Dagsorden til Bestyrelsesmøde i Udvikling Fyn A/S den 27. november 2013 kl Dagsorden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden til Bestyrelsesmøde i Udvikling Fyn A/S den 27. november 2013 kl. 16.00 19.30. Dagsorden"

Transkript

1 Dagsorden til Bestyrelsesmøde i Udvikling Fyn A/S den 27. november 2013 kl Adresse: Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg Tilstede: Laura Ricks, Peter Enevold, Arne Jakobsen, Søren Weis Sørensen, Søren Skovbølling, Jacob Schmidt, Finn Brunse, Erik Christensen, Jørgen Dirksen, Curt Sørensen, Carsten Fich, Erland Porsmose, Hans Jørgensen, Tom Pelle Jensen, Clas Nylandsted Andersen, Claus Larsen, Anker Boye Uden stemmeret: Mads Graves Larsen, Jørgen Clausen, Rasmus Hessum Hansen, Maria Hunosøe, Mette Melgård (referent) Afbud: Martin Rasmussen, Kristian Madsen Udvikling Fyn A/S Dagsorden Til godkendelse 1. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. september 2013 Forskerparken 10C 5230 Odense M Tlf Afrapportering pr. 30. september 2013 a. Perioderegnskab b. Resultattavlen 3. Budget Udvikling Fyn 2.0 (lukket punkt) Dato: 22. november 2013 Ref.: MMJO DATO REF. mmjo 5. Bestillermodellen (lukket punkt) 6. Ansøgninger til Udvikling Fyn a. Dansk Bridgefestival b. ESPBC 2014 c. Madoplevelser i Den fynske Have 7. Bestyrelsesproces 8. af medlem til Odense Bæredygtighedsråd 9. Eventuelt Middag kl

2 Bilagsoversigt: Bilag 1: Referat fra bestyrelsesmøde i Udvikling Fyn, 10. september 2013 Bilag 2: Perioderegnskab pr. 30. september 2013 Bilag 3: Resultattavle pr. 30. september 2013 Bilag 4: Projektbeskrivelse, Udvikling Fyn 2.0 Bilag 5: Bilag 6: Oversigt over model for forøgelse af udviklingsmidler og bevillinger i perioden Ansøgning Dansk Bridgefestival Bilag 7: Ansøgning ESPBC 2014 Bilag 8: Masterplan for fødevareområdet 2

3 Dagsordenens punkt 1: Godkendelse af referat Direktøren anbefaler, at bestyrelsen godkender fremsendte referat og underskriver forhandlingsprotokollen fra bestyrelsesmøde i Udvikling Fyn den 10. september Se referatet i bilag 1. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. september 2013 i Udvikling Fyn er fremsendt til bestyrelsen. Nedenfor fremgår orientering om seneste status på referatets pkt. 2a (selskabsform) og pkt. 10b (udstationering af konsulent til UAS satsning). Orientering vedr. ændring af selskabsform På seneste møde drøftede bestyrelsen selskabsformens uhensigtsmæssigheder ift. hensætning af midler til større indsatser for efterfølgende år. Udvikling Fyn har i samarbejde med KPMG og Focus Advokater undersøgt mulighederne for en større grad af fleksibilitet i forhold til at overføre midler til projekter imellem regnskabsår. Anbefalingen er at selskabet omdannes fra et aktieselskab til et partnerselskab. Selskabet vil fortsat være underlagt de samme selskabsretlige regler som hidtil, og omdannelsen vil, foruden ovenstående, alene have mindre tekniske konsekvenser. Omdannelsen af selskabet behandles i Ejerkommunerne inden årskiftet, og vedtages endeligt på en skriftlig ekstraordinær generalforsamling primo Orientering vedr. udstationering af konsulent til UAS satsning På seneste møde blev bestyrelsen orienteret om Udvikling Fyns involvering i UAS indsatsen i Hans Christian Andersen Airport, herunder udstationering af en konsulent til lufthavnen t.o.m Denne aftale er forlænget frem til 30. juni 2014, da der har været udskiftning af konsulenter i efteråret 2013, hvilket har betydet et vakuum på 5 måneder. Seneste nyt fra UAS-satsningen er, at Boeing har meldt sig ind i UAS Denmark-netværket. Medlemsskabet ses som en blåstempling af branchens potentiale og miljøet i Odense. Desuden er der pt. et samarbejde med Lindø Industripark om indendørs testfaciliteter i en af de store Lindø-haller. Den 2. oktober afholdt klyngen derudover deres første, internationale konference om 'unmanned aircraft systems' med ca. 80 deltagere fra 10 forskellige lande. 3

4 Dagsordenens punkt 2: Afrapportering pr. 30. september 2013 Direktøren anbefaler, at bestyrelsen godkender perioderegnskab og resultattavle pr. 30. september Direktørens beretning a. Perioderegnskabet (bilag 2) Det fremgår af perioderegnskabet pr. 30. september 2013, at resultatet viser et minus på 0,1 mio. kr., hvilket vurderes at være tilfredsstillende. Forventningerne til årets resultat (prognose C) er et minus på 1,6 mio. kr., hvilket er et mindre forbrug på 2,4 mio. kr. i forhold til årets budget. Årsagen til mindreforbruget er de samme som ved seneste perioderegnskab, nemlig effektiviseringer som følge af at vakante stillinger ikke er genbesat, samt et forventet øget salg af service og produkter i turismeservice. Det anbefales, at bestyrelsen godkender prognose C og perioderegnskabet pr. 30. september b. Resultattavlen (bilag 3) Resultaterne i Udvikling Fyn er forbedrede ift. sidste kvartal, men er fortsat ikke på et samlet set tilfredsstillende niveau. Der er fremgang på virksomhedernes vurdering af værdiskabelsen ift. konkurrenceevne, hvor vi i Q3 har oplevet en fremgang fra 66 til 70 %. Derudover er der sket fremgang på målet om jobskabelse, hvor 22 % af virksomhederne angav at indsatsen havde eller ville få en positiv effekt på jobskabelse i Q2, til 37 % i Q3. Her er vi dog fortsat langt fra målet på 70 %, og en fuldt ud realisering forventes ikke. På turisme-området har vi realiseret målet om 200 private partnere i Destination Fyn og den fælles fynske markedsføring. Derudover har den private medfinansiering i alt nået 2,179 mio. kr., hvilket er knap 1 mio. kr. højere end forventet. Det er meget tilfredsstillende, og resultatet af en massiv indsats på området. Vi forventer ligeledes at realisere målet om 215 nye videnjob i de fynske virksomheder. På nuværende tidspunkt har vi realiseret 85 % af 2013-målet, hvilket svarer til 182,5 skabte videnjob, hvoraf 135 er skabt via projektet Academic Link. Potentialet for virksomhederne i projektet er stort. Undersøgelser viser, at virksomheder der ansætter deres første akademiker oplever relativ stor fremgang i antallet af ansatte, svarende til en vækst på op til 7,9 person pr. virksomhed. Det anbefales at bestyrelsen godkender fremlagte resultattavle pr. 30. juni

5 Dagsordenens punkt 3: Budget 2014 Direktøren anbefaler, at bestyrelsen godkender oplæg til budget Budgettet præsenteres på mødet v. Mads Graves Larsen. 5

6 Dagsordenens punkt 4: Udvikling Fyn 2.0 (lukket punkt) Direktøren anbefaler, at bestyrelsen godkender fremlagte plan for projekt Udvikling Fyn

7 Dagsordenens punkt 5: Bestillermodel (lukket punkt) Direktøren anbefaler, at bestyrelsen drøfter fremsendte oplæg til bestillermodel for

8 Dagsordenens punkt 6: Ansøgninger til Udvikling Fyn Direktøren anbefaler, at bestyrelsen godkender de indkomne ansøgninger. Pr. 27. november 2013 har bestyrelsen kr til disposition i udviklingsmidler Posteringer Indtægter Udgifter Udviklingsmidler Bestyrelsesseminar Bestyrelsesmøder, konferencer og repræsentation for Nytårskur Denmark Open Sportslørdag Danmarks Indsamlingen Forskningens Døgn EM Volleyball Lukket punkt: CSR Awards (tilbageført ) Fyen Rundt World Cup i Dressur (JBK Horseshow) Strategisk Generations- og Ejerskifte Det eventyrlige skatkammer ROBI Smagen af Fyn i Torvehallerne H.C. Andersen Marathon Tiltrækning- og markedsføringsindsats (grundfortælling) SVEND Robot- og velfærdsteknologi Samarbejde med Honda Motor Co. Ldt Eventyret Aaen Resterende midler i Ansøgte midler pr. 27. november 2013 Beløb (kr.) Dansk Bridgefestival European Spontaneous Preterm Birth Congress Madoplevelser i Den fynske Have 0 Samlet beløb for ansøgte midler Den indkomne ansøgning præsenteres i det følgende materiale, og er vurderet med afsæt i de strategiske mål og Must Win Battles for Udvikling Fyn i Det samlede beløb for ansøgte midler er kr , som fordeler sig over 2014 (kr ), 2015 (kr ) og 2016 (kr ). De resterende udviklingsmidler for 2013 overføres til næste år. Se over projektbevillinger for perioden , samt modellen for forøgelse af udviklingsmidler frem mod 2018 i bilag 5. 8

9 Dagsordenens punkt 6a: Dansk Bridgefestival Direktøren anbefaler, at bestyrelsen afsætter kr om året i perioden til afvikling af Dansk Bridgefestival i Svendborg. Se ansøgning i bilag 6. Dansk Bridgefestival er efter 9 år et kendt arrangement i danske bridgekredse. Eventen har tidligere været afholdt i Vingstedcentret udenfor Vejle, men da den har vokset sig større igennem årene, har der været ønske om at opnå et bymæssigt bedre afviklingssted nemlig i Svendborg. Aftalen om afvikling i Svendborg drejer sig om en 3-årig periode ( ), hvor festivalen, hvert år, vil tiltrække deltagere fra hele landet, over en periode på ca. 7 dage - altså samlet set ca personer. Arrangementets styrke ligger netop i den store mængde deltagere, som kommer fra hele landet, da disse efterspørger overnatningsfaciliteter lige fra camping, B&B til byens bedste hoteller. Dertil afholdes festivallen i en ellers overnatningsmæssig tynd periode for Svendborg by. Samlet set vil eventen skabe en meromsætning på min. 5 millioner kr. Udvikling Fyns vurdering af indsatsen Dansk Bridgefestival understøtter i høj grad Udvikling Fyns strategiske mål om øget omsætning, da eventen er særdeles stærk på forholdet mellem investeringen fra Udvikling Fyn og den samlede omsætning. Derudover understøttes i nogen grad mål om et attraktivt Fyn. Primært på baggrund af forholdet mellem investering og omsætning (ROI), opnår Bridgefestivalen en samlet score på 3,5 ud af 5 i den samlede vurdering via Udvikling Fyns Balanced Scorecard. Det er i særdeleshed på parameteret omsætning, at Dansk Bridge Festival scorer højt. Udvikling Fyns bestyrelse har besluttet at tillægge de økonomiske perspektiver størst procentuel værdi. Det betyder, at festivalen - på trods af, at den scorer lavt på PR & Branding samt aktiveringsværdier samlet set opnår position som støtteværdig. Den samlede score er på 3,5, hvilket lige netop placerer arrangementet i kategorien, hvor understøttelse anbefales. På baggrund af indsamlede oplysninger fra arrangørerne og overnatningssteder m.v. evalueres arrangement efterfølgende med Sport Event Danmarks prognoseværktøj. 9

10 Dagsordenens punkt 6b: European Spontaneous Preterm Birth Congress Direktøren anbefaler, at bestyrelsen bevilger kr i 2014 til afvikling af den første ESPBC konference i Europa. Se ansøgning i bilag 7. European Spontaneous Preterm Birth Congress (ESPBC) er den første europæiske kongres omhandlende spontan for tidlig fødsel. Den afvikles på Hotel Svendborg d maj Kongressen vil i høj grad bringe OUH, SDU og således også Fyn på verdenskortet. Den opfylder dermed de strategiske mål for Udvikling Fyn om et attraktivt Fyn og øget omsætning. OUH har tilmed en af Danmarks største afdelinger indenfor specialet, spontan for tidlig fødsel, og kongressen er en strategisk satsning på, fremadrettet, at tiltrække de bedste kompetencer med henblik på at styrke OUH og SDU s position nationalt såvel som internationalt. Det er hensigten, at ESPBC 2014 skal være den første af flere tilbagevendende kongresser, og at kongressen dertil skal danne grobund for oprettelsen af et regionalt center for forebyggelse af for tidlig fødsel i tilknytning til OUH i Odense og Svendborg. Kongressen afvikles på Hotel Svendborg over 3 dage. Afviklingen af kongressen vil demonstrere, at Svendborg er en konkurrencedygtig kongresdestination og vil dertil skabe rammerne for øget eksponering af et attraktivt Svendborg og Fyn, da der vil blive præsenteret tilbud og aktiviteter forud, under og efter kongressen med henblik på at gøre det yderst attraktivt for deltagerne at forlænge deres ophold og/eller medbringe ledsagere. Udvikling Fyns vurdering af indsatsen Kongressen understøtter Udvikling Fyns strategiske mål om et attraktivt Fyn og øget omsætning med et deltagerantal på personer i tre dage samt en forventet meromsætning til Svendborg på ca. 1,8 2,2 mio. kr. Kongressen opnår en samlet score på 4,0 ud af 5 i den samlede vurdering via Udvikling Fyns Balanced Scorecard, ved at score højt på alle 4 parametre. Kongressen ligger således højt på den positive side af grænsen for en events attraktivitet og grundlag for investering. For at have sikkerhed for, at arrangementet har en høj ROI anbefales dog støtte på kr. og ikke de ansøgte kr. 10

11 Dagsordenens punkt 6c: Madoplevelser i Den fynske Have Direktøren anbefaler, at bestyrelsen godkender, at der udarbejdes og afsendes projektansøgning Madoplevelser i Den fynske Have på kr. inden for de nævnte rammer, samt at der indhentes nødvendige støtteerklæringer fra de fynske kommuner, Smagen af Fyn foreningen og andre relevante parter på fødevare/turismeområdet på Fyn. Se masterplan i bilag 8. Det er vurderingen, at der ligger i store muligheder i at skabe en stærkere, fokuseret indsats for realisering af de klare potentialer, som findes indenfor fødevarebranchen på Fyn. Der findes allerede en række stærke initiativer på fødevareområdet: Smagen af Fyn, den kommende fødevareambassade i Torvehallerne, Kulinarisk Sydfyn, Kongens Fadebur, Kirsebærfestivalen, Fynske Fristelser, AspargesFrokosten m.fl. Der er behov for, at ovenstående initiativer endnu tydeligere sammentænkes både strategisk og praktisk. Det fremadrettede arbejde med fødevarebranchen i Udvikling Fyn vil derfor tage afsæt i de brancheudviklingsværktøjer, som allerede er sat i værk på andre områder, og som har vist sig at være særdeles virkningsfulde - eks. den maritime klynge. Der er desuden opstået en supplerende mulighed for at optimere Udvikling Fyns arbejde med forløsning af turisme- og oplevelsespotentialet. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har udmeldt 22.2 mio. til en ansøgningsrunde for bl.a. forsøgsprojekter i landdistrikterne med fokus på turisme og oplevelsesøkonomi, hvis formål matcher en række udviklingsbehov i den fynske fødevarebranche. Det vurderes at denne pulje kan skabe værdifulde muligheder i det samlede strategiske arbejde med fødevarebranchen, og skal anskues som en løftestang til dette arbejde. I forhold til de øvrige indsatser på turismeområdet vil initiativet, Madoplevelser i Den fynske Have, indgå som en virkningsfuld brik i det strategiske arbejde med at markedsføre Fyn som turismedestination. Det vil ske under den samlede paraply Eventyret Fyn er Haven - herunder fødevare som netop et af temaerne. Projektansøgningen Projektansøgningen skal indsendes senest den 13. december, og den vil rumme 2 elementer, som supplerer hinanden. Et element, der på det korte sigt skal levere umiddelbare resultater for landdistrikterne i form af en udbygning af de fynske fødevareevents og muligheden for at tiltrække besøgende. Og en mere langsigtet komponent, som skal bane vejen for en fortsat udvikling og aktivitetsskabelse på fødevareoplevelsesområdet i form af en masterplanlægning for den videre udvikling af de smagsmæssige oplevelser i Den fynske Have. Der arbejdes med et samlet projektbudget på kr , hvoraf de kr søges i Landdistriktspuljen, mens de resterende kr skal medfinansieres af Udvikling Fyn og fynske fødevareparter i form af registrerede arbejdstimer i projektet (in kind medfinansiering). Idet ministeriet forventes at træffe beslutning i april 2014 om, hvilke projekter, der skal støttes, vil projektet i tilfælde af godkendelse kunne starte op i samme måned og løbe frem til udgangen af

12 Dagsordenens punkt 7: Bestyrelsesproces Direktøren anbefaler, at bestyrelsen tager orientering om bestyrelsesprocessen til efterretning og drøfter anbefalingerne. Jf. vedtægterne for Udvikling Fyn A/S udløber første valgperiode for Udvikling Fyns bestyrelse ved den første generalforsamling i Det betyder, at mødet den 27. november 2013 er det sidste i den nuværende bestyrelse. Det endelige valg af ny bestyrelse vil ske ved førstkommende generalforsamling i forbindelse med Udvikling Fyns Nytårskur 2014, den 7. januar 2014 på Hotel Nyborg Strand. Sammensætning af ny bestyrelse Med henblik på sammensætning af den ny bestyrelse, er der i efteråret blevet gennemført en bestyrelsesevaluering. Hovedkonklusionerne af evalueringen viser: Styrker: Generelt godt samarbejde mellem bestyrelse og direktion Der er forskellige kompetencer tilstede (disse udnyttes dog ikke godt nok) Der foregår åbne og ærlige drøftelser i bestyrelsen Bestyrelsen bidrager med viden og indsigt fra lokalområderne og fungerer som gode ambassadører Indsatsområder: Der mangler en klar ejerstrategi for Udvikling Fyn Der er for lidt fokus på strategi i bestyrelsen, mere drift og operationelt Overraskende mange mener, at der ikke pålægges dem et væsentligt ansvar som bestyrelsesmedlem Bestyrelsen fungerer ikke som team, måske fordi bestyrelsen er for stor Evalueringens resultater vil indgå i det forestående arbejde med udpegning af en ny bestyrelse for Udvikling Fyn. Det forventes at antallet af bestyrelsesmedlemmer vil blive reduceret, og at udvælgelse sker på baggrund af relevante professionelle kompetencer. Sammensætning af den nye bestyrelse vil ske i løbet af december 2013, og bliver endeligt vedtaget ved ekstraordinær generalforsamling forud for bestyrelsesmødet den 7. januar Den samlede rapport for evalueringen fremsendes til bestyrelsen, efter mødet. Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Ved stiftelsen af Udvikling Fyn A/S besluttede ejerkredsen at indgå en frivillig ordning om medarbejderrepræsentation i bestyrelsen pr. 1. januar Ordningen giver medarbejderne i mulighed for at vælge to medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. Der har været kampvalg i Udvikling Fyn i løbet af efteråret. Det blev Marianne Storch, kommunikationskonsulent, og Henrik Christoffersen-Thorsen, turismeassistent og næstformand for MED-udvalget, der løb med sejren. De deltager begge på førstkommende møde i

13 Dagsordenens punkt 8: af medlem til Odense Bæredygtighedsråd Direktøren anbefaler, at bestyrelsen indstiller Steen Slot Knudsen som Udvikling Fyns repræsentant i Odense Bæredygtighedsråd. I forlængelse af det forestående kommunalvalg skal Odense Byråd den 4. december 2013 vedtage den nye sammensætning af Bæredygtighedsrådet for den kommende valgperiode (1. januar 2014 til 31. december 2017). I den forbindelse er Udvikling Fyn blevet bedt om, at indstille en person, der kan repræsentere organisationen i Odense Bæredygtighedsråd. Om Odense Bæredygtighedsråd Odense Kommune har i kommunens Miljøpolitik Bæredygtige Sammen forpligtet sig til at arbejde for en bæredygtig udvikling i hele Odense. Kommunen har i den forbindelse et særligt ansvar, men kan ikke uden medspil fra lokale aktører sikre, at udviklingen i Odense bliver bæredygtig. Til at understøtte dette blev Odense Bæredygtighedsråd etableret i Odense Bæredygtighedsråd sammensættes med repræsentanter fra aktører, der har kompetencer inden for miljø, sundhed, økonomi og sociale forhold. Rådet skal skabe rammer for, at alle aktører konkret og gennem dialog og videndeling kan fremme en bæredygtig udvikling i Odense. Odense Bæredygtighedsråd mødes typisk 2-3 gange om året. Læs mere om Odense Bæredygtighedsråd på Odense Bæredygtighedsråds funktionsperiode er fire år og følger den kommunale valgperiode. Sten Slot Knudsen, direktør for Kokkelandsholdet, er Udvikling Fyns repræsentant i indeværende periode. Sten Slot Knudsen har tilkendegivet, at han ønsker at fortsætte arbejdet. Genopstilling kan se. Udvikling Fyn anbefaler at bestyrelsen indstiller Sten Slot Knudsen, direktør for Kokkelandsholdet som Udvikling Fyns repræsentant i Bæredygtighedsrådet for den kommende periode. 13

Dagsorden til konstituerende Bestyrelsesmøde i Udvikling Fyn den 22. august 2014 kl. 11.00-13.00. Dagsorden

Dagsorden til konstituerende Bestyrelsesmøde i Udvikling Fyn den 22. august 2014 kl. 11.00-13.00. Dagsorden Dagsorden til konstituerende Bestyrelsesmøde i Udvikling Fyn den 22. august 2014 kl. 11.00-13.00 Adresse: Konferencen, Centerbygningen, Forskerparken 10, 5230 Odense M Tilstede: Jens Heimburger, Anker

Læs mere

Dagsorden til Bestyrelsesmøde i Udvikling Fyn den 7. januar 2014 kl. 11.00-13.00. Dagsorden. Adresse: Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg

Dagsorden til Bestyrelsesmøde i Udvikling Fyn den 7. januar 2014 kl. 11.00-13.00. Dagsorden. Adresse: Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden til Bestyrelsesmøde i Udvikling Fyn den 7. januar 2014 kl. 11.00-13.00 Adresse: Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Tilstede: Peter Enevold, Arne Jakobsen, Søren Weis Sørensen, Søren

Læs mere

Dagsorden til Bestyrelsesmøde i Udvikling Fyn den 3. oktober 2014 kl. 09.00-10.30 Dagsorden

Dagsorden til Bestyrelsesmøde i Udvikling Fyn den 3. oktober 2014 kl. 09.00-10.30 Dagsorden Dagsorden til Bestyrelsesmøde i Udvikling Fyn den 3. oktober 2014 kl. 09.00-10.30 Adresse: Hotel Plaza, Østre Stationsvej 24, 5000 Odense C Tilstede: Jens Heimburger, Carsten Fich, Christian Thygesen,

Læs mere

Dagsorden til Bestyrelsesmøde i Udvikling Fyn den 7. maj 2014 kl. 11.30-12.30. Dagsorden. Adresse: Hotel Stella Maris, Kogtvedvænget 3, 5700 Svendborg

Dagsorden til Bestyrelsesmøde i Udvikling Fyn den 7. maj 2014 kl. 11.30-12.30. Dagsorden. Adresse: Hotel Stella Maris, Kogtvedvænget 3, 5700 Svendborg Dagsorden til Bestyrelsesmøde i Udvikling Fyn den 7. maj 2014 kl. 11.30-12.30 Adresse: Hotel Stella Maris, Kogtvedvænget 3, 5700 Svendborg Tilstede: Anker Boye, Arne Jakobsen, Carsten Fich, Christian Thygesen,

Læs mere

Dagsorden til Bestyrelsesmøde i Udvikling Fyn A/S den 15. marts 2013 kl. 8.30-11.30. Dagsorden. Adresse: Thaisen Hus, Assensvej 183, 5750 Ringe

Dagsorden til Bestyrelsesmøde i Udvikling Fyn A/S den 15. marts 2013 kl. 8.30-11.30. Dagsorden. Adresse: Thaisen Hus, Assensvej 183, 5750 Ringe Dagsorden til Bestyrelsesmøde i Udvikling Fyn A/S den 15. marts 2013 kl. 8.30-11.30 Adresse: Thaisen Hus, Assensvej 183, 5750 Ringe Tilstede: Laura Ricks, Peter Enevold, Arne Jakobsen, Søren Weis Sørensen,

Læs mere

Dagsorden. Afbud: Carsten Fich. Til beslutning. 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 14. november 2012

Dagsorden. Afbud: Carsten Fich. Til beslutning. 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 14. november 2012 Dagsorden til Bestyrelsesmøde i Udvikling Fyn A/S den 18. januar 2013 kl. 10.30 13.00 Adresse: Assens Rådhus, Rådhus Allé 5, 5610 Assens (mødecenteret) Tilstede: Anker Boye, Jørgen Clausen, Laura Ricks,

Læs mere

Dagsorden til Bestyrelsesmøde i Udvikling Fyn A/S den 17. maj 2013 kl. 9.00 13.00. Dagsorden. Adresse: TietgenSkolen, Elmelundsvej 10, 5200 Odense V

Dagsorden til Bestyrelsesmøde i Udvikling Fyn A/S den 17. maj 2013 kl. 9.00 13.00. Dagsorden. Adresse: TietgenSkolen, Elmelundsvej 10, 5200 Odense V Dagsorden til Bestyrelsesmøde i Udvikling Fyn A/S den 17. maj 2013 kl. 9.00 13.00 Adresse: TietgenSkolen, Elmelundsvej 10, 5200 Odense V Tilstede: Laura Ricks, Peter Enevold, Arne Jakobsen, Søren Weis

Læs mere

Dagsorden til Bestyrelsesmøde i Udvikling Fyn A/S den 10. september 2013 kl. 16.00 19.30. Dagsorden

Dagsorden til Bestyrelsesmøde i Udvikling Fyn A/S den 10. september 2013 kl. 16.00 19.30. Dagsorden Dagsorden til Bestyrelsesmøde i Udvikling Fyn A/S den 10. september 2013 kl. 16.00 19.30 Adresse: Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M Tilstede: Laura Ricks, Peter Enevold, Arne Jakobsen,

Læs mere

From:Torben Præstegaard Jørgensen To:Susanne Møller Hansen. Venlig hilsen. Torben Præstegaard Jørgensen Direktør

From:Torben Præstegaard Jørgensen To:Susanne Møller Hansen. Venlig hilsen. Torben Præstegaard Jørgensen Direktør From:Torben Præstegaard Jørgensen To:Susanne Møller Hansen Subject:VS: Supplement til sagsfremstilling - til Udvikling Fyn punkt på ØKU og KB Venlig hilsen Torben Præstegaard Jørgensen Direktør Svendborg

Læs mere

1. Velkommen og præsentation af den nye bestyrelse i Udvikling Fyn, (bilag 1)

1. Velkommen og præsentation af den nye bestyrelse i Udvikling Fyn, (bilag 1) Dagsorden til Bestyrelsesmøde i Udvikling Fyn fredag den 6. januar 2012 kl. 11.30-13.30, Svendborg Rådhus, Ramsherred 5, 5700 Svendborg (udvalgsværelse 5, indgang G). Sekretariat for Udvikling Fyn Dagsorden

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Udvikling Fyn A/S den 7. juni 2012 kl. 14.30-17.00 på Nyborg Slot

Referat fra bestyrelsesmøde i Udvikling Fyn A/S den 7. juni 2012 kl. 14.30-17.00 på Nyborg Slot Referat fra bestyrelsesmøde i Udvikling Fyn A/S den 7. juni 2012 kl. 14.30-17.00 på Nyborg Slot Tilstede: Peter Enevold, Claus Larsen, Laura Ricks, Arne Jakobsen, Søren Weis Sørensen, Søren Skovbølling,

Læs mere

Dagsorden til Bestyrelsesmøde i Udvikling Fyn den 26. marts 2014 kl. 16.00-19.30. Dagsorden. b. Urban Energy Waste Based Biogas and Fertilizer

Dagsorden til Bestyrelsesmøde i Udvikling Fyn den 26. marts 2014 kl. 16.00-19.30. Dagsorden. b. Urban Energy Waste Based Biogas and Fertilizer Dagsorden til Bestyrelsesmøde i Udvikling Fyn den 26. marts 2014 kl. 16.00-19.30 Adresse: Fynske Bank, Østergade 42, 5610 Assens Tilstede: Peter Enevold, Arne Jakobsen, Jacob Schmidt, Søren Weis Sørensen,

Læs mere

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart.

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Bestyrelsen Fomars Billund den 18.11.2014 Referat fra bestyrelsesmødet i Fomars Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Afbud: Jan Olsen, VDK Michael Sølvsten,

Læs mere

Vedtægter IQ godkendt d. 26. november 2015

Vedtægter IQ godkendt d. 26. november 2015 Byrådssekretariatet Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Vedtægter IQ godkendt d. 26. november 2015 1. december 2015 Vedtægter

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 6 18. juni 2015 Kl. 16.00 19.00 Campus Helsingør, Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør Rundvisning fra kl. 15.15 16.00 Spisning fra kl. 19.00

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Sted: Udviklingspark Aabenraa, Bjerggade 4K, 1. sal, 6200 Aabenraa

Sted: Udviklingspark Aabenraa, Bjerggade 4K, 1. sal, 6200 Aabenraa Referat af bestyrelsesmøde i LAG Aabenraa Tid: Onsdag den 10. juni 2009, kl. 16.30-19.00 Sted: Udviklingspark Aabenraa, Bjerggade 4K, 1. sal, 6200 Aabenraa Dagsorden: 1. Orientering ved formanden/koordinatoren

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Fomars

Referat af bestyrelsesmøde i Fomars Bestyrelsen Fomars Billund den 4. december 2015 Referat af bestyrelsesmøde i Fomars Tid: Den 27. november 2015 kl. 11 13. Sted: Hotel Legoland konferencecentret, U2 Deltagere: Hele bestyrelsen deltog.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Sønderborg Vækstråd

Vedtægter for Foreningen Sønderborg Vækstråd Vedtægter for Foreningen Sønderborg Vækstråd 1. Navn, hjemsted 1.1. Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Sønderborg Iværksætter Service og Sønderborg Konference og Event

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN LYNGBY-TAARBÆK VIDENSBY

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN LYNGBY-TAARBÆK VIDENSBY VEDTÆGTER FOR FORENINGEN LYNGBY-TAARBÆK VIDENSBY 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Lyngby-Taarbæk Vidensby, og foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Formål og opgaver Foreningens formål

Læs mere

Dagsorden til Bestyrelsesmøde i Udvikling Fyn A/S den 14. november 2012 kl. 16.00-18.30 Adresse: Odense ZOO, Sdr. Boulevard 306, 5000 Odense C

Dagsorden til Bestyrelsesmøde i Udvikling Fyn A/S den 14. november 2012 kl. 16.00-18.30 Adresse: Odense ZOO, Sdr. Boulevard 306, 5000 Odense C Dagsorden til Bestyrelsesmøde i Udvikling Fyn A/S den 14. november 2012 kl. 16.00-18.30 Adresse: Odense ZOO, Sdr. Boulevard 306, 5000 Odense C Tilstede: Peter Enevold, Arne Jakobsen, Søren Weis Sørensen,

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for TURISMENETVÆRK SJÆLLAND - MØN

V E D T Æ G T E R. for TURISMENETVÆRK SJÆLLAND - MØN V E D T Æ G T E R for TURISMENETVÆRK SJÆLLAND - MØN Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er TURISMENETVÆRK SJÆLLAND-MØN. Foreningens hjemsted er i den kommune, hvor foreningens til enhver tid

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 32 i Rudersdal Forsyning A/S

Referat af bestyrelsesmøde nr. 32 i Rudersdal Forsyning A/S Referat af bestyrelsesmøde nr. 32 i Rudersdal Forsyning A/S Mødedato 24. oktober 2017, kl. 16.00 17.30 Mødested Deltagere Ørnegårdsvej 17, 2820 Gentofte Bestyrelsen: Erik Mollerup (formand), Daniel E.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet 23. september 2015

Referat fra bestyrelsesmødet 23. september 2015 Referat fra bestyrelsesmødet 23. september 2015 Mødested Hindsgavl Slot Hindsgavl Alle 7 5500 Middelfart Journalnummer 0200-14827-2015 Til stede Rektor ved Fredericia Gymnasium, Poul Erik Madsen Dekan

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Fredensborg Forsyning A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Fredensborg Kommune. 1.3 Selskabets

Læs mere

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service.

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. Vedtægter for Foreningen Sønderborg Vækstråd 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. 1.2 Hjemstedet

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office)

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) V E D T Æ G T E R for Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Navn og hjemsted p. 3 2 Formål p. 3 3 Foreningsmedlemmer p. 3

Læs mere

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr.

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena Med World Cup Copenhagen ønsker ansøger at afvikle et World Cup kvalifikationsstævne

Læs mere

Bestyrelsen. Østjyllands Brandvæsen Center for Miljø og Energi. Referat

Bestyrelsen. Østjyllands Brandvæsen Center for Miljø og Energi. Referat Østjyllands Brandvæsen Center for Miljø og Energi Referat Bestyrelsen 29-09-2016 09:15 29-09-2016 16:45 Dato: Tid: Sted: Deltagere: 29. september 2016 09:15-29-09-2016 16:45 Samsø Rådmand Kristian Würtz

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Punkt: Dagsorden: 1 Valg af dirigent Referat: Dirigent Jannie Trabjerg Roskilde Tekniske Skole: Generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Referat HB 02. Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl

Referat HB 02. Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl Referat HB 02 Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl. 10.00 15.30 Deltagere René Toft, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Kenneth Larsen, Elite- og Eventansvarlig Anders Nielsen, Økonomiansvarlig

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 18/08/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 18/08/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 16. september 2015, kl. 13.45-16.00. For referat: Janus Pill Christensen Sted: Videokonference via LifeSize. Deltagere: Martin B. Josefsen, Bente Andersen,

Læs mere

Dagsorden Erhvervsudvalget's møde Torsdag den Kl. 15:30 Udv. 3

Dagsorden Erhvervsudvalget's møde Torsdag den Kl. 15:30 Udv. 3 Dagsorden Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 05-12-2013 Kl. 15:30 Udv. 3 Deltagere: Henrik Nielsen, Bjarne Hansen, Christian Kaastrup, Grete Schødts, Morten Petersen Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr.

Læs mere

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors Sekretariatsledelsen Tirsdag 10. februar 2015 Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Opsamling fra seneste møder: bestyrelsen og erhvervsforum 23.1

Læs mere

KULTURREGION STORSTRØM

KULTURREGION STORSTRØM Dagsorden- møde i Den Politiske Styregruppe 16. januar 2013 kl. 16.00-18.00 Faxe Kommune, mødelokale 2, Frederiksgade 9, 4690 Haslev Deltagere: Den Politiske Styregruppe Birthe Helth, Anne Grethe Kamilles,

Læs mere

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. april2014

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. april2014 referat RB-møde 140424 1 Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. april2014 Bestyrelsesmødet afholdes i Aalborg, Hadsundvej 184B, 9000 Aalborg Mødet begynder kl. 09.30 Der vil være kaffe og brød fra

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Juni 2016

Vedtægter for Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Juni 2016 Vedtægter for Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Juni 2016 Side 1 / 6 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2. Formål

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

Referat. Ordinær generalforsamling 2014, AquaDjurs as. Mødedato: 9. april 2014, kl

Referat. Ordinær generalforsamling 2014, AquaDjurs as. Mødedato: 9. april 2014, kl Referat Ordinær generalforsamling 2014, AquaDjurs as Mødedato: 9. april 2014, kl. 15.30. Mødested: Fornæs renseanlæg. Mødedeltagere: Hovedaktionær Norddjurs Kommune: - Jan Petersen. - Hans Erik Husum -

Læs mere

Vedtægter for GO2Green

Vedtægter for GO2Green 1 Navn Foreningens navn er: GO2Green. 2 Hjemsted Foreningen har hjemsted i Svendborg. 3 Formål Foreningens formål er medvirke til, der opnås årlige målbare reduktioner af energiforbruget og CO2-belastningen

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 26. august 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2210 Jour. nr.: M0/2003/01376-084 Ref. FH/SHJ

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 26. august 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2210 Jour. nr.: M0/2003/01376-084 Ref. FH/SHJ Borgmesterens Afdeling Magistratens 4. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 26. august 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2210 Jour. nr.: M0/2003/01376-084 Ref. FH/SHJ Indstilling om ny organisering

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskabet Sønderborg Forsyning Holding A/S Sønderborg Forsyningsservice A/S Sønderborg Vandforsyning A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Sønderborg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN NORDDANMARKS EU-KONTOR

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN NORDDANMARKS EU-KONTOR VEDTÆGTER FOR FORENINGEN NORDDANMARKS EU-KONTOR 1/7 1.0. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er NordDanmarks EU-Kontor. 1.2. Foreningens binavn er North Denmark EU Office. 1.3. Foreningens

Læs mere

Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg.

Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg. Vedtægter for Business Region North Denmark (BRN) 1 Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg. 2 Formål

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Inside, mødelokale 1 Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 12. - Budgetopfølgning pr. 31.8.2014 - ÅBENT 21 13. - Virksomhedsplan 2015 - ÅBENT 22 14. -

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 18. marts 2014

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 18. marts 2014 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 18. marts 2014 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 1. - Årsregnskab 2013 - ÅBENT 2 2. - Budgetopfølgning pr. 28.2.2014

Læs mere

2. Kendskab til Udvikling Fyn og Udvikling Fyn-ydelser s Resultattavlen kommunikation og aktiviteter s. 11

2. Kendskab til Udvikling Fyn og Udvikling Fyn-ydelser s Resultattavlen kommunikation og aktiviteter s. 11 Resultattavlen Pr. 30. juni 2013 Indhold: 1. Resultattavlen - Udvikling Fyn KPI er 2013 1. Øget omsætning og værditilvækst s. 1 2. Øget innovation og kompetenceudvikling s. 2 3. Stigning i antal arbejdspladser

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr fordelt på aktier á kr eller multipla heraf. Der udstedes ikke ejerbeviser.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr fordelt på aktier á kr eller multipla heraf. Der udstedes ikke ejerbeviser. Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 155426 UDKAST VEDTÆGTER FOR FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S CVR-nr. 34 08 61 92 1. SELSKABETS NAVN 1.1 Selskabets

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

De store internationale idrætsbegivenheder skal markedsføre Danmark i udlandet samt placere Danmark på idrættens verdenskort.

De store internationale idrætsbegivenheder skal markedsføre Danmark i udlandet samt placere Danmark på idrættens verdenskort. NOTAT Kommissorium og vedtægter for Sport Event Denmark gældende for 2014 2. december 2013 Kommissorium Det fremgår af regeringsgrundlaget fra oktober 2011, at det er vigtigt at fortsætte indsatsen for

Læs mere

Dagsorden Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen

Dagsorden Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Dagsorden Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Bo Hansen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ARWOS SERVICE A/S. W:\43637\145002\ doc

VEDTÆGTER FOR ARWOS SERVICE A/S. W:\43637\145002\ doc VEDTÆGTER FOR ARWOS SERVICE A/S W:\43637\145002\000054.doc 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Side 2 1.1 Selskabets navn er ARWOS Service A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Aabenraa Kommune. 1.3

Læs mere

Resultattavlen Pr. 31. december 2013

Resultattavlen Pr. 31. december 2013 Resultattavlen Pr. 31. december 2013 Indhold: 1. Resumé s.2 2. Resultattavlen - Udvikling Fyn KPI er 2013 1. Øget omsætning s. 3 2. Øget innovation og kompetenceudvikling s. 4 3. Øget antal højtuddannede

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Referat Tirsdag den 06/09 2016 kl. 08.00-10.00 Mødested: Business Park Nord Praktiske oplysninger: Kl. 08.00 10.00 Konferencelokalet BPN Mødets tema Ordinært møde

Læs mere

Bilag 2.1 Dagsorden.

Bilag 2.1 Dagsorden. Bilag 2.1 Dagsorden. Bestyrelsesmøde i Fredensborg Spildevand A/S, Fredensborg Vand A/S, Fredensborg Affald A/S og Fredensborg Forsyning A/S. Den 19. februar 2014, kl. 18:00 Mødested: Fredensborg Forsyning

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Fondens navn er Center for Bæredygtighed og Resiliens (CfBR) herefter benævnt Fonden.

Fondens navn er Center for Bæredygtighed og Resiliens (CfBR) herefter benævnt Fonden. VEDTÆGTER FOR FONDEN 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er Center for Bæredygtighed og Resiliens (CfBR) herefter benævnt Fonden. Fonden er en erhvervsdrivende fond med hjemsted i Københavns Kommune.

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet.

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet. Referat af ordinær generalforsamling i Udvikling Stevns 2015 Tirsdag d. 14. april kl 20.00, Tinghuset, Algade 8 i Store Heddinge Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

E.ON Varme Danmark ApS Side 1 af 7 Bestyrelsen PROTOKOL 9. møde i bestyrelsen 17. september 2009, kl. 10.00-13.20

E.ON Varme Danmark ApS Side 1 af 7 Bestyrelsen PROTOKOL 9. møde i bestyrelsen 17. september 2009, kl. 10.00-13.20 E.ON Varme Danmark ApS Side 1 af 7 Sted: Tilstede: Øvrige deltagere: Afbud: Virksomhedens adresse Nørrelundvej 10, Herlev. Morten Skovgaard (næstformand, mødeleder), René Tuekær, Peter Hansen, Jan Blicher,

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

Med udgangspunkt i den nye bevillingsfordeling er det naturligt, at den nye organisation forankres i Kulturministeriet.

Med udgangspunkt i den nye bevillingsfordeling er det naturligt, at den nye organisation forankres i Kulturministeriet. NOTAT 28. august 2007 Nedsættelse af en ny eventorganisation Regeringen har med handlingsplanen fra april 2007 for at trække store idrætsbegivenheder til Danmark afsat ekstra 35 mio. kr. årligt fra 2008

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Byg til Vækst. Foreningen har hjemsted i Odense Kommune. Medlemskreds og kontingent 2 Foreningens medlemmer er Odense, Assens,

Læs mere

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato]

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] Forslag HKV Horsens A/S efter fusion 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er HKV Horsens A/S 2.0 FORMÅL 2.1 Selskabets formål

Læs mere

Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro

Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro 1 Baggrund Med overførselssagen 2013 Fremgang i Fællesskab, som blev

Læs mere

Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. Protokol af bestyrelsesmøde 6. maj 2015 kl. 16.30-21.30 på Døjsøvej 1, Skanderborg

Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. Protokol af bestyrelsesmøde 6. maj 2015 kl. 16.30-21.30 på Døjsøvej 1, Skanderborg Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Protokol af bestyrelsesmøde 6. maj 2015 kl. 16.30-21.30 på Døjsøvej 1, Skanderborg Bestyrelsesmøde den 6. maj 2015 Deltagere: Henrik Müller (formand og mødeleder) Martin

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskaberne:

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskaberne: Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskaberne: Sønderborg Vandforsyning A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Sønderborg Affald A/S Nordborg Kraftvarme A/S Østerlund Varme A/S Sønderborg

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

REFERAT af bestyrelsesmøde nr december 2015 kl Sted: Mødelokale 1 på Vestjydsk Handelsskole

REFERAT af bestyrelsesmøde nr december 2015 kl Sted: Mødelokale 1 på Vestjydsk Handelsskole REFERAT af bestyrelsesmøde nr. 012 03. december 2015 kl. 16.00 Sted: Mødelokale 1 på Vestjydsk Handelsskole Til stede: Bestyrelsen (med stemmeret): Helge Albertsen (HA) Tine Korsholm (TK) Peter Lambæk

Læs mere

HOLBÆK SERVICE A/S. Vedtægter. 19. december 2013

HOLBÆK SERVICE A/S. Vedtægter. 19. december 2013 1 HOLBÆK SERVICE A/S Vedtægter 19. december 2013 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK SERVICE A/S CVR-NR. 33 03 28 38 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Holbæk Service A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Holbæk Kommune.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S

Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S Dato: 25. februar 2015 Tidspunkt: 12.15 13.00 Sted: Forsyning Helsingør, Haderslevvej 25, 3000 Helsingør I mødet deltager:

Læs mere

Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår

Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår Hvordan du søger midler? Den følgende beskrivelse har til formål at forklare lidt om Turismeudviklingspuljen, hvem der kan søge, og hvordan søgningen

Læs mere

Referat af Stiftende repræsentantskabsmøde Håndbold Region Øst. lørdag den 6. november 2010, kl. 10.00-12.00

Referat af Stiftende repræsentantskabsmøde Håndbold Region Øst. lørdag den 6. november 2010, kl. 10.00-12.00 Referat af Stiftende repræsentantskabsmøde Håndbold Region Øst lørdag den 6. november 2010, kl. 10.00-12.00 Hotel Hvide Hus, Strandvejen 111, 4600 Køge. Side 2 af 7 Stiftende Repræsentantskabsmøde 2010

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

Bestyrelsesmøde 9. december 2016

Bestyrelsesmøde 9. december 2016 BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 Bestyrelsesmøde 9. december 2016 1. december 2016 Pkt. 9. Anbefaling til ejerkommunerne

Læs mere

Referat af møde i Ældrerådet d

Referat af møde i Ældrerådet d Referat af møde i Ældrerådet d. 13.-09.-2017 Mødeforum Sted Ældrerådet Marskgården, Marskvej 20B, 4700 Næstved Dato Onsdag den 13. september 2017 Tidsrum 10.00 ca. 15.30 Deltagere Bjerking, Tove Scheel,

Læs mere

Hvem kan stille op til valg? Alle medarbejdere i selskabet kan stille op til valg.

Hvem kan stille op til valg? Alle medarbejdere i selskabet kan stille op til valg. Information om medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Hvem kan vælges til bestyrelse, og hvad er formålet med medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer? Hvad går arbejdet som bestyrelsesmedlem ud på? Hvad

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 16. marts 2010

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 16. marts 2010 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 16. marts 2010 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen BLOXHUB

VEDTÆGTER. Foreningen BLOXHUB 24. maj 2016 VEDTÆGTER for Foreningen BLOXHUB 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1.01 Foreningens navn er BLOXHUB. 1.02 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2. FORMÅL 2.01 Foreningens formål og virksomhed

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Foreningen bips er stiftet 2003-03-26 ved en sammenlægning af foreningerne BPS, ibb og IT-Bygge. Net.

Foreningen bips er stiftet 2003-03-26 ved en sammenlægning af foreningerne BPS, ibb og IT-Bygge. Net. vedtægter 2014 vedtægter 2014 1. Navn og hjemsted Foreningen bips er stiftet 2003-03-26 ved en sammenlægning af foreningerne BPS, ibb og IT-Bygge. Net. Foreningens hjemsted er adressen for sekretariatet.

Læs mere

Vedtægt for foreningen Havet og Fjordens Hus. Vedtaget

Vedtægt for foreningen Havet og Fjordens Hus. Vedtaget Vedtægt for foreningen Havet og Fjordens Hus. Vedtaget 24.8.2016 1: Foreningen Foreningens navn er Havet og Fjordens Hus. Foreningen er stiftet i Thorsminde den 2.5.2015, og har hjemsted i Holstebro Kommune.

Læs mere

Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring. af Ferieturismen i Syddanmark. Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015.

Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring. af Ferieturismen i Syddanmark. Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015. Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring af Ferieturismen i Syddanmark Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015. 1. Navn Foreningens navn er Foreningen til Markedsføring af Ferieturismen

Læs mere

Referat af generalforsamling for foreningen Plastic Change den 5. april 2016

Referat af generalforsamling for foreningen Plastic Change den 5. april 2016 Referat af generalforsamling for foreningen Plastic Change den 5. april 2016 1. Velkomst og valg af dirigent Bestyrelsesformanden Peter Fly Hansen bød velkommen. Antal fremmødte: 17 ved start og 19 ved

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd 1 NAVN OG FORMÅL 1. Foreningens navn er Ringkøbing Fjord Erhvervsråd med hjemsted i Ringkøbing Skjern kommune. 2. Formålet med Ringkøbing Fjord Erhvervsråds arbejde

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Vedtægter for Økologisk Landsforening

Vedtægter for Økologisk Landsforening Vedtægter for Økologisk Landsforening Gælder fra 7. marts 2015 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Økologisk Landsforening. Foreningens hjemsted er: Århus Kommune. 2 Formål Foreningens formål er: At

Læs mere

Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl til Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21, 5000 Odense.

Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl til Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21, 5000 Odense. Dannebrogsgade 31, 1. mf. 1660 København V www.kulturbestyrelser.dk 20. marts 2016 Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl. 17.45 til 19.45. Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21,

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskabet Sønderborg Forsyning Holding A/S Sønderborg Forsyningsservice A/S Sønderborg Vandforsyning A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Sønderborg

Læs mere

Forretningsorden ADHD-foreningens Hovedbestyrelse

Forretningsorden ADHD-foreningens Hovedbestyrelse Forretningsorden ADHD-foreningens Hovedbestyrelse Forretningsordenen udstikker regler for, hvordan Hovedbestyrelsen (i det følgende kaldet HB) skal udføre deres ledelsesarbejde så arbejdet udføres til

Læs mere

Dansk Solvarme Forening (DSF)

Dansk Solvarme Forening (DSF) 14. januar 2014 VEDTÆGTER FOR Dansk Solvarme Forening (DSF) NAVN OG HJEMSTED Stk. 2: 1. Foreningens navn er: Dansk Solvarme Forening - (DSF) Foreningen har hjemsted på Foreningens sekretariats adresse

Læs mere

Festivalen er blevet evalueret løbende og får positive tilkendegivelser fra både de deltagende virksomheder, partnere og deltagere. Se bilag

Festivalen er blevet evalueret løbende og får positive tilkendegivelser fra både de deltagende virksomheder, partnere og deltagere. Se bilag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 14. marts 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den østjyske byregion.

Læs mere