AOPA NYT. Når asken har lagt sig... Aircraft Owners and Pilots Association. AOPA Årsmøde Sidste aske-nyt. Reservér dagen nu!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AOPA NYT. Når asken har lagt sig... Aircraft Owners and Pilots Association. AOPA Årsmøde 2010. Sidste aske-nyt. Reservér dagen nu!"

Transkript

1 Aircraft Owners and Pilots Association Når asken har lagt sig... Mens dette nyhedsbrev skrives er der på femte døgn totalt flyveforbud i det danske luftrum. Samtlige nabolande, herunder Sverige, Norge, Tyskland, Holland, Belgien og England tillader VFR flyvning i lav højde. I Danmark er forbuddet derimod totalt og om det så er svævefly eller varmluftsballoner så er de omfattet af forbuddet. AOPA NYT Et nyhedsbrev fra AOPA Danmark April 2010 AOPA Danmark Lufthavnsvej 20 Københavns Lufthavn Roskilde DK-4000 Roskilde Fra Danmarks Miljø Undersøgelser er det blevet meldt ud at luftrummet er fri for aske partikler op til i hvert fald 5000 fod. Alligevel fastholder SLV et totalt flyveforbud, uden at ville forholde sig til de præsenterede fakta og uden at ville gå ind i en saglig risiko vurdering. Når asken ellers har lagt sig er det klart at der må komme et efterspil. Konsekvenserne og omkostningerne for de store luftfartsselskaber har været enorme, men situationen har også sat nogle alvorlige spørgsmålstegn ved den måde SLV forvalter sin myndighed over luftrummet. AOPA har i en længere periode set med bekymring på en eskalerende tendens til at udstede flyveforbud med bred pensel og uden dialog med branchen. Særligt lader der til at have bredt sig en opfattelse af at VFR operationer blot er fornøjelses og flagstangsflyvninger, som man uden videre følger kan forbyde i kortere eller længere perioder. Både i forbindelse med klimatopmødet og præsident Obamas besøg blev store dele af luftrummet over Sjælland lukket. Uden nogen saglig begrundeslse var IFR skoleflyvning fra Roskilde forbudt, mens almindelige private IFR operationer fortsat kunne finde sted. Ingen kunne forklare denne forskel eller forklare hvorfor det skulle udgøre en særlig sikkerhedsrisiko at der sad en kompetent instruktør i højre sæde på en IFR skoleflyvning ud af Roskilde, Men hver gang har flyveskoler ligget stille og lufthavnen mistet omsætning. Under klima-topmødet i December var flyveforbuddet af så lang varighed at AOPA tog kontakt med både SLV, Justitsministeriet og PET for at få flyveforbuddet justeret så skolerne ikke behøvede ligge stille. Med minimale ændringer kunne man have reddet flere dages omsætning i de berørte virksomheder. Imidlertid stod det hurtigt klart, at ingen myndighed ville tage ansvar. Alle involverede myndigheder mente det var en andens ansvar og ingen turde ændre ved det udstukne flyveforbud. Den vulkanske aske har nu sat situationen på spidsen og gjort det åbenlyst at situationen er uholdbar. AOPA kræver en klar beslutningsvej hvor der ikke er tvivl om hvem der er ansvarlig og hvor der er mulighed for at have en dialog på et sagligt grundlag. Det er AOPAs klare overbevisning at en konstruktiv dialog med luftrummets brugere ofte vil kunne betyde at genererne for luftfarten minimeres eller reduceres, samtidigt med at målet med den givne restriktion stadig opfyldes. Sidste aske-nyt På kontaktrådsmøde med SLV d. 20/4 afviste afdelingschef Niels Remmer kritikken og konkluderede at danske luftfartsmyndigheder jo blot måtte være sikrere end myndighederne i alle vore nabolande og henviste til den tragiske ulykke i Sæby, der i hans øjne retfærdiggjorde en lukning af luftrummet for VFR trafik da "man jo ikke kunne have flere små fly til at falde ned nu". Med den form for argumentation synes dialog på et sagligt grundlag desværre meget langt væk! Husk at du kan få dit medlemskab af AOPA betalt ved forsikring gennem Sirius Aviation Insurance AOPA Årsmøde 2010 Afholdes i år på Skrydstrup flyveplads søndag d. 20/6. Reservér dagen nu! Der vil være blive trukket lod om en aerobatics lektion i en Marchetti SF-260 fra Air Combat Europe. Læs mere om den nye AOPA aerobatics rating inde i bladet. og lidt om planerne for årsmødet på bagsiden.

2 Få en aerobatics lektion i sådan en her på AOPA årsmødet 2010 AOPA Aerobatics kursus Hvem har ikke været i en hangar og gået forbi et fly der udstråler at det er bygget til alt andet end at flyve lige ud? Og hvem har ikke stået og kigget op ad til et airshow og har beundret både maskiner og piloter flyve i luften i de mest mulige og næsten umulige manøvrer. Det er vist enhver pilot der inderst inde kan nikke genkende til noget lignende. Hvorfor er der så kun så få der benytter sig af mulighederne når vi er så mange der har certifikat til at flyve? Når man stiller spørgsmålet får man de fleste gange følgende svar; Mangel på økonomi eller mangel på kvalificeret uddannelse med dertilhørende bevis. Når man kigger på nogle af vore nabo lande har de faktisk haft et Aerobatic bevis/licens der skulle erhverves inden man måtte gå i gang med at udøve aerobatics i flyvemaskiner. I Danmark har der ikke eksisteret noget bevis/licens for at sikre et minimum af færdigheder inden man gik i gang med de forskellige manøvrer. Der har indtil videre kun været en BL. Der har været en henvendelse fra Air Combat Europe (ACE) der udover at tilbyde simulerede Dogfights også gerne vil være med til at udbrede kendskabet og ikke mindst uddanne piloter således at de får et bredere kendskab til det at flyve Aerobatics. Se mere om Air Combat Europe på: ACE er allerede blevet godkendt hos AOPA UK til at forestå det grundlæggende Aerobatic kursus for opnåelse af det engelske bevis. Nu ansøger ACE om at få etableret samt godkendt deres grundlæggende kursus under AOPA DK. Der arbejdes p.t. i bestyrelsen for at kunne tilrette samt godkende det grundlæggende Aerobatic Kursus således at der kan udstedes et Aerobatic bevis under AOPA DK. Efter etableringen kan andre organisationer ansøge om godkendelse til at blive godkendt samt uddanne under samme AOPA DK syllabus. Air Combat Europe kommer årsmødet for at fortælle om deres aktiviteter og der vil i den forbindelse bliver udloddet en tur i deres SF-260 med instruktør.

3 Part M og CAMO - erfaringer og forventninger Peter Højgaard, der er Part M medarbejder hos Copenhagen Airtaxi har assisteret AOPA med sin ekspertviden og rapporterer her om sine erfaringer og forventninger til Part M. Det er nok de færreste flyejere, der har oplevet overgangen til EASA Part M med sine, dertil hørende, nye procedurer for fornyelse af luftdygtighed som værende problemfri. De fleste har også oplevet overgangen meget kostbar. Det har skabt en naturlig bekymring hos mange om, hvorvidt de i fremtiden vil have råd til at have sit eget fly, når bare styringen af luftdygtigheden ville koste over kr. om året. Bekymringen er begrundet. Der er mange beløb i spil ved de forskellige udbydere, samtidig kan prisstrukturen være svær at gennemskue. Yderligere er det svært for udefrakommende at sætte sig ind i Part M's regelstruktur, da den er meget kompleks og kræver et branchekendskab for at gennemskue den. For nylig havde AOPA sat et møde i stand med EASA For at finde ud af, om der i fremtiden også vil være tale om et højt omkostningsniveau. Hovedformålet med mødet var at høre EASA's vurdering af, hvad Part M's nye procedurer kommer til at koste den enkelte flyejer. Dernæst for at se, om denne vurdering harmonerer med virkeligheden i Danmark. Mødet fandt sted d. 4. december 2009 i Køln. EASA's vision Eric Sivel, en af hovedmændene bag part M, fortalte at EASA's vision bag Part M har været at indføre et simpelt, økonomisk og sikkert regelsæt. Det får nok de fleste til at slå en hånlig latter op, når man sætter ord som simpel og økonomisk sammen med Part M, men ikke desto mindre har det været tanken. Han fortalte også, at Part M's struktur er kopieret fra Tyskland, hvor de i mange år har kørt med private "prüfers" til at forny luftdygtighed. Det blev oplyst, at Part M mere eller mindre kørte problemfrit i Tyskland med en årlig omkostning på ca. 400 euro for et standard firepersoners fly. Dette beløb blev bekræftet af Michael Erb fra AOPA Tyskland. Selvfølgelig skulle Part M gerne køre i Tyskland, da de har haft mange år til at vende sig til regelsættet. Men kan vi forvente at prisen kommer ned på det samme niveau i Danmark, med de forhold vi har her? Jeg er tvivlende. Vilkår i DK De fleste, der arbejder med kontinuerlig luftdygtighed i diverse CAMO'er, vil nok give mig ret i, at man ikke kan magte meget mere end 50 fly pr. mand. Hvis hvert fly gav en gennemsnitlig indtægt på 400 euro - ca kr., gennemskuer man hurtigt, at det ikke er nok indtjening til løn og arbejdsmarkedsudgifter, diverse manualer, kontorhold og ikke mindst gebyr til SLV. Hvis ovenstående scenarie skulle kunne løbe rundt, skulle der minimum 150 fly til, hvilket jeg vil anse som værende umuligt at håndtere ene mand. Så den eneste måde det kan løbe rundt på, er at sætte indtægterne op (udgifter for ejeren). Jeg er selvfølgelig klar over, at man ikke kan sammenligne Danmark med Tyskland direkte, da vi har højere løn og arbejdsmarkedsudgifter, men det forklarer ikke den store forskel alene. Min konklusion må være, at der må herske en hvis overadministration i den måde, vi i Danmark håndterer PART M på. Hvor stammer en eventuel overadministration så fra? Det er min overbevisning at selve implementeringen af PART M er en del af forklaringen. Hvis myndigheder og erhverv havde sat sig sammen på et tidligt stadie og var blevet enige om, hvordan implementeringen skulle foregå, så tror jeg at overgangen ville have blevet mere flydende. Det ville også have medført, at branche og myndigheder ville have fremstået mere ensartede og professionelle overfor brugerne. Fremtiden Hvordan får vi så Part M til at blive det simple, økonomiske og sikre regelsæt, som det var tanken at det skulle blive? For det første vil AOPA sætte en undersøgelse i gang, rettet mod brugerne af Part M. Undersøgelsen skal dække hele Europa, så man forhåbentlig får et billede af hvor, rent geografisk, og hvad implementeringsproblemerne består af. Resultatet af undersøgelsen skal danne grundlag for endnu et møde med EASA, hvor det skal vurderes, om der er problemer med regelsættet eller om der er tale om (over)fortolkningsproblemer. Dette møde vil blive af holdt i foråret Dernæst vil EASA oprette et mini website med det formål at man kan henvende sig direkte til EASA med fortolkningsspørgsmål, implementeringsvanskeligheder etc. Det er tanken, at siden også skal virke som en slags FAQ hvor man kan se andres spørgsmål og svar. Dette skulle gerne gøre EASA mere synlig og dermed rykke tættere på brugerne. Jeg tror også en sådan side vil hjælpe med standardiseringen mellem landene, hvis man kan se, hvad for problemer andre europæiske virksomheder/brugere har haft, og hvordan de er blevet løst. Til sidst vil EASA arbejde på at afholde workshops for brugere og myndigheder, også et forsøg på at gøre EASA mere synlig. Disse workshops vil først komme på banen i sidste halvår af Konklusion Jeg tror, at når implementeringsproblemerne er ovre, så skulle vi gerne komme ned på en årlig omkostning, der er acceptabel. Den kommer ikke ned på tysk niveau, da vi som før nævnt har nogle andre arbejdsmarkedsforhold, men disse forhold skulle så gerne være den eneste forskel. Hvor lang tid det kommer til at tage, før vi når det niveau, er svært at spå om, men ovenstående tiltag skulle gerne gøre implementeringstiden noget kortere. Det er også min overbevisning, at man om nogle år vil opfatte EASA Part M som en forenkling af de tidligere regler, hvor dem, der vedligeholder flyene til daglig, også er dem der attesterer deres luftdygtighed - med mindre bureaukrati og mere effektivitet til følge.

4 IFR flyveplanlælgning Vind i kampen mod CFMU! AOPAs sekretær, Jørgen Poulsen, fortæller her om en ny service på nettet der hjælper til at gøre IFR flyveplanlægning lidt lettere - specielt i forhold til at få sin flyveplan CFMU godkendt.. Hvis du er indehaver af en I- Rating og, som jeg, ofte er blevet frustreret over ikke at kunne få en ATS Flyveplan valideret i Eurocontrols "testcomputer" før efter en del forsøg og ændringer, bør du bruge 5 minutter på EuroFPL; Det er en gratis tjeneste, som gradvis opbygger en database over alle de ruter, som EuroFPL's medlemmer har fået valideret ved Eurocontrol. Hvis du f.eks. skal flyve IFR fra EKRK til EDLP taster du de 2 pladser ind i en søgefunktion og valide ruter vises. Når du har valgt og evt. ændret i ruten kan den sendes direkte til Eurocontrol, hvor den bliver 'filed'. Efterfølgende modtager du en med den officielle 'Ackowledgement' fra Eurocontrol. Systemet udarbejder også en 'Briefing' udvisende oplysninger om DEP, DEST og ALTN, TAF og METAR, NO- TAM og vejrkort. Endelig får man en kode, som giver adgang til grafisk at monitere flyvningen afvikling i 'real time' og efter flyvningen. Første punkt er 'Aircraft hangar', hvor man lægger oplysninger ind på det, eller de, fly, som man anvender IFR. I 'min hangar' er der således p.t. 3 fly. Dernæst skal systemet vide nogen om den, eller de, piloter, som anvender brugernavnet. Det kunne jo være medlemmer i en flyveklub eller firmapiloter i en virksomhed. I 'Route finder' kan man finde de ruter, som er validerede og dermed ligger i databasen. Som nævnt er der god chance for, at der ligger en rute, som passer til ens formål. Dernæst kan ATS flyveplanen redigeres i 'Flightplan builder'. Du får nu brug for eet fly fra 'din hangar' og én pilot. Når man klikker på fly/pilot, føres dataover i formularen. Systemet er under stadig udvikling og man synes at være meget lydhøre overfor forslag fra brugerne. Det skal understreges, at den egentlige 'Flightplanning' ikke foregår i EuroFPL. Det må gøres manuelt eller via diverse programmer. Dette er ikke en brugsanvisning; den kan du selv læse på hjemmesiden, men de følgende skærmprint og forklaring giver dig en kort oversigt over EuroFPL. På det øverste billede ses den side, som man får efter log-in. Det forudsætter selvfølgelig, at man har tilmeldt sig tjenesten og har fået oprettet et brugernavn og Password. Til højre under brugernavnet ses de mulige menupunkter, som systemet tilbyder.

5 Her er en aktuel mail vedr. en flyvning, som blev filed via EuroFPL. Koden til tracking er også i denne mail: -BEGIN ADDR -FAC KBLIHAEX -END ADDR -IFPLID AA BEGIN MSGSUM -ARCID OYDLY -ADEP EKRK - ADES EKRK -EOBT EOBD ORGN KBLIHAEX - END MSGSUM Go to EuroFPL Filing Manager: node/7 This flight will be trackable for a 24-hour period beginning six hours prior to EOBT. View your flight with EuroFPL Personal Flight Following at tracking.eurofpl.eu/? 3679OY- DLYEKRK Original FPL string... -(FPL-OYDLY-IX-1PA31/L- SR/S-EKRK0745- N0170A030 DCT KOR STAY1/0010 KOR DCT RK STAY2/0015 RK-EKRK0045 EKOD-RMK/IFPS ROUTE AMENDMENT ACCEPTED DOF/ DOF/ E/0400 P/002 J/L D/0 000 A/ RED & WHT N/0 C/ POULSEN ) Herover ses grafisk 'Flight following' med den aktuelt fløjne rute.

6 Forslag til nye fuelregler et skridt i den forkerte retning SLV har i starten af 2010 sendt et forslag i høring om nye skærpede krav til fuelanlæg på danske flyvepladser (BL 3-6). SLV konkluderer selv i OY-SIK at: "Det vil komme til at koste de mindre flyvepladser mange penge og det må kunne forventes at nogle tankningsanlæg vil blive nedlagt i fremtiden". Alligevel mener SLV at det er i sikkerhedens interesse, pga. bekymring for især fuelkvaliteten. AOPA har indgivet et stærkt kritisk høringssvar og anser forslaget for at være et skridt i den forkerte retning når det gælder flyvesikkerheden. Mange af de nye krav handler mest af alt om at indføre ekstra lag af buraukrati, kontrol og tilladelser uden nogen direkte effekt på brændstofkvaliteten eller flyvesikkerheden. F.eks. skal en ekstern rådgiver/specialist først gennemgå og godkende lufthavnens dokumentation, hvorefter materialet skal fremsendes til SLV der på ny skal gennemgå det og til sidst udstede en tilladelse. En tilladelse der vel at mærke slet ikke er påkrævet i dag. Hertil kommer så en række uklarheder og mangler, der i deres foreliggende form kan stoppe al UL-flyvning eftersom tankning fra dunke ikke længere lader til at være en mulighed, ligesom vilkårene for tankning fra tromler er blevet betydeligt mere restriktive. AOPA har gennemgået de senere års havarier og hændelser, der tydeligt viser at problemer med brændstof kvaliteten er nærmest ikke-eksisterende. Derimod er der jævnligt hændelser og havarier som følge af at fly løber tør for brændstof. Færre tankningsmuligheder vil desværre kun skubbe til den udvikling og AOPA anser derfor forslaget for at være et skridt i den forkerte retning. AOPAs fulde høringssvar kan findes på AVGAS - en sjældenhed? SLVs forslag til nye tankningsregler er desværre uhyggeligt relevant set i forhold til AVGAS situationen i flere lande. Mange store flyvepladser har i de seneste par år helt stoppet for salg af AVGAS herunder bl.a. Kastrup Lufthavn, Göteborg (Landvetter), og Amsterdam (Schiphol). I Finland har Neste, den andenstørste leverandør af AVGAS, meddelt at man ønsker at ophøre med salg af AVGAS. Den tilbageværende leverandør, Shell, er blevet tilbudt at overtage alle faciliteter kvit og frit men har takket nej, da Shell heller ikke kan se et forretningsgrundlag. Som det ser ud nu, vil 1/3 af Finland kunne være uden AV- GAS inden længe. Eneste tilbageværende distributionsform i den del af landet ser herefter ud til at være AVGAS leveret på tromle. Set i det lys, kan SLVs forslag om at begrænse mulighederne for at tanke fra tromle muligvis gå hen og blive mere relevant end man lige forestiller sig - også i Danmark. Ikke mindst set i lyset af at det samlede salg af AVGAS i Danmark er mindre end salget fra én gennemsnitlig tankstation for bilbensin. AOPA vil derfor kæmpe for at tankning fra tromle ikke pålægges ekstra restriktioner, såsom at alt hvad der ikke tankes ved første påfyldning skal kasseres, som foreslået af SLV. Indtil videre må anbefalingen ved køb af nyt fly der kræver AV- GAS være "sørg for rigtig store tanke". AVGAS - en specialitet? Mens udbuddet af AVGAS i Europa reduceres er flere raffinaderier i de seneste par år også stoppet helt med produktion af AVGAS. Det er sket pga. faldende salg og fordi blyindholdet gør at produktionsanlæggene ikke umiddelbart kan udnyttes til fremstilling af andre blyfri produkter. Alt dette kan ironisk nok være nøglen til billigere AVGAS, da brændstoffet ifølge EU's direktiv om afgifter på brændstof (2002/96/EU) eventuelt kan klassificeres som en specialfuel og dermed nyde godt af en lavere afgiftsklasse. AOPA UK har med succes lobbyet for dette og i England betales derfor i dag rundt regnet det halve af afgiften i Danmark. SLV har vist velvilje overfor at støtte denne model og AOPA vil derfor i samarbejde med SLV, KDA og DMU lave en fælles front overfor Skatteministeriet med henblik på at få AVGAS reklassificeret i Danmark som specialfuel. Målet er dermed at opnå en halvering af den afgift der i dag betales for AVGAS til såkaldt "private pleasure flying".

7 Krav om obligatorisk handling i Roskilde Roskilde Lufthavn har i April udsendt en skrivelse hvor det meddeles at lufthavnen af sikkerhedsmæssige årsager per 1. maj indfører obligatorisk handling af fly med en MTOM på over 3 tons, der benytter lufthavnens forplads. Dette gælder både kommercielle og private flyvninger. Fly med base i Roskilde er undtaget og det samme er fly, der kører direkte til et værksted med henblik på reparation. Prisen op til 20tons er kr. 900 for såkaldt "light handling" og involverer alene "sikkerhedsmæssige aspekter". Ønskes reel handling service skal købes "premium handling", der koster kr. 2900,- Premium handling er desuden også et krav hvis man ønsker at anvende lufthavnen i tidsrummet 22-07LT og kommer i tillæg til åbningsafgiften. AOPA klager til lufthavnen, SLV og Konkurrencestyrelsen AOPA anser kravet om obligatorisk handling som fuldstændigt urimeligt for en lufthavn af Roskildes størrelse og har i første omgang fremsendt en klage til Lufthavnen. Kravet virker mest af alt som et forsøg på at udnytte sit monopol på ground handling til at skabe mere forretning for lufthavnens eget handlingsselskab. Man tvinger ganske simpelt folk til at købe en service de ikke efterspørger eller ønsker, og for light handling kan man dårligt tale om en service overhovedet, da der i praksis blot er tale om en afgift for at benytte lufthavnens apron. Begrundelsen med "sikkerhedsmæssige aspekter" virker søgt og komplet useriøs eftersom piloter og passagerer fra mindre fly fortsat kan bevæge sig frit den endnu længere vej over over præcis samme forplads og til havnekontorets indgang uden behov for handling. SLV har samtidigt bekræftet at de på ingen måde stiller krav om obligatorisk handling eller på nogen måde anser det for nødvendigt. Reelt er det derfor blot en takstforhøjelse for brug af lufthavnen, hvilket er sket uden den fornødne proces, der er krævet af BL 9-15 og som kræver høring og godkendelse fra SLV. AOPA agter derfor at klage til SLV over de nye takster. Samtidigt vil AOPA bede Konkurrencestyrelse se på lovligheden af konstruktionen eftersom lufthavnen er eneste handlingselskab og eftersom lufthavnsschef Lars Lib har meddelt at lufthavnen ikke har til sinds at tillade andre firmaer at tilbyde handling i lufthavnen. Flyveforbud over naturområder rumler stadig SLV udsendte i 2007 et udkast til revision af reglerne for flyvning over særligt naturfølsomme områder. Antallet og omfanget af områder stod til at blive kraftig udvidet samtidigt med at man ville skærpe ordlyden fra at overflyvning under 1000 fod bør undgås til skal undgås. AOPA indsendte dengang et høringssvar, der både anfægtede udgangspunktet for den nye BL, nemlig "grundet den stadigt voksende lufttrafik" samt omfanget af restriktioner og påviste at mange af områderne var udpeget på et usagligt grundlag. Flyvninger fra mange af de danske små-øer og flyvninger fra private pladser, der tilfældigvis ligger indenfor de angivne områder vil i mange tilfælde blive helt umuliggjort. SLV sendte herefter sagen retur til Miljøministeriet, hvor By- og Landskabstyrelsen har brugt 3 år på at udarbejde et fire-siders notat. Her når man frem til at 11 områder kan fjernes, 6 reduceres og 18 gøres årstidsafhængige. AOPA er på den baggrund indkaldt til fornyet høring inden en ny BL udarbejdes. AOPA er selvfølgelig tilfreds med at man erkender at det første udkast medtog for mange områder, men mener stadigt at de foreslåede flyverestriktioner er unødigt restriktive og ensidigt lægger restriktioner på den lette luftfart, mens det f.eks. fortsat er tilladt at operere med færger, speedbåde, vandski mv. Denne forskelsbehandling er aldeles uacceptabel og muligvis også lovstridig. Regelændringerne er begrundet med EU lovgivning, herunder særligt Natura 2000 regler og EU's habitatdirektiv. AOPA Danmark har derfor gennem sit internationale samarbejde, IAO- PA, afdækket situationen i andre EU lande og kan konstatere at der med Holland som undtagelse ikke er gennemført restriktioner for luftfarten i andre EU lande som følge af disse EU bestemmelser. Med andre ord kan disse EU bestemmelser retfærdiggøre så omfattende restriktioner for luftfarten som der nu lægges op til. Hvor der er et reelt og sagligt grundlag vil AOPA gerne være med til at etablere og udvide fuglebeskyttelsesområder. Det skal dog være under forudsætning af at de nuværende regler bibeholdes, så der ikke er tale om et forbud, men fortsat en henstilling om at undgå flyvning under 1000 fod, ligesom start og landing fortsat skal være muligt. Omfanget heraf er under alle omstændigheder begrænset og det er AOPAs opfattelse at langt de fleste piloter respekterer og overholder henstillingen i det nuværende regelsæt. Den indtil nu fremførte dokumentation lader mest af alt til at være baseret på tilfældige indrapporteringer og hændelser fra biologer med begrænset mulighed for at vurdere flyvehøjde, flystørrelse mv. AOPAs erfaring er at dyrelivet i det store hele er upåvirket af flyveaktivitet og tilbyder derfor at stille både fly og pilot til rådighed med henblik på at lave et antal kontrollerede overflyvninger, hvor dyrelivet på jorden observeres af udvalgte eksperter. Kun på den måde kan man skabe et sagligt grundlag for det videre arbejde.

8 AOPA Danmarks bestyrelse Formand: Jacob T. Pedersen Pharma Nord Aps Sadelmagervej DK-7100 Vejle Tlf: Fax: Mobil: Næstformand: Eli Wallin Pharma Nord Aps Sadelmagervej DK-7100 Vejle Tlf: Fax: Kasserer: Torben Andersen Skovparken 70 DK-8722 Hedensted Tlf: Sekretær Jørgen Poulsen Mølleåparken Kgs. Lyngby Tlf: Mobil: Bestyrelsesmedlemmer: Jesper G. Andersen Pharma Nord Aps Sadelmager vej DK-7100 Vejle Tlf: Fax: Bjørn Ellermann Hørner Roskildevej 116, st. th. DK-2000 Frederiksberg. Tlf: Tlf: Fax: Solvej Moesgaard Gyldenløvesgade 8, 1 th, 8200 Aarhus N Tlf.: Jørgen Hansen Møllevej Vojens Jakob Bjerre Jørgensen Jens Hammer Sørensen Suppleanter: Ole Ernst Hvedevænget 5 Blovstrød Tlf: Fax: Søren Stenderup Sønderstræde 6B 2791 Dragør Revisorer: Mogens Lindberg Jensen Prins Frederiks Allè 8, DK-2840 Holte Tlf: Fax: Benny Junge Karensvej 2 DK-4600 Køge Tlf: Tlf: Fax: AOPA World Assembly AOPA årsmødet få din første lektion i kunstflyvning Husk at IAOPA World Assembly i år afholdes d juni i Tel Aviv, Israel. Se mere om det spændende arrangement på Den endelige dato for årsmødet er fastlagt til søndag d. 20/6, og programmet bliver særdeles spændende at deltage i. Arrangementet planlægges på Skrydstrup flyveplads og i forbindelse med lanceringen af AOPAs aerobatic rating i Danmark vil Aircombat Europe være tilstede med deres SIAI Marchetti SF-260 aerobatics fly og fortælle lidt om hvad et aerobatics kursus indeholder. Endnu bedre vil der blandt de fremmødte AOPA medlemmer blive trukket lod om en aerobatics prøvelektion, der afholdes i umiddelbar forlængelse af årsmødet. For at komme i den rigtige dog-fight stemning håber vi at få flyvevåbnet til at fremvise deres F16 og fortælle lidt om ægte dog-fights. Vel mødt i Skrydstrup d. 20/6.

Anbefaling og spørgsmål til luftfartsselskaber som følge af flyulykken i Frankrig

Anbefaling og spørgsmål til luftfartsselskaber som følge af flyulykken i Frankrig Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 pers@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Anbefaling og spørgsmål til luftfartsselskaber som følge af flyulykken i Frankrig Dato

Læs mere

Elev, mandag den 13. august 2007. Høringssvar til BL 7-16, udgave 3 Bestemmelser om særligt følsomme naturområder.

Elev, mandag den 13. august 2007. Høringssvar til BL 7-16, udgave 3 Bestemmelser om særligt følsomme naturområder. Statens Luftfartsvæsen Ellebjergvej 50 2450 København SV Elev, mandag den 13. august 2007 Høringssvar til BL 7-16, udgave 3 Bestemmelser om særligt følsomme naturområder. Dansk Motorflyver (DMU) har følgende

Læs mere

Afgørelse i sagen om etablering af en privat landingsbane, Ry Kommune.

Afgørelse i sagen om etablering af en privat landingsbane, Ry Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 28. september 2004 J.nr.: 03-33/700-0159 THA Afgørelse i

Læs mere

SCHEIBE SF-25 C OY-XRI

SCHEIBE SF-25 C OY-XRI 07.08.2014 REDEGØRELSE Havari 9-3-2014 med SCHEIBE SF-25 C OY-XRI Visse rapportdata er genereret via EU-kommissionens fælles database Side 1 af 7 FORORD Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Læs mere

Luftrums-klasse G Generelt er luftrummet i Danmark, uden for kontrolzoner og TMA er, luftrums-klasse G fra jorden (GND) op til 3500 fod.

Luftrums-klasse G Generelt er luftrummet i Danmark, uden for kontrolzoner og TMA er, luftrums-klasse G fra jorden (GND) op til 3500 fod. VFR-pilot info VFR-pilot info Denne information er udarbejdet af Naviair for at sætte fokus på flyvesikkerheden og belyse områder, der er vigtige at være opmærksom på som VFR pilot for at undgå uautoriseret

Læs mere

Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100

Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100 Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100 Bestemmelser, der supplerer EU-forordning nr. 923/2012 (SERAforordningen) mm. I medfør af 153, stk. 1, jf. 52 og 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Orientering om status for implementering af EU certificering af flypersonale (Del-FCL)

Orientering om status for implementering af EU certificering af flypersonale (Del-FCL) Orientering om status for implementering af EU certificering af flypersonale (Del-FCL) December 2011 Udgivet af Trafikstyrelses Center for personcertificering København 2011. Del FCL 06DEC2011 Side 2 af

Læs mere

Høringsnotat. BL om forbud mod eller indskrænkning af luftfart inden for visse områder

Høringsnotat. BL om forbud mod eller indskrænkning af luftfart inden for visse områder Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 www.tbst.dk Notat Høringsnotat Dato 16. november 2015 BL om forbud mod eller indskrænkning af luftfart inden for visse områder Trafik- og Byggestyrelsen

Læs mere

PIPER PA32 301XTC OY-GUN

PIPER PA32 301XTC OY-GUN 07.08.2014 REDEGØRELSE Havari 1-6-2014 med PIPER PA32 301XTC OY-GUN Visse rapportdata er genereret via EU-kommissionens fælles database Side 1 af 6 FORORD Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Læs mere

Endelig tur beskrivelse

Endelig tur beskrivelse Endelig tur beskrivelse DMU turen 2013 Görlitz (EDBX) via Barth (EDBH) Den 6. 9. juni 2013 Görlitz Kære Turdeltager, Tiden nærmer sig, hvor vi alle drager afsted på årets DMU tur. Vi har derfor fornøjelsen

Læs mere

KZ & Veteranfly Klubben

KZ & Veteranfly Klubben KZ & Veteranfly Klubben (Stiftet 31. maj 1969) Vedtægter: 1 Navn Klubbens navn er: KZ & Veteranfly Klubben 2 Formål Klubbens formål er: a) at værne om de i Danmark af Skandinavisk Aero Industri ved V.

Læs mere

DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND Til Svæveflyveklubberne. MEDDELELSE NR. 03 FLYVNING NR. 02 Vedr. Instruktørkurser 2015. DATO: 12.01.15 Hermed fremsender

Læs mere

Flyvereglement for. Aarhus Svæveflyveklub. Instruktørgruppen. Aarhus Svæveflyveklub 01-01- 2014

Flyvereglement for. Aarhus Svæveflyveklub. Instruktørgruppen. Aarhus Svæveflyveklub 01-01- 2014 2014 Flyvereglement for Aarhus Svæveflyveklub Instruktørgruppen Aarhus Svæveflyveklub 01-01- 2014 Klubbens flyvereglement er reglerne for hvad medlemmerne må og ikke må i forhold til den daglige gang i

Læs mere

Fordelen ved den nye ordning er, at den samlet set styrker dansk luftfarts rammebetingelser:

Fordelen ved den nye ordning er, at den samlet set styrker dansk luftfarts rammebetingelser: Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7221 8888 afo@trafikstyrelsen www.trafikstyrelsen.dk Safety-bidrag Notat 1. Indledning Luftfartsudvalget anbefaler i sin rapport at ændre de

Læs mere

REFERAT AF KDA'S MILJØAMTSREPRÆSENTANT MØDE. Tirsdag den 05 oktober 2004 på Hotel Ansgar, Odense. Århus amt Jens Ole Willumsen Afbud

REFERAT AF KDA'S MILJØAMTSREPRÆSENTANT MØDE. Tirsdag den 05 oktober 2004 på Hotel Ansgar, Odense. Århus amt Jens Ole Willumsen Afbud REFERAT AF KDA'S MILJØAMTSREPRÆSENTANT MØDE Tirsdag den 05 oktober 2004 på Hotel Ansgar, Odense. Deltagere : KDA's Miljøudvalg - Bent Holgersen - Formand Claus Rose Andresen Peter Andersen Jørn Vinther

Læs mere

DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND Til Svæveflyveklubberne. MEDDELELSE NR. 02 FLYVNING NR. 01 Vedr. Instruktørkurser 2005. DATO: 12.01.05 Hermed fremsender

Læs mere

Mulighed for international rutetrafik i Roskilde Lufthavn. Debatoplæg

Mulighed for international rutetrafik i Roskilde Lufthavn. Debatoplæg Mulighed for international rutetrafik i Roskilde Lufthavn Debatoplæg VVM og miljøgodkendelse Roskilde Lufthavn blev anlagt i 1973, efter en Folketingsbeslutning fra 1969, med det formål at fungere som

Læs mere

Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål B i samråd den 4. oktober 2007

Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål B i samråd den 4. oktober 2007 Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 25 Offentligt Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål B i samråd den 4. oktober 2007 Ministeren bedes redegøre for, hvorvidt kravene til sikkerheden

Læs mere

PG-Nord. Nyhedsbrev. December

PG-Nord. Nyhedsbrev. December PG-Nord Nyhedsbrev 1999 December Bestyrelsen for PG-Nord Formand: Næstformand: Sekretær: Kasserer: Chefinst.: Klubinst.: Christian Wahl Hvidkildevej 28 C 9220 Aalborg Øst tlf: 22176170 mail: 970226@udd.aalsem.dk

Læs mere

Skema til brug for høringssvar til BL-udkast og bemærkninger hertil (Comment response sheet)

Skema til brug for høringssvar til BL-udkast og bemærkninger hertil (Comment response sheet) Skema til brug for høringssvar til BL-udkast og bemærkninger hertil (Comment response sheet) Udkast til BL (titel): BL 7-15, Bestemmelser om særligt støjfølsomme naturområder i Danmark Bestemmelse: Høringssvar:

Læs mere

Denne strategi- og handleplan bygger på konklusionerne fra analysen.

Denne strategi- og handleplan bygger på konklusionerne fra analysen. Esbjerg Lufthavn Strategi- og handleplan 2010 og ff. Efter Ryanairs exit fra Esbjerg Lufthavn blev der i 2008 udfærdiget en analyse af lufthavnen i et fremadrettet perspektiv. Konklusionen var, at Esbjerg

Læs mere

Vejen til den billige flybillet

Vejen til den billige flybillet Vejen til den billige flybillet Mange danskere skal på juletur til London eller New York for at shoppe eller hygge sig. Men det gælder om at se sig godt for, når man vælger flyselskab, for de»billige«selskaber

Læs mere

DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND Referat af S-Kontrollant- og FC-møde Forsamlingshuset i Arnborg, 30. januar 2015 Dagsorden 1. Velkomst 2. S-kontrollanternes

Læs mere

Taleseddel til Folketingets Trafikudvalg den 29. november 2005.

Taleseddel til Folketingets Trafikudvalg den 29. november 2005. Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 167 Offentligt Taleseddel til Folketingets Trafikudvalg den 29. november 2005. Jeg skal hermed forelægge dagsordenen for Rådsmødet (transport, telekommunikation

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Vejen Svømmeklub torsdag, den 25. februar 2010 kl. 19.00 i Vejen Idrætscenter

Ordinær generalforsamling i Vejen Svømmeklub torsdag, den 25. februar 2010 kl. 19.00 i Vejen Idrætscenter Ordinær generalforsamling i Vejen Svømmeklub torsdag, den 25. februar 2010 kl. 19.00 i Vejen Idrætscenter Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og referent) 2. Bestyrelsens beretning og forelæggelse af planer

Læs mere

Gebyrreform for tilsyn med civil luftfart

Gebyrreform for tilsyn med civil luftfart Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780061 Fax 7221 8888 dla@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Gebyrreform for tilsyn med civil luftfart 1. Sammenfatning I forbindelse med den

Læs mere

LUFTTRAFIKHÆNDELSE. Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog d kl. 20:00 UTC meddelelse om hændelsen fra piloten i OY-JED.

LUFTTRAFIKHÆNDELSE. Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog d kl. 20:00 UTC meddelelse om hændelsen fra piloten i OY-JED. LUFTTRAFIKHÆNDELSE Generelt HCLJ sagsnummer: HCLJ510-2013-195 UTC dato: 04-04-2013 UTC tid: 13:37 Begivenhed: Major incident Sted: EKRK Klassifikation: B) Safety not assured Notifikation Luftfartsenheden

Læs mere

af 18. oktober 2010 om Kommissionens forordning (EU) nr. XX/2010

af 18. oktober 2010 om Kommissionens forordning (EU) nr. XX/2010 Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur 18. oktober 2010 UDTALELSE NR. 05/2010 FRA DET EUROPÆISKE LUFTFARTSSIKKERHEDSAGENTUR af 18. oktober 2010 om Kommissionens forordning (EU) nr. XX/2010 om fastlæggelse

Læs mere

WACHTELHUNDENYT NR 3 2011

WACHTELHUNDENYT NR 3 2011 WACHTELHUNDENYT NR 3 2011 WACHTELHUNDEGRUPPEN DANMARK www.wachtelhunden.dk 1 FORMANDENS KLUMME Jagt sæsonen er godt og vel i gang, og året går mod enden, hvorfor jeg vil ønske jer alle er rigtig godt nytår.

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I DANSK GYROKOPTER UNION, DGU

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I DANSK GYROKOPTER UNION, DGU REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I DANSK GYROKOPTER UNION, DGU Dato: 11. februar 2012 Sted: Philip Nathansen, Aarhus Deltagere: Brian Mollerup, Mikkel Palmbo, Philip Nathansen, Carsten Svendsen, Peter Palmbo,

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen d. 28.03 2015

Referat fra generalforsamlingen d. 28.03 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 28.03 2015 Valg af dirigent: Christian Gravesen Valg af referent: Frank Nielsen Ingen indsigelser. Lovlig varslet Bestyrelsens Beretning for 2014 Viborg Flyveklub Lør.

Læs mere

Koldingegnens Lufthavn Lufthavnsvej 1 6580 Vamdrup. CVR nr. 26 69 86 87. Tillæg til miljøgodkendelse

Koldingegnens Lufthavn Lufthavnsvej 1 6580 Vamdrup. CVR nr. 26 69 86 87. Tillæg til miljøgodkendelse Koldingegnens Lufthavn Lufthavnsvej 1 6580 Vamdrup CVR nr. 26 69 86 87 Tillæg til miljøgodkendelse 1200 årlige skolehelikopteroperationer på Koldingegnens Lufthavn ApS, matr. nr. 6a Bønstrup By, Vamdrup

Læs mere

Der var også forslag om at indføre rullefelt til løbene for at imødegå evt. snyd.

Der var også forslag om at indføre rullefelt til løbene for at imødegå evt. snyd. Referat fra DEC mødet afholdt på Hotel Hedegården i Vejle d. 5. nov. 2012 Referent: Karin Niebuhr Velkomst v/ K.Niebuhr og en hilsen fra Holger Møller Nielsen, der desværre var blevet forhindret i at deltage

Læs mere

Har du brug for flyvetræning eller en snak om reglerne, kan du kontakte en af disse instruktører:

Har du brug for flyvetræning eller en snak om reglerne, kan du kontakte en af disse instruktører: Ver.11 15-03-2011 For det første velkommen til EFK87! Her har du lidt forskellige praktiske oplysninger: På grund af vores beliggenhed på Albatros`s flyveplads og tæt ved togbanen er vi nødt til at have

Læs mere

FLYVEREGLEMENT for POLYTEKNISK FLYVEGRUPPE

FLYVEREGLEMENT for POLYTEKNISK FLYVEGRUPPE FLYVEREGLEMENT for POLYTEKNISK FLYVEGRUPPE Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Omskolingsregler 3. Passagertilladelse 4. Sikkerhedspilot 5. Brug af motoren i Discus bt og Duo Discus T 6. Soloflyvning 7.

Læs mere

L-F Airsport april 2007

L-F Airsport april 2007 L-F Airsport april 2007 Indhold: Nyt fra Lolland-Falsters Motorflyveklub Kort fra redaktøren. Beretning fra praktisk prøve v/chano Nykjær. Om skoling og radiokommunikation v/henning Romme. GAP fly-in i

Læs mere

Kongelig g Dansk Aeroklub eo Miljøudvalg. Dalum Landbrugsskole 22. januar 2011

Kongelig g Dansk Aeroklub eo Miljøudvalg. Dalum Landbrugsskole 22. januar 2011 Kongelig g Dansk Aeroklub eo Miljøudvalg Dalum Landbrugsskole 22. januar 2011 Medlemmer Hans Vixø Ricard Matzen Bent Holgersen Søren Pedersen Anders Madsen (Sekretær) Status Sager i alt: 14 Afsluttede:

Læs mere

REFERAT fra BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub. Mandag den 5. juli 2010, kl. 17.00 KDA-huset, Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde

REFERAT fra BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub. Mandag den 5. juli 2010, kl. 17.00 KDA-huset, Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde REFERAT fra BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub Mandag den 5. juli 2010, kl. 17.00 KDA-huset, Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde Fremmødt: Afbud: Referent: Hans Havsager, formand (HH) Helge Hald (HE)

Læs mere

Den 1. juli træder en lovændring i kraft og den betyder en ændring i Havarikommissionens undersøgelsesforpligtigelse.

Den 1. juli træder en lovændring i kraft og den betyder en ændring i Havarikommissionens undersøgelsesforpligtigelse. Nyhedsbrev Ændring af lov om luftfart pr. 1. juli 2013 Den 1. juli træder en lovændring i kraft og den betyder en ændring i Havarikommissionens undersøgelsesforpligtigelse. Overordnet bliver luftfartsenhedens

Læs mere

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Tirsdag den 29. marts 2011 kl. 9.30-16. 2. maj 2011 Tilstede

Læs mere

Åbent høringsmøde om Aarhus Lufthavn på rådhuset. 9. juni 2015

Åbent høringsmøde om Aarhus Lufthavn på rådhuset. 9. juni 2015 Åbent høringsmøde om Aarhus Lufthavn på rådhuset. 9. juni 2015 - Luftrumsudvalget Per Givskov Kristensen per.givskov@lenticularis.dk Formand for Luftrumsudvalget i (www.dsvu.dk) Formand for Vejle Svæveflyveklub

Læs mere

Skema til brug for høringssvar til BL-udkast og bemærkninger hertil (Comment response sheet)

Skema til brug for høringssvar til BL-udkast og bemærkninger hertil (Comment response sheet) Skema til brug for høringssvar til BL-udkast og bemærkninger hertil (Comment response sheet) Udkast til BL (titel): BL 3-6 - Tankning Bestemmelse: Høringssvar: Bemærkninger: 3.2 Bestemmelserne i pkt. 6.2

Læs mere

Referat af DMU formandsmøde 12. oktober 2013 Roskilde Lufthavn

Referat af DMU formandsmøde 12. oktober 2013 Roskilde Lufthavn Referat af DMU formandsmøde 12. oktober 2013 Roskilde Lufthavn Deltagere: DMU s bestyrelse: Hjalmar Nielsen Henning Romme Ivan Svendsen Paul Harrison Rasmus Nielsen Jacob Pedersen Flyveklubber: Alssund

Læs mere

Samrådsspørgsmål K, L og M om bagagehåndteringen i Københavns Lufthavn, Kastrup. Samrådsspørgsmål

Samrådsspørgsmål K, L og M om bagagehåndteringen i Københavns Lufthavn, Kastrup. Samrådsspørgsmål Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del endeligt svar på samrådsspørgsmål 77 Offentligt Samrådsspørgsmål K, L og M om bagagehåndteringen i Københavns Lufthavn, Kastrup Samrådsspørgsmål K,L og M Samrådsspørgsmål

Læs mere

REDEGØRELSE. Havari med OY-TFT

REDEGØRELSE. Havari med OY-TFT REDEGØRELSE Havari 21-7-2013 med OY-TFT Visse rapportdata er genereret via EU-kommissionens fælles database FORORD Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (Havarikommissionen) er en uafhængig

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2010/0318 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Alcudia, Mallorca. 18.9.-25.9.2010 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV 6.986 kr. Utilfredsstillende rejsearrangement

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 147 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 147 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 147 Offentligt NOTAT Status for Danmarks implementering af EU s indre markedslovgivning (november 2014 maj 2015) Resumé Europa-Kommissionen offentliggør halvårligt

Læs mere

Dom 2/12 Overtrædelse af luftfartslovens 149, stk. 8, jf. bl.a. Bestemmelser

Dom 2/12 Overtrædelse af luftfartslovens 149, stk. 8, jf. bl.a. Bestemmelser Ved Bestemmelser for Civil Luftfart, BL 8-10 om obligatorisk indberetning, er der udarbejdet et katalog over, hvilke typer flyvesikkerhedsmæssige begivenheder der er straffrie ved indberetning. Der er

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

For luftfartøjer, der benytter Aarhus Airport, betales afgifter efter dette regulativ.

For luftfartøjer, der benytter Aarhus Airport, betales afgifter efter dette regulativ. Takstregulativ 2015 A. Almindelige bestemmelser 1 For luftfartøjer, der benytter Aarhus Airport, betales afgifter efter dette regulativ. Regulativet indeholder bestemmelser om startafgift, passagerafgift,

Læs mere

Der må kun ske start og landing inden for det angivne område, jf. kortbilag.

Der må kun ske start og landing inden for det angivne område, jf. kortbilag. Landzonetilladelse Landzonetilladelse til para- og hanggliding på Flyvestation Værløse Du har på vegne af Airwave paragliding klub søgt om tilladelse til at flyve med paraglidere og hangglidere fra et

Læs mere

PPL(H) Love og bestemmelser. 16 spørgsmål, 30 minutter. Elevsæt: 4991 Masterset: 6151

PPL(H) Love og bestemmelser. 16 spørgsmål, 30 minutter. Elevsæt: 4991 Masterset: 6151 16 spørgsmål, 30 minutter Elevsæt: 4991 Masterset: 6151 Tekst7 Spørgsmål1 point: 1 ID: 70 Angiv minimumsflyvehøjden over et område, hvor et større antal mennesker er samlet i fri luft. a) b) c) d) Mindst

Læs mere

ROBINSON R22 BETA II OY-HPC

ROBINSON R22 BETA II OY-HPC REDEGØRELSE Alvorlig hændelse 13-01-2015 med ROBINSON R22 BETA II OY-HPC Visse rapportdata er genereret via EU-kommissionens fælles database Side 1 af 8 FORORD Havarikommissionen for Civil Luftfart og

Læs mere

Terminal. -- Vi vil fremtiden. - Ny lavpristerminal i Københavns Lufthavn, Kastrup

Terminal. -- Vi vil fremtiden. - Ny lavpristerminal i Københavns Lufthavn, Kastrup Vi vil fremtiden Ny lavpristerminal i Københavns Lufthavn, Kastrup Hvorfor Terminal A? Regeringen Vækstforum siger øget konkurrence for at få effektiviteten i samfundet op Terminal A handler netop om indførelsen

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 14.11.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1330/2007 af 24. september 2007 om nærmere regler for videregivelse af oplysninger om hændelser inden for civil luftfart

Læs mere

Sæsonstart 2014/2015

Sæsonstart 2014/2015 Sæsonstart 2014/2015 Kære tennisspiller, Bestyrelsen for Vejle Tennis Hal har hermed fornøjelsen af at byde velkommen til sæsonen 2014/2015 den 12. sæson i tennishallens historie. Vi har i den forgangne

Læs mere

Ved årsmødet, var emnet angst ved Karin Dyhr, gode ideer til at behandle patienter med omsorgssvigtede patienter.

Ved årsmødet, var emnet angst ved Karin Dyhr, gode ideer til at behandle patienter med omsorgssvigtede patienter. Referat Generalforsamling i DSO lørdag d. 8. oktober 2016 Dagsorden: 1. Dirigent Rikka Poulsen. Referent Dorte Kocemba. 2. Formandsberetning oktober 2016 ved Tom Lykke Gregersen. Ved årsmødet, var emnet

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.5.2016 COM(2016) 303 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Filippinernes regering

Læs mere

Kursuskatalog. Rådet for Større Flyvesikkerhed. Rådet for Større Flyvesikkerhed

Kursuskatalog. Rådet for Større Flyvesikkerhed. Rådet for Større Flyvesikkerhed Kursuskatalog www.flyves ikkerhed.dk november 2o16 Rådets kursuskatalog gennemfører løbende kurser ved de flyveklubber, der måtte ønske en gennemgang af de emner, som fremgår af Rådets uddannelsesprogram.

Læs mere

HAVARI. Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog meddelelse om havariet fra lufthavnens beredskabsleder d. 03-05-2013 kl. 08:20 UTC.

HAVARI. Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog meddelelse om havariet fra lufthavnens beredskabsleder d. 03-05-2013 kl. 08:20 UTC. HAVARI Generelt HCLJ sagsnummer: HCLJ510-2013-203 UTC dato: 03-05-2013 UTC tid: 08:07 Begivenhed: Accident Sted: EKAH Personskade: Minor Notifikation Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog meddelelse

Læs mere

Talepapir til åbent samråd i ERU den 3. maj 2011 samrådsspørgsmål

Talepapir til åbent samråd i ERU den 3. maj 2011 samrådsspørgsmål Erhvervsudvalget 2010-11 L 160 Bilag 6 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 10/05177-272 Talepapir til åbent samråd i ERU den 3. maj 2011 samrådsspørgsmål A af 6. april 2011 stillet af Benny Engelbrecht

Læs mere

RC Flyveklubben HANGAR 4800

RC Flyveklubben HANGAR 4800 Vedtægter for RC Flyveklubben Hangar 4800. 1 Navn og hjemsted RC Flyveklubben har hjemsted i Guldborgsund kommune. Stk. 2 Klubben er medlem i Modelflyvning Danmark. 2 Formål Stk. 1 Formålet for klubben

Læs mere

Anvendelse af klubbens fly er underlagt betingelser, som den enkelte pilot skal skrive under på.

Anvendelse af klubbens fly er underlagt betingelser, som den enkelte pilot skal skrive under på. Pilotaftale 2015 Mellem Aeronautisk Aktivitetscenter Avedøre og nedenstående pilot er følgende aftalt. Anvendelse af klubbens fly er underlagt betingelser, som den enkelte pilot skal skrive under på. Følgende

Læs mere

FÆLLESTUR TIL HELGOLAND. 3. og 4. SEPTEMBER 2011

FÆLLESTUR TIL HELGOLAND. 3. og 4. SEPTEMBER 2011 3. og 4. SEPTEMBER 2011 LIDT OM AIRFIELDS.DK Som noget nyt arrangerer Airfields.dk med mellemrum nogle ture, for alle interesserede. Det er lige meget hvilken flyveklub du hører til, og om du er medlem

Læs mere

AVIATOR Aalborg Svæveflyveklub Forhandlingsprotokol dokument 0132

AVIATOR Aalborg Svæveflyveklub Forhandlingsprotokol dokument 0132 Referat fra ordinær generalforsamling, 12. marts 2011 på EKVH kl. 10:00. Side 1 af 5 Erik Nørskov byder velkommen til generalforsamling. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Frank Sandeløv. Valgt

Læs mere

Vedtægter for VULF - Vestjyllands UL Flyveklub

Vedtægter for VULF - Vestjyllands UL Flyveklub Vedtægter for VULF - Vestjyllands UL Flyveklub Klubbens navn, hjemsted og tilhørsforhold 1. Stk. 1. Klubbens navn er VULF - Vestjyllands UL Flyveklub (herefter VULF) Stk. 2. Klubbens hjemsted er Ringkøbing-Skjern

Læs mere

List of Danish airline operators holding a licence/concession/permission to carry out commercial air transportation as per 11. July 2014.

List of Danish airline operators holding a licence/concession/permission to carry out commercial air transportation as per 11. July 2014. List of Danish airline operators holding a licence/concession/permission to carry out commercial air transportation as per 11. July 2014. 1. Denmark Holders of licence to carry out commercial air transportation

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUBs SELVRISIKOFOND 1996/jec

ROSKILDE FLYVEKLUBs SELVRISIKOFOND 1996/jec ROSKILDE FLYVEKLUBs SELVRISIKOFOND 1996/jec VEDTÆGTER 1 Formål 1. Selvrisikofonden blev etableret ved en ekstraordinær generalforsamling i Roskilde Flyveklub den 20. marts 1980. 2. Formålet med Selvrisikofonden

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Klubhåndbog Side: 1 af 9 DIMONA OY-NFX BOOKING SYSTEM Klubhåndbog Side: 2 af 9 1. Velkomstsiden 1.1. Af side 1 s velkomstside fremgår diverse bookinger som følger: 1.1.1. 08:00 10:00: Farve irgrøn. Her

Læs mere

Fra Kommunikationsgruppen Anne Holten Nielsen, Specialkonsulent, København

Fra Kommunikationsgruppen Anne Holten Nielsen, Specialkonsulent, København REFERAT REFERAT: af F-Med Det Fælles Beredskab d. 2.6.2015 Dato: 2. juni Tid: 9:00 11:00 Sted: Kbh. Rådhus - Udvalgsværelse D, 1. sal vær. 103 Mødedeltagere: Fra medarbejdersiden: Hannibal Christensen,

Læs mere

Udlejningskontrakt. Lejers Data. Luftfartøj data 1. CAVOK ApS Birkemosevej 1C, DK-8361 Hasselager tlf: +45 8744 1414 www.cavokflying.

Udlejningskontrakt. Lejers Data. Luftfartøj data 1. CAVOK ApS Birkemosevej 1C, DK-8361 Hasselager tlf: +45 8744 1414 www.cavokflying. Udlejningskontrakt Indhold Udlejningskontrakt... 1 Lejers Data... 1 Luftfartøj data... 1 Kontraktvilkår... 2 Særlige aftaler... 3 Lejeperiode... 3 Underskrifter... 3 Udlejningsbetingelser... 4 Lejers Data

Læs mere

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58 SEAT Vejhjælp SEAT Vejhjælp Service Mobilitet når som helst, hvor som helst Med SEAT Vejhjælp Service Mobilitet er du garanteret du garanteret fuld og pålidelig fuld og pålidelig vejhjælp uden vejhjælp

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

DSvU PFT spørgsmål 2017

DSvU PFT spørgsmål 2017 Forord Disse spørgsmål er stillet klubberne til rådighed, som grundlag for PFT-teori med fokus på flysik og holdninger. Klubberne kan selv klippe i spørgsmålene eller tilføje yderligere, for dermed at

Læs mere

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Notat Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Til: Michael Søsted og Grethe Krogh Jensen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Fra: Dansk Erhverv

Læs mere

Referat fra Generalforsamling d. 29. oktober 2013

Referat fra Generalforsamling d. 29. oktober 2013 Grundejerforeningen Fjordhusene Referat fra Generalforsamling d. 29. oktober 2013 1) Valg af dirigent Anders (82) blev valgt. 2) Formandens beretning v. Jacob (152), se bilag 1. Generalforsamlingen godkendte

Læs mere

REDEGØRELSE. Ca. 6 nm sydvest for Codan VOR ( MHz)

REDEGØRELSE. Ca. 6 nm sydvest for Codan VOR ( MHz) REDEGØRELSE HCLJ5102012112 Lufttrafikhændelse Dato og tid: 30.4.2012 kl. 1129 UTC Hændelsessted: Ca. 6 nm sydvest for Codan VOR (114.900 MHz) Lufttrafiktjenesteluftrum: Copenhagen CTA, luftrumsklasse E

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Økonomiafdelingen. Statistik over Luftfartsaktiviteter 2000

Statens Luftfartsvæsen Økonomiafdelingen. Statistik over Luftfartsaktiviteter 2000 Statens Luftfartsvæsen Økonomiafdelingen Statistik over Luftfartsaktiviteter 2000 Statens Luftfartsvæsen 2001 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 3 2. Antal operationer på betjente danske lufthavne/flyvepladser

Læs mere

Rekruttering af specialister kræver specialister

Rekruttering af specialister kræver specialister Rekruttering af specialister kræver specialister Danmark kommer til at mangle tusindvis af dygtige specialister de kommende år Mærker I det allerede? Mangel på tekniske kompetencer en alvorlig udfordring

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2013 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Dagsorden Drøftelser etc. Beslutninger med angivelse af eventuelle frister

Dagsorden Drøftelser etc. Beslutninger med angivelse af eventuelle frister Bestyrelsesmøde Dato: 25/02, 2015 kl. 18.30 Tilstede: Claus, Jørgen, Leif J, Lene, Jens H, Finn B Afbud: Leif C Opsamling fra sidste referat. Den. 25/11 2014 GF. Den. 18/01 2015 Dagsorden Drøftelser etc.

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark

Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0390 Bilag 3 Offentligt Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark 22. september 2008 Supplerende grundnotat vedrørende forslag (KOM(2008) 390) fra Kommissionen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Takstregulativ Takstregulativ. for. side 1 af 8

Takstregulativ Takstregulativ. for. side 1 af 8 Takstregulativ for side 1 af 8 Indholdsfortegnelse; Generelt om Thisted Lufthavn, side... 2 1 Almindelige betingelser... 3 2 Startafgifter... 3/4 3 Nedsættelse af startafgifter... 4/5 4 Passagerafgifter...

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Torsdags Bridge Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Læs referat sidst i filen [godkendt af dirigent] Dagsorden: 1. Valg af dirigent...

Læs mere

ALVORLIG HÆNDELSE. Final runway 29 at Copenhagen, Roskilde (EKRK)

ALVORLIG HÆNDELSE. Final runway 29 at Copenhagen, Roskilde (EKRK) ALVORLIG HÆNDELSE Generelt HCLJ sagsnummer: HCLJ5102013252 UTC dato: 17112013 UTC tid: 13:57 Begivenhed: Serious incident Sted: Final runway 29 at Copenhagen, Roskilde (EKRK) Klassifikation: A) Risk of

Læs mere

Trafikudvalget L 13 - Bilag 4 Offentligt

Trafikudvalget L 13 - Bilag 4 Offentligt Trafikudvalget L 13 - Bilag 4 Offentligt Supplerende grundnotat om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om information til flypassagerer om det transporterende selskabs identitet

Læs mere

Dansk Flygtningehjælp har modtaget ovennævnte udkast til lovforslag i høring den 22. august 2013 med frist for bemærkninger den 19. september 2013.

Dansk Flygtningehjælp har modtaget ovennævnte udkast til lovforslag i høring den 22. august 2013 med frist for bemærkninger den 19. september 2013. Justitsministeriet Asyl- og Visumkontoret asyl.visumkontoret@jm.dk 19.09.2013 Høring vedr. udkast til forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Gennemførelse af Dublin IIIforordningen) Dansk Flygtningehjælp

Læs mere

Passagerrettigheder: bevægelseshæmmede personers rettigheder, når de rejser med fly

Passagerrettigheder: bevægelseshæmmede personers rettigheder, når de rejser med fly EUROPA-KOMMISSIONEN MEMO Bruxelles, den 14. juni 2012 Passagerrettigheder: bevægelseshæmmede personers rettigheder, når de rejser med fly Kommissionen har offentliggjort et sæt retningslinjer, der afklarer

Læs mere

Mødereferat. Mødedato og tid: Journal nr.: Mødeleder: Nils la Cour Dragheim. Referent: Vivian Sørensen, SLV

Mødereferat. Mødedato og tid: Journal nr.: Mødeleder: Nils la Cour Dragheim. Referent: Vivian Sørensen, SLV Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark Mødereferat Mødeformål: Dansk Fuglekollisionskomité, møde 70 Sted: Billund Lufthavn Mødedato og tid: Onsdag den 27. maj 2009, kl. 10.00 Journal

Læs mere

19. Hovedgeneralforsamlingen. stk.3. Forslag der ønskes under afstemning på Hovedgeneralforsamlingen, skal indsendes til

19. Hovedgeneralforsamlingen. stk.3. Forslag der ønskes under afstemning på Hovedgeneralforsamlingen, skal indsendes til 09-02-2015 Forslagene til Hovedgeneralforsamlingen 2015 Forslag nr. 1: Oprindelig tekst: 19. Hovedgeneralforsamlingen. stk.3. Forslag der ønskes under afstemning på Hovedgeneralforsamlingen, skal indsendes

Læs mere

Rådet for Større Flyvesikkerhed

Rådet for Større Flyvesikkerhed 15. november 2016 Rådet for Større Flyvesikkerhed Rådets kursuskatalog 2016-17 Rådet for Større Flyvesikkerhed gennemfører løbende kurser ved de flyveklubber, der måtte ønske en gennemgang af de emner,

Læs mere

Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 308 Offentligt

Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 308 Offentligt Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 308 Offentligt Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon +45 7221 8800 pers@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 28.2.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 1484/2008 af Catherine Le Comte, fransk statsborger, om virkningen af støj- og luftforurening

Læs mere

Kære alle! Vi skal hermed have fornøjelsen at indkalde til den årlige generalforsamling med efterfølgende temamøde

Kære alle! Vi skal hermed have fornøjelsen at indkalde til den årlige generalforsamling med efterfølgende temamøde Kære alle! Vi skal hermed have fornøjelsen at indkalde til den årlige generalforsamling med efterfølgende temamøde onsdag den 16. marts 2005, kl. 18.30 i Anlægspavillonen, Lystanlægget 1 i Holstebro hvor

Læs mere

Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål S og T i samråd d. 16. august Spørgsmål S:

Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål S og T i samråd d. 16. august Spørgsmål S: Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 443 Offentligt Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål S og T i samråd d. 16. august 2006 Spørgsmål S: Med henvisning til redegørelse på TRU alm. del

Læs mere