rensning AF SPILDEVAND I DET ÅBNE LAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "rensning AF SPILDEVAND I DET ÅBNE LAND"

Transkript

1 rensning AF SPILDEVAND I DET ÅBNE LAND Forsyningsvirksomhederne, Kloakforsyningen Teknik- og Miljøforvaltningen Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

2 Hvorfor denne pjece? Folketinget har besluttet, at rensningen af spildevand fra mange ejendomme i det åbne land skal forbedres. Denne pjece henvender sig til ejere af ejendomme i det åbne land, som ifølge vore nuværende oplysninger udleder spildevand til grøfter, vandløb og søer, hvor der er krav om forbedret spildevandsrensning. Formålet med denne pjece er at oplyse dig om, hvorfor, hvor og hvornår der skal ske forbedret rensning af dit spildevand. Derudover beskriver vi, hvordan du skal forbedre rensningen af dit spildevand og hvad det cirka koster. Hvis du har brug for yderligere oplysninger, så er du naturligvis velkommen til at kontakte os. Pjecen er udarbejdet af både Kloakforsyningen og Teknik- og Miljøforvaltningen, fordi vi har hver vore arbejdsopgaver, når det drejer sig om at forbedre spildevandsrensningen i det åbne land. Teknik- og Miljøforvaltningen giver tilladelser og udsender varslinger og påbud. Kloakforsyningen sørger for etablering og vedligeholdelse af den løsning, du vælger, hvis du indgår en kontrakt med os. Du finder vores telefonnumre og adresser på bagsiden. Her er der også en ordforklaring, som tydeliggør de tekniske udtryk og henvisninger til andre pjecer. 2

3 Hvad siger loven? Rensning af spildevand bidrager til, at vandkvaliteten i vandløb og søer forbedres. Det er til gavn for hygiejnen og dermed borgerne, dyrelivet og plantelivet. Derfor vedtog Folketinget i 1997 en lov, som blandt andet stiller krav om forbedret spildevandsrensning. Loven er indarbejdet i Vandmiljøplan ll. Denne side fortæller om, hvordan love og planer hænger sammen. Vandmiljøplanen er baggrunden Efter vedtagelsen af den første vandmiljøplan er der især opnået gode resultater med at rense spildevandet i byerne. Det er desværre ikke tilfældet med det spildevand, som udledes uden for byerne. Der er stadigvæk en hel del vandløb og søer, som forurenes af spildevand. En væsentlig del af årsagen er, at spildevandet fra ejendomme i det åbne land ikke bliver renset godt nok. Derfor har Folketinget besluttet, at spildevandet fra mange af disse ejendomme i det åbne land skal renses bedre. Miljøbeskyttelsesloven er lovgrundlaget Miljøbeskyttelsesloven følger op på, at Vandmiljøplanen føres ud i praksis. Loven siger, at de ejendomme, som er med til at forurene vandløb og søer i visse områder, skal sørge for forbedret spildevandsrensning. Amtets Regionplan udpeger områderne Regionplanen for det tidligere Nordjyllands Amt er vedtaget i Amtsrådet. I Regionplanen findes Vandkvalitetsplanen, som angiver miljøkravene til søer, vandløb og havområder. I Regionplanen er de geografiske områder udpeget, hvor der skal ske forbedret spildevandsrensning. Selvom amterne er nedlagt, gælder Regionplanen stadigvæk. Kommunens Spildevandsplan udpeger ejendommene På grundlag af amtets Regionplan har Aalborg Kommunes Kloakforsyning udarbejdet en Spildevandsplan, som er vedtaget i Aalborg Byråd. Spildevandsplanen indeholder blandt andet en detaljeret oversigt over de ejendomme, der ligger i områder, hvor der er krav om forbedret spildevandsrensning. Yderligere information På bagsiden er der en oversigt over adresser og hjemmesider, hvor du kan henvende dig for at se eller hente den overordnede Spildevandsplan. Du kan ikke få Spildevandsplanen tilsendt, fordi den er meget omfattende. Til gengæld sender Kloakforsyningen gerne kort fra Spildevandsplanen til dig. 3

4 Hvor? Kortet viser oplandene til de vandløb, som er udpeget til forbedret spildevandsrensning. De afgrænsede områder er vejledende. Områder, hvor spildevandet fra ejendommene løber til vandløb med utilfredsstillende miljøstand. Der er krav om rensning af spildevandet for 90 % af de organiske stoffer fra områdets ejendomme. Hvor: Kortet viser oplandene til de vandløb, som er udpeget til forbedret spildevandsrensning. De afgrænsede områder er vejledende. Områder, hvor spildevandet fra ejendommene løber til særligt følsomme vandløb, der ender i en sø. Der er krav om rensning for 90 % af de organiske stoffer og 90 % af fosforen fra områdets ejendomme. Områder, hvor spildevandet fra ejendommene løber til vandløb med utilfredsstillende miljøtilstand. Der er krav om rensning af spildevandet for 90 % af de organiske stoffer fra områdets ejendomme. Områder, hvor spildevandet fra ejendommene løber til særligt følsomme vandløb, der ender i en sø. Der er krav om rensning af spildevandet for 90 % af de organiske stoffer og 90 % af fosforen fra områdets ejendomme. Områder, hvor spildevandet fra ejendommene løber til vandløb, som ikke er omfattet af krav om forbedret spildevandsrensning. vandløb, Vandløb med rensekrav som ikke til udløb. er omfattet af krav Områder, hvor spildevandet fra ejendommene løber til om forbedret spildevandsrensning. Vandløb med rensekrav til udløb. Limfjorden Halagerbæk Lunegrøften Lerbækken Landvasegrøften Helledisgrøften Grisbogrøften Mosegrøften Vesterenggrøften Møgelkærgrøften Urmosegrøften Bedestedsgrøften Hedegårdsgrøften Blødens Grøft Vesterladens Grøft Aslunds Skelgrøft Engvasegrøften Gåser Å Munkbæk Hasserisgrøften Skovåen/Øster Å Barmer Bæk Nyrupgrøften Vadet Måholt Å Brøndum Kanal Ris Bæk Skørbæk Sø Tyvedalsgrøften Halkær Bredning Vøvel Bæk Landkanalen Tostrup-Restrup Å Skelkanalen m.fl. Hovedgrøften i Kongerslev Hovedgrøften i Kongerslev/ Budasgrøften Bredsig Gl. Starsig Grøft Nordre Mosegrøft Strebækken Hovedkanalen m.fl. 4

5 Hvornår? Kortet viser tidsplanen for forbedret rensning. Er gennemført Områder i det åbne land, hvor der skal ske forbedret rensning, såfremt andre igangsatte tiltag ikke medfører en Er gennemført. tilskrækkelig forbedring af vandkvaliteten. Hvornår Kortet viser tidsplanen for forbedret rensning Områder i det åbne land, hvor der skal ske forbedret rensning, såfremt andre igangsatte tiltag ikke medfører en tilstrækkelig forbedring af vandkvaliteten. Lunegrøften Landvasegrøften Grisbogrøften Mosegrøften Vesterenggrøften Møgelkærgrøften Limfjorden Halagerbæk Lerbækken Helledisgrøften Urmosegrøften Bedestedsgrøften Hedegårdsgrøften Blødens Grøft Vesterladens Grøft Aslunds Skelgrøft Engvasegrøften Gåser Å Munkbæk Hasserisgrøften Skovåen/Øster Å Barmer Bæk Nyrupgrøften Vadet Måholt Å Brøndum Kanal Ris Bæk Skørbæk Sø Tyvedalsgrøften Halkær Bredning Vøvel Bæk Landkanalen Tostrup-Restrup Å Skelkanalen m.fl. Hovedgrøften i Kongerslev Hovedgrøften i Kongerslev/ Budasgrøften Bredsig Gl. Starsig Grøft Nordre Mosegrøft Strebækken Hovedkanalen m.fl. 5

6 Hvordan? Du kan vælge imellem følgende tre muligheder: Etablering af dit eget private renseanlæg Etablering af et privat renseanlæg med for eksempel naboer Etablering af et privat renseanlæg med f.eks. naboer Denne mulighed kan spare plads og være økonomisk attraktiv, når ejendomme ligger tæt på hinanden. Her går flere ejendomme sammen om at vælge en eller anden form for privat renseanlæg. Læs mere herom på side 15. Medlemskab af Kloakforsyningen Alle tre muligheder kræver, at du allerede har eller installerer en to- eller trekammer bundfældningstank, som renseanlægget skal tilsluttes. Du kan læse mere om den obligatoriske bundfældningstank og kravene til denne på side 9. For at leve op til kravene om forbedret spildevandsrensning foruden det, som bundfældningstanken medvirker til, skal du vælge en af følgende tre muligheder: Etablering af dit eget private renseanlæg På siderne gennemgår vi de forskellige muligheder for at etablere et privat renseanlæg, og hvad du skal regne med af omkostninger. Du er også velkommen til at kontakte Teknik- og Miljøforvaltningen for at drøfte mulighederne. Du skal benytte en autoriseret kloakmester, når du udfører arbejdet med at etablere et privat renseanlæg på din grund. Medlemskab af Kloakforsyningen Aalborg Kommune har pligt til at tilbyde dig kontraktligt medlemskab af Kloakforsyningen. Hvis du vælger denne mulighed, så betaler vi for og etablerer et biologisk minirenseanlæg, som sørger for spildevandsrensningen på din ejendom. Derudover tager vi os også af driften af det biologiske minirenseanlæg og tømmer din bundfældningstank. Hvis du ønsker en anden løsning end et biologisk minirenseanlæg, skal du selv betale forskellen mellem det, som vi har tilbudt dig, og den anden løsning, du vælger. Det gælder både i forhold til renseanlægget, driften og vedligeholdelsen. Du kan blive pålagt at etablere en ny bundfældningstank, hvis den, som du har nu, ikke er funktionsdygtig (læs mere herom på side 9). Hvis det er nødvendigt at etablere en ny bundfældningstank, skal du også sørge for at fjerne den gamle for egen regning. Desuden skal du betale et tilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag. Priserne fremgår af side 7. Du kan læse mere om et biologisk minirenseanlæg på side Vi benytter naturligvis kun autoriserede håndværkere, når vi udfører et arbejde på din ejendom. Tilbuddet gælder kun for private helårsboliger.

7 Hvad koster det? Prisen afhænger af, om du vælger et medlemskab af Kloakforsyningen, etablerer dit eget private renseanlæg eller etablerer et privat renseanlæg med for eksempel naboer. Alle priser ændrer sig løbende Derudover ændrer prisen for hver af de tre valgmuligheder sig med tiden. Hvis du vælger et medlemskab af Kloakforsyningen, skal du regne med, at vandafledningsbidraget og abonnementsafgiften ændrer sig fra år til år. Hvis du vælger at etablere dit eget private eller et privat renseanlæg med for eksempel naboer, kan prisen ændre sig i takt med, at efterspørgsel og udbud for de forskellige renseanlæg enten bliver højere eller lavere. Der kan også være prisforskelle fra ét lokalområde til et andet. Når vi oplyser priser, giver vi dig derfor udelukkende et vejledende skøn over priserne, som alle er inklusive moms. Vi anbefaler, at du henvender dig til en autoriseret kloakmester for at få opdaterede priser. Hvad koster et medlemskab af Kloakforsyningen? Tilslutningsbidraget for spildevand er i 2009 kr ,- inklusive moms. Beløbet inkluderer ikke bortskaffelse af regnvand, som du således selv skal sørge for. Derudover skal du betale vandafledningsbidrag for spildevandet, hvilket afhænger af dit vandforbrug. I 2009 er prisen kr. 26,25 pr. m 3 inklusive moms. For ejendomme uden vandmåler fastsætter vi et anslået forbrug, der for tiden er 170 m 3 pr. år. Endelig er der en årlig abonnementsafgift i 2009 på kr. 375,- inklusive moms. Hvad koster det at etablere et renseanlæg? Uanset om der er tale om dit eget private eller et privat renseanlæg med f.eks. naboer, varierer prisen meget. Vi anbefaler, at du henvender dig til en autoriseret kloakmester. Du betaler dog altid en spildevandsafgift og for en årlig tømning af din bundfældningstank. Afgiften og tømningen er indregnet i vores skøn over den årlige driftsudgift på siderne Hvad kan bedst betale sig medlemskab eller renseanlæg? På kort sigt er medlemskab af Kloakforsyningen ofte billigere end etablering af et privat renseanlæg. På lang sigt er et privat renseanlæg ofte billigere, fordi du eller dig og dine naboer ikke betaler vandafledningsbidrag. Du kan eventuelt kontakte en autoriseret kloakmester for at få et overslag over udgifterne, så du kan vurdere, om det kan betale sig for dig at blive medlem af Kloakforsyningen. Du betaler tilslutningsbidraget, når du underskriver aftalen om medlemskab, og inden vi installerer det biologiske minirensningsanlæg. Hvis du bliver tilsluttet i år 2010 eller senere, kan tilslutningsbidraget være højere end i 2009, da tilslutningsbidraget ifølge loven skal pristalsreguleres. 7

8 Hvad sker der nu? På side 3 har vi beskrevet det overordnede forløb for forbedret spildevandsrensning i det åbne land. Det konkrete forløb for, hvornår du eventuelt skal forbedre din spildevandsrensning, bliver sat i værk ved, at Teknik- og Miljøforvaltningen sender dig et såkaldt varsel om påbud. Informationsmøde Hvis du overvejer at blive medlem af Kloakforsyningen, tilbyder Kloakforsyningen at afholde et informationsmøde, hvor formålet er at forbedre dit grundlag for at træffe et valg. Varsel om påbud Teknik- og Miljøforvaltningen undersøger først udløbene fra din og andre ejendomme i det åbne land. Undersøgelsen viser, om du skal forbedre din spildevandsrensning eller ej. Det kan dog vise sig, at din ejendom ikke leder spildevand til et dræn eller vandløb, hvor der er krav om forbedret spildevandsrensning. Derfor får du med varslet en mulighed for at gøre indsigelse inden et eventuelt påbud. Selve udførelsen af forbedringen Hvis du ønsker medlemskab af Kloakforsyningen, indgår vi en kontrakt med dig og påbegynder arbejdet på din ejendom. Hvis du ønsker at etablere dit eget private renseanlæg eller et privat renseanlæg med for eksempel naboer, sørger du selv for, at arbejdet bliver udført inden for den frist, som vi giver dig. Husk i god tid at søge Teknik- og Miljøforvaltningen om tilladelse til at etablere et privat renseanlæg. Påbud om forbedret spildevandsrensning Hvis Teknik- og Miljøforvaltningen derefter sender dig et påbud, er det et krav, at du forbedrer din spildevandsrensning. I påbudet tilbyder vi dig medlemskab af Kloakforsyningen, hvilket du skal give os et svar på. 8

9 Du skal have en bundfældningstank Du skal have en bundfældningstank på din ejendom Hvad er en bundfældningstank? En bundfældningstank kaldes også en hustank eller en septiktank. Dens funktion er at tilbageholde slam, papir, fedt og andre affaldsstoffer fra det spildevand, du udleder. Bundfældningstanken er kun det første rensetrin i alle de rensemetoder, som vi beskriver på siderne Derfor er det et krav, at en familie på op til 5 personer har en bundfældningstank på mindst 2 m 3 og med flere kamre. Bundfældningstanken renser kun spildevandet for ca. 30 % organisk stof og en lille smule fosfor og kvælstof. For at opnå bedre spildevandsrensning skal der derfor en mere omfattende indsats til foruden den, som bundfældningstanken medvirker til. Der skal altså være en rensning efter bundfældningstanken, og den afhænger af, hvilken løsning du vælger (se siderne 10-14). Hvilke krav er der? Bundfældningstanken skal have et volumen på mindst 2 m 3 og være opdelt i to eller tre kamre. Hvis du vælger at etablere et privat renseanlæg med for eksempel naboer, er størrelsen afhængig af antallet af ejendomme, som er fælles om bundfældningstanken. Jo flere der er fælles om bundfældningstanken, desto større volumen. Der må kun tilsluttes husspildevand til bundfældningstanken. Afledning af regnvand fra tag og andre overflader skal løses på anden måde. For eksempel ved nedsivning eller udledning til grøft eller vandløb. Hvad koster det? Hvis din nuværende bundfældningstank ikke lever op til kravene, skal du regne med en udgift til en ny bundfældningstank på kr inklusive moms. Yderligere information Retningslinierne for bundfældningstanke er beskrevet i Miljøstyrelsens vejledninger. Du skal have en bundfældningstank Her skal du vælge en renseløsning mere. Du skal vælge mellem løsningerne på side

10 Du kan vælge et biologisk minirenseanlæg Biologisk minirenseanlæg Kan det lade sig gøre? Kan etableres alle steder, da det opfylder alle rensekrav og kræver meget lidt plads i forhold til så mange andre løsninger. Hvordan virker anlægget? De groveste partikler fjernes i bundfældningstanken, hvorefter spildevandet ledes over i minirenseanlægget, der i princippet er en lille kopi af de store moderne renseanlæg. Det vil sige, at næringsstofferne fjernes såvel biologisk som kemisk. Kan anlægget ses? Anlægget er nedgravet i terrænet og er derfor ikke synligt bortset fra 1 til 2 dæksler med en diameter på op til 2 meter hævet cirka 15 cm over terrænet. Pris Etablering Årlig driftsudgift Årligt elforbrug Renseklasser O og OP kr kr kr. Yderligere oplysninger Miljøstyrelsens seneste vejledning om typegodkendelsesordning for minirenseanlæg. Erfaringer Gode renseresultater. Kræver ikke meget plads. Ikke særligt synlig. Du skal have en bundfældningstank Du kan vælge at få et biologisk minirenseanlæg eller en af de andre løsninger i pjecen 10

11 Du kan vælge et nedsivningsanlæg Nedsivningsanlæg Kan det lade sig gøre? Kan med fordel etableres, når jordbundsforholdene og grundvandsstanden tillader det. Jorden skal være sandholdig, så spildevandet kan nedsive. Afstandskravene til et nedsivningsanlæg er angivet i den vejledning, som vi henviser til nederst til højre på siden. Pris Etablering Årlig driftsudgift Årligt elforbrug kr kr kr. Hvordan virker anlægget? De groveste partikler fjernes i bundfældningstanken, hvorefter spildevandet ledes igennem en pumpebrønd til nedsivningsanlæggets sivestrenge. Spildevandet pumpes ud gennem huller i sivestrengene, og når spildevandet løber gennem jordlagene, nedbrydes eller bindes affaldsstofferne fra spildevandet. Kan anlægget ses? Ofte vil der kun være 2 brønddæksler, som er synlige. I nogle tilfælde skal nedsivningsanlæg hæves og vil derfor fremstå som en lille jordvold i terrænet. Prisen afhænger af, om installering af trykfordeling er nødvendig. Renseklasser O og OP. Yderligere oplysninger Miljøstyrelsens seneste vejledning om nedsivningsanlæg op til 30 PE. Erfaringer Er en god løsning, hvis forholdene og afstandskravene tillader det. Kræver begrænset vedligeholdelse. Overholder alle rensekrav. Ikke særligt synlig. Du skal have en bundfældningstank Du kan vælge at få et nedsivningsanlæg eller en af de andre løsninger i pjecen 11

12 Du kan vælge et biologisk sandfilteranlæg Biologisk sandfilteranlæg Kan det lade sig gøre? Kan med fordel etableres, når nedsivningsanlæg ikke er muligt. Anlægget renser ikke for fosfor og kan således ikke etableres, når spildevandet løber til en sø. Hvordan virker anlægget? De groveste partikler fjernes i bundfældningstanken, hvorefter spildevandet ledes igennem en pumpebrønd til sivestrenge. Spildevandet pumpes ud gennem huller i sivestrengene, og når spildevandet løber gennem sandfilterlaget, sker der en biologisk rensning. Nederst i anlægget er der et drænrør, som opsamler det rensede spildevand og leder det ud af anlægget. Hele anlægget ligger på en plastmembran, der holder anlægget tæt. Pris Etablering Årlig driftsudgift Årligt elforbrug Renseklasser O kr kr. 200 kr. Yderligere oplysninger Miljøstyrelsens seneste vejledning om sandfilteranlæg op til 30 PE. Kan anlægget ses? Ofte vil der kun være 2 brønddæksler og et par udluftningsrør, som er synlige. Erfaringer En god og stabil løsning ved rensning for organisk stof. Kan ikke anvendes ved krav om fjernelse af fosfor. Ikke særligt synlig. Du skal have en bundfældningstank Du kan vælge at få et biologisk sandfilteranlæg eller en af de andre løsninger i pjecen 12

13 Du kan vælge et rodzoneanlæg Rodzoneanlæg Kan det lade sig gøre? Anlægget renser ikke for fosfor og kan således ikke etableres, når spildevandet løber til en sø. Hvordan virker anlægget? De groveste partikler fjernes i bundfældningstanken, hvorefter spildevandet ledes igennem en pumpebrønd. Spildevandes pumpes ind i en faskine og videre ind i filtersandet, hvor planterne forbruger en del af vandet og næringsstofferne. Herefter løber spildevandet ud i en anden faskine og igennem en reguleringsbrønd til nærmeste dræn eller vandløb. Hele anlægget ligger på en plastmembran, der holder anlægget tæt. Kan anlægget ses? Kræver et stort areal på cirka m 2 for en familie på op til 5 personer og vil fremstå som et vådt område med cirka 1-1,5 meter høje tagrørsplanter. Pris Etablering Årlig driftsudgift Årligt elforbrug Renseklasser O kr kr. 200 kr. Yderligere oplysninger Miljøstyrelsens seneste vejledning om Rodzoneanlæg op til 30 PE. Erfaringer Har en lang indkøringsperiode. Vanskeligt at opnå stabil drift, især under længere perioder med frost. Kræver plads. Du skal have en bundfældningstank Du kan vælge at få et rodzoneanlæg eller en af de andre løsninger i pjecen 13

14 Du kan vælge et pileanlæg Pileanlæg Kan det lade sig gøre? Etableres helt uden afløb, da spildevandet fordamper. Er derfor velegnet på steder, hvor afledning af spildevand er vanskeligt. Hvordan virker anlægget? De groveste partikler fjernes i bundfældningstanken, hvorefter spildevandet ledes igennem en pumpebrønd. Spildevandes pumpes ud gennem huller i sivestrengene og fordeles gennem faskiner til pileplanterne, som forbruger en del af vandet og næringsstofferne. Hele anlægget ligger på en plastmembran, der holder anlægget tæt. Kan anlægget ses? Kræver et stort areal på cirka m 2 for en familie på op til 5 personer og vil fremstå som et vådt område med flere meter høje piletræer. Pris Etablering Årlig driftsudgift Årligt elforbrug Renseklasser O og OP kr kr. 200 kr. Yderligere oplysninger Miljøstyrelsens seneste vejledning om pileanlæg op til 30 PE. Erfaringer Driftserfaringerne er gode. Piletræer skal fældes cirka hvert tredje år. Kræver meget plads. Du skal have en bundfældningstank Du kan vælge at få et pileanlæg eller en af de andre løsninger i pjecen 14

15 Privat renseanlæg med for eksempel naboer Hvad går det ud på? På side 6 nævner vi, at du også kan vælge den mulighed, at du sammen med dine naboer i fællesskab etablerer et privat renseanlæg. Denne mulighed kan være økonomisk attraktiv, når ejendomme ligger tæt på hinanden, fordi længden på kloakledningerne i så fald kan begrænses. Fælles private renseanlæg egner sig især, hvis en af parterne har særlig meget plads, fordi de andre ejere således sparer plads på deres ejendom. Hvilke krav er der? Hvis du vælger at etablere et privat renseanlæg med for eksempel naboer, skal der etableres en stor, fælles bundfældningstank, som har 2 eller 3 kamre. Bundfældningstankens volumen afhænger af antallet af ejendomme, som er tilsluttet det fælles renseanlæg. Pris Afhænger af antal medlemmer af fællesskabet. Derudover skal ejerne stifte et spildevandslaug, hvor medlemmerne forpligter sig til medlemskab og dermed til at fordele udgifterne til etablering og drift. Som i alle andre foreninger skal der udarbejdes vedtægter. Vedtægterne skal sendes til Teknik- og Miljøforvaltningen, inden der kan gives tilladelse til udledning af det rensede spildevand. Hvem kan hjælpe jer? Teknik- og Miljøforvaltningen hjælper gerne med råd om, hvordan I etablerer en forening, og hvad I selv kan starte med at gøre. Du skal have en bundfældningstank Du kan vælge at få et privat renseanlæg med f.eks. naboer eller en af de andre løsninger i pjecen 15

16 Ordforklaring: Faskine: Stenfyldt rende eller plastikkassette i jorden, hvor vand eller spildevand løber igennem. Fosfor: Grundstoffet phosfor (P). Er forurenende i for store mængder. Yderligere oplysninger: Hvis du har spørgsmål til tilladelser, varslinger eller påbud, er du velkommen til at kontakte Vandmiljøafdelingen i Teknik- og Miljøforvaltningen på tlf. nr eller på mailadressen: Hvis du har spørgsmål til medlemskabet af Kloakforsyningen er, du velkommen til at kontakte os på tlf. nr eller på mailadressen: Du finder yderligere oplysninger om Kloakforsyningen på adressen: Her kan du også hente pjecerne Kommunen tømmer bundfældningstanke, helst Du skal installere en Rensebrønd, Virker kloakken ikke?, Vand i Kælderen, din? din? Kloakarbejde på vej, Separatkloakering på vej, Fra Spildevand til rekreativt land og vand, Sammenfatning af Vision 2100, Vision 2100 og Klimaforandringer spild af planer, eller spildevandsplaner?. Du er også velkommen til at komme forbi eller kontakte os så udleverer eller sender vi gerne kort fra spildevandsplanen eller pjecerne til dig. Med venlig hilsen Preben Pedersen Rådmand for Forsyningsvirksomhederne Mariann Nørgaard Rådmand for Teknik- og Miljøforvaltningen Husspildevand: Brugt vand fra toilet, bad, køkken, vaskemaskine og andre afløb i huset. Kvælstof: Grundstoffet nitrogen (N). Er forurenende i for store mængder. Næringsstof: Se under fosfor, kvælstof og organisk stof. Er forurenende i for store mængder. Organisk stof: Materiale, der stammer fra levende organismer. Er forurenende i for store mængder. Plastmembran: Vandtæt plastikdug eller bassinfolie. Pumpestation: Brønd med pumpe, der pumper spildevandet videre. Rensekrav O: Rensekrav for de ejendomme, der udleder spildevand til vandløb, hvor der er behov for rensning for organisk materiale (O). Rensekrav OP: Rensekrav for de ejendomme, der udleder spildevand til vandløb og søer, hvor der er behov for rensning for organisk materiale (O) og fosfor (P). Sivestreng: Rør eller slange med huller i, hvor vandet kan sive fra. Spildevandsafgift: En afgift, der årligt skal betales til staten for den afledte spildevandsmængde, hvis der ikke er indgået kontrakt om medlemskab af Kloakforsyningen. Tilslutningsbidrag: Et engangsbeløb, der betales ved medlemskab af Kloakforsyningen. Udluftningsrør: Rør, der stikker op af jorden og som sørger for udluftning af anlægget. Forsyningsvirksomhederne Kloakforsyningen Stigsborg Brygge Nørresundby Tlf.: Teknik- og Miljøforvaltningen Vandmiljøafdelingen Stigsborg Brygge Nørrresundby Tlf.: Vandafledningsbidrag: Det beløb, der årligt skal betales for den afledte spildevandsmængde, hvis der er indgået kontrakt om medlemskab af Kloakforsyningen. Vandløb: Inkluderer også grøfter, bække, åer og drænledninger. Åbne land: Område uden for bymæssig bebyggelse. 1. udgave 2009

Rensning af spildevand i det åbne land

Rensning af spildevand i det åbne land Rensning af spildevand i det åbne land Information Oktober 2010 Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Randers Kommune 1 Hvorfor denne pjece? Folketinget har besluttet, at rensningen af spildevand

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Rensning af spildevand i det åbne land. www.naturogmiljoe.dk

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Rensning af spildevand i det åbne land. www.naturogmiljoe.dk NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Rensning af spildevand i det åbne land www.naturogmiljoe.dk Forord Folketinget har besluttet, at rensning af spildevand fra ejendomme i det åbne land skal

Læs mere

Spildevand - i det åbne land

Spildevand - i det åbne land Teknik og Miljø Spildevand - i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Hvorfor hvad siger loven? 4 hvor? 5 hvornår? 6 hvordan? 7 hvad koster det? 8

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND Side 1 af 14 Mariagerfjord Kommune, Teknik og Miljø Juni 2011 Side 2 af 14 Mariagerfjord Kommune, Teknik og Miljø Juni 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det? 1 FORORD Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det åbne land er betegnelsen for områder med spredt bebyggelse,

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE b Hvorfor spildevandskloakerer vi? b Hvad skal du selv gøre og betale? b Hvornår sker der hvad? Hvorfor denne pjece? I denne pjece kan du læse mere om, hvorfor vi spildevandskloakerer

Læs mere

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER Mere information: Du kan finde yderligere informationer, herunder vejledninger og retningslinjer for de forskellige typer af rensningsanlæg på kommunens hjemmeside: www.silkeborgkommune.dk ( > Borger >

Læs mere

Rensning af dit spildevand. Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det?

Rensning af dit spildevand. Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det? Rensning af dit spildevand Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det? Indhold Hvorfor skal dit spildevand renses?.......................... 3 Hvordan? Du har 3 muligheder.............................. 4 Hvad koster

Læs mere

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg Nedsivningsanlæg I et nedsivningsanlæg bortskaffes spildevandet ved, at vandet siver ned gennem jordlagene til grundvandet. Spildevandet pumpes fra bundfældningstanken over i selve nedsivningsanlægget,

Læs mere

BØRKOP KOMMUNE. Rensning af spildevand i det åbne land DET ÅBNE LAND

BØRKOP KOMMUNE. Rensning af spildevand i det åbne land DET ÅBNE LAND BØRKOP KOMMUNE Rensning af spildevand i det åbne land DET ÅBNE LAND Jan 2004 Hvorfor skal spildevandet på landet renses? Gennem de sidste mange år har der været fokus på at fjerne forureningen i vores

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan Spildevand i det åbne land Hvorfor, hvor og hvordan Forord Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet. Det åbne land er betegnelsen for områder,

Læs mere

SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ

SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ b Hvad er separatkloakering? b Hvornår sker der hvad? b Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og vi skal forbedre

Læs mere

SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ

SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ Ordforklaring: Indsigelse: Henvendelse fra en borger, der protesterer mod en planlagt beslutning. Yderligere oplysninger: Hvis du har spørgsmål til den del af separatkloakeringen,

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Forbedret rensning af husspildevand i Herning Kommune Herning Kommune Teknik og Miljø Rådhuset, Torvet, Indgang C 7400 Herning Tlf.: 96 28 28 28 Fax: 96 28 80 19 E-mail: teknik@herning.dk

Læs mere

Hvorfor denne pjece? I denne pjece orienterer vi dig om:

Hvorfor denne pjece? I denne pjece orienterer vi dig om: Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og vi inden for de næste 4-5 år skal forbedre forholdene på din ejendom og i dit kvarter med nye kloakledninger. I denne

Læs mere

Spildevandet skal renses bedre

Spildevandet skal renses bedre - 1 - - 2 - Spildevandet skal renses bedre Som en del af vandmiljøplanen har Folketinget besluttet, at spildevandet skal renses bedre i de områder, der ikke er kloakeret. Det berører ca. 1.600 ejendomme

Læs mere

Helsingør Kommune er i øjeblikket ved at gennemgå

Helsingør Kommune er i øjeblikket ved at gennemgå Spildevand i det a bne land En oversigt over de forskellige løsninger til håndtering af spildevand i Helsingør Kommune Helsingør Kommune er i øjeblikket ved at gennemgå spildevandsrensningen på alle ejendomme

Læs mere

Pjece om forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Roskilde Nord

Pjece om forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Roskilde Nord Pjece om forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Roskilde Nord Indledning og baggrund I Vandplan 1 for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord 2009-2015 er Isefjord og Roskilde Fjord, udpeget

Læs mere

Spildevandsrensning i det åbne land

Spildevandsrensning i det åbne land Spildevandsrensning i det åbne land Hvorfor denne Pjece? Denne pjece henvender sig til ejere af ejendomme i det åbne land, som ifølge vore nuværende oplysninger udleder spildevand til grøfter, vandløb

Læs mere

De mest almindelige spørgsmål

De mest almindelige spørgsmål De mest almindelige spørgsmål om spildevand i det åbne land Indhold Hvad er Spildevand i det åbne land?... 1 Hvor kan man læse at min ejendom er omfattet?... 2 Er det kun mig, der bliver kontaktet af kommunen?

Læs mere

Spildevandet skal renses bedre

Spildevandet skal renses bedre - 1 - - 2 - Spildevandet skal renses bedre Som en del af vandmiljøplanen har Folketinget besluttet, at spildevandet skal renses bedre i de områder, der ikke er kloakeret. Det berører ca. 1.600 ejendomme

Læs mere

Velkommen til borgermøde om spildevandsrensning i det åbne land

Velkommen til borgermøde om spildevandsrensning i det åbne land Velkommen til borgermøde om spildevandsrensning i det åbne land Program: Velkomst og præsentation Hvorfor vi sender påbud til jer? Hvad du som ejer skal foretage dig? Typer af løsninger, der opfylder kravet

Læs mere

Spildevandsrensning. landet

Spildevandsrensning. landet Spildevandsrensning på landet 2 Nu også spildevandsrensning på landet En del vandløb og søer er trods en stor indsats stadig forurenet. Derfor har Folketinget besluttet, at spildevandet fra ejendomme på

Læs mere

Spildevandsrensning i det åbne land

Spildevandsrensning i det åbne land Spildevandsrensning i det åbne land Ejendomme og sommerhuse i det åbne land, som ikke er tilsluttet offentlig kloak, skal have en lovlig og godkendt spildevandsløsning. Kan du svare ja til et eller flere

Læs mere

DU SKAL INSTALLERE RENSEBRØNDE

DU SKAL INSTALLERE RENSEBRØNDE HELST DU SKAL INSTALLERE RENSEBRØNDE b Ansvar b Adgang b Afhjælpning Hvornår og hvorfor skal du helst installere rensebrønde? Loven siger, at du skal sørge for, at det er muligt at rense dine kloakker

Læs mere

SPILDEVAND. I det åbne land. Teknik & Miljø. Bedre rensning af spildevand. Hvorfor? Hvor? Hvordan? Hvad sker der nu? Hvad koster det?

SPILDEVAND. I det åbne land. Teknik & Miljø. Bedre rensning af spildevand. Hvorfor? Hvor? Hvordan? Hvad sker der nu? Hvad koster det? Teknik & Miljø SPILDEVAND I det åbne land Bedre rensning af spildevand Hvorfor? Hvor? Hvordan? Hvad sker der nu? Hvad koster det? INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 HVORFOR HVAD SIGER LOVEN?... 3 HVOR?...

Læs mere

V a n d i k æ l d e r e n

V a n d i k æ l d e r e n V a n d i k æ l d e r e n Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange tusinde grundejere i Aalborg Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere

Læs mere

Holstebro Kommune. Teknik og Miljø. Spildevand i det åbne land

Holstebro Kommune. Teknik og Miljø. Spildevand i det åbne land Holstebro Kommune Teknik og Miljø iljø - og m r u t a fn else a t t y k es -B er e t s fælle r! a v s n a Spildevand i det åbne land Holstebro Kommune Holstebro Kommune Teknik og Miljø er bl.a. i forbindelse

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Beskyttelse af natur og miljø er vores fælles ansvar Spildevand i det åbne land i Struer Kommune I Struer Kommune bor der ca. 22.500 indbyggere, heraf 18.000 i byer og 4.500

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 7 Det åbne land Vedtaget 15 maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 SPILDEVANDSHÅNDTERING I DET ÅBNE LAND 4 1.1 Udpegning af vandområder 4 1.2 Ejendomme 4 1.3

Læs mere

Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors

Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors Morsø Kommune 1 Spildevandet skal renses bedre Som en del af vandmiljøplanen har Folketinget besluttet, at spildevandet skal renses bedre

Læs mere

VAND I KÆLDEREN KLIMAET FORANDRER SIG. b Ansvar. b Afhjælpning. b Andre gode råd

VAND I KÆLDEREN KLIMAET FORANDRER SIG. b Ansvar. b Afhjælpning. b Andre gode råd VAND I KÆLDEREN KLIMAET FORANDRER SIG b Ansvar b Afhjælpning b Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange tusinde grundejere i Aalborg Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom

Læs mere

Separatkloakering på din vej

Separatkloakering på din vej Separatkloakering på din vej Lejre Forsyning Hvad er separatkloakering? Hvornår sker der hvad? Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og

Læs mere

K o m m u n e n t ø m m e r B u n d f æ l d n i n g ta n k e

K o m m u n e n t ø m m e r B u n d f æ l d n i n g ta n k e K o m m u n e n t ø m m e r B u n d f æ l d n i n g ta n k e Ansvar K L O A K F O R S Y N I N G E N Adgang Afregning Andre gode råd Hvorfor en kommunal tømningsordning? Formålet med en obligatorisk tømningsordning

Læs mere

Prisoverslag for private renseanlæg til spildevand

Prisoverslag for private renseanlæg til spildevand overslag for private renseanlæg til spildevand Formålet med dette notat er at give dig et overblik over prisniveauet for de forskellige løsninger til forbedret rensning af spildevandet på din ejendom.

Læs mere

Velkommen til borgermøde om DET ÅBNE LAND

Velkommen til borgermøde om DET ÅBNE LAND Velkommen til borgermøde om DET ÅBNE LAND 1 Borgermøder den 9. og 11. juni 2009: Velkomst Fremvisning af video Spildevand på landet Hvad siger lovgivningen, Regionplan, Spildevandsplan mm. om det åbne

Læs mere

VIRKER KLOAKKEN IKKE?

VIRKER KLOAKKEN IKKE? VIRKER KLOAKKEN IKKE? Reparation Rensning Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig

Læs mere

Fredericia Kommune Bilag 2 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1

Fredericia Kommune Bilag 2 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1 ANLÆGSTYPER 1.0 Generelt. Fredericia kommune er godkendelsesmyndighed for anlæg på 30 PE og derunder. Ansøgning ved anlæg større end 30 PE skal indsendes

Læs mere

KOMMUNEN TØMMER DIN BUNDFÆLDNINGSTANK. b Ansvar b Adgang b Afregning b Andre gode råd

KOMMUNEN TØMMER DIN BUNDFÆLDNINGSTANK. b Ansvar b Adgang b Afregning b Andre gode råd KOMMUNEN TØMMER DIN BUNDFÆLDNINGSTANK b Ansvar b Adgang b Afregning b Andre gode råd Hvorfor en kommunal tømningsordning? Formålet med en tømningsordning i Aalborg Kommune er at sikre, at alle bundfældningstanke

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til etablering af mini-biologisk renseanlæg.

Ansøgning om tilladelse til etablering af mini-biologisk renseanlæg. Journal nr.: Ansøgning modtaget, dato: Ansøgning om tilladelse til etablering af mini-biologisk renseanlæg. Ansøgningen sendes til: Brønderslev Kommune, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev, email: raadhus@99454545.dk.

Læs mere

SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ FORMÅL - BETYDNING - ANSVAR

SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ FORMÅL - BETYDNING - ANSVAR SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ FORMÅL - BETYDNING - ANSVAR HVORFOR DENNE PJECE? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og vi inden for de kommende år skal forbedre forholdene på din ejendom

Læs mere

Notat FORSLAG TIL TILLÆG NR. 4 TIL SPILDEVANDSPLAN 2013. Spildevandsrensning i det åbne land Favrskov Kommune

Notat FORSLAG TIL TILLÆG NR. 4 TIL SPILDEVANDSPLAN 2013. Spildevandsrensning i det åbne land Favrskov Kommune Notat FORSLAG TIL TILLÆG NR. 4 TIL SPILDEVANDSPLAN 2013 Spildevandsrensning i det åbne land Favrskov Kommune Postadresse: Favrskov Kommune Virksomheder og Grundvand Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010

Læs mere

REGNVANDSBASSINER - EN GRUND MINDRE ELLER MINDRE GRUNDE?

REGNVANDSBASSINER - EN GRUND MINDRE ELLER MINDRE GRUNDE? REGNVANDSBASSINER - EN GRUND MINDRE ELLER MINDRE GRUNDE? Dyre dråber eller en dråbe i havet? KLOAKFORSYNINGEN Regn med, at det regner! Den der fejler i sin forberedelse... Én grund mindre eller mindre

Læs mere

ORDFORKLARING. Skive Vand A/S Norgesvej Skive. Overløb. Faskine. Separering. Regnvandsledning. Fælleskloak. Spildevand. Skel. Ledninger.

ORDFORKLARING. Skive Vand A/S Norgesvej Skive. Overløb. Faskine. Separering. Regnvandsledning. Fælleskloak. Spildevand. Skel. Ledninger. ORDFORKLARING Faskine. Overløb. Separering. En faskine er et hulrum i jorden, der fyldes med sten eller med præfabrikerede kassetter af plastik, der kan købes i byggemarkedet. Regnvandet fra taget føres

Læs mere

information om tømning af samletanke og bundfældningstanke

information om tømning af samletanke og bundfældningstanke information om tømning af samletanke og bundfældningstanke 1 Tanken tømmes for at skåne miljø og grundvand I områder, der ikke har offentlig kloak i Gribskov Kommune, findes der typisk to forskellige slags

Læs mere

Nedsivningsanlæg - i det åbne land

Nedsivningsanlæg - i det åbne land Nedsivningsanlæg - i det åbne land HVOR KAN MAN NEDSIVE? De ejendomme som ligger udenfor de kloakerede områder, kan vælge at rense deres spildevand ved f.eks. at etablere eget nedsivningsanlæg. Det drejer

Læs mere

Ansøgning Etablering af biologisk sandfilteranlæg

Ansøgning Etablering af biologisk sandfilteranlæg Nordfyns Kommune Teknik og Miljø Rådhuspladsen 2 5450 Otterup E-mail: teknisk@nordfynskommune.dk Ansøgning Etablering af biologisk sandfilteranlæg Ejers navn: Ejers adresse: Ejendommen, hvor anlægget skal

Læs mere

Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 9

Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 9 Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 9 Spildevandsrensning i det åbne land ved Uhre, Vrå, Lejrskov, Ferup Skov, Jordrup, Kirsbøl, Knudsbøl og Jordrup Skov By- og Udviklingsforvaltningen Spildevandsteam

Læs mere

TØMNINGSORDNING I LEMVIG KOMMUNE. Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd

TØMNINGSORDNING I LEMVIG KOMMUNE. Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd TØMNINGSORDNING I LEMVIG KOMMUNE Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Hvorfor en kommunal tømningsordning? Lemvig Kommune har en obligatorisk tømningsordning, som Lemvig Vand & Spildevand A/S administrerer.

Læs mere

SMÅ RENSEANLÆG. - til spildevand i det åbne land

SMÅ RENSEANLÆG. - til spildevand i det åbne land SMÅ RENSEANLÆG - til spildevand i det åbne land 1 SMÅ RENSEANLÆG - til spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land, indledning s. 3 Små renseanlæg og rensekrav s. 4 Bundfældningstanke og nye

Læs mere

Tømning af bundfældningsog samletanke

Tømning af bundfældningsog samletanke Tømning af bundfældningsog samletanke Lejre Forsyning Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Hvorfor en tømningsordning? Formålet med en obligatorisk tømningsordning er at sikre, at alle bundfældningstanke

Læs mere

SPILDEVANDSLOSNINGER. Samletank Nedsivningsanlæg Minirenseanlæg Biologisk Sandfilter Pileanlæg Beplantet filter Rodzoneanlæg Biofilter Pumpestationer

SPILDEVANDSLOSNINGER. Samletank Nedsivningsanlæg Minirenseanlæg Biologisk Sandfilter Pileanlæg Beplantet filter Rodzoneanlæg Biofilter Pumpestationer SPILDEVANDSLOSNINGER Samletank Nedsivningsanlæg Minirenseanlæg Biologisk Sandfilter Pileanlæg Beplantet filter Rodzoneanlæg Biofilter Pumpestationer Vi vejleder om den optimale løsning til opgaven! 2 SPILDEVAND

Læs mere

Næstved Kommune Center for Miljø og Natur, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved Tlf.:

Næstved Kommune Center for Miljø og Natur, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved Tlf.: Næstved Kommune Center for Miljø og Natur, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved spildevand@naestved.dk Tlf.: 5588 6170 www.naestved.dk Sags nr. Modtaget, dato: Ansøgning om etablering af Biologisk sandfilter

Læs mere

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag)

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Indhold Beskrivelse Dette sammendrag af spildevandsplanen beskriver de forhold, der har direkte indvirkning på borgerne i de næste 12 år, med mest vægt

Læs mere

Fra septiktank til fælles kloak

Fra septiktank til fælles kloak Fra septiktank til fælles kloak Hvorfor kloakering i det åbne land? Køge Kommune har besluttet, at en række ejendomme i det åbne land skal sluttes til det fælles kloaksystem. Din ejendom er én af dem.

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE > Hvorfor adskiller vi regnvand og spildevand? > Separering på egen grund > Sådan kommer du videre > Mens vi arbejder > Godt for dig, miljøet og Herning

Læs mere

Spildevandsplan Tillæg nr. 3

Spildevandsplan Tillæg nr. 3 Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 3 Spildevandsrensning i det åbne land ved Stepping og Frørup By- og Udviklingsforvaltningen Spildevandsteam Sagsnr: 12/23960 August 2013 Spildevandsplan Spildevandsplan

Læs mere

Individuelle renseanlæg

Individuelle renseanlæg Individuelle renseanlæg Det er forholdene på din ejendom der afgør, hvilke typer af renseanlæg, du må etablere. Der kan være forskel på forholdene imellem dig og din nabo, således at du skal opfylde én

Læs mere

Spildevand på landet. Forslag til strategisk spildevandsplan

Spildevand på landet. Forslag til strategisk spildevandsplan Spildevand på landet Forslag til strategisk spildevandsplan Baggrund for planen Amtet har målsat alle vandløb og søer, og der er i løbet af en årrække gjort en stor indsats overfor spildevandet fra byerne.

Læs mere

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE > Hvorfor adskiller vi regnvand og spildevand? > Separering på egen grund > Sådan kommer du videre > Mens vi arbejder > Godt for dig, miljøet og Herning

Læs mere

virker kloakken ikke?

virker kloakken ikke? virker kloakken ikke? KLOAKFORSYNINGEN Reparation Rensning Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

UDLUFTNING OVER TAGET SÅ UNDGÅR DU KLOAKLUGT!

UDLUFTNING OVER TAGET SÅ UNDGÅR DU KLOAKLUGT! UDLUFTNING OVER TAGET SÅ UNDGÅR DU KLOAKLUGT! b Hvorfor er det dit ansvar at undgå kloaklugt? b Hvornår opstår der kloaklugt? b Hvorfor spuler vi kloakledninger? b Hvad skal du gøre, når vi spuler kloakledninger?

Læs mere

NÅR VI SKAL BRUGE DIN JORD

NÅR VI SKAL BRUGE DIN JORD NÅR VI SKAL BRUGE DIN JORD aftale eller ekspropriation? Hvad er en ekspropriation? Hvorfor giver ekspropriation ikke en højere pris? Hvad er fordelene ved at undgå ekspropriation? Vision 2100 Vi har en

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land NK-Forsyning A/S September 2013 Spildevand Din ejendom skal kloakeres Efter spildevandsplanen for Næstved Kommune skal flere landsbyer og ejendomme i det åbne land kloakeres.

Læs mere

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION?

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? HVORFOR SEPARATKLOAKERE? GODT FOR MILJØET Provas og Haderslev

Læs mere

Ansøgning Etablering af beplantet filteranlæg

Ansøgning Etablering af beplantet filteranlæg Nordfyns Kommune Teknik og Miljø Rådhuspladsen 2 5450 Otterup E-mail: teknisk@nordfynskommune.dk Ansøgning Etablering af beplantet filteranlæg Ejers navn: Ejers adresse: Ejendommen, hvor anlægget skal

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Ikast-Brande Spildevandsplan 2010-2021 Område (Christianshede og Moselund/Hørbylunde)

Tillæg nr. 1 til Ikast-Brande Spildevandsplan 2010-2021 Område (Christianshede og Moselund/Hørbylunde) Tillæg nr. 1 til Ikast-Brande Spildevandsplan 2010-2021 Område (Christianshede og Moselund/Hørbylunde) Ikast-Brande Kommune Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande Sagsbehandler: Stine Bruun Bundesen

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Natur- og Miljøafdelingen Xxx 2011 0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Lovgrundlag... 2 3 Forhold til øvrig planlægning... 3

Læs mere

Tømningsordning. af bundfældningstanke. Ansvar. Adgang. Afregning. Andre gode råd

Tømningsordning. af bundfældningstanke. Ansvar. Adgang. Afregning. Andre gode råd Tømningsordning Slambehandling af bundfældningstanke Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Hvorfor en fælles, obligatorisk tømningsordning? Formålet med en obligatorisk tømningsordning er at sikre, at

Læs mere

Tømning af bundfældningstanke

Tømning af bundfældningstanke KONTAKTOPLYSNINGER Er du i tvivl om noget, kan du læse mere på vores hjemmeside. Du er også altid velkommen til at ringe til os eller sende os en mail. Venlig hilsen Mariagerfjord Kommune Østergade 22

Læs mere

Tømningsordning. af bundfældningstanke. Ansvar. Adgang. Afregning. Andre gode råd

Tømningsordning. af bundfældningstanke. Ansvar. Adgang. Afregning. Andre gode råd Tømningsordning Slambehandling af bundfældningstanke Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Hvorfor en fælles, obligatorisk tømningsordning? Formålet med en obligatorisk tømningsordning er at sikre, at

Læs mere

Næstved Kommune Center for Miljø og Natur, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved Tlf.:

Næstved Kommune Center for Miljø og Natur, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved Tlf.: Næstved Kommune Center for Miljø og Natur, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved spildevand@naestved.dk Tlf.: 5588 6170 www.naestved.dk Sags nr. Modtaget, dato: Ansøgning om etablering af Samletank - som anført

Læs mere

Tilladelse til at etablere nedsivningsanlæg

Tilladelse til at etablere nedsivningsanlæg Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65, Erritsø 7000 Fredericia 24. november 2015 Tilladelse til at etablere nedsivningsanlæg Silkeborg Kommune meddeler hermed tilladelse til at etablere nedsivningsanlæg for husspildevand

Læs mere

Velkommen til borgermøde om DET ÅBNE LAND

Velkommen til borgermøde om DET ÅBNE LAND Velkommen til borgermøde om DET ÅBNE LAND 1 Program: Velkomst og præsentation Se filmen Spildevandet på landet Hvorfor sender vi påbud til jer? Hvem er med? Kort over områderne Hvad skal der til for at

Læs mere

Tillæg nr. 2013/5 til spildevandsplanen. Forbedret spildevandsrensning og ændring af kloakoplande

Tillæg nr. 2013/5 til spildevandsplanen. Forbedret spildevandsrensning og ændring af kloakoplande Tillæg nr. 2013/5 til spildevandsplanen Forbedret spildevandsrensning og ændring af kloakoplande Februar 2016 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 1 2. BESKRIVELSE... 1 2.1 FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING...

Læs mere

Vand i kælderen. Lejre Forsyning. Ansvar. Afhjælpning. Andre gode råd

Vand i kælderen. Lejre Forsyning. Ansvar. Afhjælpning. Andre gode råd Vand i kælderen Lejre Forsyning Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange tusinde grundejere i Lejre Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere

Læs mere

Kloakering i det åbne land via tryksystem Hvad sker der på din ejendom og hvad skal du selv gøre?

Kloakering i det åbne land via tryksystem Hvad sker der på din ejendom og hvad skal du selv gøre? Kloakering i det åbne land via tryksystem Hvad sker der på din ejendom og hvad skal du selv gøre? Side 1 af 8 Baggrund for etablering af kloak HTK Kloak A/S går i gang med kloakering i det område, hvor

Læs mere

Ansøgning Etablering af nedsivningsanlæg

Ansøgning Etablering af nedsivningsanlæg Nordfyns Kommune Teknik og Miljø Rådhuspladsen 2 5450 Otterup E-mail: teknisk@nordfynskommune.dk Ansøgning Etablering af nedsivningsanlæg Ejers navn: Ejers adresse: Ejendommen, hvor anlægget skal etableres:

Læs mere

Tømning af bundfældningstanke/ septiktanke - zoner på Langeland

Tømning af bundfældningstanke/ septiktanke - zoner på Langeland Tømning af bundfældningstanke/ septiktanke - zoner på Langeland Tømningsordning på Langeland! Hvorfor er jeg på tømningsordningen? Formålet med tømningsordningen er at sikre, at alle bundfældningstanke

Læs mere

Eventuelle spørgsmål, kommentar og bemærkninger til dette tillæg skal rettes til:

Eventuelle spørgsmål, kommentar og bemærkninger til dette tillæg skal rettes til: Tillæg til s spildevandsplan Endelig vedtagelse af tillæg nr. 4 til s spildevandsplan 2004 (gældende spildevandsplan for gl. ) for havekolonierne Skovbrynet, Ålund og Storåen. Procedure for vedtagelse,

Læs mere

Det åbne land Overløbsbygværker Renseanlæg

Det åbne land Overløbsbygværker Renseanlæg Det åbne land Overløbsbygværker Renseanlæg Det åbne land Tidsplan for påbud i det åbne land K ø g e R i n g s t e d 2012-2015 Terslev Haslev Dalby Karise S t e v n s Mindst 700 ejendomme i det åbne land

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning Hvorfor skal spildevandet renses?... 4 Hvad siger loven?... 4 I Faxe Kommune... 5 Spildevand i naturen...

Indholdsfortegnelse. Indledning Hvorfor skal spildevandet renses?... 4 Hvad siger loven?... 4 I Faxe Kommune... 5 Spildevand i naturen... Spildevandsrensning i det åbne land Faxe Kommune Hvorfor? Hvordan? - og hvad gælder for min ejendom? Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvorfor skal spildevandet renses?... 4 Hvad siger loven?... 4 I

Læs mere

Nu skal kloakken på din grund deles i regnvand og spildevand

Nu skal kloakken på din grund deles i regnvand og spildevand Nu skal kloakken på din grund deles i regnvand og spildevand Derfor skal din kloak laves om Lolland Forsyning er i samarbejde med Lolland Kommune i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og

Læs mere

Sivedræn lever ikke op til nogen renseklasse. Der er stort terrænfald mod recipient. Der forventes hydraulisk sammenhæng via grundvandet.

Sivedræn lever ikke op til nogen renseklasse. Der er stort terrænfald mod recipient. Der forventes hydraulisk sammenhæng via grundvandet. VEJ_NAVN HUS_NR Afledningsform fra spildevand i det åbne land Renseklasse Vandområdeplan Vurdering Påbud Ballerup Byvej 314 trixtank -> faskine O Trixtank og faskine er en gammel spildevandsløsning, der

Læs mere

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd. Side

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd. Side VAND I KÆLDEREN Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange grundejere i Frederikshavn Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan glæde

Læs mere

NOTAT: BBR afløbskoder inklusiv vejledende tekst

NOTAT: BBR afløbskoder inklusiv vejledende tekst 1 Fælleskloakeret: Spildevand + tag- og 2 Fælleskloakeret: Spildevand + delvis tagog Anvendes til grunde, hvor alt spildevand og alt tag- og ledes fra grundens fælleskloakerede spildevandssystem. Anvendes

Læs mere

tømningsregulativ for bundfældningstanke - med virkning fra 1. april 2011 1

tømningsregulativ for bundfældningstanke - med virkning fra 1. april 2011 1 tømningsregulativ for bundfældningstanke - med virkning fra 1. april 2011 1 Indhold 1. LOVGRUNDLAG, FORMÅL OG OMFANG 3 2. ODSHERRED FORSYNINGS ORGANISERING 3 3. DEFINITION OG ANVENDELSE 3 4. FUNKTIONSKRAV

Læs mere

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand By, Erhverv og Natur Teknisk Bilag Håndtering af regnvand VELKOMMEN Dette bilag er udarbejdet som et teknisk supplement til Strategi for håndtering af regnvand. Udover en generel introduktion til afledning

Læs mere

Ballerup Kommune. Spildevandsplan Bilag 11 Oversigt over ejendomme i det åbne land og deres spildevandsløsninger

Ballerup Kommune. Spildevandsplan Bilag 11 Oversigt over ejendomme i det åbne land og deres spildevandsløsninger Ballerup Kommune Spildevandsplan 2017-2027 11 Bilag 11 versigt over ejendomme og deres spildevandsløsninger versigt over ejendomme Vejnavn Husnr. Afledningsform Ballerup Byvej 314 Trixtank -> faskine Trixtank

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes Spildevandsplan Tillæg nr. 16: Spildevandsrensning i det åbne land

Mariagerfjord Kommunes Spildevandsplan Tillæg nr. 16: Spildevandsrensning i det åbne land Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 06.00.05-p15-5-15 Mariagerfjord Kommunes Spildevandsplan 2011-2021

Læs mere

VIRKER KLOAKKEN IKKE?

VIRKER KLOAKKEN IKKE? VIRKER KLOAKKEN IKKE? b Reparation b Rensning b Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt

Læs mere

Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land

Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 64 Offentligt Notat Vand J.nr. 439-00006 Ref. KDL Den 3. november 2006 Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land Baggrund

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Centralisering af spildevandsrensning og kloakering af det åbne land Askø-Dannemare

Læs mere

Tillæg nr. 10 til spildevandsplan for Odder Kommune

Tillæg nr. 10 til spildevandsplan for Odder Kommune Tillæg nr. 10 til spildevandsplan 2001 2008 for Odder Kommune Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og indledning 2. Lovgrundlag 3. Miljøvurdering 4 Areal og ejerforhold 5. Ændring af kloakopland og kloakeringsprincip

Læs mere