunder

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

ARBEJDSGRUPPE BOLIGEJERNES BEHOV 2. møde d. 27. juni 2013

ARBEJDSGRUPPE BOLIGEJERNES BEHOV 2. møde d. 27. juni 2013 ARBEJDSGRUPPE BOLIGEJERNES BEHOV 2. møde d. 27. juni 2013 Temaer for arbejdsgruppens drøftelser Møde 1 Boligejeren indblik i adfærd, motivation og behov Grøn Boligkontrakt afgørende elementer for succes

Læs mere

ESCO Light præsentation. ESCO-light arbejdsgruppen

ESCO Light præsentation. ESCO-light arbejdsgruppen ESCO Light præsentation 14. juni 2010 ESCO-konceptet har været en murbrækker for at få gang i energibesparelserne, specielt i store bygninger, fordi det nedbryder de væsentligste barrierer for energibesparelser.

Læs mere

SPECIFIKATION på. Energirådgivning til enkeltstående parcelhuse. Beskrivelse af opgave samt vilkår for afgivelse af tilbud.

SPECIFIKATION på. Energirådgivning til enkeltstående parcelhuse. Beskrivelse af opgave samt vilkår for afgivelse af tilbud. SPECIFIKATION på Energirådgivning til enkeltstående parcelhuse Beskrivelse af opgave samt vilkår for afgivelse af tilbud Januar 2018 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND... 2 2. BESKRIVELSE AF OPGAVEN... 2

Læs mere

Byggeriets energianalyse 2015 Dansk Byggeris anbefalinger

Byggeriets energianalyse 2015 Dansk Byggeris anbefalinger Byggeriets energianalyse 2015 Dansk Byggeris anbefalinger Min dagsorden Potentialer for energirenovering Fokus på sektorer Virkemidler for energirenovering VE og bygninger Opbyggelige ønsker Potentialer

Læs mere

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Direktør Michael H. Nielsen Den 28. januar 2015 Mål om fossil uafhængighed i 2050 skal nås af tre veje Energieffektivisering Fossil uafhængighed i 2050 Fleksibilitet

Læs mere

Evaluering - kommuner

Evaluering - kommuner Baggrund I forbindelse med afslutning af Spar 20% projektet har Energi tjenesten sendt et link til en elektronisk spørgeskemaundersøgelse til alle de deltagende kommuner, som hermed fik mulighed for at

Læs mere

Få gang i energirenoveringen med BetterHome Niels Kåre Brunn, direktør, BetterHome, mobil ,

Få gang i energirenoveringen med BetterHome Niels Kåre Brunn, direktør, BetterHome, mobil , Få gang i energirenoveringen med BetterHome 1 Niels Kåre Brunn, direktør, BetterHome, mobil 35 300 462, nkb@betterhome.today 17.11.2016 Vi giver boligejere bedre komfort og hjælper dem med at spare energien

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

Modul 1: Hvad er god energirådgivning?

Modul 1: Hvad er god energirådgivning? 1 Modul 1: Indholdsfortegnelse: Rådgivningens formål...2 Den gode rådgivning...2 Fokus på formidlingen...3 Energimærkningsordningen i udvikling...3 Energimærkningens indhold...4 5 gode råd...5 10 ting

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Referat fra 1. møde den 4. december 2013

Referat fra 1. møde den 4. december 2013 BedreBolig Opstartsmøde for de 9 første kommuner 04. december2013 J.nr. Ref.XNE Side 1 Referat fra 1. møde den 4. december 2013 Formål med mødet: Præsentation, drøftelse og igangsættelse af projekt til

Læs mere

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse BedreBolig Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse Udgivet 13. december 2013 - opdateret 15. januar 2014 Baggrund BedreBolig

Læs mere

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten 3.0 - borgernær energirådgivning og information Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten har siden 2005 ydet uafhængig og uvildig energirådgivning og information til danske energiforbrugere.

Læs mere

Branchedag for Danske Bygningskonsulenter 28. oktober 2015 HENRIK ANDERSEN ENERGISTYRELSEN

Branchedag for Danske Bygningskonsulenter 28. oktober 2015 HENRIK ANDERSEN ENERGISTYRELSEN Branchedag for Danske Bygningskonsulenter 28. oktober 2015 HENRIK ANDERSEN ENERGISTYRELSEN UDFORDRINGEN: 35 PCT. AF DANMARKS SAMLEDE ENERGIFORBRUG ANVENDES I BYGNINGER TIL VARME OG VARMT VAND ENDELIGT

Læs mere

ENERGIRENOVERING AF PARCELHUSE EKSISTERENDE VIDEN OG NYE ERFARINGER

ENERGIRENOVERING AF PARCELHUSE EKSISTERENDE VIDEN OG NYE ERFARINGER ENERGIRENOVERING AF PARCELHUSE EKSISTERENDE VIDEN OG NYE ERFARINGER ELFORSK WORKSHOP ENERGIRÅDGIVER, HVILKE VIRKEMIDLER SKAL DU BRUGE? KOLDING 16 NOVEMBER PROFESSOR KIRSTEN GRAM- HANSSEN Hvad jeg vil sige

Læs mere

Udgifterne ved at benytte en grøn aktør skal afholdes af den private boligejer. Der er således

Udgifterne ved at benytte en grøn aktør skal afholdes af den private boligejer. Der er således GRØN BOLIGKONTRAKT DISKUSSIONSOPLÆG 22. maj 2013 J.nr. 2676/1976-0004 Ref. LKO Baggrund og indledning - Grøn Boligkontrakt Bygninger står for omtrent 40% af det samlede energiforbrug, og derfor skal der

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG 1 ENERGIMÆRKNING HVAD ER DET? I Danmark har vi lovpligtig energimærkning af bygninger ved salg og udlejning. Det gælder også for boliger, som fx

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grambyvej 19A Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-020675 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

SPAR ENERGI MED BIG DATA

SPAR ENERGI MED BIG DATA Steen Olesen Klimakonsulent SPAR ENERGI MED BIG DATA Dataanalyser ifm. Høje-Taastrup Going Green BAGGRUND Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Portal for Energiforbrug og Energibesparelser Afdækning af

Læs mere

UDKAST følger ikke designmanual

UDKAST følger ikke designmanual UDKAST følger ikke designmanual Rådhuset Varmetabsbillede af blandt andet Høje-Taastrup Rådhus (billede taget af Fugro A/S) Klimaplan 2009-2013 for Høje-Taastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune arbejder

Læs mere

Renovering. Hvad skal jeg vide, før jeg går i gang? I tvivl om energien? Hvordan kommer du videre? Her slipper varmen typisk ud.

Renovering. Hvad skal jeg vide, før jeg går i gang? I tvivl om energien? Hvordan kommer du videre? Her slipper varmen typisk ud. Hvordan kommer du videre? I tvivl om energien? 1. Kontakt en rådgiver Brug en energirådgiver, f.eks. en BedreBolig-rådgiver, til at hjælpe dig med at få overblik over, hvad der skal gøres i huset, og hvilke

Læs mere

Tjen penge på energirenovering

Tjen penge på energirenovering Tjen penge på energirenovering Videncenter for energibesparelser i bygninger er til for dig Vil du gerne slå to fluer med ét smæk? Vil du gerne ha mere at lave og samtidig sænke CO 2 -udslippet? Hvis du

Læs mere

Resultater af BedreBolig opgjort oktober 2015

Resultater af BedreBolig opgjort oktober 2015 Resultater af BedreBolig opgjort oktober 2015 Overordnede resultater 29 ud af 105 husstande i BedreBolig har udført i alt 121 forskellige energiforbedringer. De 29 husstande har i alt renoveret for knapt

Læs mere

Projekt BedreBolig Bornholm udvikling af et nyt offentligt-privat samarbejde

Projekt BedreBolig Bornholm udvikling af et nyt offentligt-privat samarbejde Projekt BedreBolig Bornholm udvikling af et nyt offentligt-privat samarbejde BRK ansøger Vækstforum om et tilskud på maximalt kr. 461.250 af de Regionale Udviklingsmidler til medfinansiering af et et-årigt

Læs mere

Energimærke. Årlig besparelse i energienheder. 1 Hulmursisolering. 11 MWh Fjernvarme 4310 kr kr. 6.1 år

Energimærke. Årlig besparelse i energienheder. 1 Hulmursisolering. 11 MWh Fjernvarme 4310 kr kr. 6.1 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rimmervej 15 Postnr./by: 9990 Skagen BBR-nr.: 813-176707 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grønlandsvej 33 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-003463 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

BEDRE BOLIG. Opstartsmøde for de 9 første kommuner. 4. december 2013

BEDRE BOLIG. Opstartsmøde for de 9 første kommuner. 4. december 2013 BEDRE BOLIG Opstartsmøde for de 9 første kommuner 4. december 2013 Dagsorden 11.00-11.15 Velkomst og præsentation 11.15-11.45 Indhold i BedreBolig-ordningen Baggrund og introduktion Strategi for lancering

Læs mere

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse BedreBolig Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse 13. december 2013 Baggrund BedreBolig en ny ordning til energirenovering

Læs mere

. Her kommer Energibolig.dk ind i billedet. Med os på råd får du det bedste tilbud på dit energimærke.

. Her kommer Energibolig.dk ind i billedet. Med os på råd får du det bedste tilbud på dit energimærke. Få et tilbud på dit energimærke det er grøn fornuft. Når du i en boligforening sælger eller udlejer din bolig, skal den have en gyldig energimærkning. Energimærkningen giver en oversigt over boligens energimæssige

Læs mere

De 9 testkommuner er godt i gang

De 9 testkommuner er godt i gang Nyhedsmail nr. 6 maj 2014 De 9 testkommuner er godt i gang Der har på nuværende tidspunkt været afholdt både netværksmøder og borgerrettede aktiviteter i de 9 testkommuner. Flere kommuner har taget initiativ

Læs mere

Dybvad- Den energioptimerede landsby. Dybvad. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Dybvad- Den energioptimerede landsby. Dybvad. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE Dybvad- Den energioptimerede landsby Dybvad Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE Dybvad - Den energioptimerede landsby INDHOLD Klimavenlige og miljørigtige huse er moderne 3 Husejere prioriterer

Læs mere

Sig farvel til dit oliefyr - gratis informationsaften på Toldkammeret

Sig farvel til dit oliefyr - gratis informationsaften på Toldkammeret Sig farvel til dit oliefyr - gratis informationsaften på Toldkammeret Personlig information: 1. Køn: mand kvinde 1.1 Hvad er dit fødselsår? 1.2 Hvornår flyttede du til Helsingør? 1.3 Hvad er din nationalitet?

Læs mere

Roskilde seminar 28 april 2011, Snekken.

Roskilde seminar 28 april 2011, Snekken. Der kom mange spændende forslag på banen men gennemgående er hovedlinjen en efterspørgsel på rammer for en videre udvikling. Med den videre udvikling gik 2 elementer igen: Netværksdannelse og Information

Læs mere

november 2015 Drejebog for åbent hus

november 2015 Drejebog for åbent hus november 2015 Drejebog for åbent hus 1 Forord Denne drejebog er udarbejdet CLEAN Grøn erhvervsvækst på bestilling af Region Syddanmark. Drejebogen er udarbejdet med baggrund i opdrag fra Region Syddanmark

Læs mere

BBR-nr.: 376-004533 Energimærkning nr.: 100064773 Gyldigt 5 år fra: 04-02-2008 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 376-004533 Energimærkning nr.: 100064773 Gyldigt 5 år fra: 04-02-2008 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kirkevej 2 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-004533 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

GRØN BOLIGKONTRAKT MÅLGRUPPEANALYSE

GRØN BOLIGKONTRAKT MÅLGRUPPEANALYSE GRØN BOLIGKONTRAKT MÅLGRUPPEANALYSE Indhold 1. OM UNDERSØGELSEN 2. HOVEDKONKLUSIONER 3. GENNEMFØRTE ENERGIFORBEDRINGER 4. FREMTIDIGE ENERGIPROJEKTER 5. RÅDGIVNING BEHOV OG HOLDNINGER 6. SAMLET OVERBLIK

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

KENDER DU ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS? Få et bedre afsæt, når du hjælper dine kunder med energiforbedringer

KENDER DU ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS? Få et bedre afsæt, når du hjælper dine kunder med energiforbedringer KENDER DU ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS? Få et bedre afsæt, når du hjælper dine kunder med energiforbedringer ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus på at reducere

Læs mere

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS INDLEDNING Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står over for i dag. Derfor har Danmark et nationalt mål om at være uafhængig

Læs mere

Energitjek ordningen er igangsat og nedenfor er en kort beskrivelse og status på ordningen.

Energitjek ordningen er igangsat og nedenfor er en kort beskrivelse og status på ordningen. Notat Klimapartnerskab mellem SE og Vejen Kommune Køb af UP-front vindstrøm, er som det fremgår af dagsordenspunktet, 1 ud af i alt 4 delaftaler som følge af den indgåede klimapartnerskabs aftale mellem

Læs mere

ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND. v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima

ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND. v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima AGENDA Præsentation ELENA teknisk bistand betalt af EU Erfaringer fra Region Sjælland og 12 kommuner Forundersøgelse ELENA-ansøgning

Læs mere

En enkel oversigt over grafiske elementer

En enkel oversigt over grafiske elementer Quickguide En enkel oversigt over grafiske elementer BedreBolig 3 Indhold Introduktion...5 Logo...6 Farver...8 Typografi... 10 Stregen... 12 Illustrationer... 14 Billeder... 16 Eksempel på brug af de grafiske

Læs mere

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus på at reducere energiforbruget.

Læs mere

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kærsangervej 3 Postnr./by: 4250 Fuglebjerg BBR-nr.: 370-002166 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Som led i projektet "Landsbyens Energi", er vi interesseret i at lære mere om landsbyen,

Som led i projektet Landsbyens Energi, er vi interesseret i at lære mere om landsbyen, Kære borger, Som led i projektet "Landsbyens Energi", er vi interesseret i at lære mere om landsbyen, dit energiforbrug og holdninger til energirenovering, da vi dermed kan målrette projektet efter dit

Læs mere

Jerup - Den energioptimerede landsby. Jerup. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Jerup - Den energioptimerede landsby. Jerup. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE Jerup Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE INDHOLD Klimavenlige og miljørigtige huse er moderne 3 Husejere prioriterer økonomi og indeklima 3 Energiforbrug, varme og boligtype 3 FUNKTIONÆRBOLIG

Læs mere

Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger. Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri

Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger. Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Agenda Politiske målsætninger og energiforbrug i bygninger

Læs mere

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne Denne folder henvender sig til alle boligejere ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus

Læs mere

Opnå en god dialog med boligejeren

Opnå en god dialog med boligejeren Opnå en god dialog med boligejeren Kommunikationsguide til BedreBolig-rådgivere 26. marts 2014 Indhold 1. Formål...3 2. Generelt om kommunikation med boligejeren...4 2.1 Kropssprog...4 2.2 Aktiv lytning...4

Læs mere

ENERGIMÆRKNING AF STØRRE BYGNINGER

ENERGIMÆRKNING AF STØRRE BYGNINGER ENERGIMÆRKNING AF STØRRE BYGNINGER FORMÅLET MED ENERGI- MÆRKNINGSORDNINGEN Gavnligt for miljø, indeklima og økonomi Formålet med energimærkningsordningen er at motivere bygningsejere til at bruge mindre

Læs mere

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bystrædet 3B Postnr./by: 4050 Skibby BBR-nr.: 250-018443 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Bedre indeklima, beskæftigelse og energibesparelser Et nationalt startskud. Projektskitse

Bedre indeklima, beskæftigelse og energibesparelser Et nationalt startskud. Projektskitse Bedre indeklima, beskæftigelse og energibesparelser Et nationalt startskud Projektskitse 2. maj 2012 Landets skoler og daginstitutioner har arbejdsmiljøproblemer Mindst 50 procent af klasseværelserne og

Læs mere

Referat fra 2. møde d. 27. juni 2013

Referat fra 2. møde d. 27. juni 2013 Arbejdsgruppemøde om Boligejernes behov i Grøn Boligkontrakt 1. juli 2013 J.nr. Ref. MRK Side 1 Referat fra 2. møde d. 27. juni 2013 Formål med mødet Formålet med mødet var at definere afsættet for de

Læs mere

Klimastrategi for Hovedstadsregionen

Klimastrategi for Hovedstadsregionen Klimastrategi for Hovedstadsregionen Møde i den 10. juni 2011 Det indstilles, at Hovedstaden: tager oplægget til efterretning godkender de fremlagte aktiviteter som de centrale elementer i klimastrategien.

Læs mere

Energimærke. Årlig besparelse i kr. inkl. moms. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Årlig besparelse i kr. inkl. moms. Årlig besparelse i energienheder Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nordre Fuglsangsvej 7 Postnr./by: 4270 Høng BBR-nr.: 326-15488 Gyldigt 5 år fra: 23-01-2007 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Strategisk lederkommunikation

Strategisk lederkommunikation Strategisk lederkommunikation Introduktion til kommunikationsplanlægning Hvorfor skal jeg lave en kommunikationsplan? Med en kommunikationsplan kan du planlægge og styre din kommunikation, så sandsynligheden

Læs mere

ZERObolig konceptet som dynamo for lokal grøn vækst Peter Rathje, ProjectZero

ZERObolig konceptet som dynamo for lokal grøn vækst Peter Rathje, ProjectZero Dansk Byggeri Konference i Korsør ZERObolig konceptet som dynamo for lokal grøn vækst Peter Rathje, ProjectZero ProjectZero BrightGreenBusiness Er visionen om at skabe et CO 2 neutralt Sønderborg-område

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Pæregrenen 1 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Barrierer og muligheder for fremme af energibesparelser i eksisterende bygninger. Ole Michael Jensen SBi/Ålborg Universitet

Barrierer og muligheder for fremme af energibesparelser i eksisterende bygninger. Ole Michael Jensen SBi/Ålborg Universitet Barrierer og muligheder for fremme af energibesparelser i eksisterende bygninger Ole Michael Jensen SBi/Ålborg Universitet Energisparerådet 16. marts 2011 Hvad kan der spares? Hvordan kan der spares? Hvilke

Læs mere

Eksempler på andre kommuners klimainitiativer overfor borgere og virksomheder

Eksempler på andre kommuners klimainitiativer overfor borgere og virksomheder NOTAT Eksempler på andre kommuners klimainitiativer overfor borgere og virksomheder Hvidovre Teknisk Forvaltning Ejendomsafdelingen Sagsbehandler: Danna Borg Sagsnr.: 11/38537 Journalnr.: 24364/12 16-01-2012

Læs mere

Energirådgivning Hvad betyder det at få eksterne øjne på? v. Ulf Rytter Jensen Fagansvarlig ingeniør Forretningsudvikling & EnergiMidt Rådgivning

Energirådgivning Hvad betyder det at få eksterne øjne på? v. Ulf Rytter Jensen Fagansvarlig ingeniør Forretningsudvikling & EnergiMidt Rådgivning Energirådgivning Hvad betyder det at få eksterne øjne på? v. Ulf Rytter Jensen Fagansvarlig ingeniør Forretningsudvikling & EnergiMidt Rådgivning Agenda 11.15-12.00 Om EnergiMidt Energistyring handler

Læs mere

Gladsaxe en kommunikerende kommune

Gladsaxe en kommunikerende kommune gladsaxe.dk Kommunikationsstrategi Gladsaxe en kommunikerende kommune Strategi for Gladsaxe Kommunes eksterne kommunikation Hvorfor en ekstern kommunikationsstrategi Gladsaxe Kommune ønsker at styrke kommunikationsindsatsen

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig

Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig Safarrissoq Hvor de stille strømme tager fart men!!!! Tiltag der påvirker markedet for vedvarende energi Stigende priser på fossile brændsler Energi- og forsyningsselskaber

Læs mere

Anbefalinger og afrapportering til byrådet.

Anbefalinger og afrapportering til byrådet. 17, stk. 4 udvalg Energirigtigt byggeri Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 11. december 2012 Sagsident:

Læs mere

Energitjek til boligforeninger Martin Dam Wied Kuben Management

Energitjek til boligforeninger Martin Dam Wied Kuben Management Energitjek til boligforeninger 22.10.2013 Martin Dam Wied Kuben Management Hvem er Kuben Management? En del af NRGi et af Danmarks største energiselskaber Markedsledende indenfor bygherrerådgivning Rådgiver

Læs mere

Resumé Bæredygtighed og smarte løsninger i Aalborg Øst

Resumé Bæredygtighed og smarte løsninger i Aalborg Øst Resumé Bæredygtighed og smarte løsninger i Aalborg Øst Himmerland Boligforenings erfaringer med bæredygtighed i praksis Lars A. Engberg Sven Buch SBi Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Læs mere

Energieffektive boliger perspektivet fra den finansielle sektor

Energieffektive boliger perspektivet fra den finansielle sektor Energieffektive boliger perspektivet fra den finansielle sektor BedreBolig i Gate 21 26. Marts 2014 Tom Saxlund, Nykredit Nykredits Klima- og miljøstrategi frem mod 2020 Nykredits klima- og miljøstrategi

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Sundby Alle 76 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000229 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norupvej 31 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-006788 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Klimaet sætter dagsordenen. Hvorfor? Randers Kommune

Klimaet sætter dagsordenen. Hvorfor? Randers Kommune Klimaet sætter dagsordenen Hvorfor? Randers Kommune Randers Kommune Strategisk energiplanlægning overvejelser Hvem skal vi lave strategisk energiplanlægning for? For klimaet, økonomien, sikkerheden, Danmark,

Læs mere

BBR-nr.: 420-5801 Energimærkning nr.: 100102937 Gyldigt 5 år fra: 03-11-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 420-5801 Energimærkning nr.: 100102937 Gyldigt 5 år fra: 03-11-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bogensevej 88 Postnr./by: 5620 Glamsbjerg BBR-nr.: 420-5801 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

CASE: Energieffektivisering i Kommunale bygninger og enfamiliehuse. Steen Olesen, klimakonsulent Teknik- og Miljøcenter, Høje-Taastrup Kommune

CASE: Energieffektivisering i Kommunale bygninger og enfamiliehuse. Steen Olesen, klimakonsulent Teknik- og Miljøcenter, Høje-Taastrup Kommune CASE: Energieffektivisering i Kommunale bygninger og enfamiliehuse Steen Olesen, klimakonsulent Teknik- og Miljøcenter, Høje-Taastrup Kommune CASE: Energieffektivisering i Kommunale bygninger og enfamiliehuse

Læs mere

Sammen om BedreBolig

Sammen om BedreBolig Sammen om BedreBolig Janus Hendrichsen EnergiTjenesten København Energimærkekonsulent, BedreBolig-rådgiver Energitjek i en- og flerfamilieboliger, institutioner, mm. jh@energitjenesten.dk www.energitjenesten.dk

Læs mere

DREJEBOG VED KONVERTERING

DREJEBOG VED KONVERTERING VARMEVÆRKERNES ERIKA ZVINGILAITE, INSERO ENERGY OG JANE MOUSTGAARD, RAMBØLL DREJEBOGENS INDHOLD Energirenovering BRUTTOLISTER Overvejelser og analyser inden beslutning om konvertering træffes Tilslutning

Læs mere

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11. Energirenovering og vedvarende energi v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.2012 Hvad jeg kommer rundt om i mit indlæg Hvad gør Holbæk Kommune

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mørdrupvej 16 Postnr./by: 3060 Espergærde BBR-nr.: 217-085489 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Peter Rathje. Administrerende direktør ProjectZero, Sønderborg

Peter Rathje. Administrerende direktør ProjectZero, Sønderborg Peter Rathje Administrerende direktør ProjectZero, Sønderborg Visionen om et CO 2 -neutralt Sønderborg i 2029 - og 50% CO 2 -reduktion i 2020 Vejen mod nullet Energirigtig boligrenovering - ZERObolig Grøn

Læs mere

Klimaplan 2009-2013. Høje-Taastrup Kommune arbejder for at nedbringe -udledningen i hele kommunen. Kort udgave december 2009

Klimaplan 2009-2013. Høje-Taastrup Kommune arbejder for at nedbringe -udledningen i hele kommunen. Kort udgave december 2009 Klimaplan 2009-2013 Høje-Taastrup Kommune arbejder for at nedbringe CO 2 -udledningen i hele kommunen. Kort udgave december 2009 Den samlede klimaplan for Høje-Taastrup Kommune opdateres løbende og findes

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Primulavej 31 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-080398 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om

Læs mere

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed.

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed. -opgørelse for 2009-2010 for Morsø Kommune som virksomhed. Opgørelse af udledning for Morsø Kommune som virksomhed 2 Formålet med Klimakommuneaftalen med Danmarks Naturfredningsforening er at sætte et

Læs mere

Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen

Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen 12. august 2009 Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen Den gennemsnitlige husstand i Danmark bruger omkring 26.000 kroner om året på energi. Alene opvarmning af hjemmet koster i omegnen af

Læs mere

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Favrskov Kommune er kåret som Østjyllands bedste erhvervskommune i 2010, 2011,

Læs mere

Den almene boligsektor i 2050

Den almene boligsektor i 2050 Den almene boligsektor i 2050 "Om få årtier forsynes Danmarks almene boliger 100 procent med vedvarende energi. Men el- og varmeforbrug på forkerte tidspunkter kan blive dyrt, så vores boliger skal indrettes

Læs mere

Analyse af energimærker for parcelhuse

Analyse af energimærker for parcelhuse Analyse af energimærker for parcelhuse Fokus på energibesparelser i boligen Kim B. Wittchen Afdelingen for Energi og Miljø Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Aalborg Universitet Energimærkning på landsplan

Læs mere