GAMBLING. har for alvor vundet indpas i vores dagligliv. Tidligere måtte interesserede

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GAMBLING. har for alvor vundet indpas i vores dagligliv. Tidligere måtte interesserede"

Transkript

1 LIDENSKAB? AF CAMILLA KARMARK JACOBSEN OG TRINE LIND LAURSEN GAMBLING på nettet Muligheden for at få sin spillelyst styret er eksploderet med udbredelsen af internettet. Mediet er let tilgængeligt, spilleren kan opretholde sin anonymitet og risikoen for at udvikle afhængighed er overhængende. Internettet har for alvor vundet indpas i vores dagligliv. Tidligere måtte interesserede selv opsøge teknologiske udbud, men i dag mødes vi dagligt, frivilligt såvel som ufrivilligt, af forskellige multimedier ikke mindst i form af internettet. Danmarks Statistik oplyser, at fire ud af fem danskere har computeradgang og internetopkobling i deres private hjem, og med disse tal er Danmark det land i verden med den højeste internetudbredelse (Rasmussen, 2001). Tek nologisk tilgængelighed er således blevet reglen mere end undtagelsen, og uafhængigt af tid og sted kan alle via teknologien begive sig rundt i verden udenfor og lade sig friste af de mange tilbud. Et område, som for alvor har grebet om sig de sidste år ikke mindst på grund af betydelig markedsføring er gambling på nettet. Udbuddet er steget markant og tæller alt fra poker, roulette, enarmet tyveknægte til Oddset. Fælles for disse spil er, at der er penge på højkant ved at trykke på venstre museknap er man økonomisk involveret, og når man logger af, kan man mulig- 3

2 vis kalde sig selv en vinder, men mere sandsynligt en taber. At spillelystne personer ikke fysisk behøver at indgå i sociale kontekster for at få deres spillelyst stillet, men kan spille anonymt bag lukkede døre og i privatlivets skygge, har vist sig at have en betydning i forhold til udvikling af en afhængighed. Og det sætter spørgsmålstegn ved den aggressive markedsføring og det store udbud, der netop er af online-gambling i dag. Marts-maj 2006 foretog vi som del af forberedelsen af vort speciale i alt ni kvalitative interview; et interview med Afdeling for Ludomani, et interview med en bestyrer af en internetcafé samt syv interview med personer, der enten har eller har haft et patologisk forhold til online-gambling. I vores informantgruppe var der repræsenteret en professionel pokerspiller, gamblere med såvel et stort som lille forbrug, gamblere, som både spiller online og offline samt rene online-gamblere. Vi havde ligeledes repræsentanter fra forskellige spilgrupper. Vi fandt empirien vigtig, da vi beskæftigede os med et emne, som forskningsmæssigt endnu kun er behandlet i et meget begrænset omgang, og da vi ad den vej kunne hente ny viden. Fokus i interviewene var at få en forståelse af fænomenet patologisk brug af online gambling samt undersøge og vurdere, hvad der adskiller online-gambling fra gambling manifesteret offline. Tilgængelighed For online-gambleren er tilgængelighed og anonymitet afgørende for, at forbruget finder sted. Det er derfor ikke givet, at gambling-aktiviteten ville udspille sig for vedkommende, hvis ikke gambling var tilgængeligt over internettet. Med tilgængelighed ligger en oplevelse af lethed, og som vores informanter beretter, er det muligt bare at gå hen til computeren og logge på, og så er spillet i gang. Derved opleves det både enklere og hurtigere end at skulle bevæge sig ned på et kasino, hvor man ligeledes er bundet af åbnings- og lukketider. Online-spillet er derimod disponibelt og kan forbruges (eller misbruges), når det passer ind i den enkeltes tidsplan. Det, der adskiller online-gambling fra gambling manifesteret offline, er derfor i høj grad et spørgsmål om kontekst. Aktivitetens udførelse via internettet finder i de fleste tilfælde sted i den private sfære, og således er udgangspunktet nyt i forhold til den tidligere nødvendighed af et fysisk kasino, en spillehal eller travbane. Hjemmet bliver den primære base for udfoldelse af gambling, og frem for at gambleren skal opsøge det offentlige rum for at stille sin spillelyst, er det muligt blot at logge på hjemmefra og derfra deltage i en egentlig offentlig aktivitet. Gamblingen løftes således ud af den lokale sammenhæng og genskabes på tværs af uafgrænsede tid-rum-områder. I vores møde med online-gamblere 4

3 Bag om artiklen Artiklen hviler delvist på et empirisk grundlag, idet forfatterne bl.a. har interviewet syv personer med et nuværende eller tidligere patologisk forhold til onlinegambling. Interviewene er indgået i deres specialeafhandling Patologisk Brug af Online Gamling, Interesserede kan henvende sig direkte til forfatterne på eller blev denne udviskning mellem tid og rum meget tydelig. Flere af de informanter, vi talte med, spiller hjemmefra, og vi fik beretninger om, at de iført nattøj fra sengen logger på den bærbare computer og gambler dagen væk. Sengen, som er et tydeligt symbol på privathed og en intim lokalitet, udtømmes eller tappes fra sådanne private egenskaber. Og det er ikke blot stedet, der udtømmes det samme kan siges at foregå omkring tidsaspektet. Online-poker spilleren er afhængig af internationale turneringer, og online Oddset-spilleren er afhængig af at følge sportskampe rundt om på kloden. Soveværelset fungerer pludseligt som sportsstadion og kasino, og natten bruges ikke længere til det, den traditionelt set og måske også biologisk set burde nemlig til at sove. Et anonymt set-up Hvor tilgængelighed konstituerer muligheden for online-gambling, så synes anonymiteten at være den afgørende faktor for udnyttelse af denne mulighed. Mange forskere anser anonymitetsfaktoren som værende et grundlæggende element for afhængighed af internetaktiviteter (Putnam, 2000; Griffith, 1998, Young, 1999, Hald, 2005). Da brugeren gemmer sig bag en computerskærm, opbygger denne en tryghed qua sin anonymitet, og således er personer, som ikke ville opsøge et gambling-marked i den virkelige verden, uforstyrret i at udforske det online. Med denne tanke er internettet et givent middel til introduktion af gambling-aktiviteter. Anonymiteten tjener ligeledes en funktion i forhold til, at spilleren uforstyrret kan opsøge og udforske et marked i et omfang, som vedkommende normalt ikke ville. Ved et spil som fx Oddset skal gambleren offline bevæge sig ned i et supermarked eller kiosk, hvor kuponerne findes, og gamble i en kontekst langt væk fra spilleverdenen en forudsætning, som kan være af betydning for spillets omfang. 5

4 Som en informant beretter: Du går jo ikke ned i Brugsen med kr. og så spiller dem op. Det ville jo se lidt mærkeligt ud, ikke? Det ville være flovt at vise, at man havde et afhængighedsforhold til det. Og hvis man skulle komme flere gange Og så ville der være en kø bag dig, plus at forhandleren ville se, hvad du gør. Som citatet eksemplificerer, får brugeren af online-gambling distance til udbyderen og undgår via internettets anonyme set-up at blive stigmatiseret af sine omgivelser. Hvad du end spiller, og for hvor meget, behøver aldrig at blive opdaget, og konsekvenserne heraf kan virke mindre truende. Den uvirkelighedsfornemmelse, der træder i kraft, når personen ikke fysisk er til stede i en gambling-kontekst bliver særligt tydeligt i forhold til de penge, som der spilles for og med. Én informant fortæller, at han snildt kan spille for dollars på én dags poker på nettet, medens han tænker over, om jeg køber en kop kaffe til 5 kroner.. Jørsel taler netop om, at virtuelle penge oplevelsesmæssigt mister deres værdi (Jørsel, 2001), hvilket bliver et betydeligt problem ved online-gambling. Et klik med musen er alt, hvad der skal til, før end spilleren er økonomisk involveret. Virkeligheden fremstår meget fjern, og online-spillerne viser sig således også at være villige til at sætte større beløb på højkant end ved traditionelle former for gambling. Under det anonyme set-up er det ligeledes interessant, at undersøgelser af psykologiske profiler på nettet har vist, at mange med et overforbrug af internetaktiviteter ofte er personer med dysfunktionel social adfærd (Whang et al., 2003). Faktorer som generthed, social angst og ensomhed er forbundet med et højere internetforbrug, hvor onlineaktiviteten fungerer som underholdning og afslapning (ibid.; Scealy et al., 2002; Chak & Leung, 2004). Internettet bliver således en måde at forblive anonym og kompensere for mangel på interaktion med andre. Men selv hvis ikke man er genert, kan internettets anonymitet virke tillokkende. For en stund kan online-gambleren smide sin sociale identitet som fx studerende eller forretningsmand og bare være gambler. Denne anonymisering bidrager til, at gambleren får sine dagligdagsproblemer på afstand og giver en umiddelbar opløsning af spænding. Young taler om, at internetafhængige går til computeren for at få et pusterum fra deres besværlige forhold i livet, og hun sidestiller dette med en alkoholiker, der drikker for at bedøve sin smerte (Young, 1999). Samværet med computeren bliver spillerens foretrukne relation. I det virkelige liv bliver vi ofte målt og vejet og får evaluerende respons på de valg, vi træffer, men i samspillet med computeren fritages vi fra samme vurdering og bedømmelse. For en onlinegambler handler det i øjeblikket kun 6

5 om dem selv og computeren, og der er ikke ansigt-til-ansigt-publikum til at bevidne hverken succeser eller tab. Dette har betydning i forhold manglende udefrakommende kontrol, og spilforbruget kan i al sin anonymitet intensiveres. Det er udelukkende op til den enkelte at holde styr på sit eget spil, og uden ydre begrænsninger eller stopklodser, er det oplagt, at der via onlinegambling er større risiko for udvikling af et patologisk brug. Afhængig af selvforglemmelse Foruden spænding og drømmen om penge er noget af det afhængighedsskabende ved gambling, at man bliver opslugt af aktiviteten og for en stund glemmer tid, sted og bekymringer. Gamblingen giver med andre ord et flow, som er karakteriseret ved en ændret bevidsthedstilstand. Begrebet flow henviser til en behagelig oplevelse af at være fuldstændig involveret i en aktivitet, så at distraktioner og bekymring om fiasko udelukkes, og at man nyder aktiviteten for aktivitetens skyld (Csikszentmihalyi, 1996). Et slående fællestræk for flere af vores informanter er, at de på trods af gentagne tab stadig er tiltrukket og fascineret af online-spillet og fortsætter deres aktivitet. Det kan umiddelbart virke uforstående, men flow-oplevelsen taget i betragtning giver det alligevel mening. Det kan dermed rejse tvivl om, hvorvidt målet for gambleren egentlig er penge, eller om det er selve aktiviteten og den oplevelse, som spillet medfører. Det er måske flow-oplevelsens forsyning af en helt særlig verden uden bekymringer, forpligtelser og ansvar, som er afhængighedsskabende for gambleren en verden i kontrast til virkeligheden. En tilsvarende lokkende og kontrastfyldt verden er internettet og computeren. Shaffer pointerer, at brug af computeren accelererer den subjektive oplevelse af tid, og at man som bruger kan 7

6 få følelsen af at blive tabt i cyberspace (Shaffer, 1996). Det er her sandsynligt, at internettets karakteristika er med til at forstærke gamblerens oplevelse af total optagethed, ubesvær og flydende handlingsstrøm. Internettet sætter den kontinuerlige tid ud af drift, da livet på internettet ikke kan afgrænses mellem yderpositionerne begyndelse og afslutning. Internettet tillader derimod online-gambleren at begynde og afslutte sin rejse hvor som helst og når som helst, hvormed internettet ændrer personens tidsoplevelse. Som en vores informanter beretter: Man får sådan lidt opbygget en anden verden, uden at man måske er klar over det selv. Man kommer ind i den verden, og så sidder man bare og vil det, og så er der pludseligt gået fire timer Man glemmer tiden, og den går bare meget hurtigt, fordi du er så fokuseret på det. Ved online-gambling kan vi altså se, at både gambling-aktiviteten og internettet er med til at skabe en ændret bevidsthedstilstand, og det er således sandsynligt, at aktiviteten i dobbelt forstand kan virke forførende og tillokkende på brugeren. De aktiviteter, som er i stand til at ændre oplevelse og bevidsthed, har netop potentiale til at være afhængighedsskabende, og her er onlinegamblingens brug af computer yderligere med til at accelerere den subjektive oplevelse af tid og således forstærke afhængighedspotentialet. De unge mænd Statistiske opgørelser viser, at det hovedsagelig er unge mænd, der findes på det elektroniske spilmarked, og det blev også meget tydeligt for os i mødet med denne målgruppe. Det at det hovedsagelig er mænd, som bruger (og misbruger) online-gambling, mener vi til dels at kunne forklare ud fra, at aktivitetens bagvedliggende principper samt markedsføring i høj grad taler til et maskulint publikum. Reklamer slås fx stort op i avisernes sportssektioner og taler desuden til drømmen om store biler og letpåklædte kvinder. Aktivitetens konkurrence- og spændingsaspekt mener vi desuden også appellerer til de mandlige spillere, og computeren som teknologisk middel forstærker blot denne appel. At det er de unge, som gambler online, hænger i høj grad hænger sammen med deres livsførelse og brug af internettet som medie. De unges liv har ikke længere blot hjemmet som scene, men flere skiftende scener med varierende sociale regler, og deres brug af kommunikationsmedier kan ses som en måde at tackle denne omskiftelighed og tilpasning. Da unge vokser op med nye krav til sociale kompetencer samt med nye medier til rådighed, overrasker det ikke, at undersøgelser viser, at det især er de unge, som hurtigt tager nye kommunikationsredskaber i brug (Sørensen & Olesen, 2000; Drotner, 2001; Jessen, 2002). De nye medier kan siges at forsyne 8

7 med kontinuitet og sammenhæng i en hverdag præget af stadige skift, og det virtuelle rum er således tillokkende ud fra deres livsbetingelser. Et tydeligt eksempel var vores informant, hvis forbrug af online-gambling steg markant, da han blev udstationeret i Irak. Gamblingen blev en måde at koble fra på og bringe noget trygt med på tværs af omskiftelige scener. Med vores tidligere pointe in mente om, at tilgængelighed har en afgørende betydning for initiering af online-gambling, kan unges brug af det virtuelle rum således repræsentere en risikofaktor i udvikling af en afhængighed. De unge skal ikke aktivt opsøge online-aktiviteten, da den er en naturlig del af deres livsførelse, hvilket kan være forklaring på overvægten af unge mænd på det elektroniske spilmarked. Tiltag på området? Det er, som om man ikke fra politisk eller samfundsmæssig side har taget stilling til, hvad man skal tænke om den markante udvikling inden for online-gambling. Et hastigt stigende udbud følges op af aggressiv markedsføring, som vi konstant møder i aviser, på nettet eller via reklamer i fjernsynet. På fritidshjem og efterskoler står lærere og pædagoger for at arrangere pokerturneringer, hvilket blot er ét af mange eksempler på en opfordrende appel til de unge, og der synes ikke at være et egentligt modstykke til denne tilskyndende bevægelse. Studier har vist en klar sammenhæng mellem udbud og forbrug, og i takt med udviklingen af nye spilformer og et stigende antal udbydere er antallet af personer med ludomani i vækst (Røjskjær & Nielsen, 1999). Uden tiltag i form af kontrol eller oplysning om online-gambling ser vi derfor en risiko for, at stadig flere unge bliver afhængige af spil på nettet. Vores erfaring med de unge gamblere er, at mange af dem oplever, at afhængigheden er kommet bag på dem. Spil- 9

8 udviklingen er sket meget hurtigt og ingen har på forhånd advaret dem om spillets farer. Med online-gambling er der tale om en socialt accepteret aktivitet, som får stor reklamedækning, og det er derfor ikke så mærkeligt, at det kan være svært at skelne og sætte grænser mellem et forbrug og et misbrug. I tråd hermed føler de unge gamblere sig ofte meget alene med problemet, og mange er i tvivl om, hvor de kan søge hjælp, når først de er blevet afhængige. Vi mener derfor, at det er vigtigt at igangsætte en debat om fænomenet online-gambling og forhåbentlig skabe en modvægt til den opfordrende appel, som præger mediebilledet. Det er vigtigt med dialog og oplysningsarbejde, der vægter den potentielle fare for afhængighed, som modstykke til online-gambling som uskyldig underholdning. Sammenfattende har vores arbejde vist, at tilgængelighed, anonymitet, interaktion med computeren samt den virtuelle ændring af pengeværdi er markante særtræk ved online-gambling. Der er mange pejlinger, der tilsammen antyder, at vi med patologisk brug af online-gambling har med et nyt og selvstændigt felt at gøre, og et stort udsnit af vores informanter ville efter vores opfattelse ikke have udviklet et omfattende eller patologisk gambling-forbrug uden internettet. Det forstærker vurderingen af, at online-gambling har særegne egenskaber, men vi efterlyser dog mere omfattende forskning inden for området, før end vi for alvor kan slå noget fast. Camilla Karmark Jacobsen, cand.psych. Trine Lind Laursen, cand.psych. 10

9 Referencer: Chak, K. & Leung, L.: Shyness and Locus of Control as Predictors of Internet Addiction and Internet Use, I CyberPsychology & Behaviour, Vol. 7, No. 5, Csikszentmihalyi, Mihaly: Creativity flow and the psychology of discovery and invention, HarperCollins Publi shers, USA, Drotner, K.: Medier for fremtiden: Børn og unge og det nye medielandskab, Høst & Søn, København, Griffiths, Mark: Internet Addiction: Does It Really Exist?, I Psychology and the Internet, Ed. by J. Gackenbach, Academic Press, San Diego, USA, 1998 Hald, Gert Martin: Pornografi & Internetafhængighed: Fanget i Nettet, I Psyke & Logos, årgang 26, nr. 1, Jacobsen, Camilla Karmark & Laursen, Trine Lind: Patologisk Brug af Online Gambling. Specialeafhandling, Institut for Psykologi, KUA, Jessen, Carsten: Kommunikationsmedier og sociale forandringer hvorfor bruger børn og unge mobiltelefon? I Børn på Nettet. Kommunikation og læring, Red. af Birgitte Holm Sørensen et al., Gads Forlag, København, Putnam, Dana E.: Initiation and Maintance of Online Sexual Compulsivity: Implications for Assessment and Treatment, I CyberPsychology & Beha viour, Vol. 3, No. 4, Mary Ann Liebert, Inc., Rasmussen, Michael: Danmarks Internetbrug og misbrug, Røjskjær, Steffen & Nielsen, Per: Ludomani prævalens og manifestationer, Afdeling for forskning og formidling, Forlaget Ringgården, Scealy, M., Phillips, J. & Stevenson, R.: Shyness and Anxiety as Predictors of Patterns of Internet Usage, I CyberPsychology & Behaviour, Vol. 5, No. 6, Shaffer, Howard J.: Understanding the Means and Objects of Addiction: Technology, the Internet, and Gambling, I Journal and Gambling Studies, vol. 12 (4), Human Science Press Inc., Sørensen, B.H. & Olesen, B.R.: Børn i en digital kultur Forskningsperspektiver, Gads Forlag, Whang, L., Sujin, L. & Chang, G.: Internet Over-users Psychological Profiles: A Behaviour Sampling Analysis on Internet Addiction, I CyberPsycho logy & Behaviour, Vol. 6, No. 2, Young, Kimberly S.: Fanget i Nettet en kur mod internetafhængighed, Introite! Publicers,

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge

Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge Per S t raarup S øndergaar d Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge 2013 Per Straarup Søndergaard Bogen er udgivet med støtte fra: Foto:

Læs mere

DIGITAL TRIVSEL UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11.

DIGITAL TRIVSEL UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11. UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11.2013 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL

Læs mere

Sikker Surf 10 Tips. - en vejledning om internettet til forældre og deres børn.

Sikker Surf 10 Tips. - en vejledning om internettet til forældre og deres børn. Sikker Surf 10 Tips - en vejledning om internettet til forældre og deres børn. I folderen finder du: 10 tips til sikker adfærd på internettet Tjekliste til dialog i familien Netikette regler Forklaring

Læs mere

En danskers mediehverdag Mediernes rolle i hverdagslivet nu og fremadrettet. Eva Steensig Erhvervssociolog Lighthouse CPH A/S

En danskers mediehverdag Mediernes rolle i hverdagslivet nu og fremadrettet. Eva Steensig Erhvervssociolog Lighthouse CPH A/S En danskers mediehverdag Mediernes rolle i hverdagslivet nu og fremadrettet Eva Steensig Erhvervssociolog Lighthouse CPH A/S Superbrugeren anno 2009 Superbrugeren contra resten af befolkningen Kilde: Gallup

Læs mere

Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet

Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet Som forældre er det vigtigt at du: Accepterer at medierne er kommet for at blive og er en del af børn og unges virkelighed. Så vis dem

Læs mere

POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI. Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet

POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI. Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet 2011 INDHOLD Afsnit 1: Liv & Spil - Introduktion 1 Afsnit 2: Ludomani og penge - mænd og misbrug 6 Afsnit 3:

Læs mere

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester A Du bruger biblioteket en del, både i forbindelse med dit arbejde, men også sammen med dine børn. Du synes, det er en fantastisk mulighed for at introducere børnene til leg og læring og samtidig bruge

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

Guide. For lærere i Slagelse Kommune KLÆDT PÅ TIL DIGITAL DANNELSE

Guide. For lærere i Slagelse Kommune KLÆDT PÅ TIL DIGITAL DANNELSE Guide For lærere i Slagelse Kommune KLÆDT PÅ TIL DIGITAL DANNELSE Facebookvenner med eleverne? Ja og nej! Der kan være flere grunde til at være venner med sine elever på nettet, men først og fremmest bør

Læs mere

Henkel Norden AB ("Henkel") er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel.

Henkel Norden AB (Henkel) er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel. HENKEL FORTROLIGHEDSPOLITIK Vi, hos Henkel, tager vores forpligtelser i henhold til dansk lov om databeskyttelse (persondataloven) alvorligt og er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedserklæring

Læs mere

Analyse af forbrugernes forventninger til Julehandlen 2008

Analyse af forbrugernes forventninger til Julehandlen 2008 Analyse af forbrugernes forventninger til Julehandlen 2008 Overblik Kvinderne er tidligt ude: Antallet af kvinder der allerede er begyndt deres julegave indkøb er betydeligt større end mænd. 76% af de

Læs mere

Lad SnapLog komme til orde i organisationens forandringer!

Lad SnapLog komme til orde i organisationens forandringer! Lad SnapLog komme til orde i organisationens forandringer! Workshop nr. 518 - Arbejdsmiljøkonferencen 2012 Erhvervspsykolog Anne Lehnschau (ale@bst-nord.dk) & Cand.merc.(psyk.)stud. (cle@bst-nord.dk) Program

Læs mere

Vejledning for Modeller

Vejledning for Modeller Vejledning for Modeller Vejledning for Modeller Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Chat typer på Cam4You... 3 Min Konto... 4 Gå online... 4 Specielt ved privat chat... 10 Mine indstillinger... 11 Ændre priser...

Læs mere

It-sikkerhed Kommunikation&IT

It-sikkerhed Kommunikation&IT It-sikkerhed Kommunikation&IT Dette projekt handler om IT-sikkerhed. Gruppen har derfor valgt at have om Facebook, hvor vi vil hjælpe folk med at færdes rigtigt på nettet. Dette vil gøre ved hjælp af at

Læs mere

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer Signe H. Lund, Stud. Psych, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Indledning Formålet med projektet har været, via semi-strukturerede

Læs mere

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Af naturvejleder, socialpædagog og psykoterapeut Benny Jensen, Psykiatrisk Informationscenter. Psykisk syge får både selvværd og et

Læs mere

Digital trivsel. Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Odense, 23.05.2013. www.foredragogkonferencer.

Digital trivsel. Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Odense, 23.05.2013. www.foredragogkonferencer. Digital trivsel Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde Konference Scandic Odense, 23.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk DIGITAL TRIVSEL Unges onlineliv og redskaber

Læs mere

N r. 3 4. Få det bedre med at gå til tandlæge

N r. 3 4. Få det bedre med at gå til tandlæge N r. 3 4 Få det bedre med at gå til tandlæge Få det bedre med at gå til tandlæge Tandlægeskræk er en folkelig betegnelse for det at være nervøs eller bange for at gå til tandlæge. Men tandlægeskræk er

Læs mere

Tre simple trin til at forstå dine drømme

Tre simple trin til at forstå dine drømme - En guide til at komme i gang med dit drømmearbejde, eller til at blive bedre til det du allerede gør. Vigtige pointer: Når du viser dine drømme interesse vil du bedre kunne huske dem. Din drøm er din

Læs mere

BØRNEINDBLIK 3/14 JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG

BØRNEINDBLIK 3/14 JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG BØRNEINDBLIK 3/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 3/2014 1. ÅRGANG 4. APRIL 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES LIV PÅ SOCIALE MEDIER JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG Næsten alle 13-årige er aktive

Læs mere

Forord...1. 4. Konkurrencegenet vågner... 29. 5. Iværksætteri er også et fag...41. 6. Forretningen eksploderer...53

Forord...1. 4. Konkurrencegenet vågner... 29. 5. Iværksætteri er også et fag...41. 6. Forretningen eksploderer...53 Bog 1 af 3 Forfattere : Casper Blom og journalist Carsten Lorenzen Udgiver, salg og distribution: Casperblom.dk Forlag: Video2web.dk Korrekturlæsning: Maria Jensen Sat med The Serif 10/14 pt Trykt hos:

Læs mere

Mennesker med fokus på kost og motionsvaner et andet perspektiv på det vi kalder spiseforstyrrelser

Mennesker med fokus på kost og motionsvaner et andet perspektiv på det vi kalder spiseforstyrrelser Mennesker med fokus på kost og motionsvaner et andet perspektiv på det vi kalder spiseforstyrrelser Er der noget, der hedder rigtig og forkert? Når man bruger ordet forstyrrelse i forbindelse med spiseforstyrrelse

Læs mere

Kommissionens grønbog om

Kommissionens grønbog om Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 225 Offentligt Kommissionens grønbog om online spil i det indre marked Skatteudvalget 25. maj 2011 Lidt historik før internettets udbredelse Nationalt begrænset

Læs mere

Spørgeskema: Autism-Good-Feeling (udkast)

Spørgeskema: Autism-Good-Feeling (udkast) Spørgeskema: Autism-Good-Feeling (udkast) Peter Vermeulen, PhD Autisme Centraal, Gent, Belgium, 2014 Baggrund: Spørgeskemaet Autisme-Good-Feeling er et uformelt assessment værktøj. Formålet med værktøjet

Læs mere

Bilag 13: Interviewguide til semistrukturerede interview. Briefing. Hvem er vi? Præsentation af interviewerne og projektets formål

Bilag 13: Interviewguide til semistrukturerede interview. Briefing. Hvem er vi? Præsentation af interviewerne og projektets formål Bilag 13: Interviewguide til semistrukturerede interview Briefing Præsentation af interviewerne og projektets formål Hvem er vi? Gruppen består af: Kristina, Britt og Virdina. Vi læser Klinisk Videnskab

Læs mere

Dreamtours. Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation

Dreamtours. Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation Dreamtours En visuel identitet skabt af Anders Hanberg, Camilla Sabatinski, Mathis Gallego- Pedersen og Peter Schindler. Den danske multimediedesignklasse - 1.semester

Læs mere

Mediepolitik Når børn og unge bruger så megen fokus på digitale medier skal vi forholde os til det som klub skole - bibliotek mm. Vi skal forholde os

Mediepolitik Når børn og unge bruger så megen fokus på digitale medier skal vi forholde os til det som klub skole - bibliotek mm. Vi skal forholde os Mediepolitik Når børn og unge bruger så megen fokus på digitale medier skal vi forholde os til det som klub skole - bibliotek mm. Vi skal forholde os til alle aspekter: Spil, mobiltelefon. Chatsites, fysisk

Læs mere

Læring og Spejderliv. - og frihed og fællesskab. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2013

Læring og Spejderliv. - og frihed og fællesskab. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2013 Photo: Hans Henrik Knoop, 2012 Læring og Spejderliv - og frihed og fællesskab Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2013 Fundamentale forudsætninger for trivsel oplevelser

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Pia Fuglsang Bach, community redaktør, Berlingske. KAPITEL ET... 9 LinkedIn for virksomheder

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Pia Fuglsang Bach, community redaktør, Berlingske. KAPITEL ET... 9 LinkedIn for virksomheder INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7 Pia Fuglsang Bach, community redaktør, Berlingske KAPITEL ET... 9 LinkedIn for virksomheder Hvorfor have en virksomhedsprofil på LinkedIn?... 10 Overvejelser inden du

Læs mere

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER KONFERENCE SCANDIC ODENSE 29.01.2015 KURSER & KONFERENCER KURSEROGKONFERENCER.DK DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER Ungdomslivet

Læs mere

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8.1 FORSTÅELSE AF VIRKSOMHEDENS PRODUKTER/SERVICEYDELSER OG RESSOURCER... 114 8.2 INFORMATIONSSØGNING I RELATION TIL LANDE-, KONKURRENT-

Læs mere

Essensen af et godt dagtilbud

Essensen af et godt dagtilbud Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU alm. del Bilag 15 Offentligt Essensen af et godt dagtilbud Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2012 Photo: Hans Henrik Knoop,

Læs mere

www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser

www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser De sociale medier og rejser ISBN: 87-87393-48-4 VisitDenmark Turismefaglig Viden Januar 2009 VisitDenmark Islands Brygge 43, 3 2300 København S Tlf. +45

Læs mere

Vi har ca. 1 time. Jeg har taget lidt med, så vi ikke sidder her og tørster. Tag en kop kaffe/te/kakao og en croissant. Gør dig det behageligt.

Vi har ca. 1 time. Jeg har taget lidt med, så vi ikke sidder her og tørster. Tag en kop kaffe/te/kakao og en croissant. Gør dig det behageligt. Bilag 6: Spørgeguide inklusiv forskningsspørgsmål Intro: (5 min.) Velkommen og tusind tak, fordi du vil deltage i vores samtale om unge og økonomi. Jeg hedder XX. Vi er 5 studerende fra Roskilde Universitet,

Læs mere

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Jeg vil i denne synopsis tegne et billede af forholdet mellem social kapital som et vigtigt aspekt for et velfungerende demokrati, og forholde

Læs mere

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Knap hver tredje respondent (29%) er ikke bekendt med, at de kan ændre på privatlivsindstillingerne i deres browser,

Læs mere

Hvornår og hvordan der kommer etik ind i og ud af videnskaben?

Hvornår og hvordan der kommer etik ind i og ud af videnskaben? Hvornår og hvordan der kommer etik ind i og ud af videnskaben? Jacob Birkler, cand.mag., ph.d.-stipendiat, Syddansk Universitet / Lektor, University College Vest. jbirkler@health.sdu.dk. Når et videnskabeligt

Læs mere

Hvad skal eleverne lære og hvorfor?

Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Af Karina Mathiasen Med indførelse af Folkeskolereformen og udarbejdelse af Folkeskolens nye Fælles Mål er der sat fokus på læring og på elevernes kompetenceudvikling.

Læs mere

IT Sikkerhed. Digital Mobning.

IT Sikkerhed. Digital Mobning. IT Sikkerhed. Nu i dag hvor vores computer næsten er tilkoplet hinanden 24/7 er det vigtigt at kunne beskytte sin compuder / server mod spyware, virus, spam og skam. Til det er vi gået i gang med at arbejde

Læs mere

[www.ungdomsringen.dk][www.ungdomsringen.dk][www.ungdomsringen.dk][www.ungdomsringen.dk]

[www.ungdomsringen.dk][www.ungdomsringen.dk][www.ungdomsringen.dk][www.ungdomsringen.dk] [www.ungdomsringen.dk][www.ungdomsringen.dk][www.ungdomsringen.dk][www.ungdomsringen.dk] http://www.youtube.com/wa tch?v=qvj-t0bl-mw Facebook,snapchat mm. Ung anno 2014 ricisis og muligheder Forældreholdninger

Læs mere

BØRNEINDBLIK 9/14 ANALYSE: FAMILIENS ØKONOMI OG UNGES VIDEN OM PRIVATLIV PÅ NETTET RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET

BØRNEINDBLIK 9/14 ANALYSE: FAMILIENS ØKONOMI OG UNGES VIDEN OM PRIVATLIV PÅ NETTET RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET BØRNEINDBLIK 9/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 9/2014 1. ÅRGANG 18. DECEMBER 2014 ANALYSE: FAMILIENS ØKONOMI OG UNGES VIDEN OM PRIVATLIV PÅ NETTET RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET Børn fra velstillede

Læs mere

Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste

Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste Listen er lang. Man kan træde forkert uendeligt mange gange i et parforhold. Men nogle af fejlene er værre end andre. Af Maria Christine Madsen, 04. februar

Læs mere

Undgår du også tandlægen?

Undgår du også tandlægen? STYRK munden Undgår du også tandlægen? HJÆLPER DIG! Få det bedre med at gå til tandlæge Tandlægeskræk er en folkelig betegnelse for det at være nervøs eller bange for at gå til tandlæge. Men tandlægeskræk

Læs mere

Du finder Olines univers på www.dr.dk/oline Du kan læse mere om Medierådets arbejde på www.medieraadet.dk. Projektet er støttet af TRYG FONDEN

Du finder Olines univers på www.dr.dk/oline Du kan læse mere om Medierådets arbejde på www.medieraadet.dk. Projektet er støttet af TRYG FONDEN Du finder Olines univers på www.dr.dk/oline Du kan læse mere om Medierådets arbejde på www.medieraadet.dk Projektet er støttet af TRYG FONDEN Layout & illustration: venomyum.com Oline har fået en computer,

Læs mere

Vejledning til Mboard

Vejledning til Mboard Vejledning til Mboard Mobiltelefonen er uden overdrivelse den mest udbredte og fremadstormende teknologi. De fleste telefoner kan i dag håndtere mail, video, musik, radio, GPS og gå på internettet. - og

Læs mere

PRÆSENTATION AF KAMPAGNE SPILLEFUGLEN 2014. Mandag d. 16. februar 2015

PRÆSENTATION AF KAMPAGNE SPILLEFUGLEN 2014. Mandag d. 16. februar 2015 PRÆSENTATION AF KAMPAGNE SPILLEFUGLEN 2014 Mandag d. 16. februar 2015 Baggrund for kampagne Opdragsgiver: Center for Ludomani Baggrund/kampagneårsag: Siden liberaliseringen af det danske spilmarked er

Læs mere

Få problemet ud af hovedet og tilbage i sammenhængen

Få problemet ud af hovedet og tilbage i sammenhængen Interview med Søren Hertz bragt i Indput 4/2012, De psykologistuderende på Københavns Universitets blad. Få problemet ud af hovedet og tilbage i sammenhængen Af Anne Rogne, stud.psych. (Igennem de mere

Læs mere

Kreative processer kan udvikle og styrke sproget. Birgitte Scheel Persson

Kreative processer kan udvikle og styrke sproget. Birgitte Scheel Persson Kreative processer kan udvikle og styrke sproget Jeg er Tosprogspædagog og vejleder Pædagogisk diplomuddannelse i dansk som andetsprog. Fokus på brug af billedsproglige arbejdsformer i sprogstimulering.

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven.

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven. Ydelseskatalog Det specialiserede socialområde for voksne 1. januar 2015 Indledning Dette katalog beskriver de ydelsespakker og indsatser, som Handicap og Psykiatri i Haderslev Kommune tilbyder borgere

Læs mere

BØRNEINDBLIK 4/14 UBEHAGELIGE OPLEVELSER ER EN DEL AF MANGE BØRNS LIV PÅ NETTET

BØRNEINDBLIK 4/14 UBEHAGELIGE OPLEVELSER ER EN DEL AF MANGE BØRNS LIV PÅ NETTET BØRNEINDBLIK 4/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 4/2014 1. ÅRGANG 24. APRIL 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES OPLEVELSER PÅ NETTET UBEHAGELIGE OPLEVELSER ER EN DEL AF MANGE BØRNS LIV PÅ NETTET Halvdelen af eleverne

Læs mere

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv.

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv. 1 2 Spørgsmål: Sc.1 Hvor ofte hører du musik enten på cd, mobiltelefon, computer, mp3- afspiller (ipod) eller lign det vil sige musik du selv vælger at sætte på og som ikke kommer fra radio eller tv? Base:

Læs mere

Læring i teori og praksis

Læring i teori og praksis Læring i teori og praksis Modul 2 Ph.d. i psykologi Email: rstelter@ifi.ku.dk 1 Program for dagen (Formiddag med eftermiddag med Helle Winther) kl. 09.15 Kl. 09.30 Kl. 10.45 Kl. 11.00 Kaffe og morgenbrød

Læs mere

Computerspil. Computerspillet bekæmp virussen! Kommunikation/it C Rapport skrevet af Kasper Storm Køppen 1.7

Computerspil. Computerspillet bekæmp virussen! Kommunikation/it C Rapport skrevet af Kasper Storm Køppen 1.7 Computerspillet bekæmp virussen! Kommunikation/it C Rapport skrevet af Kasper Storm Køppen 1.7 Humån Computer Interåction HCI eller på dansk MMS - Menneske Maskine Samspil Tiden hvor produkter blev solgt

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

Øget risiko For begyndere

Øget risiko For begyndere Øget risiko For begyndere Vi ser det dagligt i medierne: Ny undersøgelse viser 20 % øget risiko for at udvikle (et eller andet ubehageligt eller dødeligt) hvis man (gør noget som Sundhedsstyrelsen eller

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

EVIDENSBASERET COACHING

EVIDENSBASERET COACHING EVIDENSBASERET COACHING - SAMTALER BASERET PÅ DEN BEDST TILGÆNGELIGE VIDEN VED FORMAND FOR SEBC, EBBE LAVENDT STIFTER@SEBC.DK, WWW.EVIDENSBASERETCOACHING.DK Der vil være en times forelæsning efterfulgt

Læs mere

Psykologiske undersøgelsesmetoder

Psykologiske undersøgelsesmetoder Benny Karpatschof Psykologiske undersøgelsesmetoder Frydenlund Psykologiske undersøgelsesmetoder Frydenlund og forfatterne, 2007 1. udgave, 1. oplag, 2007 ISBN 978-87-7118-207-1 Grafisk tilrettelægning:

Læs mere

De vigtigste teknikker. Metode. Af Ulla Schade og Ebbe Lavendt

De vigtigste teknikker. Metode. Af Ulla Schade og Ebbe Lavendt Fokus på sundhed og livsstil er med til at forstærke menneskers ønske om og behov for forandring. Men hvad med motivationen? Den motiverende samtale har som metode i coaching dokumenteret effekt i forhold

Læs mere

Digitale læringsressourcer med fokus på opbygning af studiekompetencer i det aktuelle medielandskab

Digitale læringsressourcer med fokus på opbygning af studiekompetencer i det aktuelle medielandskab Digitale læringsressourcer med fokus på opbygning af studiekompetencer i det aktuelle medielandskab DUN konference 2012 Charlotte Albrechtsen & Tine Wirenfeldt Jensen Program 1. Studiekompetenceområdet:

Læs mere

Positiv Psykologi. - om flow, læring og læringsmiljøer. - eller: passivitet er selvfølgelig dræbende

Positiv Psykologi. - om flow, læring og læringsmiljøer. - eller: passivitet er selvfølgelig dræbende Positiv Psykologi - om flow, læring og læringsmiljøer - eller: passivitet er selvfølgelig dræbende Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2013 To universelle processer

Læs mere

En overlevendes beretninger

En overlevendes beretninger En overlevendes beretninger Forord til Kirsten Kallesøe: "Lige om lidt " af Finn Skårderud 1 Kirsten Kallesøe har været med i krigen. Og hun har skrevet rapport derfra. Det er denne bog. Det er ikke krigen

Læs mere

KULTURSTYRELSEN PRÆSENTATION AF SEGMENTERINGSSTUDIE CARATDEEPBLUE FEBRUAR 2014

KULTURSTYRELSEN PRÆSENTATION AF SEGMENTERINGSSTUDIE CARATDEEPBLUE FEBRUAR 2014 KULTURSTYRELSEN PRÆSENTATION AF SEGMENTERINGSSTUDIE CARATDEEPBLUE FEBRUAR 2014 AGENDA 1. Baggrund og formål 2. Metode 3. Resultater 4. Strategiske anbefalinger for segmenter BAGGRUND OG FORMÅL Undersøgelser

Læs mere

FAMILIER PÅ EVENTYR/NORGE

FAMILIER PÅ EVENTYR/NORGE FAMILIER PÅ EVENTYR/NORGE FAMILIER PÅ EVENTYR Norge Familier på eventyr Alder: 25 44 år (med børn) Typisk gruppestørrelse: 4 Volumen: 190.000 Hjemland: Norge Motiver Baggrund for ferie: Sol og strand Besøge

Læs mere

Fysisk aktivitet blandt børn og unge: hvad fremmer og hæmmer aktivitetsniveauet?

Fysisk aktivitet blandt børn og unge: hvad fremmer og hæmmer aktivitetsniveauet? Fysisk aktivitet blandt børn og unge: hvad fremmer og hæmmer aktivitetsniveauet? Hjerteforeningens konference om forskning i fysisk aktivitet og hjertesundhed Bjørn Holstein Institut for Folkesundhedsvidenskab

Læs mere

Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012

Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012 Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012 Kære medlem Hvem er vi egentlig? Er det kun det grå guld, der tror på en nordisk identitet? Ser ungdommen et fællesskab? Hvad med vores nye

Læs mere

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER STRESS Stress er blevet et stort problem for os og for vores trivsel i hverdagen. Stressforeningen i Danmark melder, at der hver dag er 35.000 danskere, der er sygemeldt pga. stress, og at ca. 430.000

Læs mere

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang.

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Den tekniske platform Af redaktionen Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Teknologisk udvikling går således hånd i hånd med videnskabelig udvikling.

Læs mere

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09.

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09. Forstå hjernen Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning Konference Hotel Scandic Odense 23.09.2013 Generator foredrag, kurser og konferencer www.foredragogkonferencer.dk

Læs mere

FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED

FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED 27-1-2012 KOMMUNIKATION & SAMFUND FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED Roskilde Tekniske Skole, HTX Søren Witek & Christoffer Thor Paulsen Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering... 3 Danskernes

Læs mere

NonUsers - Fynske ikke-brugere 2012. DB-syd 24. september

NonUsers - Fynske ikke-brugere 2012. DB-syd 24. september NonUsers - Fynske ikke-brugere 2012 DB-syd 24. september 1 Indhold 1. Undersøgelsens formål og gennemførelse 2. Høj ikke-bruger andel (brugshyppighed) 3. Potentiale for biblioteksbrug (kendskab, sandsynlighed

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Formandsberetning for Psykologisk Selskab for Forskningsmetodologi 2009

Formandsberetning for Psykologisk Selskab for Forskningsmetodologi 2009 Formandsberetning for Psykologisk Selskab for Forskningsmetodologi 2009 Arrangementer vinter/forår 2009 Arangementerne er for selskabets medlemmer. Medlemsskab kan tegnes ved indgangen - eller ved at sende

Læs mere

En digital lydtegneserie til unge ordblinde

En digital lydtegneserie til unge ordblinde En digital lydtegneserie til unge ordblinde I det følgende ses resultatet af fire studerendes projektarbejde på efterårssemesteret 2011, 5. semester på Interaktive Digitale Medier på Aalborg Universitet.

Læs mere

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere

Demokrati, magt og medier

Demokrati, magt og medier Demokrati, magt og medier Politisk Sociologi - Synopsis Sociologisk institut, Københavns Universitet sommereksamen 2011 Eksamensnummer 20 Antal tegn i opgaven 7093 Antal tegn i fodnoter 515 Indledning

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

1 Flirt med SMS Væk hendes interesse. EnRigtigMand.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Flirt med SMS Væk hendes interesse. EnRigtigMand.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Flirt med SMS Væk hendes interesse SMS-Flirting hvorfor? Guiden her er skrevet til dig som gerne vil være bedre til eller lære at flirte og score over SMS. Den tager udgangspunkt i, at det er en ny pige

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Projekt SMUK Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48 Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Slutevaluering projekt SMUK (resumé) Side 2 Projektperiode: 01.09.2009 31.05.2012 Sundhedsstyrelsens satspulje: Vægttab

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

CANNABISBRUG OG MISBRUG. Ph.d. i samfundsvidenskab, kandidat i pædagogisk sociologi Mette Kronbæk

CANNABISBRUG OG MISBRUG. Ph.d. i samfundsvidenskab, kandidat i pædagogisk sociologi Mette Kronbæk CANNABISBRUG OG MISBRUG Ph.d. i samfundsvidenskab, kandidat i pædagogisk sociologi Mette Kronbæk HVAD SKAL JEG TALE OM DEN NÆSTE TIME? Et sociologisk studie af voksne mennesker, som ryger cannabis eller

Læs mere

Blandt de redaktionelle medier er de lokale ugeaviser det medie, der læses/bladres igennem af flest og gemmes i længst tid, før det smides ud.

Blandt de redaktionelle medier er de lokale ugeaviser det medie, der læses/bladres igennem af flest og gemmes i længst tid, før det smides ud. Konklusioner Undersøgelsen viser at: Blandt de redaktionelle medier er de lokale ugeaviser det medie, der læses/bladres igennem af flest og gemmes i længst tid, før det smides ud. I husstanden læser de

Læs mere

SKOLEN FOR FREMTIDEN

SKOLEN FOR FREMTIDEN Ansøgningsskema 2009 Projekt nr.: (udfyldes af Skolen for Fremtiden) Projekt navn: Læring gennem bevægelse på ikt-baserede interaktive borde og andre relaterede brugerflader Ansøger: Skolens navn Søndervangskolen

Læs mere

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen "..." angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere.

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen ... angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere. Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen Skrevet af Johnny Boesen http://www.bedremedicin.dk/ Det følgende er en afskrift at en debat mellem Peter

Læs mere

Omsorg for arbejdstiden? Digital arbejdstidsplanlægning i sygehusvæsenet Et kvalitativt studie.

Omsorg for arbejdstiden? Digital arbejdstidsplanlægning i sygehusvæsenet Et kvalitativt studie. Omsorg for arbejdstiden? Digital arbejdstidsplanlægning i sygehusvæsenet Et kvalitativt studie. Karin Hammer-Jakobsen Jordemoder, MPH November 2011 Vejleder: Henriette Langstrup, Adjunkt, Afd. for Sundhedstjensteforskning,

Læs mere

On-line dialog startes off-line

On-line dialog startes off-line On-line dialog startes off-line Af: Anette Boiesen Petersen Markedskonsulent Post Danmark A/S Søren Pedersen Senior Consultant Wilke A/S Synopsis: Word of Mouth er en af de mest effektive kommunikationsfomer

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

Sprogrigtighed: Sprogbrug og retskrivning

Sprogrigtighed: Sprogbrug og retskrivning Ret & Rigtigt 5 a Sprogrigtighed: Sprogbrug og retskrivning Øvelser 1 Niels Erik Wille Lektor (emeritus) i Dansk Sprog, cand.mag. Inst. f. Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier Roskilde

Læs mere

Vejledning. Boformer for hjemløse

Vejledning. Boformer for hjemløse Vejledning Boformer for hjemløse Indhold 2 Hvad er BINDEKS?... 3 Hvordan ser BINDEKS ud?... 3 Hvad kan BINDEKS?... 3 Før I måler... 4 Måling... 5 Udvikling... 5 Måling igen... 5 Fastholdelse... 6 Handleplan...

Læs mere

Familieliv med ADHD ADHD KONFERENCE 2014. Cand. Psych. Dorte Damm Specialist i børneneuropsykologi og psykoterapi

Familieliv med ADHD ADHD KONFERENCE 2014. Cand. Psych. Dorte Damm Specialist i børneneuropsykologi og psykoterapi Familieliv med ADHD ADHD KONFERENCE 2014 Cand. Psych. Dorte Damm Specialist i børneneuropsykologi og psykoterapi Familier med ADHD Høj grad af arvelighed Familiens funktion Familiens forståelse af barnet

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø, trivsel og smerter blandt omsorgsmedarbejdere

Psykisk arbejdsmiljø, trivsel og smerter blandt omsorgsmedarbejdere Psykisk arbejdsmiljø, trivsel og smerter blandt omsorgsmedarbejdere Thomas Clausen, NFA, den 17. september, 2014 tcl@arbejdsmiljoforskning.dk Psykisk arbejdsmiljø, trivsel og smerter blandt omsorgsmedarbejdere

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere