Indhold TrivselOP

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold TrivselOP 2014 2"

Transkript

1 Indhold TrivselOP Hvad kom der ud af sidste TrivselOP? 3 Forårets borgerarrangementer 5 Nyt løft til de grønne områder 6 Forebyg fald 7 Internationalt lungekursus 9 Side 1 / 9

2 TrivselOP 2014 Ledelse Er du glad for at gå på arbejde? I marts ruller den store regionale trivselsundersøgelse, der tager temperaturen på arbejdsmiljøet i Region Hovedstaden. Alle ansatte i Region Hovedstaden får i starten af marts et TrivselOPspørgeskema i deres mailbox. Spørgeskemaet skal besvares mellem den 4. og den 31. marts, og formålet er at få klarlagt både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø på Region Hovedstadens arbejdspladser. Når resultaterne er klar i starten af maj, vil de blive brugt til at bestemme, hvad der skal sættes på dagsordenen og arbejdes videre med. Der skal udvælges et til tre indsatsområder på hvert hospital, som skal meldes ind til det regionale MED-udvalg i august, og derudover er der selvfølgelig alle de tiltag, som der skal arbejdes videre med lokalt på de enkelte afdelinger. TrivselOP sætter fokus på arbejdsmiljøet både det fysiske og det psykiske. Hvis dit afsnit når en svarprocent på 100, så får I gratis frokost. Det er meget vigtigt, at alle medarbejdere svarer på spørgeskemaet. Svarene kommer til at danne grundlag for de fremtidige indsatser for at fremme sunde og attraktive arbejdspladser. Det er helt essentielt, at hospitalets medarbejdere trives godt på deres arbejde både for deres egen skyld, men også for patienternes skyld, for kun medarbejdere, der trives godt, har overskuddet til at sørge for, at patienterne føler sig godt behandlet, siger HR og Kvalitetschef Sidsel Rasborg Wied. Gratis frokost til afsnit med en svarprocent på 100 Her på Gentofte Hospital vil vi meget gerne have en høj svarprocent i årets TrivselOP. Sidste gang lå vi nr. 2 efter Bornholms Hospital i år vil vi gerne have førstepladsen. Selv om det er i folks egen interesse at svare, har vi alligevel valgt at give de afsnit, der får svarprocenten helt op på 100 en lille ekstra belønning. Alle afsnit, der når en svarprocent på 100, får derfor en spisebillet til en gratis frokost til hver medarbejder. Spisebilletten kan bruges til en frokost i kantinen eller i den rullende kantine, siger Sidsel Rasborg Wied, og opfordrer til, at man følger med i, hvor flittig ens afdeling er til at svare på spørgeskemaerne. På Geni vil være et svarbarometer, der bliver opdateret dagligt. Side 2 / 9

3 Anonym besvarelse Selve spørgeskemaet er anonymt, og hele undersøgelsen håndteres af konsulentfirmaet Rambøll Management. Der laves selvstændige rapporter til hvert enkelt afsnit, så det er muligt at identificere meget tydeligt, hvilke trivselsudfordringer hvert enkelt afsnit har. Hvis der er under fem personer i en enhed, der svarer på skemaet, vil de dog ikke få en selvstændig rapport, men indgå i afdelingens samlede rapport. Læs mere om TrivselOP på Gentofte Hospital på Geni her ->> Læs mere om TrivselOP i Region Hovedstaden på Regi her - >> Hvad kom der ud af sidste TrivselOP? Anæstesiafdelingen var en af de afdelinger, som havde mange røde tal i den sidste TrivselOP. Afdelingen nærstuderende resultatet og satte gang i en lang række indsatser. Anæstesiafdelingen har arbejdet målrettet med at forbedre kommunikationen gennem de seneste år. Vi havde desværre en del røde tal i den sidste trivselsmåling, fortæller Carin Engel, der er ledende oversygeplejerske på Anæstesiafdelingen. Vi tog det meget alvorligt, og igangsatte en lang række indsatser, som vi mener, har afhjulpet nogle af problemerne - men tiden har nok også hjulpet os. MUS-samtalerne i 2013 viste i hvert fald en relativt større arbejdsglæde end tidligere. I 2011 da den sidste TrivselOP-måling løb af stablen, havde Anæstesiafdelingen lige været igennem en fusionsproces, og indflytningen i nybygningen var også forholdsvis ny. TrivselOP viste os, at vi havde udfordringer i forhold til både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø og vi vedtog derfor en række fokusområder, som vi har arbejdet med i de forgange år. Handling Fokusområder Et af fokusområderne var ergonomi. Folk havde gener af de tunge løft, og derfor fik vi lavet en arbejdsgangsanalyse, så vi kunne se flowet af tunge instrumenter. Det betød en række ændringer. Derudover har vi haft en Side 3 / 9

4 instruktør til at vise fysiske øvelser, og vi har også lavet et rum, hvor man kan gå ind og lave øvelserne, fortæller Carin Engel. I forhold til det psykiske arbejdsmiljø var der nogle tydelige problemer i Sterilforsyningen. I 2011 var det stadig nyt, at sterilvarerne kom fra en central sterilforsyning, og det krævede tid at få samarbejdet med centraloperationgangen til at køre ordentligt. Vi har derfor arbejdet grundigt med samarbejdet og med, at man skal tænke på modtageren, når man pakker en vogn. Det har øget kvaliteten og betyder, at medarbejderne i Sterilforsyningen nu føler sig langt mere anerkendt som en stabil leverandør på hospitalet. Internt i Sterilforsyningen er der også arbejdet med kulturen det kan man blandt andet se på de mange plancher med udsagn, der hænger rundt om i afsnittet. Anæstesiafdelingens fokusområder i TrivelsOPsammenhæng har været ergonomi, kommunikation, fysiske rammer og kultur. Bedre kommunikation Kommunikationen i Anæstesiafdelingen har også været et indsatsområde. I 2012 gennemførte afdelingen en undersøgelse af medarbejdernes kommunikationsønsker og behov, og det resulterede i en relancering af afdelingens Geni-side og et nyt månedligt nyhedsbrev. Ud over indsatserne for ergonomi, kommunikation og kultur, er der arbejdet med en lang række tiltag, der har haft fokus på at nedsætte sygefraværet. Et af dem var f.eks., at vi har sat fokus på de langtidsfriske det vil sige, dem der det seneste år slet ikke har haft nogen sygedage. De langtidsfriske blev indkaldt til en fokusgruppe for at høre, om vi kunne lære noget af dem og bruge dem som rollemodeller. En af de ting, de sagde, var, at det var vigtigt for dem, at der blev lagt mærke til, at de var langtidsfriske, og at det blev anerkendt fra deres leder. Sterilcentralen havde blandt andet udfordringer med tunge løft, hvilket gav røde tal i sidste TrivselOP. En sidste ting vi ved, medførte nogle frustrationer, der kom til udtryk i TrivselOP 2011, var problemer med de fysiske rammer. Det er altid svært at flytte ind i noget nyt, og der var også problemer med f.eks. akustikken, som vi har løst med nye lofter. Men selv om vi i det store hele er glade for nybygningen, tog det lidt tid, før alt var på plads, og man havde vænnet sig til de nye rutiner og de længere afstande til opvågningsafsnittet osv. Det er derfor jeg siger, at jeg tror, vores fokuserede indsatser har virket, men tiden har nok også hjulpet os, siger Carin Engel. Side 4 / 9

5 Forårets borgerarrangementer Gentofte Hospital inviterer fire gange dette forår borgerne indenfor til arrangementer, hvor de kan møde hospitalets eksperter. Kom om hør overlæge Jan Kyst Madsen fortælle om hjertet til brunchcafé den 9. marts. Professor Tina Vilsbøll vil sammen med 7 lægekolleger besvare borgernes spørgsmål om diabetes den 8. april. Igen i år er Anja Philip konferencier ved Forskningens Døgn på Gentofte Hospital. Brunchcafe om hjertet den 9. marts Søndag den 9. marts er Hjertemedicinsk afdeling vært for en brunchcafé med foredrag om ballonudvidelser og behandling af hjertesygdomme uden operation. Overlæge Jan Kyst Madsen fortæller om, hvordan man undersøger hjertets kranspulsårer og laver en ballonudvidelse, og derudover kan man få målt sit kolesteroltal og blodtryk samt at se og få forklaret en ekkokardiografiundersøgelse. Det foregår i Gentofte Hospitals kantine. Standene åbner kl og foredraget begynder kl Arrangementet er gratis, og alle er velkomne. Der er mulighed for at købe brunch til 50 kr. Mød eksperterne i diabetes den 8. april Tirsdag den 8. april kl holder Diabetologisk forskningsenhed og Diabetesforeningen et aftenarrangement, hvor man kan stille spørgsmål til otte af Gentofte Hospitals overlæger og eksperter i diabetes. Hver ekspert vil indledningsvis holde et kort oplæg om diagnostik, behandling og forskning i diabetes og derefter er der rig mulighed for at stille spørgsmål til panelet, der vil være placeret på en scene i kantinen. Arrangementet er gratis, og alle er velkomne. Der vil blive serveret kaffe, vand og frugt. Forskningens Døgn fredag den 25. april Gentofte Hospital deltager igen i år i videnskabsfestivallen Forskningens Døgn. Det sker fredag den 25. april kl i Auditoriebygningen. Her vil der være stande, hvor man blandt andet kan få målt blodtryk, lungekapacitet, balance, muskelstyrke, blodsukker, BMI m.m. Derudover kan man høre følgende foredrag: Hjerterytmemålinger hos vilde bjørne Hvorfor giver tør hud eksem Hvorfor sover man dårligt på hospitalet Hvorfor skal man hurtigt ud af sengen efter en hofteoperation Kan type 2-diabetes forebygges Hvilke produkter giver parfumeallergi Kan man minimere bivirkninger ved statinbehandling. Side 5 / 9

6 Konferencieren på dagen er Anja Philip, der tidligere har været vært på tvprogrammet Viden om og i dag er formand for Forbrugerrådet. Når vi nærmer os sommeren, er der brunchcafé, hvor du kan høre, hvad solen gør ved din hud. Brunchcafé om huden og solen søndag den 11. maj Søndag den 11. maj er Hud- og allergiafdelingen vært for en brunchcafé om solens påvirkning af huden. Overlæge Ulrikke Lei holder foredrag og kommer blandt andet ind på, hvordan sol og hudkræft hænger sammen, hvordan solen fremmer hudens aldringstegn, og hvad logikken er i solcremernes faktorsystem. Der vil være stande, hvor du kan høre om forskellige typer fugtighedscremer og solcremer. Det foregår i Gentofte Hospitals kantine. Standene åbner kl , og foredraget begynder kl Arrangementet er gratis, og alle er velkomne. Der er mulighed for at købe brunch til 50 kr. Nyt løft til de grønne områder Hospitalsgrunden er under forandring i disse år. Vi er på vej mod et smukkere hospital med en mere lys og åben grund. Gentofte Hospitals udearealer bliver i øjeblikket omlagt til et mere åbent og parkagtigt udtryk. Det kan se voldsomt ud, mens det står på, for der er mange gamle buske og hække, der er rykket op med rode, og nogle af de gamle træer er blevet fældet. De grønne områder på Gentofte Hospital er i øjeblikket under forandring, og der arbejdes i retning af mere lys og luft. Æstetik Flere medarbejdere har udtrykt bekymring over tiltagene, men det er der ingen grund til, mener driftschef Erik Brown Frandsen. Den nye strategi for hospitalets grønne områder er at åbne grunden op og gøre hele området lysere. Vi ved, at mange patienter og pårørende har store udfordringer med at finde vej, så derfor vil vi gøre det lettere at få overblik over grunden. Mange af de gamle buske og bøgehække er et levn fra en tid, hvor der var tjenesteboliger på hospitalet og dermed også private haver. Det har vi ikke længere, og der er opstået nye behov for at signalere sammenhæng mellem hospitalets mange bygninger, siger driftschefen. Side 6 / 9

7 Den nuværende beplantning bliver løbende vurderet af gartnere og landsskabsarkitekter, og de mest levedygtige træer bliver stående. Men en stor del af de gamle buske og hække bliver af gartnerne karakteriseret som udlevede, og meget af det gamle krat var selvgroet vildskud. Rydningen er en del af en større plan, som i sidste ende vil medføre bedre udsyn til de smukke gamle bygninger og en sundere beplantning, som får lov at træde mere frem. Vi er nået et godt stykke i den retning i hospitalets sydlige ende, hvor haverne ved de gamle overlægeboliger er omlagt til græsplæner. Det har gjort området ved den runde parkeringsplads mere lyst og åbent, og samtidig har vi fået tydeliggjort den fine gamle akse, der starter som en allé ved Niels Andersens Vej og fortsætter i lige linje helt til den nordlige ende af hospitalet, siger Erik Brown Frandsen, og tilføjer, at der også visse steder bliver plantet nye træer det er f.eks. allerede sket foran Sydfløjen. Hospitalsmatriklen åbnes op og gøres mere lys, og samtidig bliver der også skabt flere parkeringspladser. Jeg er sikker på, at resultatet de kommende år bliver rigtig flot og grønt, når de nye beplantninger for alvor får rodfæste, siger Erik Brown Frandsen. Ud over forskønnelsesinitiativerne arbejdes der også på at skabe flere parkeringspladser til biler, og derudover er der ansøgt om penge til fire nye cykelskure. Forebyg fald Hjælp med at forebygge patienternes fald det er en stor del af patientsikkerhedsindsatsen. Hver gang en patient falder, er det et fald for meget. Nogle gange går det godt - andre gange får faldet alvorlige konsekvenser for patienten. Så alvorlige, at der desværre er set eksempler på dødsfald i relation til fald også her på Gentofte Hospital. Omsorg Det er meget svært at sige, hvor mange patienter der falder årligt på hospitalet. Den eneste opgørelse vi har på området, omfatter de fald, der rapporteres som utilsigtede hændelser. Men vi ved, at der sker mange fald, som ikke er med i denne statistik, siger risikomanager Kristina Bartholin Henrichsen. Ikke alle fald kan forebygges. Nogle sker, fordi patienten pludselig bliver svimmel eller dårlig, andre sker fordi patienten står ud af Side 7 / 9

8 sengen alene, selv om det var aftalt, at vedkommende skulle ringe efter hjælp. Men ud fra indrapporterede utilsigtede hændelser kan vi dog alligevel se, at mange af faldene kunne være undgået. Hospitalets tværfaglige faldudvalg har gennemgået forskningslitteraturen og ikke fundet evidens for specifikke interventioner. Derfor er der iværksat en lang række forskellige tiltag, der skal forebygge fald på hospitalet hos alle patienter. Tiltagene involverer alle afdelinger og kræver opbakning fra alle faggrupper, fortæller forskningsleder Hanne Konradsen, der sidder med i det tværfaglige faldudvalg. Eksempler på konkrete tiltag er: Et fald kan have alvorlige konsekvenser for patienterne. Derfor skal vi være bedre til at forebygge fald. Alle afdelinger og faggrupper kan gøre en indsats for at forebygge fald. Patienterne skal hurtigst muligt have de hjælpemidler, de har brug for. Det er derfor vigtigt, at man hurtigt får hentet og afleveret hjælpemidler. Patienterne skal kunne benytte deres hjælpemidler og stå fast alle steder også når de skal på toilettet og i bad. Alle toiletter er blevet gennemgået. Der er sikret korrekt belysning, hensigtsmæssig placering af holdere til toiletpapir og håndklæder, plads på toilettet så ganghjælpemidler kan anvendes helt hen til toilettet, skridsikker gulvbelægning m.v. Patienterne skal ikke kunne overse trin. Derfor markeres trappetrin. Patienter, der går langsomt skal kunne nå igennem automatiske døre uden at sætte farten op og dermed øge risikoen for fald. Derfor er de automatiske døre sat til at lukke langsommere end tidligere. Patienterne skal ikke falde pga. ujævnt udeterræn. Der bliver asfalteret og fjernet huller i veje og på fortove på hospitalets udearealer. Patienterne skal kunne komme frem i lige linje og ikke falde over opmagasinerede ting. Der skal derfor holdes fokus på oprydning. Patienterne skal kunne se, hvor de går også om natten. Der bliver derfor etableret bedre natbelysning, både på udearealer og indendørs, samt vågelamper på sengestuer. Der iværksættes yderligere analyser med udgangspunkt i de enkelte afdelinger. F.eks. registreres fald på patienttavlen på Ortopædkirurgisk sengeafsnit med henblik på en faldanalyse mellem patient og personale umiddelbart efter faldet. Alle disse tiltag kommer kun for alvor til at virke, hvis alle gør en indsats. Faldudvalget forventer, at alle afdelinger holder et vågent øje med, hvilke særlige problemområder netop deres afdeling har i relation til at forebygge fald. Faldforebyggelse vil fortsat være et indsatsområde for patientsikkerhedsarbejdet i 2014, og det vil også være et særligt tema på årets patientsikkerhedsrunder, siger risikomanager Kristina Bartholin Henrichsen. Side 8 / 9

9 Faglighed Internationalt lungekursus på Gentofte Hospital Lungemedicinsk afdeling var i slutningen af januar vært for et internationalt kursus i endoskopisk ultralyd, hvor der deltog mere end 60 lungemedicinere fra hele verden - heriblandt Saudi-Arabien, England, Hong Kong, Schweiz og Australien. Det europæiske lungeselskab - European Respiratory Society havde bedt Lungemedicinsk afdeling om at stå for kurset, fordi afdelingen er højt specialiseret i endoskopiske ultralydsundersøgelser til udredning og stadieinddeling af lungekræft. Princippet er, at man ved hjælp af et endoskop med en lille ultralydskanner og en biopsikanyle for enden af endoskopet kan gå ind via spiserøret eller luftrøret og tage vævsprøver både fra lymfeknuder i brystskillevæggen og fra lungerne. Disse teknikker kan spare patienterne for unødvendige og belastende operationer, fortæller kursusleder og overlæge på Lungemedicinsk afdeling, Paul Clementsen. Kurset i endoskopisk ultralyd tiltrak eksperter fra hele verden. Direkte transmissioner af kikkertundersøgelser En del af kurset bestod i, at deltagerne sad i auditoriet og fulgte med i direkte livetransmissioner fra Klinik for Kikkertundersøgelser på Lungemedicinsk afdeling. Her kunne de blandt andet følge, hvordan overlæge Ralf Eberhart foretog en bronkoskopi med en speciel lille ultralydsskanner med henblik at finde en svulst i den højre lunge. Kurset fik sat fokus på, hvor vigtig endoskopisk ultralyd er, når den rette behandling af en lungekræftpatient skal planlægges. For det andet blev det understreget, at det ikke er tilstrækkeligt blot at anskaffe det kostbare apparatur på hospitalerne. Undervisning og træning af lægerne er mindst lige så vigtig, hvis apparaturet skal komme patienterne til gavn. I løbet af kurset kunne man blandt andet følge en livetransmission fra Klinik for Kikkertundersøgelser. Vi er meget stolte og glade over, at European Respiratory Society bad os om at holde dette kursus. Det er en stor anerkendelse af vores patientbehandling og forskning, og det viser, at vores ekspertise på dette område er kommet ud i verden, siger Paul Clementsen. Side 9 / 9

Nyhedsbrev nr. 6. Indhold. Topkarakterer til rengøringen. Den nyeste audit viser, at Gentofte Hospital er regionens reneste.

Nyhedsbrev nr. 6. Indhold. Topkarakterer til rengøringen. Den nyeste audit viser, at Gentofte Hospital er regionens reneste. Tirsdag den 20. august 2013 Side 1 af 11 Indhold Topkarakter til rengøringen... 1 Parkering nu overholdes reglerne... 2 Hvem skal belønnes med 10.000 kr.?... 4 Nye uniformer den 1. oktober... 5 Akkreditering

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 3. Indhold. Sydfløjens sengeafsnit er taget i brug. De første patienter er i dag flyttet ind i Danmarks smukkeste sengestuer

Nyhedsbrev nr. 3. Indhold. Sydfløjens sengeafsnit er taget i brug. De første patienter er i dag flyttet ind i Danmarks smukkeste sengestuer Tirsdag den 9. april 2013 Side 1 af 11 Indhold Sydfløjens sengeafsnit er taget i brug... 1 Mere renovering... 4 Gentofte Hospital på TV... 5 Ablation ny metode og fuld narkose... 6 Løb med Gentofte Hospital...

Læs mere

Trivselsmålinger Inspiration fra social kapital v. Karin Kell Nielsen Leder organisationsudvikling, arbejdsmiljø og socialrådgivning, HR&U

Trivselsmålinger Inspiration fra social kapital v. Karin Kell Nielsen Leder organisationsudvikling, arbejdsmiljø og socialrådgivning, HR&U Trivselsmålinger Inspiration fra social kapital v. Karin Kell Nielsen Leder organisationsudvikling, arbejdsmiljø og socialrådgivning, HR&U Konference Nyborg Strand 29. november 2010 Bispebjerg Hospital

Læs mere

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING Angiv dit navn her: ARBEJDSPLADSVURDERING 4. Opfølgning på handlingsplanen 1. Kortlægning og identifikation 3. Prioritering og handlingsplan 2. Beskrivelse og vurdering Marts 2011 Kære ansatte på Herlufsholm

Læs mere

Nyhedsbrev August 2014. Indhold

Nyhedsbrev August 2014. Indhold Indhold Du kan stadig nå at tilmelde dig sommerfesten 2 Fokus og Forenkling vind en strategipris på 10.000 kr. 2 Vi gentager successen: Sundhedsuge fra 1. 5. september 4 Nyt MUS koncept 4 Gentofte Hospital

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Status på projektet for Personale Politisk Udvalg

Status på projektet for Personale Politisk Udvalg Status på projektet for Personale Politisk Udvalg Overblik - her er vi nu Step 1 Afholdelse af kick off d. 21.maj 2013 Step 2 Emner og aktiviteter udvikles og planlægges på baggrund af tilbagemeldinger

Læs mere

Giv nattevagten et servicetjek

Giv nattevagten et servicetjek Giv nattevagten et servicetjek Fra tid til anden kan det være en god ide at gennemgå arbejdspladsens funktioner for at vurdere, om noget kan planlægges eller udføres bedre. Dette gælder også planlægning

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 8. Indhold. Gentofte Hospitals forskning er helt i top

Nyhedsbrev nr. 8. Indhold. Gentofte Hospitals forskning er helt i top Mandag den 21. oktober 2013 Side 1 af 12 Indhold Gentofte Hospitals forskning er helt i top... 1 Ny cykelkælder... 3 Nu genbruges vores madaffald... 4 Forskningens Dag 2013... 6 Brunchcafé om diabetes...

Læs mere

Lederrunder - Tips og tricks. Guide til dig som vil gå lederrunder

Lederrunder - Tips og tricks. Guide til dig som vil gå lederrunder Lederrunder - Tips og tricks Guide til dig som vil gå lederrunder 1 Lederrunder - Derfor Lederrunder har en positiv effekt på patienten, medarbejderne får feedback på deres arbejde, og lederen får en unik

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

planlægning af oprydning, så børnene så vidt muligt køre cyklerne på plads. Undersøges nærmere Jens 1.7.10 Bliver løbende Rep. Jens 1.

planlægning af oprydning, så børnene så vidt muligt køre cyklerne på plads. Undersøges nærmere Jens 1.7.10 Bliver løbende Rep. Jens 1. Årsag til problem Manglende lyddæmpning i Multirum Lokaler der runger Multirum, gl. gym. og 1. kl. Svært ved at opfatte tale i Multirum, gl. gym. Installationer der støjer. Vaskemaskine / tørretumbler

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 9. Indhold. Akutkampagne

Nyhedsbrev nr. 9. Indhold. Akutkampagne Tirsdag den 10. december 2013 Side 1 af 7 Indhold Akutkampagne... 1 Nye uniformer... 3 To afsnit har fået bugt med tryksår... 5 Mindre aktivitet i 2013... 6 Nyt eksponeringskammer... 7 Akutkampagne Region

Læs mere

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til regionsrådet Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 38 66 60 39 Web www.regionh.dk Journal nr.:

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for SOF

Arbejdsmiljøpolitik for SOF Arbejdsmiljøpolitik for SOF Indledning og baggrund Socialforvaltningens arbejdsmiljøpolitik skal medvirke til at forvaltningen er en attraktiv arbejdsplads, der har medarbejdernes sundhed og trivsel og

Læs mere

Rådgivningscenter aalborg. Aktivitetsplan forår 2014

Rådgivningscenter aalborg. Aktivitetsplan forår 2014 Rådgivningscenter aalborg Aktivitetsplan forår 2014 1 indhold 3-6 Temamøder/fordrag 7 Kurser 8 Uderådgivning 9-11 Faste tilbud Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld dig ind via: www.hjerteforeningen.dk

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1 Side 1 af 15 Forside APV 2010 APV Handlingsplaner Kontakt Risiko for ulykker Ulykker undgås bedst gennem planlægning af arbejdet, så de farlige situationer ikke opstår. Ligesom uddannelse, faste rutiner

Læs mere

Giv nattevagten et servicetjek

Giv nattevagten et servicetjek Giv nattevagten et servicetjek Inspiration til afsnitslederen og arbejdsmiljøgruppen Indledning Der findes en del materiale om, hvordan den enkelte medarbejder kan spise sundt, motionere og få gode sovevaner

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress?

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress? Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

SUNDHEDSFREMME DER RYKKER!

SUNDHEDSFREMME DER RYKKER! SUNDHEDSFREMME DER RYKKER! RAPPORT OM PILOTPROJEKTET: Integration af Sundhedsfremme og Arbejdsmiljø (ISA) for medarbejderne i Borger og Organisationsservice (BOS) og Ældreområdet på Stenhusvej 21. PROJEKTPERIODE:

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9 ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE Side 1 af 9 Forord I november 2010 gennemførte vi på SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) blandt alle institutionens medarbejdere.

Læs mere

Langtidsfrisk i Region Sjælland - et grundlag for læring

Langtidsfrisk i Region Sjælland - et grundlag for læring Langtidsfrisk i Region Sjælland - et grundlag for læring Bilagskompendium Undersøgelse og analyse af nærværsfaktorer blandt langtidsfriske i Region Sjælland Februar 2014 Seniorkonsulent Anette Hansen og

Læs mere

God rengøring kommer ikke af sig selv

God rengøring kommer ikke af sig selv God rengøring kommer ikke af sig selv Udvikling af bedre hygiejne og rengøringsmetoder på ældreområdet Rengøring har stor betydning for indeklimaet, hygiejnen og trivslen for både borgere og personale

Læs mere

Indhold Hospitalets budget for 2015 2

Indhold Hospitalets budget for 2015 2 Indhold Hospitalets budget for 2015 2 Strategimøde i kantinen 3 TrivselOP indsatsområder 3 Oplev Sundhedsplatformen 5 Kompetenceudviklingspuljen 6 DHL Stafet den 25. august 6 Side 1 / 6 Hospitalets budget

Læs mere

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Dagens program i Århus 9.30 Velkommen ved projektleder Hanne Balle 9.35 Nyt fra Hjerteforeningen ved rådgivningsleder Hanne Lisette Andersen og projektleder

Læs mere

Hjælp til bedre vejrtrækning

Hjælp til bedre vejrtrækning Øre-næse-halskirurgisk Klinik Hjælp til bedre vejrtrækning ved lungekræft Patientinformation Øre-næse-halskirurgisk Klinik Finsensgade 35 6700 Esbjerg Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lunger og kræftsygdom

Læs mere

APV og trivselsundersøgelse på skolerne i efteråret 2014

APV og trivselsundersøgelse på skolerne i efteråret 2014 APV og trivselsundersøgelse på skolerne i efteråret 2014 APV-nyhedsbrev nr. 4 oktober 2014 Indhold APV og trivselsundersøgelse de sidste forberedelser o Husk at kommuniker tydeligt hvem der er nærmeste

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 214 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 214) Svarprocent: 82% (67 besvarelser ud af 82 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Patienter og pårørendes syn på vægt og vægtøgning v. Sidsel de Vos, Psykolog i LMS & Sabine Elm Klinker, leder af ViOSS

Patienter og pårørendes syn på vægt og vægtøgning v. Sidsel de Vos, Psykolog i LMS & Sabine Elm Klinker, leder af ViOSS Patienter og pårørendes syn på vægt og vægtøgning v. Sidsel de Vos, Psykolog i LMS & Sabine Elm Klinker, leder af ViOSS Hvad er LMS? Formål: at give støtte, rådgivning og information til personer, der

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt medarbejderne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 13-14 I foråret 2014 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA

Læs mere

55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune

55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune 55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune Greve Kommune ARBEJDSMARKED BAGGRUND EFTERLØN PENSION I Danmark har både offentlige og private virksomheder en stor udfordring med at fastholde og udvikle

Læs mere

Evaluering af projekt 5i12. Spørgeskema til deltagerne i arbejdsgrupperne

Evaluering af projekt 5i12. Spørgeskema til deltagerne i arbejdsgrupperne Evaluering af projekt 5i12 Spørgeskema til deltagerne i arbejdsgrupperne 1 Evaluering af Projekt 5 i 12 Bedre trivsel og arbejdsmiljø i Region Hovedstaden Kære deltager Vi er nu nået til sidste laboratoriedag,

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

Sangstrupvej 32 - Voldby e-mail: voldby.skole@nr-djurs.dk 8500 Grenaa. Tlf. 86 33 25 66 Fax. 86 33 25 63 SFO tlf. 86 33 26 60

Sangstrupvej 32 - Voldby e-mail: voldby.skole@nr-djurs.dk 8500 Grenaa. Tlf. 86 33 25 66 Fax. 86 33 25 63 SFO tlf. 86 33 26 60 Voldby Skole Sangstrupvej 32 - Voldby e-mail: voldby.skole@nr-djurs.dk 8500 Grenaa. Tlf. 86 33 25 66 Fax. 86 33 25 63 SFO tlf. 86 33 26 60 7. november 2006 Undervisningsmiljø for eleverne på Voldby Skole

Læs mere

Ejendomsservice. APV-spørgeskema

Ejendomsservice. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 12-05-2011 14:08 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperaturer (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012.

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012. Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6012 Web www.regionh.dk Spørgsmål

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 14 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 14) Svarprocent: % (6 besvarelser ud af 6 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering og

Læs mere

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget.

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Mindfulness kursus en mere mindful hverdag - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Kære læser I materialet kan du læse om kurset i Gentofte

Læs mere

Arbejdsmiljørapport 2014. Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark

Arbejdsmiljørapport 2014. Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark Arbejdsmiljørapport 2014 Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark Indhold Arbejdsmiljøorganisationen... 3 Medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen... 3 Aktiviteter for 2014... 3 Fraværshåndtering... 3 Beredskabsplaner...

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 15 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 15) Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Centralisering af sterilcentraler i Region Hovedstaden. Projektleder Gitte Antonisen

Centralisering af sterilcentraler i Region Hovedstaden. Projektleder Gitte Antonisen Centralisering af sterilcentraler i Region Hovedstaden Projektleder Gitte Antonisen Indhold Baggrund for beslutning Forløb og status Faglige bekymringer Udfordringer Muligheder for; innovation, kvalitative

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

APV-nyhedsbrev nr. 1 marts 2015. INDHOLD APV og trivselsundersøgelsen 2015 Fysisk APV løbende APV Psykisk APV trivselsundersøgelsen

APV-nyhedsbrev nr. 1 marts 2015. INDHOLD APV og trivselsundersøgelsen 2015 Fysisk APV løbende APV Psykisk APV trivselsundersøgelsen APV-nyhedsbrev nr. 1 marts 2015 INDHOLD APV og trivselsundersøgelsen 2015 Fysisk APV løbende APV Psykisk APV trivselsundersøgelsen o Lokale spørgsmål Validering af arbejdsmiljøorganisationen og medarbejderne

Læs mere

APV 2013 Arbejdspladsvurdering

APV 2013 Arbejdspladsvurdering APV 213 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 213) Svarprocent: 82% ( besvarelser ud af 98 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet er et fælles projekt der er under løbende udvikling. Norddjurs Kommunes arbejdsmiljøindsats er altid på vej fra god til bedre!

Arbejdsmiljøarbejdet er et fælles projekt der er under løbende udvikling. Norddjurs Kommunes arbejdsmiljøindsats er altid på vej fra god til bedre! Arbejdsmiljøpolitik Vision Gennem høj prioritering af arbejdsmiljøet i dagligdagen, systematisk forebyggelse og sundhedsfremmende indsats ønsker Norddjurs Kommune at skabe arbejdsglæde og trivsel på arbejdspladsen.

Læs mere

Mødet startede kl. 18.00 med havevandring, mødested kæmpehøjen ved blok 3

Mødet startede kl. 18.00 med havevandring, mødested kæmpehøjen ved blok 3 19.08.2011 Referat af FU-møde 3/2011 Mødet startede kl. 18.00 med havevandring, mødested kæmpehøjen ved blok 3 Dagsorden: Pkt.1: Bemærkninger til ref. fra FU-møde 2/11 Pkt.2: Godkendelse af ref. fra FU-møde

Læs mere

Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n. Aktivitetsplan efterår 2013

Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n. Aktivitetsplan efterår 2013 Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n Aktivitetsplan efterår 2013 1 indhold 3-4 Faste tilbud 5 Foredrag 6-8 Temamøder 9 Kurser 10 Hjertebilen, uderådgivning 11 Lad dig inspirere 12 Nyheder Bliv gratis medlem

Læs mere

APV 2012 Arbejdspladsvurdering

APV 2012 Arbejdspladsvurdering APV 12 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 12) Svarprocent: % (48 besvarelser ud af 71 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG ARBEJDSMILJØRAPPORT 2014 FRA OMRÅDEUDVALGET TILBAGEMELDING TIL HOVEDUDVALGET

SUNDHED OG OMSORG ARBEJDSMILJØRAPPORT 2014 FRA OMRÅDEUDVALGET TILBAGEMELDING TIL HOVEDUDVALGET Sundhed og Omsorg SUNDHED OG OMSORG ARBEJDSMILJØRAPPORT 2014 FRA OMRÅDEUDVALGET TILBAGEMELDING TIL HOVEDUDVALGET Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 0 ARBEJDSMILJØRAPPORT

Læs mere

Hvordan er det at blive bedøvet?

Hvordan er det at blive bedøvet? Hvordan er det at blive bedøvet? Information til børn og forældre fra Anæstesiafsnittet Regionshospitalet Viborg Anæstesi- og Operationsafdelingen Anæstesiafsnittet ANÆSTESIAFSNITTET Det er hospitalets

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

Shared Care i psykiatrien. Evaluering af Shared Care projektet v/sara Lea Rosenmeier

Shared Care i psykiatrien. Evaluering af Shared Care projektet v/sara Lea Rosenmeier Shared Care i psykiatrien Evaluering af Shared Care projektet v/sara Lea Rosenmeier Succeskriterier for Shared Care projektet Bedre behandling for brugere af psykiatrien med en kronisk sygdom Sammenhængende

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere

Projekt 5 i 12 s formål er at forbedre forhold i arbejdsmiljøet og at fremme trivsel for derved at nedbringe sygefravær.

Projekt 5 i 12 s formål er at forbedre forhold i arbejdsmiljøet og at fremme trivsel for derved at nedbringe sygefravær. Koncern HR Enheden for Personalepolitik, arbejdsmiljø og HR-data Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Virksomheder og afdelinger i projekt 5 i 12 Telefon 4820 5000 Direkte 48205159 Fax 4820 5198 Ref.: anhebo,

Læs mere

Sundhedsservicesekretær case opgave

Sundhedsservicesekretær case opgave 2012 Sundhedsservicesekretær case opgave Susanne Dimmock Aabenraa IBC Aabenraa Dr. Margrethesvej 6200 Aabenraa 10. februar 2012 Kære sundhedsservicesekretærer Så er tiden oprindet til den sidste og afsluttende

Læs mere

Agenda. Region Nordjylland kort fortalt Tilfredshed i Region Nordjylland Social kapital i Region Nordjylland Eksempler fra praksis

Agenda. Region Nordjylland kort fortalt Tilfredshed i Region Nordjylland Social kapital i Region Nordjylland Eksempler fra praksis Agenda Region Nordjylland kort fortalt Tilfredshed i Region Nordjylland Social kapital i Region Nordjylland Eksempler fra praksis Region Nordjylland - med kommuner 7.933,32 km² 579.829 indbyggere 11 kommuner

Læs mere

Opfølgningsspørgeskema

Opfølgningsspørgeskema BRS-460 Opfølgningsspørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-FUC GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk 1 Er du stressramt? en vejledning dm.dk sygemeldt 2 sygemeldt med stress Har du gennem lang tid været udsat for store belastninger på arbejdet, kan du blive ramt af arbejdsbetinget stress. Efter en periode

Læs mere

Helt i orden. Bør Forbedres. 3. Er temperaturen behagelig? 5 6 OM SOMMEREN KAN DET VÆRE MEGET VARMT DET TRÆKKER DET KAN BLIVE 26 28 GRADER OM SOMMEREN

Helt i orden. Bør Forbedres. 3. Er temperaturen behagelig? 5 6 OM SOMMEREN KAN DET VÆRE MEGET VARMT DET TRÆKKER DET KAN BLIVE 26 28 GRADER OM SOMMEREN APV CENTER FOR BØRN OG UNDERVISNING ISHØJ KOMMUNE JUNI 2013 RESULTATER AF SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN. DER ER UD AF 15 BESVARELSER 80 % OG FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN. Fysiske forhold Forslag til handlinger

Læs mere

Det fysiske arbejdsmiljø:

Det fysiske arbejdsmiljø: Opsamling på APV 2012 Det fysiske arbejdsmiljø: Der er en generel tilfredshed med det fysiske arbejdsmiljø. 72 % er tilfreds eller meget tilfreds. Der er stor tilfredshed med de seneste års ombygninger.

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 215 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 215) Svarprocent: 83% (85 besvarelser ud af 13 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV Nyhedsbrev nr. 3 - september 2015

APV Nyhedsbrev nr. 3 - september 2015 APV Nyhedsbrev nr. 3 - september 2015 INDHOLD Lokale spørgsmål (frist den 13. september) Det fælles spørgeskema udvides med ekstra spørgsmål om social kapital Få de rigtige trivselsrapporter lav en grundig

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Sundhed og forebyggelse. Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013

Sundhed og forebyggelse. Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013 Sundhed og forebyggelse Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013 Dagsorden Helle Gullacksen, PensionDanmark: Status på PensionDanmarks sundhedsindsats Peter Hamborg Faarbæk, 3F: 3F s sundhedsprojekt

Læs mere

sund mad på arbejdet

sund mad på arbejdet sund mad på arbejdet et ledelsesansvar! 2 SunD MAD på ARBejDet et ledelsesansvar det sunde valg skal være det nemme valg Regeringen har besluttet, at alle statslige arbejdspladser skal formulere en politik

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær Arbejdsmiljømål for Odder kommune 2015-2017 Hovedudvalgets medlemmer er enige om, at målene for vores arbejdsmiljø skal fastlægges på det niveau, hvor det giver bedst mening. Mangfoldigheden af arbejdspladser

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Natur kan lindre stress, smerter og depression

Natur kan lindre stress, smerter og depression NATUR kan lindre stress, smerter og depression fremhæves i en række undersøgelser som afgørende for lindring af stress, smerter og depression*. er et vigtigt element for patienter, pårørende og personale.

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Workshop D. 9. jan. 2015 Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Sundhedsfremme og forebyggelse med særligt sigte på risikofaktorer Elisabeth Brix Westergaard Psykiatri og Social Den Nationale Sundhedsprofil

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 96% (66 besvarelser ud af mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske standarder Indledning I denne manual introduceres det koncept, som er udviklet til kvalitetsovervågning

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Indhold Velkommen til Medicinsk

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE I HELSINGØR KOMMUNE

TRIVSELSUNDERSØGELSE I HELSINGØR KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSE I HELSINGØR KOMMUNE H-MED har besluttet, at Helsingør Kommune gennemfører en fælles trivselsundersøgelse for alle ansatte hvert andet år. Særligt ved Trivselsundersøgelsen 2015: Ledere,

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6 APV på VUF 2015 Ledelse s. 1 Undervisning s. 3 Administration s. 6 Bygningsdrift s. 8 Arbejdsmiljøgruppen bedes nu i dialog med de enkelte af de i alt 8 teams - tage stilling til følgende spørgsmål i hvert

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Dagens program 9.30 Velkommen ved projektleder Hanne Balle 9.35 Nyt fra Hjerteforeningen 10-12 Hjertesundhed og social ulighed hvad virker og hvad virker

Læs mere