AOPA NYT. Når asken har lagt sig... Aircraft Owners and Pilots Association. AOPA Årsmøde Sidste aske-nyt. Reservér dagen nu!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AOPA NYT. Når asken har lagt sig... Aircraft Owners and Pilots Association. AOPA Årsmøde 2010. Sidste aske-nyt. Reservér dagen nu!"

Transkript

1 Aircraft Owners and Pilots Association Når asken har lagt sig... Mens dette nyhedsbrev skrives er der på femte døgn totalt flyveforbud i det danske luftrum. Samtlige nabolande, herunder Sverige, Norge, Tyskland, Holland, Belgien og England tillader VFR flyvning i lav højde. I Danmark er forbuddet derimod totalt og om det så er svævefly eller varmluftsballoner så er de omfattet af forbuddet. AOPA NYT Et nyhedsbrev fra AOPA Danmark April 2010 AOPA Danmark Lufthavnsvej 20 Københavns Lufthavn Roskilde DK-4000 Roskilde Fra Danmarks Miljø Undersøgelser er det blevet meldt ud at luftrummet er fri for aske partikler op til i hvert fald 5000 fod. Alligevel fastholder SLV et totalt flyveforbud, uden at ville forholde sig til de præsenterede fakta og uden at ville gå ind i en saglig risiko vurdering. Når asken ellers har lagt sig er det klart at der må komme et efterspil. Konsekvenserne og omkostningerne for de store luftfartsselskaber har været enorme, men situationen har også sat nogle alvorlige spørgsmålstegn ved den måde SLV forvalter sin myndighed over luftrummet. AOPA har i en længere periode set med bekymring på en eskalerende tendens til at udstede flyveforbud med bred pensel og uden dialog med branchen. Særligt lader der til at have bredt sig en opfattelse af at VFR operationer blot er fornøjelses og flagstangsflyvninger, som man uden videre følger kan forbyde i kortere eller længere perioder. Både i forbindelse med klimatopmødet og præsident Obamas besøg blev store dele af luftrummet over Sjælland lukket. Uden nogen saglig begrundeslse var IFR skoleflyvning fra Roskilde forbudt, mens almindelige private IFR operationer fortsat kunne finde sted. Ingen kunne forklare denne forskel eller forklare hvorfor det skulle udgøre en særlig sikkerhedsrisiko at der sad en kompetent instruktør i højre sæde på en IFR skoleflyvning ud af Roskilde, Men hver gang har flyveskoler ligget stille og lufthavnen mistet omsætning. Under klima-topmødet i December var flyveforbuddet af så lang varighed at AOPA tog kontakt med både SLV, Justitsministeriet og PET for at få flyveforbuddet justeret så skolerne ikke behøvede ligge stille. Med minimale ændringer kunne man have reddet flere dages omsætning i de berørte virksomheder. Imidlertid stod det hurtigt klart, at ingen myndighed ville tage ansvar. Alle involverede myndigheder mente det var en andens ansvar og ingen turde ændre ved det udstukne flyveforbud. Den vulkanske aske har nu sat situationen på spidsen og gjort det åbenlyst at situationen er uholdbar. AOPA kræver en klar beslutningsvej hvor der ikke er tvivl om hvem der er ansvarlig og hvor der er mulighed for at have en dialog på et sagligt grundlag. Det er AOPAs klare overbevisning at en konstruktiv dialog med luftrummets brugere ofte vil kunne betyde at genererne for luftfarten minimeres eller reduceres, samtidigt med at målet med den givne restriktion stadig opfyldes. Sidste aske-nyt På kontaktrådsmøde med SLV d. 20/4 afviste afdelingschef Niels Remmer kritikken og konkluderede at danske luftfartsmyndigheder jo blot måtte være sikrere end myndighederne i alle vore nabolande og henviste til den tragiske ulykke i Sæby, der i hans øjne retfærdiggjorde en lukning af luftrummet for VFR trafik da "man jo ikke kunne have flere små fly til at falde ned nu". Med den form for argumentation synes dialog på et sagligt grundlag desværre meget langt væk! Husk at du kan få dit medlemskab af AOPA betalt ved forsikring gennem Sirius Aviation Insurance AOPA Årsmøde 2010 Afholdes i år på Skrydstrup flyveplads søndag d. 20/6. Reservér dagen nu! Der vil være blive trukket lod om en aerobatics lektion i en Marchetti SF-260 fra Air Combat Europe. Læs mere om den nye AOPA aerobatics rating inde i bladet. og lidt om planerne for årsmødet på bagsiden.

2 Få en aerobatics lektion i sådan en her på AOPA årsmødet 2010 AOPA Aerobatics kursus Hvem har ikke været i en hangar og gået forbi et fly der udstråler at det er bygget til alt andet end at flyve lige ud? Og hvem har ikke stået og kigget op ad til et airshow og har beundret både maskiner og piloter flyve i luften i de mest mulige og næsten umulige manøvrer. Det er vist enhver pilot der inderst inde kan nikke genkende til noget lignende. Hvorfor er der så kun så få der benytter sig af mulighederne når vi er så mange der har certifikat til at flyve? Når man stiller spørgsmålet får man de fleste gange følgende svar; Mangel på økonomi eller mangel på kvalificeret uddannelse med dertilhørende bevis. Når man kigger på nogle af vore nabo lande har de faktisk haft et Aerobatic bevis/licens der skulle erhverves inden man måtte gå i gang med at udøve aerobatics i flyvemaskiner. I Danmark har der ikke eksisteret noget bevis/licens for at sikre et minimum af færdigheder inden man gik i gang med de forskellige manøvrer. Der har indtil videre kun været en BL. Der har været en henvendelse fra Air Combat Europe (ACE) der udover at tilbyde simulerede Dogfights også gerne vil være med til at udbrede kendskabet og ikke mindst uddanne piloter således at de får et bredere kendskab til det at flyve Aerobatics. Se mere om Air Combat Europe på: ACE er allerede blevet godkendt hos AOPA UK til at forestå det grundlæggende Aerobatic kursus for opnåelse af det engelske bevis. Nu ansøger ACE om at få etableret samt godkendt deres grundlæggende kursus under AOPA DK. Der arbejdes p.t. i bestyrelsen for at kunne tilrette samt godkende det grundlæggende Aerobatic Kursus således at der kan udstedes et Aerobatic bevis under AOPA DK. Efter etableringen kan andre organisationer ansøge om godkendelse til at blive godkendt samt uddanne under samme AOPA DK syllabus. Air Combat Europe kommer årsmødet for at fortælle om deres aktiviteter og der vil i den forbindelse bliver udloddet en tur i deres SF-260 med instruktør.

3 Part M og CAMO - erfaringer og forventninger Peter Højgaard, der er Part M medarbejder hos Copenhagen Airtaxi har assisteret AOPA med sin ekspertviden og rapporterer her om sine erfaringer og forventninger til Part M. Det er nok de færreste flyejere, der har oplevet overgangen til EASA Part M med sine, dertil hørende, nye procedurer for fornyelse af luftdygtighed som værende problemfri. De fleste har også oplevet overgangen meget kostbar. Det har skabt en naturlig bekymring hos mange om, hvorvidt de i fremtiden vil have råd til at have sit eget fly, når bare styringen af luftdygtigheden ville koste over kr. om året. Bekymringen er begrundet. Der er mange beløb i spil ved de forskellige udbydere, samtidig kan prisstrukturen være svær at gennemskue. Yderligere er det svært for udefrakommende at sætte sig ind i Part M's regelstruktur, da den er meget kompleks og kræver et branchekendskab for at gennemskue den. For nylig havde AOPA sat et møde i stand med EASA For at finde ud af, om der i fremtiden også vil være tale om et højt omkostningsniveau. Hovedformålet med mødet var at høre EASA's vurdering af, hvad Part M's nye procedurer kommer til at koste den enkelte flyejer. Dernæst for at se, om denne vurdering harmonerer med virkeligheden i Danmark. Mødet fandt sted d. 4. december 2009 i Køln. EASA's vision Eric Sivel, en af hovedmændene bag part M, fortalte at EASA's vision bag Part M har været at indføre et simpelt, økonomisk og sikkert regelsæt. Det får nok de fleste til at slå en hånlig latter op, når man sætter ord som simpel og økonomisk sammen med Part M, men ikke desto mindre har det været tanken. Han fortalte også, at Part M's struktur er kopieret fra Tyskland, hvor de i mange år har kørt med private "prüfers" til at forny luftdygtighed. Det blev oplyst, at Part M mere eller mindre kørte problemfrit i Tyskland med en årlig omkostning på ca. 400 euro for et standard firepersoners fly. Dette beløb blev bekræftet af Michael Erb fra AOPA Tyskland. Selvfølgelig skulle Part M gerne køre i Tyskland, da de har haft mange år til at vende sig til regelsættet. Men kan vi forvente at prisen kommer ned på det samme niveau i Danmark, med de forhold vi har her? Jeg er tvivlende. Vilkår i DK De fleste, der arbejder med kontinuerlig luftdygtighed i diverse CAMO'er, vil nok give mig ret i, at man ikke kan magte meget mere end 50 fly pr. mand. Hvis hvert fly gav en gennemsnitlig indtægt på 400 euro - ca kr., gennemskuer man hurtigt, at det ikke er nok indtjening til løn og arbejdsmarkedsudgifter, diverse manualer, kontorhold og ikke mindst gebyr til SLV. Hvis ovenstående scenarie skulle kunne løbe rundt, skulle der minimum 150 fly til, hvilket jeg vil anse som værende umuligt at håndtere ene mand. Så den eneste måde det kan løbe rundt på, er at sætte indtægterne op (udgifter for ejeren). Jeg er selvfølgelig klar over, at man ikke kan sammenligne Danmark med Tyskland direkte, da vi har højere løn og arbejdsmarkedsudgifter, men det forklarer ikke den store forskel alene. Min konklusion må være, at der må herske en hvis overadministration i den måde, vi i Danmark håndterer PART M på. Hvor stammer en eventuel overadministration så fra? Det er min overbevisning at selve implementeringen af PART M er en del af forklaringen. Hvis myndigheder og erhverv havde sat sig sammen på et tidligt stadie og var blevet enige om, hvordan implementeringen skulle foregå, så tror jeg at overgangen ville have blevet mere flydende. Det ville også have medført, at branche og myndigheder ville have fremstået mere ensartede og professionelle overfor brugerne. Fremtiden Hvordan får vi så Part M til at blive det simple, økonomiske og sikre regelsæt, som det var tanken at det skulle blive? For det første vil AOPA sætte en undersøgelse i gang, rettet mod brugerne af Part M. Undersøgelsen skal dække hele Europa, så man forhåbentlig får et billede af hvor, rent geografisk, og hvad implementeringsproblemerne består af. Resultatet af undersøgelsen skal danne grundlag for endnu et møde med EASA, hvor det skal vurderes, om der er problemer med regelsættet eller om der er tale om (over)fortolkningsproblemer. Dette møde vil blive af holdt i foråret Dernæst vil EASA oprette et mini website med det formål at man kan henvende sig direkte til EASA med fortolkningsspørgsmål, implementeringsvanskeligheder etc. Det er tanken, at siden også skal virke som en slags FAQ hvor man kan se andres spørgsmål og svar. Dette skulle gerne gøre EASA mere synlig og dermed rykke tættere på brugerne. Jeg tror også en sådan side vil hjælpe med standardiseringen mellem landene, hvis man kan se, hvad for problemer andre europæiske virksomheder/brugere har haft, og hvordan de er blevet løst. Til sidst vil EASA arbejde på at afholde workshops for brugere og myndigheder, også et forsøg på at gøre EASA mere synlig. Disse workshops vil først komme på banen i sidste halvår af Konklusion Jeg tror, at når implementeringsproblemerne er ovre, så skulle vi gerne komme ned på en årlig omkostning, der er acceptabel. Den kommer ikke ned på tysk niveau, da vi som før nævnt har nogle andre arbejdsmarkedsforhold, men disse forhold skulle så gerne være den eneste forskel. Hvor lang tid det kommer til at tage, før vi når det niveau, er svært at spå om, men ovenstående tiltag skulle gerne gøre implementeringstiden noget kortere. Det er også min overbevisning, at man om nogle år vil opfatte EASA Part M som en forenkling af de tidligere regler, hvor dem, der vedligeholder flyene til daglig, også er dem der attesterer deres luftdygtighed - med mindre bureaukrati og mere effektivitet til følge.

4 IFR flyveplanlælgning Vind i kampen mod CFMU! AOPAs sekretær, Jørgen Poulsen, fortæller her om en ny service på nettet der hjælper til at gøre IFR flyveplanlægning lidt lettere - specielt i forhold til at få sin flyveplan CFMU godkendt.. Hvis du er indehaver af en I- Rating og, som jeg, ofte er blevet frustreret over ikke at kunne få en ATS Flyveplan valideret i Eurocontrols "testcomputer" før efter en del forsøg og ændringer, bør du bruge 5 minutter på EuroFPL; Det er en gratis tjeneste, som gradvis opbygger en database over alle de ruter, som EuroFPL's medlemmer har fået valideret ved Eurocontrol. Hvis du f.eks. skal flyve IFR fra EKRK til EDLP taster du de 2 pladser ind i en søgefunktion og valide ruter vises. Når du har valgt og evt. ændret i ruten kan den sendes direkte til Eurocontrol, hvor den bliver 'filed'. Efterfølgende modtager du en med den officielle 'Ackowledgement' fra Eurocontrol. Systemet udarbejder også en 'Briefing' udvisende oplysninger om DEP, DEST og ALTN, TAF og METAR, NO- TAM og vejrkort. Endelig får man en kode, som giver adgang til grafisk at monitere flyvningen afvikling i 'real time' og efter flyvningen. Første punkt er 'Aircraft hangar', hvor man lægger oplysninger ind på det, eller de, fly, som man anvender IFR. I 'min hangar' er der således p.t. 3 fly. Dernæst skal systemet vide nogen om den, eller de, piloter, som anvender brugernavnet. Det kunne jo være medlemmer i en flyveklub eller firmapiloter i en virksomhed. I 'Route finder' kan man finde de ruter, som er validerede og dermed ligger i databasen. Som nævnt er der god chance for, at der ligger en rute, som passer til ens formål. Dernæst kan ATS flyveplanen redigeres i 'Flightplan builder'. Du får nu brug for eet fly fra 'din hangar' og én pilot. Når man klikker på fly/pilot, føres dataover i formularen. Systemet er under stadig udvikling og man synes at være meget lydhøre overfor forslag fra brugerne. Det skal understreges, at den egentlige 'Flightplanning' ikke foregår i EuroFPL. Det må gøres manuelt eller via diverse programmer. Dette er ikke en brugsanvisning; den kan du selv læse på hjemmesiden, men de følgende skærmprint og forklaring giver dig en kort oversigt over EuroFPL. På det øverste billede ses den side, som man får efter log-in. Det forudsætter selvfølgelig, at man har tilmeldt sig tjenesten og har fået oprettet et brugernavn og Password. Til højre under brugernavnet ses de mulige menupunkter, som systemet tilbyder.

5 Her er en aktuel mail vedr. en flyvning, som blev filed via EuroFPL. Koden til tracking er også i denne mail: -BEGIN ADDR -FAC KBLIHAEX -END ADDR -IFPLID AA BEGIN MSGSUM -ARCID OYDLY -ADEP EKRK - ADES EKRK -EOBT EOBD ORGN KBLIHAEX - END MSGSUM Go to EuroFPL Filing Manager: node/7 This flight will be trackable for a 24-hour period beginning six hours prior to EOBT. View your flight with EuroFPL Personal Flight Following at tracking.eurofpl.eu/? 3679OY- DLYEKRK Original FPL string... -(FPL-OYDLY-IX-1PA31/L- SR/S-EKRK0745- N0170A030 DCT KOR STAY1/0010 KOR DCT RK STAY2/0015 RK-EKRK0045 EKOD-RMK/IFPS ROUTE AMENDMENT ACCEPTED DOF/ DOF/ E/0400 P/002 J/L D/0 000 A/ RED & WHT N/0 C/ POULSEN ) Herover ses grafisk 'Flight following' med den aktuelt fløjne rute.

6 Forslag til nye fuelregler et skridt i den forkerte retning SLV har i starten af 2010 sendt et forslag i høring om nye skærpede krav til fuelanlæg på danske flyvepladser (BL 3-6). SLV konkluderer selv i OY-SIK at: "Det vil komme til at koste de mindre flyvepladser mange penge og det må kunne forventes at nogle tankningsanlæg vil blive nedlagt i fremtiden". Alligevel mener SLV at det er i sikkerhedens interesse, pga. bekymring for især fuelkvaliteten. AOPA har indgivet et stærkt kritisk høringssvar og anser forslaget for at være et skridt i den forkerte retning når det gælder flyvesikkerheden. Mange af de nye krav handler mest af alt om at indføre ekstra lag af buraukrati, kontrol og tilladelser uden nogen direkte effekt på brændstofkvaliteten eller flyvesikkerheden. F.eks. skal en ekstern rådgiver/specialist først gennemgå og godkende lufthavnens dokumentation, hvorefter materialet skal fremsendes til SLV der på ny skal gennemgå det og til sidst udstede en tilladelse. En tilladelse der vel at mærke slet ikke er påkrævet i dag. Hertil kommer så en række uklarheder og mangler, der i deres foreliggende form kan stoppe al UL-flyvning eftersom tankning fra dunke ikke længere lader til at være en mulighed, ligesom vilkårene for tankning fra tromler er blevet betydeligt mere restriktive. AOPA har gennemgået de senere års havarier og hændelser, der tydeligt viser at problemer med brændstof kvaliteten er nærmest ikke-eksisterende. Derimod er der jævnligt hændelser og havarier som følge af at fly løber tør for brændstof. Færre tankningsmuligheder vil desværre kun skubbe til den udvikling og AOPA anser derfor forslaget for at være et skridt i den forkerte retning. AOPAs fulde høringssvar kan findes på AVGAS - en sjældenhed? SLVs forslag til nye tankningsregler er desværre uhyggeligt relevant set i forhold til AVGAS situationen i flere lande. Mange store flyvepladser har i de seneste par år helt stoppet for salg af AVGAS herunder bl.a. Kastrup Lufthavn, Göteborg (Landvetter), og Amsterdam (Schiphol). I Finland har Neste, den andenstørste leverandør af AVGAS, meddelt at man ønsker at ophøre med salg af AVGAS. Den tilbageværende leverandør, Shell, er blevet tilbudt at overtage alle faciliteter kvit og frit men har takket nej, da Shell heller ikke kan se et forretningsgrundlag. Som det ser ud nu, vil 1/3 af Finland kunne være uden AV- GAS inden længe. Eneste tilbageværende distributionsform i den del af landet ser herefter ud til at være AVGAS leveret på tromle. Set i det lys, kan SLVs forslag om at begrænse mulighederne for at tanke fra tromle muligvis gå hen og blive mere relevant end man lige forestiller sig - også i Danmark. Ikke mindst set i lyset af at det samlede salg af AVGAS i Danmark er mindre end salget fra én gennemsnitlig tankstation for bilbensin. AOPA vil derfor kæmpe for at tankning fra tromle ikke pålægges ekstra restriktioner, såsom at alt hvad der ikke tankes ved første påfyldning skal kasseres, som foreslået af SLV. Indtil videre må anbefalingen ved køb af nyt fly der kræver AV- GAS være "sørg for rigtig store tanke". AVGAS - en specialitet? Mens udbuddet af AVGAS i Europa reduceres er flere raffinaderier i de seneste par år også stoppet helt med produktion af AVGAS. Det er sket pga. faldende salg og fordi blyindholdet gør at produktionsanlæggene ikke umiddelbart kan udnyttes til fremstilling af andre blyfri produkter. Alt dette kan ironisk nok være nøglen til billigere AVGAS, da brændstoffet ifølge EU's direktiv om afgifter på brændstof (2002/96/EU) eventuelt kan klassificeres som en specialfuel og dermed nyde godt af en lavere afgiftsklasse. AOPA UK har med succes lobbyet for dette og i England betales derfor i dag rundt regnet det halve af afgiften i Danmark. SLV har vist velvilje overfor at støtte denne model og AOPA vil derfor i samarbejde med SLV, KDA og DMU lave en fælles front overfor Skatteministeriet med henblik på at få AVGAS reklassificeret i Danmark som specialfuel. Målet er dermed at opnå en halvering af den afgift der i dag betales for AVGAS til såkaldt "private pleasure flying".

7 Krav om obligatorisk handling i Roskilde Roskilde Lufthavn har i April udsendt en skrivelse hvor det meddeles at lufthavnen af sikkerhedsmæssige årsager per 1. maj indfører obligatorisk handling af fly med en MTOM på over 3 tons, der benytter lufthavnens forplads. Dette gælder både kommercielle og private flyvninger. Fly med base i Roskilde er undtaget og det samme er fly, der kører direkte til et værksted med henblik på reparation. Prisen op til 20tons er kr. 900 for såkaldt "light handling" og involverer alene "sikkerhedsmæssige aspekter". Ønskes reel handling service skal købes "premium handling", der koster kr. 2900,- Premium handling er desuden også et krav hvis man ønsker at anvende lufthavnen i tidsrummet 22-07LT og kommer i tillæg til åbningsafgiften. AOPA klager til lufthavnen, SLV og Konkurrencestyrelsen AOPA anser kravet om obligatorisk handling som fuldstændigt urimeligt for en lufthavn af Roskildes størrelse og har i første omgang fremsendt en klage til Lufthavnen. Kravet virker mest af alt som et forsøg på at udnytte sit monopol på ground handling til at skabe mere forretning for lufthavnens eget handlingsselskab. Man tvinger ganske simpelt folk til at købe en service de ikke efterspørger eller ønsker, og for light handling kan man dårligt tale om en service overhovedet, da der i praksis blot er tale om en afgift for at benytte lufthavnens apron. Begrundelsen med "sikkerhedsmæssige aspekter" virker søgt og komplet useriøs eftersom piloter og passagerer fra mindre fly fortsat kan bevæge sig frit den endnu længere vej over over præcis samme forplads og til havnekontorets indgang uden behov for handling. SLV har samtidigt bekræftet at de på ingen måde stiller krav om obligatorisk handling eller på nogen måde anser det for nødvendigt. Reelt er det derfor blot en takstforhøjelse for brug af lufthavnen, hvilket er sket uden den fornødne proces, der er krævet af BL 9-15 og som kræver høring og godkendelse fra SLV. AOPA agter derfor at klage til SLV over de nye takster. Samtidigt vil AOPA bede Konkurrencestyrelse se på lovligheden af konstruktionen eftersom lufthavnen er eneste handlingselskab og eftersom lufthavnsschef Lars Lib har meddelt at lufthavnen ikke har til sinds at tillade andre firmaer at tilbyde handling i lufthavnen. Flyveforbud over naturområder rumler stadig SLV udsendte i 2007 et udkast til revision af reglerne for flyvning over særligt naturfølsomme områder. Antallet og omfanget af områder stod til at blive kraftig udvidet samtidigt med at man ville skærpe ordlyden fra at overflyvning under 1000 fod bør undgås til skal undgås. AOPA indsendte dengang et høringssvar, der både anfægtede udgangspunktet for den nye BL, nemlig "grundet den stadigt voksende lufttrafik" samt omfanget af restriktioner og påviste at mange af områderne var udpeget på et usagligt grundlag. Flyvninger fra mange af de danske små-øer og flyvninger fra private pladser, der tilfældigvis ligger indenfor de angivne områder vil i mange tilfælde blive helt umuliggjort. SLV sendte herefter sagen retur til Miljøministeriet, hvor By- og Landskabstyrelsen har brugt 3 år på at udarbejde et fire-siders notat. Her når man frem til at 11 områder kan fjernes, 6 reduceres og 18 gøres årstidsafhængige. AOPA er på den baggrund indkaldt til fornyet høring inden en ny BL udarbejdes. AOPA er selvfølgelig tilfreds med at man erkender at det første udkast medtog for mange områder, men mener stadigt at de foreslåede flyverestriktioner er unødigt restriktive og ensidigt lægger restriktioner på den lette luftfart, mens det f.eks. fortsat er tilladt at operere med færger, speedbåde, vandski mv. Denne forskelsbehandling er aldeles uacceptabel og muligvis også lovstridig. Regelændringerne er begrundet med EU lovgivning, herunder særligt Natura 2000 regler og EU's habitatdirektiv. AOPA Danmark har derfor gennem sit internationale samarbejde, IAO- PA, afdækket situationen i andre EU lande og kan konstatere at der med Holland som undtagelse ikke er gennemført restriktioner for luftfarten i andre EU lande som følge af disse EU bestemmelser. Med andre ord kan disse EU bestemmelser retfærdiggøre så omfattende restriktioner for luftfarten som der nu lægges op til. Hvor der er et reelt og sagligt grundlag vil AOPA gerne være med til at etablere og udvide fuglebeskyttelsesområder. Det skal dog være under forudsætning af at de nuværende regler bibeholdes, så der ikke er tale om et forbud, men fortsat en henstilling om at undgå flyvning under 1000 fod, ligesom start og landing fortsat skal være muligt. Omfanget heraf er under alle omstændigheder begrænset og det er AOPAs opfattelse at langt de fleste piloter respekterer og overholder henstillingen i det nuværende regelsæt. Den indtil nu fremførte dokumentation lader mest af alt til at være baseret på tilfældige indrapporteringer og hændelser fra biologer med begrænset mulighed for at vurdere flyvehøjde, flystørrelse mv. AOPAs erfaring er at dyrelivet i det store hele er upåvirket af flyveaktivitet og tilbyder derfor at stille både fly og pilot til rådighed med henblik på at lave et antal kontrollerede overflyvninger, hvor dyrelivet på jorden observeres af udvalgte eksperter. Kun på den måde kan man skabe et sagligt grundlag for det videre arbejde.

8 AOPA Danmarks bestyrelse Formand: Jacob T. Pedersen Pharma Nord Aps Sadelmagervej DK-7100 Vejle Tlf: Fax: Mobil: Næstformand: Eli Wallin Pharma Nord Aps Sadelmagervej DK-7100 Vejle Tlf: Fax: Kasserer: Torben Andersen Skovparken 70 DK-8722 Hedensted Tlf: Sekretær Jørgen Poulsen Mølleåparken Kgs. Lyngby Tlf: Mobil: Bestyrelsesmedlemmer: Jesper G. Andersen Pharma Nord Aps Sadelmager vej DK-7100 Vejle Tlf: Fax: Bjørn Ellermann Hørner Roskildevej 116, st. th. DK-2000 Frederiksberg. Tlf: Tlf: Fax: Solvej Moesgaard Gyldenløvesgade 8, 1 th, 8200 Aarhus N Tlf.: Jørgen Hansen Møllevej Vojens Jakob Bjerre Jørgensen Jens Hammer Sørensen Suppleanter: Ole Ernst Hvedevænget 5 Blovstrød Tlf: Fax: Søren Stenderup Sønderstræde 6B 2791 Dragør Revisorer: Mogens Lindberg Jensen Prins Frederiks Allè 8, DK-2840 Holte Tlf: Fax: Benny Junge Karensvej 2 DK-4600 Køge Tlf: Tlf: Fax: AOPA World Assembly AOPA årsmødet få din første lektion i kunstflyvning Husk at IAOPA World Assembly i år afholdes d juni i Tel Aviv, Israel. Se mere om det spændende arrangement på Den endelige dato for årsmødet er fastlagt til søndag d. 20/6, og programmet bliver særdeles spændende at deltage i. Arrangementet planlægges på Skrydstrup flyveplads og i forbindelse med lanceringen af AOPAs aerobatic rating i Danmark vil Aircombat Europe være tilstede med deres SIAI Marchetti SF-260 aerobatics fly og fortælle lidt om hvad et aerobatics kursus indeholder. Endnu bedre vil der blandt de fremmødte AOPA medlemmer blive trukket lod om en aerobatics prøvelektion, der afholdes i umiddelbar forlængelse af årsmødet. For at komme i den rigtige dog-fight stemning håber vi at få flyvevåbnet til at fremvise deres F16 og fortælle lidt om ægte dog-fights. Vel mødt i Skrydstrup d. 20/6.

Anbefaling og spørgsmål til luftfartsselskaber som følge af flyulykken i Frankrig

Anbefaling og spørgsmål til luftfartsselskaber som følge af flyulykken i Frankrig Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 pers@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Anbefaling og spørgsmål til luftfartsselskaber som følge af flyulykken i Frankrig Dato

Læs mere

Endelig tur beskrivelse

Endelig tur beskrivelse Endelig tur beskrivelse DMU turen 2013 Görlitz (EDBX) via Barth (EDBH) Den 6. 9. juni 2013 Görlitz Kære Turdeltager, Tiden nærmer sig, hvor vi alle drager afsted på årets DMU tur. Vi har derfor fornøjelsen

Læs mere

Skema til brug for høringssvar til BL-udkast og bemærkninger hertil (Comment response sheet)

Skema til brug for høringssvar til BL-udkast og bemærkninger hertil (Comment response sheet) Skema til brug for høringssvar til BL-udkast og bemærkninger hertil (Comment response sheet) Udkast til BL (titel): BL 3-6 - Tankning Bestemmelse: Høringssvar: Bemærkninger: 3.2 Bestemmelserne i pkt. 6.2

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen d. 28.03 2015

Referat fra generalforsamlingen d. 28.03 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 28.03 2015 Valg af dirigent: Christian Gravesen Valg af referent: Frank Nielsen Ingen indsigelser. Lovlig varslet Bestyrelsens Beretning for 2014 Viborg Flyveklub Lør.

Læs mere

Gebyrreform for tilsyn med civil luftfart

Gebyrreform for tilsyn med civil luftfart Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780061 Fax 7221 8888 dla@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Gebyrreform for tilsyn med civil luftfart 1. Sammenfatning I forbindelse med den

Læs mere

Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100

Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100 Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100 Bestemmelser, der supplerer EU-forordning nr. 923/2012 (SERAforordningen) mm. I medfør af 153, stk. 1, jf. 52 og 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Unionshåndbog. Organisation. Protokol over DMU s 31. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 12. april 2014 Viborg Flyveplads

Unionshåndbog. Organisation. Protokol over DMU s 31. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 12. april 2014 Viborg Flyveplads Side nr.: 1 (7) 260 Protokol fra Seneste repræsentantskabsmøde Protokol over DMU s 31. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 12. april 2014 Viborg Flyveplads Dagsorden 1. Registrering af de stemmeberettigede

Læs mere

For luftfartøjer, der benytter Aarhus Airport, betales afgifter efter dette regulativ.

For luftfartøjer, der benytter Aarhus Airport, betales afgifter efter dette regulativ. Takstregulativ 2015 A. Almindelige bestemmelser 1 For luftfartøjer, der benytter Aarhus Airport, betales afgifter efter dette regulativ. Regulativet indeholder bestemmelser om startafgift, passagerafgift,

Læs mere

REFERAT AF KDA'S MILJØAMTSREPRÆSENTANT MØDE. Tirsdag den 07 oktober 2003 på Hotel Ansgar, Odense.

REFERAT AF KDA'S MILJØAMTSREPRÆSENTANT MØDE. Tirsdag den 07 oktober 2003 på Hotel Ansgar, Odense. REFERAT AF KDA'S MILJØAMTSREPRÆSENTANT MØDE Tirsdag den 07 oktober 2003 på Hotel Ansgar, Odense. Deltagere : KDA's Miljøudvalg - Ricard Martzen - Formand Bent Holgersen Peter Andersen Jørn Vinther - Referent

Læs mere

eksp 050550z 0506/0515 30010kt 9999 sct035 becmg 0513/0514 26011kt 9000 bkn070 becmg 0514/0515 19013kt 7000 bkn025 ra

eksp 050550z 0506/0515 30010kt 9999 sct035 becmg 0513/0514 26011kt 9000 bkn070 becmg 0514/0515 19013kt 7000 bkn025 ra Der skal være ICAO-kort til rådighed ved løsningen af spørgsmålene. Derudover kan der være behov for andre hjælpemidler herunder adgang til internettet. Flyvningen forudsættes at foregå den 5.6.2015, og

Læs mere

FLYVEREGLEMENT for POLYTEKNISK FLYVEGRUPPE

FLYVEREGLEMENT for POLYTEKNISK FLYVEGRUPPE FLYVEREGLEMENT for POLYTEKNISK FLYVEGRUPPE Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Omskolingsregler 3. Passagertilladelse 4. Sikkerhedspilot 5. Brug af motoren i Discus bt og Duo Discus T 6. Soloflyvning 7.

Læs mere

Udlejningskontrakt. Lejers Data. Luftfartøj data 1. CAVOK ApS Birkemosevej 1C, DK-8361 Hasselager tlf: +45 8744 1414 www.cavokflying.

Udlejningskontrakt. Lejers Data. Luftfartøj data 1. CAVOK ApS Birkemosevej 1C, DK-8361 Hasselager tlf: +45 8744 1414 www.cavokflying. Udlejningskontrakt Indhold Udlejningskontrakt... 1 Lejers Data... 1 Luftfartøj data... 1 Kontraktvilkår... 2 Særlige aftaler... 3 Lejeperiode... 3 Underskrifter... 3 Udlejningsbetingelser... 4 Lejers Data

Læs mere

Vi er glade for, at du har henvendt dig til os, for vi ved, at vi kan byde på lidt mere:

Vi er glade for, at du har henvendt dig til os, for vi ved, at vi kan byde på lidt mere: COPENHAGEN AIRTAXI A/S - KØBENHAVNS LUFTHAVN ROSKILDE - LUFTHAVNSVEJ 34-38 - DK 4000 ROSKILDE Tlf: 46 19 11 14 Fax 46 19 11 15 CVR nr. 49667728 E-mail cat@aircat.dk www.aircat.dk Tak for din interesse

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2010/0318 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Alcudia, Mallorca. 18.9.-25.9.2010 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV 6.986 kr. Utilfredsstillende rejsearrangement

Læs mere

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT GENERELT Disse vilkår og betingelser er gældende for Finnair Corporate-programmet (herefter kaldet "programmet"). Bortset fra disse vilkår og betingelser er ingen andre regler gældende. Programmet er udviklet

Læs mere

Sæsonstart 2014/2015

Sæsonstart 2014/2015 Sæsonstart 2014/2015 Kære tennisspiller, Bestyrelsen for Vejle Tennis Hal har hermed fornøjelsen af at byde velkommen til sæsonen 2014/2015 den 12. sæson i tennishallens historie. Vi har i den forgangne

Læs mere

ÅRSBERETNING 2007 25. REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ÅRSBERETNING 2007 25. REPRÆSENTANTSKABSMØDE ÅRSBERETNING 2007 og indkaldelse til 25. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 26. april 2008 Bilag 1: Fuldmagtsblanket Bilag 2: DMU s regnskab 2007 Bilag 3: Indkaldelse til DMU Sport repræsentantskabsmøde

Læs mere

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering,

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-8 Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, reklameflyvning og reklamenedkastning* Udgave 3, 16. december 2009 I medfør af 32,

Læs mere

Gode råd til brug af Min Side

Gode råd til brug af Min Side Side 1 Gode råd til brug af Min Side Nappedam Kajak Indholdsfortegnelse Login til Min Side... 1 Brugernavn til Min Side... 1 Glemt password... 2 Hjælp til login til Min Side... 2 Sådan deler du dine kontaktoplysninger

Læs mere

Portal ledige boliger manual omkring indtastning.

Portal ledige boliger manual omkring indtastning. Den 22. juni 2005 Portal ledige boliger manual omkring indtastning. Der er lanceret en portal med ledige almene boliger på BL s hjemmeside, hvor boligsøgende let skal kunne finde ledige boliger ud fra

Læs mere

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58 SEAT Vejhjælp SEAT Vejhjælp Service Mobilitet når som helst, hvor som helst Med SEAT Vejhjælp Service Mobilitet er du garanteret du garanteret fuld og pålidelig fuld og pålidelig vejhjælp uden vejhjælp

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Tilstede: Peter Vestergaard Charlotte Christoffersen Jan Marker Jesper Petersen Mogens Frølund Michael Jakobsen Fleur

Læs mere

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS REGELSÆT ID-KORT og BILPAS Regelsæt for ID-kort til Roskilde lufthavn Lufthavnens område er stort og vanskeligt og indeholder meget store menneskelige og materielle værdier. Enhver overtrædelse af bestemmelser

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Chipmunk T.Mk.21 OY-DHJ

Chipmunk T.Mk.21 OY-DHJ Chipmunk T.Mk. 21 OY-DHJ Information om flyvning med Strut Nordjyllands Chipmunk Indholdsfortegnelse Chipmunk 2 Flyets historie 2 Genopbygning 2 Krav til piloten 3 Reservation af flyveren 3 Operationelt

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling Referat af MAF- Danmarks generalforsamling MAF Danmark generalforsamling - 5. april 2014 i Jacobskirken, Odense Generalforsamlingen begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 16.30. Formanden Arne Puggaard bød

Læs mere

Vejen til den billige flybillet

Vejen til den billige flybillet Vejen til den billige flybillet Mange danskere skal på juletur til London eller New York for at shoppe eller hygge sig. Men det gælder om at se sig godt for, når man vælger flyselskab, for de»billige«selskaber

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 04-2007 Telefonmøde Onsdag den 20. juni 2007. kl. 19.30 Den 20. juni 2007 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 03-2006 3. Budget redegørelse 4. Økonomiske

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Første indstilling af ipad

Første indstilling af ipad Første indstilling af ipad Hvordan indstilles en helt ny ipad til elever i 3.- 8. klasse i Rudersdal kommune Ibrugtagningsvejledning - ver. 2.2, side 1 Ny elev-ipad Rudersdal Den udleverede ipad er et

Læs mere

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly.

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly. Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Att. Miljøafdelingen Virksomheder J.nr. MST-1270-00621 Ref. clben/hecla Den 29. november 2012 Email: maf@cph.dk Påbud om ændring af vilkår 2.2.4b

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

Velkommen til Proficiency check (PFC) hos Ikaros Fly ApS.

Velkommen til Proficiency check (PFC) hos Ikaros Fly ApS. Velkommen til Proficiency check (PFC) hos Ikaros Fly ApS. PFC-Questionairet bedes besvaret og løsning anføres ved at sætte ring om det/de rigtige svar. Såfremt der er behov for træning før det endelige

Læs mere

Klubhåndbog Side: 1 af 9 DIMONA OY-NFX BOOKING SYSTEM Klubhåndbog Side: 2 af 9 1. Velkomstsiden 1.1. Af side 1 s velkomstside fremgår diverse bookinger som følger: 1.1.1. 08:00 10:00: Farve irgrøn. Her

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling i Klyngehusenes Grundejerforening tirsdag den 11. oktober 2011 19.30-21.30 på Frederiksberg skole, Hus 7, blå sal. Til stede: Th-32, Th-35, Th-26, O-11 (2 personer gik kl.

Læs mere

Udover før-sendte klage, har jeg også følgende punkt, som for mig fortsat står som et stort, åbent spørgsmål:

Udover før-sendte klage, har jeg også følgende punkt, som for mig fortsat står som et stort, åbent spørgsmål: Fra: Sendt: 26. oktober 2014 20:52 Til: 'ask@ask.dk' Emne: Tilføjelse til klage - 14-641-0043 Udover før-sendte klage, har jeg også følgende punkt, som for mig fortsat står som et stort, åbent

Læs mere

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Notat Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Til: Michael Søsted og Grethe Krogh Jensen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Fra: Dansk Erhverv

Læs mere

Unionshåndbog. Organisation. Protokol over DMU s 27. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 24. april 2010 Odense Lufthavn. - 2 suppleanter (1år)

Unionshåndbog. Organisation. Protokol over DMU s 27. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 24. april 2010 Odense Lufthavn. - 2 suppleanter (1år) Side nr.: 1 (9) 260 Protokol fra Seneste repræsentantskabsmøde Protokol over DMU s 27. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 24. april 2010 Odense Lufthavn Dagsorden 1. Registrering af de stemmeberettigede

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-2 Bestemmelser om etablering af offentlige IMC-flyvepladser Udgave 2, 10. marts 1993 I medfør af 52, 148 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Den 24. maj i Århus samt d. 11. juni i Missionshuset i Allinge på Bornholm.

Den 24. maj i Århus samt d. 11. juni i Missionshuset i Allinge på Bornholm. INDKALDELSE TIL ÅRSMØDE I ALTERNATIVET Den 24. maj i Århus samt d. 11. juni i Missionshuset i Allinge på Bornholm. Først og fremmest: tak, tak, tak! Vi kan ikke understrege nok, hvor glade vi er for, at

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at:

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at: Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S Tlf.: 82 33 70 00

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER 1. 1 Klubbens navn 1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK). Dens hjemsted er Roskilde lufthavn. 2 Klubbens formål 2. 2.1 Klubben, som er upolitisk, har til formål at

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 4. februar 2008/ik Referat Bestyrelsesmøde 01-2008 19. januar 2008 Idrættens Hus 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 08-2007 3. Bestyrelsens siden sidst 3.1. Beslutninger

Læs mere

Københavns Lufthavn. Januar 2013. Kristian Durhuus. Driftsdirektør

Københavns Lufthavn. Januar 2013. Kristian Durhuus. Driftsdirektør Københavns Lufthavn Januar 2013 Kristian Durhuus Driftsdirektør 1 Københavns Lufthavn Danmarks luftvej til vækst Hver én million passagerer skaber 1.000 jobs i lufthavnen 23,4 millioner passager i 2012

Læs mere

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning Anette Kusk Advokat (H) LL.M., Partner ak@abel.dk Herning Kommune Byplanudvalget Torvet 5 7400 Herning Sekretær: Jane Kirk 89 31 90 42 jk@abel.dk Att.: Hans Eghøj bjghe@herning.dk Marius Reese bekmr@herning.dk

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk 360 Grader 1. april 2015 Blad nr. 121 Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22 - Hjemmeside www:kmhf.dk 1 Indholdsfortegnelse Forsiden God påske Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 Formanden Side 4

Læs mere

KDA og FLYV Udfordringer i kommunikationen

KDA og FLYV Udfordringer i kommunikationen KDA og FLYV Udfordringer i kommunikationen Hvordan skal vi kommunikere hvilke værktøjer har vi til rådighed? FLYV KDA-hjemmesiden Nyhedsmails Det aktive pressearbejde FLYV Fra opslagstavle til ægte magasin

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 29. REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ÅRSBERETNING 2011 29. REPRÆSENTANTSKABSMØDE ÅRSBERETNING 2011 og indkaldelse til 29. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 21. April 2012 Bilag 1: Fuldmagtsblanket Bilag 2: DMU s regnskab 2011 Elev den 15. marts 2012 2 Til medlemsklubberne 29. REPRÆSENTANTSKABSMØDE

Læs mere

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1 Få momsen tilbage hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU JANUAR 2008 DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 2 Hvem kan få momsen tilbage

Læs mere

Sullivik.gl - digital borgerservice i praksis

Sullivik.gl - digital borgerservice i praksis Sullivik.gl - digital borgerservice i praksis 14.oktober 2009 Først spurgte vi borgerne om deres behov 14.oktober 2009 Nuuk Karo, 43 år Behov: Ansøge om kontanthjælp Naussunguak, 25 år Behov: Anmelde flytning

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-26 Bestemmelser om flyvesikkerhedsstyring i forbindelse med udøvelse af lufttrafikstyring Udgave 1, 17. juni 2003 I medfør af 54 og 149, stk.

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Vejen Svømmeklub torsdag, den 25. februar 2010 kl. 19.00 i Vejen Idrætscenter

Ordinær generalforsamling i Vejen Svømmeklub torsdag, den 25. februar 2010 kl. 19.00 i Vejen Idrætscenter Ordinær generalforsamling i Vejen Svømmeklub torsdag, den 25. februar 2010 kl. 19.00 i Vejen Idrætscenter Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og referent) 2. Bestyrelsens beretning og forelæggelse af planer

Læs mere

REFERAT AF KDA'S MILJØAMTSREPRÆSENTANT MØDE. 08 feb 2000 på Hotel Ansgar, Odense.

REFERAT AF KDA'S MILJØAMTSREPRÆSENTANT MØDE. 08 feb 2000 på Hotel Ansgar, Odense. REFERAT AF KDA'S MILJØAMTSREPRÆSENTANT MØDE 08 feb 2000 på Hotel Ansgar, Odense. Deltagere : KDA's Miljøudvalg - Finn Larsen - Formand Richard Matzen Bjørn Stephensen Michael Fog Dan Vendelbo Afbud Miljøamtsrepresentanter:

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 52 Bilag 4 Offentligt J.nr. 11-0296400 Dato: 15. November 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Ole Kobberup (OKO) Regnar Petersen (RP) Palle J.

Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Ole Kobberup (OKO) Regnar Petersen (RP) Palle J. Fremmødt: Afbud: Referent: Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Ole Kobberup (OKO) Regnar Petersen (RP) Palle J. Christensen (PC) Anders Madsen (AM) HH redegjorde

Læs mere

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Introduktion Svømning er blandt de mest træningskrævende sportsgrene, og belønningen for de mange timer i

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Selskabsrapport TRYG A/S. Udskrevet d. 28-08-2015. Denne rapport indeholder udvalgte data fra BiQ databasen

Selskabsrapport TRYG A/S. Udskrevet d. 28-08-2015. Denne rapport indeholder udvalgte data fra BiQ databasen Selskabsrapport TRYG A/S Udskrevet d. 28-08-2015 Denne rapport indeholder udvalgte data fra BiQ databasen BiQ ApS St. Kongensgade 40H, 2. sal 1264 København K. Telefon: 70255065 CVR: 25 72 90 13 www.biq.dk

Læs mere

Referat af amtsrepræsentationsmøde. Tirsdag den 8. oktober 2002 på hotel Ansgar, Odense. Ribe amt Bent Holgersen. Sønderjyllands amt Peter Andersen

Referat af amtsrepræsentationsmøde. Tirsdag den 8. oktober 2002 på hotel Ansgar, Odense. Ribe amt Bent Holgersen. Sønderjyllands amt Peter Andersen I denne sag Bent Holgersen, Hvedevænget 30 6600 Vejen Tlf. 75360825 Mail holgersen@private.dk Referat af amtsrepræsentationsmøde Til stede Fraværende efter afbud: Tirsdag den 8. oktober 2002 på hotel Ansgar,

Læs mere

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Indledning Dansk Flygtningehjælps arbejde er baseret på humanitære principper og grundlæggende menneskerettigheder. Det er organisationens formål at bidrage til at

Læs mere

Indbydelse til Taastrup Beg/Øvet Cup Kamp

Indbydelse til Taastrup Beg/Øvet Cup Kamp Promotor: Dansk Taekwondo Klub Arrangør: Taastrup Taekwondo Klub Dato: 06-06-2015 Sted: T.I.K Hallerne Parkvej 78 2630 Taastrup Kampregler: DTaF s kampreglement BEMÆRK: Øvet vil bruge Daedo elektroniske

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

Comment Response Document (CRD) ifm. ændring til ATS-instruks 0, 12 og 20 pr. juni 2015

Comment Response Document (CRD) ifm. ændring til ATS-instruks 0, 12 og 20 pr. juni 2015 Comment Response Document (CRD) ifm. ændring til ATS-instruks 0, 12 og 20 pr. juni 2015 Version: 08.06.2015 ATS-instruks 0, 12 og 20 Bestemmelse: Høringssvar Trafikstyrelsens bemærkninger Generelt ATS-instruks

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek 1. Navn identifikation 1.1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Belek i vedtægter kaldet foreningen. 1.2 Ejendomsprojektet består af 56 ejerlejligheder

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

F U N D A T S VEDTÆGTER FOR FONDEN DEN SELVEJENDE INSTITUTION KOLDINGEGNENS LUFTHAVN, VAMDRUP

F U N D A T S VEDTÆGTER FOR FONDEN DEN SELVEJENDE INSTITUTION KOLDINGEGNENS LUFTHAVN, VAMDRUP F U N D A T S Undertegnede: Vamdrup Kommune Kolding Kommune og Lunderskov Kommune er d.d. enedes om at skifte en fond med følgende vedtægter: VEDTÆGTER FOR FONDEN DEN SELVEJENDE INSTITUTION KOLDINGEGNENS

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har handlet i strid med forbuddet mod dobbeltrepræsentation ved i

Læs mere

Vejledning om betaling af kontingent

Vejledning om betaling af kontingent Vejledning om betaling af kontingent Indledning Eksisterende medlemmer kan betale kontingent online via Club Danois hjemmeside. Alternativt kan der betales med check. Nye medlemmer kan ligeledes betale

Læs mere

FLYPASSAGERERS RETTIGHEDER EU-KLAGEFORMULAR

FLYPASSAGERERS RETTIGHEDER EU-KLAGEFORMULAR FLYPASSAGERERS RETTIGHEDER EU-KLAGEFORMULAR FORMULAR TIL BRUG VED KLAGER OVER ET LUFTFARTSSELSKAB OG/ELLER ET NATIONALT HÅNDHÆVELSESORGAN Flypassagerers rettigheder i tilfælde af afvist ombordstigning,

Læs mere

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Miljøministeren har sendt et lovforslag om ændring af planloven i høring. Lovforslaget ophæver kommunernes adgang til at ekspropriere

Læs mere

HØRINGSSVAR - UDKAST TIL MARKEDSAFGRÆNSNING PÅ ENGROSMARKEDET FOR TERMINERING AF SMS I INDIVIDUELLE MOBILNET

HØRINGSSVAR - UDKAST TIL MARKEDSAFGRÆNSNING PÅ ENGROSMARKEDET FOR TERMINERING AF SMS I INDIVIDUELLE MOBILNET E-MAIL (postmar@erst.dk) Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø HØRINGSSVAR - UDKAST TIL MARKEDSAFGRÆNSNING PÅ ENGROSMARKEDET FOR TERMINERING AF SMS I INDIVIDUELLE MOBILNET 1. INDLEDNING

Læs mere

Scanstar 2014 Student

Scanstar 2014 Student Scanstar 2014 Student Vær med i årets Scanstar Student Den nordiske emballagekonkurrence, der kombinerer kreativitet, teknik og materialer Scanstar er en fælles nordisk emballagekonkurrence, som har været

Læs mere

Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov

Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov 9. december 2010 Nyhedsbrev IP & Technology Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov Et næsten enigt Folketing vedtog den 4. juni 2010 en lovpakke bestående af fire love, som når, de

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2011-2012. Frederikssund Badminton Klub introducerer ny hjemmeside og online betaling af kontingent

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2011-2012. Frederikssund Badminton Klub introducerer ny hjemmeside og online betaling af kontingent VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2011-2012 Frederikssund Badminton Klub introducerer ny hjemmeside og online betaling af kontingent Frederikssund Badminton Klub introducerer ny hjemmeside og online betaling af kontingent!

Læs mere

Yderligere forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen afholdes.

Yderligere forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen afholdes. 10. oktober 2010 Til foreningens medlemmer Indkaldelse til ordinær årlig generalforsamling Der indkaldes hermed til ordinær årlig generalforsamling iht. foreningens vedtægter: Tidspunkt: Mandag den 25.

Læs mere

Referat for Beredskabskommissions møde den 14. december 2011 kl. 10:00 i Jørgen Hansens kontor

Referat for Beredskabskommissions møde den 14. december 2011 kl. 10:00 i Jørgen Hansens kontor Referat for Beredskabskommissions møde den 14. december 2011 kl. 10:00 i Jørgen Hansens kontor Indholdsfortegnelse 001. Udbud af skorstensfejning 3 002. Nedlæggelse af Redningshundetjenesten. 5 003. Stormflod

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk

Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk 10. august 2012 KKo Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk DI har den 29. juni 2012 modtaget ovenstående lovforslag

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Præstbro Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Kom og Dans, Præstbro". Foreningen er hjemhørende i Frederikshavn Kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til.

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Hvorfor? Vi danskere vil være på nettet overalt. Og det kan ses på mængden af datatrafik, vi henter og sender til og fra vores

Læs mere

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5 NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Dato 25. marts 2015 Udsteder SmallCap Danmark

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix/Iris. November 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider PRISKRIG PÅ FLYBILLETTER: SE HVOR MEGET DU KAN SPARE

Guide. Foto: Scanpix/Iris. November 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider PRISKRIG PÅ FLYBILLETTER: SE HVOR MEGET DU KAN SPARE Foto: Scanpix/Iris Guide November 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider PRISKRIG PÅ FLYBILLETTER: SE HVOR MEGET DU KAN SPARE INDHOLD: Priskrig i luften...4 Priskrigen...8 GUIDE: Sådan

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven H259-13

Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven H259-13 Skatteudvalget 2013-14 L 80 Bilag 4 Offentligt Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 4. december 2013 Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven H259-13

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 Dato: Onsdag den 22. 08.2012, kl. 19 Sted: Susanne Thorkilsen, Ordrup Jagtvej 2, 2920 Charlottenlund Bestyrelsesmedlemmer: Susanne Thorkilsen, ST Steen Dawids, SD Charlotte

Læs mere

ISO9001:2015 Konsekvenserne Nyhedsbrev: August 2015

ISO9001:2015 Konsekvenserne Nyhedsbrev: August 2015 ISO9001:2015 Konsekvenserne Nyhedsbrev: August 2015 1 Nu varer det ikke længe ISO9001:2015 er lige på trapperne. Final Draft blev udgivet den 9. juli 2015 og medio september 2015 udgives både 9001 og 14

Læs mere