FORENINGEN GRØN GUIDE I ALLERØD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORENINGEN GRØN GUIDE I ALLERØD"

Transkript

1 FORENINGEN GRØN GUIDE I ALLERØD PROJEKTPLAN side 1 -

2 INDHOLD INDLEDNING... 3 BESTYRELSEN... 4 ÅRSRAPPORT Miljøkontoret på Allerød Bibliotek/Rådhus... 5 Projekter... 6 Konklusion... 7 TIMEREGNSKAB OG -BUDGET... 8 ARBEJDSPROGRAM Miljøkontoret på det nye Allerød Bibliotek... 9 Projekter... 9 BUDGET OVERSIGT IDEER TIL FREMTIDEN side 2 -

3 INDLEDNING Formålet med Foreningen Grøn Guide i Allerød er at få borgere samt skoler, institutioner, klubber, virksomheder osv. til at ændre levevis, undervisning, drift og andre aktiviteter i bæredygtig retning. En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende behov, uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare. Bæredygtig udvikling betyder at tænke langsigtet og i blivende værdier. Bæredygtig udvikling skal ses i tre dimensioner: - Miljømæssigt - Samfundsmæssigt - Økonomisk VISION Alle lokale borgere ("alle rødder") er bevidste om hvad bæredygtig udvikling er og handler derefter. MISSION Foreningen Grøn Guide formidler og katalyserer bæredygtighed til borgere, politikere og forvaltning på en måde som ikke er afhængig af partipolitik. Foreningen Grøn Guide er græsrøddernes og borgergruppernes talerør og fører aktiv dialog med politikere og forvaltning. STRATEGI Foreningen Grøn Guide er: - selvstændig og uafhængig på trods af den økonomiske støtte fra Allerød Kommune - borgerstyret og borgerforankret - en 2-vejs kommunikationskanal - et samarbejde på realistiske præmisser - ambassadør for en bæredygtig udvikling - igangsætter - netværksskaber og inddrager borgere - formidler af det gode eksempel frem for den løftede pegefinger Den Grønne Guide Foreningen ansatte en grøn guide/lokal miljøvejleder på fuld tid i marts 1998 med støtte fra Allerød Kommune og Den Grønne Fond. Den Grønne Fond ophørte med at støtte foreningen den 31. august Herefter har Allerød Kommune støttet foreningen. Fra den 1/ er Den Grønne Guide ansat af Allerød Kommune. Den Grønne Guide har en koordinerende, formidlende og igangsættende funktion i forhold til projekter, er sparringpartner for borgergrupperne, informationsindsamler samt kontaktskaber mellem grupperne, forvaltningen og andre samarbejdspartnere. Samarbejdet med Allerød Kommunes forvaltning prioriteres højt. Fordelingen af Den Grønne Guides tid foregår efter denne model: Mål Resultat Arrangementer med aktive borgere, arbejde med bestyrelse og miljøkontor, 50% 49% administration, kurser, netværk o.l. Kommunale aktiviteter og formidling af disse 50% 51% - side 3 -

4 BESTYRELSEN Foreningen Grøn Guide i Allerøds bestyrelse er daglig arbejdsgiver for Den Grønne Guide og projektmedarbejderen. Der afholdes fire ordinære bestyrelsesmøder om året, og her tilrettelægges arbejdet for den kommende periode i samarbejde med medarbejderne. Dertil kommer diverse temamøder og projektmøder. Desuden administrerer bestyrelsen den lokale finansiering, står for foreningens regnskab, og hjælper med kontakt til vigtige lokale aktører. Som følge af Allerød Kommunes budgetforlig samt kommunens nye organisering refererer foreningen i forvaltningen til Natur- og Miljøafdelingen. Forvaltningen har uddelegeret styringen af den daglige drift og økonomien til foreningen. Politisk refererer foreningen til Klima- og Miljøudvalget. Byrådets Råd for Bæredygtig Udvikling gennemgår bestyrelsens årlige projektplan og indstiller den til Klimaog Miljøudvalget. Formand Jette Kragh Birkevej 2, 3450 Allerød Telefon Kasserer Leif Høyby Gl. Lyngevej 97, 3450 Allerød Telefon Bestyrelsen består af seks personer og Den Grønne Guide. For hver af de seks foreninger/grupper/råd kan der udpeges en repræsentant samt eventuelt en suppleant til bestyrelsen. Desuden kan en repræsentant fra forvaltningen deltage som observatør i bestyrelsens arbejde. Da møderne er åbne kan både bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og andre interesserede i øvrigt deltage i bestyrelsens arbejde. Bestyrelsen ult Navn Jette Kragh Leif Høyby Svava Lykkegaard Mette Thoresen-Lassen Mette Rørdam Torsten Dybkjær Michael Mannstaedt Tanja Cederholm Agnete Fog Carl Johan Møller Tommy Dal Niels Erik von Freiesleben (observatør) Forening/gruppe/råd A21 gruppen Bæredygtig Kommuneplan A21 gruppen Grønne Institutioner Danmarks Naturfredningsforening Cyklistforbundet Rådet for Bæredygtig Udvikling A21 gruppen Plant bærbuske og frugttræer Den Grønne Guide Natur og Miljøafdelingen, Allerød Kommune - side 4 -

5 ÅRSRAPPORT 2014 Miljøkontoret på Allerød Bibliotek / Allerød Rådhus Miljøkontoret på Allerød Bibliotek er normalt base for medarbejderne. Men pga. en større ombygning af Allerød Bibliotek har Miljøkontoret været flyttet til Borgerportalen på Allerød Rådhus i det meste af Det har fungeret ganske godt og har givet en tættere tilknytning til teamet i Natur & Miljø. Ult. november er Miljøkontoret flyttet tilbage til de nye omgivelser på Allerød Bibliotek, og det bliver spændende at bruge de nye rammer. Miljøkontoret har åbent når Den Grønne Guide ikke har projekter ude i byen. Lige så mange borgere som tidligere har henvendt sig, dog de fleste på telefon og mail. Den Grønne Guide har betjent de borgere som besøgte biblioteket for at få energivejledning, låne cykeltrailer, waterguide og sparebruser, LEDpærere, elsparemålere, klimapistoler og andet klimaudstyr, kompost-information, oplysning om naturområder og lokale cykelruter, og meget andet. Lageret med grej til gågadearrangementer har været ramt af sommeroversvømmelser, men er nu placeret i den gamle biografvilla, hvorfra der er gode adgangsforhold. Synlighed og PR Den Grønne Guide arbejder ad hoc på rådhuset med Agenda 21 gruppen og Green Cities projekter. Sammen med Miljøkontoret på Allerød Bibliotek er visionen om en placering med større synlighed indfriet. Biblioteket har pga. ombygning ikke været brugt til miljøudstilling, men samarbejdet om projekter som fx foredrag med Christine Feldthaus og den årlige æblepresning har været opretholdt. Adressekartoteket er stabilt med ca kontakter opsamlet ved arrangementer undervejs. Der er udsendt ca. 45 nyheder på mail. Hjemmesiden holdes løbende opdateret. Der er ca besøg på hjemmesiden om måneden, en stigning på mere end 20% om året de sidste to år. Facebook opdateres løbende, og der indrykkede statusopdateringer med foto eller video bliver set af brugere. Der er udsendt en del pressemeddelelser, hvoraf de fleste er bragt som artikler i Allerød Nyt og Frederiksborg Amtsavis. I alt er det blevet til ca. 80 store og små artikler og omtaler i aviserne og på deres hjemmesider. Netværk, kurser og øvrig administration Den Grønne Guide har deltaget i et kort kursus om brug af nyhedsmail, fire faglige temamøder/- konferencer, div. vidensopsamling, bestyrelsesmøder samt møder med Natur & Miljøafdelingen på rådhuset. Der er skrevet en månedlig logbog og den nærværende årlige projektplan. Følgende netværk har været prioriteret: Samarbejde med de nordsjællandske grønne guider og gensidig udveksling af arbejdskraft. Miljøkontoret har naturligvis krævet lidt ekstra i år pga. flytningen, ud over den løbende opdatering af informationsmateriale, it-udstyr og software, samt øvrig administration. - side 5 -

6 Projekter Foreningen har løst opgaver for og med Forvaltningen, de kommunale virksomheder og Rådet for Bæredygtig Udvikling: Projekt Grøn Livsstil - Grønne bolig- og grundejerforeninger Foreningen ansøgte og fik tilsagn fra den nationale pulje for grønne ildsjæle og Allerød Kommune om støtte til et projekt med grøn livsstil i grundejer- og boligforeninger. Den 1/ ansatte foreningen en projektmedarbejder, som har delt kontor med Den Grønne Guide. Projektet sluttede den 31/ og er evalueret. Der blev opnået særdeles gode resultater blandt andet med termografi af boliger og med hønsehold. Se eventuelt mere på Den Grønne Guides hjemmeside. Ult. oktober 2014 har Miljøstyrelsen desværre givet afslag til en ny ansøgning til puljen. Green Cities, Agenda 21 puljen og styregruppen Den Grønne Guide har løbende deltaget i kommunens ambitiøse miljøarbejde, herunder arbejdet med Green Cities målene og sparring til afledte projekter, samt deltagelse i efterårskonferencen. Den Grønne Guide er involveret i borgeraktiviteter til flere af Green Cities målene. Den Grønne Guide deltager i møderækken med Agenda 21 gruppen på rådhuset for at sikre en god kommunikation omkring de borgerrettede aktiviteter. Grønne daginstitutioner Der er en løbende dialog med daginstitutionerne. Det Mini-Grønne Flag er kun uddelt 1 gang. De Grønne Inspirationskasser er udlånt 4 gange. Deltaget i Grøn Dag på Vestre Hus Børnenaturcenter. Grønne skoler og Den Grønne Karavane Folkeskolernes lærere og elever gør løbende brug af Den Grønne Guide i forbindelse med projektarbejde, temauger o.l. De grønne kontaktlærere har fået en række nyhedsmails. Den Grønne Karavane besøgte Engholmskolen med tre dages total miljøundervisning for hele mellemtrinet. Vi cykler til arbejde og Alle Børn Cykler Den Grønne Guide har sammen med Cyklistforbundets lokalafdeling og BikeDreams gennemført Vi cykler til arbejde kampagnen med præmier til to lokale virksomheder. I alt deltog 65 cykelhold med 683 deltagere fra virksomhederne i Allerød, og hermed fortsætter stigningen i antallet af lokale deltagere. Den Grønne Guide har sammen med Cyklistforbundets lokalafdeling gennemført Alle Børn Cykler - kampagnen: Alle seks skoler deltog med i alt deltagere, hvor af to klasser vandt lokale præmier. Råd for Bæredygtig Udvikling og Det Grønne Råd Rådet for Bæredygtig Udvikling har i årets løb afholdt 4 møder. Rådet har bl.a. undersøgt social bæredygtighed, udsendt diverse høringssvar, deltaget i Green Cities efterårskonference og drevet Miljøinitiativpuljen. Liv i haven uden gift Kampagnen Liv i haven uden gift er markedsført ved følgende udendørs arrangementer: - Kursus i økologisk havedriftmed 25 deltagere - Levesteder i haven byg redekasser - Udlevering af kompostorm - Æblepresning - side 6 -

7 Baby uden farlig kemi Der er holdt 2 oplæg ved baby-onsdagene på Allerød Bibliotek. Aktiv Fritid I år bestod standen af flere aktiviteter: Hold høns, hold bier, hold kulden ude, og Green Cities arbejdet - dertil en cafe. Vestre Hus Børnenaturcenter Den Grønne Guide har været naturvejleder i en uge, hvor børnene blev undervist i solens kraft. Desuden har Den Grønne Guide deltaget i Grøn Dag på centret. Hjemmekompostering (Liv i haven uden gift) Den Grønne Guide er hyret af Forvaltningen til at informere gennem foredrag og artikler til aviser og beboerblade, deltage i udleveringen af kompostorm fra Genbrugspladsen, og til at give individuel vejledning til borgerne. Konklusion Arbejdsprogrammet for 2014 er i store træk fulgt. Den daglige drift - Hjemmesiden har kun delvis været prioriteret højt nok, så der bør fremover afsættes god tid til dette arbejde. - Borgerrettede aktiviteter som støtter kommunens ambitiøse miljøarbejde har været prioriteret højt, hvilket også bør ske fremover. - Den Grønne Guides kollegiale netværk, f.eks. gennem projektsamarbejde som Den Grønne Karavane, Grønne Institutioner og Vestre Hus Børnenaturcenter har været prioriteret højt, hvilket også bør ske fremover. Samarbejde med Allerød Kommune I følge ønske fra byrådet skal Den Grønne Guide arbejde op imod halvdelen af tiden med kommunens Agenda 21 projekter. Dette mål er mere end opfyldt. Medlemskabet af Green Cities peger oplagt på Den Grønne Guides deltagelse i klimaarbejdsgruppen, og i borgeraktiviteterne knyttet til arbejdet med målene. Der er en nem og konstruktiv dialog i hverdagen med medarbejderne i Natur & Miljøafdelingen på rådhuset. Agenda 21 borgerprojekter Foreningerne og grupperne bag Den Grønne Guide har deltaget frivilligt i flere af de projekter, som indgår i kommunens Agenda 21 og Green Cities mål: - Klima: Ildsjæleprojekt med termografering af nabohuse - Grundvand: Redekasser, Æblepres og Liv i haven uden gift - Økologi: Udlån af Hønsehold - Natur: Arbejdet i Danmarks Naturfredningsforening, Græsserlaug - Trafik: Arbejdet i Cyklistforbundet, Vi cykler til arbejde og Alle Børn Cykler - Affald: Arbejdet i Spildopmagerne - Luftforurening: Case om partikelforurening fra brændeovne Bestyrelsen for Foreningen Grøn Guide har afholdt fire bestyrelsesmøder, deltaget i Rådet for Bæredygtig Udvikling og stået for en stand på gågaden til Aktiv Fritid. - side 7 -

8 Timeregnskab og -budget for Den Grønne Guide Budget Forbrug Budget Miljøkontoret på Allerød Bibliotek Betjening af borgere: Pers., tlf. og mail Anskaffelse og udlån af diverse energiudstyr Generel indretning af Miljøkontor og lager Udstillinger + opdatering af brochurer, bøger, effekter Vedligehold og opdatering af EDB og AV udstyr Opdatering af hjemmeside/facebook PR Almindelig administration: post, telefon, regninger, backup, o.l Vidensopsamling: Netværk, kurser, konferencer, fagblade o.l Regionalt netværk med kolleger Bestyrelsesarbejde: møder, logbøger, projektplaner o.l Flytte og indrette Miljøkontor i forbindelse med ombygning af Allerød Bibliotek Timer i alt Projekter Green Cities arbejdsgruppe, konference o.l Agenda 21 gruppe og udvikling af nye projekter Miljøledelse: Inspiration til skoler, daginstitutioner, bibliotek Den smarte klimafamilie: klimavejledning og fyraftensmøder, termografi Mitklima.dk - CO2-guide - omlægning af aktiviteter til Den Grønne Guides website Grønne butikker Grønne projekter for daginstitutioner, fx Det Minigrønne Flag Grønne projekter for skoler - fx Den Grønne Karavane Vestre Hus Børnenaturcenter - fx - naturvejleder en uge i maj, Grøn Dag Cykel projekter, fx Vi cykler til arbejde og Alle Børn Cykler Råd for Bæredygtig Udvikling + Grønt Råd, fx Miljøinitiativpulje Liv i haven uden gift:redekasser, Æblepres/høstmarked, Økohavekursus, Høns Hjemmekompostering - kompostorm og vejledning i løbet af året Aktiv Fritid Bestyrelsens aktiviteter - Bolig- og grundejerprojekt ansøgninger og evaluering Timer i alt Afspadsering TOTAL TIMER Timeregnskab og -budget for Projekt Grøn Livsstil 2014 Budget Forbrug Grøn livsstil for bolig- og grundejerforeninger side 8 -

9 ARBEJDSPROGRAM 2015 Fordeling i tid ses i Timeopgørelse og budget på den forrige side. Miljøkontoret på det nye Allerød Bibliotek Altid åbent for borgerne, når Den Grønne Guide er på kontoret. Vedligeholdelse af websites: Den Grønne Guide og facebook, samt Den Grønne Karavane Der udsendes jævnligt en nyhedsmail som omhandler lokale grønne initiativer. Der laves temaudstillinger i samarbejde med Allerød Bibliotek. Indretning og vedligeholdelse af Miljøkontoret. Opdatering af IT- og AV-udstyr til brug for Den Grønne Guide og borgergruppernes projekter og arrangementer. Opdatering af informations- og undervisningsmateriale med grønt islæt. Øvrigt dagligt arbejde Vejledning og igangsætning af miljøemner fra borgerne Koordinering og støtte til borgergruppernes aktiviteter Udarbejdelse af logbog til bestyrelsen for Foreningen Grøn Guide i Allerød en gang om måneden Udsendelse af dagsorden og referat fra bestyrelsesmøder Udarbejdelse af den årlige projektplan i samarbejde med bestyrelsen Deltagelse i netværk med kolleger gennem projektnetværk og fælles projekter Efteruddannelse, kurser og konferencer Den Grønne Guide deltager i relevante kurser og konferencer. I 2015 kan Den Grønne Guide gennemføre et relevant kursus, dvs. et kursus som støtter op om kommunens ambitiøse miljøarbejde. Dækning af udgifter til kurser aftales løbende med bestyrelsen. Projekter Det tætte samarbejde med Allerød Kommune og de kommunale virksomheder skal fortsætte. Det har en høj prioritet at bakke kommunen op, når der er politisk vilje til at sætte gang i Agenda 21 arbejdet i de kommunale virksomheder: Skoler og daginstitutioner, Allerød Service, materielgård, produktionsværksted, genbrugsplads, osv. Agenda 21 borgergrupperne i foreningen stiller derfor fortsat sig selv og Den Grønne Guide til rådighed for sparring og kommentarer til alle kommunens Agenda 21 initiativer. Agenda 21 og Allerød Kommunes ambitiøse miljøarbejde styret af Green Cities mål Det forventes at Den Grønne Guide deltager i arbejdet med Agenda 21 gruppen og Natur & Miljøafdelingen på rådhuset og det ambitiøse miljøarbejde styret af Green Cities målene, især borgeraktiviteterne. Natur & Miljø ønsker at Den Grønne Guide deltager direkte i Green Cities arbejdsgruppen Borgerforankring. Grønne projekter for daginstitutioner Undervisningsmaterialet Leg med miljø, som er udarbejdet af Den Grønne Guide, kan frit bruges af daginstitutionerne. Det Minigrønne Flag markedsføres fortsat som diplom for et velgennemført projekt med f.eks. temaerne fra De Grønne Kasser, som følger med undervisningsmaterialet "Leg med Miljø". Grønne projekter for skoler Der skal fortsat bakkes op om undervisningsprojekter som skolerne selv tager initiativ til. Årets store undervisningsprojekt bliver Den Grønne Karavane. - side 9 -

10 Vestre Hus Børnenaturcenter Den Grønne Guide kan deltage som ekstra naturvejleder i en uge for daginstitutionerne. I forbindelse med Grøn Dag på Vestre Hus Børnenaturcenter afholder Den Grønne Guide et værksted og hjælper med planlægning og udførelse af dagen. Vi cykler til arbejde og Alle børn cykler Kampagnen Vi cykler til arbejde markedsføres lokalt i samarbejde med Cyklistforbundet. Senere på året inviteres skolerne til at deltage i børnekampagnen Alle Børn Cykler, der ligner de voksnes kampagne. Råd for Bæredygtig Udvikling Den Grønne Guide deltager i rådets aktiviteter og administrationen af Miljøinitiativpuljen. Det grønne Råd Den Grønne Guide deltager i rådets møder. Liv i haven uden gift Kampagnen vil bestå af en redekassedag, evt. et økologisk havekursus, hønseaktiviteter og en æblepressedag/høstmarked. Hjemmekompostering Den Grønne Guide har indgået en aftale med Forvaltningen om fortsat deltagelse i informations- og serviceindsatsen, bl.a. med ormeuddeling på Genbrugspladsen og markedsføring af tilskuddet til beholdere. Aktiv Fritid og afledte projekter Standen ved gågadearrangementet Aktiv Fritid er efterhånden en tradition med skiftende temaer. Årets tema bliver "Direkte genbrug". Samarbejde med Råd for Bæredygtig Udvikling, Danmarks Naturfredningsforening eller andre. Desuden vil Den Grønne Guide deltage i bestyrelsens øvrige aktiviteter, fx koklapperlaug, plantedag og hønsefræs. - side 10 -

11 BUDGETOVERSIGT Fremskrivning 0,50% 0,50% Drift Indtægter Allerød Kommune Projekt Grøn Guide Støtte Indtægter udfaktureret Indtægter fonde mv., udgiftsrefution Renteindtægter Indtægter i alt ,2% 0,3% Løn og personaleudgifter Administration Lokaleomkostninger Informationsprojekter Udgifter i alt Periodens resultat Bemærk at "Projektet Grøn Livsstil i grundejer- og boligforeninger" ikke indgår i ovenstående oversigt. Projektet har sit eget budget og regnskab, som kan fås ved henvendelse til foreningens kasserer. IDEER TIL FREMTIDEN Foreningen Grøn Guide i Allerød har såvel før starten i 1998 som gennem hele foreningens levetid haft mange store og mindre ideer. Flere er blevet til virkelighed, mens andre fortsat lever og er nærmere beskrevet i tidligere dokumenter. Blandt de eksisterende endnu ikke opfyldte ideer kan nævnes: Et Agenda 21 center/ Miljøcenter/ Grønt guide center i Byens hus /Biblioteket hvor den grønne guide har masser af plads til - og gode strukturelle rammer for at samarbejde, inddrage og engagere de øvrige organisationer/foreninger i den grønne omstilling i kommunen, evt. med kommunens planværksted, kombineret Miljø & sundhedscenter, energitjeneste for Nordsjælland, miljøinformation fra forsyningsselskaber, ugens godbidder fra Røde Kors Genbrug og Spildopmagerne mm. At der engageres flere borgere i projektgrupper fx i samarbejde med grupperne bag foreningen, koklapperlaug, plantegrupper, bolig- og grundejerforeninger, Allerød Bio, Mungo Park eller andre. Den Grønne Guide opsamler løbende projekt ideer, som kan udføres, hvis ressourcerne er til stede, evt. i samarbejde med Forvaltningen: Grønne Butikker - se mere på Grønt Diplom for boligforeninger - se mere på Nyhedsbrev om sundhed og miljø til daginstitutioner i samarbejde med Sundhedsplejen - side 11 -

FORENINGEN GRØN GUIDE I ALLERØD

FORENINGEN GRØN GUIDE I ALLERØD FORENINGEN GRØN GUIDE I ALLERØD PROJEKTPLAN 2016 - side 1 - INDHOLD INDLEDNING... 3 BESTYRELSEN... 4 ÅRSRAPPORT 2015... 5 Miljøkontoret på det nye Allerød Bibliotek/SKOVEN 4... 5 Projekter... 6 Konklusion...

Læs mere

FORENINGEN GRØN GUIDE I ALLERØD

FORENINGEN GRØN GUIDE I ALLERØD FORENINGEN GRØN GUIDE I ALLERØD PROJEKTPLAN 2014 - side 1 - INDHOLD INDLEDNING... 3 BESTYRELSEN... 4 ÅRSRAPPORT 2013... 5 Miljøkontoret på Allerød Bibliotek... 5 Projekter... 6 Indtægtsdækket virksomhed...

Læs mere

FORENINGEN GRØN GUIDE I ALLERØD

FORENINGEN GRØN GUIDE I ALLERØD FORENINGEN GRØN GUIDE I ALLERØD PROJEKTPLAN 2013 - side 1 - INDHOLD INDLEDNING... 3 BESTYRELSEN... 4 ÅRSRAPPORT 2012... 5 Miljøkontoret på Allerød Bibliotek... 5 Projekter for og med borgere i samarbejde

Læs mere

FORENINGEN GRØN GUIDE I ALLERØD

FORENINGEN GRØN GUIDE I ALLERØD FORENINGEN GRØN GUIDE I ALLERØD ÅRSRAPPORT 2016 og PROJEKTPLAN 2017 - side 1 - INDHOLD INDLEDNING... 3 BESTYRELSEN... 4 ÅRSRAPPORT 2016... 5 Miljøkontoret på Allerød Bibliotek/SKOVEN 4... 5 Projekter...

Læs mere

FORENINGEN GRØN GUIDE I ALLERØD

FORENINGEN GRØN GUIDE I ALLERØD FORENINGEN GRØN GUIDE I ALLERØD PROJEKTPLAN 2012 - side 1 - INDHOLD INDLEDNING... 3 BESTYRELSEN... 4 ÅRSRAPPORT 2011... 5 Miljøkontoret på Allerød Bibliotek... 5 Agenda 21 projektarbejde for Allerød Kommune...

Læs mere

Rådet for Bæredygtig Udvikling i Allerød holdt møde tirsdag den 15. september 2015 kl. 16: på rådhuset (mødelokale H).

Rådet for Bæredygtig Udvikling i Allerød holdt møde tirsdag den 15. september 2015 kl. 16: på rådhuset (mødelokale H). ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 7 Rådet for Bæredygtig Udvikling i Allerød holdt møde tirsdag den 15. september 2015 kl. 16:00-18.00 på rådhuset (mødelokale H). Medlemmer: Formand Torsten Dybkjær, Erling Petersen,

Læs mere

Plan 2011 for gennemførelse af Agenda 21 handlingsplan

Plan 2011 for gennemførelse af Agenda 21 handlingsplan Forslag Plan 2011 for gennemførelse af Agenda 21 handlingsplan Agenda 21 handlingsplan 2009 for Furesø Kommune omfatter 34 initiativer inden for områderne klima, ressourcer, invasive arter og natur samt

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport Borgere og erhverv 2013

Grønt Regnskab Temarapport Borgere og erhverv 2013 Grønt Regnskab Temarapport Borgere og erhverv 2013 BORGERNE OG ERHVERV SAMARBEJDE OG AKTIVITETER... 3 Samlet oversigt over iværksatte borgeraktiviteter 2013... 4 Grøn Herning Uge... 5 Anerkendelse for

Læs mere

Bilag 1 360 grader rundt om Green Cities samarbejdet

Bilag 1 360 grader rundt om Green Cities samarbejdet Bilag 1 360 grader rundt om Green Cities samarbejdet Indledning I Kommuneplan 2009 har Byrådet besluttet, at der skal handles på klimaområdet. Handling kan primært ske ved CO 2 reduktion og tilpasning

Læs mere

Handleplan 2014 - Agenda Center Albertslund

Handleplan 2014 - Agenda Center Albertslund Handleplan 2014 - Agenda Center Albertslund Agenda Centeret skal med udgangspunkt i Det bæredygtige Albertslund : - Opmuntre, rådgive og praktisk støtte især borgere og boligområder, men også foreninger,

Læs mere

Undervisning i danske naturparker

Undervisning i danske naturparker Undervisning i danske naturparker Tirsdag den 19. maj 2015 Nyborg Strand Ved projektleder i Friluftsrådet: Jannik Tovgaard-Olsen Program for inspirationsdagen 10.00-10.15 Velkomst og præsentationsrunde

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Agenda 21 plan

Agenda 21 plan Forord Roskilde Kommune vedtog sin første Agenda 21 plan februar 1999. Nu foreligger udkastet til den anden Agenda 21 plan, som gælder frem til 2006. Planen er inddelt i to dele: Organisation, økonomi

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

BILAG 5: Skema over erfaringer med information til brugere og borgere i Teknik- og Miljøforvaltningens enheder. Hvad er formålet?

BILAG 5: Skema over erfaringer med information til brugere og borgere i Teknik- og Miljøforvaltningens enheder. Hvad er formålet? BILAG 5: Skema over erfaringer med information til brugere borgere i Teknik- Miljøforvaltningens enheder Enhed Er de evalueret? Miljøkontrollen Agenda 21 centre Hvilke koncepter findes der? 5 Agenda 21

Læs mere

Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012

Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012 Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012 Behov for kommunikationsrådgivning Styrkelse af rådgivningsfunktionen i Kommunikationscentret Kommunikationsanalysen viser,

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

Bæredygtig udvikling/ Green Cities status 3. kvartal 2009

Bæredygtig udvikling/ Green Cities status 3. kvartal 2009 24.8.2009/ Bæredygtig udvikling/ status 3. kvartal 2009 generelt: Medlemmer: Malmö har meldt sig ud (de vil prioritere kræfterne på svenske samarbejder). Greve er blevet observatør, og der er dialog med

Læs mere

HVIDOVRES GRØNNE GENERATION

HVIDOVRES GRØNNE GENERATION HVIDOVRES GRØNNE GENERATION EN GRØN OPVÆKST Indledning Hvidovre Kommune har i mange år haft en grøn profil og været ambitiøs med indsatser på klima-, miljø-, energi- og bæredygtighedsområdet. I vores nyeste

Læs mere

Opsamling på Grønt råds visions dag den 11. maj 2014

Opsamling på Grønt råds visions dag den 11. maj 2014 Opsamling på Grønt råds visions dag den 11. maj 2014 Denne opsamling er ikke et referat fra dagen, men en oplistning af de fælles noter der blev taget samt foto af de afsluttende plancher. Nogle grupper

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012. Referencenummer: 20652. Navn naturvejleder: Helen Holm. Navn arbejdsgiver: Center for Uddannelse

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012. Referencenummer: 20652. Navn naturvejleder: Helen Holm. Navn arbejdsgiver: Center for Uddannelse Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 20652 Navn naturvejleder: Helen Holm Navn arbejdsgiver: Center for Uddannelse Arbejdssted: Næstved Kommune Adresse: Rådmandshaven 20 Postnummer/By:

Læs mere

Naturformidling i Fredericia. Agenda 21 bæredygtige indsatser

Naturformidling i Fredericia. Agenda 21 bæredygtige indsatser Fremadrettet formidler vi de grønne projekter, tiltag og events i dette nyhedsbrev. Her fortæller vi den gode historie om, hvordan vi arbejder med bæredygtighedstanken i vores by og kommune. Nyhedsbrevet

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Bilag 4: Politiske beslutninger om områdefornyelserne i Nordvest samt oversigt over projekter i Kvarterplanen

Bilag 4: Politiske beslutninger om områdefornyelserne i Nordvest samt oversigt over projekter i Kvarterplanen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 4: Politiske beslutninger om områdefornyelserne i samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske beslutninger

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. maj 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. maj 2012 Referat torsdag den 24. maj 2012 Kl. 18:00 i Fasaneriet, Ledreborg Alle 2A Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Fællesråd. Udpeget repræsentanter for kultur og erhverv for 1 år ad gangen. Brugerforum. 4 x årligt. Består af brugere som byder ind med aktiviteter

Fællesråd. Udpeget repræsentanter for kultur og erhverv for 1 år ad gangen. Brugerforum. 4 x årligt. Består af brugere som byder ind med aktiviteter Fællesråd Udpeget repræsentanter for kultur og erhverv for 1 år ad gangen Kommunal Styregruppe Består af Direktør, Centerchefer, kulturchef, kulturhuskoordinator erforum 4 x årligt Består af brugere som

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35.

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Andelsboligforeningen Lundegaard Bestyrelse Referat -møde den 4. februar 2014 kl.18:00 Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Deltagere:

Læs mere

Samsø Energi- og Miljøkontor Langgade 24, 8305 Samsø Tlf. 86592322, fax 86592311 e-mail: samso@,sek.dk

Samsø Energi- og Miljøkontor Langgade 24, 8305 Samsø Tlf. 86592322, fax 86592311 e-mail: samso@,sek.dk Samsø Energi- og Miljøkontor Langgade 24, 8305 Samsø Tlf. 86592322, fax 86592311 e-mail: samso@,sek.dk Afrapportering for aktiviteter 1/7 1998-31/12 1998 Kontorets drift: Energi vej lederen er ansat i

Læs mere

Agenda 21 Fokus miljø og klima

Agenda 21 Fokus miljø og klima Agenda 21 Fokus miljø og klima Teknik- og Miljøforvaltningen 2008 Indhold Prioritering af indsatsen...4 Projektidé - praktisk miljøledelse...5 Opstart af projektet...8 Organisering og forankring af projektet...9

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Årsrapport fra Den Grønne Guide 2011

Årsrapport fra Den Grønne Guide 2011 Årsrapport fra Den Grønne Guide 2011 Nedenfor er de arbejdsopgaver, jeg som grønne guide i Furesø Kommune har lavet i 2011, beskrevet. Rapporten og tidsopgørelsen er lavet den 1. december og derfor er

Læs mere

Referat af møde d. 12/4 2011

Referat af møde d. 12/4 2011 Referat af møde d. 12/4 2011 Til stede Monica, Bestyrelsen Mariehønen Ditte, Bestyrelsen Mariahjemmet Louise, Bestyrelsen Knasten/Stauninggården Jeanette, Bestyrelsen Abildvænget Lea, Bestyrelsen Mariahjemmet

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Aktiv sygemelding Projektperiode: 2009 2010 Målgruppe: Målgruppen for

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde den 2. december 2014

Referat til bestyrelsesmøde den 2. december 2014 Referat til bestyrelsesmøde den 2. december 2014 Til stede: Jane Brøndum (JB), Jeppe Vestenaa (JV), Lisa Vogel (LV), Jannick Jakobsen (JJ), Dan Olvhøj (DO), Anders Gadkjær (AG), Coilin Jeritslev (CJ),

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Erhverv Mål Handlinger KlimaKlar Virksomheder Dialog ved miljøtilsyn

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Økonomi og Erhverv

Åbent Referat. til. Udvalget for Økonomi og Erhverv Åbent Referat til Udvalget for Økonomi og Erhverv Mødedato: Onsdag den 11. november 2015 Mødetidspunkt: 17:00-17:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Hotel Arnbjerg, Varde. Erik Buhl Nielsen,

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet

Udvikling af Børne- og Skoleområdet ORIENTERING Dec 14 Udvikling af Børne- og Skoleområdet I 2015 igangsættes en proces, der skal belyse og bearbejde de kommende års udvikling på dagtilbuds-, skole- og ungeområdet. I denne orientering er

Læs mere

Formandens beretning fra marts 2013 til marts 2014

Formandens beretning fra marts 2013 til marts 2014 Formandens beretning fra marts 2013 til marts 2014 1 Formandens beretning fra marts 2013 til marts 2014 ved Ingrid Lysholdt Den nuværende bestyrelse består ud over undertegnede Ingrid Lysholdt, af Næstformand

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Struktur for Samarbejdende Bysamfund SAMBY Horsens kommune

Struktur for Samarbejdende Bysamfund SAMBY Horsens kommune Struktur for Samarbejdende Bysamfund SAMBY Horsens kommune Udarbejdet af den af bysamfundene nedsatte arbejdsgruppe den 19. september 2006 Revideret 28.august 2008 Forslag til Revideret udgave september

Læs mere

Strategi for den interne kommunikation

Strategi for den interne kommunikation Baggrund Intet nyt er aldrig godt nyt for ansatte i organisationer, der flytter sammen. Føler de ansatte sig ikke tilstrækkeligt informerede om, hvad der sker og skal ske, opstår der rygter og myter, som

Læs mere

Vi støtter dit projekt - Vejledning

Vi støtter dit projekt - Vejledning Vi støtter dit projekt - Vejledning 1. Råd om ansøgning Hjælp til ansøgning For at Det lokale beskæftigelsesråd kan udvælge de bedste projekter er det vigtigt, at projektansøgningerne er så præcise og

Læs mere

Helle Øst Udviklingsråd

Helle Øst Udviklingsråd Referat smødet Dato: 30. januar 2012 kl. 19.00 Sted: Fåborg, Fåborghus Deltagere: Troels Sandager, Jesper Christiansen, Connie Ibsen, Birthe Skovbjerg Jens Peter Christensen, Lars Bo Niels Jørgen Nielsen,

Læs mere

Forretningsorden for Grønt Råd i Ballerup Kommune

Forretningsorden for Grønt Råd i Ballerup Kommune CENTER FOR MILJØ OG TEKNIK Dato: 13. juni 2012 Tlf. dir.: 4477 2000 E-mail: balkom@balk.dk Sagsnr.: 2012-13684 Dok. nr.: 2012-95323 Forretningsorden for Grønt Råd i Ballerup Kommune Formål 1 Grønt Råd

Læs mere

30 aktive aktører og 20 annoncører. Ca. 15 butikker i detailhandlen var interesserede. 5 deltog. Genbrug og affald

30 aktive aktører og 20 annoncører. Ca. 15 butikker i detailhandlen var interesserede. 5 deltog. Genbrug og affald Grøn Herning Uge 2014 - Status Arrangement Antal fremmødte Aktører Kommentar/status Grøn Herning Uge - Samlet vurdering 21 aktiviteter Direkte kontakt til: 3.360 30 aktive aktører og 20 annoncører i den

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk SAMARBEJDSAFTALE et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner miljokommunerne.dk Forord Green Cities er et visionært og forpligtende samarbejde mellem kommuner, der arbejder for bæredygtighed og gør en

Læs mere

Søg støtte til projekter

Søg støtte til projekter Søg støtte til projekter hvor tværfaglighed eller inddragelse af brugerne er grundstenen. Vær med til at fremme tværfagligheden og inddragelse af brugerne indenfor kultur & fritid og teknik & miljø -områderne.

Læs mere

Grøn generation. Strategi DIT OG MIT

Grøn generation. Strategi DIT OG MIT Grøn generation Strategi DIT OG MIT Indholdfortegnelse EN GRØN OPVÆKST s. 5 Indledning BÆREDYGTIGHED OG BØRN I HVIDOVRE s. 7 Evaluering af arbejdet med Grøn Generation HVIDOVRES GRØNNE GENERATIONER s.

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008

Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008 Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008 Generalforsamling 2008 Lederne København Vest Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab og budget 4. Behandling

Læs mere

NEVF. Udvalg: TPU MAHA PIOD. Udvalg: ØU PIOD NEVF. Udvalg: KMU. FLKL, Park&Vej HARE MAHA NEVF. Udvalg: KMU

NEVF. Udvalg: TPU MAHA PIOD. Udvalg: ØU PIOD NEVF. Udvalg: KMU. FLKL, Park&Vej HARE MAHA NEVF. Udvalg: KMU 21.5.2010/ Green Cities status 2. kvartal 2010 Green Cities mål nr. 1 Vandforbrug i husholdninger Vi vil inden 2012 reducere vores vandforbrug i husholdninger til maksimalt 100 liter pr. døgn pr. indbygger

Læs mere

VEDTÆGTER MAJ 2011. 3. Medlemskab I IOGT Danmark er der to typer medlemskab: 1. Løftebundet medlemskab 2. Støttemedlemskab

VEDTÆGTER MAJ 2011. 3. Medlemskab I IOGT Danmark er der to typer medlemskab: 1. Løftebundet medlemskab 2. Støttemedlemskab VEDTÆGTER MAJ 2011 1. Platform IOGT Danmark er en frivillig, misbrugsbekæmpende organisation, der optager medlemmer uanset race, nationalitet, religion, social stilling eller politisk overbevisning. Målet

Læs mere

Seks skolers forskellige måder at beskrive og organisere fagteam på

Seks skolers forskellige måder at beskrive og organisere fagteam på Seks skolers forskellige måder at beskrive og organisere fagteam på Matematikfagteam på Filstedvejens Skole: Målet for matematikfagteamet er at udvikle matematikfaget på skolen at skabe et forum, hvor

Læs mere

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Varenummer: 5504-5 Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Få et skræddersyet kursus Når du er ude og se på tøj, er det ikke sikkert, at du kan finde noget i butikkerne, der passer. Vi er jo alle

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

Handleplan for implementering af Affaldsplan

Handleplan for implementering af Affaldsplan Handleplan for implementering af Affaldsplan 2014-2018 25. september 2015 1. Affaldsplan 2014-2018 Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune har godkendt Affaldsplan 2014-2024 den 30. marts 2015. Forinden vedtagelse

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

BRN Internationalt samarbejde

BRN Internationalt samarbejde BRN Internationalt samarbejde Fundraisinguddannelse for ansatte i nordjyske kommuner og RN Et initiativ til styrkelse af kompetenceniveauet og udvikling af et nordjysk fundraisernetværk Tovholdergruppe

Læs mere

Generalforsamling i Cyklistforbundets Aalborg-afdeling

Generalforsamling i Cyklistforbundets Aalborg-afdeling Generalforsamling i Cyklistforbundets Aalborg-afdeling Valg af ordstyrer og referent 13. april 2013 Referat Mike White ordstyrer og Jørgen Østeraa referent. Bestyrelsens årsberetning Mike aflagde mundtlig

Læs mere

Samarbejdsstruktur med praksis på SOSU området pr. 1/7 2015

Samarbejdsstruktur med praksis på SOSU området pr. 1/7 2015 Samarbejdsstruktur med praksis på SOSU området pr. 1/7 2015 Social- og Sundhedsskolens øverste organ er bestyrelsen, som er ansvarlig for skolens drift, økonomi og organisation. Bestyrelsens medlemmer

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Ældre- og Handicapudvalget

Ældre- og Handicapudvalget Ældre- og Handicapudvalget - Dagsorden 18. november 2014 PRINT Ældre- og Handicapudvalget Åben Dagsorden 2. Driftsaftale med Bolbro Brugerhus (Åbent) Tirsdag den 18-11-2014 kl. 08:30 Lysningen, Østerdalen

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Kommissorium for den fælles projektorganisation

Kommissorium for den fælles projektorganisation Projekt Social balance i Værebro Park 28. maj 2013 Kommissorium for den fælles projektorganisation Gladsaxe Kommune og Gladsaxe almennyttige Boligselskab besluttede på møde d. 18. marts 2013 at etablere

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

ÅRSBERETNING2012. Københavns Bybi Forening

ÅRSBERETNING2012. Københavns Bybi Forening ÅRSBERETNING Københavns Bybi Forening 1 Bybi s år Når man ser tilbage på alle de ting, der er sket i, er det ikke svært at forstå, hvorfor vi har haft så travlt i Bybi. Vi har brugt meget tid på at starte

Læs mere

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Idrætsinspiration 2015 Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Indhold og intro Trends og tendenser inden for foreningsfundraising i Danmark Hvad er et egnet fundraisingprojekt og hvorfor?

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15.

Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Møde nr. 12 Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen (A),

Læs mere

Side borgere deltog i den stiftende generalforsamling. God konstruktiv stemning. Jf. bilag 1

Side borgere deltog i den stiftende generalforsamling. God konstruktiv stemning. Jf. bilag 1 24 borgere deltog i den stiftende generalforsamling. God konstruktiv stemning. Jf. bilag 1 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere 2 Godkendelse af vedtægter 3 Valg af bestyrelse og suppleanter 4

Læs mere

Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen

Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen Det er stort at være medlem af FDB Gør hverdagen bedre Brugsforeningsbestyrelsens arbejde Bestyrelsen for en brugsforening har ansvar for brugsforeningens drift og

Læs mere

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 1. Navn og adresse: SAND De hjemløses landsorganisation Sundholmsvej 34, st. 2300 København S 2. Formål: SANDs formål er at modvirke årsagerne til og virkningerne af

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Rummelighed i forhold til psykisk sårbare på arbejdsmarkedet Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Søvej 1-3 8600 Silkeborg E-post:

Læs mere

Agenda 21 - fra proces til resultater

Agenda 21 - fra proces til resultater Agenda 21 - fra proces til resultater Nyt samarbejde Danske kommuner er i gang med at omsætte lokal Agenda 21 i handling, det er en stor udfordring for mange. Vi er tre rådgivende organisationer, som har

Læs mere

EFTERRETNINGSNOTAT. DATO : 1. oktober 2007. : Teknik- og Miljøudvalget. : Center for Miljø. EMNE : Agenda 21-plan 2008-2011 Resultat af udvalgshøring

EFTERRETNINGSNOTAT. DATO : 1. oktober 2007. : Teknik- og Miljøudvalget. : Center for Miljø. EMNE : Agenda 21-plan 2008-2011 Resultat af udvalgshøring EFTERRETNINGSNOTAT DATO : 1. oktober 2007 TIL FRA : Teknik- og Miljøudvalget : Center for Miljø EMNE : Agenda 21-plan 2008-2011 Resultat af udvalgshøring RESUMÈ Dette efterretningsnotat beskriver i store

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Forældreforeningen Brug Folkeskolen

Referat af bestyrelsesmøde i Forældreforeningen Brug Folkeskolen Referat af bestyrelsesmøde i Forældreforeningen Brug Folkeskolen Mandag d. 24. august 2015, kl. 17:00-19:00 Søllerødgade 33, Nørrebro Tilstede: Jakob, Anja, Anna, Henriette, Marianne, Yanaba (Pia Hegner

Læs mere

Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige?

Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige? Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige? Hvem er IKA og hvorfor vil vi gerne have dig som medlem? Kravene fra EU om anvendelse af direktiverne om offentlige indkøb, bevidstheden om bedre

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden:

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden: Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Referent: Erik Kudahl Ret.1 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth Radoor Steen

Læs mere

Kommissorium for arbejdsgruppen vedrørende etablering af et projektværksted i Halsnæs Kommune 1.0 Indledning... 2 1.1 Arbejdsgruppen...

Kommissorium for arbejdsgruppen vedrørende etablering af et projektværksted i Halsnæs Kommune 1.0 Indledning... 2 1.1 Arbejdsgruppen... Kommissorium for arbejdsgruppen vedrørende etablering af et projektværksted i Halsnæs Kommune 1.0 Indledning... 2 1.1 Arbejdsgruppen... 2 2.0 Muligheder for placering af projektværksted i Halsnæs Kommune...

Læs mere

at koble medlemmernes erfaringer med foreningens erfaringer på miljøområdet til gavn for både miljøet og foreningens medlemmer.

at koble medlemmernes erfaringer med foreningens erfaringer på miljøområdet til gavn for både miljøet og foreningens medlemmer. VEDTÆGTER FOR GREENET Esbjerg d. 1. august 2013 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er GREENET. Foreningens hjemsted er Esbjerg Kommune. 2. Formål Formålet med GREENET er på almennyttig og non-profit

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme af grønne ildsjæle har til formål

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser...

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser... Møde i tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Foreningsberetninger 2004... 2 3... Godkendelse af internt kursus for FDF Ballerup...

Læs mere

Naturlighed, skønhed og grønhed om tilblivelsen af sansehave og legeplads i Ringsted Krisecenter

Naturlighed, skønhed og grønhed om tilblivelsen af sansehave og legeplads i Ringsted Krisecenter Naturlighed, skønhed og grønhed om tilblivelsen af sansehave og legeplads i Ringsted Krisecenter Rapport om Ringsted Krisecenters haveprojekt Udarbejdet af forstander Kirsten Hejnfelt, august 2015 på vegne

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Opbygning af Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus

Opbygning af Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus Opbygning af Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus REPRÆSENTANTSKAB ( 1 gang årligt i begyndelsen af oktober) (Vælger bestyrelse, vedtægtsændringer). Alle kirker og skoler, der aktivt har tilmeldt sig har én

Læs mere

Samarbejdsaftale. Ledelsessekretariatet. Den 24. oktober Samarbejdet mellem Aarhus Kommune og Fællesrådene. 1. Baggrund

Samarbejdsaftale. Ledelsessekretariatet. Den 24. oktober Samarbejdet mellem Aarhus Kommune og Fællesrådene. 1. Baggrund Samarbejdsaftale Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 24. oktober 2011 Samarbejdet mellem Aarhus Kommune og Fællesrådene 1. Baggrund Denne beskrivelse af samarbejdet mellem Aarhus Kommune

Læs mere

Danboat. 27. november 2015

Danboat. 27. november 2015 Danboat 27. november 2015 Hvorfor projekt Vild med Vand? Dansk Sejlunion Færre og ældre medlemmer 1/3-del af klubberne mister medlemmer 1/3-del har status quo Foreningen af Lystbådehavne i Danmark (FLID)

Læs mere

Viborg Ældreråd. Referat

Viborg Ældreråd. Referat Referat Mødedato: Onsdag den 5. november 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.4/rådhuset Rådhuset Prinsens Alle 5 8800 Viborg Leo Larsen, Jette Norup, Anny

Læs mere

Aalborg Bæredygtighedsfestival september Kom og vær med!

Aalborg Bæredygtighedsfestival september Kom og vær med! Aalborg Bæredygtighedsfestival 9. - 16. september 2017 Kom og vær med! Aalborg Bæredygtighedsfestival 9. - 16. september 2017 Den 9. - 16. september 2017 afholdes der igen Aalborg Bæredygtighedsfestival.

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Det Lokale Beskæftigelsesråd for Mariagerfjord Kommune Ansøgning om støtte Fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Mariagerfjord Kommune til projekt: Knallerter til brug for ledige i Mariagerfjord Kommune

Læs mere

"v3 m ::_j;-~tl:^'-!r.:' :>' - wi/a - iki

v3 m ::_j;-~tl:^'-!r.:' :>' - wi/a - iki 5-JAN-99 ONS lå: 14 VIBORG. ENERGI. OG. MILJØ FAX NR. 87252165 0* ""V. Samvirkende ISnorgl- og Miljøkontoror (

Læs mere

HORSENS KOMMUNE Møde nr. 17

HORSENS KOMMUNE Møde nr. 17 HORSENS KOMMUNE Møde nr. 17 Referat Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset Blad nr.: 1 Fraværende: Helle Ibsen, Dorthe Mogensen, Jette Rasmussen, Torben Engholm Kl. 15:00 17:00 DELTAGERE: Charlotte Juhl Andersen,Jette

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Mødetidspunkt 11-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget 11-08-2015 17:00 1 (Åben) Kommissorium

Læs mere

Referat af møde nr. 3 Mandag d. 02.03.2015 kl. 8.00. Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 3 Mandag d. 02.03.2015 kl. 8.00. Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 3 Mandag d. 02.03.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.03.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15, Egedal Rådhus

Læs mere