Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. oktober 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen (O) Henning Jørgensen (F) Steen Christensen (A) Uffe Sørensen (J)

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01 Møde med Revisionen Boligforeningen P.M. - sammenlægning af afdeling 15 og Boligforeningen P.M. - sammenlægning af afdeling 1 og afdeling Boligforeningen P.M. - ansøgning om tilladelse til sammenlægning af afdeling 30, 31 og Boligforeningen P.M. - ansøgning om tilladelse til sammenlægning af afdeling 13 og Boligforeningen P.M. - ansøgning om tilladelse til sammenlægning af afdeling 19, afdeling 22 og afdeling Lokalplanforslag nr , Asaa Børnehave, og kommuneplantillæg nr. 37 (D) Budget 2010 for Reno-Nord Revision af erhvervspolitik - tilføjelse af indsatsområde vedrørende turisme Videreførelse af Asaa Genbrugsplads efter den 1. januar Personaleressourcer til affaldsområdet Kvalitetsrapport for skoleområdet Ansøgning om overførsel af resttilskud af pulje til halbyggeri Dannerhøjgruppen søger tilskud til renovering af spejdergård Ligestillingsredegørelse for Brønderslev Kommune, Politik for aflønning af ansatte i fleksjob Personalepolitisk redegørelse, Objektiv sagsbehandling - centralisering af kommunale opgaver Orientering Lukket sag - Tilbagekøb af erhvervsgrund 21 Lukket sag - Orientering

3 Økonomiudvalget, den 22. oktober 2009 Side Møde med Revisionen K01/dwokhoc 09/22707 Åben sag ØK Repræsentanter fra Brønderslev Kommunes revisionsselskab Ernst & Young er indbudt til en drøftelse med Økonomiudvalget om revisionens beretning vedrørende årsregnskabet. Peter Gregersen og Jens Aaen fra Revisionsselskabet kommer kl Gennemført.

4 Økonomiudvalget, den 22. oktober 2009 Side Boligforeningen P.M. - sammenlægning af afdeling 15 og G02/dwokbd 09/24898 Åben sag ØK Boligforeningen P.M. fremsender den 14. september 2009 ansøgning om tilladelse til sammenlægning af afdeling 15 Søparken og 16 Lokesvej i Brønderslev. Begge afdelinger har godkendt sammenlægningen den 11. juni Hvis sammenlægningen godkendes, vil den træde i kraft den 1. april 2010, og afdelingen vil komme til at bestå af 79 boliger. Center for Økonomi foreslår, at Økonomiudvalget godkender sammenlægningen. Godkendt.

5 Økonomiudvalget, den 22. oktober 2009 Side Boligforeningen P.M. - sammenlægning af afdeling 1 og afdeling G02/dwokbd 09/24901 Åben sag ØK Boligforeningen P.M. fremsender den 14. september 2009 ansøgning om tilladelse til sammenlægning af afdeling 1 Søndergade 3-9 og afdeling 2 Risagergade 3-13 i Brønderslev. Begge afdelinger har godkendt en sammenlægning. Hvis sammenlægningen godkendes, vil den træde i kraft den 1. april 2010, og afdelingen vil komme til at bestå af 204 boliger. Center for Økonomi foreslår, at Økonomiudvalget godkender sammenlægningen. Godkendt.

6 Økonomiudvalget, den 22. oktober 2009 Side Boligforeningen P.M. - ansøgning om tilladelse til sammenlægning af afdeling 30, 31 og G02/dwokbd 09/24757 Åben sag ØK Boligforeningen P.M. fremsender den 10. september 2009 ansøgning om tilladelse til sammenlægning af afdeling 30 Gravensgade 114, afdeling 31 Gravensgade 120 og afdeling 26 Vestergade i Brønderslev. Baggrunden for ansøgningen er, at boligforeningen ønsker at styrke afdelingernes økonomi, hvilket kan fremmes ved en sammenlægning. Beboerne i afdeling 30 og 31 har været indkaldt til et beboermøde, men ingen tilmeldte sig dette møde. Beboerne i afdeling 26 har ikke været indkaldt til et beboermøde om sammenlægningen. Da det blev konstateret, at beboerne i afdeling 30 og 31 ikke ville deltage, menes der ikke at være grund til at indkalde beboerne i afdeling 26, da disse beboere formodes at være af samme opfattelse som beboerne i afdeling 30 og 31. Alle tre afdelinger er ældreboliger, som kommunen har anvisningsretten til. Der er 8 boliger i hver afdeling. Afdelingerne 30 og 31 er placeret ved siden af hinanden i forbindelse med Risagerlund. Hvis sammenlægningen godkendes, vil den træde i kraft pr. 1. april 2010, og kommer til at bestå af 24 boliger. Center for Økonomi foreslår, at Økonomiudvalget godkender sammenlægningen. Godkendt.

7 Økonomiudvalget, den 22. oktober 2009 Side Boligforeningen P.M. - ansøgning om tilladelse til sammenlægning af afdeling 13 og G02/dwokbd 09/24897 Åben sag ØK Boligforeningen P.M. ansøger den 14. september 2009 om tilladelse til sammenlægning af afdeling 13 Græsvangen og afdeling 17 Rugvangen/Bygvangen i Jerslev. Begge afdelinger har godkendt sammenlægningen af de to afdelinger den 11. juni Hvis sammenlægningen godkendes, vil den træde i kraft den 1. april 2010, og afdelingen vil komme til at bestå af 27 boliger. Center for Økonomi foreslår, at Økonomiudvalget godkender sammenlægningen. Godkendt.

8 Økonomiudvalget, den 22. oktober 2009 Side Boligforeningen P.M. - ansøgning om tilladelse til sammenlægning af afdeling 19, afdeling 22 og afdeling G02/dwokbd 09/24894 Åben sag ØK Boligforeningen P.M. fremsender den 14. september 2009 ansøgning om tilladelse til sammenlægning af afdeling 19 Gærdesmuttevej i Stenum, afdeling 22 Fjorden i Manna og afdeling 39 Jens Thisevej i Thise. Alle tre afdelinger har godkendt sammenlægningen i juni måned Hvis sammenlægningen godkendes vil den træde i kraft 1. april 2010, og afdelingen vil komme til at bestå af 16 boliger. Center for Økonomi foreslår, at Økonomiudvalget godkender sammenlægningen. Godkendt.

9 Økonomiudvalget, den 22. oktober 2009 Side Lokalplanforslag nr , Asaa Børnehave, og kommuneplantillæg nr. 37 (D) P16/dwtfjwj 09/19547 Åben sag UP/ØK/BY Indstilling: Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 13. oktober 2009: Indstilles sendt i høring. Der er udarbejdet lokalplanforslag nr for "Asaa Børnehave, Bolværksvej 2, Asaa" samt kommuneplantillæg nr. 37 (D). Asaa Børnehave ønsker at opføre en tilbygning i form af et udehus til udeaktiviteter. Udehuset kan kategoriseres som en blanding mellem en udestue og et legehus. Placeringen af udehuset på ejendommen vil ske over matrikulært skel, hvilket gør det nødvendigt, at foretage en matrikulær sammenlægning af ejendommens to matrikler. Eksisterende kommuneplanrammer for lokalplanområdet udlægger anvendelsen til boligformål med tilhørende kollektive anlæg. Dette stemmer ikke overens med den faktiske anvendelse, derfor er der udarbejdet et kommuneplantillæg, som ændrer anvendelsen til offentlige formål. Det udarbejdede kommuneplantillæg nr. 37 (D) fastsætter anvendelsen til privat eller offentlig institution på området. En del af ejendommen er omfattet af lokalplan nr , der udlægger ejendommen til boligformål. Den del af lokalplan nr , der omfatter ejendommen, aflyses med den endelige vedtagelse af lokalplan nr Der er foretaget en miljøscreening af planforslagene i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. På baggrund af miljøscreeningen vurderer fagenheden, at planforslagene ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender lokalplanforslag nr for "Asaa Børnehave, Bolværksvej 2, Asaa" samt kommuneplantillæg nr. 37 (D) og sender forslagene i 8 ugers offentlig høring. Bilag: Lokalplanforslag nr ( ) Anbefales sendt i høring.

10 Økonomiudvalget, den 22. oktober 2009 Side Budget 2010 for Reno-Nord Ø02/dwtftj 09/24871 Åben sag FU/ØK/BY Indstilling: Beslutning i Forsyningsudvalget den 7. oktober 2009: Udvalget indstiller, at Byrådet tager budget 2010 for Reno-Nord til efterretning, og at budgettet indarbejdet i Brønderslev Kommunes budget for Reno Nord har fremsendt budget 2010, som er vedtaget på bestyrelsesmødet den 15. september Budgettets baggrund og forudsætninger fremgår af siderne 9 til 12 i det vedlagte budget. Affaldsmængden til forbrænding er budgetteret til tons. Affaldsmængderne fra både private og erhverv er de sidste 1½ år faldet væsentligt på grund af den økonomiske krise, og forventningerne til leverancerne af affald til både forbrænding og deponi er i 2010 reduceret i forhold til 2008 og den budgetterede mængde for Affaldsmængden til deponering og genbrugsanlæg er budgetteret til henholdsvis tons og tons. Fra 1. januar 2010 sker en væsentlig omlægning og forhøjelse af afgiftsbelægningen af affald til forbrænding og deponi. Fra 1. april 2006 blev indført producentansvar på elektronikaffald. Dermed forsvandt grundlaget for I/S Reno-Nords modtagelse og behandling af kølemøbler og elektronikaffald. Producentorganisationen har pligt til at afhente og behandle elektronikaffaldet. Flere af I/S Reno-Nords interessentkommuner har valgt at transportere elektronikaffald, inkl. kølemøbler og hvidevarer, til I/S Reno-Nord, hvor affaldet sorteres og klargøres til afhentning af producentorganisationen. Der er budgetteret med modtagelse af tons elektronikaffald til en modtagepris på 750 kr. pr. ton. Budget 2010 ser i hovedtal således ud: Omsætning Produktionsomkostninger Faste omkostninger Af- og nedskrivninger Årets resultat 127,7 mio. kr. 58,5 mio. kr. 13,2 mio. kr. 45,0 mio. kr. 10,9 mio. kr. Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager budget 2010 for Reno-Nord til efterretning, og at budgettet indarbejdes i Brønderslev Kommunes budget for 2010.

11 Økonomiudvalget, den 22. oktober 2009 Side 884 Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen Bilag: Vedtaget Budget 2010 Følgebrev til vedtaget Budget 2010 Anbefales godkendt.

12 Økonomiudvalget, den 22. oktober 2009 Side Revision af erhvervspolitik - tilføjelse af indsatsområde vedrørende turisme P22/dwfsss 09/10032 Åben sag UP/ØK/BY Indstilling: Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 13. oktober 2009: Indstilles godkendt. Det anbefales, at sidste afsnit præciseres. Brønderslev Udviklingsråd foreslår, at Erhvervspolitikken for Brønderslev Kommune udvides med et 7. indsatsområde: Turismeudvikling. Formålet er, at videreudvikle turismen i kommunen ved at fremme turismen og dermed øge den erhvervsøkonomiske effekt og derigennem skabe udvikling og vækst. Kommunaldirektøren foreslår, at Udviklings- og Planlægningsudvalget drøfter forslaget fra Brønderslev Udviklingsråd. Bilag: Indsatsområde 7 - Turisme Anbefales godkendt.

13 Økonomiudvalget, den 22. oktober 2009 Side Videreførelse af Asaa Genbrugsplads efter den 1. januar G01/dwtftj 09/25873 Åben sag FU/ØK/BY Indstilling: Beslutning i Forsyningsudvalget den 7. oktober 2009: Udvalget indstiller, at genbrugspladsen i Asaa videreføres indtil en ny plads er etableret. Driftsudgiften på ca kr. finansieres af affaldsfonden. Bestyrelsen for AVV har tidligere truffet beslutning om, at der fremover skal være 3 genbrugspladser i den tidligere Dronninglund Kommune. Brønderslev Byråd ønsker de tre pladser placeret i henholdsvis Dronninglund, Hjallerup og Asaa. Det forudsættes samtidig, at de 5 mindre genbrugspladser lukkes pr. 31. december Det drejer sig om pladserne i Agersted, Asaa, Flauenskjold, Klokkerholm og Ørum. Eventuel videreførelse af (nogle) pladser skal nærmere aftales mellem Brønderslev Kommune og AVV og vil kunne ske som en særskilt ydelse. I AVV s Budgetforslag 2010 er angivet etablering af 3 nye genbrugspladser: en plads i Løkken en plads i Bjergby en plads i den tidligere Dronninglund Kommune Pladserne i Løkken og Bjergby er på anlægsplanen for Den 3. plads i tidligere Dronninglund Kommune er på anlægsplanen i Men bestyrelsen for AVV har tidligere tilkendegivet, at man er positiv overfor at fremrykke den 3. plads i det tidligere Dronninglund Kommune til Dette betyder imidlertid, at den eksisterende genbrugsplads i Asaa lukkes pr. 31. december Udvalgsformanden har på den baggrund ønsket at drøfte mulighederne for at videreføre den nuværende genbrugsplads i Asaa indtil en ny plads er etableret. AVV forudsætter, at Brønderslev Kommune alene afholder ekstra-udgifterne til videre drift af genbrugspladsen i Asaa, som en særskilt ydelse der finansieres om affaldsbudgettet.. Der kan umiddelbart peget på 3 fremtidige alternativer Genbrugspladsen i Asaa lukkes pr. 31. december 2009 Genbrugspladsen i Asaa videreføres med de nuværende åbningstider (tirsdag kl og lørdag kl ) indtil en ny plads er etableret Genbrugspladsen i Asaa videreføres med status som normal AVV genbrugsplads (hverdage kl og lørdag kl ) indtil en ny plads er etableret

14 Økonomiudvalget, den 22. oktober 2009 Side 887 Brønderslev Kommune har anmodet om, at AVV undersøge de økonomiske konsekvenser ved, at genbrugspladsen i Aså drives videre indtil en ny plads står klar. Beregningerne er lavet under forudsætning af, at affaldsmængderne, der modtages i Asaa, under alle omstændigheder ville blive afleveret på den nye genbrugsplads i Dronninglund. Dvs. ingen ekstra behandlingsudgifter. De øgede udgifter er til mandskab, ekstra containere som følge af en ekstra genbrugsplads, merudgifter til transport af affaldet ( i forhold til at affaldet blev afleveret af borgerne på pladsen i Dronninglund) samt drifts- og vedligeholdelsesudgifter til genbrugspladsen i Asaa. Genbrugspladsen i Asaa lukker pr. 31. december 2009 Brønderslev Kommune får ingen ekstraudgifter i forhold til budgetforslag En 3. plads i den østlige del af kommunen etableres i 2012 (eller 2011 som ønsket af Brønderslev Kommune) og driftsudgifterne indgå herefter i AVVs budgetter. Genbrugspladsen i Asaa videreføres med de nuværende åbningstider Øgede årlige udgifter, som afholdes af Brønderslev Kommune: Mandskab Drift og vedligeholdelse I alt kr kr kr. Genbrugspladsen i Asaa videreføres med status som normal AVV genbrugsplads Øgede årlige udgifter, som afholdes af Brønderslev Kommune: Mandskab Drift og vedligeholdelse I alt kr kr kr. Bilag: AVV notat om videreførelse af Asaa genbrugspladsplads Anbefales godkendt.

15 Økonomiudvalget, den 22. oktober 2009 Side Personaleressourcer til affaldsområdet G01/dwtftj 09/6769 Åben sag FU/ØK Indstilling: Beslutning i Forsyningsudvalget den 25. februar 2009: Udvalget besluttede at indgå kontrakt med Brønderslev Forsyning om løsning af opgaven i Udvalget er indstillet på at opgaven herefter overdrages til fagenheden gennem ansættelse af yderligere personaleressoucer. Beslutning i Forsyningsudvalget den 7. oktober 2009: Udvalget indstiller, at der i Fagenheden for Teknik og Miljø ansættes personaleressourcer indenfor affaldsområdet, svarende til et beløb på kr. Stillingen finansieres af affaldsfonden. Myndighedsopgaverne på affaldsområdet er organisatorisk placeret i Miljø-, vand- og naturafdelingen, nærmere betegnet i Virksomhedsgruppen. Opgaven består primært i at udøve virksomhedstilsyn samt rådgive virksomheder og borgere på affaldsområdet herunder have indsigt i specialviden deltage i møder med affaldsselskaberne (AVV og Reno-Nord), virksomheder m.v. forberede sager til politisk behandling, administrere affaldsområdet f.eks. deltage i planlægningen af affaldsområdet og efterfølgende godkendelse af affaldsregulativer og affaldsplan samt fastsætte affaldsgebyrer. På nuværende tidspunkt varetager Brønderslev Forsyning følgende opgaver Opkrævning af bidrag for renovation og genbrug hos samtlige ejendomme omfattet af ordningerne Direkte kontakt til forbrugere og renovatør Administration i øvrigt i overensstemmelse med gældende regulativ Udarbejdelse af oplæg til budget og takster samt regnskabsbemærkninger Opgaven har indtil videre været stærkt nedprioriteret på grund af ressourcemangel, hvilket ikke er holdbart i længden. Der er derfor både behov for og ønske om at få ansat en medarbejder som fuldtids skal løse affaldsopgaven. Ansættelse af en ny affaldsmedarbejder vil sikre Brønderslev Kommune større indflydelse på den fremtidige affaldsplanlægning end det er tilfældet nu.

16 Økonomiudvalget, den 22. oktober 2009 Side 889 AVV har desuden udtrykkeligt ytret ønske om, at Brønderslev Kommune prioriterer området højere, end det er tilfældet i dag og har bedt om, at kommunen udmelder 1-2 medarbejdere som fast kan deltage i arbejdsgrupper med AVV og øvrige kommuner om affaldsplanlægningen. Brønderslev Kommune kan ikke leve op til dette ønske i dag med de nuværende ressourcer. Med ansættelse af en ny affaldsmedarbejder sikres en fast repræsentant ved eksterne såvel som interne møder, hvor det p.t. er en opgave, der er fordelt mellem flere. Skal der ligeledes sikres optimal indflydelse i arbejdsgrupperne, er det vigtigt med én tovholder. Hvis det er samme medarbejder, der f.eks. deltager i de forskellige AVV-arbejdsgrupper, sikres en specialviden hos medarbejderen, i stedet for som nu, hvor det er en meget fragmenteret viden de forskellige medarbejdere besidder. En sådan specialviden på affaldsområdet vil komme os til gavn både internt, men også i forhold til eksempelvis rådgivning af virksomheder. Normering på affaldsområdet i øvrige kommuner I Hjørring Kommune er der ansat en fuldtidsmedarbejder til at varetage affaldsopgaverne i kommunen. Hertil kommer ca. 0,5 medarbejder som deltager løbende i arbejdet. Bevillingen hertil stammer fra opkrævning af kommunens affaldsgebyrer. I Jammerbugt Kommune er der for nylig ansat én ekstra affaldsmedarbejder, der på fuld tid skal varetage kommunens affaldsplanlægning m.v. Hertil kommer ca. 0,5 medarbejder som løbende deltager i arbejdet. Bevillingen hertil stammer fra opkrævning af kommunens affaldsgebyrer. I Vesthimmerlands Kommune er der ansat 2 medarbejdere til affaldsområdet; én som skal bl.a. skal udarbejde et affaldsregulativ og én medarbejder som skal varetage øvrig administration af området (klager mv.). Bevillingen hertil stammer fra opkrævning af kommunens affaldsgebyrer. I Rebild Kommune er der ansat én medarbejder, som er fuldtidsbeskæftiget med administration af affaldsområdet (deltagelse i møder, udarbejdelse af affaldsregulativ m.v.). Bevillingen hertil stammer fra opkrævning af kommunens affaldsgebyrer. I Mariager Fjord Kommune er der ansat én medarbejder, som er fuldtidsbeskæftiget på affaldsområdet. Hertil kommer teamlederens bidrag til løsning af opgaven. Bevillingen til begge medarbejderes løn stammer udelukkende fra opkrævning af kommunens affaldsgebyrer. Udvalgsformanden har har forespurgt om muligheden for at Brønderslev Forsyning A/S kan håndtere dele af opgaven som beskrevet ovenfor. Her tænkes især på arbejdet omkring affaldsplan Forslaget begrundes i, at Brøndslev Forsyning A/S i forvejen varetager følgende opgaver på affaldsområdet: opkræver takster, har kontakt til renovatør, administrerer fritagelsesordningen i henhold til regulativ, og medvirker i den årlige takstfastsættelse. Supplerende sagsbehandling til Forsyningsudvalgets møde den 7. oktober 2009 Udvalget besluttede på sit møde den 25. februar 2009 at indgå kontrakt med Brønderslev Forsyning om løsning af opgaven i Udvalget var samtidig indstillet på at opgaven herefter overdrages til fagenheden gennem ansættelse af yderligere personaleressoucer. Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at der snarest muligt tilføres en ekstra fast normering til Virksomhedsgruppen for at varetage opgaven med at administrere affaldsområdet. Ansættelsen foreslås finansieret via kommunens affaldsgebyr.

17 Økonomiudvalget, den 22. oktober 2009 Side 890 Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi gør opmærksom på, at der i takterne på renovationsområdet pt. er indregnet kr. til administrationsudgifter, hvoraf hovedparten anvendes til opgaver i forbindelse med takstopkrævning. Godkendt. Karl Emil Nielsen fastholder, at det ikke må give takstforhøjelser på sigt.

18 Økonomiudvalget, den 22. oktober 2009 Side Kvalitetsrapport for skoleområdet P15/dwbklb 09/14563 Åben sag BU/ØK/BY Indstilling: Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 29. september 2009: Fagenhedens forslag godkendt. Adnan Jedon og Martin Rishøj Jensen var fraværende. Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet godkender Kvalitetsrapport for folkeskoleområdet for 2009 at Byrådet godkender følgende handlinger til kvalitetsrapporten for 2009: 1. Vikardækning 2. Samarbejde mellem skole og SFO 3. Forældreinvolvering 4. Netværk og vidensdeling på tværs af skoler 5. Ledelse. Handlingerne er en fortsættelse af enkelte handlinger fra sidste års kvalitetsrapport. I henhold til Folkeskoleloven skal kommunalbestyrelsen årligt udarbejde en kvalitetsrapport. Kvalitetsrapporten skal beskrive kommunens skolevæsen, skolernes faglige niveau, de foranstaltninger, kommunalbestyrelsen har foretaget for at vurdere det faglige niveau og kommunalbestyrelsens opfølgning på den seneste kvalitetsrapport. For så vidt angår rapportens konklusion henvises til side 9-11 i kvalitetsrapporten. I kvalitetsrapporten har skolerne vurderet Skolernes rammebetingelser - der henvises til side Skolernes pædagogiske processer - der henvises til side Skolens resultater - der henvises til side Specialpædagogisk bistand i klassen, i kompetencecenter og i specialklasser -. der henvises til side Dansk som andet sprog - der henvises til side 67

19 Økonomiudvalget, den 22. oktober 2009 Side 892 Der henvises endvidere til bilag 1, oversigt over specialklasser, erhvervsklasser og modtagelsesklasser for 6-18 årige i 2009/10 - side Det bemærkes, at hovedrapporten offentliggøres på kommunens hjemmeside. Bilag: Udtalelser fra skolebestyrelserne Resumé af Kvalitetsrapporten Pixiudgave vedr. Kvalitetsrapporten Børne- og Ungdomsudvalgets indstilling anbefales.

20 Økonomiudvalget, den 22. oktober 2009 Side Ansøgning om overførsel af resttilskud af pulje til halbyggeri Ø40/dwbkes 08/16252 Åben sag FK/ØK/BY Indstilling: Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 13. august 2009: Indstilles godkendt. Eskild Sloth Andersen var fraværende. Beslutning i Økonomiudvalget den 10. september 2009: Tilbagesendes til udvalg med ønske om specificeret anlægsbudget for de ønskede frigivne midler. Karl Emil Nielsen var fraværende. Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 8. oktober 2009: Det specificerede budget taget til efterretning. Indstilles godkendt. Gitte Krogh var fraværende. Brønderslev-Hallen ansøger om at få overført kr. = restbeløbet fra puljen afsat til ny træningshal ved Brønderslev-Hallen. Begrundelsen herfor er, at man løbende har udgifter på projektet. Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet godkender, at der frigives kr. af afsat rådighedsbeløb på sted nr , Ny træningshal til Brønderslev-Hallen på kr. - rest kr. Der er tidligere frigivet kr. Supplerende sagsfremstilling til mødet i Fritids- og Kulturudvalget den 8. oktober 2009: Fagenheden for Børn og Kultur oplyser med udgangspunkt i opgørelse pr. 15. september 2009 (beløbene er incl. moms):

21 Økonomiudvalget, den 22. oktober 2009 Side 894 Hallen har udbetalt vedr. håndværkerudgifter Heraf udgør renovering af omklædningsrum m.m. Restbeløb, der vedrører ny hal Udbetalt rådgiverhonorarer vedr. ny hal I alt udbetalt vedr. NY hal kr kr kr kr kr. Byggeriet vedr. NY hal er påbegyndt den 17. september 2009, hvorfor der herefter løbende vil skulle ske udbetaling af håndværkerudgifter. Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen Bilag: Oversigt over byggeregnskab Indstilles godkendt.

22 Økonomiudvalget, den 22. oktober 2009 Side Dannerhøjgruppen søger tilskud til renovering af spejdergård Ø40/dwbkes 09/25556 Åben sag FK/ØK/BY Indstilling: Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 8. oktober 2009: Udvalget indstiller, at Dannerhøjgruppen bevilges kr. svarende til 1/3. Gitte Krogh var fraværende. Spejderforeningen Dannerhøjgruppen, Klokkerholm ansøger om tilskud til renovering af spejdergården i Klokkerholm. Det oplyses, at Spejdergårdens tag igennem flere år har været utæt og vinduerne rådne, hvilket har haft indflydelse på Spejdergårdens generelle vedligeholdelsesstand. En gennemgribende renovering er efterhånden meget nødvendig. Det oplyses, at Spejdergårdens tag nu er i en så miserabel stand, at foreningen ikke mener, at det vil være forsvarligt at lade den stå endnu en vinter. Efterhånden er det generelle renoveringsbehov i huset så stort, at det ikke er muligt at blive ved med at have aktiviteter for børnene i huset og år for år vil det blive dyre og dyre at bringe Spejdergården tilbage i en rimelig stand. Hellevad-Ørum Sparekasses Fond har bevilget kr. til hjælp til renovering af taget. Der er senere bevilget yderligere kr. til renovering. Der er efter aftale med Fagenheden for Børn og Kultur indhentet håndværkertilbud på den samlede renoveringsopgave. Endvidere er foreningens driftsbudget gennemgået kritisk for at undersøge, om der er omkostninger, der vil kunne minimeres. Med baggrund i indhentet tilbud er der opstillet følgende budget: Renovering: Udgifter: Finansiering: Tag, skorsten og brændeovn kr. Dækkes af bevilgede Fondsmidler Indvendig vedligeholdelse kr. Tilskud fra Brønderslev Kommune samt lånefinansiering. Etablering af solfanger kr. Der fremsendes ansøgning til Klimapulje i DDS. Spejderforeningen oplyser, at der er tilbud fra Sparekassen Vendsyssel i Klokkerholm på lån på kr., men at man dog helst ser, at behovet for låntagning minimeres. Spejdersamvirket anbefaler, at der kan findes et tilstrækkeligt engangsbeløb til støtte eller at der i de fremtidige budgetter kan indarbejdes en udvidelse, der muliggør betaling af en låneydelse.

23 Økonomiudvalget, den 22. oktober 2009 Side 896 Spejdersamvirket peger på, at nuværende lån i ejendommen er indfriet i 2009, ligesom den forbrugsudgift til el der var i 2008, bliver væsentlig mindre fremover. Fagenheden for Børn og Kultur oplyser, at der er behov for finansiering af udgifter på kr. at der er et restbeløb på afsat rådighedsbeløb inden for udvalgets område på kr. (oprindelig afsat kr.) at der ved optagelse af lån på kr. vil være er udgift for foreningen på 8.889,50 kr. Til gengæld har foreningen opnået en besparelse ved, at nuværende lån er indfriet på kr. Der er således tale om en mindreudgift i foreningens udgifter på 6.429,50 kr. at foreningens udgift i 2008 til el har været 4.830,50 kr. Forventet besparelse i 2009 for foreningen er på 3.705,50 kr. at kommunes merudgift til tilskud til lokaler i henhold til Folkeoplysningsloven vil være kr. Fagenheden vurderer, at beløbet kan findes inden for nuværende budget for fritidsområdet. I øvrigt: Fagenheden anmoder om udvalgets principielle drøftelse af retningslinier for tilskud til foreningers vedligeholdelses/ombygningsudgifter. Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi gør opmærksom på at restbeløb på afsat rådighedsbeløb er på kr Bilag: Ansøgning med bilag fra Dannerhøjgruppen Anbefales.

24 Økonomiudvalget, den 22. oktober 2009 Side Ligestillingsredegørelse for Brønderslev Kommune, P05/dwopimn 09/26979 Åben sag FL/ØK Organisation og Personale fremsender ligestillingsredegørelse for Brønderslev Kommune 2009 til Byrådets godkendelse. Formålet med kommunernes og regionernes ligestillingsredegørelser er at give borgerne indblik i ligestillingssituationen i kommunen og i Byrådets indsats for at fremme ligestilling af kvinder og mænd. I ligestillingsredegørelsen skal der udelukkende redegøres for ligestilling af kvinder og mænd i kommunen. Ligestilling er ikke et fokusområde i Brønderslev Kommune. Forretningsledelsen har i møde den 13. oktober 2009 taget redegørelsen til efterretning. Redegørelsen sendes til politisk behandling i Økonomiudvalget. Forretningsledelsen opfordrer udvalget til at tage udfordringsretten i brug med begrundelse i, at udfyldelse af skemaer ikke fremmer ligestilling. Jens Davidsen og Thomas Jepsen var fraværende. Bilag: Ligestillingsredegørelse 2009 Godkendt.

25 Økonomiudvalget, den 22. oktober 2009 Side Politik for aflønning af ansatte i fleksjob P21/dwopimn 08/2240 Åben sag ØK Indstilling: Beslutning i Økonomiudvalget den 4. september 2008: Organisation og Personale anmodes om at udarbejde forslag. Jens Arne Hedegaard og Steen Christensen var fraværende. Beslutning i Økonomiudvalget den 23. april 2009: Udsat. Oplæg udsendes. Steen Christensen var fraværende. Beslutning i Økonomiudvalget den 7. maj 2009: Drøftet. Oplæg til politik fremlægges på næste møde. Mikael Klitgaard var fraværende. Beslutning i Økonomiudvalget den 28. maj 2009: Fremsendes til høring i MED-Hovedudvalget med rettelser. Uffe Sørensen var fraværende. Beslutning i MED-Hovedudvalget den 10. september 2009: Medarbejdersiden foreslog som udgangspunkt forslag 2. Dette fordi de troede, at der tages udgangspunkt i grundlønnen i forslag 1. Inger Marie Nielsen afkræftede dette, og udvalget indstiller derfor forslag 1 til Økonomiudvalget. Lene Faber, Lena Skjødsholm og Jon Miller var fraværende. Beslutning i Økonomiudvalget den 8. oktober 2009: Udsættes til næste møde. Formuleringen vedrørende lønbrøk/beskæftigelsesgrad ændres i overensstemmelse med lovgivningen. Steen Christensen var fraværende.

26 Økonomiudvalget, den 22. oktober 2009 Side 899 Økonomiudvalgsmedlem Arne M. Jensen har anmodet om, at følgende punkt optages på Økonomiudvalgets dagsorden: Som der blev drøftet på mødet med Hovedudvalget kort før sommerferien er der forskel på hvordan de forskellige institutioner aflønner ansatte i fleksjob. Jeg vil gerne have et punkt på dagsordenen således vi kan få diskuteret en politik på området. Altså, at det som en del af personalepolitikken, kommer til at fremgå, at der er en politik på området. Kommunaldirektøren foreslår, at Organisation og Personale anmodes om at udarbejde beslutningsoplæg til Økonomiudvalget. Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 23. april 2009: Notat fra Organisation og Personale vil blive udleveret på mødet. Personalechef Inger Marie Nielsen deltager under drøftelsen af dette punkt. Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 28. maj 2009: Organisation og Personale har fremsendt oplæg til politik på området til Økonomiudvalgets behandling. Sagsfremstilling til sagens behandling i MED-Hovedudvalget den 10. september 2009: Den nye politik og fremgangsmåde vil blive indarbejdet i Personale ABC efter vedtagelse. Forretningsledelsen anbefaler i møde den 23. juni 2009 forslag 1. Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 22. oktober 2009: Organisation og Personale har fremsendt revideret forslag til politik for aflønning af ansatte i fleksjob. Bilag: Notat til Økonomiudvalget, oktober 2009 Udsat.

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 02. oktober 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:10 Mikael Klitgaard, Formand (V) Hedegaard Jens Arne (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre NB! Dialogmøde med ungdomsskolens bestyrelse kl. 20:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Den 17-marts-2004

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. april 2009 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-11:15 Ole Jespersgaard, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Asta Skaksen (V) Søren Erik Nielsen

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes

Læs mere

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 7. april 2014 kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19. Mødedato: 15. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.00 Fraværende: Gruppemøder: Carsten Dinsen Andersen forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Punkt 2 - Jens Henrik W. Thulesen Dahl

Punkt 2 - Jens Henrik W. Thulesen Dahl Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 10. februar 2014 kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Punkt 1 - Jens Henrik W. Thulesen Dahl Punkt 2 - Jens Henrik W. Thulesen Dahl Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde KB-møde Mandag 28.04.2014 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 Overførsler fra 2013 til 2014 - samlet

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 16. juni 2014 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 14.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. februar 2015 Mødetidspunkt: 12:30-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: FiberVisions Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen, Niels

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dialogmøde med daginstitutionernes bestyrelser kl. 19:30-21:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1 Økonomiudvalget Referat Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30 Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere: Bemærkninger: Fraværende: Afbud: Bjarne Nielsen, Knud Gether, Lisa Pihl Jensen,

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE Dagsorden

KERTEMINDE KOMMUNE Dagsorden KERTEMINDE KOMMUNE Dagsorden for Økonomiudvalgets møde den 13. marts 2007 Kl. 15.30 Byrådssalen Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Opgørelse af over- /underskud for 2006 for Kerteminde,

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 26. februar 2015 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 26. februar 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sundhedspolitik

Læs mere