Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. mandag d. 8. april 2013 kl. 19:30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. mandag d. 8. april 2013 kl. 19:30"

Transkript

1 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling mandag d. 8. april 2013 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Kassereren aflægger regnskab 4. Indkomne forslag 5. Forslag til vedtægtsændringer 6. Valg af 3 medlemmer (for 2 år) til bestyrelsen Henrik Lindholm Kristiansen, Lonnie Clausen og Tina Pedersen er på valg. 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen Helle Schou og Bjarne Koch er på valg (Bjarne Koch genopstiller ikke) 8. Valg af 2 revisorer Julie Sonne Berg og Esben B. Schou er på valg 9. Valg af 1 revisorsuppleant Per Steen Hansen er på valg 10. Eventuelt Derefter: lodtrækning om årets indkøb af kunstværker Referat: Velkomst ved formand Tina M. Pedersen. Herefter blev bestyrelsen præsenteret, før der blev taget hul på dagsorden. Ad. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Erik Ravn, der blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt iht. vedtægterne. Han gennemgik dagsordenen, og konstaterede, at bestyrelsen ikke havde modtaget forslag fra medlemmerne. Erik Ravn foreslog afstemning ved håndsoprækning, så vidt det var muligt. Men at der selvfølgelig ville være skriftlig afstemning, hvis det blev forlangt. Herefter behandlingen af de enkelte punkter gik i gang. 1

2 Ad. 2. Bestyrelsens beretning Formand Tina M. Pedersen fremlagde bestyrelsens beretning for sæsonen 2012/2013: Først om medlemsaktiviteterne i den sæson, der er gået - hvor vi har været på besøg ved kunstnere og har været på kunstmuseum: Besøg 26. juni 2012 ved maleren Leif Lemmiche Leif fortalte om sit kunstnerliv tilbage fra 1957, hvor han kom til Aalborg. I 1960 begyndte hans karriere for alvor, da han fik nogle malerier optaget på Kunstnernes Efterårsudstilling, og det var en anden tid end i dag, for dengang kostede det nemlig 32,50 at komme med Københavnerbåden, da han skulle over at opleve udstillingen. Leif Lemmiche fortalte om tiden dengang i hans og familiens 2-værelses i Dalgasgade, hvor der blev malet store malerier ved spisebordet og som han sagde: Der lugtede jo godt nok noget af oliemaling ind imellem. Dengang malede han mørkt og socialrealistisk, og det gjorde han til klokken 3 om natten og gik så på arbejde til klokken 8. Men i dag er det landskaberne, Leif Lemmiche er optaget af. Han maler det, han oplever, og vejret og temperaturen skal med i billederne. Inspirationen henter han på sine mange fisketure til elvene i Norge og ved Lindenborg Å. Og dette hyggelige besøg kom der et par gevinster til foreningen ud af, som I kan se. (Fuldt hus, 23 deltagere ) Besøg 2. september 2012 ved maleren Steen Karlsen i Frederikshavn Det var et besøg i samarbejde med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens kunstforening og kunstforeningen i Ældre- og Handicapforvaltningen. Steen Karlsen fortalte om, hvordan han blandt andet bliver inspireret af sange til at lave sine malerier, som især er bybilleder. For eksempel har han malet 12 billeder over sange af Allan Olsen, Johnny Madsen, Benny Andersen og Povl Dissing, og det så vi en film om, og så fik vi selvfølgelig også kigget grundigt både på atelieret og galleriet. Steen Karlsen er en billedkunstner, man må sige det går godt for: Han har nok at se til og har hele tiden ordrer liggende på billeder. 2

3 Der var omkring 25 deltagere. Vi havde nok håbet på lidt flere, når besøget var tilbudt på tværs af kunstforeninger, selv om det var søndag og i Frederikshavn. Denne gang købte vi ikke en gevinst til foreningen hos Steen, der med sine mange bestillinger ikke har det store lager men ved generalforsamlingen sidste år var der så til gengæld et billede, han havde malet. Den 9. oktober besøgte vi guldsmed Dorte Lausten i Blenstrup. Der var fyldt godt op i Dortes værksted med 16 meget interesserede deltagere og det var tydeligt, at vi var på besøg ved et faglært menneske med styr på sit håndværk og finesserne, og også ved et menneske med sine kunstneriske meningers mod, for eksempel om, at altersølv gerne må se moderne ud. Dorte Lausten fortalte om sit arbejde med både sine markante smykker og med altersølvet; det gjorde hun i sit værksted ved Bent Exners tidligere arbejdsbord, nu Dortes arbejdsbord, som betyder meget for hende, for ved dét bord havde hun fast plads i de14 år, hun arbejdede sammen med Exner, før hun valgte at blive selvstændig guldsmed. Bagefter fik vi et par historier fra årene sammen med Exner, og det foregik i et landkøkken af format, hvor der var plads til at bænke os alle sammen omkring et glas vin. Da vi besøgte Dorte Lausten, var hun særligt optaget af et rokoko-tema i sin formgivning af smykker, inspireret af en bog om kronprinsessen. Det synes jeg også er antydet i de to flotte brocher, som Dorte lavede som gevinster til os efter besøget. Her i 2013 har vi så haft et tre-i-ét-arrangement med guidede rundvisninger i Robert Jacobsenudstillingen på KUNSTEN det første besøg var den 5. februar med 28 deltagere, og så var der to rundvisninger mere i ugen efter, nemlig den 12. februar med i alt 32 deltagere. Først havde vi tænkt, at der skulle være et enkelt arrangement, men det var så stor en succes med tilmeldingerne, at vi heldigvis fik mulighed for at få to rundvisninger mere. Så vi så både de strenge sorte jernskulpturer og de sjove fabelvæsener eller dukker, begge dele i høj grad ting, som Robert Jacobsen skabte intuitivt ud af sin fantasi, og med sit ønske om at forkaste regler for, hvordan man lavede skulpturer, og i stedet at skabe nye udtryk. Efter besøgene på KUNSTEN har vi fået flere glade mails fra medlemmer, der har været med, og den type arrangementer vil vi selvfølgelig være opmærksomme på at lave igen. Så havde vi fernisering den 19. marts på udstillingen med gevinsterne. 3

4 Også dén begivenhed glæder vi os altid til i bestyrelsen. Det er spændende at høre, hvad I synes om gevinsterne. Og når vi køber ind hen over et år, prøver vi altid at få en god spændvidde med forskellige typer af kunstværker og forskellige stilarter, og hvor det er gode kunstnere, der står bag. I år har vi medlemskunst til alle, der har betalt kontingent hele den forløbne sæson, nemlig en lille keramikskulptur, der er blevet til i hænderne på Gitte Kalstrup, lokal keramiker i Mølholm. Hvis I ikke nåede at få jeres medlemskunst på ferniseringsdagen, så bliver der om kort tid sendt et par datoer ud, hvor I kan hente en skulptur, eller måske sende en kollega efter den. Sæsonens sidste, eller måske kan man sige første, arrangement er så generalforsamlingen i aften, - og som altid er det dejligt at se så mange glade mennesker og kommende vindere. De andre aktiviteter i foreningen i den forløbne sæson har været på de mere interne linjer: 7 bestyrelsesmøder indkøb af gevinster sker hen over året vi har planlagt og taget hånd om praktiske ting i forbindelse med besøg ved kunstnere og de andre arrangementer skruet øskner i billeder og pudset montrer og klatret på stiger og hængt billeder op, og andre forberedelser og opgaver vedrørende fernisering og generalforsamling og så de andre uundværlige løbende opgaver, der gør, at foreningen fungerer, som forskellig kontakt med medlemmer, betaling for kunstværker, ajourføring af gevinstlisten, tjek af kontingentbetalinger og planlægningen m.v. af en ny hjemmeside, fordi Nordjyske lukkede det gamle domæne Foreningen har fået en ny hjemmeside. På hjemmesiden er der mulighed for at trykke på Follow me, så vil der komme en mail, hver gang vi lægger nyt på siden. Hjemmesiden giver også medlemmerne mulighed for at skrive kommentarer og forslag direkte til bestyrelsen. Medlemstallet vil vores kasserer Tove Olsen komme nærmere ind på, men det har været ret konstant og var på 362 medlemmer ved udgangen af sæsonen den 1. april 4

5 Så vil jeg gerne minde om: at huske at kontakte kassereren, hvis I: får ny mailadresse, går på orlov eller kommer tilbage fra orlov, går på efterløn eller pension, eller fratræder og hvis der er kunstnere, I kunne tænke jer at besøge, eller hvis I har andre ideer, så skriv det på en lap papir til bestyrelsen i aften, eller send en mail Til bestyrelsen vil jeg gerne sige tak for det gode fællesskab i bestyrelsen og de mange gode ideer, vi får sammen. Og til slut - ja, så glæder bestyrelsen sig til at finde på nye kunstneriske oplevelser i den nye sæson og vi er også begyndt på at købe gevinster til næste års generalforsamling. Vi ønsker godt nyt foreningsår. Det var bestyrelsens beretning. Tina M. Pedersen overgav beretningen til generalforsamlingen, som godkendte den. Ad.3. Kassereren aflægger regnskab Regnskabet for 2012/2013 kan ses under punktet Generalforsamling - Regnskaber på hjemmesiden. Kasseren Tove Olsen fremlagde regnskabet med følgende bemærkninger: Medlemstal: Medlemstallet ligget nogenlunde konstant med 356 ved indgangen og 362 ved udgangen af denne sæson. Der kan ses en lidt stigende tendens i medlemstallet. Gevinster: Ved generalforsamlingen er der denne gang 60 emner på gevinstlisten mod 55 sidste år. Et par af gevinsterne er ikke afhentede gevinster fra sidste år. Hvis man ikke har fået hentet sin gevinst inden 3 måneder, så falder den tilbage i foreningen. I år er der 9 medlemmer, der har 10 lodder, og derfor har ret til at vælge først. Bestyrelsen synes, det er for mange i forhold til det samlede medlemsantal, men det skyldes et efterslæb fra tidligere år. Statistisk kan der beregnes, hvor mange gevinster der skal være i forhold til medlemsantallet, for at det løber rundt, og der ikke ophobes lodder. Hvis der er 1/6 så mange gevinster som medlemmer, så vil der hvert år være max 6 personer, der har 10 lodder. Og det er det, bestyrelsen vil bestræbe fremover. 5

6 Statistik: Bestyrelsen valgte sidste år at lave lidt statistik på jeres prioriteringslister for at få lidt overblik over, hvad der var mest ønsket, og det har bestyrelsen tænkt sig at gentage i år. Bestyrelsen har ikke bare valgt at købe de gamle populære travere men har også valgt at udfordre med køb af noget anderledes. Medlemskunst i Keramikskulpturen fra Gitte Kalstrup- også kendt som værkstedet Den gale hane. Det bliver sværere og sværere at få noget ordentligt til en fornuftig pris i det nødvendige antal. Derfor vurderer bestyrelsen fra år til år mulighederne -både kunstnerisk og økonomisk for at give medlemskunst. Tidligere års kunst: Tidligere års kunst er set fra foreningens side død kapital, som bestyrelsen gerne vil have realiseret. I regnskaberne er det værdiansat til 0 kr., men vi har et godt lager af gode ting fra tidligere år, som måske kan være af interesse for medlemmerne. Ved ferniseringen var tidligere års medlemskunst lagt frem, og der blev solgt for kr Der vil efterfølgende være mulighed for at købe tidligere års medlemskunst på foreningens hjemmeside. Kontingentproblematik: Opgaven med kontingenttræk via lønnen volder fortsat udfordringer. Kassereren sagde, at hun ikke plejer at rose OPUS men der er faktisk deri gode rapportmuligheder, som kan bruges til at lette kassererens arbejde. Desværre kan kassereren ikke trække rapporterne selv, for der skal man have adgang til hele kommunens lønbogholderi. Hvis der blandt medlemmerne er en lønbogholder, der vil og kan hjælpe, så vil kassereren meget gerne kontaktes. Regnskabet: Det økonomiske resultat anses for tilfredsstillende. Der har ikke været særlige begivenheder af økonomisk karakter i årets løb. Der har været kontingentindtægt på kr. og der er brugt kr. til kunstindkøb og årets kunst - fordi der sidste år var opsparing til årets kunst, som vi så har brugt i år. Og som i tidligere år overføres et beløb til næste sæson, af sikkerhedsmæssige grunde- og fordi årets påskeudstillinger falder efter sæsonafslutning og der er tit mulighed for gode køb. Tove Olsen overgav regnskabet til generalforsamlingen, som godkendte det. Ad. 4. Indkomne forslag Ingen forslag. Ad.5. Forslag til vedtægtsændringer Bestyrelsen havde udsendt forslag til vedtægtsændringer af 2, 4 og 6. Formanden begrundede forslagene til vedtægtsændring. 2 og 4 foreslås ændret, da fx forsyningsvirksomhederne er blevet selvstændige virksomheder ejet af kommunen. Det betyder, at tidligere medlemmer fortsat kan være medlemmer, men at der med de gamle vedtægter ikke kan komme nye medlemmer. Bestyrelsen ønsker at give ansatte i sådanne virksomheder mulighed for fortsat at kunne have et fællesskab i en personaleforening som kunstforeningen. 6

7 Dirigent Erik Ravn havde foreslået en ændring en præcisering - til formuleringen af 4, som bestyrelsen indstillede vedtaget. Efter diskussion på generalforsamlingen blev Holger Høsts forslag til formulering af præciseringen indstillet til generalforsamlingen. 6 foreslås ændret, da der er mange medlemmer, som har eller snart har ophobet 10 lodder. De medlemmer har med de eksisterende regler lov til forlods at vælge kunst. Bestyrelsen frygter, at det bliver for kedeligt for medlemmerne at deltage i lodtrækningen, hvis for mange kunstværker bliver forlods udloddet. Ændringen af vedtægterne forsøger at bevare spændingen for medlemmerne, uden at fratage medlemmerne med 10 lodder retten til at vælge forlods før den primære lodtrækning. Vedtægtsændringerne blev vedtaget efter afstemning ved håndsoprækning. Ændringerne af 2 og 4 var der overbevisende flertal for. Ændringen af 6 var der umiddelbart mange modstandere imod og derfor blev der stemmeoptælling, som resulterede i 67 stemmer for ændring og 56 stemmer imod ændring. Forslaget til ændring blev herefter vedtaget. Tidligere 2 Ny 2 Enhver ansat ved Aalborg Kommune kan tegne et medlemskab. Alle ansatte ved Aalborg Kommune og ved selskaber, der direkte eller indirekte ejes 100 % af Aalborg Kommune, kan tegne medlemskab. Sker der organisatoriske ændringer, hvorved medlemmerne overflyttes til andre arbejdspladser, selskaber m.v., fortsætter de som medlemmer. Medlemskab af foreningen ophører ikke ved pensionering eller efterløn. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. (flyttes til 4) Tidligere 4 Ny 4 Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. For at deltage i lodtrækning skal man have indbetalt kontingent for en hel sæson. Sæsonen går fra 1/4 til 31/3. For at deltage i lodtrækning skal man have indbetalt kontingent for en hel sæson. Sæsonen går fra 1/4 til 31/3. Et medlem udtræder automatisk ved fratræden og har ikke ret til tilbagebetaling af det indbetalte kontingent. Medlemmet kan dog, hvis kontingentet betales for Et medlem udtræder automatisk ved fratræden af andre grunde end pension og efterløn og har ikke ret til tilbagebetaling af det indbetalte kontingent. Medlemmet kan dog, hvis kontingentet betales for 7

8 resten af sæsonen, deltage i sæsonens lodtrækning. Medlemmer, der fratræder på grund af alder eller sygdom, eller som overgår til anden virksomhed ved virksomhedsoverdragelse som følge af fusion, udbud eller lignende kan dog forblive som medlemmer, så længe de ønsker det - mod at kontingent for den resterende sæson indbetales direkte til foreningens kasserer senest en måned efter fratræden. Kontingent for den nye sæson indbetales til kassereren inden udgangen af maj måned - manglende rettidig indbetaling medfører, at medlemmet slettes af medlemslisten. resten af sæsonen, deltage i sæsonens lodtrækning. Medlemmer, der fratræder på grund af alder, sygdom, eller som berøres af organisatoriske ændringer jf. 2, indbetaler kontingent for den resterende sæson direkte til foreningens kasserer senest en måned efter fratræden. Medlemmer, der ikke er omfattet af kontingenttræk via lønudbetaling, indbetaler kontingent for den nye sæson til kassereren inden udgangen af maj måned. Manglende rettidig indbetaling medfører, at medlemmet slettes af medlemslisten. Tidligere 6 Ny 6 Indkøb af kunstværker foretages af bestyrelsen. De indkøbte kunstværker fordeles ved lodtrækning, foretaget af bestyrelsen på generalforsamlingen. Der trækkes lod om retten til at vælge blandt de indkøbte kunstværker. Medlemmer, der er forhindret i at overvære generalforsamlingen, kan aflevere en prioriteringsliste til et bestyrelsesmedlem. Denne vil så ved lodtrækningen indgå på lige fod med de tilstedeværende medlemmers valg. Når de tilstedeværende medlemmer har valgt, og de modtagne prioriteringslister er tilgodeset, fordeler bestyrelsen resten af kunstværkerne til de øvrige, der er blevet udtrukket. Et medlem, der ikke bliver udtrukket ved årets lodtrækning, deltager i det følgende års lodtrækning med 1 lod mere og så fremdeles, indtil gevinst er opnået. Et medlem kan ikke vinde mere end 1 gevinst pr. år. Ved lodtrækningen udtrækkes først 5 gevinster blandt alle medlemmer. Medlemmer, der har opsamlet 10 lodder, udtrækkes forlods ved den årlige lodtrækning. Er der flere end 1 medlem med 10 lodder, trækkes der lod om rækkefølgen til at vælge. Ved manglende Herefter får medlemmer med 10 lodder ret til hver at vælge et værk, inden lodtrækningen fortsætter blandt de resterende medlemmer. 8

9 prioritering følges sædvanlig procedure. Hvis et medlem ikke har afhentet sin gevinst senest 3 måneder efter generalforsamlingen, overgår gevinsten til udlodning i næste sæson. Ad. 6. Valg af 3 medlemmer (for 2 år) til bestyrelsen Henrik Lindholm Kristiansen, Lonnie Clausen og Tina Pedersen er på valg. Henrik, Lonnie og Tina blev valgt, da der ikke var modkandidater. Ad. 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen Helle Schou og Bjarne Koch er på valg (Bjarne Koch genopstiller ikke) Helle Schou genopstillede. Jens-Ole Olesen og Jennifer Roberts meldte sig til posterne på generalforsamlingen og endvidere havde Jette Sørensen meldt sit kandidatur til bestyrelsen, idet hun ikke havde mulighed for selv at være tilstede til generalforsamlingen. Kandidaterne præsenterede sig kort, hvorefter der var skriftlig afstemning. Fremmødte medlemmer blev bedt om at angive navne på maks to personer, som de ønskede på suppleantposterne. Afstemningen resulterede i valg af Helle Schou (109 stemmer) og Jens-Ole Olesen (77 stemmer). Jennifer Roberts og Jette Sørensen fik henholdsvis 44 og 22 stemmer. Ad. 8. Valg af 2 revisorer Julie Sonne Berg og Esben B. Schou er på valg Revisorerne genvalgt. Ad. 9. Valg af 1 revisorsuppleant Per Steen Hansen er på valg Revisorsuppleanten genvalgt. Ad. 10. Eventuelt Formanden takkede Bjarne Koch for sit mangeårige virke i foreningen, med et gavekort til Lange. Lodtrækning om gevinster: 9

10 Orientering om aflevering af prioriteringslister til bestyrelsen og om 9 medlemmer, der har 10 lodder og som derfor må vælge forlods. Endvidere orientering om lodtrækning af 8 fremmødegevinster efter lodtrækning om årets kunstindkøb. Der blev herefter trukket lod om gevinsterne. Vinderliste er lagt ud på hjemmesiden under Generalforsamling Vinderlister Formanden takkede dirigent Erik Ravn for indsatsen og medlemmerne for en god aften. Referat: Lonnie Clausen Efter generalforsamlingen blev der afholdt konstituerende bestyrelsesmøde: Referat af konstituerende bestyrelsesmøde 8. april Til stede: Tina Pedersen, Helle Schou, Hella Nygaard-Pedersen, Henrik Lindholm Kristiansen, Tove Olsen, Jens-Ole Olesen og Lonnie Clausen. Afbud: ingen 1. Valg af formand Tina Pedersen blev valgt. 2. Valg af kasserer Tove Olsen blev valgt. 3. Dato for næste bestyrelsesmøde Mandag d. 13. maj kl. 15:30 på Stigsborg Brygge 10

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 I By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningens kantine på Stigsborg Brygge 5,

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Onsdag d. 19. april 2017 kl. 19:30. i kantinen, Stigsborg Brygge 5, Nørresundby

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Onsdag d. 19. april 2017 kl. 19:30. i kantinen, Stigsborg Brygge 5, Nørresundby Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Onsdag d. 19. april 2017 kl. 19:30 i kantinen, Stigsborg Brygge 5, Nørresundby Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening

Aalborg Kommunale Kunstforening Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 6. april 2011 kl. 19.30 i Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KUNSTFORENINGEN FOR ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN

VEDTÆGTER FOR KUNSTFORENINGEN FOR ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN VEDTÆGTER FOR KUNSTFORENINGEN FOR ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Kunstforeningen for Ældre- og Handicapforvaltningen af 3. marts 1998. 1.2 Foreningens hjemsted

Læs mere

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby V E D T Æ G T E R For PERSONALEKUNSTFORENINGEN Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby FORENINGENS FORMÅL M.V. 1 Formål: At fremme medlemmernes interesse for kunst bl.a. gennem foredrag, udstillings-

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Bestyrelsens ændringsforslag til Fredensborg Ny Kunstforenings vedtægter

Bestyrelsens ændringsforslag til Fredensborg Ny Kunstforenings vedtægter Bestyrelsens ændringsforslag til s vedtægter Begrundelse: Foreningens formål. Sidste linie slettes. Foreningen indkøber som udgangspunkt ikke kunst til udlodning. Stk. 3 Er et et nyt tillæg til paragraffen.

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Referat af kunstforeningens ordinære generalforsamling den 3. april 2014

Referat af kunstforeningens ordinære generalforsamling den 3. april 2014 Referat af kunstforeningens ordinære generalforsamling den 3. april 2014 Udenrigsministeriet holdt sin ordinære generalforsamling torsdag den 3. april 2014 i Udenrigsministeriets kantine. Dagsorden 1.

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Ringkøbing amts Husflid. Vedtægter

Ringkøbing amts Husflid. Vedtægter Ringkøbing amts Husflid Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ringkøbing amts Husflid og er hjemmehørende i det gamle Ringkøbing Amt. 2 Landsorganisation Foreningen er medlem af Dansk Husflidsselskab

Læs mere

Vedtægter Personaleforeningen (PPS)

Vedtægter Personaleforeningen (PPS) Vedtægter Personaleforeningen (PPS) 2 Vedtægter for Personaleforeningen i PenSam 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Personaleforeningen i PenSam og som anvender forkortelsen PPS. Personaleforeningen

Læs mere

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850,

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850, Vedtægter 1. NAVN Klubbens navn: FIAT 500 KLUB DANMARK 2. FORMÅL Klubbens formål er: At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch):

Læs mere

Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand. Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt.

Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand. Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt. Forslag til vedtægtsændringer. Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt. 1 Foreningens navn er Personaleforeningen

Læs mere

Personaleforeningen i NFS. Vedtægter. Stk. 2. Foreningens hjemsted er NFS, hvis adresse er Dampskibskajen 3, 3700 Rønne.

Personaleforeningen i NFS. Vedtægter. Stk. 2. Foreningens hjemsted er NFS, hvis adresse er Dampskibskajen 3, 3700 Rønne. 1 Foreningen: Stk. 1. Foreningens navn er: Personaleforeningen i NFS. Stk. 2. Foreningens hjemsted er NFS, hvis adresse er Dampskibskajen 3, 3700 Rønne. 2 Formål og funktion: Stk. 1. Foreningens formål

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

3. Medlemskab: Alle udøvende kunstnere og kunsthåndværkere, kan blive aktiv medlem af foreningen.

3. Medlemskab: Alle udøvende kunstnere og kunsthåndværkere, kan blive aktiv medlem af foreningen. Vedtægter for: 1. Foreningens navn: KunstSpiralen 2. Formål: At samle udøvende kunstnere, kunsthåndværkere og kunstinteresserede i et fagligt og socialt fællesskab. At skabe nytænkning og udvikling for

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Yderligere forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen afholdes.

Yderligere forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen afholdes. 10. oktober 2010 Til foreningens medlemmer Indkaldelse til ordinær årlig generalforsamling Der indkaldes hermed til ordinær årlig generalforsamling iht. foreningens vedtægter: Tidspunkt: Mandag den 25.

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB, MOGENSTRUP

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB, MOGENSTRUP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB, MOGENSTRUP REFERAT AF BESLUTNINGER TRUFFET PÅ 40. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING SØNDAG DEN 8. DECEMBER 2013 I KLUBHUSET I MOGENSTRUP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB, MOGENSTRUP REFERAT AF BESLUTNINGER

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN 1 Navn Foreningens navn er, stiftet den 5. januar 2010. Foreningen har hjemsted i Greve Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen for faget brandmand, til børn og unge, på en sikker,

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

Vedtægter for Snogebæk Borgerforening

Vedtægter for Snogebæk Borgerforening Vedtægter for Snogebæk Borgerforening 1 Navn og hjemsted Foreningens navn: Snogebæk Borgerforening, forkortet SB Foreningens hjemsted: Hovedgade 12, Snogebæk, 3730 Nexø Bornholms Regionskommune. CVR nr:

Læs mere

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening 1 NAVN OG STATUS Stk. 1. Foreningens navn er Hovedstadens Lan Party Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Hillerød kommune. 2 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 1. Formål Lyndby By- & Bådelaug har til formål : varetage medlemmernes fælles interesser ved samarbejde med kommunalbestyrelsen

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter

Forslag til nye Vedtægter Snekkersten Borgerforening Forslag til nye Vedtægter Vedtægter for Snekkersten Borgerforening (SBF) 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Snekkersten Borgerforening og den er stiftet den

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016 Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 016 1 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 3 stk.1 og 3 stk. 5 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 5 stk. 1, 5 stk. og 6 stk. 3 pkt. 6c Gældende

Læs mere

VEDTÆGTER PERSONALEFORENINGEN I TOPDANMARK

VEDTÆGTER PERSONALEFORENINGEN I TOPDANMARK VEDTÆGTER PERSONALEFORENINGEN I TOPDANMARK 1 NAVN OG FORMÅL: Foreningens navn er Personaleforeningen i Topdanmark. Foreningen er en sektion af Forsikringsforbundet, og har til formål at varetage medlemmernes

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd

OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd 1 Foreningens navn: ESROM BORGERFORENING Esrum Hovedgade 21B, 1 sal, 1 Foreningens navn ESRUM BORGERFORENING,

Læs mere

Vedtægter for Highland Cattle Danmark

Vedtægter for Highland Cattle Danmark Vedtægter for Highland Cattle Danmark 1. Navn og hjemsted 1. Highland Cattle Danmark Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg 2. Avlsforeningens hjemsted er formandens postadresse. 2. Formål 1. Avlsforeningens

Læs mere

Vedtægter for Dansk Disc Golf Union

Vedtægter for Dansk Disc Golf Union Vedtægter for Dansk Disc Golf Union 1 Unionens grundlag Unionens navn er Dansk Disc Golf Union. Unionens geografiske område er Danmark. Unionens hjemsted er Danmark med formandens bopæl som postadresse.

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 VEDTÆGTER For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Vesterled beboerrepræsentation efterfølgende kaldet Foreningen.

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 Til stede: 21 heraf 10 stemmeberettigede medlemmer 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Dorte Ploug, som modtager valget og konstaterer at generalforsamlingen er rettidig indkaldt.

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. Vedtægter for CBS Sport Frederiksberg, 27. oktober 2015 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål CBS Sport

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Transvestitforeningen i Danmark TiD

Transvestitforeningen i Danmark TiD Vedtægt for Transvestitforeningen i Danmark TiD I. Navn 1. Foreningens navn er Transvestitforeningen i Danmark forkortet TiD. Stk. 2. Foreningen skal være registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016 1 til 12 er enslydende for alle veteranhjem under Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og kan ikke ændres ved lokale generalforsamlinger, da de fastlægger de fælles retningslinjer som FDV har fastsat. De lokale

Læs mere

Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER. 1. Navn, formål og hjemsted. Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune.

Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER. 1. Navn, formål og hjemsted. Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune. Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER 1. Navn, formål og hjemsted Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune. Foreningens formål er at virke for at Nordskov Mølle restaureres

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 25.01.2010 kl. 19.00 Deltagere: Klubben har pt. 24 medlemmer. Heraf deltog 17 medlemmer i generalforsamlingen. Dagsorden. Der var

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Vedtægter for Humlegårdens og Humlum Skoles Venner

Vedtægter for Humlegårdens og Humlum Skoles Venner Vedtægter for Humlegårdens og Humlum Skoles Venner 1 Stk.1: Foreningens navn er Humlegårdens og Humlum Skoles Venner (HHSV). Foreningen hører hjemme i Humlum i Struer kommune. 2 Stk.1: Foreningens formål

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Vedtægter for kunstforeningen i Roskilde Kommune

Vedtægter for kunstforeningen i Roskilde Kommune 05. februar 2015 Vedtægter for kunstforeningen i Roskilde Kommune 1. Foreningens navn 2. Foreningens formål 3. Foreningens medlemmer 4. Ind- og udmeldelse af foreningen 5. Kontingent 6. Regnskabsåret 7.

Læs mere

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE.

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtægter for: LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtaget på generalforsamlingen 23 februar 2011 NAVN 1. Foreningens navn er: Litorina, amatørgeologisk forening Køge. HJEMSTED 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for S.A.S. Entertainment

Vedtægter for S.A.S. Entertainment 1 NAVN Foreningens navn er Stige Amatør Scene, Stige, Odense N, i daglig tale kaldet S.A.S Entertainment. Foreningen er stiftet den 12/10 1982 2 FORMÅL Foreningens formål er at samle teaterinteresserede

Læs mere

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Tilstede: Niels Sander Jeanette Johnsen Thøger Kristoffersen Ulla Kristoffersen Daniel Kristoffersen Gitte Flindt Gert Flindt Jan

Læs mere

Godkendelse af vedtægtsændringer for Hugdrupgaard

Godkendelse af vedtægtsændringer for Hugdrupgaard Punkt 14. Godkendelse af vedtægtsændringer for Hugdrupgaard 2017-032651 Sundheds- og Kulturudvalget indstiller, at byrådet godkender vedtægtsændringer for Hugdrupgaard Kunstog Kulturhus. Cæcilie L. Andersen

Læs mere

Vedtægt for Foreningen OVNHUS

Vedtægt for Foreningen OVNHUS Vedtægt for Foreningen OVNHUS 1. Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Foreningen OVNHUS. Stk. 2 Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune 2. Formål Foreningens formål er: a. Primært en gang årligt

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Vedtægter. Fork: HRR. Klubbens stiftelsesdato xx.xx.1902

Vedtægter. Fork: HRR. Klubbens stiftelsesdato xx.xx.1902 Vedtægter - for Horsens Rideklub efter fusion mellem Horsens Rideklub og Kværnbækgaard Rideklub, vedtægter ændret den 12. marts 1996 ændret den xx.xx.2014 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Horsens Rideklub

Læs mere

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Vedtægter for foreningen Danske Solcelleejere 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Solcelleejere herefter kaldet DSE Foreningens hjemsted er Viborg

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Love mv. for Ringsted Sportsfiskerforening af 1935

Love mv. for Ringsted Sportsfiskerforening af 1935 Love mv. for Ringsted Sportsfiskerforening af 1935 Gældende fra 13. marts 2014: 1: Foreningens navn er: Ringsted Sportsfiskerforening af 1935. Foreningens hjemsted er formandens bopæl. Foreningens stiftelsesdag

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 5. Kassereren

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikshavn Træskibslaug.

Vedtægter. for. Frederikshavn Træskibslaug. Vedtægter for Frederikshavn Træskibslaug. 1 Navn og hjemsted. Laugets navn er Frederikshavn Træskibslaug. Laugets hjemsted er Frederikshavn Kommune. 2 Formål. Laugets formål er at opbygge og bevare træskibsmiljøet

Læs mere

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub.

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub. Udkast version 1.3, 10-08-08 Amaliegade 31 DK-1256 København K Tel +45 33 32 20 12 Fax +45 33 32 24 74 Mail lrlaw@lrlaw.dk www.lassenricard.dk Advokataktieselskab Cvr 16725641 V E D T Æ G T E R F O R [

Læs mere

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 SKRÅNINGEN Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 Der deltog 72 medlemmer i generalforsamlingen og 67 i spisningen. Inden generalforsamlingen fortalte Berit

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Indholdsfortegnelse 1 Navn...2 2 Formål...2 3 Tilhørsforhold...2 4 Aktiviteter...2 5 Bidragyderkreds...2 6 Generalforsamling...2 7 Ekstraordinær generalforsamling...3

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

KUNSTNYT. Ministeriernes Kunstforening www.minibib.dk/mk Nr. 1 Februar 2014

KUNSTNYT. Ministeriernes Kunstforening www.minibib.dk/mk Nr. 1 Februar 2014 KUNSTNYT Ministeriernes Kunstforening www.minibib.dk/mk Nr. 1 Februar 2014 Omvisning i Edition Copenhagen Onsdag den 5. marts, kl. 16.30 Strandgade 66, Christianshavn (se kort nedenfor) Edition Copenhagen

Læs mere

HVIDOVRE-AVEDØRE RIDEKLUB

HVIDOVRE-AVEDØRE RIDEKLUB HVIDOVRE-AVEDØRE RIDEKLUB LOVE OG VEDTÆGTER Love og vedtægter Love for Hvidovre-Avedøre Rideklub Navn og hjemsted 1 Klubbens navn er: Hvidovre-Avedøre Rideklub. Forkortelse: HVR. Klubbens hjemsted er:

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 Vedtægter for Mc Hede Troldene. 1 Foreningen 1. Foreningens navn Mc Hede Troldene 2. Foreningen er stiftet den. 6. August 2006 3. Foreningens adresse: Mc Hedetroldene Blichersgade

Læs mere

Vedtægter for. EDR Hillerød afdeling 2013

Vedtægter for. EDR Hillerød afdeling 2013 Vedtægter for EDR Hillerød afdeling 2013 1 Navn Stk. 1. Foreningens navn er EDR Hillerød afdeling. Foreningen er en lokalafdeling af Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR). 2 Formål Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

Vedtægter. For. Bredbåndsforeningen. Sofienhøj

Vedtægter. For. Bredbåndsforeningen. Sofienhøj Vedtægter For Bredbåndsforeningen Sofienhøj 1 Navn og interesseområde S1 Foreningens navn er Bredbåndsforeningen SOFIENHØJ. Dets hjemsted er Københavns Kommune. s2 Foreningens interesseområde er de ejendomme,

Læs mere

Vedtægter for foreningen DALEN

Vedtægter for foreningen DALEN Vedtægter for foreningen DALEN 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Dalen. Foreningens hjemsted er Helsingør Kommune. Foreningens formål er: At arbejde for gennemførelse af bofællesskabet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter for foreningen TORDENSKIOLDSDAGE Forord

Vedtægter for foreningen TORDENSKIOLDSDAGE Forord Vedtægter for foreningen TORDENSKIOLDSDAGE 1717 Forord TORDENSKIOLDSDAGE har eksisteret siden 1998, og den udvikling som dagene har gennemgået har vist, at der er behov for en gruppe, som kan støtte op

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Punkt: Dagsorden: 1 Valg af dirigent Referat: Dirigent Jannie Trabjerg Roskilde Tekniske Skole: Generalforsamlingen er lovligt

Læs mere