Design og automatisering af regneark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Design og automatisering af regneark"

Transkript

1 Microsoft Excel 2007

2

3 Indholdsfortegnelse 1 Målbeskrivelse Deltagerinformation Bestyrelsesmøde i Firmaet A/S Lidt om diagrammer Generelt om redigering af diagrammer Udskrivning af diagram Ændre i kildedataområdet Sådan tilføjes en serie Sådan fjernes en serie Kapitlet i hovedtræk Budget model for Infosystem A/S Konsolidering Fem metoder til konsolidering Anvendelse af konsolidering Sådan indtastes en formel på tværs af ark Sådan tilføjer du områder til konsolidering Sådan får du (gen )beregnet din konsolidering Hvis dataene er sorteret forskelligt Gruppering af ark Virkninger af gruppering af ark Sådan grupperes ark Kapitlet i hovedtræk Kalkulationsmodel til Lakridspiben I/S Navngivning af celler/områder Sådan navngives en celle/et område Sådan slettes et navn eller redigeres et område Sådan indsættes et navn i en formel Sådan kommer du hurtigt frem til et navngivet område Kapitlet i hovedtræk Gør det komplekse lidt lettere funktioner Generelt om funktioner Funktionens bestanddele Microsoft Excel 2007 Side 3

4 6.2.1 Værdi Hjælp til funktioner Sådan indsættes en funktion Logiske funktioner Tæl sammen under forudsætning af SUM.HVIS Antal Kapitlet i hovedtræk Lone Larsens Lønseddel tabelopslag Opslagsfunktioner Opslagstabellen Arbejde med OPSLAG Sådan bruges LOPSLAG Søgning efter oplysninger Brugerdefineret søgekriterium Beregninger i filtrerede lister NAM NAM Import, kæder til omverdenen Kæder mellem flere regneark Sikkerhed ved kæder Ødelagte kæder Sådan redigeres kæder Kapitlet i hovedtræk Import af data valuta og medlemslister Import af valutakurser Eksport af personlister Import af data fra internet Import af data fra database Personlig tilpasning af Hurtig adgang Tilføje knapper til Hurtig adgang Tilpasning af værktøjslinjen Hurtig adgang Knappernes placering i en eksisterende værktøjslinje Sådan fjernes en knap fra en værktøjslinje Sådan tilføjes en knap til en værktøjslinje Side 4 Microsoft Excel 2007

5 Excel indstillinger Populær Formler Korrektur Gem Avanceret Sådan ændres indstilling af hvad der skal vises Kapitlet i hovedtræk Stikordsregister Oversigt over genvejstaster Redigeringstaster Markørflyttetaster Markeringstaster Funktionstaster Microsoft Excel 2007 Side 5

6 Side 6 Microsoft Excel 2007

7 1 Målbeskrivelse Deltageren kan arbejde med flere ark i samme projektmappe, herunder oprette formler på tværs af flere regneark, således at eksempelvis kundelister og lageroptegnelser kan køres sammen. Deltageren kan automatisere regnearket ved hjælp af de indbyggede funktioner og faciliteter. Arbejde med flere regneark i samme mappe Links mellem flere mapper Avanceret grafik Funktioner generelt Logiske funktioner Enkel databasesøgning Flere arks modeller, herunder grupperedigering. Brug af navne på tværs af ark. Rationel opbygning af formler. Arbejde med kæder mellem filer. Oprettelse og redigering af diagrammer. Oprettelse af diagram på baggrund af separate områder i regnearket. Redigering i form af skalaændringer, tekstændringer mv. Brug af opslag, finansielle og andre relevante funktionsgrupper. Brug af indlejrede funktioner. HVIS funktionen. Sorteringsmuligheder. Brug af autofilter og arbejde med brugerdefineret søgning. Import af data fra internet Import af data fra Access Import af f.eks. postnummertabel. Importerer oplysninger fra en database. Microsoft Excel 2007 Side 7

8 2 Deltagerinformation Dette kapitel forklarer om materialets opbygning og anvendelse. Det grundlæggende princip for materialet er: Du lærer, når du er aktiv. Derfor tager materialet udgangspunkt i arbejdsopgaver og løsningen af dem. Materialet er sammensat i denne rækkefølge: En beskrivende del 1. Du præsenteres for et problem/emne, du skal sætte dig ind i. 2. Problemet/emnet deles op i mindre dele, og du lærer fagudtrykkene. 3. Der vil eventuelt være en beskrivelse af rækkefølgen/fremgangsmåden til at løse problemet/emnet (overordnet opskrift). 4. Oplæg til opgaver. Bagest er der et stikordsregister, hvor du kan slå fagudtryk og mere dagligdags udtryk op. En oversigt over tastaturet kan du få ved at henvende dig til underviseren. En opgavedel Normalt vil der være en bestemt opgave, du skal løse plus nogle valgfrie opgaver. Du skal vælge de opgaver, der er mest nærværende for dig. Det er ikke meningen, at du skal løse alle opgaver. Opgave Huskesedler Til støtte ved løsning af opgaverne kan du bruge huskesedlerne, som er placeret særskilt. For de fleste vil det være en god idé at tage huskesedlerne ud af mappen, så det er muligt at se opgave og huskesedler samtidigt. Hvis du sidder fast i et emne, skal du kalde på din underviser og få forklaret problemet, så du kan komme videre i din opgaveløsning. Side 8 Microsoft Excel 2007

9 Fordelene ved at arbejde på den måde er, at du: vælger at løse opgaver, der ligger tæt op ad dine daglige opgaver dermed får du lært det rigtige for dig lærer programmets fagudtryk, så du kan anvende den elektroniske hjælpefunktion lærer selv at dele en opgave op i mindre dele er meget aktiv og dermed bevidst om, hvad der skal til for at løse et problem I den beskrivende del vil der være henvisninger til relevante huskesedler på følgende måde: Udskriv Huskesedlerne er opbygget efter følgende retningslinjer: Betegnelsen Vælg betyder, at du skal bruge båndet (nogle gange vil resultatet blive det samme ved et højreklik med musen). Navne på faner, dialogbokse m.v. er angivet med kursiv skrift, f.eks. Vælg Office knappen, Udskriv Når du skal trykke på to taster samtidig, er det f.eks. angivet sådan: Tryk på Ctrl + F. Det betyder, at du trykker Ctrl tasten ned, samtidig med at du trykker på F tasten. Derefter slipper du igen begge taster. Ofte vil der på huskesedlerne være angivet flere måder at udføre funktionen på, men ikke alle måder. Hvis du vil bruge genvejstaster, kan du se metoden på oversigten over genvejstaster. Hvis metoden ved hjælp af båndet er beskrevet, kan du holde Alt tasten nede og trykke på det understregede bogstav der kommer ved f.eks. den ønskede fane. Hvis der i opgaverne er vist billeder, skrifttyper m.v., som du ikke har installeret på din pc, så vælger du blot en af de muligheder, som du har til rådighed. Brug den indbyggede hjælpefunktion flittigt, hvis der er ting, du er i tvivl om. Microsoft Excel 2007 Side 9

10 3 Bestyrelsesmøde i Firmaet A/S eller redigering af diagrammer Jensen, der er økonomidirektør i Firmaet A/S, har fået som opgave at fremlægge firmaets regnskab for det netop afsluttede regnskabsår. Jensen har blandt mange andre valgt følgende data ud, som han vil præsentere i diagramform for bestyrelsen. Efter lidt bearbejdning vil to af de diagrammer, som Jensen vil præsentere for bestyrelsen, se således ud: Side 10 Microsoft Excel 2007

11 Vi vil forlade Jensen for at se på, hvordan man arbejder med og redigerer diagrammer generelt. 3.1 Lidt om diagrammer Når man skal præsentere en given information for andre, kan dette principielt gøres på 2 måder, enten i talform eller i diagramform. Talformen eller skemaformen er bedst egnet, når modtageren skal aflæse nøjagtig information, medens denne form er dårligt egnet, når formålet er at aflæse en udvikling over f.eks. et antal perioder. I dette tilfælde er diagrammet langt bedre egnet. Kunsten ved diagrammer er at vælge den rigtige form til illustrationen og ikke at forfalde til at overmale diagrammet, så den egentlige information drukner. Formatering skal udelukkende anvendes til at fremhæve information. Microsoft Excel 2007 Side 11

12 Et diagram kan udskrives med de samme kommandoer som almindeligee regnearksdata, men du har også mulighed for kun at udskrive diagrammet. Hvis du markerer diagrammet (klik på det) før du vælger Office knappen, Udskriv, så får du mu lighed for kun at udskrive det markerede diagram. Design og automatisering af regneark 3.2 Generelt om redigering af diagrammer Et diagram består af forskellige elementer såsom søjler, tekster, akser, forklaring osv. afhængig af datatype, diagramtype og format. Når alt dette er valgt, kan diagrammet redigeres og forsy nes med supplerende faciliteter. Diagramtitel Afbildning Y-akse Y-aksetitel Forklaring Dataserie Aksemærke X-akse Alle elementer i et diagram kan ændres, men de ting du typisk vil ændre på er: objekternes udseende, dvs. formatere objektet, f.eks. farve, skrifttype, størrelse etc. tilføje nye objekter til diagrammet, f.eks. dataetiketter eller fjerne eller flytte objekter ved at ændre diagramindstillinger tilføje nye data til diagrammet eller fjerne data fra diagrammet ved at ændre i kildedata. Uanset hvad du skal ændre, er proceduren den samme: Sådan ændrer du et diagram eller diagramobjekt: 1. Marker diagrammet eller diagramobjektet 2. Se på fanerne under Diagramværktøjer 3. Foretag valg Den enkleste måde er via højreklik og Formater 3.3 Udskrivning af diagram Diagram Side 12 Microsoft Excel 2007

13 3.4 Ændre i kildedataområdet Af og til har du brug for at kunne ændre kildedataene for et allerede oprettet diagram. Måske skal der fjernes data, der ikke længere er aktuelle, eller der skal tilføjes data til diagrammet for at udvide kildedataområdet. Du kan tilføje nye serier fjerne eksisterende serier udvide/indskrænke eksisterende serier Sådan tilføjes en serie 1. Markér diagram 2. Vælg gruppen Data på fanen Design under Diagramværktøjer 3. Klik på knappen Vælg data 4. Markér hele det nye diagramdataområde i regnearket 5. Klik på OK Sådan fjernes en serie 1. Marker diagram 2. Vælg gruppen Data på fanen Design under Diagramværktøjer 3. Klik på knappen Vælg data 4. Marker seriens navn 5. Klik på Fjern. Diagram Microsoft Excel 2007 Side 13

14 3.5 Kapitlet i hovedtræk I dette kapitel har du været igennem følgende emner: generelt om redigering af diagrammer ændring af kildedataområdet udskrivning af diagrammer Side 14 Microsoft Excel 2007

15 4 Budget model for Infosystem A/S konsolidering og gruppering Firmaet Infosystem A/S har tre afdelinger, Produktion, Salg og Administration, som arbejder med hver sit delbudget. Imidlertid vil virksomhedens ledelse gerne have overblik over, hvordan det samlede budget for virksomheden ser ud. Ønsket er derfor at udforme en regnearksmodel, som ud over at vise de enkelte afdelingsbudgetter også indeholder et ark, som summerer alle tallene, et såkaldt konsolideringsark. Nedenfor er vist, hvorledes modellen ønskes bygget op. For overskuelighedens skyld, arbejdes her kun med en bid af budgettet, nemlig rejseomkostningerne for 1. kvartal. Hver afdelings budget er udarbejdet på et ark for sig, således at det bliver lettere at bygge en overskuelig model op. Totalarket er så det fjerde ark. I det følgende vil vi se på, hvordan en sådan model bygges op. Vi vil fokusere på opbygningen af totalarket, som opsummerer budgettet for de 3 afdelingers rejseomkostninger konsolideringen. Samtidig handler kapitlet om, hvorledes man ved hjælp af gruppering af ark kan formatere flere ark på én gang. Microsoft Excel 2007 Side 15

16 4.1 Konsolidering At konsolidere betyder at forene. Vi vil som nævnt se på, hvordan man forener f.eks. 3 delbudgetter til et totalbudget ved at opbygge formler på tværs af ark i en regnearksmodel med flere ark: Der er i princippet ingen forskel på en almindelig formel og en formel, der regner med tal på tværs af ark. Den eneste forskel er, at hver cellereference skal indledes med arkets navn efterfulgt af et udråbstegn, f.eks. Ark1!B2. I figuren herover vil formlen i celle B5 på ark D (det samlede budget) kunne se således ud: +Indkøb!B5+Salg!B5+Administration!B5. Læg mærke til, at hver celleadresse indledes med arkets navn. På samme måde kan man selvfølgelig også bruge referencer til forskellige ark i funktioner. Side 16 Microsoft Excel 2007

17 4.1.1 Fem metoder til konsolidering Der findes fem metoder, du kan konsolidere dine tal på: Metode Formel/funktion Betingelse/begrundelse plus celle1, plus celle2 plus celle3. +Ark1!B4+Ark2!B1+Ark 3!F6 Hvis de tal, der skal summeres, ligger på forskellige koordinater (kolonne/rækkenr.) i arkene. Ændringer i cellerne, der indgår i formlen, slår automatisk igennem på totalen SUM(Ark1!B5;Ark3!B5) Sum funktionen Hvis tallene, der skal summeres, ligger i samme koordinat (kolonne/rækkenr.) på alle ark. Ændringer i cellerne, der indgår i formlen, slår automatisk igennem på totalen Funktionen Konsolider uden kæder Funktionen Konsolider med kæder Data Konsolidér Data Konsolidér Hvis du selv vil bestemme, om ændringer i grundarkene skal slå igennem på totalarket Hvis du på totalarket gerne vil have mulighed for at se de enkelte tal, der indgår i summen Konsolidér med etiketter Data Konsolidér Hvis dataene i underarkene har samme ledetekster, men ikke er sorteret i samme rækkefølge eller ligger i samme position Microsoft Excel 2007 Side 17

18 Eksempel på konsolidering med kæder Detaljer fra arkene Salg, Indkøb og Administration Knapper til at vise og skjule niveauer i dispositionen Anvendelse af konsolidering Vil du gøre brug af funktionen konsolidering, deles denne op i 2 niveauer: Specificering af områder, der skal med i konsolideringen Udførelse af konsolideringen Specificeringen af områderne foretages kun én gang; udførelsen kan ske så ofte, du har behov for en genberegning. Naturligvis kan områder ændres og slettes, og der kan tilføjes nye områder, der skal med i konsolideringen Sådan indtastes en formel på tværs af ark Den sikreste måde til at opbygge en formel, der indeholder cellereferencer fra forskellige ark, er at bruge musen til at udpege de ønskede celler. 1. Placer markøren i den celle, hvor formlen skal indsættes 2. Opbyg formlen på sædvanlig måde 3. Skift ark ved at klikke på arkfanen og klik på den næste celle Sådan tilføjer du områder til konsolidering 1. Placér markøren i området, hvor resultatet af konsolideringen skal stå. 2. Aktivér funktionen Konsolider. 3. Markér og tilføj enkeltvis de områder, der skal indgå i konsolideringen Sådan får du (gen )beregnet din konsolidering 4. Placér markøren i området, hvor resultatet af konsolideringen skal stå. 5. Aktivér funktionen Konsolider 6. Acceptér konsolideringen Side 18 Microsoft Excel 2007

19 Konsolidering 4.2 Hvis dataene er sorteret forskelligt Hvis dataene ligger sorteret forskelligt på de enkelte ark, f.eks. således: Forskellig sortering kan du med fordel undlade at udfylde skemaet på totalarket og så i konsolideringsfunktionen slå faciliteten Benyt etiketter (begge) til. Excel vil da selv finde ud af at lægge de rigtige tal sammen ud fra ledeteksterne, og vil udfylde skemaet med ledetekster og kolonneoverskrifter. Konsolidering Microsoft Excel 2007 Side 19

20 4.3 Gruppering af ark Efter at have udformet selve modellen skal arkene formateres, så de fremstår mere professionelle og læsevenlige. Til hjælp for dette arbejde har du i Excel mulighed for at gruppere ark. Ved at bruge faciliteten med at gruppere ark, kan du nøjes med at formatere eller redigere på ét af arkene, idet de gennemførte formateringer og redigeringer slår igennem på alle grupperede ark! Virkninger af gruppering af ark Disse indstillinger anvendes til alle andre ark i gruppen: celle, række, og kolonneformater alle former for redigering som indtastning, sletning, kopiering, flytning Hvis du ændrer en indstilling i et af de grupperede ark, ændres denne indstilling i alle arkene i gruppen Sådan grupperes ark 1. Ark grupperes på samme måde som celler grupperes, når du vil foretage formatering af flere celler på samme tid 2. Klik på arkfanerne samtidig med at enten Ctrl (spredte ark) eller Shift (ark i rækkefølge) holdes nede! Du kan miste data, hvis du glemmer, at et ark er grupperet. Hvis du f.eks. sletter en kolonne i et ark i en gruppe, slettes kolonnen i alle ark i gruppen. Så husk at slå grupperingen fra igen, når du er færdig. Ark Undlad at gruppere ark hvis: du vil bevare nogle bestemte typografier eller indstillinger for ét bestemt ark. Når du grupperer ark, overskriver indstillingerne for det ark, som indstillinger og typografier kopieres fra, alle eksisterende indstillinger i de andre ark i gruppen du planlægger at slette kolonner eller rækker fra ét af de grupperede ark. Når du sletter kolonner eller rækker i ét ark i gruppen, slettes kolonnerne eller rækkerne i alle de grupperede ark, og du risikerer at miste data Side 20 Microsoft Excel 2007

21 4.4 Kapitlet i hovedtræk I dette kapitel har du været igennem følgende emner: konsolidering af data opbygning af formler på tværs af ark gruppering af ark Microsoft Excel 2007 Side 21

22 5 Kalkulationsmodel til Lakridspiben I/S noget om at beskytte sig Frank Ottesen er indkøber hos Lakridspiben I/S, en lille grossistvirksomhed som sælger forskellige lakridsprodukter til kiosker over hele landet. Virksomheden handler dels med produkter fremstillet i Danmark og dels forskellige lakridsprodukter importeret fra Holland, Sverige og England. Ud over at være indkøber er Ottesen også god til det med regneark. Derfor beder firmaets sælgere ham om at opbygge en regnearksmodel, der gør dem i stand til straks at oplyse kunden om prisen på et givet varekøb. Kravene til modellen er som følger: Sælgeren skal kunne indtaste kundens navn Sælgeren skal kunne indtaste, hvor meget der købes af den enkelte vare, angivet i antal Da de enkelte kunder køber for meget forskellige beløb på årsbasis, skal sælgeren have mulighed for at indtaste den rabatsats, der er gældende for den enkelte kunde Af konkurrencehensyn skal det være muligt at variere fortjenesten på den enkelte ordre Ottesen beslutter sig for at opbygge modellen over 2 ark: ét ark som sælgeren indtaster i, og hvor beregningerne foretages, og et andet ark hvor priser og satser, som bruges på kalkulationsarket, er placeret. På næste side ser du resultatet af Ottesens anstrengelser. Side 22 Microsoft Excel 2007

23 Arket med priskalkulen kommer til at se således ud: Arket med satser, ser således ud: Du skal i det følgende se, hvordan Frank Ottesen opbyggede modellen. Du skal samtidig arbejde med at navngive celler og områder for at lette modelopbygningen samt lære at sikre en model mod ødelæggelse. Microsoft Excel 2007 Side 23

24 5.1 Navngivning af celler/områder Ved arbejde med større modeller kan du navngive større områder eller enkelte celler. Det har 3 fordele: Det er nemmere at huske et navn (eks. momssats) i stedet for en cellereference (f.eks. B10) Ved at bruge navne kan du hurtigere komme frem til et område Du kan benytte en celles navn i en formel, hvilket gør formlen mere informativ og hurtigere at opbygge.! Et navn på en celle eller et område af celler er universelt for hele projektmappen. Dette indebærer, at du ved reference til en navngivet celle eller et område af celler ikke behøver at angive, i hvilket ark cellen/området befinder sig.! Bemærk, i Excel fungerer en reference til en navngivet celle eller et navngivet område som en absolut cellereference. Eksempel I nedenstående eksempel er der opbygget en lille model til beregning af priser på computerudstyr. Ved opbygning af formlen til beregning af moms, vil du i en normal formelopbygning anvende følgende formel ved beregning af moms for CPU en: =B4*$B$10 ($ fordi formlen skal kopieres ned til de øvrige celler i kolonnen). Er cellen B10 i forvejen navngivet MOMS, kan formlen skrives således: =B4*MOMS Er hele området A3:D8 navngivet PRISLISTE, vil du med 2 klik kunne komme frem til området, uanset hvor i projektmappen du står. Side 24 Microsoft Excel 2007

25 5.1.1 Sådan navngives en celle/et område 1. Markér cellen eller området, der ønskes navngivet 2. Indtast eller angiv det ønskede navn Navngive Sådan slettes et navn eller redigeres et område 1. Vælg fanen Formler og gruppen Definerede navne 2. Klik på knappen Navnestyring 3. Markér navnet, der skal slettes/redigeres 4. Foretag den ønskede handling Navngive Sådan indsættes et navn i en formel 1. Vælg fanen Formler og gruppen Definerede navn 2. Klik på knappen Brug i formel 3. Marker navnet, der skal bruges Navngive Sådan kommer du hurtigt frem til et navngivet område 1. Aktiver Gå til 2. Marker navnet, der skal bruges Navngive 5.2 Kapitlet i hovedtræk I dette kapitel har du været igennem følgende emner: navngivning af celler og områder sletning af områdenavne brug af navngivne områder i formler Microsoft Excel 2007 Side 25

26 6 Gør det komplekse lidt lettere funktioner Dette kapitel er opbygget lidt anderledes end de øvrige kapitler. Det skyldes områdets store kompleksitet og at forskellige typer af funktioner er meget forskellige af natur. Derfor indledes kapitlet med en generel, teoretisk gennemgang af funktioners opbygning. Herefter følger et afsnit, hvor der fokuseres på de logiske funktioner. I næste kapitel arbejdes med opslagsfunktioner og derefter ser vi på, hvordan forskellige funktioner kan arbejde sammen. 6.1 Generelt om funktioner En funktion er en indbygget formel, der udfører en bestemt beregning. Excel indeholder mange indbyggede funktioner, som er inddelt i kategorier f.eks. finansielle, logiske, statistiske, opslag m.m. I det efterfølgende beskrives formatet for funktioner, samt hvordan man angiver en funktion. Du kan bruge en funktion alene eller kombineret med andre funktioner og formler. Nogle af funktionerne er meget simple, for eksempel adderer SUM(D2:D7) værdierne i området fra D2 til D7. Eksemplet er blot en lettere måde at skrive =D2+D3+D4+D5+D6+D7 på. Andre funktioner udregner komplekse formler, f.eks. beregner NNV nettonutidsværdien af en række fremtidige betalinger. 6.2 Funktionens bestanddele De fleste funktioner består af følgende to elementer: Navnet på funktionen Ét eller flere argumenter adskilt af ; (semikolon) angivet i parenteser ( ) Eksemplerne nedenfor viser de forskellige elementer i en funktion. HVIS(logisk_test;værdi_hvis_sand;værdi_hvis_falsk) funktionsnavn betingelse værdi argumentskilletegn YDELSE(rente;nper;nv;fv;type) Til mange funktioner kræves, at du leverer data til beregningerne. Disse data kaldes argumenter. I SUM funktionen, SUM(D1:D7) er argumentet områdeadressen D1:D7, der er sat i parenteser. Et argument er altså data, som bruges til beregning af en funktion. Afhængig af den konkrete funktion kan et argument være en enkelt værdi, et område af celler, en anden funktion eller en tekst. Til funktioner benyttes fire typer af argumenter: betingelse, position, tekst og værdi. Side 26 Microsoft Excel 2007

27 Betingelse En betingelse er et udtryk, der bruger en logisk operator (=, <, >, <>, >=, <=), altså at en værdi er lig med eller mindre end osv. en anden værdi, eller benytter én af informationsfunktionerne ER.xxx, f.eks. ER.TOM eller ER.FEJL. Position En position er en adresse eller et områdenavn eller en funktion, der angiver adressen eller navnet på et område. Et positionsargument kan henvise til en enkelt celle eller til mange celler i et område i et eller flere ark i en enkelt fil. Tekst Tekst er en vilkårlig række bogstaver, tal og symboler sat i " " (anførselstegn), adresser eller navne på celler, der indeholder en tekst, eller en funktion, hvis resultat er en tekst Værdi En værdi er et tal, adressen eller navnet på en celle, der indeholder et tal, eller en formel eller funktion, hvis resultat er et tal. Når en funktion indeholder argumenter, kan disse være krævede eller valgfrie. Krævede argumenter skal angives, før du kan bruge funktionen, hvorimod du kan udelade valgfrie argumenter. Krævede argumenter er angivet med fed skrift, valgfrie er angivet med almindelig skrift Hjælp til funktioner Når du vælger en bestemt funktion i listen over funktioner, vises en kort beskrivelse af den valgte funktion nederst i dialogboksen. Yderligere hjælp Hvis du har brug for yderligere hjælp til den valgte funktion, klikkes på Hjælp, for at få mere detaljerede oplysninger om funktionen. Det er her en god idé at se hjælpefunktionens eksempler. Microsoft Excel 2007 Side 27

28 6.2.3 Sådan indsættes en funktion 1. Placér markøren i den celle, hvor funktionen skal oprettes 2. Aktivér guiden 3. Udfyld funktionens argumenter i hvert af guidens felter. Funktioner 6.3 Logiske funktioner Nogle gange har man i sit arbejde med regnearksmodeller brug for automatisk at kunne vælge mellem flere muligheder. For eksempel kan man i en virksomhed have brug for at arbejde med forskellige rabatsatser, således at kunden ved køb for f.eks. kr. 5000, eller derunder får 5% i rabat, og ved køb for over kr , får han 10% i rabat. Heldigvis findes der i Excel funktioner, der kan klare den slags valgsituationer. De kaldes logiske funktioner. Logiske funktioner bruges, når du har brug for at foretage valg. De fleste af de logiske funktioner undersøger (tester) om en betingelse er opfyldt (sand) eller ikke opfyldt (falsk). Testen og hvilket resultat funktionen returnerer på baggrund af testen er bygget ind i funktionerne. I denne sammenhæng vil vi koncentrere os om den meget nyttige funktion HVIS, som giver os mulighed for at få ét af to mulige resultater, afhængig af om betingelsen er opfyldt eller ej. Syntaksen i funktionen HVIS er =HVIS(betingelse;x;y) Funktionen undersøger en betingelse og viser en af to værdier som resultat, afhængig af undersøgelsens resultat. Hvis betingelsen er sand, giver HVIS resultatet x, og hvis betingelsen er falsk giver HVIS resultatet y. betingelse er det du spørger om det der testes på (f.eks. A12>=1000 (A12 større end eller lig med 1000)) x er resultatet af funktionen, hvis betingelsen er sand (f.eks. ordet rigtigt eller værdien 5%*1000 eller..) y er resultatet af funktionen, hvis betingelsen er falsk (f.eks. ordet forkert eller cellereferencen F2 eller ) Side 28 Microsoft Excel 2007

29 I betingelsen skal der altid indgå en af følgende operatorer (udtryk) = lig med > større end < mindre end >= større end eller lig med <= mindre end eller lig med <> forskellig fra På x s og y s pladser kan der stå hvad som helst en udregning (formel), en ny funktion, en cellereference, et tal eller en tekst.! Hvis du vil teste på en tekst (betingelsen), eller hvis resultatet (x og/eller y) er en tekst, skal du sætte anførselstegn omkring teksten (som vist ved ordet rigtigt ovenfor). Funktioner Eksempel For at øge salget i virksomheden er det aftalt med sælgerne, at hver sælger får en bonus på 5% af hans eller hendes totale salg, hvis sælgerens totale salg overstiger kr ,. Jeg er blevet bedt om at udforme et regneark, der kan beregne en eventuel bonus for den enkelte sælger. Lige en opgave for en HVIS funktion. Jeg skal altså konstruere en HVIS funktion, der tester om totalsalget for den enkelte overstiger kr ,. Og hvis betingelsen er sand, skal den beregne bonusen, ellers skal den skrive Ingen bonus. Som sædvanlig starter vi med at opbygge skelettet, som ser således ud: Microsoft Excel 2007 Side 29

30 Den første HVIS funktion konstrueres i celle C5, og vi benytter guiden fra funktionsvælgeren: Bemærk at teksten Ingen bonus, som skal returneres hvis salget er mindre end eller lig med kr , er i anførselstegn. Funktionen kopieres til de resterende celler og modellen er færdig. Side 30 Microsoft Excel 2007

31 7 Tæl sammen under forudsætning af Har du prøvet at skulle tælle nogle tal sammen, ikke alle tal, men kun for de poster, der opfyldte et bestemt kriterium? Det er ret besværligt, for man skal holde styr på to ting på samme tid: om kriteriet er opfyldt og sammentællingen. Lad os se på et eksempel, nemlig bonusberegningen fra tidligere. Bonus-beregning Sælger Afdeling Salg, total Bonus John Schmidt Øst kr ,00 kr 9.500,00 Marie Martinsen Øst kr ,00 kr ,00 Kim Hansen Vest kr ,00 kr ,00 Kham Nguyen Øst kr ,00 kr - Hanne Larsen Vest kr ,00 kr 9.490,00 Funk Jensen Vest kr ,00 kr ,00 Her vil vi gerne have følgende oplysninger: Hvor stort et salg har der været i hver af de to afdelinger? Hvor stort er bonusbeløbet i hver af de to afdelinger? Hvor mange medarbejdere er der i hver af de to afdelinger? Hvor mange medarbejdere er der i alt? Hvor mange personer har fået bonus i hver af de to afdelinger? Hvor mange personer har fået over kr i bonus i hver af de to afdelinger? Ja, når det ikke drejer sig om flere, end dem vi ser her, kan vi lige overskue det, men hvad nu hvis der var 20, 50 eller 100? Så begynder det at blive svært, og så har vi brug for hjælp fra flere af Excels funktioner. 7.1 SUM.HVIS Funktionen SUM.HVIS kan hjælpe os med det første spørgsmål. SUM kender du jo, det er den funktion, der lægger tal sammen. HVIS kender du også; den afgør om en betingelse er opfyldt eller ej. Nu kombineres de. SUM.HVIS har brug for følgende oplysninger: (Betingelses)Område Kriterium Sum_område Det område, der indeholder oplysningerne, som betingelsen skal se på Her indtastes betingelsen Det område, der indeholder tallene, der skal summeres Microsoft Excel 2007 Side 31

32 Eksempel (Betingelses-) område Funktioner 7.2 Antal Når vi ønsker at kende et antal (og ikke en sum), f.eks. hvor mange der er af en given slags i en opstilling, har vi brug for en af varianterne af TÆL funktionen. TÆL TÆLV TÆL.HVIS Tæller i et markeret område antallet af celler, som indeholder tal. Tæller i et markeret område antallet af celler, som indeholder tal eller tekst, men ikke tomme celler. Tæller i et markeret område antallet af poster, der opfylder et kriterium. Side 32 Microsoft Excel 2007

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013 Huskesedler Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2013 Januar 2017 Knord Side 2 Indholdsfortegnelse Ark... 4 Beskyttelse... 6 Diagram... 7 Eksport af data... 8 Fejlretning i formler... 9

Læs mere

Excel sortering-filtrering

Excel sortering-filtrering Adresseliste - Sortering Når du bruger Excel til at håndtere mængder af data, vil du ofte få brug for at sortere disse data. En sortering kan hjælpe dig til at finde bestemte data. Det er nemmere at finde

Læs mere

Arbejdsmarkedsuddannelse

Arbejdsmarkedsuddannelse Arbejdsmarkedsuddannelse Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2010 August 2011 Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2010 Indholdsfortegnelse 1 Målbeskrivelse... 7 2 Deltagerinformation...

Læs mere

Huskesedler. Præsentation af tal i regneark. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Præsentation af tal i regneark. Microsoft Excel 2010 Huskesedler Præsentation af tal i regneark Microsoft Excel 2010 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Betinget formatering... 3 Celletypografi... 5 Diagram... 6 Diagram elementer... 8 Diagram grafik... 9 Diagram

Læs mere

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag SPAM-mails Køber varer via spam-mails Læser spam-mails Modtager over 40 spam-mails pr. dag Modtager spam hver dag 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010 Datapræsentation: lav flotte

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Excel 2013

Sådan gør du Microsoft Excel 2013 Microsoft Excel 2013 Indholdsfortegnelse Beskyttelse... 3 Diagram... 5 Flyt og kopiér... 6 Formatering... 8 Frys ruder... 12 Sideopsætning og udskriv... 13 Sortering... 15 Udskrive diagrammer... 16 Diagram...

Læs mere

Pivottabeller, diagrammer og databehandling. Underviser: Nina Kirkegaard Schou Mobil

Pivottabeller, diagrammer og databehandling. Underviser: Nina Kirkegaard Schou Mobil Pivottabeller, diagrammer og databehandling Underviser: Nina Kirkegaard Schou Mobil 21 48 65 16 E-mail: ns@teamcrm.dk Emner: Excel Pivottabeller/diagrammer og databehandling Brugerfladen Import af data

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Huskesedler. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Microsoft Excel 2010 Huskesedler Indhold Absolutte cellereferencer... 2 Beskyttelse... 3 Fejlkontrol... 5 Flyt og kopiér... 6 Flyt og kopier med musen... 7 Formatering... 8 Formatering - Placering... 9 Formatering Kanter og

Læs mere

Kursusbeskrivelse Microsoft Excel Grundkursus

Kursusbeskrivelse Microsoft Excel Grundkursus kursusbeskrivelse Office kurser ms Excel niveau 1 Kursusbeskrivelse Microsoft Excel Grundkursus Varighed: 1 dag Excel version 2010, 2013 & 2016 Niveau 1. I gang med Excel Hvad kan du bruge kurset til:

Læs mere

Anvendelse af pivottabeller

Anvendelse af pivottabeller Microsoft Excel 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning - Formålsbeskrivelse... 5 2. Indledning... 5 3. Deltagerinformation... 7 4. Vil du have overblik?... 9 4.1 Er dine data klar til at blive analyseret?...

Læs mere

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER I dette kapitel gennemgås de almindelige regnefunktioner, samt en række af de mest nødvendige redigerings- og formateringsfunktioner. De øvrige redigerings- og formateringsfunktioner

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

Huskesedler. Anvendelse af regneark til talbehandling. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Anvendelse af regneark til talbehandling. Microsoft Excel 2010 Anvendelse af regneark til talbehandling Microsoft Excel 2010 November 2010 Indholdsfortegnelse Absolutte cellereferencer... 3 Beskyttelse... 4 Diagram... 6 Flyt og kopiér... 7 Formatering... 9 Frys ruder...

Læs mere

Huskesedler. Anvendelse af regneark til enkle beregninger. Microsoft Excel 2013/16

Huskesedler. Anvendelse af regneark til enkle beregninger. Microsoft Excel 2013/16 Anvendelse af regneark til enkle beregninger Microsoft Excel 2013/16 Oktober 2016 Indholdsfortegnelse Absolutte cellereferencer... 3 Beskyttelse... 4 Diagram... 6 Flyt og kopiér... 7 Formatering... 9 Frys

Læs mere

How to do in rows and columns 8

How to do in rows and columns 8 INTRODUKTION TIL REGNEARK Denne artikel handler generelt om, hvad regneark egentlig er, og hvordan det bruges på et principielt plan. Indholdet bør derfor kunne anvendes uden hensyn til, hvilken version

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Indhold fordelt på sider

Indhold fordelt på sider Indhold fordelt på sider Indtastning og formellinie 2 Kolonnebredde og rækkehøjde 5 Visninger 2 Indsætte/slette kolonner og rækker 6 Zoom 2 Flet og centrer 6 Markere 3 Diagrammer 6 Flytte, kopiere 3 Tilføje

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... Indledning KAPITEL ET... Kom videre med Excel Flyt markering efter Enter... 8 Undgå redigering direkte i cellen... 9 Markering ved hjælp af tastaturet... 10 Gå til en

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

Lynvejledninger. Anvendelse af pivot-tabeller Microsoft Excel 2013

Lynvejledninger. Anvendelse af pivot-tabeller Microsoft Excel 2013 Lynvejledninger Anvendelse af pivot-tabeller Microsoft Excel 2013 Juni 2017 2 Indholdsfortegnelse Brugerdefinerede beregninger... 5 Eksterne data... 6 Filtrer data... 7 Filtrer data (fortsat)... 8 Filtrer

Læs mere

Indhold Forelæsning Dat-D1: Regneark Matematik og databehandling 2012

Indhold Forelæsning Dat-D1: Regneark Matematik og databehandling 2012 Indhold Forelæsning Dat-D1: Regneark Matematik og databehandling 2012 Henrik L. Pedersen Institut for Matematiske Fag henrikp@life.ku.dk 1 Forberedelsesopgaverne Dat-D-1 og Dat-D-2 2 Regnearks grundprincipper

Læs mere

Excel-1: kom godt i gang!!

Excel-1: kom godt i gang!! Excel-1: kom godt i gang!! Microsoft Excel er et såkaldt regneark, som selvfølgelig bliver brugt mest til noget med tal men man kan også arbejde med tekst i programmet. Excel minder på mange områder om

Læs mere

Genveje til Excel på MAC

Genveje til Excel på MAC e til Excel på MAC Åbne Formelbygger Gentage den seneste Find (Find næste) Shift + F3 FN + Shift + F3 Shift + F4 FN + Shift + F4 Lukke vinduet Vise dialogboksen Gå til + F4 FN + F5 + F4 Vise dialogboksen

Læs mere

Diagrammer visualiser dine tal

Diagrammer visualiser dine tal Diagrammer visualiser dine tal Indledning På de efterfølgende sider vil du blive præsenteret for nye måder at arbejde med Diagrammer på i Excel. Vejledningen herunder er vist i Excel 2007 versionen, og

Læs mere

IT/Regneark Microsoft Excel 2010 Grundforløb

IT/Regneark Microsoft Excel 2010 Grundforløb Januar 2014 Indhold Opbygning af et regneark... 3 Kolonner, rækker... 3 Celler... 3 Indtastning af tekst og tal... 4 Tekst... 4 Tal... 4 Værdier... 4 Opbygning af formler... 5 Indtastning af formler...

Læs mere

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb Indhold Stikordsregister... 2 Indsæt... 3 Afsnit... 4 Typografi... 5 Billede... 6 WordArt/vandmærke... 7 Sidehoved og fod... 8 Sidelayout... 9 Tabel... 10 Tabel Kanter og skygger... 11 Fodnoter... 12 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Genveje i Excel. Herunder ser du en liste over nyttige genveje i Excel, skimt den igennem og se hvilke der er vigtigst for dig.

Genveje i Excel. Herunder ser du en liste over nyttige genveje i Excel, skimt den igennem og se hvilke der er vigtigst for dig. Genveje i Excel Herunder ser du en liste over nyttige genveje i Excel, skimt den igennem og se hvilke der er vigtigst for dig. Hvis man vil Skal man trykke på Taster der bruges til at flytte eller rulle

Læs mere

Microsoft Word 2010 Huskesedler

Microsoft Word 2010 Huskesedler Microsoft Word 2010 Huskesedler Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Excel formler og funktioner. Underviser: Nina Kirkegaard Schou Mobil: 21 48 65 16

Excel formler og funktioner. Underviser: Nina Kirkegaard Schou Mobil: 21 48 65 16 Excel formler og funktioner Underviser: Nina Kirkegaard Schou ns@teamcrm.dk Mobil: 21 48 65 16 www.teamcrm.dk EXCEL FORMLER OG FUNKTIONER Tilpasninger og nyttige værktøjer Absolut reference og navngivning

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Excel 2007 (5): Formler, diagrammer og tips

Excel 2007 (5): Formler, diagrammer og tips Excel 2007 (5): Formler, diagrammer og tips HUSK AT: Man kan godt skrive flere linjer under hinanden i den samme celle. Marker den pågældende celle (evt. flere celler) og vælg "Ombryd tekst" på fanebladet

Læs mere

Huskesedler. Fletning af dokumenter til masseproduktion

Huskesedler. Fletning af dokumenter til masseproduktion Huskesedler Fletning af dokumenter til masseproduktion Microsoft Word 2007 Indholdsfortegnelse Simpel fletning... 3 Indsæt en adresseblok... 4 Indsæt fletfelter... 5 Udgangsdokumenter til konvolutter...

Læs mere

Huskesedler. Design og automatisering af regneark

Huskesedler. Design og automatisering af regneark Huskesedler Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2007 Indholdsfortegnelse Ark... 3 Diagram... 5 Eksport af data... 6 Fejlretning i formler... 7 Funktioner... 8 Tekstimport... 10 Import

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Excel-4: Diagrammer og udskrift

Excel-4: Diagrammer og udskrift Excel-4: Diagrammer og udskrift Udfra indtastede tal og formler kan Excel oprette forskellige typer meget flotte diagrammer: grafer, kurver, søjler og cirkeldiagrammer. OPGAVE: Men der skal være nogle

Læs mere

OFFICEUNIVERSET.DK. ^ + SKIFT + ; (semikolon) Formellinje - skift mellem udvid og fold CTRL + SKIFT + U

OFFICEUNIVERSET.DK. ^ + SKIFT + ; (semikolon) Formellinje - skift mellem udvid og fold CTRL + SKIFT + U Excel Genveje GENVEJSTASTER Formatering Fed CTRL + F CMD + F Kursiv CTRL + K CMD + K Understreget CTRL + U CMD + U Gennemstreget CTRL + 5 CMD + SKIFT + X Konturkant på markerede celler CTRL + SKIFT + &

Læs mere

REDIGERING AF REGNEARK

REDIGERING AF REGNEARK REDIGERING AF REGNEARK De to første artikler af dette lille "grundkursus" i Excel, nemlig "How to do it" 8 og 9 har været forholdsvis versionsuafhængige, idet de har handlet om ting, som er helt ens i

Læs mere

Excel til ipad Kom i gang og videre med. Martin Simon. Forlaget TextMaster ISBN: 978-87-93170-12-2. E-bogsudgave 2014

Excel til ipad Kom i gang og videre med. Martin Simon. Forlaget TextMaster ISBN: 978-87-93170-12-2. E-bogsudgave 2014 Excel til ipad Kom i gang og videre med Martin Simon Forlaget TextMaster ISBN: 978-87-93170-12-2 E-bogsudgave 2014 Kopiering fra denne bog er ikke tilladt. Forord 9 Begrænsningerne i forhold til Excel

Læs mere

FORMATERING AF REGNEARK

FORMATERING AF REGNEARK FORMATERING AF REGNEARK Indtil nu har vi set på, hvordan du kan udføre beregninger i dit regneark, og hvordan du kan redigere i regnearket, for hurtigt at få opstillet modellerne. Vi har derimod overhovedet

Læs mere

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på Oprette projektark med simpel tabel Brug af Discoverer 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på www.kirkeportal.dk 2. Angiv kontonummer, brugernavn og password. Det er det samme som anvendes

Læs mere

WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT

WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT Indhold 1. Kom godt i gang med eksportfunktionen... 3 2. Eksport... 4 2.1 Eksport i WEB-DIRECT... 4 2.2 Brugerdefineret eksport i WEB-DIRECT... 6 2.2.1

Læs mere

Microsoft Word 2007. thoremil.dk

Microsoft Word 2007. thoremil.dk Microsoft Word 2007 Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12 Punktopstilling...

Læs mere

Excel-5: Formler, diagrammer og tips

Excel-5: Formler, diagrammer og tips Excel-5: Formler, diagrammer og tips HUSK AT: Man kan godt skrive flere linjer under hinanden i den samme celle. Marker den pågældende celle (evt. flere celler) og vælg i menulinjen: Formater Celler Fanebladet

Læs mere

Regnskab. med Microsoft Excel Lav dit regnskab med Excel. 28 lektioner opgavefiler. ms Excel 2016 niveau: Lidt kendskab til Excel

Regnskab. med Microsoft Excel Lav dit regnskab med Excel. 28 lektioner opgavefiler. ms Excel 2016 niveau: Lidt kendskab til Excel Regnskab med Microsoft Excel 2016 Lav dit regnskab med Excel ms Excel 2016 niveau: Lidt kendskab til Excel 28 lektioner opgavefiler Microsoft Office EXCEL 2016 kursusbog Forfatter: Tina Samuelson Udgivet

Læs mere

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering I det efterfølgende gennemgås de tre standard afgrænsnings-/filtrerings metoder i Prisme Klient: Avanceret filter Er den overordnede

Læs mere

Indhold. Selandia-CEU Side 2

Indhold. Selandia-CEU Side 2 Excel 2007 Indhold Excel 2007... 4 Start Excel... 4 Luk Excel... 4 Skærmbilledet i Excel 2007... 5 Titellinjen... 5 Båndet... 5 Formellinjen... 6 Celler... 6 Ark... 7 Mus og markør... 7 Fyldhåndtaget...

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Word 2013

Sådan gør du Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Indholdsfortegnelse Anvend skabelon... 3 Billede... 4 Dokumenthåndtering... 5 Flyt, kopier og sæt ind... 6 Flyt og kopier mellem dokumenter... 7 Gem... 8 Genbrug

Læs mere

Avanceret Excel 2013. Martin Simon. Forlaget TextMaster ISBN: 978-87-93170-23-0. E-bogsudgave 2014. Kopiering fra denne bog er ikke tilladt.

Avanceret Excel 2013. Martin Simon. Forlaget TextMaster ISBN: 978-87-93170-23-0. E-bogsudgave 2014. Kopiering fra denne bog er ikke tilladt. A Avanceret Excel 2013 Martin Simon Forlaget TextMaster ISBN: 978-87-93170-23-0 E-bogsudgave 2014 Kopiering fra denne bog er ikke tilladt. 2 Forord... 8 Udvalgte genvejstaster... 9 Navigere i et ark...

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere. Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere. Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls Vejledning Excel-skabelon til oprettelse af kalendere Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls 20-03-2017 Out of date Vejledningen til makrosikkerhed er nok noget forældet i forhold til nyere versioner

Læs mere

AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice. AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice

AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice. AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. LibreOffice Calc...2 2.1. Vi lægger et simpelt budget i Calc...2 2.2. Afslutning...12 3. Brevfletning...12 3.1.

Læs mere

Word-5: Tabeller (2007)

Word-5: Tabeller (2007) Word-5: Tabeller (2007) Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da programmet blev

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database Kursusbeskrivelse Oprettelse af en Access-database Som eksempel på en Access-database oprettes en simpelt system til administration af kurser. Access-databasen skal indeholde: et instruktørkartotek et

Læs mere

Skifte til OneNote 2010

Skifte til OneNote 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft OneNote 2010 ser meget anderledes ud end OneNote 2007, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

Regnearket Excel - en introduktion

Regnearket Excel - en introduktion Regnearket Excel - en introduktion Flytte rundt i regnearket. Redigere celler Hjælp Celleindhold Kopiering af celler Lokalmenu og celleegenskaber Opgaver 1. Valutakøb 2. Hvor gammel er du 3. Momsberegning

Læs mere

Skifte til PowerPoint 2010

Skifte til PowerPoint 2010 I denne vejledning Microsoft PowerPoint 2010 ser meget anderledes ud end PowerPoint 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows.

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows. Indledning PC-AXIS for Windows er et talbehandlingsprogram, der kan håndtere store mængder statistisk materiale. PC-AXIS giver mulighed for at arbejde videre med det statistiske materiale i egne programmer

Læs mere

Rapport - Norge. Indhold

Rapport - Norge. Indhold Januar 2016 Indhold Indhold... 2 Formål... 3 Start på rapporten... 4 Opgave 1... 4 Opgave 2... 4 Stavekontrol... 5 Opgave 3... 5 Sidehoved og sidefod... 6 Opgave 4... 6 Litteraturliste... 8 Opgave 5...

Læs mere

Excel tutorial om lineær regression

Excel tutorial om lineær regression Excel tutorial om lineær regression I denne tutorial skal du lære at foretage lineær regression i Microsoft Excel 2007. Det forudsættes, at læseren har været igennem det indledende om lineære funktioner.

Læs mere

Søren Christiansen 22.12.09

Søren Christiansen 22.12.09 1 2 Dette kompendie omhandler simpel brug af Excel til brug for simpel beregning, såsom mængde og pris beregning sammentælling mellem flere ark. Excel tilhører gruppen af programmer som samlet kaldes Microsoft

Læs mere

Udforske kommandoer på båndet De enkelte faner på båndet indeholder grupper, og hver gruppe indeholder et sæt relaterede kommandoer.

Udforske kommandoer på båndet De enkelte faner på båndet indeholder grupper, og hver gruppe indeholder et sæt relaterede kommandoer. Startvejledning Microsoft Excel 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Føje kommandoer til værktøjslinjen Hurtig

Læs mere

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 for begyndere første trin Baseret på små overskuelige øvelser Mange store illustrationer i farver KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 kursushæfte

Læs mere

Huskesedler. Anvendelse af regneark til statistik

Huskesedler. Anvendelse af regneark til statistik Huskesedler Anvendelse af regneark til statistik August 2013 2 Indholdsfortegnelse Aktivere Analysis Toolpak... 4 Dataudtræk fra Danmarks Statistik... 4 Kopiering af formler... 4 Målsøgning... 5 Normalfordeling...

Læs mere

FORMLER OG FUNKTIONER I EXCEL

FORMLER OG FUNKTIONER I EXCEL 1 FORMLER OG FUNKTIONER I EXCEL 1. Indtast flg. data i et regneark: Note: de små grønne markeringer i hjørnet af cellerne i kolonne B betyder, at tallet er formateret som tekst. 2 HVIS Afstand i km fra

Læs mere

Excel-6: HVIS-funktionen

Excel-6: HVIS-funktionen Excel-6: HVIS-funktionen Regnearket Excel indeholder et væld af "funktioner" som kan bruges til forskellige ting indenfor f.eks. finans, statistik, logiske beregninger, beregninger med datoer og meget

Læs mere

Introduktion til Calc Open Office med øvelser

Introduktion til Calc Open Office med øvelser Side 1 af 8 Introduktion til Calc Open Office med øvelser Introduktion til Calc Open Office... 2 Indtastning i celler... 2 Formler... 3 Decimaler... 4 Skrifttype... 5 Skrifteffekter... 6 Justering... 6

Læs mere

Seriediagrammer - Guide til konstruktion i LibreOffice Calc

Seriediagrammer - Guide til konstruktion i LibreOffice Calc Seriediagrammer - Guide til konstruktion i LibreOffice Calc På forbedringsvejlederuddannelsen anvender vi seriediagrammer til at skelne mellem tilfældig og ikketilfældig variation. Med et seriediagram

Læs mere

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude.

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude. Startvejledning Microsoft Word 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Værktøjslinjen Hurtig adgang Kommandoer

Læs mere

Vejledning til udtræk fra UNIK (Version: UNIK Bolig 4)

Vejledning til udtræk fra UNIK (Version: UNIK Bolig 4) Vejledning til udtræk fra UNIK (Version: UNIK Bolig 4) Ejendomsforeningen Danmark 1 Baggrund Markedsstatistikken er baseret på indberetninger fra Ejendomsforeningen Danmarks deltagende medlemmer. Statistikken

Læs mere

xleasy.dk xleasy Projektplan Light er et værktøj til at planlægge projekter. Der er fokus på planlægning af et mindre antal opgaver.

xleasy.dk xleasy Projektplan Light er et værktøj til at planlægge projekter. Der er fokus på planlægning af et mindre antal opgaver. xleasy.dk v410 dk - 13-10-2014 1 Introduktion 1 2 Opret et Projekt 1 2.1 Rediger projektplan... 1 2.2 Tidsplanlægning... 5 2.3 Tilpas Gantt-kort... 6 2.4 Andre kolonner... 6 3 Visninger 7 4 Kommuniker

Læs mere

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem.

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem. Indhold Introduktion...2 Hjælp...2 Office knappen...2 Menulinjen...3 Fast værktøjslinje Hurtig adgang...3 Menupunkter...4 Startside...4 Indsæt...5 Sidelayout...5 Referencer...6 Forsendelser...6 Gennemse...6

Læs mere

Excel 2007. Indhold UNI C

Excel 2007. Indhold UNI C Excel 2007 Indhold Kom i gang med Excel... 3 Excel-vinduets opbygning... 3 Faner og bånd... 3 Formellinjen... 5 Regnearket... 6 Markering af celler, rækker og kolonner... 6 Skrive og rette indhold i celler...

Læs mere

Word-5: Tabeller og hængende indrykning

Word-5: Tabeller og hængende indrykning Word-5: Tabeller og hængende indrykning Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da

Læs mere

Peter Kragh Hansen. Microsoft Excel 2013 Videregående. ISBN nr.: 978-87-93212-02-2

Peter Kragh Hansen. Microsoft Excel 2013 Videregående. ISBN nr.: 978-87-93212-02-2 Peter Kragh Hansen Microsoft Excel 2013 Videregående ISBN nr.: 978-87-93212-02-2 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Introduktion... 1 Funktioner... 2 Syntaks (Grammatik)... 2 Guiden Funktion... 4 Formelhjælp...6

Læs mere

Mbridge tilmeldingssystem Version Vejledning.

Mbridge tilmeldingssystem Version Vejledning. Mbridge tilmeldingssystem Version 23-07-2017. Vejledning. Indholdsfortegnelse. Indledning...2 Tilmelding til turnering (spillere)...2 Slet tilmelding...4 Opsætning af turneringer (turneringsleder)...5

Læs mere

Introduktion... 4. Kursusmaterialet... 4. Hvad kan et regneark bruges til... 5. Excels opbygning... 6. Kolonner... 6. Rækker... 7

Introduktion... 4. Kursusmaterialet... 4. Hvad kan et regneark bruges til... 5. Excels opbygning... 6. Kolonner... 6. Rækker... 7 Microsoft Excel 2013 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Introduktion... 4 Kursusmaterialet... 4 Hvad kan et regneark bruges til... 5 Excels opbygning... 6 Kolonner... 6 Rækker... 7 Celler og områder...

Læs mere

Regneark LibreOffice. Øvelseshæfte. Version: September 2013

Regneark LibreOffice. Øvelseshæfte. Version: September 2013 Regneark LibreOffice Øvelseshæfte Version: September 2013 Indholdsfortegnelse Øvelserne...4 Øvelse 1 Gem en kopi...4 Øvelse 2 Omdøb faneblad + lav en kopi...4 Øvelse 3 - tekstombrydning...5 Øvelse 4 Sorter

Læs mere

Skifte til Access 2010

Skifte til Access 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Access 2010 ser meget anderledes ud end Access 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

MS Excel 2013 Videregående DK

MS Excel 2013 Videregående DK MS Excel 2013 Videregående DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Introduktion... 1 Kursusmaterialet... 1 Funktioner... 2 Syntaks (Grammatik)... 2 Guiden Funktion... 4 Formelhjælp...6 Flere funktioner...

Læs mere

Superbruger Information. Ver. 5.1, 2. udgave - juni 2004-1 -

Superbruger Information. Ver. 5.1, 2. udgave - juni 2004-1 - Superbruger Information Ver. 5.1, 2. udgave - juni 2004-1 - Import /eksport og opdatering af databasen I dette kapitel vil vi se på nogle af de muligheder der er for import og eksport af data til og fra

Læs mere

Kapitel 8 Tilpasning af OpenOffice.org:

Kapitel 8 Tilpasning af OpenOffice.org: Migreringsvejledning Kapitel 8 Tilpasning af OpenOffice.org: OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere. Du kan distribuere

Læs mere

Disposition for kursus i Excel2007

Disposition for kursus i Excel2007 Disposition for kursus i Excel2007 Analyse af data (1) Demo Øvelser Målsøgning o evt. opgave 11 Scenariestyring o evt. opgave 12 Datatabel o evt. opgave 13 Evt. Graf og tendens o evt. opgave 10 Subtotaler

Læs mere

INTRODUKTION TIL DIAGRAMFUNKTIONER I EXCEL

INTRODUKTION TIL DIAGRAMFUNKTIONER I EXCEL INTRODUKTION TIL DIAGRAMFUNKTIONER I EXCEL I denne og yderligere at par artikler vil jeg se nærmere på diagramfunktionerne i Excel, men der er desværre ikke plads at gennemgå disse i alle detaljer, dertil

Læs mere

Tilretning af regneark med autosum, formatering af tekst og tal samt oprettelse og kopiering af formel (relativ reference)

Tilretning af regneark med autosum, formatering af tekst og tal samt oprettelse og kopiering af formel (relativ reference) Excel-opgaver - 1 - opgave: overnatningstal Tilretning af regneark med autosum, formatering af tekst og tal samt oprettelse og kopiering af formel (relativ reference) A. Åbn råfil til nedenstående regneark

Læs mere

Diagrammer visualiser dine tal

Diagrammer visualiser dine tal Diagrammer visualiser dine tal Indledning På de efterfølgende sider vil du blive præsenteret for effektive måder til at indtaste data på i Excel. Vejledningen herunder er vist i Excel 2007 versionen, og

Læs mere

Brug af Word til matematik

Brug af Word til matematik Flex på KVUC, matematik C Brug af Word til matematik Word er et af de gængse tekstbehandlingssystemer der slipper bedst fra det at skrive matematiske formler. Selvfølgelig findes der andre systemer der

Læs mere

Huskesedler til Microsoft Outlook Mail og kalender

Huskesedler til Microsoft Outlook Mail og kalender Huskesedler til Microsoft Outlook ELAR april 2017 Side 1 E-mail, modtagelse og behandling... 3 E-mail, oprettelse... 4 Mapper i Outlook... 6 Kalender, kategorier... 7 Kalender, helligdage... 8 Kalender

Læs mere

Vejledning til udtræk fra UNIK (Version: UNIK Bolig 4)

Vejledning til udtræk fra UNIK (Version: UNIK Bolig 4) Vejledning til udtræk fra UNIK (Version: UNIK Bolig 4) Udtræk af data fra UNIK skal ske ved at danne rapporter. I UNIK er der mulighed for at danne tre forskellige slags rapporter: 1) Fastprogrammerede

Læs mere

HOFTEALLOPLASTIK - DATAUDTRÆK OG IMPORT TIL EXCEL

HOFTEALLOPLASTIK - DATAUDTRÆK OG IMPORT TIL EXCEL HOFTEALLOPLASTIK - DATAUDTRÆK OG IMPORT TIL EXCEL Når man er logget på KMS systemet, vælges Dataudtræk under punktet Vælg modul, hvorefter der klikkes på Gå til: På næste side klikkes på knappen Opret:

Læs mere

Excel 2003 Grundlæggende

Excel 2003 Grundlæggende Excel 2003 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

Introduktion til EXCEL med øvelser

Introduktion til EXCEL med øvelser Side 1 af 10 Introduktion til EXCEL med øvelser Du kender en almindelig regnemaskine, som kan være til stort hjælp, når man skal beregne resultater med store tal. Et regneark er en anden form for regnemaskine,

Læs mere

JØRGEN KOCH Excel 2013 for alle

JØRGEN KOCH Excel 2013 for alle JØRGEN KOCH Excel 2013 for alle INDHOLDSFORTEGNELSE En ny og moderne Excel... Jørgen Koch KAPITEL ET... 9 Brugerfladen i Excel Velkomstopsætningen... 10 Det nye look... 11 Startskærmen... 12 Brugergrænsefladen...

Læs mere

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: 1. Hvordan du bliver tilsluttet EasyBusiness...2 2. Hvordan du foretager en søgning...2 3. Hvordan du gemmer og åbner en søgning...4

Læs mere

Excel-2: Videre med formler

Excel-2: Videre med formler Excel-2: Videre med formler Tips: Du kan bruge Fortryd-knappen ligesom i Word! Du kan markere flere celler, som ikke ligger ved siden af hinanden ved at holde CONTROL-knappen nede Du kan slette indholdet

Læs mere