Kursuskatalog. Interne kurser Gelerts gård

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kursuskatalog. Interne kurser Gelerts gård"

Transkript

1 Kursuskatalog Interne kurser Gelerts gård Dette katalog indeholder beskrivelsen af de kurser pædagoger, terapeuter, assistenter og PAU etc. skal gennemgå som basis for at arbejde på Gelerts gård. Kataloget godkendes af medarbejderne [Vælg en dato]

2 Indhold Indledning:... 2 AFFOLTER-modellen... 3 Bobath... 4 Coombes... 5 Neuropædagogik... 6 Neuroaffektiv udviklingspsykologi... 7 Rehabilitering... 8 Marte Meo... 9 Kurser på vej... 10

3 Indledning: Dette er et forslag til interne kursus forløb på Gelerts gård for alle medarbejderne. Målet er at alle medarbejderne har gennemgået forløbet ved slutningen af Udover Gelerts gårds basisuddannelse, vil der være medarbejdere der løbende uddanner sig på diplomniveau, samt relevante kurser og uddannelser indenfor pleje og omsorg etc. Det er en forventning at medarbejdere, der tager diplomuddannelser og relevante kurser, kan uddanne kollegaer og derved kan vi efterhånden udvide vores interne kursuskatalog. Kurserne gennemføres løbende og medarbejderne sættes på kursus via deres arbejdsplaner. Vi ønsker en fælles kultur og dette kræver et fælles sprog, hvilket dette kursus forløb er en indgang til.

4 AFFOLTER-modellen AFFOLTER-modellen 1/2 dages introduktionskursus: Underviser: Formål At medarbejderne får kendskab til nogle af Affolter-modellens aspekter, guidingsmetodens begreber og muligheder får forståelse for perceptionsforstyrrede personers adfærd kan anvende guiding a.m. Affolter i basale hverdagsaktiviteter Affolter konceptet er udviklet af den schweiziske neuropsykolog Felicia Affolter til personer med følger efter hjerneskade. Det bruges til personer, der har problemer med at opfatte, genkende, bearbejde og reagere/handle på sanseindtryk. (Det kaldes også perceptuelle vanskeligheder eller perceptionsvanskeligheder.) Det er kroppens føle- og bevægesanser, der er vigtigst, når man skal træne problemer med perceptionen. Ideen er, at ved at give flere sansestimuli, vil man fodre hjernen med mere information. Hjernen vil derfor bedre kunne opfatte og bearbejde alle informationerne og dermed handle korrekt: Personen har glemt hvad tingene skal bruges til (f.eks. sæbe og vaskeklud). Man bliver uden ord, guidet (ledet) gennem aktiviteterne og man skal opleve sin krop i forhold til omgivelserne: Hvor er jeg og hvad er jeg i gang med.hænderne hjælpes til at genkende og genlære. Ved at blive guidet til at røre ved sæbe og vaskeklud og vaske sig, vil man genindlære, hvordan man vasker sig. For at træningen kan give mening, tager man udgangspunkt i personens problemer her og nu. Og man indretter omgivelserne, så de giver flest information til personens sanser:

5 Bobath Bobath konceptet 1-2 dages introduktionskursus. Underviser Formål At medarbejderne får kendskab til nogle af Bobath- modellens aspekter, metoder, begreber og muligheder. Kan anvende Bobath i basale hverdagsaktiviteter Bobath konceptet er udviklet af Karel og Bertha Bobath, der var hhv. læge og neurolog og fysioterapeut. Bobaths metode bruges ligeledes til personer med følger efter hjerneskade og supplerer Affolter konceptet. Metoden tager udgangspunkt i kroppens normale bevægemønster, som er forstyrret efter en hjerneskade. Personen skal derfor arbejde på at genskabe så normale og smidige bevægelser som muligt gennem genoptræningen. Spændingstilstanden i musklerne er typisk forstyrret, så personen har for høj spænding og er spastisk. Ved for lav muskelspænding har personen en slap lammelse. (man kalder også spænding for tonus). Derfor arbejdes også på at hæmme spasticiteten eller fremme spændingen, når den er for lav. TRÆNING I PRAKSIS: Man arbejder på at bruge de to kropshalvdele lige meget. Man er hele tiden opmærksom på at inddrage den lammede side i aktiviteterne og træningen, så man på den måde kan opnå størst mulig balance mellem lammet og rask side. Man bruger altså den lammede side på en kontrolleret måde, og passer på ikke at overanstrenge den raske side. Derfor bruger man heller ikke galge eller håndgreb, der kun inddrager den raske side.det er en træning, der foregår døgnet rundt dvs. alle 24 timer. Der arbejdes med forflytninger, lejring i seng og i stol og at genlære hverdagens aktiviteter. Eksempel: Elna bliver forflyttet fra kørestol til stol, når hun spiser og til badestol, når hun skal vaske sig.elna bliver forflyttet fra kørestol til stol, når hun spiser og til badestol, når hun skal vaske sig. Da Elna skal have tøj på, bruger hun stålift. Ståliften træner også hendes stående stilling og hendes stående balance. Når Elna om morgenen, træner hun også lammet side ved at inddrage lammet arm, hånd og fingre i vask af overkroppen. Senere, når hun skal have tøj på overkroppen, tager hun undertøj og bluse på ved at bruge lammet arm og hånd. Hun øver også at knappe knapperne i blusen, selv om det er svært.

6 Coombes Coombes konceptet er udviklet af talepædagogen Kay Coombes. Også dette koncept er baseret på en intensiv, tværfaglig indsats 24 timer i døgnet. 1 dags introduktionskursus Underviser: Formålet med konceptet er at bedre evnen til at trække vejret, spise, drikke og kommunikere både verbalt og nonverbalt. Formålet er at medarbejderne: Får kendskab til Coombes konceptets grundlæggende begreber, muligheder og metoder. Efter oplæring og supervision af ergoteraputer kan udføre en grundlæggende træning efter Coombes konceptet. På kurset introduceres der til: Den normale spise- og synkeproces. Problemer med vejrtrækning, spise og drikke samt kommunikation efter erhvervet hjerneskade. Mundstimulationsrutinen. Udgangsstilling for måltidet. Modificeret kost (specialtilpasset kost) Litteraturhenvisning: Annette Kjærsgaard: Ansigt, mund og svælg undersøgelse og behandling efter Coombes-konceptet, Munksgaard Danmark, 2005

7 Neuropædagogik 2 dages introduktionskursus Underviser: Formål At medarbejderne opnår en viden og forståelse for: Hvad er neuropædagogik? Hvordan arbejder man med neuropædagogik i praksis? Hvorfor er det vigtigt med en særlig pædagogik til mennesker, hvis funktionsnedsættelse relaterer sig til hjernen? Hvilket menneskesyn ligger til grund for neuropædagogikken? Hvilken rolle har den professionelle i neuropædagogik? Hvad kan man opnå ved at arbejde med neuropædagogik? Kurset tager til dels afsæt i: Fredens, Kjeld: Mennesket i hjernen. 2 udgave. (udleveret til medarbejderne + er i biblioteket). Thybo, Peter: Neuropædagogik. Hjerne, liv og læring. Hans Reitzels forlag 2013.

8 Neuroaffektiv udviklingspsykologi. 1dags introduktionskursus. Underviser: Formål: At medarbejderne opnår en viden om, hvilke teoretisk fundament Gelerts gård er bygget op omkring. Neuroaffektiv udviklingspsykologi er en brobygning mellem den nyeste hjerneforskning, tilknytningsteori og udviklingspsykologi. Man arbejder ud fra en viden om, at hjernen er tredelt - Det autonome nervesystem(kropssansninger), Det limbiske system(følelser) Det kognitive(tænkning). Ved at arbejde med alle disse systemer i en følelsesmæssig afstemt pædagogisk proces, hvor mødeøjeblikke imellem medarbejder og borger er det bærende element, vil der ske en integration af disse, samt en udvidelse af de neurale netværk i hjernen. Det er processer, som både går bottom-up og top-down, forstået på den måde, at man både giver fylde til processer, som har sin rod og udspringer i lavere og tidlige dele af hjernen(kropssansninger) og bevæger sig ud og op gennem det limbiske til det kognitive og også processer som tager udgangspunkt i det kognitive og så bevæger sig ned. Ved at sørge for, at alle tre og lige vigtige dele af nervesystemet bliver mødt, helet og integreret i det pædagogiske arbejde, sikrer man sig, at erkendelser ikke kun lagres som tanker og analyser men også opleves og erfares kropsligt og følelsesmæssigt. Når man evner at få sansning, følelse og tænkning til at spille sammen, kalder man det mentalisering. Denne balancering og evne til både at sanse, føle og tænke og handle i overensstemmelse med dette, øger vores robusthed i mødet med alt det, som livet bringer os. Psykolog Susan Hart og Neuroaffektiv psykoterapeut Marianne Bentzen har beskrevet denne forståelse og praksis, på baggrund af international og årelang forskning på området.

9 Rehabilitering 1 dags introduktionskursus: Underviser: Formål: At medarbejderen opnår en viden om Sønderborg kommunes rehabiliteringsstrategi på senhjerneskadeområdet. At medarbejderne introduceres til begrebet mestring indenfor positiv psykologi. Martin E.P. Seligman er født 1942 i USA og er psykolog. Han har i mange år beskæftiget sig med forskning og er tilknyttet University of Pennsylvania. Seligman er en af flere kendte forskere, der har arbejdet inden for den kognitive psykologi. Seligman har specielt gjort sig bemærket inden for forskning, der vedrører området: hjælpeløshed og den direkte modsætning hertil: mestring ("control"). Han ser både hjælpeløshed og mestring som et resultat af en kognitiv indlæringsproces. Seligman bruger derfor begreber som f.eks. "tillært hjælpeløshed". Tillært hjælpeløshed ser han som en del af forklaringen på depression. Ud fra bl.a. forsøget med tre grupper hunde udvikler Seligman sin kognitive indlæringsteori, som går ud på, at hjælpeløshed kan indlæres. Er hjælpeløshed først indlært, er den svær at slippe af med, og optræder altså også i situationer, hvor den er totalt malplaceret og umulig at begrunde ud fra de foreliggende omstændigheder. Men når hjælpeløshed kan indlæres, er det modsatte også tilfældet. Mestring og modstandsdygtighed kan indlæres. Indlært immunitet over for hjælpeløshed kombineret med oplevelsen af mestring omtaler Seligman som indlært optimisme (learned optimism).

10 Marte Meo 6 dages grundkursus. Underviser: Formål: At medarbejderen får viden om og kan anvende Marte Meo analyse og intervention At medarbejderen bliver i stand til at anvende videoteknik som redskab At medarbejderen får viden om Marte Meo, metode, principper og teori At medarbejderen får viden om støttende og udviklende kommunikation og samspil. Indhold introduktion til Marte Meo, metode, principper og teori. Individuel supervision/tilbagemelding på videooptagelser. Introduktion til at lave interaktionsanalyse. Introduktion i at få øje på borgerens nærmeste udviklingszone og i at møde borgeren i et positiv og udviklingsstøttende samspil. Mellem kurserne: Der laves videooptagelser og der arbejdes med arbejdspunkter ud fra Marte Meo metoden mellem de enkelte kursusdage. Der er kamera til brug på Gelerts gård.

11 Kurser på vej Psykiatriske diagnoser, indsigt i og forståelse for borgere med psykiatri og hjerneskade. Dato: 22 og 23 oktober, for udvalgte medarbejdere check arbejdsplaner. Kurset kan gentages, såfremt det viser sig relevant for alle. nærmere program følger Underviser: Jytte Platz. Sansestimulation brug af sanserum: Temadag for alle Underviser: Birgitte Gammeltoft. Dato: 2014

Kursus- og kompetencekatalog. for. Vasebæk

Kursus- og kompetencekatalog. for. Vasebæk Kursus- og kompetencekatalog for Vasebæk Velkommen Dette er Vasebæks kursus- og kompetencekatalog. Vasebæk er Køge Kommunes specialinstitution og består af en specialbørnehave, en weekendaflastning og

Læs mere

Hvorfor - Hvordan. Kort introduktion til. behandlingskoncepter brugt på

Hvorfor - Hvordan. Kort introduktion til. behandlingskoncepter brugt på Hvorfor - Hvordan Kort introduktion til behandlingskoncepter brugt på Geriatrisk afdeling 16 og afdeling 22 2002 1 Forord Dette materiale er en kort teoretisk indføring og supplement til Afdeling 16/22

Læs mere

EKSEKUTIVE FUNKTIONER HOS SMÅBØRN I DEN FYSIOTERAPEUTISKE PRAKSIS

EKSEKUTIVE FUNKTIONER HOS SMÅBØRN I DEN FYSIOTERAPEUTISKE PRAKSIS EKSEKUTIVE FUNKTIONER HOS SMÅBØRN I DEN FYSIOTERAPEUTISKE PRAKSIS Af: Studienummer: dip11245 Professionshøjskolen UCC Afdeling for udvikling, forskning og efter- og videreuddannelse Fleksibel diplomuddannelse

Læs mere

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale I denne artikel vil jeg præsentere nyeste forskning inden for hvordan man lærer Den Motiverende Samtale. Jeg vil præsentere empiriske undersøgelser og studier, der dokumenterer, at man ikke lærer Den Motiverende

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Den professionelle relation og pædagogiske dilemmaer i arbejdet med udviklingshæmmede børn og unge

Den professionelle relation og pædagogiske dilemmaer i arbejdet med udviklingshæmmede børn og unge Den professionelle relation og pædagogiske dilemmaer i arbejdet med udviklingshæmmede børn og unge Bachelor VIA Universety Collage Horsens pædagoguddannelse Henriette Hansen Studienr 142095 Eksaminator:

Læs mere

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning Metodebeskrivelse Social Færdighedstræning 1 Indholdsfortegnelse Metodebeskrivelse... 1 Social Færdighedstræning... 1 Lidt om 19M puljen - Kvalitet i den kommunale indsats overfor borgere med svære psykiske

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

At arbejde med Marte meo principper og Care index i arbejdet som sundhedsplejerske og familieterapeut.

At arbejde med Marte meo principper og Care index i arbejdet som sundhedsplejerske og familieterapeut. At arbejde med Marte meo principper og Care index i arbejdet som sundhedsplejerske og familieterapeut. I artiklen beskrives arbejdet i familier der er ramt af en reaktion i forbindelse med graviditet og

Læs mere

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Af Nina B. Schriver og Eva Skytte At naturen kan øge vores sundhed og livskvalitet er de fleste enige om. Men hvis man vil arbejde

Læs mere

Basal stimulation set i et evidens perspektiv.

Basal stimulation set i et evidens perspektiv. 1 MASTERUDDANNELSE I KLINISK SYGEPLEJE Navn: Kirsten Erck Studienr.: 20050144 Modul nr.: Modul 4 Måned og år: Maj 2007 Vejleder: Kirsten Lomborg Typeenheder: 49009 Basal stimulation set i et evidens perspektiv.

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

Marte Meo-metoden. Indhold

Marte Meo-metoden. Indhold Marte Meo-metoden Indhold Marte Meo ved egen kraft... 2 Definition på Marte Meo... 2 Hvordan arbejder vi med Marte Meo?... 4 Hvad er et initiativ?... 5 Elementernes betydning for barnets udvikling... 5

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Forebyggelse og håndtering af sygefravær. Information om udbygning af 1-5-14 WEBUDGAVE HR-AFDELINGEN

Forebyggelse og håndtering af sygefravær. Information om udbygning af 1-5-14 WEBUDGAVE HR-AFDELINGEN Forebyggelse og håndtering af sygefravær Information om udbygning af 1-5-14 HR-AFDELINGEN BAGGRUND Horsens Kommune prioriterer sunde arbejdspladser. Med sunde arbejdspladser forstår vi et godt fysisk og

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144 Udviklet af: Kirsten Sofiendal

Læs mere

Hvad motiverer dig? De færreste ved det gør du?

Hvad motiverer dig? De færreste ved det gør du? Når chefen også skal være mor og far. - De unge kan være besværlige men uundværlige! Møder himmel eller helvede? Fusionen skal vendes til succes! - Og hvordan gør man så lige det? Magasinet for Medarbejdernes

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Syn og hjernefunktioner.

Syn og hjernefunktioner. Syn og hjernefunktioner. De fleste forbinder synet med øjnene. Og det er da også rigtigt, at det vi ser opfanges af øjnene, men det er hjernen der tolker og forstår det, vi ser. Det er også hjernen, der

Læs mere

Kursuskatalog 2012/13. Næstved Kommune. Specialafdelingen

Kursuskatalog 2012/13. Næstved Kommune. Specialafdelingen Kursuskatalog 2012/13 Næstved Kommune Specialafdelingen Indholdsfortegnelse Forord - hvem er vi.. side 3 Kurser for fagfolk: Grundlæggende viden om autisme 1 og 2. side 4 Halliwicksvømning.. side 5 Det

Læs mere

På vej mod et inkluderende lærings- og udviklingsmiljø

På vej mod et inkluderende lærings- og udviklingsmiljø På vej mod et inkluderende lærings- og udviklingsmiljø - fra ideologisk projekt til meningsfuld pædagogisk praksis Indledning..... 2 Problemformulering 4 Metode:... 4 Teori.. 4 Definition af inklusion.

Læs mere

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster Artwork by Ruth Crone Foster Jeg kan Jeg kan Vores psykologiske kapacitet afhænger bl.a. af vores tro på egen formåen. Hvis ikke vi er i besiddelse af denne følelse af at kunne risikerer vi ikke at kunne

Læs mere

Samlede praktikøvelser

Samlede praktikøvelser Samlede praktikøvelser ud fra praktikmål for social- og sundhedshjælpere Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan varetage sit arbejdsområde som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med arbejdspladsens

Læs mere

Titelblad, Godt Begyndt

Titelblad, Godt Begyndt Titelblad, Godt Begyndt Kirsten Arriens, 20070985 Mona Lise Nørgaard Nielsen, 20070994 Lise Brøchner Nielsen, 20070984 Specialerapport, 10. semester Afleveret 30/07-2009 Aalborg Universitet, Institut for

Læs mere

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Der var engang Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Line Lykke Hagen (108348) og Janne Locander (108191) BA projektgruppe

Læs mere

GUIDE TIL GRUNDLAGET FOR BEHANDLINGSARBEJDET

GUIDE TIL GRUNDLAGET FOR BEHANDLINGSARBEJDET GUIDE TIL GRUNDLAGET FOR BEHANDLINGSARBEJDET Indholdsfortegnelse Guide til guiden Behandlingsindsats indenfor det autistiske spektrum Udviklingspsykologi Anerkendende/værdsættende samtaler Mentalisering

Læs mere

Stærke relationer, effektiv læring

Stærke relationer, effektiv læring Micki Sonne Kaa Sunesen Kandidat i pædagogisk psykologi, Phd. stud. Anne Therkildsen Cand.mag. i pædagogik og psykologi, pædagogisk udviklingskonsuleny, ICDPøst Stærke relationer, effektiv læring At det,

Læs mere

Når tilknytningen svigter! 1

Når tilknytningen svigter! 1 1 Når tilknytningen svigter! 1 Mennesker i alle aldre synes at være mest lykkelige og bedst i stand til at udvikle deres talenter, når de lever i den trygge forvisning om, at de har en eller flere personer

Læs mere

Lars V. Kristiansen PS10312 Michael B. T. Lath PS10304 Sofus A. R. Rommerdahl PS10324 9/1-2014

Lars V. Kristiansen PS10312 Michael B. T. Lath PS10304 Sofus A. R. Rommerdahl PS10324 9/1-2014 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 3 1.1 Problembeskrivelse... 4 1.2 Afgrænsning... 6 1.3 Problemformulering... 6 1.4 Undersøgelsesspørgsmål... 6 2.0 Metode... 7 2.1 Videnskabsteori... 7 2.2 Valg

Læs mere

Tag vare på dig selv som behandler eller underviser

Tag vare på dig selv som behandler eller underviser Tag vare på dig selv som behandler eller underviser - en ressourceorienteret pædagogik udviklet i Bodynamic systemet. i af Merete Holm Brantbjerg Dette er 2.udgave af artiklen udgivet i Susanne van Deurs

Læs mere