Denne indeholder vedhæftede fil(er) sendt fra "RNP CE573" (Aficio MP C2051).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Denne e-mail indeholder vedhæftede fil(er) sendt fra "RNP0026731CE573" (Aficio MP C2051)."

Transkript

1 Forslag dyrehavegaard, projektet Green Zoo Sagsnummer: Oprettet: Dokumentejer: Lise-Lotte Larsen Emne: Oprettet: Dokumentdato: Fysisk placering: Afsender Forslag dyrehavegaard, projektet Green Zoo Journalnøgle(r): Besked: P16 Tillæg til kommuneplanen, Kommunale planer, planforslag og virksomhedsplaner omfattende dele af kommunen Pernille Kvarning/PKV/LTK, Tina Reinicke/REI/LTK, Anna Pi Poulsen/ANPP/LTK E-post: raadus_3_sal_ricoh_2051 Tekst: Fra: raadus_3_sal_ricoh_2051 Dato: :53:48 Til: "Lotte" Emne: Message from "RNP CE573" Denne indeholder vedhæftede fil(er) sendt fra "RNP CE573" (Aficio MP C2051). Scanningsdato: :53:48 (+0200) Kontakt: raadus_3_sal_ricoh_2051

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38 Fra John Jeppesen - Høringssvar Sagsnummer: Oprettet: Dokumentejer: Pernille Kvarning Emne: Fra John Jeppesen - Høringssvar Oprettet: Dokumentdato: Fysisk placering: Afsender GoPro Journalnøgle(r): Besked: P16 Tillæg til kommuneplanen, Kommunale planer, planforslag og virksomhedsplaner omfattende dele af kommunen E-post: raadus_3_sal_ricoh_2051 Tekst: Fra: raadus_3_sal_ricoh_2051 Dato: :03:09 Til: "Johanne" Emne: Message from "RNP CE573" Denne indeholder vedhæftede fil(er) sendt fra "RNP CE573" (Aficio MP C2051). Scanningsdato: :03:08 (+0200) Kontakt: raadus_3_sal_ricoh_2051

39

40

41

42

43 Høringssvar Sagsnummer: Oprettet: Dokumentejer: Tina Reinicke Emne: Høringssvar Oprettet: Dokumentdato: Fysisk placering: Afsender Journalnøgle(r): Besked: P16 Tillæg til kommuneplanen, Kommunale planer, planforslag og virksomhedsplaner omfattende dele af kommunen E-post: Rolf Aagaard-Svendsen Tekst: Fra: Rolf Aagaard-Svendsen Dato: :56:41 Til: Emne: Høringssvar Med venlig hilsen Rolf Aagaard-Svendsen Christian Winthers Vej 21B 2800 Kgs. Lyngby Telefon: (prv) (mob)

44 Forhøring om Dyrehavegårds jorder og tracéet langs Helsingørmotorvejen Høringssvar fra Rolf Aagaard-Svendsen, Christian Winthers Vej 21B, 2800 Kgs. Lyngby Tracéet mellem Lundtoftegårdsvej og Helsingørmotorvejen Tracéet mellem Lundtoftegårdsvej og Helsingørmotorvejen kan anvendes til (studenter)boliger og erhverv med tilknytning til DTU. Der skal etableres/bevares et beplantningsbælte langs motorvejen så indtrykket af grøn by bevares og forbedres. Dyrehavegårds jorder på østsiden af Helsingørmotorvejen Dyrehavegårds jorder på østsiden af Helsingørmotorvejen skal sikres som et aktivt landbrugsområde. Bygninger må kun opføres, hvis de er med til at understøtte anvendelsen som aktivt landbrug og borgernes adgang. Dyrehavegård, en væsentlig kvalitet i Lyngby-Taarbæk Kommunes profil Dyrehavegård en væsentlig kvalitet i Lyngby-Taarbæk Kommunes profil. Lyngby-Taarbæk Kommune består af skov, strand, å, søer, moser, boligområder, detailhandel, erhverv, universitet og så et stadigt aktivt landbrug. Den kombination så tæt på storbyen er enestående og er med til at gøre det at bo i Lyngby-Taarbæk til noget særligt. Dyrehavegård er den sidste aktive gård i Lyngby-Taarbæk Kommune. Forsvinder den, er der et stykke kulturarv og en landskabsmæssig kvalitet, der går tabt. Så længe det er muligt at drive landbrug på Dyrehavegård på fornuftig vis, skal vi afholde os fra at gøre indhug i arealerne. Jo mindre jord jo mindre rentabelt. Hvis vi bebygger alle de grønne og åbne områder, som ikke er fredede, fjerner vi mange af de kvaliteter, der er medvirkende til, at vi har valgt at bo her. Hvor er nødvendigheden for at bygge på Dyrehavegård? Inden man begynder at planlægge andre anvendelser for Dyrehavegårds jorder bør man stille sig nogle fundamentale spørgsmål. Hvilke kvaliteter tilfører det Lyngby-Taarbæk kommune? Hvilke kvaliteter mistes? Hvor er nødvendigheden for at bygge på Dyrehavegård? Det sidste større disponible område i kommunen er Dyrehavegårds jorder, og det kribler i fingrene på arkitekter, byplanlæggere, entreprenører, developere og politikere m.fl. for at bebygge det. Nogle fremfører det argument, at det jo ikke bare kan blive liggende sådan der. På et eller andet tidspunkt må der ske noget, og så vi må hellere lægge nogen planer for det før eller siden. Men hvorfor? Hvorfor skal ethvert areal, hvor øjet kan række længere end 20 m, bebygges? Hvem gavner det? Hvor er nødvendigheden? Er det nødvendigt for menneskehedens fremtid? Danmarks fremtid? Lyngby-Taarbæk Kommunes fremtid? Bliver kommunen mere attraktiv for borgerne, kommende borgere, erhvervslivet osv. ved at erstatte noget, der i sin sammenhæng er unikt, med noget, som er ordinært? Inden man bebygger de sidste ledige arealer skal man besvare de spørgsmål. Svarene på alle de spørgsmål er, at det hverken er nødvendigt eller tilfører ny kvalitet.

45 Der har været mange forslag til udnyttelse af arealerne: familieboliger, ældreboliger, plejehjem, ungdomsboliger, forskerpark, virksomheder, storbutikker, golfbaner, idrætsanlæg, skovrejsning m.m. Der kunne være mange grunde til at bygge boliger. Der er stor efterspørgsel efter ældreboliger, ungdomsboliger og familieboliger i kommunen. Men når vi først har bebygget området, vil der ganske vist være en række mennesker, der har fået den glæde at få en bolig i kommunen, men vi har mistet det sidste egentlige landbrug, der vil stadig være efterspørgsel efter boliger af alle slags, og vi vil have en fattigere kommune. Der vil desuden være en lang række følgeomkostninger i form af institutionsbehov, trafikbetjening etc. Delvis bebyggelse Området mellem Klampenborgvej, Trongårdsskolen og motorvejen Der er ofte blevet stillet spørgsmål om, hvad der dog kunne være i vejen for at bygge på det lille stykke mark mellem Klampenborgvej, Trongårdsskolen og motorvejen? Arealet blev engang i 50 erne frikøbt til boligbyggeri fra Københavns Kommune, som ejede det og mange andre arealer i kommunen. Da det var frikøbt, opførtes Hvidegårdsparken, Fortunparken, Trongårdsparken og Trongårdsskolen, men så stoppede man også. Der er mindst tre begrundelser for ikke at bygge på dette område. For det første er det faktisk det stykke af Dyrehavegårds jorder, der hver dag ses af flest mennesker. Når først det er bebygget, vil synet fra Klampenborgvej ikke være marker med vekslende afgrøder, men kun være en afskærmning, asfalt og den nærmeste bils baglygter. For det andet er det et særdeles støjbelastet område. Og for det tredje: Jo mindre jord jo mindre rentabelt vil det være at drive landbrug på Dyrehavegård på fornuftig vis. I sin tid opkøbte kommunen også husene i Bondebyen med henblik på en dag at rive dem ned og bygge højhuse i stedet. Men heldigvis kom fremsynede politikere på andre tanker, hvilket resulterede i Bondebysaneringen, der sikrede et unikt område for eftertiden. Et bælte langs med østsiden af Helsingørmotorvejen I forhøringsmaterialet foreslås det, at der bygges i et bælte langs med østsiden af Helsingørmotorvejen, og at den øvrige del af Dyrehavegårds jorder reserveres og udvikles som rekreativt område. Det kunne jo lyde som et spiseligt kompromis, men ud over tidligere nævnte argumenter for at undlade at bygge, er der er en række yderligere forhold: Dyrehavegård vil ikke kunne eksistere som landbrug. De rekreative områder skal etableres, drives og vedligeholdes. Hvor i de kommunale budgetter findes den post? Motorvejen udgør en effektiv barriere til DTU. Der findes ingen praktiske og økonomisk realiserbare muligheder for at binde områderne sammen på tværs af motorvejen ud over de eksisterende ved Klampenborgvej og Rævehøjvej. Den trafikale forbindelse til Klampenborgvej er meget problematisk

46 Hvis vi ikke laver en udviklingsplan nu, vil nogle andre gøre det om ti år Et argument, der er blevet fremført mange gange senest af byplanudvalgets formand på borgermødet den 7. maj, er: Hvis vi ikke laver en udviklingsplan nu, vil nogle andre gøre det om ti år. Men sikken da en tiltro til fremtidens kommunalpolitikere. Enhver udviklingsplan kan ændres af fremtidens kommunalpolitikere. Det er først, når gravemaskinerne, der ikke er nogen vej tilbage. Og hvad er det lige, der indikerer at fremtidige kommunalbestyrelser, skulle være værre end den nuværende? Det minder lidt om argumentet om, at hvis vi ikke får lov til at bygge det dobbelte af, hvad vi ellers må, så må vi flytte virksomheden til udlandet, eller så må vi leje ud til en institution for adfærdsvanskelige, psykisk syge, kriminelle narkomaner. Anvendelsen af Dyrehavegårds jorder har været diskuteret gentagne gange siden kommunen købte dem af Københavns Kommune i 50 erne. Hver gang er debatten endt med at man gerne vil bevare området som et aktivt landbrug. I begyndelsen af 70'erne var de også til debat. Et konservativt debatoplæg om Lyngby-Taarbæk Kommunes fremtid konkluderede, at det ikke ville være rigtigt at bebygge samtlige tilbageværende arealer. De tilbageværende arealer var den gang Dyrehavegård og Virumgård. Sidstnævnte havde kommunen erhvervet fra staten som en slags kompensation for de arealer, staten havde eksproprieret til opførelse af DTU, og hvor det havde været tanken at bygge boliger. Den efterfølgende debat endte med, at der skulle bygges boliger og plejehjem, samt anlægges fodboldbaner og offentligt tilgængelige grønne arealer på Virumgård, og at Dyrehavegård skulle forblive landbrug. I 1977 blev der udskrevet en arkitektkonkurrence for Virumgård, og resultatet kan ses i dag. Hidtil har kommunalbestyrelsen kunnet holde stand. Hvis vi først begynder at fjerne et hjørne hist og et hjørne her, fjerner vi langsomt grundlaget for Dyrehavegårds eksistens. Dyrehavegårds jorder er det sidste større ubebyggede areal i kommunen. I den gamle Regionplan havde Dyrehavegårds jorder status som reserveareal til fremtidige byformål. En sådan kategori findes ikke mere i planmæssig forstand, men jeg tror at fremtidige generationer vil takke os, hvis vi lader det være på den måde og vedtager en udviklingsplan for området som et aktivt landbrug. Vi bor i en grøn kommune. Det skal vi værne om. I den kommende tid er der langt større behov for at udvikle de eksisterende bolig- og erhvervsområder.

47 Høringssvar Sagsnummer: Oprettet: Dokumentejer: Tina Reinicke Emne: Høringssvar Oprettet: Dokumentdato: Fysisk placering: Afsender Journalnøgle(r): Besked: P16 Tillæg til kommuneplanen, Kommunale planer, planforslag og virksomhedsplaner omfattende dele af kommunen E-post: Rolf Aagaard-Svendsen Tekst: Fra: Rolf Aagaard-Svendsen Dato: :56:41 Til: Emne: Høringssvar Med venlig hilsen Rolf Aagaard-Svendsen Christian Winthers Vej 21B 2800 Kgs. Lyngby Telefon: (prv) (mob)

48 Forhøring om Dyrehavegårds jorder og tracéet langs Helsingørmotorvejen Høringssvar fra Rolf Aagaard-Svendsen, Christian Winthers Vej 21B, 2800 Kgs. Lyngby Tracéet mellem Lundtoftegårdsvej og Helsingørmotorvejen Tracéet mellem Lundtoftegårdsvej og Helsingørmotorvejen kan anvendes til (studenter)boliger og erhverv med tilknytning til DTU. Der skal etableres/bevares et beplantningsbælte langs motorvejen så indtrykket af grøn by bevares og forbedres. Dyrehavegårds jorder på østsiden af Helsingørmotorvejen Dyrehavegårds jorder på østsiden af Helsingørmotorvejen skal sikres som et aktivt landbrugsområde. Bygninger må kun opføres, hvis de er med til at understøtte anvendelsen som aktivt landbrug og borgernes adgang. Dyrehavegård, en væsentlig kvalitet i Lyngby-Taarbæk Kommunes profil Dyrehavegård en væsentlig kvalitet i Lyngby-Taarbæk Kommunes profil. Lyngby-Taarbæk Kommune består af skov, strand, å, søer, moser, boligområder, detailhandel, erhverv, universitet og så et stadigt aktivt landbrug. Den kombination så tæt på storbyen er enestående og er med til at gøre det at bo i Lyngby-Taarbæk til noget særligt. Dyrehavegård er den sidste aktive gård i Lyngby-Taarbæk Kommune. Forsvinder den, er der et stykke kulturarv og en landskabsmæssig kvalitet, der går tabt. Så længe det er muligt at drive landbrug på Dyrehavegård på fornuftig vis, skal vi afholde os fra at gøre indhug i arealerne. Jo mindre jord jo mindre rentabelt. Hvis vi bebygger alle de grønne og åbne områder, som ikke er fredede, fjerner vi mange af de kvaliteter, der er medvirkende til, at vi har valgt at bo her. Hvor er nødvendigheden for at bygge på Dyrehavegård? Inden man begynder at planlægge andre anvendelser for Dyrehavegårds jorder bør man stille sig nogle fundamentale spørgsmål. Hvilke kvaliteter tilfører det Lyngby-Taarbæk kommune? Hvilke kvaliteter mistes? Hvor er nødvendigheden for at bygge på Dyrehavegård? Det sidste større disponible område i kommunen er Dyrehavegårds jorder, og det kribler i fingrene på arkitekter, byplanlæggere, entreprenører, developere og politikere m.fl. for at bebygge det. Nogle fremfører det argument, at det jo ikke bare kan blive liggende sådan der. På et eller andet tidspunkt må der ske noget, og så vi må hellere lægge nogen planer for det før eller siden. Men hvorfor? Hvorfor skal ethvert areal, hvor øjet kan række længere end 20 m, bebygges? Hvem gavner det? Hvor er nødvendigheden? Er det nødvendigt for menneskehedens fremtid? Danmarks fremtid? Lyngby-Taarbæk Kommunes fremtid? Bliver kommunen mere attraktiv for borgerne, kommende borgere, erhvervslivet osv. ved at erstatte noget, der i sin sammenhæng er unikt, med noget, som er ordinært? Inden man bebygger de sidste ledige arealer skal man besvare de spørgsmål. Svarene på alle de spørgsmål er, at det hverken er nødvendigt eller tilfører ny kvalitet.

49 Der har været mange forslag til udnyttelse af arealerne: familieboliger, ældreboliger, plejehjem, ungdomsboliger, forskerpark, virksomheder, storbutikker, golfbaner, idrætsanlæg, skovrejsning m.m. Der kunne være mange grunde til at bygge boliger. Der er stor efterspørgsel efter ældreboliger, ungdomsboliger og familieboliger i kommunen. Men når vi først har bebygget området, vil der ganske vist være en række mennesker, der har fået den glæde at få en bolig i kommunen, men vi har mistet det sidste egentlige landbrug, der vil stadig være efterspørgsel efter boliger af alle slags, og vi vil have en fattigere kommune. Der vil desuden være en lang række følgeomkostninger i form af institutionsbehov, trafikbetjening etc. Delvis bebyggelse Området mellem Klampenborgvej, Trongårdsskolen og motorvejen Der er ofte blevet stillet spørgsmål om, hvad der dog kunne være i vejen for at bygge på det lille stykke mark mellem Klampenborgvej, Trongårdsskolen og motorvejen? Arealet blev engang i 50 erne frikøbt til boligbyggeri fra Københavns Kommune, som ejede det og mange andre arealer i kommunen. Da det var frikøbt, opførtes Hvidegårdsparken, Fortunparken, Trongårdsparken og Trongårdsskolen, men så stoppede man også. Der er mindst tre begrundelser for ikke at bygge på dette område. For det første er det faktisk det stykke af Dyrehavegårds jorder, der hver dag ses af flest mennesker. Når først det er bebygget, vil synet fra Klampenborgvej ikke være marker med vekslende afgrøder, men kun være en afskærmning, asfalt og den nærmeste bils baglygter. For det andet er det et særdeles støjbelastet område. Og for det tredje: Jo mindre jord jo mindre rentabelt vil det være at drive landbrug på Dyrehavegård på fornuftig vis. I sin tid opkøbte kommunen også husene i Bondebyen med henblik på en dag at rive dem ned og bygge højhuse i stedet. Men heldigvis kom fremsynede politikere på andre tanker, hvilket resulterede i Bondebysaneringen, der sikrede et unikt område for eftertiden. Et bælte langs med østsiden af Helsingørmotorvejen I forhøringsmaterialet foreslås det, at der bygges i et bælte langs med østsiden af Helsingørmotorvejen, og at den øvrige del af Dyrehavegårds jorder reserveres og udvikles som rekreativt område. Det kunne jo lyde som et spiseligt kompromis, men ud over tidligere nævnte argumenter for at undlade at bygge, er der er en række yderligere forhold: Dyrehavegård vil ikke kunne eksistere som landbrug. De rekreative områder skal etableres, drives og vedligeholdes. Hvor i de kommunale budgetter findes den post? Motorvejen udgør en effektiv barriere til DTU. Der findes ingen praktiske og økonomisk realiserbare muligheder for at binde områderne sammen på tværs af motorvejen ud over de eksisterende ved Klampenborgvej og Rævehøjvej. Den trafikale forbindelse til Klampenborgvej er meget problematisk

50 Hvis vi ikke laver en udviklingsplan nu, vil nogle andre gøre det om ti år Et argument, der er blevet fremført mange gange senest af byplanudvalgets formand på borgermødet den 7. maj, er: Hvis vi ikke laver en udviklingsplan nu, vil nogle andre gøre det om ti år. Men sikken da en tiltro til fremtidens kommunalpolitikere. Enhver udviklingsplan kan ændres af fremtidens kommunalpolitikere. Det er først, når gravemaskinerne, der ikke er nogen vej tilbage. Og hvad er det lige, der indikerer at fremtidige kommunalbestyrelser, skulle være værre end den nuværende? Det minder lidt om argumentet om, at hvis vi ikke får lov til at bygge det dobbelte af, hvad vi ellers må, så må vi flytte virksomheden til udlandet, eller så må vi leje ud til en institution for adfærdsvanskelige, psykisk syge, kriminelle narkomaner. Anvendelsen af Dyrehavegårds jorder har været diskuteret gentagne gange siden kommunen købte dem af Københavns Kommune i 50 erne. Hver gang er debatten endt med at man gerne vil bevare området som et aktivt landbrug. I begyndelsen af 70'erne var de også til debat. Et konservativt debatoplæg om Lyngby-Taarbæk Kommunes fremtid konkluderede, at det ikke ville være rigtigt at bebygge samtlige tilbageværende arealer. De tilbageværende arealer var den gang Dyrehavegård og Virumgård. Sidstnævnte havde kommunen erhvervet fra staten som en slags kompensation for de arealer, staten havde eksproprieret til opførelse af DTU, og hvor det havde været tanken at bygge boliger. Den efterfølgende debat endte med, at der skulle bygges boliger og plejehjem, samt anlægges fodboldbaner og offentligt tilgængelige grønne arealer på Virumgård, og at Dyrehavegård skulle forblive landbrug. I 1977 blev der udskrevet en arkitektkonkurrence for Virumgård, og resultatet kan ses i dag. Hidtil har kommunalbestyrelsen kunnet holde stand. Hvis vi først begynder at fjerne et hjørne hist og et hjørne her, fjerner vi langsomt grundlaget for Dyrehavegårds eksistens. Dyrehavegårds jorder er det sidste større ubebyggede areal i kommunen. I den gamle Regionplan havde Dyrehavegårds jorder status som reserveareal til fremtidige byformål. En sådan kategori findes ikke mere i planmæssig forstand, men jeg tror at fremtidige generationer vil takke os, hvis vi lader det være på den måde og vedtager en udviklingsplan for området som et aktivt landbrug. Vi bor i en grøn kommune. Det skal vi værne om. I den kommende tid er der langt større behov for at udvikle de eksisterende bolig- og erhvervsområder.

51 Fra Dyrehavens Skovbørnehave - Høringssvar Sagsnummer: Oprettet: Dokumentejer: Pernille Kvarning Emne: Oprettet: Dokumentdato: Fysisk placering: Afsender Fra Dyrehavens Skovbørnehave - Høringssvar GoPro Journalnøgle(r): Besked: P16 Tillæg til kommuneplanen, Kommunale planer, planforslag og virksomhedsplaner omfattende dele af kommunen E-post: raadus_3_sal_ricoh_2051 Tekst: Fra: raadus_3_sal_ricoh_2051 Dato: :13:32 Til: "Johanne" Emne: Message from "RNP CE573" Denne indeholder vedhæftede fil(er) sendt fra "RNP CE573" (Aficio MP C2051). Scanningsdato: :13:31 (+0200) Kontakt: raadus_3_sal_ricoh_2051

52

53

54

55

56 Fra fem grundejerforeninger - Høringssvar Sagsnummer: Oprettet: Dokumentejer: Pernille Kvarning Emne: Fra fem grundejerforeninger - Høringssvar Oprettet: Dokumentdato: Fysisk placering: Afsender GoPro Journalnøgle(r): Besked: P16 Tillæg til kommuneplanen, Kommunale planer, planforslag og virksomhedsplaner omfattende dele af kommunen E-post: raadus_3_sal_ricoh_2051 Tekst: Fra: raadus_3_sal_ricoh_2051 Dato: :10:50 Til: "Johanne" Emne: Message from "RNP CE573" Denne indeholder vedhæftede fil(er) sendt fra "RNP CE573" (Aficio MP C2051). Scanningsdato: :10:50 (+0200) Kontakt: raadus_3_sal_ricoh_2051

57

58

59

60 Skitseoplæg til Dyrehavegårds jorder Sagsnummer: Oprettet: Dokumentejer: Tina Reinicke Emne: Oprettet: Dokumentdato: Fysisk placering: Afsender Skitseoplæg til Dyrehavegårds jorder Journalnøgle(r): Besked: P16 Tillæg til kommuneplanen, Kommunale planer, planforslag og virksomhedsplaner omfattende dele af kommunen E-post: Marieke Vadum Tekst: Fra: Marieke Vadum Dato: :56:09 Til: Emne: Skitseoplæg til Dyrehavegårds jorder Hej. Hermed et forslag til prioriteringen i forhold til fordeling af zonerne i området. Det er vigtigt at der bibeholdes det rekreative område mellem den eksisterende boligmasse og det nye byggeri. På den måde vil alle de huse der i dag har stor glæde af udsigten til marken ikke blive generet og samtidig imødekommer man behovet for at der skal bygges (?) i området. Man kan måske med fordel forlænge Eremitageparken helt ned til Trongårdskolen, med gode cykel stier. Samt en rundkørsel der hvor den krydser Rævehøjvej. Dette vil også tage lidt af hastigheden af alle de biler som fortsat kører for stærkt på Rævehøjvej. Med en forlængelse af Eremitageparken deler man området naturligt op, og kan bygge på den ene side mod motorvejen og beholde de grønne område mod de nuværende boliger. Hvis man så samtidig bygger lavet i enderne og lidt højere mod midten vil det syne

61 mindre voldsomt. Så kan det høje byggeri holdes på DTU siden af motorvejen. Hvis man skal lave en ny bro over til DTU vil jeg foreslå at den ligger så tæt mod Trongårdsskolen og Gymnasiet mm. som muligt da det vil give et mere naturligt bindeled mellem de forskellige uddannelses institutioner. Håber i vil give jer tid til at kigge på det og lytte til nogle af vores ønsker og håb for området. Med venlig hilsen Marieke Vadum Indretningsarkitekt MDD Abita Classensgade 25A, Baghuset 2100 København Ø tlf Mobil

62

63 Ideer til Dyrehavegård Sagsnummer: Oprettet: Dokumentejer: Tina Reinicke Emne: Ideer til Dyrehavegård Oprettet: Dokumentdato: Fysisk placering: Afsender Journalnøgle(r): Besked: P16 Tillæg til kommuneplanen, Kommunale planer, planforslag og virksomhedsplaner omfattende dele af kommunen E-post: "einar f. hansen" Tekst: Fra: "einar f. hansen" Dato: :18:57 Til: Emne: Ideer til Dyrehavegård Jeg vil gerne komme med ideer og kommentarer til Dyrehavegårds jorde. Først vil jeg kommenterer det vestlige trace. Jeg syntes det er vigtig at bevarer det grønne præg specielt ud for kollegierne på DTU. Lige nord for Rævehøjvej ligger der en motorcrossbane som har været benyttet af Ungdomsskolen i kommunen. Man kunne f.eks have Uddannelsescampus et sted mellem Rævehøjvej og Lundtofteparken, det ville også ligge tættere på Letbanen end at skulle ligge helt over ved Hjortekærsvej som det er foreslået. På det sydlige del af traceet ved Klampenborgvej kunne man anlægge en "Sportspark" med et Mountainbike spor og et skispor rundt på arealet og måske gøre arealet lidt mere kuperet en det er i dag, dog uden at fjerne udsynet fra Lundtoftegårdsvej mod syd til Ermelundskilen. Nu vil jeg komme med ideer til Dyrehavegård og Dyrehavegårds jorde. Jeg vil foreslå at men udvikler Dyrehavegård til et besøgs og skolelandbrug. Mange børn i dag har ingen viden om landbrugsdrift eller viden om hvordan vores fødevarer produceres måske de aldrig har været på en gård.

64 Måske kunne unge mennesker med problemer være med til at drive stedet. I Ballerup har de Der kunne sikkert også være plads til et mini mejeri der kunne lave f.eks en Kgs.Lyngby Ost. På gården kunne man godt have nogle forskellige dyr f.eks køer. På Dyrehavegårds jorde kunne der et sted anlægges et areal med plads til Cirkusplads/Markedsplads på det sydligste jordstykke ud for Trongårdsparken med den gamle vejstump bevaret. Nord herfor op til stien der går mellem Akademivej og Trongårdsvej skal arealet bruges til Landbrug. Når kornet står på marken giver det jo også føde til dyrelivet, jeg har f.eks set svalerne flyve lavt over kornet ved stien til Trongårdsvej. Jordarealet nord for Trongårdsskolen skal bevares til Landbrug. Det at kunne følge afgrøderne på marken er jo også en del af årets gang. Jeg syntes at man skal lade være at lave det om til et rekreativt område. Så skal man jo til at holde arealet vedlige så det ikke gror til og udvikler sig til et vildnis. For mig er landbrugsjord også natur og min mor blev oprigtig ked af at man vil til at fjerne landbrugsarealet. Vil man absolut bebygge på jordarealet øst for Helsingørmotorvejen, så gør det i en smal korridor f.eks 100 meter bred, langs støjvolden. Der skulle gerne være frit udsyn til landbrugsarealerne fra vejkrydset Eremitageparken/Rævehøjvej. Jeg syntes kun der skal bygges bygninger der omhandler Vidensbyen og ikke boliger. Bygningsmassen skal være lav så man kan lave en beplantning mellen østkorridoren og landbrugsarealet, der gemmer bygningsmassen. Set fra Hjortekærsvej er støjvolden langs motorvejen meget dominerende at se på. En beplantning øst for korridoren vil vel give et indtryk af en skov som baggrund mod Helsingørmotorvejen. En vejforbindelse i østkorridoren syntes jeg ikke skal være gennemgående, men have indkørsel og udkørsel fra Rævehøjvej. Skal den være til gennemkørsel syntes jeg den skal føres op over støjvolden og på en bro over motorvejen og forbindes i et vejkryds ved Anker Engelunds Vej/ Lundtoftegårdsvej. Jeg har også haft en gammel ide om at anlægge jordvarme under markerne til opvarmning af f.eks Trongårdsskolen. En indhegnet "Fiskesø" som regnvandsbassin i det nordvestlige hjørne ved Rævehøjvej med et rekreativt areal til. Så kan vejen til østkorridoren udgå fra vejkrydset Rævehøjvej/Eremitageparken og danne en grænse mellem Landbrugsarealet og fiskesøen beliggende i det rekreative område. Landbrugsarealerne er de sidste ind mod København nordfra og bør bevares/fredes til vores efterkommere. eventuelt bebygges skånsomt efter mine ideer hvis det er uundgåeligt. Jeg vil gerne på et senere tidspunkt komme med et par tegningsforslag til jer i Kommunen. Virum 15.Maj 2014 Med Venlig Hilsen Einar Feldager Hansen

65 Dyrehavegårds Jorder Sagsnummer: Oprettet: Dokumentejer: Tina Reinicke Emne: Dyrehavegårds Jorder Oprettet: Dokumentdato: Fysisk placering: Afsender Journalnøgle(r): Besked: P16 Tillæg til kommuneplanen, Kommunale planer, planforslag og virksomhedsplaner omfattende dele af kommunen E-post: Bygningskultur Foreningen Tekst: Fra: Bygningskultur Foreningen Dato: :55:18 Til: Emne: Dyrehavegårds Jorder Hermed fremsendes høringsbrev fra Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk. Venlig hilsen Bente Kjøller Formand

66 Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk Til Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk kommune. 15. maj 2014 Høringsbrev om Dyrehavegård Jorder. Bygningskultur Foreningen er overordentlig tilfreds med, at kommunen valgte ikke at lægge de planer til grund for Dyrehavegårds Jorder, der blev forelagt Byplanudvalget i mødet den 12. marts Foreningen finder, at det er unikt, at der kun 15 km fra Københavns centrum stadig findes et landbrugsareal, hvor landbrug, Dyrehaven og lav åben beboelse indgår i en højere enhed, et kulturmiljø, som vi mener man bør hæge om og bevare. I modsat fald vil Lyngby-Taarbæk kunne ende med at miste sit grønne særpræg for bebyggelsesmæssigt blot at blive en integreret del af København. I Storkøbenhavn, men også inden for Lyngby-Taarbæk kommunes grænser er der mange andre muligheder for at etablere store, nye erhvervshovedsæder, i kommunen ved at renovere/ nedrive nedslidte erhvervsområder med deraf følgende mulighed for opførelse af nyt. Det vil også kunne medføre en fortætning af byområdet, i stedet for at sprede byggeriet ud over de endnu få ubebyggede arealer. Vi kan således ikke se behovet for på nuværende tidspunkt at disponere Dyrehavegårds Jorder, hverken til bebyggelse i yderkanterne som blandet byområde, der kan indeholde erhverv, boliger, offentlige formål, rekreative områder, detailhandel, anden publikumsorienteret service og tekniske anlæg. Herunder hører anvendelser som kontor, undervisning, forskning, testfaciliteter, institutioner for børn og unge samt institutioner for ældre, jfr. høringsmaterialet, eller disponering af arealet i øvrigt. Bygningskultur Foreningen anbefaler indtrængende, at der ikke vedtages bebyggelse eller disponering i øvrigt af Dyrehavegårds Jorder, men at der overlades muligheder for evt. udvikling af området til fremtidige generationer. Venlig hilsen Bente Kjøller (formand) Landmålervej Kgs. Lyngby Telf

67 Høringssvar vedr. forhøring om Dyrehavegårds jorder Sagsnummer: Oprettet: Dokumentejer: Tina Reinicke Emne: Oprettet: Dokumentdato: Fysisk placering: Afsender Høringssvar vedr. forhøring om Dyrehavegårds jorder Journalnøgle(r): Besked: P16 Tillæg til kommuneplanen, Kommunale planer, planforslag og virksomhedsplaner omfattende dele af kommunen E-post: Tekst: Fra: Dato: :51:54 Til: Emne: Høringssvar vedr. forhøring om Dyrehavegårds jorder Til Kommunalbetyrelsen i Lyngby-Taarbæk Danmarks Naturfredningsforening i Lyngby-Taarabæk sender herned sit høringssvar vedr. forhøring om Dyrehavegårds Jorder og traceét langs Helsingørmotorvejen. Med venlig hilsen Hans Nielsen Kastanievej 4 B, st. mf Kgs. Lyngby

68 DN Lyngby-Taarbæk Formand: Hans Nielsen, Kastanievej 4 B, st. mf Kgs. Lyngby Telefon: , Dato: 15. maj 2014 Kommunalbestyrelsen Lyngby Rådhus Lyngby Torv Kgs. Lyngby Udtalelse vedr. forhøring om Dyrehavegårds Jorder og tracéet langs Helsingørmotorvejen Danmarks Naturfredningsforening finder, at Dyrehavegårds jorde har en unik kvalitet for borgerne med dens flade marker og med den lange synsvidde, og at denne unikke kvalitet skal bevares i Lyngby-Taarbæk. Vi ønsker derfor ikke, at Dyrehavegårds jorder bebygges eller delvist udlægges som rekreativt område, men at det bevares som landbrugsområde, fordi det giver de største kvaliteter for borgerne. Dyrehaven ligger så tæt ved Dyrehavegårds jorder, at der ikke er behov for rekreative arealer på dette sted, da Lyngby-Taarbæk Kommune foruden i Dyrehaven også har store rekreative arealer i Ermelundskilen, Mølleådalen og Frederiksdalskovene. Der er i øjeblikket ca. 1 million ledige kontorarealer i Storkøbenhavn, og der bygges nye kontorer mange steder, så der er ikke noget påtrængende behov. Det behov, der er knyttet til DTU kan placeres dels på DTU s egne arealer og dels på de kommunale arealer mellem Lundtoftegårdsvej og Helsingørmotorvejen. Danmarks Naturfredningsforening har desuden bemærket, at andre universiteter i Danmark fungerer fint med afdelinger, der ligger andre steder i landet f.eks. Aalborg Universitet og Århus Universitet, og der er derfor ikke grundlag for at påstå, at det er nødvendigt, at nye afdelinger og samarbejdspartnere absolut skal have mulighed for at være lokaliseret i Lyngby-Taarbæk Kommune. Hertil kommer, at der også findes erhvervsområder i kommunen med gamle kontorbyggerier uden særlige bygningsmnæssige kvaliteter, og som er svære at udleje, og hvor der i stedet kunne opføres nyt mere tidssvarende kontorbyggeri f.eks. på Rambølls tidligere domicil ved Kongevejen. Danmarks Naturfredningsforening finder heller ikke, at der bør opføres boligbyggeri og institutioner på Dyrehavegårds arealer nær motorvejen på grund af støjgenerne herfra. Der er i øjeblikket iværksat eller planer om en lang række aktiviteter på Dyrehavegård og dens jorder knyttet til landbrugsdrift til glæde for kommunens borgere, og de bør styrkes frem for at blive stoppet ved at bringe landbrugsdriften til ophør. Danmarks Naturfredningsforening anmoder derfor kraftigt kommunalbestyrelsen om ikke at planlægge bebyggelse eller rekreative arealer på Dyrehavegårds jorder, men at fastholde landbrugsdriften. Med venlig hilsen Hans Nielsen

69 Forhøring om Dyrehavegårds Jorder Sagsnummer: Oprettet: Dokumentejer: Tina Reinicke Emne: Oprettet: Dokumentdato: Fysisk placering: Afsender Forhøring om Dyrehavegårds Jorder Journalnøgle(r): Besked: P16 Tillæg til kommuneplanen, Kommunale planer, planforslag og virksomhedsplaner omfattende dele af kommunen E-post: "Niels Wellendorf" Tekst: Fra: "Niels Wellendorf" Dato: :17:55 Til: Emne: Forhøring om Dyrehavegårds Jorder Vedhæftet kommentarer til forhøringen. Med venlig hilsen Niels Wellendorf Cyklistforbundets lokalafdeling for Lyngby-Taarbæk og Rudersdal

70 Lyngby-Taarbæk Kommune Kommunalbestyrelsen Lyngby Rådhus Lyngby Torv 17 Cyklistforbundet Lyngby-Taarbæk/Rudersdal lokalafdeling Fuglsangvej 18 DK-2830 Virum 2800 Lyngby 15. maj 2014 Tel Cyklistforbundets kommentarer til forhøring om Dyrehavegårds Jorder og tracéet lang Helsingørmotorvejen Cyklistforbundets lokalafdeling har følgende kommentarer: Vi finder generelt, at nye byområder bør placeres stationsnært således at hovedparten af den trafik der genereres sker som kollektiv trafik og cykeltrafik. Med letbanen mellem Lyngby og Lundtofte langs Helsingørmotorvejen bør nye byområder derfor placeres stationsnært i forbindelse med letbanens stationer. Det vil også være vigtigt, at der sikres gode og trafiksikre cykelforbindelser til og mellem de nye byområder. Det skal sikres, at den planlagte Supercykelsti langs Helsingørmotorvejen får en trafiksikker udformning og ikke bliver krydset af biltrafik til de nye byområder. Det kan evt. ske ved at Supercykelstien ikke ledes af cykelstierne langs Lundtoftegårdsvej men i stedet etableres som en særskilt cykelsti i eget tracé mellem letbanen og den nye bebyggelse. Og med sikre tilslutninger ind mod DTU flere steder, som minimum ved Akademivej, Anker Engelunds Vej, Nordvej og Lundtofteparken. Alle steder ved lysregulering på tværs af Lundtoftegårdsvej eller krydsning ude af niveau. Supercykelstien bør også lægges under Rævehøjvej langs med letbanen hvis der er plads hertil. Såfremt der også bygges langs østsiden af Helsingørmotorvejen bør de tværgående forbindelser over denne alene være cykelstier. I den sydlige del findes allerede en udmærket særskilt cykelsti i tunnel under både Lundtoftegårdsvej og Helsingørmotorvejen. Denne bør ud over den nuværende forbindelse mod sydøst til Trongårdsvej også føres videre direkte mod øst nord om Trongårdsskolen og Lyngby Gymnasium ud til Hjortekærsvej.

71 Side 2/2 Endvidere kan der i forlængelse af cykelstierne på Anker Engelunds Vej føres en kombineret cykel og gangbro over Helsingørmotorvejen og på tværs af Dyrehavegårds Jorder til Hjortekærsvej og videre forbi Fortun Fortet ind i Dyrehaven. Der bør endvidere etableres en cykel- og gangforbindelse over Helsingørmotorvejen i forlængelse af Lundtoftegårdsvej og fra letbanestationen her til Trongårdsparken/Trongårdsvej. Denne forbindelse skal også krydse tilslutningsvejen mellem Klampenborgvej og Helsingørmotorvejen ude af niveau. En evt. bebyggelse på østsiden bør ikke have en gennemgående vej for biltrafik, alene en gennemgående cykelsti mellem Trongårdsparken/Trongårdsvej og Eremitageparken. Denne sti bør ved en trafiksikker krydsning af Klampenborgvej føres videre mod syd til Ermelundsstien og en sti videre langs Helsingørmotorvejen til Jægersborgvej. Biltrafikken kan ledes ind til den sydlige del via en forlængelse af tilslutningsvejen mellem Klampenborgvej og Helsingørmotorvejen. Denne vej kan også betjene parkeringspladsen ved Trongårdsskolen, således at tilkørsel til denne ikke længere sker via Trongårdsvej. Biltrafikken fra nord kan ske ved en forlængelse af Eremitageparken ind på området. Med venlig hilsen Niels Wellendorf Formand Dir Mobil

Området. Dyrehavegårds Jorder og tracéet langs Helsingørmotorvejen. Eremitageparken. Hjortekær. Kollegie. Rævehøjvej DTU. Fortunfortet.

Området. Dyrehavegårds Jorder og tracéet langs Helsingørmotorvejen. Eremitageparken. Hjortekær. Kollegie. Rævehøjvej DTU. Fortunfortet. Området Eremitageparken Hjortekær Kollegie j Fortunfortet Hjo rtek ærs ve DTU egårdsve Helsingø j rmotorv ejen Kollegie Skole Gymnasium Vandtårn Trongårdsparken Hjortekær Dyrehavegård Landskab og fortidsminder

Læs mere

Dyrehavegårds Jorder -trafik

Dyrehavegårds Jorder -trafik Dyrehavegårds Jorder -trafik Borgermøde Mogens Møller mm@viatrafik.dk Tina Karlsen tfk@viatrafik.dk December 2014 1 Forudsætninger Eksisterende trafikmodel i Lyngby-Taarbæk Kommune. Viser trafikmængderne

Læs mere

Byudvikling i Lyngby-Taarbæk Kommune

Byudvikling i Lyngby-Taarbæk Kommune Byudvikling i Lyngby-Taarbæk Kommune Trine Tybjerg Afdelingsleder for Plan og Erhverv Netværkskonferencen Kom i dialog med bygherrer, rådgivere og entreprenører i Lyngby, Rudersdal og Furesø den 2/10 2017

Læs mere

rammeområde under ét Detailhandel: dagligvarer, tekstil og beklædning og øvrige udvalgsvarer.

rammeområde under ét Detailhandel: dagligvarer, tekstil og beklædning og øvrige udvalgsvarer. 6.1.01 Eremitageparken Plannummer 6.1.01 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Eremitageparken Centerområde Mindre butiksområder Hjortekær bydel

Læs mere

Forslag til Kommuneplan 2017 udlæg af boligområde ved Hørretvej/Oddervej

Forslag til Kommuneplan 2017 udlæg af boligområde ved Hørretvej/Oddervej Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Kalkværksvej 10 8000 Aarhus C Dato: 22. dec. 2016 J.nr.: 201616016 Deres j.nr.: Side: 1 / 3 Forslag til Kommuneplan 2017 udlæg af boligområde ved Hørretvej/Oddervej

Læs mere

R E F E R A T ORIENTERINGSMØDE 4. JUNI 2015

R E F E R A T ORIENTERINGSMØDE 4. JUNI 2015 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Miljø og Plan Journalnr. : 20150610087 Byggesag Dato : 23-06-2015 Byggesag Ref. : EVP Mødedato : Mødenr. : R E F E R A T ORIENTERINGSMØDE 4. JUNI 2015 Mødets dagsorden:

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR LUNDTOFTE

HELHEDSPLAN FOR LUNDTOFTE Notat Lyngby-Taarbæk Kommune HELHEDSPLAN FOR LUNDTOFTE 17. november 2016 Projekt nr. 224817 Dokument nr. 1221970545 Version 1 Udarbejdet af MALN Kontrolleret af MST Godkendt af PFK Opsamling på workshop

Læs mere

REFERAT. Sagsnr. 2008-16883 4 Sag 2008-16883 Behandling af indlæg vedr. idéhøring af kommuneplanændring 2007.22 for Kjersing Øst erhvervsområde

REFERAT. Sagsnr. 2008-16883 4 Sag 2008-16883 Behandling af indlæg vedr. idéhøring af kommuneplanændring 2007.22 for Kjersing Øst erhvervsområde REFERAT Plan & Miljøudvalget den 08.12.2008 i mødelokale 2 Sagsnr. 2008-16883 4 Sag 2008-16883 Behandling af indlæg vedr. idéhøring af kommuneplanændring 2007.22 for Kjersing Øst erhvervsområde Indledning

Læs mere

Nyt blandet bolig- og erhvervsområde på den tidl. Gasagrund, Havkærvej i Tilst

Nyt blandet bolig- og erhvervsområde på den tidl. Gasagrund, Havkærvej i Tilst Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 29. november 2016 Nyt blandet bolig- og erhvervsområde på den tidl. Gasagrund, Havkærvej 79-83 i Tilst Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus

Læs mere

Forudgående offentlig høring vedr. kommende kommuneplantillæg for omdannelse af Scandia fra erhverv til blandet byområde.

Forudgående offentlig høring vedr. kommende kommuneplantillæg for omdannelse af Scandia fra erhverv til blandet byområde. Gennemgang og behandling af høringssvar Forudgående offentlig høring vedr. kommende kommuneplantillæg for omdannelse af Scandia fra erhverv til blandet byområde. Sagsnummer: 01.02.05 P16 69 16 Dato: 01

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Miljø og Plan Journalnr. : Plan & Erhverv Dato... : 20. august 2015 Ref.... : Anna Pi Poulsen Kim Pløhn R E F E R A T af borgermøde om forslag til Kommuneplantillæg 14/2013

Læs mere

Lange & Jerup Group Developeranpartsselskab Rosenvængets Allé 11, 4., tv.

Lange & Jerup Group Developeranpartsselskab Rosenvængets Allé 11, 4., tv. Hvidovre Kommune Teknik og Miljø Udvalget Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Østerbro, d. 27. juni 2012 Hermed fremsendes ansøgning til udvalget for etablering af ungdomsboliger i det tidligere plejehjem for

Læs mere

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE IDEOPLÆG Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE Redegørelse Med dette idéoplæg indkalder byrådet i Ikast- Brande Kommune idéer

Læs mere

N O T A T. med redaktionelle ajourføringer - forslag fra forvaltningen

N O T A T. med redaktionelle ajourføringer - forslag fra forvaltningen LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Miljø og Plan Byggesag Sagsnr. : 20150610087 Byggesag Dato : 24-08-2015 Skrevet af : EVP N O T A T med redaktionelle ajourføringer - forslag fra forvaltningen GRØNT LYS+

Læs mere

Storbylandsby II, Halmstadgade 11 på Christiansbjerg

Storbylandsby II, Halmstadgade 11 på Christiansbjerg Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 2. marts 2017 Storbylandsby II, Halmstadgade 11 på Christiansbjerg Dette materiale omhandler et område nær dig. Området ligger i den sydlige del af Skejby

Læs mere

Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej

Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 30. januar 2017 Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej Dette materiale omhandler et område nær dig. Området er udlagt til byomdannelse i

Læs mere

Indsigelsesnotat til Lokalplan FRE.B Boligområde nord for Nørgårdsvej i Strandby.

Indsigelsesnotat til Lokalplan FRE.B Boligområde nord for Nørgårdsvej i Strandby. Indsigelsesnotat til Lokalplan FRE.B.03.03.01 Boligområde nord for Nørgårdsvej i Strandby. Center for Teknik og Miljø september 2015 Indkomne bemærkninger 1. Bjarne Pedersen. Dokumentnr. 60. Ønsker ikke

Læs mere

Nye kollegie-, ungdoms- og familieboliger ved Tranekærvej i Vejlby

Nye kollegie-, ungdoms- og familieboliger ved Tranekærvej i Vejlby Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 11. januar 2017 Nye kollegie-, ungdoms- og familieboliger ved Tranekærvej i Vejlby Dette materiale omhandler et område nær dig. Der planlægges for en boligbebyggelse

Læs mere

Opsummerende referat. Høring om kommuneplantillæg 11 og 12 for Dyrehavegårds Jorder og Traceet langs Helsingørmotorvejen

Opsummerende referat. Høring om kommuneplantillæg 11 og 12 for Dyrehavegårds Jorder og Traceet langs Helsingørmotorvejen LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Miljø og Plan Plan og Erhverv Sagsnr. : Mødedato: 08-12-2014 Dato : 18-12-2014 Skrevet af : ANPP/HJO Opsummerende referat Høring om kommuneplantillæg 11 og 12 for Dyrehavegårds

Læs mere

Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU

Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU Transportudvalget 2013-14 L 65 Bilag 1 Offentligt 23. april 2013 Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU Resumé DTU har med stor interesse fuldt letbaneprojektet og vurderer, at projektet kan få stor

Læs mere

Ny Operativ Dynamik i Lyngby Taarbæk Kommune

Ny Operativ Dynamik i Lyngby Taarbæk Kommune Ny Operativ Dynamik i Lyngby Taarbæk Kommune COWI December 2013 1 Eller. VIDENSBY I BILLEDER Hvordan L.T. kommune, uddannelsesinstitutionerne og virksomheder i Lyngby-Taarbæk blev enige om en fælles vej

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

selvbetjeningsvaskeri og lign.) anden detailhandelslignende funktion (apotek, bank og lign.) hotel, restaurant og forlystelser. Liberalt erhverv: klin

selvbetjeningsvaskeri og lign.) anden detailhandelslignende funktion (apotek, bank og lign.) hotel, restaurant og forlystelser. Liberalt erhverv: klin 6.1.01 Eremitageparken Plannummer 6.1.01 generelt specifik Eremitageparken Centerområde Mindre butiksområder Bebyggelsesprocent 45% Bebyggelsesprocent af Max. antal etager Max. bygningshøjde rammeområde

Læs mere

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Debat om Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Det gamle rådhus på Frederiksborgvej 3-5 skal ikke længere anvendes af Furesø Kommunes administration. Byrådet ønsker derfor, at dette centrale område

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Dyrehavegårds Jorder Supplerende Trafikanalyse for Tracéet

Lyngby-Taarbæk Kommune Dyrehavegårds Jorder Supplerende Trafikanalyse for Tracéet Dyrehavegårds Jorder Supplerende Trafikanalyse for Tracéet NOTAT 3. juni 2015 tfk/ms 0 Indholdsfortegnelse 0 Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 3 2 Forudsætninger og metode... 4 2.1 Turrater... 4

Læs mere

Kommuneplantillæg 14/2013 for Tracéet langs Helsingørmotorvejen

Kommuneplantillæg 14/2013 for Tracéet langs Helsingørmotorvejen 14/2013 Tracéet langs Helsingørmotorvejen Kommuneplantillæg 14/2013 for Tracéet langs Helsingørmotorvejen Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg

Læs mere

R E F E R A T af møde om «VVM forhøring - Forlængelse af Firskovvej , kl »

R E F E R A T af møde om «VVM forhøring - Forlængelse af Firskovvej , kl » LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Miljø og Plan Journalnr.... : 05.00.00-G01-30-14 Dato... : 23-08-2017 Ref.... : EVAML/BOHEL/ODM/TRYBJ Mødedato... : 21-08-2017 Mødenr.... : 1 R E F E R A T af møde om

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 VVM-redegørelsen

Indholdsfortegnelse. 1 VVM-redegørelsen COWI A/S Særlige fokusområder i VVM-redegørelsen for Odense Letbane etape 1 Havneparken 1 7100 Vejle Telefon 76 42 64 00 Telefax 76 42 64 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 VVM-redegørelsen 1 2 Baggrund

Læs mere

Opsamling på fordebat vedrørende byudvikling i Nibe.

Opsamling på fordebat vedrørende byudvikling i Nibe. Punkt 10. Opsamling på fordebat vedrørende byudvikling i Nibe. 2012-9609. By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at der udarbejdes forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

Forhøring til forestående planlægning for området ved Rødovre Station - oversigt over indkomne høringssvar og Teknisk Forvaltnings kommentarer

Forhøring til forestående planlægning for området ved Rødovre Station - oversigt over indkomne høringssvar og Teknisk Forvaltnings kommentarer Teknisk Forvaltning, den 07.12.2015 Forhøring til forestående planlægning for området ved Rødovre Station - oversigt over indkomne høringssvar og Teknisk Forvaltnings kommentarer 1 07.11.2015 Janni Grønbæk

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 11. juni 2014 Lokalplan 975, Runevej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 975 - Dagligvarebutik ved Runevej,

Læs mere

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst Landsplanredegørelse 2012 Ministerens velkomst Velkommen til debat om den kommende landsplanredegørelse. Efter nyvalg til Folketinget er det Miljøministerens opgave at udarbejde en ny landsplanredegørelse.

Læs mere

Efter opfordring fra borgmesteren fremsendes bemærkninger til forslaget.

Efter opfordring fra borgmesteren fremsendes bemærkninger til forslaget. Maj 2014 Ishøj Kommune Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj plan-byg-miljo@ishoj.dk Høringssvar til Forslag til Kommuneplan 2014, Ishøj Kommune Efter opfordring fra borgmesteren fremsendes bemærkninger til forslaget.

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

Sødalsparken 24 i Brabrand mulig omdannelse til virksomhed med særlig pladskrævende varegrupper

Sødalsparken 24 i Brabrand mulig omdannelse til virksomhed med særlig pladskrævende varegrupper Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 8. april 2015 Sødalsparken 24 i Brabrand mulig omdannelse til virksomhed med særlig pladskrævende varegrupper Aarhus Kommune planlægger at give mulighed for

Læs mere

Blandet byområde på Olof Palmes Allé

Blandet byområde på Olof Palmes Allé Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 24. maj 2017 Blandet byområde på Olof Palmes Allé Dette materiale omhandler et område nær dig. Ejendommen, som i dag rummer Danmarks Medie og Journalisthøjskole,

Læs mere

Som beboere på Heeringvej, tilkendegiver vi hermed vores fulde opbakning, angående høringen omkring lukning af Heeringvejen for gennemkørende trafik.

Som beboere på Heeringvej, tilkendegiver vi hermed vores fulde opbakning, angående høringen omkring lukning af Heeringvejen for gennemkørende trafik. Tilkendegivelse omkring lukning af Heeringvej Att.: Hr. Vendel Larsen, Som beboere på Heeringvej, tilkendegiver vi hermed vores fulde opbakning, angående høringen omkring lukning af Heeringvejen for gennemkørende

Læs mere

Pernille Østergaard Lund

Pernille Østergaard Lund Pernille Østergaard Lund Fra: Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse) Sendt: 23. oktober 2017 08:48 Til: Alex Tolstrup Cc: Pernille Østergaard Lund Emne: VS: Kvittering for indsigelse eller bemærkning

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Regionplanen I den første regionplan for fra 1973, blev området ved Store Rørbæk udpeget som byvækstområde første gang. Regionplan 2005 Den nye by er nu udpeget som et

Læs mere

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 12. januar 2017 Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Dette materiale omhandler et område nær dig. Området er beliggende på den tidligere ingeniørhøjskoles arealer

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 13-05-2008 Dato: 07-04-2008 Sag nr.: KB 122 Sagsbehandler: Ingibjörg Huld Halldórsdóttir Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Lokalplan 1018, Højhusbebyggelse på Randersvej 139, La Tour - Forslag

Lokalplan 1018, Højhusbebyggelse på Randersvej 139, La Tour - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. november 2015 Lokalplan 1018, Højhusbebyggelse på Randersvej 139, La Tour - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag

Læs mere

Trøjborgvej ny etageboligbebyggelse

Trøjborgvej ny etageboligbebyggelse Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 19. februar 2016 Trøjborgvej 72-74 ny etageboligbebyggelse Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune ønsker at ændre plangrundlaget for Trøjborgvej

Læs mere

Helhedsplan for området omkring Sorgenfri Station FORSLAG

Helhedsplan for området omkring Sorgenfri Station FORSLAG Helhedsplan for området omkring Sorgenfri Station FORSLAG Indhold Intro side 2 Vision side 4 Området i dag side 6 Hovedidé side 8 Trafik side 14 Den videre proces side 15 Helhedsplanen er udarbejdet af

Læs mere

Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand

Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand Letbaner.DK Østergade 16 8660 Skanderborg Tlf.: 30 34 20 36 e-mail: hb@letbaner.dk Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand 1. høringsrunde Marts 2016 Figur 1: Oversigt over høringsbidragets hovedindhold

Læs mere

Kommuneplan Forslag til Tillæg 6 til. Omdannelse og byudvikling i Bykernen R Ø D OV R E KO M M U N E

Kommuneplan Forslag til Tillæg 6 til. Omdannelse og byudvikling i Bykernen R Ø D OV R E KO M M U N E Forslag til Tillæg 6 til Kommuneplan 2014 Omdannelse og byudvikling i Bykernen Rammeområde 5F04 Rammeområde 5F06 Rammeområde 5F14 Rammeområde 5F15 Rammeområde 5F13 Rammeområde 5F12 Rammeområde 5F11 Rammeområde

Læs mere

Vi har ingen bemærkning til lokalplan nr. 278 Erhvervsområde Hedegårdsvej.

Vi har ingen bemærkning til lokalplan nr. 278 Erhvervsområde Hedegårdsvej. Fra: Susanne Røndbjerg Sendt: 13. juli 2017 10:37 Til: Birgitte Tanderup Eybye Emne: Høring - lokalplan nr. 278 Hej Birgitte Vi har ingen bemærkning til lokalplan nr. 278 Erhvervsområde Hedegårdsvej.

Læs mere

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Forslag til lokalplan nr. 435 har været i offentlig høring fra den 8. maj til

Læs mere

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD Vedtaget af byrådet den. 28. april 2004 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Udbygningen af Stenløse Syd...

Læs mere

Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune

Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Photo: Stiig Hougesen Byudvikling i Roskilde Kommune Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Bygger på kommunens styrker og planstrategi Beliggenhed i smukt landskab Balanceret bystruktur Centralt

Læs mere

REFERAT. Borgermøde den 25. september 2017 om lokalplan 279 for boliger ved Akademivej

REFERAT. Borgermøde den 25. september 2017 om lokalplan 279 for boliger ved Akademivej LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Miljø og Plan Plan og Erhverv Journalnr. : 01.02.05-P16-2-17 Dato : 25-09-2017 Skrevet af : CAMIV REFERAT Borgermøde den 25. september 2017 om lokalplan 279 for boliger

Læs mere

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet:

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet: INVESTER I ODENSE ODENSE - Fra stor dansk by til dansk storby Odense er en by i rivende udvikling. Inden for de kommende 10-15 år vil investeringer for 24 mia. kr. transformere Odense fra stor dansk by

Læs mere

Ny Lokalplan 6-02 Rammeplan for Lellinge

Ny Lokalplan 6-02 Rammeplan for Lellinge Forslag til: Ny Lokalplan 6-02 Dette forslag er udarbejdet af Lellinge Beboerforening i juni måned 2011. Forslaget skal starte en debat i Lellinge, så Lellinge Beboerforening - med en så bred opbakning

Læs mere

FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 5

FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 5 1 FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 5 Tillæg til Kommuneplan 1998-2009 Ballerup Idrætsby Ballerup Kommunalbestyrelse juni 2004 Forslag til Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 1998-2009 2 Dette forslag til Tillæg

Læs mere

Boligbebyggelse på Jens Baggesens Vej

Boligbebyggelse på Jens Baggesens Vej Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 26. juni 2015 Boligbebyggelse på Jens Baggesens Vej Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune har fået en henvendelse fra en privat grundejer

Læs mere

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI I ESBJERG KOMMUNE Teknik & Miljø Esbjerg Kommune INDHOLD 1. Forord.................................. 3 2. Strategien i en sammenhæng................ 3 3. Bæredygtighed i strategien..................

Læs mere

Idé: Svømmehal og rekreative områder - Sundheds- og rekreationsakse

Idé: Svømmehal og rekreative områder - Sundheds- og rekreationsakse Mogens og Marianne Emne: Gøteborg Allé 5 - svømmehal Dato: 1. maj 2014 12:55:38 Kære udvalg vedr. udnyttelse af område omkring Gøteborg Allé 5 Idé: Svømmehal og rekreative områder - Sundheds- og rekreationsakse

Læs mere

Kommentarer til forslag til lokalplan nr af december Fra Borgergruppen for Ammmendrup udstykningen.

Kommentarer til forslag til lokalplan nr af december Fra Borgergruppen for Ammmendrup udstykningen. Kommentarer til forslag til lokalplan nr.106.05 af december 2005. Fra Borgergruppen for Ammmendrup udstykningen. 22. december 2005. Kommentarer til forslag til lokalplan nr.106.05 af december 2005 fra

Læs mere

BILAG 1 BYP 11. august indsigelser/bemærkninger til lokalplanforslag 61.B6.3 for boligområdet Vesterdamsvænget i Lind INDHOLD

BILAG 1 BYP 11. august indsigelser/bemærkninger til lokalplanforslag 61.B6.3 for boligområdet Vesterdamsvænget i Lind INDHOLD INDHOLD Indsigelsesnotat med behandling af indsigelser Indsigelse fra beboere på Vesterdamsvænget Indsigelse fra beboer på Vesterdamsvænget Indsigelse fra beboere på Vesterlindvej Bemærkning fra Herning

Læs mere

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kgs. Lyngby 3.

Læs mere

Oversigt over indsigere Offentlig høring LP 986

Oversigt over indsigere Offentlig høring LP 986 Oversigt over indsigere Offentlig høring LP 986 Bilag 3 - Kim Pedersen, advokat, på vegne af: Anna Marie Mikkelsen, Norsmindevej 201, 8340 Malling Entreprenørfirmaet Ole Mikkelsen A/S, Tofteledet 16, 8330

Læs mere

Fra: Tina B Øelund Til:

Fra: Tina B Øelund Til: Fra: Tina B Øelund [tiboe@dsb.dk] Til: TM - Planafdelingen Postkasse [TM-Planafdelingen-Postkasse@holstebro.dk] Sendt dato: 15-08-2016 14:16 Modtaget Dato: 15-08-2016 14:16 Vedrørende: VS: Brev til fremlæggelse

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byfortætning og byomdannelse Mål Silkeborg Kommune vil: Skabe mulighed for yderligere byggeri i bymidten gennem fortætning og byomdannelse.

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a.

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a. 15105 Bæredygtig byudvikling, Mårslet Syd Emne: Fortræde for Teknisk Udvalg Dato: 08-05-2017 Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen.

Læs mere

Ændringsforslag: Fugletårnet må maksimalt være 6,5 m høje og må ikke placeres tættere på et boligområde end 50 meter.

Ændringsforslag: Fugletårnet må maksimalt være 6,5 m høje og må ikke placeres tættere på et boligområde end 50 meter. (Funktionspostkasse) Sendt:. maj 202 0:46 Emne: VS: Bemærkninger til -Forslag til Lokalplan 045 m.v. http://esdh/sj07/dok278273 SJ: - Kongensgade 8, 3550 Slangerup 47 35 24 3 Benny Juul Neis [mailto:benny@juul-neis.dk]

Læs mere

Håndværkerkvarteret. debatoplæg. april 2015

Håndværkerkvarteret. debatoplæg. april 2015 Håndværkerkvarteret debatoplæg april 2015 Baggrunden for dette debatoplæg Byen udvikler sig, og byomdannelsen nærmer sig Håndværkerkvarteret fra flere sider. Godsbanearealet vest for og Eternitten sydøst

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

ESTATE KONFERENCE. Investering i Københavns forstæder. - Letbanen og Loop City - vækst og udvikling

ESTATE KONFERENCE. Investering i Københavns forstæder. - Letbanen og Loop City - vækst og udvikling Investering i Københavns forstæder - Letbanen og Loop City - vækst og udvikling Indhold På denne konference går vi tæt på status på Letbanen og den meget spændende udvikling, der er i byområderne langs

Læs mere

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3.

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 25-02-2015 Sagsnr. 2015-0034554 Dokumentnr. 2015-0034554-4 Naboorientering Vestre Teglgade 2-6 I forbindelse med opførelse af en boligkarré

Læs mere

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Indhold Centrene i dag... 1 Gennemgang af centrene... 2 Strategi for detailhandlen... 8 Udarbejdet af Center for Miljø og Plan, godkendt i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Lokalplan nr. 049 og Kommuneplantillæg 011 for erhvervsområde ved Københavnsvej i Slangerup

Lokalplan nr. 049 og Kommuneplantillæg 011 for erhvervsområde ved Københavnsvej i Slangerup Lokalplan nr. 049 og Kommuneplantillæg 011 for erhvervsområde ved Københavnsvej i Slangerup Afsender Resumé af høringssvar Kommentarer Forslag til beslutning 1. Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur

Læs mere

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner Kommuneplanlægningen Status og centrale emner 1. Status på Kommuneplanen opbygning og indhold 2. Befolkningsprognose og demografisk udvikling 3. Boliger og erhverv status på areal og salg af bygge grunde

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1.

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. oktober 2010 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til 1. Resume

Læs mere

Trøjborg Centret udvidelse med ny etageboligbebyggelse

Trøjborg Centret udvidelse med ny etageboligbebyggelse Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 24. marts 2017 Trøjborg Centret udvidelse med ny etageboligbebyggelse Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune ønsker at ændre plangrundlaget

Læs mere

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Varde Kommune har i forbindelse med den offentlige høring af forslag til lokalplan 06.10.L01 for et område omkring Helle Hallen modtaget bemærkninger

Læs mere

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring.

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring. TILLÆG 34 Forslag Forslaget til tillæg nr. 34 for erhvervsrammen Erhvervskorridoren i Gødvad, er fremlagt i offentlig høring fra 27. marts 2013 til 22. maj 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag

Læs mere

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Kira Maria Svankjær, chefkonsulent Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Jyllinge nyt halområde og boligudbygning Strategi bliver til virkelighed - i byudviklingen! Fortætning og byomdannelse

Læs mere

Kommuneplantillæg 9/2009 for DTU

Kommuneplantillæg 9/2009 for DTU Dato: 2. august 2012 Lyngby-Taarbæk Kommuneplan 2009 Kommuneplantillæg 9/2009 for DTU Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 9/2009

Læs mere

Høringssvar vedr. spildevandstillæg for Dyrehavegårds jorder og traceet langs Helsingørmotorvejen

Høringssvar vedr. spildevandstillæg for Dyrehavegårds jorder og traceet langs Helsingørmotorvejen DN Lyngby-Taarbæk Formand: Hans Nielsen, Kastanievej 4 B, st. mf. 2800 Kgs. Lyngby Telefon: 45 88 94 55, e-mail: hans@nielsen.mail.dk Dato: 8. januar 2016 Lyngby-Taarbæk Kommune Lyngby Torv 17 2800 Kgs.

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

Hermed indsigelse til lokalplan 548

Hermed indsigelse til lokalplan 548 Fra: CN=Nina Lindbjerg/OU=TPLNLI/OU=T/O=Svendborg-Kom Sendt: 16-02-2012 09:29:40 Til: Jesper Sørensen CC: Emne: Vs: Indsigelse vedr Lokalplan 548 Svendborg Kommune har modtaget jeres indsigelse

Læs mere

R E F E R A T af møde 16.8.2012 om Arealerne ved Trongårdsvej - Offentliggørelse af to idéforslag

R E F E R A T af møde 16.8.2012 om Arealerne ved Trongårdsvej - Offentliggørelse af to idéforslag LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Teknisk Forvaltning Journalnr. : 20120310218 Plan & Byg Dato : 21-08-2012 Ref. : HJO Mødedato : 16-08-2012 R E F E R A T af møde 16.8.2012 om Arealerne ved Trongårdsvej - Offentliggørelse

Læs mere

En letbane på tværs af København?

En letbane på tværs af København? En letbane på tværs af København? Besøg Københavns Amts vandreudstilling om letbanen langs Ring 3. Udstillingen åbner 11. april på Amtssygehuset i Herlev. Herefter går turen videre til Glostrup, Gladsaxe,

Læs mere

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen?

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 256 Offentligt Folketingets Transportudvalg 11. april Høring om jernbanens fremtid Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Susanne Krawack CONCITO Medlem

Læs mere

Vi ønsker som grundejerforening ikke at deltage i høringen om evt dispensation

Vi ønsker som grundejerforening ikke at deltage i høringen om evt dispensation Fra: Jane Kollerup Sendt: 11. september 2016 19:48 Til: [SPAM] Re: VS: Høring vedr. ansøgning om dispensation fra lokalplan nr. S-1.2 om facadehøjde på Strandvænget 24 Hej Dorit Vi

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 4. juli Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 4. juli Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 4. juli 2006 Iværksættelse af forudgående offentlig høring om kommuneplanændring med henblik på placering af en moské og et islamisk kulturcenter

Læs mere

Ungdomsboliger på Gøteborg Allé 7, Christiansbjerg

Ungdomsboliger på Gøteborg Allé 7, Christiansbjerg Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 1. december 2016 Ungdomsboliger på Gøteborg Allé 7, Christiansbjerg Dette materiale omhandler et område nær dig. Den eksisterende erhvervsbebyggelse på Gøteborg

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Forslag Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kgs. Lyngby 19. marts 2013 Høringen

Læs mere

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r POTENTIALET Forestil dig halvdelen af Strandboulevarden fyldt med haver, pladser, boldbaner

Læs mere

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Ophævelse af lokalplan Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 18.december 2014 til 5. februar 2015 Indholdsfortegnelse Formål 1 Redegørelse

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kgs. Lyngby 19. marts 2013 Dato for

Læs mere

Forslag til lokalplan 148, Produktionshus og Eventhal Priorparken

Forslag til lokalplan 148, Produktionshus og Eventhal Priorparken Forslag til lokalplan 148, Produktionshus og Eventhal Priorparken Bilag 4 Oversigt over høringssvar og forvaltningens bemærkninger I det følgende er de forskellige indsigelser og kommentarer samlet under

Læs mere

Hvidbog over indsigelser lokalplan 612

Hvidbog over indsigelser lokalplan 612 Hvidbog over indsigelser lokalplan 612 Forslag til lokalplan 612 for et område til blandet bolig og erhverv ved Bryghusvej i Svendborg har været offentliggjort i 8 uger med frist den 04-03-2016. Der er

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig

Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. maj 2015 Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 989 - Åben lav boligbebyggelse

Læs mere