Sparindex. Passiv investering. Lars Toft Jensen, Analytiker

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sparindex. Passiv investering. Lars Toft Jensen, Analytiker"

Transkript

1 Sparindex Passiv investering Lars Toft Jensen, Analytiker

2 Sparindex Agenda Foreninger og Enkeltaktier Omkostninger ved aktieinvestering Passive og Aktive Strategier Sparindex Det passive supplement Risiko 2 Ι Sparinvest

3 Foreninger og Enkeltaktier Anbefalinger om aktieinvesteringer Syv anbefalinger om aktieinvesteringer til den Almindelige dansker Hovedkonklusioner: Passiv tilgang køb og hold Undgå foreninger Køb aktier danske large cap Sparindex holdning: Tilslutning og forståelse for den passive tilgang Ser begrænsninger ved at undgå foreninger Ser direkte fejl ved kun at købe danske aktier 3 Ι Sparinvest

4 Foreninger og Enkeltaktier Aktieeksponering Eksponering mod aktier kan skabes ved 1. Selv købe aktierne a) Fokus er på afkast 2. Passive forvaltere, som blot ønsker at følge med markedet (tracke det) a) Fokus på risiko b) Lave omkostninger 3. Aktive forvaltere, som aktivt forsøger at slå markedet a) Fokus på afkast b) Høje omkostninger 4 Ι Sparinvest

5 Foreninger og Enkeltaktier Omkostninger og afkast 100 kr investeret i aktier over en 20 årig periode, med et årligt aktieafkast på 8%: Køb selv aktierne direkte (0,0% i omkostninger p.a.) 100 kr => 466 kr Køb via passive afdelinger (0,5% i omkostninger p.a.) 100 kr => 424 kr Køb via aktive afdelinger (ca. 1,5% i omkostninger p.a.) 100 kr => 352 kr Note: afkastet er simpelt beregnet ved at fratrække de årlige omkostninger i forventet aktieafkast. Der tages således ikke højde for managerens kompetence. 5 Ι Sparinvest

6 Foreninger og Enkeltaktier Likviditetsstyring og afkast Løbende flow af likviditet i en portefølje Selskabsovertagelser Udnyttelse eller salg af tegningsretter Udbytter Etc. Kræver konstant overvågning for at være fuldt investeret Ved antagelse af gennemsnitlig 6% kontanter i porteføljen, samt 8% i aktieafkast og 0% i kontantafkast 0,5% administrationsomkostninger i Sparindex Omsætningshastighed Sparindex => 0,1% omkostninger Begrænser gevinst (som gruppe) ved selv at investere Kræver flere ressourcer en belastning hvis man ikke har interessen 6 Ι Sparinvest

7 Foreninger og Enkeltaktier Strategi og afkast Køb og hold En udfordring hvis man har interessen for handel med aktier? Nye aktier i universet Pandora ny i OMXC20 Ny vægtning? Løbende flow af penge til at investere for Ny vægtning? Forskellig afkastudvikling for positioner i porteføljen Ny vægtning? 7 Ι Sparinvest

8 Foreninger og Enkeltaktier Emotionelle investor Interesse for handel med aktier Emotionelle investor Handler for meget Tager for stor risiko Forsøger at time markedet Sælger vindere beholder tabere Svært ved at overholde strategien 8 Ι Sparinvest

9 Årligt afkast/månedlig udskiftning Foreninger og Enkeltaktier Den emotionelle investor har stor udskiftning i porteføljen 30 Nettoafkast Udskiftning Lille udskiftning Stor udskiftning Kilde: Barber & Odean (2000): Trading is hazardous to your wealth 9 Ι Sparinvest

10 Foreninger og Enkeltaktier Afkast og nytteværdi Ansvar ved selv at investere Ikke mulighed for at give ansvar videre Nytteværdi er ikke lineær Positiv nytteværdi ved at gøre det bedre end markedet (naboen) Men større negativ nytteværdi ved at det gøre tilsvarende dårligere end markedet (naboen) 10 Ι Sparinvest

11 Foreninger og Enkeltaktier Risiko absolut og relativ Portefølje på 20 største danske aktier OMXC20* Absolut ex-ante risiko/standard afvigelse: 20,16** Portefølje på 1632 største globale aktier MSCI World Absolut ex-ante risiko/standard afvigelse: 17,66 Relativ risiko ex-ante tracking error: 15,00 33% sandsynlighed for at 1 års afkast difference er større end 15% 33% sandsynlighed for at 10 års afkast difference er større end 47% 11 Ι Sparinvest Stor risiko for den enkelte *Markedsvægtet i den anbefalede tilgang forslås ligevægtet tilgang, med øget absolut og relativ risiko til følge. **Pr

12 Foreninger og Enkeltaktier Gennemskuelighed Enkeltaktie køb og hold Gennemskuelig dekomponering af afkast på enkeltaktier Ingen kendt/konstant eksponering mod markedsfaktorer ex. value, size eller risiko (beta). Intet samlet mål for risiko på porteføljen Foreninger: General beskrivelse af porteføljesammensætning løbende opdateringer. Passive afdelinger Aktive afdelinger 12 Ι Sparinvest Afkast som benchmark kendt strategi Kendte eksponeringer mod markedsfaktorer Større afkastafvigelser fra benchmark detaljeret strategi Større uigennemskuelighed af portefølje

13 Foreninger og Enkeltaktier Følg en strategi Definer en strategi Strategiske allokering (langsigtet) Tilpasses kun frekvensvist (hvert år eller hvert tiende år) Kontrol med risiko, samt langsigtet optimering Passiv grundportefølje mix af aktivklasser Taktisk allokering (kortsigtet) Legepladsen. Muligheder i markedet kan udnyttes Hensigten er at slå den strategiske allokering/benchmark Enkelt aktier, aktive afdelinger, og passive specialiserede byggeklodser Operationelt (hvem, hvad, hvornår, hvordan) Følg strategien =>Lavere handelsomsætning. Færre hovsa-handler. Bedre nattesøvn. 13 Ι Sparinvest

14 Foreninger og Enkeltaktier Passive og Aktive Strategier Aktiv og Passiv investering Sparindex Det Passive Supplement Aktiv og Passiv 14 Ι Sparinvest

15 Aktive og Passive Strategier Aktive og Passive Strategier Passiv strategi: Følg et benchmark afkast som markedet Vigtigste succeskriterium for indeksafdelinger er at have kontrol over afkastafvigelser til benchmark hvilket også benævnes tracking error. Samme afkast Høj tracking error Samme afkast Lav tracking error Aktiv strategi: Slå markedet 15 Ι Sparinvest

16 Aktive og Passive Strategier Forskelle på Passiv og Aktiv forvaltning Formål/succes Metode Forvaltningens ressourceforbrug Investors ressourceforbrug Investors mulighed Passiv forvaltning (Sparindex) Opnå afkast som benchmark, uden betydelige afvigelser Mekaniske investeringer ved hjælp af porteføljestyrringssystem Lavt => lavere omkostninger (0,5% p.a. i Sparindex) Lavt ved implementering Lavt ved overvågning Hurtig eksponering og kortere investeringshorisont mod kendt investeringsstil Aktiv forvaltning Opnå et højere afkast end benchmark Subjektiv aktieudvælgelse af porteføljemanager Højt => højere omkostninger (op til 2% p.a.) Højt ved implementering Højt ved overvågning Mulighed for super god forvaltning, samt speciel forvaltning som kan diversificere porteføljen Investors resultat Sikkert kendt afkast i Top 50% Langsigtet belønning Færre og nemmere afkastafvigelsesforklaringer Usikkert afkast med mulighed for at komme i Top 10% Kortsigtet belønningspotentiale Oftere og sværere afkastafvigelsesforklaringer Investors oplevelse Kedeligt/usexet Ro i sindet Spændende En god portefølje kan/bør indeholde både aktiv og passiv forvaltning 16 Ι Sparinvest

17 Aktive og Passive Strategier Passiv investering Kilde: Bogle Research Institute 17 Ι Sparinvest

18 Aktive og Passive Strategier Merafkast på det danske marked Seneste Morningstar analyse: 18 Ι Sparinvest

19 Foreninger og Enkeltaktier Passive og Aktive Strategier Aktiv og Passiv investering Sparindex Det Passive Supplement Aktiv og Passiv 19 Ι Sparinvest

20 Sparindex Det Passive Supplement Sparindex 9 stil- og regionsbaserede afdelinger : 3 globale afdelinger : USA Europe Japan Large cap Vækst Large cap Value MSCI World Minimum Risiko Dow Jones Sustainability Index MSCI Emerging Market Small cap De 9 afdelinger i USA, Europa og Japan tager afsæt i MSCI-benchmark, og fungerer som byggeklodser. De dækker omkring aktier og 90% af MSCI World IMI. 3 Globale afdelinger, med 3 forskellige risiko niveauer Sparindex Emerging Markets Sparindex Dow Jones Sustainability World Index Sparindex Globale Aktier Minimum Risiko 20 Ι Sparinvest

21 Sparindex Det Passive Supplement Dannelse og management af indeksafdeling MSCI USA Growth Sparindex USA Growth 375 selskaber 176 selskaber 21 Ι Sparinvest

22 Sparindex Det Passive Supplement Diversifikation reducering af risiko Standardafvigelsen kan kun reduceres til et vist niveau (samlet risikomål) Tracking error kan kan reduceres til nul (relativt risikomål i forhold til benchmark) Aktie Stdafv. (aktie) Portefølje Stdafv (portefølje) Apple 32,16% Apple 32,16% 21,66% Toyota Motors 30,59% Apple, Toyota 25,89% 16,43% Mitsubishi Motors 35,16% Apple, Toyota, Mitsubishi 25,22% 17,09% Deutsche Bank 44,24% Apple, Toyota, Mitsubishi Deutsche Bank, 26,23% 13,51% Novo Nordisk 27,06% Apple, Toyota, Mitsubishi Deutsche Bank, Novo 23,23% 11,57% McDonalds 25,64% Apple, Toyota, Mitsubishi Deutsche Bank, Novo, McD 21,81% 9,95% Walt Disney 29,91% Apple, Toyota, Mitsubishi Deutsche Bank, Novo, McD, Wal Disney 21,92% 8,62% Tracking error (portefølje) Alle 1650 aktier i MSCI World 22 Ι Sparinvest - Alle 1650 aktier 21,70% 3,06% Note: Portefølje udgøres af aktien på linjen samt alle de ovenstående aktier. Der investeres lige meget i hver aktie. Beregningerne er foretaget i MSCI Barra, pr ultimo august. Til beregning af tracking error benyttes MSCI World.

23 Sparindex Det Passive Supplement Naiv contra intelligent risikoreduktion 23 Ι Sparinvest

24 Vægt i MSCI Minimum Volatility Portefølje risiko Vægt i MSCI World Portefølje risiko Sparindex Det Passive Supplement Fra MSCI World til Minimum Volatility MSCI World 1650 aktier Markedsvægtet Minimering af risiko 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Aktie risiko p.a. MSCI World Minimum Volatility 2,00% 1,50% Nestle McDonalds 250 aktier 1,00% 0,50% Vægtet fra optimering 0,00% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Aktie risiko p.a. Note: Opgjort pr. ultimo august. 24 Ι Sparinvest

25 Sparindex Det Passive Supplement Sparindex Global Aktier Minimum Risiko Portefølje af aktier fra MSCI World Developed, som tilsammen har lavest mulig fremadrettet absolut risiko (standardafvigelse) Aktiernes vægte er ikke proportional med deres markedsværdi, men et resultat af den løbende optimering (minimering af standardafvigelsen) Rammer ift. MSCI World, tilsikrer at det er et reelt alternativ til MSCI World Historisk attraktivt afkast/risiko ratio ift. MSCI World, og knap 30% risikoreduktion 25 Ι Sparinvest

26 Sparindex Det Passive Supplement Sparindex Global Aktier Minimum Risiko Rammer til MSCI World Bl.a. rammer på lande- og sektorniveau på 5% Sikre at strategien er et reelt alternativ til MSCI World Afvigelsen mellem de 2 strategier stammer primært fra Volatilitet Halvårlig rebalancering skaber ny balance til rammer Sektor M in. Vol. World Forskel Energi 6,32% 11,26% -4,94% M aterialer 3,55% 8,18% -4,63% Industri 8,01% 10,91% -2,90% Konsumentvarer 11,04% 10,38% 0,65% Forbrugsgoder 15,02% 10,79% 4,23% Sundhedspleje 14,82% 10,19% 4,63% Finans 14,63% 18,45% -3,82% IT 8,34% 11,53% -3,19% Telekommunikation9,04% 4,36% 4,68% Forsyning 9,23% 3,95% 5,28% 26 Ι Sparinvest Land M in. Vol. World Forskel Australien 0,34% 4,03% -3,69% Østrig 0,00% 0,13% -0,13% Belgien 0,87% 0,43% 0,44% Canada 8,72% 5,65% 3,06% Schweiz 6,48% 3,97% 2,51% Tyskland 0,00% 3,42% -3,42% Danmark 0,38% 0,44% -0,06% Spanien 0,77% 1,50% -0,73% Finland 0,56% 0,41% 0,15% Frankrig 0,43% 4,19% -3,76% Storbritanien 4,86% 9,79% -4,94% Grækenland 0,00% 0,07% -0,07% Hongkong 4,22% 1,31% 2,90% Irland 0,00% 0,11% -0,11% Israel 0,82% 0,31% 0,52% Italien 1,19% 1,04% 0,16% Japan 15,27% 9,71% 5,56% Holland 0,21% 1,07% -0,86% Norge 0,00% 0,42% -0,42% New Zeeland 0,15% 0,06% 0,09% Portugal 0,24% 0,12% 0,12% Singapore 2,26% 0,81% 1,45% Sverige 0,00% 1,31% -1,31% USA 52,25% 49,69% 2,56%

27 Sparindex Det Passive Supplement Årlige afkast i DKK (t.o.m. 2010) Markant mindre årlige afkast udsving for MSCI Minimum Volatility I 2009 havde MSCI World betydeligt højere afkast Samlet for 2008 og 2009, gav MSCI Minimum Volatilitet 6,4% højere afkast end MSCI World 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% MSCI World Minimum Volatility MSCI World -20% -30% -40% -50% Ι Sparinvest

28 Sparindex Det Passive Supplement Afkastudvikling i 2011 (ultimo august) Stærk performance i højrisiko regimet, hen over sommeren. Ca. 30% risikoreduktion i forhold til MSCI World som forventet MSCI World Min Vol MSCI World 28 Ι Sparinvest

29 Sparindex Det Passive Supplement Sparindex Minimum Volatility i porteføljen Aktieeksponering med lavest mulige risiko Billig og nem eksponering Reelt alternativ til MSCI World Byggeklods der kan kombineres med mere risikofyldte eksponeringer enkeltaktier eller specialiseret afdeling: M SCI M inimum Volatility M SCI World M SCI Emerging M arkets M in Vol/EM (50%/50%) Afkast p.a.* 2,73% 0,49% 10,98% 7,18% Stdafv p.a.* 11,39% 15,71% 22,95% 15,89% *Siden Ι Sparinvest

30 Sparindex Det Passive Supplement 30 Ι Sparinvest

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013 KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013 2 OM MAJ INVEST KVALITET, ENKELTHED OG KØBMANDSKAB Investeringsforeningen Maj Invest har som mål at levere et godt afkast til medlemmerne. Kodeordene for Maj Invest er enkelthed,

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 Offentliggjort 24. august 2011 www.alfredberginvest.dk Investeringsforeningen Alfred Berg Invest Halvårsrapport 2011 Offentliggjort 24. august

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kvartalsorientering 4. kvartal 2009 Tema: Tilbage til normale tilstande i 2010? Kunsten at vælge fra

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kvartalsorientering 4. kvartal 2009 Tema: Tilbage til normale tilstande i 2010? Kunsten at vælge fra INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kvartalsorientering 4. kvartal 2009 Tema: Tilbage til normale tilstande i 2010? Kunsten at vælge fra Indholdsfortegnelse Forord 3 Tilbage til normale tilstande

Læs mere

Kvartalsorientering 3. kvartal 2007

Kvartalsorientering 3. kvartal 2007 Kvartalsorientering 3. kvartal 2007 Globale konsekvenser af det amerikanske boligmarked Forventninger Fakta fra de enkelte afdelinger INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kunsten at vælge fra Forord

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Prospekt for Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Juli 2015 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet... 3 Foreningen... 4 1. Foreningens navn, adresse m.v.... 4 2. Formål... 4 3. Foreningens

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Formue magasin. Kloden drejer stille rundt. Sovereign Wealth funds. 3. kvartal 2008 23. årgang AKTIONÆRORIENTERING FRA FORMUEPLEJESELSKABERNE

Formue magasin. Kloden drejer stille rundt. Sovereign Wealth funds. 3. kvartal 2008 23. årgang AKTIONÆRORIENTERING FRA FORMUEPLEJESELSKABERNE Januar 2006 0A 3. kvartal 2008 23. årgang Formue magasin AKTIONÆRORIENTERING FRA FORMUEPLEJESELSKABERNE Kloden drejer stille rundt Verden på vej ned i gear Sundhed globale muligheder i et politisk minefelt

Læs mere

Indhold. Navne og adresser. Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3

Indhold. Navne og adresser. Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3 Investeringsforeningen Alfred Berg Årsrapport 2009 Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3 Beretninger Ledelsesberetning...4 Årsberetning, Årsberetning, Alfred Berg, afdeling Danmark...8

Læs mere

DAF AktieSkole Ny på aktiemarkedet. Ny på aktiemarkedet. DAF Aktieskole. Velkommen til Dansk Aktionærforenings kursus: Ny på aktiemarkedet

DAF AktieSkole Ny på aktiemarkedet. Ny på aktiemarkedet. DAF Aktieskole. Velkommen til Dansk Aktionærforenings kursus: Ny på aktiemarkedet 1 Ny på aktiemarkedet DAF Aktieskole Velkommen til Dansk Aktionærforenings kursus: Ny på aktiemarkedet Dette kursus vil forklare om aktier og aktiemarkedet og om hvordan man som privat investor kan blive

Læs mere

Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge?

Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge? Ny på aktiemarkedet? AktieSkole Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge? OM AKTIER Hvad er en aktie? En

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Fundamental Invest Fundamental Invest Kort om strukturen i årsrapporten Fundamental Invests årsrapport er opbygget med generelle afsnit og afdelingsspecifikke afsnit.

Læs mere

Small Cap Danske Aktier September 2014

Small Cap Danske Aktier September 2014 Small Cap Danske Aktier September 2014 Agenda Investeringscase for at investere i small caps Forvalterteamet samt investeringsfilosofi og proces Historiske afkast og performance Beholdninger i porteføljen

Læs mere

Nr. 3 Juli 2014 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR 2014. 6,83 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 3 Juli 2014 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR 2014. 6,83 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. Juli tættere på, AFKAST I PROCENT FOR. HALVÅR 9,, INDHOLD Få overblik over din pension...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Puljeafkast...side,

Læs mere

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden?

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden? INVESTORmagasin fra formueplejeforeningerne // 4. kvartal 2014 // 29. årgang Formue fokuseret risikostyring giver balanceret afkast Sådan arbejder investeringskomiteen LEDER: Hængekøje eller sved på panden?

Læs mere

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2012 62. regnskabsår

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2012 62. regnskabsår SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2012 62. regnskabsår INDHOLD Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 2 Forord 3 Ledelsens årsberetning 4 Investment cases 10 Profil SmallCap Danmark A/S 13 Aktien og investorerne

Læs mere

Kvartalsrapporten. Aktiemarkedets talentspejder s. 10 Sådan udvælger vi aktierne i afdeling Value.

Kvartalsrapporten. Aktiemarkedets talentspejder s. 10 Sådan udvælger vi aktierne i afdeling Value. Kvartalsrapporten Aktiemarkedets talentspejder s. 1 Sådan udvælger vi aktierne i afdeling Value. Pas på staterne s. 13 Statsobligationer giver i værste tilfælde ikke noget afkast. 2. k v a r ta l 2 5 2K

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2010 60. regnskabsår

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2010 60. regnskabsår SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2010 60. regnskabsår INDHOLD Ti års hoved- og nøgletal 2 Forord 3 Ledelsens årsberetning 4 Investment cases 12 Profil SmallCap Danmark A/S 14 Aktien og investorene 16 IR-politik

Læs mere

Anbefalinger om aktieinvesteringer

Anbefalinger om aktieinvesteringer Anbefalinger om aktieinvesteringer Udarbejdet af: Tom Engsted, professor, Århus Universitet Bjarne Graven Larsen, fondsdirektør, ATP Michael Møller, professor, CBS 8 januar 2011 Denne rapport er udarbejdet

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Safe A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Merkur A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest

Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 1. halvår 2014... 4 Halvåret i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger...

Læs mere

HD Finansiering. Copenhagen Business School. Afgangsprojekt forår 2012. Alternativer til VaR

HD Finansiering. Copenhagen Business School. Afgangsprojekt forår 2012. Alternativer til VaR HD Finansiering Copenhagen Business School Afgangsprojekt forår 2012 Alternativer til VaR Afleveringsdato: 14. maj 2012 Vejleder: Udarbejdet af: Robert Neumann Mie Birck Jensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 2. kvartal 2013 // 28. årgang Formue Sådan undgår Formuepleje tab Følg den globale jagt på afkast Safe Fejrer 25 års jubilæum Det var Claus Hommelhoff (foto)

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger... 12 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere