Skuup netværket for sprog- og kulturmøder i uddannelse, undervisning og pædagogisk praksis

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skuup netværket for sprog- og kulturmøder i uddannelse, undervisning og pædagogisk praksis"

Transkript

1 Nyhedsbrev, juni 2012 Skuup netværket for sprog- og kulturmøder i uddannelse, undervisning og pædagogisk praksis Hermed nyhedsbrev for juni måned. GOD LÆSELYST! Du er velkommen til at videresende dette nyhedsbrev til andre interesserede. Tilmelding til nyhedsbrev gøres på mail her: Skriv i emnebjælken: Tilmelding til SKUUPs nyhedsbrev. Har du en anbefaling af litteratur eller kendskab til et relevant arrangement inden for fagfeltet sprog- og kulturmøde i uddannelse, undervisning og pædagogisk praksis, i fx dansk som andetsprog, interkulturel pædagogik eller antiracistisk undervisning eller andre lignende ting, så send det til styregruppen for netværket SKUUP Så sætter vi det på det månedlige nyhedsbrev, så mange kan få glæde af det. Husk at du kan tilmelde dig vores SKUUP-gruppe på facebook, hvor vi forsøger at skabe debat om sprog- og kulturmøder i uddannelse, undervisning og pædagogisk praksis. I dette nyhedsbrev kan du blandt andet læse om: Aktuelt Nye forskningsrapporter Arrangementer Nye udgivelser Inspiration til praksis Nyttige links Aktuelt Kravene for tidsubegrænset ophold lempes fra 1. juli 2012 Regeringen har fremsat lovforslag om ændring af reglerne for tidsubegrænset opholdstilladelse. Lovforslaget omfatter generelt lempelser af kravene, idet pointsystemet og SKUUP, 2. juli 2012, side 1.

2 kravet om aktivt medborgerskab afskaffes, og kravene om lovligt ophold, beskæftigelse og danskkundskaber revideres. Lovforslaget forventes at træde i kraft 1. juli Personer, der allerede nu har ansøgt om tidsubegrænset ophold og efter de nugældende regler ville få afslag, vil dog få taget deres sag i betragtning igen efter 1. juli 2012, hvor den vil blive vurderet ud fra de nye regler. Læs mere på Linjefaget dansk som andetsprog er afskaffet i den nye læreruddannelse, Kristendomskundskab, Livsoplysning og Medborgerskab er bevaret. Læs hele aftalen om læreruddannelsen her: Reaktioner på afskaffelse af linjefaget dansk som andetsprog: Nationale test i dansk som andetsprog De nationale test i dansk som andetsprog er i juni blevet afprøvet af elever på skoler over hele landet. Skolerne har selv meldt sig til pilottesten. Læs mere her: Nye forskningsrapporter Danmarks Evalueringsinstitut: Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner. Erfaringer fra seks skoler med stærk praksis, 2012 Rapporten sætter fokus på, hvordan skoler med stærk praksis samarbejder med forældre, der af fx sociale og kulturelle årsager sætter andre vilkår for samarbejdsrelationen. Undersøgelsen kaster især lys over, hvordan skoler kan skabe gode samarbejdsrelationer mellem skole og hjem i de tilfælde, hvor samarbejdet rummer særlige udfordringer - hvor forældre af forskellige grunde kan være udsatte. Hent rapporten her: SKUUP, 2. juli 2012, side 2.

3 SFI, EVA, SKOLERÅDETS FORMANDSKAB OG TOSPROGSTASKFORCEN: INDSATSER FOR TOSPROGEDE ELEVER (2012) Fagligt set klarer tosprogede elever sig dårligere i skolen og det videre uddannelsessystem end danske elever. Kommuner og folkeskoler har derfor sat en række tiltag i værk, som sigter mod at forbedre de tosprogede elevers skole- og uddannelsessituation. Rapporten kortlægger og analyserer indsatser for tosprogede børn. Kortlægningen viser blandt andet, at skolerne griber opgaven meget forskelligt an. Nogle tilbyder ekstra undervisning i dansk som andetsprog efter skole, andre tilbyder undervisning parallelt med klasseundervisningen, og andre igen tilbyder undervisning som en integreret del af klasseundervisningen. Analysen viser, at de elever, der bliver taget ud af klassen for at få ekstra undervisning i dansk som andetsprog, klarer sig dårligere end elever, der modtager ekstraundervisningen i klassen eller uden for skoletid. Rapporten kan hentes her: Arrangementer Flygtningebørns hverdagsliv - børneliv på rejse og i Danmark Tid: Institut for sociologi og socialt arbejde, Aalborg Universitet Sted: Den 21. august 2012 kl , Kroghstræde 7, lokale 59 På dette arrangement får deltagerne mulighed for at høre tre spændende oplæg, som på hver deres måde sætter fokus på flygtningebørns hverdagsliv som børneliv. o o o Børneliv på rejsen til og i Sydeuropa v/ Patricia Kirk (Sociolog, Kirkernes Integrationstjeneste i Rom/Athen) Børns hverdagsliv på asylcenter v/ Lajla Holtebo Gregersen (Kandidat i Socialt Arbejde, Videnmedarbejder Brovst Asylcenter) Børnenes liv i Danmark v/ Mette Blauenfeldt (Socialrådgiver, Leder af Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningemedhjælp) Flygtningebørns hverdagsliv er et usædvanligt børneliv, men ofte kan vi lære noget i mødet med det særlige. Arrangementet er derfor relevant, og henvender sig til alle, der har interesse i at forstå børns hverdagsliv, og som ønsker at høre om erfaringer med at arbejde med, studere og udvikle arbejdet med børn. Arrangementet er gratis, men af praktiske grunde bedes du tilmelde dig til Maria Appel Nissen, eller Ved tilmelding bedes du oplyse navn og evt. arbejdssted. SKUUP, 2. juli 2012, side 3.

4 Multikulturelle skoler 2012 Multikulturel pædagogik i et inkluderende perspektiv Tid: Sted: Munkebjerg Hotel ved Vejle Læs mere her: Nye udgivelser: Jamilla Jaffer og Manu Sareen. Hassan og Grethe inklusion i folkeskolen, (Erhvervsskolernes Forlag), 2012 Hvordan kan lærere og skoleledelse bidrage til en vellykket mangfoldig folkeskole, hvor den enkelte elevs potentiale kan udfolde sig uden skelnen til kulturel baggrund? Jamilla Jaffer og Manu Sareen tager fat i de tre vinker: Skoleledelse, klasseledelse og skole-hjem-samarbejde med fokus på at belyse gensidig forforståelse og overvejelser om tilgange. Bogen analyserer problemet og inkluderer relevant viden, inspirerende eksempler og procesbeskrivelser samt interviews med elever, forældre, skoleledere, undervisere og vejledere. Børn og Unge, april 2012: Ramt af traumer traumatiserede flygtningebørn er særligt udsatte. Men de drukner ofte i mængden. Temanummer om børn med traumer: Inspiration til praksis Fra Sverige kan der hentes inspiration fra flg. materialer: Annika Lothagen, Pernilla Lundenmark og Anna Modigh: Framgång genom språket - i praktiken. Verktyg för språkutvecklande undervisning av andraspråkselever, (Hallgren og Fallgren), 2012 En metodebog, der med udgangspunkt i andetsprogsforskningen præsenterer værktøjer, metoder og arbejdsformer med henblik på at kunne gennemføre en sprogudviklende undervisning. Flg. problemstillinger tages blandt andet op: Hvad indebærer en sprogudviklende arbejdsform På hvilken måde er lærerens rolle betydningsfuld for sprogudviklingen? Hvordan kan skolens organisation fremme et sprogudviklende arbejde Hvilke bedømmelsesværktøjer kan anvendes for at vurdere, hvor langt en tosproget elev er kommet i sin sprogudvikling. Bogen henvender sig til lærere, der underviser i klasse. På næste side præsenteres den tilhørende værktøjskasse. SKUUP, 2. juli 2012, side 4.

5 Annika Lothagen, Pernilla Lundenmark og Anna Modigh: Framgång genom språket: Verktygslådan för en lyckad språkutvecklande undervisning, Hallgren og Fallgren, 2012 Bogen præsenterer med baggrund i aktuel andetsprogsforskning en værktøjskasse med metoder og arbejdsformer i forhold til at gennemføre en sprogudviklende undervisning. I bogen findes en del sider, der frit kan kopieres med for eksempel: Interaktionsøvelser Værktøj til at bedømme elevtekster Forslag til emnearbejde Tips til interkulturelle bøger Målgruppen for bogen er lærere på mellemtrin og overbygning og på ungdomsuddannelser Skolverket: Nya Språket lyfter: Bedömningsttöd i svenska og svenska som andraspråk för grundskolans årskurs 1-4.ISOM ANDRASPRÅK Nya Språket lyfter! er et redskab for lærere og elever som tydeliggør progressionen i elevernes sprogudvikling med særskilt vægt på læseudvikling. Materialet består af en lærervejledning og et observationsskema og kan (i dansk oversættelse) være et godt værktøj i forhold til progressionsbeskrivelse af sprog/læse/skrive-udvikling i f.eks. modtageklasser. Materialet kan hentes her: Nyttige links Ministeriet for børn og undervisning, Tosprogstaskforcen: Genrepædagogik for de tosprogede og for de andre. Foreningen for tosprogede småbørns vilkår: Bekendtgørelse om Folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog: Fælles Mål for dansk som andetsprog: Dansk-som-andetsprog Kompetencecentret på Sølystskolen i Silkeborg har også samlet en masse nyttige links tak for det! Dansk Flygtningehjælp: Materialeliste i forhold til viden om flygtninge med traumer SKUUP, 2. juli 2012, side 5.

6 God sommer til alle SKUUPs læsere. Næste nyhedsbrev udsendes i slutningen af august måned På vegne af styregruppen for netværket SKUUP Mette Lene Madsen Roskilde d. 28. juni 2012 SKUUP, 2. juli 2012, side 6.

ny bevilling til grundkursus i arbejdsmarkedsdansk

ny bevilling til grundkursus i arbejdsmarkedsdansk nyhedsbrev om dansk som andetsprog for børn, unge og voksne DET FLYVENDE TÆPPE : 14 : 2009 ny bevilling til grundkursus i arbejdsmarkedsdansk Af Peter Villads Vedel, Danskuddannelsesenheden, Integrationsministeriet

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

INDSATSER FOR TOSPROGEDE ELEVER

INDSATSER FOR TOSPROGEDE ELEVER INDSATSER FOR TOSPROGEDE ELEVER KORTLÆGNING OG ANALYSE 12:11 Dines Andersen Vibeke Jakobsen Vibeke Myrup Jensen Sarah Sander Nielsen Kristine Cecilie Zacho Pedersen Dorte Stage Petersen Katja Munch Thorsen

Læs mere

Folkeskolen på vej En status på de 10 vigtigste udfordringer på tærsklen til reform

Folkeskolen på vej En status på de 10 vigtigste udfordringer på tærsklen til reform Folkeskolen på vej En status på de 10 vigtigste udfordringer på tærsklen til reform 10 UDFORDRINGER: Skolerådets formandskab gør status over folkeskolens 10 væsentligste udfordringer, før aftalen om et

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere

Kurser for frivillige / Efterår 2009. Udgivet af: Dansk Flygtningehjælp / Frivillig

Kurser for frivillige / Efterår 2009. Udgivet af: Dansk Flygtningehjælp / Frivillig Kurser for frivillige Efterår 2009 Kurser for frivillige / Efterår 2009 Udgivet af: Dansk Flygtningehjælp / Frivillig Tekst: Lone Tinor-Centi Layout: Steven Leweson Illustrationer: Johan Rutherhagen /

Læs mere

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Af Jacob Hess, Louise Weinreich Jakobsen og Henriette Holmsgaard, Kontor for Kvalitetssikring og Kvalitetsudvikling, Skolestyrelsen. I artiklen fortælles

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

PISA 2006 Nordisk konference på Grand Hotel, den 17. august 2009 kl. 9.00

PISA 2006 Nordisk konference på Grand Hotel, den 17. august 2009 kl. 9.00 PISA 2006 Nordisk konference på Grand Hotel, den 17. august 2009 kl. 9.00 Kære konferencedeltagere. Jeg vil byde jer hjertelig velkommen til konferencen PISA 2006 Northern Lights III. Det er mig en særdeles

Læs mere

Undervisning af tosprogede elever DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Undervisning af tosprogede elever DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Undervisning af tosprogede elever 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Undervisning af tosprogede elever 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner

Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner Erfaringer fra seks skoler med stærk praksis 2012 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner

Læs mere

Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes. alsidige udvikling DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes. alsidige udvikling DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Alsidig udvikling Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes alsidige udvikling 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Alsidig udvikling 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester

Læs mere

INTEGRATIONSTRÆF 14 Om at rydde sten af vejen

INTEGRATIONSTRÆF 14 Om at rydde sten af vejen INTEGRATIONSTRÆF 14 Om at rydde sten af vejen Rapport fra konferencen INDHOLD Forord.... 3 Velkomsttale v/ Jane Findahl, medlem af KL s Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg... 4 Ministerens budskaber til

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

Højdevangens Skole. Et godt sted at lære

Højdevangens Skole. Et godt sted at lære Højdevangens Skole Et godt sted at lære Velkommen til et unikt skoletilbud! Højdevangens Skole tilbyder som den eneste overbygningsskole i Københavns Kommune et motiverende, inspirerende og fagligt stærkt

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

En styrket integrationspolitik

En styrket integrationspolitik En styrket integrationspolitik November 2012 2 3 En styrket integrationspolitik Regeringen ønsker en integrationspolitik, der afspejler, at Danmark er et samfund, hvor indvandring skal bidrage positivt,

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20... Juni 2012 1 Indhold Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Side 7: Side 10: Side 12: Side 16: Side 18: Side 19: Indhold og

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form)

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Vejledning Undervisningsministeriet 2009 (Publikationen findes kun i elektronisk form) Forord Undervisningsministeriet udsender hermed 5. reviderede

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

Det handler om mere end retstavning Evaluering af dansk som andetsprog i de frie grundskoler

Det handler om mere end retstavning Evaluering af dansk som andetsprog i de frie grundskoler Rambøll Management Undervisningsministeriet Det handler om mere end retstavning Evaluering af dansk som andetsprog i de frie grundskoler Rapport Juli 2004 Det handler om mere end retstavning Evaluering

Læs mere

PÅ VEJ I SKOLE DAGTILBUD OG SKOLE - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM

PÅ VEJ I SKOLE DAGTILBUD OG SKOLE - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM PÅ VEJ I SKOLE DAGTILBUD OG SKOLE - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM KOLOFON Udgivet af: Velfærdsministeriet, www.vfm.dk, og Undervisningsministeriet, www.uvm.dk, februar

Læs mere

Drenge UD af gråzonen. Fokus på faglighed og læringsfællesskaber

Drenge UD af gråzonen. Fokus på faglighed og læringsfællesskaber Drenge UD af gråzonen Fokus på faglighed og læringsfællesskaber 1 Indhold Forord 3 Aktionslæring 5 Forandring af læringskulturer 5 Eksempel på et eksperiment 6 Kom godt i gang med aktionslæring 8 Faglighed

Læs mere

Systemisk Analyse af Læringsmiljøer

Systemisk Analyse af Læringsmiljøer Lyngby-Taarbæk Kommune SAL Systemisk Analyse af Læringsmiljøer Udgivelse: Børne- og Fritidsforvaltningen Lyngby-Taarbæk Kommune Udarbejdet af: Anne Leopold Tine Rosenberg Larsen Layout: Pædagogisk Center/sw

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Værktøjskassen Skole-hjem samtalen og hjemmebesøget. Få nydanske forældre som medspillere

Værktøjskassen Skole-hjem samtalen og hjemmebesøget. Få nydanske forældre som medspillere Værktøjskassen Skole-hjem samtalen og hjemmebesøget Få nydanske forældre som medspillere Værktøjskasser til vellykket skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Dette er en af fem værktøjskasser til lærere,

Læs mere