Indstilling. Grøn infrastruktur, service i økonomisk balance. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Natur og Miljø. Den 28.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indstilling. Grøn infrastruktur, service i økonomisk balance. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Natur og Miljø. Den 28."

Transkript

1 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 28. juni Resume Den grønne drift og vedligeholdelse er i dag bragt i en ubalance af et omfang, som nødvendiggør enten en reduktion af serviceniveauet eller tilførsel af midler til opretholdelse af serviceniveauet. Teknik og Miljø foreslår, at byrådet vedtager at fastholde det eksisterende serviceniveau med de budgetmæssige konsekvenser, at Teknik og Miljø bevilliges kr. 5,2 mio. årligt samt at byrådet giver en engangsbevilling på kr. 23,6 mio. (netto) til udligning af det akutte efterslæb. Benyttelsen af byens grønne områder har aldrig været større end i dag, og udviklingen forventes at fortsætte i de kommende år i en grad, så benyttelsen i 2015 formentlig er mere end fordoblet sammenlignet med Valdemarsgade Aarhus C Sagsnummer NM/12/ Sagsbehandler Martin Højholt Telefon Direkte telefon Telefax E-post E-post direkte Benyttelsesniveauet og det afledte slid, tilførsel af nye grønne arealer uden budget til afledt drift samt et utilstrækkelig vedligeholdelsesbudget har givet en drift i ubalance. De økonomiske udfordringer har indtil 2011 ikke været synlige på den daglige drift i forhold til affald i byen, græsslåning m.v., men Natur og Miljø er nu pga. nedslidningen nødsaget til at overføre driftsmidler til vedligeholdelse. Der er således behov for en politisk stillingtagen til serviceniveauet. Den årlige ubalance, der i særlig grad knytter sig til vedligeholdelsen, forventes fra 2013 at være på 5,2 mio. kr. om året, svarende til 12 % af det samlede nettobudget på 43,2 mio. kr.

2 Natur og Miljø gennemførte i efteråret en indledende analyse af den grønne infrastruktur, som vedtaget af byrådet i budgettet for Analysen blev præsenteret på byrådets anlægskonference d. 7/ Konklusionen på analysen var, at Natur og Miljø havde et behov for yderligere årlige vedligeholdelsesmidler på 13,8 mio. kr., og et engangsbehov for genopretningsmidler på 82,0 mio. kr. Siden analysen har Teknik og Miljø yderligere gennemgået gevinster ved udbud af driften af de grønne områder mv. Således vil der ved udgangen af 2012 være realiseret et samlet provenu fra driftsudbud af de grønne områder på kr. 8,4 mio./år. Ydermere forventes en merindtægt på kr. 0,5 mio./år, ved et øget træsalg. Omvendt vurderes det nu, at tilførslen af primært græsrabatter med tilhørende sidearealer og rundkørsler siden 2006 har betydet en driftsomkostning på ca. kr. 0,3 mio./år. Samlet vurderes der at være et permanent behov for 5,2 mio. kr. årligt for at fastholde det nuværende serviceniveau. Endvidere er der et behov for at dække et vedligeholdelsesmæssigt efterslæb på 33,6 mio. kr., som er den akutte del af det samlede efterslæb på ca. kr. 82 mio., der blev opgjort med analysen af den grønne infrastruktur. Det forventes, at der kan realiseres kr. 10 mio. ved salg af bygninger, således det samlede nettobehov for det vedligeholdelsesmæssige efterslæb er kr. 23,6 mio. For at sikre en fastholdt service af græsrabatter med tilhørende sidearealer og rundkørsler i lyset af den vækst Aarhus kommune oplever, foreslås det, at den eksisterende budgetmodel for drift af veje, suppleres med en tilsvarende for græsrabatter med tilhørende sidearealer og rundkørsler. Alternativet til en budgetforøgelse er en reduktion i servicen. Teknik og Miljø har opstillet tre alternativer, hvor nuværende serviceniveau (0) indebærer en fastholdelse af det grønne udtryk for Aarhus som en smuk, grøn, ren og sund by. En fastholdelse af det nuværende serviceniveau forudsætter en tilførsel af 5,2 mio. kr. om året samt et engangsbeløb på 23,6 mio. kr. (netto) til området. Forringet service: Kun en sund by (A). Dette alternativ fokuserer på sikring af byens sunde liv med vægt på tilgængelighed - på bekostning af primært vejtræer, bede, buske, hække, affaldsindsamling og græsslåning. Der er tale om en forringet service i hele kommunen i forhold til det grønne udtryk og en begrænset serviceforringelse i forhold til tilgængelighed. Der vil være tale om en markant reduktion i parkkvaliteten med konsekvens for en evt. senere tilbageføring. Forringet service: Kun midtbyen er smuk, grøn, ren og sund (B). Dette alternativ fokuserer på at fastholde serviceniveauet i midtbyen. Til gengæld vil der være tale om et Side 2 af 8

3 reduceret serviceniveau udenfor Ringgaden, herunder en reduktion i mulighederne for at anvende parkerne samt en reduktion af vejtræer, bede, busketter, hække, affaldsindsamling og græsslåning. Der vil være tale om en markant reduktion i parkkvaliteten med konsekvens for en evt. senere tilbageføring. Teknik og Miljø anbefaler, at byrådet fastholder det nuværende serviceniveau (0). Da forslaget er ufinansieret, henvises finansieringen til de kommende budgetforhandlinger for Beslutningspunkter Det indstilles, At 1) byrådet vedtager at fastholde det eksisterende serviceniveau med de budgetmæssige konsekvenser, at Teknik og Miljø bevilliges kr. 5,2 mio. årligt At 2) byrådet giver en engangsbevilling på 23,6 mio. kr. (netto) til udligning af det akutte efterslæb. At 3) finansieringen henvises til budgetforhandlingerne At 4) den eksisterende budgetmodel for drift af de kommunale veje suppleres med en for græsrabatter med tilhørende sidearealer og rundkørsler. At 5) Teknik og Miljø gennemfører salg af stillepladser, Sølyst og Skovriderboligen til et forventet provenu på kr. 10 mio. kr., som overføres til akut vedligeholdelse af den grønne infrastruktur. 3. Baggrund Den grønne drift og vedligeholdelse er i dag bragt i en ubalance af et omfang, som nødvendiggør enten en reduktion af serviceniveauet eller tilførsel af midler til opretholdelse af serviceniveauet. Byrådet traf i 1994 beslutning om at fastlåse driftsbudgettet til det grønne område og dermed afkoble væksten i byens grønne områder fra budgettet. Siden er byen vokset med indbyggere, og anvendelsen er væsentlig ændret, ligesom der er kommet flere grønne områder til, primært i form af græsrabatter med tilhørende sidearealer, samt rundkørsler. Benyttelsen af byens grønne områder har således aldrig været større end i dag, og udviklingen forventes at fortsætte i de kommende år i en grad, så benyttelsen i 2015 formentlig er mere end fordoblet sammenlignet med Side 3 af 8

4 Benyttelsesniveauet og det afledte slid, tilførsel af nye grønne arealer uden budget til afledt drift samt et utilstrækkeligt vedligeholdelsesbudget har givet en drift i ubalance. Siden 2006 har tilvæksten i grønne områder, i form af græsrabatter med tilhørende sidearealer og rundkørsler været på ca. 25 ha., svarende til ca. 4,5% af det nuværende areal. Tilvæksten på kr. 0,3 mio. årligt, oppebærer en total driftsudgift på 8,4 mio. kr. for perioden til 2012, som forventes finansieret gennem en løbende kvalitetsreduktion i driften. Den årlige ubalance, der i særlig grad knytter sig til vedligeholdelsen, forventes fra 2013 at være på 5,2 mio. kr. om året, svarende til 12 % af det samlede nettobudget på 43,2 mio. kr. Endvidere er der et akut behov for at dække et vedligeholdelsesmæssigt efterslæb på 33,6 mio. kr., ud af et samlet efterslæb på ca. kr. 82 mio. Ved anlægskonferencen den 7. februar 2012 fremgår det, at der årligt er behov for kr. 13,8 mio. Forvaltningen kan finansiere en del af dette på baggrund af et årligt provenu på kr. 8,4 mio. skabt igennem driftsudbud af de grønne områder, samt en øget indtægt på salg af træ på kr. 0,5 mio. årligt. De økonomiske udfordringer har indtil 2011 ikke været synlige på den daglige drift i forhold til affald i byen, græsslåning m.v., men forvaltningen er nu pga. nedslidningen nødsaget til at overføre driftsmidler til vedligeholdelse. Der er på denne baggrund behov for en politisk stillingtagen til serviceniveauet. Teknik og Miljø har opstillet tre alternativer for udviklingen i serviceniveauet. Alternativ 0 fastholder det nuværende serviceniveau for en smuk, grøn, ren og sund by, hvilket forudsætter en tilførsel af midler. Alternativ A og B tager udgangspunkt i et uændret budget og indebærer en forringelse af serviceniveauet med afsæt i to forskellige prioriteringer. Smuk, grøn, ren og sund by (0) Det nuværende grønne udtryk for Aarhus som en smuk, grøn, ren og sund by fastholdes ved en udvidelse af den budgetmæssige ramme på 5,2 mio. kr. om året samt engangsbevilling på 23,6 mio. kr. (netto). Forringet service: Kun en sund by (A) Der sættes fokus på at sikre byens sunde liv med vægt på tilgængelighed - på bekostning af primært vejtræer, bede, buske, hække, affaldsindsamling og græsslåning. Der er tale om forringet service i hele kommunen i forhold til det grønne udtryk og en begrænset serviceforringelse i forhold til tilgængelighed. Der vil være tale om en markant reduktion i parkkvaliteten - også i midtbyen. Alle parker i parkklasse 1 og 2 nedklassificeres således til parkklasse 3 - med konsekvens for en evt. senere tilbageføring. Ved en park- Side 4 af 8

5 klasse 3, vil fx busketter og græsarealer stå uplejede, og der vil ikke ske udskiftning af alderstyngede planter og træer. Forringet service: Kun midtbyen er smuk, grøn, ren og sund (B) Der sættes fokus på at fastholde serviceniveauet i midtbyen. Til gengæld vil der være tale om et reduceret serviceniveau udenfor Ringgaden, herunder en reduktion i mulighederne for at anvende parkerne til de rekreative formål de er tiltænkt, samt en reduktion af vejtræer, bede, busketter, hække, affaldsindsamling og græsslåning. Der vil være tale om en markant reduktion i parkkvaliteten med konsekvens for en evt. senere tilbageføring. Af tabel 1 fremgår de økonomiske konsekvenser af de tre alternativer. Område Smuk, grøn, ren og sund by (0) - årlig drift, vedligehold og totalbudget mio. kr. Kun en sund by (A) - årlig drift/totalbudget mio. kr. Kun en smuk, grøn, ren og sund midtby (B) - Årlig drift/totalbudget mio. kr. Drift Vedligeholdelse Total Drift Vedligeholdelse Total Drift Vedligeholdelse Total Parker 15,5 3, ,0 3,8 17,8 11,6 3,4 15 Skove 1,0 1,7 2,7 1,0 2,1 3,1 1,0 2,1 3,1 Kirkegårde 0,3 2 2,3 0,3 3,4 3,7 0,3 3,4 3,7 Vejtræer 0,5 6,3 6,8 0,5 0 0,5 0,5 2,8 3,3 Rabatter 2,9 1,8 4,7 2,9 1,8 4,7 2,9 1,8 4,7 Tilvækst 0,3 0,3 græsrabatter Vandløb 1,3 2,5 3,8 1,3 3 4,3 1,3 3 4,3 Bygninger 2,8 0,5 3,3 2,8 0,8 3,6 2,8 0,8 3,6 Adm. m.v. 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 Total 30,1 18,3 48,4 28,3 14,9 43,2 25,9 17,3 43,2 Tabel 1. Skemaet viser de budgetmæssige prioriteringer for drift og vedligeholdelse for de tre alternativer Det skal bemærkes, at der i alternativ 0 gennemføres akut vedligeholdelse, f.eks. på kirkegårdene, via engangsbevillingen på de 23,6 mio. kr. (netto). I alternativerne A og B er den akutte vedligeholdelse holdt indenfor den årlige budgetramme ved at reducere midlerne til almindelig drift og vedligeholdelse. Det akutte vedligeholdelsesbehov forudsættes afviklet over syv år - svarende til en reduktion på 3,4 mio. kr. årligt i perioden. Konsekvensen er således, at budgettet til den almindelige drift og vedligeholdelse i alternativerne A og B reduceres med i alt 8,6 mio. kr. årligt i perioden (5,2 mio. kr./år + 3,4 mio. kr./år) og fra 2020 med 5,2 mio. kr. årligt. Side 5 af 8

6 Fordeles engangsbevillingen i alternativ 0 ligeledes over syv år, kan vedligeholdelsesindsatsen ved alternativ 0 opgøres til 21,7 mio. kr. årligt, for alternativ A 14,9 mio. kr. årligt og for alternativ B 17,3 mio. kr. årligt. Den synlige effekt af serviceforringelserne er resultatet af, at det årlige driftsbudget falder fra det nuværende niveau på 29,8 mio. kr. (0) til hhv. 28,3 mio. kr. (A) og 25,9 mio. kr. (B). Systematiske driftssammenligninger gennem benchmark programmet Yardstick for parker viser, at Aarhus har en omkostningsstruktur svarende til, at de direkte driftsudgifter er ca. halvt så store som i Aalborg og Odense, både målt i kr. pr. indbygger og kr. pr. m 2. I forhold til København er forskellen endnu større. Målt på standarddrift af parker (inkl. administration) vil den årlige udgift ved Alternativ 0 stige til 101 kr./indbygger i Aarhus mod hhv. 318 kr. i København, 238 kr. i Aalborg og 254 kr. i Odense, jf. bilag 1. Opgjort pr. m 2 park vil den årlige udgift stige til 2,16 kr./ m 2 i Aarhus mod hhv. 15,31 kr. i København, 3,30 kr./m 2 i Odense og 3,62 kr./ m 2 i Aalborg. Den gennemførte konkurrenceudsætning af den grønne pleje, og en velfungerende Bestiller-, Udfører- og Modtager-model (BUM) har givet nogle af landets laveste enhedspriser. Gevinsterne ved konkurrenceudsætningen er siden 2011 forblevet i forvaltningens budget og overført til vedligeholdelse. 4. Den forventede effekt Byens parker og grønne områder spiller en vigtig rolle for rekreation, naturoplevelser og bevægelse og er således betydningsfuld for at forebygge en række velfærdssygdomme. Byrådet har derfor fastlagt en række målsætninger for de grønne områder, herunder: Det grønne skal være en integreret del af bysamfundet. Det tilstræbes, at alle borgere sikres nem adgang til parker og grønne områder. Det grønne og blå element skal danne en æstetisk og rekreativ ramme for bylivet. Den foreslåede tilførsel af midler til området vil sikre, at kommunen fremadrettet lever op til disse målsætninger på samme niveau som hidtil. 5. De planlagte ydelser I de senere år er en række vejtræer fjernet uden genplantning, og stier og anlæg i det grønne fremstår som nedslidte. Side 6 af 8

7 Med den foreslåede tilførsel af midler til området vil kan der blive gennemført en genopretning, så Aarhus igen fremstår som en grøn, smuk, ren og sund by. Byens indfaldsveje og grønne korridorer vil blive vedligeholdt ved genplantning af vejtræer, og parker vil blive renoveret sammen med stierne i skovene, så områderne kan understøtte den stigende benyttelse. Endvidere vil stier og vandingsanlæg kommunens kirkegårde blive renoveret. De foreslåede bevillinger vil fremadrettet bringe driften i balance med en fastholdelse af det serviceniveau, der i dag kendes på indfaldsveje og i parker. 6. Organisering af indsatsen Den eksisterende BUM-model for driften videreføres. Den forøgede vedligeholdelsesaktivitet vil for parkerne blive gennemført i dialog med borgerne i nærområdet, efter de erfaringer som forvaltningen har udviklet på demonstrationsprojekter i Harlev, Hasle og Lystrup. Resultatet af disse projekter er tidligere forelagt byrådet. Entreprenørarbejdet vil blive konkurrenceudsat. Til styring af aktiviteterne implementeres et egentligt vedligeholdelsessystem for den grønne infrastruktur. 7. Konsekvenser for ressourcer Det nuværende årlige nettobudget på 43,2 mio. kr. omfatter: en vedligeholdelse på 13,4 mio. kr. et driftsbudget på 23,8 mio. kr. et budget for tilsyn, borgerkontakt, administration m.v. på 5,5 mio. kr. Det årlige vedligeholdelsesbehov er opgjort til 18,3 mio. kr. Det årlige vedligeholdelsesmæssige underskud er således opgjort til 4,9 mio. kr.. Hertil kommer en årlig udgift på 0,3 mio. kr. til drift af nye vejrabatter. Behovet for midler til dækning af det akutte vedligeholdelsesmæssige efterslæb er opgjort til 33,6 mio. kr. Heraf forventes 10 mio. kr. at kunne finansieres via en forventet indtægt på salg af ejendomme. Der er således et ufinansieret efterslæb på 23,6 mio.kr. En lang række initiativer er iværksat til yderligere udvikling og effektivisering af administrationen i form af digitalisering, mobile tekniske løsninger til støtte for tilsynet, implementering af kvalitetsledelse og kanalstrategi m.v. Det er skønnet, at de igangværende Side 7 af 8

8 administrative forbedringer vil give anledning til en årlig besparelse på 2,5 mio. kr. Beløbet er fratrukket budgettet i forbindelse med byrådsvedtagne besparelser uden kvalitetsreduktion. Natur og Miljø har bragt hele den grønne pleje i konkurrence med undtagelse af område Midt, hvor Natur og Vej Service fra 2013 får overdraget driften i en intern kontrakt på vilkår svarende til de, der er opnået gennem de seneste udbud af den grønne pleje. Det er Teknik og Miljøs vurdering, at en årlig udvidelse af budgetrammen på 5,2 mio. kr. samt en engangsbevilling på 23,6 mio. kr. vil være tilstrækkelig til at sikre en drift i balance. En forudsætning for at fastholde en drift i balance er imidlertid, at den eksisterende budgetmodel for drift af de kommunale veje suppleres med en tilsvarende model for vejrabatter. Trafik og Veje får tilført driftsmidler i takt med nyanlæg af veje, mens driften af nye vejrabatter skal afholdes inden for de eksisterende budgetter. Det foreslås, at Teknik og Miljø i samarbejde med Borgmesterens Afdeling sørger for den nødvendige tilpasning af modellen, så den fra og med budgetlægningen for 2014 udvides med den afledte drift for vejrabatterne. Bünyamin Simsek / Claus Nickelsen Bilag Bilag 1: Notat 8. juni Servicemål for grønne områder i Aarhus. Bilag 2: Præsentation af Sølyst, Skovriderboligen og stilleplads v.botanisk Have Bilag 3: Plan for tilpasning af bygningsporteføljen i Natur og Miljø Bilag 4: Bilag A-E, GIS-data ejendomme Side 8 af 8

Servicemål for grønne områder i Aarhus

Servicemål for grønne områder i Aarhus Notat Emne: Til: Kopi til: Servicemål for grønne områder i Aarhus Byrådet Erik Jespersen Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 28. juni 2012 1. Baggrund og resume Den grønne drift og vedligeholdelse

Læs mere

Natur & Miljø Økonomisk balance på Aarhus grønne områder. Økonomisk balance på Aarhus områder

Natur & Miljø Økonomisk balance på Aarhus grønne områder. Økonomisk balance på Aarhus områder 1 Økonomisk balance på Aarhus grønne områder 2 Skal Aarhus fortsat være en smuk, grøn, ren og sund by? Aldrig før har så mange borgere og turister brugt de grønne områder i Aarhus. Fra 2005 til 2015 fordobles

Læs mere

Notat. Notat til udvalgsbehandling Teknisk Udvalg. Kopi til: Punkt 4 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 17. september 2012.

Notat. Notat til udvalgsbehandling Teknisk Udvalg. Kopi til: Punkt 4 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 17. september 2012. Notat Emne: Til: Kopi til: Notat til udvalgsbehandling Teknisk Udvalg Punkt 4 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 17. september 2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 13. september 2012

Læs mere

Tilpasning af vinterregulativet for vintertjenesten med henblik på at skabe balance i økonomien.

Tilpasning af vinterregulativet for vintertjenesten med henblik på at skabe balance i økonomien. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 17. august 2017 Nyt vinterregulativ 2017 Tilpasning af vinterregulativet for vintertjenesten med henblik på at skabe balance i økonomien.

Læs mere

Indstilling. Grønne/rekreative områder i byen Tre pilotprojekter for perioden Resume. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Grønne/rekreative områder i byen Tre pilotprojekter for perioden Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 16. juni 2010 Grønne/rekreative områder i byen Tre pilotprojekter for perioden 2011-2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune 1.

Læs mere

Indstilling. Efterslæb på vedligeholdelse af broer, fortove og stier. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø.

Indstilling. Efterslæb på vedligeholdelse af broer, fortove og stier. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 13. juni 2012 Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune 1. Resume Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø udarbejdede primo 2012 en

Læs mere

Plan for Østjyllands Brandvæsen

Plan for Østjyllands Brandvæsen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2016 Plan for Østjyllands Brandvæsen 2017-2020 Forslag til Plan for Østjyllands Brandvæsen fremsendes til Aarhus Byråd

Læs mere

Stigende udgiftspres til botilbud og bostøtte

Stigende udgiftspres til botilbud og bostøtte Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 18. juni 2014 Stigende udgiftspres til botilbud og bostøtte 1. Resume Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg (MSO) har oplevet

Læs mere

Bilag 2. Grøn infrastruktur, vedligeholdelse og renovering Borgmesterens Afdeling. Kopi til: Natur og Miljø. Den 6. januar 2012

Bilag 2. Grøn infrastruktur, vedligeholdelse og renovering Borgmesterens Afdeling. Kopi til: Natur og Miljø. Den 6. januar 2012 Bilag 2 Emne: Til: Kopi til: Grøn infrastruktur, vedligeholdelse og renovering Borgmesterens Afdeling MTM Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 6. januar 2012 Anlægskonference: Vedligeholdelse

Læs mere

Indstilling. Tillæg til Aftale om samarbejde mellem Århus Kommune og Miljøministeriet ved Skov- og Naturstyrelsen om skovrejsning. 1.

Indstilling. Tillæg til Aftale om samarbejde mellem Århus Kommune og Miljøministeriet ved Skov- og Naturstyrelsen om skovrejsning. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 25. september 2008 Tillæg til Aftale om samarbejde mellem Århus Kommune og Miljøministeriet ved Skov- og Naturstyrelsen om skovrejsning ved

Læs mere

Genopretning og vedligehold af Aarhus Kommunes bygninger

Genopretning og vedligehold af Aarhus Kommunes bygninger Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 19. april 2017 Genopretning og vedligehold af Aarhus Kommunes bygninger Fremlæggelse af Bygningsrapport 2016 og godkendelse af principper

Læs mere

Indstilling. Klimatilpasning i Aarhus midtby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 23. maj 2012.

Indstilling. Klimatilpasning i Aarhus midtby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 23. maj 2012. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 23. maj 2012 Klimatilpasning i Aarhus midtby Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø 1. Resume Byrådet besluttede i efteråret 2010,

Læs mere

Lokaler til personale og undervisning på Engdalskolen

Lokaler til personale og undervisning på Engdalskolen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 11. april 2016 undervisning på Engdalskolen Etablering af nye undervisningslokaler i sammenhæng med renovering af pædagogiske arbejdspladser

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 29 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Plan og kultur Indkøb, udbud og konkurrenceudsættelse Udbud af vandløbsvedligeholdelse

Læs mere

Indstilling Aarhus Kommune Finansiering af samlet og koordineret PC-anskaffelse i Aarhus Kommune 1. Resume

Indstilling Aarhus Kommune Finansiering af samlet og koordineret PC-anskaffelse i Aarhus Kommune 1. Resume Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 21. september 2011 Aarhus Kommune Finansiering af samlet og koordineret PC-anskaffelse i Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1.

Læs mere

Området er beliggende ved den nordlige bygrænse og har en meget synlig placering ved en af byens store indfaldsveje.

Området er beliggende ved den nordlige bygrænse og har en meget synlig placering ved en af byens store indfaldsveje. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. november 2017 Udvikling af Erhvervspark Skejby Nord Området mellem Søftenvej og Paludan-Müllers Vej ønskes udviklet som erhvervsområde.

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 31. maj 2011.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 31. maj 2011. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 31. maj 2011 1. Resume og Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) er i dag placeret i Socialforvaltningen.

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 24. februar 2009. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 24. februar 2009. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 24. februar 2009 Forhøjelse af anlægsbevilling samt ændret finansiering vedr. renovering m.v. af tagene på Brobjergskolen, Århus

Læs mere

Notat. Bemærkninger fra Borgmesterens Afdeling til magistratsafdelingernes

Notat. Bemærkninger fra Borgmesterens Afdeling til magistratsafdelingernes Notat Til: Magistraten Den 16. oktober 2012 Bemærkninger fra Borgmesterens Afdeling til magistratsafdelingernes høringssvar til indstilling vedr. udmøntning af den statslige medfinansiering 2012 2015 til

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Tilpasning af skolerne til klub i FU-regi for 4. klasse

Tilpasning af skolerne til klub i FU-regi for 4. klasse Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 1. februar 2017 Tilpasning af skolerne til klub i FU-regi for 4. klasse 1. Resume Indstillingen indeholder et forslag til, hvordan der kan etableres

Læs mere

Forslag 91. Borgmesterens Afdelings udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om Mere konkurrenceudsættelse i Aarhus Kommune

Forslag 91. Borgmesterens Afdelings udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om Mere konkurrenceudsættelse i Aarhus Kommune Udtalelse Forslag 91. Borgmesterens Afdelings udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om Mere konkurrenceudsættelse i Aarhus Kommune Resume af beslutningsforslaget: Aarhus Kommune har konkurrenceudsat

Læs mere

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden Indstilling Til Magistraten (Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 21. oktober 2015 Finansieringsbidrag til Fælles IT Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering

Læs mere

Godkendelse af projekter og anmodninger om bevilling til: Cykelparkering langs supercykelsti til Lisbjerg og supercykelsti til Tilst.

Godkendelse af projekter og anmodninger om bevilling til: Cykelparkering langs supercykelsti til Lisbjerg og supercykelsti til Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 25. oktober 2016 Cykelparkering ved cykelrute og Godkendelse af projekter og anmodninger om bevilling til: Cykelparkering langs supercykelsti

Læs mere

Indstilling. Indsatser til fremme af valgdeltagelsen ved byrådsvalget samt fastsættelse af antallet af stillere. 1. Resume

Indstilling. Indsatser til fremme af valgdeltagelsen ved byrådsvalget samt fastsættelse af antallet af stillere. 1. Resume Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 15. maj 2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Kultur og Borgerservice Borgerservice og Biblioteker Indsatser til fremme af valgdeltagelsen

Læs mere

Erhvervspuljebevilling til Business Region Aarhus

Erhvervspuljebevilling til Business Region Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. oktober 2016 Erhvervspuljebevilling til Business Region Aarhus 1. Resume Business 12 østjyske kommuner samarbejder om at

Læs mere

Indstilling. Finansiering af høje dieselpriser for den kollektive trafik. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø

Indstilling. Finansiering af høje dieselpriser for den kollektive trafik. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 19. april 2006 Århus Kommune Århus Sporveje Teknik og Miljø Finansiering af høje dieselpriser for den kollektive trafik 1. Resume Over en

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juni 1. Resume På baggrund

Læs mere

Indstilling. Evaluering af Huslejemodellen. 1. Resume Evalueringen af Huslejemodellen fremgår af vedlagte rapport. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Evaluering af Huslejemodellen. 1. Resume Evalueringen af Huslejemodellen fremgår af vedlagte rapport. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. januar 2013 Ejendomsforvaltningen Teknik og Miljø Aarhus Kommune 1. Resume Evalueringen af Huslejemodellen fremgår af vedlagte rapport.

Læs mere

Indstilling. Skovrejsning 2014-2017. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 11. juni 2013.

Indstilling. Skovrejsning 2014-2017. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 11. juni 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 11. juni 2013 Skovrejsning 2014-2017 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Status for Skovrejsning 2009 2012 og forslag til ny skovhandlingsplan

Læs mere

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Bilag 5 Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Generelt I prognosen er der anvendt budgettet for perioden 2011-2014, mens der i 2015-30 er foretaget en fremskrivning af indtægter og udgifter

Læs mere

Indstilling. Aarhus Ø, drift og vedligeholdelse. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Aarhus Ø, drift og vedligeholdelse. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 12. juni 2013 Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø 1. Resume Indstillingen er en opfølgning på udviklingen og omdannelsen af De

Læs mere

Indstilling. Flere computere til skolerne. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016

Indstilling. Flere computere til skolerne. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016 Flere computere til skolerne Det indstilles, at der indkøbes ca. 5.700 computere 1 til skolerne, således at de i højere

Læs mere

Indstilling. Til Byrådet via Magistraten. Den 12. oktober 2012

Indstilling. Til Byrådet via Magistraten. Den 12. oktober 2012 Indstilling Til Byrådet via Magistraten Den 12. oktober 2012 Udmøntning af den statslige medfinansiering 2012 2015 til lederuddannelse og ledelsesudvikling 1. Resume Med henblik på at styrke ledernes kompetenceudvikling

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015 Der er behov for at opføre aktivitetslokaler i tilknytning til boligbebyggelsen

Læs mere

Budgetudfordringer på genoptræningsområdet

Budgetudfordringer på genoptræningsområdet Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 30. april 2014 Budgetudfordringer på genoptræningsområdet 1. Resume Udgifterne til genoptræning er steget, og der mangler penge til

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Indstilling. Budgetanalyse vedr. kollektiv bustrafik i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Budgetanalyse vedr. kollektiv bustrafik i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 23. juni 2009 Økonomiområdet Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume I budgetforliget vedr. 2009 indgik, at der skulle udarbejdes en analyse

Læs mere

Samlet for Teknik- og Miljøudvalget 2.600 5.200 5.200 5.200

Samlet for Teknik- og Miljøudvalget 2.600 5.200 5.200 5.200 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2012-2015 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2012 2013 2014 2015 A C O V Teknik-

Læs mere

FORSLAG FRA MILJØ- OG PLANUDVALGET

FORSLAG FRA MILJØ- OG PLANUDVALGET Oversigt: M01. Udvendig bygningsvedligeholdelse (930.000 kr.)...2 M02. Administrationsbygninger (300.000 kr.)...2 M03. Offentlige toiletter (311.000 kr.)...2 M04. Grønne områder og naturområder (692.000

Læs mere

Indstilling. Transmissionsledning og varmeveksleranlæg til Skåde. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø

Indstilling. Transmissionsledning og varmeveksleranlæg til Skåde. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 26. november 2012 AffaldVarme Aarhus og Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Projektgodkendelse og anlægsbevilling til fremtidssikring

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11. november 2013 Aktivitetslokaler til borgere med udviklingshæmning Forslag om opførelse af integrerede aktivitetslokaler

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 21.11.2013 Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 21.11.2013 Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 21.11.2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Kultur og Borgerservice Justering af driftsaftale for Atletion Aftalen om driften

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling på 1,653 mio. kr. til fitness- og motionsruter samt aktivering af byens parker og grønne områder. 1.

Indstilling. Anlægsbevilling på 1,653 mio. kr. til fitness- og motionsruter samt aktivering af byens parker og grønne områder. 1. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 13.1.2011 Anlægsbevilling på 1,653 mio. kr. til fitness- og motionsruter samt aktivering af byens parker og grønne Aarhus Kommune

Læs mere

Notat. Teknisk Udvalg. Punkt 3 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 27. februar Natur og Miljø. Den 23. februar 2012.

Notat. Teknisk Udvalg. Punkt 3 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 27. februar Natur og Miljø. Den 23. februar 2012. Notat Emne: Til: Kopi til: Skovenes økonomi Teknisk Udvalg Claus Nickelsen Punkt 3 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 27. februar 2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 23. februar 2012

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Sport & Fritid Aarhus Kommune. Temadrøftelse om idrætsfaciliteter. Kulturudvalget via rådmanden Drøftelse Kopi til

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Sport & Fritid Aarhus Kommune. Temadrøftelse om idrætsfaciliteter. Kulturudvalget via rådmanden Drøftelse Kopi til Notat Side 1 af 6 Til Kulturudvalget via rådmanden Til Drøftelse Kopi til Temadrøftelse om idrætsfaciliteter 1. Baggrund Befolkningstallet i Aarhus Kommune forventes at stige med ca. 60.000 indbyggere

Læs mere

Indstilling. Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse

Indstilling. Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 8. november 2006 Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse af

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 17. september 2007 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni

Læs mere

Indstilling. Finansiering af køb af kontantautomater. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Finansiering af køb af kontantautomater. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. november 2008 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Finansiering af køb af kontantautomater 1. Resume Kontantautomaterne i bybusserne

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

Indstilling. Energibesparende investeringer i administrationsbygninger. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 27. oktober 2006.

Indstilling. Energibesparende investeringer i administrationsbygninger. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 27. oktober 2006. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 27. oktober 2006 Energibesparende investeringer i administrationsbygninger Århus Kommune Ejendomsforvaltningen Teknik og Miljø 1. Resume Den vedtagne huslejemodel

Læs mere

Modtagelse af midler fra Nordea-Fonden til projektet Smag på Aarhus.

Modtagelse af midler fra Nordea-Fonden til projektet Smag på Aarhus. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 2. september 2015 Finansiering af projektet Smag på Aarhus Modtagelse af midler fra Nordea-Fonden til projektet Smag på Aarhus. 1.

Læs mere

Forslag til lokalplan Valby Idrætspark med kommuneplantillæg.

Forslag til lokalplan Valby Idrætspark med kommuneplantillæg. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Til Teknik- og Miljøudvalget Forslag til lokalplan Valby Idrætspark med kommuneplantillæg. Notat om grønne arealer i Valby Idrætspark I Teknik- og Miljøudvalgets

Læs mere

Lars Weiss fra Socialdemokraterne har d. 30. oktober 2017 stillet en række spørgsmål til Københavns Kommunes økonomi.

Lars Weiss fra Socialdemokraterne har d. 30. oktober 2017 stillet en række spørgsmål til Københavns Kommunes økonomi. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 14. november 217 Svar på politikerspørgsmål fra Lars Weiss vedrørende Københavns Kommunes økonomi Lars Weiss fra Socialdemokraterne har

Læs mere

Notat. ved befolkningsvækst. Bilag til skema til anlægskonferencen. Kopi til: Kopi til Aarhus Kommune. Den 8. december 2011

Notat. ved befolkningsvækst. Bilag til skema til anlægskonferencen. Kopi til: Kopi til Aarhus Kommune. Den 8. december 2011 Notat Emne: Til: Anlægsbehov for boldbaner fastholdelse af serviceniveau ved befolkningsvækst Bilag til skema til anlægskonferencen Kopi til: Kopi til Aarhus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice

Læs mere

Denne indstilling indeholder et forslag til disponering af RULL-midler, midler til faglokaler samt indtægter ved salg af ejendomme.

Denne indstilling indeholder et forslag til disponering af RULL-midler, midler til faglokaler samt indtægter ved salg af ejendomme. Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Dato for fremsendelse til MBA Forslag til prioritering af RULL-midlerne Denne indstilling indeholder et forslag til disponering af RULL-midler,

Læs mere

Fordeling af KOMBIT-udlodning til udgifter i forbindelse med monopolbruddet Budgetnotat. BORGMESTERENS AFDE- LING Fælles Service Aarhus Kommune

Fordeling af KOMBIT-udlodning til udgifter i forbindelse med monopolbruddet Budgetnotat. BORGMESTERENS AFDE- LING Fælles Service Aarhus Kommune Fordeling af KOMBIT-udlodning til udgifter i forbindelse med monopolbruddet Budgetnotat Indstilling Det indstilles, at det her fremsendte overblik over omstillingsomkostninger godkendes som grundlag for

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd via Magistraten Den 10. september 2004 J.nr. Ref.: Tlf.nr. Hans Peder

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 15. maj Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 15. maj Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 15. maj 2007 Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg køber ejendommen Skovvangsvej 97, 8200 Århus N af Magistratsafdelingen for Teknik

Læs mere

Oversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014

Oversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014 Oversigt effektiviseringsforslag Plan og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag budget 2014 Effektiviseringsforslag (1.000 kr. ) Nr. Forslag 201 4 1 Borgerinddragelse Digitalisering ifm. Lokal og kommuneplaner

Læs mere

Administrative IT-systemer og hjemtagelse af lønadministration

Administrative IT-systemer og hjemtagelse af lønadministration Indstilling Til Magistraten (Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 11. juni 2016 Administrative IT-systemer og hjemtagelse af lønadministration Indgåelse af ny kontrakt om Aarhus Kommunes fælles

Læs mere

Budget og Planlægning Borgmesterens Afdeling Aarhus Kommune. Analyse af voksenhandicapområdets økonomi

Budget og Planlægning Borgmesterens Afdeling Aarhus Kommune. Analyse af voksenhandicapområdets økonomi Analyse af voksenhandicapområdets økonomi Baggrund for analysen Kommunerne under ét har siden 2012 oplevet stigende udgifter på det specialiserede voksenområde til trods for øget brug af effektive indsatser

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Mål og Midler Plan-, natur- og miljøområdet

Mål og Midler Plan-, natur- og miljøområdet Fokusområder På politikområdet Plan, natur og miljø er der følgende fokus i budgetåret 2013: Naturpolitik Byrådets konstitueringsaftale har fastlagt, at der skal udarbejdes en naturpolitik. Politikken

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Aarhus Kommune. Den 9. juni 2011

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Aarhus Kommune. Den 9. juni 2011 Indstilling Til Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 9. juni 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Genudbud af Aarhus Kommunes brand- og stormskadeforsikringer 1. Resume Aarhus Kommune indførte

Læs mere

Indstilling. 1. Resumé. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 9. juni Århus Kommune

Indstilling. 1. Resumé. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 9. juni Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 9. juni 2009 1. Resumé Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Det foreslås, at der sker en styrkelse af den eksterne

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Grundsalg i 2014-2015 samt salgspriser i 2016

Grundsalg i 2014-2015 samt salgspriser i 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Til Aarhus Byråd via Magistraten fra MTM Dato 18. november 2015 Grundsalg i 2014-2015 samt salgspriser i 2016 Redegørelse for kommunens grundsalg i 2014

Læs mere

Færdiggørelse af helhedsløsningen på Langagerskolen

Færdiggørelse af helhedsløsningen på Langagerskolen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 13. oktober 2017 Færdiggørelse af helhedsløsningen på Langagerskolen 1. Resume Denne indstilling indeholder et forslag til, at der etableres

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 27. maj 2008. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 27. maj 2008. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 27. maj 2008 Overdragelse af den kommunale ejendom Grundtvigsvej 10-16, 8260 Viby J. og herunder aflæggelse af anlægsregnskabet

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 3. marts 2014.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 3. marts 2014. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 3. marts 2014 Anlægsbevilling til et ReUseCenter i midtbyen Aarhus Kommune Teknik og Miljø Midlertidig, eksperimenterende genbrugsstation

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 11.06.2013.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 11.06.2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11.06.2013 Driftsfinansiering af Stofindtagelsesrum fra 2014 1. Resume Aarhus Byråd traf ved Byrådsmødet d. 20. februar

Læs mere

1. Resume I Trige etableres en helhedsløsning for Børn og Unges tilbud til skole, SFO og fritidsklub.

1. Resume I Trige etableres en helhedsløsning for Børn og Unges tilbud til skole, SFO og fritidsklub. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 27. oktober 2017 Helhedsløsning for Bakkegårdsskolen Teknisk og pædagogisk modernisering af Bakkegårdsskolen, genopretning af facader,

Læs mere

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 6. marts 2013 Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet 1. Resume Midttrafik har endnu ikke truffet beslutning om eventuel tilslutning til

Læs mere

Fysisk helhedsløsning for Samsøgades Skole

Fysisk helhedsløsning for Samsøgades Skole Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 8. december 2015 Fysisk helhedsløsning for Samsøgades Skole Indstillingen giver bevilling på 6,8 mio. kr. til fysisk helhedsløsning for

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Bilag 5. Sagsnr

Bilag 5. Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik og Miljøforvaltningen NOTAT Bilag 5 Notat vedrørende træpolitikkens økonomiske konsekvenser Nærværende notat indeholder en vurdering af de økonomiske konsekvenser af forslaget

Læs mere

Indstilling Århus Kommune Rapport om Bymuseet - herunder dækning af museets forventede driftsunderskud i Resume

Indstilling Århus Kommune Rapport om Bymuseet - herunder dækning af museets forventede driftsunderskud i Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten ultur og Borgersrvice Den 13. oktober 2006 Rapport om Bymuseet - herunder dækning af museets forventede driftsunderskud i 2006 Århus Kommune Kulturforvaltningen

Læs mere

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. november 2016 Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor 2017-2020 Det midtjyske EU-kontors bestyrelse har vedtaget

Læs mere

Spareforslag 2016-2019 MTM 1

Spareforslag 2016-2019 MTM 1 Spareforslag 2016-2019 MTM 1 2.00 MTM - tværgående IT-springet, fem digitaliseringsprojekter IT-springet, Digital Post, Eff. -191-191 -191-191 CAE IT-springet, Digital Post, Eff. -895-895 -895-895 CBM

Læs mere

Danske Parkdage 2014 Strategier for driften i Roskilde Kommune Af Ivan Hyllested Pedersen. Veje og Grønne områder, By, Kultur og Miljø

Danske Parkdage 2014 Strategier for driften i Roskilde Kommune Af Ivan Hyllested Pedersen. Veje og Grønne områder, By, Kultur og Miljø Danske Parkdage 2014 Strategier for driften i Roskilde Kommune Af Ivan Hyllested Pedersen Veje og Grønne områder, By, Kultur og Miljø Strategi for udvikling af driften. Citater fra i går: Israels Plads

Læs mere

Ændringer i økonomien siden B2014-2017

Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet

Læs mere

Administrative retningslinjer for FO-klubber

Administrative retningslinjer for FO-klubber Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Klik her for at angive tekst. Dato for fremsendelse til MBA Administrative retningslinjer for FO-klubber Administrative retningslinjer for FO-klubbernes

Læs mere

Indstilling. Brandsikring af Århus Rådhus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten og Miljø. Ejendomsforvaltningen. Den 25.

Indstilling. Brandsikring af Århus Rådhus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten og Miljø. Ejendomsforvaltningen. Den 25. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten og Miljø Den 25. juni 2008 Ejendomsforvaltningen Teknik og Miljø Århus Kommune Brandsikring af Århus Rådhus H.H. Seedorffs Stræde 3-5 8100 Århus C 1. Resume

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Videreudvikling af fælles lederuddannelse i Aarhus Kommune

Videreudvikling af fælles lederuddannelse i Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 19. oktober 2015 lederuddannelse i Aarhus Kommune 1. Resume Den fælles Lederuddannelse - DOL i Aarhus Kommune har siden efteråret

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato Bilag 6 Fra Børn og Unge Dato 10-06-2014 Budgettildeling til FU-områderne Det politiske forlig og de deraf følgende ændringer på FU-området er budgetneutralt, hvilket betyder at den samlede ramme er uændret.

Læs mere

Indstilling. Aarhus Kommunes tilslutning til Fælleskommunalt Ledelsesinformationssystem (FLIS)

Indstilling. Aarhus Kommunes tilslutning til Fælleskommunalt Ledelsesinformationssystem (FLIS) Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. marts 2016 Aarhus Kommunes tilslutning til Fælleskommunalt Ledelsesinformationssystem (FLIS) 1. Resume Fælleskommunalt Ledelsesinformationssystem

Læs mere

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget 9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring

Læs mere

Opfølgning på Voksenhandicaps økonomi, 3. kvartal 2017

Opfølgning på Voksenhandicaps økonomi, 3. kvartal 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 15. november 2017 Opfølgning på Voksenhandicaps økonomi, 3. kvartal 2017 1. Resume Sociale

Læs mere

Handlingsplan for nye ungdomsboliger i

Handlingsplan for nye ungdomsboliger i Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 12. august 2014 Handlingsplan for nye ungdomsboliger i 2014-2016 Udmøntning af budgetmidler afsat i budget 2014-2017 til forøgelse

Læs mere

Indstilling. Helhedsløsning for Mårslet Skole. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 17. maj 2017

Indstilling. Helhedsløsning for Mårslet Skole. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 17. maj 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 17. maj 2017 Helhedsløsning for Mårslet Skole Teknisk og pædagogisk modernisering af Mårslet Skole, genopretning af facader, ventilation

Læs mere

Indstilling. Takstændringer pr. 1. juli 2013 for varmeområdet. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø.

Indstilling. Takstændringer pr. 1. juli 2013 for varmeområdet. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. maj 2013 Aarhus Kommune AffaldVarme Aarhus Teknik og Miljø 1. Resume Indstillingen vedrører takstændringer pr. 1. juli 2013 for varmeområdet

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 15. marts 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan 1. Resume Støjhandlingsplanen er en opfølgning på Bekendtgørelse

Læs mere

Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalget Sundhedsudvalget 26-05-2014 Drøftelse af, hvad forslaget til økonomisk politik betyder for s økonomi og service Budget for 2015-2018 Udfordringer og effektiviseringer Udfordringer Pres udefra Genoptræning

Læs mere

Indstilling. Kommunal garanti til landsbyggefondsstøttet renovering. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Kommunal garanti til landsbyggefondsstøttet renovering. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 11. november 2013 Kommunal garanti til landsbyggefondsstøttet renovering Aarhus Kommune Teknik og Miljø Kommunal garanti til støtte fra Landsbyggefonden

Læs mere

Indstilling. Etablering af 2 fælleslokaler i eksisterende bygninger på Gammelgårdskolen. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3.

Indstilling. Etablering af 2 fælleslokaler i eksisterende bygninger på Gammelgårdskolen. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 25. april 2008 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Etablering af 2 fælleslokaler i eksisterende bygninger på Gammelgårdskolen.

Læs mere

Indstilling. Lp 902, byggemodning og salg til erhverv i Skæring. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Arealudvikling Aarhus

Indstilling. Lp 902, byggemodning og salg til erhverv i Skæring. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Arealudvikling Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 19. september 2012 Arealudvikling Aarhus Teknik og Miljø Aarhus Kommune 1. Resume I overensstemmelse med lokalplan 902 foreslås et kommunalt

Læs mere