MIUC igennem 7 år - hvad med fremtiden?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MIUC igennem 7 år - hvad med fremtiden?"

Transkript

1 MIUC igennem 7 år - hvad med fremtiden? Johan Poulsen Overlæge Urologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital Overlæge Urologisk Afdeling, King s College Hospital London Medlem af Laparoskopiudvalget ved Dansk Urologisk Selskab Medlem af det Nordiske Laparoskopiudvalg Koordinator for MIUC, Videreuddannelsesregion Nord

2 Indholdsfortegnelse Resumé... 3 Indledning... 4 Nuværende kursusaktivitet... 4 Endoskopi... 4 Koloskopi:... 5 Gastrointestinal blødning:... 5 Åben kirurgi... 5 Laparoskopi og robot... 5 MIUC modul I:... 5 MICU modul II:... 5 MIUC modul III:... 6 Robotkirurgi:... 6 Forskning... 6 Fremtidige muligheder... 7 Hvordan kunne man tænke sig, at MIUC organisationen vil udvikle sig i årene fremover? Prægraduat træning i robotkirurgi MIUC modul I og modul II MIUC modul III MIUC modul VI (kurser i robotkirurgi) Robotkirurgisk team træning Landsdækkende træningscenter i robotkirurgi RFNA (robotic nurse first assistent) Fremtidig forskning i MIUC regi PhD støtte Projekter undervejs Cassiopeia Taktil feedback af robotarme Bevægelige instrumenter ved robotkirurgi Plastisk bøjelige operationsinstrumenter D rekonstruktion intraoperativt ved CT- og MR-skanning Ny digital billedteknologi Afslutning Version 20. september /13

3 Resumé MIUC har nu eksisteret i 7 år. I vedlagte notat præsenteres nuværende og potentiel fremtidige aktiviteter i organisationen. Der afholdes årligt ca. 42 færdighedskurser i MIUC og der ydes støtte til forskning i minimal invasiv teknik på flere fronter (PhD forløb, universitær forskning). Der afholdes regelmæssige styregruppe- og undervisermøder. Der udarbejdes årsrapport hvert år. I fremtiden kunne man evt. forestille sig, at MIUC kunne udvide sine aktiviteter på flere fronter. Følgende nævnes: Prægraduat færdighedstræning i robotkirurgi Modul I og II kurser til basislæger, der udviser særlig interesse for de kirurgiske fag Modul III kurser som en obligatorisk (gratis) del af hoveduddannelsen hos læger i almen kirurgi, gynækologi, urologi Udvidelse af robotkurser til udover gynækologi og urologi også at involvere almen kirurgi, thoraxkirurgi, øre-næse-hals kirurgi og mikrokirurgi Særlige teamtræningskurser i robotkirurgi Manifestation af MIUC som et landsdækkende træningscenter i robotkirurgi Udbydelse af særlige kurser for sygeplejersker, der skal være 1. assistent ved robotkirurgiske indgreb (RFNA) På forskningsområdet vil man efter ansøgning og bevilling fra styregruppen stile mod, at MIUC hele tiden er support/økonomisk sponsor på 3 PhD-projekter. Desuden at MIUC medvirker ved flere kliniske og universitære forskningsprojekter. Version 20. september /13

4 Indledning MIUC blev etableret i 2006 med det formål at forbedre teknisk operative færdigheder hos yngre læger i Region Midt- og Nordjylland. Forskning og udvikling skulle også indgå i organisationen. MIUC er et murstensløst center, hvor undervisning foregår på træningscentre i henholdsvis Viborg, Skejby og Aalborg. Ledelsesmæssigt er MIUC opbygget af en styregruppe, der har lægefaglig, økonomisk og organisatorisk baggrund. Formanden for styregruppen er Morten Noreng, Lægelig Direktør ved Aalborg Universitetshospital. Der er desuden en undervisergruppe, hvor de faste undervisere ved organisationen deltager. Begge grupper holder 2 årlige møder, forår og efterår med dagsorden, referat etc. Der er en hjemmeside som løbende moderniseres og opdateres. Der udgives en årsrapport, hvor samtlige organisationens aktiviteter præsenteres. Sekretariatfunktionen er på Forskningens Hus, Aalborg Universitetshospital, hvor overassistent Tina Jørgensen er ansat og står for booking af kurser, tilmeldinger etc. Leder for kurser i endoskopi og åben kirurgi er overlæge Karen Lindorff-Larsen, leder af NordSim v. Aalborg Universitetshospital. Leder for kurser i laparoskopi og robotkirurgi er overlæge Johan Poulsen, Urologisk Afdeling, Aalborg. Nedenfor findes en kort gennemgang af de kurser og den sundhedsfaglig forskning, som MIUC står for. Nuværende kursusaktivitet Der arrangeres i alt ca. 42 færdighedskurser årligt flere forskellige typer: Endoskopi Gastroskopi: Der arrangeres 6 kurser om året og der har indtil nu været i alt 78 deltagere (opstart i 2009). Version 20. september /13

5 Koloskopi: Der arrangeres 4 kurser om året og der har indtil nu været i alt 32 deltagere (opstart i 2009). Gastrointestinal blødning: Der arrangeres 1 kursus om året og der har indtil nu været i alt 38 deltagere (opstart i 2009). Åben kirurgi Der arrangeres 6 kurser om året og der har indtil nu været 192 deltagere (opstart i 2009). Kurserne er meget populære og udgør det første møde, som introduktionslæger får, med den praktiske del af kirurgien, hvor de lærer at knytte knuder, sætte sutur rigtigt, anvende atraumatisk teknik osv. Laparoskopi og robot Indenfor minimal invasiv kirurgisk teknisk har der været arrangeret laparoskopiske og robotkirurgiske kurser på flere niveauer. MIUC modul I: Der arrangeres årligt 6 kurser og siden organisationens start i 2006 har der været i alt 288 deltagere. Disse kurser gør deltagerne fortrolige i basisprincipper i minimal invasiv kirurgi, kræver forberedelse og afsluttes med både praktisk og teoretisk eksamen. MICU modul II: Der arrangeres årligt 6 af disse kurser og siden organisationens start i 2006 har der været 251 deltagere. Disse kurser videreudvikler principper for almindelig laparoskopisk kirurgi på bedøvede grise, hvor der udføres et sæt standardoperationer. Kurserne kræver teoretisk forberedelse og afsluttes både med praktisk og teoretisk eksamen. Version 20. september /13

6 MIUC modul III: Der afholdes i alt 12 kurser om året og der har indtil nu været 233 deltagere (urologi + almen kir. opstart i 2009 gynækologi opstart i 2011). Disse kurser er speciale specifikke og der tilbydes avanceret laparoskopi i både almen kirurgi, gynækologi og urologi. På de avancerede kurser er der et formaliseret samarbejde imellem King s College Hospital i London og MIUC. Der har indtil nu været 128 engelske deltagere på disse kurser. Robotkirurgi: MIUC har været så heldig at kunne råde over en fuldt udstyret DaVinci operationsrobot (S-system). Man har således indenfor det sidste 1½ år kunne tilbyde kurser i robotkirurgisk teknik både indenfor almen kirurgi, gynækologi og urologi. Siden opstart af robotkirurgien har der været afholdt 3 kurser indenfor gynækologien med 9 deltagere samt 11 kurser indenfor urologien med 34 deltagere. Der har været et enkelt kursus indenfor almen kirurgien med 2 deltagere og der er planlagt endnu et til december. Forskning Der er etableret forskningsaktiviteter på flere niveauer. MIUC har støttet to PhD-forløb, hvor det ene (Charlotte Green: systematisk oplæring i herniotomi ) afsluttes her i efteråret. Herudover ydes der støtte til Trang Cao s projekt vedr. simulatorbaseret oplæring i minimal invasiv kirurgi. Udover disse to PhD-forløb er der etableret DreamTeam projekt ved Mikkel Seyer Hansen, Aarhus Universitetshospital, Skejby vedr. randomiseret oplæring af medicinstuderende i minimal invasiv kirurgi. Herudover er der etableret en forskningsgruppe i robotteknik ved Aalborg Universitet, som samarbejder med MIUC. Version 20. september /13

7 Fremtidige muligheder Hvordan kunne man tænke sig, at MIUC organisationen vil udvikle sig i årene fremover? Man skal hermed komme med nogle tanker om, hvilken vej organisationen kunne udvikle sig. Det skal dog siges, at dette repræsenterer udelukkende egne tanker og er ikke på nogen måde et diktat eller facit på fremtiden. 1. Prægraduat træning i robotkirurgi Der foreligger et randomiseret studie (bilag 1), hvor man har sammenlignet operative kirurgiske færdigheder hos gymnasieelever, yngre læger og erfarne speciallæger i robotkirurgisk teknik. Når man valgte standardiserede indgreb var gymnasielever med hang til computerspil langt de bedste til at udføre disse øve scenarier. Der er således næppe tvivl om, at robotkirurgisk teknik vil blive fremtiden. De kommende generationer har fra barnsben tilegnet sig computerspillets métier og dette vil utvivlsomt medføre, at man senere i livet hvis man vælger at blive kirurg vil tilegne sig den robotkirurgiske operationsmetode. Der foregår som nævnt forskning i MIUC på Aarhus Universitetshospital, Skejby ved Mikkel Seyer Hansen, som undersøger, hvorvidt tidlig oplæring af studerende giver bedre kirurger. Man har ved Aalborg Universitet tilegnet sig en DaVinci operationsrobot (standard system), som er indkøbt med forskning, udvikling og ikke mindst praktisk færdighedstræning af medicinstuderende som formål. Man kunne forestille sig, at MIUC vil kunne indgå i seminarier, hvor interesserede medicinstudenter tilbydes standardiseret oplæring i robotkirurgi - både på simulator, på drylab. basis og evt. også wetlab. (workshops i robotkirurgi). Dette vil formentlig også kunne gøre medicinstudiet mere praktisk, spændende og attraktivt for de studerende. Version 20. september /13

8 2. MIUC modul I og modul II Som det er nu deltager alle introlæger i Region Nordjylland og Midtjylland på disse kurser. Man kunne forestille sig i fremtiden at tilbyde disse kurser også til basislæger, der udviser interesse for de kirurgiske fag (med diplom osv.). 3. MIUC modul III Disse kurser tilbydes hovedsagligt til særligt interesserede hoveduddannelseslæger og enkelte speciallæger. Herudover til udenlandske læger. Man kunne forestille sig at udbyde disse kurser til et langt større publikum. Man kunne fx med fordel tilbyde alle hoveduddannelseslæger i udannelsesregion Nord disse kurser som afslutning af deres uddannelse et gratis (obligatorisk) tilbud. Herudover kunne man udbyde kurser til andre interesserede deltagere fra øvrige danske regioner (mod rimelig betaling). 4. MIUC modul IV (kurser i robotkirurgi) Disse kurser kan tilbydes til næsten samtlige skærende specialer. Som situationen er nu, er det hovedsagligt gynækologi, urologi og almen kirurgien, der anvender robotkirurgisk teknik. I fremtiden forventer man, at andre specialer, især thoraxkirurgi, øre-næse-halskirurgi og mikrokirurgi, også vil være med. Den videre udvikling vil også inkludere andre skærende specialer. 5. Robotkirurgisk team træning Robotkirurgi er i udpræget grad team effort. Hvis ikke du har et team, så vil robotkirurgi mislykkes. Det gælder både anæstesi, sygeplejepersonale på operationsstuen, assistance funktionen og konsolkirurg. Selvom du har en erfaren og dygtig konsolkirurg vil indsatsen mislykkes, hvis ikke det øvrige team er på dupperne og veluddannet. Man kunne forestille sig, at robotkirurgiske kurser tilbydes til samtlige deltagere af operationsteamet. Indhold i kurset afgrænses i forhold til sværhedsgrad og funktion. Dette er et koncept, hvor hele operationsholdet involveres i laboratoriet. Der arrangeres et klinisk scenarie, hvor både anæstesi, operationssygeplejersker, assisterende læge Version 20. september /13

9 og konsolkirurg oplæres i afvikling af robotkirurgisk operationsprogram på en smidig måde, hvor teamindsatsen, frem for den individuelle præsentation, fremmes. Der har allerede været afholdt kurser i teamtræningsteknik for urologi og gynækologi på Aalborg Universitetshospital samt for Herlev Sygehus (pilotkurser). Der er næppe tvivl om, at såkaldte robotkirurgiske centre vil skyde op som paddehatter i hele Danmark i de kommende år. Dette er centre, hvor man udelukkende udfører robotkirurgi og hvor medarbejderne i høj grad bliver specialiserede indenfor dette område. Det er derfor vigtigt, at personalet i de fremtidige robotkirurgiske centre tilbydes en systematiseret oplæring. 6. Landsdækkende træningscenter i robotkirurgi Danmark er et lille land. MIUC er i den unikke situation, at man har rådighed over en (to) fuldt udstyrede DaVinci operationsrobotter samt en robot simulator (tre stationer). Denne helt unikke situation findes så vidt vides ikke andre steder i Danmark og formentlig ej heller i Norden. Hvis man organiserer sig rigtigt, vil MIUC kunne manifestere sig som et landsdækkende robotkirurgisk uddannelsescenter i Danmark. Der har allerede nu været afholdt teamtræningskurser for operationshold fra Herlev Sygehus. Dette vil kræve, at vi samarbejder med nøglepersoner i robotkirurgi på de efterhånden 7 danske hospitaler, der har investeret i DaVinci operationsrobotter (Herlev, RH, Odense, Skejby, Aalborg, Roskilde og Holstebro). Udover Danmark har man allerede nu et formaliseret samarbejde med King s College Hospital i London, The Deanery of London og andre engelske universitetshospitaler, hvorfra interessen i at deltage i robotkirurgiske kurser, især på bedøvede grise, er overvældende. Ligeledes har man kontakt til sygehuse i Norge, som også er interesseret i at deltage på disse kurser. Kun ganske få læger skal varetage funktionen som konsolkirurg. Imidlertid vil samtlige læger i de skærende specialer skulle have et kendskab til robotkirurgi og derfor en vis oplæring. Herudover vil næsten samtlige operationssygeplejersker i fremtidens sygehusvæsen være nødt til at have et indgående kendskab til robotkirurgi, tekniske finesser og det nødvendige instrumentarium. Version 20. september /13

10 7. RFNA (robotic nurse first assistent) Man har ved urologisk afdeling på Aalborg Universitetshospital, som det første sted i Norden, uddannet to sygeplejersker til at varetage opgaven som 1. assistent ved robotkirurgiske indgreb. Dette har medført betydelige fordele i afvikling af et robotkirurgisk operationsprogram. Specialuddannede sygeplejersker har vist sig at være særdeles robuste og dygtige til afvikling af de helt specielle ting, som de er trænet og oplært i. Herudover har den robotassisterende sygeplejerske en fod i to lejre, både den lægefaglige og den sygeplejefaglige. Dette medfører, at hun/han vil have forståelse for afvikling af et operationsprogram og sørge for at hele holdet på operationsstuen bliver stimuleret og speedet op, således at operationsprogrammet får en langt mere effektiv og smidig afvikling (ventetid på indledning, ventetid på udskiftning, instrumentproblemer etc. undgås). Siden d. 1. juni 2013 har den ene sygeplejerske Jane Petersson været deltidsansat ved MIUC (ansat 20%, svarende til en dag om ugen). Hendes funktion er at deltage i robotkirurgiske kurser, sørge for at de praktiske ting er i orden, så som robottens tekniske tilstand, bestille instrumenter osv. Herudover har hun sin hovedfunktion på Aalborg Universitetshospital, hvor hun varetager en del udviklings- og forskningsopgaver indenfor den sygeplejefaglige side af robotkirurgi. Man forventer i fremtiden, at de øvrige robotcentre i Danmark, formentlig også i Norden (og England?) vil kunne få øjnene op for fordelen ved at have specialuddannede sygeplejersker som 1. assistent ved robotkirurgi. Dette er både økonomisk (en sygeplejerske er billigere arbejdskraft end en speciallæge) og praktisk en fordel for hospitalssektoren. Man har allerede nu designet et koncept, hvor sygeplejersker på systematisk vis oplæres i funktionen RFNA. Man håber at kunne opstarte disse kurser snarest og udbydes i første omgang til danske robotcentre (det faglige indhold af denne uddannelse er ved at blive beskrevet). Version 20. september /13

11 Fremtidig forskning i MIUC regi I løbet af foråret 2013 blev der udfærdiget et forskningsnotat for MIUC (bilag 2). Her opridses betingelser og baggrund for at kunne få økonomisk støtte fra MIUC til videnskabelige projekter og PhD forløb. PhD støtte Man vil i fremtiden stile mod, at der hele tiden er minimum tre PhD forløb, som støttes af MIUC. For tiden er der kun en kandidat Trang Cao, men andre potentielle kandidater er i ansøgningsfasen (Pernille Kingo og Mikkel Follin). Herudover vil man udbyde samarbejde med Aarhus Universitetshospital, Skejby vedrørende DreamTeam projektet. Projekter undervejs På Aalborg Universitetshospital er der flere projekter, som er undervejs. Det drejer sig bl.a. om: 1. Cassiopeia Dette er et projekt med systematisk digital registrering af aktiviteter på robotstuen (både teamaktiviteter og operativ tekniske aktiviteter). Formålet er at fremme programafvikling og også kvalitetssikre operativ teknisk afvikling af indgreb og dermed fremme oplæring af team og konsolkirurg samt minimere komplikationsrisiko (se venligst separat PhD projekt fra Cassiopeia). 2. Taktil feedback af robotarme Som bekendt er det en stor ulempe, at man i robotkirurgi ikke har nogen følelse af, hvad instrumenterne rører. Der er således et igangværende projekt på Aalborg Universitet til afklaring af dette problem. Version 20. september /13

12 3. Bevægelige instrumenter ved robotkirurgi Når man opererer på et pulserende organ er det en stor fordel, at dette fremtræder fuldstændig stille i robotkonsol. Det er således muligt ved billedmanipulation at få det til at se ud som om, at et pulserende organ ligger helt stille. Dette kan gøres ved digital teknik, men også i form af pulsartile instrumenter og optik, der bevæger sig i nøjagtig samme kondance som target organ. Der er et igangværende projekt på Aalborg Universitet. 4. Plastisk bøjelige operationsinstrumenter Det er et stort problem, at armene på robotinstrumenter er stive og ubevægelige. Godt nok har selve tipinstrumentet 7 frihedsgrader, men hvis man også kunne opnå den 8. frihedsgrad i form af en plastisk bevægelig operationsarm ville dette gøre anvendelse af robotkirurgi langt mere fleksibel og befordre single-site robotkirurgi. Der er p.t. et igangværende forskningsprojekt på Aalborg Universitet (se projektbeskrivelse ved Shaoping Bai, professor ved Aalborg Universitet). 5. 3D rekonstruktion intraoperativt ved CT- og MR-skanning Det ville være en stor fordel, hvis man kunne integrere CT- og MR-skanninger med det 3-dimensionelle robotkirurgiske billede. Herved vil man få langt bedre overblik over fx nyrernes anatomi i forbindelse med planlægningsfasen af partiel nefrektomi eller andre tumorrelaterede indgreb. Der foreligger p.t. et forskningsprojekt ved Aalborg Universitet (se projektbeskrivelse ved Martin Kraus). 6. Ny digital billedteknologi Som bekendt forefindes der i DaVinci robotten et 3D-kamera, som består af to selvstændige kameraenheder (højre og venstre øje). Imidlertid kan man også opnå digital billeddannelse ved hjælp af multiple kameraer (såkaldt fly s eye kamera). Der foreligger et projekt, som er et samarbejde mellem Aalborg Universitet og King s College Hospital London desangående (se projektbeskrivelse ved Martin Kraus og Jonathan Manjoula). Version 20. september /13

13 Der er næppe tvivl om, at den optimale løsning for forskningsdelen i MIUC vil være ansættelse af en professor i operativ teknik (åben kirurgi, laparoskopisk kirurgi og robotkirurgi). Dette vil kræve, at man fandt den rette person der både havde akademisk og praktisk baggrund for at løfte denne opgave. Man vil i MIUC fortsat lede med lys og lygte efter en sådan person. Afslutning I disse dage tales der meget i Danmark om overproduktion af akademikere. En akademisk uddannelse har kun værdi, hvis den kombineres med samarbejdsevner og praktiske færdigheder. Dette gælder specielt indenfor lægevidenskaben og dét især kirurgien. Ordet kirurgi er oldgræsk og betyder det at arbejde med hænderne. De fleste kirurger har oplevet, at først efter medicinsk embedseksamen begyndte deres egentlige uddannelse. Det er denne opgave MIUC skal befordre. Det er ikke nogen lille opgave, men jo tidligere vi påbegynder systematisk håndelagstræning, jo bedre kirurger kan man forvente, at vi vil få ud i den anden ende. Version 20. september /13

MIUC KURSER. Efterår 2015

MIUC KURSER. Efterår 2015 MIUC KURSER Efterår 2015 uc mminimal INVASIV UDVIKLINGS CENTER 2 MIUC KURSER Efterår 2015 INDHOLD HVAD ER MIUC? 4 KURSER FOR INTRODUKTIONSLÆGER 6 Åben kirurgi 6 Laparoskopi Modul I 8 Laparoskopi Modul

Læs mere

miuc KURSER Efterår 2013

miuc KURSER Efterår 2013 miuc KURSER Efterår 2013 uc mminimal INVASIV UDVIKLINGS CENTER 2 miuc KURSER Efterår 2013 I dette kursuskatalog kan du som introduktionslæge eller hoveduddannelseslæge ved hospitalerne i Region Midtjylland

Læs mere

MIUC KURSER. Forår 2014

MIUC KURSER. Forår 2014 MIUC KURSER Forår 2014 uc mminimal INVASIV UDVIKLINGS CENTER 2 MIUC KURSER Forår 2014 I dette kursuskatalog kan du som introduktionslæge eller hoveduddannelseslæge ved hospitalerne i Region Midtjylland

Læs mere

MIUC er et murstensløst uddannelsescenter etableret af de daværende amter: Vejle, Ringkøbing,

MIUC er et murstensløst uddannelsescenter etableret af de daværende amter: Vejle, Ringkøbing, uc mminimal INVASIV UDVIKLINGS CENTER MIUC ÅRSRAPPORT 2011 Indledning MIUC er et murstensløst uddannelsescenter etableret af de daværende amter: Vejle, Ringkøbing, Viborg, Århus og Nordjylland i 2006 i

Læs mere

MINIMAL INVASIV UDVIKLINGS CENTER

MINIMAL INVASIV UDVIKLINGS CENTER m uc MINIMAL INVASIV UDVIKLINGS CENTER MIUC ÅRSRAPPORT 2012 Indholdsfortegnelse Baggrund... 2 Året der gik... 4 Organisation... 6 MIUC styregruppe... 7 Kursusaktivitet... 8 Laparoskopi kurser (modul I

Læs mere

MIUC KURSER 2012 m MINIMAL INVASIV uc UDVIKLINGS CENTER

MIUC KURSER 2012 m MINIMAL INVASIV uc UDVIKLINGS CENTER MIUC KURSER 2012 uc mminimal INVASIV UDVIKLINGS CENTER 2 MIUC KURSER 2012 I dette kursuskatalog kan du som introduktionslæge eller hoveduddannelseslæge ved sygehusene i Region Midtjylland og Region Nordjylland

Læs mere

UDKAST Færdighedstræning for introduktionsuddannelsen for de fem kirurgiske specialer

UDKAST Færdighedstræning for introduktionsuddannelsen for de fem kirurgiske specialer UDKAST Færdighedstræning for introduktionsuddannelsen for de fem kirurgiske specialer Februar 2011 Indhold: 1. Formål 2. Baggrund 3. Aftale med Biomedicinsk Laboratorium, Syddansk Universitet 3.1 Biomedicinsk

Læs mere

MINIMAL INVASIV UDVIKLINGS CENTER

MINIMAL INVASIV UDVIKLINGS CENTER m uc MINIMAL INVASIV UDVIKLINGS CENTER MIUC ÅRSRAPPORT 2013 Indholdsfortegnelse Baggrund... 2 Året der gik... 4 Organisation... 7 MIUC styregruppe... 8 Kursusaktivitet... 9 Laparoskopi kurser (modul I

Læs mere

Kikkertoperation for prostatakræft Baggrund Udvælgelse af den rette patient

Kikkertoperation for prostatakræft Baggrund Udvælgelse af den rette patient Kikkertoperation for prostatakræft Af overlæge Johan Poulsen, ansat ved Urologisk Afdeling, Aalborg Sygehus. Siden januar 2000 desuden ansat som deltidsoverlæge med speciale i kikkertkirurgi ved King s

Læs mere

Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet Plastikkirurgi, Region Nord

Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet Plastikkirurgi, Region Nord Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet Plastikkirurgi, Region Nord Beskrivelse af specialet Plastikkirurgi er et nyt som selvstændigt speciale, jf. Sundhedsstyrelsens

Læs mere

1. halvår 2011. 1. halvår 2011

1. halvår 2011. 1. halvår 2011 1. halvår 2011 1. halvår 2011 Praktiske informationer Sådan tilmelder du dig Tilmelding til kurserne kan kun ske ét sted: Det er via vores hjemmeside www.olympus.dk/academy Tilmelding foregår under det

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

Fællesuddannelsen for læger ansat i klinisk basisuddannelse

Fællesuddannelsen for læger ansat i klinisk basisuddannelse Fællesuddannelsen for læger ansat i klinisk basisuddannelse Sygehus Vendsyssel Flemming Knudsen Uddannelseskoordinerende overlæge, dr.med. Sygehus Vendsyssel har læger ansat i klinisk basisuddannelse ved:

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 13. maj 2015 Berit Bjerre Handberg Karen Norberg Karen.norberg@stab.rm.dk 1-30-72-155-07 Notat

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Dato Sagsbehandler E-mail Telefonnr. Sagsnr. 26. november 2015 Thomas Bøttern Christensen Thomas.Christensen@rm.dk 7841 0809 1-30-72-147-15

Læs mere

LOGBOG. GASTROSKOPERENDE SYGEPLEJERSKE Praktisk oplæring

LOGBOG. GASTROSKOPERENDE SYGEPLEJERSKE Praktisk oplæring LOGBOG GASTROSKOPERENDE SYGEPLEJERSKE Praktisk oplæring National uddannelse til gastroskoperende sygeplejerske A. Uddannelsen består af en teoretisk del, som udbydes nationalt. B. Uddannelsen består sideløbende

Læs mere

På de fem hospitaler er der fælles akutmodtagelser, hvor følgende specialer er repræsenteret:

På de fem hospitaler er der fælles akutmodtagelser, hvor følgende specialer er repræsenteret: !!" # $ # % &$ Med hospitalsplanen for Region Midtjylland er det besluttet, at der vil være fem hospitaler med urologisk funktion i Region Midtjylland, herunder Århus Universitetshospital, der varetager

Læs mere

Fagområdebeskrivelse. Fagområde Fagområdets officielle betegnelse. Gastrointestinal endoskopi

Fagområdebeskrivelse. Fagområde Fagområdets officielle betegnelse. Gastrointestinal endoskopi Fagområde Fagområdets officielle betegnelse Gastrointestinal endoskopi Baggrund Det kliniske fagområde beskrives bredt, dels historisk dels funktionsmæssigt med vægt på områdets udgangspunkt, udvikling

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade og Skejby Besøgsdato

Inspektorrapport. Temaer. Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade og Skejby Besøgsdato Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000253 Afdelingsnavn Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Hospitalsnavn Aarhus Universitetshospital,

Læs mere

Formålet med sundhedsfaglig færdighedstræning. og simulation. Patientsikkerhed. Virkelighedstro omgivelser

Formålet med sundhedsfaglig færdighedstræning. og simulation. Patientsikkerhed. Virkelighedstro omgivelser Formålet med sundhedsfaglig færdighedstræning og simulation er:» At omsætte teoretisk viden til handlekompetence» At forbedre teamsamarbejde og kommunikation» At øge patientsikkerheden» At forebygge utilsigtede

Læs mere

$ % $'!!%( Århus Universitetshospital, Skejby varetager desuden enkelte højtspecialiserede funktioner, se afsnit 4.

$ % $'!!%( Århus Universitetshospital, Skejby varetager desuden enkelte højtspecialiserede funktioner, se afsnit 4. !""# $ % $!&% Der vil fortsat kun være én afdeling i Region Midtjylland, som varetager såvel højtspecialiserede funktioner som regions- og hovedfunktioner inden for plastikkirurgien. Afdelingen er placeret

Læs mere

Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland

Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland 22. maj 2015 Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland Bilag til aftalen: Aftale om professorer og akademiske koordinatorer

Læs mere

Til Region Syddanmark. Organisering af Hjerteområdet i Region Syddanmark

Til Region Syddanmark. Organisering af Hjerteområdet i Region Syddanmark Til Region Syddanmark Organisering af Hjerteområdet i Region Syddanmark Region Syddanmark har i brev af 7. maj 2010 til forespurgt om en række forhold i forbindelse med etablering af et hjertecenter samt

Læs mere

Hvordan opstartes simulation (teamtræning) i egen afdeling. Teamtræningsgruppen (Else Winge &Juri Lindy Pedersen) Børneafdelingen Hvidovre Hospital

Hvordan opstartes simulation (teamtræning) i egen afdeling. Teamtræningsgruppen (Else Winge &Juri Lindy Pedersen) Børneafdelingen Hvidovre Hospital Hvordan opstartes simulation (teamtræning) i egen afdeling Teamtræningsgruppen (Else Winge &Juri Lindy Pedersen) Børneafdelingen Hvidovre Hospital Koncept Behov/krav Mål program teknik/dukke Ledelse Manpower

Læs mere

ETARIATET. Dato Sagsbehandler Sagsnummer Thomas Birk

ETARIATET. Dato Sagsbehandler  Sagsnummer Thomas Birk SREGI IDEREUDDANNELSESSEKR Uddannelsesudvalg i urologi Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 11.4.2016 Thomas Birk thbirk@rm.dk 1-30-72-107-15 Referat Uddannelsesudvalgsmøde i urologi Fredag den 1. april

Læs mere

Forskningstræning i speciallægeuddannelsen i Neurologi i Region Syd

Forskningstræning i speciallægeuddannelsen i Neurologi i Region Syd Forskningstræning i speciallægeuddannelsen i Neurologi i Region Syd Formål: Forskningstræningen skal bidrage til at opbygge og styrke kompetencer til, at speciallægen selvstændigt kan opsøge, vurdere og

Læs mere

Dagsorden Velkomst, præsentation af nye ansigter Ny ansættelsesprocedure for uddannelseslæger i H-stilling Rekruttering til praksis i vest Fordeling af yngre læger til praksis Uddannelsesprogrammer Evaluering

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001825 Afdelingsnavn Endokrinologisk afd. M Hospitalsnavn Odense Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

Specialevejledning for urologi

Specialevejledning for urologi Specialevejledning for urologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet. Dernæst følger Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Forskningsprojektets titel Lymfeknudefjernelse i forbindelse med nefroureterektomi på baggrund af tumor i nyrebækkenet eller øverste 2/3 af urinleder.

Forskningsprojektets titel Lymfeknudefjernelse i forbindelse med nefroureterektomi på baggrund af tumor i nyrebækkenet eller øverste 2/3 af urinleder. Deltagerinformation Forskningsprojektets titel Lymfeknudefjernelse i forbindelse med nefroureterektomi på baggrund af tumor i nyrebækkenet eller øverste 2/3 af urinleder. Vi vil spørge, om du vil deltage

Læs mere

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi Marts 2004 Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi 1. Indledning Formand for den landsdækkende karkirurgiske følgegruppe: Overlæge

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI. Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr.

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI. Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI IDEREUDDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. Oktober 2015 Berit Bjerre

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver

Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver Bilag til aftalen: Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver Indhold Side Funktionsbeskrivelse for koordinerende klinisk lærestolsprofessor

Læs mere

Regionsfunktionen: Transluminal nefroskopi er ændret til: Transluminal nefroskopi (endoskopisk undersøgelse af nyrebækken)

Regionsfunktionen: Transluminal nefroskopi er ændret til: Transluminal nefroskopi (endoskopisk undersøgelse af nyrebækken) TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i urologi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i ovennævnte

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Kursuskalender forår 2017

Kursuskalender forår 2017 Kursuskalender forår 2017 Fleksibel endoskopi 21. marts Basiskursus i udstyr til gastrointestinal videoendoskopi (Sjælland) 10. maj Basiskursus i udstyr til gastrointestinal videoendoskopi (Jylland) 7.

Læs mere

Redegørelse. Radikal prostatektomi Centersatellitsamarbejdet Universitetshospitalet Skejby og Regionshospitalerne i Viborg og Holstebro

Redegørelse. Radikal prostatektomi Centersatellitsamarbejdet Universitetshospitalet Skejby og Regionshospitalerne i Viborg og Holstebro Hospitalsenheden Vest Administrationen Ledelsessekretariatet Gl. Landevej 61 7400 Herning Tlf.: 9927 2710 Fax: 9927 6305 www.regionmidtjylland.dk Redegørelse Radikal prostatektomi Centersatellitsamarbejdet

Læs mere

Vejledning om forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Vejledning om forskningstræning i speciallægeuddannelsen Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. Juni 2012 Dorte Guldbrand Dorte.g.nielsen@stab.rm.dk 1-30-72-93-12 Vejledning om forskningstræning i speciallægeuddannelsen Videreuddannelsesregion Nord Indledning Denne

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Plastikkirurgi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Plastikkirurgi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Plastikkirurgi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. plastikkirurgi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Holstebro Afdeling anæstesi Dato for besøg 060208 Score

Læs mere

Beskrivende radiografer. Rikke Hansen Vejle Sygehus Sygehus Lillebælt

Beskrivende radiografer. Rikke Hansen Vejle Sygehus Sygehus Lillebælt Beskrivende radiografer Rikke Hansen Vejle Sygehus Sygehus Lillebælt Baggrunds historie Radiografer laver undersøgelser Radiologer beskriver undersøgelser Stigende mangel på radiologer Stigende antal undersøgelser

Læs mere

12.30 12.45 Velkomst v. ovl., kontorchef Jan Greve, Den lægelige videreuddannelse og ovl., PKL Hans Ole Holdgaard.

12.30 12.45 Velkomst v. ovl., kontorchef Jan Greve, Den lægelige videreuddannelse og ovl., PKL Hans Ole Holdgaard. Regionshospitalet Randers Anæstesiologisk afd. Referat fra: Informations- og debatmøde med deltagelse af de ledende overlæger fra videreuddannelsesregionens uddannelsesgivende afdelinger, specialets professorer,

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002200 Afdelingsnavn Klinisk Farmakologisk afsnit Hospitalsnavn Odense Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige

Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige KURSUSPLAN 2015 Nutricia Academia Kursusplan 2015 1 Nutricia udbyder en række forskellige tilbud om efteruddannelse inden for klinisk ernæring for

Læs mere

præsenterer En Begynders Guide til Forskning

præsenterer En Begynders Guide til Forskning præsenterer En Begynders Guide til Forskning Hvad vi dækker i dag? Hvorfor skal man forske? De første skridt af idé processen Kort oversigt af den fortsatte forksningsproces Hvad PUFF kan hjælpe med Stil

Læs mere

Sygeplejersker opsporer tarmkræft

Sygeplejersker opsporer tarmkræft Sygeplejersker opsporer tarmkræft På Sygehus Sønderjylland i Aabenraa er det udelukkende sygeplejersker, der udfører screening for tyktarmskræft. Enheden for endoskopi har pionérstatus, når det gælder

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd. Udarbejdet af

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd. Udarbejdet af Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd Udarbejdet af Jørn A. Sollid Uddannelsesansvarlig overlæge Aalborg, Januar 2004 1. Indledning...2

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 2. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 23. august 2011 Erstatter version af 13. juli 2011,

Læs mere

EFTER- UDDANNELSE 2018

EFTER- UDDANNELSE 2018 EFTER- UDDANNELSE 2018 Nutricia Academia Styrker sundhedsfaglige gennem uddannelse og vidensdeling kursusoversigt 2018 Nutricia udbyder efteruddannelse og en række af kurser inden for klinisk ernæring

Læs mere

Center for Sygeplejeforskning - Viborg

Center for Sygeplejeforskning - Viborg Center for Sygeplejeforskning - Viborg Center for Sygeplejeforskning - Viborg Oprettet pr. 1. april 2005 I et samarbejde mellem Sygehus Viborg (pr.1. jan. 07: Region Midt, Regionshospitalet Viborg, Skive,

Læs mere

" # Der vil være to afdelinger i Region Midtjylland, som varetager hovedfunktionsniveau:

 # Der vil være to afdelinger i Region Midtjylland, som varetager hovedfunktionsniveau: ! " # " $%&# Hospitaler med fælles akutmodtagelse varetager behandlingen på hovedfunktionsniveau. Det gælder akut kirurgisk og medicinsk behandling og planlagt behandling. I forlængelse heraf er de nødvendige

Læs mere

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi !!" # $ # %&$ Jf. Hospitalsplan for Region Midtjylland vil der være reumatologisk speciallægedækning på samtlige hospitaler med fælles akutmodtagelse, enten i form af en egentlig afdeling/funktion eller

Læs mere

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen Dato 13. februar 2014 SVN Sagsnr. 2-1410-146/1 7222 7562 Revision af vejledning om den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen fra 2005 - UDKAST Vejledning for den obligatoriske forskningstræning

Læs mere

O:\1. Anæstesiologisk Afdeling, Roskilde\Centraloperationsafsnittet\Sygeplejestuderende\Praktikstedsbeskrivelse for

O:\1. Anæstesiologisk Afdeling, Roskilde\Centraloperationsafsnittet\Sygeplejestuderende\Praktikstedsbeskrivelse for PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE FOR SYGEPLEJESTUDERENDE PÅ 6. SEMESTER - MODUL 11 OG 12 - CENTRALOPERATIONSAFSNITTET ROSKILDE SYGEHUS ANÆSTESIOLOGISK AFDELING CENTRALOPERATIONSAFSNITTET ROSKILDE SYGEHUS KØGEVEJ

Læs mere

Sundhedsstyrelsens svar på indsigelser og bemærkninger vedr. placering af specialfunktioner i ortopædisk

Sundhedsstyrelsens svar på indsigelser og bemærkninger vedr. placering af specialfunktioner i ortopædisk TIL DANSK ORTOPÆDISK SELSKABS, DOS FORMAND PER KJAERSGAARD-ANDERSEN s svar på indsigelser og bemærkninger vedr. placering af specialfunktioner i ortopædisk kirurgi. udmeldte den 22. juni 2010 placeringen

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Medicinsk-gastroenterologisk afdeling. Besøgsdato 11-09-2013. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for.

Inspektorrapport. Temaer. Medicinsk-gastroenterologisk afdeling. Besøgsdato 11-09-2013. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002174 Afdelingsnavn Medicinsk-gastroenterologisk afdeling Hospitalsnavn Aalborg Sygehus Besøgsdato

Læs mere

Faglig profil for specialet klinisk biokemi

Faglig profil for specialet klinisk biokemi Faglig profil for specialet klinisk biokemi Roskilde den 20. juni 2008 Nedenstående kompetencer vægtes positivt Prioriterede områder i specialet Akademiker Interesse og evne for forskning Medicinsk ekspert

Læs mere

Den kirurgiske profil hvordan får f. r vi det til at fungere. Randi Beier-Holgersen Postgraduat klinisk lektor, Region øst

Den kirurgiske profil hvordan får f. r vi det til at fungere. Randi Beier-Holgersen Postgraduat klinisk lektor, Region øst Den kirurgiske profil hvordan får f r vi det til at fungere Randi Beier-Holgersen Postgraduat klinisk lektor, Region øst Program Hvad er den kirurgiske profil Kort summen med sidemand/gruppe (15 min) Forslag

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002198 Afdelingsnavn Urologisk Afdeling Hospitalsnavn Skejby Besøgsdato 23-10-2014 Temaer Introduktion

Læs mere

Klinisk professorat i postgraduat lægelig kompetenceudvikling i Videreuddannelsesregion Nord

Klinisk professorat i postgraduat lægelig kompetenceudvikling i Videreuddannelsesregion Nord Klinisk professorat i postgraduat lægelig kompetenceudvikling i Videreuddannelsesregion Nord Stillingsbeskrivelse: Navn Generelt Professorat i Videreuddannelsesregion Nord ved Center for Medicinsk Uddannelse

Læs mere

Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling

Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling Ambitionen Det er MacMann Bergs vision at være dagsordensættende

Læs mere

Urologi. Faglig profil Urologi

Urologi. Faglig profil Urologi Urologi Under det urologiske speciale varetages udredning, behandling, kontrol og forebyggelse vedrørende medfødte og erhvervede sygdomme og skader i nyrer, urinveje og (mandlige) kønsorganer. Behandling

Læs mere

Kursus i klinisk forskningstræning for læger i hoveduddannelse i de fælleskirurgiske specialer.

Kursus i klinisk forskningstræning for læger i hoveduddannelse i de fælleskirurgiske specialer. Kursusbeskrivelse Nærværende beskrivelse vedrører et obligatorisk nationalt klinisk forskningstræningsprogram for læger i kirurgisk hoveduddannelsesforløb eller som et tilbud til læger i hoveduddannelsesforløb

Læs mere

Uddannelse i Akutmedicin for læger

Uddannelse i Akutmedicin for læger Uddannelse i Akutmedicin for læger Generel beskrivelse Uddannelse i akutmedicin for læger skal bl.a. understøtte udvikling af faglighed, kvalitet, hensigtsmæssige patientforløb og ledelse i de fælles

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt projekt

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt projekt 1 Deltagerinformation om videnskabeligt projekt om mulig sammenhæng mellem fertilitetsbehandling og Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt projekt Projektets titel: Undersøgelse af mulig

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Gynækologi og Obstetrik 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Uddannelsesprogram. Region Syddanmark. Almen medicin

Uddannelsesprogram. Region Syddanmark. Almen medicin Uddannelsesprogram Region Syddanmark Almen medicin H-stilling i almen medicin - LOKALT UDDANNELSESPROGRAM for Parenkym kirurgisk afdeling Sydvestjysk Sygehus (SVS) Juli 2015 Herværende lokale uddannelsesprogram

Læs mere

DanPedMed. Et netværk af pædiatere, kliniske farmakologer og andre interessenter for at fremme forskning i lægemidler anvendt i pædiatrien

DanPedMed. Et netværk af pædiatere, kliniske farmakologer og andre interessenter for at fremme forskning i lægemidler anvendt i pædiatrien Fredag d.3.marts 2017 kl 12-16 DanPedMed Et netværk af pædiatere, kliniske farmakologer og andre interessenter for at fremme forskning i lægemidler anvendt i pædiatrien Historik 2014: DPS og DSKF initiativ

Læs mere

Ulla Breth Knudsen. Overlæge, Ph.D., Aarhus Universitetshospital, Skejby. Medlem af Bestyrelsen for LVS

Ulla Breth Knudsen. Overlæge, Ph.D., Aarhus Universitetshospital, Skejby. Medlem af Bestyrelsen for LVS Ulla Breth Knudsen Overlæge, Ph.D., Aarhus Universitetshospital, Skejby Medlem af Bestyrelsen for LVS Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) Tidligere Dansk Medicinsk Selskab (DMS) Paraplyorganisation

Læs mere

Robot assisteret radikal cystectomy (RARC) Herlev University Hospital Copenhagen, Denmark Gitte Lam,MD

Robot assisteret radikal cystectomy (RARC) Herlev University Hospital Copenhagen, Denmark Gitte Lam,MD Robot assisteret radikal cystectomy (RARC) Herlev University Hospital Copenhagen, Denmark Gitte Lam,MD. Kirurgisk evolution Åben kirurgi 1850 Kikkertoperation 1980 Robotassisteret kirurgi 2000 Evolution

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling Århus Universitetshospital Skejby Besøgsdato Særdeles god

Inspektorrapport. Temaer. Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling Århus Universitetshospital Skejby Besøgsdato Særdeles god Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001260 Afdelingsnavn Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling Hospitalsnavn Århus Universitetshospital Skejby

Læs mere

Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 258 Offentligt

Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 258 Offentligt Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 258 Offentligt NOTAT OVARIECANCER OG SPECIALEPLANLÆGNING Dette notat beskriver kort s vejledninger, rådgivning og henvendelser til amter og senere regioner vedrørende

Læs mere

Team træning i Danmark

Team træning i Danmark Team træning i Danmark Betydning for traume- og akutbehandlingen BEST netværksmøde, Bergen 12. november 2012 Ole Mølgaard Ledende overlæge Fælles AKUT Afdeling Traumecenterleder Akutcenteret Fælles AKUT

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI. Lægefaglig indstilling til det obligatoriske forskningstræningsmodul i Region Nord.

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI. Lægefaglig indstilling til det obligatoriske forskningstræningsmodul i Region Nord. Lægefaglig indstilling til det obligatoriske forskningstræningsmodul i Region Nord. Specialets navn: Gynækologi og obstetrik Postgraduat klinisk lektor: Inge Marie Møller-Skuldbøl Ansættelsessted: HEH,

Læs mere

Nye trends. i samarbejde og organisering. Konference

Nye trends. i samarbejde og organisering. Konference Nye trends i samarbejde og organisering Konference 27. januar 2014 Nye trends i samarbejdet og organisering Nye samarbejdsmodeller i sundhedsvæsenet skal understøtte sammenhængende og effektive patientforløb.

Læs mere

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse REFERAT FU 08/10 Emne Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 10. november kl. 13.30-16.00 Sted Deltagere Ikke til stede, lokale B Cheflæge, dr.med.

Læs mere

Portefølje for introduktionsuddannelsen i Urologi

Portefølje for introduktionsuddannelsen i Urologi Portefølje for introduktionsuddannelsen i Urologi Indholdsfortegnelse Logbog...3 Den medicinske ekspert...5 Kliniske problemstillinger...5 Kirurgiske færdigheder og procedurer...6 Kommunikator...8 Samarbejder...9

Læs mere

Behov for forbedringer. Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende

Behov for forbedringer. Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Århus Sygehus Afdeling Geriatrisk Afdeling Dato for besøg

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Urinvejsklinikken Sønderborg. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Urinvejsklinikken Sønderborg. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002197 Afdelingsnavn Urinvejsklinikken Sønderborg Hospitalsnavn Sygehus Sønderjylland Besøgsdato

Læs mere

Plastikkirurgi. Faglig profil plastikkirurgi

Plastikkirurgi. Faglig profil plastikkirurgi Plastikkirurgi Det plastikkirurgiske speciale dækker meget bredt og er, ud over ansvaret for behandling af specifikke tilstande og sygdomme, karakteriseret ved anvendelse og udvikling af særlige kirurgiske

Læs mere

Sygeplejefaglige kompetencer Akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest (HEV)

Sygeplejefaglige kompetencer Akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest (HEV) Sygeplejefaglige kompetencer Akutafdelingen, (HEV) Denne skrivelse omfatter et bud på de kompetencer der skal være til stede fremover hos sygeplejersker i Akutafdelinger i Regionen. Det overordnede mål

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET HEALTH

AARHUS UNIVERSITET HEALTH Kommissorium for gennemgang af forskning og faglig udvikling inden for de kliniske specialers faglige områder på tværs af hospitalerne i Region Midtjylland (2013/2014) i samarbejde mellem Region Midtjylland

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET IDEREUDDANNELSESSEKR Til medlemmer af URSARN Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 23. april 2015 Stine W. Bukdahl Stine.whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-74-15 Referat fra møde i Uddannelsesudvalgsmøde i Anæstesi

Læs mere

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Sønderjylland Arbejds- og

Læs mere

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv Mette Nørgaard, Klininisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Email: mn@dce.au.dk DUCGdata DUCGdata DaProCa data DaRenCa

Læs mere

Profiler for sygehusene i Region Sjælland ved gennemførelse af sigtelinierne i Sygehusplan 2007.

Profiler for sygehusene i Region Sjælland ved gennemførelse af sigtelinierne i Sygehusplan 2007. NOTAT Dato: 9. maj 2007 Profiler for sygehusene i Region Sjælland ved gennemførelse af sigtelinierne i Sygehusplan 2007. En gennemførelse af de principper og sigtelinjer, der er indeholdt i sygehusplan

Læs mere

Sex, kræft og knust glas

Sex, kræft og knust glas Sex, kræft og knust glas UDVIKLING: Region Sjællands internationale kirurgkongres startede bogstavelig talt med et brag. Det var et uheld, men til gengæld også det eneste af slagsen på en dag, hvor alt

Læs mere

BEST-teamtræning. Erfaringer med BEST

BEST-teamtræning. Erfaringer med BEST BEST-teamtræning Traumecenteret Odense Universitetshospital Traumekoordinator Randi Melhedegård Overlæge Morten Schultz Larsen, Overlæge Ivan Petersen Erfaringer med BEST Planlægningen Deltagere Antal

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU. Referat af møde i Uddannelsesudvalget for Intern medicin Reumatologi

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU. Referat af møde i Uddannelsesudvalget for Intern medicin Reumatologi DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREU IDEREUDDANNELSESREGION DDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRE DEREUDDANNELSESSEKRETARIATET Uddannelsesudvalget for intern medicin reumatologi

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgfag modul 13 Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgmodulpakke 1: 3 x 2 uger: Uge 1 og 2 Kvalitative og kvantitative

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2011

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2011 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2011 Styregruppe Dansk Pancreas Cancer Gruppe Repræsentanter fra behandlende afdelinger i DK (Dansk Kirurgisk Selskab)(DKS) (Dansk Selskab

Læs mere

Statusnotat Den nationale uddannelse til koloskoperende sygeplejerske

Statusnotat Den nationale uddannelse til koloskoperende sygeplejerske Statusnotat Den nationale uddannelse til koloskoperende sygeplejerske Grundlag og formål Sundhedsdirektørkredsen under Danske Regioner besluttede primo 2012 at etablere en landsdækkende uddannelse til

Læs mere

Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Tand-, mund- og kæbekirurgi

Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Tand-, mund- og kæbekirurgi Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Tand-, mund- og kæbekirurgi Dato: Den 18. maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. Tand-, Mund- og kæbekirurgi 1 1 Generelle

Læs mere

Læring i trygge rammer

Læring i trygge rammer Læring i trygge rammer To reddere er instruktører på Medicinsk Læringscenter i Haderslev, som også rummer perspektiver for præhospitale aktører http://www.redder.dk/index.php?body=redderen/redderen_5_08/s6_laeringtryggerammer.htm

Læs mere

Generel uddannelsesplan for introduktionsuddannelse i kirurgi. v. Kirurgisk Afdeling, Sygehus Thy-Mors

Generel uddannelsesplan for introduktionsuddannelse i kirurgi. v. Kirurgisk Afdeling, Sygehus Thy-Mors Generel uddannelsesplan for introduktionsuddannelse i kirurgi v. Kirurgisk Afdeling, Sygehus Thy-Mors Oversigt 1) Før ansættelsen 2) Introduktion til afdelingen 3) Uddannelsens elementer i henhold til

Læs mere

Helle Haubro Andersen, Centerleder Dansk Center for Organdonation. Organisation og uddannelse er vejen til god kvalitet i arbejdet med organdonation.

Helle Haubro Andersen, Centerleder Dansk Center for Organdonation. Organisation og uddannelse er vejen til god kvalitet i arbejdet med organdonation. Artikel til "Dråben" 2012 Helle Haubro Andersen, Centerleder Dansk Center for Organdonation Organisation og uddannelse er vejen til god kvalitet i arbejdet med organdonation. Der har aldrig været transplanteret

Læs mere