Ansøgning om at Gylling Skole og Gylling Børnehus drives efter landsbymodellen/ordningen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om at Gylling Skole og Gylling Børnehus drives efter landsbymodellen/ordningen."

Transkript

1 1 Gylling d. 25. april 2012 Til Børn, Unge og kulturudvalget og Odder Byråd Ansøgning om at Gylling Skole og Gylling Børnehus drives efter landsbymodellen/ordningen. Lidt om baggrunden for ansøgningen: Børnehaven og skolen samarbejder i forvejen på et mere uformelt plan omkring børnene. Dette samarbejde ønskes udvidet. Efter at SFO-lederen på skolen stoppede i 2011 mødtes skolens og børnehavens ledelser i december 2011 for at tale sammen om, der kunne være nogle muligheder i et udvidet og anderledes administrativt, ledelsesmæssigt og pædagogisk samarbejde. For at afklare om der måtte være et fælles ønske i skole og børnehave til et udvidet samarbejde aftalte Helle Pedersen og Erik Bjerrum sammen med deres bestyrelser, at der skulle afholdes et afklaringsmøde. Dette møde, hvor de to institutioners ledelser og bestyrelser deltog, blev afholdt i januar På mødet blev det aftalt, at der skulle arbejdes videre med at undersøge muligheder i et udvidet samarbejde. Der blev nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af børnehaveleder, skoleleder, kst. SFO-leder, bestyrelsesformænd og personalerepræsentanter fra begge institutioner. Arbejdsgruppen aftalte på efterfølgende møde i januar, at gruppen ville prøve at opnå yderligere viden ved at besøge et sted, hvor landsbymodellen er i brug. Gruppen besøgte Veng Skole og Børnehus i marts På et efterfølgende arbejdsgruppemøde i marts blev det besluttet at arbejde videre med landsbymodellens muligheder. Det aftaltes desuden, at de øvrige medlemmer af bestyrelserne og personalet skulle tilbydes et tilsvarende studiebesøg. Dette besøg er aftalt til d. 30. april. Der er aftalt nyt fællesmøde mellem skolens og børnehavens bestyrelser d. 25. april Denne ansøgning er vedtaget på dette møde.

2 2 Økonomi: Etableringen af fællesdrift ud fra landsbyordningen ses samlet som udgiftsneutral. Vi ønsker at drive den nye fælles institution ud fra samme bevillingsvilkår som nugældende for hver af institutionerne. Samtidig ønsker vi ud fra den samlede økonomiske tildeling at bruge midlerne mere fleksibelt, så der opnås det bedst mulige tilbud for børn og forældre, men også ansatte. Dette kan fx ske i forbindelse med ledelsesopgaver, sekretær/bogholder opgaver, personaleopgaver, fælles pasningstilbud primært i forbindelse med ferier, vedligeholdelsesopgaver, indkøb m.v. Dette er især muligt, da de to institutioner grænser direkte op til hinanden. Aftalegrundlag: Ordningen kan etableres efter Folkeskolelovens 24a, den såkaldte samdriftsmodel. Der er også mulighed for at etablere ordningen efter Folkeskolelovens 55. Bestyrelserne anbefaler, at etablere ordningen efter 24a, idet det på længere sigt vil give mulighed for at medtage dagplejen i ordningen såfremt det viser sig hensigtsmæssigt. Ledelsesstruktur og administration: I den nye fælles institution ses følgende ledelsesstruktur. Denne tager såvel udgangspunkt i eksisterende stillinger som ændringer hen ad vejen. Den nye fælles institution får 3 ledere mod 4 i dag. Sekretær/bogholder stillingen, der er en deltidsstilling, tillægges flere timer. Overordnet leder: skoleleder Gylling Skole. Leder af fritidstilbud; børnehave, SFO og evt. juniorklub: leder af børnehaven. Daglig undervisningsdrift: viceinspektør / (souschef/pædagogisk leder). Herudover kan der oprettes nogle koordinatorfunktioner, som kan være: Koordinationsopgaver og stedfortræder i børnehaven: souschef/teamkoordinator fra børnehaven. Koordinationsopgaver i SFO og evt. klubtilbud: souschef/teamkoordinator fra SFO.

3 3 Fælles bestyrelse: Frem til udløbet af skolebestyrelsens valgperiode d foreslås, at de to bestyrelser fortsætter som én fælles bestyrelse med de eksisterende medlemmer, dvs. 5 forældrevalgte fra hver, to personalerepræsentanter fra skolen og en fra Børnehuset. Desuden to elevrepræsentanter fra skolebestyrelsen. Herudover deltager skoleleder, viceinspektør og børnehaveleder uden stemmeret. I forbindelse med at der skal afholdes skolebestyrelsesvalg til perioden som starter d nedsættes antallet af medlemmer i en fælles bestyrelse efter gældende regler. Fælles MED-udvalg: MED-udvalgene fra skolen og børnehaven sammenlægges med samtlige medlemmer til ét MED-udvalg i en overgangsordning, indtil der afholdes nyvalg til kommunens MED-udvalg, hvilket forventes at ske i januar/februar Her afpasses antallet af medlemmer efter gældende regler. Gylling Børnehus overgang fra selvejende til kommunal institution: Såfremt denne ansøgning om at etablere en landsbyordning pr. 1. januar 2013 politisk godkendes, vil bestyrelsen i Børnehuset give afkald på opsigelsesvarslet jf. 13 i Driftsoverenskomsten mellem Den selvejende institution Gylling Børnehus og Odder Kommune. Juniorklub: Hvis børnegruppen opfattes som en samlet gruppe børn, der skal tilbydes et pasnings-, fritids- og klubtilbud i alderen ca. 3 år til ca. 13 år (6. klasse) og et undervisningstilbud fra klasse, kan der på nogle områder tænkes et mere fleksibelt personalebrug og personalesamarbejde. Det vil derfor være hensigtsmæssigt, hvis drift og ansvaret for juniorklubben flyttes til den nye fælles institution fra Ungdomsskolen. Denne ordningen ses desuden andre steder, der kører efter landsbyordningen.

4 4 Vi søger derfor om, at juniorklubben overføres til skolen/børnehaven under landsbyordningen. Tidspunktet bør aftales i dialog med Ungdomsskolen, men vi kunne forestille os, at det vil være hensigtsmæssigt pr. 1. august Inklusion: Vi ønsker en inkluderende tilgang til arbejdet med børnene helt fra starten i børnehaven. Ved at arbejde som en fælles institution vil det være naturligt at lave lokale efteruddannelseskurser og pædagogiske arrangementer for hele personalegruppen. Vi kan desuden udnytte kompetencer fra ressourcepersoner fra hvert sted, fx AKT, kompetencehjul og inklusionsvejledere, på tværs i en fælles institution. Digital forældre- og personalesamarbejde/kommunikation: Der laves fælles Intranet. Det vil fx gøre det nemmere for forældre med børn i både skole og børnehave kun at skulle holde sig orienteret på ét intranet. Det vil desuden gøre kommunikationen mellem den fælles personalegruppe mere effektiv. Tidsplan: Vi foreslår, at landsbyordningen juridisk gælder fra 1. januar I praksis etableres ordningen gradvis frem til d. 1. januar 2013 efter følgende tidsplan: Der afholdes forældreinformationsmøde for alle forældre i juni I perioden frem til d. 1. januar 2013 vurderer og aftaler sekretær/bogholder sammen med skoleleder og børnehaveleder, de kommende opgaver. Ledelsesstrukturen med 3 ledere gælder fra d. 1. januar Fællesbestyrelsen etableres fra 1. januar Fælles MED-udvalg etableres fra 1. januar I efterår 2012 afholdes personale- og forældrearrangementer med henblik på at opbygge en fælleskultur. I perioden frem til d. 1. januar 2013 aftales på hvilke områder, der skal arbejdes og samarbejdes tværfagligt fremover.

5 5 D. 1. januar 2013 forventes bogholderi mv. at være mere sammenkørt. Det fælles Intranet er klar. Hvis ansøgningen om at overføre juniorklubben godkendes, aftales hvordan klubtilbuddet skal sammensættes. Denne ansøgning, som består af 7 sider anbefales af: Skolebestyrelsen: Annette Liboriussen, formand Ib Hansen Henning Amstrup Jacob Wronna Schulz Olesen Dorte Hermansen

6 6 _ Kirsten Halkjær Knudsen, personale rep. Anne Marie Verdi Nielsen, personale rep. Børnehusets bestyrelse: Thomas Søndberg, formand Tronn Johanssen Christina Clemmensen Morten Brendstrup Susanne Larsen

7 7 Jette Frederiksen, personal rep. Skoleleder: Erik Bjerrum Børnehaveleder: Helle Pedersen

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Beskrivelser af ny organisering

Beskrivelser af ny organisering Beskrivelser af ny organisering i Børnebyerne Ørsted, Vivild, Glesborg, Voldby og Mølledistriket samt dagtilbuddene i Grenaa og Auning. Forslag 11. november 2010 Børnebyen Rougsøvej 168 8950 Ørsted Ørsted,

Læs mere

Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme

Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme 24. februar 2015 1 Indholdsfortegnelse 2 INDLEDNING 5 3 BAGGRUND OG PEJLEMÆRKER 5 3.1 DEN INDDRAGENDE

Læs mere

Ansøgning vedr. ny ledelsesstruktur 2010

Ansøgning vedr. ny ledelsesstruktur 2010 Ansøgning vedr. ny ledelsesstruktur 2010 Skødstrup Skole søger hermed om at få mulighed for at realisere en ny ledelsesstruktur. Indledning: Skødstrup skoles vilkår og opgaver har ændret sig væsentligt

Læs mere

Vedr.: Sammenlægning af daginstitutioner/sfo er overenskomstmæssige muligheder og barriere

Vedr.: Sammenlægning af daginstitutioner/sfo er overenskomstmæssige muligheder og barriere Sekretariat: Rådmandshaven 20, 4700 Næstved, telefon: 55 78 49 13, fax: 55 78 49 48, e-mail: bkf@bkchefer..dk hjemmeside: http://www.bkchefer.dk/ BKF Notat Dato: 3. januar 2004 Vedr.: Sammenlægning af

Læs mere

Børne- og uddannelsesudvalgets

Børne- og uddannelsesudvalgets Børne- og uddannelsesudvalgets forslag til ny dagtilbudsstruktur 2015-2018 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Version 2 BU møde den 9/12 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Baggrund... 1 Dagpasningsprognosen...

Læs mere

Overgange mellem tilbud

Overgange mellem tilbud Juli 2014 Overgange mellem tilbud Lyngby Taarbæk Kommune Center for Uddannelse og Pædagogik Retningslinjerne vil blive redigeret i skoleåret 2014/2015 i forhold til den nye skolereform Bindende retningslinjer

Læs mere

Skolestruktur 2013. Rammer og Indhold

Skolestruktur 2013. Rammer og Indhold Skoleafdelingen Skolestruktur 2013. Rammer og Indhold Vi skal udvikle fremtidens folkeskole i Fredericia Kommune. Udfordringerne er mange. Globaliseringen betyder, at vores børn og unge skal blive dygtigere;

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Tillæg - Forslag til en strategi for Fremtidens Skole. I Sønderborg Kommune

Tillæg - Forslag til en strategi for Fremtidens Skole. I Sønderborg Kommune Tillæg - Forslag til en strategi for Fremtidens I Sønderborg Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Kvalitet og Indhold... 4 Overbygningsskoler med to til tre spor... 5 Inklusion fokus på sociale relationer...

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Protokol 15-01-2015 kl. 08:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Birgitte Hannibal Bodil Kornbek Mette Hoff Henriette Breum Henrik Bang Mette Schmidt Olsen Karsten Lomholt Morten Normann

Læs mere

Pædagogisk årsplan for. Kontoret 2013-2014. Leg, bevægelse & idræt. Skovtrolden -> Fritten -> Gule Fritklub -> Klubben.

Pædagogisk årsplan for. Kontoret 2013-2014. Leg, bevægelse & idræt. Skovtrolden -> Fritten -> Gule Fritklub -> Klubben. Pædagogisk årsplan for Kontoret 2013-2014 Leg, bevægelse & idræt Skovtrolden -> Fritten -> Gule Fritklub -> Klubben DGI-certificeret Nærvær Dialog Ansvar Fri tid STAFETTEN Kyringevej 1, 2700 Brønshøj.

Læs mere

Fra Selvejende til privat - DLO guider på vej

Fra Selvejende til privat - DLO guider på vej » Hvis det ikke kan være anderledes... Bliver overgang til Privatinstitution virkelig den eneste mulighed for selvejende daginstitutioner, der gerne vil værne om den nære og selvstændige institutionsløsning?

Læs mere

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Colosseum. Mødedato Onsdag den 14. august 2013. Mødetidspunkt Kl. 9.00.

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Colosseum. Mødedato Onsdag den 14. august 2013. Mødetidspunkt Kl. 9.00. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Colosseum Mødedato Onsdag den 14. august 2013 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Medlemmer Fra forvaltningen Daniel E. Hansen (V), Kristine Thrane (A), Randi Mondorf (V), Jens

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 20-08-2015 kl. 16:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Bodil Kornbek Mette Hoff Henriette Breum Henrik Bang Mette Schmidt Olsen Karsten

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år)

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Emne Udvalget for Børn og Unge har på mødet d. 4. maj 2011 besluttet, at principper for ny resursetildeling for dagtilbud skal

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00 Børnehusene Nivå Jane Sys Toftesgaard Telefon 72 56 53 44 JSTO@fredensborg.dk I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå 1.

Læs mere

Forslag fra arbejdsgrupperne i inklusionsprojektet

Forslag fra arbejdsgrupperne i inklusionsprojektet Forslag fra arbejdsgrupperne i inklusionsprojektet Forslag fra arbejdsgruppen: Gensidige forventninger... 2 Forslag fra arbejdsgruppen: Inklusion i Børnehøjde... 8 Forslag fra arbejdsgruppen: Kompetenceudvikling

Læs mere

Mad- & Måltidspolitik

Mad- & Måltidspolitik Mad- & Måltidspolitik For 0-18 års området i Hørsholm Kommune Forord Hørsholm Kommune ønsker at give børn og unge de bedst mulige vilkår for en aktiv, spændende og lærerig hverdag. Skal børnene få nok

Læs mere

Ung i Aarhus Horsensvej Børn og Unge

Ung i Aarhus Horsensvej Børn og Unge Mødereferat: Bestyrelsesmøde: Ung i Aarhus - Horsensvej Dato og tidspunkt: 3. marts 2014, klokken 16.00 til 18.30 Deltagere: Sanne, Sus, Kristian, Lasse, Lone, Kim og Michel Referent: Michael 1. Godkendelse

Læs mere

Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget 3.589 3.589 3.589 3.589

Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget 3.589 3.589 3.589 3.589 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2013-2016 Center Tekst der beskriver forslaget 2013 2014 2015 2016 4.02 Fritid Kultur & Fritid Hallerne - kan rammen reduceres? - Flg. 3 forslag til besvarelse. Alle 3 forslag

Læs mere

Referat af møde i forældrefølgegruppen for Stærke Børnefælleskaber mandag den 10. november 2014

Referat af møde i forældrefølgegruppen for Stærke Børnefælleskaber mandag den 10. november 2014 Referat af møde i forældrefølgegruppen for Stærke Børnefælleskaber mandag den 10. november 2014 Deltagere: Ole Snegaard Larsen, Holberghaven, Lotte Anhøj Henriksen, Sandlyng Børnehus, Friederike Felbo,

Læs mere

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen Indhold Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen...1 Dagplejens forældrebestyrelse...2 Dagplejens MED udvalg...3 Tusindfryd...5 Nordlys...5 Grundlag...5 Organisering...5 Børnehuset

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dialogmøde med daginstitutionernes bestyrelser kl. 19:30-21:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET

LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

2012-14. Viby Skole. Lokal Udviklingsplan

2012-14. Viby Skole. Lokal Udviklingsplan Lokal Udviklingsplan Viby Skole 2012-14 Viby Skole er en moderne og veldrevet folkeskole i Aarhus Kommune, der med sine ca. 80 medarbejdere, 25 klasser og ca. 500 elever mår at være en attraktiv skole,

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere