Kurser og efteruddannelser Social- og Sundhedsområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kurser og efteruddannelser Social- og Sundhedsområdet"

Transkript

1 Kursuskatalog 2010 Kurser og efteruddannelser Social- og Sundhedsområdet 2010

2

3 Velkommen til uddannelses- og kursusåret 2010 Velkommen til SOSU C s kursuskatalog over social- og sundhedsfaglige kurser og efteruddannelse i 2010 med et rigt udbud af spændende uddannelser, kurser og temaaftener for alle. Hvorfor tage på kursus og efteruddannelse At tage på kursus kan være godt af mange grunde. Man trænger til inspiration og til nye måder at håndtere hverdagen på, man har brug for opkvalificering for at kunne indfri nye krav eller det kan være et tiltrængt pusterum fra en travl dagligdag. Kurser kan være det sted, hvor man får lejlighed til at udtrykke sig om sit fag på en ny måde og derigennem styrke sin faglige profil. Vi tilbyder social- og sundhedsfaglige kurser og efteruddannelser i topkvalitet Vi ønsker, at alle vores kursister får en god oplevelse og inspiration med hjem til gavn for borgere, kolleger og ikke mindst dem selv derfor går vi ikke på kompromis med kvaliteten og indholdet af vores kursus- og efteruddannelsestilbud. Kvalitet for os betyder, at vi tilbyder kurser og efteruddannelser hvor den enkelte kursist kommer i fokus, men hvor vi samtidig bruger fællesskabets dynamik til at udfordre vores hverdagsviden. Vi ønsker, at den enkelte kursist oplever tryghed til at lære og samtidig inspireres til engagement og nyskabelse af viden. For at få et optimalt udbytte kræver det, at kursisten tager ejerskab over den nye viden. Det sker ved at skabe et læringsrum, hvor der er er en klar og tydelig sammenhæng mellem kursisternes hverdagspraksis og det der undervises i på kurset. Derfor har vi valgt at sætte den anerkendende metode i højsædet på vores kurser og tager udgangspunkt i kursisternes erfaring og ressourcer og i deres eksisterende kompetencer og underviser ud fra dette. Undervisningen er bygget op som en blanding af oplæg, gruppearbejde, selvstudie, fremlæggelse, diskussion, og praktiske øvelser. Vi vælger at bruge fagligt dygtige og kompetente undervisere. Derfor vil kursisterne blive mødt med gode undervisere med høj faglig viden. Det er kvalitet for os! Vi glæder os til samarbejdet i Kursuskatalog

4 Indholdsfortegnelse Sundheds- og sygepleje Borgere med alkoholproblemer... side 6 Opsporing og forebyggelse af diabetes... side 7 Pleje og behandling af diabetikere... side 8 Pleje og behandling af kræftpatienter... side 9 Medvirken til pleje af borgere med KOL... side 10 Tværfagligt og sektorielt samarbejde med KOL... side 11 Sårbehandling, medvirken ved sårpleje... side 12 Sårbehandling, behandlingskrævende sår... side 13 Arbejde med døende og afdøde patienter... side 14 Hospicemetoder i praksis... side 15 Magt og omsorg... side 16 Omsorg og etik i arbejdet med alvorligt syge... side 17 Forebyggende voksentandpleje i omsorgsarbejdet... side 18 Introduktion til førstehjælp... side 19 Faglig fordybelse i det kirurgiske område... side 20 Faglig fordybelse i det medicinske område... side 21 Medicin og lægemiddelbrug Medicinadministration... side 22 Kvalitet i medicinhåndtering... side 23 Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejde... side 24 Hygiejne og kost Almen fødevarehygiejne - obligatorisk certifikat... side 25 Almen fødevarehygiejne - basisuddanelsen... side 26 Håndhygiejne i socialt og pædagogisk arbejde... side 27 Generel hygiejne i socialt og pædagogisk arbejde... side 28 Samarbejde med ældre om sunde kostvaner... side 29 Kommunikation samt konflikthåndtering Sorg- og krisearbejde... side 30 Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling... side 31 Teambuilding og kommunikation... side 32 Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde... side 33 Vejledning, supervision, læring og dokumentation Praktikvejledning af PAU- og SOSUelever... side 34 Videndeling, læring og forandringsprocesser... side 35 Kollegial supervision på pæd.-/sosuområdet... side 36 4 Kursuskatalog 2010

5 Vejledning og rådgivning af patienter/klienter og pårørende... side 37 Kvalitetsudvikling og akkreditering... side 38 Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser... side 39 Brug af pc på arbejdspladsen... side 40 IT-omsorgssystemer i hjemmeplejen... side 41 Dokumentation og evaluering... side 42 Demens Tidlig opsporing af demens... side 43 Faglig fordybelse i demens... side 44 Omsorg for personer med demens... side 45 Demens sygdomskendskab, aktiviteter og livskvalitet... side 46 Rehabilitering Medvirken ved rehabilitering... side 47 Selvstændigt arbejde med rehabilitering... side 48 Neurorehabilitering af senhjerneskadede... side 49 Genoptræning af patienter med fysiske lidelser... side 50 Rehabilitering som arbejdsform... side 51 Socialpsykiatri Socialpsykiatri introduktion... side 52 Socialpsykiatri fagligt samarbejde... side 53 Arbejde med sindslidende med misbrug... side 54 Arbejdet med recovery i psykiatrien... side 55 Foredrag 2010 Sorg i bevægelse sorgreaktioner i det moderne samfund... side 56 Arbejdsglæde, motivation og drive hvad skal der til?... side 57 Andre kurser og efteruddannelsesforløb På vej mod SOSU... side 58 Grundforløb med fokus på opkvalificering af basale færdigheder... side 59 KUA Kompetenceudvikling for social- og sundhedsassistenter... side 60 Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis... side 61 Vurdering af basale færdigheder... side 62 FVU og screeningstilbud... side 63 Eksempler på øvrige kurser... side 64 Information Praktiske oplysninger om AMU m.v... side 65 Kursuskatalog

6 Borgere med alkoholproblemer At kursisten bliver i stand til at identificere almindelige symptomer på alkoholisme. Målgruppen er medarbejdere i funktion svarende til hjemmehjælpere, social- og sundhedshjælpere, beskæftigelsesvejledere m.fl., som er knyttet til den kommunale socialsektor. Desuden er uddannelsen velegnet for tilsynsførende assistente. Identificere tegn og signaler hos en borger med alkoholproblemer, for at blive i stand til at kunne yde forebyggende personlig pleje. Forebygge problemer i samarbejdet med borgere med alkoholproblemer og tackle aggressiv eller voldelig adfærd hos disse. Blive i stand til at vejlede borgere om støtte- og hjælpemuligheder. Med større sikkerhed vurdere behov for inddragelse af andre samarbejdspartnere. 5 dage Borgere med alkoholproblemer. SOSU C Herlev hold 1 Uge 12-22/3-26/3 SOSU C Herlev hold 2 Uge 44-1/11-5/11 6 Kursuskatalog 2010

7 Opsporing og forebyggelse af diabetes Uddannelsens formål er at sætte kursisterne i stand til at indgå i arbejdet med tidlig opsporing af diabetes. Målgruppen er hjemmehjælpere, socialog sundhedshjælpere, og deltagere med tilsvarende funktioner, som har eller søger beskæftigelse inden for det sociale eller omsorgsmæssige område. Ud fra kendskab til de seneste forebyggende retningslinjer om diabetesbehandling indgå i arbejdet med tidlig opsporing af borgere med uopdaget diabetes. Medvirke i forebyggelse af diabetes ud fra viden om sammenhængen mellem kost, motion, medicin og levevis. Indgå i den forebyggende indsats i forhold til senkomplikationer ved diabetes ud fra viden om de tidligste og almindeligste symptomer. Samarbejde med hjemmesygeplejen. Aanvende deres observationer af en mulig uopdaget diabetes til at vejlede borgeren om at søge læge. Vejlede borgeren og dennes pårørende om samfundets øvrige tilbud om hjælp, blandt andet diætist, socialrådgiver, diabetesskole, fodterapeut og diabetesforeninger. 5 dage Opsporing og forebyggelse af diabetes. SOSU C Herlev hold 1 Uge 3-18/1-22/1 Kursuskatalog

8 Pleje og behandling af diabetikere Formålet med kurset er, at kursisten kan udøve pleje, omsorgs- og behandlingsmetoder vedrørende diabetikere. Social- og sundhedsassistenter, plejehjemsassistenter, sygehjælpere m.fl., der arbejder eller ønsker at arbejde med grundlæggende pleje-, og omsorgsopgaver for diabetikere. Som sygehjælpere skal man gennemgå den overenskomstaftalte efteruddannelse, for at have grundlæggende viden om farmakologi og medicingivning. Blive i stand til selvstændigt og i et samarbejde at vejlede diabetikere i ordineret diabeteskost, medicin samt motion, blodsukker- og urinmålinger. Få forståelse for egen rolle og kan handle i forbindelse med opsporing og forebyggelse af sygdommen. I plejen støtte diabetikeren i mestring af sin sygdom i hverdagen udfra en forståelse for, hvilken betydning det fysisk, psykisk og socialt kan have for diabetikeren at leve med sin sygdom. Opnå kendskab til de øvrige faggrupper, der indgår i behandling og pleje af diabetikeren, for at kunne samarbejde med disse. 5 dage Pleje og behandling af diabetikere. SOSU C Herlev hold 1 Uge 11 15/3-19/3 8 Kursuskatalog 2010

9 Pleje og behandling af kræftpatienter Deltagerne kan udføre grundlæggende sundheds- og sygeplejefaglige opgaver hos patienter med forskellige kræftsygdomme i relation til forskellige behandlingsformer. Social- og sundhedsassistenter og sygehjælpere, der arbejder med kræftsyge patienter på sygehusene og i primærkommunerne. Sygehjælpere skal have gennemgået den overenskomstaftalte efteruddannelse for at have en grundlæggende viden om farmakologi og medicingivning. Få kendskab til de nyeste pleje- og behandlingsformer - såvel radikale som palliative af kræftramte, således at de bliver i stand til at medvirke ved planlægning og udførelse af et individuelt plejeforløb, og derved kan skabe bedst mulig livskvalitet for den kræftramte. Genkende de forskellige fysiske, psykiske, sociale og åndelige reaktioner hos en kræftramt og dennes pårørende og kan med respekt for det enkelte menneske, give en individuel tilpasset støtte, vejledning og omsorg. Opnå kendskab til og i et vist omfang anvende flere forskellige kommunikationsredskaber i samværet med den kræftramte og dennes pårørende. Få kendskab til forskellige private såvel som offentlige hjælpeforanstaltninger, så kursisten kan henvise til og vejlede i brug af disse. Blive i stand til at drage omsorg for sig selv og kolleger og dermed kan forebygge psykiske arbejdsskader. 2 x 5 dage Pleje og behandling af kræftpatienter. SOSU C Herlev hold 1 Uge 12 22/3-26/3 uge 15 12/4-16/4 Kursuskatalog

10 Medvirken til pleje af borgere med KOL Ud fra kendskab til sygdommen KOL (kronisk obstruktiv lungelidelse) kan kursisten i det daglige arbejde observere sygdommen, medvirke i plejeopgaverne i forbindelse med behandlingen og samarbejde med det tværfaglige team omkring borgeren med KOL. Social- og sundhedshjælpere og andre medarbejdere i lignende jobfunktioner. På baggrund af kendskab til sygdommen KOL (kronisk obstruktiv lungelidelse) observere sygdommen i det daglige arbejde. Medvirke i plejeopgaverne i forbindelse med behandlingen og samarbejde med det tværfaglige team omkring borgeren med KOL. Vejlede i forebyggelse af KOL og kan inddrage andre faggrupper og netværk i arbejdet med at forebygge forværring og indlæggelse. Deltage i en rehabiliteringsindsats i forhold til KOL og dermed fremme borgerens mestringsevne og egenomsorg. I samarbejdet med borgeren blive gjort bevidst om betydningen af egen kommunikation. Fagligt dokumentere sine handlinger og observationer i forhold til visitators helhedsvurdering. 5 dage Medvirken til pleje af borgere med KOL. SOSU C Herlev hold 1 Uge 33 16/8-20/8 10 Kursuskatalog 2010

11 Tværfagligt og sektorielt samarbejde med KOL Kursisterne kender årsagerne til KOL (kronisk obstruktiv lungelidelse) og kan identificere sygdommen. Kursisten selvstændigt kan udøve plejeopgaver i forhold til ordineret behandling, observere og handle, når sygdommen er velbehandlet, og medvirke til plejeopgaver i det akutte forløb. Social- og sundhedsassistenter og lignende jobfunktioner fra alle sektorer, som har erfaring fra arbejdet med borgere med KOL. Kende årsagerne til KOL (kronisk obstruktiv lungelidelse) og kan identificere sygdommen. Udøve plejeopgaver i forhold til ordineret behandling, observere og handle, når sygdommen er velbehandlet og medvirke til plejeopgaver i det akutte forløb. Vejlede i forebyggelse af KOL og kan følge op på forebyggelsen ved at inddrage tværfaglige og tværsektorielle samarbejdspartnere samt netværket. Igangsætte en rehabiliteringsindsats i forhold til KOL og dermed fremme borgerens mestringsevne og egenomsorg. Ved forværring af sygdommen vidererapportere til det tværfaglige team og derved forebygge forværring af sygdommen samt indlæggelse. I samarbejdet med borgeren reflektere over betydningen af egen kommunikation. Desuden fagligt dokumentere og begrunde sine handlinger og observationer i forhold til visitators helhedsvurdering. 5 dage Tværfagligt og sektorielt samarbejde med KOL. SOSU C Herlev hold 1 Uge 10-8/3-12/3 Kursuskatalog

12 Sårbehandling, medvirken ved sårpleje Formålet med uddannelsen er, at kursisten kan medvirke ved sårpleje. Social- og sundhedshjælpere og lignende. Erhverve viden og færdigheder, og medvirke ved sårpleje. 3 dage Sårbehandling, medvirken ved sårpleje. SOSU C Herlev hold 1 Uge 18 3/5-5/5 SOSU C Herlev hold 2 Uge 38 20/9-22/9 12 Kursuskatalog 2010

13 Sårbehandling, behandlingskrævende sår Uddannelsen giver kursisten viden og færdigheder, som sætter dem i stand til at arbejde med behandlingskrævende sår. Social- og sundhedsassistenter. Uddannelsens mål er, at kuristen kan Yde pleje og omsorg til mennesker med behandlingskrævende sår på sygehuse og i borgernes egne hjem. 3 dage Sårbehandling, behandlingskrævende sår. SOSU C Herlev hold 1 Uge 6 8/2-10/2 SOSU C Herlev hold 2 Uge 23 7/6-9/6 SOSU C Herlev hold 3 Uge 39 27/9-29/9 SOSU C Herlev hold 4 Uge 49 6/12-8/12 Kursuskatalog

14 Arbejde med døende og afdøde patienter Formålet med kurset er, at kursisten bliver i stand til at varetage opgaver såvel praktiske som psykologiske i arbejdet med alvorligt syge og døende patienter, afdøde samt deres pårørende. Kurset henvender sig til servicemedarbejdere, der ønsker kompetencer til at arbejde med døende og afdøde patienter. Varetage praktiske opgaver og arbejde med terminale patienter, afdøde og pårørende efter gældende procedurer. Ved lejring og forflytning af døende patienter kan tage højde for de særlige fysiske symptomer, der kan være i terminalstadiet. Deltage aktivt i at istandgøre afdøde. Arbejde med døende og afdøde inden for de etiske rammer, der sættes af den døendes eller afdødes religiøse overbevisning og ønsker. Genkende de normale sorg- og krisereaktioner hos den døende patient og reagere hensigtsmæssigt i kontakten med både den døende og de pårørende. 5 dage. 550,- kr Arbejde med døende og afdøde patienter. Kursusafvikling SOSU C Herlev hold 1 Uge 4-25/1-29/1 SOSU C Herlev hold 2 Uge 20-17/5-21/5 SOSU C Herlev hold 3 Uge 47-22/11-26/11 14 Kursuskatalog 2010

15 Hospicemetoder i praksis Formålet med uddannelsen er, at kursisterne kan anvende hospicemetoder i praktisk arbejde i forhold til døende og deres pårørende. Målgruppen er personer, der har erfaringer fra arbejdet som social- og sundhedsassistenter. Erhverve sig viden og redskaber i arbejdet med døende og deres pårørende inden for rammen af de metoder, der har udviklet sig vedrørende hospicearbejdet. 5 dage Hospicemetoder i praksis. SOSU C Herlev hold 1 Uge 11 15/3-19/3. tilmelding i venstre side og vælg dernæst Kursuskatalog

16 Magt og omsorg Uddannelsens mål er, at kursisterne i omsorgen for borgeren kan tage udgangspunkt i borgerens oplevede behov for hjælp og støtte og kan yde denne på en værdig og respektfuld måde ud fra reglerne om magtanvendelse. Kursisterne har erfaring fra arbejdet som omsorgsmedhjælpere, værkstedsassistenter, medhjælpere på døgninstitutioner, social- og sundhedshjælpere eller personlige hjælpere. I samværet med og omsorgen for borgeren tage udgangspunkt i borgerens oplevede behov for hjælp og støtte og yde denne på en værdig og respektfuld måde ud fra reglerne om magtanvendelse. Kende adfærd, der viser, at borgeren ikke oplever behov for hjælp og kan analysere baggrunden for, at borgeren vægrer sig ved omsorgsydelsen. Udarbejde handleplaner, der giver mulighed for omsorgsydelse uden anvendelse af magt. Anvende de gældende indberetningsskemaer og kender det formelle arbejde omkring indberetning og anmodning om indgreb i selvbestemmelsesretten. 4 dage Magt og omsorg. SOSU C Herlev hold 1 Uge 31 2/8-5/8 16 Kursuskatalog 2010

17 Omsorg og etik i arbejdet med alvorligt syge Formålet med kurset er, at kursisten efter endt uddannelse har erhvervet færdigheder i at kunne varetage de specielle omsorgs- og plejeopgaver, der knytter sig til arbejdet med alvorligt syge mennesker i eget hjem. Social- og sundhedshjælpere med flere. Medvirke i arbejdet med alvorligt syge i eget hjem. Genkende forskellige palliative metoder, der kan tilbydes den syge, og kan medvirke i behandlingen. Kende de etiske dimensioner i omsorgsarbejdet og sin egen rolle i det tværfaglige samspil. Medvirke til vejledning om offentlige og private tilbud til alvorligt syge og deres pårørende. Forebygge psykisk betingede arbejdsskader, bl.a. gennem samtaler med kolleger. 5 dage Omsorg og etik i arbejdet med alvorligt syge. SOSU C Herlev hold 1 uge 41 11/10-15/10 Kursuskatalog

18 Forebyggende voksentandpleje i omsorgsarbejdet Efter endt uddannelse er kursisten i stand til at vurdere, observere og udføre sufficient forebyggende tandpleje hos borgeren. Uddannelsen henvender sig til personer, der i deres daglige arbejde varetager pleje og omsorg og via dette har mulighed for at identificere behovet for forebyggende tandpleje. Dvs. social- og sundhedspersonale og pædagogisk personale, der arbejder med borgere, der har fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser. I forbindelse med den daglige pleje og omsorg vurdere behovet for hjælp til daglig tandpleje hos den enkelte borger med udgangspunkt i dennes funktionsniveau. Udføre den daglige tandpleje ud fra kendskab til etiske dilemmaer, herunder risiko for omsorgssvigt. Genkende de mest almindelige tandproblemer og tandsygdomme og kan vurdere, om der er behov for inddragelse af den almindelige voksentandpleje, omsorgstandplejen eller specialtandplejen. 2 dage Forebyggende voksentandpleje SOSU C Herlev hold 1 Uge 16-19/4-20/4 18 Kursuskatalog 2010

19 Introduktion til førstehjælp Formålet med kurset er, at kursisten bliver orienteret om og har elementære færdigheder i nødflytning, livreddende førstehjælp og alarmering. Kurset er godkendt af Dansk Førstehjælp, hvorfor kursusbeviset er godkendt alle steder, også i forbindelse med kørekort. Alle har adgang til uddannelsen. Gengive livreddende førstehjælp. Foretage hjerte-lunge-redning. Forklare hvordan ulykken standses og udføre nødflytning på jord og fra bil. Forklare, hvorfor alle tilskadekomne skal sikres luft til lungerne og blod til hovedet. Undersøge om en person er bevidstløs, og om han trækker vejret. Lægge en person i aflåst sideleje, standse en sprøjtende blødning. Formulere en korrekt alarmering. Foretage førstehjælp ved sygdom og ved tilskadekomst. 2 dage. 1000,- kr. IDV Introduktion til førstehjælp. SOSU C Herlev hold 1 Uge 6-8/2-9/2 SOSU C Herlev hold 2 Uge 19-10/5-11/5 SOSU C Herlev hold 3 Uge 33-16/8-17/8 SOSU C Herlev hold 4 Uge 43-25/10-26/10 Kursuskatalog

20 Faglig fordybelse i det kirurgiske område Formålet med udviklingskurset er at understøtte social- og sundhedsassistentens kompetenceafklaring ved at sammentænke viden med praksislæring via faglig sparring/ supervision. Kursusforløbet strækker sig over et 1 år og indeholder: 4 teori moduler, fordybelsesopgaver i egen praksis mellem hver modul., løbende supervision og faglig vejledning samt praksisrelateret afslutningsprojekt. Social- og sundhedsassistenter med minimum 1½ års erfaring fra en kirurgisk afdeling. Det anbefales, at deltageren har gennemført farmakologi Arbejde med en mulig rehabilitering af den akut indlagte kirurgiske patient på sygehusene og indgå i relationer med patienter i krise, herunder forholde sig konstruktivt til etiske og moralske problemstillinger i plejen. Arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende med udgangspunkt i de specifikke sygdoms- og evt. almene sundhedsproblemer og begrunde plejen på baggrund af kvalificerede skøn og medvirke til kvalitetsudvikling af plejen og patientbehandlingen. Metodisk indsamle og bearbejde patientdata herunder opnå indsigt i it-plejesystemer. Formidle samarbejdet mellem patienten og social- og sundhedspersonalet fra indlæggelse på afdelingen til patientens udskrivelse. Indgå i relationer med patienter med kroniske og/eller livstruende sygdomme og medvirke ved patientens sorgbearbejdning og deltage i, gennemføre og evaluere pleje af patienter, der ikke har udsigt til helbredende behandling. 30 dage fordelt over et år. Kurset består af 4 AMU-kurser: Kirurgisk fordybelsesmodul Generel hygiejne Arbejdsmiljø, etik og adfærd Kollegial supervision SOSU C Herlev hold Modul 1: Uge /1 + uge 5 1-4/2 Modul 2: Uge /4 + uge /4 Modul 3: Uge /9 + uge /9 Modul 4: Uge /11 + uge /11 Uge 48-29/11-2/12 SOSU C Herlev hold Modul 1: Uge /10 + uge /10 Modul 2: Uge /12 + uge /12 Modul 3: Uge /2 + uge 9-28/2-3/3 Modul 4: Uge /5 + uge /5 Uge /5 på skolens hjemmeside: gå ind under kursusafdeling, find kurser og tilmelding i venstre side og vælg dernæst 20 Kursuskatalog 2010

21 Faglig fordybelse i det medicinske område Formålet med udviklingskurset er at understøtte social- og sundhedsassistentens kompetenceafklaring ved at sammentænke viden med praksislæring via faglig sparring/supervision. Kursusforløbet strækker sig over et 1 år og indeholder: 4 teori moduler, fordybelsesopgaver i egen praksis mellem hver modul., løbende supervision og faglig vejledning samt praksisrelateret afslutningsprojekt. Social- og sundhedsassistenter med minimum 1½ års erfaring fra en medicinsk afdeling. Det anbefales, at deltageren har gennemført farmakologi Arbejde med en mulig rehabilitering af den akut indlagte medicinske patient på sygehusene og indgå i relationer med patienter i krise, herunder forholde sig konstruktivt til etiske og moralske problemstillinger i plejen. Arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende med udgangspunkt i de specifikke sygdoms- og evt. almene sundhedsproblemer og begrunde plejen på baggrund af kvalificerede skøn og medvirke til kvalitetsudvikling af plejen og patientbehandlingen. Metodisk indsamle og bearbejde patientdata herunder opnå indsigt i it-plejesystemer. Formidle samarbejdet mellem patienten og social- og sundhedspersonalet fra indlæggelse på afdelingen til patientens udskrivelse. Indgå i relationer med patienter med kroniske og/eller livstruende sygdomme og medvirke ved patientens sorgbearbejdning og deltage i, gennemføre og evaluere pleje af patienter, der ikke har udsigt til helbredende behandling. 30 dage fordelt over et år. Kurset er sammensat af 2 AMU-kurser: Pleje ved akut medicinsk sygdom Pleje ved kronisk medicinsk sygdom. SOSU C Herlev hold Modul 1: Uge /2 + uge /2 Modul 2: Uge /3 + uge /3 Modul 3: Uge /8 + uge /8 Modul 4: Uge /10 + uge /11 + Uge /11, Modul 5: Uge 3-18/1 SOSU C Herlev hold Modul 1: Uge /9 + uge /9 Modul 2: Uge 48 29/11-2/12 + uge /12 Modul 3: Uge 5 31/1-3/2 + uge 6 7-8/2 Modul 4: Uge /5 + uge /5 + Uge /5 Modul 5: Uge 34 23/8 Kursuskatalog

22 Medicinadministration Formålet med kurset er, at kursisten selvstændigt kan administrere lægemidler til den enkelte borger/patient. Social- og sundhedsassistenter ansat i den primære og sekundære sundhedssektor. Der anbefales mindst ½ års praktisk arbejde efter endt grunduddannelse. Uddannelsens mål er, at kursisten Ved uddannelsens afslutning har øget egen handlekompetence gennem tilegnet viden om lægemidlers virkninger og bivirkninger. Tilegner sig viden så kursisten kan agere hensigtsmæssigt for at undgå medicinudløste forgiftningstilstande. Har fået øget handlekompetence i forhold til sikkerhedsforanstaltninger i omgangen med lægemidler, herunder patientidentifikation, bortskaffelse af lægemidler og sikkerhedsforanstaltninger rettet mod personalet. Har viden om inddragelse af relevante samarbejdspartnere i forbindelse med medicingivning. 5 dage Medicinadministration. SOSU C Herlev hold 1 Uge 3-18/1-22/1 SOSU C Herlev hold 2 Uge 8-22/2-26/2 SOSU C Herlev hold 3 Uge 16-19/4-23/4 SOSU C Herlev hold 4 Uge 20-17/5-21/5 SOSU C Herlev hold 5 Uge 25-21/6-25/6 SOSU C Herlev hold 6 Uge 33-16/8-20/8 SOSU C Herlev hold 7 Uge 36-6/9-10/9 SOSU C Herlev hold 8 Uge 40-4/10-8/10 SOSU C Herlev hold 9 Uge 46-15/11-19/11 SOSU C Herlev hold 10 Uge 49-6/12-10/12 22 Kursuskatalog 2010

23 Kvalitet i medicinhåndtering Formålet med uddannelsen er, at kursisten får mulighed for at fordybe sig i medicinhåndtering samt arbejde med sine kompetencer vedrørende medicinadministration. Social og sundhedsassistenter ansat i den primære og sekundære sundhedssektor. Der anbefales mindst et ½ års praktisk arbejde efter endt grunduddannelse. Kvalificere i egen praksis med medicinhåndtering. Bidrage til større sikkerhed i opgaveløsning i omgangen med lægemidler samt bidrage til at reducere utilsigtede hændelser. Iagttage, beskrive og analysere egen daglig praksis i relation til medicinhåndtering samt få øget handlekompetence. Dokumentere og evaluere mål i social- og sundhedsarbejde. Blive bevidst om egne kompetencer i relation til medicinadministration. Planlægge og gennemføre en vejledningsog/eller rådgivningsindsats. 13 dage. Kurset består af 3 AMU-kurser: Medicinadministration Dokumentation og evaluering Vejledning og rådgivning. SOSU C Herlev hold 1 Modul 1: Uge 14 6/4-8/4 Modul 2: Uge 19 10/5-12/5 Modul 3 Uge 21 25/5-28/5 Modul 4:: Uge 23 9/6-11/6 SOSU C Herlev hold 2 Modul 1: Uge 34 25/8-27/8 Modul 2: Uge 36-6/9-8/9 Modul 3 Uge 37-13/9-16/9 Modul 4:: Uge 38-22/9 24/9 Kursuskatalog

24 Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet Formålet med kurset er, at kursisten bliver orienteret om hjælperens håndtering af lægemidler. Uddannelsen retter sig mod personer, der har erfaring fra arbejdet som social- og sundhedshjælpere, omsorgsmedhjælpere, personer med pædagogisk grunduddannelse, personlige hjælpere eller personer med lignende jobfunktioner. Medvirke ved administration af borgerens brug af medicin. Observere og reagere hensigtsmæssigt på afvigelser fra borgerens normale fysiske og psykiske funktioner og adfærd i relation til borgerens brug af lægemidler. Videregive relevante informationer og observationer til tværfaglige samarbejdspartnere. Opnå kendskab til de almindeligst forekommende lægemidlers virkning og eventuelle bivirkninger. 3 dage Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet. SOSU C Herlev hold 1 Uge 9 1/3-3/3 SOSU C Herlev hold 2 Uge 38 20/9-22/9 24 Kursuskatalog 2010

25 Almen fødevarehygiejne obligatorisk certifikat Formålet med kurset er, at kursisterne efter uddannelsen kan gennemføre den obligatoriske certifikatprøve og få udstedt bevis herpå. Medarbejdere (faglærte/ikke-faglærte) beskæftigede med fremstilling af levnedsmidler/ fødevarer til salg. Opnår kendskab til mikroorganismer i fødevarer, deres forekomst, vækst og udbredelse samt hvordan man hæmmer deres udvikling. Anvende lovgivningens bestemmelser for fremstilling af levnedsmidler. Udføre egenkontrol og udpege kritiske kontrolpunkter. Fastlægge og følge op på fastlagte overvågningsprocedurer. Efterleve pricipperne for god personlig hygiejne og produktionshygiejne. 3.2 dage. 352,- kr Almen fødevarehygiejne. SOSU C Herlev hold 1 Uge 5-3/2-5/2 SOSU C Herlev hold 2 Uge 12-22/3-24/3 SOSU C Herlev hold 3 Uge 21-26/5-28/5 SOSU C Herlev hold 4 Uge 33-16/8-18/8 SOSU C Herlev hold 5 Uge 38-20/9-22/9 SOSU C Herlev hold 6 Uge 47-22/11-24/11 Kursuskatalog

26 Almen fødevarehygiejne basisudddannelsen Formålet med uddannelsen er, at kursisten får indsigt i de grundlæggende principper for fødevarehygiejne, og kan behandle og opbevare fødevarer på en hygiejnisk forsvarlig måde. Der udstedes et kursusbevis efter endt Den lokale fødevareregion kan vejlede om hvorvidt basisuddannelsen er tilstrækkelig, eller om certifikatuddannelsen i Almen fødevarehygiejne er påkrævet. Uddannelsen retter sig mod personer, der behandler fødevarer, hvor der kun er en begrænset sundhedsmæssig risiko, eller som behandler et begrænset varesortiment, som fx opvarmning af pølser, brød, pommes frites og andre lignende produkter. Behandling af bakeoff af brød eller fremstilling af smørrebrød med ost og andre ikke let fordærvelige pålægstyper. Opnå kendskab til mikroorganismer/ bakterier i fødevarer. Få kendskab til fødevarebårne sygdomme Få kendskab til regler om tilberedning og opbevaring af fødevarer. Kende til egenkontrol. Kende til personlig hygiejne. Kende til fødevarehygiejnens funktion ved tilsyn. På basisuddannelsen er undervisningen ikke så dybtgående som på certifikatuddannelsen. Der vil især blive fokuseret på regler om personlig hygiejne og temperaturforhold ved opbevaring, optøning, opvarmning og nedkøling af fødevarer, rengøring samt regler om egenkontrol. 1 dag. 800,- kr inkl. et undervisningshæfte. I Almen fødevarehygiejne. SOSU C Herlev hold 1 Uge 6 9/2 SOSU C Herlev hold 2 Uge 19 11/5 SOSU C Herlev hold 4 Uge 37 15/9 SOSU C Herlev hold 5 Uge 46 18/11 26 Kursuskatalog 2010

27 Håndhygiejne i socialt og pædagogisk arbejde Formålet med uddannelsen er, at kuristen forstår betydningen af og kan foretage en korrekt håndhygiejne. Uddannelsen henvender sig til medarbejdere, som deltager i leveringen af offentlige serviceydelser indenfor såvel social- og sundhedssektoren som det pædagogiske område. Varetage en korrekt håndhygiejne, herunder brug af handsker, og kender smitterisikoen ved brug af smykker samt betydningen af korrekt rengøring af håndvaske. Vælge hensigtsmæssigt vedrørende brug af sæbetyper og iagttage foranstaltninger, der skåner hænderne. Forstå betydningen af den korrekt udførte håndhygiejne som vigtig faktor til at mindske smittespredning, såvel på institutioner som i den enkelte borgers eget hjem. Tage ansvar for, at håndhygiejne bliver en naturlig del af arbejdsdagen. Videregive viden om håndhygiejniske principper til nyt personale og praktikanter. 1 dag Håndhygiejne. SOSU C Herlev hold 1 Uge 19-10/5 SOSU C Herlev hold 2 Uge 45-8/11 Kursuskatalog

28 Generel hygiejne i socialt og pædagogisk arbejde Kursisten kan på baggrund af den tilførte viden om, hvordan og hvorfor de hygiejniske principper skal bruges i dagligdagen, være med til at mindske smittespredning, såvel på institutioner som i den enkelte borgers eget hjem. Uddannelsen henvender sig til medarbejdere, som deltager i leveringen af offentlige serviceydelser inden for såvel social og sundhedssektoren som det pædagogiske område. Med baggrund i viden om de hygiejniske principper og mulige smitteveje medvirke til at mindske smittespredning på institutionerne og i den enkelte borgers eget hjem. Kende og anvende de mest kendte desinfektionsmidler og kender til forholdet mellem antibiotika og resistente bakterier. I det daglige indgå i arbejdet med at mindske risikoen for uhensigtsmæssig anvendelse af antibiotika. Videregive nyt personale og praktikanter viden om de hygiejniske forholdsregler på arbejdspladsen samt gøre opmærksom på, at god hygiejne er en naturlig del af arbejdet. 2 dage Generel hygiejne. SOSU C Herlev hold 1 Uge 19-11/5-12/5 SOSU C Herlev hold 2 Uge 45-9/11-10/11 28 Kursuskatalog 2010

29 Samarbejde med ældre om sunde kostvaner Deltagerne får redskaber til at indgå i et samarbejde med den ældre vedr. sunde kostvaner for at forebygge fejl- og underernæring. Målgruppen er social- og sundhedshjælpere eller deltagere med tilsvarende kvalifikationer, som beskæftiger sig med ældre i eget hjem. Arbejde forebyggende i samarbejde med den ældre borger for at undgå fejl- og underernæring. Observere og beskrive den ældre borgers kost- og drikkevaner og give eventuelle forslag til kostændringer i forhold til den ældre borgers sundhed. Støtte og motivere den ældre i at vedligeholde eller omlægge kost- og drikkevaner. Henvise den ældre borger til forskellige tilbud og institutioner for at vedligeholde eller ændre den ældre borgers kostvaner. 3 dage. Deltagerbetaling Samarbejde med ældre om sunde kostvaner. SOSU C Herlev hold 1 Uge 8 24/2-26/2 Kursuskatalog

30 Sorg- og krisearbejde Formålet med kurset er, at kursisten bliver i stand til at varetage de praktiske, sociale og psykologiske opgaver i kontakten med sorgog kriseramte, døende og deres pårørende. Social- og sundhedshjælpere, portører, serviceassistenter, hjemmehjælpere, pædagogisk personale eller andre med tilsvarende kvalifikationer og funktioner. Arbejde med omsorgs- og det pædagogiske område i institutioner og i borgernes egne hjem. Samarbejde med sorg- og kriseramte, døende og disses pårørende. Være opmærksom på betydningen af egen adfærd over for den sorg- og kriseramte, og kan anvende empati og aktiv lytning i samarbejdet. Genkende reaktioner på det normale sorgeller kriseforløb hos børn og voksne og kan bruge disse observationer i omsorgen for de sorg- og kriseberørte. Give orientering om relevante offentlige og private tilbud. Medvirke til at forebygge psykisk betingede arbejdsskader gennem samtaler med kolleger. 5 dage Sorg og krisearbejde i omsorgsområdet og det pædagogiske område. SOSU C Herlev hold 1 Uge 11-15/3-19/3 SOSU C Herlev hold 2 Uge 23-7/6-11/6 SOSU C Herlev hold 3 Uge 39-27/9-1/10 30 Kursuskatalog 2010

31 Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling Formålet med kurset er, at det personale, der er beskæftiget med klienter, hvor muligheden for voldsudøvelse fra klientens side er tilstede, får redskaber, der giver mulighed for at håndtere volden i behandlingen af klienten. Kursisterne skal være i beskæftigelse som omsorgsmedhjælpere, værkstedsassistenter, medhjælpere på døgninstitutioner, klubmedarbejdere, pædagogmedarbejdere, hjemmehjælpere, portører, tilsynsførende assistenter, social- og sundhedshjælpere eller beskæftigelsevejledere. Håndtere voldssituationer, der opstår i forbindelse med arbejdet inden for det pædagogiske og social- og sundhedsfaglige område, ud fra gældende regler og lovgivning. Støtte og fastholde udviklingsperspektivet i behandlingen af den voldelige klient både i forbindelse med og efter den voldelige klientadfærd. Arbejde konfliktdæmpende og voldsforebyggende. Opnå indsigt i klienternes baggrund for voldsudøvelse og de magt-/afmagtsmekanismer, der optræder i hjælperforholdet. Støtte og handle omsorgsfuldt over for både offer, udøver og observatør under og efter en voldsepisode og kan selvstændigt medvirke til, at vold anses som et fælles anliggende på arbejdspladsen. 5 dage Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling. SOSU C Herlev hold 1 Uge 6-8/2-12/2 SOSU C Herlev hold 2 Uge 20-17/5-21/5 SOSU C Herlev hold 3 Uge 38-20/9-24/9 SOSU C Herlev hold 4 Uge 47-22/11-26/11 Kursuskatalog

32 Teambuilding og kommunikation Formålet med kurset er, at kursisten kan medvirke til at fremme teamudviklingsprocesserne samt medvirke til at forbedre kommunikationen på arbejdspladsen og i teams, herunder løse kommunikationsproblemer og formulere klare krav til meddelelser imellem medarbejdergrupperne. Deltagerne skal være i beskæftigelse som omsorgsmedhjælpere, værkstedsassistenter, medhjælpere på døgninstitutioner, klubmedarbejdere, pædagogmedarbejdere, hjemmehjælpere, portører, tilsynsførende assistenter, social- og sundhedshjælpere eller beskæftigelsevejledere. Medvirke til at forbedre kommunikationen i virksomheden og i dens teams, herunder isolere og løse kommunikationsproblemer og omsætte væsentlige informationer til beslutning og handling. Forbedre egen kommunikation og derigennem meddele sig med færre fortolkningsmuligheder og skille væsentlige meddelelser fra uvæsentlige herunder beskrive informationsstrømme i virksomheden. Anvende informationsteknologiske hjælpemidler i arbejdet med kommunikation. Definerer forbedringsområder i en gruppe og derved øge kompetencen til at løse opgaver og nå mål. Anvende en lærings- og teamrollemodel samt foretage procesanalyse og efterfølgende iværksætte de støtteaktiviteter, der skal til for at fremme teamudviklingsprocessen. 5 dage. 850,- kr. Kurset er sammensat af 2 AMU-kurser Kommunikation i teams (510,- kr) Teambuilding (340,- kr). SOSU C Herlev hold 1 Uge 8-22/2-26/2 SOSU C Herlev hold 2 Uge 47-22/11-24/11 32 Kursuskatalog 2010

33 Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde Kursisterne kan forebygge og håndtere konflikter i det daglige arbejde. De kan medvirke til at skabe et konflikthåndterende miljø i gruppen ved at skabe rammer, der kan udvikle brugernes kompetencer til at forebygge og løse konflikter. Pædagogmedhjælpere, dagplejere, klubmedarbejdere, sosuhjælpere m.fl. Forebygge og håndtere konflikter i det daglige pædagogiske arbejde. Medvirke til at skabe et konflikthåndterende miljø i gruppen ved at skabe rammer, der kan udvikle brugernes kompetencer til at forebygge og løse konflikter. Skabe konfliktforståelse og kan anvende forskellige konfliktløsningsmodeller. Lære egne konfliktmønstre og kan anvende relevante roller i brugernes konflikter eller i de konflikter, som de selv er en del af. 5 dage Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde. SOSU C Herlev hold 1 Uge 6-8/2-12/2 SOSU C Herlev hold 2 Uge 16-19/4-23/4 Kursuskatalog

34 Praktikvejledning af PAU- og SOSUelever Formålet med uddannelsen er, at kursisten i samarbejde med praktikansvarlige og andre vejledere kan planlægge, gennemføre og evaluere praktikforløb for social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og pædagogmedhjælpere. Medarbejdere, der som led i deres arbejde arbejder med vejledning af elever inden for det pædagogiske område eller social- og sundhedsområdet. : Tilrettelægge vejledningen af elever, som er i praktikuddannelse som pædagogmedhjælpere, social- og sundhedshjælpere eller social- og sundhedsassistenter, og vejlede og støtte i brug af uddannelsesbog, logbog samt selvrefleksion. Medvirke til, at eleven udvikler færdigheder, viden og holdninger ift. jobbets krav gennem udførelse af og refleksion over arbejdsopgaver inden for fagområdet. Medvirke til, at eleven udvikler kommunikative kompetencer, og aktivt indgår i planlægningen og gennemførelsen af praktikforløbet. Give positiv feedback til eleven Støtte og udfordre eleven fagligt og personligt og lærer at arbejde kreativt og se valgmuligheder frem for rutiner. Medvirke til, at eleven udvikler fagligt begrundede forudsætninger for at vurdere og forbedre egne standpunkter og forbedrer sin praksis. Evaluere eleven mundtligt og skriftligt ud fra praktikmål og kompetencekrav. 10 dage Praktikvejledning. SOSU C Herlev hold 1 Modul 1: Uge 3 18/1-20/1 Modul 2: Uge 6-8/2-11/2, Modul 3: Uge 11-15/3-17/3 SOSU C Herlev hold 2 Modul 1: Uge 13-29/3-31/3 Modul 2: Uge 16-19/4-22/4 Modul 3: Uge 20-17/5-19/5 SOSU C Herlev hold 3 Modul 1: Uge 32-9/8-11/8 Modul 2: Uge 36-6/9-9/9 Modul 3: Uge 41-11/10-13/10 SOSU C Herlev hold 4 Modul 1: Uge 43-25/10-27/10 Modul 2: Uge 47-22/11-25/11 Modul 3: Uge 50-13/12-15/12 Vi udbyder også hold i uge 3, 4 og 9. For nærmere besked kontakt os. 34 Kursuskatalog 2010

35 Videndeling, læring og forandringsprocesser Medvirke til at skabe og understøtte netværk for erfaringsudveksling herunder anvende forskellige metoder, teknikker og tekniske hjælpemidler med henblik på at sætte kolleger i stand til at udføre eller forbedre udførelsen af opgaver tilfredsstillende. Kursisterne skal være i beskæftigelse som omsorgsmedhjælpere, værkstedsassistenter, medhjælpere på døgninstitutioner, klubmedarbejdere, pædagogmedarbejdere, hjemmehjælpere, portører, tilsynsførende assistenter, social- og sundhedshjælpere eller beskæftigelsevejledere. Uddannelsens mål er, at kursisterne kan Medvirke til at understøtte produktionsgrupper i at være selvudviklende. Medvirke til at skabe og understøtte netværk for erfaringsudveksling inden for eget jobområde og anvende metoder, teknikker og tekniske hjælpemidler med henblik på at sætte kolleger i stand til at udføre eller forbedre udførelsen af opgaver til et tilfredsstillende kvalitetsniveau. Anvende værktøjer og metoder, der fremmer forandringsprocesser. Forstå egen rolle i en forandringsproces og kan tage aktivt del i ændring af organisering og strukturering af arbejdsgange, problembehandlingsprocesser og andre dynamiske processer. 5 dage. 670,- kr. Kurset er sammensat af 2 AMU-kurser: Videndeling og læring (330,- kr) Medarbejdere som deltager i forandringsprocesser (340,-kr). SOSU C Herlev hold 1 Uge 5-1/2-5/2 SOSU C Herlev hold 2 Uge 37-13/9-17/9 Kursuskatalog

36 Kollegial supervision på pæd-/sosuområdet Formålet med uddannelsen er, at kursisterne ud fra kendskab til grundlæggende principper og metoder kan give og modtage kollegial supervision. Målgruppen er personer, der arbejder inden for det pædagogiske område og/eller socialog sundhedsområdet. Give og modtage kollegial supervision inden for det pædagogiske eller sociale og sundhedsfaglige arbejdsområde ud fra kendskab til de grundlæggende principper og metoder. Bidrage til at udvikle en dialogbaseret arbejdspladskultur. Gennem refleksion og spørgeprocesser medvirke til at udvikle personlige og faglige kompetencer både hos sig selv og kolleger. 5 dage Kollegial supervision på pæd. og sosu-området. SOSU C Herlev hold 1 Uge 10-8/3-12/3 SOSU C Herlev hold 2 Uge 40-4/10-8/10 36 Kursuskatalog 2010

37 Vejledning og rådgivning af patienter/klienter og pårørende Formålet med kurset er, at kursisterne får styrket deres færdigheder i selvstændigt at kunne vejlede og rådgive patienter, klienter og pårørende. Målgruppen er medarbejdere i funktioner svarende til social- og sundhedsassistenter ansat i den primære og den sekundære sundhedssektor. Skelne mellem rådgivning og vejledning og selvstændigt planlægge og gennemføre en vejlednings- og/eller rådgivningsindsats inden for aktivitets-, pleje- og omsorgsområdet med respekt for patientens/klientens og de pårørendes helhedssituation. Kende deres egen rolle og deres adfærds betydning i samspillet med patient/klient og pårørende og kan reflektere over dette og således kvalificere fremtidig vejledning og rådgivning til den enkelte. Genkende de juridiske aspekter som tavshedspligt, omgang med personfølsomme data og lignende i forbindelse med vejleder-rådgiverrollen. Tage højde for etiske dilemmaer i rådgivnings- og vejledningsfunktionen. 5 dage Vejledning og rådgivning af patienter/ klienter og pårørende. SOSU C Herlev hold 1 Uge 9 1/3-5/3 Kursuskatalog

38 Kvalitetsudvikling og akkreditering Kursisten kan arbejde med kvalitetsudvikling og akkreditering ud fra viden om sundhedsvæsenets kvalitetsbegreber- og definitioner og den danske kvalitetsmodel. Kursisten kan gøre opmærksom på uhensigtsmæssige arbejdsgange og forstår formålet med kvalitetsudviklingsarbejdet, herunder akkreditering, og kan indgå i arbejdet med selvevaluering, audits samt opfølgning på resultaterne. Endvidere kan kursisten medvirke til fortsat kvalitetsudvikling og kvalitetsstyring samt bidrage til løsningsforslag ud fra kvalitetscirklen. Social- og sundhedsassistenter, der arbejder på sygehuse. Bidrage til, at relevante retningslinjer og vejledninger følges i det daglige plejearbejde, ud fra viden om Sundhedsvæsenets kvalitetsbegreber og -definitioner og den danske kvalitetsmodel. Forstå formålet med kvalitetsudviklingsarbejdet, herunder akkreditering, og kan indgå i arbejdet med selvevaluering, audits samt opfølgning på resultaterne. I det daglige arbejde løbende vurdere sin egen praksis i forhold til målene for arbejdet og forventningerne fra patienterne og brugerne. Medvirke til fortsat kvalitetsudvikling og kvalitetsstyring samt bidrage til løsningsforslag ud fra kvalitetscirklen. 2 dage Kvalitetsudvikling og akkreditering. SOSU C Herlev hold 1 Uge 10 8/3-10/3 SOSU C Herlev hold 2 Uge 36 6/9-8/9 38 Kursuskatalog 2010

39 Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser Kursisten lærer om patientsikkerhed og vigtigheden af at formidle relevant viden og relevante observationer. Kursisten ved, hvem der kan indrapportere utilsigtede hændelser, og kender sin egen forpligtelse til at rapportere utilsigtede hændelser samt proceduren herfor. Kursisten ved, at indrapporteringssystemet har et læringssigte og lærer om kerneårsagsanalyse. Social- og sundhedsassistenter, der arbejder på sygehuse. I det daglige plejearbejde være opmærksom på patientsikkerhed og kender sin egen rolle i forhold til at formidle relevant viden og relevante observationer. Indrapportere utilsigtede hændelser, og kender sin egen forpligtelse til at rapportere sådanne, samt proceduren herfor. Kende formålet med indrapporteringssystemet og kerneårsagsanalyse og kan bidrage til opfølgning på resultaterne i det daglige arbejde og yde kollegial omsorg. 1 dag Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser. SOSU C Herlev hold 1 Uge 10 12/3 SOSU C Herlev hold 2 Uge 36 10/9 Kursuskatalog

40 Brug af pc på arbejdspladsen Kursisten kan i sit daglige arbejde anvende en pc koblet på virksomhedens netværk, og kan i den forbindelse anvende installeret styresystem, anvende mus og tastatur, logge på netværket, lagre og hente data fra henholdsvis lokale- som netværksdrev, samt anvende et installeret antivirusprogram. Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgruppen. Dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet. Anvende en pc i sit daglige arbejde koblet på virksomhedens netværk. Anvende det installerede styresystem, anvende mus og tastatur, logge på netværket, lagre og hente data fra hhv. lokale- som netværksdrev, samt anvende et installeret antivirusprogram. Anvende opnået pc-teknisk og -faglig viden i forbindelse med kommunikationen med virksomhedens it-supportfunktion eller ekstern support. 3 dage. 510,- kr Brug af pc på arbejdspladsen. SOSU C Herlev hold 1 Uge 1 5/1-7/1 SOSU C Herlev hold 2 Uge 36 6/9-10/9 40 Kursuskatalog 2010

41 IT-omsorgssystemer i hjemmeplejen Uddannelsens formål er, at kursisterne kan anvende og justere it-baserede omsorgssystemer. Social- og sundhedshjælpere henholdsvis social- og sundhedsassistenter ansat i primærkommunalt regi. Beskrive borgerens funktionsniveau ved hjælp af et it-omsorgssystem med henblik på vurdering, visitering af borgeren til personlig hjælp og praktisk bistand efter lov om social service. Anvende et it-omsorgssystem, f.eks. Fælles sprog, til at beskrive og registrere tilbud og ressourceforbrug i hjemmeplejen. Arbejde med it-omsorgssystemet inden for rammerne af lovgivningen om udveksling af persondata og de lokalt besluttede rammer for skriftlig dokumentation. Medvirke ved udvikling og anvendelse af lokale service- og kvalitetsstandarder, f.eks. Fælles sprog. 5 dage It-omsorgssystemer i hjemmeplejen. Se venligst vores hjemmeside for afholdelsestidspunkt. Kursuskatalog

42 Dokumentation og evaluering Kursisten kan indgå i arbejdet med at dokumentere og evaluere målene i pædagogisk arbejde eller social- og sundhedsarbejde. De har kendskab til forskellige former for dokumentation som en måde at præcisere og udvikle opstillede mål og metoder på. Pædagogmedhjælpere, dagplejere, klubmedarbejdere, omsorgsmedhjælpere, social- og sundhedshjælpere og -assistenter og andre med lignende jobfunktioner. Indgå i arbejdet med at dokumentere og evaluere målene i pædagogisk arbejde eller social- og sundhedsarbejde. Opnå kendskab til forskellige former for dokumentation som en måde at præcisere og udvikle opstillede mål og metoder på og kan inddrage de retslige og etiske aspekter i valget af dokumentationsformer. Indgå i arbejdet med at iagttage, beskrive og analysere egen daglig praksis med henblik på en vurdering af, om denne leder frem mod de opstillede mål og en udvikling af praksis. Videregive observationer til relevante samarbejdspartnere og indgå i dialog med disse om fremtidige handlemuligheder. 3 dage Dokumentation og evaluering. Se venligst vores hjemmeside for afholdelsestidspunkt. 42 Kursuskatalog 2010

43 Tidlig opsporing af demens i omsorgsarbejdet Formålet med kurset er, at kursisten får nogle konkrete værktøjer til arbejdet med opsporing af demens i omsorgsarbejdet. Det forudsættes, at kursisterne udøver jobfunktioner inden for social- og sundhedsområdet. Uddannelsens mål er, at deltageren kan Kende til de tidligste advarselssignaler om begyndende demens. Skelne mellem symptomer på demens og tilstande, der har årsag i væskemangel, nedtrykthed eller forvirringstilstande. Formidle observationerne til relevante samarbejdspartnere og indgå i en tværfaglig dialog med henblik på en demensudredning. Medvirke i det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde og samarbejde med personer med demens og de pårørende med respekt for personernes integritet. 3 dage Tidlig opsporing af demens i omsorgsarbejdet. SOSU C Herlev hold 1 Uge 19-10/5-12/5 SOSU C Herlev hold 2 Uge 37-13/9-17/9 Kursuskatalog

44 Faglig fordybelse i demens Formålet med uddannelsesforløbet er, at kursisten efterfølgende kan bidrage til at kvalificere indsatsen på demensområdet i den tværfaglige personalegruppe med fokus på mennesker med komplekse demensforløb og deres pårørende. Forløbet afholdes over en periode på ca. 4 måneder i enten forår eller efterår. Medarbejdere med en sundhedsfaglig eller pædagogisk uddannelse, med erfaring fra arbejdet med personer med demens i primær sektor. Det anbefales, at deltageren har gennemført kurset Omsorg for personer med demens eller har tilsvarende kompetencer. Rådgive og vejlede borgere med demens. Rådgive og vejlede pårørende til demente. Deltage i grupper for pårørende, møder i kommunen. Indgå i demensteam omkring borgere med demens og medvirke ved undervisning af personale/pårørende om demens. Være ressourceperson/nøgleperson i forhold til arbejdsstedets ansatte. Sikre erfaringsudveksling til og fra egen personalegruppe, demensteam og demensnetværk. Udarbejde socialpædagogiske handleplaner for borgere med demens. Søge om og indberette til socialforvaltningen om magtanvendelse. Holde sig ajour med den faglige udvikling på demensområdet. 21 dage. 340,- kr. Kurset består af 4 AMU-kurser: Personer med demens, sygdomskendskab Personer med demens, aktiviteter og livskvalitet Magt og omsorg Vejledning og rådgivning af patienter/klienter og pårørende Projektorienteret arbejde (340,- kr.). SOSU C Herlev hold 1 Modul 1: Uge 6-8/2-11/2 Modul 2: Uge 9-1/3-4/3 Modul 3: Uge 12-22/3-25/3 Modul 4: Uge 15-12/4-15/4 Modul 5: Uge 18-3/5-7/5 SOSU C Herlev hold 2 Modul 1: Uge 36-6/9-9/9 Modul 2: Uge 39-27/9-30/9 Modul 3: Uge 41-11/10-14/10 Modul 4: Uge 43-25/10-28/10 Modul 5: Uge 46-15/11-19/11 44 Kursuskatalog 2010

Social- og sundhedsområdet

Social- og sundhedsområdet Kursusk atalog 2008 Social- og sundhedsområdet Indholdsfortegnelse Sundheds og sygepleje 5 Sårbehandling, medvirken ved sårpleje 5 Sårbehandling, behandlingskrævende sår 6 Opsporing og forebyggelse af

Læs mere

Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler. Kroniker kurser for hjælpere og assistenter

Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler. Kroniker kurser for hjælpere og assistenter Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler Kroniker kurser for hjælpere og assistenter Baggrund Region Syddanmark har i årene 2010 2012 iværksat en kronikerindsats med

Læs mere

Social- og sundhedsområdet

Social- og sundhedsområdet Kursuskatalog 2009 Social- og sundhedsområdet Velkommen til uddannelses- og kursusåret 2009! Social- og sundhedssektoren har gennem 2008 været genstand for stor politisk og befolkningsmæssig bevågenhed,

Læs mere

Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler. Kroniker kurser for hjælpere og assistenter

Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler. Kroniker kurser for hjælpere og assistenter Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler Kroniker kurser for hjælpere og assistenter Baggrund Region Syddanmark har i årene 2010 2012 iværksat en kronikerindsats med

Læs mere

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6 Bedømmelseskriterier Social- og sundhedshjælperuddannelsen Uddannelsesspecifikke fag ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

Læs mere

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato :

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato : Navn: Praktiksted: Periode: Vejleder: Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

Læs mere

Kursuskatalog 2009. Portøruddannelser

Kursuskatalog 2009. Portøruddannelser Kursuskatalog 2009 Portøruddannelser 2009 Indholdsfortegnelse Velkommen til Portørskolerne i Danmark........................ 3 Portøruddannelsen.................................... 4 Portøren og hospitals-serviceassistenten

Læs mere

Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold

Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier for arbejdsmiljø og ergonomi... 2 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation (Avanceret niveau)... 5 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation

Læs mere

SOSU-kurser Pædagogiske kurser

SOSU-kurser Pædagogiske kurser SOSU-kurser Pædagogiske kurser 2015 sosuc.dk Kurser på SOSU C Kataloget er til dig, som er social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent, omsorgshjælper, pædagogisk assistent, portør eller ufaglært.

Læs mere

Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og sosu elever som består af 10 kursusdage.

Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og sosu elever som består af 10 kursusdage. Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og sosu elever som består af 10 kursusdage. På de næste sider ser du programmet for kurset, samt støttespørgsmål for

Læs mere

Kurser og efteruddannelser Det pædagogiske område. Kursuskatalog 2010 1

Kurser og efteruddannelser Det pædagogiske område. Kursuskatalog 2010 1 Kursuskatalog 2010 Kurser og efteruddannelser Det pædagogiske område 2010 Kursuskatalog 2010 1 2 Kursuskatalog 2010 Velkommen til kursusåret 2010 Velkommen til Humanica og SOSU C s kursuskatalog over pædagogiske

Læs mere

Kursuskatalog 2010. Kurser og efteruddannelser Portørområdet

Kursuskatalog 2010. Kurser og efteruddannelser Portørområdet Kursuskatalog 2010 Kurser og efteruddannelser Portørområdet 2010 2 Kursuskatalog 2010 Velkommen til uddannelses og kursusåret 2010 Velkommen til landets portørskoler Århus og SOSU C s kursuskatalog over

Læs mere

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedshjælperuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedshjælperuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag Valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen gældende fra januar 2017 1 Indholdsfortegnelse: Samarbejde med borgeren med demens og pårørende 3 Kost og motion til udsatte grupper

Læs mere

Hvem udbyder hvad? SoSu- Aarhus. SoSu- Randers

Hvem udbyder hvad? SoSu- Aarhus. SoSu- Randers Hvem udbyder hvad? Målnr. Og Titel SoSu- Aarhus SoSu- Randers SoSu- Silkeborg 31202 Patienttransport og løft m.v. 40063 Arbejdet med børnemiljø i dagtilbud 40080 Individuel kompetencevurdering i AMU 40081

Læs mere

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus.

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus. Faglige mål for social og sundhedsassistent elever. Indhold Læringsmetode Læringsudbytte Evalueringsmetode Mål 1 : Kompetencer og lovgivning. Eleven skal arbejde inden for sit kompetence område i overensstemmelse

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppedynamik - Motivation

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen agligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2013 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3 2. MÅL FOR FAGENE - TRIN 1...

Læs mere

Fagprofil - Social- og sundhedsassistent.

Fagprofil - Social- og sundhedsassistent. Odder Kommune Fagprofil - Social- og sundhedsassistent. For social- og sundhedsassistenter ansat ved Odder Kommunes Ældreservice I Odder Ældreservice arbejder medarbejderne ud fra: en rehabiliterende tilgang.

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppepsykologi - Gruppedynamik

Læs mere

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Struktur af uddannelsen Strukturen som vi kender den i dag, bibeholdes: 1 uge skole 13 uger praktik 15 uger skole 26 uger praktik 1 uge skole Påbygning

Læs mere

Nyt indhold i LUP for trin 1

Nyt indhold i LUP for trin 1 Trin 1 1.2.2016 Nyt indhold i LUP for trin 1 Generelt afsnit tilpasset den nye EUD reform og skolens pædagogiske strategi Afsnit om tilrettelæggelse af undervisningen på Trin 1 Opbyggelsen af uddannelsen:

Læs mere

Social & SundhedsSkolen er godkendt til at udbyde følgende arbejdsmarkedsuddannelser:

Social & SundhedsSkolen er godkendt til at udbyde følgende arbejdsmarkedsuddannelser: Social & SundhedsSkolen er godkendt til at udbyde følgende arbejdsmarkedsuddannelser: pr. 11. november 2014 Arbejdsmarkedsuddannelse / enkeltfag: Periode: 40041 Den personlige uddannelses- og jobplan 09-09-2014

Læs mere

Bilag - Praktikmål trin 1

Bilag - Praktikmål trin 1 Bilag - Praktikmål trin 1 Vejledning vedr. praktikmål Overordnet set, er alle praktikmål i spil i de tre praktikperioder. I forbindelse med bedømmelsen, anvendes taksonomi fra hhv. karakterskala og præstationsstandarder.

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring for SSA

Lokalt bilag til praktikerklæring for SSA Elev navn: midtvejsevaluering slutevaluering Fødselsdato: Hold: SSA Praktik 3: d. Praktik 4: d. Praktik 5: d. Praktikstedets/afdelingens navn: Disse ark er udarbejdet for at understøtte evalueringen. De

Læs mere

Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at:

Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at: 1.1. BASISDEL MÅL Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at: Deltagerne: styrker den faglige identitet og øger bevidstheden

Læs mere

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1 Indhold Demens 1 Palliation 1 Velfærdsteknologi Rehabilitering 1 Borgere med psykisk sygdom. 1 Demens 1 På dette valgfri specialefag præsenteres eleverne for demens, inden for primærområdet. Der vil blive

Læs mere

LÆRINGSAFTALEN. Underviserhåndbog

LÆRINGSAFTALEN. Underviserhåndbog LÆRINGSAFTALEN Vejledning til Læringsaftalen Elevernes hæfter Idé-katalog i forhold til emner/kompetencemål 1 Projekt Læringsaftalen Vejledning til arbejdet med Læringsaftalen Formål At der arbejdes systematisk

Læs mere

Praktikerklæring. for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent

Praktikerklæring. for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent Praktikerklæring for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent Praktikerklæringen udstedes til eleven og til skolen. Gemmes evt. i Elevplan. Praktikområde (sæt kryds) Somatisk

Læs mere

kursuskatalog 2013 kursus- og udviklingsafdelingen Social- og Sundhedsskolen Skive. Thisted. Viborg

kursuskatalog 2013 kursus- og udviklingsafdelingen Social- og Sundhedsskolen Skive. Thisted. Viborg kursuskatalog 2013 kursus- og udviklingsafdelingen Social- og Sundhedsskolen Skive. Thisted. Viborg INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen til kursuskataloget 2013.........................................................................................

Læs mere

Øget arbejdsglæde og større kvalitet

Øget arbejdsglæde og større kvalitet FAGLIG FORDYBELSE I DET MEDICINSKE HOVEDOMRÅDE Øget arbejdsglæde og større kvalitet 1-årigt udviklingsforløb for social og sundhedsassistenter ansat på medicinske afdelinger ved hospitaler i Region Hovedstaden.

Læs mere

Overvejer du at gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 6 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk

Overvejer du at gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 6 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk Overvejer du at gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 6 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk område noget for dig! Vi udbyder et forløb i Ringsted

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

SSH - UPDATE. Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere uddannet før 2013. Afholdes som splitforløb på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

SSH - UPDATE. Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere uddannet før 2013. Afholdes som splitforløb på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg SSH - UPDATE Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere uddannet før 2013 Afholdes som splitforløb på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Udarbejdet i et samarbejde mellem landets social- og sundhedsskoler,

Læs mere

Vil du gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 8 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk

Vil du gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 8 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk Vil du gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 8 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk område noget for dig! Vi udbyder et forløb i Ringsted Den 21/9

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Mål for praktikuddannelsen - Støttecenter

Mål for praktikuddannelsen - Støttecenter Mål for praktikuddannelsen - Støttecenter Generelt Opfyldelse af målene for praktikperioden, er beskrevet i den til enhver tid gældende Uddannelseshåndbog, og elevens Uddannelsesbog, begge udgivet af Social-

Læs mere

1. februar 2016 Praktikvejledning af SOSU-elever 4. januar 2016 10 dage e16sa01022

1. februar 2016 Praktikvejledning af SOSU-elever 4. januar 2016 10 dage e16sa01022 Kursuskalender Forår 2016 Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunerne Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus. se mere på sosuaarhus.dk Startdato

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET

SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Århus Social- og Sundhedsskole SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE KURSUSPROGRAM FORÅR 2013 GERONTOLOGI SOMATIK PSYKIATRI FORÅR 2013 SKRÆDDERSYEDE KURSER Finder du eller din arbejdsplads

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK AMU

UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK AMU ÅBNE PÆDAGOGISKE ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER FORÅR/EFTERÅR 2016 PÆDAGOGMEDHJÆLPER I DAGINSTITUTION PLANLÆGNING AF PÆDAGOGISKE AKTIVITETER LEG OG LÆRING MED DIGITALE MEDIER BØRNS KOMPETENCEUDVIKLING (0-5

Læs mere

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 5. september 2016 Neurorehabilitering af senhjerneskadede 1. august dage e16pa05091

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 5. september 2016 Neurorehabilitering af senhjerneskadede 1. august dage e16pa05091 Kursuskalender Efterår 2016 Socialpædagogisk & fysisk og psykisk handicap Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus. se mere på sosuaarhus.dk Startdato

Læs mere

EPOS - udvikling i antal deltagere

EPOS - udvikling i antal deltagere Aktivitetsudvikling på uddannelser udviklet af EPOS - i hhv. antal deltagere og i årselever 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total EPOS 49.018 59.384 61.081 70.095 71.652 71.588 382.818 EPOS - udvikling i

Læs mere

NB. Spørgsmål 1-8, der skal besvares, er markeret med en * Praktikvirksomhedens navn og adresse:

NB. Spørgsmål 1-8, der skal besvares, er markeret med en * Praktikvirksomhedens navn og adresse: Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedsassistentuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse:

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse: Begynde at opnå Arbejde videre med at opnå Opnået Trin 1 - Praktik mål, erhvervsfaglige kompetencer samt status for målopfyldelse. Elevnavn: Praktiksted: Praktikperiode: Vejleder: Praktikmål Erhvervsfaglig

Læs mere

SSH - UPDATE. Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere. uddannet før 2013

SSH - UPDATE. Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere. uddannet før 2013 SSH - UPDATE Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere uddannet før 2013 Udarbejdet i et samarbejde mellem landets Social- og Sundhedsskoler December 2012 revideret november 2013 S. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Kompetencemål Mål for obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri uddannelsesspecifikke fag

Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Kompetencemål Mål for obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen Mål for obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri uddannelsesspecifikke fag Gældende for hold startet efter 1. januar 2017 Indhold 1. KOMPETENCEMÅL...

Læs mere

Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold

Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold Bedømmelseskriterier for farmakologi og medicinhåndtering (avanceret niveau)... 2 Bedømmelseskriterier for forebyggelse og rehabilitering (avanceret niveau)... Bedømmelseskriterier

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA

Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA Elevens navn: Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA Midtmidtvejsevaluering (Praktik 1a) Midtvejsevaluering Slutevaluering (Ikke i praktik1a) Dato: Dato: Dato: Fødselsdato: Hold: SSA Praktik: Praktikstedets/afdelingens

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

KURSUSKATALOG 2012. Kurser og efteruddannelser Social- og Sundhedsområdet. www.sosuc.dk

KURSUSKATALOG 2012. Kurser og efteruddannelser Social- og Sundhedsområdet. www.sosuc.dk KURSUSKATALOG 2012 Kurser og efteruddannelser Social- og Sundhedsområdet 2012 www.sosuc.dk Velkommen til efteruddannelses- og kursusåret 2012 Kursusenheden på SOSU C kan hermed præsentere kursuskataloget

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for Sosu hjælper uddannelsen Skoleperiode 1 De resterende

Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for Sosu hjælper uddannelsen Skoleperiode 1 De resterende Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for Sosu hjælper uddannelsen Skoleperiode 1 De resterende skoleperioder er under udarbejdelse medio foråret 2017 3. Læringsaktiviteter:

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune.

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune. 2 Sygeplejerskeprofil Roskilde Kommune. i Sygeplejerskeprofilen beskriver de udfordringer, forventninger og krav, der er til hjemmesygeplejersker i Roskilde Kommunes hjemmepleje. Sygeplejerskeprofilen

Læs mere

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Sygeplejefaglige grundholdninger i Onkologisk Afdeling Møder patienten som hædersgæst. Ser udførelse, udvikling og formidling af

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Sorg- og krisearbejde i omsorgs- og pæd. område 44312 Udviklet af: Jonna Rosenkilde

Læs mere

SSA Elevmateriale trin 2 3. praktik kommunal

SSA Elevmateriale trin 2 3. praktik kommunal SSA Elevmateriale trin 2 3. praktik kommunal April 2014 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale. Materialet

Læs mere

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 5-7 Tiltag ved behov for særlig indsats side 8

Læs mere

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål:

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål: Side: Side 1 af 18 6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆL- PERUDDANNELSEN TEORI 1 TEMA 1: Uddannelse og læring (1 uge) Der gives en introduktion til: Skolen Arbejdsområdet/ faget som social- og sundhedshjælper

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1-2 CBH s profil: Målgruppe 3 CBH s hovedopgaver: 3 Principper for arbejdet 3. CBH s værdigrundlag: Værdigrundlag 4

Indholdsfortegnelse 1-2 CBH s profil: Målgruppe 3 CBH s hovedopgaver: 3 Principper for arbejdet 3. CBH s værdigrundlag: Værdigrundlag 4 Uddannelsesplan for Social- og Sundhedsassistentelever i psykiatrisk praktik ved Sociale forhold og beskæftigelse, Socialpsykiatri og udsatte voksne, Center for bostøtte i eget hjem (CBH), Aarhus Kommune.

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløbet - Afsluttende prøve AFSLUTTENDE PRØVE GF FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 2 AFSLUTTENDE PRØVE GF SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL SOSU... 5 AFSLUTTENDE PRØVE GF - SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL PA...

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 16.02.15 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 16.02.15 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 16.02.15 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

SSA Elevmateriale Trin 2 Kommunal praktik Billund Kommune

SSA Elevmateriale Trin 2 Kommunal praktik Billund Kommune SSA Elevmateriale Trin 2 Kommunal praktik Billund Kommune April 2015 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale.

Læs mere

Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Kvalitet i medicinhåndtering som består af 3 AMU moduler på i alt 11 kursusdage.

Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Kvalitet i medicinhåndtering som består af 3 AMU moduler på i alt 11 kursusdage. Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Kvalitet i medicinhåndtering som består af 3 AMU moduler på i alt 11 kursusdage. På de næste sider ser du programmet for kurset, samt støttespørgsmål

Læs mere

Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Skoleforløbets opbygning fordelt på temaer, valgfag og valgfri uddannelsesspecifikke

Læs mere

Elevmateriale Kommunal praktik Social- og sundhedsassistentelever

Elevmateriale Kommunal praktik Social- og sundhedsassistentelever Elevmateriale Kommunal praktik Social- og sundhedsassistentelever SSA Elevmateriale - TRIN 2/PRAKTIK 3 Dok. 149704-15 - Nov. 2015 1 af 20 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for pædagogisk assistentuddannelse Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Læs mere

SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser

SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser Katalog 2013 SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser sosuc.dk 1202_SOSUC_Kursuskatalog_2013.indd 1 20/06/12 15.40 Godt kursus! Fik lært utrolig meget, som kan bruges i mit arbejde Kursist fra "Medvirken

Læs mere

Praktikøvelser fra Sundhedspædagogik og kommunikation 2

Praktikøvelser fra Sundhedspædagogik og kommunikation 2 Praktikøvelser fra Sundhedspædagogik og kommunikation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan arbejde

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning Inspirationsmateriale til undervisning Medvirken til pleje af borger med KOL 40121 Udviklet af: Anne Rasmussen Ole Hatting SOSU-skolen - Nykøbing Falster SOSU-skolen - Nykøbing Falster Fejøgade 1, 3. sal

Læs mere

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune SYGEPLEJERSKEPROFIL for Svendborg Kommune FORORD Sundhedsloven og strukturreformen stiller forventninger og krav til sygeplejerskerne i kommunerne om at spille en central rolle i sundhedsvæsenet. I Svendborg

Læs mere

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Særlig version til SSA1408-optaget Tillæg vedr. overgangssamtaler og læringspraktik kommer efterfølgende Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Indhold Kontaktinformationer side 2 Oversigt over samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Postoperativ observation og pleje i hjemmeplejen 46873 Udviklet af: Lene Mackenhauer

Læs mere

Kommunal sygepleje. efter sundhedslovens 138 og 119. Kvalitetsstandard. Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang.

Kommunal sygepleje. efter sundhedslovens 138 og 119. Kvalitetsstandard. Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger

Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger Opsat efter målene i den nye Bekendtgørelse (marts 2012) Mens vi venter på de nye bøger, kan de eksisterende bøger sagtens bruges. Her kommer

Læs mere

Ved at klikke på de enkelte social- og sundhedsskoler, bliver du automatisk linket / henvist til skolen hvis du ønsker yderligere information.

Ved at klikke på de enkelte social- og sundhedsskoler, bliver du automatisk linket / henvist til skolen hvis du ønsker yderligere information. Velkommen til KUA online uddannelsesprogram Ved at klikke på de enkelte social- og sundhedsskoler, bliver du automatisk linket / henvist til skolen hvis du ønsker yderligere information. Sådan bruger du

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

SOCIAL-SUNDHED. Demens. Guide til kompetence udvikling

SOCIAL-SUNDHED. Demens. Guide til kompetence udvikling SOCIAL-SUNDHED Demens Guide til kompetence udvikling Indhold Forord 3 6 veje til mere viden om demens 4 AMU-uddannelser 5 Sammensatte AMU-forløb 7 Særlige efteruddannelsesforløb tilpasset den enkelte kommune

Læs mere

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode:

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: : Målet skal nås som en færdighed A. Mål for praktikuddannelsen selvstændigt arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i samarbejde

Læs mere

Underviser / Emne

Underviser / Emne Personlig hjælp, omsorg og pleje. Personlig hjælp, omsorg og pleje. Grundforløb 2 er grundlaget for at komme på uddannelsen som social og sundhedshjælper fokus på det raske menneske, det at yde omsorg

Læs mere

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 5-7 Tiltag ved behov for særlig indsats side 8

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2.

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2. Gældende fra marts 01 Godkendt i LUU November 01 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Skoleperiode 1 uger 0-0-01 11:51 Skoleperiode. Grundfag og områdefag Social - og sundhedssektoren

Læs mere

Praktik 2 Socialpsykiatri i Varde Kommune

Praktik 2 Socialpsykiatri i Varde Kommune Praktik 2 Socialpsykiatri i Varde Kommune Godkendt 27/11 2013 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale.

Læs mere

Valgfri specialefag for SSA uddannelsen trin 2

Valgfri specialefag for SSA uddannelsen trin 2 Indhold Palliation 2 Den opererede borger/patient Velfærdsteknologi Rehabilitering 2 Demens 2 Ledelse og organisation (afventer fra ansvarlige for faget) 1 Palliation 2 På dette valgfri specialefag arbejdes

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Elevmateriale Trin 2: Social Og Sundhedsassistenter

Elevmateriale Trin 2: Social Og Sundhedsassistenter Elevmateriale Trin 2: Social Og Sundhedsassistenter SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Februar 2016 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende

Læs mere

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE Sundhedspraksis AKADEMIUDDANNELSE En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Akademiuddannelse

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration 44786 Udviklet af: Lise Knokgård og Jørgen Mohr Poulsen Social-

Læs mere

Fagprofil - sygeplejerske.

Fagprofil - sygeplejerske. Odder Kommune. Fagprofil - sygeplejerske. For sygeplejersker ansat ved Odder Kommunes Ældreservice. I Odder Ældreservice arbejder medarbejderne ud fra: en rehabiliterende tilgang. en sundhedsfremmende

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

Valgfrie Specialefag. På de næste sider er der en uddybelse af indholdet i fagene

Valgfrie Specialefag. På de næste sider er der en uddybelse af indholdet i fagene Valgfrie Specialefag På trin 1 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme anbefales især på T1 Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen Socialpædagogik anbefales især på T3 Ældrepædagogik Psykiatri På trin

Læs mere