Indhold TrivselOP

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold TrivselOP 2014 2"

Transkript

1 Indhold TrivselOP Hvad kom der ud af sidste TrivselOP? 3 Forårets borgerarrangementer 5 Nyt løft til de grønne områder 6 Forebyg fald 7 Internationalt lungekursus 9 Side 1 / 9

2 TrivselOP 2014 Ledelse Er du glad for at gå på arbejde? I marts ruller den store regionale trivselsundersøgelse, der tager temperaturen på arbejdsmiljøet i Region Hovedstaden. Alle ansatte i Region Hovedstaden får i starten af marts et TrivselOPspørgeskema i deres mailbox. Spørgeskemaet skal besvares mellem den 4. og den 31. marts, og formålet er at få klarlagt både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø på Region Hovedstadens arbejdspladser. Når resultaterne er klar i starten af maj, vil de blive brugt til at bestemme, hvad der skal sættes på dagsordenen og arbejdes videre med. Der skal udvælges et til tre indsatsområder på hvert hospital, som skal meldes ind til det regionale MED-udvalg i august, og derudover er der selvfølgelig alle de tiltag, som der skal arbejdes videre med lokalt på de enkelte afdelinger. TrivselOP sætter fokus på arbejdsmiljøet både det fysiske og det psykiske. Hvis dit afsnit når en svarprocent på 100, så får I gratis frokost. Det er meget vigtigt, at alle medarbejdere svarer på spørgeskemaet. Svarene kommer til at danne grundlag for de fremtidige indsatser for at fremme sunde og attraktive arbejdspladser. Det er helt essentielt, at hospitalets medarbejdere trives godt på deres arbejde både for deres egen skyld, men også for patienternes skyld, for kun medarbejdere, der trives godt, har overskuddet til at sørge for, at patienterne føler sig godt behandlet, siger HR og Kvalitetschef Sidsel Rasborg Wied. Gratis frokost til afsnit med en svarprocent på 100 Her på Gentofte Hospital vil vi meget gerne have en høj svarprocent i årets TrivselOP. Sidste gang lå vi nr. 2 efter Bornholms Hospital i år vil vi gerne have førstepladsen. Selv om det er i folks egen interesse at svare, har vi alligevel valgt at give de afsnit, der får svarprocenten helt op på 100 en lille ekstra belønning. Alle afsnit, der når en svarprocent på 100, får derfor en spisebillet til en gratis frokost til hver medarbejder. Spisebilletten kan bruges til en frokost i kantinen eller i den rullende kantine, siger Sidsel Rasborg Wied, og opfordrer til, at man følger med i, hvor flittig ens afdeling er til at svare på spørgeskemaerne. På Geni vil være et svarbarometer, der bliver opdateret dagligt. Side 2 / 9

3 Anonym besvarelse Selve spørgeskemaet er anonymt, og hele undersøgelsen håndteres af konsulentfirmaet Rambøll Management. Der laves selvstændige rapporter til hvert enkelt afsnit, så det er muligt at identificere meget tydeligt, hvilke trivselsudfordringer hvert enkelt afsnit har. Hvis der er under fem personer i en enhed, der svarer på skemaet, vil de dog ikke få en selvstændig rapport, men indgå i afdelingens samlede rapport. Læs mere om TrivselOP på Gentofte Hospital på Geni her ->> Læs mere om TrivselOP i Region Hovedstaden på Regi her - >> Hvad kom der ud af sidste TrivselOP? Anæstesiafdelingen var en af de afdelinger, som havde mange røde tal i den sidste TrivselOP. Afdelingen nærstuderende resultatet og satte gang i en lang række indsatser. Anæstesiafdelingen har arbejdet målrettet med at forbedre kommunikationen gennem de seneste år. Vi havde desværre en del røde tal i den sidste trivselsmåling, fortæller Carin Engel, der er ledende oversygeplejerske på Anæstesiafdelingen. Vi tog det meget alvorligt, og igangsatte en lang række indsatser, som vi mener, har afhjulpet nogle af problemerne - men tiden har nok også hjulpet os. MUS-samtalerne i 2013 viste i hvert fald en relativt større arbejdsglæde end tidligere. I 2011 da den sidste TrivselOP-måling løb af stablen, havde Anæstesiafdelingen lige været igennem en fusionsproces, og indflytningen i nybygningen var også forholdsvis ny. TrivselOP viste os, at vi havde udfordringer i forhold til både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø og vi vedtog derfor en række fokusområder, som vi har arbejdet med i de forgange år. Handling Fokusområder Et af fokusområderne var ergonomi. Folk havde gener af de tunge løft, og derfor fik vi lavet en arbejdsgangsanalyse, så vi kunne se flowet af tunge instrumenter. Det betød en række ændringer. Derudover har vi haft en Side 3 / 9

4 instruktør til at vise fysiske øvelser, og vi har også lavet et rum, hvor man kan gå ind og lave øvelserne, fortæller Carin Engel. I forhold til det psykiske arbejdsmiljø var der nogle tydelige problemer i Sterilforsyningen. I 2011 var det stadig nyt, at sterilvarerne kom fra en central sterilforsyning, og det krævede tid at få samarbejdet med centraloperationgangen til at køre ordentligt. Vi har derfor arbejdet grundigt med samarbejdet og med, at man skal tænke på modtageren, når man pakker en vogn. Det har øget kvaliteten og betyder, at medarbejderne i Sterilforsyningen nu føler sig langt mere anerkendt som en stabil leverandør på hospitalet. Internt i Sterilforsyningen er der også arbejdet med kulturen det kan man blandt andet se på de mange plancher med udsagn, der hænger rundt om i afsnittet. Anæstesiafdelingens fokusområder i TrivelsOPsammenhæng har været ergonomi, kommunikation, fysiske rammer og kultur. Bedre kommunikation Kommunikationen i Anæstesiafdelingen har også været et indsatsområde. I 2012 gennemførte afdelingen en undersøgelse af medarbejdernes kommunikationsønsker og behov, og det resulterede i en relancering af afdelingens Geni-side og et nyt månedligt nyhedsbrev. Ud over indsatserne for ergonomi, kommunikation og kultur, er der arbejdet med en lang række tiltag, der har haft fokus på at nedsætte sygefraværet. Et af dem var f.eks., at vi har sat fokus på de langtidsfriske det vil sige, dem der det seneste år slet ikke har haft nogen sygedage. De langtidsfriske blev indkaldt til en fokusgruppe for at høre, om vi kunne lære noget af dem og bruge dem som rollemodeller. En af de ting, de sagde, var, at det var vigtigt for dem, at der blev lagt mærke til, at de var langtidsfriske, og at det blev anerkendt fra deres leder. Sterilcentralen havde blandt andet udfordringer med tunge løft, hvilket gav røde tal i sidste TrivselOP. En sidste ting vi ved, medførte nogle frustrationer, der kom til udtryk i TrivselOP 2011, var problemer med de fysiske rammer. Det er altid svært at flytte ind i noget nyt, og der var også problemer med f.eks. akustikken, som vi har løst med nye lofter. Men selv om vi i det store hele er glade for nybygningen, tog det lidt tid, før alt var på plads, og man havde vænnet sig til de nye rutiner og de længere afstande til opvågningsafsnittet osv. Det er derfor jeg siger, at jeg tror, vores fokuserede indsatser har virket, men tiden har nok også hjulpet os, siger Carin Engel. Side 4 / 9

5 Forårets borgerarrangementer Gentofte Hospital inviterer fire gange dette forår borgerne indenfor til arrangementer, hvor de kan møde hospitalets eksperter. Kom om hør overlæge Jan Kyst Madsen fortælle om hjertet til brunchcafé den 9. marts. Professor Tina Vilsbøll vil sammen med 7 lægekolleger besvare borgernes spørgsmål om diabetes den 8. april. Igen i år er Anja Philip konferencier ved Forskningens Døgn på Gentofte Hospital. Brunchcafe om hjertet den 9. marts Søndag den 9. marts er Hjertemedicinsk afdeling vært for en brunchcafé med foredrag om ballonudvidelser og behandling af hjertesygdomme uden operation. Overlæge Jan Kyst Madsen fortæller om, hvordan man undersøger hjertets kranspulsårer og laver en ballonudvidelse, og derudover kan man få målt sit kolesteroltal og blodtryk samt at se og få forklaret en ekkokardiografiundersøgelse. Det foregår i Gentofte Hospitals kantine. Standene åbner kl og foredraget begynder kl Arrangementet er gratis, og alle er velkomne. Der er mulighed for at købe brunch til 50 kr. Mød eksperterne i diabetes den 8. april Tirsdag den 8. april kl holder Diabetologisk forskningsenhed og Diabetesforeningen et aftenarrangement, hvor man kan stille spørgsmål til otte af Gentofte Hospitals overlæger og eksperter i diabetes. Hver ekspert vil indledningsvis holde et kort oplæg om diagnostik, behandling og forskning i diabetes og derefter er der rig mulighed for at stille spørgsmål til panelet, der vil være placeret på en scene i kantinen. Arrangementet er gratis, og alle er velkomne. Der vil blive serveret kaffe, vand og frugt. Forskningens Døgn fredag den 25. april Gentofte Hospital deltager igen i år i videnskabsfestivallen Forskningens Døgn. Det sker fredag den 25. april kl i Auditoriebygningen. Her vil der være stande, hvor man blandt andet kan få målt blodtryk, lungekapacitet, balance, muskelstyrke, blodsukker, BMI m.m. Derudover kan man høre følgende foredrag: Hjerterytmemålinger hos vilde bjørne Hvorfor giver tør hud eksem Hvorfor sover man dårligt på hospitalet Hvorfor skal man hurtigt ud af sengen efter en hofteoperation Kan type 2-diabetes forebygges Hvilke produkter giver parfumeallergi Kan man minimere bivirkninger ved statinbehandling. Side 5 / 9

6 Konferencieren på dagen er Anja Philip, der tidligere har været vært på tvprogrammet Viden om og i dag er formand for Forbrugerrådet. Når vi nærmer os sommeren, er der brunchcafé, hvor du kan høre, hvad solen gør ved din hud. Brunchcafé om huden og solen søndag den 11. maj Søndag den 11. maj er Hud- og allergiafdelingen vært for en brunchcafé om solens påvirkning af huden. Overlæge Ulrikke Lei holder foredrag og kommer blandt andet ind på, hvordan sol og hudkræft hænger sammen, hvordan solen fremmer hudens aldringstegn, og hvad logikken er i solcremernes faktorsystem. Der vil være stande, hvor du kan høre om forskellige typer fugtighedscremer og solcremer. Det foregår i Gentofte Hospitals kantine. Standene åbner kl , og foredraget begynder kl Arrangementet er gratis, og alle er velkomne. Der er mulighed for at købe brunch til 50 kr. Nyt løft til de grønne områder Hospitalsgrunden er under forandring i disse år. Vi er på vej mod et smukkere hospital med en mere lys og åben grund. Gentofte Hospitals udearealer bliver i øjeblikket omlagt til et mere åbent og parkagtigt udtryk. Det kan se voldsomt ud, mens det står på, for der er mange gamle buske og hække, der er rykket op med rode, og nogle af de gamle træer er blevet fældet. De grønne områder på Gentofte Hospital er i øjeblikket under forandring, og der arbejdes i retning af mere lys og luft. Æstetik Flere medarbejdere har udtrykt bekymring over tiltagene, men det er der ingen grund til, mener driftschef Erik Brown Frandsen. Den nye strategi for hospitalets grønne områder er at åbne grunden op og gøre hele området lysere. Vi ved, at mange patienter og pårørende har store udfordringer med at finde vej, så derfor vil vi gøre det lettere at få overblik over grunden. Mange af de gamle buske og bøgehække er et levn fra en tid, hvor der var tjenesteboliger på hospitalet og dermed også private haver. Det har vi ikke længere, og der er opstået nye behov for at signalere sammenhæng mellem hospitalets mange bygninger, siger driftschefen. Side 6 / 9

7 Den nuværende beplantning bliver løbende vurderet af gartnere og landsskabsarkitekter, og de mest levedygtige træer bliver stående. Men en stor del af de gamle buske og hække bliver af gartnerne karakteriseret som udlevede, og meget af det gamle krat var selvgroet vildskud. Rydningen er en del af en større plan, som i sidste ende vil medføre bedre udsyn til de smukke gamle bygninger og en sundere beplantning, som får lov at træde mere frem. Vi er nået et godt stykke i den retning i hospitalets sydlige ende, hvor haverne ved de gamle overlægeboliger er omlagt til græsplæner. Det har gjort området ved den runde parkeringsplads mere lyst og åbent, og samtidig har vi fået tydeliggjort den fine gamle akse, der starter som en allé ved Niels Andersens Vej og fortsætter i lige linje helt til den nordlige ende af hospitalet, siger Erik Brown Frandsen, og tilføjer, at der også visse steder bliver plantet nye træer det er f.eks. allerede sket foran Sydfløjen. Hospitalsmatriklen åbnes op og gøres mere lys, og samtidig bliver der også skabt flere parkeringspladser. Jeg er sikker på, at resultatet de kommende år bliver rigtig flot og grønt, når de nye beplantninger for alvor får rodfæste, siger Erik Brown Frandsen. Ud over forskønnelsesinitiativerne arbejdes der også på at skabe flere parkeringspladser til biler, og derudover er der ansøgt om penge til fire nye cykelskure. Forebyg fald Hjælp med at forebygge patienternes fald det er en stor del af patientsikkerhedsindsatsen. Hver gang en patient falder, er det et fald for meget. Nogle gange går det godt - andre gange får faldet alvorlige konsekvenser for patienten. Så alvorlige, at der desværre er set eksempler på dødsfald i relation til fald også her på Gentofte Hospital. Omsorg Det er meget svært at sige, hvor mange patienter der falder årligt på hospitalet. Den eneste opgørelse vi har på området, omfatter de fald, der rapporteres som utilsigtede hændelser. Men vi ved, at der sker mange fald, som ikke er med i denne statistik, siger risikomanager Kristina Bartholin Henrichsen. Ikke alle fald kan forebygges. Nogle sker, fordi patienten pludselig bliver svimmel eller dårlig, andre sker fordi patienten står ud af Side 7 / 9

8 sengen alene, selv om det var aftalt, at vedkommende skulle ringe efter hjælp. Men ud fra indrapporterede utilsigtede hændelser kan vi dog alligevel se, at mange af faldene kunne være undgået. Hospitalets tværfaglige faldudvalg har gennemgået forskningslitteraturen og ikke fundet evidens for specifikke interventioner. Derfor er der iværksat en lang række forskellige tiltag, der skal forebygge fald på hospitalet hos alle patienter. Tiltagene involverer alle afdelinger og kræver opbakning fra alle faggrupper, fortæller forskningsleder Hanne Konradsen, der sidder med i det tværfaglige faldudvalg. Eksempler på konkrete tiltag er: Et fald kan have alvorlige konsekvenser for patienterne. Derfor skal vi være bedre til at forebygge fald. Alle afdelinger og faggrupper kan gøre en indsats for at forebygge fald. Patienterne skal hurtigst muligt have de hjælpemidler, de har brug for. Det er derfor vigtigt, at man hurtigt får hentet og afleveret hjælpemidler. Patienterne skal kunne benytte deres hjælpemidler og stå fast alle steder også når de skal på toilettet og i bad. Alle toiletter er blevet gennemgået. Der er sikret korrekt belysning, hensigtsmæssig placering af holdere til toiletpapir og håndklæder, plads på toilettet så ganghjælpemidler kan anvendes helt hen til toilettet, skridsikker gulvbelægning m.v. Patienterne skal ikke kunne overse trin. Derfor markeres trappetrin. Patienter, der går langsomt skal kunne nå igennem automatiske døre uden at sætte farten op og dermed øge risikoen for fald. Derfor er de automatiske døre sat til at lukke langsommere end tidligere. Patienterne skal ikke falde pga. ujævnt udeterræn. Der bliver asfalteret og fjernet huller i veje og på fortove på hospitalets udearealer. Patienterne skal kunne komme frem i lige linje og ikke falde over opmagasinerede ting. Der skal derfor holdes fokus på oprydning. Patienterne skal kunne se, hvor de går også om natten. Der bliver derfor etableret bedre natbelysning, både på udearealer og indendørs, samt vågelamper på sengestuer. Der iværksættes yderligere analyser med udgangspunkt i de enkelte afdelinger. F.eks. registreres fald på patienttavlen på Ortopædkirurgisk sengeafsnit med henblik på en faldanalyse mellem patient og personale umiddelbart efter faldet. Alle disse tiltag kommer kun for alvor til at virke, hvis alle gør en indsats. Faldudvalget forventer, at alle afdelinger holder et vågent øje med, hvilke særlige problemområder netop deres afdeling har i relation til at forebygge fald. Faldforebyggelse vil fortsat være et indsatsområde for patientsikkerhedsarbejdet i 2014, og det vil også være et særligt tema på årets patientsikkerhedsrunder, siger risikomanager Kristina Bartholin Henrichsen. Side 8 / 9

9 Faglighed Internationalt lungekursus på Gentofte Hospital Lungemedicinsk afdeling var i slutningen af januar vært for et internationalt kursus i endoskopisk ultralyd, hvor der deltog mere end 60 lungemedicinere fra hele verden - heriblandt Saudi-Arabien, England, Hong Kong, Schweiz og Australien. Det europæiske lungeselskab - European Respiratory Society havde bedt Lungemedicinsk afdeling om at stå for kurset, fordi afdelingen er højt specialiseret i endoskopiske ultralydsundersøgelser til udredning og stadieinddeling af lungekræft. Princippet er, at man ved hjælp af et endoskop med en lille ultralydskanner og en biopsikanyle for enden af endoskopet kan gå ind via spiserøret eller luftrøret og tage vævsprøver både fra lymfeknuder i brystskillevæggen og fra lungerne. Disse teknikker kan spare patienterne for unødvendige og belastende operationer, fortæller kursusleder og overlæge på Lungemedicinsk afdeling, Paul Clementsen. Kurset i endoskopisk ultralyd tiltrak eksperter fra hele verden. Direkte transmissioner af kikkertundersøgelser En del af kurset bestod i, at deltagerne sad i auditoriet og fulgte med i direkte livetransmissioner fra Klinik for Kikkertundersøgelser på Lungemedicinsk afdeling. Her kunne de blandt andet følge, hvordan overlæge Ralf Eberhart foretog en bronkoskopi med en speciel lille ultralydsskanner med henblik at finde en svulst i den højre lunge. Kurset fik sat fokus på, hvor vigtig endoskopisk ultralyd er, når den rette behandling af en lungekræftpatient skal planlægges. For det andet blev det understreget, at det ikke er tilstrækkeligt blot at anskaffe det kostbare apparatur på hospitalerne. Undervisning og træning af lægerne er mindst lige så vigtig, hvis apparaturet skal komme patienterne til gavn. I løbet af kurset kunne man blandt andet følge en livetransmission fra Klinik for Kikkertundersøgelser. Vi er meget stolte og glade over, at European Respiratory Society bad os om at holde dette kursus. Det er en stor anerkendelse af vores patientbehandling og forskning, og det viser, at vores ekspertise på dette område er kommet ud i verden, siger Paul Clementsen. Side 9 / 9

Nyhedsbrev nr. 8. Indhold. Gentofte Hospitals forskning er helt i top

Nyhedsbrev nr. 8. Indhold. Gentofte Hospitals forskning er helt i top Mandag den 21. oktober 2013 Side 1 af 12 Indhold Gentofte Hospitals forskning er helt i top... 1 Ny cykelkælder... 3 Nu genbruges vores madaffald... 4 Forskningens Dag 2013... 6 Brunchcafé om diabetes...

Læs mere

En kur mod sygefravær?

En kur mod sygefravær? En kur mod sygefravær? Helhedsorienterede indsatser for et lavere sygefravær Erfaringer fra fire udvalgte kommuner Indhold Forord... 3 En kur mod sygefravær?... 4 De fire udvalgte kommuner... 10 Fundamentet

Læs mere

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Kolofon Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser Chefkonsulent Rikke Gut Evalueringskonsulent

Læs mere

September 2011. Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune

September 2011. Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune September 2011 Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune Indledning I 2010 igangsatte Tønder Kommune projektet Godt tilpas i ældreplejen samt i døgntilbud for voksne. Projektets mål

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Forvent det utænkelige

Forvent det utænkelige Forvent det utænkelige en fortælling om Jonstrupvangs værdiproces Forvent det utænkelige er blevet til på baggrund af kvalitative fokusgruppeinterview med tre medarbejdere, seks gruppe- og afdelings ledere

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj som strategisk værktøj Hvordan virksomheder kan anvende den årlige arbejdsmiljødrøftelse til at skabe strategier for arbejdsmiljøarbejdet Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter

Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter Det excellente patientforløb under kitlen Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter I dette nummer: Det Excellente Patientforløb

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

DET ER LETTERE AT SLIPPE DE NEGATIVE TANKER, NÅR MAN BRUGER KROPPEN

DET ER LETTERE AT SLIPPE DE NEGATIVE TANKER, NÅR MAN BRUGER KROPPEN DET ER LETTERE AT SLIPPE DE NEGATIVE TANKER, NÅR MAN BRUGER KROPPEN Fire anbefalinger fra Danske Fysioterapeuter om brugen af fysioterapi og superviseret fysisk aktivitet i psykiatrien. DET GØR EN FORSKEL

Læs mere

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse EVALUERING EVALUERINGAF AFPROJEKT PROJEKT Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse Resultater af to hashgruppeforløb for unge ledige Individuelle ungesamtaler & kompetenceudvikling af medarbejdere

Læs mere