Denne indeholder vedhæftede fil(er) sendt fra "RNP CE573" (Aficio MP C2051).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Denne e-mail indeholder vedhæftede fil(er) sendt fra "RNP0026731CE573" (Aficio MP C2051)."

Transkript

1 Forslag dyrehavegaard, projektet Green Zoo Sagsnummer: Oprettet: Dokumentejer: Lise-Lotte Larsen Emne: Oprettet: Dokumentdato: Fysisk placering: Afsender Forslag dyrehavegaard, projektet Green Zoo Journalnøgle(r): Besked: P16 Tillæg til kommuneplanen, Kommunale planer, planforslag og virksomhedsplaner omfattende dele af kommunen Pernille Kvarning/PKV/LTK, Tina Reinicke/REI/LTK, Anna Pi Poulsen/ANPP/LTK E-post: raadus_3_sal_ricoh_2051 Tekst: Fra: raadus_3_sal_ricoh_2051 Dato: :53:48 Til: "Lotte" Emne: Message from "RNP CE573" Denne indeholder vedhæftede fil(er) sendt fra "RNP CE573" (Aficio MP C2051). Scanningsdato: :53:48 (+0200) Kontakt: raadus_3_sal_ricoh_2051

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38 Fra John Jeppesen - Høringssvar Sagsnummer: Oprettet: Dokumentejer: Pernille Kvarning Emne: Fra John Jeppesen - Høringssvar Oprettet: Dokumentdato: Fysisk placering: Afsender GoPro Journalnøgle(r): Besked: P16 Tillæg til kommuneplanen, Kommunale planer, planforslag og virksomhedsplaner omfattende dele af kommunen E-post: raadus_3_sal_ricoh_2051 Tekst: Fra: raadus_3_sal_ricoh_2051 Dato: :03:09 Til: "Johanne" Emne: Message from "RNP CE573" Denne indeholder vedhæftede fil(er) sendt fra "RNP CE573" (Aficio MP C2051). Scanningsdato: :03:08 (+0200) Kontakt: raadus_3_sal_ricoh_2051

39

40

41

42

43 Høringssvar Sagsnummer: Oprettet: Dokumentejer: Tina Reinicke Emne: Høringssvar Oprettet: Dokumentdato: Fysisk placering: Afsender Journalnøgle(r): Besked: P16 Tillæg til kommuneplanen, Kommunale planer, planforslag og virksomhedsplaner omfattende dele af kommunen E-post: Rolf Aagaard-Svendsen Tekst: Fra: Rolf Aagaard-Svendsen Dato: :56:41 Til: Emne: Høringssvar Med venlig hilsen Rolf Aagaard-Svendsen Christian Winthers Vej 21B 2800 Kgs. Lyngby Telefon: (prv) (mob)

44 Forhøring om Dyrehavegårds jorder og tracéet langs Helsingørmotorvejen Høringssvar fra Rolf Aagaard-Svendsen, Christian Winthers Vej 21B, 2800 Kgs. Lyngby Tracéet mellem Lundtoftegårdsvej og Helsingørmotorvejen Tracéet mellem Lundtoftegårdsvej og Helsingørmotorvejen kan anvendes til (studenter)boliger og erhverv med tilknytning til DTU. Der skal etableres/bevares et beplantningsbælte langs motorvejen så indtrykket af grøn by bevares og forbedres. Dyrehavegårds jorder på østsiden af Helsingørmotorvejen Dyrehavegårds jorder på østsiden af Helsingørmotorvejen skal sikres som et aktivt landbrugsområde. Bygninger må kun opføres, hvis de er med til at understøtte anvendelsen som aktivt landbrug og borgernes adgang. Dyrehavegård, en væsentlig kvalitet i Lyngby-Taarbæk Kommunes profil Dyrehavegård en væsentlig kvalitet i Lyngby-Taarbæk Kommunes profil. Lyngby-Taarbæk Kommune består af skov, strand, å, søer, moser, boligområder, detailhandel, erhverv, universitet og så et stadigt aktivt landbrug. Den kombination så tæt på storbyen er enestående og er med til at gøre det at bo i Lyngby-Taarbæk til noget særligt. Dyrehavegård er den sidste aktive gård i Lyngby-Taarbæk Kommune. Forsvinder den, er der et stykke kulturarv og en landskabsmæssig kvalitet, der går tabt. Så længe det er muligt at drive landbrug på Dyrehavegård på fornuftig vis, skal vi afholde os fra at gøre indhug i arealerne. Jo mindre jord jo mindre rentabelt. Hvis vi bebygger alle de grønne og åbne områder, som ikke er fredede, fjerner vi mange af de kvaliteter, der er medvirkende til, at vi har valgt at bo her. Hvor er nødvendigheden for at bygge på Dyrehavegård? Inden man begynder at planlægge andre anvendelser for Dyrehavegårds jorder bør man stille sig nogle fundamentale spørgsmål. Hvilke kvaliteter tilfører det Lyngby-Taarbæk kommune? Hvilke kvaliteter mistes? Hvor er nødvendigheden for at bygge på Dyrehavegård? Det sidste større disponible område i kommunen er Dyrehavegårds jorder, og det kribler i fingrene på arkitekter, byplanlæggere, entreprenører, developere og politikere m.fl. for at bebygge det. Nogle fremfører det argument, at det jo ikke bare kan blive liggende sådan der. På et eller andet tidspunkt må der ske noget, og så vi må hellere lægge nogen planer for det før eller siden. Men hvorfor? Hvorfor skal ethvert areal, hvor øjet kan række længere end 20 m, bebygges? Hvem gavner det? Hvor er nødvendigheden? Er det nødvendigt for menneskehedens fremtid? Danmarks fremtid? Lyngby-Taarbæk Kommunes fremtid? Bliver kommunen mere attraktiv for borgerne, kommende borgere, erhvervslivet osv. ved at erstatte noget, der i sin sammenhæng er unikt, med noget, som er ordinært? Inden man bebygger de sidste ledige arealer skal man besvare de spørgsmål. Svarene på alle de spørgsmål er, at det hverken er nødvendigt eller tilfører ny kvalitet.

45 Der har været mange forslag til udnyttelse af arealerne: familieboliger, ældreboliger, plejehjem, ungdomsboliger, forskerpark, virksomheder, storbutikker, golfbaner, idrætsanlæg, skovrejsning m.m. Der kunne være mange grunde til at bygge boliger. Der er stor efterspørgsel efter ældreboliger, ungdomsboliger og familieboliger i kommunen. Men når vi først har bebygget området, vil der ganske vist være en række mennesker, der har fået den glæde at få en bolig i kommunen, men vi har mistet det sidste egentlige landbrug, der vil stadig være efterspørgsel efter boliger af alle slags, og vi vil have en fattigere kommune. Der vil desuden være en lang række følgeomkostninger i form af institutionsbehov, trafikbetjening etc. Delvis bebyggelse Området mellem Klampenborgvej, Trongårdsskolen og motorvejen Der er ofte blevet stillet spørgsmål om, hvad der dog kunne være i vejen for at bygge på det lille stykke mark mellem Klampenborgvej, Trongårdsskolen og motorvejen? Arealet blev engang i 50 erne frikøbt til boligbyggeri fra Københavns Kommune, som ejede det og mange andre arealer i kommunen. Da det var frikøbt, opførtes Hvidegårdsparken, Fortunparken, Trongårdsparken og Trongårdsskolen, men så stoppede man også. Der er mindst tre begrundelser for ikke at bygge på dette område. For det første er det faktisk det stykke af Dyrehavegårds jorder, der hver dag ses af flest mennesker. Når først det er bebygget, vil synet fra Klampenborgvej ikke være marker med vekslende afgrøder, men kun være en afskærmning, asfalt og den nærmeste bils baglygter. For det andet er det et særdeles støjbelastet område. Og for det tredje: Jo mindre jord jo mindre rentabelt vil det være at drive landbrug på Dyrehavegård på fornuftig vis. I sin tid opkøbte kommunen også husene i Bondebyen med henblik på en dag at rive dem ned og bygge højhuse i stedet. Men heldigvis kom fremsynede politikere på andre tanker, hvilket resulterede i Bondebysaneringen, der sikrede et unikt område for eftertiden. Et bælte langs med østsiden af Helsingørmotorvejen I forhøringsmaterialet foreslås det, at der bygges i et bælte langs med østsiden af Helsingørmotorvejen, og at den øvrige del af Dyrehavegårds jorder reserveres og udvikles som rekreativt område. Det kunne jo lyde som et spiseligt kompromis, men ud over tidligere nævnte argumenter for at undlade at bygge, er der er en række yderligere forhold: Dyrehavegård vil ikke kunne eksistere som landbrug. De rekreative områder skal etableres, drives og vedligeholdes. Hvor i de kommunale budgetter findes den post? Motorvejen udgør en effektiv barriere til DTU. Der findes ingen praktiske og økonomisk realiserbare muligheder for at binde områderne sammen på tværs af motorvejen ud over de eksisterende ved Klampenborgvej og Rævehøjvej. Den trafikale forbindelse til Klampenborgvej er meget problematisk

46 Hvis vi ikke laver en udviklingsplan nu, vil nogle andre gøre det om ti år Et argument, der er blevet fremført mange gange senest af byplanudvalgets formand på borgermødet den 7. maj, er: Hvis vi ikke laver en udviklingsplan nu, vil nogle andre gøre det om ti år. Men sikken da en tiltro til fremtidens kommunalpolitikere. Enhver udviklingsplan kan ændres af fremtidens kommunalpolitikere. Det er først, når gravemaskinerne, der ikke er nogen vej tilbage. Og hvad er det lige, der indikerer at fremtidige kommunalbestyrelser, skulle være værre end den nuværende? Det minder lidt om argumentet om, at hvis vi ikke får lov til at bygge det dobbelte af, hvad vi ellers må, så må vi flytte virksomheden til udlandet, eller så må vi leje ud til en institution for adfærdsvanskelige, psykisk syge, kriminelle narkomaner. Anvendelsen af Dyrehavegårds jorder har været diskuteret gentagne gange siden kommunen købte dem af Københavns Kommune i 50 erne. Hver gang er debatten endt med at man gerne vil bevare området som et aktivt landbrug. I begyndelsen af 70'erne var de også til debat. Et konservativt debatoplæg om Lyngby-Taarbæk Kommunes fremtid konkluderede, at det ikke ville være rigtigt at bebygge samtlige tilbageværende arealer. De tilbageværende arealer var den gang Dyrehavegård og Virumgård. Sidstnævnte havde kommunen erhvervet fra staten som en slags kompensation for de arealer, staten havde eksproprieret til opførelse af DTU, og hvor det havde været tanken at bygge boliger. Den efterfølgende debat endte med, at der skulle bygges boliger og plejehjem, samt anlægges fodboldbaner og offentligt tilgængelige grønne arealer på Virumgård, og at Dyrehavegård skulle forblive landbrug. I 1977 blev der udskrevet en arkitektkonkurrence for Virumgård, og resultatet kan ses i dag. Hidtil har kommunalbestyrelsen kunnet holde stand. Hvis vi først begynder at fjerne et hjørne hist og et hjørne her, fjerner vi langsomt grundlaget for Dyrehavegårds eksistens. Dyrehavegårds jorder er det sidste større ubebyggede areal i kommunen. I den gamle Regionplan havde Dyrehavegårds jorder status som reserveareal til fremtidige byformål. En sådan kategori findes ikke mere i planmæssig forstand, men jeg tror at fremtidige generationer vil takke os, hvis vi lader det være på den måde og vedtager en udviklingsplan for området som et aktivt landbrug. Vi bor i en grøn kommune. Det skal vi værne om. I den kommende tid er der langt større behov for at udvikle de eksisterende bolig- og erhvervsområder.

47 Høringssvar Sagsnummer: Oprettet: Dokumentejer: Tina Reinicke Emne: Høringssvar Oprettet: Dokumentdato: Fysisk placering: Afsender Journalnøgle(r): Besked: P16 Tillæg til kommuneplanen, Kommunale planer, planforslag og virksomhedsplaner omfattende dele af kommunen E-post: Rolf Aagaard-Svendsen Tekst: Fra: Rolf Aagaard-Svendsen Dato: :56:41 Til: Emne: Høringssvar Med venlig hilsen Rolf Aagaard-Svendsen Christian Winthers Vej 21B 2800 Kgs. Lyngby Telefon: (prv) (mob)

48 Forhøring om Dyrehavegårds jorder og tracéet langs Helsingørmotorvejen Høringssvar fra Rolf Aagaard-Svendsen, Christian Winthers Vej 21B, 2800 Kgs. Lyngby Tracéet mellem Lundtoftegårdsvej og Helsingørmotorvejen Tracéet mellem Lundtoftegårdsvej og Helsingørmotorvejen kan anvendes til (studenter)boliger og erhverv med tilknytning til DTU. Der skal etableres/bevares et beplantningsbælte langs motorvejen så indtrykket af grøn by bevares og forbedres. Dyrehavegårds jorder på østsiden af Helsingørmotorvejen Dyrehavegårds jorder på østsiden af Helsingørmotorvejen skal sikres som et aktivt landbrugsområde. Bygninger må kun opføres, hvis de er med til at understøtte anvendelsen som aktivt landbrug og borgernes adgang. Dyrehavegård, en væsentlig kvalitet i Lyngby-Taarbæk Kommunes profil Dyrehavegård en væsentlig kvalitet i Lyngby-Taarbæk Kommunes profil. Lyngby-Taarbæk Kommune består af skov, strand, å, søer, moser, boligområder, detailhandel, erhverv, universitet og så et stadigt aktivt landbrug. Den kombination så tæt på storbyen er enestående og er med til at gøre det at bo i Lyngby-Taarbæk til noget særligt. Dyrehavegård er den sidste aktive gård i Lyngby-Taarbæk Kommune. Forsvinder den, er der et stykke kulturarv og en landskabsmæssig kvalitet, der går tabt. Så længe det er muligt at drive landbrug på Dyrehavegård på fornuftig vis, skal vi afholde os fra at gøre indhug i arealerne. Jo mindre jord jo mindre rentabelt. Hvis vi bebygger alle de grønne og åbne områder, som ikke er fredede, fjerner vi mange af de kvaliteter, der er medvirkende til, at vi har valgt at bo her. Hvor er nødvendigheden for at bygge på Dyrehavegård? Inden man begynder at planlægge andre anvendelser for Dyrehavegårds jorder bør man stille sig nogle fundamentale spørgsmål. Hvilke kvaliteter tilfører det Lyngby-Taarbæk kommune? Hvilke kvaliteter mistes? Hvor er nødvendigheden for at bygge på Dyrehavegård? Det sidste større disponible område i kommunen er Dyrehavegårds jorder, og det kribler i fingrene på arkitekter, byplanlæggere, entreprenører, developere og politikere m.fl. for at bebygge det. Nogle fremfører det argument, at det jo ikke bare kan blive liggende sådan der. På et eller andet tidspunkt må der ske noget, og så vi må hellere lægge nogen planer for det før eller siden. Men hvorfor? Hvorfor skal ethvert areal, hvor øjet kan række længere end 20 m, bebygges? Hvem gavner det? Hvor er nødvendigheden? Er det nødvendigt for menneskehedens fremtid? Danmarks fremtid? Lyngby-Taarbæk Kommunes fremtid? Bliver kommunen mere attraktiv for borgerne, kommende borgere, erhvervslivet osv. ved at erstatte noget, der i sin sammenhæng er unikt, med noget, som er ordinært? Inden man bebygger de sidste ledige arealer skal man besvare de spørgsmål. Svarene på alle de spørgsmål er, at det hverken er nødvendigt eller tilfører ny kvalitet.

49 Der har været mange forslag til udnyttelse af arealerne: familieboliger, ældreboliger, plejehjem, ungdomsboliger, forskerpark, virksomheder, storbutikker, golfbaner, idrætsanlæg, skovrejsning m.m. Der kunne være mange grunde til at bygge boliger. Der er stor efterspørgsel efter ældreboliger, ungdomsboliger og familieboliger i kommunen. Men når vi først har bebygget området, vil der ganske vist være en række mennesker, der har fået den glæde at få en bolig i kommunen, men vi har mistet det sidste egentlige landbrug, der vil stadig være efterspørgsel efter boliger af alle slags, og vi vil have en fattigere kommune. Der vil desuden være en lang række følgeomkostninger i form af institutionsbehov, trafikbetjening etc. Delvis bebyggelse Området mellem Klampenborgvej, Trongårdsskolen og motorvejen Der er ofte blevet stillet spørgsmål om, hvad der dog kunne være i vejen for at bygge på det lille stykke mark mellem Klampenborgvej, Trongårdsskolen og motorvejen? Arealet blev engang i 50 erne frikøbt til boligbyggeri fra Københavns Kommune, som ejede det og mange andre arealer i kommunen. Da det var frikøbt, opførtes Hvidegårdsparken, Fortunparken, Trongårdsparken og Trongårdsskolen, men så stoppede man også. Der er mindst tre begrundelser for ikke at bygge på dette område. For det første er det faktisk det stykke af Dyrehavegårds jorder, der hver dag ses af flest mennesker. Når først det er bebygget, vil synet fra Klampenborgvej ikke være marker med vekslende afgrøder, men kun være en afskærmning, asfalt og den nærmeste bils baglygter. For det andet er det et særdeles støjbelastet område. Og for det tredje: Jo mindre jord jo mindre rentabelt vil det være at drive landbrug på Dyrehavegård på fornuftig vis. I sin tid opkøbte kommunen også husene i Bondebyen med henblik på en dag at rive dem ned og bygge højhuse i stedet. Men heldigvis kom fremsynede politikere på andre tanker, hvilket resulterede i Bondebysaneringen, der sikrede et unikt område for eftertiden. Et bælte langs med østsiden af Helsingørmotorvejen I forhøringsmaterialet foreslås det, at der bygges i et bælte langs med østsiden af Helsingørmotorvejen, og at den øvrige del af Dyrehavegårds jorder reserveres og udvikles som rekreativt område. Det kunne jo lyde som et spiseligt kompromis, men ud over tidligere nævnte argumenter for at undlade at bygge, er der er en række yderligere forhold: Dyrehavegård vil ikke kunne eksistere som landbrug. De rekreative områder skal etableres, drives og vedligeholdes. Hvor i de kommunale budgetter findes den post? Motorvejen udgør en effektiv barriere til DTU. Der findes ingen praktiske og økonomisk realiserbare muligheder for at binde områderne sammen på tværs af motorvejen ud over de eksisterende ved Klampenborgvej og Rævehøjvej. Den trafikale forbindelse til Klampenborgvej er meget problematisk

50 Hvis vi ikke laver en udviklingsplan nu, vil nogle andre gøre det om ti år Et argument, der er blevet fremført mange gange senest af byplanudvalgets formand på borgermødet den 7. maj, er: Hvis vi ikke laver en udviklingsplan nu, vil nogle andre gøre det om ti år. Men sikken da en tiltro til fremtidens kommunalpolitikere. Enhver udviklingsplan kan ændres af fremtidens kommunalpolitikere. Det er først, når gravemaskinerne, der ikke er nogen vej tilbage. Og hvad er det lige, der indikerer at fremtidige kommunalbestyrelser, skulle være værre end den nuværende? Det minder lidt om argumentet om, at hvis vi ikke får lov til at bygge det dobbelte af, hvad vi ellers må, så må vi flytte virksomheden til udlandet, eller så må vi leje ud til en institution for adfærdsvanskelige, psykisk syge, kriminelle narkomaner. Anvendelsen af Dyrehavegårds jorder har været diskuteret gentagne gange siden kommunen købte dem af Københavns Kommune i 50 erne. Hver gang er debatten endt med at man gerne vil bevare området som et aktivt landbrug. I begyndelsen af 70'erne var de også til debat. Et konservativt debatoplæg om Lyngby-Taarbæk Kommunes fremtid konkluderede, at det ikke ville være rigtigt at bebygge samtlige tilbageværende arealer. De tilbageværende arealer var den gang Dyrehavegård og Virumgård. Sidstnævnte havde kommunen erhvervet fra staten som en slags kompensation for de arealer, staten havde eksproprieret til opførelse af DTU, og hvor det havde været tanken at bygge boliger. Den efterfølgende debat endte med, at der skulle bygges boliger og plejehjem, samt anlægges fodboldbaner og offentligt tilgængelige grønne arealer på Virumgård, og at Dyrehavegård skulle forblive landbrug. I 1977 blev der udskrevet en arkitektkonkurrence for Virumgård, og resultatet kan ses i dag. Hidtil har kommunalbestyrelsen kunnet holde stand. Hvis vi først begynder at fjerne et hjørne hist og et hjørne her, fjerner vi langsomt grundlaget for Dyrehavegårds eksistens. Dyrehavegårds jorder er det sidste større ubebyggede areal i kommunen. I den gamle Regionplan havde Dyrehavegårds jorder status som reserveareal til fremtidige byformål. En sådan kategori findes ikke mere i planmæssig forstand, men jeg tror at fremtidige generationer vil takke os, hvis vi lader det være på den måde og vedtager en udviklingsplan for området som et aktivt landbrug. Vi bor i en grøn kommune. Det skal vi værne om. I den kommende tid er der langt større behov for at udvikle de eksisterende bolig- og erhvervsområder.

51 Fra Dyrehavens Skovbørnehave - Høringssvar Sagsnummer: Oprettet: Dokumentejer: Pernille Kvarning Emne: Oprettet: Dokumentdato: Fysisk placering: Afsender Fra Dyrehavens Skovbørnehave - Høringssvar GoPro Journalnøgle(r): Besked: P16 Tillæg til kommuneplanen, Kommunale planer, planforslag og virksomhedsplaner omfattende dele af kommunen E-post: raadus_3_sal_ricoh_2051 Tekst: Fra: raadus_3_sal_ricoh_2051 Dato: :13:32 Til: "Johanne" Emne: Message from "RNP CE573" Denne indeholder vedhæftede fil(er) sendt fra "RNP CE573" (Aficio MP C2051). Scanningsdato: :13:31 (+0200) Kontakt: raadus_3_sal_ricoh_2051

52

53

54

55

56 Fra fem grundejerforeninger - Høringssvar Sagsnummer: Oprettet: Dokumentejer: Pernille Kvarning Emne: Fra fem grundejerforeninger - Høringssvar Oprettet: Dokumentdato: Fysisk placering: Afsender GoPro Journalnøgle(r): Besked: P16 Tillæg til kommuneplanen, Kommunale planer, planforslag og virksomhedsplaner omfattende dele af kommunen E-post: raadus_3_sal_ricoh_2051 Tekst: Fra: raadus_3_sal_ricoh_2051 Dato: :10:50 Til: "Johanne" Emne: Message from "RNP CE573" Denne indeholder vedhæftede fil(er) sendt fra "RNP CE573" (Aficio MP C2051). Scanningsdato: :10:50 (+0200) Kontakt: raadus_3_sal_ricoh_2051

57

58

59

60 Skitseoplæg til Dyrehavegårds jorder Sagsnummer: Oprettet: Dokumentejer: Tina Reinicke Emne: Oprettet: Dokumentdato: Fysisk placering: Afsender Skitseoplæg til Dyrehavegårds jorder Journalnøgle(r): Besked: P16 Tillæg til kommuneplanen, Kommunale planer, planforslag og virksomhedsplaner omfattende dele af kommunen E-post: Marieke Vadum Tekst: Fra: Marieke Vadum Dato: :56:09 Til: Emne: Skitseoplæg til Dyrehavegårds jorder Hej. Hermed et forslag til prioriteringen i forhold til fordeling af zonerne i området. Det er vigtigt at der bibeholdes det rekreative område mellem den eksisterende boligmasse og det nye byggeri. På den måde vil alle de huse der i dag har stor glæde af udsigten til marken ikke blive generet og samtidig imødekommer man behovet for at der skal bygges (?) i området. Man kan måske med fordel forlænge Eremitageparken helt ned til Trongårdskolen, med gode cykel stier. Samt en rundkørsel der hvor den krydser Rævehøjvej. Dette vil også tage lidt af hastigheden af alle de biler som fortsat kører for stærkt på Rævehøjvej. Med en forlængelse af Eremitageparken deler man området naturligt op, og kan bygge på den ene side mod motorvejen og beholde de grønne område mod de nuværende boliger. Hvis man så samtidig bygger lavet i enderne og lidt højere mod midten vil det syne

61 mindre voldsomt. Så kan det høje byggeri holdes på DTU siden af motorvejen. Hvis man skal lave en ny bro over til DTU vil jeg foreslå at den ligger så tæt mod Trongårdsskolen og Gymnasiet mm. som muligt da det vil give et mere naturligt bindeled mellem de forskellige uddannelses institutioner. Håber i vil give jer tid til at kigge på det og lytte til nogle af vores ønsker og håb for området. Med venlig hilsen Marieke Vadum Indretningsarkitekt MDD Abita Classensgade 25A, Baghuset 2100 København Ø tlf Mobil

62

63 Ideer til Dyrehavegård Sagsnummer: Oprettet: Dokumentejer: Tina Reinicke Emne: Ideer til Dyrehavegård Oprettet: Dokumentdato: Fysisk placering: Afsender Journalnøgle(r): Besked: P16 Tillæg til kommuneplanen, Kommunale planer, planforslag og virksomhedsplaner omfattende dele af kommunen E-post: "einar f. hansen" Tekst: Fra: "einar f. hansen" Dato: :18:57 Til: Emne: Ideer til Dyrehavegård Jeg vil gerne komme med ideer og kommentarer til Dyrehavegårds jorde. Først vil jeg kommenterer det vestlige trace. Jeg syntes det er vigtig at bevarer det grønne præg specielt ud for kollegierne på DTU. Lige nord for Rævehøjvej ligger der en motorcrossbane som har været benyttet af Ungdomsskolen i kommunen. Man kunne f.eks have Uddannelsescampus et sted mellem Rævehøjvej og Lundtofteparken, det ville også ligge tættere på Letbanen end at skulle ligge helt over ved Hjortekærsvej som det er foreslået. På det sydlige del af traceet ved Klampenborgvej kunne man anlægge en "Sportspark" med et Mountainbike spor og et skispor rundt på arealet og måske gøre arealet lidt mere kuperet en det er i dag, dog uden at fjerne udsynet fra Lundtoftegårdsvej mod syd til Ermelundskilen. Nu vil jeg komme med ideer til Dyrehavegård og Dyrehavegårds jorde. Jeg vil foreslå at men udvikler Dyrehavegård til et besøgs og skolelandbrug. Mange børn i dag har ingen viden om landbrugsdrift eller viden om hvordan vores fødevarer produceres måske de aldrig har været på en gård.

64 Måske kunne unge mennesker med problemer være med til at drive stedet. I Ballerup har de Der kunne sikkert også være plads til et mini mejeri der kunne lave f.eks en Kgs.Lyngby Ost. På gården kunne man godt have nogle forskellige dyr f.eks køer. På Dyrehavegårds jorde kunne der et sted anlægges et areal med plads til Cirkusplads/Markedsplads på det sydligste jordstykke ud for Trongårdsparken med den gamle vejstump bevaret. Nord herfor op til stien der går mellem Akademivej og Trongårdsvej skal arealet bruges til Landbrug. Når kornet står på marken giver det jo også føde til dyrelivet, jeg har f.eks set svalerne flyve lavt over kornet ved stien til Trongårdsvej. Jordarealet nord for Trongårdsskolen skal bevares til Landbrug. Det at kunne følge afgrøderne på marken er jo også en del af årets gang. Jeg syntes at man skal lade være at lave det om til et rekreativt område. Så skal man jo til at holde arealet vedlige så det ikke gror til og udvikler sig til et vildnis. For mig er landbrugsjord også natur og min mor blev oprigtig ked af at man vil til at fjerne landbrugsarealet. Vil man absolut bebygge på jordarealet øst for Helsingørmotorvejen, så gør det i en smal korridor f.eks 100 meter bred, langs støjvolden. Der skulle gerne være frit udsyn til landbrugsarealerne fra vejkrydset Eremitageparken/Rævehøjvej. Jeg syntes kun der skal bygges bygninger der omhandler Vidensbyen og ikke boliger. Bygningsmassen skal være lav så man kan lave en beplantning mellen østkorridoren og landbrugsarealet, der gemmer bygningsmassen. Set fra Hjortekærsvej er støjvolden langs motorvejen meget dominerende at se på. En beplantning øst for korridoren vil vel give et indtryk af en skov som baggrund mod Helsingørmotorvejen. En vejforbindelse i østkorridoren syntes jeg ikke skal være gennemgående, men have indkørsel og udkørsel fra Rævehøjvej. Skal den være til gennemkørsel syntes jeg den skal føres op over støjvolden og på en bro over motorvejen og forbindes i et vejkryds ved Anker Engelunds Vej/ Lundtoftegårdsvej. Jeg har også haft en gammel ide om at anlægge jordvarme under markerne til opvarmning af f.eks Trongårdsskolen. En indhegnet "Fiskesø" som regnvandsbassin i det nordvestlige hjørne ved Rævehøjvej med et rekreativt areal til. Så kan vejen til østkorridoren udgå fra vejkrydset Rævehøjvej/Eremitageparken og danne en grænse mellem Landbrugsarealet og fiskesøen beliggende i det rekreative område. Landbrugsarealerne er de sidste ind mod København nordfra og bør bevares/fredes til vores efterkommere. eventuelt bebygges skånsomt efter mine ideer hvis det er uundgåeligt. Jeg vil gerne på et senere tidspunkt komme med et par tegningsforslag til jer i Kommunen. Virum 15.Maj 2014 Med Venlig Hilsen Einar Feldager Hansen

65 Dyrehavegårds Jorder Sagsnummer: Oprettet: Dokumentejer: Tina Reinicke Emne: Dyrehavegårds Jorder Oprettet: Dokumentdato: Fysisk placering: Afsender Journalnøgle(r): Besked: P16 Tillæg til kommuneplanen, Kommunale planer, planforslag og virksomhedsplaner omfattende dele af kommunen E-post: Bygningskultur Foreningen Tekst: Fra: Bygningskultur Foreningen Dato: :55:18 Til: Emne: Dyrehavegårds Jorder Hermed fremsendes høringsbrev fra Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk. Venlig hilsen Bente Kjøller Formand

66 Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk Til Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk kommune. 15. maj 2014 Høringsbrev om Dyrehavegård Jorder. Bygningskultur Foreningen er overordentlig tilfreds med, at kommunen valgte ikke at lægge de planer til grund for Dyrehavegårds Jorder, der blev forelagt Byplanudvalget i mødet den 12. marts Foreningen finder, at det er unikt, at der kun 15 km fra Københavns centrum stadig findes et landbrugsareal, hvor landbrug, Dyrehaven og lav åben beboelse indgår i en højere enhed, et kulturmiljø, som vi mener man bør hæge om og bevare. I modsat fald vil Lyngby-Taarbæk kunne ende med at miste sit grønne særpræg for bebyggelsesmæssigt blot at blive en integreret del af København. I Storkøbenhavn, men også inden for Lyngby-Taarbæk kommunes grænser er der mange andre muligheder for at etablere store, nye erhvervshovedsæder, i kommunen ved at renovere/ nedrive nedslidte erhvervsområder med deraf følgende mulighed for opførelse af nyt. Det vil også kunne medføre en fortætning af byområdet, i stedet for at sprede byggeriet ud over de endnu få ubebyggede arealer. Vi kan således ikke se behovet for på nuværende tidspunkt at disponere Dyrehavegårds Jorder, hverken til bebyggelse i yderkanterne som blandet byområde, der kan indeholde erhverv, boliger, offentlige formål, rekreative områder, detailhandel, anden publikumsorienteret service og tekniske anlæg. Herunder hører anvendelser som kontor, undervisning, forskning, testfaciliteter, institutioner for børn og unge samt institutioner for ældre, jfr. høringsmaterialet, eller disponering af arealet i øvrigt. Bygningskultur Foreningen anbefaler indtrængende, at der ikke vedtages bebyggelse eller disponering i øvrigt af Dyrehavegårds Jorder, men at der overlades muligheder for evt. udvikling af området til fremtidige generationer. Venlig hilsen Bente Kjøller (formand) Landmålervej Kgs. Lyngby Telf

67 Høringssvar vedr. forhøring om Dyrehavegårds jorder Sagsnummer: Oprettet: Dokumentejer: Tina Reinicke Emne: Oprettet: Dokumentdato: Fysisk placering: Afsender Høringssvar vedr. forhøring om Dyrehavegårds jorder Journalnøgle(r): Besked: P16 Tillæg til kommuneplanen, Kommunale planer, planforslag og virksomhedsplaner omfattende dele af kommunen E-post: Tekst: Fra: Dato: :51:54 Til: Emne: Høringssvar vedr. forhøring om Dyrehavegårds jorder Til Kommunalbetyrelsen i Lyngby-Taarbæk Danmarks Naturfredningsforening i Lyngby-Taarabæk sender herned sit høringssvar vedr. forhøring om Dyrehavegårds Jorder og traceét langs Helsingørmotorvejen. Med venlig hilsen Hans Nielsen Kastanievej 4 B, st. mf Kgs. Lyngby

68 DN Lyngby-Taarbæk Formand: Hans Nielsen, Kastanievej 4 B, st. mf Kgs. Lyngby Telefon: , Dato: 15. maj 2014 Kommunalbestyrelsen Lyngby Rådhus Lyngby Torv Kgs. Lyngby Udtalelse vedr. forhøring om Dyrehavegårds Jorder og tracéet langs Helsingørmotorvejen Danmarks Naturfredningsforening finder, at Dyrehavegårds jorde har en unik kvalitet for borgerne med dens flade marker og med den lange synsvidde, og at denne unikke kvalitet skal bevares i Lyngby-Taarbæk. Vi ønsker derfor ikke, at Dyrehavegårds jorder bebygges eller delvist udlægges som rekreativt område, men at det bevares som landbrugsområde, fordi det giver de største kvaliteter for borgerne. Dyrehaven ligger så tæt ved Dyrehavegårds jorder, at der ikke er behov for rekreative arealer på dette sted, da Lyngby-Taarbæk Kommune foruden i Dyrehaven også har store rekreative arealer i Ermelundskilen, Mølleådalen og Frederiksdalskovene. Der er i øjeblikket ca. 1 million ledige kontorarealer i Storkøbenhavn, og der bygges nye kontorer mange steder, så der er ikke noget påtrængende behov. Det behov, der er knyttet til DTU kan placeres dels på DTU s egne arealer og dels på de kommunale arealer mellem Lundtoftegårdsvej og Helsingørmotorvejen. Danmarks Naturfredningsforening har desuden bemærket, at andre universiteter i Danmark fungerer fint med afdelinger, der ligger andre steder i landet f.eks. Aalborg Universitet og Århus Universitet, og der er derfor ikke grundlag for at påstå, at det er nødvendigt, at nye afdelinger og samarbejdspartnere absolut skal have mulighed for at være lokaliseret i Lyngby-Taarbæk Kommune. Hertil kommer, at der også findes erhvervsområder i kommunen med gamle kontorbyggerier uden særlige bygningsmnæssige kvaliteter, og som er svære at udleje, og hvor der i stedet kunne opføres nyt mere tidssvarende kontorbyggeri f.eks. på Rambølls tidligere domicil ved Kongevejen. Danmarks Naturfredningsforening finder heller ikke, at der bør opføres boligbyggeri og institutioner på Dyrehavegårds arealer nær motorvejen på grund af støjgenerne herfra. Der er i øjeblikket iværksat eller planer om en lang række aktiviteter på Dyrehavegård og dens jorder knyttet til landbrugsdrift til glæde for kommunens borgere, og de bør styrkes frem for at blive stoppet ved at bringe landbrugsdriften til ophør. Danmarks Naturfredningsforening anmoder derfor kraftigt kommunalbestyrelsen om ikke at planlægge bebyggelse eller rekreative arealer på Dyrehavegårds jorder, men at fastholde landbrugsdriften. Med venlig hilsen Hans Nielsen

69 Forhøring om Dyrehavegårds Jorder Sagsnummer: Oprettet: Dokumentejer: Tina Reinicke Emne: Oprettet: Dokumentdato: Fysisk placering: Afsender Forhøring om Dyrehavegårds Jorder Journalnøgle(r): Besked: P16 Tillæg til kommuneplanen, Kommunale planer, planforslag og virksomhedsplaner omfattende dele af kommunen E-post: "Niels Wellendorf" Tekst: Fra: "Niels Wellendorf" Dato: :17:55 Til: Emne: Forhøring om Dyrehavegårds Jorder Vedhæftet kommentarer til forhøringen. Med venlig hilsen Niels Wellendorf Cyklistforbundets lokalafdeling for Lyngby-Taarbæk og Rudersdal

70 Lyngby-Taarbæk Kommune Kommunalbestyrelsen Lyngby Rådhus Lyngby Torv 17 Cyklistforbundet Lyngby-Taarbæk/Rudersdal lokalafdeling Fuglsangvej 18 DK-2830 Virum 2800 Lyngby 15. maj 2014 Tel Cyklistforbundets kommentarer til forhøring om Dyrehavegårds Jorder og tracéet lang Helsingørmotorvejen Cyklistforbundets lokalafdeling har følgende kommentarer: Vi finder generelt, at nye byområder bør placeres stationsnært således at hovedparten af den trafik der genereres sker som kollektiv trafik og cykeltrafik. Med letbanen mellem Lyngby og Lundtofte langs Helsingørmotorvejen bør nye byområder derfor placeres stationsnært i forbindelse med letbanens stationer. Det vil også være vigtigt, at der sikres gode og trafiksikre cykelforbindelser til og mellem de nye byområder. Det skal sikres, at den planlagte Supercykelsti langs Helsingørmotorvejen får en trafiksikker udformning og ikke bliver krydset af biltrafik til de nye byområder. Det kan evt. ske ved at Supercykelstien ikke ledes af cykelstierne langs Lundtoftegårdsvej men i stedet etableres som en særskilt cykelsti i eget tracé mellem letbanen og den nye bebyggelse. Og med sikre tilslutninger ind mod DTU flere steder, som minimum ved Akademivej, Anker Engelunds Vej, Nordvej og Lundtofteparken. Alle steder ved lysregulering på tværs af Lundtoftegårdsvej eller krydsning ude af niveau. Supercykelstien bør også lægges under Rævehøjvej langs med letbanen hvis der er plads hertil. Såfremt der også bygges langs østsiden af Helsingørmotorvejen bør de tværgående forbindelser over denne alene være cykelstier. I den sydlige del findes allerede en udmærket særskilt cykelsti i tunnel under både Lundtoftegårdsvej og Helsingørmotorvejen. Denne bør ud over den nuværende forbindelse mod sydøst til Trongårdsvej også føres videre direkte mod øst nord om Trongårdsskolen og Lyngby Gymnasium ud til Hjortekærsvej.

71 Side 2/2 Endvidere kan der i forlængelse af cykelstierne på Anker Engelunds Vej føres en kombineret cykel og gangbro over Helsingørmotorvejen og på tværs af Dyrehavegårds Jorder til Hjortekærsvej og videre forbi Fortun Fortet ind i Dyrehaven. Der bør endvidere etableres en cykel- og gangforbindelse over Helsingørmotorvejen i forlængelse af Lundtoftegårdsvej og fra letbanestationen her til Trongårdsparken/Trongårdsvej. Denne forbindelse skal også krydse tilslutningsvejen mellem Klampenborgvej og Helsingørmotorvejen ude af niveau. En evt. bebyggelse på østsiden bør ikke have en gennemgående vej for biltrafik, alene en gennemgående cykelsti mellem Trongårdsparken/Trongårdsvej og Eremitageparken. Denne sti bør ved en trafiksikker krydsning af Klampenborgvej føres videre mod syd til Ermelundsstien og en sti videre langs Helsingørmotorvejen til Jægersborgvej. Biltrafikken kan ledes ind til den sydlige del via en forlængelse af tilslutningsvejen mellem Klampenborgvej og Helsingørmotorvejen. Denne vej kan også betjene parkeringspladsen ved Trongårdsskolen, således at tilkørsel til denne ikke længere sker via Trongårdsvej. Biltrafikken fra nord kan ske ved en forlængelse af Eremitageparken ind på området. Med venlig hilsen Niels Wellendorf Formand Dir Mobil

R E F E R A T ORIENTERINGSMØDE 4. JUNI 2015

R E F E R A T ORIENTERINGSMØDE 4. JUNI 2015 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Miljø og Plan Journalnr. : 20150610087 Byggesag Dato : 23-06-2015 Byggesag Ref. : EVP Mødedato : Mødenr. : R E F E R A T ORIENTERINGSMØDE 4. JUNI 2015 Mødets dagsorden:

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Miljø og Plan Journalnr. : Plan & Erhverv Dato... : 20. august 2015 Ref.... : Anna Pi Poulsen Kim Pløhn R E F E R A T af borgermøde om forslag til Kommuneplantillæg 14/2013

Læs mere

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE IDEOPLÆG Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE Redegørelse Med dette idéoplæg indkalder byrådet i Ikast- Brande Kommune idéer

Læs mere

Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU

Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU Transportudvalget 2013-14 L 65 Bilag 1 Offentligt 23. april 2013 Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU Resumé DTU har med stor interesse fuldt letbaneprojektet og vurderer, at projektet kan få stor

Læs mere

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Indhold Centrene i dag... 1 Gennemgang af centrene... 2 Strategi for detailhandlen... 8 Udarbejdet af Center for Miljø og Plan, godkendt i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Ny Operativ Dynamik i Lyngby Taarbæk Kommune

Ny Operativ Dynamik i Lyngby Taarbæk Kommune Ny Operativ Dynamik i Lyngby Taarbæk Kommune COWI December 2013 1 Eller. VIDENSBY I BILLEDER Hvordan L.T. kommune, uddannelsesinstitutionerne og virksomheder i Lyngby-Taarbæk blev enige om en fælles vej

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen. Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13.

Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen. Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13. Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen Indledende høring fra 23. april til 30. maj 2014 Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13. maj 2014 Om letbanen

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r POTENTIALET Forestil dig halvdelen af Strandboulevarden fyldt med haver, pladser, boldbaner

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3.

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 25-02-2015 Sagsnr. 2015-0034554 Dokumentnr. 2015-0034554-4 Naboorientering Vestre Teglgade 2-6 I forbindelse med opførelse af en boligkarré

Læs mere

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen?

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 256 Offentligt Folketingets Transportudvalg 11. april Høring om jernbanens fremtid Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Susanne Krawack CONCITO Medlem

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kgs. Lyngby 3.

Læs mere

Høringsbemærkninger til Forslag til Støjhandlingsplan 2013-2018

Høringsbemærkninger til Forslag til Støjhandlingsplan 2013-2018 Høringsbemærkninger til Forslag til Støjhandlingsplan 2013-2018 Journalnr. : 20130410050 Dato... : 21. maj 2013 Nr. Indsigelse fra Resume af indsigelse Forvaltningens bemærkninger. Forvaltningens forslag

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kgs. Lyngby 19. marts 2013 Dato for

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Som beboere på Heeringvej, tilkendegiver vi hermed vores fulde opbakning, angående høringen omkring lukning af Heeringvejen for gennemkørende trafik.

Som beboere på Heeringvej, tilkendegiver vi hermed vores fulde opbakning, angående høringen omkring lukning af Heeringvejen for gennemkørende trafik. Tilkendegivelse omkring lukning af Heeringvej Att.: Hr. Vendel Larsen, Som beboere på Heeringvej, tilkendegiver vi hermed vores fulde opbakning, angående høringen omkring lukning af Heeringvejen for gennemkørende

Læs mere

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Varde Kommune har i forbindelse med den offentlige høring af forslag til lokalplan 06.10.L01 for et område omkring Helle Hallen modtaget bemærkninger

Læs mere

Fredericia Ridecenter og Fredericia Rideklub

Fredericia Ridecenter og Fredericia Rideklub Fredericia Ridecenter og Fredericia Rideklub Vision for Fredericia Ridecenter og Fredericia Rideklub at det skal være et samarbejdsforum, hvor man i et fælles samarbejde vil fremme ridesporten i Danmark

Læs mere

En letbane på tværs af København?

En letbane på tværs af København? En letbane på tværs af København? Besøg Københavns Amts vandreudstilling om letbanen langs Ring 3. Udstillingen åbner 11. april på Amtssygehuset i Herlev. Herefter går turen videre til Glostrup, Gladsaxe,

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

HVIDBOG - PARALLELLE OPDRAG 2012 PARALLELLE OPDRAG 2012 TRONGÅRDS TRONGÅRDSAREALET HVIDBOG. Lyngby-Taarbæk Kommune

HVIDBOG - PARALLELLE OPDRAG 2012 PARALLELLE OPDRAG 2012 TRONGÅRDS TRONGÅRDSAREALET HVIDBOG. Lyngby-Taarbæk Kommune HVIDBOG - PARALLELLE OPDRAG 2012 TRONGÅRDSAREALET PARALLELLE OPDRAG 2012 TRONGÅRDS A R E A L E T HVIDBOG Lyngby- April 2012 1 TRONGÅRDSAREALET INDHOLD 1. Forord 03 1.1 Indledning 03 1.2 Proces 04 1.3 Metode

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Cykeltrafikken og motorvejsudvidelsen

Cykeltrafikken og motorvejsudvidelsen Notat om Cykeltrafikken og motorvejsudvidelsen Greve Syd Køge Udarbejdet for Vejdirektoratet af Jens Erik Larsen Dansk Cykel Safari August 2009 Indhold Indledning og oversigtsskema 3 Cykeltrafikken i Greve

Læs mere

Ændringsforslag: Fugletårnet må maksimalt være 6,5 m høje og må ikke placeres tættere på et boligområde end 50 meter.

Ændringsforslag: Fugletårnet må maksimalt være 6,5 m høje og må ikke placeres tættere på et boligområde end 50 meter. (Funktionspostkasse) Sendt:. maj 202 0:46 Emne: VS: Bemærkninger til -Forslag til Lokalplan 045 m.v. http://esdh/sj07/dok278273 SJ: - Kongensgade 8, 3550 Slangerup 47 35 24 3 Benny Juul Neis [mailto:benny@juul-neis.dk]

Læs mere

Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, 8800 Viborg

Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, 8800 Viborg Viborg Kommune Teknik & Miljø Trafik og Veje Prinsens Allé 5 Att. Rasmus Ørtoft 24.10.2013 CM Sagsnr. 13/55654 Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, I henhold til samtale

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Teknik og Miljø 15.9.14/aml Sagsnr. emn-2014-04472 Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Nr. Afsender 1 EnergiMidt Infrastruktur A/S Tietgensvej 2-4

Læs mere

Bent Grindsted Fra: Bodil Nissen Sendt: 30. april 2013 14:25 Til: Dorthe Bach Egemose Agger Emne: VS: Testmøller er sat op i Lejre område 13, Gearkasse larmer lidt - og vi er nok over de tilladte ca 45-50

Læs mere

Referat af orienteringsmøde om Næstved Omfartsvej Sted: Det ny Ridehus, Næstved, mandag den 24. september 2012

Referat af orienteringsmøde om Næstved Omfartsvej Sted: Det ny Ridehus, Næstved, mandag den 24. september 2012 Referat af orienteringsmøde om Næstved Omfartsvej Sted: Det ny Ridehus, Næstved, mandag den 24. september 2012 Projektchef Carsten H. Lund fra Vejdirektoratet bemærkede indledningsvist, at formålet med

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

SAMARBEJDSPARTNER BYGHERRE RÅDGIVER. Trollesmindealle 27 3400 Hillerød. Haraldsgade 53 2100 København Ø. Partner: Helle Søholt, MAA

SAMARBEJDSPARTNER BYGHERRE RÅDGIVER. Trollesmindealle 27 3400 Hillerød. Haraldsgade 53 2100 København Ø. Partner: Helle Søholt, MAA BYGHERRE Trollesmindealle 27 3400 Hillerød SAMARBEJDSPARTNER Haraldsgade 53 2100 København Ø RÅDGIVER Partner: Helle Søholt, MAA Projekt leder: Birgitte Katborg Laursen, MAA Projekt Team: Bianca Maria

Læs mere

Aalborg Byråd. Teknik- og Miljøudvalget. Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00. Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5

Aalborg Byråd. Teknik- og Miljøudvalget. Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00. Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5 Aalborg Byråd Teknik- og Miljøudvalget Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00 Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5 Punkt 5. Opsamling på fordebatten vedrørende Nyt Universitetssygehus i Aalborg. 2009-50389. Teknik

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google Brådalvej Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse Trafiksikkerhedsrevision Trin 1 google Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 19.02.2014 Version: 01 Projekt nr.: 6011-006 MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

GL. LUNDTOFTEVEJ, KGS. LYNGBY

GL. LUNDTOFTEVEJ, KGS. LYNGBY GL. LUNDTOFTEVEJ, KGS. LYNGBY DER LÅ EN FABRIK MIDT I BONDEBYEN... Bondebyen og de gamle huse i Kgs. Lyngby er noget helt særligt! Landsbymiljøet er bevaret, som det har set ud i næsten 200 år. Her ligger

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Formål. Hestesektoren i Danmark. Head lines fra Lov om hold af heste. Hvad kan ridesporten? Resultater fra forbundets seneste analyse.

Formål. Hestesektoren i Danmark. Head lines fra Lov om hold af heste. Hvad kan ridesporten? Resultater fra forbundets seneste analyse. Formål Hestesektoren i Danmark Head lines fra Lov om hold af heste Hvad kan ridesporten? Resultater fra forbundets seneste analyse Diskussion Erfaringsudveksling Hestesektoren i DK 200.000 heste i DK Hestesektoren

Læs mere

DEBATAVIS. udlægge et stort nyt erhvervsområde. Siden kommunens Plan- og Klimastrategi

DEBATAVIS. udlægge et stort nyt erhvervsområde. Siden kommunens Plan- og Klimastrategi ISHØJ KOMMUNE DEBATAVIS Deltag i debatten! Den avis, du sidder med her, er et debatoplæg. Vi skal udarbejde en ny kommuneplan for Ishøj Kommune, og det vil vi gerne fortælle om. Vi vil også gerne høre

Læs mere

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne Teknik- og Miljøforvaltningens direktion Rådhuset, 1. sal, vær. 34 Postboks 444 1505 København V 04-11-2009 Sagsnr. 2009-60034 Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. Vedrørende egen driftundersøgelse om BR

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

R E F E R A T. Opsummerende referat af møde om forhøring for Lyngby Hovedgade 63

R E F E R A T. Opsummerende referat af møde om forhøring for Lyngby Hovedgade 63 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Miljø og Plan Journalnr. : 20140710116 Plan og Erhverv Dato : 30-10-2014 Ref. : HJO Mødedato : 27-10-2014 R E F E R A T Opsummerende referat af møde om forhøring for Lyngby

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden fællesmøde Ejendoms- og Arealudvalget og Teknik- og Miljøudvalget onsdag den 6. maj 2009, kl. 17.30 i mødelokalet Kystagerparken, lokal 3667, Teknisk Forvaltning, Multihuset.

Læs mere

BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET

BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET STOLPEGAARD - FÆLLES FACILITETER ET STENKAST FRA HAVET UNIK PLACERING INDFLYTNINGSKLAR FRA 2,7 MIO. KR. GØR DRØMMEN TIL VIRKELIGHED: BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET Byg jeres drømmehus i det,

Læs mere

Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010

Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010 Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 3. Beskrivelse af byområdet... 4 4. Retsligt grundlag og ansvarlige myndigheder... 4 5. Grænseværdier... 4 6. Resume af støjkortlægningen...

Læs mere

Nye erhvervsområder i Fredericia Fredericia

Nye erhvervsområder i Fredericia Fredericia Nye erhvervsområder i Fredericia Fredericia Vækst : Viden : Vilje Fredericia Trekantområdets mindst firkantede by E5 CE1 E4 CE1 E3 E3 De nye erhvervsområder E2 E2 E1 E1: Vidensbaserede kontorerhverv E2:

Læs mere

VALLENSBÆKSTATIONSTORV Mennesker i centrum FORVENTET ÅBNING 1. SEPTEMBER

VALLENSBÆKSTATIONSTORV Mennesker i centrum FORVENTET ÅBNING 1. SEPTEMBER VALLENSBÆKSTATIONSTORV Mennesker i centrum FORVENTET ÅBNING 1. SEPTEMBER 2016 VALLENSBÆKSTATIONSTORV Vallensbæk byder erhvervslivet velkommen Henrik Rasmussen Borgmester Vallensbæk Kommune Jeg er rigtig

Læs mere

Wioletta Nielsen Junovej 4 6600 Vejen 18. maj 2015

Wioletta Nielsen Junovej 4 6600 Vejen 18. maj 2015 Wioletta Nielsen Junovej 4 6600 Vejen 18. maj 2015 Vejen Kommune Teknik og Miljø Højmarksvej 20 6670 Holsted Høringsvar til Lokalplan 271, Boligformål Vejen Med henvisning til høring af lokalplan 271 har

Læs mere

Kommentarer til kommuneplanforslag 2009

Kommentarer til kommuneplanforslag 2009 Fællesrådet for Beder, Malling og Ajstrup Beder, 22. januar 2009 Kommentarer til kommuneplanforslag 2009 Fællesrådet for Beder, Malling og Ajstrup har studeret det fremsendte forslag til kommuneplan 2009

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune. Planchef Kristian Nabe-Nielsen

Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune. Planchef Kristian Nabe-Nielsen Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune Planchef Kristian Nabe-Nielsen Kommuneplan 2013 Hvor er vi? 17. april: Byrådets holder temamøde 15. maj: Byrådet behandler forslag til Kommuneplan 2013 10 ugers offentlig

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget den 11-06-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Dagsorden Under punkt 1 deltager vidensbydirektør Caroline Arends Tirsdag den 11. juni 2013 kl.

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH Dato: 19. november 2013 Rebild Kommune (e-mail) Lokalplanforslag nr. 277 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 5 Aalborg Stiftsøvrighed har modtaget

Læs mere

Markedsorienteret byudvikling. Svend Erik Rolandsen, COWI DK A/S Byplanlaboratoriet 6. februar 2014

Markedsorienteret byudvikling. Svend Erik Rolandsen, COWI DK A/S Byplanlaboratoriet 6. februar 2014 Markedsorienteret byudvikling Svend Erik Rolandsen, COWI DK A/S Byplanlaboratoriet 6. februar 2014 Byudvikling skaber samfundsværdier og flytter rundt på mia. af kroner Øget fokus på: Hvem betaler for

Læs mere

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Gammel Holte ruten Nuværende forhold Gammel Holte ruten forbinder Rudersdal, Lyngby-Taarbæk, Gentofte og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Gammel

Læs mere

Kastanievejskarreen 1/746. Plannummer 1.1.01. Anvendelse specifik. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent 110% Bebyggelsesprocent af

Kastanievejskarreen 1/746. Plannummer 1.1.01. Anvendelse specifik. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent 110% Bebyggelsesprocent af 1.1.01 Kastanievejskarreen Plannummer 1.1.01 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Kastanievejskarreen Centerområde Bycenter Kgs. Lyngby Bebyggelsesprocent

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

Hold på hestene og tænk ud af boksen

Hold på hestene og tænk ud af boksen Hold på hestene og tænk ud af boksen Rideanlæg I Faciliteter til ridning er præget af en ensidig brugergruppe og praktiske løsninger, som de kendes fra landbrug. Men det er muligt at tiltrække nye brugergrupper

Læs mere

Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder

Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder + = + = Parcelhuse 176 parcelhuse med egen have og private

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

Kulturarvsstyrelsen har bl.a. lagt følgende principper til grund:

Kulturarvsstyrelsen har bl.a. lagt følgende principper til grund: BILAG F. 9. JUNI 2011 VEDR. KONKRET UDPEGNING AF BYGGEFELTER FOR SELVBYGGERHUSE PÅ CHRISTIANIA KULTURARVSSTYRELSEN FORTIDSMINDER H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V Kulturarvsstyrelsen er blevet

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. maj 2009 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Hvidbog for forudgående høring af kommuneplanændring for området ved Gungevej, Arnold Nielsens Boulevard, Bibliotekvej og Høvedstensvej NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE By- og Teknikforvaltningen Plan- og Miljøafdelingen

Læs mere

Tale ved Åben Land konferencen 2010 Maribo, den 10.-11. juni 2010.

Tale ved Åben Land konferencen 2010 Maribo, den 10.-11. juni 2010. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareerhverv Arealkontoret/MBA Den 8. juni 2010 Tale ved Åben Land konferencen 2010 Maribo, den 10.-11. juni 2010. Jeg skal starte med at beklage, at fødevareministeren

Læs mere

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 Det følgende er referatet fra et velbesøgt borgermøde arrangeret i fællesskab af Københavns Kommune, Lokaludvalget og grundejerne med deltagelse af disse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring Faxe Kommune Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede COWI A/S Jens Chr S 8000 Aarhu Telefon 87 Telefax 87 wwwcowid Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1 2 Forslagene til vejføring

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK - EKSPLOSIV UDVIKLING AF ERHVERVSOMRÅDE Ring 3 OfficePark er så stort et område, at det vil fremstå som sit eget

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Klima og planlægning i Roskilde. Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef

Klima og planlægning i Roskilde. Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef Klima og planlægning i Roskilde Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef 1 Vigtige pointer: Sammenhængende politikker Handlingsorienteret Kan finansieres Opbakning 2 Indhold

Læs mere

Odense fra stor dansk by til dansk storby

Odense fra stor dansk by til dansk storby Odense fra stor dansk by til dansk storby Odense Letbane 10. oktober 2011 Odense fra stor dansk by til dansk storby - Vækst, tiltrækning og transformation - Sammenhængende kollektiv trafik - Byliv og bæredygtighed

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2011 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

Hvor bevægelsesvenlig er din by?

Hvor bevægelsesvenlig er din by? Hvor bevægelsesvenlig er din by? Debat om ny viden og metoder Et indlæg om det bebyggede miljøs betydning for sundhed - med særlig fokus på Kolding by Slagelse 1. oktober 2009 Jens Troelsen, lektor, ph.d.

Læs mere

Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN. Billundbanen

Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN. Billundbanen Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN Billundbanen BILLUNDBANE MED TOGSTOP I GADBJERG Gadbjerg Borgerforening og Lokalrådet anbefaler en løsning på Billundbanen, der omfatter

Læs mere

Sorø Kommune. Høring om tilbygning til Sorø Husholdningskoles ejendom Ingemannsvej 9. Afs. Sorø kommune, Rådhusvej 8, 4180 Sorø

Sorø Kommune. Høring om tilbygning til Sorø Husholdningskoles ejendom Ingemannsvej 9. Afs. Sorø kommune, Rådhusvej 8, 4180 Sorø Afs. Sorø kommune, Rådhusvej 8, 4180 Sorø Sorø Kommune Fagcenter Teknik og Miljø Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk J.nr. 340-2013-44540 Sag vedr. 4884 Høring

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5.

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Nr. Afsender Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil 1 Jørgen Madsen Emma Gads Vej 6 Jørgen

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 Forbedring af sikkerhed og kapacitet på E45 ved Limfjordstunnelen SF er af den opfattelse, at den langstrakte diskussion om den 3. Limfjordsforbindelse

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn Idéfasehøring - Debatoplæg Banebetjening af Billund Lufthavn Revideret tekst. Version af 16. oktober 2014 Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Borgerlisten i Hørsholm. Mindretalsudtalelse til forslaget til. Helhedsplan 2009 2020. Hovedstruktur

Borgerlisten i Hørsholm. Mindretalsudtalelse til forslaget til. Helhedsplan 2009 2020. Hovedstruktur Borgerlisten i Hørsholm Mindretalsudtalelse til forslaget til Helhedsplan 2009 2020 Hovedstruktur juni 2009 Derfor denne mindretalsudtalelse Hørsholm & verden omkring os Kommuneplanen, som vi her i Hørsholm

Læs mere

Find vej i Blovstrød

Find vej i Blovstrød Find vej i Blovstrød Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ØSTERBRO 21 OG ØSTERBRO 41 COOP-GRUNDEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 2 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere