Fraværende: Social- og sundhedsassistentelev Eva Jørgensen, elevrepræsentant

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fraværende: Social- og sundhedsassistentelev Eva Jørgensen, elevrepræsentant"

Transkript

1 Til bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Ullasvej Rønne TLF Fax CVR Dato 30. aug. 07 J. nr. 020 Fil u Mødereferat Udvalg: Bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole. Møde nr. 3: Tirsdag den 28. august 2007, kl Mødested: Sundheds- og sygeplejeskolen, Klasselokale 2 Møde- Deltagere: Forstander Arne Kolsum, selvsupplering Bestyrelsesmedlem Henning Busted, Bornholms Regionskommune Regionsrådsmedlem Kristian Kirk Mailand, Region Hovedstaden Oversygeplejerske Britt Sommer, Bornholms Hospital Leder Gitte Andersen, Visitation Ældre Sektorformand Birthe Runekær Hansen, Fag & Arbejde Amtskredsformand Elisabeth Wichmann, Dansk Sygeplejeråd Sygeplejestuderende Susanne Andersen, repræsentant for de studerende Sygeplejelærer Ellen Westh Jensen, Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Sygeplejelærer Hanne Sletterød, Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Fraværende: Social- og sundhedsassistentelev Eva Jørgensen, elevrepræsentant Regionsrådsmedlem Kristian Kirk Mailand, Region Hovedstaden forlod mødet før punkt 3. Tilforordnede: Rektor Kirsa Ahlebæk Sekretær Helle Quist Afbud: Ingen Referat: Vedlagt

2 01. Opfølgning på referat fra møde nr. 2 den 25. april 2007 Ingen bemærkninger. Mødereferatet blev underskrevet. 02. Bestyrelsens sammensætning - herunder eventuelle ændringer til medlemslisten. Medlemsliste Ingen ændringer eller tilføjelser på mødet. Eventuelle ændringer kan meddeles sekretær Helle Quist. 02A.. Ansøgning om skolegodkendelse. (Nyt punkt tilføjet dagsordenen på mødet) Der ønskes en drøftelse af og stillingtagen til den kommende ansøgning om skolegodkendelse og omfanget af denne. Rektor kommer med oplæg. Kirsa Ahlebæk orienterede om at der skal søges om skolegodkendelse for 2008 for at kunne udbyde social- og sundhedsuddannelserne. Derudover er det blevet oplyst at Højvangsseminariet ikke udbyder PGU (Pædagogisk Grund-Uddannelse) i fremtiden. Dette vil vores skole gerne kunne tilbyde, idet vi jo allerede i dag har Grundforløbet, som også er anerkendt som grunduddannelse til PGU. Bestyrelsen godkendte at skolens ledelse søger om skolegodkendelse for allerede udbudte uddannelser, samt at der kan arbejdes videre med eventuelle tiltag i forbindelse med at kunne udbyde PGU på vores skole. 03. Økonomi Fremlæggelse af 6 måneders budgetopfølgning. Revisor Edvard Holm Nielsen deltager under dette punkt Institutionens økonomi ser fornuftig ud, og revisor skønner, at budgettet på baggrund af de oplysninger han er i besiddelse af, holder. På denne baggrund indstilles det til bestyrelsen, at der ud over de budgetterede udgifter gives bemyndigelse til rektor til afholdelse af yderligere driftsudgifter inden for en ramme af kr i forhold til prioriteret liste: Udskiftning af arbejdsborde så alle ansatte får hæve- sænkeborde (13 stk) Udskiftning af tavler i 3 klasser Etablering af fast videokanon m. tilbehør i 3 klasser Udskiftning af lærereksemplarer af undervisningsbøger Kurser for undervisere ved de grundlæggende uddannelser Indkøb af biblioteksbøger

3 Budgetopfølgning Revisor Edvard Nielsen fra Centrum Revision deltog under dette punkt. Revisoren gennemgik budget/regnskabet for 2007 for perioden 1. januar 30. juni Regnskabet viser et større overskud end forventet på nuværende tidspunkt. Dette skyldes at der er budgetteret meget forsigtigt, idet bl.a. nye beregningsmetoder for taxametersystemet skulle indarbejdes, samt at indtægterne har vist sig at blive større end forventet. Der er endnu ingen afklaring fra Statens side omkring huslejen, men idet huslejeudgiften vil blive dækket ind af et fremtidigt bygningstaxametertilskud, forventes ingen økonomiske eftersmæk. Derfor søges om bemyndigelse til at foretage nogle indkøb jf. dagsordenspunktet. Prioriteringen er godkendt af skolens samarbejdsudvalg, og der er en forventning til at samtlige ønske kan imødekommes indenfor rammen. Bestyrelsen godkendte rammen på kr ,- 04. Forhandling af tillæg til institutionens leder Der ønskes en bemyndigelse til bestyrelsesformanden til forhandling af engangsvederlag til øverste leder. Der ønskes en bemyndigelse til rektor til forhandling af engangsvederlag for nøglemedarbejdere i institutionen. Brev fra Undervisningsministeriet af 20. april 2007 Sags nr.: Bestyrelsen bemyndigede skolens bestyrelsesformand til at forhandle engangsvederlag til skolens rektor, samt bemyndigede skolens rektor til at forhandle engangsvederlag til nøglemedarbejdere. 05. Honorering af bestyrelsen Orientering om udmøntning af loven. Mail fra Undervisningsministeriet af 16. maj Af mail fra Undervisningsministeriet af 16. maj 2007 fremgår at der IKKE kan udbetales honorar til bestyrelsens medlemmer, der er udpeget af en fagforening. Dette blev taget til efterretning.

4 06. Orientering om skolens drift: Rektor orienterer om følgende punkter a) dimensionering og optag Sygeplejestudiet starter med 20 studerende på september-holdet og på nuværende er der 5-6 stykker på februar-holdet. Februar-holdet starter uanset hvor mange studerende der søger om optagelse på dette hold, idet ministeriet har udmeldt rammen så sent, at det har været svært at kunne informere om dette tiltag. Social- og sundhedsassistentuddannelsen starter med 2 fulde hold. Grundforløbet starter med 1 hold på 24 elever (dimensioneringen er max 26). b) personalesituationen En underviser har gennemført diplomuddannelse inden for voksenlæring/pædagogik. En kursuskonsulent har gennemført masteruddannelse i voksenlæring/pædagogik. En underviser i sygeplejerskeuddannelsen har anmodet om lektorbedømmelse, planen er at yderligere én afleverer i år og 2 i Uddannelseslederen på de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser har ønsket at forlade stillingen, men fortsætter som lærer og studievejleder. 1 sygeplejelærer er konstitueret som uddannelsesleder for 1 år. 1 nyansat lærer i de grundlæggende uddannelser i fagene dansk/engelsk. 1 lærer går på pension. 1 lærer overvejer at gå ned i ansættelsesbrøk. Skolens regnskabsmedarbejder er langtidssyg, og Bornholms Erhvervsskole har tilbudt skolen hjælp ved at stille en regnskabsmedarbejder til rådighed i 12 timer/ugentligt. En af skolens kursuskonsulenter er langtidssygemeldt. c) samarbejdet på Bornholm (dialogforum Bornholm) Arbejdsgruppen i dialogforum Bornholm har nu afleveret deres resultat til Per Hansen, og der forventes at blive indkaldt til en konference omkring fremlæggelse af resultateterne. Skolen har et samarbejde med 10.-klassescentret specielt 3S- klassen (Social-, Sundhed og Service). Holdet bliver undervist af skolens lærere i visse fag. Fortsat samarbejde med MVU-uddannelserne på Snorrebakken. Samarbejde med Erhvervsskolen og VUC om UVM og socialfondsprojekter. d) dannelse af Professionshøjskolerne Skolen ansøger om at blive optaget i forbindelse med et CVU. Dette kan ske, når de midlertidige bestyrelser på CVU-erne er blevet nedsat/etableret. Skolen forventer at CVU-erne retter henvendelse til os. e) bygninger Staten har uansøgt bevilget kr ,- til udvendig vedligeholdelse. Pengene er bl.a. brugt til maling/vedligeholdelse af gavl og udhæng på den ældste tilbygning. Til efteråret skal der foretages et energi-eftersyn med forslag til forbedringer.

5 07. Eventuelt. Skolen har som en konsekvens af bestyrelsens internat lavet en sommer-event omkring branding af skolen. Der er 130 tilmeldte, ligesom pressen samt bestyrelsen inviteres til at deltage under punktet: sammenfatning af dagen. Sygeplejestuderende Susanne Andersen forespurgte om skolens interesser for at tilbyde studerende og andet sundhedspersonale aftenundervisning i opdatering af engelsk. Skolen arbejder videre med dette. Bestyrelsesformand Arne Kolsum spurgte til om skolen ikke skulle lave nogle t-shirt med det nye skolelogo. Forelægges skolens PIT-udvalg. Næste møde er den 3. december 2007 kl med efterfølgende middag på Hotel Radisson. Således besluttet, og underskrevet: Arne Kolsum Gitte Andersen Henning Busted Kristian Kirk Mailand Britt Sommer Birthe Runekær Hansen Elisabeth Wichmann Hanne Sletterød Susanne Andersen Ellen Westh Jensen

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010 Jyllandsgade 2 DK-7600 Struer Tlf: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer-statsgym@stgym.dk www.struer-statsgym.dk Sagsbehandler: S: Dato 20.12.2010 Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 26. marts 2015 cava Mødested: Mødelokalet Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30 Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30 Afbud: Arne Kjær, Helle Lindkvist Kjeldsen, Lotte Thøgersen, Jakob Schow-Madsen. Lektor og lærernes tillidsrepræsentant

Læs mere

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium.

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Paderup d. 3. november 2009. Indkaldelse til 15. møde i Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Mandag d. 9. november 2009 kl. 17.30 19.00. Forud for mødet er bestyrelsen inviteret til at deltage i 2. halvdel

Læs mere

1. Bemærkninger til referat den 8. april 2014? Nej

1. Bemærkninger til referat den 8. april 2014? Nej Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Onsdag d. 14. maj kl. 16.00 18.00, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra Else, Bo (på mail lige inden mødet), Janni (sygemeldt), Noel (udtrådt) 1. Bemærkninger

Læs mere

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet.

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet. Mødeindkaldelse 18. juni 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: Tirsdag den 24. juni Tid: 16.00 18.00 Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale

Læs mere

Møde i formandskabet for FUHA

Møde i formandskabet for FUHA Dorte Jeppesen, Danske Regioner, Simon Heidemann, TL, næstformand, Lotte Meilstrup, FOA, 2. næstformand cc. John Steffensen, sekretariatet Møde i formandskabet for FUHA Dato: 9. marts 2011 Sagsbehandler:

Læs mere

Dagsorden blev herefter godkendt.

Dagsorden blev herefter godkendt. REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 26. marts 2014 Torsdag den 27. marts 2014 kl. 8.00-10.00 Buddinge Hovedgade 80, Søborg, Auditoriet Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse

Læs mere

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 1. Godkendelse og underskrift af referat (kl. 15.20) Referaterne indstilles til godkendelse. Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 Referaterne

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 6. JANUAR, 2015

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 6. JANUAR, 2015 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 6. JANUAR, 2015 Til stede: Palle Broman, Huno K. Jensen, Erik Olesen, Laurits Lykkeskov Gran, Thea Karoline Marx, Helle Risvig Nielsen. Afbud: Steffen Lange, Britta

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2007 HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Rigets tilstand AVA projektet Call Center projektet Overenskomst 2007 i TDC Overenskomst 2007

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere

Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne

Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne Mandag den 2. februar 2009 kl. 13.00 15.00 på social og sundhedsskolen syd. Medlemmer: Alice Andersen FOA formand Tom Svendsen,

Læs mere

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning.

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning. Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pædagogiske ledere - vejledning I forbindelse med OK 08 blev

Læs mere

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 Mødedeltagere: Vinie Hansen Dorthe Larsen Karl Neumann Allan Nielsen, deltog fra

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING 2013

SKRIFTLIG BERETNING 2013 SKRIFTLIG BERETNING 2013 Til Det Offentlige Beredskabs Landsforbunds 44. ordinære generalforsamling, onsdag den 21. august 2013 på Hotel Hvide Hus, skal jeg på bestyrelsens vegne, i henhold til DOBL s

Læs mere

Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen Erhvervsakademi Dania. LOUADVOKATFIRMA (Danske Erhverv) Erhvervsakademi Dania

Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen Erhvervsakademi Dania. LOUADVOKATFIRMA (Danske Erhverv) Erhvervsakademi Dania Mødereferat 17.9.2014 Mødeforum: Erhvervsakademi Danias bestyrelse Dato: 9.9.2014 Tid: 15-17 Sted: Deltagere: Dania Randers, Minervavej 63 Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 4. juni 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 20.januar 2010 Tid: kl. 17 Sted: rektors kontor Til stede: Peter Speldt Flemming Krogh Preben Busch Michael Krautwald-Rasmussen Charlotte

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted

Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Referat 6. oktober 2014 Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Til stede Isabella Meyer, Mogens Hansen, Anne-Sofie Domino, Jonas Priess Sørensen,

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

D A G S O R D E N til 32. møde i bestyrelsen torsdag den 7. februar 2013 kl. 17.00-19.30

D A G S O R D E N til 32. møde i bestyrelsen torsdag den 7. februar 2013 kl. 17.00-19.30 1. februar 2013 D A G S O R D E N til 32. møde i bestyrelsen torsdag den 7. februar 2013 kl. 17.00-19.30 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat af fra møder i bestyrelsen den 30. oktober

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Referat. Fra møde i LUU. Mandag den 12. november 2012 fra klokken 8.30 til 12.00. Mødet afholdtes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0.

Referat. Fra møde i LUU. Mandag den 12. november 2012 fra klokken 8.30 til 12.00. Mødet afholdtes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0. Referat Fra møde i LUU Mandag den 12. november 2012 fra klokken 8.30 til 12.00 Mødet afholdtes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0.8 3 medlemmer repræsenterende kommunerne: Monika Hoeck Petersen - Formand

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

Referat fra mødet i HovedUdvalget

Referat fra mødet i HovedUdvalget Mødedato: 13. april 2015 kl. 9.30-12.15 Mødested: Møderum 2 Referat fra mødet i HovedUdvalget Mødelokalet er reserveret fra kl. 8.15 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere