DEPARTEMENTET FOR FAMILIE, KULTUR, KIRKE OG LIGESTILLING. Døgninstitutionsafdelingen Nuuk 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEPARTEMENTET FOR FAMILIE, KULTUR, KIRKE OG LIGESTILLING. Døgninstitutionsafdelingen 2012. Nuuk 2009"

Transkript

1 DEPARTEMENTET FOR FAMILIE, KULTUR, KIRKE OG LIGESTILLING. Døgninstitutionsafdelingen Nuuk 2009

2 STAM INFORMATIONER Hovedinstitutionens navn Sungiusarfik Ikinngut Adresse Elisabeth Thomsenip Aqq 15, Postboks Ilulissat Hovedtelefonnummer Mobilnumre Fax Hjemmeside Forstander/leder Stedfortræder/ledelsesteam Evt. satellitter - Satellittens navn - Daglig leder - Adresse/tlf./ Ole Frederiksen Rasmine Fly Nasiffik A, 3962 Ilulissat, , Afdelingsleder: Qajaasaq M. Sivertsenip Aqq 15, 3952 Ilulissat, , Afdelingsleder: Qangattalik Afdelingsleder: Qilakitsoq 17, 3952 Ilulissat, , MANUAL

3 MANU AL 2008 Sangusariaq 51, 3952 Ilulissat, , Sannavik værksted Afdelingsleder Louise Thomsen Looqersuup Aqq 2, 3952 Ilulissat, , 17

4 ORGANISATIONEN MANUAL

5 MANU AL 2008 Aldersgruppe (børn/unge/voksne) Aldersfordeling Hvad er aldersfordeling pr. 1. februar 2009? Målgruppe (type handicap) Institutionstilbud Hvilket tilbud kan institutionen give den handicappede? Fra 16 år og opefter år Fysisk og psykisk udviklingshæmmede Døgnophold med optræning af almindelige daglige færdigheder, længerevarende ophold. Samarbejde med Specialskole om tilbud til de årige. Værkstedsarbejde og beskyttet beskæftigelse ude i byen Antal pladser (inkl. satellitter) Organisationsstruktur Hvordan er institutionen bygget op mht. satellitter, værksteder og lignende? En hovedafdeling med 9 beboere 5 afdelinger med fra 1 til 6 beboere 1 værksted Aflastningstilbud Tilbyder institutionen også aflastning for familier? Dagtilbud Er der nogen som benytter institutionen som dagtilbud, f.eks. de beskyttede værksteder? Støtte ud af huset Giver institutionen støtte, når beboeren skal ud af huset, f.eks. ferie. Fast vs. midlertidig anbringelse Hvor stor en andel er midlertidige? Mulighed for overnatning i forbindelse med gennemrejse for handicappede fra andre institutioner Der tilbydes ikke aflastning til familier Der medsendes ledsager til ferierejser og andre rejser, hvor beboeren ikke kan rejse alene. Det gælder både til selve rejsen og opholdet, alt efter familiens evne til at passe den handicappede Næsten alle forventes at være i livslangt ophold med videre sendelse til plejehjem, når det bliver aktuelt Enkelte har en kortere tidshorisont med henblik på optræning 17

6 INDEN ANBRINGELSEN PÅ INSTITUTIONEN Primære årsager til anbringelsen Fysiske handicaps Psykiske handicaps Andre forhold, f.eks. socialt belastende omstændigheder (vold, misbrug, omsorgssvigt) Visitation Hvorfra visiteres, hvordan foregår det og hvem visiterer? Venteliste Hvor lang er ventelisten pt.? Dokumenter Hvilke typer af oplysninger modtages? F.eks. skolepapirer, journaler osv. Psykisk udviklingshæmmede (sandsynligvis IQ under 70), herunder infantil autisme samt Downs og Retts syndrom Tillægshandicap i form af epilepsi, omsorgssvigt, seksuel misbrug, sult, hørenedsættelse, og spastisk lammelse Kommunernes socialforvaltninger skal henvende sig skriftligt. Dette er i nogle tilfælde en barriere Ansøgninger bliver behandlet af visitationsudvalget Ja, pt. er 2 på venteliste. Hvis der er ledige pladser, ringes der til kommuner og andre institutioner for at aftage handicappede, der passer målgruppen Dokumentation for at personen er omfattet af landstingsforordning nr. 7 (1994) omkring handicap Beskrivelse af handicap, familiemæssige, sociale og skolemæssige forhold samt evt. arbejdsmæssige erfaringer MANUAL

7 MANU AL 2008 ANBRINGELSE Indflytning Hvordan planlægges en indflytning på institutionen, og hvad lægges der vægt på? Hvordan inddrages den handicappede, forældre og eller pårørende? Udredning Hvordan afdækkes hvilke behov den handicappede har? Hvilke metoder og teknikker anvendes, f.eks. observation? Omsorg Hvorledes sikres omsorg for den handicappede i det praktiske arbejde på institutionen Tildeles den handicappede f.eks. en primær kontaktperson? Enten henter en medarbejder fra institutionen den nye beboer, ellers bringer familie / sagsbehandler beboeren Afhentning tilbydes altid for at være sammen med den nye beboer i dennes hjem, da dette giver mulighed for at lære forældre og omgivelser at kende. Dette fremmer samarbejdet og hjælper den første tid, når hjemveen melder sig. Det er vigtigt, at forældrene støtter op om anbringelsen, også når det bliver svært Gennem observation af almindelige daglige færdigheder, klarlægges beboerens behov For under 20-årige søges om optagelse på Specialskolen for at udvikle og træne færdigheder. For over 20 årige afdækkes praktiske og kreative færdigheder på institutionens værksted Beboerne er under opsyn og tilsyn hele døgnet Opsynet gælder morgenvækning, morgentoilette, påklædning, morgenmad, transport til skole og arbejde. Afhentning, ledsagelse til indkøb, hjælp til økonomisk administration, madpakker, badning, rengøring af værelser, deltagelse i madlavning, opvask, sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter Alle beboere har en primær kontaktperson Midlertidigt ophold Hvordan foregår et midlertidigt ophold? Hvad er anderledes i forhold til længerevarende ophold? Der lægges særlig vægt på at træne færdigheder, der har givet anledning til det midlertidige ophold Erkendelse af at være handicappet er ofte svær, men en forudsætning for et vellykket midlertidigt ophold 17

8 Indflytning Hvordan planlægges en indflytning på institutionen, og hvad lægges der vægt på? Hvordan inddrages den handicappede, forældre og eller pårørende? Udredning Hvordan afdækkes hvilke behov den handicappede har? Hvilke metoder og teknikker anvendes, f.eks. observation? Videre visitering Hvem er den ansvarlige for den videre visitation og hvilken fremgangsmåde følger institutionen? Enten henter en medarbejder fra institutionen den nye beboer, ellers bringer familie / sagsbehandler beboeren Afhentning tilbydes altid for at være sammen med den nye beboer i dennes hjem, da dette giver mulighed for at lære forældre og omgivelser at kende. Dette fremmer samarbejdet og hjælper den første tid, når hjemveen melder sig. Det er vigtigt, at forældrene støtter op om anbringelsen, også når det bliver svært Gennem observation af almindelige daglige færdigheder, klarlægges beboerens behov For under 20-årige søges om optagelse på Specialskolen for at udvikle og træne færdigheder. For over 20 årige afdækkes praktiske og kreative færdigheder på institutionens værksted Institutionen er ansvarlig for henvendelse til hjemkommunen med oplysninger om beboerens udvikling og forslag til en mere eller mindre omfattende foranstaltning Henvendelse foregår skriftlig og sker bl.a. qua årsrapporten på den enkelte beboer Koordinering Hvordan sikres koordinering mellem myndigheder (f.eks. kommune eller døgninstitutionsafdelingen) og institutionen? Koordinering mellem kommune og institution sker qua årsrapport, telefon og mails Døgninstitutionsafdelingen er primært indblandet i forhold til ansøgninger om feriehjemrejser eller hjemrejser af andre årsager Hjemgivelse Hvorledes planlægges og gennemføres en udslusning fra institutionen (f.eks. til forældre, anden anbringelse eller egen bolig)? Ved hjemgivelse til kommunerne medsendes en handleplan over de foranstaltninger institutionen anbefaler for at opnå en vellykket udslusning Kommunerne planlægger selv det videre forløb. I nogle tilfælde medsendes en medarbejder til MANUAL

9 MANU AL 2008 Indflytning Hvordan planlægges en indflytning på institutionen, og hvad lægges der vægt på? Hvordan inddrages den handicappede, forældre og eller pårørende? Udredning Hvordan afdækkes hvilke behov den handicappede har? Hvilke metoder og teknikker anvendes, f.eks. observation? Findes der efterværn (opfølgning)? Enten henter en medarbejder fra institutionen den nye beboer, ellers bringer familie / sagsbehandler beboeren Afhentning tilbydes altid for at være sammen med den nye beboer i dennes hjem, da dette giver mulighed for at lære forældre og omgivelser at kende. Dette fremmer samarbejdet og hjælper den første tid, når hjemveen melder sig. Det er vigtigt, at forældrene støtter op om anbringelsen, også når det bliver svært Gennem observation af almindelige daglige færdigheder, klarlægges beboerens behov For under 20-årige søges om optagelse på Specialskolen for at udvikle og træne færdigheder. For over 20 årige afdækkes praktiske og kreative færdigheder på institutionens værksted hjemkommunen for at gennemføre en tilstrækkelig introduktion af beboeren til et nyt opholdsted Der er ikke efterværn 17

10 HANDLEPLANER Social handleplan (kommune) Foreligger der en handleplan forud for anbringelsen? Hvor fyldestgørende er de handleplaner der foreligger? Ved kortere ophold er der typisk en handleplan fra kommunen Ved livslangt ophold er der sjældent en handleplan, som kan være af meget svigende omfang Sker der en opfølgning af den sociale handleplan i forhold til gældende lovgivning? Handlingsplan (institution) Laves der en handleplan for den handicappede? Laves handleplanen på baggrund af observationer? Hvor ofte bliver den revideret? Inddrages den handicappede i udformning af handleplanen, hvor ofte og af hvem? Indeholder handleplanen langsigtede mål for den handicappede? Indeholder handleplanen kortsigtede mål for den handicappede? Ja Ja Optimalt hvert halve år, realistisk hvert år Ja, gennem samtaler med kontaktpersonen, dette er ikke realistisk i forhold til personalets ressourcer Ja MANUAL

11 MANU AL 2008 Tager handleplanen udgangspunkt i den sociale handleplan fra kommunen? Hvis ikke, begrund hvorfor. Hvordan anvendes handleplanerne i det daglige arbejde? Giv gerne eksempler. Ja, hvis pågældende er anbragt med henblik på optræning De fleste anbringelser sker med henblik på livslangt ophold, hvor der sjældent foreligger en social handleplan Vi har en person pt., som kommunen bl.a. ønsker, skal lære at administrer sin økonomi. Vi arbejder med at få lov at hjælpe med denne administration, således at den pågældende kan lærer at have penge til en given periode. Foreløbig er det ikke lykkes TEORETISK UDGANGSPUNKT, PRAKSIS OG MÅL Har institutionen et overordnet mål? F.eks. en mission/vision? Et eksempel kunne være omsorg, tryghed og oplevelser. Har institutionen et teoretisk udgangspunkt? Hvilket? Hvilke pædagogiske og psykologiske redskaber og metoder anvendes i hverdagen? Findes der mål for det pædagogiske arbejde? At skabe trygge og udviklende rammer, der tilgodeser den enkeltes behov for tryghed, personlig udvikling, oplevelser og fysiske aktiviteter Observationer, samtale, oplæring, guidning, rollemodel, sociale samspil samt konfliktløsning At beboerne bliver i stand til at varetage - personlig hygiejne, påklædning, spisning og døgnrytme - faste huslige pligter som tøjvask, madlavning og 17

12 rengøring - administration af lommepenge og indkøb af personlige fornødenheder - arbejdsforpligtelser på beskyttet værksted eller hos private arbejdsgivere - deltagelse i et ugentligt beboermøde - sociale aktiviteter ude i byen Laves der systematisk evaluering eller opfølgning på målene? Der udarbejdes en årsrapport, som følger op på målene. Ud over årsrapporten foregår der ikke systematisk opfølgning FAGLIG EKSPERTISE Socialfaglig rådgivning Hvor indhentes faglig rådgivning? Særlige aktiviteter: - supervision I Døgninstitutionsafdelingen Konsulentbistand fra Døgninstitutionsafdelingen ansatte - konsulentbistand - andet Anden ekspertise: I hvilket omfang inddrages nedenstående faggrupper? - Psykologer For de unge, der går i skole, samarbejdes der med PPR, MANUAL

13 MANU AL 2008 Ilulissat - Psykiater Konsultationer hos tilrejsende psykiatere på sygehuset - Fysioterapeut Konsultationer hos fysioterapeuten på sygehuset, når - Sundhedsplejersken stillingen bliver genbesat - Ergoterapeut - Tandplejen Regelmæssigt tandeftersyn og tandpleje - Andre? INSTITUTIONENS FYSISKE RAMMER Har den handicappede eget værelse? Ja Er der køkkenfaciliteter, herunder centralkøkken, tekøkken? Hvordan er bade- og toiletfaciliteter? Beskriv opholdsfaciliteter, herunder særlige aktivitetsrum og samværsrum Er der faciliteter på institutionen til arbejde? F.eks. beskyttet værksted, systue, etc. Der er køkken i alle afdelinger Der er bad- og toiletfaciliteter i alle afdelinger Der er i alle afdelinger opholdsstuer med fjernsyn Hovedafdelingen har også samværsrum Institutionen har tilknyttet et værksted, hvor der kan laves stearinlys, keramik, glasfusing, træsløjd, og håndarbejder 17

14 Har den handicappede eget værelse? Ja Er der køkkenfaciliteter, herunder centralkøkken, tekøkken? Hvordan er bade- og toiletfaciliteter? Beskriv opholdsfaciliteter, herunder særlige aktivitetsrum og samværsrum Er der faciliteter til fysiske aktiviteter? F.eks. hundeslæde, kajakker, sejlbåde, skibe, genoptrænings-rum, bordtennis etc. Har I ejendom andre steder? (f.eks. hus i fjorden) Er der udslusningsboliger tilknyttet institutionen? Hvordan vurderer I institutionens fysiske rammer? F.eks. om der for nylig foretaget renovering af institutionen? Der er køkken i alle afdelinger Der er bad- og toiletfaciliteter i alle afdelinger Der er i alle afdelinger opholdsstuer med fjernsyn Hovedafdelingen har også samværsrum I hovedafdelingens samværsrum kan der spille bob, puslespil, musik m.m. Institutionen ejer en båd, men mangler pt. en medarbejder certificeret til at sejle Hytte i Breddebugt. Derudover et navngivet hus i Qullissat, som ikke benyttes Generelt vurderes institutionens fysiske rammer til at være gode I 2008 blev alle egne afdelinger malet udvendigt. I 2009 har vi søgt om midler til 4 indvendige malerarbejder UNDERVISNINGS- OG BESKÆFTIGELSESTILBUD Er der uddannelsestilbud til de handicappede på institutionen? MANUAL

15 MANU AL 2008 Benyttes uddannelsestilbud i byen, f.eks. specialskoler? Er der mulighed for at arbejde i beskyttet værksted? Er der beboere der har et beskyttet arbejde, fleksjob eller skånejob? Hvordan arbejdes der med at skaffe et job til den handicappede? Hvilke barrierer er der for at den handicappede får et job? Beboere op til 20 år modtager undervisning på Specialskolen i Ilulissat Ja, institutionens eget Flere beboere har pt. tilknyttet beskyttet arbejde ude i byen såsom butik, hotel Skolen arbejder på det gennem deres praktikordninger. Værkstedet arbejder på det gennem opsøgende kontakter til relevante arbejdspladser. Beboere kan selv få ideer som personalet hjælper dem med at afprøve Beboere har behov for megen hjælp, støtte og omsorg for at kunne fungerer med simple arbejdsopgaver på en arbejdsplads. Det kræver fast tilknyttet kontaktperson på arbejdspladsen, som skal kunne rumme beboeren, og der må ikke være farlige arbejdsopgaver. Beboerens arbejdskapacitet er begrænset, og det skal være enkle og rutineprægede opgaver 17

16 FRITIDSLIV Hvilke ønsker udtrykker den handicappede i forhold til fritidsaktiviteter og venskaber? Samvær med andre. Oplevelser i fjeldet og i hytten De holder meget af musik og dans og nyder, når der er fest Nogle beboere har købt computere og bruger fritiden på at surfe på nettet Fritidsaktiviteter: - fiskeri - jagt - rytmik - svømning - fodbold - ridning - dans - maling kreative aktiviteter Fritidsklubbens aktiviteter for unge Biograf Skiløjpen og kælkebakken Motionsrum, men der forudsætter personalemæssig deltagelse Institutionen laver alene eller sammen med andre fællesarrangementer, f.eks. aktiviteter i handicapugen (uge 41) og forebyggelsesugen (uge 18) Leg i sneen og billedudstilling i Sermermiut kulturhus - andet: Tilbydes den handicappede særlige aktiviteter, som sikrer et kulturelt tilhørsforhold? F.eks. specielle lokale aktiviteter. MANUAL

17 MANU AL 2008 KOMMUNIKATION Hvordan medinddrages den handicappede i forhold til at have indflydelse på egen livssituation? Gennem samtale om hverdagens almindelige gøremål. Kontakten mellem beboer og personale er livsvigtig for beboerens trivsel Beboere sætter individuelt præg på deres værelser og tøjkøb samt kommer med ønsker til fritidsaktiviteter I hvor høj grad bliver den handicappedes familie inddraget i den handicappedes ophold? Hvorledes sikres kommunikationen og kontakten mellem den handicappede, familie/pårørende og arbejdsstedet? Hvorledes sikres kontakt mellem anbringende myndighed og familien? Der sikres ugentlige opringninger mellem den handicappede og familien. Mange beboere har i dag selv mobiltelefoner og sørger selv for kontakten. Institutionen har jævnligt kontakt med familierne om feriehjemrejser, fødselsdage, besøg af familierne samt ved hospitalsindlæggelser eller anden alvorlig sygdom Beboerne medbringer ofte egne produkter fra værkstedet, når de rejser hjem. Hvis familien er i byen, ser de også værkstedet Dette er en hjemkommunens ansvar 17

18 SAMARBEJDSRELATIONER Hvem og hvordan samarbejder I med følgende: Sagsbehandler/det sociale udvalg i kommunen? SSP samarbejde? (skole-socialforvaltning-politi) Døgninstitutionssamarbejde? F.eks. andre handicap- eller børn og unge institutioner. Sundhedsplejerske? Kriminalforsorgen? Hospitalsvæsenet? - herunder distriktspsykiatrien Psykologekspertise? Psykoterapeuter? Fysioterapeuter? Praktiserende læger? Daginstitutioner/dagplejer? Pædagogisk psykologisk rådgivning? (PPR) Telefonisk, pr. mail eller brev Henvendelse til sygehuset efter behov Distriktspsykiatrisk sygeplejerske sørger for medicindosering til beboerne Findes ikke Findes ikke Tilknyttet sygehuset, konsultation efter lægehenvisning Findes ikke Samarbejde omkring de beboere, der går i skole Skoler? Specialskolen, under Mathias Storch skole MANUAL

19 MANU AL 2008 ØKONOMI Bevilling 2009 Sungiusarfik Ikinngut, 16,6 mio. kr. Taksten pr. beboer pr. døgn (jf kr. for Sungiusarfik Ikinngut Cirkulære om gældende sociale kontantydelser pr. 1. januar 2009) Betaler den handicappede for husleje, kost eller lignende? Hvis den handicappede har arbejde, modtager han/hun så løn? Modtages støtte fra kommunerne? 3 beboere modtager fuld førtidspension. De betaler husleje 2.795,50 kr. pr. måned og kost kr. pr. måned Arbejde på værkstedet og hos private arbejdsgivere honoreres med 15 kr. pr. time af institutionens budget Beboerne modtager tøj og lommepenge med kr. pr. måned 17

20 MEDARBEJDERNE Antal uddannede medarbejdere (pædagogisk faglig baggrund eller social og sundhedsfaglig baggrund)? Normering: 33 Sungiusarfik Ikinngut Ansatte 1. feb. 2009: 19 Sungiusarfik Ikinngut Antal ufaglært personale? 12 Sungiusarfik Ikinngut 20 Sungiusarfik Ikinngu Antal anderledes kvalificerede? Antal kontorpersonale og pedel? 2 2 Faglig sammensætning - forstander - stedfortræder - afdelingsleder - pædagoger - anderledes kvalificeret - pædagogmedhjælpere - psykologer - socialrådgivere - sekretærer - køkkenledere - køkkenassistenter - pedeller - rengøring - vaskeriassistenter - fiskere/fangere - støttepersoner - sundhedsassistenter - socialmedhjælpere - andre Hvem udfører de administrative opgaver? (f.eks. sekretærarbejde, budgetlægning, vagtplan etc.) 1 forstander 1 souschef 6 afdelingsledere 3 pædagoger 9 socialhjælpere, heraf 2 der læser på merit til pædagog 1 pedel 1 rengøringsassistent 26 medhjælpere (20 Sungiusarfik Ikinngut + 6 Qeqertarsuaq) Kontorassistent, forstander, souschef og afdelingslederne MANUAL

21 MANU AL 2008 LEDELSE, PERSONALE OG UDVIKLING Ledelse Findes der ledelsesteams? Hvis, ja er der nogle overordnede principper for ledelsen eller ledelsesværdier? Medarbejder Givers der kompetenceudviklingstilbud? Ledelsen bestå af forstander og souschef Afdelingslederne foretager ledelse i de respektive afdelinger. Der afholdes ledermøder 2 gange om måneden Oplæring i afdelingerne foregår som sidemandsoplæring - introkursus - medicinkursus - efteruddannelseskurser - generel opgradering af ufaglært personale via kurser Er der fokus på erfaringsopsamling og vidensdeling? Er der medarbejdersamtaler (MUS)? Er der fokus på personalepleje? Medarbejdere skal videre give erfaringer fra kursusdeltagelse på personalemøder Julefrokost Er der andre faglige arrangementer? F.eks. studiekreds, intern uddannelse etc. 17

22 MØDESTRUKTUR OG FACILITETER Er der mødefaciliteter for de ansatte? Ja Er der vagtlokale for de ansatte? Er der et personalerum? I alle afdelinger er der vagtværelse med seng, undtagen værkstedet I 3 afdelinger er der særskilt personalerum med computer Holdes der følgende møder og hvor tit? Ledelsesteam Afdelingsteam Behandlingsteam Møder i ledelsen Afdelingsmøder 2 gange om måneden 1 2 gange om måneden Gruppemøder Behandlingsmøder Familiemøder Personalemøder Samarbejdsmøder Beboermøder for de handicappede Eksterne tværfaglige møder 1 gang om ugen Efter behov med Specialskolen og PPR Interne tværfaglige møder MANUAL

23 MANU AL 2008 POLITIKKER OG BEREDSKABER Findes politikker på nedenstående områder: - rygning Personalepolitik bl.a. at der ikke må anvendes fysisk eller psykisk magt over for beboeren samt generelle personalerelaterede emner -alkohol -stress -senior -sygefravær -ernæring og sundhed -miljø (natur) -særlige ordninger Beredskaber: Findes der beredskab for både ansatte og indskrevne? Økonomipolitik retningslinjer for medarbejdernes omgang med beboernes økonomi, som medarbejderne skal underskrive Misbrugspolitik, der omfatter alkohol, euforiserende stoffer og spil Skriftlige retningslinjer for en vagtordning med mulighed for at tilkalde hjælp i særlig vanskelige situationer -kriseberedskab -evakueringsplan 17

24 SUPPLERENDE BEMÆRKNINGER Supplerende bemærkninger MANUAL

STAMINFORMATIONER. Hovedinstitutionens navn. Det Gule Hus. Adresse. Kirkegårdsvej 140 B. Hovedtelefonnummer 64 24 16. Mobilnumre. Fax.

STAMINFORMATIONER. Hovedinstitutionens navn. Det Gule Hus. Adresse. Kirkegårdsvej 140 B. Hovedtelefonnummer 64 24 16. Mobilnumre. Fax. DEPARTEMENTET FOR FAMILIE OG SUNDHED Nuuk 2009 STAMINFORMATIONER Hovedinstitutionens navn Adresse Det Gule Hus Kirkegårdsvej 140 B Hovedtelefonnummer 64 24 16 Mobilnumre Fax E-mail detgulehus@greennet.gl

Læs mere

STAM INFORMATIONER. Hovedinstitutionens navn. Angerlarsimaffik Palleq. Adresse. Qipoqqaq 22 B-940, Postboks 516, 3940 Paamiut

STAM INFORMATIONER. Hovedinstitutionens navn. Angerlarsimaffik Palleq. Adresse. Qipoqqaq 22 B-940, Postboks 516, 3940 Paamiut DEPARTEMENTET FOR FAMILIE OG SUNDHED Nuuk 2009 STAM INFORMATIONER Hovedinstitutionens navn Adresse Angerlarsimaffik Palleq Qipoqqaq 22 B-940, Postboks 516, 3940 Paamiut Hovedtelefonnummer 68 41 00 / 40

Læs mere

STAM INFORMATIONER. Gertrud Rask Minde. g.r.minde@greennet.gl. Else Marie Olsen. Avalequt. Daglig leder Tabitta O. Jensen. Tuapannguanut 5.

STAM INFORMATIONER. Gertrud Rask Minde. g.r.minde@greennet.gl. Else Marie Olsen. Avalequt. Daglig leder Tabitta O. Jensen. Tuapannguanut 5. DEPARTEMENTET FOR FAMILIE OG SUNDHED Nuuk 2009 STAM INFORMATIONER Hovedinstitutionens navn Gertrud Rask Minde Adresse Falip Aqq. 3 Hovedtelefonnummer 86 46 88 Mobilnumre 26 43 82 (bagvagt), 53 46 88 (forstander)

Læs mere

STAM INFORMATIONER. Hovedinstitutionens navn. Gertrud Rask Minde. Adresse Falip Aqq. 3. Hovedtelefonnummer 86 46 88. Mobilnumre

STAM INFORMATIONER. Hovedinstitutionens navn. Gertrud Rask Minde. Adresse Falip Aqq. 3. Hovedtelefonnummer 86 46 88. Mobilnumre DEPARTEMENTET FOR FAMILIE; KULTUR; KIRKE OG LIGESTILLING Nuuk 2012 STAM INFORMATIONER Hovedinstitutionens navn Gertrud Rask Minde Adresse Falip Aqq. 3 Hovedtelefonnummer 86 46 88 Mobilnumre 26 43 82 (bagvagt),

Læs mere

STAM INFORMATIONER. Sungiusarfik Aaqa. Kontor@aaqa.gl. Er ikke opdateret i meget lang tid. Maria Heilmann Nielsen. E-mail: maria@aaqa.

STAM INFORMATIONER. Sungiusarfik Aaqa. Kontor@aaqa.gl. Er ikke opdateret i meget lang tid. Maria Heilmann Nielsen. E-mail: maria@aaqa. DEPARTEMENTET FOR FAMILIE, KULTUR; KIRKE OG LIGESTILLING DØGNINSTITUTIONSAFDELING Nuuk 2012 STAM INFORMATIONER Hovedinstitutionens navn Sungiusarfik Aaqa Adresse Adolf Jensensvej 22 Hovedtelefonnummer

Læs mere

STAM INFORMATIONER. Hovedinstitutionens navn. Angerlarsimaffik Palleq. Adresse. Qipoqqaq 22 B-940, Postboks 516, 3940 Paamiut

STAM INFORMATIONER. Hovedinstitutionens navn. Angerlarsimaffik Palleq. Adresse. Qipoqqaq 22 B-940, Postboks 516, 3940 Paamiut DEPARTEMENTET FOR FAMILIE, KULTUR, KIRKE OG LIGESTILLING Nuuk 2012 STAM INFORMATIONER Hovedinstitutionens navn Adresse Angerlarsimaffik Palleq Qipoqqaq 22 B-940, Postboks 516, 3940 Paamiut Hovedtelefonnummer

Læs mere

STAMINFORMATIONER. Ivaaraq. Ivaa@gh.gl, ivaaraq@greennet.gl. www.ivaaraq-gl.com. Agnethe L. Hegelund. Annette Beske, sous@ivaarag.

STAMINFORMATIONER. Ivaaraq. Ivaa@gh.gl, ivaaraq@greennet.gl. www.ivaaraq-gl.com. Agnethe L. Hegelund. Annette Beske, sous@ivaarag. DEPARTEMENTET FOR FAMILIE OG SUNDHED Nuuk 2009 STAMINFORMATIONER Hovedinstitutionens navn Ivaaraq Adresse Majavej B-1581 Hovedtelefonnummer 64 21 13 Mobilnumre Fax 64 20 12 E-mail Hjemmeside Forstander/leder

Læs mere

STAM INFORMATIONER. Najugaqarfik Elisibannguaq. elis@gh.gl og neman@greennet.gl. Ane Baarsgaard Jensen. ne-forstander@nanoq.gl. Regine V.

STAM INFORMATIONER. Najugaqarfik Elisibannguaq. elis@gh.gl og neman@greennet.gl. Ane Baarsgaard Jensen. ne-forstander@nanoq.gl. Regine V. DEPARTEMENTET FOR FAMILIE; KULTUR; KIRKE OG LIGESTILLING, DØGNINSTITUTIONSAFDELING Nuuk 2009 STAM INFORMATIONER Hovedinstitutionens navn Adresse Najugaqarfik Elisibannguaq Esbjergip Aqqutaa 5, Postboks

Læs mere

MANUAL BESKRIVELSE AF DØGNINSTITUTIONERNE

MANUAL BESKRIVELSE AF DØGNINSTITUTIONERNE MANUAL BESKRIVELSE AF DØGNINSTITUTIONERNE Familiedirektoratet Nuuk 2008 STAM INFORMATIONER Institutionens navn: Røde Kors Børnehjem Adresse: Børnehjemsvej 12 Tlf.: 321070 Mobilnumre: Fax: 325970 Institutionens

Læs mere

STAM INFORMATIONER. Institutionens navn: Qasapermiut Adresse: Umiarsualivimmut 13 Postboks 360 3911 Sisimiut Tlf.: (00299) 865175 Mobilnumre: Fax:

STAM INFORMATIONER. Institutionens navn: Qasapermiut Adresse: Umiarsualivimmut 13 Postboks 360 3911 Sisimiut Tlf.: (00299) 865175 Mobilnumre: Fax: Familiedirektoratet Nuuk STAM INFORMATIONER MAN UAL Institutionens navn: Qasapermiut Adresse: Umiarsualivimmut 13 Postboks 360 3911 Sisimiut Tlf.: (00299) 865175 Mobilnumre: Fax: Institutionens mail: www.qasapi@greennet.gl

Læs mere

Ydelseskatalog for *Sungiusarfik Aaqa* Servicedeklaration

Ydelseskatalog for *Sungiusarfik Aaqa* Servicedeklaration Ydelseskatalog for *Sungiusarfik * Servicedeklaration Udarbejdet af ledergruppen på Med en af de bedste udsigter ud over havnen og Malenebugten, er Sungiusarfik beliggende i Grønlands hovedstad Nuuk. Sungiusarfik

Læs mere

MANUAL BESKRIVELSE AF DØGNINSTITUTIONERNE

MANUAL BESKRIVELSE AF DØGNINSTITUTIONERNE MANUAL BESKRIVELSE AF DØGNINSTITUTIONERNE Familiedirektoratet Nuuk 2008 STAM INFORMATIONER Institutionens navn: Børnehjemmet Sarliaq Institutionens mail: info@sarliaq.gl. Adresse: Lisbethindsgavlip Aqq.

Læs mere

STAM INFORMATIONER. Institutionens navn: Meeqqat Illuat. Institutionens mail: forstander@meeqqat.gl Hjemmeside: www.meeqqatgl.com

STAM INFORMATIONER. Institutionens navn: Meeqqat Illuat. Institutionens mail: forstander@meeqqat.gl Hjemmeside: www.meeqqatgl.com Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling november 2012 STAM INFORMATIONER MAN UAL Institutionens navn: Meeqqat Illuat Adresse: Jens Kreutzmannip aqq. 13 Box 334 3900 Nuuk Institutionens

Læs mere

Professionel familiepleje

Professionel familiepleje Professionel familiepleje Nyt tiltag - En ny mulighed for anbringelse Professionel familiepleje åbner en ny mulighed for kommunernes anbringelse af børn og unge med særlige behov for pleje og omsorg. Professionel

Læs mere

Servicedeklaration for Boenheden Nattergalevej og Bofælleskabet Mejsevej 12

Servicedeklaration for Boenheden Nattergalevej og Bofælleskabet Mejsevej 12 Servicedeklaration for Boenheden Nattergalevej og Bofælleskabet Mejsevej 12 Indhold: Hvad kan vi tilbyde Målgruppe Boligerne Støtten til beboerne Det ligger vi vægt på Dagligdagens rytme Personalet Dagtilbud

Læs mere

Skaboeshus, 5800 Nyborg

Skaboeshus, 5800 Nyborg Ydelsesbeskrivelser for Center for døve Pædagogisk og Sundhedsfagligt Område. Skaboeshus, 5800 Nyborg FAKTUELLE OPLYSNINGER Tilbuddets ydelser efter lov og Kontaktoplysninger Lov om Social Service 108

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Godkendt af Byrådet den xxxx Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Støtte i eget hjem

Læs mere

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Page 1 of 5 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Psykiatri Birkevangen Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Socialpsykiatrisk

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for Kildehaven

Ydelsesbeskrivelse for Kildehaven Ydelsesbeskrivelse for Kildehaven Kildehaven er privat friplejebolig, der tilbyder 42 moderne handicapvenlige boliger. Desuden er der 3 boliger til midlertidigt ophold samt dagtilbud med plads til 50 brugere,

Læs mere

STAM INFORMATIONER. Institutionens navn: Angerlarsimaffik Aja. Institutionens mail: aaja. Hjemmeside: Adresse: Box 1542, 3900 Nuuk Forstander/Leder:

STAM INFORMATIONER. Institutionens navn: Angerlarsimaffik Aja. Institutionens mail: aaja. Hjemmeside: Adresse: Box 1542, 3900 Nuuk Forstander/Leder: Familiedirektoratet Nuuk STAM INFORMATIONER Institutionens navn: Angerlarsimaffik Aja Institutionens mail: aaja Hjemmeside: Adresse: Box 1542, 3900 Nuuk Forstander/Leder: Tlf.: 32 66 60 (kontor) Mobilnumre:

Læs mere

STAM INFORMATIONER. Institutionens navn: Angerlarsimaffik Aja. Institutionens mail: aaja. Hjemmeside: Box 1542, 3900 Nuuk

STAM INFORMATIONER. Institutionens navn: Angerlarsimaffik Aja. Institutionens mail: aaja. Hjemmeside: Box 1542, 3900 Nuuk Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling november 2012 STAM INFORMATIONER Institutionens navn: Angerlarsimaffik Aja Institutionens mail: aaja Adresse: Box 1542, 3900 Nuuk Hjemmeside: Tlf.:

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for døgnophold

Ydelsesbeskrivelse for døgnophold Ydelsesbeskrivelse for døgnophold Ydelsesbeskrivelse Tilbud om døgnophold efter lov om social service 107 Paragraf og overordnet formål Tilbud om døgnophold efter Lov om social service 107. Det overordnede

Læs mere

Sanatorievej B 17. Postboks 150. 3920 Qaqortoq. Forstander: Sara Tessing, forstander@inaat.gl, tlf. +299 642117 lok.1 mobil nr.

Sanatorievej B 17. Postboks 150. 3920 Qaqortoq. Forstander: Sara Tessing, forstander@inaat.gl, tlf. +299 642117 lok.1 mobil nr. Inuusuttut Inaat Hvem er vi? Inuusuttut Inaat er en døgninstitution under Grønlands selvstyre, Departementet for familie, ligestilling og socialvæsen og ligger i Qaqortoq i Sydgrønland. Vores adresse er:

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken 4. marts 2015

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken 4. marts 2015 Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken Leverandør Frederikshavn Kommune Botilbuddet Koktvedparken Koktvedparken 3-11 9900 Frederikshavn Leder: Gitte Hviid Christiansen Faglig funktionsleder: Jens

Læs mere

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107 SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107 - MIDLERTIDIGT BOTILBUD Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 9945 5017 Afdelingsleder: Birgitte Maliki Christensen E-mail: birgitte.maliki.christensen@99454545.dk

Læs mere

STAM INFORMATIONER. Institutionens navn: Børnehjemmet i Uummannaq. Institutionens mail: bhjumq@greennet.gl. Hjemmeside:

STAM INFORMATIONER. Institutionens navn: Børnehjemmet i Uummannaq. Institutionens mail: bhjumq@greennet.gl. Hjemmeside: Familiedirektoratet Nuuk 2008 STAM INFORMATIONER Institutionens navn: Børnehjemmet i Uummannaq Institutionens mail: bhjumq@greennet.gl Adresse: Boks 99 3961 Uummannaq Tlf.: 95 15 39 Mobilnumre: Fax: 95

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Lov om Social Service 107/108 og døgnstøttet 85. Skaboeshusevej 105 og 107 5800 Nyborg

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Lov om Social Service 107/108 og døgnstøttet 85. Skaboeshusevej 105 og 107 5800 Nyborg FAKTUELLE OPLYSNINGER Tilbuddets ydelser efter lov og Kontaktoplysninger Lov om Social Service 107/108 og døgnstøttet 85 Skaboeshus Skaboeshusevej 105 og 107 5800 Nyborg Tlf.: 44391330/27282519 e-mail:nyborg@cfd.dk

Læs mere

STAM INFORMATIONER. Institutionens navn: Inuusuttut Inaat. Institutionens mail: inaat@greennet.gl inin@nanoq.gl

STAM INFORMATIONER. Institutionens navn: Inuusuttut Inaat. Institutionens mail: inaat@greennet.gl inin@nanoq.gl Departementet for Familie, kultur, Kirke og Ligestilling Nuuk 2012 STAM INFORMATIONER Institutionens navn: Inuusuttut Inaat Adresse: Sanatorievej 17 Boks 150, 3920 Qaqortoq Tlf.: 64 21 17 Mobilnumre: Forstander

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej i Odense

Uanmeldt tilsyn Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej i Odense Område: Det Sociale Område Udarbejdet af Bettina Sørensen Afdeling: Handicap og Socialpsykiatri Dato: 14. januar 2008 Journal nr.: 08/2272 Uanmeldt tilsyn 2008 Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej

Læs mere

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 108

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 108 SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 108 - LÆNGEREVARENDE BOTILBUD Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 9945 5017 Afdelingsleder: Birgitte Maliki Christensen E-mail: birgitte.maliki.christensen@99454545.dk

Læs mere

Institutionens mål & værdier. Pædagogiske værdier & normer

Institutionens mål & værdier. Pædagogiske værdier & normer Qasapermiut Forstander: Anton Berthelsen Souschef: Ole Benjaminsen 9 medarbejdere på skift deriblandt souschef 1 Skipper 1 skibsassistent 1 Køkkenassistent 1 kontorassistent Plads til 7 beboere omsorgssvigtede

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104 Udarbejdelse Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104 Januar 2016 Social og Handicap, Ældre og Handicap, Samstyrken, Lunden og Socialpsykiatrien Godkendelse 19 april 2016 Udvalget

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for:

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for: Indledning SUF Albertslund er et socialpædagogisk støtte- og behandlingstilbud til unge mellem 18 og ca. 35 år med sociale, adfærds, personlige, psykiske og/eller psykiatriske problemer. SUF Albertslund

Læs mere

Døgninstitution Nasippi. Box 505, 3913 Tasiilaq Telefon +299 981574 mail nasippi@greennet.gl

Døgninstitution Nasippi. Box 505, 3913 Tasiilaq Telefon +299 981574 mail nasippi@greennet.gl LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Den 23. maj 2013 Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Der afholdes hvert andet år et dialogbaseret tilsyn med deltagelse af repræsentanter fra beboere, pårørende, medarbejdere

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger 85 i Lov om Social Service 83 i Lov om Social Service Bemærk, at ydelserne leveres på baggrund af døgntakst,

Læs mere

Boligerne, Oktobervej 22, 26, 28, 2860 Søborg

Boligerne, Oktobervej 22, 26, 28, 2860 Søborg Ydelsesbeskrivelser for CFD Pædagogisk og Sundhedsfagligt Område Boligerne, Oktobervej 22, 26, 28, 2860 Søborg FAKTUELLE OPLYSNINGER Tilbuddets ydelser efter lov og Boliglovens 105,2 og Lov om Social Service

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: December 2015 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 1. Kvalitetsstandard

Læs mere

Oldekolle boligfællesskab til ældre med kognitive begrænsninger

Oldekolle boligfællesskab til ældre med kognitive begrænsninger Oldekolle boligfællesskab til ældre med kognitive begrænsninger Lovgrundlag/ Formål I boligfællesskabet Oldekolle tilbydes beboerne støtte efter 83 i Lov om social service: 83 - Personlig hjælp, omsorg

Læs mere

De Socialfaglige tilbud

De Socialfaglige tilbud De Socialfaglige tilbud Afdelingen består af mange små selvkørende enheder. Ledelsesmæssigt er der udover lederen; en daglig leder af familiebehandlingen og en leder af Værestedet, der også er ansvarlig

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

BØRNEHJEMMET SARLIAQ, LISBETH HINSGAVLIP AQQ 3, POSTBOX 1503, 3953 ILULISSAT

BØRNEHJEMMET SARLIAQ, LISBETH HINSGAVLIP AQQ 3, POSTBOX 1503, 3953 ILULISSAT BØRNEHJEMMET SARLIAQ, LISBETH HINSGAVLIP AQQ 3, POSTBOX 1503, 3953 ILULISSAT Ydelseskatalog Servicedeklaration Henriette von Bülow 01-02-2015 Hvem er vi? Børnehjemmet Sarliaq er en døgninstitution placeret

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Bostedet Vangeleddet

Bostedet Vangeleddet Bostedet Vangeleddet Beboerne fremmer deres udvikling, selvstændighed og sundhed gennem velfærdsteknologi og socialpædagogiske tiltag. Vision: Bostedet Vangeleddet er førende i forhold til velfærdsteknologi

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn.

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Bemærk: Dette forslag er udarbejdet på baggrund af den nye lovgivning pr. 1.1.2011, den såkaldte

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BO- OG HELHEDSTILBUDDET NORDSTJERNEN

SERVICEDEKLARATION BO- OG HELHEDSTILBUDDET NORDSTJERNEN SERVICEDEKLARATION BO- OG HELHEDSTILBUDDET NORDSTJERNEN Nordens Allé 72-74 9700 Brønderslev Telefon: 99 45 52 40 Afdelingsleder: Rikke Thomasberg E-mail: rikke.thomasberg@99454545.dk Præsentation af tilbuddet:

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service

Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service Socialpædagogisk vejledning Dagtilbud for voksne udviklingshæmmede Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service Lov om social service, 85, Kapitel 16, Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter

Læs mere

Forslag Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte til hjemmeboende borgere indenfor handicap- og psykiatriområdet

Forslag Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte til hjemmeboende borgere indenfor handicap- og psykiatriområdet Forslag Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte til hjemmeboende borgere indenfor handicap- og psykiatriområdet Februar 2009 mtm Kvalitetsstandard Pædagogisk støtte og

Læs mere

Skoleholmen. Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter (PPV) Greve Kommune

Skoleholmen. Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter (PPV) Greve Kommune Skoleholmen Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter (PPV) Greve Kommune Revideret den 10. januar 2017 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Skoleholmen... 3 Udendørs rammer... 4 Indendørs rammer...

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger Amtskommunerne kan overlade til kommuner, selvejende institutioner og almene boligorganisationer at være

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Område Lovgrundlag: Forebyggelse ift. børn og unge med nedsat funktionsevne Tildeling af en personlig rådgiver

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter med indgår i Overordnet formål med indsatsen

Læs mere

Årsberetning IMP Inuuneq Meeraq Pinngortitarlu Ulloq unnuarlu angerlasimaffik namminersortoq Privat børnehjem. Årsberetning 2006

Årsberetning IMP Inuuneq Meeraq Pinngortitarlu Ulloq unnuarlu angerlasimaffik namminersortoq Privat børnehjem. Årsberetning 2006 Årsberetning IMP Inuuneq Meeraq Pinngortitarlu Ulloq unnuarlu angerlasimaffik namminersortoq Privat børnehjem Årsberetning 2006 for Det private børnehjem Inuuneq Meeraq Pinngortitarlu (IMP) drives som

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bo- & levemiljøet, 5. sal, Bytoften

Ydelsesbeskrivelse Bo- & levemiljøet, 5. sal, Bytoften Ydelsesbeskrivelse Bo- & levemiljøet, 5. sal, Bytoften Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger Amtskommunerne kan overlade til kommuner, selvejende institutioner og almene boligorganisationer at

Læs mere

YDELSESKATALOG for Opholdsstedet Søndertoftegård.

YDELSESKATALOG for Opholdsstedet Søndertoftegård. YDELSESKATALOG for Opholdsstedet Søndertoftegård. Lovgrundlag: Opholdssteder for børn og unge, Servicelovens 49 Opholdsstedets navn: Søndertoftegård. Adresse: Toftevej 33, Postnr. og by: 3250 Gilleleje.

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Nyt selvværd, øget selvrespekt og evnen til at tage ansvar

Læs mere

Det ungdomsmiljø, kollegiet tilbyder, giver dig mulighed for forskellige interessefællesskaber og venskaber.

Det ungdomsmiljø, kollegiet tilbyder, giver dig mulighed for forskellige interessefællesskaber og venskaber. SORAS-KOLLEGIET SORAS-kollegiet er et midlertidigt botilbud til unge over 18 år med autisme, som brug for ekstra støtte i en periode til at lære at bo i egen bolig. Kollegiet SORAS-kollegiet er et midlertidigt

Læs mere

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 108 og lignende boformer (Støtte i boformer efter Almenboliglovens 115) Lovgrundlag

Læs mere

Servicedeklaration for Glim Refugium 2016

Servicedeklaration for Glim Refugium 2016 Servicedeklaration for Glim Refugium 2016 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1A, 4000 Roskilde Tlf.: 46 36 90 46 Forstander: Birgitte Knuth Linnet Hjemmeside: www.glim-refugium.dk E-mail: glimrefugium@regionsjaelland.dk

Læs mere

STØTTEKONTAKTTILBUD. Manderupvej Skibby Tlf

STØTTEKONTAKTTILBUD. Manderupvej Skibby Tlf STØTTEKONTAKTTILBUD Manderupvej 3 4050 Skibby Tlf. 2924 8370 post@believe.dk www.believe.dk BELIEVE: Vores speciale i Believe er støtte-kontakt og mentor ordninger, arbejdet med de mest belastede børn

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen Notat Den 3. august 2010 Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap Århus Kommune Socialforvaltningen Dette notat beskriver socialpædagogisk støtte - bostøtte til voksne

Læs mere

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse.

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Lovgrundlag: Ydelser inden for b e s k y t t e t 103 i Lov om Social Service (LSS). Ydelser i relation til beskyttet beskæftigelse kan omfatte: Beskæftigelse

Læs mere

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden.

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Kvalitetsstandard Overskrift Længerevarende botilbud Socialpsykiatri Servicelovens 108 Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Borgere som har en væsentlig

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 4 Forsyningsforpligtigelsen på det sociale område. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 4 Forsyningsforpligtigelsen på det sociale område. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A. Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 4 Forsyningsforpligtigelsen på det sociale område Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser

Læs mere

Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015

Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015 Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015 Praktiske oplysninger K.H. Kofoedsvej 16, 4970 Rødby Tlf. 24 82 68 82 Forstander: Kjeld Saul Hjemmeside: bnsydlolland.blogspot.com E-mail: bnsydlolland@regionsjaelland.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse.

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Lovgrundlag: Ydelser inden for beskyttet 103 i Lov om Social Service (LSS). Ydelser i relation til beskyttet beskæftigelse kan omfatte: Beskæftigelse i et

Læs mere

Studentereksamen for unge med Autisme/Aspergers Syndrom

Studentereksamen for unge med Autisme/Aspergers Syndrom Studentereksamen for unge med Autisme/Aspergers Syndrom Midtfyns Gymnasium tilbyder unge med autisme/aspergers Syndrom et særligt tilrettelagt forløb, som fører til studentereksamen. Der er for tilflyttere

Læs mere

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Det åbne tilbud Skelbækgård Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Bakkegården Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao Tilsynsrapport For Opholdsstedet Tao Anmeldt tilsyn den 7. februar 2011 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther og Henrik

Læs mere

ILAQUTARIINNERMUT PISORTAQARFIK * FAMILIEDIREKTORATET. Vejledning om hjemmehjælp

ILAQUTARIINNERMUT PISORTAQARFIK * FAMILIEDIREKTORATET. Vejledning om hjemmehjælp ILAQUTARIINNERMUT PISORTAQARFIK * FAMILIEDIREKTORATET Vejledning om hjemmehjælp Vejledning om hjemmehjælp december 2003 Vejledning om hjemmehjælp Vejledningen om hjemmehjælp er en vejledning til brug i

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

Ydelseskatalog. Botilbud Ebberød. Boligerne Sophie Magdelenes vej 4. August 2014. August 2014

Ydelseskatalog. Botilbud Ebberød. Boligerne Sophie Magdelenes vej 4. August 2014. August 2014 Ydelseskatalog Botilbud Ebberød Boligerne Sophie Magdelenes vej 4 August 2014 August 2014 1 Indholdsfortegnelse Ydelseskatalog... 1 Indholdsfortegnelse... 2 1. Forord... 3 2. Overordnet ydelsesbeskrivelse...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Rummelighed. Kontinuitet i kaos. Konfliktløsende. Skabe stabilitet omkring beboerne. habillitering - ikke rehabilitering. Mestringsstrategier

Rummelighed. Kontinuitet i kaos. Konfliktløsende. Skabe stabilitet omkring beboerne. habillitering - ikke rehabilitering. Mestringsstrategier Trækbanen Rummelighed Skabe tryghed Skabe selvværd Skabe tillid At møde beboerne når de er klar til det Medarbejderne skal ikke normalisere Mestringsstrategier Skabe stabilitet omkring beboerne At kunne

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i boformer Serviceloven 107 Oktober 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i boformer Serviceloven 107 Oktober 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i boformer Serviceloven 107 Oktober 2015 1. Lovgrundlag Servicelovens 107 2. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen kan jf. Serviceloven

Læs mere

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk Adresse: BYTOFTEN Bo og Aktivitetscenter Bo og Genoptræning Bytoften 75, 7400 Herning Tlf.: 9628 4700 Vagtstuen: 9628 4727 Fax: 9628 4710 Web: www.bytoften.dk Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob

Læs mere

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 Godkendt i udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg den 29. maj 2017 og i udvalget Uddannelse og Job den 31. maj 2017 Indhold Beskyttet beskæftigelse (SEL

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Bofællesskabet Nørrealle Nørrealle 53A

Bofællesskabet Nørrealle Nørrealle 53A Præsentation: Foto Praktisk beskrivelse af tilbuddet og de fysiske rammer Overordnet beskrivelse af målgruppen Adresse, telefon, mail, hjemmeside, lokalleders navn Bofællesskabet Grønningen er fra 1998.

Læs mere

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING Om Østre Gasværk Østre Gasværk er en selvstændig selvejende institution (Alment velgørende Fond), med

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET BRANDUR ALLÈ 11

SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET BRANDUR ALLÈ 11 SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET BRANDUR ALLÈ 11 Brandur Allé 11 9700 Brønderslev Telefon: 9945 5459 Afdelingsleder: Annemette Stenberg Christensen E-mail: annemette.s.christensen@99454545.dk Præsentation

Læs mere

Et botilbud I forbindelse med Midtfyns Gymnasiums STX uddannelse for unge med Aspergers Syndrom.

Et botilbud I forbindelse med Midtfyns Gymnasiums STX uddannelse for unge med Aspergers Syndrom. Kollegiet Vestergade Et botilbud I forbindelse med Midtfyns Gymnasiums STX uddannelse for unge med Aspergers Syndrom. Tilbuddet er en udvidelse af Ringe Kostskoles eksisterende kollegietilbud og fungerer

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Overordnet formål med indsatsen: dækker ydelsen? med indgår i 85/83 i Serviceloven Støtte til voksne, som har en varig betydelig nedsat funktionsevne, og

Læs mere

For børn med epilepsi BØRNESKOLEN

For børn med epilepsi BØRNESKOLEN For børn med epilepsi BØRNESKOLEN Børneskolen ved Epilepsihospitalet Børneskolen underviser og observerer børn fra børnehaveklasse til 9. klasse, mens de er indlagt på Epilepsihospitalet. Børnene, som

Læs mere

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser.

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Roar Andersen Social & Arbejdsmarked D 4646 4725 E rlan@lejre.dk Tilsynsbesøg 2011 på det private botilbud Søholm

Læs mere

Forstander: Uwe Zink Afd. leder: Pernille Kloster Aalund E-mail: kobpa@herning.dk Tlf.nr. 9628 4727

Forstander: Uwe Zink Afd. leder: Pernille Kloster Aalund E-mail: kobpa@herning.dk Tlf.nr. 9628 4727 Adresse: BYTOFTEN Bo og Aktivitetscenter Bo og Genoptræning Bytoften 75, 7400 Herning Tlf.nr.: 9628 4700 Fax.nr.: 9628 4710 E-mail: kobbg@herning.dk www.bytoften.dk Forstander: Uwe Zink Afd. leder: Pernille

Læs mere

Uddybende PP til Temadrøftelse om Kildebjerget. Byrådet 30. august 2017

Uddybende PP til Temadrøftelse om Kildebjerget. Byrådet 30. august 2017 Uddybende PP til Temadrøftelse om Kildebjerget Byrådet 30. august 2017 Indhold: Ø Præsentation af Kildebjerget og anvendelses muligheder i voksenhandicap Ø Midlertidig botilbud SEL 107 Ø Aflastning SEL

Læs mere