Lederrunder - Tips og tricks. Guide til dig som vil gå lederrunder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lederrunder - Tips og tricks. Guide til dig som vil gå lederrunder"

Transkript

1 Lederrunder - Tips og tricks Guide til dig som vil gå lederrunder 1

2 Lederrunder - Derfor Lederrunder har en positiv effekt på patienten, medarbejderne får feedback på deres arbejde, og lederen får en unik forståelse for, hvad der sker i afdelingen. Ledende oversygeplejerske Tina Holm Nielsen I en hverdag præget af forskelligrettede krav, manglende tid og mange her-og nuproblemstillinger, der skal løses, kan det være en udfordring for ledere på danske hospitaler at komme ud og tale med de patienter og pårørende, som deres ydelser retter sig imod. Erfaringer fra både Danmark og udlandet viser, at lederrunder er en enkel og anvendelig metode til at imødekomme denne udfordring og sikre, at lederen bevarer kontakten til både patienter og personale i afdelingen. Lederrunder kan gennemføres på forskellige måder men grundlæggende handler lederrunder om, at du som leder gør det til en kontinuerlig del af din praksis at gå ud i organisationen og systematisk stille spørgsmål til og lytte til patienter og pårørende. Denne dialog giver dig patienter og pårørendes perspektiv på fx behandling og pleje og kan danne grundlag for kvalitetsforbedringer ud fra patienter og pårørendes feedback. Lederrunder stiller skarpt på patienter og pårørendes oplevelser her og nu og giver mulighed for hurtig tilbagemelding til personalet. Ledere på alle niveauer i organisationen - fra den øverste direktion til afdelings- og afsnitsledere - kan have udbytte af at gå lederrunder. I denne guide har vi samlet tips og tricks fra ledere, der har erfaringer med at gå lederrunder. Bagerst i guiden er der henvisning til, hvor du kan læse mere om lederrunder og finde yderligere inspiration. 1 2

3 FORDELE VED AT GÅ LEDERRUNDE Danske og udenlandske erfaringer med lederunder viser, at lederrunder giver: Patienternes input til, hvad der kan gøres anderledes, bl.a. fordi patienterne har et andet blik på afdelingen end personalet og lederen selv. Bedre håndtering af patienternes forventninger, fordi lederen har dialog med patienterne om deres forventninger. Forbedret kvalitet af plejen, fordi lederen kan følge op på problematikker umiddelbart efter lederrunden. Ledelsesmæssig anerkendelse af gode medarbejdere. Øget medarbejderengagement, fordi medarbejderne oplever, at lederen tager ansvar for at forbedre patienternes oplevelser. Mindre afstand mellem lederen og hverdagen med patienterne i afdelingen - lederen får en forståelse for, hvad der sker i afdelingen og et varieret billede af patienternes oplevelser. Derudover giver lederrunder patienterne en oplevelse af at blive lyttet til og at kunne bidrage med gode forslag, og medarbejderne får feedback på deres arbejde fra lederen. 3 2

4 Lederrunder - Sådan FØR lederrunden Gør dit formål med lederrunden klart Lederrunder er mest effektive, når du som leder er bevidst om, hvorfor du ønsker at gå lederrunde, og hvad du vil have ud af runderne. Det kan fx være at få indsigt i patienternes syn på hverdagen i afdelingen og deres idéer til, hvordan I kan udvikle jeres praksis og skabe forbedringer. Skal lederrunder rulles ud i en større del af organisationen, kan det være en fordel at udarbejde en kort manual og/eller et lommekort til de ledere, der skal gå lederrunder. Materialet kan fx beskrive formålet med lederrunderne, og hvordan lederrunderne konkret skal gribes an. Hold materialet kort og præcist - fx én A4-side. Gå i dialog med personalet Det er vigtigt at forberede afdelingens personale på, at du vil begynde at gå lederunder blandt afdelingens patienter. Fortæl personalet hvad formålet med lederrunderne er, hvorfor det er vigtigt for dig at gå lederrunder, og hvornår og hvordan personalet kan forvente at få feedback efter lederrunden. Det er med til at gøre det meningsfuldt også for medarbejderne, at I arbejder med lederrunder i jeres organisation. Når du har gået lederrunder et stykke tid, kan det være en god idé at få personalets syn på, hvordan de oplever lederrunderne. Det kan give input til, hvordan metoden evt. kan tilpasses, så den kan fungere optimalt i netop jeres hverdag. Book tid i kalenderen Lederrunder fungerer bedst, når de er en kontinuerlig del af din praksis som leder. Erfaringer viser, at lederes kalendere hurtigt bliver fyldt ud, og der er behov for en benhård prioritering for at fastholde tid til at gå lederrunder. Derfor kan det være en idé at booke tid i din kalender til lederrunderne, så runderne ikke bliver glemt i en travl hverdag. For at få et bredt billede af afdelingen kan det være en god idé at gå lederrunde på forskellige tidspunkter på dagen. 3 Find nødvendige materialer og hjælpemidler Inden lederrunden er det nødvendigt at overveje hvilke ting, du får behov for under runden. Det kan fx være visitkort, du kan give til patienter og pårørende. Overvej også hvordan du vil dokumentere/opsamle de oplysninger, du får under lederrunden. Nogle ledere har gode erfaringer med at skrive på tablet under runden, bl.a. fordi det giver mulighed for at sende mails til relevante personer direkte under runden. Andre foretrækker en papirløsning evt. med et skema til formålet. Det er vigtigt, at gøre det til en forholdsvis enkel opgave at gå lederrunde. Så bliver det lettere en del af hverdagen. 4

5 OVERVEJ FØR LEDERRUNDEN Hvilke fokusområder vil du benytte lejligheden til at få patienter og pårørendes vinkel på under lederrunden? Hvilke patienter vil du gå lederrunde blandt? Er der patienter, blandt hvem det er uhensigtsmæssigt at gå lederrunde? Er der kolleger (fx fra en anden afdeling eller en anden faggruppe), du med fordel kan gå lederrunde sammen med? Det kan sætte fokus på det tværfaglige samarbejde eller på overgange i patienternes forløb. Hvordan vil du formidle til personalet, at du vil begynde at gå lederrunder, og hvad formålet med lederrunderne er? Hvor ofte har du behov for at gå lederrunde? Hvordan vil du skabe tid i din kalender til at gå lederrunder? Er der andre møder, du kan aflyse til fordel for den direkte dialog med patienter og pårørende? Er der noget, der forhindrer, at du kan være helt til stede i mødet med hver patient og pårørende? - Har du fx en telefon, som ringer ofte, og kan den evt. passes af andre, mens du går lederrunde? Manglende tilstedeværelse kan risikere at give den modsatte effekt af lederrunden end den tiltænkte. Hvilke materialer og hjælpemidler har du brug for til at samle op på den viden, du får fra patienter og pårørende under lederrunden (pen og papir, tablet, (elektronisk) skema til formålet)? Er der behov for at udarbejde materiale om, hvordan I skal gå lederrunder i netop jeres organisation (Fokuser på en kort og præcis beskrivelse på fx max. én A4-side)? Hvordan kan du få feedback fra personalet på, hvordan lederrunderne fungerer i praksis, og om der er behov for tilpasning af metoden til jeres hverdag? 5 4

6 UNDER lederrunden Få en god start på dialogen med patienter og pårørende Det er vigtigt med en god start på dialogen med patienter og pårørende. Overvej derfor hvad du vil sige som indledning på samtalen, så du får sagt det nødvendige til alle patienter på runden. Indledningen kan fx indeholde en præsentation af dig og dit formål med lederrunden. Følgende eksempel på en indledning kan du lade dig inspirere af, men det er også vigtigt, at du gør runden til din egen og finder de ord, som ligger godt i munden på netop dig. Du kan fx sige: Goddag, jeg hedder [navn], jeg er [titel] her i afdelingen. Jeg er interesseret i, hvordan vi kan gøre det bedre her i afdelingen, så I patienter og pårørende får en positiv oplevelse af afdelingen og behandlingsforløbet. Derfor gør jeg ind imellem det, at jeg taler med et par patienter og pårørende og hører lidt om deres oplevelser i afdelingen. Jeg er både interesseret i at høre, hvad I oplever, vi gør godt, og hvad vi kan gøre bedre. Må jeg stille dig et par spørgsmål? Forud for samtalen med patienten kan du evt. bruge kort tid på at sætte dig ind i patientens forløb i afdelingen, så du er bedre klædt på til at tale med patienten. Stil spørgsmål til patienten Ledere, der har erfaring med lederrunder, fremhæver, at det er vigtigt for et godt udbytte af lederrunderne, at der er en vis systematik i de spørgsmål, du stiller patienterne under lederrunden. Det hjælper dig med at sikre, at du holder dig på sporet og får den information, du har behov for. Det gør det også nemmere for dig at formidle information fra lederrunderne videre til personalet i afdelingen og at handle på de oplysninger, du får i dialogen med patienter og pårørende. Spørgsmålene kan fx udvælges med baggrund i igangværende indsatser i afdelingen, eller det kan være mere generelle spørgsmål vedrørende patientens pleje/behandling og præferencer, fx spørgsmål som: Hvad er vigtigt for dig under dit ophold hos os? Eller: er der noget, du har undret dig over, eller som bekymrer dig, som du har lyst til at dele med mig? For nogle kan det virke bedre at nøjes med at have nogle på forhånd fastlagte temaer, de vil tale med patienterne om, i stedet for fast formulerede spørgsmål. Det er vigtigt, at du stiller åbne spørgsmål til patienten og ikke går i forsvar over for det, patienter og pårørende fortæller dig. Sørg også for at spørge uddybende ind til patienternes oplevelser, hvor du har behov for det, så du får den viden og de idéer fra patienten, du har brug for. 5 6

7 Lederrunden kan også være en mulighed for at spotte og give et skulderklap til medarbejdere, der gør et ekstra godt indtryk på patienter og pårørende i afdelingen. Det kan fx ske ved at stille spørgsmål som: Er der nogen blandt personalet, du specielt vil fremhæve? Det er ikke altid, at det giver mening at stille de samme spørgsmål i alle dele af en organisation. Det er nemlig også vigtigt, at de spørgsmål, du stiller under lederrunden, er udvalgt, så de er knyttet til indsatsområder, der er relevante i netop din afdeling. Det gør den viden, du får fra patienterne, mere relevant for dig som leder og for personalet, og det gør den lettere at handle på. Afrund dit besøg Hvert besøg hos en patient er kort og varer typisk 5-10 minutter. Det er vigtigt, at du viser respekt for patientens tid ved at sikre, at samtalen varer den tid, du har bedt patienten om at afsætte til at tale med dig. Omvendt er det også vigtigt, at du gør det tydeligt over for patienten, at samtalen er en kort og målrettet dialog, så du ikke får indsamlet mere data fra patienterne, end du har tid til at bearbejde. Du vil sikkert opleve, at nogle patienter har mere på hjerte end andre. Dialogen med dem kan derfor vare lidt længere end planlagt. Du kan fx runde besøget af med at spørge patienten: Er der andet, du synes, jeg skal vide? Eller: Er der noget, jeg kan gøre for dig, nu hvor jeg er her? Opsummer gerne hvad du har hørt patienten fortælle, og hvad du vil gå videre med. Tak patient og pårørende for deres input og giv evt. dit visitkort, hvis du vil give dem mulighed for at kontakte dig igen. Der kan være patienter, du aftaler at vende tilbage til. Her er det vigtigt, at du sikrer dig, at du vender tilbage som aftalt. 7 6

8 OVERVEJ UNDER LEDERRUNDEN Vil du bruge kort tid på at sætte dig ind i patienternes forløb i afdelingen forud for lederrunden, så du er klædt bedre på til dialogen med dem? Hvordan vil du introducere dig over for patienter og pårørende? Fortæl dit navn, funktion i afdelingen og hvorfor du gerne vil tale med patienten og de pårørende. Find de ord som passer dig bedst. Vil du stille en fast række spørgsmål til patienter og pårørende, eller vil du gå ud fra nogle fastlagte temaer og lade spørgsmålene være mere frie? Hvordan får du stillet åbne spørgsmål og undgår at komme med forklaringer og forsvar mod det, patienter og pårørende fortæller dig? Vil du stå op eller sidde ned, når du taler med patienten? Sidder du ned, kan du lettere signalere, at du tager dig tid til at lytte til patienten. Hvordan vil du afslutte dit besøg hos patienten? Giv fx dit visitkort til patient og pårørende og opsummer gerne, hvad du har hørt, og hvad du vil gå videre med. Husk at vende tilbage til patienten, hvis du og patienten har aftalt det. 7 8

9 EFTER lederrunden Saml systematisk op på dine nye indsigter Det er vigtigt, for at få et godt udbytte af kontinuerligt at gå lederrunder, at du samler systematisk op på den viden, du får om patienter og pårørendes oplevelser. Du kan vælge at skrive ned løbende under din lederrunde eller at skrive samlet ned efter runden. Spørg dig selv efter dit møde med patienter og pårørende: Hvad har min lederrunde givet mig af indsigter om kvaliteten af den pleje og behandling, vi giver vores patienter? Det kan være en fordel at udarbejde et skema til formålet. Det sikrer en systematik i din opsamling. Er det et elektronisk skema, får du data fra dine lederrunder samlet med det samme, og du sparer tid i forhold til at skulle skrive dine observationer ind fra håndskrevne noter. Giv tilbagemelding til afdelingens personale Det er vigtigt, at personalet hurtigt får en tilbagemelding på resultaterne af lederrunden, så resultaterne bevarer sin aktualitet. Tilbagemeldingen til personalet kan også medvirke til at afmystificere lederrunderne og deres formål - specielt i forhold til de første lederrunder i afdelingen. Overvej hvornår du kan give en tilbagemelding til den samlede personalegruppe i afdelingen fx ved et morgenmøde, hvor personalet i forvejen er samlet. Overvej om nogle tilbagemeldinger skal foregå individuelt til medarbejdere, der har fået ris eller ros under din runde blandt patienterne. Overvej også om en medarbejders nærmeste leder skal involveres, hvis det ikke er dig. Følg hurtigt op på identificerede problemer Lederrunder er også en lejlighed til at få øje på problemer i afdelingen og rette op på dem hurtigst muligt. Ledere, som har en tablet med på lederrunden, kan med det samme reagere på problemer, der let kan udbedres, fx bestille nødvendige reparationer via mail. Er der tale om alvorlige problemer, kan det være nødvendigt at involvere eller orientere anden relevant ledelse i organisationen. Overvej også at give patienten en tilbagemelding på din håndtering af det problem, vedkommende har gjort dig opmærksom på. Se lederrunder i et større perspektiv i organisationen Det er vigtigt, at du inddrager øvrige ledelseslag i dit arbejde med lederrunder. Det kan både være ledere under dig, der fx har ansvar for det personale, du går lederrunde blandt, eller overordnet ledelse, der evt. skal inddrages i, hvordan I skal arbejde videre med patienternes tilbagemeldinger. Har du som overordnet leder ansvar for ledere, der går lederrunder, er det vigtigt, at du bakker op om lederrunderne ved kontinuerligt at efterspørge, hvad patienterne fortæller og hvilke tendenser i patienternes oplevelser, lederrunderne stiller skarpt på. Har du lederkolleger, der også går lederrunder, kan det være en idé at udveksle erfaringer for at spotte tendenser i patienternes oplevelser, der går på tværs og kan kræve en mere overordnet indsats. 9 8

10 OVERVEJ EFTER LEDERRUNDEN Hvordan vil du følge op på de nye indsigter du får, når du går lederrunde? Hvordan og hvornår vil du give afdelingens personale feedback på det, patienter og pårørende fortæller dig? Er der fx møder, hvor det giver mening, at du kontinuerligt orienterer personalet? Brug gerne patienternes formuleringer og udsagn direkte i din tilbagemelding til personalet. Det gør, at patienternes oplevelser virker mere nærværende. Vil du give positiv feedback til konkrete medarbejdere med det samme efter lederrunden? Hvordan vil du håndtere de evt. problemer, du får viden om under lederrunderne? Er der anden ledelse, du bør orientere? Vil du give patienten en tilbagemelding på din håndtering af det problem, vedkommende har gjort dig opmærksom på? Hvordan og hvornår vil du inddrage øvrige ledelseslag i dit arbejde med lederrunder? Har du lederkolleger, du kan udveksle viden om patienternes oplevelser med, så I kan se evt. tendenser i patienternes oplevelser på tværs i organisationen? Hvordan og hvornår kan du som overordnet leder vise interesse og efterspørge viden fra lederrunderne og derigennem støtte op om de ledere, der går lederrunder? 9 10

11 Her kan du finde yderligere inspiration Guiden bygger på følgende litteratur om lederrunder samt interview med og observation på afdelinger og hospitaler, der har erfaring med metoden. Litteratur Association for Patient Experience: Implementing a Standard Process for Nurse Leader Rounding Across a Large Hospital System, Cleveland Clinic Barbara Davis: Stories from the Front Line: Implementing Standard Work, Sisters of Charity of Leavenworth Health System (blog) Quality Assurance Performance Improvement (QAPI): QAPI Leadership Rounding Guide. Rose O. Sherman: Five Steps to Make Your Nurse Leadership Rounding More Purposeful, Emerging Nurse Leader Erfaringer Gynækologisk/Obstetrisk afdeling på Hvidovre Hospital Sygehus Lillebælt Gentofte Hospital Tak til ledende oversygeplejerske Tina Holm Nielsen, som har bidraget med erfaringer med lederrunder på Gynækologisk/Obstetrisk afdeling på Hvidovre Hospital, til sygeplejefaglig direktør Helle Adolfsen og afdelingssygeplejerske Gitte Merrild Hansen, der har bidraget med erfaringer med indsatsen Spørg Patienten på Sygehus Lillebælt samt til afdelingssygeplejerske Nadia Østergaard Zid og Kvalitets- og Udviklingschef Sidsel Rasborg Wied, som har bidraget med erfaringer med lederunder på Gentofte Hospital. Har du spørgsmål, idéer eller kommentarer til guiden? Eller har du erfaring med at gå lederrunder, som du har lyst til at dele med os? Så er du meget velkommen til at kontakte Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse. (Se kontaktoplysninger på guidens bagside) 11 10

12 Lederrunder - Tips og tricks Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse, Region Hovedstaden, april Uddrag er tilladt mod tydelig kildeangivelse. Guiden kan rekvireres på nedenstående adresse og findes desuden på følgende hjemmeside: Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Nordre Fasanvej Frederiksberg 12

LEDERRUNDER. Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv

LEDERRUNDER. Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv LEDERRUNDER Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv Baggrund Patientoplevet kvalitet et specifikt indsatsområde på Amager og Hvidovre Hospital siden 2012. Slide 2, 23-04-2015 Baggrund

Læs mere

Brugerråd Derfor og sådan. Guide l jer der vil opre e et brugerråd

Brugerråd Derfor og sådan. Guide l jer der vil opre e et brugerråd Brugerråd Derfor og sådan Guide l jer der vil opre e et brugerråd Brugerråd Derfor Fordelen er de andre øjne, vi får på. Vi kommer hur gt l at se det hele indefra, og det bliver også hur gt silotænkning.

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Hvorfor gør man det man gør?

Hvorfor gør man det man gør? Hvorfor gør man det man gør? Ulla Kofoed, lektor ved Professionshøjskolen UCC Inddragelse af forældrenes ressourcer - en almendidaktisk udfordring Med projektet Forældre som Ressource har vi ønsket at

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Brug TripAdvisor internt, og optimér din virksomhed

Brug TripAdvisor internt, og optimér din virksomhed 104 105 KAPITEL 6 Brug TripAdvisor internt, og optimér din virksomhed 106 Involvér hele virksomheden i TripAdvisor-indsatsen Jo mere du inddrager dine medarbejdere og gør projektet omkring TripAdvisor

Læs mere

GÅ HJEM MØDE OM BRUGERRÅD

GÅ HJEM MØDE OM BRUGERRÅD GÅ HJEM MØDE OM BRUGERRÅD Overvej mens du lytter Hvad hæfter du dig særligt ved af det, du hører i dag? - Er der noget der overrasker eller undrer? Hvad bliver du inspireret til at gå hjem og gøre lidt

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 1 Dagens program Præsentation af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet Metoder til evaluering Opgave i grupper 2

Læs mere

Bilag til rapporten Patienters Oplevelser af Region Hovedstadens Akuthjælp

Bilag til rapporten Patienters Oplevelser af Region Hovedstadens Akuthjælp Bilag - Patienters oplevelser af akuthjælp 2014 Region Hovedstaden Bilag til rapporten Patienters Oplevelser af Region Hovedstadens Akuthjælp - En del af en samlet evaluering af Region Hovedstadens akuthjælp

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Patienten i centrum! Ja tak - men hvordan?

Patienten i centrum! Ja tak - men hvordan? Patientsikkerhedskonferencen 2014 Patienten i centrum! Ja tak - men hvordan? Hvordan arbejde med det i klinisk praksis? 1 Susanne Lauth, Oversygeplejerske, Programchef, Onkologisk Afdeling, Vejle Sygehus

Læs mere

Idé-katalog. til arbejdet med LUP resultater 2012 Region Sjælland

Idé-katalog. til arbejdet med LUP resultater 2012 Region Sjælland Idé-katalog til arbejdet med LUP resultater 2012 Region Sjælland 1 Baggrund På baggrund af tidligere LUP resultater er der, på tværs af sygehusene, blevet udpeget regionale indsatsområder, som har relateret

Læs mere

Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt

Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt August 2012 Enheden for Brugerundersøgelser Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt Man ved, at de er lidt utilfredse, og når man

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Kræftsymposium 2014, Vejle Vibe Hjelholt Baker, antropolog, projektleder.

Kræftsymposium 2014, Vejle Vibe Hjelholt Baker, antropolog, projektleder. Kræftsymposium 2014, Vejle Vibe Hjelholt Baker, antropolog, projektleder. TO UNDERSØGELSER PROGRAM Om ViBIS og vores arbejde Hvad er patientinddragelse? Hvorfor er patientinddragelse vigtigt? To undersøgelser

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats

Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats Trivselsskema et redskab til vurdering af børns/unges trivsel og til tidlig opsporing FORMÅL Formålet med Trivselsskemaet og den systematisk organiserede brug,

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Patientinddragelse. Morten Freil Direktør. Danske Patienter www.danskepatienter.dk

Patientinddragelse. Morten Freil Direktør. Danske Patienter www.danskepatienter.dk Patientinddragelse Morten Freil Direktør Danske Patienter www.danskepatienter.dk Oplægget Sundhedsvæsenets udfordringer nu og i fremtiden Patientinddragelse i eget forløb i udvikling af sundhedsvæsenets

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital OMMUNIKATIONS OLITIK Bispebjerg Hospital B I S P E B J E R GH O S P I T A L 1 K O M M U N I K A T I O N S P O L I T I K 2005 OMMUNIKATIONS OLITIK 3 Forord 4 Generelle principper for kommunikation på Bispebjerg

Læs mere

IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE

IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE Idekatalog til patient- og pårørendesamarbejde Version 1, 3. juli 2014 Udgivet af DANSK SELSKAB FOR PATIENTSIKKERHED Juli 2014 Hvidovre Hospital Afsnit P610

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Sygeplejen på Nykøbing F. Sygehus Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Bærende værdier for sygeplejen Det er vigtigt, at vi møder patienten med tillid, respekt og uden

Læs mere

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 7 Tal med patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Hvorfor er kommunikation vigtig?... 4 Målet med samtalen... 5 Hvordan er samtalen bygget op?... 6 Samtalens redskaber...

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune. Information til leder

Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune. Information til leder Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune Information til leder Forord Ledelsesevaluering er dit redskab til at udvikle din ledelse. Det er et redskab, der skal give dig et overblik over, hvordan medarbejdere,

Læs mere

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen

Læs mere

Det vi gør godt og gerne vil kendes på

Det vi gør godt og gerne vil kendes på TEMA Stress Værktøj 5 Det vi gør godt og gerne vil kendes på Sådan finder I sammenhængen mellem hverdag og vision 1 Indhold Introduktion Processen Lav et oplæg til at indlede processen Mening og sammenhæng

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører:

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører: Ledelse af borger og patientforløb på tværs af sektorer Et lederudviklingsforløb for ledere i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune og ved Aarhus Universitetshospital Hold 1, 2014 LOGBOG Denne logbog tilhører:

Læs mere

UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden. Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering

UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden. Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering Program 11:30 Registrering og frokostsandwich 12:00 Velkomst og præsentation

Læs mere

Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress

Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Præsentation Susanne Lindeløv Louise Okon Willie Akantus Trivsel og sundhed Integration Ledige og opsagte Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Et projekt støttet af

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven SIDE 1 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK Fagbogen i skolehaven SIDE 2 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK fagbogen I skolehaven SIDE 3 DANSK FAGBOGEN I SKOLEHAVEN INTRODUKTION Arbejdet med fagbøger og produktion

Læs mere

At undersøge sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse samt deres opfattelse af vilkår for patientinddragelse i praksis.

At undersøge sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse samt deres opfattelse af vilkår for patientinddragelse i praksis. FORMÅL At undersøge sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse samt deres opfattelse af vilkår for patientinddragelse i praksis. Skal bidrage til at give det danske sundhedsvæsen et grundlag

Læs mere

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB i menigheder og kirkelige fællesskaber Når livet gør ondt, har vi brug for mennesker, der tør stå ved siden af og bære med. Samtidig kan vi ofte blive i tvivl om, hvordan

Læs mere

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer.

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer. Enheden for Brugerundersøgelser Nordre Fasanvej 57, opgang 13, 1. sal 2000 Frederiksberg C. Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling

Læs mere

Guide til den gode dialogsamtale

Guide til den gode dialogsamtale Guide til den gode dialogsamtale En klagesang er til for at høres, ikke en stil som skal rettes - Benny Andersen Hvorfor tilbud om dialogsamtale? En patient/pårørende har indgivet en skriftlig klage til

Læs mere

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske! Sygeplejekonference Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 3. 4. juni 2015 på Hotel Koldingfjord Tema: Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Læs mere

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler - En vejledning til hospitalsafdelinger der vil arbejde med brugerinddragelse Brugerinddragelse gør en forskel Brugerinddragelse er et aktuelt og voksende

Læs mere

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger Sælgeruddannelsen Den bevidste sælger Vindere i salget har en plan tabere har en undskyldning I arbejdet med salg og forbedring af performance er det vigtigt, at man konstant træner og udfordrer sig selv

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

Evalueringsplan. MUS vejen til bedre arbejdsmiljø - Et projekt der skal støtte faglighed og fastholdelse gennem lederudvikling

Evalueringsplan. MUS vejen til bedre arbejdsmiljø - Et projekt der skal støtte faglighed og fastholdelse gennem lederudvikling Evalueringsplan Navn på projektet Kontaktperson, herunder afdeling, afsnit, telefonnummer og E-mail Konklusion på projektet, herunder en angivelse af, hvorvidt projektet kan udbredes til andre afdelinger

Læs mere

Dialogspil. en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen. Hvad er en dialogmetode? dialogmetode

Dialogspil. en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen. Hvad er en dialogmetode? dialogmetode dialogmetode Dialogspil en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen på arbejdspladsen. Metoden er

Læs mere

IDEKATALOG TIL LEDELSE AF FORBEDRINGSPROJEKTER

IDEKATALOG TIL LEDELSE AF FORBEDRINGSPROJEKTER IDEKATALOG TIL LEDELSE AF FORBEDRINGSPROJEKTER Idekatalog til ledelse af forbedringsprojekter Version 3, 1. juli 2014 Udgivet af DANSK SELSKAB FOR PATIENTSIKKERHED Juli 2014 Hvidovre Hospital Afsnit P610

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Implementering af kliniske retningslinjer sygeplejerskernes oplevelser.

Implementering af kliniske retningslinjer sygeplejerskernes oplevelser. December 2010 Årgang 3 Nummer 4 Implementering af kliniske retningslinjer sygeplejerskernes oplevelser. René Richard, Klinisk Oversygeplejerske, SD, MKS, Anæstesiologisk Afdeling Z Bispebjerg Hospital

Læs mere

Sygeplejefaglig kvalitet indenfor nefrologien. Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014

Sygeplejefaglig kvalitet indenfor nefrologien. Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014 s Årsmøde 2014 Sygeplejefaglig kvalitet indenfor nefrologien Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014 Arrangør: Fagligt Selskab for nefrologiske sygeplejersker Konferencen afholdes på: Koldkærgaard

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber. En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby. v/ Ryslinge Innovationshøjskole

Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber. En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby. v/ Ryslinge Innovationshøjskole Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby v/ Ryslinge Innovationshøjskole RUDME-MODELLEN - introduktion I den lille landsby Rudme har man

Læs mere

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide TRUS - TR-udviklingssamtale Guide Oktober 2010 (revideret 12.12.11) Denne guide sendes til TR i god tid forud for TRUS Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til TR-udviklingssamtalen (TRUS)... 3 2. Formål...

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

Evaluering på Mulernes Legatskole

Evaluering på Mulernes Legatskole Evaluering på Mulernes Legatskole Undervisningsevaluering i STX og HF 1. Optimalt bør alle forløb evalueres formativt, men som minimum skal det ske på alle hold mindst to gange om året, og mindst én af

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Hvis din hest er død - så stå af

Hvis din hest er død - så stå af Roller Individuel øvelse 1. Hvilke roller har du på arbejdet? Jeg er den: 2. Hvilken rolle er du mest træt af, og hvorfor? 3. Er der roller, du føler, du er blevet påduttet af andre? 4. Hvilke roller sætter

Læs mere

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18.

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. august 2015 Formål og forberedelse Læringsforløbet i Læringscenter Midt

Læs mere

Kvalitet og risikostyring

Kvalitet og risikostyring Kvalitet og risikostyring Indholdsfortegnelse 1 FORMÅL... 2 2 REFERENCER... 2 3 TERMER OG DEFINITIONER... 3 4 GYLDIGHEDSOMRÅDE... 3 5 ANSVAR... 3 6 PROCES... 3 6.1 KVALITET OG RISIKOSTYRING... 3 6.1.1

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

KERNEÅRSAGSANALYSE METODEBESKRIVELSE

KERNEÅRSAGSANALYSE METODEBESKRIVELSE KERNEÅRSAGSANALYSE METODEBESKRIVELSE ISBN nr. 978-87-989872-6-0 Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed Hvidovre Hospital, Afsnit P610 Kettegård Alle 30 2650 Hvidovre 2/14 INDHOLD INDHOLD INDHOLD...3

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

Patienters oplevelser med den siddende patientbefordring i Region Hovedstaden Kort fortalt

Patienters oplevelser med den siddende patientbefordring i Region Hovedstaden Kort fortalt Juli 2010 Enheden for Brugerundersøgelser Patienters oplevelser med den siddende patientbefordring i Region Hovedstaden Kort fortalt Enheden for Brugerundersøgelser Patienters oplevelser med den siddende

Læs mere

en national strategi for kvalitetsudvikling

en national strategi for kvalitetsudvikling Intern audit 67 Det nationale råd for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet har udarbejdet en national strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. Det tværgående tema i den nationale strategi er

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af PPRs evalueringer fra efteråret 2014.

Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af PPRs evalueringer fra efteråret 2014. Dato 051114 Dok.nr. 148052-14 Sagsnr. 14-3899 Ref. siko Evaluering i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, efterår 2014 Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af PPRs evalueringer fra

Læs mere

Tal om Trivsel. genvej Til Trivsel

Tal om Trivsel. genvej Til Trivsel Tal om Trivsel genvej Til Trivsel og motivation er i g de hvad sk ber Til at opdage mistrivsel? mistrivsel? Mistrivsel kan være svær at få øje på, når medarbejderne ikke selv henvender sig og fortæller

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

Tilsynsrapport på serviceloven 86 stk. 1 og 2 2014

Tilsynsrapport på serviceloven 86 stk. 1 og 2 2014 Tilsynsrapport på serviceloven 86 stk. 1 og 2 2014 Jytte Normann, Halsnæs Kommune Tinne Westerlund, Frederikssund Kommune Jane Andersen, Hillerød Kommune Tilsynsrapport på serviceloven 86 st. 1 og 2 i

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

MUS. Vejledning til dig som leder

MUS. Vejledning til dig som leder MUS Vejledning til dig som leder Den årlige MUS i Dansk Røde Kors asylafdeling bruges kort sagt til at skabe tid og rum for din medarbejder til at være "enebarn". Et stykke tid, hvor man i modsætning til

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 9. Indhold. Akutkampagne

Nyhedsbrev nr. 9. Indhold. Akutkampagne Tirsdag den 10. december 2013 Side 1 af 7 Indhold Akutkampagne... 1 Nye uniformer... 3 To afsnit har fået bugt med tryksår... 5 Mindre aktivitet i 2013... 6 Nyt eksponeringskammer... 7 Akutkampagne Region

Læs mere

Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING

Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING 2 Teamsamarbejde og Teamudvikling Veje til Trivsel fra måling til handling SORAS 2012 & Jakob Freil 2012 Teksten i hæftet kan frit

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Indholdsfortegnelse: 1) Ledernetværksmøde 1, kick-off: at styrke et allerede velfungerende

Læs mere

Tværfaglig kompetenceudvikling og forflytninger i samspil

Tværfaglig kompetenceudvikling og forflytninger i samspil Rigshospitalet Tværfaglig kompetenceudvikling og forflytninger i samspil Jette Duckert, Rigshospitalet Michael Skriver, Bispebjerg- og Frederiksberg Hospitaler Direktionen Forbedringsafdeling Direktionssekretariat

Læs mere

KvægKongres 2014. God kommunikation giver resultater v/ Ledelsesrådgiver Anne Jacobsen, LMO

KvægKongres 2014. God kommunikation giver resultater v/ Ledelsesrådgiver Anne Jacobsen, LMO KvægKongres 2014 God kommunikation giver resultater v/ Ledelsesrådgiver Anne Jacobsen, LMO 45 minutter med kommunikation Ledelsesrådgiver Anne Jacobsen, LMO Tlf.: 7658 7530 Mobil: 2362 0184 Mail: aej@lmo.dk

Læs mere

Og hvad kan man ellers få ud af det?

Og hvad kan man ellers få ud af det? Brugerinddragelse i storskala Hvordan får man 500 læger, sygeplejersker, lægesekretærer og andre sundhedsfaglige til at vurdere 3 kliniske It-systemer? Og hvad kan man ellers få ud af det? Kaspar Cort

Læs mere

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter:

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter: Dagsorden Møde i: Forum for ledelse og uddannelse J.nr.: Dato/tidspunkt: 17. marts 2015, kl. 08.00-10.00 Sted/lokale: Kristineberg lokale 5.03a Deltagere: Vicedirektør Anne Hertz (formand) Centerchef PC

Læs mere

CV Hvordan? Sådan! Hvad er formålet med et CV? Hvor meget må et CV fylde? Hvordan læses et CV? Bonus-spørgsmål:

CV Hvordan? Sådan! Hvad er formålet med et CV? Hvor meget må et CV fylde? Hvordan læses et CV? Bonus-spørgsmål: CV Hvordan? Sådan! Det handler om at få en arbejdsgiver til at læse dit CV og sørge for at han/hun ikke stopper med at læse, fordi der kommer oplysninger, som kan frasortere dig til samtalen. Overvej derfor

Læs mere

Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk

Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk Videnscenter for Socialpsykiatri Indhold Denne pjece vil gøre dig lidt klogere på, hvad Åben Dialog er, hvordan det foregår, samt hvad borgeren og du som professionel

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske standarder Indledning I denne manual introduceres det koncept, som er udviklet til kvalitetsovervågning

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Baggrund LUP er en årlig spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt indlagte og ambulante patienter. Den omfatter alle hospitalsforløb, både private og

Læs mere

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism)

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism) Billede kritik Eller nærmer billede evaluering, da kritik er negativt ladet på dansk. Man kan også kalde det billede bedømmelse der er mere dansk (Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men

Læs mere

Og så røg jeg i mit eget pakkeforløb

Og så røg jeg i mit eget pakkeforløb Tegning: Lars Andersen Og så røg jeg i mit eget pakkeforløb En Tretrins raket Tanken bag et pakkeforløb Personlig patient oplevelse Anbefalinger i fht brugerinddragelse 2 Hvad er et pakkeforløb Så er der

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende.

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Sclerosehospitalet i Ry Ergoterapien Klostervej 136 8680 Ry Der tilbydes klinisk undervisning i modul 1, 3, 6 og 9. Tlf.: Ergoterapien:

Læs mere

Tværgående ledelse på ældreområdet NEXT PRACTICE

Tværgående ledelse på ældreområdet NEXT PRACTICE Tværgående ledelse på ældreområdet NEXT PRACTICE Justine Grønbæk Pors, PhD Jgp.mpp@cbs.dk Institut for ledelse, politik og filosofi Copenhagen Business School Udfordringer for velfærdsledere Stigende

Læs mere

Arbejdshæfte - Hjælpeværktøj. til Fotosafari og Medarbejderbytte

Arbejdshæfte - Hjælpeværktøj. til Fotosafari og Medarbejderbytte til Fotosafari og Medarbejderbytte Arbejdshæftet findes på CD som pdf-fil. Skemaer er vedlagt som wordfiler Denne CD er udgivet af: 2 Arbejdshæfte til Fotosafari og Medarbejderbytte 3 Værktøjer til erfaringsudveksling

Læs mere

Feedbackmøder. Region Hovedstaden. En metode til at høre patienters oplevelser direkte. Feedbackmøder April 2015

Feedbackmøder. Region Hovedstaden. En metode til at høre patienters oplevelser direkte. Feedbackmøder April 2015 Feedbackmøder April 2015 Region Hovedstaden Feedbackmøder En metode til at høre patienters oplevelser direkte Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Feedbackmøder En metode til at høre

Læs mere

Resultatbaseret arbejde. April 2012

Resultatbaseret arbejde. April 2012 Resultatbaseret arbejde April 2012 Målet for I GANG projektet er, at udvikle et dokumentations system, hvor resultaterne bruges som et aktivt redskab til at understøtte indsatsen undervejs. Resultatbaseret

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Ambulante patienter på ARBEJDSMEDICINSK KLINIK Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere