Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. mandag d. 8. april 2013 kl. 19:30

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. mandag d. 8. april 2013 kl. 19:30"

Transkript

1 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling mandag d. 8. april 2013 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Kassereren aflægger regnskab 4. Indkomne forslag 5. Forslag til vedtægtsændringer 6. Valg af 3 medlemmer (for 2 år) til bestyrelsen Henrik Lindholm Kristiansen, Lonnie Clausen og Tina Pedersen er på valg. 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen Helle Schou og Bjarne Koch er på valg (Bjarne Koch genopstiller ikke) 8. Valg af 2 revisorer Julie Sonne Berg og Esben B. Schou er på valg 9. Valg af 1 revisorsuppleant Per Steen Hansen er på valg 10. Eventuelt Derefter: lodtrækning om årets indkøb af kunstværker Referat: Velkomst ved formand Tina M. Pedersen. Herefter blev bestyrelsen præsenteret, før der blev taget hul på dagsorden. Ad. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Erik Ravn, der blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt iht. vedtægterne. Han gennemgik dagsordenen, og konstaterede, at bestyrelsen ikke havde modtaget forslag fra medlemmerne. Erik Ravn foreslog afstemning ved håndsoprækning, så vidt det var muligt. Men at der selvfølgelig ville være skriftlig afstemning, hvis det blev forlangt. Herefter behandlingen af de enkelte punkter gik i gang. 1

2 Ad. 2. Bestyrelsens beretning Formand Tina M. Pedersen fremlagde bestyrelsens beretning for sæsonen 2012/2013: Først om medlemsaktiviteterne i den sæson, der er gået - hvor vi har været på besøg ved kunstnere og har været på kunstmuseum: Besøg 26. juni 2012 ved maleren Leif Lemmiche Leif fortalte om sit kunstnerliv tilbage fra 1957, hvor han kom til Aalborg. I 1960 begyndte hans karriere for alvor, da han fik nogle malerier optaget på Kunstnernes Efterårsudstilling, og det var en anden tid end i dag, for dengang kostede det nemlig 32,50 at komme med Københavnerbåden, da han skulle over at opleve udstillingen. Leif Lemmiche fortalte om tiden dengang i hans og familiens 2-værelses i Dalgasgade, hvor der blev malet store malerier ved spisebordet og som han sagde: Der lugtede jo godt nok noget af oliemaling ind imellem. Dengang malede han mørkt og socialrealistisk, og det gjorde han til klokken 3 om natten og gik så på arbejde til klokken 8. Men i dag er det landskaberne, Leif Lemmiche er optaget af. Han maler det, han oplever, og vejret og temperaturen skal med i billederne. Inspirationen henter han på sine mange fisketure til elvene i Norge og ved Lindenborg Å. Og dette hyggelige besøg kom der et par gevinster til foreningen ud af, som I kan se. (Fuldt hus, 23 deltagere ) Besøg 2. september 2012 ved maleren Steen Karlsen i Frederikshavn Det var et besøg i samarbejde med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens kunstforening og kunstforeningen i Ældre- og Handicapforvaltningen. Steen Karlsen fortalte om, hvordan han blandt andet bliver inspireret af sange til at lave sine malerier, som især er bybilleder. For eksempel har han malet 12 billeder over sange af Allan Olsen, Johnny Madsen, Benny Andersen og Povl Dissing, og det så vi en film om, og så fik vi selvfølgelig også kigget grundigt både på atelieret og galleriet. Steen Karlsen er en billedkunstner, man må sige det går godt for: Han har nok at se til og har hele tiden ordrer liggende på billeder. 2

3 Der var omkring 25 deltagere. Vi havde nok håbet på lidt flere, når besøget var tilbudt på tværs af kunstforeninger, selv om det var søndag og i Frederikshavn. Denne gang købte vi ikke en gevinst til foreningen hos Steen, der med sine mange bestillinger ikke har det store lager men ved generalforsamlingen sidste år var der så til gengæld et billede, han havde malet. Den 9. oktober besøgte vi guldsmed Dorte Lausten i Blenstrup. Der var fyldt godt op i Dortes værksted med 16 meget interesserede deltagere og det var tydeligt, at vi var på besøg ved et faglært menneske med styr på sit håndværk og finesserne, og også ved et menneske med sine kunstneriske meningers mod, for eksempel om, at altersølv gerne må se moderne ud. Dorte Lausten fortalte om sit arbejde med både sine markante smykker og med altersølvet; det gjorde hun i sit værksted ved Bent Exners tidligere arbejdsbord, nu Dortes arbejdsbord, som betyder meget for hende, for ved dét bord havde hun fast plads i de14 år, hun arbejdede sammen med Exner, før hun valgte at blive selvstændig guldsmed. Bagefter fik vi et par historier fra årene sammen med Exner, og det foregik i et landkøkken af format, hvor der var plads til at bænke os alle sammen omkring et glas vin. Da vi besøgte Dorte Lausten, var hun særligt optaget af et rokoko-tema i sin formgivning af smykker, inspireret af en bog om kronprinsessen. Det synes jeg også er antydet i de to flotte brocher, som Dorte lavede som gevinster til os efter besøget. Her i 2013 har vi så haft et tre-i-ét-arrangement med guidede rundvisninger i Robert Jacobsenudstillingen på KUNSTEN det første besøg var den 5. februar med 28 deltagere, og så var der to rundvisninger mere i ugen efter, nemlig den 12. februar med i alt 32 deltagere. Først havde vi tænkt, at der skulle være et enkelt arrangement, men det var så stor en succes med tilmeldingerne, at vi heldigvis fik mulighed for at få to rundvisninger mere. Så vi så både de strenge sorte jernskulpturer og de sjove fabelvæsener eller dukker, begge dele i høj grad ting, som Robert Jacobsen skabte intuitivt ud af sin fantasi, og med sit ønske om at forkaste regler for, hvordan man lavede skulpturer, og i stedet at skabe nye udtryk. Efter besøgene på KUNSTEN har vi fået flere glade mails fra medlemmer, der har været med, og den type arrangementer vil vi selvfølgelig være opmærksomme på at lave igen. Så havde vi fernisering den 19. marts på udstillingen med gevinsterne. 3

4 Også dén begivenhed glæder vi os altid til i bestyrelsen. Det er spændende at høre, hvad I synes om gevinsterne. Og når vi køber ind hen over et år, prøver vi altid at få en god spændvidde med forskellige typer af kunstværker og forskellige stilarter, og hvor det er gode kunstnere, der står bag. I år har vi medlemskunst til alle, der har betalt kontingent hele den forløbne sæson, nemlig en lille keramikskulptur, der er blevet til i hænderne på Gitte Kalstrup, lokal keramiker i Mølholm. Hvis I ikke nåede at få jeres medlemskunst på ferniseringsdagen, så bliver der om kort tid sendt et par datoer ud, hvor I kan hente en skulptur, eller måske sende en kollega efter den. Sæsonens sidste, eller måske kan man sige første, arrangement er så generalforsamlingen i aften, - og som altid er det dejligt at se så mange glade mennesker og kommende vindere. De andre aktiviteter i foreningen i den forløbne sæson har været på de mere interne linjer: 7 bestyrelsesmøder indkøb af gevinster sker hen over året vi har planlagt og taget hånd om praktiske ting i forbindelse med besøg ved kunstnere og de andre arrangementer skruet øskner i billeder og pudset montrer og klatret på stiger og hængt billeder op, og andre forberedelser og opgaver vedrørende fernisering og generalforsamling og så de andre uundværlige løbende opgaver, der gør, at foreningen fungerer, som forskellig kontakt med medlemmer, betaling for kunstværker, ajourføring af gevinstlisten, tjek af kontingentbetalinger og planlægningen m.v. af en ny hjemmeside, fordi Nordjyske lukkede det gamle domæne Foreningen har fået en ny hjemmeside. På hjemmesiden er der mulighed for at trykke på Follow me, så vil der komme en mail, hver gang vi lægger nyt på siden. Hjemmesiden giver også medlemmerne mulighed for at skrive kommentarer og forslag direkte til bestyrelsen. Medlemstallet vil vores kasserer Tove Olsen komme nærmere ind på, men det har været ret konstant og var på 362 medlemmer ved udgangen af sæsonen den 1. april 4

5 Så vil jeg gerne minde om: at huske at kontakte kassereren, hvis I: får ny mailadresse, går på orlov eller kommer tilbage fra orlov, går på efterløn eller pension, eller fratræder og hvis der er kunstnere, I kunne tænke jer at besøge, eller hvis I har andre ideer, så skriv det på en lap papir til bestyrelsen i aften, eller send en mail Til bestyrelsen vil jeg gerne sige tak for det gode fællesskab i bestyrelsen og de mange gode ideer, vi får sammen. Og til slut - ja, så glæder bestyrelsen sig til at finde på nye kunstneriske oplevelser i den nye sæson og vi er også begyndt på at købe gevinster til næste års generalforsamling. Vi ønsker godt nyt foreningsår. Det var bestyrelsens beretning. Tina M. Pedersen overgav beretningen til generalforsamlingen, som godkendte den. Ad.3. Kassereren aflægger regnskab Regnskabet for 2012/2013 kan ses under punktet Generalforsamling - Regnskaber på hjemmesiden. Kasseren Tove Olsen fremlagde regnskabet med følgende bemærkninger: Medlemstal: Medlemstallet ligget nogenlunde konstant med 356 ved indgangen og 362 ved udgangen af denne sæson. Der kan ses en lidt stigende tendens i medlemstallet. Gevinster: Ved generalforsamlingen er der denne gang 60 emner på gevinstlisten mod 55 sidste år. Et par af gevinsterne er ikke afhentede gevinster fra sidste år. Hvis man ikke har fået hentet sin gevinst inden 3 måneder, så falder den tilbage i foreningen. I år er der 9 medlemmer, der har 10 lodder, og derfor har ret til at vælge først. Bestyrelsen synes, det er for mange i forhold til det samlede medlemsantal, men det skyldes et efterslæb fra tidligere år. Statistisk kan der beregnes, hvor mange gevinster der skal være i forhold til medlemsantallet, for at det løber rundt, og der ikke ophobes lodder. Hvis der er 1/6 så mange gevinster som medlemmer, så vil der hvert år være max 6 personer, der har 10 lodder. Og det er det, bestyrelsen vil bestræbe fremover. 5

6 Statistik: Bestyrelsen valgte sidste år at lave lidt statistik på jeres prioriteringslister for at få lidt overblik over, hvad der var mest ønsket, og det har bestyrelsen tænkt sig at gentage i år. Bestyrelsen har ikke bare valgt at købe de gamle populære travere men har også valgt at udfordre med køb af noget anderledes. Medlemskunst i Keramikskulpturen fra Gitte Kalstrup- også kendt som værkstedet Den gale hane. Det bliver sværere og sværere at få noget ordentligt til en fornuftig pris i det nødvendige antal. Derfor vurderer bestyrelsen fra år til år mulighederne -både kunstnerisk og økonomisk for at give medlemskunst. Tidligere års kunst: Tidligere års kunst er set fra foreningens side død kapital, som bestyrelsen gerne vil have realiseret. I regnskaberne er det værdiansat til 0 kr., men vi har et godt lager af gode ting fra tidligere år, som måske kan være af interesse for medlemmerne. Ved ferniseringen var tidligere års medlemskunst lagt frem, og der blev solgt for kr Der vil efterfølgende være mulighed for at købe tidligere års medlemskunst på foreningens hjemmeside. Kontingentproblematik: Opgaven med kontingenttræk via lønnen volder fortsat udfordringer. Kassereren sagde, at hun ikke plejer at rose OPUS men der er faktisk deri gode rapportmuligheder, som kan bruges til at lette kassererens arbejde. Desværre kan kassereren ikke trække rapporterne selv, for der skal man have adgang til hele kommunens lønbogholderi. Hvis der blandt medlemmerne er en lønbogholder, der vil og kan hjælpe, så vil kassereren meget gerne kontaktes. Regnskabet: Det økonomiske resultat anses for tilfredsstillende. Der har ikke været særlige begivenheder af økonomisk karakter i årets løb. Der har været kontingentindtægt på kr. og der er brugt kr. til kunstindkøb og årets kunst - fordi der sidste år var opsparing til årets kunst, som vi så har brugt i år. Og som i tidligere år overføres et beløb til næste sæson, af sikkerhedsmæssige grunde- og fordi årets påskeudstillinger falder efter sæsonafslutning og der er tit mulighed for gode køb. Tove Olsen overgav regnskabet til generalforsamlingen, som godkendte det. Ad. 4. Indkomne forslag Ingen forslag. Ad.5. Forslag til vedtægtsændringer Bestyrelsen havde udsendt forslag til vedtægtsændringer af 2, 4 og 6. Formanden begrundede forslagene til vedtægtsændring. 2 og 4 foreslås ændret, da fx forsyningsvirksomhederne er blevet selvstændige virksomheder ejet af kommunen. Det betyder, at tidligere medlemmer fortsat kan være medlemmer, men at der med de gamle vedtægter ikke kan komme nye medlemmer. Bestyrelsen ønsker at give ansatte i sådanne virksomheder mulighed for fortsat at kunne have et fællesskab i en personaleforening som kunstforeningen. 6

7 Dirigent Erik Ravn havde foreslået en ændring en præcisering - til formuleringen af 4, som bestyrelsen indstillede vedtaget. Efter diskussion på generalforsamlingen blev Holger Høsts forslag til formulering af præciseringen indstillet til generalforsamlingen. 6 foreslås ændret, da der er mange medlemmer, som har eller snart har ophobet 10 lodder. De medlemmer har med de eksisterende regler lov til forlods at vælge kunst. Bestyrelsen frygter, at det bliver for kedeligt for medlemmerne at deltage i lodtrækningen, hvis for mange kunstværker bliver forlods udloddet. Ændringen af vedtægterne forsøger at bevare spændingen for medlemmerne, uden at fratage medlemmerne med 10 lodder retten til at vælge forlods før den primære lodtrækning. Vedtægtsændringerne blev vedtaget efter afstemning ved håndsoprækning. Ændringerne af 2 og 4 var der overbevisende flertal for. Ændringen af 6 var der umiddelbart mange modstandere imod og derfor blev der stemmeoptælling, som resulterede i 67 stemmer for ændring og 56 stemmer imod ændring. Forslaget til ændring blev herefter vedtaget. Tidligere 2 Ny 2 Enhver ansat ved Aalborg Kommune kan tegne et medlemskab. Alle ansatte ved Aalborg Kommune og ved selskaber, der direkte eller indirekte ejes 100 % af Aalborg Kommune, kan tegne medlemskab. Sker der organisatoriske ændringer, hvorved medlemmerne overflyttes til andre arbejdspladser, selskaber m.v., fortsætter de som medlemmer. Medlemskab af foreningen ophører ikke ved pensionering eller efterløn. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. (flyttes til 4) Tidligere 4 Ny 4 Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. For at deltage i lodtrækning skal man have indbetalt kontingent for en hel sæson. Sæsonen går fra 1/4 til 31/3. For at deltage i lodtrækning skal man have indbetalt kontingent for en hel sæson. Sæsonen går fra 1/4 til 31/3. Et medlem udtræder automatisk ved fratræden og har ikke ret til tilbagebetaling af det indbetalte kontingent. Medlemmet kan dog, hvis kontingentet betales for Et medlem udtræder automatisk ved fratræden af andre grunde end pension og efterløn og har ikke ret til tilbagebetaling af det indbetalte kontingent. Medlemmet kan dog, hvis kontingentet betales for 7

8 resten af sæsonen, deltage i sæsonens lodtrækning. Medlemmer, der fratræder på grund af alder eller sygdom, eller som overgår til anden virksomhed ved virksomhedsoverdragelse som følge af fusion, udbud eller lignende kan dog forblive som medlemmer, så længe de ønsker det - mod at kontingent for den resterende sæson indbetales direkte til foreningens kasserer senest en måned efter fratræden. Kontingent for den nye sæson indbetales til kassereren inden udgangen af maj måned - manglende rettidig indbetaling medfører, at medlemmet slettes af medlemslisten. resten af sæsonen, deltage i sæsonens lodtrækning. Medlemmer, der fratræder på grund af alder, sygdom, eller som berøres af organisatoriske ændringer jf. 2, indbetaler kontingent for den resterende sæson direkte til foreningens kasserer senest en måned efter fratræden. Medlemmer, der ikke er omfattet af kontingenttræk via lønudbetaling, indbetaler kontingent for den nye sæson til kassereren inden udgangen af maj måned. Manglende rettidig indbetaling medfører, at medlemmet slettes af medlemslisten. Tidligere 6 Ny 6 Indkøb af kunstværker foretages af bestyrelsen. De indkøbte kunstværker fordeles ved lodtrækning, foretaget af bestyrelsen på generalforsamlingen. Der trækkes lod om retten til at vælge blandt de indkøbte kunstværker. Medlemmer, der er forhindret i at overvære generalforsamlingen, kan aflevere en prioriteringsliste til et bestyrelsesmedlem. Denne vil så ved lodtrækningen indgå på lige fod med de tilstedeværende medlemmers valg. Når de tilstedeværende medlemmer har valgt, og de modtagne prioriteringslister er tilgodeset, fordeler bestyrelsen resten af kunstværkerne til de øvrige, der er blevet udtrukket. Et medlem, der ikke bliver udtrukket ved årets lodtrækning, deltager i det følgende års lodtrækning med 1 lod mere og så fremdeles, indtil gevinst er opnået. Et medlem kan ikke vinde mere end 1 gevinst pr. år. Ved lodtrækningen udtrækkes først 5 gevinster blandt alle medlemmer. Medlemmer, der har opsamlet 10 lodder, udtrækkes forlods ved den årlige lodtrækning. Er der flere end 1 medlem med 10 lodder, trækkes der lod om rækkefølgen til at vælge. Ved manglende Herefter får medlemmer med 10 lodder ret til hver at vælge et værk, inden lodtrækningen fortsætter blandt de resterende medlemmer. 8

9 prioritering følges sædvanlig procedure. Hvis et medlem ikke har afhentet sin gevinst senest 3 måneder efter generalforsamlingen, overgår gevinsten til udlodning i næste sæson. Ad. 6. Valg af 3 medlemmer (for 2 år) til bestyrelsen Henrik Lindholm Kristiansen, Lonnie Clausen og Tina Pedersen er på valg. Henrik, Lonnie og Tina blev valgt, da der ikke var modkandidater. Ad. 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen Helle Schou og Bjarne Koch er på valg (Bjarne Koch genopstiller ikke) Helle Schou genopstillede. Jens-Ole Olesen og Jennifer Roberts meldte sig til posterne på generalforsamlingen og endvidere havde Jette Sørensen meldt sit kandidatur til bestyrelsen, idet hun ikke havde mulighed for selv at være tilstede til generalforsamlingen. Kandidaterne præsenterede sig kort, hvorefter der var skriftlig afstemning. Fremmødte medlemmer blev bedt om at angive navne på maks to personer, som de ønskede på suppleantposterne. Afstemningen resulterede i valg af Helle Schou (109 stemmer) og Jens-Ole Olesen (77 stemmer). Jennifer Roberts og Jette Sørensen fik henholdsvis 44 og 22 stemmer. Ad. 8. Valg af 2 revisorer Julie Sonne Berg og Esben B. Schou er på valg Revisorerne genvalgt. Ad. 9. Valg af 1 revisorsuppleant Per Steen Hansen er på valg Revisorsuppleanten genvalgt. Ad. 10. Eventuelt Formanden takkede Bjarne Koch for sit mangeårige virke i foreningen, med et gavekort til Lange. Lodtrækning om gevinster: 9

10 Orientering om aflevering af prioriteringslister til bestyrelsen og om 9 medlemmer, der har 10 lodder og som derfor må vælge forlods. Endvidere orientering om lodtrækning af 8 fremmødegevinster efter lodtrækning om årets kunstindkøb. Der blev herefter trukket lod om gevinsterne. Vinderliste er lagt ud på hjemmesiden under Generalforsamling Vinderlister Formanden takkede dirigent Erik Ravn for indsatsen og medlemmerne for en god aften. Referat: Lonnie Clausen Efter generalforsamlingen blev der afholdt konstituerende bestyrelsesmøde: Referat af konstituerende bestyrelsesmøde 8. april Til stede: Tina Pedersen, Helle Schou, Hella Nygaard-Pedersen, Henrik Lindholm Kristiansen, Tove Olsen, Jens-Ole Olesen og Lonnie Clausen. Afbud: ingen 1. Valg af formand Tina Pedersen blev valgt. 2. Valg af kasserer Tove Olsen blev valgt. 3. Dato for næste bestyrelsesmøde Mandag d. 13. maj kl. 15:30 på Stigsborg Brygge 10

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby V E D T Æ G T E R For PERSONALEKUNSTFORENINGEN Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby FORENINGENS FORMÅL M.V. 1 Formål: At fremme medlemmernes interesse for kunst bl.a. gennem foredrag, udstillings-

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

G algebjerg. rundejerforening. den 09.08.2010

G algebjerg. rundejerforening. den 09.08.2010 G algebjerg rundejerforening den 09.08.2010 Til grundejerforeningens medlemmer, Indholdsfortegnelse I forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen den 29.08.2010 sendes i denne kuvert følgende

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Sted: Remisen, Brande kl.16:30 Deltagere: 90 tilmeldte Dagsordenen jf.vedtægterne: 1.Valf af dirigent 2.Valg af stemmetællere 3.Fremlæggelse

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub.

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub. Udkast version 1.3, 10-08-08 Amaliegade 31 DK-1256 København K Tel +45 33 32 20 12 Fax +45 33 32 24 74 Mail lrlaw@lrlaw.dk www.lassenricard.dk Advokataktieselskab Cvr 16725641 V E D T Æ G T E R F O R [

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Fejø Møllelaug. Indhold. Fejø Møllelaug 1. Fejø, den 5. februar 2006. Indhold 1

Fejø Møllelaug. Indhold. Fejø Møllelaug 1. Fejø, den 5. februar 2006. Indhold 1 Fejø Møllelaug Fejø, den 5. februar 2006 Indhold Fejø Møllelaug 1 Indhold 1 Vedtægter for Fejø Møllelaug, Østerby Mølle a.m.b.a 2 1. Navn, hjemsted og adresse... 2 2. Formål... 2 3. Medlemmer... 2 4. Generalforsamling...

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

VEDTÆGTER. Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247

VEDTÆGTER. Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247 21. marts 2013 VEDTÆGTER Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247 1 Foreningens navn. Foreningens navn er JULESPAREFORENINGEN (JSF). Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Tilstede: Niels Sander Jeanette Johnsen Thøger Kristoffersen Ulla Kristoffersen Daniel Kristoffersen Gitte Flindt Gert Flindt Jan

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtaget på generalforsamlingen den 1.oktober 2009 Revideret på generalforsamling 3.oktober 2013 1 1 Navn og adresse 1.1 Foreningens navn er Frederiksborg

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Forældreforeningen ved Skt. Josefs Skole 22. september 2008

Referat fra ordinær generalforsamling i Forældreforeningen ved Skt. Josefs Skole 22. september 2008 Referat fra ordinær generalforsamling i Forældreforeningen ved Skt. Josefs Skole 22. september 2008 Vedlagt: Bilag 1: Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2007 Bilag 2: Regnskab for perioden 01.09.2007

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægter for. EDR Hillerød afdeling 2013

Vedtægter for. EDR Hillerød afdeling 2013 Vedtægter for EDR Hillerød afdeling 2013 1 Navn Stk. 1. Foreningens navn er EDR Hillerød afdeling. Foreningen er en lokalafdeling af Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR). 2 Formål Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Danske Naturister. www.naturister.dk

Danske Naturister. www.naturister.dk Referat fra DNs generalforsamling lørdag den 4. februar 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i Vesterbro Kulturhus. Der var 31 personligt fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Ad. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Yderligere forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen afholdes.

Yderligere forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen afholdes. 10. oktober 2010 Til foreningens medlemmer Indkaldelse til ordinær årlig generalforsamling Der indkaldes hermed til ordinær årlig generalforsamling iht. foreningens vedtægter: Tidspunkt: Mandag den 25.

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Holbæk Middelalder Dage (HMD) Af 24-09-2014

Vedtægter for Foreningen Holbæk Middelalder Dage (HMD) Af 24-09-2014 Vedtægter for Foreningen Holbæk Middelalder Dage (HMD) Af 24-09-2014 Indholdsfortegnelse Vedtægter... 2 1 Foreningens navn, formål og hjemsted:... 2 2 Medlemmer:... 2 3 Foreningens indtægter og deres anvendelse:...

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2010. 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt.

Referat af generalforsamlingen 2010. 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt. Referat af generalforsamlingen 2010 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt. 2. Valg af 3 stemmetællere. Helle Hansen, Gunvor Andersen og Connie Hansen enstemmig valgt. 3. Godkendelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Bredbåndsforeningen Firkløveren

Bredbåndsforeningen Firkløveren Vedtægter for Bredbåndsforeningen Firkløveren Navn og interesseområde 1 Foreningens navn er Bredbåndsforeningen Firkløveren. Foreningen er stiftet den 8. december 2004 og dens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Onsdag den 2. november 2011 Onsdag den 2. november 2011 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune.

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. Vedtægter Vedtægter for EDR Vestfyn afdelingen: 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. 2. Formål: Foreningens

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 26. februar 2015 kl. 17:30 Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø Antal deltagere 11 (deltagerliste se bilag 2). Dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball 1 Navn og hjemsted: Foreningens navn er Aarhus 1900 Volleyball, som er en underafdeling af Aarhus Idrætsforening af 1900. Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK a.m.b.a. Navn og hjemsted Ærøskøbing Vandværk, der er stiftet den 22. maj 1951, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.) 1 Selskabet har hjemsted i Ærøskøbing

Læs mere

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE.

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtægter for: LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtaget på generalforsamlingen 23 februar 2011 NAVN 1. Foreningens navn er: Litorina, amatørgeologisk forening Køge. HJEMSTED 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

b) Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Syddjurs kommune.

b) Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Syddjurs kommune. 1. NAVN OG HJEMSTED: a) Foreningens navn er Mørke - Ådalens Net. b) Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Syddjurs kommune. 2. FORMÅL: Mørke - Ådalens Net er en almennyttig og ukommerciel

Læs mere

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker.

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker. VEDTÆGTER FOR SKIVE SVØMMEKLUB POSEIDON STIFTET D. 27. AUGUST 1953 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er " Skive Svømmeklub Poseidon". Dens hjemsted er Skive. 2. Klubbens formål: At give mulighed

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Nr. 33 04-2013 Referent: Tina Nielsen Fremmødte: 36 personer med i alt 29 stemmer Dagsorden ifølge udsendt

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING"

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS BYBI FORENING VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING" 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Københavns Bybi Forening". Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. Foreningen er en almennyttig forening, der kan

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Vedtægter DcH Svenstrup

Vedtægter DcH Svenstrup Vedtægter DcH Svenstrup 1 Foreningens navn er Danmarks Civile Hundeførerforening, Svenstrup (forkortes DcH). Foreningens hjemsted er Svenstrup i Aalborg Kommune. Foreningen er medlem af Landsforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Halvrebene. Foreningen har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. Kapitel 2 Formål 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling:

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: Fredericia april 2014 Indstilling Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: 1. Klubbens navn er Fredericia Sportsrideklub. Fork: FSRK Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Tårs Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

o.rr*de Referat af generalforsamling i E/F Dommervænget 4-14 4-14. 4000 Roskilde Eierleiliahedsforeni nqen Dommerv

o.rr*de Referat af generalforsamling i E/F Dommervænget 4-14 4-14. 4000 Roskilde Eierleiliahedsforeni nqen Dommerv Eierleiliahedsforeni nqen Dommerv 4-14. 4000 Roskilde Referat af generalforsamling i E/F Dommervænget 4-14 Den 261102011 kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerlejlighedsforeningen Dommervænget

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling GEV 13. april 2015

Referat Ordinær Generalforsamling GEV 13. april 2015 Referat Ordinær Generalforsamling GEV 13. april 2015 Indkaldelse til generalforsamlingen, der blev afholdt Jernbane Allé 48, Fiskafeen, er tilsendt alle medlemmerne pr. mail den 23. marts 2015 kl. 19.00.

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN Dato: 14.04.2014 Indhold 1. Foreningens navn 2. Formål 3. Samarbejde 4. Medlemmer 5. Revisorer 6. Optagelse af andre foreninger 7. Bestyrelse 8. Driftsleder 9. Regnskabsføring

Læs mere

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk.

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. 1. Foreningens navn. Foreningens navn er: Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk (L.F.D.B.). Foreningens formål er at arbejde for fælles regler

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Præstbro Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Kom og Dans, Præstbro". Foreningen er hjemhørende i Frederikshavn Kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

ALMENBOS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING onsdag den 27. maj 2015 kl. 17.00 i Nordre Munkegårds beboerlokaler Dalstrøget 177, kld.

ALMENBOS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING onsdag den 27. maj 2015 kl. 17.00 i Nordre Munkegårds beboerlokaler Dalstrøget 177, kld. Referat af 10. juni 2015 ALMENBOS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING onsdag den 27. maj 2015 kl. 17.00 i Nordre Munkegårds beboerlokaler Dalstrøget 177, kld. i Gentofte Deltagere: Almenbos medlemmer med følgende

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere