HD8824 HD8825 BRUGSANVISNING. Superautomatisk espressomaskine 3000 series

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HD8824 HD8825 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series"

Transkript

1 Superautomatisk espressomaskine 3000 series 11 BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. HD8824 HD8825 Dansk 11 DA Registrer dit produkt, og få support på

2 2 DANSK Tillykke med dit køb af den superautomatiske kaffemaskine fra Philips med automatisk mælkeskummer! For at få maksimal fordel af Philips kundeservice, bedes du venligst registrere dit produkt på Maskinen er egnet til tilberedning af espressokaffe med hele kaffebønner, samt til udløb af mælkeskum og varmt vand. I denne brugsanvisning finder du alle de nødvendige oplysninger til at installere, anvende, rengøre og afkalke din maskine.

3 DANSK 3 INDHOLD VIGTIGT... 4 Sikkerhedsanvisninger... 4 Advarsler... 4 Forholdsregler... 6 Elektromagnetiske felter... 7 Bortskaffelse... 7 INSTALLATION... 8 Produktoversigt... 8 Generel beskrivelse... 9 KLARGØRING...10 Maskinens emballage Installation af maskinen FØRSTE GANG MASKINEN TAGES I BRUG...12 Påfyldning af kredsløb Automatisk skylle-/selvrensningscyklus Manuel skyllecyklus MÅLING OG PROGRAMMERING AF VANDETS HÅRDHED...16 INSTALLATION AF "INTENZA+"-VANDFILTERET...17 INDSTILLINGER...19 Saeco Adapting System Justering af den keramiske kaffekværn Indstilling af kaffeudløbet Indstilling af kaffemængde BRYGNING AF ESPRESSO OG KAFFE...23 SKUMNING AF MÆLK/BRYGNING AF EN CAPPUCINO...24 Sådan skummer du mælk Brygning af Cappuccino UDLØB AF VARMT VAND...27 RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE...29 Daglig rengøring af maskinen Daglig rengøring af vandbeholderen Daglig rengøring af den automatiske mælkeskummer Ugentlig rengøring af maskinen Ugentlig rengøring af kaffeenheden Månedlig rengøring af den automatiske mælkeskummer Månedlig smøring af kaffeenheden Månedlig rengøring af kaffebønnebeholderen AFKALKNING...44 AFBRYDELSE AF AFKALKNINGSCYKLUSSEN...50 BETJENINGSPANELETS ADVARSLER...53 FEJLFINDING...57 ENERGIBESPARELSE...59 Standby TEKNISKE SPECIFIKATIONER...60 GARANTI OG SERVICE...60 Garanti Service BESTILLING AF PRODUKTER TIL VEDLIGEHOLDELSE...61

4 4 DANSK VIGTIGT Sikkerhedsanvisninger Denne maskine er udstyret med sikkerhedsfunktioner. Du bør dog alligevel læse og følge sikkerhedsanvisningerne omhyggeligt og kun bruge maskinen som beskrevet i denne vejledning for at undgå utilsigtede skader på personer eller genstande som følge af forkert brug af maskinen. Opbevar denne brugsanvisning til fremtidig brug. Udtrykket ADVARSEL og dette symbol advarer brugeren om faresituationer, som kan forårsage alvorlige personskader, livsfare og/eller skader på maskinen. Udtrykket VIGTIGT og dette symbol advarer brugeren om risikosituationer, som kan forårsage lettere personskader og/ eller skader på maskinen. Advarsler Slut maskinen til en vægkontakt med en spænding, der svarer til maskinens tekniske specifikationer. Tilslut maskinen til en stikkontakt med jordforbindelse. Lad ikke strømkablet hænge ud over bordkanten, og undgå, at det kommer i kontakt med varme overflader. Maskinen, stikket eller strømkablet må aldrig nedsænkes i vand: Fare for elektrisk stød! Hæld ikke væsker på strømkablet. Ret aldrig varmtvandsstrålen mod kroppen: Fare for forbrænding!

5 DANSK 5 Undgå at røre ved varme overflader. Brug håndtag og greb. Tag stikket ud af stikkontakten, efter du har slukket maskinen ved at trykke på afbryderknappen bag på denne: - i tilfælde af fejlfunktion; - hvis maskinen ikke skal bruges i længere tid; - inden rengøring af maskinen. Træk i stikket og ikke i strømkablet. Rør ikke ved stikket med våde hænder. Maskinen må ikke tages i brug, hvis stikket, strømkablet eller selve maskinen er beskadiget. Maskinen eller strømkablet må ikke ændres på nogen måde. Alle reparationer skal udføres af et autoriseret Philips-servicecenter for at undgå fare. Maskinen må ikke bruges af børn under 8 år. Maskinen kan bruges af børn på 8 år og derover, hvis de instrueres i korrekt brug af maskinen og er opmærksomme på farerne i forbindelse hermed, eller hvis de er under opsyn af en voksen. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er over 8 år og er under opsyn af en voksen. Hold maskinen og strømkablet uden for rækkevidde for børn under 8 år. Maskinen kan bruges af personer med nedsatte fysiske, mentale eller sensoriske evner, eller som ikke har tilstrækkelig erfaring og/eller kompetencer, hvis de instrueres i korrekt brug af maskinen og er gjort opmærksomme på farerne i forbindelse hermed, eller hvis de er under opsyn af en voksen.

6 6 DANSK Børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med maskinen. Stik aldrig fingrene eller andre genstande ind i kaffekværnen. Forholdsregler Maskinen er udelukkende beregnet til brug i hjemmet. Den er ikke beregnet til brug i miljøer såsom kantiner, personalekøkkener i butikker, på kontorer, på fabrikker eller på andre arbejdspladser. Stil altid maskinen på en plan og stabil overflade. Maskinen må ikke anbringes på varme overflader eller direkte op ad en varm ovn, et varmeapparat, enheder eller lignende varmekilder. Hæld kun ristede kaffebønner i kaffebønnebeholderen. Malet kaffe, pulverkaffe, rå kaffe eller andre substanser kan beskadige maskinen, hvis de hældes i kaffebønnebeholderen. Lad maskinen afkøle, inden du indsætter eller fjerner dele. Varmefladerne kan indeholde restvarme efter brugen. Brug aldrig lunkent eller varmt vand til at fylde vandbeholderen. Brug kun koldt drikkevand uden brus. Skurepulver eller skrappe rengøringsmidler må ikke bruges til rengøring af maskinen. En blød klud fugtet med vand er tilstrækkelig. Afkalk maskinen jævnligt. Hvis maskinen ikke afkalkes, holder den op med at fungere korrekt. I dette tilfælde er reparationen ikke dækket af garantien! Udsæt ikke maskinen for temperaturer på under 0 C. Restvand i opvarmningssystemet kan fryse til og beskadige maskinen.

7 DANSK 7 Lad ikke vand stå i vandbeholderen, hvis maskinen ikke skal bruges i en længere periode. Vandet kan blive forurenet. Brug frisk vand, hver gang du bruger maskinen. Elektromagnetiske felter Dette husholdningsapparat er i overensstemmelse med alle gældende standarder og bestemmelser vedrørende eksponering for elektromagnetiske felter. Bortskaffelse Dette symbol på et produkt angiver, at produktet er dækket af EU-direktiv 2012/19/EU. Indhent venligst information om det lokale, separate indsamlingssystem til elektriske og elektroniske produkter. Følg de lokale bestemmelser og bortskaf ikke produktet som husholdningsaffald. En korrekt bortskaffelse af udtjente produkter hjælper med at beskytte miljø og personer mod eventuelle negative påvirkninger.

8 8 INSTALLATION Produktoversigt

9 DANSK 9 Generel beskrivelse 1. Knap til indstilling af kaffekværn 2. Kaffebønnebeholder 3. Låg til kaffebønnebeholder 4. Betjeningspanel 5. Kaffeudløb 6. Indikator for fuld drypbakke 7. Kopbakke 8. Drypbakke 9. Vandbeholder + låg 10. Skuffe til kafferester 11. Kaffeenhed 12. Skuffe til opsamling af kaffe 13. Inspektionslåge 14. Smørefedt til kaffeenhed - (ekstraudstyr) 15. Strømkabel 16. Nøgle til indstilling af kaffekværnen 17. Kromdæksel 18. Damprør 19. Gummigreb 20. Automatisk mælkeskummer 21. Opsugningsrør til automatisk mælkeskummer 22. Stik til strømkabel 23. Afbryderkontakt 24. Afkalkningsmiddel - sælges separat 25. Pensel til rengøring - (ekstraudstyr) 26. Bryggeknap til espresso 27. ON/OFF-knap 28. Bryggeknap til kaffe 29. Knap til cappuccino 30. Knap for varmt vand 31. Knap til afkalkning 32. Kontrollampe for vandmangel 33. Kontrollampe for tømning af skuffen til kafferester 34. Kontrollampe for kaffemangel 35. Generel advarselslampe 36. Kontrollampe afkalkningscyklus 37. Kontrollampe skyllecyklus 38. Prøvestrimmel til test af vandets hårdhed

10 10 DANSK KLARGØRING Maskinens emballage Originalemballagen er udviklet og konstrueret til at beskytte maskinen under transport. Det anbefales, at man gemmer emballagen til eventuel fremtidig transport. Installation af maskinen 1 Fjern maskinen fra emballagen. 2 For korrekt funktion anbefales det at følge nedenstående råd: Maskinen skal placeres på en sikker og plan overflade, hvor ingen kan vælte den eller komme til skade. Stedet, hvor maskinen placeres, skal være godt oplyst, rent og have en stikkontakt i nærheden. Der skal være en minimumsafstand mellem maskinens sider som vist i figuren. 3 Åbn låget til vandbeholderen. 4 Fjern vandbeholderen ved hjælp af håndtaget.

11 DANSK 11 5 Skyl vandbeholderen med frisk vand. 6 Fyld vandbeholderen med frisk drikkevand til niveauet MAX, og sæt den i maskinen igen. Kontrollér, at den er helt indsat. Vigtigt: Vandbeholderen må ikke fyldes med varmt eller kogende vand, mineralvand med kulsyre eller andre væsker. De kan skade vandbeholderen og maskinen. 7 Løft låget til kaffebønnebeholderen. 8 Hæld langsomt kaffebønnerne i kaffebønnebeholderen. Bemærk: Hæld ikke for mange kaffebønner i kaffebønnebeholderen, da det kan forringe maskinens kværningsevne. Vigtigt: Hæld altid og kun hele kaffebønner i kaffebønnebeholderen. Malet kaffe, pulverkaffe, karamelkaffe, rå kaffebønner eller andre substanser kan beskadige maskinen, hvis de hældes i kaffebønnebeholderen. 9 Sæt låget tilbage på kaffebønnebeholderen Sæt stikket i kontakten, der sidder bag på maskinen. 11 Sæt stikket i den modsatte ende af strømkablet i en vægstikkontakt med passende spænding. 2

12 12 DANSK 12 Flyt afbryderkontakten på I. Knappen " " blinker. 13 For at tænde maskinen skal man blot trykke på knappen " ". FØRSTE GANG MASKINEN TAGES I BRUG Inden maskinen tages i brug første gang, skal følgende betingelser være til stede: 1) det er nødvendigt at foretage en påfyldning af kredsløbet; 2) maskinen vil udføre en skylle-/selvrensningscyklus; 3) du skal udføre en manuel skyllecyklus. Påfyldning af kredsløb Under denne proces løber det friske vand i det indvendige kredsløb, og maskinen opvarmes. Denne operation tager et par minutter. 1 Sæt en beholder under damprøret. 2 Kontrollamperne og blinker samtidigt, og derefter oplyses knappen. Tryk på knappen for foretage en påfyldning af kredsløbet.

13 DANSK 13 3 Derefter varmer maskinen op: Knapperne og blinker samtidigt. Automatisk skylle-/selvrensningscyklus Efter endt opvarmningsfase udfører maskinen en automatisk skylle-/selvrensningscyklus med frisk vand af de indvendige kredsløb. Denne proces tager mindre end ét minut. 1 Placer en beholder under kaffeudløbet, som kan opsamle den vandmængde, som løber ud. 2 Knapperne " " og " " blinker samtidigt. Vent, til cyklussen afslutter automatisk. 3 Når de ovenstående procedurer er udført, lyser knapperne " ", " ", " " og " " uden at blinke. Nu kan den manuelle skyllecyklus udføres.

14 14 DANSK Manuel skyllecyklus Under denne proces aktiveres kaffeudløbscyklussen, og frisk vand løber gennem vandkredsløbet. Denne operation tager et par minutter. 1 Stil en beholder under kaffeudløbet. 2 Kontrollér, at knapperne " ", " ", " " og " " lyser uden at blinke. 3 Tryk på knappen " ". Maskinen begynder at brygge kaffe. Vent, til brygningen er færdig, og tøm derefter beholderen. 4 Sæt en beholder under damprøret.

15 DANSK 15 5 Tryk på knappen for at starte udløbet af varmt vand. Knappen blinker under udløbet. 6 Lad alt vandet løbe ud. Kontrollampen lyser uden at blinke. Bemærk: Hvis du vil stoppe den manuelle skyllecyklus, tryk på knappen at fortsætte igen på knappen., og tryk for 7 Fyld vandbeholderen igen til niveauet MAX. Nu er maskinen klar til at brygge kaffe. Bemærk: Den automatiske skylle-/selvrensningscyklus starter, når maskinen har været i standby-tilstand eller har været slukket i mere end 15 minutter. Hvis du ikke har brugt maskinen i 2 eller flere uger skal du udføre en manuel skyllecyklus. Når cyklussen er afsluttet, kan du brygge en kaffe.

16 16 DANSK MÅLING OG PROGRAMMERING AF VANDETS HÅRDHED Målingen af vandets hårdhed er meget vigtig, fordi den gør det muligt at fastlægge afkalkningshyppigheden og for installation af "INTENZA+"-vandfilteret (se næste kapitel for flere oplysninger om vandfilteret). Følg nedenstående trin for at måle vandets hårdhed: 1 Sænk prøvestrimlen til test af vandets hårdhed (medfølger maskinen) ned i vandet i 1 sekund. Bemærk: Prøvestrimlen kan kun anvendes til en enkelt måling. 2 Vent et minut. 3 Kontrollér antallet af firkanter, der bliver røde, og referer til tabellen. Intenza Aroma System A B C Indstilling af vandets hårdhed i maskinen Bemærk: Tallene på prøvestrimlen til test af vandets hårdhed svarer til vandets hårdhed. Mere præcist: 1 = 1 (meget blødt vand) 2 = 2 (blødt vand) 3 = 3 (hårdt vand) 4 = 4 (meget hårdt vand) Bogstaverne svarer til referencemærkerne, der findes nederst på INTEN- ZA+ -vandfilteret (se næste kapitel). 1

17 INSTALLATION AF "INTENZA+"-VANDFILTERET DANSK 17 Det anbefales at installere INTENZA+ -vandfilteret, som begrænser kalkdannelsen i maskinen og giver din kaffe en mere intens aroma. INTENZA+ vandfilter sælges separat. Læs siden om produkter til vedligeholdelse i denne brugsanvisning, for flere oplysninger. Vand er et fundamentalt element i kaffetilberedning, og derfor er det særlig vigtigt, at det altid filtreres på professionel måde. INTENZA+ -vandfilteret er i stand til at forebygge dannelsen af mineralaflejringer og forbedrer dermed vandkvaliteten. 1 Fjern det lille, hvide filter i vandbeholderen, og opbevar det på et tørt sted. 2 Tag "INTENZA+"-vandfilteret ud af indpakningen, sænk det ned i lodret position (med åbningen opad) i koldt vand, og tryk forsigtigt på begge sider for at fjerne luftbobler. 3 Sæt INTENZA+ -vandfilteret på basis af den udførte måling (se forrige kapitel) og angivelserne nederst på filteret: A = blødt vand svarer til 1 eller 2 på prøvestrimlen B = hårdt vand (standard) svarer til 3 på prøvestrimlen C = meget hårdt vand svarer til 4 på prøvestrimlen

18 18 DANSK 4 Sæt INTENZA+ -vandfilteret i den tomme vandbeholder. Skub det til det lavest mulige punkt. 5 Fyld vandbeholderen med frisk vand, og sæt den i maskinen igen. 6 Kontrollér, at knapperne " ", " ", " " og " " lyser uden at blinke. 7 Tryk på knappen for at starte udløbet af varmt vand. Knappen blinker under udløbet. 8 Lad al vandet i beholderen løbe ud. Kontrollampen lyser uden at blinke. 9 Fyld igen vandbeholderen med frisk vand, og sæt den i maskinen igen. 10 Når de ovenstående procedurer er udført, lyser knapperne " ", " ", " " og " " uden at blinke. Bemærk: INTENZA+ -vandfilteret skal udskiftes efter to måneders brug.

19 INDSTILLINGER DANSK 19 Nogle af maskinens funktioner kan justeres, så den bedst mulige kaffe brygges. Saeco Adapting System Kaffe er et naturprodukt og dens egenskaber kan være forskellige alt efter oprindelse, blanding og ristning. Maskinen er udstyret med et selvreguleringssystem, der gør det muligt at bruge alle typer kaffebønner, som fås i handlen, undtagen rå, karamelliserede og aromatiserede kaffebønner. Maskinen regulerer automatisk sig selv efter brygning af nogle kopper kaffe for at optimere udtrækket. Justering af den keramiske kaffekværn Keramiske kaffekværne sikrer altid en korrekt og perfekt kværning og en specifik granulometri for hver kaffespecialitet. Denne teknologi bevarer kaffens aroma og garanterer den rigtige, italienske smag i hver enkelt kop. Advarsel: Den keramiske kaffekværn indeholder bevægelige dele, der kan være farlige. Det er derfor forbudt at stikke fingre eller andre genstande ned i kaffekværnen. Brug udelukkende nøglen til indstilling af den keramiske kaffekværn. De keramiske kaffekværne kan justeres, så du kan tilpasse kaffekværningen til din personlige smag. Advarsel: Du kan kun justere kaffekværningsgraden, når maskinen kværner kaffebønner. 1 Sæt en kop under kaffeudløbet. Tryk på knappen for at brygge en espresso.

20 20 DANSK 2 Mens maskinen kværner kaffe, skal du trykke på og dreje knappen til indstilling af kaffekværnen inde i kaffebønnebeholderen et klik ad gangen. Brug den særlige nøgle til indstilling af kaffekværnen, som følger med. Du vil smage forskellen efter brygning af 2-3 kopper kaffe Indikationerne inde i kaffebønnebeholderen angiver den indstillede kværningsgrad. Det er muligt at indstille 5 forskellige kværningsgrader fra position 1( ), der giver en grov kværning - mildere smag, til position 2( ), der giver en fin kværning - stærkere smag. Hvis kaffen er vandet eller brygges langsomt, skal du ændre kaffekværnens indstilling. Indstilling af kaffeudløbet Kaffeudløbet kan indstilles i højden, så det passer til størrelsen på den type kopper, man bruger. Flyt kaffeudløbet op eller ned med dine fingre for at indstille højden som vist i figuren.

21 DANSK 21 De anbefalede positioner er: Til brugen af små kopper; Til brugen af store kopper. Man kan stille to kopper under kaffeudløbet for at brygge to kopper kaffe eller to kopper espresso samtidigt.

22 22 DANSK Indstilling af kaffemængde Maskinen gør det muligt at indstille den mængde kaffe der brygges, så den passer til ens smag og størrelsen på kopperne. Hver gang man trykker på knappen eller brygger maskinen en forindstillet mængde kaffe. Hver knap kan programmeres enkeltvis til specifikke indstillinger for kaffebrygning. Fremgangsmåden, som beskrives i det følgende, illustrerer, hvordan knappen programmeres. 1 Sæt en kop under kaffeudløbet. 2 Tryk og hold knappen nede, indtil den begynder at blinke hurtigt. Slip derefter knappen. Nu er maskinen i programmeringstilstand. Knappen blinker, mens programmeringscyklussen er i gang. Maskinen begynder at brygge kaffe. 3 Tryk på knappen så snart den ønskede mængde kaffe er nået. Nu er knappen programmeret, og for hvert tryk på knappen løber den samme programmerede mængde espresso ud. Bemærk: Følg samme fremgangsmåde til programmering af knappen. Tryk på knappen for at stoppe brygningen når den ønskede mængde kaffe er nået.

23 BRYGNING AF ESPRESSO OG KAFFE DANSK 23 Inden brygning af kaffe skal du kontrollere, at der ikke er signaleringer på betjeningspanelet, og at vandbeholderen og kaffebønnebeholderen er fyldte. Knapperne " ", " ", " " og " " lyser uden at blinke. 1 Sæt 1 eller 2 kopper under kaffeudløbet. 2 Tryk på knappen for en espresso eller knappen for en kaffe. 3 Tryk kun på den ønskede knap én gang for at tilberede 1 espresso eller 1 kaffe. Den knap, der trykkes ned, blinker langsomt. 4 For at brygge 2 kopper espresso eller kaffe, skal du trykke på den ønskede knap to gange efter hinanden. Den knap, der trykkes ned, blinker hurtigt to gange. Bemærk: I denne tilstand vil maskinen automatisk kværne og dosere den rette mængde kaffe. Brygning af to kopper espresso eller to kopper kaffe kræver to kværningscyklusser og to brygningscyklusser, som udføres automatisk af maskinen. 5 Når præinfusionscyklussen er udført, begynder kaffen at løbe ud af kaffeudløbet. 6 Udløbet af kaffe standses automatisk, når det indstillede niveau er nået. Du kan stoppe kaffeudløbet før tid ved at trykke på den samme knap som tidligere.

24 24 DANSK SKUMNING AF MÆLK/BRYGNING AF EN CAPPUCINO Sådan skummer du mælk Advarsel: Fare for forbrændinger! Inden udløbet kan der sprøjte små mængder varmt vand ud. Når der bruges damp, kan damprøret og kromdækslet blive meget varme. Undgå at røre ved dem med hænderne. Den automatiske mælkeskummer må kun betjenes ved hjælp af det riflede plastikgreb. 1 Fyld 1/3 af en beholder med kold mælk. Bemærk: Når du tilbereder din cappuccino skal du bruge kold mælk (~5 C / 41 F) med et proteinindhold på mindst 3 % for at sikre det optimale resultat. Der kan anvendes sød- eller skummetmælk afhængigt af din personlige smag. Bemærk: Hvis du ønsker at skumme mælk, når maskinen tændes eller efter brygning af kaffe, kan det være nødvendigt at lade vandet i kredsløbet løbe ud, inden du fortsætter. Dette gør du ved at trykke på knappen for at lade damp løbe ud i nogle sekunder. Tryk derefter på knappen for at standse udløbet. Gå derefter til punkt 2. 2 Inden du skummer mælk, skal du kontrollere, at maskinen er klar til brug, og at vandbeholderen er fuld. Knapperne " ", " ", " " og " " lyser uden at blinke.

25 DANSK 25 3 Sæt opsugningsrøret i den automatiske mælkeskummer. 4 Sæt den automatiske mælkeskummer ind i lejet på damprøret. Bemærk: Kontrollér, at den sidder korrekt. Drej på kromdækslet, hvis du ikke kan sætte den i. Den automatiske mælkeskummer er samlet korrekt, når tanden passer i hakket. 5 Sæt opsugningsrøret i mælkebeholderen. Vigtigt: Af hygiejnemæssige grunde skal du sørge for, at opsugningsrørets udvendige overflader er rene.

26 26 DANSK 6 Stil en kop under den automatiske mælkeskummer. 7 Tryk på knappen for at skumme mælk. Knappen blinker. 8 Knappen blinker i den foropvarmningstid, som er nødvendig for maskinen. Når opvarmningsfasen er færdig, begynder mælken at løbe ud, og knappen " " blinker. 9 Tryk på knappen for at stoppe udløbet af mælkeskum. Bemærk: Det tager nogle sekunder, før maskinen standser udløbet af mælkeskum helt. Bemærk: Udløbet af mælkeskum standser efter 3 minutter. Tryk igen på knappen, hvis du skal bruge mere. 10 Efter brug, opbevar opsugningsrøret som vist i figuren.

27 DANSK 27 Vigtigt: Efter skumning af mælk skal man lade en lille mængde varmt vand løbe ud i en beholder. Du finder en detaljeret rengøringsvejledning i kapitlet "Daglig rengøring af den automatiske mælkeskummer". Bemærk: Du kan brygge en espresso eller lade varmt vand løbe ud lige efter skumning af mælk. Brygning af Cappuccino Hvis du vil tilberede en cappuccino, skal du stille en kop med mælkeskummet under kaffeudløbet og brygge en espresso. UDLØB AF VARMT VAND Advarsel: Fare for forbrændinger! Inden udløbet kan der sprøjte små mængder varmt vand ud. Inden du lader varmt vand løbe ud, skal du kontrollere, at maskinen er klar til brug, og at vandbeholderen er fuld. Knapperne " ", " ", " " og " " lyser uden at blinke.

28 28 DANSK 1 Fjern den automatiske mælkeskummer fra damprøret. 2 Sæt en beholder under damprøret. 3 Tryk på knappen for at starte udløbet af varmt vand; knappen blinker igennem hele forberedelses- og udløbsfasen. 4 Knappen blinker i den foropvarmningstid, som er nødvendig for maskinen. Når opvarmningsfasen er færdig, begynder varmt vand at løbe ud, og knappen blinker. 5 Hæld den ønskede mængde varmt vand op. For at stoppe udløbet af varmt vand skal du trykke på knappen.

29 DANSK 29 RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE Daglig rengøring af maskinen Vigtigt: En regelmæssig rengøring og vedligeholdelse er grundlæggende for at forlænge maskinens levetid. Din maskine er konstant udsat for fugtighed, kaffe og kalk! Dette kapitel beskriver i detaljer, hvilke operationer du skal udføre og hvor hyppigt. Hvis du ikke gør det, vil maskinen i sidste ende holde op med at fungere korrekt. Denne type reparation er IKKE dækket af garantien. Bemærk: - Brug en blød, fugtig klud til at rengøre maskinen. - Kun kopbakken kan vaskes i opvaskemaskinen. Evt. andre komponenter skal vaskes i lunkent vand. - Nedsænk aldrig maskinen i vand. - Brug aldrig sprit, opløsningsmidler og/eller skureredskaber til at rengøre maskinen. - Tør ikke maskinen og/eller de tilhørende komponenter i mikroovn og/ eller i almindelig ovn. 1 1 Skuffen til kafferester og drypbakken skal tømmes og rengøres hver dag, mens maskinen er tændt. 3 2 Yderligere vedligeholdelse af maskinen må kun ske med slukket maskine, der er frakoblet strømforsyningen. 2 Fjern skuffen til kafferester, og tøm den. 3 Tøm og vask drypbakken.

30 30 DANSK 1 4 Sæt skuffen til kafferester ind i drypbakken igen, og sæt drypbakken på plads i maskinen. 2 3 Bemærk: Tøm og vask også drypbakken når indikatoren for fuld drypbakke er hævet. Daglig rengøring af vandbeholderen 1 Fjern det lille, hvide filter eller "INTENZA+"-vandfilteret (hvis installeret) fra vandbeholderen og vask den med frisk vand. 2 Sæt det lille, hvide filter eller INTENZA+ -vandfilteret på plads igen (hvis installeret) ved at trykke let på det, samtidig med at det drejes en smule. 3 Fyld vandbeholderen med frisk vand.

31 Daglig rengøring af den automatiske mælkeskummer DANSK 31 Af hygiejnemæssige grunde og for at sikre tilberedning af mælkeskum med den perfekt konsistens, er det vigtigt, at du renser den automatiske mælkeskummer efter hver brug. Advarsel: Fare for forbrændinger! Inden udløbet kan der sprøjte små mængder varmt vand ud. Efter hver skumning skal du altid: 1 Sæt opsugningsrøret i en beholder fyldt med frisk vand. 2 Stil en tom beholder under den automatiske mælkeskummer. 3 Tryk på knappen " " for at vælge damp. Knappen blinker. 4 Knappen blinker i den foropvarmningstid, som er nødvendig for maskinen. 5 Under udløbsfasen blinker knappen. Lad vand løbe ud af den automatiske mælkeskummer, indtil det udløbne vand er helt rent. Tryk på knappen for at standse udløbet. 6 Rengør opsugningsrøret med en fugtig klud.

32 32 DANSK Ugentlig rengøring af maskinen 1 Vask drypbakkens holder. Ugentlig rengøring af kaffeenheden Kaffeenheden skal rengøres hver gang kaffebønnebeholderen er fyldt eller mindst en gang om ugen. 1 Sluk maskinen ved at trykke på knappen og tage strømkablets stik ud. Ugentlig rengøring af kaffeenheden Kaffeenheden skal rengøres hver gang kaffebønnebeholderen er fyldt eller mindst en gang om ugen. 1 Sluk maskinen ved at trykke på knappen. Vent indtil knappen blinker og tag strømkablets stik ud. 1 2 Fjern drypbakken og skuffen til kafferester Åbn inspektionslågen.

33 DANSK 33 4 Kaffeenheden trækkes ud ved at trykke på knappen «PUSH» og trække i håndtaget. Træk den ud vandret uden at dreje den. 5 Gør kaffeudløbskanalen grundigt ren med skaftet på en ske eller et andet køkkenredskab med afrundet spids. 6 Fjern skuffen til opsamling af kaffe, og vask den grundigt. 7 Vask kaff eenheden grundigt med lunkent vand, og rengør det øverste fi lter omhyggeligt. Vigtigt: Brug ikke rengøringsmidler eller sæbe til at rengøre kaffeenheden. 8 Lad kaffeenheden lufttørre helt. 9 Rengør maskinen grundigt indvendigt med en blød klud opblødt i vand.

34 34 DANSK 10 Sørg for, at kaffeenheden er i udgangsposition. De to referencemærker skal være ud for hinanden. I modsat fald skal man benytte fremgangsmåden som beskrevet i trin (11). 11 Håndtaget trykkes forsigtigt ned, indtil det rører ved bunden af kaffeenheden, og de to referencemærker på siden af kaffeenheden er ud for hinanden. 12 Tryk hårdt ned på knappen "PUSH". 13 Sørg for, at låseklemmen til kaffeenheden er i korrekt position. Hvis den stadig vender nedad, skal den skubbes opad, indtil den låser korrekt på plads.

35 DANSK Sæt skuffen til opsamling af kaffe på plads i rummet, og sørg for, at den er placeret korrekt. Bemærk: Hvis skuffen til opsamling af kaffe ikke placeres korrekt, kan kaffeenheden muligvis ikke sættes i maskinen. 15 Sæt kaffeenheden tilbage i rummet, indtil den klikker på plads uden at trykke på knappen PUSH. 16 Sæt skuffen til kafferester med drypbakken på plads indvendigt i maskinen, og luk inspektionslågen.

36 36 DANSK Månedlig rengøring af den automatiske mælkeskummer Den automatiske mælkeskummer kræver en mere dybdegående rengøring en gang om måneden med systemet til rengøring af mælkekredsløbet Saeco Milk Circuit Cleaner. Saeco Milk Circuit Cleaner sælges separat. Læs siden om produkter til vedligeholdelse i denne brugsanvisning, for flere oplysninger. Advarsel: Fare for forbrændinger! Inden udløbet kan der sprøjte små mængder varmt vand ud. 1 Kontrollér, at den automatiske mælkeskummer er installeret korrekt. 2 Hæld rengøringsmidlet til mælkekredsløbet i en beholder. Tilsæt ½ liter lunkent vand, og vent, til produktet er helt opløst. 3 Indsæt opsugningsrøret i beholderen. 4 Stil en rummelig beholder (1,5 l) under den automatiske mælkeskummer.

37 DANSK 37 5 Tryk på knappen " " for at lade damp løbe ud. 6 Knappen blinker i den foropvarmningstid, som er nødvendig for maskinen. 7 Under udløbsfasen blinker knappen. Når opløsningen er løbet helt ud, skal du trykke på knappen for at standse udløbet. Advarsel: Den opløsning, der løber ud under denne proces, må ikke drikkes. 8 Skyl beholderen omhyggeligt, og fyld den med ½ l frisk vand, der skal bruges til skyllecyklussen. 9 Indsæt opsugningsrøret i beholderen. 10 Tøm beholderen, og sæt den tilbage under den automatiske mælkeskummer.

38 38 DANSK 11 Tryk på knappen " " for at lade damp løbe ud. 12 Knappen blinker i den foropvarmningstid, som er nødvendig for maskinen. 13 Under udløbsfasen blinker knappen. Når vandet er løbet helt ud, skal du trykke på knappen " " for at standse udløbet. 14 Tøm beholderen. Vigtigt: Lad damprøret køle af i et par minutter. 15 Fjern den automatiske mælkeskummer fra damprøret. 16 Fjern kromdækslet med gummigrebet fra damprøret.

39 DANSK Fjern gummigrebet fra kromdækslet. 18 Fjern opsugningsrøret. 19 For at afmontere den automatiske mælkeskummer, skal man trykke på siderne og bruge lette sidelæns bevægelser, som vist i figuren. 20 Fjern gummilåget som vist i figuren. 21 Vask alle komponenterne i lunkent vand.

40 40 DANSK 22 Sæt låget på, og sørg for at trykke på midten for at indsætte det korrekt. 23 Monter den automatiske mælkeskummer igen, og sørg for, at den er isat korrekt. 24 Installer opsugningsrøret. 25 Indsæt gummigrebet på kromdækslet. 26 Sæt dem på damprøret igen. Advarsel: Hvis maskinen er blevet brugt for nylig, kan røret være varmt. Undgå at skubbe gummigrebet op over det viste punkt. Hvis det skubbes for langt op, fungerer den automatiske mælkeskummer ikke korrekt, fordi den ikke er i stand til at suge mælken op.

41 DANSK Sæt den automatiske mælkeskummer ind i gummigrebet. 28 Kontrollér, at den sidder korrekt. Drej på kromdækslet, hvis du ikke kan sætte den i. Den automatiske mælkeskummer er samlet korrekt, når tanden passer i hakket.

42 42 DANSK Månedlig smøring af kaffeenheden Kaffeenheden skal smøres efter cirka 500 kopper kaffe eller en gang om måneden. Smørefedtet til kaffeenheden kan købes separat. Læs siden om produkter til vedligeholdelse i denne brugsanvisning, for flere oplysninger. Vigtigt: Inden kaffeenheden smøres, skal den rengøres med frisk vand og tørre som beskrevet i kapitlet "Ugentlig rengøring af kaffeenheden". 1 Fordel smørefedtet jævnt på begge sideskinner. 2 Smør også skaftet.

43 DANSK 43 3 Sæt kaffeenheden i holderen, til den klikker på plads (se kapitlet "Ugentlig rengøring af kaffeenheden ). 4 Sæt skuffen til kafferester i drypbakken, sæt derefter dem begge på plads indvendigt i maskinen, og luk inspektionslågen. Månedlig rengøring af kaffebønnebeholderen Rengør kaffebønnebeholderen med en fugtig klud en gang om måneden, når den er tom, for at fjerne kaffens olieholdige stoffer. Fyld derefter kaffebønnebeholderen med kaffebønner igen.

44 44 DANSK AFKALKNING Når knappen "CALC CLEAN" lyser uden at blinke, skal maskinen afkalkes. Afkalkningscyklussen tager ca. 30. minutter. Vigtigt: Hvis du ikke gør det, vil maskinen i sidste ende holde op med at fungere korrekt. I dette tilfælde er reparationen IKKE dækket af garantien. Advarsel: Brug kun Saecos afkalkningsmiddel. Dets formel er designet til at sikre maskinen en bedre ydeevne. Brugen af andre produkter kan beskadige maskinen og efterlade aflejringer i vandet. Saecos afkalkningsmiddel sælges separat. Læs siden om produkter til vedligeholdelse i denne brugsanvisning, for flere oplysninger. Advarsel: Undgå at drikke afkalkningsmidlet eller det udløbne produkt, før cyklussen er helt afsluttet. Eddike må ikke bruges som afkalkningsmiddel. Bemærk: Fjern ikke kaffeenheden under afkalkningen. Følg nedenstående vejledning for at udføre afkalkningscyklussen: Før afkalkning: 1 1 Tøm drypbakken og skuffen til kafferester. 3 2

45 DANSK 45 2 Fjern den automatiske mælkeskummer fra damp-/varmtvandsrøret. 3 Fjern vandbeholderen og fjern INTENZA+ -vandfilteret (hvis installeret) fra vandbeholderen, og udskift det med det lille, hvide originale filter. 4 Hæld al afkalkningsmidlet i vandbeholderen. 5 Fyld vandbeholderen med frisk vand til niveauet CALC CLEAN, og sæt den i maskinen igen. 6 Stil en rummelig beholder (1,5 l) under både damp-/varmtvandsrøret og under kaffeudløbet. 7 Tryk og hold knappen " " nede i mindst 3 sekunder for at starte afkalkningscyklussen. Knappen lyser uden at blinke. Knappen " " blinker, mens cyklussen er i gang.

46 46 DANSK 8 Kontrollampen " " lyser uden at blinke. Maskinen begynder at lade afkalkningsmidlet løbe ud med regelmæssige intervaller i omkring 20 minutter. Bemærk: Afkalkningscyklussen kan afbrydes ved tryk på knappen. Dette gør det muligt at tømme beholderen eller efterlade maskinen uden opsyn i kort tid. Tryk igen på knappen for at genoptage cyklussen. Under pausen blinker knappen. Under afkalkningscyklussen er knappen tændt konstant. 9 Når kontrollampen lyser uden at blinke, er vandbeholderen tom. 10 Skyl vandbeholderen, og fyld den med frisk vand til niveauet MAX. Sæt den tilbage i maskinen Tøm drypbakken, og sæt den på plads. 2 3

47 DANSK Tøm beholderen, og sæt den på plads. 13 Kontrollampen lyser uden at blinke. Når knappen " " blinker, skal du trykke på den for at starte skyllecyklussen. Bemærk: Skyllecyklussen kan afbrydes ved tryk på knappen. Dette gør det muligt at tømme beholderen eller efterlade maskinen uden opsyn i kort tid. Tryk igen på knappen for at genoptage cyklussen. Under pausen blinker knappen. Under afkalkningscyklussen er knappen tændt konstant. 14 Når skyllecyklussen er slut, slukker knappen " ". 15 Maskinen varmer op og udfører den automatiske skyllecyklus. Knapperne " " og " " blinker samtidigt. Nu er afkalkningscyklussen fuldført. Vigtigt: Hvis den røde kontrollampe tænder og kontrollampen ikke slukkes, er vandbeholderen ikke fyldt til niveauet MAX for skyllecyklussen. Fyld vandbeholderen med frisk vand, og gentag proceduren fra punkt 13.

48 48 DANSK 16 Tøm den anvendte beholder Tøm drypbakken, og sæt den på plads Fjern det lille hvide filter, og sæt "INTENZA+"-vandfilteret på plads i vandbeholderen, hvis det er installeret. 19 Sæt den automatiske mælkeskummer på plads.

49 DANSK Kontrollér, at den sidder korrekt. Drej på kromdækslet, hvis du ikke kan sætte den i. Den automatiske mælkeskummer er samlet korrekt, når tanden passer i hakket. 21 Rengør kaffeenheden. Læs kapitlet "Ugentlig rengøring af kaffeenheden" for at få flere oplysninger. 22 Maskinen er klar til brug. Knapperne " ", " ", " " og lyser uden at blinke.

50 50 DANSK AFBRYDELSE AF AFKALKNINGSCYKLUSSEN Når du har startet afkalkningscyklussen, skal du gennemføre den helt til afslutningen uden at slukke for maskinen. Hvis du går i stå under afkalkningscyklussen, kan du afslutte ved at trykke på ON/OFF-knappen. Hvis det sker skal du følge nedenstående trin. 1 Tøm og skyl vandbeholderen omhyggeligt, og fyld den derefter med frisk vand til niveauet MAX. 2 Sørg for at afbryderkontakten står på "I". 3 Tryk på knappen for at tænde maskinen. 4 Vent, indtil knapperne " ", " ", " " og " " lyser uden at blinke.

51 DANSK Tøm drypbakken, og sæt den på plads Tøm beholderen, og sæt den på plads. 7 Tryk på knappen, og lad 500 ml vand løbe ud. Knappen blinker. 8 For at stoppe udløbet af vand skal du trykke på knappen. Tøm beholderen. 9 Sæt beholderen under kaffeudløbet.

52 52 DANSK 10 Tryk på knappen for at brygge en kaffe. 11 Gentag punkt 9-10, og fortsæt til punkt Tøm beholderen. Maskinen er klar til brug. Bemærk: Hvis den orange kontrollampe maskinen snarest muligt. ikke slukker, skal du stadig afkalke

53 DANSK 53 BETJENINGSPANELETS ADVARSLER Advarselssignaler Maskinen udfører en af følgende procedurer: - Opvarmning - Automatisk skylning. Blinker Maskinen har brug for en påfyldning af kredsløbet. Tryk på knappen " ". Knappens slukkes, når der trykkes på den. Kontrollamperne " " og " " blinker, mens påfyldningen af kredsløbet foregår, og slukker, når påfyldningen er færdig. tændt uden at blinke " " og " " blinker Maskinen er klar til at brygge kaffe. Tændt uden at blinke Maskinen er ved at brygge en kop espresso. Blinker langsomt Maskinen er ved at brygge en kop kaffe. Blinker langsomt Maskinen er ved at brygge to kopper espresso. Blinker hurtigt dobbelt

54 54 DANSK Advarselssignaler Maskinen er ved at brygge to kopper kaffe. HurtigBlinker hurtigt dobbelt Maskinen programmerer den mængde espresso, der skal brygges. Blinker hurtigt Maskinen programmerer den mængde kaffe, der skal brygges. Blinker hurtigt Maskinen er i fasen for udløb af damp. Blinker langsomt Maskinen er i fasen for udløb af varmt vand. Blinker langsomt Fyld vandbeholderen. Tændt uden at blinke

55 DANSK 55 Advarselssignaler Sæt drypbakken med skuffen til kafferester helt ind i maskinen, og luk inspektionslågen. Tændt uden at blinke Kaffeenheden klargøres efter en reset af maskinen. Blinker hurtigt Indsæt kaffeenheden. Blinker langsomt Tøm skuffen til kafferester. Tændt uden at blinke Skuffen til kafferester er ikke sat i maskinen. Vent nogle sekunder, indtil kontrollampen " " slukker, og kontrollampen " " lyser uden at blinke. Sæt derefter skuffen til kafferester i, og luk inspektionslågen. Blinker Fyld kaffebønnebeholderen med kaffebønner, og genstart udløbscyklussen. Når bryggeknappen til det valgte produkt trykkes ind, slukkes kontrollampen. Det er muligt at lade damp og varmt vand løbe ud, når advarselsmeddelelsen vises. Tændt uden at blinke

56 56 DANSK Advarselssignaler Du skal afkalke maskinen. Følg den beskrevne vejledning i kapitlet "Afkalkning" i denne brugsanvisning. Tændt uden at blinke Bemærk, at hvis din maskine ikke afkalkes, holder den i sidste ende op med at fungere korrekt. I dette tilfælde er reparationen IKKE dækket af garantien. Din maskine er ude af drift. Sluk maskinen. Tænd den igen efter 30 sekunder. Gentag proceduren 2 eller 3 gange. Hvis maskinen ikke starter, skal du kontakte Philips hotline i dit land (kontaktoplysningerne findes i garantibeviset) Alle kontrollamper blinker samtidigt

57 FEJLFINDING DANSK 57 Dette kapitel opsummerer de hyppigst forekommende problemer, som kan opstå med din maskine. Hvis oplysningerne i det følgende ikke hjælper til at løse problemet, kan du konsultere siden FAQ på adressen eller kontakte Philips hotline i dit land. Kontaktoplysninger er anført i garantibeviset, som leveres separat, eller på adressen Fejl Årsager Løsninger Maskinen tænder ikke. Drypbakken bliver fyldt, også selv om der ikke tappes vand af maskinen. Kontrollampen vises hele tiden på displayet. Kaffen er ikke tilstrækkelig varm. Kaffen er ikke cremet (se bemærkning)*. Det er ikke muligt at tage kaffeenheden ud. Kaffeenheden kan ikke indsættes. Maskinen er ikke tilsluttet strømforsyningen, eller afbryderkontakten står på "O". Somme tider tapper maskinen automatisk vand af til drypbakken i forbindelse med skylning af kredsløbene og for at sikre en optimal funktion. Skuffen til kafferester er tømt, mens maskinen var slukket. Kopperne er kolde. Blandingen er ikke egnet eller kaffen er ikke friskmalet eller kværnet for groft. Kaffeenheden er forkert placeret. Skuffen til kafferester er indsat. Kaffeenheden er ikke i udgangspositionen. Gearmotoren er ikke i korrekt position. Slut maskinen til strømforsyningen og stil afbryderkontakten på "I". Dette er normal adfærd for maskinen. Skuffen til kafferester skal altid tømmes, mens maskinen er tændt. Foropvarm kopperne med varmt vand. Skift kaffeblanding, eller indstil kværningsgraden som beskrevet i kapitlet Justering af den keramiske kaffekværn. Tænd maskinen. Luk inspektionslågen. Kaffeenheden vender automatisk tilbage i udgangsstilling. Tag skuffen til kafferester ud, inden kaffeenheden tages ud. Sørg for at kaffeenheden er i udgangsposition, som beskrevet i kapitlet "Ugentlig rengøring af kaffeenheden". Indsæt drypbakken og skuffen til kafferester. Luk inspektionslågen. Tænd maskinen uden at indsætte kaffeenheden. Gearmotoren flytter tilbage til korrekt position. Sluk maskinen og indsæt kaffeenheden igen som beskrevet i kapitlet "Ugentlig rengøring af kaffeenheden".

58 58 DANSK Fejl Årsager Løsninger Maskinen kværner kaffebønnerne, men kaffen brygges ikke (se bemærkning)*. Kaffen er for tynd (se bemærkning)*. Kaffen løber langsomt ud (se bemærkning)*. Der lækker kaffe fra kaffeudløbet. Der løber hverken varmt vand eller damp ud. Afkalkningscyklussen kan ikke gennemføres. Kaffeenheden er snavset. Kredsløbet er ikke påfyldt. Dette kan ske, når maskinen er ved at regulere doseringen automatisk. Kaffeudløbet er snavset. Dette kan ske, når maskinen er ved at regulere doseringen automatisk. Den keramiske kaffekværn er indstillet til grov kværning. Kaffen er for fint malet. Kredsløbet er ikke påfyldt. Kaffeenheden er snavset. Kaffeudløbet er tilstoppet. Hullet i damp-/varmtvandsrøret er tilstoppet. Du har sandsynligvis ikke brugt nok vand til skylning. Rengør kaffeenheden (se kapitlet Ugentlig rengøring af kaffeenheden ). Påfyld kredsløbet (se kapitlet Første gang maskinen tages i brug ). Bryg nogle få kopper kaffe som beskrevet i kapitlet Saeco Adapting System. Rengør kaffeudløbet. Bryg nogle få kopper kaffe som beskrevet i kapitlet Saeco Adapting System. Juster den keramiske kaffekværn til en finere kværning (se afsnittet "Justering af den keramiske kaffekværn"). Skift kaffeblanding, eller indstil kværningsgraden som beskrevet i kapitlet Justering af den keramiske kaffekværn. Påfyld kredsløbet (se kapitlet Første gang maskinen tages i brug ). Rengør kaffeenheden (se kapitlet Ugentlig rengøring af kaffeenheden ). Rengør kaffeudløbet og udløbshullerne. Rengør hullet i damprøret med en nål. Før dette indgreb skal man sikre sig, at maskinen er slukket og kølet ned. Tryk på ON/OFF-knappen og følg instruktionerne i afsnittet Afbrydelse af afkalkningscyklussen. Bemærk: (*) Disse problemer kan være ganske normale, hvis man skifter kaffeblanding, eller hvis maskinen er nyinstalleret. I dette tilfælde skal du vente, indtil maskinen har udført en selvregulering som beskrevet i kapitlet Saeco Adapting System.

59 ENERGIBESPARELSE Standby DANSK 59 Den superautomatiske espressokaffemaskine fra Philips er designet til energibesparelse, som det fremgår af Klasse A-energimærket. Maskinen slukker automatisk efter 30 minutters inaktivitet. Hvis der er brygget et produkt, udfører maskinen en skyllecyklus. I standbytilstand er energiforbruget under 1Wh. Kontrollér, for at tænde maskinen, om afbryderkontakten bag på maskinen er i position "I". Tryk derefter på knappen for at afbryde udløbet. Hvis kedlen er kold, udfører maskinen en skyllecyklus.

60 60 DANSK TEKNISKE SPECIFIKATIONER Fabrikanten forbeholder sig retten til at ændre produktets tekniske specifikationer. Nominel spænding - Nominel effekt - Strømforsyning Legemets materiale Se typeskiltet på indersiden af inspektionslågen Termoplast Mål (b x h x d) 215 x 330 x 429 mm / 8.5 x 13 x 16.9 Vægt 7 kg / 16 pund Strømkabellængde mm / Betjeningspanel Frontpanel Kopstørrelse Op til 152 mm / 6 Vandbeholder 1,8 liter / 60.8 oz - Udtagelig type Kapacitet på kaffebønnebeholder 250 g / 1 kop Kapacitet for skuffe til 15 kafferester Pumpetryk 15 bar Kedel Rustfri ståltype Sikkerhedsfunktioner Termosikring GARANTI OG SERVICE Garanti Detaljerede oplysninger om garantien og garantibetingelserne kan fås ved at læse garantibeviset, som leveres separat. Service Vi ønsker, at du er tilfreds med vores maskine. Hvis du ikke allerede har gjort det, bedes du venligst registrere dit køb på adressenwww.philips.com/welcome. På denne måde kan vi komme i kontakt med dig og sende dig påmindelser om rengøring og afkalkning. Hvis du har brug for service eller support, bedes du venligst besøge Philips hjemmeside på adressen eller kontakte Philips hotline i dit land. Kontaktoplysningerne er anført i garantibeviset, som leveres separat, eller på adressen

61 BESTILLING AF PRODUKTER TIL VEDLIGEHOLDELSE DANSK 61 Brug kun Saeco produkter til vedligeholdelse for rengøring og afkalkning. Du kan købe disse produkter i Philips' onlinebutik (hvis den er tilgængelig i dit land) på adressen fra din lokale forhandler eller hos de autoriserede servicecentre. Hvis du har problemer med at finde produkterne til vedligeholdelse, beder vi dig kontakte Philips hotline i dit land. Kontaktoplysninger er anført i garantibeviset, som leveres separat, eller på adressen Oversigt over produkter til vedligeholdelse - Afkalkningsmiddel CA INTENZA+-vandfilterpatron CA Smørefedt HD5061

62 62 DANSK - Vedligeholdelsessæt CA Pensel til rengørring HD5084

63

64 11 11 Rev.01 del DA Fabrikanten forbeholder sig retten til at foretage ændringer uden forvarsel.

HD8821 HD8822 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series

HD8821 HD8822 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series Superautomatisk espressomaskine 3000 series 11 BRUGSANVISNING HD8821 HD8822 Dansk Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. 11 DA Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome

Læs mere

Type HD8751 BRUGSANVISNING

Type HD8751 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

Type HD8752 BRUGSANVISNING

Type HD8752 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8752 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på www.saeco.com/welcome 11 Dansk Type HD8642 / HD8643 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DENNE GUIDE FØR DU TAGER MASKINEN I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit køb af

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS HD 8743 http://da.yourpdfguides.com/dref/4127537

Din brugermanual PHILIPS HD 8743 http://da.yourpdfguides.com/dref/4127537 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BRUGSANVISNING Type HD8763

BRUGSANVISNING Type HD8763 11 Dansk BRUGSANVISNING Type HD8763 Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. 11 DA Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 2 DANSK Tillykke med dit køb af

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på www.saeco.com/welcome 11 Dansk Type HD8644 / HD8645 / HD8646 / HD8647 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DENNE GUIDE FØR DU TAGER MASKINEN I BRUG. 2 DANSK Tillykke

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8743 / HD8745 / HD8747 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DENNE GUIDE FØR DU TAGER MASKINEN I BRUG. 2 DANSK Tillykke med

Læs mere

HD8841 HD8842 BRUGSANVISNING. Superautomatisk espressomaskine 4000-serien

HD8841 HD8842 BRUGSANVISNING.  Superautomatisk espressomaskine 4000-serien Superautomatisk espressomaskine 4000-serien 11 BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. HD8841 HD8842 11 Dansk DA Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome

Læs mere

HD8847 HD8848 BRUGSANVISNING. Superautomatisk espressomaskine 4000-serien

HD8847 HD8848 BRUGSANVISNING.  Superautomatisk espressomaskine 4000-serien Superautomatisk espressomaskine 4000-serien 11 BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. HD8847 HD8848 11 Dansk DA Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

BRUGSANVISNING Type HD HD8764

BRUGSANVISNING Type HD HD8764 11 Dansk BRUGSANVISNING Type HD8761 - HD8764 Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. 11 DA Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 2 DANSK Tillykke med

Læs mere

Type HD8833 SUP 037R BRUGSANVISNING

Type HD8833 SUP 037R BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få support på www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8833 SUP 037R BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. GENERELT Kaffemaskinen er

Læs mere

Type HD8754 BRUGSANVISNING

Type HD8754 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8754 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Type HD8751 BRUGSANVISNING

Type HD8751 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

Type HD8752 / HD8881 BRUGSANVISNING

Type HD8752 / HD8881 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8752 / HD8881 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

BRUGSANVISNING Type HD8768

BRUGSANVISNING Type HD8768 11 Dansk BRUGSANVISNING Type HD8768 Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. 11 DA Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 2 DANSK Tillykke med dit køb af

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

2. SIKKERHEDSADVARSLER

2. SIKKERHEDSADVARSLER 1. GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER Apparatet kan anvendes af personer med nedsat fysiske, sensoriske eller mentale egenskaber eller personer med manglende erfaring eller kendskab til apparatet, så længe

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS HD 8836

Din brugermanual PHILIPS HD 8836 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Type HD8833 SUP 037R BRUGSANVISNING

Type HD8833 SUP 037R BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få support på www.philips.com/welcome Dansk Type HD8833 SUP 037R BRUGSANVISNING DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. GENERELT Kaffemaskinen er beregnet

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

PDF processed with CutePDF evaluation edition www.cutepdf.com

PDF processed with CutePDF evaluation edition www.cutepdf.com PDF processed with CutePDF evaluation edition www.cutepdf.com 11 Rev.03 del 30-06-12 DA DA Registrer dit produkt og få support på webstedet www.philips.com/welcome Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 11 11 Dansk

Læs mere

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page www.krups.com a b e f g c d h max max 1 1 x 2 11 12 Dansk Sikkerhedsanvisninger Læs disse anvisninger omhyggeligt igennem, før apparatet tages i brug første gang; Krups kan ikke drages til ansvar, hvis

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

Type HD8752 BRUGSANVISNING

Type HD8752 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få support på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8752 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 1 1 2 3 4 5 6 13 7 8

Læs mere

Registrer dit produkt og få support på webstedet www.philips.com/welcome. Type HD8930 BRUGSANVISNING

Registrer dit produkt og få support på webstedet www.philips.com/welcome. Type HD8930 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få support på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8930 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. Resumé Indledning...3 Generel

Læs mere

1 Beskrivelse af apparatet 243. 2 Sikkerhedsanvisninger 244. 3 Installation 244. 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245

1 Beskrivelse af apparatet 243. 2 Sikkerhedsanvisninger 244. 3 Installation 244. 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245 242 1 Beskrivelse af apparatet 243 2 Sikkerhedsanvisninger 244 3 Installation 244 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245 4.1 Fyldning af vandbeholderen 245 4.2 Fyldning af beholderen til kaffebønner 245 4.3

Læs mere

BORTSKAFFELSE.

BORTSKAFFELSE. 11 BORTSKAFFELSE Ubrugte apparater skal tages ud af drift. Tag stikket ud af stikkontakten og klip strømkablet over. Efter endt levetid skal apparatet bringes nærmeste affaldscenter. Dette produkt opfylder

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Caffè innovazione I E D B Y I F C E R T I T A L I A N T A S T E R S

Caffè innovazione I E D B Y I F C E R T I T A L I A N T A S T E R S DK Caffè innovazione C E R T I F I E D B Y I T A L I A N T A S T E R S VELKOMMEN TIL SAECO! Tillykke med din nye Saeco maskine, en maskine af højeste klasse. En god kop kaffe hører til et af livets goder,

Læs mere

BRUGSANVISNING Type HD8965

BRUGSANVISNING Type HD8965 11 Dansk BRUGSANVISNING Type HD8965 Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. 11 DA Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 2 DANSK Tillykke med købet af

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER BESKRIVELSE AF APPARATET TEKNISKE DATA

SIKKERHEDSANVISNINGER BESKRIVELSE AF APPARATET TEKNISKE DATA Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET Nedenstående

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

HD7872, HD7870 Brugervejledning

HD7872, HD7870 Brugervejledning HD7872, HD7870 Brugervejledning For more support go to: www.philips.com/senseo-twist/support Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 22 2 Generel beskrivelse 22 3 Vigtigt 23 4 Gennemskylning af maskinen

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Denne maskine opfylder følgende direktiver og retningslinier: EMC 92/31/EEG & RoHs 2002/95/EEG FOOD 1935/2004/EEG 93/68/EEG WEEE 2002/96/EEG LVD 73/23/EEG. 2007 Animo Alle rettigheder

Læs mere

Dansk TEKNISKE EGENSKABER:

Dansk TEKNISKE EGENSKABER: IFU Krups XP2240-EO_8000828361-02 29/11/11 09:20 Page98 n Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten, dennes kundeservice eller en person med lignende kvalifikation for at undgå, at

Læs mere

Beskrivelse. Kapacitet vandbeholder: Længde strømkabel:

Beskrivelse. Kapacitet vandbeholder: Længde strømkabel: Beskrivelse af maskinen (side3 - A ) A1. Plade til kopper A2. Kobling mælkebeholder/ varmtvandshane A3. Hovefbryder ON/OFF A4. Tilslutning el-forsyningsledning A5. Kogerens si/infusionsenhed A6. Vandbeholdersæde

Læs mere

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Vejledning til elkedel Indhold Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 DELE OG FUNKTIONER Dele... 8 betjening af elkedlen

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Bonviva. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Bonviva. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Bonviva Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar serienummeret på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

MILK FROTHER MF 5260 DANSK

MILK FROTHER MF 5260 DANSK MILK FROTHER MF 5260 DANSK DA A B C D E F G H 3 SIKKERHED OG SET-UP Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge af

Læs mere

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater...

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... Vejledning til TO-GO kaffemaskinen Indhold Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... 8 DELE OG FUNKTIONER Kaffemaskinens

Læs mere

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01 BRUGERVEJLEDNING UM_DA Part No.: 1764190_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 3 Introduktion...3 Advarsler...3 Forholdsregler...3 Tilsigtet brug...3 Fakta og vægt...4 OVERSIGT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLATION

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8346 DA Brugervejledning a b c d e i h g f j k Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af

Læs mere

BRUGSANVISNING Type HD8967 / HD8968 / HD8969

BRUGSANVISNING Type HD8967 / HD8968 / HD8969 11 Dansk BRUGSANVISNING Type HD8967 / HD8968 / HD8969 Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. App available on Google Play starting from October 2014 Tablet not included 11 DA 0051 Registrer

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

www.delonghi.com 5713210351/03.08

www.delonghi.com 5713210351/03.08 www.delonghi.com 5713210351/03.08 ESPRESSOMASKIN BRUKSANVISNING KAFFEMASKIN BRUKSANVISNING KAHVIAUTOMAATTI KÄYTTÖOHJE KAFFEMASKINE BRUGSANVISNING L i n j e L i n j e r e K o k o e l m a L i n j e L i n

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. PROGRAMMERING AF VANDETS HÅRDHED112 Måling af vandets hårdhed...112 Indstilling af vandets hårdhed...112

INDHOLDSFORTEGNELSE. PROGRAMMERING AF VANDETS HÅRDHED112 Måling af vandets hårdhed...112 Indstilling af vandets hårdhed...112 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 103 Symboler anvendt i denne vejledning...103 Bogstaver i parentes...103 Problemer og reparationer... 103 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...103 ANVENDELSE TIL FORMÅLET

Læs mere

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG.

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG. LÆS DENNE BRUGERVEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM, INDEN APPARATET TAGES I BRUG. MED KENDSKAB TIL APPARATET OPNÅR MAN DE BEDSTE RESULTATER OG STØRST MULIG SIKKERHED. SIKKERHEDSANVISNINGER - Når De har pakket

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET De nedenstående

Læs mere

Din brugermanual DELONGHI ESAM B

Din brugermanual DELONGHI ESAM B Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113 Indholdsfortegnelse Indledning... 0 Symboler anvendt i denne vejledning...0 Bogstaver i parentes...0 Problemer og reparationer... 0 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...0 ANVENDELSE TIL FORMÅLET MED APPARATET...

Læs mere

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8343 HP8344 DA Brugervejledning a b c d e h g f Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Quahwa.dk. Dansk brugervejledning til Vibiemme Domobar Super

Quahwa.dk. Dansk brugervejledning til Vibiemme Domobar Super Dansk brugervejledning til Vibiemme Domobar Super 1 2 3 4 11 I II 5 6 7 8 9 10 1. Lampe 2. Manometer til tryk i kedel 3. Damp, hane til damp 4. Filterholder/portafilter 5. Termostat lampe 6. Manometer

Læs mere

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13 vejledning TIL Elkedel Indhold SIKKER BRUG AF elkedlen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Batteriaktivering (valgfrit)... 8 DELE OG FUNKTIONER...

Læs mere

O P. x1 x2 F088 XS1000. 15 14 25 x1 =1. 26 1x4. b c. 1 cup 7 8. 29 30 e. f E F D. G 10 I g!! h H M. www.krups.com

O P. x1 x2 F088 XS1000. 15 14 25 x1 =1. 26 1x4. b c. 1 cup 7 8. 29 30 e. f E F D. G 10 I g!! h H M. www.krups.com N O P 1 2 3 11 12 = J = 24 23 x1 x1 x2 F088 d XS1000 4 L B 6 13 15 14 25 x1 =1 27 x1 a C 26 1x4 i A J 5 b c 1 cup 7 8 9 16 28 17 29 30 e K x1 f E F D G 10 18 19 20 21 1 I g!! h H M 2 www.krups.com 06 06

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU KETTLE WK 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU B C A D E F G L H K J I 3 DANSK 05-10 SUOMI 11-16 NORSK 17-22 SVENSKA 23-28 ITALIANO 29-34 PORTUGUÊS 35-40 NEDERLANDS 41-45 MAGYAR 46-50 ČESKY 51-55

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE Animo Denne instruktion er for brugere af Animo vandopvarmningsbeholder, type WKT-Dn. Læs denne instruktion omhyggeligt, da det bevirker bedst og mest sikker brug af maskinen. 1. GENEREL BESKRIVELSE Vandopbevaringsbeholderen

Læs mere

CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS«

CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS« CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS«HS 5732 DANSK B C D A E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

QUARTZ BRUGERVEJLEDNING

QUARTZ BRUGERVEJLEDNING R BRUGERVEJLEDNING UM_DA Part No.: C*70000275DA_01 INDHOLD INDHOLD...2 GENERELT...3 Introduktion... 3 Advarsler... 3 Forholdsregler... 3 Tilsigtet brug... 3 Fakta... 4 OVERSIGT OVER KOMPONENTER...5 Set

Læs mere

230 215 200 185 170 ionic + - ionic titanium. pro 230 steam

230 215 200 185 170 ionic + - ionic titanium. pro 230 steam 1 8 1 9 3 2 230 215 200 185 170 ionic + - 5 4 6 7 pro 230 steam ionic titanium 2 DANSK Glattejern i pro 230 steam Glattejernet i pro 230 steam fra BaByliss er et dampglattejern med meget høj temperatur

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

Type HD8854 / HD8856 BRUGSANVISNING

Type HD8854 / HD8856 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8854 / HD8856 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke

Læs mere

Type HD8851 BRUGSANVISNING

Type HD8851 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8851 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING Sørg for at læse og forstå denne vejledning inden brug af apparatet. Gem denne vejledning til senere reference VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ADVARSEL

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

28V Robotoplader til plæneklipper

28V Robotoplader til plæneklipper WA3744 1 2 a b A B C 1. Strømadapter 2. Tilslutningsstik Illustreret eller beskrevet tilbehør er kun delvis indeholdt i leverancen. Det anbefales, at alt udstyr købes i samme butik som maskinen. Vælg

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113

Indholdsfortegnelse. Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113 Indholdsfortegnelse Indledning... 0 Symboler anvendt i denne vejledning...0 Bogstaver i parentes...0 Problemer og reparationer... 0 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...0 ANVENDELSE TIL FORMÅLET MED APPARATET...

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

ELECTRIC KNIFE EK 3270

ELECTRIC KNIFE EK 3270 ELECTRIC KNIFE EK 3270. Bruger manual Læs opmærksomt brugervejledningen, før du bruger din elektriske kniv. Opbevar manualen omhyggeligt! DK INSTRUKTIONS MANUAL Dette apparat opfylder alle europæiske sikkerhedsstandarder,

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 DA Brugervejledning a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Dansk Tillykke med dit

Læs mere

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm x2 90 C 345 mm 20 mm 540 mm 95 mm 482 mm 595 mm 89 max 537 mm 572 mm 5,5 mm 10 mm 538 mm 595 mm min 550 mm 600 mm min 550 mm min 560 mm 583 + 2 mm 5 mm min 560 mm = = SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løsning af problemer... 181. Symboler anvendt i denne vejledning...166 Bogstaver i parentes...166 Problemer og reparationer...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løsning af problemer... 181. Symboler anvendt i denne vejledning...166 Bogstaver i parentes...166 Problemer og reparationer... INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 166 Symboler anvendt i denne vejledning...166 Bogstaver i parentes...166 Problemer og reparationer...166 Sikkerhed... 166 Vigtige sikkerhedsanvisninger...166 Brug i overensstemmelse

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG

RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG Tak fordi du valgte at købe dette SJÖBO kvalitetsprodukt. Inden brug bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Kassens indhold 1 stk. Røremaskine 1 stk. Skål 1 stk.

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere