1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER"

Transkript

1 1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER Journal nr.: N213-S1 (621-S159) Dato: Bygningsejer: Lejerbo, Kolding Gl. Køge Landevej Valby Byggeriets beliggenhed: Drachmannsvej 16 og Lykkegårdsvej 32 A og Kolding Administrator: Lejerbo Gl. Køge Landevej Valby Byggeskadefonden Studiestræde København V Tlf E-Web: Kontaktperson: Dorte Johansen Tlf. direkte: Eftersynet er foretaget af: Tegnestuen Østjylland AS, Åboulevarden 85, 8700 Horsens

2 Indholdsfortegnelse Indledning 5 1. Afløbsrør, Manglende dokumentation på opstropning af afløbsledninger Svigt ved ophæng af afløbsledninger. 2. Etagedæk, Manglende statiske beregninger og dokumentation fra opførelsen Manglende dokumentation for udførelse 3. Liniefundament, Manglende højde fra sten i voldgrav til facadebeklædning. Faldforhold på terræn Udformning af voldgrav opfylder ikke SBi krav Udformning af terræn opfylder ikke SBi anvisning 4. Pælefundament, Manglende dokumentation på pælefundering Manglende dokumentation for udførelse 5. Gulv, Manglende dokumentation på vådrumsmembran og opførelse generelt Manglende dokumentation for udførelse Manglende dokumentation for udførelse 6. Loft, Revne mellem væg og loft dilatation Revner i samlinger mellem vægge og lofter 7. Tagdækning, Ventilation af tagkonstruktion, samt afslutning af tagpap ved tagfod Utætte samlinger ved tagfod Manglende dokumentation for udførelse Manglende dokumentation for udførelse 8. Tagkonstruktion, Dokumentation på tagkassetter Manglende dokumentation for udførelse Manglende dokumentation for dimensionering 9. Ovenlys, Ovenlys, lav hældning Manglende dokumentation for produkt og udførelse 10. Vindue, Sålbænk, manglende opbuk ved ender Sålbænk udformet uhensigtsmæssig 11. Indervæg, Revne i indvendige vægge Revne i væg 12. Indervæg, Vådrumsmembran og opbygning af væg. Dokumentation Manglende dokumentation for udførelse Manglende dokumentation for udførelse

3 Manglende dokumentation for udførelse 13. Ydervæg, Dokumentation på konstruktive forhold Manglende dokumentation for udførelse Manglende dokumentation for udførelse Manglende dokumentation for konstruktion 14. Ydervæg, Revner i facadepuds Manglende dokumentation for udførelse Manglende dokumentation for udførelse Manglende dokumentation for konstruktion Revner i facadepuds 15. Ydervæg, Dokumentation på vægge ved vådrum Manglende dokumentation for udførelse Manglende dokumentation for udførelse Manglende dokumentation for udførelse Manglende dokumentation for konstruktion 16. Ventilationsanlæg, Ventilationsunit, frostsikring Problem med is i filtersystem Alle eftersete bygningsdele 50 Supplerende bemærkninger Supplerende bemærkninger 55

4

5 Indledning Dette er resultatet af Byggeskadefondens 1 års eftersyn, som hermed er afsluttet. De væsentligste bygningsdele er blevet gennemgået af eftersynsfirmaet, der samtidig har registreret, om der er byggetekniske forhold dvs. svigt eller byggeskader eller fejl og mangler i dokumentationen. I rapporten redegøres der for disse byggetekniske forhold, der afsluttes med fondens konklusion med anbefalinger om, hvad der skal gøres for at forebygge, at svigt fører til skader, eller at skader udvikler sig yderligere. Sidst i rapporten er alle eftersete bygningsdele oplistet, uanset om der blev fundet svigt, skade eller fejl og mangler i dokumentation. Her er eventuelle supplerende bemærkninger også anført. Bemærk, at fonden ikke ved eftersynet kan afgøre, hvem der har ansvaret for de registrerede svigt eller byggeskader m.v. Ved eftersynet manglede der generelt dokumentation på udførelsen, samt statiske beregninger og andre væsentlige kvalitetssikringsdokumenter.der henvises til rapport fra det udvidede eftersyn af facader og tag af 3. juni 2014 fra Tegnestuen Østjylland A/S Bygningsejer skal herefter gøre følgende: Inden 1 års fristens udløb skal ejer reklamere over registrerede svigt og byggeskader samt fejl og mangler i dokumentationen. Reklamationsbreve skal sendes til alle tænkeligt ansvarlige, fx rådgivere og underrådgivere, entreprenører og underentreprenører samt leverandører. Ejer skal meddele eventuelle garantistillere, at garantien ikke kan nedskrives, før de ansvarlige har foretaget udbedring. Ejer skal få de ansvarlige til snarest muligt at udbedre svigt og byggeskader, og få dem til at afhjælpe fejl og mangler i dokumentationen. Hvis de ansvarlige ikke foretager udbedring af svigt og byggeskader, skal bygningsejer indgå suspensionsaftale eller anlægge sag ved voldgiftsretten, før krav mod de ansvarlige forældes. Det sker 3 år efter, at ejeren bliver eller burde være blevet bekendt med svigt eller byggeskade m.v. Læs mere og brug disse paradigmer: Vejledning om forberedelse, udførelse og opfølgning af 1 års eftersyn Reklamation ved 1 års eftersyn Rykker for reaktion på reklamation ved 1 års eftersyn Underretning til garantistiller ved 1 års eftersyn Passivitet og forældelse Suspensionsaftale Bygningsejers og Byggeskadefondens opfølgning på 1 års eftersynet Bygningsejer kan løbende og skal senest 1½ år efter byggeriets aflevering logge ind på fondens web portal ( og under fanebladet "Statuskort" registrere, hvordan der er fulgt op på 1 års eftersynet. Det skal her registreres, om der er reklameret, og om de byggetekniske forhold i rapporten er udbedret. Vi vil med denne registrering bl.a. sikre, at I har rejst krav over for de ansvarlige om udbedring af svigt m.v. i byggeriet. Hvad betyder byggeteknisk forhold? Byggeteknisk svigt: Hvis materialer, konstruktioner eller bygningsdele ved afleveringen af et byggeri/renovering savner egenskaber, som burde have været der i henhold til offentlige forskrifter eller almindelig god byggeskik. Der er også tale om svigt, hvis en ydelse helt mangler. N213 S1 Side 5 af 55

6 Byggeskade: Hvis brud, lækage, deformering, ødelæggelse eller svækkelse i bygningen ikke er uvæsentlig, og hvis skaden skyldes forhold ved planlægning, projektering eller gennemførelse af nybyggeriet, ombygningen eller renoveringen. Fejl og mangler i dokumentationen: Hvis der er fejl i projektet, hvis der mangler et tilstrækkeligt projektgrundlag for udførelsen, eller hvis det ikke er dokumenteret, at udførelsen er i overensstemmelse med projektet. N213 S1 Side 6 af 55

7 1. Afløbsrør, Manglende dokumentation på opstropning af afløbsledninger. Bygningsdelens opbygning: Afløbsledninger af 110 mm PVC, ophængt med hulbånd Svigt ved ophæng af afløbsledninger. Byggeteknisk svigt Iht beskrivelse på afløbsplan skal afløbsledninger under "4 stk. bolig type 1 Blok A mod vest opstroppes pga pælefundering." Det fremgår af fotodokumentation fra udførelsen at der er nogle enkelte hulbånd bøjet ned omkring ledningerne, det skønnes at disse bånd er blevet indstøbt i gulvbeton pladen efterfølgende. Der er, på grundlag af hvad der kan uddrages af fotodokumentationen, følgende svigt: De anvendte hulbånd skønnes ikke, at være tilstrækkelige korrosionsfaste til anvendelse i fugtig jord. Det er usikkert om båndene er monteret i fast forbindelse med ledningerne, så ledningerne er fastholdt i i den korrekte højde aht. korrekt fald. Omfang og placering skønnes ikke tilstrækkelig. Der er fx. ingen opstropninger ved fodbøjninger under gennemføringer i terrændæk Lokalisering af hvor svigtet er registreret: Iht projekt er det i hus nr. 71 til 77 der er er udført med pælefundering og selvbærende dæk. Omfang: Ved 4 af ialt 39 boliger Stikprøve i %: 40 Vedhæftede billeder, tegninger eller andet: Kopi af fotoside fra entreprenørens KS vedr. ophæng af afløbsledninger N213 S1 Side 7 af 55

8 Fejl eller mangler i dokumentation Ved gennemgang af det udleverede dokumentationsmateriale har det ikke været mulig at finde entydig og fyldestgørende dokumentation for følgende vedr. ophæng af afløbsledninger under terrændæk. Krav i projekt til af antal ophæng ift. ledningslængde. Beskrivelse af ophængsmateriale og krav til korrosionsbeskyttelse Dokumentation for udførelse med opgivelse af antal og materialer. Vedhæftede billeder, tegninger eller andet: Plan med beskrivelse af opstroppet kloak Konklusion: Der er byggeteknisk svigt. Der er mangler i dokumentationsmaterialet. Svigt skal udbedres øget vedligeholdelse vil ikke være nok. Manglende dokumentation skal fremskaffes. Der mangler dokumentation på, at afløbsledninger under bygninger med pælefundering er opstroppet forskriftsmsæssigt. Billeder fra KS materialer indikerer, at de anvendte hulbånd ikke er tilstrækkeligt korrosionsfaste, og at opstropningen ikke er udført korrekt. Manglende dokumentation skal fremskaffes. Såfremt der fortsat er tale om utilgængelige bygningsdele uden tilstrækkelig sikkerhed for, hvordan de er udført, kræves øget drift i form af hyppig overvågning. Såfremt der opstår problemer med opstuvning eller utætheder i afløbsledningerne, kan det blive nødvendigt at omlægge ledningerne. N213 S1 Side 8 af 55

9 2. Etagedæk, Manglende statiske beregninger og dokumentation fra opførelsen. Bygningsdelens opbygning: Lamelparket 22 mm gulvplade med varmefordeling 18 mm krydsfiner 45 X 270 mm bjælkelag Mineraluld 22 mm forskalling 12,5 mm fibergips 2.1. Manglende dokumentation for udførelse Fejl eller mangler i dokumentation Iht bilagsmateriale fra ingeniørberegningerne er der karv om skruesamlinger ved samlinger mellem vægge og etageadskillelse. Der er ikke forelagt fyldestgørende dokumentation for udførelse af disse samlinger. Der mangler dokumentation for dimensionering af træbjælkelaget, i de forelagte ingeniørberegninger. Ud over ovennævnte specifikke mangler i dokumentationen, mangler der generelt dokumentation for at bygningsdelen er udført korrekt og ikke ideholder skjulte svigt. Der foreligger kun nogle meget generelle afkrydsningsskemaer. Der er ikke forelagt fotodokumentation af væsentlige dele af bygningsdelen fra opførelse. Der er ikke forelagt tilsynsnotater eller lignende vedrørende opførelsen. Konklusion: Der er mangler i dokumentationsmaterialet. Manglende dokumentation skal fremskaffes. Der skal fremlægges dokumentation på beregning af træbjælkelag samt dokumentation på, at kraftoverførende samlinger er udført forskriftsmæssigt eventuelt i form af fotodokumentation fra opførelsen. N213 S1 Side 9 af 55

10 3. Liniefundament, Manglende højde fra sten i voldgrav til facadebeklædning. Faldforhold på terræn. Bygningsdelens opbygning: Liniefundament af armeret beton 2 skifter letklinkerblokke med puds Voldgrav af betonfliser på højkant med stenlag, der er voldgrav langs alle ydervægge Udformning af voldgrav opfylder ikke SBi krav Byggeteknisk svigt Udformning af voldgrav opfylder ikke anvisningerne i SBi anvisning 224. Anvisningen foreskriver en afstand på 150 mm fra overkant sokkel ned til overside stenlag, dette er også angivet i projektet. Ved de udførte voldgrave var der mellem 80 og 120 mm fra overkant sokkel ned til overside stenlag. Lokalisering af hvor svigtet er registreret: Generelt Omfang: Ved 16 af 16 eftersete boliger Stikprøve i %: 40 Vedhæftede billeder, tegninger eller andet: Hus 3 ved indgang, voldgrav. Typisk billede af afstand fra overkant sokkel til overside stenlag Hus 3 ved indgang, voldgrav Konklusion: Der er byggeteknisk svigt. Svigt kan enten udbedres eller imødegås ved øget vedligeholdelse. Ydervægskonstruktionen er udført med trædele placeret direkte på soklen og med en uventileret ydervægskonstruktion. Konstruktionen vurderes af Byggeskadefonden som risikobehæftet, og det er af stor betydning, at afstanden fra terræn til underkant ydervægsbeklædning er så stor som mulig, så opfugtning fra opsprøjt og sne ikke belaster de bærende trædele. Afstanden til underkant udvendig beklædning skal sikres, så der overalt er minimum 150mm, og driften skal tilpasses forholdet i form af oprensning af drænrende, så der ikke sker opfugtning af ydervægskonstruktionen. N213 S1 Side 10 af 55

11 3.2. Udformning af terræn opfylder ikke SBi anvisning Byggeteknisk svigt Det forhold at terræn omkring bygninger ligger i niveau med overside gulve inde i bygningerne er løst ved at der generelt langs sokler er stenrender/drænkasser, en såkaldt voldgravs løsning som beskrevet i SBi Anvisning 224. SBi Anvisning 224 foreskriver også at fald på terræn i de første 3 m fra bygningen skal være min. 1:40 for beplantningsarealer og 1:50 for belægningsarealer. Ved eftersynet konstateredes der meget vand på terræn omkring bygningerne og terrænnet er udformet vandret eller med fald ind mod bygningerne, så anvisningerne i SBi Anvisning 224 er ikke overholdt, terrænudformningen medfører at voldgravsløsningen kommer til at virke som afløbsrende for overfladevand fra det omliggende terræn. Lokalisering af hvor svigtet er registreret: Generelt Omfang: Ved 16 af 16 eftersete boliger Stikprøve i %: 40 Vedhæftede billeder, tegninger eller andet: Hus 3 belægning ved indgang er vandret Hus 19 belægning med fald ind mod bygning Hus 17 fald på terræn ind mod bygning Hus 19 fald på terræn ind mod bygning N213 S1 Side 11 af 55

12 Hus 1 til 5 overfladevand på terræn Fejl eller mangler i dokumentation Det fremgår ikke tydelig af situationsplanen at der skal være fald bort fra bygning og dele af koteringen opfylder ikk SBianvisning 224. Vedhæftede billeder, tegninger eller andet: Situationsplan Konklusion: Der er byggeteknisk svigt. Der er mangler i dokumentationsmaterialet. Svigt skal udbedres øget vedligeholdelse vil ikke være nok. Manglende dokumentation skal fremskaffes. Faldforholdene rundt om husene er ikke forskriftsmæssige, idet såvel fald på flisebelægninger på terrasser og fald på terræn udenfor terrasserne vender forkert. Der er i flere tilfælde målt fald ind mod bygningerne. Desuden er der registreret store mængder vand på terrænet, som indikerer, at drænforholdene ikke er forskriftsmæssige. Flisebelægningerne skal omlægges, så faldet bliver forskriftsmæssigt 1:40. Der skal etableres dræn og afløbsforhold i græs og plantearealer, så der ikke står vand på terræn. N213 S1 Side 12 af 55

13 4. Pælefundament, Manglende dokumentation på pælefundering. Bygningsdelens opbygning: Borede Ø 60 cm Permapæle 4.1. Manglende dokumentation for udførelse Fejl eller mangler i dokumentation Af vedhæftede bilag fremgår det at der er pælefunderet under hus nr. 71 til 77 men; der foreligger ingen dokumentation for entreprenørens udførelse af bygningsdelen, eller dokumentation for tilsyn med bygningsdelen under opbygning. Vedhæftede billeder, tegninger eller andet: Fundamentsplan for hus nr. 59 til 77 Konklusion: Der er mangler i dokumentationsmaterialet. Manglende dokumentation skal fremskaffes. Manglende dokumentation på udførelse og tilsyn med pælefundering skal fremskaffes. N213 S1 Side 13 af 55

14 5. Gulv, Manglende dokumentation på vådrumsmembran og opførelse generelt. Bygningsdelens opbygning: Iht projekt: 15 mm klinker Vandtætningsbehandling som Alfix Tætningsmasse K2, med alle tilhørende komponenter som tætningsbånd og manchetter m.v. i system. 100 mm gulvbeton 100 mm terrænbatts 120 mm Brett stabel dæk 12.5 mm fibergips Manglende dokumentation for udførelse Fejl eller mangler i dokumentation Det kan ikke afgøres om gulvopbygningen på etagedækket er forskriftsmæssig udført eller indeholder skjulte svigt p.g.a. en svag dokumentation for udførelsen. Der foreligger kun nogle meget generelle afkrydsningsskemaer. Der foreligger ikke fotodokumentation af bygningsdelen fra opførelse. Der foreligger ikke tilsynsnotater eller lignende vedrørende opførelsen. Konklusion: Der er mangler i dokumentationsmaterialet. Manglende dokumentation skal fremskaffes. Manglende dokumentation på udførelsen af vådrumsmembran og opbygning af bygningsdelen skal fremskaffes. N213 S1 Side 14 af 55

15 5.2. Manglende dokumentation for udførelse Fejl eller mangler i dokumentation Der er ikke forelagt dokumentation for entreprenørens udførelse af vådrumsmembran, eller dokumentation for tilsyn med bygningsdelen under opbygning. Konklusion: Der er mangler i dokumentationsmaterialet. Manglende dokumentation skal fremskaffes. Manglende dokumentation på udførelsen af vådrumsmembran og opbygning af bygningsdelen skal fremskaffes. N213 S1 Side 15 af 55

16 6. Loft, Revne mellem væg og loft dilatation. Bygningsdelens opbygning: 360 mm Kerto bjælker 2X145 mm mineraluld 0,2 mm PE-folie 45x120 mm krydslægte 120 mm mineraluld 22 mm forskalling 15 mm fibergips Samling mellem væg og loft er udført uden lister 6.1. Revner i samlinger mellem vægge og lofter Byggeteknisk svigt Der konstateredes revner i samlinger mellem vægge og lofter, revnevidde fra hårfin til 1 mm. Revnerne kan være forårsaget af svind i den bagvedliggende trækonstruktiom Lokalisering af hvor svigtet er registreret: Generelt Omfang: Ved 16 af 16 eftersete boliger Stikprøve i %: 40 Vedhæftede billeder, tegninger eller andet: Hus 71, 1. sal. Foto af typisk revne ved loft Fejl eller mangler i dokumentation Det kan ikke afgøres om bygningsdelen er forskriftsmæssig udført eller indeholder skjulte svigt p.g.a. en svag dokumentation for udførelsen. Der foreligger kun nogle meget generelle afkrydsningsskemaer. Der foreligger ikke fotodokumentation af bygningsdelen fra opførelse. Der foreligger ikke tilsynsnotater eller lignende vedrørende opførelsen. N213 S1 Side 16 af 55

17 Konklusion: Der er byggeteknisk svigt. Svigt kan enten udbedres eller imødegås ved øget vedligeholdelse. Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger. N213 S1 Side 17 af 55

18 7. Tagdækning, Ventilation af tagkonstruktion, samt afslutning af tagpap ved tagfod. Bygningsdelens opbygning: 2 lag tagpapdækning Tagkrydsfinerplade 45 mm ventilationsspalte, ifølge tekst på snit, men på detalje er der angivet 70 mm ventilationsspalte 7.1. Utætte samlinger ved tagfod Byggeteknisk svigt Der er klæbesvigt ved samling mellem tagpap og fodblik, samt svigt ved udformningen af fodblikket. Den flange på fodblikket der ligger på taget er meget kort, den er ca. 60 mm og er kun dækket med et overlæg af tagpap på ca. 30 mm. Udformningen af fodblikket opfylder ikke anvisningerne i TOR NYT 1/2012, som angiver at flangerbredden på fodblik skal være min. 100 mm. Endvidere er der stor vandbelastning ved tagkanten idet tagvandet kun løber langsomt af pga. den lave taghældning, ved eftersynet stod der vandansamlinger langs tagkanten. Lokalisering af hvor svigtet er registreret: Generelt Omfang: Ved 16 af 16 eftersete boliger Stikprøve i %: 40 Vedhæftede billeder, tegninger eller andet: Hus 23, facade mod nord. Striber efter vand fra utæt samling ved tagfod Hus 23, facade mod nord. Utæt samling ved tagfod Hus 27, facade mod nord. Klæbesvigt og utæt samling ved tagfod Hus 27, facade mod nord. Nærbillede af utæt samling ved tagfod N213 S1 Side 18 af 55

19 Hus 23 til 29 tagkant, bemærk vandansamlinger langs tagkanten. Fejl eller mangler i dokumentation Ved granskning af detalje af tagfod (se bilag), er der følgende kritiske forhold: Flange på fodblikket er for kort. Ventilationsspalten er ikke målsat og tagrenden er monteret tæt på vægbeklædningen, det skønnes at der ikke er tilstrækkelig ventilation. Udformningen af tagkanten med fodblik, tagrende og ventilationsspalte ser meget kompakt og "snæver" ud selv om det udføres meget nøjagtig skønnes det, at det er sandsynlig at der kan trænge fugt ind ved ventilationsspalten når vind og regn turbulerer ved tagkanten, samtidig med at luft suges ind i ventilationssplaten. Det kan ikke afgøres om tagfod er forskriftsmæssig udført eller indeholder skjulte svigt, idet det ikke kan efterses og p.g.a. en svag dokumentation for udførelsen: Der foreligger kun nogle meget generelle afkrydsningsskemaer. Der er ikke forelagt fotodokumentation af bygningsdelen fra opførelse. Der er ikke forelagt tilsynsnotater eller lignende vedrørende opførelsen. Vedhæftede billeder, tegninger eller andet: Detalje Stern/tagrende Eksempel på typisk kontrolskema vedr. kontrol af udførelsen af tagdækning, bemærk der er ingen kontrol vedr. ventilation eller ventilationsspalte i tagkonstruktionen. Byggeteknisk skade Der konstateredes tegn på utætte samlinger ved fodblik i tagfod. Der var tydlige tegn at der løber vand ned på facaden bag tagrender under samlinger i fodblikprofiler. Der trænger tagvand ind i samlinger mellem fodbliksprofilerne og det løber ind på tagkrydsfineren og videre ned på facaderne. Et sted var samling mellem tagpap og fodblik repareret med tagkit dog var det ikke blevet tæt og samlingen havde åbnet sig igen, se bilag. Skaden medfører opfugtning af af tagkrydsfiner og det skønnes endvidere at der løber vand ind bag vægbeklædning via ventilationspalten under tagkrydsfiner, hvilket kan medføre opfugtning af trækonstruktionen i tagkanter og ydervægge. Årsagen til skaden er at flangebredden på fodblikket er for smal, samt klæbesvigt i samling mellem tagpap og fodblik. N213 S1 Side 19 af 55

20 Lokalisering af hvor skaden er registreret: Der er tydelige tegn på utætheder ved en del samlinger, men det skønnes at der er utætheder ved alle samlinger. Omfang af skade i forhold til det eftersete: Ved 16 af 16 eftersete boliger Stikprøve i %: 40 Under hvilket forhold er det svigt, der har ført til skaden, beskrevet: Aktuelt forhold Vedhæftede billeder, tegninger eller andet: Hus 13, facade mod nord, Striber efter vand fra utæt samling ved tagfod Hus 23, facade mod nord, striber efter vand fra utæt samling ved tagfod Hus 23, facade mod nord, utæt samling ved tagfod Hus 27, facade mod nord. Klæbesvigt og utæt samling ved tagfod Hus 27, facade mod nord. Nærbillede af klæbesvigt og utæt samling ved tagfod N213 S1 Side 20 af 55

21 Konklusion: Der er byggeteknisk svigt. Der er mangler i dokumentationsmaterialet. Svigt skal udbedres øget vedligeholdelse vil ikke være nok. Manglende dokumentation skal fremskaffes. Den valgte inddækning af tagpap ved tagfod har ikke tilstrækkeligt underlag, idet tagkrydsfineren er afsluttet for langt tilbage på taget. Det manglende overlæg medfører, at der ikke kan udføres en tilstrækkeligt tæt samling, og der er registreret utætheder i længdesamlingerne. Ved det udvidede eftersyn blev det registreret, at underpappen ikke er ført forskriftsmæssigt ud over kanten af tagkrydsfineren. Desuden er det registreret, at ventilation af tagkonstruktionen er helt utilstrækkelig. Dels spærrer tagrenden sandsynligvis for ventilationen, dels er luftspaltens højde helt utilstrækkelig. Ved det udvidede eftersyn blev der registreret opfugtning og skimmelvækst som følge af dette. Den valgte udførelse har medført opfugtning af tagplader og udvendige vægge. Da vægkonstruktionen er udført uden ventileret hulrum bag beklædningen, vil vandindtrængning kunne få store følgevirkninger. Afslutningen ved tagfod skal ændres, så der bliver etableret forskriftsmæssig ventilation. Afslutningen af tagpap ved tagfod og inddækning ved tagrende skal ændres til forskriftsmæssig udførelse. BYG-ERFA: (27) Tagkonstruktioner med lille hældning ventilation og fugtforhold N213 S1 Side 21 af 55

22 7.2. Manglende dokumentation for udførelse Fejl eller mangler i dokumentation Det kan ikke afgøres om ventilationsspalter i tagkonstruktionen er forskriftsmæssig udført eller indeholder skjulte svigt, idet det ikke kan efterses og p.g.a. en svag dokumentation for udførelsen: Der foreligger kun nogle meget generelle afkrydsningsskemaer. Der er ikke forelagt fotodokumentation af bygningsdelen fra opførelse. Der er ikke forelagt tilsynsnotater eller lignende vedrørende opførelsen. Konklusion: Der er mangler i dokumentationsmaterialet. Manglende dokumentation skal fremskaffes. I forbindelse med det udvidede eftersyn blev det registreret, at ventilationsspalten er for lille, og at der forekommer opfugtning af tagkrydsfineren. Forholdet skal udbedres. til forskriftsmæssig udførelse. N213 S1 Side 22 af 55

23 7.3. Manglende dokumentation for udførelse Fejl eller mangler i dokumentation Det kan ikke afgøres om ventilation i tagkonstruktionen er forskriftsmæssig udført eller indeholder skjulte svigt, idet det ikke kan efterses og p.g.a. en svag dokumentation for udførelsen: Der foreligger kun nogle meget generelle afkrydsningsskemaer. Der er ikke forelagt fotodokumentation af bygningsdelen fra opførelse. Der er ikke forelagt tilsynsnotater eller lignende vedrørende opførelsen. Konklusion: Der er mangler i dokumentationsmaterialet. Manglende dokumentation skal fremskaffes. Der skal fremskaffes dokumentation på, at der er udført forskriftsmæssig ventilation af tagkonstruktionen. N213 S1 Side 23 af 55

24 8. Tagkonstruktion, Dokumentation på tagkassetter. Bygningsdelens opbygning: Tagkrydsfiner 360 mm Kerto bjælker 2X145 mm mineraluld 0,2 mm PE-folie 45x120 mm krydslægte 120 mm mineraluld 22 mm forskalling 15 mm fibergips 8.1. Manglende dokumentation for udførelse Fejl eller mangler i dokumentation Det kan ikke afgøres om tagkassetterne er forskriftsmæssig udført eller indeholder skjulte svigt, idet det ikke kan efterses og p.g.a. en svag dokumentation for udførelsen: Der er ikke forelagt fotodokumentation af bygningsdelen fra opførelse. Der er ikke forelagt tilsynsnotater eller lignende vedrørende opførelsen. Konklusion: Der er mangler i dokumentationsmaterialet. Manglende dokumentation på udførelse af tagkassetter skal fremskaffes. N213 S1 Side 24 af 55

25 8.2. Manglende dokumentation for dimensionering Fejl eller mangler i dokumentation Dokumentation for ingeniørberegninger vedr. tagkassetter og forankring af disse er kun delvis, idet dokumentation for dimensionering af spær og tagkasetternes forankring til vægge ikke er forelagt. Konklusion: Der er mangler i dokumentationsmaterialet. Manglende ingeniørberegninger på spærdimensioner mv. skal fremskaffes. N213 S1 Side 25 af 55

26 9. Ovenlys, Ovenlys, lav hældning. Bygningsdelens opbygning: Iht projekt: Ovenlys fabrikat Illumino, ikke oplukkelig Inddækning med tagpap og alukapsel 9.1. Manglende dokumentation for produkt og udførelse Fejl eller mangler i dokumentation Der er ikke forelagt dokumentation datablad eller lignende, der dokumenterer at ovenlysvinduet kan ligge næsten vandret. Vedhæftede billeder, tegninger eller andet: Hus 21, ovenlys Konklusion: Der er mangler i dokumentationsmaterialet. Manglende dokumentation skal fremskaffes. Der skal fremskaffes dokumentation på, at tagovenlysvinuerne er velegnede til den lave taghældning. Driften skal under alle omstændigheder tilpasses det forhold, at tagvinduerne er udført med meget lav hældning. N213 S1 Side 26 af 55

27 10. Vindue, Sålbænk, manglende opbuk ved ender. Bygningsdelens opbygning: Træ aluvinduesprodukt Kerne Elastiske fuger Sålbænke af zink Sålbænk udformet uhensigtsmæssig Byggeteknisk svigt Sålbænkene er ikke udført håndværksmæssig korrekt, og der er sandsynlighed for at væg under sålbænkene bliver misfarvet og fugtskadet. Konstruktionen opfylder ikke anvisningerne i BYG ERFA blad (31) som foreskriver opbuk ved sålbænkens ender for at undgå at regnvand misfarver og fugtbelaster den underliggende væg. Endvidere er tætning ved såbænkens ender udført med elastisk fuge mod vægbeklædning, dette er et kritisk forhold, idet erfaringen fra tilsvarende løsninger viser, at der ofte er fugeslip ved disse fuger pga. store temperaturbetingede bevægelser i zinksålbænke, som belaster fugerne. Fugeslip ved sålbænkene vil medføre fugtindtrængen i væggens trækonstruktion. Lokalisering af hvor svigtet er registreret: Generelt Omfang: Ved 16 af 16 eftersete boliger Stikprøve i %: 40 Vedhæftede billeder, tegninger eller andet: Hus 23, facade mod nord sålbænk Konklusion: Der er byggeteknisk svigt. Svigt kan enten udbedres eller imødegås ved øget vedligeholdelse. Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger. N213 S1 Side 27 af 55

28 11. Indervæg, Revne i indvendige vægge. Bygningsdelens opbygning: 95 mm træskelet 95 mm mineraluld 2 X 12,5 mm fibergips Revne i væg Byggeteknisk svigt Der er konstateret revne i væg over dør fra gang til soveværelse, revnen er i begge sider af væggen, med revnevidde 0.2 mm. I toppen af væggen er der indbygget en bærende bjælke. Det skønnes at årsagen til revnerne er bøjning i bjælken fra bevægelig last på taget for eksempel vind. Lokalisering af hvor svigtet er registreret: Hus nr. 1 og 71 Omfang: Ved 2 af 16 eftersete boliger Stikprøve i %: 40 Vedhæftede billeder, tegninger eller andet: Hus nr. 1, første sal, gang ved dør til soveværelse Hus nr. 71, første sal, gang ved dør til soveværelse Fejl eller mangler i dokumentation Der er ikke forelagt dokumentation for entreprenørens udførelse af vægkonstruktionen, eller dokumentation for tilsyn med bygningsdelen under opbygning. N213 S1 Side 28 af 55

29 Konklusion: Der er byggeteknisk svigt som har medført skade. Der er mangler i dokumentationsmaterialet. Svigt og skade skal udbedres øget vedligeholdelse vil ikke være nok. Manglende dokumentation skal fremskaffes. Der er registreret skade på de indvendige vægge i form af enkelte revner. Da der mangler statiske beregninger på en række bygningsdele og dokumentation fra opførelsen af, hvorledes de kraftoverførende samlinger er udført, er årsagen til revnerne ikke kendt. Manglende statiske beregninger og dokumentation påudførelsen skal fremskaffes. Revnerne skal repareres, og der skal holdes øje med, om de eller andre revner opstår igen efter reparation. N213 S1 Side 29 af 55

30 12. Indervæg, Vådrumsmembran og opbygning af væg. Dokumentation. Bygningsdelens opbygning: Træskeletvæg opbygning iht projekt og entreprenørdokumentation: 12,5 mm fibergips 95 mm forskalling 95 mm mineraluld 12,5, 15 mm fibergips Vandtætningsbehandling som AlfixTætningsmasse K2, med alle tilhørende komponenter som tætningsbånd og manchetter m.v. i system. Flisebeklædning Manglende dokumentation for udførelse Fejl eller mangler i dokumentation Der er ikke forelagt dokumentation for entreprenørens udførelse af vådrumsmembran, eller dokumentation for tilsyn med bygningsdelen under opbygning. Konklusion: Der er mangler i dokumentationsmaterialet. Manglende dokumentation skal fremskaffes. Manglende dokumentation på vådrumsmembran skal fremskaffes. N213 S1 Side 30 af 55

31 12.2. Manglende dokumentation for udførelse Fejl eller mangler i dokumentation Det kan ikke afgøres om vægkonstruktionen er forskriftsmæssig udført eller inderholder skjulte svigt p.g.a. en svag dokumentation for udførelsen. Der foreligger kun nogle meget generelle afkrydsningsskemaer. Der foreligger ikke fotodokumentation af bygningsdelen fra opførelse. Der foreligger ikke tilsynsnotater eller lignende vedrørende opførelsen. Konklusion: Der er mangler i dokumentationsmaterialet. Manglende dokumentation skal fremskaffes. Manglende dokumentation på opbygning af vådrumsvægge mangler. Dokumentationen skal fremskaffes. N213 S1 Side 31 af 55

32 12.3. Manglende dokumentation for udførelse Fejl eller mangler i dokumentation Der foreligger ingen dokumentation for entreprenørens udførelse af tætning ved koblingsdåser i væg, eller dokumentation for tilsyn med bygningsdelen under opbygning. Konklusion: Der er mangler i dokumentationsmaterialet. Manglende dokumentation skal fremskaffes. Manglende dokumentation på gennemføringer i væggens vådzone skal fremskaffes. N213 S1 Side 32 af 55

33 13. Ydervæg, Dokumentation på konstruktive forhold. Bygningsdelens opbygning: U ventileret letvægselementer med opbygning iht projekt og entreprenørdokumentation: Facadebeklædning 15 mm cementbundne, galsfiberforstærkede sandwichplader, fabrikat Fermacell Powerpanel HD Overfladebehandling af letmørtel pudssystem, fabrikat Weber facadesystem Veitisol. 240 mm træskelet 240 mm mineraluld Dampspærre 0,2 mm PE folie 95 mm forskalling 95 mm mineraluld 15 mm fibergips Malerbehandling Manglende dokumentation for udførelse Fejl eller mangler i dokumentation Iht bilagsmateriale fra ingeniørberegningerne er der krav om følgende vedr. bygningernes stabilitet: Montage af 15 mm fibergips som vægafstivning direkte på 45 X 340 mm skeletkonstruktion bag forskalling, betonvinkler ved terrændæk og skruesamlinger ved samlinger mellem vægge og etageadskillelse samt mellem vægge og tagkassetter. Der er ikke forelagt fyldestgørende dokumentation for udførelse af disse bygningsdele. Der mangler dokumentation for dimensionering af vægelementer, i de forelagte ingeniørberegninger. Ud over ovennævnte specifikke mangler i dokumentationen, mangler der generelt dokumentation for at bygningsdelen er udført korrekt og ikke ideholder skjulte svigt. Der foreligger kun nogle meget generelle afkrydsningsskemaer. Der er ikke forelagt fotodokumentation af væsentlige dele af bygningsdelen fra opførelse. Der er ikke forelagt tilsynsnotater eller lignende vedrørende opførelsen. Konklusion: Der er mangler i dokumentationsmaterialet. Manglende dokumentation skal fremskaffes. Manglende dokumentation på udførelsen mangler. Der foreligger således ikke dokumentation på, at pladerne er monteret på en måde, så vandrette kræfter kan optages i konstruktion. Manglende dokumentation skal fremskaffes. N213 S1 Side 33 af 55

34 13.2. Manglende dokumentation for udførelse Fejl eller mangler i dokumentation Der mangler dokumentation for at dampspærre er udført korrekt og ikke ideholder skjulte svigt. Der foreligger kun nogle meget generelle afkrydsningsskemaer. Der er ikke forelagt fotodokumentation af væsentlige dele af bygningsdelen fra opførelse. Der er ikke forelagt tilsynsnotater eller lignende vedrørende opførelsen. Konklusion: Der er mangler i dokumentationsmaterialet. Manglende dokumentation skal fremskaffes. Manglende dokumentation på dampspærrens tæthed skal fremskaffes. N213 S1 Side 34 af 55

35 13.3. Manglende dokumentation for konstruktion Byggeteknisk svigt Iht SBi anvisning 224 angives følgende krav til ydervægge udformet som træskeletvægge afsluttet udvendig med facadeplader. Ydervægskonstruktioner udføres som en To trins konstruktion efter følgende princip: En dampspærre på den indvendige varme side af isoleringen og en diffusionsåben vindspærre på isoleringens yderside i kombination med en facadebeklædning opsat med trykudlignet hulrum bag facadebeklædningen. På grundlag af ovenstående må ydervæggene i dette projekt betegnes som behæftet med svigt, idet den er udført, som træskeletvægge afsluttet udvendig med facadeplader, uden hulrum bag facadebeklædningen og med facadepladerne monteret i tæt forbindelse med de lodrette og vandrette trædele i træskeletvæggen, hvilket ikke opfylder anvisningerne i SBi-anvisning 224. Den aktuelle konstruktion er meget sårbar overfor fugt der trænger ind i til trædelene i væggen, eftersynet giver anledning til at fremhæve følgende bekymrende forhold: Facaderne er uden udhæng og derfor er meget udsatte for slagregn med stor vandbelastning til følge Der er ikke valgt facadeplader og tyndpuds af samme fabrikat eller samme systemløsning, facadeplader er fra Fermacell og tyndpuds er fra Weber. Weber facadesystem Veitisol anvendes iht. leverandørens beskrivelse til puds på ventilerede facadeplader Lodrette dilatationsfuger er baseret på elastiske fuger som erfaringsmæssig kræver hyppige eftersyn og vedligehold for at undgå fugeslip Vandrette dilatationsfuger af stålprofiler af ukendt art. Usikkerhed vedrørende tæthed ved afslutning af væggen ved sokkel Lokalisering af hvor svigtet er registreret: I lejligheder ved gavle hvor toilet ligger ud til gavl Omfang: I 2 af 16 eftersete boliger Stikprøve i %: 40 Vedhæftede billeder, tegninger eller andet: Væg i fugtig zone i badeværelse N213 S1 Side 35 af 55

36 Fejl eller mangler i dokumentation Iht projektmaterialet skal facadepladerne fastgøres til underlaget med klammer, der er ikke forelagt beskrivelse af eller dokumentation for dimension eller rustbeskyttelse af de anvendte klammer. Såfremt klammerne ruster kan det få konsekvenser for både holdbarhed af facadepuds og husenes stabilitet idet facadepladerne er en del af det stabiliserende system. På grund af at ydervæggene er af en utraditionel konstruktionen bør der foreligge dokumentation for fugtforholdene i vægkonstruktionen i form af fugtberegning eller lignende, men der er ikke forelagt nogen dokumentation for fugtforhold. Ud over ovennævnte specifikke mangler i dokumentationen, mangler der generelt dokumentation for at bygningsdelen er udført korrekt og ikke ideholder skjulte svigt. Der foreligger kun nogle meget generelle afkrydsningsskemaer. Der er ikke forelagt fotodokumentation af væsentlige dele af bygningsdelen fra opførelse. Der er ikke forelagt tilsynsnotater eller lignende vedrørende opførelsen. Konklusion: Der er byggeteknisk svigt. Der er mangler i dokumentationsmaterialet. Svigt skal udbedres øget vedligeholdelse vil ikke være nok. Manglende dokumentation skal fremskaffes. Byggeskadefonden vurderer, at der er valgt en risikobehæftet konstruktion, idet eventuel vandindtrængning ikke ventileres ud som ved en to trins konstruktion. Opfugtning ken medføre nedsat styrke i konstruktionen og sandsynlighed for råd og svamp. Desuden medfører den manglende dokumentation, at der er sikkerhed for de statiske og fugttekniske forhold. Facadebeklædningen skal udføres til en ventileret konstruktion. Der henvises til rapporten fra det udvidede eftersyn. N213 S1 Side 36 af 55

37 14. Ydervæg, Revner i facadepuds. Bygningsdelens opbygning: U ventilerede letvægselementer med følgende opbygning iht projekt og entreprenørdokumentation: Facadebeklædning 15 mm cementbundne, galsfiberforstærkede sandwichplader, fabrikat Fermacell Powerpanel HD Overfladebehandling af letmørtel pudssystem, fabrikat Weber facadesystem Veitisol. 240 mm træskelet 240 mm mineraluld Dampspærre 0,2 mm PE folie 95 mm forskalling 95 mm mineraluld 15 mm fibergips Malerbehandling Manglende dokumentation for udførelse Fejl eller mangler i dokumentation Iht bilagsmateriale fra ingeniørberegningerne er der krav om følgende vedr. bygningernes stabilitet: Montage af 15 mm fibergips som vægafstivning direkte på 45 X 340 mm skeletkonstruktion bag forskalling, betonvinkler ved terrændæk og skruesamlinger ved samlinger mellem vægge og etageadskillelse samt mellem vægge og tagkassetter. Der er ikke forelagt fyldestgørende dokumentation for udførelse af disse bygningsdele. Der mangler dokumentation for dimensionering af vægelementer, i de forelagte ingeniørberegninger. Ud over ovennævnte specifikke mangler i dokumentationen, mangler der generelt dokumentation for at bygningsdelen er udført korrekt og ikke ideholder skjulte svigt. Der foreligger kun nogle meget generelle afkrydsningsskemaer. Der er ikke forelagt fotodokumentation af væsentlige dele af bygningsdelen fra opførelse. Der er ikke forelagt tilsynsnotater eller lignende vedrørende opførelsen. Vedhæftede billeder, tegninger eller andet: Bilag vedr. afstivning af vægge N213 S1 Side 37 af 55

38 Konklusion: Der er mangler i dokumentationsmaterialet. Manglende dokumentation skal fremskaffes. Manglende dokumentation på, at ydervæggene er udført i henhold til ingeniørprojekt skal fremskaffes. Desuden skal der fremskaffes dokumentation på dimensionering af vægelementerne. I forbindelse med det udvidede eftersyn blev det registreret, at bundremmen i træskellettet ikke er udført i henhold til projektet, idet bundremmen ikke er udført i fuld bredde. Byggeskadefonden har ikke undersøgt, hvorvidt dette har betydning for stabiliteten. Der skal fremskaffes dokumentation på, at den valgte konstruktion kan overføre kræfterne til fundament. Desuden blev det registreret, at fugtspærre på fundament under trækonstruktionen ikke er udført i tilstrækkelig bredde til at forhindre at fugt nedefra trænger op i trækonstruktionen. Der blev registreret opfugtning af bundremmen det sted, hvor den destruktive undersøgelse blev udført. Såfremt der ikke er sikret tilstrækkeligt mod fugtopstigning, vurderes der at kunne opstå råd i konstruktionen, og levetiden vil sandsynligvis være nedsat. Bygningsdele skal eftergåes i forbindelse med udskiftning af facadebeklædningen, og det skal sikres, at trædelene ikke udsættes for opfugtning. Der henvises til rapporten fra det udvidede eftersyn. N213 S1 Side 38 af 55

39 14.2. Manglende dokumentation for udførelse Fejl eller mangler i dokumentation Der mangler dokumentation for at dampspærre er udført korrekt og ikke ideholder skjulte svigt. Der foreligger kun nogle meget generelle afkrydsningsskemaer. Der er ikke forelagt fotodokumentation af væsentlige dele af bygningsdelen fra opførelse. Der er ikke forelagt tilsynsnotater eller lignende vedrørende opførelsen. Konklusion: Der er mangler i dokumentationsmaterialet. Manglende dokumentation skal fremskaffes. Dokumentation på, at dampspærren er udført forskriftsmæssigt skal fremskaffes. N213 S1 Side 39 af 55

40 14.3. Manglende dokumentation for konstruktion Byggeteknisk svigt Iht SBi anvisning 224 angives følgende krav til ydervægge udformet som træskeletvægge afsluttet udvendig med facadeplader. Ydervægskonstruktioner udføres som en To trins konstruktion efter følgende princip: En dampspærre på den indvendige varme side af isoleringen og en diffusionsåben vindspærre på isoleringens yderside i kombination med en facadebeklædning opsat med trykudlignet hulrum bag facadebeklædningen. På grundlag af ovenstående må ydervæggene i dette projekt betegnes som behæftet med svigt, idet den er udført, som træskeletvægge afsluttet udvendig med facadeplader, uden hulrum bag facadebeklædningen og med facadepladerne monteret i tæt forbindelse med de lodrette og vandrette trædele i træskeletvæggen, hvilket ikke opfylder anvisningerne i SBi-anvisning 224. Den aktuelle konstruktion er meget sårbar overfor fugt der trænger ind i til trædelene i væggen, eftersynet giver anledning til at fremhæve følgende bekymrende forhold: Facaderne er uden udhæng og derfor er meget udsatte for slagregn med stor vandbelastning til følge Der er ikke valgt facadeplader og tyndpuds af samme fabrikat eller samme systemløsning, facadeplader er fra Fermacell og tyndpuds er fra Weber. Weber facadesystem Veitisol anvendes iht. leverandørens beskrivelse til puds på ventilerede facadeplader Der er en sårbar åbning i facadebeklædningen ved tagkant ved ventilationsspalte for tagventilation, åbningen er kun beskyttet mod vandpåvirkning af en minimal fodblik. Lodrette dilatationsfuger er baseret på elastiske fuger som erfaringsmæssig kræver hyppige eftersyn og vedligehold for at undgå fugeslip Vandrette dilatationsfuger af stålprofiler af ukendt art. Usikkerhed vedrørende tæthed ved gennembrydninger af facadepladerne med skruer fra tagnedløbsholdere og beslag for plankeværk Tæthed ved sålbænke er afhængig af en elastisk fuge Usikkerhed vedrørende tæthed ved afslutning af væggen ved sokkel Lokalisering af hvor svigtet er registreret: Generelt Omfang: Ved 16 af 16 eftersete boliger Stikprøve i %: 40 Vedhæftede billeder, tegninger eller andet: Leverandør beskrivelse af facadeplader og vægopbygninger Facadepuds ved sokkel i vinduesfals N213 S1 Side 40 af 55

41 Sålbænk afsluttet med elastisk fuge ved facadepuds Gennemføring af bolte og skruer i facadeplader Fejl eller mangler i dokumentation Iht projektmaterialet skal facadepladerne fastgøres til underlaget med klammer, der er ikke forelagt beskrivelse af eller dokumentation for dimension eller rustbeskyttelse af de anvendte klammer. Såfremt klammerne ruster kan det få konsekvenser for både holdbarhed af facadepuds og husenes stabilitet idet facadepladerne er en del af det stabiliserende system. Iht bilagsmateriale fra ingeniørberegningerne er der krav om følgende vedr. bygningernes stabilitet: Montage af 15 mm fibergips som vægafstivning direkte på 45 X 340 mm skeletkonstruktion bag forskalling, betonvinkler ved terrændæk og skruesamlinger ved samlinger mellem vægge og etageadskillelse samt mellem vægge og tagkassetter. Der er ikke forelagt fyldestgørende dokumentation for udførelse af disse bygningsdele. Der mangler dokumentation for dimensionering af vægelementer i de forelagte ingeniørberegninger. På grund af at ydervæggene er af en utraditionel konstruktionen bør der foreligge dokumentation for fugtforholdene i vægkonstruktionen i form af fugtberegning eller lignende, men der er ikke forelagt nogen dokumentation for fugtforhold. Ud over ovennævnte specifikke mangler i dokumentationen, mangler der generelt dokumentation for at bygningsdelen er udført korrekt og ikke ideholder skjulte svigt. Der foreligger kun nogle meget generelle afkrydsningsskemaer. Der er ikke forelagt fotodokumentation af væsentlige dele af bygningsdelen fra opførelse. Der er ikke forelagt tilsynsnotater eller lignende vedrørende opførelsen. Konklusion: Der er byggeteknisk svigt. Der er mangler i dokumentationsmaterialet. Svigt skal udbedres øget vedligeholdelse vil ikke være nok. Manglende dokumentation skal fremskaffes. Der er valgt en facadekonstruktion som efter fondens opfattelse er risikobehæftet. Det forhold, at der er tale om en uventileret facadebeklædning, indebærer, at utætheder i regnskærmen vil få store konsekvenser, og den skal derfor til stadighed holdes intakt. Der må ikke trænge vand ind gennem den pudsede overflade ved afslutninger ved tagkant, sokkel, vindueshuller og andre gennembrydninger, da der ikke findes et ventileret hulrum bag beklædningen, som kan sikre, at fugten kommer væk. Det vides ikke, om den valgte tyndpuds fra Weber er tilstrækkelig diffusionsåben til at sikre, at fugt kan diffundere ud gennem konstruktionen. Eller om den er tilstrækkelig tæt til at sikre mod vandindtrængning. Desuden er det en forudsætning for at opnå rimelig levetid på konstruktionen, at den indvendige dampspærre er fuldstændig tæt, så der ikke trænger fugtig indeluft ud i konstruktionen. Dokumentation på dampspærrens tæthed mangler, men i forbindelse med den udvidede undersøgelse er der ikke registreret tegn på, at dampspærren er utæt. Til gengæld er der registreret kraftig opfugtning umiddelbart under facadebeklædningen, som tyder på, at beklædningen ikke er tilstrækkelig tæt. Når der samtidig med ikke er udført en ventilation bag beklædningen, vil konstruktionen inde bagved blive opfugtet, hvilket også er tilfældet. Facadebeklædningen skal ændres til en udførelse med ventileret hulrum i henhold til gældende anvisninger. I den forbindelse vil det være nødvendigt at ændre afslutningen ved taget, så der opnåes tilstrækkeligt udhæng. N213 S1 Side 41 af 55

42 14.4. Revner i facadepuds Byggeteknisk svigt Der er konstateret revner i facadepuds, ved samling af underliggende facadeplader. Revnevidden er ca. 0,5 mm og lodret. Årsagen til revnerne skønnes at være fugt og temperaturbetingede bevægelser i pladebeklædningen kombineret med manglende armering af samlingerne. Lokalisering af hvor svigtet er registreret: Ved Hus 17 og hus 5-7 Omfang: Ved 2 af 16 eftersete boliger Stikprøve i %: 40 Vedhæftede billeder, tegninger eller andet: Hus 17, facade mod syd, 30 cm lodret revne ved tagkant Hus 5-7, facade mod nord, 20 cm lodret revne i hjørne ved sammenbygning N213 S1 Side 42 af 55

43 Byggeteknisk skade Der er konstateret skade i facadepuds, der er revner ved samling af underliggende facadeplader. Revnevidden er ca. 0,5 mm og lodret. Årsagen til revnerne skønnes at være fugt og temperaturbetingede bevægelser i pladebeklædningen kombineret med manglende armering af samlingerne. Lokalisering af hvor skaden er registreret: Ved Hus 17 og hus 5-7 Omfang af skade i forhold til det eftersete: Ved 2 af 16 eftersete boliger Stikprøve i %: 40 Under hvilket forhold er det svigt, der har ført til skaden, beskrevet: Aktuelt forhold Vedhæftede billeder, tegninger eller andet: Hus 17, facade mod syd, 30 cm lodret revne ved tagkant Hus 5 7, facade mod nord, 20 cm lodret revne i hjørne ved sammenbygning Konklusion: Der er byggeteknisk svigt, som har medført skade. Svigt og skade skal udbedres øget vedligeholdelse vil ikke være nok. Facadebeklædningen skal ændres til en forskriftsmæssig udførelse med ventileret hulrum bag beklædningen. N213 S1 Side 43 af 55

44 15. Ydervæg, Dokumentation på vægge ved vådrum. Bygningsdelens opbygning: U ventilerede letvægge med følgende opbygning iht projekt og entreprenørdokumentation: Facadebeklædning 15 mm cementbundne, galsfiberforstærkede sandwichplader, fabrikat Fermacell Powerpanel HD. Overfladebehandling med letmørtel pudssystem, fabrikat Weber facadesystem Veitisol. 240 mm træskelet 240 mm mineralulddampspærre 0,2 mm PE folie 95 mm forskalling 95 mm mineraluld 12, mm fibergips Vandtætningsbehandling som Alfix Tætningsmasse K2, med alle tilhørende komponenter som tætningsbånd og manchetter m.v. i system. Flisebeklædning Manglende dokumentation for udførelse Fejl eller mangler i dokumentation Der er ikke forelagt nogen form for dokumentation for udførelsen af vådrumsmembran. Der foreligger ikke fotodokumentation af bygningsdelen fra opførelse. Der foreligger ikke tilsynsnotater eller lignende vedrørende opførelsen. Konklusion: Der er mangler i dokumentationsmaterialet. Manglende dokumentation skal fremskaffes. Dokumentation på udførelse af vådrumsmembran skal fremskaffes. N213 S1 Side 44 af 55

45 15.2. Manglende dokumentation for udførelse Fejl eller mangler i dokumentation Iht bilagsmateriale fra ingeniørberegningerne er der karv om montage af 15 mm fibergips som vægafstivning direkte på 45 X 340 mm skeletkonstruktion bag forskalling, betonvinkler ved terrændæk og skruesamlinger ved samlinger mellem vægge og etageadskillelse samt mellem vægge og tagkassetter.der er ikke forelagt fyldestgørende dokumentation for udførelse af disse bygningsdele. Der mangler dokumentation for dimensionering af vægelementer, i de forelagte ingeniørberegninger. Ud over ovennævnte specifikke mangler i dokumentationen, mangler der generelt dokumentation for at bygningsdelen er udført korrekt og ikke ideholder skjulte svigt. Der foreligger kun nogle meget generelle afkrydsningsskemaer. Der er ikke forelagt fotodokumentation af væsentlige dele af bygningsdelen fra opførelse. Der er ikke forelagt tilsynsnotater eller lignende vedrørende opførelsen. Konklusion: Der er mangler i dokumentationsmaterialet. Manglende dokumentation skal fremskaffes. Dokumentation på dimensionering af indvendige vægge skal fremskaffes N213 S1 Side 45 af 55

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER 1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER Journal nr.: N38-S1 (851-S297-S) Dato: 13-06-2013 Bygningsejer: Himmerland Boligforening Sankelmarksgade 8-10 9000 Aalborg info@abhim.dk Afdeling: 62, Niels Bohrs Vej Niels

Læs mere

Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange

Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange Facader og tag Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange Mulige årsager til revnede termoruder Termisk last Termoruden opklodset forkert Mangelfuld fastgørelse af

Læs mere

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER 1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER Journal nr.: N43-S1 (751-S556) Dato: 18-07-2013 Bygningsejer: Boligforeningen Ringgården Dybedalen 1 A 8210 Aarhus V Afdeling: 36-1, Havnen I Grete Løchtes Gade 1 8000 Aarhus

Læs mere

1 ÅRS EFTERSYN. Journal nr.: N447-S1 Dato: 07-01-2016. Bygningsejer: Boligforeningen 3B Havneholmen 21 1561 København V

1 ÅRS EFTERSYN. Journal nr.: N447-S1 Dato: 07-01-2016. Bygningsejer: Boligforeningen 3B Havneholmen 21 1561 København V 1 ÅRS EFTERSYN Journal nr.: N447-S1 Dato: 07-01-2016 Bygningsejer: Boligforeningen 3B Havneholmen 21 1561 København V Afdeling: 1030 Sundholm Syd Brydes All\351 28 Sundholmsvej 6 Byggeriets beliggenhed:

Læs mere

Tætte tage Her går det ofte galt i praksis!

Tætte tage Her går det ofte galt i praksis! Tætte tage Her går det ofte galt i praksis! Dorte Johansen Byggeskadefonden Burcharfol fra 2003 Levetid max 5 år 1 Delamineret undertag levetiden er ukendt. Reklamation overfor producenten! Duko har medført

Læs mere

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006. forberedelse af. 5-års eftersyn

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006. forberedelse af. 5-års eftersyn V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 forberedelse af 5-års eftersyn Bygningsejer Byggeskadefonden Planlægning og projektering Opførelse af byggeri Forberedelse af 1-års eftersyn

Læs mere

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER 1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER Journal nr.: N50-S1 (751-S562) Dato: 26-08-2013 Bygningsejer: Arbejdernes Andels Boligforening Langelandsgade 50 8100 Aarhus C Byggeriets beliggenhed: Helga Pedersens Gade

Læs mere

Før, under og efter Byggeskadefondens eftersyn

Før, under og efter Byggeskadefondens eftersyn Før, under og efter Byggeskadefondens eftersyn Fondens 1-års eftersyn 5-års eftersyn Bygningsejerens 1-års eftersyn 5-års eftersyn 1-års eftersyn Tidsplan for 1-års eftersyn 0 1. md. 5.-6. md. 7.-8. md.

Læs mere

En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn

En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn N En skimmelsag fra Hillerød Frødalen Anmeldte forhold i 2007: Vand på indersiden af vægge Mug på indersiden af vægge Opstuvning

Læs mere

Byggeteknisk eftersyn

Byggeteknisk eftersyn Eftersyn, metodik Byggeteknisk eftersyn - handler om at fastslå ved direkte og indirekte eftersyn om der er svigt (og skader) i det fysiske byggeri, og om der er fejl og mangler i dokumentationen. Eftersyn

Læs mere

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 HISTORISK. opfølgning af. 1-års eftersyn

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 HISTORISK. opfølgning af. 1-års eftersyn V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 opfølgning af 1-års eftersyn Bygningsejer Byggeskadefonden Planlægning og projektering Opførelse af byggeri Forberedelse af 1-års eftersyn

Læs mere

SAMMENFATNING. Sommerstedgade 25-27 1718 København V. Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN

SAMMENFATNING. Sommerstedgade 25-27 1718 København V. Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN SAMMENFATNING Sommerstedgade 25-27 1718 København V Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN 17. august 2011 Indhold Dine opgaver og ansvar som ejer 3 Bygningsdele uden observerede byggetekniske problemer 5 Bygningsdele,

Læs mere

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006. opfølgning af. 5-års eftersyn

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006. opfølgning af. 5-års eftersyn V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 opfølgning af 5-års eftersyn Bygningsejer Byggeskadefonden Planlægning og projektering Opførelse af byggeri Forberedelse af 1-års eftersyn

Læs mere

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten.

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten. PROMENADEBYEN Side nr. : 1/34 Bilag: 1 5 ÅRS EFTERSYN Vedr.: Entreprise: Fællesarealer uden foto: Promenadebyen facader og fællesarealer Totalentreprise På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre,

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 HISTORISK. forberedelse af. 1-års eftersyn

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 HISTORISK. forberedelse af. 1-års eftersyn V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 forberedelse af 1-års eftersyn Bygningsejer Byggeskadefonden Planlægning og projektering Opførelse af byggeri Forberedelse af 1-års eftersyn

Læs mere

Store termoruder og andre problemer med vinduer

Store termoruder og andre problemer med vinduer Store termoruder og andre problemer med vinduer Revnede termoruder: Termiske revner Kantskader fra produktion eller montage Svigt i opklodsning af ruden Svigt i montage af karme Konstruktive forhold i

Læs mere

1 ÅRS EFTERSYN. Journal nr.: N147-S1 Dato: 23-06-2014. Bygningsejer: BOLIGFORENINGEN ØSTERBO A M B A Treschowsgade 4 7100 Vejle

1 ÅRS EFTERSYN. Journal nr.: N147-S1 Dato: 23-06-2014. Bygningsejer: BOLIGFORENINGEN ØSTERBO A M B A Treschowsgade 4 7100 Vejle 1 ÅRS EFTERSYN Journal nr.: N147-S1 Dato: 23-06-2014 Bygningsejer: BOLIGFORENINGEN ØSTERBO A M B A Treschowsgade 4 7100 Vejle Afdeling: 48, Juulsbjergparken Skrænten 1 179 7120 Vejle Øst Byggeriets beliggenhed:

Læs mere

1 ÅRS EFTERSYN. Journal nr.: N309-S1 Dato: 16-02-2015. Bygningsejer: Boligforeningen Århus Omegn Skanderborgvej 168 8260 Viby J

1 ÅRS EFTERSYN. Journal nr.: N309-S1 Dato: 16-02-2015. Bygningsejer: Boligforeningen Århus Omegn Skanderborgvej 168 8260 Viby J 1 ÅRS EFTERSYN Journal nr.: N309-S1 Dato: 16-02-2015 Bygningsejer: Boligforeningen Århus Omegn Skanderborgvej 168 8260 Viby J Afdeling: 19, Elevparken Engelstoft 41-115 8520 Lystrup Byggeriets beliggenhed:

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere

2.000.000 kr. Fuglebakken, Hinnerup, afleveret 2001, 40 boliger

2.000.000 kr. Fuglebakken, Hinnerup, afleveret 2001, 40 boliger Fuglebakken, Hinnerup, afleveret 2001, 40 boliger Anmeldt forhold: Vindgips nedbrudt, synligt åbne samlinger i den udvendige beklædning. Registreret ved 5 års. Ikke udbedret af bygningsejer. Byggeskadefondens

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Ludvig Holsteins Alle 47 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Kim Hansen Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel:

Læs mere

Svigt og skader i træbyggeri. Planlægning, disponering Projektering Udførelsesfejl

Svigt og skader i træbyggeri. Planlægning, disponering Projektering Udførelsesfejl Træbyggeri Elementbyggeri, samlet på byggepladsen Traditionelt opbygget på byggepladsen Traditionelt opbyggede vægge med tagkassetter Fabriksfærdige huse Elementbyggeri Uventilerede konstruktioner med

Læs mere

1 ÅRS EFTERSYN. Journal nr.: N323-S1 Dato: 31-10-2014. Bygningsejer: BOLIGFORENINGEN ØSTERBO A M B A Treschowsgade 4 7100 Vejle. Afdeling: 49, HavneBo

1 ÅRS EFTERSYN. Journal nr.: N323-S1 Dato: 31-10-2014. Bygningsejer: BOLIGFORENINGEN ØSTERBO A M B A Treschowsgade 4 7100 Vejle. Afdeling: 49, HavneBo 1 ÅRS EFTERSYN Journal nr.: N323-S1 Dato: 31-10-2014 Bygningsejer: BOLIGFORENINGEN ØSTERBO A M B A Treschowsgade 4 7100 Vejle Afdeling: 49, HavneBo Byggeriets beliggenhed: Stævnen 1 19 7100 Vejle Byggeskadefonden

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr. 10128 Besigtigelse dato: 28. januar 2011 Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag: Plantegning Bilag 1 Facadetegning

Læs mere

Overordnet disponering

Overordnet disponering Overordnet disponering Mange variationer meget projektering, tilsyn ikke bygbart stor sandsynlighed for svigt i udførelsen store krav til driften Materialer med kort levetid Manglende konstruktiv beskyttelse

Læs mere

Reetablering efter brandskade - Egehøvs åsen 15

Reetablering efter brandskade - Egehøvs åsen 15 T_A_E_-_0_00 Tegningsliste - Dato: 30.01.2017 Udg Dato Udarb Godk Revision Tegningsliste - Tegn.nr. (udg) Mål Format Dato Design Godk. 0 GENERELT T_A_E_-_0_00 Tegningsliste - N/A A3 30.01.2017 10 SITUATIONSPLANER

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7059 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Pletter på indervæg mod garage i sydøstligt værelse. 2. Tagnedløb delvist ureglementeret udført. 3. Kun 3 tagnedløb i forhold til tagfladen. 4. Muret

Læs mere

Klostervej i Ry Bygherre:

Klostervej i Ry Bygherre: K09_T03_H5_00 TEGN. NR. EMNE MÅL DATO REV. NR. REV DATO K09_T03_H5_01 Lodret snit - Niveaufri adgang 1:5 K09_T03_H5_02 Vandret snit - Sektionsadskillelse ved let ydervæg 1:5 K09_T03_H5_03 Vandret snit

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

Inddækninger, drypnæser og andet godt. -effektiv bortledning af regnvand

Inddækninger, drypnæser og andet godt. -effektiv bortledning af regnvand Inddækninger, drypnæser og andet godt -effektiv bortledning af regnvand Flade tage, murkroner Plejehjem, Herluf Trolles Vej, Odense Flade tage, trapezplader med isolering og pap Mange sammenskæringer mellem

Læs mere

byggeskadefonden 5-års eftersyn forberedelse udførelse, opfølgning august 2014

byggeskadefonden 5-års eftersyn forberedelse udførelse, opfølgning august 2014 5-års eftersyn forberedelse udførelse, opfølgning august 2014 byggeskadefonden tidsplan for 1-års og 5-års eftersyn 0 mdr. Faktisk aflevering 3 mdr. Orientering af bygningsejer og kommune om 1-års eftersyn

Læs mere

Ofte rentable konstruktioner

Ofte rentable konstruktioner Ofte rentable konstruktioner Vejledning til bygningsreglementet Version 1 05.01.2016 Forord Denne vejledning er en guide til bygningsreglementets (BR15) energiregler og de løsninger, der normalt er rentable,

Læs mere

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER 1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER Journal nr.: N145-S1 (851-S310) Dato: 07-10-2013 Bygningsejer: Himmerland Boligforening Sankelmarksgade 8-10 9000 Aalborg Afdeling: 64, Alexander Foss Gade, Eternitten Poul

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7129 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1.Skimmelsvampe på vægge i køkken og gangen, konstateret fugt/vand i hulmur. 2. Opfugtning af murkrone og gavl mod syd. 3.Hjørne

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 7237 Oversigt over klagepunkter: Bygning B: 1. Råd i dør mod nordvest 2. Råd i bundrammen 3. Kæntrede facadebjælker ved vindue mod syd 4. Udposning af facade mod syd 5. Rådskader i tag 6. Rådskader i gulv

Læs mere

MANGLER VED AFLEVERINGSFORRETNING

MANGLER VED AFLEVERINGSFORRETNING klassifikation af MANGLER VED AFLEVERINGSFORRETNING FORELØBIG VEJLEDNING FOR EJERE OG ADMINISTRATORER AF STØTTET BOLIGBYGGERI August 2005 KLASSIFIKATION AF MANGLER VED AFLEVERINGSFORRETNING Denne vejledning

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16. Ytong Typiske konstruktionsdetaljer

Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16. Ytong Typiske konstruktionsdetaljer Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16 Ytong Typiske konstruktionsdetaljer Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 2/16 Ytong Typiske konstruktionsdetaljer Detailløsningerne i dette hæfte er eksempler

Læs mere

BAGSTOP-FUGE-METODEN. Brandsikringsmæssig foranstaltning for at hindre flammespredning til den underliggende konstruktion. Vejen, 20 maj rev.

BAGSTOP-FUGE-METODEN. Brandsikringsmæssig foranstaltning for at hindre flammespredning til den underliggende konstruktion. Vejen, 20 maj rev. BAGSTOP-FUGE-METODEN Brandsikringsmæssig foranstaltning for at hindre flammespredning til den underliggende konstruktion. Metodehæftet har afsæt i PTM-anvisninger. De beskrevne produkter, dampspærre, under-

Læs mere

B Y G G E S K A D E F O N D E N

B Y G G E S K A D E F O N D E N B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E STATISTIK OM TAGE BvB STATISTIK MAJ 24 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13111

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13111 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13111 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 22. oktober 2013 kl. 10:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr

SKØNSERKLÆRING. J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 10064 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Vandret revne i sokkel mod sydvest 2. Fugtig kældervæg ved hjørne vendende mod sydvest. Fugtig kældervæg i gildestue. 3. Fugtskade

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9105 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Ad. 1. På havesiden er belægningen og terrassen ført op over sokkelhøjden. Ad. 2. Bjælken, der er synlig i udhæng og synligt

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9087 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Køkken, sætninger i gulve, store fuger over køkkenbord i vægfliser, sætninger i gulve i bryggers. 2. Sætninger

Læs mere

Byggelovsdage 2012. Bygningsmæssige udfordringer grundet klimaændringer samt energibesparende foranstaltninger. v/ teknisk chef Jens Dons

Byggelovsdage 2012. Bygningsmæssige udfordringer grundet klimaændringer samt energibesparende foranstaltninger. v/ teknisk chef Jens Dons Byggelovsdage 2012 Bygningsmæssige udfordringer grundet klimaændringer samt energibesparende foranstaltninger v/ teknisk chef Jens Dons Er byggerierne disponeret for ændrede klimaforhold? Krystalkuglen

Læs mere

Niveaufri adgang, terrændæk og fugt v/ teknisk chef Jens Dons

Niveaufri adgang, terrændæk og fugt v/ teknisk chef Jens Dons Niveaufri adgang, terrændæk og fugt v/ teknisk chef Jens Dons Kravet om niveaufri adgang har været gældende i mere end 3 årtier Kravet opfyldes ofte ved uigennemtænkte og håbløse byggetekniske løsninger

Læs mere

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Næsten alle renoveringer medfører krav om isolering op til dagens standard efter BR10 SBi anvisning 224 DS/EN ISO13788 26/11/2010

Læs mere

Sokkelkanten mod nord har revner, skævheder og løs puds. Bygningsdelen er korrekt beskrevet i tilstandsrapporten, hvorfor klagepunktet afvises.

Sokkelkanten mod nord har revner, skævheder og løs puds. Bygningsdelen er korrekt beskrevet i tilstandsrapporten, hvorfor klagepunktet afvises. Skønsmandens erklæring Bygning A: Oversigt over klagepunkter 1. Skader i sokkel. 2. Skader i udvendige trapper. 3. Gulv i vaskerum. 4. Fugt i viktualiekælder. 5. Skader i facader. 6. Skader i døre. 7.

Læs mere

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN Støvring Gymnasium Mastrupvej 77 9530 Støvring Udarbejdet af: Morten R. Pedersen Dato: 28.03.2011 Version: 001 Projekt nr.: 5714-003 DRIFT- OG VEDLIGEHOLDSRAPPORT FOR STØVRING

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097 Besigtigelsesdato: 2014-10-13 Mandag den 13. oktober 2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14106

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14106 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14106 Besigtigelsesdato: Mandag den 6. oktober 2014 kl. 12.30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering I Bygningsreglementet (BR 95) kap. 7. stk. 4 står der om tagvand: Tage skal have en sådan hældning, at regn og smeltevand fra sne, på forsvarlig måde kan løbe af. Tagvand

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

ANS SØSPORT KLUBHUS DATO:

ANS SØSPORT KLUBHUS DATO: ANS SØSPORT KLUBHUS DATO: 16.10.2016 re let a Sam m² ) 228 rutto al (b N Eksisterende bro 27 25 Eksisterende klubhus 25 31 51 700 2lg 29 eter 20 M eter 10 M ter 0 Me Beliggenhedsplan Eksisterende forhold

Læs mere

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Statikrapport Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Simon Hansen, Mikkel Busk, Esben Hansen & Simon Enevoldsen Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Indholdsfortegnelse

Læs mere

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER FRIVILLIG ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER FRIVILLIG ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING BYGGESKADEFORSIKRING RENOVERINGER FRIVILLIG ORDNING BYGGESKADEFONDEN Studiestræde 50, 1554 København V Tel 33 76 20 00, bsf@bsf.dk www.byggeskadefonden.dk byggeskadeforsikring af renoveringer frivillig

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Høstbuen 17 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Laust Hällberg Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel: 1.1 Tagbelægning/rygning

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen UnitAl facadeprincipper HS Hansen a/s Bredgade 4, 940 Lem Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hshansen.dk Tekniske informationer UnitAl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt:

Læs mere

Top 10 anerkendte, åbne skadesager pr. oktober 2016

Top 10 anerkendte, åbne skadesager pr. oktober 2016 Top 10 anerkendte, åbne skadesager pr. oktober 2016 boliger byggeri byggeår reservation skader 1 73 Fuglekærvænget, Hasselager 2014 33 mio. Vandindtrængning ved tage, facader, vinduer, inddækninger 2 210

Læs mere

Orienteringsmøder 2008

Orienteringsmøder 2008 Orienteringsmøder 2008 Tagværker og stabilitet som tema i 1-års eftersyn Ventilation BR08 Ændringer i forhold til BR95 og BRS98 Hvad sker der med de elektroniske 5-års eftersyn? Tagværker og stabilitet

Læs mere

SAMMENFATNING. Jagtvej 177 2100 København Ø. Sag nr. 2001-0128 5-ÅRS EFTERSYN

SAMMENFATNING. Jagtvej 177 2100 København Ø. Sag nr. 2001-0128 5-ÅRS EFTERSYN SAMMENFATNING Jagtvej 177 2100 København Ø Sag nr. 2001-0128 5-ÅRS EFTERSYN 17. maj 2010 Indhold Dine opgaver og ansvar som ejer 3 Bygningsdele uden observerede byggetekniske problemer 5 BvB's byggetekniske

Læs mere

MgO VINDSPÆRREPLADER JURIDISKE FORHOLD HVEM HAR ANSVARET? NOVEMBER 2015 GMN

MgO VINDSPÆRREPLADER JURIDISKE FORHOLD HVEM HAR ANSVARET? NOVEMBER 2015 GMN MgO VINDSPÆRREPLADER JURIDISKE FORHOLD HVEM HAR ANSVARET? NOVEMBER 2015 GMN Hovedemner Mangler Reklamation Forældelse Garanti og tilbagehold Projekteringsansvar Udviklingsskade Voldgift, syn & skøn Mindelighedsaftaler

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2015 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

ETAGEBOLIGER BORGERGADE

ETAGEBOLIGER BORGERGADE (1.) BYGNINGSBASIS (10) Bygningsbasis, terræn (12) Fundamenter Yder fundament 750mm beton (12)001 Trykstyrke: 30 Mpa Yder fundament 400mm beton (12)002 Trykstyrke: 30 Mpa Inder fundament 350mm beton (12)003

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen UnitAl facadeprincipper Bredgade 4, 940 Lem St. Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hsh.dk Revision F, 14.01.15 Tekniske informationer Hansen UnitAl element: Dimensioner: Bredde:

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

byggeskadefonden 1-års eftersyn forberedelse udførelse, opfølgning august 2014

byggeskadefonden 1-års eftersyn forberedelse udførelse, opfølgning august 2014 1-års eftersyn forberedelse udførelse, opfølgning august 2014 byggeskadefonden tidsplan for 1-års og 5-års eftersyn 0 mdr. Faktisk aflevering 3 mdr. Orientering af bygningsejer og kommune om 1-års eftersyn

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring 1 SKØNSERKLÆRING J.nr. 10056 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Sokkel understøtter ikke facade, vinduer og døre. 2. Facadebeklædning er for tæt på terræn

Læs mere

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Side: 1 af 8 Nebsmøllevej 70 4100 Ringsted BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Stuehus Side: 2 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Baggrund 3 2. Beskrivelse af bebyggelsen 3 3. Formål 4 4. Bygningsgennemgangen

Læs mere

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60)

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60) Konstruktionsoversigt REI 60 K 60 2 K 10 1 (BD 60) (BS 60) EI 60 EI 30 A 2 -s1, d0 A 1 2 Indhold Fastgørelse af genstande på væg og loft Enkeltgenstande på væg 3 Enkeltgenstande i loft 3 Tabel A: Lette

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 9. oktober 2012 kl. 13:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen Bredgade 4, 940 Lem St. Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hsh.dk Revision, 1.09.15 Tekniske informationer Hansen Unitl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt: Glastykkelse:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 11053 Besigtigelsesdato: 2. august 2011, kl. 15.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12084 Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.10150. Besigtigelsesdato: Torsdag d. 16-06-2011 kl. 13.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.

SKØNSERKLÆRING. J.nr.10150. Besigtigelsesdato: Torsdag d. 16-06-2011 kl. 13.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L. Side 1 af 10 SKØNSERKLÆRING J.nr.10150 Besigtigelsesdato: Torsdag d. 16-06-2011 kl. 13.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet

Læs mere

Bygherrevejledning. Renovering af tage med tagpap og folie. Udarbejdet i samarbejde med Energistyrelsen

Bygherrevejledning. Renovering af tage med tagpap og folie. Udarbejdet i samarbejde med Energistyrelsen Bygherrevejledning Renovering af tage med tagpap og folie Energibesparelse og efterisolering Udarbejdet i samarbejde med Energistyrelsen 2 Indledning Ca. 40% af Danmarks energiforbrug anvendes til bygningers

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 SKØNSERKLÆRING J.nr. 16022 Besigtigelsesdato: 29. april 2016 kl. 11.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

kvalitetssikring m e d k a m e r a e t

kvalitetssikring m e d k a m e r a e t maj 2008 kvalitetssikring m e d k a m e r a e t førregistrering udførelse tilsyn og kontrol aflevering B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E BvB : vi vil

Læs mere

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng.

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng. 1 Principskitse, undertag/ventilation 2 Tagfod med udhæng Afstandsliste Butyltape Rendejern 18 mm krydsfinerplade Min. 30 mm Isolering Forskalling Dampspærre Danroof Prima og Super undertag er diffusionsåbent

Læs mere

Anvisning: Udvidelse af badeværelse.

Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Maj 2015 Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Generelt Inden arbejdet udføres, skal der skriftligt indhentes byggetilladelse hos AB Solbjergs bestyrelse og eventuelt andre relevante myndigheder. (Kun Solbjerg)

Læs mere

d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E

d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E tema dampspærren Efterisolering af den eksisterende boligmasse er ét blandt flere

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Kan dit byggeri ånde..?

Kan dit byggeri ånde..? Kan dit byggeri ånde..? 0.2 10.0 s d m DAFA intelligent dampspærresystem folier og tilbehør til fugtadaptive løsninger Nr. 8 Nr. 2 JUNI 2016 til byggeri med særlige krav til fugtadaptiv dampspærre DAFA

Læs mere

A_.XX.XX A_.XX.XX Detaljemappe - Bygning B og C. Detalje nr. Tekst Bygning Rev. Rev. dato. 1:1 Målestok

A_.XX.XX A_.XX.XX Detaljemappe - Bygning B og C. Detalje nr. Tekst Bygning Rev. Rev. dato. 1:1 Målestok Alle mål skal kontrolleres på pladsen. Eventuelle fejl skal meddeles den tegningsansvarlige. Hvis ikke andet er specificeret, er alle mål i millimeter. Indehaver af ophavsretten til denne tegning er C.F.

Læs mere

Orienteringsmøder for eftersynsfirmaer oktober 2003

Orienteringsmøder for eftersynsfirmaer oktober 2003 Orienteringsmøder for eftersynsfirmaer oktober 2003 Typiske svigt fra de seneste eftersyn. Undertage, fugt og skimmel i tagrum, træelementer m.v. v/ Jens Dons Klassifikationsordning for undertage! Byg

Læs mere

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60)

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60) Konstruktionsoversigt REI 60 K 60 2 K 10 1 (BD 60) (BS 60) EI 60 EI 30 A 2 -s1, d0 A 1 2 Indhold Fastgørelse af genstande på væg og loft Enkeltgenstande på væg 3 Enkeltgenstande i loft 3 Tabel A: Lette

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

Byggetekniske erfaringer TÆTTE TAGE - OG UNDERTAGE

Byggetekniske erfaringer TÆTTE TAGE - OG UNDERTAGE Fonden BYG-ERFA Ny Kongensgade 13 1474 København K Telefon 82 30 30 22 info@byg-erfa.dk byg-erfa.dk Byggetekniske erfaringer TÆTTE TAGE - OG UNDERTAGE Onsdag den 14. maj 2014, København Jens Østergaard

Læs mere