Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. oktober 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen (O) Henning Jørgensen (F) Steen Christensen (A) Uffe Sørensen (J)

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01 Møde med Revisionen Boligforeningen P.M. - sammenlægning af afdeling 15 og Boligforeningen P.M. - sammenlægning af afdeling 1 og afdeling Boligforeningen P.M. - ansøgning om tilladelse til sammenlægning af afdeling 30, 31 og Boligforeningen P.M. - ansøgning om tilladelse til sammenlægning af afdeling 13 og Boligforeningen P.M. - ansøgning om tilladelse til sammenlægning af afdeling 19, afdeling 22 og afdeling Lokalplanforslag nr , Asaa Børnehave, og kommuneplantillæg nr. 37 (D) Budget 2010 for Reno-Nord Revision af erhvervspolitik - tilføjelse af indsatsområde vedrørende turisme Videreførelse af Asaa Genbrugsplads efter den 1. januar Personaleressourcer til affaldsområdet Kvalitetsrapport for skoleområdet Ansøgning om overførsel af resttilskud af pulje til halbyggeri Dannerhøjgruppen søger tilskud til renovering af spejdergård Ligestillingsredegørelse for Brønderslev Kommune, Politik for aflønning af ansatte i fleksjob Personalepolitisk redegørelse, Objektiv sagsbehandling - centralisering af kommunale opgaver Orientering Lukket sag - Tilbagekøb af erhvervsgrund 21 Lukket sag - Orientering

3 Økonomiudvalget, den 22. oktober 2009 Side Møde med Revisionen K01/dwokhoc 09/22707 Åben sag ØK Repræsentanter fra Brønderslev Kommunes revisionsselskab Ernst & Young er indbudt til en drøftelse med Økonomiudvalget om revisionens beretning vedrørende årsregnskabet. Peter Gregersen og Jens Aaen fra Revisionsselskabet kommer kl Gennemført.

4 Økonomiudvalget, den 22. oktober 2009 Side Boligforeningen P.M. - sammenlægning af afdeling 15 og G02/dwokbd 09/24898 Åben sag ØK Boligforeningen P.M. fremsender den 14. september 2009 ansøgning om tilladelse til sammenlægning af afdeling 15 Søparken og 16 Lokesvej i Brønderslev. Begge afdelinger har godkendt sammenlægningen den 11. juni Hvis sammenlægningen godkendes, vil den træde i kraft den 1. april 2010, og afdelingen vil komme til at bestå af 79 boliger. Center for Økonomi foreslår, at Økonomiudvalget godkender sammenlægningen. Godkendt.

5 Økonomiudvalget, den 22. oktober 2009 Side Boligforeningen P.M. - sammenlægning af afdeling 1 og afdeling G02/dwokbd 09/24901 Åben sag ØK Boligforeningen P.M. fremsender den 14. september 2009 ansøgning om tilladelse til sammenlægning af afdeling 1 Søndergade 3-9 og afdeling 2 Risagergade 3-13 i Brønderslev. Begge afdelinger har godkendt en sammenlægning. Hvis sammenlægningen godkendes, vil den træde i kraft den 1. april 2010, og afdelingen vil komme til at bestå af 204 boliger. Center for Økonomi foreslår, at Økonomiudvalget godkender sammenlægningen. Godkendt.

6 Økonomiudvalget, den 22. oktober 2009 Side Boligforeningen P.M. - ansøgning om tilladelse til sammenlægning af afdeling 30, 31 og G02/dwokbd 09/24757 Åben sag ØK Boligforeningen P.M. fremsender den 10. september 2009 ansøgning om tilladelse til sammenlægning af afdeling 30 Gravensgade 114, afdeling 31 Gravensgade 120 og afdeling 26 Vestergade i Brønderslev. Baggrunden for ansøgningen er, at boligforeningen ønsker at styrke afdelingernes økonomi, hvilket kan fremmes ved en sammenlægning. Beboerne i afdeling 30 og 31 har været indkaldt til et beboermøde, men ingen tilmeldte sig dette møde. Beboerne i afdeling 26 har ikke været indkaldt til et beboermøde om sammenlægningen. Da det blev konstateret, at beboerne i afdeling 30 og 31 ikke ville deltage, menes der ikke at være grund til at indkalde beboerne i afdeling 26, da disse beboere formodes at være af samme opfattelse som beboerne i afdeling 30 og 31. Alle tre afdelinger er ældreboliger, som kommunen har anvisningsretten til. Der er 8 boliger i hver afdeling. Afdelingerne 30 og 31 er placeret ved siden af hinanden i forbindelse med Risagerlund. Hvis sammenlægningen godkendes, vil den træde i kraft pr. 1. april 2010, og kommer til at bestå af 24 boliger. Center for Økonomi foreslår, at Økonomiudvalget godkender sammenlægningen. Godkendt.

7 Økonomiudvalget, den 22. oktober 2009 Side Boligforeningen P.M. - ansøgning om tilladelse til sammenlægning af afdeling 13 og G02/dwokbd 09/24897 Åben sag ØK Boligforeningen P.M. ansøger den 14. september 2009 om tilladelse til sammenlægning af afdeling 13 Græsvangen og afdeling 17 Rugvangen/Bygvangen i Jerslev. Begge afdelinger har godkendt sammenlægningen af de to afdelinger den 11. juni Hvis sammenlægningen godkendes, vil den træde i kraft den 1. april 2010, og afdelingen vil komme til at bestå af 27 boliger. Center for Økonomi foreslår, at Økonomiudvalget godkender sammenlægningen. Godkendt.

8 Økonomiudvalget, den 22. oktober 2009 Side Boligforeningen P.M. - ansøgning om tilladelse til sammenlægning af afdeling 19, afdeling 22 og afdeling G02/dwokbd 09/24894 Åben sag ØK Boligforeningen P.M. fremsender den 14. september 2009 ansøgning om tilladelse til sammenlægning af afdeling 19 Gærdesmuttevej i Stenum, afdeling 22 Fjorden i Manna og afdeling 39 Jens Thisevej i Thise. Alle tre afdelinger har godkendt sammenlægningen i juni måned Hvis sammenlægningen godkendes vil den træde i kraft 1. april 2010, og afdelingen vil komme til at bestå af 16 boliger. Center for Økonomi foreslår, at Økonomiudvalget godkender sammenlægningen. Godkendt.

9 Økonomiudvalget, den 22. oktober 2009 Side Lokalplanforslag nr , Asaa Børnehave, og kommuneplantillæg nr. 37 (D) P16/dwtfjwj 09/19547 Åben sag UP/ØK/BY Indstilling: Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 13. oktober 2009: Indstilles sendt i høring. Der er udarbejdet lokalplanforslag nr for "Asaa Børnehave, Bolværksvej 2, Asaa" samt kommuneplantillæg nr. 37 (D). Asaa Børnehave ønsker at opføre en tilbygning i form af et udehus til udeaktiviteter. Udehuset kan kategoriseres som en blanding mellem en udestue og et legehus. Placeringen af udehuset på ejendommen vil ske over matrikulært skel, hvilket gør det nødvendigt, at foretage en matrikulær sammenlægning af ejendommens to matrikler. Eksisterende kommuneplanrammer for lokalplanområdet udlægger anvendelsen til boligformål med tilhørende kollektive anlæg. Dette stemmer ikke overens med den faktiske anvendelse, derfor er der udarbejdet et kommuneplantillæg, som ændrer anvendelsen til offentlige formål. Det udarbejdede kommuneplantillæg nr. 37 (D) fastsætter anvendelsen til privat eller offentlig institution på området. En del af ejendommen er omfattet af lokalplan nr , der udlægger ejendommen til boligformål. Den del af lokalplan nr , der omfatter ejendommen, aflyses med den endelige vedtagelse af lokalplan nr Der er foretaget en miljøscreening af planforslagene i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. På baggrund af miljøscreeningen vurderer fagenheden, at planforslagene ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender lokalplanforslag nr for "Asaa Børnehave, Bolværksvej 2, Asaa" samt kommuneplantillæg nr. 37 (D) og sender forslagene i 8 ugers offentlig høring. Bilag: Lokalplanforslag nr ( ) Anbefales sendt i høring.

10 Økonomiudvalget, den 22. oktober 2009 Side Budget 2010 for Reno-Nord Ø02/dwtftj 09/24871 Åben sag FU/ØK/BY Indstilling: Beslutning i Forsyningsudvalget den 7. oktober 2009: Udvalget indstiller, at Byrådet tager budget 2010 for Reno-Nord til efterretning, og at budgettet indarbejdet i Brønderslev Kommunes budget for Reno Nord har fremsendt budget 2010, som er vedtaget på bestyrelsesmødet den 15. september Budgettets baggrund og forudsætninger fremgår af siderne 9 til 12 i det vedlagte budget. Affaldsmængden til forbrænding er budgetteret til tons. Affaldsmængderne fra både private og erhverv er de sidste 1½ år faldet væsentligt på grund af den økonomiske krise, og forventningerne til leverancerne af affald til både forbrænding og deponi er i 2010 reduceret i forhold til 2008 og den budgetterede mængde for Affaldsmængden til deponering og genbrugsanlæg er budgetteret til henholdsvis tons og tons. Fra 1. januar 2010 sker en væsentlig omlægning og forhøjelse af afgiftsbelægningen af affald til forbrænding og deponi. Fra 1. april 2006 blev indført producentansvar på elektronikaffald. Dermed forsvandt grundlaget for I/S Reno-Nords modtagelse og behandling af kølemøbler og elektronikaffald. Producentorganisationen har pligt til at afhente og behandle elektronikaffaldet. Flere af I/S Reno-Nords interessentkommuner har valgt at transportere elektronikaffald, inkl. kølemøbler og hvidevarer, til I/S Reno-Nord, hvor affaldet sorteres og klargøres til afhentning af producentorganisationen. Der er budgetteret med modtagelse af tons elektronikaffald til en modtagepris på 750 kr. pr. ton. Budget 2010 ser i hovedtal således ud: Omsætning Produktionsomkostninger Faste omkostninger Af- og nedskrivninger Årets resultat 127,7 mio. kr. 58,5 mio. kr. 13,2 mio. kr. 45,0 mio. kr. 10,9 mio. kr. Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager budget 2010 for Reno-Nord til efterretning, og at budgettet indarbejdes i Brønderslev Kommunes budget for 2010.

11 Økonomiudvalget, den 22. oktober 2009 Side 884 Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen Bilag: Vedtaget Budget 2010 Følgebrev til vedtaget Budget 2010 Anbefales godkendt.

12 Økonomiudvalget, den 22. oktober 2009 Side Revision af erhvervspolitik - tilføjelse af indsatsområde vedrørende turisme P22/dwfsss 09/10032 Åben sag UP/ØK/BY Indstilling: Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 13. oktober 2009: Indstilles godkendt. Det anbefales, at sidste afsnit præciseres. Brønderslev Udviklingsråd foreslår, at Erhvervspolitikken for Brønderslev Kommune udvides med et 7. indsatsområde: Turismeudvikling. Formålet er, at videreudvikle turismen i kommunen ved at fremme turismen og dermed øge den erhvervsøkonomiske effekt og derigennem skabe udvikling og vækst. Kommunaldirektøren foreslår, at Udviklings- og Planlægningsudvalget drøfter forslaget fra Brønderslev Udviklingsråd. Bilag: Indsatsområde 7 - Turisme Anbefales godkendt.

13 Økonomiudvalget, den 22. oktober 2009 Side Videreførelse af Asaa Genbrugsplads efter den 1. januar G01/dwtftj 09/25873 Åben sag FU/ØK/BY Indstilling: Beslutning i Forsyningsudvalget den 7. oktober 2009: Udvalget indstiller, at genbrugspladsen i Asaa videreføres indtil en ny plads er etableret. Driftsudgiften på ca kr. finansieres af affaldsfonden. Bestyrelsen for AVV har tidligere truffet beslutning om, at der fremover skal være 3 genbrugspladser i den tidligere Dronninglund Kommune. Brønderslev Byråd ønsker de tre pladser placeret i henholdsvis Dronninglund, Hjallerup og Asaa. Det forudsættes samtidig, at de 5 mindre genbrugspladser lukkes pr. 31. december Det drejer sig om pladserne i Agersted, Asaa, Flauenskjold, Klokkerholm og Ørum. Eventuel videreførelse af (nogle) pladser skal nærmere aftales mellem Brønderslev Kommune og AVV og vil kunne ske som en særskilt ydelse. I AVV s Budgetforslag 2010 er angivet etablering af 3 nye genbrugspladser: en plads i Løkken en plads i Bjergby en plads i den tidligere Dronninglund Kommune Pladserne i Løkken og Bjergby er på anlægsplanen for Den 3. plads i tidligere Dronninglund Kommune er på anlægsplanen i Men bestyrelsen for AVV har tidligere tilkendegivet, at man er positiv overfor at fremrykke den 3. plads i det tidligere Dronninglund Kommune til Dette betyder imidlertid, at den eksisterende genbrugsplads i Asaa lukkes pr. 31. december Udvalgsformanden har på den baggrund ønsket at drøfte mulighederne for at videreføre den nuværende genbrugsplads i Asaa indtil en ny plads er etableret. AVV forudsætter, at Brønderslev Kommune alene afholder ekstra-udgifterne til videre drift af genbrugspladsen i Asaa, som en særskilt ydelse der finansieres om affaldsbudgettet.. Der kan umiddelbart peget på 3 fremtidige alternativer Genbrugspladsen i Asaa lukkes pr. 31. december 2009 Genbrugspladsen i Asaa videreføres med de nuværende åbningstider (tirsdag kl og lørdag kl ) indtil en ny plads er etableret Genbrugspladsen i Asaa videreføres med status som normal AVV genbrugsplads (hverdage kl og lørdag kl ) indtil en ny plads er etableret

14 Økonomiudvalget, den 22. oktober 2009 Side 887 Brønderslev Kommune har anmodet om, at AVV undersøge de økonomiske konsekvenser ved, at genbrugspladsen i Aså drives videre indtil en ny plads står klar. Beregningerne er lavet under forudsætning af, at affaldsmængderne, der modtages i Asaa, under alle omstændigheder ville blive afleveret på den nye genbrugsplads i Dronninglund. Dvs. ingen ekstra behandlingsudgifter. De øgede udgifter er til mandskab, ekstra containere som følge af en ekstra genbrugsplads, merudgifter til transport af affaldet ( i forhold til at affaldet blev afleveret af borgerne på pladsen i Dronninglund) samt drifts- og vedligeholdelsesudgifter til genbrugspladsen i Asaa. Genbrugspladsen i Asaa lukker pr. 31. december 2009 Brønderslev Kommune får ingen ekstraudgifter i forhold til budgetforslag En 3. plads i den østlige del af kommunen etableres i 2012 (eller 2011 som ønsket af Brønderslev Kommune) og driftsudgifterne indgå herefter i AVVs budgetter. Genbrugspladsen i Asaa videreføres med de nuværende åbningstider Øgede årlige udgifter, som afholdes af Brønderslev Kommune: Mandskab Drift og vedligeholdelse I alt kr kr kr. Genbrugspladsen i Asaa videreføres med status som normal AVV genbrugsplads Øgede årlige udgifter, som afholdes af Brønderslev Kommune: Mandskab Drift og vedligeholdelse I alt kr kr kr. Bilag: AVV notat om videreførelse af Asaa genbrugspladsplads Anbefales godkendt.

15 Økonomiudvalget, den 22. oktober 2009 Side Personaleressourcer til affaldsområdet G01/dwtftj 09/6769 Åben sag FU/ØK Indstilling: Beslutning i Forsyningsudvalget den 25. februar 2009: Udvalget besluttede at indgå kontrakt med Brønderslev Forsyning om løsning af opgaven i Udvalget er indstillet på at opgaven herefter overdrages til fagenheden gennem ansættelse af yderligere personaleressoucer. Beslutning i Forsyningsudvalget den 7. oktober 2009: Udvalget indstiller, at der i Fagenheden for Teknik og Miljø ansættes personaleressourcer indenfor affaldsområdet, svarende til et beløb på kr. Stillingen finansieres af affaldsfonden. Myndighedsopgaverne på affaldsområdet er organisatorisk placeret i Miljø-, vand- og naturafdelingen, nærmere betegnet i Virksomhedsgruppen. Opgaven består primært i at udøve virksomhedstilsyn samt rådgive virksomheder og borgere på affaldsområdet herunder have indsigt i specialviden deltage i møder med affaldsselskaberne (AVV og Reno-Nord), virksomheder m.v. forberede sager til politisk behandling, administrere affaldsområdet f.eks. deltage i planlægningen af affaldsområdet og efterfølgende godkendelse af affaldsregulativer og affaldsplan samt fastsætte affaldsgebyrer. På nuværende tidspunkt varetager Brønderslev Forsyning følgende opgaver Opkrævning af bidrag for renovation og genbrug hos samtlige ejendomme omfattet af ordningerne Direkte kontakt til forbrugere og renovatør Administration i øvrigt i overensstemmelse med gældende regulativ Udarbejdelse af oplæg til budget og takster samt regnskabsbemærkninger Opgaven har indtil videre været stærkt nedprioriteret på grund af ressourcemangel, hvilket ikke er holdbart i længden. Der er derfor både behov for og ønske om at få ansat en medarbejder som fuldtids skal løse affaldsopgaven. Ansættelse af en ny affaldsmedarbejder vil sikre Brønderslev Kommune større indflydelse på den fremtidige affaldsplanlægning end det er tilfældet nu.

16 Økonomiudvalget, den 22. oktober 2009 Side 889 AVV har desuden udtrykkeligt ytret ønske om, at Brønderslev Kommune prioriterer området højere, end det er tilfældet i dag og har bedt om, at kommunen udmelder 1-2 medarbejdere som fast kan deltage i arbejdsgrupper med AVV og øvrige kommuner om affaldsplanlægningen. Brønderslev Kommune kan ikke leve op til dette ønske i dag med de nuværende ressourcer. Med ansættelse af en ny affaldsmedarbejder sikres en fast repræsentant ved eksterne såvel som interne møder, hvor det p.t. er en opgave, der er fordelt mellem flere. Skal der ligeledes sikres optimal indflydelse i arbejdsgrupperne, er det vigtigt med én tovholder. Hvis det er samme medarbejder, der f.eks. deltager i de forskellige AVV-arbejdsgrupper, sikres en specialviden hos medarbejderen, i stedet for som nu, hvor det er en meget fragmenteret viden de forskellige medarbejdere besidder. En sådan specialviden på affaldsområdet vil komme os til gavn både internt, men også i forhold til eksempelvis rådgivning af virksomheder. Normering på affaldsområdet i øvrige kommuner I Hjørring Kommune er der ansat en fuldtidsmedarbejder til at varetage affaldsopgaverne i kommunen. Hertil kommer ca. 0,5 medarbejder som deltager løbende i arbejdet. Bevillingen hertil stammer fra opkrævning af kommunens affaldsgebyrer. I Jammerbugt Kommune er der for nylig ansat én ekstra affaldsmedarbejder, der på fuld tid skal varetage kommunens affaldsplanlægning m.v. Hertil kommer ca. 0,5 medarbejder som løbende deltager i arbejdet. Bevillingen hertil stammer fra opkrævning af kommunens affaldsgebyrer. I Vesthimmerlands Kommune er der ansat 2 medarbejdere til affaldsområdet; én som skal bl.a. skal udarbejde et affaldsregulativ og én medarbejder som skal varetage øvrig administration af området (klager mv.). Bevillingen hertil stammer fra opkrævning af kommunens affaldsgebyrer. I Rebild Kommune er der ansat én medarbejder, som er fuldtidsbeskæftiget med administration af affaldsområdet (deltagelse i møder, udarbejdelse af affaldsregulativ m.v.). Bevillingen hertil stammer fra opkrævning af kommunens affaldsgebyrer. I Mariager Fjord Kommune er der ansat én medarbejder, som er fuldtidsbeskæftiget på affaldsområdet. Hertil kommer teamlederens bidrag til løsning af opgaven. Bevillingen til begge medarbejderes løn stammer udelukkende fra opkrævning af kommunens affaldsgebyrer. Udvalgsformanden har har forespurgt om muligheden for at Brønderslev Forsyning A/S kan håndtere dele af opgaven som beskrevet ovenfor. Her tænkes især på arbejdet omkring affaldsplan Forslaget begrundes i, at Brøndslev Forsyning A/S i forvejen varetager følgende opgaver på affaldsområdet: opkræver takster, har kontakt til renovatør, administrerer fritagelsesordningen i henhold til regulativ, og medvirker i den årlige takstfastsættelse. Supplerende sagsbehandling til Forsyningsudvalgets møde den 7. oktober 2009 Udvalget besluttede på sit møde den 25. februar 2009 at indgå kontrakt med Brønderslev Forsyning om løsning af opgaven i Udvalget var samtidig indstillet på at opgaven herefter overdrages til fagenheden gennem ansættelse af yderligere personaleressoucer. Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at der snarest muligt tilføres en ekstra fast normering til Virksomhedsgruppen for at varetage opgaven med at administrere affaldsområdet. Ansættelsen foreslås finansieret via kommunens affaldsgebyr.

17 Økonomiudvalget, den 22. oktober 2009 Side 890 Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi gør opmærksom på, at der i takterne på renovationsområdet pt. er indregnet kr. til administrationsudgifter, hvoraf hovedparten anvendes til opgaver i forbindelse med takstopkrævning. Godkendt. Karl Emil Nielsen fastholder, at det ikke må give takstforhøjelser på sigt.

18 Økonomiudvalget, den 22. oktober 2009 Side Kvalitetsrapport for skoleområdet P15/dwbklb 09/14563 Åben sag BU/ØK/BY Indstilling: Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 29. september 2009: Fagenhedens forslag godkendt. Adnan Jedon og Martin Rishøj Jensen var fraværende. Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet godkender Kvalitetsrapport for folkeskoleområdet for 2009 at Byrådet godkender følgende handlinger til kvalitetsrapporten for 2009: 1. Vikardækning 2. Samarbejde mellem skole og SFO 3. Forældreinvolvering 4. Netværk og vidensdeling på tværs af skoler 5. Ledelse. Handlingerne er en fortsættelse af enkelte handlinger fra sidste års kvalitetsrapport. I henhold til Folkeskoleloven skal kommunalbestyrelsen årligt udarbejde en kvalitetsrapport. Kvalitetsrapporten skal beskrive kommunens skolevæsen, skolernes faglige niveau, de foranstaltninger, kommunalbestyrelsen har foretaget for at vurdere det faglige niveau og kommunalbestyrelsens opfølgning på den seneste kvalitetsrapport. For så vidt angår rapportens konklusion henvises til side 9-11 i kvalitetsrapporten. I kvalitetsrapporten har skolerne vurderet Skolernes rammebetingelser - der henvises til side Skolernes pædagogiske processer - der henvises til side Skolens resultater - der henvises til side Specialpædagogisk bistand i klassen, i kompetencecenter og i specialklasser -. der henvises til side Dansk som andet sprog - der henvises til side 67

19 Økonomiudvalget, den 22. oktober 2009 Side 892 Der henvises endvidere til bilag 1, oversigt over specialklasser, erhvervsklasser og modtagelsesklasser for 6-18 årige i 2009/10 - side Det bemærkes, at hovedrapporten offentliggøres på kommunens hjemmeside. Bilag: Udtalelser fra skolebestyrelserne Resumé af Kvalitetsrapporten Pixiudgave vedr. Kvalitetsrapporten Børne- og Ungdomsudvalgets indstilling anbefales.

20 Økonomiudvalget, den 22. oktober 2009 Side Ansøgning om overførsel af resttilskud af pulje til halbyggeri Ø40/dwbkes 08/16252 Åben sag FK/ØK/BY Indstilling: Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 13. august 2009: Indstilles godkendt. Eskild Sloth Andersen var fraværende. Beslutning i Økonomiudvalget den 10. september 2009: Tilbagesendes til udvalg med ønske om specificeret anlægsbudget for de ønskede frigivne midler. Karl Emil Nielsen var fraværende. Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 8. oktober 2009: Det specificerede budget taget til efterretning. Indstilles godkendt. Gitte Krogh var fraværende. Brønderslev-Hallen ansøger om at få overført kr. = restbeløbet fra puljen afsat til ny træningshal ved Brønderslev-Hallen. Begrundelsen herfor er, at man løbende har udgifter på projektet. Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet godkender, at der frigives kr. af afsat rådighedsbeløb på sted nr , Ny træningshal til Brønderslev-Hallen på kr. - rest kr. Der er tidligere frigivet kr. Supplerende sagsfremstilling til mødet i Fritids- og Kulturudvalget den 8. oktober 2009: Fagenheden for Børn og Kultur oplyser med udgangspunkt i opgørelse pr. 15. september 2009 (beløbene er incl. moms):

21 Økonomiudvalget, den 22. oktober 2009 Side 894 Hallen har udbetalt vedr. håndværkerudgifter Heraf udgør renovering af omklædningsrum m.m. Restbeløb, der vedrører ny hal Udbetalt rådgiverhonorarer vedr. ny hal I alt udbetalt vedr. NY hal kr kr kr kr kr. Byggeriet vedr. NY hal er påbegyndt den 17. september 2009, hvorfor der herefter løbende vil skulle ske udbetaling af håndværkerudgifter. Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen Bilag: Oversigt over byggeregnskab Indstilles godkendt.

22 Økonomiudvalget, den 22. oktober 2009 Side Dannerhøjgruppen søger tilskud til renovering af spejdergård Ø40/dwbkes 09/25556 Åben sag FK/ØK/BY Indstilling: Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 8. oktober 2009: Udvalget indstiller, at Dannerhøjgruppen bevilges kr. svarende til 1/3. Gitte Krogh var fraværende. Spejderforeningen Dannerhøjgruppen, Klokkerholm ansøger om tilskud til renovering af spejdergården i Klokkerholm. Det oplyses, at Spejdergårdens tag igennem flere år har været utæt og vinduerne rådne, hvilket har haft indflydelse på Spejdergårdens generelle vedligeholdelsesstand. En gennemgribende renovering er efterhånden meget nødvendig. Det oplyses, at Spejdergårdens tag nu er i en så miserabel stand, at foreningen ikke mener, at det vil være forsvarligt at lade den stå endnu en vinter. Efterhånden er det generelle renoveringsbehov i huset så stort, at det ikke er muligt at blive ved med at have aktiviteter for børnene i huset og år for år vil det blive dyre og dyre at bringe Spejdergården tilbage i en rimelig stand. Hellevad-Ørum Sparekasses Fond har bevilget kr. til hjælp til renovering af taget. Der er senere bevilget yderligere kr. til renovering. Der er efter aftale med Fagenheden for Børn og Kultur indhentet håndværkertilbud på den samlede renoveringsopgave. Endvidere er foreningens driftsbudget gennemgået kritisk for at undersøge, om der er omkostninger, der vil kunne minimeres. Med baggrund i indhentet tilbud er der opstillet følgende budget: Renovering: Udgifter: Finansiering: Tag, skorsten og brændeovn kr. Dækkes af bevilgede Fondsmidler Indvendig vedligeholdelse kr. Tilskud fra Brønderslev Kommune samt lånefinansiering. Etablering af solfanger kr. Der fremsendes ansøgning til Klimapulje i DDS. Spejderforeningen oplyser, at der er tilbud fra Sparekassen Vendsyssel i Klokkerholm på lån på kr., men at man dog helst ser, at behovet for låntagning minimeres. Spejdersamvirket anbefaler, at der kan findes et tilstrækkeligt engangsbeløb til støtte eller at der i de fremtidige budgetter kan indarbejdes en udvidelse, der muliggør betaling af en låneydelse.

23 Økonomiudvalget, den 22. oktober 2009 Side 896 Spejdersamvirket peger på, at nuværende lån i ejendommen er indfriet i 2009, ligesom den forbrugsudgift til el der var i 2008, bliver væsentlig mindre fremover. Fagenheden for Børn og Kultur oplyser, at der er behov for finansiering af udgifter på kr. at der er et restbeløb på afsat rådighedsbeløb inden for udvalgets område på kr. (oprindelig afsat kr.) at der ved optagelse af lån på kr. vil være er udgift for foreningen på 8.889,50 kr. Til gengæld har foreningen opnået en besparelse ved, at nuværende lån er indfriet på kr. Der er således tale om en mindreudgift i foreningens udgifter på 6.429,50 kr. at foreningens udgift i 2008 til el har været 4.830,50 kr. Forventet besparelse i 2009 for foreningen er på 3.705,50 kr. at kommunes merudgift til tilskud til lokaler i henhold til Folkeoplysningsloven vil være kr. Fagenheden vurderer, at beløbet kan findes inden for nuværende budget for fritidsområdet. I øvrigt: Fagenheden anmoder om udvalgets principielle drøftelse af retningslinier for tilskud til foreningers vedligeholdelses/ombygningsudgifter. Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi gør opmærksom på at restbeløb på afsat rådighedsbeløb er på kr Bilag: Ansøgning med bilag fra Dannerhøjgruppen Anbefales.

24 Økonomiudvalget, den 22. oktober 2009 Side Ligestillingsredegørelse for Brønderslev Kommune, P05/dwopimn 09/26979 Åben sag FL/ØK Organisation og Personale fremsender ligestillingsredegørelse for Brønderslev Kommune 2009 til Byrådets godkendelse. Formålet med kommunernes og regionernes ligestillingsredegørelser er at give borgerne indblik i ligestillingssituationen i kommunen og i Byrådets indsats for at fremme ligestilling af kvinder og mænd. I ligestillingsredegørelsen skal der udelukkende redegøres for ligestilling af kvinder og mænd i kommunen. Ligestilling er ikke et fokusområde i Brønderslev Kommune. Forretningsledelsen har i møde den 13. oktober 2009 taget redegørelsen til efterretning. Redegørelsen sendes til politisk behandling i Økonomiudvalget. Forretningsledelsen opfordrer udvalget til at tage udfordringsretten i brug med begrundelse i, at udfyldelse af skemaer ikke fremmer ligestilling. Jens Davidsen og Thomas Jepsen var fraværende. Bilag: Ligestillingsredegørelse 2009 Godkendt.

25 Økonomiudvalget, den 22. oktober 2009 Side Politik for aflønning af ansatte i fleksjob P21/dwopimn 08/2240 Åben sag ØK Indstilling: Beslutning i Økonomiudvalget den 4. september 2008: Organisation og Personale anmodes om at udarbejde forslag. Jens Arne Hedegaard og Steen Christensen var fraværende. Beslutning i Økonomiudvalget den 23. april 2009: Udsat. Oplæg udsendes. Steen Christensen var fraværende. Beslutning i Økonomiudvalget den 7. maj 2009: Drøftet. Oplæg til politik fremlægges på næste møde. Mikael Klitgaard var fraværende. Beslutning i Økonomiudvalget den 28. maj 2009: Fremsendes til høring i MED-Hovedudvalget med rettelser. Uffe Sørensen var fraværende. Beslutning i MED-Hovedudvalget den 10. september 2009: Medarbejdersiden foreslog som udgangspunkt forslag 2. Dette fordi de troede, at der tages udgangspunkt i grundlønnen i forslag 1. Inger Marie Nielsen afkræftede dette, og udvalget indstiller derfor forslag 1 til Økonomiudvalget. Lene Faber, Lena Skjødsholm og Jon Miller var fraværende. Beslutning i Økonomiudvalget den 8. oktober 2009: Udsættes til næste møde. Formuleringen vedrørende lønbrøk/beskæftigelsesgrad ændres i overensstemmelse med lovgivningen. Steen Christensen var fraværende.

26 Økonomiudvalget, den 22. oktober 2009 Side 899 Økonomiudvalgsmedlem Arne M. Jensen har anmodet om, at følgende punkt optages på Økonomiudvalgets dagsorden: Som der blev drøftet på mødet med Hovedudvalget kort før sommerferien er der forskel på hvordan de forskellige institutioner aflønner ansatte i fleksjob. Jeg vil gerne have et punkt på dagsordenen således vi kan få diskuteret en politik på området. Altså, at det som en del af personalepolitikken, kommer til at fremgå, at der er en politik på området. Kommunaldirektøren foreslår, at Organisation og Personale anmodes om at udarbejde beslutningsoplæg til Økonomiudvalget. Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 23. april 2009: Notat fra Organisation og Personale vil blive udleveret på mødet. Personalechef Inger Marie Nielsen deltager under drøftelsen af dette punkt. Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 28. maj 2009: Organisation og Personale har fremsendt oplæg til politik på området til Økonomiudvalgets behandling. Sagsfremstilling til sagens behandling i MED-Hovedudvalget den 10. september 2009: Den nye politik og fremgangsmåde vil blive indarbejdet i Personale ABC efter vedtagelse. Forretningsledelsen anbefaler i møde den 23. juni 2009 forslag 1. Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 22. oktober 2009: Organisation og Personale har fremsendt revideret forslag til politik for aflønning af ansatte i fleksjob. Bilag: Notat til Økonomiudvalget, oktober 2009 Udsat.

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 10. september 2009 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 12:30-15:30 Søren Steensen, Formand Inger Marie Nielsen Henning Risager Henrik Aarup-Kristensen Thomas Jepsen

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Fritids- og Kulturudvalget. Referat Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 13. august 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen (A)

Læs mere

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 13. februar 2009 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 11:00-13:00 Søren Steensen, Formand Lene Faber Inger Marie Nielsen Henning Risager Henrik Aarup-Kristensen Susanne

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. oktober 2007 Lokale: 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 08.30-10.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/83 Mødekalender for 2008...

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. juni 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 12:30-17:00 Jens Arne Hedegaard, Formand (V) Jette Ramskov (A) Martin Rishøj Jensen (V)

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 28. august 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00 - kl. 17.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Udviklings- og Planlægningsudvalget. Beslutningsprotokol

Udviklings- og Planlægningsudvalget. Beslutningsprotokol Udviklings- og Planlægningsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 03. november 2009 Lokale: 1, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-15:20 Bendt Danielsen, Formand (J) Johannes Trudslev Pedersen (A) Runa

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. januar 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 07. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-10:30 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 21. september 2009 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:35 Carsten Jespersgaard, Formand (V) Steen Christensen (A) Kim Toft

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen Knst. kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011 Dagsorden til mødet i Seniorrådet den 22. november 2011 kl. 09:00 i Teglgården, Kirkevej 9, Als Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 124 Godkendelse af dagsorden 125 Godkendelse af referat fra seneste møde

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 27. maj 2014, kl. 09.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 27. maj 2014, kl. 09. 27. maj 2014 1825 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 27. maj 2014, kl. 09.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: Birthe Andersen

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Byrådet. Beslutningsprotokol

Byrådet. Beslutningsprotokol Byrådet Beslutningsprotokol Dato: 02. juni 2009 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Hans Christian Holst (V) Jens Fjendbo

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 20. december 2007 Lokale: Hjallerup Idrætscenter Tidspunkt: kl. 15.00 - kl. 17.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/97

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 7. oktober 2014, kl. 09.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 7. oktober 2014, kl. 09. 7. oktober 2014 1853 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 7. oktober 2014, kl. 09.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: -

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:00 Mødested/mødelokale Afbud fra Hammel Administrationsbygning, Michael P. Tersbøl INDHOLD Sagsnr. Side 3. Årsregnskab 2011 - - ÅBENT 7 4. Budgetopfølgning februar 2012

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:15-17:37 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 15:00 Fraværende: Søren Munk REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Sortebakkehallen - Licitationsresultat 120 Underskriftsside

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG Den 5. september 2011 Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog 2012 - tillæg 5. september 2011 Udvalg Forslag Tekst Type 2012 2013 2014 Tekniske korrektioner I

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 28. november 2013 Referat Mødeart: Ekstraordinært afdelings- og organisationsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: kl.

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

januar 2010 Af Jacob Brandt

januar 2010 Af Jacob Brandt januar 2010 Af Jacob Brandt A F FA L D S G E B Y R E R EFTER DEN REVIDEREDE AFFALDSBEKENDTGØRELSE Med den nye affaldsbekendtgørelse er der indført en mere detaljeret regulering af de kommunale affaldsgebyrer,

Læs mere

FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION.

FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION. FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION. Opgavefordelingen mellem de politiske bestyrelser og udvalg fremgår af Styrelsesloven og Brøndby Kommunes Styrelsesvedtægt. Forvaltningen

Læs mere

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af repræsentant til bestyrelsen for Historisk Værksted i Giver 10 Åben - Meddelelser

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 28. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 22.01.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Vedtægt for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S AVV. Gældende pr. 1. januar 2012. Tlf. 9623 6644 affald@avv.dk www.avv.dk

Vedtægt for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S AVV. Gældende pr. 1. januar 2012. Tlf. 9623 6644 affald@avv.dk www.avv.dk Vedtægt for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S Gældende pr. 1. januar 2012 AVV Tlf. 9623 6644 affald@avv.dk www.avv.dk Vedtægt for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S 1. Navn og hjemsted Interessentskabets

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Fremtidens forhold mellem kommunen og affaldsselskaberne Disposition Formål med selskabsdannelsen af Odense Renovationsselskab A/S og Odense

Fremtidens forhold mellem kommunen og affaldsselskaberne Disposition Formål med selskabsdannelsen af Odense Renovationsselskab A/S og Odense Fremtidens forhold mellem kommunen og affaldsselskaberne Disposition Formål med selskabsdannelsen af Odense Renovationsselskab A/S og Odense Vandselskab as 1994 Styringsgrundlaget i 1994 og indtil nu Erfaringer

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus.

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 125. Ansøgning om støtte fra Plan09 midler til udarbejdelse af

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945

Vorup Boligforening af 1945 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden for bestyrelsesmøde Tirsdag den 15. januar 2013 kl. 16.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Dagsorden bestyrelsesmøde Vorup Boligforening af 1945-15.01.2013 side

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. juni 2013 Udskrift af beslutningsprotokol

Bestyrelsesmøde den 19. juni 2013 Udskrift af beslutningsprotokol Bestyrelsesmøde den 19. juni 20 Udskrift af beslutningsprotokol Dagsorden: 11- Til orientering/efterretning 12- Regnskab for 1. kvartal 20 - Reno Djurs likviditet 20-2016 14- Anlægsbudget for deponeringsanlæggets

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 363. Orientering 3 364. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Teknisk Udvalg 4 365.

Læs mere

Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2004/2005 (DUT)

Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2004/2005 (DUT) BESLUTNINGSPROTOKOL Fraværende: Klaus Bondam og Majbritt Mamsen forlod mødet kl. 15.40 efter behandlingen af sag nr. 6. 22. J.nr. 272050 Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 257. Orientering 3 258. Budget 2009 5 259. Fælles retningslinier for udlejning af

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 22. november 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 22. november 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 22. november 2005, kl. 18:00 Åben sag: 350. Efterretning Åben sag: 351. Mødekalender 2006 Åben sag: 352.

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 45 REVA institution 46 Rådighedsbeløb

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Fraværende: Kjeld Pedersen, H.C. Dalgaard Hansen og Morten Thaysen Erik Juhl deltog ikke i

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S fredag 16. december 2011, kl. 10.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S fredag 16. december 2011, kl. 10. 16. december 2011 1587 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S fredag 16. december 2011, kl. 10.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: Ingen

Læs mere

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Indkaldelser: kl. 15.00 Anette Holm, Børne- og Familiecentret punkt 30 kl. 15.15 Britta

Læs mere

Udvalget for Anlægs- og Miljø. Dagsorden

Udvalget for Anlægs- og Miljø. Dagsorden Anlægs- og Miljøudvalget Forside 110 Udvalget for Anlægs- og Miljø Dagsorden Møde mandag den 5. maj 2014, kl. 10.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Uju

Læs mere

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 9. august 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 66 Månedlig økonomirapport pr. 31.

Læs mere

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011 Handicaprådet i torsdag d. 13. januar 1 REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 13. januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde...2 2. Høringssag - Revidering af Kvalitetsstandard

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19-05-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Leif Pedersen, Morten Jørgensen, Karsten Boe og Allan Fraværende:

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Årsrapport 2013. Helhedsorienteret Samarbejde

Årsrapport 2013. Helhedsorienteret Samarbejde Center for Borgerservice, IT og Digitalisering HEL-SAM 24. februar 2014 Årsrapport 2013 Helhedsorienteret Samarbejde Helhedsorienteret Samarbejde i Helsingør Kommune Helhedsorienteret Samarbejde (HEL-SAM)

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 128 Andenbehandling af Budget 2015 3 129 Ansøgning om for fritagelse for

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Skolebestyrelsen Ølsted Skole. Dagsorden og referat

Skolebestyrelsen Ølsted Skole. Dagsorden og referat Skolebestyrelsen Ølsted Skole Dagsorden og referat til møde den 18. september 2007 kl. 19.00-21.00 i mødelokalet 1/11 Medlemmer: Klaus Jakobsen, formand Lyng Grundtvig Bente Davidsen Henrik Tolstrup Nielsen

Læs mere