Benchmarking som strategisk redskab - det handler om at optimere virksomhedens værdi. 11. marts 2010 Ina Dam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Benchmarking som strategisk redskab - det handler om at optimere virksomhedens værdi. 11. marts 2010 Ina Dam"

Transkript

1 Benchmarking som strategisk redskab - det handler om at optimere virksomhedens værdi 11. marts 2010 Ina Dam

2 Indhold Det er tid til at få styr på forretningen Hvor er branchen på vej hen? Highlights fra Deloittes analyse af beklædningsbranchen januar 2010 Benchmarking som input til strategiske beslutninger Hvordan klarer I jer i forhold til andre i branchen? Strategien fundamentet for virksomhedens udvikling Det handler om at forbedre chancen for at skabe gode, økonomiske resultater Hvad er en vinderstrategi Hvorfor klarer nogle virksomheder sig fantastisk, når andre råber krise? Introduktion til det videre forløb med individuel sparring

3 Det er tid til at få styr på forretningen Komaen er overstået! De fleste er kommet videre og ser fremad Nogle har fundet ud af, hvilken vej de skal gå Andre er ved at finde ud af det Det er tid til at få styr på forretningen.

4 Er der noget positivt ved den aktuelle krise? JA! Vi bliver tvunget back to basic og er nødt til at have mere fokus på kunderne, end vi måske hidtil har haft Vi har fået en anledning til at kigge os selv efter i sømmene. Vi skal hele tiden fokusere og skære det unødvendige og overflødige væk Vi bliver mere bevidste om, hvad der er vigtigt. Vi er nødt til at prioritere, for noget er mere vigtigt end noget andet Sanserne er skærpet. Der er mere på spil, og det kan være meget sundt Alting er blevet billigere til salg. Det giver muligheder for fx opkøb ikke mindst for stærke virksomheder Vi bliver tvunget til at få styr på vores forretning og det er godt!

5 Krisen er et udskilningsløb, der. Bringer stærk virksomhedsledelse i forreste række Kræver helt nye tænkemåder Kræver fokus, energi og vedholdenhed Fordrer helikoptersyn, mod og handlekraft Kræver en tydelig vision og strategi, der motiverer medarbejderne til at gøre en ekstra indsats Belønner dem, der handler!

6 Kompleksitet Handlingsmuligheder Stor Forretningsmodel Tilpasning af strategi Centralisering Outsourcing Fremtidssikrede investeringer Optimering af produktion og administration Højere kvalitetsniveau Højere produktivitet Kortere gennemløbstider Effektiv administration Lille Kort Driftsbesparelser Tid til at handle Lang Optimering af indkøbsområdet Reduktion af lønomkostninger Optimering af betalingsprocesser Minimering af lagerbindinger Den meget kriseramte virksomhed har brug for nogle hurtige gevinster, men skal også huske at trimme organisationen og opnå nogle af de mere vedvarende besparelser Den mindre kriseramte virksomhed kan hente vedvarende besparelser ved optimering af virksomhedens forretningsprocesser. Det vil ruste virksomheden til at komme bedre gennem krisen Den sunde virksomhed skal udnytte krisen til at styrke sin konkurrencesituation, få styr på strategien og få et forspring

7 Har I styr på jeres forretning? Kender I jeres mest kritiske udfordringer? Og ved I, hvordan I skal håndtere dem?

8 Et overblik over sundhedstilstanden kan være værdifuld Likviditet og arbejdskapital Finansiering Styre likviditet og finansiering Optimere omkostningsstrukturen Forberede fremtidig vækst - Rapportering og budgettering - Skat, moms og afgifter Driftsbesparelser og optimering Finansiel risikostyring Human Capital - - Strategi - - Forretningsmæssig risikostyring 8

9 Hvor er branchen på vej hen? Highlights fra Deloittes analyse af beklædningsbranchen januar 2010

10 Deloittes analyse af beklædningsbranchen januar gang analysen udgives Størrelsesfordelingen af virksomhederne i analysens seneste år Analysen bygger på tal for indleverede årsrapporter frem til oktober % 6% 4% 31% Krisen er ikke fuldt ud afspejlet i tallene 18% 28% For første gang også en analyse af udviklingen i detailhandlen og eksporten 0-3 ansatte 4-9 ansatte ansatte ansatte ansatte ansatte

11 Highlights fra analysen af beklædningsbranchen Indtjeningen er faldende andelen af virksomheder i farezonen er stigende Hver 5. virksomhed befinder sig i farezonen med alvorlige problemer med et for lavt niveau for både soliditet og afkast Over en periode på 3 år har ca. halvdelen haft underskud i mindst et af de 3 år De mindre virksomheder med 1-9 ansatte er hårdest ramt af den økonomiske krise og bunden er formentlig ikke nået for dem endnu Blandt de mindre virksomheder kom 44% ud med underskud i 2008

12 Andelen af virksomheder med underskud er steget Hver tredje virksomhed havde underskud i 2008/09 48% af virksomhederne har oplevet underskud indenfor de seneste 3 år Af 98 virksomheder med underskud i 2008/09 havde 32 virksomheder også negativ egenkapital. Disse virksomheder skal i nær fremtid have tilført kapital for at undgå konkurs Antal virksomheder med hhv. overskud og underskud 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Overskud 78% 74% 63% 52% 22% 26% 37% Overskud alle 3 år Underskud

13 Der er ikke opnået maksimal indtjening af hver omsætningskrone Overskudsgraden udtrykker indtjeningsevne pr. omkostningskrone Et udtryk for evnen til at drive virksomheden omkostningseffektivt og driftsoptimalt ledelsens evne til at tilpasse omkostningsniveauet til det aktuelle aktivitetsniveau Jo højere overskudsgrad, desto bedre forrenter virksomheden den investerede kapital Den gennemsnitlige overskudsgrad har været faldende gennem hele perioden Overskudsgrad 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% Median Nedre kvartil Øvre kvartil

14 Indtjeningen pr. ansat har været faldende i 2008/09 Indikerer, at branchen generelt ikke har været god nok til at styre omkostningerne Omkostningerne er ikke reduceret i takt med faldet i omsætningen Primært resultat pr. ansat i t.kr Median Nedre kvartil Øvre kvartil

15 Eksporten til de største lande falder Eksporten til de 10 største eksportlande er faldet med 5,5% i de første 8 måneder af 2009 Eksporten til disse 10 lande udgør omkring 55% af den samlede omsætning i branchen Den samlede eksport er faldet med 7,4% i de først 8 måneder af 2009 Den samlede eksport udgør omkring 90% af den samlede omsætning i branchen Den økonomiske udvikling i især de Nordeuropæiske lande er derfor vigtig for afsætningsmulighederne

16 Soliditet Hver 5. virksomhed befinder sig i farezonen Afkast af investeret kapital Højere end 15% Lavere end 10% Højere end 10% 31,5% 40,8% 21% har faretruende regnskabstal for 2008/09 med en soliditet mindre end 15% og et afkast af investeret kapital på under 10% Disse virksomheder er i farezonen for at gå konkurs Lavere end 15% 21,0% 6,7% Mere end hver 4. af de mindre virksomheder (1-9 ansatte) befinder sig i farezonen Soliditet = Egenkapital /samlet balance Hvis en virksomhed har belånt stort set alle sine værdier, er soliditetsgraden lav Afkast af investeret kapital = Primært resultat /investeret kapital *100 Viser virksomhedens evne til at tjene penge

17 Den vigende efterspørgsel gør det vanskeligt at vokse sig ud af krisen Der skal gennemføres omkostningsbesparelser

18 Revisors syn på mulige fokusområder quick-wins Likviditetsstyring/arbejdskapital optimering af pengestrømme Tæt styring af medarbejderressourcer med afstemning af kapacitet og behov samt en hurtig reaktion på mismatch. Fokus på markedsvendte aktiviteter til fordel for internt rettede projekter Fortsætte med at lave innovation i form af udvikling af nye ydelser/produkter, man kan bringe til markedet specielt når det lysner igen! Rapportering og budgettering Omkostningsreduktion og driftsbesparelser Finansieringsforhold, gælds- og egenkapitalstruktur Skatte- og momsmæssig optimering af cash flow mv. Salgsmodning af virksomheden Skattemæssige optimeringsmuligheder i forbindelse med generationsskifte i familieforhold Strategisk vurdering af mulige opkøb til porteføljen Deloitte Touche Tohmatsu

19 Er jeres virksomhed toptrimmet? Er kundeservicen i top? Leverer I præcis det, som kunden forventer og til aftalt tid? Vinder I nye opgaver på grund af god kundeservice? Er jeres arbejdsflow effektivt? Løses opgaverne altid lige efter bogen? Er jeres papirflow effektivt? Kan i se jer fri for, at papirer ofte ligger stille i små bunker omkring? Sker håndtering af opgaver i overvejende grad hurtigt og effektivt? Er I de bedste til at planlægge, overholde aftaler og tidsfrister? Er samarbejdet på tværs af afdelinger/funktioner helt i top? Er der en god forståelse for hinandens forskellige arbejdsopgaver? Har I styr på effektiv fejlhåndtering og kvalitetssikring? Arbejder I ud fra faste arbejdsmetoder, standarder, tjeklister? Er jeres arbejdsrutiner optimeret, så I når det bedste resultat? Bliver medarbejderne involveret i udviklings- og forbedringstiltag? Hvis I svarer nej til flere af ovenstående spørgsmål, så er der (stadig) et potentiale hos jer 2009 Deloitte Touche Tohmatsu

20 Benchmarking som input til strategiske beslutninger - hvordan klarer I jer i forhold til andre i branchen?

21 Hvordan klarer I jer i forhold til andre i branchen? (1/2) 1) Afkast af investeret kapital 2) Overskudsgrad 100% 80% 60% 40% 20% 0% Branche samlet 4-9 ansatte Delbranche Test Bombibitt ApS ApS 15% 10% 5% 0% Branche samlet 4-9 ansatte Delbranche Test Bombibitt ApS ApS 5) Omsætning pr. ansat i t.kr. 6) Primært resultat pr. ansat Branche samlet ansatte Delbranche Test Bombibitt ApS ApS Branche samlet 4-9 ansatte Delbranche Test Bombibitt ApS ApS

22 Hvordan klarer I jer i forhold til andre i branchen? (2/2) 3) Omsætningshastighed for investeret kapital 4) Investeret kapital ultimo pr. ansat i t.kr. 15,0 10,0 5,0 0, Branche samlet 4-9 ansatte Delbranche Test Bombibitt ApS ApS Branche Branche samlet samlet ansatte ansatte Delbranche Test Bombibitt ApS ApS 7) Soliditetsgrad 8) Egenkapitalforrentning 80% 60% 40% 20% 0% Branche samlet 4-9 ansatte Delbranche Test Bombibitt ApS ApS 60% 40% 20% 0% -20% % Branche samlet 4-9 ansatte Delbranche Test Bombibitt ApS ApS

23 Strategien - det handler om at forbedre chancen for at skabe gode, økonomiske resultater

24 Har I tilpasset jeres strategiplan i løbet af det sidste år? Ved jeres medarbejdere, hvordan de kan bidrage til strategien? Sikrer jeres strategiske tiltag en fornuftig udvikling af virksomheden bliver virksomhedens værdi optimeret?

25 Strategi i en krisetid handler om. At forbedre chancen for at skabe gode, økonomiske resultater At få de kortsigtede tiltag sat ind i virksomhedens langsigtede strategiske ramme At være skarp og fokuseret i strategien og herigennem at signalere handlekraft og beslutsomhed overfor medarbejdere, kunder og eksterne samarbejdspartnere At undgå at udføre undvigelsesmanøvren. Det kan næppe lade sig gøre at køre udenom krisen...

26 Tiden er til at starte på hovedet..! HVORNÅR OG HVORDAN? HVAD? Handlingsplaner Strategi(er) Mål Idégrundlag HVORFOR? Vision Og det er meget passende, for STRATEGI ER NOGET, MAN GØR! Der er traditionelt meget fokus på HVORFOR? på bekostning af HVORDAN? I den klassiske tilgang er strategi noget, en organisation HAR I den handlingsorienterede tilgang er strategi noget, organisationen GØR

27 Sørg for at arbejde med den handlingsorienterede tilgang Det er ved den handlingsorienterede tilgang, der skabes resultater Men de kortsigtede, handlingsorienterede tiltag er nødt til at blive sat ind i en mere langsigtet strategisk ramme for virksomheden For ellers er risikoen, at der bliver tale om konstant daglig brandslukning I risikerer at løbe i hver jeres retning og mod hver jeres mål Og virksomheden bliver aldrig den succes, I drømmer om!

28 Så vi er nødt til at have styr på den strategiske ramme Ændres helst ikke HVORFOR? Vision. Idégrundlag Pejlemærke/ledestjerne Langsigtet eller vedvarende situation Eksistensgrundlag/ Markedsbehov HVAD? Mål Resultater på kort og lang sigt HVORDAN OG HVORNÅR? Strategi(er) Handlingsplaner Middel Timing Justeres løbende og også have styr på den vision, der skal være for arbejdet i virksomheden: Hvad vil I stræbe efter at opnå? Hvilke behov vil I leve af at dække?

29 En god strategi Forholder sig til virksomhedens interne og eksterne situation I skal kende jeres venner og jeres fjender I skal kende jeres position i forhold til resten af branchen (benchmarking) I skal turde spå om fremtiden, selv om den er usikker Udnytter virksomhedens styrker og muligheder og imødegår virksomhedens svagheder og trusler Er justerbar i erkendelse af, at den nuværende situation ikke er statisk - men dynamisk De langsigtede statiske 3-5 års detaljerede strategiplaner er yt! Er forståelig og brugervenlig for hele organisationen

30 Test strategien Fokuserer strategien på virksomhedens centrale udfordringer? Er der en sammenhæng mellem vision, mål, strategi og handlingsplaner? Vil strategien resultere i en bedre position og bedre økonomiske resultater? Har organisationen ressourcer og kompetencer til at realisere strategien? Er det klart, hvem der gør hvad for at realisere strategien? Og er der fuld opbakning? Tør I offentliggøre strategiens hovedindhold på fx jeres hjemmeside?

31 Hvad er en vinderstrategi? - hvorfor klarer nogle virksomheder sig fantastisk, når andre råber krise?

32 Et par guidelines til en vinderstrategi Kig ud af forruden og ikke ud af bagruden! Tænk længere ud i fremtiden hvem er fremtidens kunder og medarbejdere? Få styr på jeres egne fremtidige værktøjer hvad skal være jeres våben til at vinde kampen? Vær åben og fleksibel overfor nye teknologier og muligheder. Vær villig til at tage imod dem Bryd med den fastlåste opfattelse den åbne og fremsynede virksomhed vinder Tro på, at I hele tiden kan blive bedre det tillader jer at udvikle jer og se nye muligheder Skab handling!

33 Hvad er en vinderstrategi lige nu? Man skal differentiere sig samt bruge den fornødne tid til at gå ud og spørge kunderne om, hvad de har brug for, hvad der er vigtigt for dem, og så sørge for, at det er det, de får Birgit W. Nørgaard, tidligere adm. direktør for Carl Bro A/S At holde fast i troen på sit projekt. Man skal ikke kun tænke på kort sigt, men hele tiden være opmærksom på, at man ikke kommer til at skære det vigtigste væk. Skære sjælen væk Ane Ry, Adm. direktør for Storm Management A/S I vores branche er kampen om lancering af ny produkter blevet meget intensiveret, og derfor gælder det om hele tiden og på alle måder at stramme op, så man kan være med helt forrest Jesper Kløve, Senior Vice President i Novo Nordisk A/S En vinderstrategi i min type virksomhed er, at man sørger for at bevæge sig fremad mod sit mål med forudsigelighed og stabilitet M.A.L.T Nielsen, Brigadegeneral, Stabschef, Flyvertaktisk Kommando En vinderstrategi begynder med, at man tager udgangspunkt i situationen og anerkender, at det lige nu er lidt op ad bakke. Og så skal man arbejde på langt sigt, være tro mod sig selv og sørge for, at værdierne er på plads. Se muligheder i krisen. Hele tiden sørge for at holde retningen og undgå for meget forvirring Alfred Josefsen, adm. direktør i Irma

34 Introduktion til det individuelle sparringsforløb - vi skal have sat fokus på det væsentligste for jer!

35 Den individuelle sparring Der er afsat 2 timer til hver virksomhed Vi udarbejder på forhånd et individuelt benchmark og præsenterer det for jer på mødet Efter den individuelle sparring udarbejder vi et kortfattet opfølgningsnotat med vores umiddelbare anbefalinger til virksomhedens videre strategiske fokus Opfølgningsnotatet sendes direkte til jer via mail Hvis der er behov for sparring i forbindelse med det fremsendte notat, klarer vi det via mail eller telefon efterfølgende Tilmelding via (link udsendt på mail)

36 Det individuelle benchmark Baserer sig på offentligt tilgængelige regnskabstal Vi mangler måske nogle oplysninger om jeres virksomhed for at kunne udarbejde netop jeres benchmark fx jeres omsætning de sidste 2-3 år I så fald sender vi et skema på mail, som I skal udfylde og returnere Vi har brug for hurtig respons fra jeres side pga. kort tidsfrist

37 I sætter dagsordenen for den individuelle sparring Opmærksomhed på den situation, I befinder jer i: Forstærket fokus på de interne forhold organisation, kvalitetssikring mv. Scenarieplanlægning konsekvenser af en længerevarende recession. Tæt styring af medarbejderressourcer med afstemning af kapacitet og behov, samt en hurtig reaktion på mismatch. Fokus på markedsvendte aktiviteter kontra internt rettede projekter Fortsætte med at være innovative og udvikle nyt, som kan bringe til markedet, specielt når det lysner igen Er de interne forudsætninger på plads?: Ledelsesressourcer Medarbejdere og deres kompetencer Finansiel formåen Administrative ressourcer Fysiske ressourcer Strategi og implementeringskraft

38 I kan også anvende den individuelle sparring til: Kvalitetssikring af jeres strategimateriale og sparring til at udforme en endnu skarpere strategi Fremsend gerne materiale, som I ønsker et eksternt blik på - fx: Forretningsplan Strateginotater Målformuleringer Markedsføringsmateriale Økonomiske forhold Andet? Materiale kan sendes til:

39 Deloitte Touche Tohmatsu Deloitte er en betegnelse for Deloitte Touche Tohmatsu, der er en schweizisk organisation (Verein), og dets netværk af medlemsfirmaer. Hvert medlemsfirma udgør en separat og uafhængig juridisk enhed. Vi henviser til for en udførlig beskrivelse af den juridiske struktur i Deloitte Touche Tohmatsu og dets medlemsfirmaer. Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu

Opsamling på det individuelle sparringsforløb Refleksioner og opmærksomhedspunkter. Torsdag d. 25. marts 2010 Ina Dam

Opsamling på det individuelle sparringsforløb Refleksioner og opmærksomhedspunkter. Torsdag d. 25. marts 2010 Ina Dam Opsamling på det individuelle sparringsforløb Refleksioner og opmærksomhedspunkter Torsdag d. 25. marts 2010 Ina Dam Den individuelle sparring Formålet har været at sætte fokus på det væsentligste for

Læs mere

Seminar om finanskrisen. Finanskrisen Sådan styrer du gennem krisen

Seminar om finanskrisen. Finanskrisen Sådan styrer du gennem krisen Seminar om finanskrisen Finanskrisen Sådan styrer du gennem krisen På vores seminar får du viden om konkrete værktøjer og initiativer, der kan optimere og beskytte værdierne i din virksomhed. Kriser er

Læs mere

Passion for fashion Modebranchen er i bedring, og flere virksomheder har overskud. Deloitte, august 2011

Passion for fashion Modebranchen er i bedring, og flere virksomheder har overskud. Deloitte, august 2011 Passion for fashion Modebranchen er i bedring, og flere virksomheder har overskud Deloitte, august 2011 Passion for fashion Indledning Deloitte præsenterer hermed endnu en midtvejsanalyse af den økonomiske

Læs mere

E-handelsbranchen i Danmark

E-handelsbranchen i Danmark E-handelsbranchen i Danmark Analyse af den økonomiske udvikling i branchen Deloitte 2014 BG TMT Hovedkonklusioner E-handelsbranchen er sund, men ikke uden udfordringer 7 ud af 10 virksomheder har overskud

Læs mere

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014 Økonomisk analyse af 15 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 214 2 Indholdsfortegnelse 4 5 6 9 1 13 14 Indledning Kommentar Rentabilitet Soliditetsgrad Likviditet Virksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark

Tøjbranchen i Danmark Tøjbranchen i Danmark Vækst i eksporten af modetøj skaber bedre resultater hos producenter og engroshandler. Tøjbutikkerne har det stadig hårdt. Deloitte 2016 Tøjbranchen Indledning Deloitte præsenterer

Læs mere

IVÆKST Økonomiværkstedet Regnskab

IVÆKST Økonomiværkstedet Regnskab IVÆKST Økonomiværkstedet Regnskab 2012 Velkommen til Økonomiværkstedet Program 07:45 Kaffe 08:00 Regnskab 08:55 Pause 09:00 Eksempel/øvelse med regnskab 09:20 Eksempel på faresigneler 09:35 Diskussion

Læs mere

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013 Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13 Oktober 2013 Indhold 3 5 8 11 12 14 15 Indledning Rentabilitet Elementer i rentabiliteten Soliditet Likviditet Speditionsvirksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder. Deloitte, Juni 2014

Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder. Deloitte, Juni 2014 Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder Deloitte, Juni 2014 Beklædningsbranchen Indledning Deloitte præsenterer hermed endnu en midtvejsanalyse af den økonomiske situation, trends og udvikling i

Læs mere

Bo Odgaard (Bodgaard@deloitte.dk) 23. september 2008

Bo Odgaard (Bodgaard@deloitte.dk) 23. september 2008 Bo Odgaard (Bodgaard@deloitte.dk) 23. september 2008 1 Definition af en risiko Enhver udvikling, som helt eller delvist vil kunne afholde en virksomhed fra at nå de strategiske målsætninger. Proaktiv Enhver

Læs mere

Dansk Byggeri bestyrelseskonference Horsens 12. januar August 2016

Dansk Byggeri bestyrelseskonference Horsens 12. januar August 2016 Dansk Byggeri bestyrelseskonference Horsens 12. januar 2017 August 2016 Thomas Frommelt Partner i Deloitte, statsautoriseret revisor Statsautoriseret revisor i 2005 Partner i 2008 Leder af Deloittes branchegruppe

Læs mere

Workshop Få bedre bundlinje brug økonomi, regnskab og nøgletal aktivt

Workshop Få bedre bundlinje brug økonomi, regnskab og nøgletal aktivt Workshop Få bedre brug økonomi, regnskab og nøgletal aktivt Velkommen Statsautoriseret revisor: Susanne Varrisboel Kristian B. Lassen PwC www.pladstilambitioner.dk Wokshop - Få bedre Side 2 Indlægsholdere

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark. Eksporten og internethandlen buldrer derudaf. Deloitte 2015

Tøjbranchen i Danmark. Eksporten og internethandlen buldrer derudaf. Deloitte 2015 Tøjbranchen i Danmark Eksporten og internethandlen buldrer derudaf Deloitte 2015 Tøjbranchen Indledning Deloitte præsenterer hermed endnu en midtvejsanalyse af den økonomiske situation, trends og udviklingen

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

Kom på forkant med rentabel og kontrolleret vækst. 2015 Deloitte

Kom på forkant med rentabel og kontrolleret vækst. 2015 Deloitte Kom på forkant med rentabel og kontrolleret vækst Er begreberne KONTROL mv. ikke modstridende til VÆKST; Tænke nyt / Flyt grænser 2015 2013 Deloitte Rentabel: 10 5 = 5 Kontrolleret Vækst : Der er regnet

Læs mere

December Markedsgruppe Transport. Danske speditører. Den økonomiske udvikling 2006/07

December Markedsgruppe Transport. Danske speditører. Den økonomiske udvikling 2006/07 December 27 Markedsgruppe Transport Danske speditører Den økonomiske udvikling 26/7 Indhold Indhold Indledning...3 Rentabilitet...5 Resultat...5 Forrentning af egenkapital...6 Fordeling af resultat...6

Læs mere

Leverandører til vindmølleindustrien. 31. august 2011

Leverandører til vindmølleindustrien. 31. august 2011 Leverandører til vindmølleindustrien 31. august 2011 Vores team Peter Rønde Jakobsen Corporate Finance Lars Skovgaard Corporate Finance Frederik Behnk Financial Advisory Services Sune Olsen Clients & Markets

Læs mere

Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012. v/torben Toft Kristensen

Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012. v/torben Toft Kristensen Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012 v/torben Toft Kristensen Agenda 1. Situationer med værdiansættelse 2. Principper for værdiansættelse 3. Praktisk eksempel 4. Forhold som påvirker

Læs mere

Likviditetskrise set fra bankens side. 20. januar 2008

Likviditetskrise set fra bankens side. 20. januar 2008 Likviditetskrise set fra bankens side 20. januar 2008 Forløbet Sub-prime krisen bryder ud i løbet af sommeren 2007 ballonen springer Pengemarkedskrisen startede i efteråret 2007 De høje interbankrenter

Læs mere

Viden til tiden. Værdi af virksomheder. Nykøbing 26. november 2015

Viden til tiden. Værdi af virksomheder. Nykøbing 26. november 2015 Viden til tiden Værdi af virksomheder Nykøbing 26. november 2015 Værdi af virksomheder Hvad er en virksomhed værd? Ingenting hvis der ikke er købere?? Er det sådan?? Jo og nej o Hvem er det der ser o Hvad

Læs mere

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2011/12. Oktober 2012

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2011/12. Oktober 2012 Danske Speditører Den økonomiske udvikling 211/12 Oktober 212 Indhold 3 5 8 1 11 14 15 Indledning Rentabilitet Elementer i rentabiliteten Soliditetsgrad Likviditet Speditionsvirksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011 FAQTUM brancheanalyse Brancheanalyse Automobilforhandlere august 211 FAQTUM Dansk virksomhedsvurdering ApS har beregnet udviklingen hos de danske automobilforhandlere for de seneste 5 år, for at se hvorledes

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Analyse af de 40 største entreprenørvirksomheder i den danske bygge- og anlægsbranche. August 2016, udarbejdet af Thomas Frommelt

Analyse af de 40 største entreprenørvirksomheder i den danske bygge- og anlægsbranche. August 2016, udarbejdet af Thomas Frommelt Analyse af de 40 største entreprenørvirksomheder i den danske bygge- og anlægsbranche August 2016, udarbejdet af Thomas Frommelt Analysen er udarbejdet af Thomas Frommelt Partner, statsautoriseret revisor

Læs mere

Analyse af danske speditører 2004/05.

Analyse af danske speditører 2004/05. Februar 2006 Markedsgruppe Logistik Analyse af danske speditører 2004/05. Den økonomiske udvikling i speditionsbranchen Indledning Indhold Indledning Indledning 2 Resumé og anbefalinger 3 Rentabilitet

Læs mere

Hvor moden er kommunernes økonomistyring? Ulrik Bro Müller

Hvor moden er kommunernes økonomistyring? Ulrik Bro Müller Hvor moden er kommunernes økonomistyring? Ulrik Bro Müller Agenda Økonomifunktionen skal understøtte den strategiske økonomistyring som grundlag for effektive kommuner Vi mener, at økonomifunktionen skal

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Begrundelser for samarbejde Forskellige samarbejdsmodeller

Læs mere

Branchegruppe Installatører og Sikring September 2012. Analyse af installationsbranchen.

Branchegruppe Installatører og Sikring September 2012. Analyse af installationsbranchen. Branchegruppe Installatører og Sikring September 2012 Analyse af installationsbranchen. Indhold 4 7 13 17 23 25 32 34 36 37 38 Indledning Indtjening Omsætning og overskudsgrad Branchens pengebinding Soliditet

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen.

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen. Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014 Analyse af installationsbranchen. Indhold 4 5 6 12 14 16 20 21 22 26 28 29 30 31 Overordnede resultater Elementer i en sund installationsvirksomhed Indtjening

Læs mere

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen.

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen. Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014 Analyse af installationsbranchen. Indhold 4 5 6 12 14 16 20 21 22 26 28 29 30 31 Overordnede resultater Elementer i en sund installationsvirksomhed Indtjening

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL?

Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL? Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL? Industrigruppe Finans Er du klar til digital indrapportering af finansielle data? Finansielle

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

September 2013. Analyse af installationsbranchen.

September 2013. Analyse af installationsbranchen. September 2013 Analyse af installationsbranchen. Indhold 4 6 12 15 21 23 28 30 32 39 40 41 42 Indledning Indtjening Omsætning og overskudsgrad Branchens pengebinding Soliditet Afkast af investeret kapital

Læs mere

Analyse af leverandører til vindmøllebranchen Markedsnyt 2009

Analyse af leverandører til vindmøllebranchen Markedsnyt 2009 Analyse af leverandører til vindmøllebranchen Markedsnyt 2009 December 2009 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 Forventninger til fremtiden og vores generelle anbefalinger 4 2 Internationale tendenser

Læs mere

Henvisningsaftale mellem Region Syddanmark og Deloitte. Udstationering af medarbejdere. Juni 2013

Henvisningsaftale mellem Region Syddanmark og Deloitte. Udstationering af medarbejdere. Juni 2013 Henvisningsaftale mellem Region Syddanmark og Deloitte Udstationering af medarbejdere Juni 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ydelser og honorar... 4 Deloittes metode ved udstationering... 6 Deloittes-team...

Læs mere

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Forretningsudvikling i teori og praksis

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Forretningsudvikling i teori og praksis Holbæk Regionens Erhvervsråd Forretningsudvikling i teori og praksis Forretningsudvikling teori Dagsorden v/jesper Salling Nielsen Forretningsudvikling praksis v/arkitekt Thomas Kullegaard Jesper Salling

Læs mere

Tjekliste til øget bundlinje, cashflow og værdi

Tjekliste til øget bundlinje, cashflow og værdi Tjekliste til øget bundlinje, cashflow og værdi Med udgangspunkt i virksomhedens værdigrundlag er det opgaven for bestyrelse og daglig ledelse af enhver virksomhed, at skabe øget afkast og værdi til ejerne.

Læs mere

FSR-WORKSHOP Vækst via nøgletal

FSR-WORKSHOP Vækst via nøgletal FSR-WORKSHOP Vækst via nøgletal VELKOMMEN Statsautoriseret revisor Kristian B. Lassen Thomas Kroghede PwC www.pladstilambitioner.dk Foredragsholdere Kristian B. Lassen Regionsleder for PwC indenfor SMV

Læs mere

Modeanalysen Tøjbranchen i Danmark. 15. November

Modeanalysen Tøjbranchen i Danmark. 15. November Modeanalysen 2016 Tøjbranchen i Danmark 15. November Tøjbranchen Indledning Deloitte præsenterer hermed endnu en midtvejsanalyse af den økonomiske situation, trends og udviklingen i den danske tøjbranche.

Læs mere

Regnskabsåret 2010 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2010 i bygge- og anlægsbranchen Dansk Byggeris regnskabsanalyse for året 2010 viser, at krisen som brød ud i lys lue tilbage i 2008, for alvor begyndte at kræve sine ofre i bygge- og anlægsbranchen i 2010. Regnskaberne afspejler, at

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl Velkommen

Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl Velkommen Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl. 11.00 Velkommen Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder godkendelse

Læs mere

Sikkerhedsbranchen Analyse af den økonomiske udvikling

Sikkerhedsbranchen Analyse af den økonomiske udvikling Sikkerhedsbranchen Analyse af den økonomiske udvikling Indledning Deloittes markedsgruppe for Real Estate præsenterer for 2. gang en analyse af den økonomiske udvikling i sikkerhedsbranchen. Formålet med

Læs mere

Ledelse og kvalitet i bestyrelsesarbejdet

Ledelse og kvalitet i bestyrelsesarbejdet Ledelse og kvalitet i bestyrelsesarbejdet Hanne Harmsen Deloitte Consulting Akkrediteringsrådet Styrk arbejdet i bestyrelserne, 17. september 2014 Inputtet udefra Universitetsbaggrund. Forskning og undervisning

Læs mere

Entreprenører Markedsnyt 2011. Oktober 2011

Entreprenører Markedsnyt 2011. Oktober 2011 Entreprenører Markedsnyt 2011 Oktober 2011 Indhold 3 4 5 7 7 8 11 13 15 17 17 17 17 18 18 18 20 21 22 1. Indledning 2. Branchegruppe Entreprenører 3. Opsummering 4. Nøgletalsanalyser 4.1 Branchens udvikling

Læs mere

Afklaringsnotat udbud af hjemmehjælpsydelser i Horsens Kommune

Afklaringsnotat udbud af hjemmehjælpsydelser i Horsens Kommune NOTAT Afklaringsnotat udbud af hjemmehjælpsydelser i Horsens Kommune Horsens Kommune har kontaktet Udbudsportalen for bistand til afklaring af fordele og ulemper ved at konkurrenceudsætte hjemmehjælpsydelser

Læs mere

Asset management Sådan kommer I godt i gang

Asset management Sådan kommer I godt i gang Asset management Sådan kommer I godt i gang Hvordan kommer I godt i gang? I denne artikel præsenterer vi fem vigtige overvejelser, som anlægstunge virksomheder står overfor, når de skal gå fra traditionel

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 16-2010

ØkonomiNyt nr. 16-2010 ØkonomiNyt nr. 16-2010 - Presset økonomi i landbruget - Er produktionen OK / kan det gøres bedre - Rente- og valutamarkedet Presset økonomi i landbruget Grundlaget for en fornuftig økonomi i landbrugsbedrifterne

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

Proaktiv og analytisk økonomifunktion

Proaktiv og analytisk økonomifunktion CFO konference 17. marts 2009: CFO ens nye rolle Proaktiv og analytisk økonomifunktion V/ Anne Broeng, direktør og CFO, PFA Pension Målet er at ændre Økonomiafdelingen fra passiv registreringsenhed til

Læs mere

Tax Risk and Opportunity Manager Arbejd smartere, hurtigere og innovativt og reducer skatterisici. Tax

Tax Risk and Opportunity Manager Arbejd smartere, hurtigere og innovativt og reducer skatterisici. Tax trom Tax Risk and Opportunity Manager Arbejd smartere, hurtigere og innovativt og reducer skatterisici Tax Hvorfor TROM og Deloitte? I en verden med stadig større fokus på skatter og afgifter ønsker virksomheder

Læs mere

Analyse af de største virksomheder i bygge- og anlægsbranchen i Danmark

Analyse af de største virksomheder i bygge- og anlægsbranchen i Danmark i bygge- og anlægsbranchen i Danmark Nøgletalsanalyse af de 36 største virksomheder indenfor anlæg, byggeri og typehuse Thomas Frommelt, juni 2016 De største virksomheder i bygge- og anlægsbranchen Deloittes

Læs mere

First North Meddelelse nr. 67 30. august 2012

First North Meddelelse nr. 67 30. august 2012 First North Meddelelse nr. 67 30. august 2012 Halvårsmeddelelse for 2012 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2012 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

ER GODT STRATEGIARBEJDE GULD VÆRD?

ER GODT STRATEGIARBEJDE GULD VÆRD? 12 TEMA: STRATEGI ER GODT STRATEGIARBEJDE GULD VÆRD? ARTIKEL AF MIKAEL VEST Oplever I som virksomhed ofte, at dagligdagens udfordringer overskygger langsigtet tænkning? Hvis ja, så er her en række tips

Læs mere

www.pwc.dk Velkommen til Board Forum Revision. Skat. Rådgivning.

www.pwc.dk Velkommen til Board Forum Revision. Skat. Rådgivning. www.pwc.dk Velkommen til Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Indlæg om adgang til kapital og finansiering v/ s eksperter Carsten Yde Hemme og Bent Jørgensen Indlæg om finansieringsmuligheder via de nye

Læs mere

Benchmark Management. en strategisk benchmark af nøgletal!

Benchmark Management. en strategisk benchmark af nøgletal! Benchmark Management en strategisk benchmark af nøgletal! 1 Hvilke spørgsmål kan jeg på svar på? Er der utilsigtede ledelsesmæssige beslutninger, som har betydning for vores resultatopgørelse? Hvor effektive

Læs mere

BRANCHEANALYSE MALERE

BRANCHEANALYSE MALERE BRANCHEANALYSE MALERE Vi er konservative. Vi tjener pengene, inden vi bruger dem, og vi har ingen lån eller kassekredit. Citat fra en BDO-kunde 3 BRANCHEANALYSE MALERE Malerne fastholder omsætningsniveauet

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Tag vækstspringet via ejerskifte. Pluss Leadership A/S Chefkonsulent Jette Poulsen

Tag vækstspringet via ejerskifte. Pluss Leadership A/S Chefkonsulent Jette Poulsen Tag vækstspringet via ejerskifte Pluss Leadership A/S Chefkonsulent Jette Poulsen Lokale ejerskiftegrupper med erfarne rådgivere sætter fokus på ejerskifte Se mere på: www.ejerskftedanmark.dk Vejledning

Læs mere

Strategi er ikke noget, vi har, det er noget vi gør

Strategi er ikke noget, vi har, det er noget vi gør Strategi er ikke noget, vi har, det er noget vi gør 1 Strategi i vindervirksomheder: Rejsebeskrivelse med fire etaper Situation Ambition Must-Win- Battles Eksekvering Lægaard Management A/S tilbyder rådgivning

Læs mere

Summer School III: Regnskabsnøgletal

Summer School III: Regnskabsnøgletal Summer School III: Regnskabsnøgletal Børsen-tv v/ Senioranalytiker i Sydbank Jacob Pedersen, CFA Foto: Sydbank 1 Regnskabsnøgletal Formål: Analyse af regnskabet og selskabets tilstand Fremme helhedsindtrykket

Læs mere

Kullegaard. Holbæk Erhvervsforum Kunder

Kullegaard. Holbæk Erhvervsforum Kunder Kullegaard Holbæk Erhvervsforum Kunder 11.10.16 Fakta Etableret i 1980. Mere end 60 ansatte fordelt på kontorer i Holbæk og København. Kanalstræde 10, 2. sal 4300 Holbæk Trekronergade 149B, 1. tv. 2500

Læs mere

BUSINESS BROKER A/S Værdiansættelse og optimering

BUSINESS BROKER A/S Værdiansættelse og optimering BUSINESS BROKER A/S Værdiansættelse og optimering Case: A.P. Botved A/S VÆRDIANSÆTTELSE OG OPTIMERING Værdiansættelse den korte udgave af den lange forklaring Optimeringsmuligheder hvilke interne forbedringstiltag

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

PwC's benchmarkanalyse for gymnasier for 2014. Rødovre Gymnasium

PwC's benchmarkanalyse for gymnasier for 2014. Rødovre Gymnasium PwC's benchmarkanalyse for gymnasier for 2014 Til ledelsen på de almengymnasiale institutioner i Danmark 21. september 2015 PwC's benchmarkanalyse for gymnasier 2014 Vi har her fornøjelsen at sende dig

Læs mere

Analyse af vvs-branchen Udarbejdet oktober 2007

Analyse af vvs-branchen Udarbejdet oktober 2007 Analyse af vvs-branchen Udarbejdet oktober 2007 Indhold Indhold Indledning...3 Resumé...4 Indtjening Udviklingen i det gennemsnitlige resultat pr. ansat...5 Primært resultat pr. ansat 2002-2006...6 Andel

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

Lange svartider? Test af internetforbindelse

Lange svartider? Test af internetforbindelse Lange svartider? Test af internetforbindelse Reaktionstid ved brug af ectrl Når du benytter ectrl, er du afhængig af din internetforbindelse for at kunne kommunikere med ectrl. I den forbindelse er der

Læs mere

EMIR Nye krav for virksomheders anvendelse af OTC-derivater

EMIR Nye krav for virksomheders anvendelse af OTC-derivater Yderligere krav for anvendelse af derivatkontrakter 7. august 2013 EMIR Nye krav for virksomheders anvendelse af OTC-derivater OTC-derivater dækker kontrakter, som handles direkte mellem to parter. Eksempler

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

CSR-forankring i danske virksomheder Resultater fra Deloittes CSR-undersøgelse 2011

CSR-forankring i danske virksomheder Resultater fra Deloittes CSR-undersøgelse 2011 CSR-forankring i danske virksomheder Resultater fra Deloittes CSR-undersøgelse 2011 Udenrigsudvalget - høring den 27. april 2011 Lars Konggaard, director, Deloitte Tilgang til CSR-survey Der blev identificeret

Læs mere

Spørgsmål til refleksion. Læs mere. Bestyrelse

Spørgsmål til refleksion. Læs mere. Bestyrelse Spørgsmål til refleksion 1. Savner du en sparringpartner at diskutere din virksomheds strategiske og ledelsesmæssige udfordringer med? 2. Mangler du tid til at udvikle og implementere mere langsigtede

Læs mere

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13. Fondsbørsmeddelelse nr. 8 30. september 2014 Årsresultat for 2013/14 i KIF Håndbold Elite A/S Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

KMD A/S DIAS 1. PersonaleLEDELSE Nordjysk. 6. april 2011 Af Karin Hindkjær. Hvordan skaber man en stærk performancekultur?

KMD A/S DIAS 1. PersonaleLEDELSE Nordjysk. 6. april 2011 Af Karin Hindkjær. Hvordan skaber man en stærk performancekultur? DIAS 1 PersonaleLEDELSE Nordjysk 6. april 2011 Af Karin Hindkjær Hvordan skaber man en stærk performancekultur? HVAD ER PERFORMANCE 28. OKTOBER 2010 DIAS 2 KMDLIB-#1039536-V1D KMD fra offentligt til privatejet

Læs mere

Hoteller - Markedsnyt 2013

Hoteller - Markedsnyt 2013 Hoteller - Markedsnyt 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og resumé 1 Resumé 1 2 Hotelbranchens situation i Danmark 3 2.1 Økonomisk status 3 2.2 Moms og afgifter 4 3 Nøgletalsanalyse 5 3.1 Indtjening

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en hjælpende hånd til, hvordan

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Strategisk tilstandsvurdering i forsyningssektoren.

Strategisk tilstandsvurdering i forsyningssektoren. Strategisk tilstandsvurdering i forsyningssektoren. Skab et strategisk overblik med mulighed for benchmarking, læring og udvikling Hvad er en strategisk tilstandsvurdering? Rådgivningsfirmaerne Qant og

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

Generalforsamling 26. januar 2017

Generalforsamling 26. januar 2017 Generalforsamling 26. januar 2017 Dirigent Bestyrelsen har udpeget Advokat Anker Laden-Andersen Advokatfirmaet HjulmandKaptain til dirigent Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed.

Læs mere

IVÆKST Økonomiværkstedet Strømlinede forretningsprocesser

IVÆKST Økonomiværkstedet Strømlinede forretningsprocesser IVÆKST Økonomiværkstedet Strømlinede forretningsprocesser 2012 Velkommen til Økonomiværkstedet Program 07:45 Kaffe 08:00 Lean 08:20 Øvelse med Lean-værktøj 08:50 Pause 09:00 Case 09:20 Diskussion i grupper

Læs mere

10 gode råd om. Strategisk salg

10 gode råd om. Strategisk salg 10 gode råd om Strategisk salg Strategisk salg - Vejen til bedre kundeløsninger Denne E-bog er tænkt som et inspirationsværktøj til at få en overordnet indsigt i fagområdet strategisk salg. For at få det

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

En bestyrelse skal gøre en forskel

En bestyrelse skal gøre en forskel En bestyrelse skal gøre en forskel LOS Landsmøde 13. april 2015 Teddy Wivel Min baggrund Uddannet Statsaut. revisor De seneste 10 år arbejdet med god selskabsledelse Forfatter til en række bøger om emnet

Læs mere

Ansvarlig lån - initieret af Danske Bank koncernen

Ansvarlig lån - initieret af Danske Bank koncernen Ansvarlig lån - initieret af Danske koncernen Risikovillig kapital V/Direktør Erhverv Søren Jan Nielsen 08-06-2015 Nogle Fortsat virksomheder lav vækst har - SMV erne behov for mere vigtige kapital for

Læs mere

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet?

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvad er business partnering? Den rolle Økonomi påtager sig for at understøtte forretningen, øge kvaliteten af beslutningsprocessen

Læs mere

Ejer- og generationsskifte

Ejer- og generationsskifte Ejer- og generationsskifte v/ statsautoriseret revisor Freddi Nielsen Dansk Industri 8. april 2014 Generationsskifte hvor børnene skal videreføre virksomheden Vurder kompetencer: Lederevner Lyst og vilje

Læs mere

Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest

Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest Notat om kriterier for socialt ansvar Vi ønsker at være med til at fremme en praksis, hvor man evaluerer og rapporterer resultaterne af sociale projekter,

Læs mere

Hvilken betydning har en virksomheds bestyrelse for Nordea? 5. april 2011 Erhvervskundedirektør Freddy Skov

Hvilken betydning har en virksomheds bestyrelse for Nordea? 5. april 2011 Erhvervskundedirektør Freddy Skov Hvilken betydning har en virksomheds bestyrelse for Nordea? 5. april 2011 Erhvervskundedirektør Freddy Skov g Corporate Governance hvad er god selskabsledelse? Udvidet perspektiv Basis perspektiv Ledelsesniveauerne

Læs mere

BRANCHEANALYSE MALERE

BRANCHEANALYSE MALERE BRANCHEANALYSE MALERE Vi er konservative. Vi tjener pengene, inden vi bruger dem, og vi har ingen lån eller kassekredit. Citat fra en BDO-kunde 3 BRANCHEANALYSE MALERE Malerne fastholder omsætningsniveauet

Læs mere

VÆKST VIA INNOVATIV STRATEGI

VÆKST VIA INNOVATIV STRATEGI VÆKST VIA INNOVATIV STRATEGI Erhvervsudviklingsdøgn 14. maj 2014 Brands4kids A/S, Erik Andreæ 1 AGENDA 4Brands4kids A/S 4Fra drøm til virkelighed.! 4Et strategisk valg 4Innovation i tøjbranchen findes

Læs mere

VÆKSTBRIEFING TEMA OM BESTYRELSE

VÆKSTBRIEFING TEMA OM BESTYRELSE VÆKSTBRIEFING TEMA OM BESTYRELSE VÆKSTBRIEFING 27. JANUAR 2017 1. Kompetencer i virksomheder med vækstambitioner 2. Stil krav til eksterne bestyrelsesmedlemmer og rådgivere 3. Hvordan og hvor? 4. Bestyrelse

Læs mere

Danske prydplanter Temadag, den 13. november 2013. Hvordan skabes guldkalve i den danske gartneribranche?

Danske prydplanter Temadag, den 13. november 2013. Hvordan skabes guldkalve i den danske gartneribranche? Danske prydplanter Temadag, den 13. november 2013 Hvordan skabes guldkalve i den danske gartneribranche? Vision Vinderstrategi er kendt for at være større virksomheder og vækstvirksomhedersmest attraktive

Læs mere