Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. mandag d. 8. april 2013 kl. 19:30

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. mandag d. 8. april 2013 kl. 19:30"

Transkript

1 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling mandag d. 8. april 2013 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Kassereren aflægger regnskab 4. Indkomne forslag 5. Forslag til vedtægtsændringer 6. Valg af 3 medlemmer (for 2 år) til bestyrelsen Henrik Lindholm Kristiansen, Lonnie Clausen og Tina Pedersen er på valg. 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen Helle Schou og Bjarne Koch er på valg (Bjarne Koch genopstiller ikke) 8. Valg af 2 revisorer Julie Sonne Berg og Esben B. Schou er på valg 9. Valg af 1 revisorsuppleant Per Steen Hansen er på valg 10. Eventuelt Derefter: lodtrækning om årets indkøb af kunstværker Referat: Velkomst ved formand Tina M. Pedersen. Herefter blev bestyrelsen præsenteret, før der blev taget hul på dagsorden. Ad. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Erik Ravn, der blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt iht. vedtægterne. Han gennemgik dagsordenen, og konstaterede, at bestyrelsen ikke havde modtaget forslag fra medlemmerne. Erik Ravn foreslog afstemning ved håndsoprækning, så vidt det var muligt. Men at der selvfølgelig ville være skriftlig afstemning, hvis det blev forlangt. Herefter behandlingen af de enkelte punkter gik i gang. 1

2 Ad. 2. Bestyrelsens beretning Formand Tina M. Pedersen fremlagde bestyrelsens beretning for sæsonen 2012/2013: Først om medlemsaktiviteterne i den sæson, der er gået - hvor vi har været på besøg ved kunstnere og har været på kunstmuseum: Besøg 26. juni 2012 ved maleren Leif Lemmiche Leif fortalte om sit kunstnerliv tilbage fra 1957, hvor han kom til Aalborg. I 1960 begyndte hans karriere for alvor, da han fik nogle malerier optaget på Kunstnernes Efterårsudstilling, og det var en anden tid end i dag, for dengang kostede det nemlig 32,50 at komme med Københavnerbåden, da han skulle over at opleve udstillingen. Leif Lemmiche fortalte om tiden dengang i hans og familiens 2-værelses i Dalgasgade, hvor der blev malet store malerier ved spisebordet og som han sagde: Der lugtede jo godt nok noget af oliemaling ind imellem. Dengang malede han mørkt og socialrealistisk, og det gjorde han til klokken 3 om natten og gik så på arbejde til klokken 8. Men i dag er det landskaberne, Leif Lemmiche er optaget af. Han maler det, han oplever, og vejret og temperaturen skal med i billederne. Inspirationen henter han på sine mange fisketure til elvene i Norge og ved Lindenborg Å. Og dette hyggelige besøg kom der et par gevinster til foreningen ud af, som I kan se. (Fuldt hus, 23 deltagere ) Besøg 2. september 2012 ved maleren Steen Karlsen i Frederikshavn Det var et besøg i samarbejde med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens kunstforening og kunstforeningen i Ældre- og Handicapforvaltningen. Steen Karlsen fortalte om, hvordan han blandt andet bliver inspireret af sange til at lave sine malerier, som især er bybilleder. For eksempel har han malet 12 billeder over sange af Allan Olsen, Johnny Madsen, Benny Andersen og Povl Dissing, og det så vi en film om, og så fik vi selvfølgelig også kigget grundigt både på atelieret og galleriet. Steen Karlsen er en billedkunstner, man må sige det går godt for: Han har nok at se til og har hele tiden ordrer liggende på billeder. 2

3 Der var omkring 25 deltagere. Vi havde nok håbet på lidt flere, når besøget var tilbudt på tværs af kunstforeninger, selv om det var søndag og i Frederikshavn. Denne gang købte vi ikke en gevinst til foreningen hos Steen, der med sine mange bestillinger ikke har det store lager men ved generalforsamlingen sidste år var der så til gengæld et billede, han havde malet. Den 9. oktober besøgte vi guldsmed Dorte Lausten i Blenstrup. Der var fyldt godt op i Dortes værksted med 16 meget interesserede deltagere og det var tydeligt, at vi var på besøg ved et faglært menneske med styr på sit håndværk og finesserne, og også ved et menneske med sine kunstneriske meningers mod, for eksempel om, at altersølv gerne må se moderne ud. Dorte Lausten fortalte om sit arbejde med både sine markante smykker og med altersølvet; det gjorde hun i sit værksted ved Bent Exners tidligere arbejdsbord, nu Dortes arbejdsbord, som betyder meget for hende, for ved dét bord havde hun fast plads i de14 år, hun arbejdede sammen med Exner, før hun valgte at blive selvstændig guldsmed. Bagefter fik vi et par historier fra årene sammen med Exner, og det foregik i et landkøkken af format, hvor der var plads til at bænke os alle sammen omkring et glas vin. Da vi besøgte Dorte Lausten, var hun særligt optaget af et rokoko-tema i sin formgivning af smykker, inspireret af en bog om kronprinsessen. Det synes jeg også er antydet i de to flotte brocher, som Dorte lavede som gevinster til os efter besøget. Her i 2013 har vi så haft et tre-i-ét-arrangement med guidede rundvisninger i Robert Jacobsenudstillingen på KUNSTEN det første besøg var den 5. februar med 28 deltagere, og så var der to rundvisninger mere i ugen efter, nemlig den 12. februar med i alt 32 deltagere. Først havde vi tænkt, at der skulle være et enkelt arrangement, men det var så stor en succes med tilmeldingerne, at vi heldigvis fik mulighed for at få to rundvisninger mere. Så vi så både de strenge sorte jernskulpturer og de sjove fabelvæsener eller dukker, begge dele i høj grad ting, som Robert Jacobsen skabte intuitivt ud af sin fantasi, og med sit ønske om at forkaste regler for, hvordan man lavede skulpturer, og i stedet at skabe nye udtryk. Efter besøgene på KUNSTEN har vi fået flere glade mails fra medlemmer, der har været med, og den type arrangementer vil vi selvfølgelig være opmærksomme på at lave igen. Så havde vi fernisering den 19. marts på udstillingen med gevinsterne. 3

4 Også dén begivenhed glæder vi os altid til i bestyrelsen. Det er spændende at høre, hvad I synes om gevinsterne. Og når vi køber ind hen over et år, prøver vi altid at få en god spændvidde med forskellige typer af kunstværker og forskellige stilarter, og hvor det er gode kunstnere, der står bag. I år har vi medlemskunst til alle, der har betalt kontingent hele den forløbne sæson, nemlig en lille keramikskulptur, der er blevet til i hænderne på Gitte Kalstrup, lokal keramiker i Mølholm. Hvis I ikke nåede at få jeres medlemskunst på ferniseringsdagen, så bliver der om kort tid sendt et par datoer ud, hvor I kan hente en skulptur, eller måske sende en kollega efter den. Sæsonens sidste, eller måske kan man sige første, arrangement er så generalforsamlingen i aften, - og som altid er det dejligt at se så mange glade mennesker og kommende vindere. De andre aktiviteter i foreningen i den forløbne sæson har været på de mere interne linjer: 7 bestyrelsesmøder indkøb af gevinster sker hen over året vi har planlagt og taget hånd om praktiske ting i forbindelse med besøg ved kunstnere og de andre arrangementer skruet øskner i billeder og pudset montrer og klatret på stiger og hængt billeder op, og andre forberedelser og opgaver vedrørende fernisering og generalforsamling og så de andre uundværlige løbende opgaver, der gør, at foreningen fungerer, som forskellig kontakt med medlemmer, betaling for kunstværker, ajourføring af gevinstlisten, tjek af kontingentbetalinger og planlægningen m.v. af en ny hjemmeside, fordi Nordjyske lukkede det gamle domæne Foreningen har fået en ny hjemmeside. På hjemmesiden er der mulighed for at trykke på Follow me, så vil der komme en mail, hver gang vi lægger nyt på siden. Hjemmesiden giver også medlemmerne mulighed for at skrive kommentarer og forslag direkte til bestyrelsen. Medlemstallet vil vores kasserer Tove Olsen komme nærmere ind på, men det har været ret konstant og var på 362 medlemmer ved udgangen af sæsonen den 1. april 4

5 Så vil jeg gerne minde om: at huske at kontakte kassereren, hvis I: får ny mailadresse, går på orlov eller kommer tilbage fra orlov, går på efterløn eller pension, eller fratræder og hvis der er kunstnere, I kunne tænke jer at besøge, eller hvis I har andre ideer, så skriv det på en lap papir til bestyrelsen i aften, eller send en mail Til bestyrelsen vil jeg gerne sige tak for det gode fællesskab i bestyrelsen og de mange gode ideer, vi får sammen. Og til slut - ja, så glæder bestyrelsen sig til at finde på nye kunstneriske oplevelser i den nye sæson og vi er også begyndt på at købe gevinster til næste års generalforsamling. Vi ønsker godt nyt foreningsår. Det var bestyrelsens beretning. Tina M. Pedersen overgav beretningen til generalforsamlingen, som godkendte den. Ad.3. Kassereren aflægger regnskab Regnskabet for 2012/2013 kan ses under punktet Generalforsamling - Regnskaber på hjemmesiden. Kasseren Tove Olsen fremlagde regnskabet med følgende bemærkninger: Medlemstal: Medlemstallet ligget nogenlunde konstant med 356 ved indgangen og 362 ved udgangen af denne sæson. Der kan ses en lidt stigende tendens i medlemstallet. Gevinster: Ved generalforsamlingen er der denne gang 60 emner på gevinstlisten mod 55 sidste år. Et par af gevinsterne er ikke afhentede gevinster fra sidste år. Hvis man ikke har fået hentet sin gevinst inden 3 måneder, så falder den tilbage i foreningen. I år er der 9 medlemmer, der har 10 lodder, og derfor har ret til at vælge først. Bestyrelsen synes, det er for mange i forhold til det samlede medlemsantal, men det skyldes et efterslæb fra tidligere år. Statistisk kan der beregnes, hvor mange gevinster der skal være i forhold til medlemsantallet, for at det løber rundt, og der ikke ophobes lodder. Hvis der er 1/6 så mange gevinster som medlemmer, så vil der hvert år være max 6 personer, der har 10 lodder. Og det er det, bestyrelsen vil bestræbe fremover. 5

6 Statistik: Bestyrelsen valgte sidste år at lave lidt statistik på jeres prioriteringslister for at få lidt overblik over, hvad der var mest ønsket, og det har bestyrelsen tænkt sig at gentage i år. Bestyrelsen har ikke bare valgt at købe de gamle populære travere men har også valgt at udfordre med køb af noget anderledes. Medlemskunst i Keramikskulpturen fra Gitte Kalstrup- også kendt som værkstedet Den gale hane. Det bliver sværere og sværere at få noget ordentligt til en fornuftig pris i det nødvendige antal. Derfor vurderer bestyrelsen fra år til år mulighederne -både kunstnerisk og økonomisk for at give medlemskunst. Tidligere års kunst: Tidligere års kunst er set fra foreningens side død kapital, som bestyrelsen gerne vil have realiseret. I regnskaberne er det værdiansat til 0 kr., men vi har et godt lager af gode ting fra tidligere år, som måske kan være af interesse for medlemmerne. Ved ferniseringen var tidligere års medlemskunst lagt frem, og der blev solgt for kr Der vil efterfølgende være mulighed for at købe tidligere års medlemskunst på foreningens hjemmeside. Kontingentproblematik: Opgaven med kontingenttræk via lønnen volder fortsat udfordringer. Kassereren sagde, at hun ikke plejer at rose OPUS men der er faktisk deri gode rapportmuligheder, som kan bruges til at lette kassererens arbejde. Desværre kan kassereren ikke trække rapporterne selv, for der skal man have adgang til hele kommunens lønbogholderi. Hvis der blandt medlemmerne er en lønbogholder, der vil og kan hjælpe, så vil kassereren meget gerne kontaktes. Regnskabet: Det økonomiske resultat anses for tilfredsstillende. Der har ikke været særlige begivenheder af økonomisk karakter i årets løb. Der har været kontingentindtægt på kr. og der er brugt kr. til kunstindkøb og årets kunst - fordi der sidste år var opsparing til årets kunst, som vi så har brugt i år. Og som i tidligere år overføres et beløb til næste sæson, af sikkerhedsmæssige grunde- og fordi årets påskeudstillinger falder efter sæsonafslutning og der er tit mulighed for gode køb. Tove Olsen overgav regnskabet til generalforsamlingen, som godkendte det. Ad. 4. Indkomne forslag Ingen forslag. Ad.5. Forslag til vedtægtsændringer Bestyrelsen havde udsendt forslag til vedtægtsændringer af 2, 4 og 6. Formanden begrundede forslagene til vedtægtsændring. 2 og 4 foreslås ændret, da fx forsyningsvirksomhederne er blevet selvstændige virksomheder ejet af kommunen. Det betyder, at tidligere medlemmer fortsat kan være medlemmer, men at der med de gamle vedtægter ikke kan komme nye medlemmer. Bestyrelsen ønsker at give ansatte i sådanne virksomheder mulighed for fortsat at kunne have et fællesskab i en personaleforening som kunstforeningen. 6

7 Dirigent Erik Ravn havde foreslået en ændring en præcisering - til formuleringen af 4, som bestyrelsen indstillede vedtaget. Efter diskussion på generalforsamlingen blev Holger Høsts forslag til formulering af præciseringen indstillet til generalforsamlingen. 6 foreslås ændret, da der er mange medlemmer, som har eller snart har ophobet 10 lodder. De medlemmer har med de eksisterende regler lov til forlods at vælge kunst. Bestyrelsen frygter, at det bliver for kedeligt for medlemmerne at deltage i lodtrækningen, hvis for mange kunstværker bliver forlods udloddet. Ændringen af vedtægterne forsøger at bevare spændingen for medlemmerne, uden at fratage medlemmerne med 10 lodder retten til at vælge forlods før den primære lodtrækning. Vedtægtsændringerne blev vedtaget efter afstemning ved håndsoprækning. Ændringerne af 2 og 4 var der overbevisende flertal for. Ændringen af 6 var der umiddelbart mange modstandere imod og derfor blev der stemmeoptælling, som resulterede i 67 stemmer for ændring og 56 stemmer imod ændring. Forslaget til ændring blev herefter vedtaget. Tidligere 2 Ny 2 Enhver ansat ved Aalborg Kommune kan tegne et medlemskab. Alle ansatte ved Aalborg Kommune og ved selskaber, der direkte eller indirekte ejes 100 % af Aalborg Kommune, kan tegne medlemskab. Sker der organisatoriske ændringer, hvorved medlemmerne overflyttes til andre arbejdspladser, selskaber m.v., fortsætter de som medlemmer. Medlemskab af foreningen ophører ikke ved pensionering eller efterløn. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. (flyttes til 4) Tidligere 4 Ny 4 Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. For at deltage i lodtrækning skal man have indbetalt kontingent for en hel sæson. Sæsonen går fra 1/4 til 31/3. For at deltage i lodtrækning skal man have indbetalt kontingent for en hel sæson. Sæsonen går fra 1/4 til 31/3. Et medlem udtræder automatisk ved fratræden og har ikke ret til tilbagebetaling af det indbetalte kontingent. Medlemmet kan dog, hvis kontingentet betales for Et medlem udtræder automatisk ved fratræden af andre grunde end pension og efterløn og har ikke ret til tilbagebetaling af det indbetalte kontingent. Medlemmet kan dog, hvis kontingentet betales for 7

8 resten af sæsonen, deltage i sæsonens lodtrækning. Medlemmer, der fratræder på grund af alder eller sygdom, eller som overgår til anden virksomhed ved virksomhedsoverdragelse som følge af fusion, udbud eller lignende kan dog forblive som medlemmer, så længe de ønsker det - mod at kontingent for den resterende sæson indbetales direkte til foreningens kasserer senest en måned efter fratræden. Kontingent for den nye sæson indbetales til kassereren inden udgangen af maj måned - manglende rettidig indbetaling medfører, at medlemmet slettes af medlemslisten. resten af sæsonen, deltage i sæsonens lodtrækning. Medlemmer, der fratræder på grund af alder, sygdom, eller som berøres af organisatoriske ændringer jf. 2, indbetaler kontingent for den resterende sæson direkte til foreningens kasserer senest en måned efter fratræden. Medlemmer, der ikke er omfattet af kontingenttræk via lønudbetaling, indbetaler kontingent for den nye sæson til kassereren inden udgangen af maj måned. Manglende rettidig indbetaling medfører, at medlemmet slettes af medlemslisten. Tidligere 6 Ny 6 Indkøb af kunstværker foretages af bestyrelsen. De indkøbte kunstværker fordeles ved lodtrækning, foretaget af bestyrelsen på generalforsamlingen. Der trækkes lod om retten til at vælge blandt de indkøbte kunstværker. Medlemmer, der er forhindret i at overvære generalforsamlingen, kan aflevere en prioriteringsliste til et bestyrelsesmedlem. Denne vil så ved lodtrækningen indgå på lige fod med de tilstedeværende medlemmers valg. Når de tilstedeværende medlemmer har valgt, og de modtagne prioriteringslister er tilgodeset, fordeler bestyrelsen resten af kunstværkerne til de øvrige, der er blevet udtrukket. Et medlem, der ikke bliver udtrukket ved årets lodtrækning, deltager i det følgende års lodtrækning med 1 lod mere og så fremdeles, indtil gevinst er opnået. Et medlem kan ikke vinde mere end 1 gevinst pr. år. Ved lodtrækningen udtrækkes først 5 gevinster blandt alle medlemmer. Medlemmer, der har opsamlet 10 lodder, udtrækkes forlods ved den årlige lodtrækning. Er der flere end 1 medlem med 10 lodder, trækkes der lod om rækkefølgen til at vælge. Ved manglende Herefter får medlemmer med 10 lodder ret til hver at vælge et værk, inden lodtrækningen fortsætter blandt de resterende medlemmer. 8

9 prioritering følges sædvanlig procedure. Hvis et medlem ikke har afhentet sin gevinst senest 3 måneder efter generalforsamlingen, overgår gevinsten til udlodning i næste sæson. Ad. 6. Valg af 3 medlemmer (for 2 år) til bestyrelsen Henrik Lindholm Kristiansen, Lonnie Clausen og Tina Pedersen er på valg. Henrik, Lonnie og Tina blev valgt, da der ikke var modkandidater. Ad. 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen Helle Schou og Bjarne Koch er på valg (Bjarne Koch genopstiller ikke) Helle Schou genopstillede. Jens-Ole Olesen og Jennifer Roberts meldte sig til posterne på generalforsamlingen og endvidere havde Jette Sørensen meldt sit kandidatur til bestyrelsen, idet hun ikke havde mulighed for selv at være tilstede til generalforsamlingen. Kandidaterne præsenterede sig kort, hvorefter der var skriftlig afstemning. Fremmødte medlemmer blev bedt om at angive navne på maks to personer, som de ønskede på suppleantposterne. Afstemningen resulterede i valg af Helle Schou (109 stemmer) og Jens-Ole Olesen (77 stemmer). Jennifer Roberts og Jette Sørensen fik henholdsvis 44 og 22 stemmer. Ad. 8. Valg af 2 revisorer Julie Sonne Berg og Esben B. Schou er på valg Revisorerne genvalgt. Ad. 9. Valg af 1 revisorsuppleant Per Steen Hansen er på valg Revisorsuppleanten genvalgt. Ad. 10. Eventuelt Formanden takkede Bjarne Koch for sit mangeårige virke i foreningen, med et gavekort til Lange. Lodtrækning om gevinster: 9

10 Orientering om aflevering af prioriteringslister til bestyrelsen og om 9 medlemmer, der har 10 lodder og som derfor må vælge forlods. Endvidere orientering om lodtrækning af 8 fremmødegevinster efter lodtrækning om årets kunstindkøb. Der blev herefter trukket lod om gevinsterne. Vinderliste er lagt ud på hjemmesiden under Generalforsamling Vinderlister Formanden takkede dirigent Erik Ravn for indsatsen og medlemmerne for en god aften. Referat: Lonnie Clausen Efter generalforsamlingen blev der afholdt konstituerende bestyrelsesmøde: Referat af konstituerende bestyrelsesmøde 8. april Til stede: Tina Pedersen, Helle Schou, Hella Nygaard-Pedersen, Henrik Lindholm Kristiansen, Tove Olsen, Jens-Ole Olesen og Lonnie Clausen. Afbud: ingen 1. Valg af formand Tina Pedersen blev valgt. 2. Valg af kasserer Tove Olsen blev valgt. 3. Dato for næste bestyrelsesmøde Mandag d. 13. maj kl. 15:30 på Stigsborg Brygge 10

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse.

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse. GF-FYN Ref: nr. 4612010 PROTOKOLAT: Ordinær generalforsamling afholdt den 14. april20l0 kl. 18. 00-19.30. Sted : Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Der var tilmeldt 79, næsten alle tilmeldte

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Betaling af kontingent

Betaling af kontingent Side 1 af Lis Göddert I dette nummer: Kalenderen Betaling af kontingent Referat af generalforsamlingen 1 2 3 Forårsfesten 2007 4 5 BESTYRELSEN: Formand: Erik Møller Jørgensen Tlf. 965 32 09 46 formand@dvktorrevieja.dk

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv ASRA NYT Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt 25. årgang nr.1. Februar 2008 Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv Jacob Christensen har skrevet i bogen Arbejdernes

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

HospiceNyt/21. Velkommen til HospiceNyt. Læs inde i bladet: 11. årgang April 2011

HospiceNyt/21. Velkommen til HospiceNyt. Læs inde i bladet: 11. årgang April 2011 Støtteforeningen for HospiceSønderjylland HospiceNyt/21 11. årgang April 2011 Foto: Jette Carstensen Velkommen til HospiceNyt HospiceNyt handler denne gang blandt andet om udbygningen af HospiceSønderjylland,

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 Udnyttet som fleksjobber Fleksjobberen Malene Kristoffersen fik 5.000 kroner mindre i løn end sin kollega for præcis det samme arbejde. Men den slags forskelsbehandling

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i H/F Brandhøj Søndag den 9. marts 2014 kl. 10.00

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i H/F Brandhøj Søndag den 9. marts 2014 kl. 10.00 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i H/F Brandhøj Søndag den 9. marts 2014 kl. 10.00 Hedehusene 12. februar 2014 Sted: Fritidscentret Hedehuset Hovedgaden 371-2640 Hedehusene Adgang, stemmeret og

Læs mere